Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Wesołowski strona 1 z 8"

Transkrypt

1 2.1. Środowisko pracy Pierwsze kroki Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie Procedura prawidłowego wyłączania komputera. Nie należy wyłączać komputera przyciskiem na obudowie, ponieważ uniemożliwia się mu w ten sposób prawidłowe zamknięcie wszystkich aplikacji i zakończenie procedur. Wyłączanie komputera za pomocą przycisku na obudowie może spowodować uszkodzenie systemu. Prawidłowa procedura wyłączania komputera przebiega w następujący sposób: 1. klikamy w zielony przycisk z białym napisem Start znajdujący się na dole po lewej stronie okna 2. wybieramy ikonę Zamknij system z rozwijającego się menu 3. wybieramy Zamknij system Procedura prawidłowego restartu komputera. W przypadku konieczności restartu komputera postępujemy j/w z tą różnicą, że w pkt. 3 wybieramy Uruchom ponownie zamiast Zamknij system Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu. W przypadku zawieszenia pracy programu wykonujemy jedną z następujących czynności: przytrzymać jednocześnie klawisze Ctrl+Alt+Delete otworzy się okno Zabezpieczenia systemu Windows, a następnie wybrać i kliknąć przycisk Menadżer zadań. nasikamy prawy przycisk myszy na pasku stanu i wybieramy Menadżer zadań Podstawowe informacje i czynności Wyświetlanie podstawowych informacji dotyczących komputera: rodzaj systemu operacyjnego i jego wersja, wielkość zainstalowanej pamięci RAM. Aby wyświetlić podstawowe informacje o systemie należy nacisnąć przycisk Start, a następnie po kolei Panel sterowania/wydajność i konserwacje/wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze/właściwości systemu/zakładka Ogólne Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i czasu, ustawienie głośności, opcji wyświetlania (wybór kolorów, rozdzielczości wyświetlania, parametrów wygaszacza ekranu). Aby zmienić datę/godzinę należy dwukrotnie kliknąć w godzinę wyświetlającą się na pasku zadań otworzy się okno Właściwości: Data i godzina gdzie możemy dokonać zmian. Jeżeli na pasku zadań nie wyświetla się godzina ustawienia zmienić można klikając Start/Panel sterowania/data, godzina, język i opcje regionalne/data, godzina/właściwości: Data i godzina. Aby zmienić opcje wyświetlania należy kliknąć: Start/Panel sterowania/wygląd i kompozycje/zakładki Kompozycje i/lub Pulpit i/lub Wygaszacz ekranu i/lub Wygląd i/lub Ustawienia Ustawianie i zmiana układu i języka klawiatury. Aby zmienić układ klawiatury należy kliknąć Start/Panel sterowania/ Data, godzina, język i opcje regionalne/opcje regionalne i językowe/opcje regionalne/zakładka Języki/kliknąć przycisk Szczegóły Formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip. Aby sformatować dysk/dyskietkę/dysk Zip należy kliknąć przycisk Start/Mój komputer, a następnie wybrać (zaznaczyć) dysk, który chcemy formatować, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać (zaznaczyć) Formatuj otwiera się okno, w którym wybieramy odpowiednie opcje Instalowanie i odinstalowanie programów. Aby zainstalowć program należy włożyć nośnik z oprogramowaniem do odpowiedniej stacji i uruchomić program instalacyjny np. Setup exe. Aby odinstalować program należy uruchomić program deinstalujący, jeżeli skrót do niego istnieje w Start/Wszystkie programy/wskazać nazwę programu/wybrać deinstalator lub nacisnąć Start/Panel sterowania/dodaj lub usuń programy/zaznaczamy nazwę programu i klikamy Usuń. Jacek Wesołowski strona 1 z 8

2 Użycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. Jeżeli potrzebujemy zilustrować naszą pracę za pomocą zrzutu ekranowego musimy wykonać następujące czynności: 1. klikamy przycisk Print Screen znajdujący się w pierwszym wierszu klawiatury, czynność ta powoduje umieszczenie aktualnego obrazu okna w schowku. 2. otwieramy aplikację, w której będziemy umieszczali nasz zrzut 3. klikamy lewym przyciskiem myszy i w dowolny sposób wykonujemy polecenie Wklej np. za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V Wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc. System Windows oferuje nam szereg odpowiedzi podpowiedzi dzięki rozbudowanemu narzędziu Pomoc. Aby z niej skorzystać należy kliknąć menu Start/Pomoc i obsługa techniczna otworzy się okno Centrum pomocy i obsługi technicznej. Na górze okna znajduje się pole, w którym wpisujemy interesujące nas hasła. następnie klikamy zieloną strzałkę. Teraz w prawym oknie pojawi się odpowiedź Edycja tekstu Uruchamianie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny. Otwieranie i tworzenie dokumentów tekstowych. System operacyjny oferuje nam różne narzędzia pomocnicze, jednym z nich jest Word Pad program do edycji tekstu. Uruchamiamy go w następujący sposób. Należy kliknąć Start/Wszystkie programy/akcesoria systemowe/word Pad. Po uruchomieniu aplikacji w oknie mamy aktywny dokument, w którym możemy wpisywać i edytować tekst Zapisywanie plików w określonym miejscu na dysku. Aby zapisać plik w określonym miejscu na dysku należy wykonać następujące czynności: Kliknąć menu Plik/Zapisz jako otworzy się okno Zapisz jako, a tu możemy wybrać miejsce do zapisania naszego pliku Po lewej stronie okna mamy ikony umożliwiające szybkie przemieszczanie się pomiędzy podstawowymi elementami zasobów komputera. Okno Zapisz w pozwala rozwinąć drzewo katalogów i podkatalogów i wskazać odpowiednie miejsce do zapisu. Obok okna Zapisz w mamy szereg ikon, które pozwalają w szybki sposób wykonać następujące operacje. Ikony: pozwala przenieść się do katalogu podrzędnego (poniżej) pozwala przenieść się do katalogu nadrzędnego (powyżej) pozwala utworzyć nowy katalog pozwala zmienić sposób wyświetlania katalogów i plików Na dole okna Zapisz jako mamy okno Nazwa piliku, gdzie możemy wpisać własną (zamiast domyślnej) nazwę pliku. Poniżej znajduje się okno Zapisz jako typ, które pozwala wybrać rozszerzenie z listy oferowanych przez aplikację np. w przypadku plików tekstowych będzie to doc, txt, rtf itd. Należy pamiętać, że jeżeli na końcu okna pojawia się strzałeczka, to okno to zawiera więcej możliwości niż jest w stanie wyświetlić na raz. Dlatego należy je rozwinąć. Gdy zdecydowaliśmy już gdzie, pod jaką nazwą i z jakim rozszerzeniem zapiszemy plik klikamy przycisk Zapisz. To kończy zapisywanie pliku na dysku w określonym miejscu Zamykanie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny. Jeśli zmierzamy zakończyć pracę z edytorem tekstu, należy zamknąć dokument, a następnie zamknąć program naciskając krzyżyk na czerwonym tle znajdujący się po prawej stronie na górze okna. Jacek Wesołowski strona 2 z 8

3 2.2. Pulpit Praca z ikonami Rozpoznawanie podstawowych ikon reprezentujących pliki, katalogi (foldery), aplikacje, drukarki, kosz. Na rysunku obok znajdują się przykładowe ikony plików4. z przykładowych aplikacji. Ważne Katalog interpretowany jest przez ikonę żółtej teczki. Na tym rysunku mamy przykładowe ikony aplikacji oraz ikonę kosza, mojego komputer, Skaypa oraz programu nagrywającego Wybór i przenoszenie ikon. Wszystkie ikony znajdujące się na pulpicie możemy swobodnie przenosić. W tym celu należy zaznaczyć (kliknąć lewym przyciskiem myszy) żądaną ikonę i nie zwalniając lewego przycisku myszy przesunąć ją w żądane miejsce. Ilość i konfiguracja ikon na pulpicie zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika komputera Otwieranie plików, katalogów (folderów), uruchamianie aplikacji z pulpitu. Jeżeli na pulpicie znajduje się ikona aplikacji to wystarczy dwukrotnie kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy w celu jej uruchomienia. Jeżeli na pulpicie znajduje się ikona pliku, to dwukrotne kliknięcie spowoduje najpierw otwarcie aplikacji, do której dokument jest przypisany a następnie samego dokumentu. Uwaga Aby nie robić bałaganu na pulpicie, powinny się tu znajdować tylko ikony, które są nam naprawdę pomocne w przyspieszeniu pracy Tworzenie na pulpicie lub w menu ikony skrótu. Najprostszym sposobem utworzenia skrótu do aplikacji na pulpicie jest Start/Wszystkie programy zaznaczamy nazwę żądanej aplikacji prawym klawiszem myszy i nie zwalniając go przeciągamy na pulpit, z pojawiającego się menu wybieramy Kopiuj tutaj. Drugim sposobem jest wybranie, ponaciśnięciu prawego klawisza myszy na pulpicie, wybranie Nowy/Skrót i wskazanie ścieżki do aplikacji. której skrót tworzymy Gdybyśmy chcieli, aby skrót do aplikacji pojawił się na pasku startu należy zaznaczyć skrót z pulpitu i przeciągnąć nie zwalniając lewego przycisku myszy na pasek startu Praca z oknami Identyfikacja elementów składowych okna: pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędzi, pasek stanu, paski przewijania. Podstawowe elementy składowe okna przedstawione są na rysunku obok na przykładzie okna programu Microsoft Word. Jacek Wesołowski strona 3 z 8

4 Zwijanie, powiększanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna. Na górze po prawej stronie okna w każdej aplikacji znajduje się grupa trzech ikon dostosowujących wielkość okna (ikona środkowa ma dwa przedstawienia graficzne) ikona minimalizacji zwija okno programu na pasek stanu ikona maksymalizacji unieruchamia okno aplikacji w pełnym podglądzie ikona dostosowania pozwala regulować wielkością okna oraz jego położeniem na pulpicie ikona zamknięcia po jej naciśnięciu aplikacja ulega zamknięciu Poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami. Pomiędzy otwartymi oknami aplikacji najprościej poruszać się za pomocą Paska stanu. Należy wybrać nazwę aplikacji, do której chcemy się przełączyć Zarządzanie plikami Podstawy Znajomość sposobów wizualizacji napędów dysków, folderów/katalogów i plików w strukturach hierarchicznych Wiedza na temat sposobów przechowywania danych (plików, katalogów) przez system operacyjny: dyski twarde, dyskietki, dyski CD i dyski sieciowe. System operacyjny pozwala na przechowywanie danych na wiele sposobów. Do przechowywania danych służą pamięci masowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Zaliczamy do nich: dyski twarde lokalne, sieciowe i zewnętrzne podłączane za pomocą specjalnego kabla (dyski przenośne), dyskietki, płyty CD/CDRW, DV/DVDRW, Zipy, PenDrivy, dyski magnetooptyczne, streemery. Niektóre z nich pozwalają tylko na odczyt (CD, DVD) inne zarówno na odczyt jak i na zapis. W celu zachowania bezpieczeństwa danych powinniśmy przechowywać kopie danych z twardego dysku komputera na nośniku zewnętrznym Katalogi/foldery Poruszanie się po drzewie katalogów (przejście do pliku lub katalogu). Informacje na dysku (dla porządku) posegregowane powinny być w katalogach. Katalogi z kolei mogą/powinny zawierać podkatalogi itd. Taka struktura nazywana jest drzewem katalogów podkatalogów i plików. Plików nie powinniśmy zapisywać bezpośrednio w katalogu głównym np na Pulpicie czy luzem na dydku twardym C. Jeżeli katalog zawiera podkatalogi to obok ikony, która go reprezentuje pojawia się znak +, natomiast wszystkie rozwinięte katalogi mają znak. Poruszanie się po drzewie katalogów polega na klikaniu w +/- i wskazywaniu/otwieraniu katalogów/podkatalogów Tworzenie katalogów/folderów i kolejnych podkatalogów/podfolderów. Utworzyć nowy katalog/ podkatalog można na kilka sposobów Start/Mój komputer/ wybieramy dysk lub katalog/menu Plik/Nowy/ Folder klikamy i dokąd nazwa podkreślona jest na niebiesko wprowadzamy swoją za pomocą klawiatury. Gdybyśmy chcieli w nowopowstałym katalogu założyć podkatalog należy otworzyć katalog wybrać Plik/Nowy i dale jak poprzednio otworzyć Mój komputer/wybrać dysk lub katalog/kliknąć prawym klawiszem myszy/z podręcznego menu wybrać Nowy/Folder i dalej jak powyżej Wyświetlenie okna z informacją o nazwie i wielkości katalogu/folderu oraz jego położeniu na dysku. Aby wyświetlić informacje o katalogu (ścieżkę dostępu) należy kliknąć Start/Mój komputer/wybrany dysk/katalog/podkatalog w oknie Adres pojawi się ścieżka dostępu. Jeśli chcemy wiedzieć, jaka jest wielkość Jacek Wesołowski strona 4 z 8

5 katalogu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy/menu podręczne/właściwości, (powyżej/obok przykładowy katalog ze ścieżką dostępu) Praca z plikami Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane, pliki tymczasowe. Podstawowe rodzaje plików można rozpoznawać po ikonkach lub po rozszerzeniach. Przykładowe pliki edytorów tekstu doc, txt, rtf pliki arkuszy kalkulacyjnych xls pliki baz danych mdb pliki prezentacji ppt pliki obrazów wektorowych: cdr, ai, wmf; bitmapowych: jpg, gif, tif, bmp pliki dźwiękowe wav, mp3, wma filmy avi, mpg, wmv, asf, mov pliki skompresowane zip, rar, arj pliki tymczasowe tmp Określanie liczby wszystkich plików lub plików określonego typu w folderze/katalogu (łącznie z plikami w podkatalogach) Aby określić ilość plików w folderze wraz z podkatalogami należy, Mój komputer/folder, który chcemy przeliczyć /klikamy prawym klawiszem na nazwie/właściwości wyświetli się ilość plików zawarta we wszystkich podkatalogach Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu, archiwalny. Aby zmienić atrybut pliku należy odnaleźć plik/zaznaczyć prawym przyciskiem myszy/właściwości/zaawansowane/plik jest gotowy do archiwizacji, Sortowanie plików wg nazwy, rozmiaru, typu, daty modyfikacji. W oknie Mój komputer wybieramy żądany katalog, otwieramy go i klikamy prawym klawiszem myszy, otworzy się menu podręczne, z którego wybieramy Rozmieść ikony według/nazwa lub Rozmiar lub Typ lub Zmodyfikowany. Pierwsze kliknięcie sortuje rosnąco drugie malejąco Znajomość znaczenia właściwego rozszerzenia nazw plików w czasie zmiany ich nazwy. Jeżeli musimy dokonać zmiany nazwy pliku należy pamiętać, aby do nowej nazwy dodać prawidłowe rozszerzenie. Brak rozszerzenia lub złe nie pozwoli nam otworzyć pliku po zmianie nazwy Zmiana nazw plików, katalogów/folderów. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania zmiany nazwy katalogu należy odnaleźć żądany katalog, dwukrotnie kliknąć w nazwę i wpisać nową lub zaznaczyć żądany katalog, kliknąć prawym przyciskiem myszy z podręcznego menu wybrać Zmień nazwę nazwa podświetli się na niebiesko/wpisać nową nazwę Kopiowanie, przenoszenie Zaznaczanie plików, katalogów/folderów pojedynczo lub grupami w sposób ciągły lub dowolnie wybranych z wyświetlanej listy. Jeśli chcemy zaznaczyć pliki/ katalogi następujące w ciągu wystarczy zaznaczyć pierwszy, a ostatni z grupy zaznaczyć trzymając wciśnięty klawisz Shift. Jeśli chcemy zaznaczyć katalogi/pliki niesąsiadujące ze sobą należy poszczególne nazwy wskazywać z przyciśniętym klawiszem Ctrl. Jacek Wesołowski strona 5 z 8

6 Kopiowanie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami. Kopiowanie plików/katalogów pomiędzy folderami i dyskami odbywa się w następujący sposób. Zaznaczamy plik/pliki katalog/katalogi do skopiowania następnie w dowolny sposób wykonujemy polecenie Kopiuj, przenosimy się do katalogu/dysku docelowego i dowolną metodą wykonujemy polecenie Wklej Przenoszenie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami. Przenoszenie odbywa się w sposób analogiczny jak powyżej z tą różnicą, że zamiast polecenia Kopiuj wykonujemy polecenie Wytnij Znajomość powodów tworzenia zapasowych kopii plików na przenośnych nośnikach i ważności tego działania. Najistotniejszym powodem tworzenia kopi zapasowych na zewnętrznych nośnikach jest zabezpieczenie danych przed utratą w razie nieprzewidzianej awarii dysku twardego Usuwanie, odzyskiwanie Usuwanie plików, katalogów/folderów do folderu plików usuniętych (kosza). Zbędne pliki/katalogi można usunąć do folderu Kosz. Nie zostają one tym poleceniem fizycznie usunięte z dysku Odzyskiwanie plików, katalogów/folderów z folderu plików usuniętych (kosza). Jeżeli okaże się, że nasze działanie dotyczące kasowania plików było przedwczesne i znajdują się one w Koszu, można je stamtąd odzyskać. W tym celu należy ikonę Kosz kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać z menu Otwórz, w pojawiającym się oknie zaznaczamy interesujący nas plik/katalog/klikamy prawym klawiszem myszy/przywróć Usuwanie zawartości folderu plików usuniętych (opróżnianie kosza). Aby opróżnić kosz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz/wybrać z menu Opróżnij Kosz. Można też usunąć plik/katalog z pominięciem Kosza. Należy zaznaczyć katalog/plik przytrzymać klawisz Shift i kliknąć Delete Szukanie Użycie narzędzia Znajdź w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów. W celu odszukania plików/folderów należy kliknąć Start/Wyszukaj/Pliki i foldery/wpisujemy w odpowiednim oknie nazwę pliku lub folderu/wskazujemy miejsce do przeszukiwania dysk lub katalog/naciskamy przycisk Wyszukaj w oknie po prawej stronie pojawi się wynik wyszukiwania Poszukiwanie plików wg ich zawartości, daty ostatniej modyfikacji, daty utworzenia. Umiejętność posługiwania się znakami globalnymi * i? w wyszukiwaniu plików. Jeśli chcemy odnaleźć plik po innym kryterium niż nazwa należy przycisnąć strzałkę obok napisów znajdujących się pod oknem wyboru obszaru przeszukiwania. Jeżeli nie pamiętamy nazwy pliku w oknie wyszukiwania wpisujemy *.rozszerzenie np.: *.jpg, jeżeli chcemy odnaleźć pliki, których nazwy różnią się jednym znakiem wtedy wpisujemy znaną część nazwy?.rozszerzenie np.: dokument?.doc Wyświetlanie listy ostatnio używanych plików. Aby wyświetlić listę ostatnio używanych plików należy kliknąć Start/Moje bieżące dokumenty/wyświetli się lista ostatnio używanych dokumentów Kompresja plików Znajomość pojęcia kompresja plików. Kompresja plików służy do zmniejszania rozmiaru pliku po to, aby zmieścić zapis np. na dyskietce lub zmniejszyć rozmiar pliku do przesłania Internetem lub, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Ta ostania opcja ma coraz mniejsze zastosowanie ze względu na coraz tańsze a coraz większe (pojemniejsze) dyski twarde. Kompresować pliki można albo zapisując je w określonym formacie (rozszerzeniu) np pliki bitmapowe zapisywane jako plik jpg (jest to przykład kompresji stratnej oznacza to, że nie można odzyskać informacji utraconej w czasie kompresji pliku, czyli jest to plik gorszej jakości) lub za pomocą odpowiednich programów do kompresji/dekompresji, które pozwalają odzyskać wszystkie dane. Jacek Wesołowski strona 6 z 8

7 Kompresowanie plików w określonym katalogu/folderze na określonym dysku. Aby skompresować plik/katalog na określonym dysku należ kliknąć prawym klawiszem myszy na wyznaczonym do kompresji pliku/katalogu i wybrać Wyślij do a tam Folder skompresowany (zip) Dekompresowanie pliku skompresowanego do określonego katalogu/folderu na określonym dysku. Aby rozpakować dane należy wejść do katalogu skompresowanego (ikona katalogu z suwakiem), zaznaczyć pliki i foldery do rozpakowania i skopiować je do katalogu docelowego. W trakcie kopiowania dane ulegną dekompresji Wirusy Podstawy Znajomość pojęcia wirus komputerowy i możliwych skutków jego działania. Wirus komputerowy jest to program, który bez naszej zgody i wiedzy doczepia się do naszych plików i powoduje szkody na naszym komputerze lub w jego zasobach. Są różne rodzaje wirusów niektóre doklejają się do plików o określonym rozszerzeniu inne powodują stałe wysyłanie informacji, jeszcze inne powodują trwałe uszkodzenie plików lub sektorów na dysku lub zamykanie się systemu np. po 60 sekundach Znajomość sposobów przenikania wirusów do systemu komputerowego. Wirus do systemy komputerowego może dostać się za pośrednictwem niesprawdzonych nośników zewnętrznych jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej Znajomość korzyści wynikających ze stosowania programów antywirusowych. Aby zapobiegać przedostaniu się wirusów do naszego komputera należy stosować oprogramowanie antywirusowe oraz nie otwierać żadnych plików z zewnątrz bez wcześniejszego sprawdzenia takim programem Znajomość pojęcia plik wyleczony. Programy antywirusowe nie tylko odnajdują wirusy w zainfekowanych plikach, ale również potrafią je usunąć. Plik poddany takiemu działaniu nazywamy wyleczonym Usuwanie wirusów Stosowanie programów antywirusowych do wykrywania wirusów we wskazanych dyskach, folderach, plikach Rozumienie znaczenie regularnego uaktualniania baz danych wirusów i wersji programów antywirusowych. Aby mieć pewność, że nasz komputer jest zabezpieczony przed infekcjami należy na bieżąco aktualizować Szczepionki jak i programy antywirusowe. Na rynku jest szereg bardzo dobrych darmowych programów antywirusowych dostępnych dla prywatnego użytkownika Drukowanie Ustawienia wydruku Zmiana drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie. Aby zmienić domyślną drukarkę w systemie należy wejść do menu Start/Drukarki i faksy, kliknąć prawym klawiszem na wybranej drukarce i wybrać opcję Ustaw jako drukarkę domyślną Instalacja nowej drukarki na komputerze. Aby zainstalować nową drukarkę na komputerze należy kliknąć menu Start/Drukarki i faksy/dodaj nową drukarkę otworzy się Kreator dodawania drukarki (należy przejść go krok po kroku, wybierane opcje będą zależały od rodzaju drukarki) Jacek Wesołowski strona 7 z 8

8 Drukowanie Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstów. Aby wydrukować dokument z edytora teksu należy kliknąć Plik/Drukuj/Wybrać drukarkę/ustawić pozostałe parametry i nacisnąć przycisk Drukuj. Jeżeli chcemy wydrukować na drukarce domyślnej wystarczy kliknąć w ikonę drukarki na Pasku narzędzi Wyświetlanie informacji o postępie drukowania w programie zarządzającym drukowaniem (kolejka drukowania). Jeżeli na Pasu Stanu mamy ikonę drukarki wystarczy kliknąć ją dwa razy, aby otworzyło się okno pokazujące kolejkę i stopień zaawansowania druku poszczególnych elementów. Gdy nie mamy takiej ikony należy kliknąć Star/Drukarki i faksy/ zaznaczyć drukarkę i kliknąć dwa razy dalej jak poprzednio Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania drukowania przy użyciu programu zarządzającego drukowaniem. W momencie, kiedy jesteśmy w oknie programu zarządzającego drukiem wybieramy Dokument, a z rozwijanego menu odpowiednią opcję. Jeśli chcemy dokument przeznaczony do drukowania usunąć z kolejki należy zaznaczyć go na liście a następnie kliknąć Delete. Jacek Wesołowski strona 8 z 8

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA

ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA Użytkowanie komputera: ZAGADNIENIA DO ZALICZENIA 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. 2.1. Środowisko pracy 2.1.1.2. Procedura prawidłowego wyłączania komputera. 2.1.1.3. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputera

Moduł 2 Użytkowanie komputera Moduł 2 Użytkowanie komputera 2.1. System Operacyjny 2.1.1. Pierwsze kroki Start Pasek Szybkiego uruchamiania Pasek zadań Obszar powiadomień 2.1.1.1 Włączenie komputera i bezpieczne zalogowanie się przy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych Praca w systemie operacyjnym Często używane skróty Windows Ctrl+X- wytnij Ctrl+C kopiuj Ctrl+V- wklej Ctrl+Z-

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku?

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1

ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 ZARZĄDZANIE PLIKAMI 1 Podstawowe pojęcia Organizacja napędów dysków Plik - (ang. file) ciąg danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach.

Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach. Zadania systemu operacyjnego. Operacje na plikach i folderach. 1. System operacyjny podstawowe pojęcia i zadania. System operacyjny to zestaw programów, które zarządzają pracą komputera. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 6 Opis: Jak poruszać się

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

czyli jak porządkować swoje dane

czyli jak porządkować swoje dane czyli jak porządkować swoje dane Wiem na czym polega zarządzanie danymi. Wiem, co to jest kompresja i dekompresja. Potrafię spakować i rozpakować pliki. Znam programy do kompresji. Dostrzegam różnicę między

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona Dodawanie plików do archiwum Najczęściej spotykanymi formatami stosowanymi do kompresowania plików lub folderów są:.zip,.7z i.rar Popularnym darmowym programem do archiwizowania i rozpakowywania archiwum

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo