Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012"

Transkrypt

1 Alternatywne formy wsparcia biznesu Kielce

2 Tematyka prezentacji: 1. Fundusze pożyczkowe 2. Fundusze poręczeniowe 3. Fundusze kapitałowe 4. Instytucje otoczenia biznesu 2

3 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 3

4 Fundusze pożyczkowe Alternatywa w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Pożyczki dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorców osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. przedsięwzięcia gospodarczego 4

5 Fundusze pożyczkowe Pożyczki przeznaczane są na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na: finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego 5

6 Fundusze pożyczkowe Udzielane pożyczki: są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki, są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty, pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, 6

7 Fundusze pożyczkowe na terenie województwa świętokrzyskiego: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Sandomierz 7

8 Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o Kielce, ul. św. Leonarda 1/14 tel.: , fax: więcej informacji na stronie: 8

9 Agencja Rozwoju Regionu Regionalnego Starachowice ul. Mickiewicza 1a Starachowice tel , fax więcej informacji, adresy biur na stronie 9

10 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Mieszka I Końskie tel tel./fax , Więcej informacji na stronie 10

11 ul. Szkolna Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica telefon: (41) Pierzchnica mail: więcej informacji na stronie 11

12 Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu pl. Poniatowskiego Sandomierz tel. (15) , fax (15) więcej informacji na stronie 12

13 FUNDUSZE PORĘCZENIOWE 13

14 Fundusz poręczeniowy Fundusze poręczeń kredytowych, są instytucjami o charakterze non profit. Głównym ich zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 14

15 Fundusz poręczeniowy W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp. 15

16 Fundusz poręczeniowy Poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy czym: Udzielane poręczenia: dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale, są udzielane w wysokości nie przekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą; poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, 16

17 Fundusze poręczeniowe na terenie województwa świętokrzyskiego: 1. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy 2. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. 17

18 Kontakty: Biuro Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Kielcach Al. Solidarności 34/205, Kielce, tel , , fax Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ul. Mickiewicza 1 a Starachowice Telefon: Fax: Strona WWW: 18

19 Fundusze Kapitałowe 19

20 Fundusze Kapitałowe Co to są fundusze kapitałowe? Kapitał inwestorów zewnętrznych wnoszony na ograniczony okres do MSP na przedsięwzięcia i firmy o dużym potencjale rozwoju (trzecie po bankach i inwestycjach zagranicznych źródło kapitału dla firm prywatnych) 20

21 Fundusze Kapitałowe Podstawy współpracy z funduszem Krok 1. Opracowanie prezentacji lub biznes planu przedsięwzięcia Krok 2. Kontakt z potencjalnym inwestorem Krok 3. Prezentacja przedsięwzięcia Krok 4. Negocjacje i ustalenie warunków wejścia inwestora Krok 5. Pozyskanie finansowania Krok 6. Współpraca z inwestorem Krok 7. Wyjście inwestora z przedsiębiorstwa 21

22 Fundusze Kapitałowe Zalety współpracy z funduszami kapitałowymi Finansowanie ryzykownego przedsięwzięcia, bez wymaganych zabezpieczeń (wymaganych przez przy zaciąganiu kredytu bankowego) Know - how, doświadczenie oraz wiedza specjalistów Zmniejszenie ryzyka inwestycji Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku Finansowanie nie wiąże się z regularną spłatą kapitału oraz odsetek Wprowadzeniem mechanizmów kontroli i sprawozdawczości. 22

23 Business Angels Kim jest Anioł Biznesu? Inwestor dostarczający kapitał dla nowych lub rozwijających się firm, posiadający nadwyżki finansowe, doświadczenie oraz kontakty biznesowe. Decyzję o wejściu kapitałowym podejmuje w pełni samodzielnie i subiektywnie. 23

24 Business Angels Gdzie szukać informacji? Rosnąca grupa aniołów biznesu w Polsce skupia się przede wszystkim w sieciach aniołów biznesu, które umożliwiają im zachowanie anonimowości, zajmują się selekcją projektów, ich odpowiednim przygotowaniem, szkoleniem przedsiębiorców i inwestorów. Inne formy organizacyjne aniołów biznesu to kluby, fundusze i grupy. 24

25 Venture Capital Czym jest Venture Capital? Kapitał długo i średnioterminowy inwestor pozostaje w spółce zwykle od 3 do 7 lat; VC obejmują pakiety udziałowe mniejszościowe mają wpływ na funkcjonowanie firmy, ale nie przejmują na siebie całego ryzyka; VC jest współwłaścicielem firmy, a więc chce ją rozwinąć oraz zyskać na wzroście jej wartości. 25

26 Venture Capital Czego oczekuje Inwestor Venture Capital? Szybki rozwój oraz wysoka stopa zwrotu podejmowanej inwestycji IRR (głównie branże IT, telekomunikacja, media) Oferta produktowa/usługowa lepsza niż u konkurencji; Przewaga technologiczna, sukces w wyniku posiadania unikalnego know-how; Przedsiębiorstwo rozwija się szybciej niż branża; Dobra kadra kierownicza; Doświadczenie przy realizowaniu zbliżonych przedsięwzięć; Względnie niskie ryzyko przedsięwzięcia; 26

27 Seed Capital Czym jest kapitał zalążkowy? Kapitał przeznaczony na finansowanie inwestycji w najwcześniejszej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Finansuje zazwyczaj: merytoryczne analizy i badania, ocenę potencjału rynkowego innowacji, badania popytu, konkurencji, analizę prawnych uwarunkowań branży, w jakiej przyjdzie działać i konkurować młodemu przedsiębiorstwu, zakup patentów i budowę prototypów. 27

28 Seed Capital Czego dotyczy kapitał zalążkowy? Okres inwestowania waha się od 5 do 8 lat (etap zasiewu trwać może do kilku miesięcy, po nim następuje komercjalizacja pomysłu i walka o rynek) Pomaga w rozwiązywaniu trudności kapitałowych w dotarciu do infrastruktury technicznej; Rozwija wiedzę pracowników umożliwia korzystanie z doświadczenia analityków i menedżerów, którzy służą swoim know-how. 28

29 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet III Kapitał dla Innowacji Poddziałanie Wsparcie dla MSP Stan na styczeń 2012 r. - alokacja na lata wyczerpana. 29

30 POIG Poddziałanie Cel Poddziałania aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

31 POIG Poddziałanie Do kogo adresowane jest wsparcie? mikro-, mały- lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność i mający siedzibę na terenie RP, osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium RP. 31

32 POIG Poddziałanie Na czym polega wsparcie? Wsparcie na zakup : usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji, analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym w celu wprowadzenia zmian innowacyjnych w działalności. 32

33 POIG Poddziałanie Poziom dofinansowania w 2012 r. do 100% wydatków kwalifikowanych (do Euro) w tym: do 50% - na zakup usług doradczych i tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie 33

34 POIG Poddziałanie Koszty kwalifikowane Szeroki katalog! 34

35 POIG Poddziałanie Jak ubiegać się o dofinansowanie? Wznowienie naboru wniosków możliwe po przesunięciu środków stan na styczeń Informacje na stronie: 35

36 Instytucje otoczenia biznesu 36

37 Instytucje otoczenia biznesu stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii, instytucje sfery badawczo-rozwojowej, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe. 37

38 Instytucje otoczenia biznesu Czym się zajmują? Priorytetowe przedsięwzięcia podejmowane przez IOB to podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, a także zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania. 38

39 Instytucje otoczenia biznesu Czym się zajmują? Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom. 39

40 Instytucje otoczenia biznesu Jak skorzystać z ich wsparcia? Każda z instytucji rządzi się odrębnymi regulacjami i kieruje wsparcie do określonych grup odbiorców 40

41 Instytucje otoczenia biznesu w Świętokrzyskiem Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) w Kielcach więcej informacji na stronie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. więcej informacji na stronie: Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. więcej informacji na stronie STARACHOWICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORSTW e- mail: 41

42 Instytucje otoczenia biznesu Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego Kielce Tel.: w Świętokrzyskiem więcej informacji na stronie: 42

43 Instytucje otoczenia biznesu w Świętokrzyskiem Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce Klaster producentów biomasy - Konsorcjum ''Biomasa Świętokrzyska' Grono ceramiczne Końskie-Opoczno Klaster ogrodniczo- sadowniczy "Ekologiczna żywność Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST Klaster Medycyna Polska Klaster Turystyki i Rozwoju Regiony Słońce Regionu 43

44 Instytucje otoczenia biznesu Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zagnańska Kielce Tel Faks: w Świętokrzyskiem Więcej informacji na stronie: 44

45 Instytucje otoczenia biznesu w Świętokrzyskiem EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Gospodarczego Loża Świętokrzyska Bussines Centre Club (BCC) Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (SIPH) Stowarzyszenie Forum Pracodawców Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Świetokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA (ŚARR) Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i inne 45

46 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet III Kapitał dla innowacji Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 46

47 Cel działania 3.1 Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Grupą docelową Działania 3.1 są osoby fizyczne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. 47

48 Ocena innowacji w działaniu 3.1 Innowacyjne rozwiązanie to nowe rozwiązanie będące wynikiem własnej działalności badawczo rozwojowej lub też wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach). 48

49 Ocena innowacji w działaniu 3.1 Za nowe rozwiązanie innowacyjne uważa się: a)znane i stosowane w skali regionu poniżej 1 roku, b)znane i stosowane w skali kraju poniżej 3 lat, c) znane i stosowane w skali międzynarodowej poniżej 5 lat 49

50 Mechanizm działania 3.1 Realizacja działania obejmuje wybór instytucji, które będą udzielają dwuetapowego wsparcia powstającym innowacyjnym przedsiębiorstwom. Instytucje te poszukują i dokonują selekcji innowacyjnych pomysłów, pomagają utworzyć nowe przedsiębiorstwo (tzw. preinkubacja), a następnie inwestują w nowo powstałe przedsiębiorstwo. I etap preinkubacja II etap zasilenie kapitałowe 50

51 Mechanizm działania 3.1 Mechanizm naboru pomysłów 1. Pomysłodawcy wnioskują o inkubację innowacyjnego pomysłu biznesowego. 2. Wniosek zostaje złożony poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia. 3. We wniosku należy syntetycznie zaprezentować istotę pomysłu. 4. Wnioski są oceniane pod katem kluczowych kryteriów. Aby wniosek został przyjęty musi wskazywać na innowacyjność rozwiązania na którym opiera się projekt i możliwość wykorzystania go w biznesie. 51

52 Gdzie szukać informacji? Na stronie opublikowane są listy podpisanych umów. Nie ma ograniczeń regionalnych należy zaś sprawdzić dostępność projektów. 52

53 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul. Św. Leonarda Kielce Infolinia

Komercyjne czyli zwrotne finansowanie działalności gospodarczej

Komercyjne czyli zwrotne finansowanie działalności gospodarczej Komercyjne czyli zwrotne finansowanie działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej wiąŝe się z koniecznością inwestowania funduszy zarówno na starcie jak i w sytuacji gdy firma rozwija

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim

Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim 53 Barometr Regionalny Nr 1(23) 2011 Wpływ instytucji otoczenia biznesu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo