Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A."

Transkrypt

1 Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A października 2014 r., Bielsko-Biała

2 Plan prezentacji: 1. Działalność ARR S.A. - wczoraj/dziś. 2. Zasady funkcjonowania: Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu. 3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej perspektywy finansowej

3 1. Działalność ARR S.A. do roku 2013: - promocja i wsparcie rozwoju potencjału gospodarczego regionu, - wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe, - usługi doradcze ogólne, specjalistyczne i proinnowacyjne, - usługi szkoleniowe, - działalność związana pozyskiwaniem środków finansowych z UE, w tym dla MSP - pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

4 Dzisiaj jest wczorajszym jutrem...

5 Strategia Rozwoju Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na lata

6

7 2. Zasady funkcjonowania: Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.

8 Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego

9 Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego: - utworzenie: styczeń 2014 r. - budżet: uzależniony od zwrotów z inwestycji w okresie , bez ograniczeń czasowych - okres inwestycji: do 10 lat - dziedziny zainteresowań: IT/ICT, medycyna, przemysł metalowy, ochrona środowiska (w tym OZE), turystyka, meblarstwo, poligrafia, tworzywa sztuczne, elektronika i automatyka oraz pozostałe (wyj. branże wykluczone z pomocy de minimis)

10 Zespół Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego: Dyrektor BAT Brokerzy technologiczni Analitycy finansowi Eksperci (wewnętrzni)

11 Etapy współpracy z Pomysłodawcami w ramach BAT: I. Ocena zgłoszonego pomysłu. II. Preinkubacja pomysłu. III. Wejście kapitałowe. IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring. V. Wyjście kapitałowe.

12 I. Ocena zgłoszonego pomysłu Etapy oceny pomysłu dotychczasowo:

13 Etapy oceny pomysłu aktualnie:

14 II. Preinkubacja a) obowiązki Inwestora: - udostępnienie Pomysłodawcy nieodpłatnie pomieszczenia wraz z wyposażeniem biurowym w BIT na potrzeby preinkubacji, - przeprowadzenie analiz eksperckich dot. Pomysłu, przestrzeganie zasady poufności -w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o rozpoczęciu etapu inwestycyjnego, przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z Pomysłodawcą,

15 b) obowiązki Pomysłodawcy: - pełna współpraca przy opracowywaniu analiz eksperckich, - w przypadku pozytywnej oceny pomysłu i podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu pomysłu do etapu inwestycyjnego, przystąpienie do negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej z ARR S.A. - złożenie weksla in-blanco jako zabezpieczenia realizacji umowy o preinkubację, - przestrzeganie zasady poufności.

16 Etapy preinkubacji pomysłu:

17 Po zakończeniu preinkubacji: - negocjacje i zawarcie umowy inwestycyjnej - poddanie pomysłu opiniom a) Zarządu ARR S.A., b) Rady Nadzorczej ARR S.A. c) Rady Programowej BIT. - opcjonalnie - przekazanie wyników preinkubacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, celem uzyskania zgody na utworzenie nowego podmiotu (w zależności od wytycznych PARP).

18 Umowa inwestycyjna określać będzie: - wzajemne prawa i obowiązki stron które zamierzają utworzyć spółkę kapitałową powstałą na bazie Pomysłu, - warunki obejmowania akcji lub udziałów, - warunki i sposoby wyjścia z dokonanych inwestycji, okres inwestycji, - warunki podziału środków po wyjściu z inwestycji.

19 III. Wejście kapitałowe: utworzenie nowej spółki na bazie innowacyjnego Pomysłu i objęcie/nabycie udziałów/akcji w wysokości niższej niż 50% kapitału spółki zaangażowanie ze strony ARR S.A. maksymalnie do 200 tys. euro, stanowiące pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

20 IV. Zawiązanie nowej spółki, współpraca i monitoring: - realizacja Pomysłu w oparciu o opracowany wspólnie biznes plan, - cykliczna sprawozdawczość finansowa i merytoryczna, - wspólne zarządzanie spółką.

21 Zaangażowanie ARR S.A. w zarządzanie spółkami obejmuje III modele: Wspólny Zarząd Spółki Spółka Zarząd i Prokurent Wspólna Rada Nadzorcza

22 V. Wyjście kapitałowe ARR S.A.: - nie później niż po 10 latach od przeprowadzenia inwestycji (w zależności od specyfiki branżowej) - środki ze zwrotów z inwestycji powrócą do Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego z przeznaczeniem na kolejne inwestycje w innowacyjne rozwiązania.

23 Dopuszczalne przez ARR S.A. formy wyjścia z inwestycji:

24 2. Zasady funkcjonowania: Fundusz Zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego, Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu.

25 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu Organ zarządzający: Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu TechnoBIT Venture Sp. z o.o. przy wsparciu ARR S.A. Lokalizacja: Bielsko-Biała Aktualnie prowadzone działania: - tworzenie bazy Aniołów Biznesu, - aktywne poszukiwanie ciekawych pomysłów do inwestycji, - współpraca z ARR S.A. w obrębie wyboru i oceny pomysłów biznesowych (docelowo planowane są także wspólne inwestycje).

26 Cele utworzenia Beskidzkiej Sieci Aniołów Biznesu: a) ułatwienie inwestorom prywatnym dokonywania inwestycji w firmy z sektora MSP, b) zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców, c) stworzenie wirtualnej platformy oraz modelu współpracy do kojarzenia Aniołów Biznesu z przedsiębiorcami, d) propagowanie wiedzy i poszerzanie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez BSAB, poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

27 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A. a) korzyści dla ARR S.A.: współpraca z BSAB pozwala na uzupełnienie oferty inwestycyjnej dostępnej aktualnie w ramach Projektu TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji oraz w ramach Funduszu Zalążkowego Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego inwestorzy prywatni,

28 Beskidzka Sieć Aniołów Biznesu w kooperacji z ARR S.A. b) korzyści dla BSAB: współpraca rozszerza bazę dostępnych pomysłów o charakterze innowacyjnym, pozwala na promowanie marki przy wiarygodnym rynkowym partnerze, zmniejszenie ryzyka kapitałowego dzięki zaangażowaniu środków publicznych we wspólne inwestycje

29 Ryzyko inwestycyjne względem czasu istnienia celu inwestycyjnego

30 Zainteresowanie inwestycją względem czasu istnienia celu inwestycyjnego

31 3. STARTER i BizNest - inicjatywy nowej perspektywy finansowej

32 I. STARTER program akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw 1) Wsparcie preinwestycyjne preinkubacja (badanie rozwiązania innowacyjnego, analiza rynku, biznesplan, czystość patentowa, due diligence) 2) Wsparcie kapitałowe w II transzach finansowania: I transza - do 200 tys. zł na fazę seed, z 5% wkładem własnym funduszu lub co-inwestorem II transza - do 800 tys. zł, z 20% wkładem co-inwestora

33 I transza finansowania (testowanie innowacji)

34 II transza finansowania

35 STARTER dla ARR S.A.: - uzupełnienie oferty BAT, - wykorzystanie sieci inwestorów BSAB, - wykorzystanie baz istniejących pomysłów gotowych do inwestycji, - rozwój dostępnych narzędzi oceny (platforma inwestycyjna BAT), - rozwój współpracy międzynarodowej.

36 II. BizNest 1) Komponent Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych 2) Komponent Syndykatowy model zarządzania

37 BizNest możliwości dla ARR S.A.: - wsparcie dla ARR S.A. jako podmiotu zarządzającego siecią aniołów biznesu BSAB, - wsparcie dla modelu syndykatu inwestycyjnego z BSAB.

38 MARZENIA + PRACA = SUKCES

39 Dziękuję za uwagę! Stanisław Ginda

Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki

Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki 1 Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki przyjęty Uchwałą z dnia 25.04.2014 roku Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Materiały informacyjne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Kapitał dla Innowacji Oferta skierowana jest do przedsiębiorców mających innowacyjny

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz VENTURE CAPITAL Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz Jakie są plany KE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1027 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012

Alternatywne formy wsparcia biznesu. Kielce 2012 Alternatywne formy wsparcia biznesu Kielce 2012 1 Tematyka prezentacji: 1. Fundusze pożyczkowe 2. Fundusze poręczeniowe 3. Fundusze kapitałowe 4. Instytucje otoczenia biznesu 2 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 3 Fundusze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o. SUPERINKUBATOR Hi-Tech Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 49 tel. 61-855-39-90; fax: 61-855-39-92 e-mail: biuro@instytut.poznan.pl www.superinkubator.pl REGULAMIN INKUBATORA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r.

FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU. Tomasz Kozieł 26.02.2011r. FUNDUSZE KAPITAŁOWE WYSOKIEGO RYZYKA SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ICH ROZWOJU Tomasz Kozieł Kraków, 26.02.2011r. Plan prezentacji Innowacja wprowadzenie nowego towaru,

Bardziej szczegółowo

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu Nowy Sącz, dnia 22.10.2013r. Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem kierującym

Bardziej szczegółowo

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł.

Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Listopad 2014 r. Szanowni Państwo, Wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat, dynamicznie się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Projekt KIGMED wdrożenia

Projekt KIGMED wdrożenia Projekt KIGMED wdrożenia Jerzy Bujok - Zastępca Sekretarza Generalnego KIG Kierownik Projektu KIGMED 26 kwietnia 2012, Warszawa DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo