Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet"

Transkrypt

1 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie zasobami komputera Na Pulpicie utwórz następującą strukturę katalogów: Pulpit <katalog o nazwie na którą składa się Twoje imię i nazwisko np. Jan Kowalski> Szkolenie 2 W podkatalogu Szkolenie 2 utwórz pusty plik tekstowy o nazwie wyniki.txt. Ćwiczenie 2. Personalizacja ustawień komputera Wykonaj zrzut ekranu przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia Plik zapisz w formacie PNG, nazwij go jako zrzut1.png i zapisz w utworzonym wcześniej katalogu Szkolenie 2 Zmień tło swojego pulpitu Uruchom jeden dowolnie wybrany z biblioteki Gadżet Stwórz na pulpicie skróty do aplikacji: Microsoft Word Starter 2010 Adobe Reader X Na zakończenie wykonywania ćwiczenia wykonaj kolejny zrzut ekranu potwierdzający poprawne wykonanie wszystkich podpunktów Plik zapisz w formacie PNG, nazwij go jako zrzut2.png i zapisz w utworzonym wcześniej katalogu Szkolenie 2

2 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Ćwiczenie 3. Personalizacja ustawień komputera Otwórz Panel Sterowania Ustaw tryb wyświetlania elementów w oknie na Duże ikony Otwórz panel konfiguracji parametrów Myszy Przejdź do karty Wskaźniki i dokonaj zmiany schematu kursorów na np. Powiększone Zatwierdź wprowadzoną zmianę, jednak nie zamykaj okna Przesuń okno w prawy górny narożnik Z poziomu paska zadań wywołaj okno daty i godziny (zegarka i kalendarza) W widocznym po lewej stronie okna kalendarzu oddal widok tak, aby móc wskazać miesiąc zamiast domyślnie wyświetlanego dnia danego miesiąca Na zakończenie wykonywania ćwiczenia wykonaj zrzut ekranu potwierdzający poprawne wykonanie wszystkich podpunktów Plik zapisz w formacie PNG, nazwij go jako zrzut3.png i zapisz w utworzonym wcześniej katalogu Szkolenie 2 Zamknij oba okna Ćwiczenie 4. Udziel odpowiedzi na pytania Poniżej znajduje się lista kilku krótkich pytań, odpowiedzi na nie zapisz w formacie > 1x,2x,3x,4x,5x < w pliku odpowiedzi.txt w katalogu Szkolenie 2 1. Aby we wpisywanym tekście umieścić wielką literę należy: a) Użyć kombinacji klawisza S z wybraną literą b) Użyć kombinacji klawisza A z wybraną literą c) Użyć kombinacji klawisza C z wybraną literą d) Użyć kombinacji klawisza Caps Lock z wybraną literą 2. Do czego służy prawy klawisz myszki przyjmując, że system posiada podstawowe ustawienia? a) Zatwierdzania wybranego polecenia b) Wyświetlania menu kontekstowego c) Uruchamiania np. programów poprzez dwukrotne kliknięcie d) Otwierania menu

3 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE 3. Stworzone przez nas dokumenty: teksty lub obrazy zapisane na dysku twardym komputera przechowywane są w postaci: a) plików b) katalogów c) skrótów d) adresów 4. Do przeglądania zasobów (w tym katalogów i plików) komputera wykorzystywany jest: a) Eksplorator Windows b) Wyszukiwarka internetowa c) Przeglądarka internetowa d) pulpit komputera 5. Panel Sterowania służy do: a) Zarządzania danymi przechowywanymi na dysku komputera b) Dokonywania zmian w ustawieniach komputera (sprzętu i oprogramowania) c) Zarządzania danymi dowolnie wybranych stron internetowych d) Dokonywania zmian w ustawieniach programu pocztowego Ćwiczenie 5. Wyszukiwanie treści w sieci Internet #1 Uruchom dowolnie wybraną przeglądarkę internetową, jako adres docelowej strony internetowej podaj W wyszukiwarkę znajdującą się w centralnej części portalu wprowadź frazę Charakterystyka kręgowców W odpowiedzi powinien ukazać się ekran z listą wszystkich dostępnych materiałów o nazwie zbliżonej do tej wprowadzonej w kroku poprzednim Otwórz szczegóły poszukiwanego ćwiczenia

4 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Na zakończenie wykonywania ćwiczenia wykonaj zrzut ekranu potwierdzający poprawne wykonanie wszystkich podpunktów Plik zapisz w formacie PNG, nazwij go jako zrzut4.png i zapisz w utworzonym wcześniej katalogu Szkolenie 2 Ćwiczenie 6. Wyszukiwanie treści w sieci Internet #2 1. Uruchom dowolnie wybraną przeglądarkę internetową, jako adres docelowej strony internetowej podaj 2. Wyszukaj dowolne dwa utwory Jana Kochanowskiego, w których poruszony został motyw śmierci 3. Zapisz je na dysku swojego komputera w folderze Szkolenie 2, z tym że jeden z nich zapisz w formacie tekstowym (TXT), a drugi w formacie do druku (PDF) Ćwiczenie 7. Podsumowanie pracy 1. Mając zapisane rozwiązania wszystkich powyższych zadań dokonaj kompresji głównego folderu (tj. tego w którego nazwę wchodzi Twoje imię i nazwisko) Wykonaj kompresję folderu do formatu 7z lub zip 2. Dostarcz rozwiązania zadań prowadzącemu: 1. jeśli posiadasz skrzynkę poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości z załącznikiem 2. jeśli posiadasz urządzenie typu pendrive zrzuć swoje rozwiązania na swoje urządzenie lub poproś prowadzącego o pożyczenie urządzenia 3. Przywróć ustawienia zestawu komputerowego do stanu w jakim go zastałeś

5 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Materiały dydaktyczne Użytkowanie komputera Personalizacja służy do zmiany efektów wizualnych i dźwiękowych w komputerze. Aby dostać się do panelu personalizacji klikamy prawym klawiszem myszki na pulpicie wywołując menu kontekstowe, a następnie wybieramy polecenie Personalizuj. Jak widać w oknie personalizacja mamy możliwość wybrania jakie elementy chcemy zmienić (począwszy od pełnych kompozycji po poszczególne elementy: tło pulpitu, kolory okien, schematy dźwięków, wygaszacz ekranu).

6 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Zmiana tła pulpitu Mając wyświetlone okno Personalizacji klikamy na Tło pulpitu, a następnie wybieramy interesujący nas element graficzny, który chcemy umieścić na naszym ekranie. Wybranie tła powoduje jego zaznaczenie za pomocą niebieskiego znaczka w lewym górnym rogu. W przypadku wybrania kilku obrazów istnieje możliwość ustawienia zmiany tła np. co 30 minut. Po wejściu do sekcji Tła pulpitu wyświetlane są domyślnie obrazy z lokalizacji Tła pulpitu systemu Windows. Korzystając z polecenia Przeglądaj możemy wskazać inny folder, zawierający bardziej interesujące obrazy. Po dokonaniu wyboru nowego obrazu tła wybieramy polecenie Zapisz zmiany.

7 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Gadżety pulpitu Windows Aby umieścić na ekranie pulpitu gadżet wywołujemy menu kontekstowe z poziomu pulpitu i wybieramy polecenie Gadżety. W oknie wybieramy interesujący nas dodatek i przeciągamy w żądane miejsce na pulpicie (gadżety można rozmieszczać w obrębie całego pulpitu). Korzystając z opcji Pobierz więcej gadżetów w trybie online, możemy pobrać z Internetu inne gadżety i zainstalować je w systemie. Aby usunąć gadżet z pulpitu wystarczy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie zamknij gadżet. Drugim rozwiązaniem jest najechanie kursorem na obszar gadżetu i wybranie z rozwijającego się z prawej strony paska opcji zamknij.

8 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Eksplorator Windows Służy do zarządzania plikami w systemie. Korzystając z tego programu możemy między innymi zakładać katalogi o dowolnej strukturze. W lewym oknie dostępne jest drzewo zawierające skróty szybkiego przemieszczania się do najczęściej używanych katalogów. W prawym panelu znajduje się zobrazowany do postaci graficznej zestaw zasobów (inne katalogi, pliki). Za pomocą trzeciego przycisku od prawej na pasku menu można zmieniać sposób prezentacji danych. Dostępne formy prezentacji to: Ikony (bardzo duże, duże, średnie, małe), lista, szczegóły, kafelki i zawartość.

9 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Zakładanie katalogów przy pomocy Eksploratora Windows Jedną z metod na tworzenie nowych folderów jest otworzenie za pośrednictwem Eksploatora Windows folderu, w którym istnieje konieczność stworzenia kolejnego podfolderu i wybranie z widocznego paska menu opcji Nowy folder. Dalej tworzony jest wizualny obraz nowego folderu i udostępniana jest możliwość nadania nowo utworzonemu nowej nazwy. Drugą opcją na stworzenie nowego folderu jest działanie wyglądające niemal tak samo jak w kroku poprzednim różnica polega na wywołaniu domyślnie ukrytego menu (poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza A) i wybranie kolejno opcji Plik Nowy Folder. Trzecią opcją jest stworzenie katalogu wprost z poziomu menu kontekstowego wywołanego np. na otwartym oknie. Z otwartego menu należy wybrać kolejno opcje Nowy Folder.

10 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE

11 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Kopiowanie plików Jednym ze sposobów kopiowania plików jest wykorzystanie menu kontekstowego i wybranie polecenia kopiuj. Aby dokonać kopiowania plików konieczne jest ich zaznaczenie. Właściwie mamy do czynienia z trzema sytuacjami zaznaczenia plików: 1. Zaznaczenie pojedynczego pliku w tym przypadku wystarczy najechać na plik kursorem myszki i kliknąć 2. Zaznaczenie kilku kolejnych plików w celu zaznaczenia takich plików, klikamy myszką na pierwszym (lub ostatnim) pliku który ma być zaznaczony, następnie przy wciśniętym klawiszu S klikamy myszką na ostatni plik który chcemy zaznaczyć (lub pierwszy). Wszystkie pliki znajdujące się pomiędzy tymi dwoma plikami zostaną zaznaczone 3. Zaznaczenie kilku nie występujących po sobie plików w tym wariancie klikamy na pierwszy plik który chcemy zaznaczyć, a następnie przy wciśniętym klawiszu C klikamy kolejno na następne pliki które chcemy zaznaczyć. Gdy mamy już zaznaczone pliki które chcemy skopiować klikamy na jednym z zaznaczonych plików prawym klawiszem myszki i menu kontekstowego wybieramy polecenie Kopiuj. Kolejną czynnością jest wybranie katalogu do którego chcemy skopiować zaznaczone pliki. W tym celu musimy dostać się do tego katalogu, tzn. zaznaczamy go w lewym oknie aby widzieć jego zawartość w prawym oknie. Następnie w obszarze prawego okna klikamy prawym klawiszem myszki i wybieramy polecenie Wstaw. Pliki zostaną skopiowane do katalogu w którym się znajdujemy. Uwaga. Klikając prawym klawiszem myszki na ikonie katalogu do którego chcemy skopiować pliki i wybierając polecenie Wstaw następuje skopiowanie plików do tego wskazanego katalogu.

12 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Korzystanie z Panelu sterowania Korzystając z Panelu sterowania mamy dostęp do bardzo dużej możliwości zmiany ustawień, mniej lub bardziej zaawansowanych. Dostęp do panelu sterowania jest możliwy z menu Start, a następnie wybraniu opcji Panel sterowania. W zależności od preferencji możliwe jest ustawienie wyświetlania sekcji konfiguracyjnych. Dokonujemy tego rozwijając listę Widok według. Klikając na odpowiednie obszary możemy dokonać zmian ustawień w dostępnych oknach np. Ustawienia myszy, Klawiatury itp.

13 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE

14 Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Archiwizowanie wybranych zbiorów Samo archiwizowanie polega właściwie tylko na zaznaczeniu danych które mają być spakowane i wybraniu odpowiedniego polecenia z rozwiniętego menu kontekstowego. Należy pamiętać, że menu rozwijamy klikając prawym klawiszem myszki na obiekcie już zaznaczonym. Gdy wybierzemy polecenie Dodaj do archiwum w otwartym oknie będziemy mieli możliwość ustawić między innymi format pakowanego archiwum (7z, tar, wim, zip), czy zmienić domyślną nazwę archiwum.

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

7 sekretów Windows 7

7 sekretów Windows 7 Menedżer poświadczeń Identyfikator Windows Live Live Mesh SkyDrive SkyDrive w Windows 7 Tryb pełnoekranowy Menu kontekstowe 12 7 sekretów Windows 7 W tym rozdziale znajdziesz informacje o przydatnych,

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER 1. Wymagania systemowe 2. Instalacja Platformy 3. Aktualizacja Platformy III. REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo