Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 2 Użytkowanie komputerów"

Transkrypt

1 Moduł 2 Użytkowanie komputerów Przykładowe zagadnienia: [nazwy plików przykładowe, tak samo jak nazwy folderów. Chodzi o umiejętność realizacji poniższych zadań.] 1. Jaki jest wynik formatowania dysku? a. Dysk staje się dyskiem tylko do odczytu. b. Dysk zostanie sprawdzony na obecność wirusów. c. Sektory dysku zostaną oznaczone jako uszkodzone. d. Dysk zostanie przygotowany do przechowywania danych. 2. Które z poniższych stwierdzeń określa skutek działania wirusa komputerowego? a. Pliki zostały poddane kompresji. b. Pliki zostały uszkodzone. c. Pliki zostały przeniesione. d. Pliki zostały skopiowane na przenośny nośnik pamięci. 3. Który z przedstawionych poniżej typów plików jest wykorzystywany dla plików utworzonych w edytorze tekstu? a..xls b..mp3 c..doc d..gif 4. Które z podanych poniżej rozszerzeń nazwy pliku jest charakterystyczne dla plików muzycznych. a..wk4 b..doc c..mp3 d..gif 5. Która zakładka okna właściwości ekranu (wyświetlania) pozwala zmienić kolor tła pulpitu? a. Wygaszasz ekranu. b. Efekty. c. Ustawienia. d. Wygląd. 6. Kompresowanie pliku powoduje, że: a. Plik staje się plikiem tylko do odczytu. b. Plik staje się plikiem ukrytym. c. Zmniejsza się wielkość pliku. d. Usuwane są z pliku wszystkie wirusy, jeśli plik je zawierał. 7. Która z poniższych odpowiedzi opisuje wynik pracy programu antywirusowego? a. Wirusy rozprzestrzeniają się szybciej. b. Komputer pracuje szybciej. c. Wirusy są wykrywane i usuwane. d. Pliki zostają zabezpieczone przed kopiowaniem. 1

2 8. Jak przenieść kilka plików z jednego folderu do innego (kombinacja klawiszy), które nie występują koło siebie? 9. Jak przenieść kilka plików z jednego folderu do innego (kombinacja klawiszy), które występują koło siebie? 10. Zmienić atrybut pliku xyz.doc w folderze XYZ na Tylko do odczytu. Skopiuj obraz. 11. Która z wymienionych poniżej opcji pozwala zmienić domyślną zainstalowaną drukarkę na inną drukarkę zainstalowaną w systemie. a. Ustaw jako domyślną. b. Wstrzymaj drukowanie. c. Przechwyć port drukarki. d. Dodaj drukarkę. 12. Uaktualniona wersja programu antywirusowego daje najlepsze zabezpieczenie przed: a. Nielegalnym, pirackim oprogramowaniem. b. Zainfekowaniem plików nowymi wirusami. c. Kompresją plików. d. Nadpisaniem plików. 13. Dlaczego wykonywanie kopii zapasowych na przenośnych nośnikach pamięci jest ważne? a. Pliki są zawsze wolne od wirusów. b. Niepotrzebne pliki usuwane są z twardego dysku. c. Powiększa się wolna przestrzeń na dysku. d. Nie istnieje zagrożenie utraty danych spowodowane uszkodzeniem twardego dysku. 14. Co stanie się z plikami po odzyskaniu ich z folderu plików usuniętych (kosza)? a. Pliki zostaną skopiowane na nośnik przenośny. b. Pliki zostaną definitywnie usunięte z dysku. c. Pliki będą tylko do odczytu. d. Pliki zostaną umieszczone w ich poprzedniej lokalizacji. 15. Które z wymienionych poniżej urządzeń może być wykorzystane przez system operacyjny do przechowywania plików i folderów? a. Dysk twardy. b. Karta wideo. c. Modem. d. Karta sieciowa. 16. Jak nazywa się system operacyjny i jaka jest jego wersja w komputerze, przy którym Pani/Pan teraz pracuje? Odpowiedź należy wpisać w polu nr 11 w pliku 17. Posortować według daty modyfikacji pliki znajdujące się w folderze XYZ (zamieść zrzut ekranowy) 2

3 18. Który z przedstawionych poniżej typów plików jest charakterystyczny dla plików utworzonych przez program arkusza kalkulacyjnego? a..mp3 b..doc c..gif d..xls 19. Właściwe rozszerzenie nazwy pliku jest ważne ponieważ: a. Pozwala na przypisanie pliku do jego właściwej aplikacji. b. Pozwala zabezpieczyć plik przed możliwością modyfikacji jego zawartości. c. Pozwala na swobodne kopiowanie pliku. d. Nie pozwala na kasowanie pliku. 20. Efektem działania wirusa komputerowego jest: a. Szybsza praca komputera. b. Uszkodzenie lub zniszczenie niektórych plików. c. Bardziej efektywna praca systemu operacyjnego. d. Łatwiejszy dostęp do Internetu. 21. Wyłączenie programu, który nie odpowiada ( zawiesił się ) spowoduje, że: a. Komputer zostanie wyłączony. b. Program zostanie zamknięty. c. Okno programu zostanie zminimalizowane. d. Program zostanie powtórnie uruchomiony. 22. Która z podanych poniżej opcji spowoduje chwilowe zatrzymanie drukowania dokumentu? a. Użyj drukarki w trybie offline. b. Ustaw drukarkę jako domyślną. c. Anuluj zadanie drukowania. d. Wstrzymaj drukowanie. 23. Podać wielkość pamięci RAM dostępnej na komputerze, przy którym teraz Pani/Pan pracuje. Odpowiedź należy wpisać we wskazanym pliku. 24. Które z przedstawionych poniżej zadań jest częścią konfiguracji pulpitu? Prawidłową odpowiedź (a, b, c lub d) należy wpisać we wskazanym pliku. a. Zmiana drukarki domyślnej. b. Zmiana kolorów wyświetlania. c. Ustawianie parametrów pracy modemu. d. Zmiana języka klawiatury. 25. Który z przedstawionych poniżej typów plików jest wykorzystywany dla plików skompresowanych? a..zip b..wk4 c..gif d..doc 3

4 26. Która z przedstawionych poniżej czynności pozwoli na unieszkodliwienie wirusa w zainfekowanym pliku? a. Zaznacz plik a następnie utwórz jego kopię. b. Zaznacz plik a następnie skompresuj go. c. Użyj programu antywirusowego do unieszkodliwienia wirusa. d. Sformatuj dysk zawierający zainfekowany plik. 27. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: a. Usuwa dane, które się na nim znajdują. b. Przygotowuje dysk do zapisywania danych. c. Zabezpiecza dane przed usunięciem. d. Jest operacją, którą należy wykonać na każdym dysku. 28. Dokończyć zdanie: Aby poprawnie zakończyć pracę z komputerem klasy PC, należy:.... Odpowiedź należy wpisać we wskazanym pliku. 29. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe? Wirus można wprowadzić do komputera poprzez: a. Otwarcie załącznika do poczty elektronicznej. b. Instalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia. c. Podłączenie do komputera nie sprawdzonego UPS-a. d. Pobieranie z Internetu nieznanych plików. 30. Jaki jest cel wykonywania kompresji pliku? a. Zmniejszenie liczby plików na dysku. b. Utworzenie zapasowej kopii pliku. c. Zabezpieczenie pliku przed działaniem wirusa komputerowego. d. Zwiększenie ilości wolnego miejsca na dysku. 31. Które z poniższych urządzeń może służyć do komunikacji komputera z siecią komputerową? a. Ploter. b. Skaner. c. UPS. d. Modem. 32. Które z poniższych określeń jest właściwą nazwą fragmentu okna przedstawionego poniżej a. Pasek tytułowy. b. Pasek menu. c. Pasek stanu. d. Pasek narzędziowy. 4

5 33. Które ze zdań dotyczących systemu operacyjnego jest fałszywe? System operacyjny pełni następujące funkcje: a. Nadzoruje wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemu komputerowego. b. Organizuje zapis informacji na dysku. c. Zabezpiecza dane przed wirusami komputerowymi. d. Zarządza pamięcią operacyjną. 34. Jaki będzie rezultat pracy skanera antywirusowego? a. Skanowane pliki zostaną skompresowane. b. Skanowane pliki zostaną usunięte. c. Pliki zarażone wirusem zostaną oznaczone jako zainfekowane. d. Pliki zarażone wirusem zostaną usunięte lub poddane działaniu, zgodnie z wybraną opcją programu. 35. Które z poniższych urządzeń może służyć do przenoszenia informacji z komputera na papier? a. Skaner. b. UPS. c. Ploter. d. Modem. 36. Który z przedstawionych poniżej typów plików jest wykorzystywany dla plików baz danych? a..xls b..mdb c..zip d..doc 37. Które z poniższych zdań jest fałszywe? Kompresując dane na dysku: a. Można wybrać dowolny zestaw plików i folderów poddawanych kompresji. b. Można zmienić domyślny stopień kompresji. c. Można automatycznie tworzyć podział powstającego archiwum na pliki o ustalonym rozmiarze (np MB). d. Istnieje niebezpieczeństwo nieumyślnego sformatowania dysku w wyniku kompresowania danych. 38. Która z wymienionych poniżej opcji pozwala zmienić domyślną zainstalowaną drukarkę na inną drukarkę zainstalowaną w systemie? a. Ustaw jako domyślną. b. Wstrzymaj drukowanie. c. Przechwyć port drukarki. d. Dodaj drukarkę. 39. Jaki może być rezultat działania wirusa komputerowego? a. Szybsza praca komputera. b. Spowolnienie wykonywania się programów. c. Bardziej efektywna praca systemu operacyjnego. d. Łatwiejszy dostęp do Internetu. 5

6 40. Które z poniższych urządzeń może służyć do przenoszenia obrazów z papieru do komputera? a. Skaner. b. UPS. c. Ploter. d. Modem. 41. Która z przedstawionych poniżej ikon symbolizuje skrót? a) b) c) d) 42. W przypadku stwierdzenia zawieszenia pracy aplikacji, należy: a. Zrestartować komputer. b. Wyłączyć komputer z sieci. c. Dokonać próby usunięcia zawieszonej aplikacji z pamięci komputera przy pomocy innego programu. d. Dokonać próby ponownego uruchomienia zawieszonej aplikacji. 43. Który z przedstawionych poniżej typów plików jest charakterystyczny dla multimedialnych plików video? a..xls b..ppt c..mpg d..mp3 44. Podać liczbę wszystkich plików znajdujących się w folderze ABCD i jego podfolderach, których nazwy zaczynają się na literę g i kończą się literą a (rozszerzenia dowolne). Liczbę plików należy wpisać do wskazanego folderu 45. W jakiej sytuacji przedstawionej poniżej nie można usunąć pliku z dysku? a. Plik posiada atrybut Tylko do odczytu. b. Plik jest aktualnie używany przez pracującą aplikację. c. Plik jest zawirusowany. d. Plik jest odzyskany z folderu plików usuniętych (kosz). 46. Które z poniższych określeń jest właściwą nazwą fragmentu okna przedstawionego poniżej? a. Pasek tytułowy. b. Pasek narzędziowy. c. Pasek menu. d. Pasek stanu. 6

7 47. Które z poniższych stwierdzeń określa skutek działania wirusa komputerowego? a. Pliki zostały poddane kompresji. b. Pliki mają zmieniony rozmiar. c. Pliki zostały przeniesione. d. Pliki zostały skopiowane na przenośny nośnik pamięci. 48. Które ze stwierdzeń dotyczących formatowania dysków jest fałszywe? Formatowanie dysku: a. Usuwa dane, które się na nim znajdują. b. Przygotowuje dysk do zapisywania danych. c. Zabezpiecza dane przed usunięciem. d. Jest operacją, którą należy wykonać na każdym dysku. 49. W przypadku stwierdzenia zawieszenia pracy aplikacji, należy: a. Zrestartować komputer. b. Wyłączyć komputer z sieci. c. Dokonać próby usunięcia zawieszonej aplikacji z pamięci komputera przy pomocy innego programu. d. Dokonać próby ponownego uruchomienia zawieszonej aplikacji. 50. Które z poniższych określeń jest właściwą nazwą fragmentu okna przedstawionego poniżej? a. Pasek tytułowy. b. Pasek menu. c. Pasek stanu. d. Pasek przewijania. 51. Który z przedstawionych poniżej typów plików jest charakterystyczny dla plików prezentacji multimedialnych? a..doc b..ppt c..mdb d..gif 52. Odszukać w folderze ABCD i jego podfolderach wszystkie pliki o czteroliterowej nazwie i dowolnym rozszerzeniu. Liczbę plików należy wpisać w polu nr 21 w pliku Super_dane. 53. Podać liczbę wszystkich plików znajdujących się w folderze ABCD i jego podfolderach, których nazwy zaczynają się na literę m i mają trzeci znak będący literą d (rozszerzenia dowolne). Liczbę plików należy wpisać w polu nr 23 w pliku XYZ. 7

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL. Moduł nr 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL Moduł nr 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 System operacyjny... 4 1.1 Pierwsze kroki... 4 1.2 Ustawienia... 5 1.2.1 Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jacek Wesołowski strona 1 z 8

Jacek Wesołowski strona 1 z 8 2.1. Środowisko pracy 2.1.1. Pierwsze kroki 2.1.1.1. Włączanie komputera. Komputer włączamy wciskając przycisk zasilania. Monitor, przeważnie należy włączyć oddzielnie. 2.1.1.2. Procedura prawidłowego

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Testy przykladowe w wersji on-line i do wydruku są zamieszczone w postaci plików do pobrania na stronie wydawnictwa przy opisie publikacji.

Testy przykladowe w wersji on-line i do wydruku są zamieszczone w postaci plików do pobrania na stronie wydawnictwa przy opisie publikacji. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera.

SYSTEMY OPERACYJNE. Ogólnie można powiedzieć, że system operacyjny to program zarządzający zasobami komputera. SYSTEMY OPERACYJNE 1. WSTĘP Program, to zestaw instrukcji wykonywanych przez komputer, zapisany w zrozumiałym dla niego języku. Najważniejszym programem jest system operacyjny. System operacyjny (OS) to

Bardziej szczegółowo

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika

DialogueScience. Doctor Web dla Windows. 95/98/Me/NT/2000/XP. Instrukcja Użytkownika DialogueScience Doctor Web dla Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Instrukcja Użytkownika Materiały zamieszczone w niniejszym zestawie dokumentów stanowią własność firmy DialogueScience Inc. i nie mogą być publikowane

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym

Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych Praca w systemie operacyjnym Często używane skróty Windows Ctrl+X- wytnij Ctrl+C kopiuj Ctrl+V- wklej Ctrl+Z-

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2011. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2011. Podręcznik użytkownika G Data Security 2011 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ECDL CORE. UŜytkowanie komputera. Opracowała: Katarzyna Orzeł

ECDL CORE. UŜytkowanie komputera. Opracowała: Katarzyna Orzeł ECDL CORE Moduł 2 UŜytkowanie komputera Opracowała: Katarzyna Orzeł ECDL CORE Moduł 2 2.1. System Operacyjny Restart komputera Gdy program się zablokował i procesor lub pamięć RAM nie moŝe sobie poradzić

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 80 MODUŁ: UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW System Operacyjny w tym: pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem. Sylabus opisuje zakres

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 2 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 4 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 3.1 Jak pobrać oprogramowanie... 6 3.2 Rejestracja nowego konta... 9 4

Bardziej szczegółowo