Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych. Praca w systemie operacyjnym"

Transkrypt

1 Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych Praca w systemie operacyjnym

2 Często używane skróty Windows Ctrl+X- wytnij Ctrl+C kopiuj Ctrl+V- wklej Ctrl+Z- cofnij Ctrl+Y-ponów Ctrl+S- zapisz

3 System operacyjny (ang. OperatingSystem) jest programem (lub zbiorem programów). Jest niezbędny w każdym komputerze Przykłady systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Linux Mac OS UNIX 3

4 Funkcje systemu operacyjnego Umożliwia komunikowanie się z użytkownikiem, przyjmowanie i wykonywanie jego poleceń, Zarządza pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego Umożliwia instalowanie i uruchamianie innych programów Gromadzi dane na dysku oraz zarządza nimi 4

5 Funkcje systemu operacyjnego Organizuje udostępnianie zasobów (zarówno sprzętu, jak i danych) Koordynuje prace urządzeń i oprogramowania (aby podczas pracy jednego programu nie zostały zniszczone dane drugiego programu) 5

6 Pulpit/biurko 6

7 7

8 Folder/teczka/katalog Miejsce gromadzenia i przechowywania plików i innych podfolderów 8

9 Folder/teczka/katalog Jak się tworzy foldery/teczki? 1. Przejdź do lokalizacji (takiej jak folder lub pulpit), w której chcesz utworzyć nowy folder. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pulpicie lub w oknie folderu, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder. (na imacach- Nowa teczka) 3. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter. 9

10 Folder/teczka/katalog Po co tworzy się foldery/teczki? W celu utrzymywania właściwego porządku na dysku pliki należy gromadzić w folderach tematycznych (np. muzyka, prezentacje, materiały_do_informatyki). Nazwa folderu powinna odzwierciedlać jego zawartość. 10

11 Drzewo folderów 11

12 Drzewo folderów Struktura folderów tworzy tzw. drzewo folderów, w gałęziach którego znajdują się foldery i podfoldery. W celu określenia położenia danego folderu na drzewie należy podać ścieżkę dostępu do niego, np. C:\szkoła\historia\referaty\starożytność.doc (ścieżka bezwzględna)..\historia\referaty\starożytność.doc (ścieżka względna) 12

13 Zadanie: W folderze dokumenty utwórz następujące drzewo folderów lekcje testy grafiki wektorowe bitmapy Ścieżka bezwzględna do pliku zadanie.doc (na dysku C) C:\lekcje\ćwiczenia_dodatkowe\ zadanie.doc prezentacje arkusze bazy ćwiczenia dodatkowe zadanie.doc 13

14 Opcje widoku 14

15 Opcje widoku Możliwość sortowania wg nazwy, daty modyfikacji itd. 15

16 Zmiana nazwy pliku/folderu 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. 2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. lub 1. Kliknij niezbyt szybko dwa razy lewym przyciskiem myszy na plik lub (w systemach Windows) 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy plik 2. Naciśnij na klawiaturze klawisz F2 Porada Można również zmienić nazwy kilku plików jednocześnie, co przydaje się w przypadku grupowania pokrewnych elementów. W tym celu należy zaznaczyć pliki, a następnie wykonać podaną wyżej procedurę. Należy wpisać jedną nazwę, a wtedy każdy z plików zostanie zapisany pod nową nazwą z różnym numerem kolejnym (na przykład Plik ze zmienioną nazwą (2), Plik ze zmienioną nazwą (3) i tak dalej). 16

17 Nazwa i rozszerzenie pliku lekcja_informatyki.doc nazwa podstawowa rozszerzenie W jednym folderze nie mogą występować dwa pliki o tej samej nazwie podstawowej i rozszerzeniu. Rozszerzenie identyfikuje rodzaj pliku Zmiana lub usunięcie rozszerzenia może spowodować problem z otwarciem pliku 17

18 Popularne rozszerzenia exe plik uruchamiający programy np. gry mp3 plik skompresowany algorytmem mp3 (plik dźwiękowy) docx dokument MS Word 2007 Xlsx dokument programu Excel 2007 bmp, jpg, gif pliki graficzne txt plik tekstowy html zapis strony www pdf plik w formacie PDF 18

19 Zmienianie programu, w którym jest otwierany plik określonego typu Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz zmienić, a następnie w zależności od typu pliku kliknij polecenie Otwórz za pomocą lub wskaż polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij polecenie Wybierz program domyślny. Kliknij program, który ma być używany do otwierania pliku. 19

20 Zmienianie programu, w którym są otwierane wszystkie pliki określonego typu Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli chcesz, aby wszystkie pliki danego typu były otwierane w tym samym programie, zaznacz pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli chcesz, aby plik został otwarty w danym programie jednorazowo, wyczyść pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików, a następnie kliknij przycisk OK. 20

21 Skrót/pseudonim Co to są skróty/pseudonimy? Skrót to łącze prowadzące do innego elementu na komputerze (np. do pliku, folderu lub programu). Utworzone skróty można umieścić w łatwo dostępnej lokalizacji, na przykład na pulpicie. Po co się je tworzy? Skrót (pseudonim) pozwala szybko uruchomić często używany program albo otworzyć plik lub folder bez konieczności przechodzenia do jego rzeczywistej lokalizacji Skróty można odróżnić od plików oryginalnych dzięki strzałce widocznej na ikonie. 21

22 Skrót/pseudonim Jak utworzyć skrót/pseudonim? Przykładowy sposób (ale nie jedyny). 1. Otwórz lokalizację zawierającą element, do którego chcesz utworzyć skrót. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, a następnie kliknij polecenie Utwórz skrót/pseudonim. Nowy skrót jest wyświetlany w tej samej lokalizacji co oryginalny element. 3. Przeciągnij nowy skrót do wybranej lokalizacji (np. na pulpit). lub 2. Kliknij polecenie Wyślij do/pulpit (utwórz skrót) 22

23 Skrót/pseudonim Jak usunąć skrót? Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, który chcesz usunąć, kliknij polecenie Usuń (lub naciśnij klawisz Delete), a następnie kliknij przycisk Tak. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Uwaga Jeżeli skrót zostanie usunięty, usunięcie dotyczy tylko samego skrótu. Oryginalny element nie jest usuwany. 23

24 Słowa, które warto znać Hardware - sprzęt Software - oprogramowanie 24

25 Software - oprogramowanie Programy wykorzystywane przez komputer, umożliwiające wykonywanie konkretnych operacji oraz właściwe komunikowanie się użytkownika z komputerem. Przykładowe oprogramowanie Edytor tekstu: Word, Writer, Arkusz kalkulacyjnyc: Excel, Calc Programy graficzne: Gimp, Corel, Photoshop itd. 25

26 Instalowanie programów Jak zainstalować program? 1. Potrzebujemy plik instalacyjny (może on znajdować się na nośniku np. CD, możemy pobierać również instalki z Internetu, np Przed rozpoczęciem instalacji warto przeskanować plik instalacyjny w poszukiwaniu wirusów 3. Kliknij dwukrotnie ten plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instalowanie programów bez ważnej licencji albo niezgodnie z jej zapisami jest piractwem komputerowym 26

27 Usuwanie programów Jak odinstalować program? Start > Panel sterowania > Odinstaluj program (lub Dodaj usuń programy) Ikony w Windows 7 27

28 Wyszukiwanie plików Ważny skrót Ctrl+F Działa w wielu programach 28

29 Konta użytkowników Jak się je tworzy? Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń konta użytkowników 29

30 Konta użytkowników Po co się je tworzy? Pomaga to chronić komputer przez uniemożliwianie użytkownikom wprowadzania zmian wpływających na wszystkich użytkowników komputera, takich jak usunięcie plików niezbędnych do działania komputera. Konto standardowe ma ograniczone uprawnienia w przeciwieństwie do konta administratora. Co to jest logowanie do systemu? 30

31 Formatowanie dysku Operacja, która powoduje wymazanie wszystkich informacji znajdujących się na dysku 31

32 Sprawdzanie stanu dysku twardego 32

33 Oczyszczanie dysku Dlaczego należy korzystać z funkcji oczyszczania dysku? Aby zmniejszyć liczbę zbędnych plików na dysku twardym, by zwolnić miejsce na dysku i przyśpieszyć działanie komputera, należy użyć funkcji Oczyszczanie dysku. Usuwa ona pliki tymczasowe, opróżnia kosz oraz usuwa różnego typu pliki systemowe i inne elementy, które nie są już potrzebne Można w tym celu używać specjalnych programów (darmowych) np. CCleaner 33

34 Fragmentacja Niekorzystne zjawisko, zachodzące wsystemie plików, polegające na pojawianiu się nieciągłości obszarów zapisanych i niezapisanych nadysku twardymkomputera. Ich przyczyną jest niedoskonała budowasystemu plików, usuwanie i dodawanie nowychplikóworaz zmiany, polegające na dopisywaniu i skracaniu plików już istniejących. 34

35 Fragmentacja Skutki fragmentacji Najpoważniejszym skutkiem fragmentacji systemu plików jest spadek wydajności operacji na plikach. Fragmentacja zmusza dysk twardy do wykonywania dodatkowej pracy, co może spowolnić pracę komputera Fragmentacja zmniejsza także prawdopodobieństwo odzyskania danych z dysku w wypadku awarii systemu plików. 35

36 Defragmentacja dysku Na czy polega? Operacja układająca pliki na dysku komputerowym tak, aby system miał do nich szybszy dostęp. Najczęściej jest to poukładanie bloków jednego pliku po kolei, kiedy są one rozrzucone po całej partycji. 36

37 Defragmentacja dysku Defragmentatordysków reorganizuje pofragmentowane dane, dzięki czemu dyski i stacje mogą wydajniej pracować. Defragmentatordysków jest uruchamiany zgodnie z harmonogramem, ale można także analizować i defragmentowaćdyski i stacje ręcznie 37

38 Kompresja i dekompresja plików Kiedy warto skompresować dane? zapisane pliki zajmują zbyt wiele miejsca na dysku ze względu na ich objętość napotykamy trudności z przesłaniem ich przez Internet. Na czym polega kompresja danych? To takie zapis, dzięki któremu zostaje zmniejszona wielkość pliku z jednoczesnym zachowaniem informacji pozwalających na odtworzenie jego pierwotnej postaci. 38

39 Kompresja i dekompresja plików Jakie programy służą do kompresji/dekompresji? WinRar, WinZIP, 7-Zip Systemy Windows Vista, Windows 7 zawierają wbudowane mechanizmy do kompresowania wyślij do > folder skpmpresowany (zip) 39

40 Kopie zapasowe kopie bezpieczeństwa Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe (np. na innym nośniku: płyta CD, pendrive), w celu uchronienia danych przed ich utratą w przypadku awarii systemu, sprzętu, zainfekowania wirusem lub wskutek nieumyślnego usunięcia danych. 40

41 Kopie zapasowe kopie bezpieczeństwa Nie należy również wykonywać kopii zapasowych na dysku, na którym jest zainstalowany system Windows, ponieważ w przypadku zainfekowania wirusem lub awarii oprogramowania może być konieczne ponowne sformatowanie dysku i ponowne zainstalowanie systemu Windows w celu usunięcia problemu, co spowoduje utratę danych kopii zapasowych. 41

42 System pomocy Jeżeli pracując na komputerze, napotykasz problem, którego nie potrafisz samodzielnie rozwiązać, możesz skorzystać z systemu pomocy. Większość programów zawiera również finkcję Pomoc 42

43 Źródła Pomoc systemu Windows M. Kołodziej, Informatyka 1, OPERON Zrzuty ekranu pochodzą z systemu Windows XP oraz Windows 7. 43

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 1 z 31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Oprogramowanie narzędziowe rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 4 Co jest potrzebne? 5 Omówienie instalacji 5 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 5 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo