Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004

2 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyło przed polskimi przedsiębiorcami możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych. Głównym źródłem finansowania programów bezpośredniego wsparcia dla firm jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W związku z faktem, iż wielu przedsiębiorców zainteresowanych jest możliwością uzyskania z funduszy strukturalnych refundacji nakładów związanych z rozwojem firmy, a wiedza na ten temat jest wciąż niewielka, poniższe opracowanie ma za zadanie przybliżenie firmom programów wsparcia finansowego w ramach jednego z programów operacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego budżet finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokumenty, na podstawie których firmy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach przedstawionych poniżej programów (m.in. formularze wniosków oraz wytyczne przedstawiające koszty mogą zostać objęte dofinansowaniem) znajdują się na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W poniższym opracowaniu przedstawiono ogólne zasady wsparcia, które jest udzielane przedsiębiorcom w ramach wybranych elementów Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Oczywiście nie jest to jedyne źródło wsparcia z funduszy strukturalnych dla MSP. Jakie działania są przedmiotem wsparcia finansowego? Tak jak wspomniano wcześniej, w ramach funduszy strukturalnych przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje w ramach różnych źródeł. Jednakże najwięcej możliwości uzyskania refundacji poniesionych kosztów oferują programy wsparcia przewidziane w SPO WKP, w priorytecie 2 p.n.: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Priorytet 2 podzielony został na cztery działania, z których każde oferuje przedsiębiorcom możliwość uzyskania refundacji kosztów w różnych dziedzinach działalności. Tak więc przedsiębiorca, po podjęciu decyzji o ubieganie się o wsparcie finansowe, powinien sprawdzić, które z działań odpowiada specyfice jego przedsięwzięcia. I tak na przykład zakup usług doradczych związanych z wdrażaniem systemu zarządzania jakością mieści się w zakresie pomocy określonej w działaniu 2.1, a modernizacja parku maszynowego w działaniu 2.3. Refundację udziału w zagranicznej imprezie targowej otrzymać będzie można natomiast w ramach działania 2.2. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych działań. Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Celem działania 2.1. jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej. 2

3 Na jakie projekty można otrzymać wsparcie? W ramach działania 2.1. firmy mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na zakup szeroko pojętych usług doradczych. W ramach działania można starać się m.in. np. na refundację kosztów rodzajów usług, które dotychczas były dofinansowywane w ramach programu Wstęp do jakości lub Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw. Katalog usług, których koszt podlega refundacji wykracza jednak poza obszary określone w tych programach. Wsparcie finansowe przekazywane jest na przedsięwzięcia związane z zakupem specjalistycznych usług doradczych związanych z następującymi dziedzinami: a) Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej b) Doradztwo w zakresie jakości c) Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii d) Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne e) Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw f) Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw g) Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności Przedstawione powyżej kategorie kosztów mają charakter ogólny. Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających refundacji zawarte są w Wytycznych dla wnioskodawców, które zostały przygotowane przez PARP. Z pomocy korzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie jest udzielane jeśli działalność gospodarcza: a) jest wykonywana od co najmniej 3 lat, lub b) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Jaka jest maksymalna wartość refundacji? Maksymalna wartość refundacji w ramach jednego projektu wynosi zł, natomiast minimalna zł. Wsparcie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Kiedy można złożyć wniosek? Terminy składania wniosków ogłoszone zostały na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski składać można w roku 2005 w terminach do 30 marca, do 24 czerwca, do 16 września, do 5 grudnia do godziny 15.00, w Regionalnych Instytucjach Finansujących. Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 3

4 W ramach działania 2.2. przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje na dwa typy przedsięwzięć: realizację nowej inwestycji oraz działania proeksportowe. Oba programy wsparcia stanowią kontynuację programów realizowanych w latach wcześniejszych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy z nich realizowany jest w oparciu o Ustawę o finansowym wsparciu inwestycji, drugi miał swe początki w postaci programu dofinansowywania udziału w zagranicznych targach i wystawach (w oparciu o listę imprez zagranicznych przygotowaną przez MG) oraz misjach zagranicznych. Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego oraz wzrost skali umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez promocję wymiany handlowej. W ramach działania wyodrębniono dwa poddziałania. Poddziałanie Na jakie projekty można otrzymać wsparcie? Poddziałanie przewiduje wsparcie na projekty polegające na dokonywaniu nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), polegających na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego. Do aplikowania o wsparcie uprawnione są wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość. Na jakich zasadach jest przyznawane wsparcie? Wsparcie finansowe w ramach poddziałania jest realizowane w oparciu o Ustawę o finansowym wsparciu inwestycji. Wszystkie zagadnienia związane tą formą pomocy określone zostały w ustawie i towarzyszących jej rozporządzeniach. Za realizację zadania odpowiedzialny jest departament Instrumentów Finansowych MGiP. Poddziałanie Poddziałanie obejmuje wsparcie projektów w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pokrycie kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz przedsięwzięciach targowo wystawienniczych, w tym także w zakresie promocji innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych (w targach przedsięwzięć innowacyjnych i środowiskowych). Za realizację poddziałania odpowiada Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu MGiP. Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działanie 2.3. otwiera przed przedsiębiorcami dużo większe możliwości uzyskania refundacji, aniżeli było to możliwe w ramach realizowanych ze środków PHARE programów Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. W ramach działania istnieje bowiem możliwość uzyskania refundacji zarówno w większej kwocie, jak i większym procencie inwestycji. 4

5 Celem działania 2.3. jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Na jakie projekty można będzie otrzymać wsparcie? Przedmiotem wsparcia finansowego będą mogły być projekty o charakterze inwestycyjnym, realizowane w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych związane z następującymi dziedzinami: a) działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego, b) wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, c) zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, d) wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, e) zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, f) zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, g) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP. Maksymalna wartość refundacji w ramach jednego projektu wynosi zł, natomiast minimalna zł. Wsparcie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Z pomocy korzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie jest udzielane jeśli działalność gospodarcza: a) jest wykonywana od co najmniej 3 lat, lub b) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym. Kiedy można złożyć wniosek? Terminy składania wniosków ogłoszone zostały na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioski składać można w roku 2005 w terminach do 25 lutego; do 20 maja; do 18 sierpnia; do 7 listopada do godziny 15.00, w Regionalnych Instytucjach Finansujących. * * * We wszystkich opisanych powyżej programach, z wyjątkiem poddziałania obowiązuje wspólny wzór wniosku. W zależności od typu działania przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie będzie zobowiązany o uzupełnienie go o odpowiednie załączniki. Zasady udzielania wsparcia z funduszy strukturalnych nie przewidują możliwości wypłaty zaliczek na poczet przyszłej dotacji. 5

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo