Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Wesołowski strona 1 z 8"

Transkrypt

1 2.1. Środowisko pracy Pierwsze kroki Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie Procedura prawidłowego wyłączania komputera. Nie należy wyłączać komputera przyciskiem na obudowie, ponieważ uniemożliwia się mu w ten sposób prawidłowe zamknięcie wszystkich aplikacji i zakończenie procedur. Wyłączanie komputera za pomocą przycisku na obudowie może spowodować uszkodzenie systemu. Prawidłowa procedura wyłączania komputera przebiega w następujący sposób: 1. klikamy w zielony przycisk z białym napisem Start znajdujący się na dole po lewej stronie okna 2. wybieramy ikonę Zamknij system z rozwijającego się menu 3. wybieramy Zamknij system Procedura prawidłowego restartu komputera. W przypadku konieczności restartu komputera postępujemy j/w z tą różnicą, że w pkt. 3 wybieramy Uruchom ponownie zamiast Zamknij system Zamykanie aplikacji w przypadku zawieszenia pracy programu. W przypadku zawieszenia pracy programu wykonujemy jedną z następujących czynności: przytrzymać jednocześnie klawisze Ctrl+Alt+Delete otworzy się okno Zabezpieczenia systemu Windows, a następnie wybrać i kliknąć przycisk Menadżer zadań. nasikamy prawy przycisk myszy na pasku stanu i wybieramy Menadżer zadań Podstawowe informacje i czynności Wyświetlanie podstawowych informacji dotyczących komputera: rodzaj systemu operacyjnego i jego wersja, wielkość zainstalowanej pamięci RAM. Aby wyświetlić podstawowe informacje o systemie należy nacisnąć przycisk Start, a następnie po kolei Panel sterowania/wydajność i konserwacje/wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze/właściwości systemu/zakładka Ogólne Zmiana konfiguracji pulpitu: daty i czasu, ustawienie głośności, opcji wyświetlania (wybór kolorów, rozdzielczości wyświetlania, parametrów wygaszacza ekranu). Aby zmienić datę/godzinę należy dwukrotnie kliknąć w godzinę wyświetlającą się na pasku zadań otworzy się okno Właściwości: Data i godzina gdzie możemy dokonać zmian. Jeżeli na pasku zadań nie wyświetla się godzina ustawienia zmienić można klikając Start/Panel sterowania/data, godzina, język i opcje regionalne/data, godzina/właściwości: Data i godzina. Aby zmienić opcje wyświetlania należy kliknąć: Start/Panel sterowania/wygląd i kompozycje/zakładki Kompozycje i/lub Pulpit i/lub Wygaszacz ekranu i/lub Wygląd i/lub Ustawienia Ustawianie i zmiana układu i języka klawiatury. Aby zmienić układ klawiatury należy kliknąć Start/Panel sterowania/ Data, godzina, język i opcje regionalne/opcje regionalne i językowe/opcje regionalne/zakładka Języki/kliknąć przycisk Szczegóły Formatowanie dysków, dyskietek, dysków Zip. Aby sformatować dysk/dyskietkę/dysk Zip należy kliknąć przycisk Start/Mój komputer, a następnie wybrać (zaznaczyć) dysk, który chcemy formatować, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać (zaznaczyć) Formatuj otwiera się okno, w którym wybieramy odpowiednie opcje Instalowanie i odinstalowanie programów. Aby zainstalowć program należy włożyć nośnik z oprogramowaniem do odpowiedniej stacji i uruchomić program instalacyjny np. Setup exe. Aby odinstalować program należy uruchomić program deinstalujący, jeżeli skrót do niego istnieje w Start/Wszystkie programy/wskazać nazwę programu/wybrać deinstalator lub nacisnąć Start/Panel sterowania/dodaj lub usuń programy/zaznaczamy nazwę programu i klikamy Usuń. Jacek Wesołowski strona 1 z 8

2 Użycie funkcji klawiaturowej Print Screen i wklejanie ekranu do dokumentu. Jeżeli potrzebujemy zilustrować naszą pracę za pomocą zrzutu ekranowego musimy wykonać następujące czynności: 1. klikamy przycisk Print Screen znajdujący się w pierwszym wierszu klawiatury, czynność ta powoduje umieszczenie aktualnego obrazu okna w schowku. 2. otwieramy aplikację, w której będziemy umieszczali nasz zrzut 3. klikamy lewym przyciskiem myszy i w dowolny sposób wykonujemy polecenie Wklej np. za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+V Wykorzystanie dostępnej funkcji Pomoc. System Windows oferuje nam szereg odpowiedzi podpowiedzi dzięki rozbudowanemu narzędziu Pomoc. Aby z niej skorzystać należy kliknąć menu Start/Pomoc i obsługa techniczna otworzy się okno Centrum pomocy i obsługi technicznej. Na górze okna znajduje się pole, w którym wpisujemy interesujące nas hasła. następnie klikamy zieloną strzałkę. Teraz w prawym oknie pojawi się odpowiedź Edycja tekstu Uruchamianie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny. Otwieranie i tworzenie dokumentów tekstowych. System operacyjny oferuje nam różne narzędzia pomocnicze, jednym z nich jest Word Pad program do edycji tekstu. Uruchamiamy go w następujący sposób. Należy kliknąć Start/Wszystkie programy/akcesoria systemowe/word Pad. Po uruchomieniu aplikacji w oknie mamy aktywny dokument, w którym możemy wpisywać i edytować tekst Zapisywanie plików w określonym miejscu na dysku. Aby zapisać plik w określonym miejscu na dysku należy wykonać następujące czynności: Kliknąć menu Plik/Zapisz jako otworzy się okno Zapisz jako, a tu możemy wybrać miejsce do zapisania naszego pliku Po lewej stronie okna mamy ikony umożliwiające szybkie przemieszczanie się pomiędzy podstawowymi elementami zasobów komputera. Okno Zapisz w pozwala rozwinąć drzewo katalogów i podkatalogów i wskazać odpowiednie miejsce do zapisu. Obok okna Zapisz w mamy szereg ikon, które pozwalają w szybki sposób wykonać następujące operacje. Ikony: pozwala przenieść się do katalogu podrzędnego (poniżej) pozwala przenieść się do katalogu nadrzędnego (powyżej) pozwala utworzyć nowy katalog pozwala zmienić sposób wyświetlania katalogów i plików Na dole okna Zapisz jako mamy okno Nazwa piliku, gdzie możemy wpisać własną (zamiast domyślnej) nazwę pliku. Poniżej znajduje się okno Zapisz jako typ, które pozwala wybrać rozszerzenie z listy oferowanych przez aplikację np. w przypadku plików tekstowych będzie to doc, txt, rtf itd. Należy pamiętać, że jeżeli na końcu okna pojawia się strzałeczka, to okno to zawiera więcej możliwości niż jest w stanie wyświetlić na raz. Dlatego należy je rozwinąć. Gdy zdecydowaliśmy już gdzie, pod jaką nazwą i z jakim rozszerzeniem zapiszemy plik klikamy przycisk Zapisz. To kończy zapisywanie pliku na dysku w określonym miejscu Zamykanie edytora tekstów wbudowanego w system operacyjny. Jeśli zmierzamy zakończyć pracę z edytorem tekstu, należy zamknąć dokument, a następnie zamknąć program naciskając krzyżyk na czerwonym tle znajdujący się po prawej stronie na górze okna. Jacek Wesołowski strona 2 z 8

3 2.2. Pulpit Praca z ikonami Rozpoznawanie podstawowych ikon reprezentujących pliki, katalogi (foldery), aplikacje, drukarki, kosz. Na rysunku obok znajdują się przykładowe ikony plików4. z przykładowych aplikacji. Ważne Katalog interpretowany jest przez ikonę żółtej teczki. Na tym rysunku mamy przykładowe ikony aplikacji oraz ikonę kosza, mojego komputer, Skaypa oraz programu nagrywającego Wybór i przenoszenie ikon. Wszystkie ikony znajdujące się na pulpicie możemy swobodnie przenosić. W tym celu należy zaznaczyć (kliknąć lewym przyciskiem myszy) żądaną ikonę i nie zwalniając lewego przycisku myszy przesunąć ją w żądane miejsce. Ilość i konfiguracja ikon na pulpicie zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika komputera Otwieranie plików, katalogów (folderów), uruchamianie aplikacji z pulpitu. Jeżeli na pulpicie znajduje się ikona aplikacji to wystarczy dwukrotnie kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy w celu jej uruchomienia. Jeżeli na pulpicie znajduje się ikona pliku, to dwukrotne kliknięcie spowoduje najpierw otwarcie aplikacji, do której dokument jest przypisany a następnie samego dokumentu. Uwaga Aby nie robić bałaganu na pulpicie, powinny się tu znajdować tylko ikony, które są nam naprawdę pomocne w przyspieszeniu pracy Tworzenie na pulpicie lub w menu ikony skrótu. Najprostszym sposobem utworzenia skrótu do aplikacji na pulpicie jest Start/Wszystkie programy zaznaczamy nazwę żądanej aplikacji prawym klawiszem myszy i nie zwalniając go przeciągamy na pulpit, z pojawiającego się menu wybieramy Kopiuj tutaj. Drugim sposobem jest wybranie, ponaciśnięciu prawego klawisza myszy na pulpicie, wybranie Nowy/Skrót i wskazanie ścieżki do aplikacji. której skrót tworzymy Gdybyśmy chcieli, aby skrót do aplikacji pojawił się na pasku startu należy zaznaczyć skrót z pulpitu i przeciągnąć nie zwalniając lewego przycisku myszy na pasek startu Praca z oknami Identyfikacja elementów składowych okna: pasek tytułowy, pasek menu, pasek narzędzi, pasek stanu, paski przewijania. Podstawowe elementy składowe okna przedstawione są na rysunku obok na przykładzie okna programu Microsoft Word. Jacek Wesołowski strona 3 z 8

4 Zwijanie, powiększanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna. Na górze po prawej stronie okna w każdej aplikacji znajduje się grupa trzech ikon dostosowujących wielkość okna (ikona środkowa ma dwa przedstawienia graficzne) ikona minimalizacji zwija okno programu na pasek stanu ikona maksymalizacji unieruchamia okno aplikacji w pełnym podglądzie ikona dostosowania pozwala regulować wielkością okna oraz jego położeniem na pulpicie ikona zamknięcia po jej naciśnięciu aplikacja ulega zamknięciu Poruszanie się pomiędzy otwartymi oknami. Pomiędzy otwartymi oknami aplikacji najprościej poruszać się za pomocą Paska stanu. Należy wybrać nazwę aplikacji, do której chcemy się przełączyć Zarządzanie plikami Podstawy Znajomość sposobów wizualizacji napędów dysków, folderów/katalogów i plików w strukturach hierarchicznych Wiedza na temat sposobów przechowywania danych (plików, katalogów) przez system operacyjny: dyski twarde, dyskietki, dyski CD i dyski sieciowe. System operacyjny pozwala na przechowywanie danych na wiele sposobów. Do przechowywania danych służą pamięci masowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Zaliczamy do nich: dyski twarde lokalne, sieciowe i zewnętrzne podłączane za pomocą specjalnego kabla (dyski przenośne), dyskietki, płyty CD/CDRW, DV/DVDRW, Zipy, PenDrivy, dyski magnetooptyczne, streemery. Niektóre z nich pozwalają tylko na odczyt (CD, DVD) inne zarówno na odczyt jak i na zapis. W celu zachowania bezpieczeństwa danych powinniśmy przechowywać kopie danych z twardego dysku komputera na nośniku zewnętrznym Katalogi/foldery Poruszanie się po drzewie katalogów (przejście do pliku lub katalogu). Informacje na dysku (dla porządku) posegregowane powinny być w katalogach. Katalogi z kolei mogą/powinny zawierać podkatalogi itd. Taka struktura nazywana jest drzewem katalogów podkatalogów i plików. Plików nie powinniśmy zapisywać bezpośrednio w katalogu głównym np na Pulpicie czy luzem na dydku twardym C. Jeżeli katalog zawiera podkatalogi to obok ikony, która go reprezentuje pojawia się znak +, natomiast wszystkie rozwinięte katalogi mają znak. Poruszanie się po drzewie katalogów polega na klikaniu w +/- i wskazywaniu/otwieraniu katalogów/podkatalogów Tworzenie katalogów/folderów i kolejnych podkatalogów/podfolderów. Utworzyć nowy katalog/ podkatalog można na kilka sposobów Start/Mój komputer/ wybieramy dysk lub katalog/menu Plik/Nowy/ Folder klikamy i dokąd nazwa podkreślona jest na niebiesko wprowadzamy swoją za pomocą klawiatury. Gdybyśmy chcieli w nowopowstałym katalogu założyć podkatalog należy otworzyć katalog wybrać Plik/Nowy i dale jak poprzednio otworzyć Mój komputer/wybrać dysk lub katalog/kliknąć prawym klawiszem myszy/z podręcznego menu wybrać Nowy/Folder i dalej jak powyżej Wyświetlenie okna z informacją o nazwie i wielkości katalogu/folderu oraz jego położeniu na dysku. Aby wyświetlić informacje o katalogu (ścieżkę dostępu) należy kliknąć Start/Mój komputer/wybrany dysk/katalog/podkatalog w oknie Adres pojawi się ścieżka dostępu. Jeśli chcemy wiedzieć, jaka jest wielkość Jacek Wesołowski strona 4 z 8

5 katalogu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy/menu podręczne/właściwości, (powyżej/obok przykładowy katalog ze ścieżką dostępu) Praca z plikami Rozpoznawanie głównych typów plików: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane, pliki tymczasowe. Podstawowe rodzaje plików można rozpoznawać po ikonkach lub po rozszerzeniach. Przykładowe pliki edytorów tekstu doc, txt, rtf pliki arkuszy kalkulacyjnych xls pliki baz danych mdb pliki prezentacji ppt pliki obrazów wektorowych: cdr, ai, wmf; bitmapowych: jpg, gif, tif, bmp pliki dźwiękowe wav, mp3, wma filmy avi, mpg, wmv, asf, mov pliki skompresowane zip, rar, arj pliki tymczasowe tmp Określanie liczby wszystkich plików lub plików określonego typu w folderze/katalogu (łącznie z plikami w podkatalogach) Aby określić ilość plików w folderze wraz z podkatalogami należy, Mój komputer/folder, który chcemy przeliczyć /klikamy prawym klawiszem na nazwie/właściwości wyświetli się ilość plików zawarta we wszystkich podkatalogach Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu, archiwalny. Aby zmienić atrybut pliku należy odnaleźć plik/zaznaczyć prawym przyciskiem myszy/właściwości/zaawansowane/plik jest gotowy do archiwizacji, Sortowanie plików wg nazwy, rozmiaru, typu, daty modyfikacji. W oknie Mój komputer wybieramy żądany katalog, otwieramy go i klikamy prawym klawiszem myszy, otworzy się menu podręczne, z którego wybieramy Rozmieść ikony według/nazwa lub Rozmiar lub Typ lub Zmodyfikowany. Pierwsze kliknięcie sortuje rosnąco drugie malejąco Znajomość znaczenia właściwego rozszerzenia nazw plików w czasie zmiany ich nazwy. Jeżeli musimy dokonać zmiany nazwy pliku należy pamiętać, aby do nowej nazwy dodać prawidłowe rozszerzenie. Brak rozszerzenia lub złe nie pozwoli nam otworzyć pliku po zmianie nazwy Zmiana nazw plików, katalogów/folderów. Jeżeli zachodzi konieczność dokonania zmiany nazwy katalogu należy odnaleźć żądany katalog, dwukrotnie kliknąć w nazwę i wpisać nową lub zaznaczyć żądany katalog, kliknąć prawym przyciskiem myszy z podręcznego menu wybrać Zmień nazwę nazwa podświetli się na niebiesko/wpisać nową nazwę Kopiowanie, przenoszenie Zaznaczanie plików, katalogów/folderów pojedynczo lub grupami w sposób ciągły lub dowolnie wybranych z wyświetlanej listy. Jeśli chcemy zaznaczyć pliki/ katalogi następujące w ciągu wystarczy zaznaczyć pierwszy, a ostatni z grupy zaznaczyć trzymając wciśnięty klawisz Shift. Jeśli chcemy zaznaczyć katalogi/pliki niesąsiadujące ze sobą należy poszczególne nazwy wskazywać z przyciśniętym klawiszem Ctrl. Jacek Wesołowski strona 5 z 8

6 Kopiowanie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami. Kopiowanie plików/katalogów pomiędzy folderami i dyskami odbywa się w następujący sposób. Zaznaczamy plik/pliki katalog/katalogi do skopiowania następnie w dowolny sposób wykonujemy polecenie Kopiuj, przenosimy się do katalogu/dysku docelowego i dowolną metodą wykonujemy polecenie Wklej Przenoszenie plików, katalogów/folderów pomiędzy katalogami/folderami i dyskami. Przenoszenie odbywa się w sposób analogiczny jak powyżej z tą różnicą, że zamiast polecenia Kopiuj wykonujemy polecenie Wytnij Znajomość powodów tworzenia zapasowych kopii plików na przenośnych nośnikach i ważności tego działania. Najistotniejszym powodem tworzenia kopi zapasowych na zewnętrznych nośnikach jest zabezpieczenie danych przed utratą w razie nieprzewidzianej awarii dysku twardego Usuwanie, odzyskiwanie Usuwanie plików, katalogów/folderów do folderu plików usuniętych (kosza). Zbędne pliki/katalogi można usunąć do folderu Kosz. Nie zostają one tym poleceniem fizycznie usunięte z dysku Odzyskiwanie plików, katalogów/folderów z folderu plików usuniętych (kosza). Jeżeli okaże się, że nasze działanie dotyczące kasowania plików było przedwczesne i znajdują się one w Koszu, można je stamtąd odzyskać. W tym celu należy ikonę Kosz kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać z menu Otwórz, w pojawiającym się oknie zaznaczamy interesujący nas plik/katalog/klikamy prawym klawiszem myszy/przywróć Usuwanie zawartości folderu plików usuniętych (opróżnianie kosza). Aby opróżnić kosz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz/wybrać z menu Opróżnij Kosz. Można też usunąć plik/katalog z pominięciem Kosza. Należy zaznaczyć katalog/plik przytrzymać klawisz Shift i kliknąć Delete Szukanie Użycie narzędzia Znajdź w celu lokalizacji plików, katalogów/folderów. W celu odszukania plików/folderów należy kliknąć Start/Wyszukaj/Pliki i foldery/wpisujemy w odpowiednim oknie nazwę pliku lub folderu/wskazujemy miejsce do przeszukiwania dysk lub katalog/naciskamy przycisk Wyszukaj w oknie po prawej stronie pojawi się wynik wyszukiwania Poszukiwanie plików wg ich zawartości, daty ostatniej modyfikacji, daty utworzenia. Umiejętność posługiwania się znakami globalnymi * i? w wyszukiwaniu plików. Jeśli chcemy odnaleźć plik po innym kryterium niż nazwa należy przycisnąć strzałkę obok napisów znajdujących się pod oknem wyboru obszaru przeszukiwania. Jeżeli nie pamiętamy nazwy pliku w oknie wyszukiwania wpisujemy *.rozszerzenie np.: *.jpg, jeżeli chcemy odnaleźć pliki, których nazwy różnią się jednym znakiem wtedy wpisujemy znaną część nazwy?.rozszerzenie np.: dokument?.doc Wyświetlanie listy ostatnio używanych plików. Aby wyświetlić listę ostatnio używanych plików należy kliknąć Start/Moje bieżące dokumenty/wyświetli się lista ostatnio używanych dokumentów Kompresja plików Znajomość pojęcia kompresja plików. Kompresja plików służy do zmniejszania rozmiaru pliku po to, aby zmieścić zapis np. na dyskietce lub zmniejszyć rozmiar pliku do przesłania Internetem lub, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Ta ostania opcja ma coraz mniejsze zastosowanie ze względu na coraz tańsze a coraz większe (pojemniejsze) dyski twarde. Kompresować pliki można albo zapisując je w określonym formacie (rozszerzeniu) np pliki bitmapowe zapisywane jako plik jpg (jest to przykład kompresji stratnej oznacza to, że nie można odzyskać informacji utraconej w czasie kompresji pliku, czyli jest to plik gorszej jakości) lub za pomocą odpowiednich programów do kompresji/dekompresji, które pozwalają odzyskać wszystkie dane. Jacek Wesołowski strona 6 z 8

7 Kompresowanie plików w określonym katalogu/folderze na określonym dysku. Aby skompresować plik/katalog na określonym dysku należ kliknąć prawym klawiszem myszy na wyznaczonym do kompresji pliku/katalogu i wybrać Wyślij do a tam Folder skompresowany (zip) Dekompresowanie pliku skompresowanego do określonego katalogu/folderu na określonym dysku. Aby rozpakować dane należy wejść do katalogu skompresowanego (ikona katalogu z suwakiem), zaznaczyć pliki i foldery do rozpakowania i skopiować je do katalogu docelowego. W trakcie kopiowania dane ulegną dekompresji Wirusy Podstawy Znajomość pojęcia wirus komputerowy i możliwych skutków jego działania. Wirus komputerowy jest to program, który bez naszej zgody i wiedzy doczepia się do naszych plików i powoduje szkody na naszym komputerze lub w jego zasobach. Są różne rodzaje wirusów niektóre doklejają się do plików o określonym rozszerzeniu inne powodują stałe wysyłanie informacji, jeszcze inne powodują trwałe uszkodzenie plików lub sektorów na dysku lub zamykanie się systemu np. po 60 sekundach Znajomość sposobów przenikania wirusów do systemu komputerowego. Wirus do systemy komputerowego może dostać się za pośrednictwem niesprawdzonych nośników zewnętrznych jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej Znajomość korzyści wynikających ze stosowania programów antywirusowych. Aby zapobiegać przedostaniu się wirusów do naszego komputera należy stosować oprogramowanie antywirusowe oraz nie otwierać żadnych plików z zewnątrz bez wcześniejszego sprawdzenia takim programem Znajomość pojęcia plik wyleczony. Programy antywirusowe nie tylko odnajdują wirusy w zainfekowanych plikach, ale również potrafią je usunąć. Plik poddany takiemu działaniu nazywamy wyleczonym Usuwanie wirusów Stosowanie programów antywirusowych do wykrywania wirusów we wskazanych dyskach, folderach, plikach Rozumienie znaczenie regularnego uaktualniania baz danych wirusów i wersji programów antywirusowych. Aby mieć pewność, że nasz komputer jest zabezpieczony przed infekcjami należy na bieżąco aktualizować Szczepionki jak i programy antywirusowe. Na rynku jest szereg bardzo dobrych darmowych programów antywirusowych dostępnych dla prywatnego użytkownika Drukowanie Ustawienia wydruku Zmiana drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie. Aby zmienić domyślną drukarkę w systemie należy wejść do menu Start/Drukarki i faksy, kliknąć prawym klawiszem na wybranej drukarce i wybrać opcję Ustaw jako drukarkę domyślną Instalacja nowej drukarki na komputerze. Aby zainstalować nową drukarkę na komputerze należy kliknąć menu Start/Drukarki i faksy/dodaj nową drukarkę otworzy się Kreator dodawania drukarki (należy przejść go krok po kroku, wybierane opcje będą zależały od rodzaju drukarki) Jacek Wesołowski strona 7 z 8

8 Drukowanie Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstów. Aby wydrukować dokument z edytora teksu należy kliknąć Plik/Drukuj/Wybrać drukarkę/ustawić pozostałe parametry i nacisnąć przycisk Drukuj. Jeżeli chcemy wydrukować na drukarce domyślnej wystarczy kliknąć w ikonę drukarki na Pasku narzędzi Wyświetlanie informacji o postępie drukowania w programie zarządzającym drukowaniem (kolejka drukowania). Jeżeli na Pasu Stanu mamy ikonę drukarki wystarczy kliknąć ją dwa razy, aby otworzyło się okno pokazujące kolejkę i stopień zaawansowania druku poszczególnych elementów. Gdy nie mamy takiej ikony należy kliknąć Star/Drukarki i faksy/ zaznaczyć drukarkę i kliknąć dwa razy dalej jak poprzednio Wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie zadania drukowania przy użyciu programu zarządzającego drukowaniem. W momencie, kiedy jesteśmy w oknie programu zarządzającego drukiem wybieramy Dokument, a z rozwijanego menu odpowiednią opcję. Jeśli chcemy dokument przeznaczony do drukowania usunąć z kolejki należy zaznaczyć go na liście a następnie kliknąć Delete. Jacek Wesołowski strona 8 z 8

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy Michał Ciechowski Komputer typu IBM PC Komputer jest obecnie najpopularniejszą i często niezastąpioną maszyną elektroniczną. Jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo