INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

2 Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę oraz pozwol ogranczyć ryzyko występowana urazów wypadków podczas przemeszczana montażu kolektorów. KOSPEL S.A. zastrzega sobe prawo wprowadzana zman jake będze uważa³ za wskazane, a które ne będą uw docz no ne w nstrukcj obsług, przy czym zasadncze cechy wyrobu zostaną za cho wa ne. KOSPEL S.A. UL. OLCHOWA KOSZALIN Centrala tel Dzał sprzedaży tel Serws tel Infolna serwsowa tel Koszaln, 2012 r.

3 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. Sps treśc 1. Informacje wstępne Przeznaczene kolektorów słonecznych Dane technczne Schemat przykładowej nstalacj do przygotowywana cepłej wody użytkowej Tablczka znamonowa Bezpeczeństwo podczas montażu użytkowana kolektorów słonecznych Ogólne uwag bezpeczeństwa Instalacja odgromowa Nebezpeczeństwo poparzena Warunk transportu, przechowywana przenoszena Dokumentacja technczna Umejscowene kolektora Kompletność dostawy Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty blachą Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty dachówką Zestaw do montażu kolektorów na dach płask lub fundament Zestaw do montażu kolektorów na ścanę budynku Kolejne czynnośc montażu Montaż perwszego elementu konstrukcj nośnej Montaż uchwytów śrubowych w zestawach na dach kryty blachą Montaż uchwytów dachówkowych w zestawach na dach kryty dachówką Montaż ram wsporczych w zestawach na dach płask, fundament lub ścanę ponową budynku Łączne profl welorowkowych Montaż profl welorowkowych Rozmeszczene śrub mocujących pod docsk kolektora Montaż uchwytów kolektora Montaż perwszego kolektora Montaż pozostałych kolektorów Hydraulczne połączene kolektorów Połączene kolektorów ponowych Połączene kolektorów pozomych Zakończene mocowana jego kontrola Podłączene wlotu wylotu kolektorów Podłączene czujnka temperatury Podłączene przewodów zborczych Prace końcowe Kontrola nstalacj Odpowetrzene nstalacj Prace zolacyjne Utrzymane, konserwacja serws. 18 PL-039_f.482 3

4 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. 1. Informacje wstępne Przeznaczene kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne stosowane są w systemach solarnych służących do przygotowana cepłej wody. Mają zastosowane w newelkch nstalacjach dla budownctwa jednorodznnego, jak do budowy dużych systemów, np. w obektach użytecznośc publcznej. Można je równeż stosować do ogrzewana wody w basenach kąpelowych, oraz do wspomagana ogrzewana budynku Dane technczne. Kolektor płask KSH-2.0 KSH.A-2.0 KSH-2.3 KSH.A-2.3 Wymary mm 2119 x 1072 x x 1072 x 90 Masa kolektora kg 36,5 41,8 Materał absorbera medź alumnum medź alumnum Powerzchna brutto kolektora m 2 2,27 2,6 Powerzchna absorbera m 2 2,0 2,3 Powerzchna apertury m 2 1,98 2,27 Przyłącza: rura Cu mm 18 Zawartość płynu dm 3 1,13 1,4 Max. cśnene robocze bar 6,0 Przepływ mn. - max. dm 3 /mn 1-4 Kolektory KSH-2.0; KSH.A-2.0 dostępne są równeż w wersj do montażu pozomego. 4

5 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Schemat przykładowej nstalacj do przygotowywana cepłej wody użytkowej. 1 - solarna grupa pompowa 2 - zawory umożlwające płukane, napełnane oraz opróżnane nstalacj 3 - wymennk c.w.u. 4 - zawór spustowy T1 - czujnk temperatury kolektora T2 - czujnk temperatury zasobnka K - kolektor słoneczny NW - przeponowe naczyne wzborcze ZB - zawór bezpeczeństwa ZW - wlot zmnej wody do wymennka c.w.u. CW - wylot cepłej wody użytkowej Instalacja solarna mus być wykonana zabezpeczona zgodne z normą PN-EN 12975/ Tablczka znamonowa. Tablczka znamonowa została umeszczona po obu stronach kolektora w jego dolnej częśc. Dodatkowo po lewej strone zostały umeszczone pktogramy ostrzegawcze nformacyjne. Użytkownk wnen zadbać, aby pktogramy umeszczone na obudowe kolektora zachowały czytelność, a w raze potrzeby należy wymenć je na nowe. PL-039_f.482 5

6 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. 2. Bezpeczeństwo podczas montażu użytkowana kolektorów słonecznych. Przed przystąpenem do montażu należy zapoznać sę z nstrukcją montażu obsług oraz ze wskazówkam dotyczącym bezpeczeństwa! Podczas montażu kolektorów należy przestrzegać przepsów BHP dotyczących wykonywana robót budowlano - montażowych. Zaleca sę, aby prace montażowe na dachu były wykonane przez frmę dekarską Ogólne uwag bezpeczeństwa Instalacja odgromowa. Zestaw montażowy służy tylko do montażu kolektorów słonecznych, ne może on służyć do montażu nnych urządzeń na dachu. Bezpeczeństwo gwarantuje wyłączne montaż kolektorów słonecznych na konstrukcj wsporczej producenta Instrukcja montażu obsług stanow część składową kolektora zawarto w nej ważne nformacje dotyczące bezpeczeństwa właścwego usytuowana kolektorów na dachu oraz prawdłowego wykonana przyłącza hydraulcznego. Znajomość nstrukcj montażu obsług oraz zasad w nej zawartych, może zapobec wypadkom. Podczas montażu demontażu kolektorów urządzena podporowe, zabezpeczające drabny należy stawać zawsze na twardym podłożu w położenu zapewnającym obsłudze bezpeczeństwo. Po zamontowanu nstalacj solarnej nstalator pownen przedstawć klentow zasadę dzałana oraz udzelć nezbędnych wskazówek do prawdłowej pracy nstalacj. Jeżel kolektor zamontowany jest na wysokośc powyżej 20 m w budynku, który ne posada nstalacj odgromowej należy połączyć z uzomem (mnmalny przekrój uzomu 16 mm 2 ), a następne z potencjałem wyrównawczym wszystke elementy przewodzące prąd elektryczny. Gdy wysokość montażu kolektorów ne przekracza 20m, zabezpeczene odgromowe nstalacj ne jest koneczne. W przypadku gdy budynek posada nstalację odgromową, należy połączyć ją z nstalacją solarną Nebezpeczeństwo poparzena. Kolektor materały montażowe pod wpływem dzałana promen słonecznych nagrzewają sę, w zwązku z tym stneje ryzyko poparzena. Aby unknąć nebezpeczeństwa poparzena należy: - prace wykonywać w odzeży ochronnej, - kolektor oraz elementy montażowe przykryć plandeką, - w przypadku nagrzana sę kolektora elementów montażowych należy odczekać, aż ch temperatura obnży sę do bezpecznej. 6

7 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Warunk transportu, przechowywana przenoszena. Kolektory należy transportować w orygnalnym opakowanu producenta, zgodne z umeszczonym na nm znakam zalecenam. Ne rzucać, ne przewracać, ne pętrować opakowanych kolektorów. Opakowane kolektory przemeszczać na środk transportu za pomocą wózków wdłowych lub podnośnków palet. Kolektory przechowywane na wolnym powetrzu pownny być zabezpeczone przed czynnkam atmosferycznym. Po rozpakowanu kolektory słoneczne należy przenosć pojedynczo przez mnmum dwe osoby. Kolektory można przenosć w dowolnej pozycj (w pone lub płasko) chwytając dłońm lub pasam transportowym (parcanym) za obudowę kolektora. Ne należy stosować do przenoszena materałów, które mogą uszkodzć (porysować) powerzchnę kolektorów (stalowe lnk, łańcuchy, hak, tp.). Na dach kolektory należy dostarczyć podnośnkem lub wcągając je za pomocą krążka lnowego, zabezpeczając je przed upadkem, zarysowanem nnym uszkodzenam. W żadnym wypadku ne należy chwytać lub przenosć kolektorów słonecznych za króćce, gdyż może to doprowadzć do ch deformacj Dokumentacja technczna. Instalacja solarna składa sę z welu komponentów do każdego z nch dołączona jest nstrukcja obsług, z której treścą należy sę zapoznać. - nstrukcja montażu kolektorów słonecznych, - nstrukcja montażu grupy pompowej, - nstrukcja montażu sterownka solarnego, - nstrukcja montażu zasobnka c.w.u Umejscowene kolektora. Potencjalna lość absorbowanego promenowana zależna jest od lokalzacj absorbera. Ustawenem optymalnym jest położene prostopadłe powerzchn kolektora do padającego promenowana. Rysunk oraz nformacje zawarte w nstrukcj dotyczą ponowego montażu kolektorów. Zalecane usytuowane kolektora: - kąt nachylena: dla nstalacj całorocznych ok dla nstalacj użytkowanych latem ok dla nstalacj użytkowanych zmą - orentacja kolektora w kerunku połudnowym (lub zblżonym do połudnowego). Zalecane jest nstalowane kolektorów na połudnowej połac dachu. Przy nstalowanu należy zwrócć szczególną uwagę na zabezpeczene przed slnym watrem. Dopuszczalne obcążene śnegem lub watrem wynos max. 2,0 kn/m 2. Ne należy nstalować kolektorów słonecznych jeżel ch nachylene jest mnejsze nż 15 wększe nż 75. Kolektory pownny być tak zlokalzowane aby sąsedne budynk, drzewa td. ne powodowały zacenena absorbera. W przypadku wększej lośc kolektorów należy je tak umejscowć aby ne zacenały sę wzajemne. PL-039_f.482 7

8 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Kompletność dostawy Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty blachą Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty dachówką. Lsta elementów zestawu montażowego do dachów pochyłych pokrytych blachą oraz dachówką Przed montażem należy sprawdzć czy dostawa jest kompletna (wg rysunków powyżej tabel), a dostarczone elementy są neuszkodzone. W przypadku stwerdzena uszkodzena wymenć uszkodzone elementy lub częśc. 8 Ilość kolektorów w zestawe Nr Nazwa elementu Ilość elementów 1 Profl kolektory ponowe kolektory pozome Uchwyt śrubowy / dachówkowy Docsk 4 Docsk kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Uchwyt kolektora Łącznk proflu 7 Śruba mocująca (śruba M8x20, nakrętka M8, podkładka okrągła, podkładka ząbkowana) 8 Wkręt samowercący 9 Podkładka pogrubona kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe 8 kpl. 12 kpl. 16 kpl. 20 kpl. 24 kpl. kolektory pozome 8 kpl. 14 kpl. 20 kpl. - - kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Wkręt do drewna Ø 6 x

9 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Zestaw do montażu kolektorów na dach płask lub fundament Zestaw do montażu kolektorów na ścanę budynku. Lsta elementów zestawu montażowego do dachów płaskch, fundamentów lub na ścanę ponową budynku. Ilość kolektorów w zestawe Nr Nazwa elementu Ilość elementów 1 Profl kolektory ponowe kolektory pozome Rama wsporcza 2 kpl. 3 kpl. 4 kpl. 5 kpl. 6 kpl. 3 Docsk 4 Docsk kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Uchwyt kolektora Łącznk proflu 7 Śruba mocująca (śruba M8x20, nakrętka M8, podkładka okrągła, podkładka ząbkowana) 8 Wkręt samowercący 9 Podkładka pogrubona kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe 8 kpl. 12 kpl. 16 kpl. 20 kpl. 24 kpl. kolektory pozome 8 kpl. 14 kpl. 20 kpl. - - kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Przed montażem należy sprawdzć czy dostawa jest kompletna (wg rysunków powyżej tabel), a dostarczone elementy są neuszkodzone. W przypadku stwerdzena uszkodzena wymenć uszkodzone elementy lub częśc. PL-039_f.482 9

10 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. 3. Kolejne czynnośc montażu Montaż perwszego elementu konstrukcj nośnej Montaż uchwytów śrubowych w zestawach na dach kryty blachą. Zlokalzować krokwe oraz łaty w mejscu planowanego umeszczena kolektorów słonecznych. Na przecęcu krokw z łatą, ok. 180 mm nad planowanym położenem dolnej krawędz kolektora oraz w odległośc A powyżej, natrasować otwory na uchwyty śrubowe. A B kolektor ponowy - A = 1600 mm kolektor pozomy - A = 600 mm Ilość kolektorów w zestawe B Wymar Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Rozstaw pozomy otworów uzależnony będze od rozstawu krokw. Należy dążyć do rozstawena ch na długośc najbardzej zblżonej, ale ne wększej od wartośc B. Rozstaw ponowy zaś uzależnony będze od rozstawu łat pownen zawerać sę w przedzale A ± 200. W mejscach wyznaczonych wywercć w pokrycu dachu otwory na głębokość ok. 160 mm, po czym wkręcć w ne śrubę uchwytu śrubowego (2) na głębokość ok.150 mm Wszystke otwory pod uchwyty śrubowe należy rozlokować w mejscu podparca blachy przez łatę. Po wkręcenu śruby, zmontować kompletny uchwyt śrubowy (2). Nakrętk utrzymujące płytkę mocującą dokręcć lekko, co pozostaw możlwość ostatecznej korekty ustawena uchwytu śrubowego (2), po zamontowanu proflu (1). Należy bezwzględne zastosować podkładk ząbkowane lub nakrętk z kołnerzem ząbkowanym. 10

11 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Montaż uchwytów dachówkowych w zestawach na dach kryty dachówką. Na połac dachowej zlokalzować łaty na których zamocowana zostane konstrukcja wsporcza kolektorów słonecznych. Należy zwrócć uwagę, aby dolna łata wypadła około 600 mm powyżej planowanego położena dolnej krawędz kolektora, natomast górna łata pownna znajdować sę w odległośc C ±200 powyżej. Z wyznaczonych w ten sposób łat usunąć wybrane dachówk. C ~ 600 kolektor ponowy - C = 1600 mm kolektor pozomy - C = 600 mm Do odsłonętych łat przy pomocy wkrętów do drewna Ø 6 x 40 przymocować równomerne rozłożone uchwyty dachówkowe (2) zachowując pomędzy nm rozstaw D. D Ilość kolektorów w zestawe 1 Wymar D Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Podane wartośc rozstawu uchwytów dachówkowych są wartoścam orentacyjnym, które pownny zostać zachowane w przyblżenu. Po zamocowanu uchwytów dachówkowych (2) zamontować usunęte uprzedno dachówk. W zależnośc od rodzaju dachówek, może zajść koneczność usunęca przy pomocy szlferk okapnków proflowana dachówk umożlwając prawdłowe ch ułożene na uchwytach dachówkowych. PL-039_f

12 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Montaż ram wsporczych w zestawach na dach płask, fundament lub ścanę ponową budynku. Bazą zestawu montażowego jest rama wsporcza (2). Wszystke ramy wsporcze (2) montuje sę w ten sam sposób, jak obrazuje ponższy rysunek. Wyberając odpowedn otwór rozpory górnej można uzyskać kąt pochylena kolektora 30, 45 a dla zestawu na dach płask lub fundament dodatkowo 60. Gdy wystąp koneczność ustawena kolektorów pod nnym kątem należy samodzelne wykonać dodatkowe otwory. < < < Zmontowane ramy wsporcze (2) należy zamocować na płaskm, stablnym podłożu, równolegle względem sebe zachowując pomędzy nm rozstaw E R E R E Ilość kolektorów w zestawe E Wymar Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Konstrukcję wsporczą należy przymocować do podłoża za pomocą śrub kotwących w sposób unemożlwający jej wyrwane. W przypadku montażu na dachu należy zachować odległość mnmum 1m od krawędz. kolektor ponowy - R = 1576 mm kolektor pozomy - R = 576 mm (zestaw do montażu na powerzchn płaskej) R = 776 mm (zestaw do montażu na ścane) R 12

13 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Łączene profl welorowkowych. Dla nektórych zestawów profle należy połączyć uzyskując dwa jednakowej długośc komplety profl. W tym celu w jeden z końców proflu (1) należy wsunąć połowę długośc łącznka proflu (6), po czym zabezpeczyć go, wkręcając wkręt samowercący (8) w otwór ok. 50 mm od krawędz proflu (1). Na wystającą część łącznka proflu (6) nasunąć drug profl (1), po czym podobne jak poprzedno zabezpeczyć wkrętem samowercącym (8), zwracając uwagę na równoległe ustawene ścanek proflu (1). Czynność powtórzyć dla drugego kompletu profl. ~50 W przypadku łączena profl o różnej długośc należy zwrócć uwagę, aby każdy komplet profl zaczynał kończył sę proflem o długośc 1685 mm Montaż profl welorowkowych. Do uchwytów śrubowych/ uchwytów dachówkowych/ ram wsporczych (2) za pomocą śruby mocującej (7) przykręcć profl (1). W tym celu należy wewnątrz proflu (1) umeścć śruby mocujące (7) w takej lośc z takm rozstawem, jak lość rozstaw uchwytów śrubowych/ uchwytów dachówkowych/ ram wsporczych (2). Następne umeścć śruby mocujące (7) w uchwytach śrubowych/ uchwytach dachówkowych/ ramach wsporczych (2), a w przypadku zestawów na dach płask, fundament oraz ścanę nałożyć dodatkowo podkładkę pogruboną (9). 9 W skład śruby mocującej wchodz: śruba M8x20, podkładka okrągła, podkładka ząbkowana, nakrętka M8. Należy bezwzględne używać wszystkch elementów w wymenonej wyżej kolejnośc. Czynnośc powtórzyć dla drugego rzędu profl (1). Następne należy wyrównać ze sobą krawędze górnego dolnego proflu, po czym dokręcć wszystke śruby mocujące (7). Dodatkowo w zestawe na dach kryty blachą należy dokręcć nakrętk w uchwytach śrubowych (2) ustawając za ch pomocą profl równolegle do powerzchn dachu. Śruba mocująca (7) PL-039_f

14 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Rozmeszczene śrub mocujących pod docsk kolektora. Na górnym dolnym proflu (1) rozmeścć śruby mocujące (7), które posłużą do zamocowana docsków (3) (4). W tym celu wewnątrz proflu (1) umeścć śruby jak na rysunku. F kolektor ponowy - F = 1118 mm, kolektor pozomy - F = 2180 mm Pomędzy kolektoram ponowym przewdzano po jednym docsku (4) po jednej śrube mocującej (7) z dodatkową podkładką (9); natomast pomędzy kolektoram pozomym po dwa docsk (3) po dwe śruby mocujące (7). Na skraju zestawu należy zamontować po jednym docsku (3). Skrajne śruby mocujące (7), służące do zamocowana docsków kolektora (3) w tej faze montażu można pomnąć, montując je po ułożenu kolektorów słonecznych, zaś śruby mocujące docsk() pomędzy kolektoram rozstawamy symetryczne względem środka proflu zachowując odstępy F Montaż uchwytów kolektora. Na dolnym proflu (1) zamocować uchwyty kolektora (5). Uchwyt kolektora (5) zaczepć o profl (1), a następne przekręcć uchwytem montując go ostateczne. Perwszy uchwyt kolektora (5) zamontować w odległośc G od krawędz proflu, a pozostałe zachowując pomędzy nm rozstaw naprzemenne H oraz I. G H I G H kolektor ponowy - H = 700mm; I = 415 mm kolektor pozomy - H = 1300mm; I = 880 mm Ilość kolektorów w zestawe G Wymar Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Przy prawdłowym rozstawenu uchwytów kolektora, ostatn z nch pownen znaleźć sę w odległośc G od przecwległej krawędz proflu.

15 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Montaż perwszego kolektora. Po ostatecznym sprawdzenu wszystkch połączeń można przystąpć do końcowego montażu kolektorów. Kolektory, na czas transportu na dach montażu, należy zabezpeczyć przed upadkem (zsunęcem sę z dachu). 1 2 W tym celu, dolną krawędź kolektora oprzeć na proflu (1). Zsunąć ostrożne kolektor w dół, aby wsparł sę na dwóch uchwytach kolektora (5), po czym oprzeć panel na górnym proflu (1). Po wyrównanu panelu symetryczne względem uchwytów kolektora (5), należy nezwłoczne zamontować wszystke docsk (3) (4) utrzymujące kolektor na mejscu. Na umeszczone uprzedno w proflach (1), wg. pkt. 3.4, śruby mocujące (7) nałożyć docsk (3) lub (4), dosunąć oba elementy maksymalne do kolektora, zaczepć docsk o kątownk montażowy przy kolektorze, po czym nałożyć podkładk dokręcć lekko nakrętkę. Pozostane w ten sposób możlwość ostatecznej korekty ustawena kolektora Montaż pozostałych kolektorów. J 3.8. Hydraulczne połączene kolektorów Połączene kolektorów ponowych. 1 - krócec kolektora 2 - nakrętka 3 - perśceń zacskowy 4 - kompensator Pozostałe kolektory w zestawe (oprócz zestawu jednokolektorowego) należy montować na proflach (1) powtarzając kolejno czynnośc opsane w pkt oraz wykonując jednocześne hydraulczne połączene kolektorów wg pkt Pomędzy proflam kolektorów należy zachować odstęp J. kolektor ponowy - J = 64 mm kolektor pozomy - J = 79 mm PL-039_f.482 Przy połączenu w jedną baterę można stosować równocześne max. 5 kolektorów. 15

16 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Połączene kolektorów pozomych. 1 - krócec kolektora 2 - kolano zacskowe 3 - łącznk elastyczny 4 - zaślepka Przy połączenu w jedną baterę można stosować równocześne max. 3 kolektory Zakończene mocowana jego kontrola. Po wykonanu połączena hydraulcznego należy dokręcć wszystke nakrętk utrzymujące docsk (3), po czym ponowne sprawdzć jakość wykonanych połączeń. Przed opuszczenem mejsca montażu należy sprawdzć, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamocowane Podłączene wlotu wylotu kolektorów. 1 - krócec kolektora 2 - czwórnk z odpowetrznkem ręcznym osadzoną tuleją zanurzenową 3 - zolowany przewód elastyczny 3/4 4 - kolano zacskowe Standardowo zestaw zawera odpowetrznk ręczny. Dopuszcza sę zastosowane automatycznego odpowetrznka solarnego. W takm przypadku należy pomędzy czwórnkem a odpowetrznkem zastosować zawór kulowy. Ze względu na wysoke temperatury występujące w nstalacjach solarnych, należy stosować odpowetrznk zawory wykonane w całośc z metalu. Wlot do kolektorów mus być zawsze podłączony do dolnego króćca kolektora, a wylot do króćca górnego po przekątnej w stosunku do wlotu. WYLOT WYLOT WLOT WLOT 16

17 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Podłączene czujnka temperatury. Czujnk temperatury należy zamontować w tule zanurzenowej, w tym celu należy: - wsunąć czujnk temperatury do oporu w tuleję zanurzenową, - zabezpeczyć przed wysunęcem. Uszkodzene nstalacj: W przypadku newłaścwego zamontowana czujnka temperatury lub uszkodzena kabla sygnałowego stneje nebezpeczeństwo uszkodzena nstalacj. Kabel sygnałowy należy zabezpeczyć przed uszkodzenem (uszkodzene przez ptak, gryzone) np. stosując peszel ochronny Podłączene przewodów zborczych. Połączene hydraulczne z ruram zborczym należy wykonać zolowanym przewodem elastycznym. Połączene przewodów elastycznych z nstalacją należy wykonać ponżej pozomu zaworu odpowetrzającego. Do przejśca przewodam przez dach stosować unwersalne przejśca dachowe, przepusty antenowe lub kanały wentylacyjne. Wraz z elastycznym przewodem powrotnym poprowadzć kabel czujnka temperatur. Dobór średnc rur nstalacj solarnej odbywa sę z uwzględnenem zalecanej wartośc prędkośc przepływu w nch czynnka grzewczego: 0,4 0,7[m/s]. W tabel przedstawono zalecane średnce rur systemu solarnego, w zależnośc od lczby połączonych kolektorów: Dla kolektorów ponowych Ilość kolektorów [szt.] 1 Dla kolektorów pozomych Ilość bater [szt.] Średnca rur zborczych [mm] 12 x x x x 1 10 Ilość kolektorów [szt.] Ilość bater [szt.] 1 Średnca rur zborczych [mm] 12 x 1 15 x x 1 PL-039_f

18 4. Prace końcowe Kontrola nstalacj. 18 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. Po przeprowadzonych czynnoścach montażowych należy: - sprawdzć poprawność montażu wszystkch elementów nstalacj, - przepłukać nstalację, - przeprowadzć próbę cśnenową nstalacj, - napełnć nstalację czynnkem solarnym. Po próbe cśnenowej płukanu nstalacj należy bezzwłoczne napełnć nstalację czynnkem solarnym. W przecwnym raze próbę szczelnośc płukane nstalacj należy wykonać bezpośredno przed napełnanem nstalacj czynnkem solarnym Odpowetrzene nstalacj. Do napełnana odpowetrzena nstalacj zaleca sę stosowane stacj napełnająco - odpowetrzającej. W przypadku zastosowana w nstalacj automatycznego zaworu odpowetrzającego należy, po odpowetrzenu, zamknąć znajdujący sę przed nm zawór odcnający Prace zolacyjne. Prace zolacyjne należy wykonać po przeprowadzenu wszystkch czynnośc kontrolnych. Do zolacj przewodów na zewnątrz budynku należy stosować zolację odporną na czynnk atmosferyczne oraz wysoką temperaturę. W raze potrzeby zabezpeczyć zolację przed znszczenem przez ptak. Do zolacj wewnątrz budynku należy stosować zolację odporną na wysoke temperatury. - Podczas prac konserwacyjnych nnych prac konserwator mus być w stablnym położenu, aby wykluczyć nebezpeczeństwo przewrócena sę lub upadku. - Nedopuszczalne jest dokonywane napraw konserwacj pod unesonym kolektorem ne zabezpeczonym przed samoczynnym opadnęcem. - Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych należy używać odpowednch narzędz, rękawc ochronnych oraz obuwa ochronnego. - Przed pracam konserwacyjnym kolektora należy odczekać, aż temperatura kolektora obnży sę do pozomu, przy którym ne może nastąpć oparzene palców czy dłon. - Przeglądu nstalacj solarnej należy dokonywać zgodne z zalecenam gwarancyjnym poszczególnych elementów nstalacj. W celu zagwarantowana bezawaryjnej pracy całego systemu należy co najmnej raz do roku przeprowadzć następujące prace serwsowe: Podczas napełnana odpowetrzana nstalacj solarnej oraz prac zolacyjnych należy przedsęwząć szczególne środk ostrożnośc. 5. Utrzymane, konserwacja serws. Zabezpeczene przed mrozem - sprawdzć odporność na zamarzane płynu solarnego za pomocą refraktometru. W raze spadku odpornośc płynu na zamarzane do temperatury wyższej nż -20 C należy go wymenć ponowne odpowetrzyć cały układ. Cśnene w nstalacj - należy kontrolować cśnene robocze w nstalacj solarnej. Po okrese rozruchu jakkolwek spadek cśnena jest nedozwolony. Naczyne wzborcze - należy sprawdzć cśnene wstępne w przestrzen gazowej naczyna wzborczego. W tym celu należy odłączyć naczyne od nstalacj dokonać pomaru cśnena. Cśnene wstępne pownno być o 0,3bar nższe od cśnena napełnena nstalacj (z reguły 2,5 3bar). Myce kolektorów - w raze potrzeby można myć kolektory wodą z dodatkem łagodnych, ogólnodostępnych detergentów (mydło, płyn do naczyń), po czym spłukać obfce beżącą wodą. Należy równeż sprawdzć układ regulacj bezpeczeństwa oraz konstrukcję wsporczą lub mocującą kolektory. Aby zagwarantować Państwu prawdłowe funkcjonowane całej nstalacj zalecane jest podpsane umowy o śwadczene usług serwsowych ze specjalstycznym frmam nstalacyjnym.

19

20

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał B Unwersalne regały półkowe W gospodarce magazynowej najważnejsza jest oszczędność mejsca czasu.

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo