Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie innowacji. Adrian Lis"

Transkrypt

1 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis

2 Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze praktyki w procesie aplikacji o środki finansowe Omówienie dostępnych form wsparcia innowacji w woj. podlaskim Warsztaty z zakresu aplikowania o środki finansowe w wybranych programach wspierania innowacji w woj. podlaskim

3 Finansowanie rozwoju firmy Etap zasiewu Etap startu Etap wczesnego rozwoju Etap ekspansji Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 3

4 Finansowanie rozwoju firmy Etap zasiewu finansowanie działań poprzedzających założenie firmy: opracowanie koncepcji przedsięwzięcia, rozpoznanie potencjału rynku, rozpoznanie konkurencji i uwarunkowań prawnych, końcowe etapy działalności badawczej, testy produktu/technologii, działania związane z certyfikacją i dopuszczeniem do obrotu najtrudniej jest pozyskać finansowanie, wysokie ryzyko techniczne związane z nową lub zmodernizowaną technologią, wysokie ryzyko rynkowe związane z brakiem doświadczeń rynkowych nowego produktu, wysokie ryzyko związane z zarządzaniem, a odnoszące się do zespołu zarządzającego, zapotrzebowanie na finansowanie jest względnie niewielkie Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K., PARP, Warszawa

5 Finansowanie rozwoju firmy Etap startu finansowanie działań związanych z zaistnieniem firmy na rynku: zainicjowanie działalności operacyjnej (stworzenie bazy produkcyjnej, struktury organizacyjnej) wprowadzenie na rynek testowej partii produktu rozpoczęcie produkcji seryjnej pierwsze działania marketingowe potrzeby finansowe są znaczne występuje ryzyko związane z przyjęciem lub odrzuceniem produktu przez rynek Źródło:: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K., PARP, Warszawa

6 Finansowanie rozwoju firmy Etap wczesnego rozwoju finansowanie działań związanych z budowaniem silnej pozycji rynkowej: intensywne działania rynkowe rozbudowa zdolności produkcyjnych budowa i rozszerzanie sieci sprzedaży pozyskiwanie nowych pracowników niewymagane są znaczne nakłady finansowe na rozwój ryzyko finansowania jest znacznie niższe niż w poprzednich etapach Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K., PARP, Warszawa

7 Finansowanie rozwoju firmy Etap ekspansji finansowanie działań związanych z rozszerzeniem zakresu działalności: wprowadzanie nowych produktów ekspansja na nowe rynki (w tym zagraniczne) wprowadzanie nowych technologii nakłady są zazwyczaj skierowane na działania rynkowe promocja, budowa marki, budowanie kanałów dystrybucji pozycja finansowa i rynkowa firmy jest dość stabilna największych nakładów wymagają działania rynkowe najmniej ryzykowna faza finansowania i rozwoju firm innowacyjnych Źródło: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. Matusiak K., PARP, Warszawa

8 Źródła finansowania innowacji Kryterium Podział Przykłady metod finansowania własność publiczne dofinansowanie prywatne kredyty, pożyczki, venture capital zaangażowanie bezpośrednie kredyty, poręczenie, kapitał własny źródła finansowania pośrednie kapitał własny kapitał obcy inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne udziały właścicieli, reinwestowane zyski, venture capital kredyty, pożyczki, bony komercyjne, obligacje, factoring, forfaiting, franchising Źródło: : Gurbiel R., Finansowanie transferu technologii w procesie transformacji, materiały konferencyjne, Warszawa

9 Źródła finansowania innowacji Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne samofinansowanie skumulowanego zysku odpisy amortyzacyjne ciche rezerwy inne Finansowanie zewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego sprzedaż bezpośrednia emisja akcji/obligacji venture capital subwencje i dotacje inne Kapitał obcy kredyty i pożyczki instytucji bankowych i niebankowych kredyty dostawców kredyty odbiorców inne Źródło: Sosnowska A. i inni, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa

10 Wewnętrzne źródła finansowania nadwyżka finansowa zysk netto z danego roku obrotowego odpisy amortyzacyjne środki uzyskane ze sprzedaży posiadanego majątku trwałego i obrotowego rezerwy tworzone na zapłatę przyszłych zobowiązań nowe wkłady właścicieli lub udziały wspólników, kolejne emisje akcji, przyjęcie nowych wspólników 10

11 Zewnętrzne źródła finansowania kredyt bankowy leasing fundusze poręczeń kredytowych fundusze pożyczkowe fundusze Private Equity fundusze wysokiego ryzyka (z ang. Venture Capital) Anioły biznesu (z ang. Business Angels) factoring forfaiting franchising 11

12 Programy wspierające innowacyjność Konsorcja naukowo-przemysłowe Projekt rozwojowy Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz.U. Nr 38, poz. 216) Patent Plus Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie Programu PATENT PLUS - wsparcie patentowania wynalazków (Dz..U. Nr 156, poz. 971) Kreator innowacyjności Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie Programu Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (Dz..U. Nr 98, poz. 639) Finansowanie projektu rozwojowego obejmuje badania stosowane i prace rozwojowe. Dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego oraz finansowane zadań związanych z ułatwianiem pozyskiwania partnerów do komercjalizacji wynalazków oraz dofinansowane szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej. Finansowanie m.in. tworzenia i wdrażania systemów komercjalizacji nowoczesnych technologii, przygotowanie i wdrożenie procedur zarządzania własnością intelektualną, tworzenie baz danych o wynikach badań naukowych, zakup usług doradczych, udział w targach i wystawach, działalność informacyjno-promocyjna. Źródło:: Informacja o wsparciu działalności B+R w Polsce, MNiSW, Warszawa

13 Programy wspierające innowacyjność Przedsiębiorcy poza POIG Projekty celowe Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych(dz. U. Nr 28, poz. 178) Dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Finansowanie projektów celowych obejmuje część nakładów na badania stosowane i prace rozwojowe. Wsparcie finansowe poza Programami Operacyjnymi przez PARP Rozporządzenie MG z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej nie związanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz z późn. zm.) Wsparcie na ochronę własności przemysłowej, wsparcie dla technostarterów, pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, wsparcie w ramach bonu na innowacje. Źródło: Informacja o wsparciu działalności B+R w Polsce, MNiSW, Warszawa

14 Programy wspierające innowacyjność Przedsiębiorcy POIG Wsparcie projektów celowych (1.4 PO IG) Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (4.1 PO IG) Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (4.2 PO IG) Wsparcie wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych. Wsparcie na zwiększanie potencjału badawczo-rozwojowego, z przeznaczeniem na rozwój działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji. Kredyt technologiczny (4.3 PO IG) Kredyt technologiczny na zakup, wdrożenie i uruchomienie nowej technologii. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (4.4 PO IG) Wsparcie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie i wdrożenie rozwiązań technologicznych. Podstawa prawna: Rozporządzenie MRR z 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG na lata (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) na podstawie: Informacja o wsparciu działalności B+R w Polsce, MNiSW, Warszawa

15 Warsztaty Główne problemy i najlepsze praktyki w procesie aplikacji o środki finansowe Omówienie dostępnych form wsparcia innowacji w woj. podlaskim Warsztaty z zakresu aplikowania o środki finansowe w wybranych programach wspierania innowacji w woj. podlaskim 15

16 Warsztaty Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Szczegółowy Opis Priorytetów RPO Województwa Podlaskiego na lata

17 Dziękuję za uwagę 17

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r.

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r. FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU Tomasz Kozieł Kraków, 26.02.2011r. Plan prezentacji Innowacja wprowadzenie nowego towaru,

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH TEMAT 1 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (15h). 1. WPROWADZENIE W ŚWIAT BIZNESU I W GOSPODARKĘ OPARTĄ NA WIEDZY Globalna gospodarka, gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Let s realize your ideas Środki unijne na lata 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw Wrocław, 17 lutego 2015 r. Doświadczenie WETTIN Doradcy WETTIN specjalizują się w dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo