INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

2 Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę oraz pozwol ogranczyć ryzyko występowana urazów wypadków podczas przemeszczana montażu kolektorów. KOSPEL S.A. zastrzega sobe prawo wprowadzana zman jake będze uważa³ za wskazane, a które ne będą uw docz no ne w nstrukcj obsług, przy czym zasadncze cechy wyrobu zostaną za cho wa ne. KOSPEL S.A. UL. OLCHOWA KOSZALIN Centrala tel Dzał sprzedaży tel Serws tel Infolna serwsowa tel Koszaln, 2012 r.

3 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. Sps treśc 1. Informacje wstępne Przeznaczene kolektorów słonecznych Dane technczne Schemat przykładowej nstalacj do przygotowywana cepłej wody użytkowej Tablczka znamonowa Bezpeczeństwo podczas montażu użytkowana kolektorów słonecznych Ogólne uwag bezpeczeństwa Instalacja odgromowa Nebezpeczeństwo poparzena Warunk transportu, przechowywana przenoszena Dokumentacja technczna Umejscowene kolektora Kompletność dostawy Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty blachą Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty dachówką Zestaw do montażu kolektorów na dach płask lub fundament Zestaw do montażu kolektorów na ścanę budynku Kolejne czynnośc montażu Montaż perwszego elementu konstrukcj nośnej Montaż uchwytów śrubowych w zestawach na dach kryty blachą Montaż uchwytów dachówkowych w zestawach na dach kryty dachówką Montaż ram wsporczych w zestawach na dach płask, fundament lub ścanę ponową budynku Łączne profl welorowkowych Montaż profl welorowkowych Rozmeszczene śrub mocujących pod docsk kolektora Montaż uchwytów kolektora Montaż perwszego kolektora Montaż pozostałych kolektorów Hydraulczne połączene kolektorów Połączene kolektorów ponowych Połączene kolektorów pozomych Zakończene mocowana jego kontrola Podłączene wlotu wylotu kolektorów Podłączene czujnka temperatury Podłączene przewodów zborczych Prace końcowe Kontrola nstalacj Odpowetrzene nstalacj Prace zolacyjne Utrzymane, konserwacja serws. 18 PL-039_f.482 3

4 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. 1. Informacje wstępne Przeznaczene kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne stosowane są w systemach solarnych służących do przygotowana cepłej wody. Mają zastosowane w newelkch nstalacjach dla budownctwa jednorodznnego, jak do budowy dużych systemów, np. w obektach użytecznośc publcznej. Można je równeż stosować do ogrzewana wody w basenach kąpelowych, oraz do wspomagana ogrzewana budynku Dane technczne. Kolektor płask KSH-2.0 KSH.A-2.0 KSH-2.3 KSH.A-2.3 Wymary mm 2119 x 1072 x x 1072 x 90 Masa kolektora kg 36,5 41,8 Materał absorbera medź alumnum medź alumnum Powerzchna brutto kolektora m 2 2,27 2,6 Powerzchna absorbera m 2 2,0 2,3 Powerzchna apertury m 2 1,98 2,27 Przyłącza: rura Cu mm 18 Zawartość płynu dm 3 1,13 1,4 Max. cśnene robocze bar 6,0 Przepływ mn. - max. dm 3 /mn 1-4 Kolektory KSH-2.0; KSH.A-2.0 dostępne są równeż w wersj do montażu pozomego. 4

5 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Schemat przykładowej nstalacj do przygotowywana cepłej wody użytkowej. 1 - solarna grupa pompowa 2 - zawory umożlwające płukane, napełnane oraz opróżnane nstalacj 3 - wymennk c.w.u. 4 - zawór spustowy T1 - czujnk temperatury kolektora T2 - czujnk temperatury zasobnka K - kolektor słoneczny NW - przeponowe naczyne wzborcze ZB - zawór bezpeczeństwa ZW - wlot zmnej wody do wymennka c.w.u. CW - wylot cepłej wody użytkowej Instalacja solarna mus być wykonana zabezpeczona zgodne z normą PN-EN 12975/ Tablczka znamonowa. Tablczka znamonowa została umeszczona po obu stronach kolektora w jego dolnej częśc. Dodatkowo po lewej strone zostały umeszczone pktogramy ostrzegawcze nformacyjne. Użytkownk wnen zadbać, aby pktogramy umeszczone na obudowe kolektora zachowały czytelność, a w raze potrzeby należy wymenć je na nowe. PL-039_f.482 5

6 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. 2. Bezpeczeństwo podczas montażu użytkowana kolektorów słonecznych. Przed przystąpenem do montażu należy zapoznać sę z nstrukcją montażu obsług oraz ze wskazówkam dotyczącym bezpeczeństwa! Podczas montażu kolektorów należy przestrzegać przepsów BHP dotyczących wykonywana robót budowlano - montażowych. Zaleca sę, aby prace montażowe na dachu były wykonane przez frmę dekarską Ogólne uwag bezpeczeństwa Instalacja odgromowa. Zestaw montażowy służy tylko do montażu kolektorów słonecznych, ne może on służyć do montażu nnych urządzeń na dachu. Bezpeczeństwo gwarantuje wyłączne montaż kolektorów słonecznych na konstrukcj wsporczej producenta Instrukcja montażu obsług stanow część składową kolektora zawarto w nej ważne nformacje dotyczące bezpeczeństwa właścwego usytuowana kolektorów na dachu oraz prawdłowego wykonana przyłącza hydraulcznego. Znajomość nstrukcj montażu obsług oraz zasad w nej zawartych, może zapobec wypadkom. Podczas montażu demontażu kolektorów urządzena podporowe, zabezpeczające drabny należy stawać zawsze na twardym podłożu w położenu zapewnającym obsłudze bezpeczeństwo. Po zamontowanu nstalacj solarnej nstalator pownen przedstawć klentow zasadę dzałana oraz udzelć nezbędnych wskazówek do prawdłowej pracy nstalacj. Jeżel kolektor zamontowany jest na wysokośc powyżej 20 m w budynku, który ne posada nstalacj odgromowej należy połączyć z uzomem (mnmalny przekrój uzomu 16 mm 2 ), a następne z potencjałem wyrównawczym wszystke elementy przewodzące prąd elektryczny. Gdy wysokość montażu kolektorów ne przekracza 20m, zabezpeczene odgromowe nstalacj ne jest koneczne. W przypadku gdy budynek posada nstalację odgromową, należy połączyć ją z nstalacją solarną Nebezpeczeństwo poparzena. Kolektor materały montażowe pod wpływem dzałana promen słonecznych nagrzewają sę, w zwązku z tym stneje ryzyko poparzena. Aby unknąć nebezpeczeństwa poparzena należy: - prace wykonywać w odzeży ochronnej, - kolektor oraz elementy montażowe przykryć plandeką, - w przypadku nagrzana sę kolektora elementów montażowych należy odczekać, aż ch temperatura obnży sę do bezpecznej. 6

7 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Warunk transportu, przechowywana przenoszena. Kolektory należy transportować w orygnalnym opakowanu producenta, zgodne z umeszczonym na nm znakam zalecenam. Ne rzucać, ne przewracać, ne pętrować opakowanych kolektorów. Opakowane kolektory przemeszczać na środk transportu za pomocą wózków wdłowych lub podnośnków palet. Kolektory przechowywane na wolnym powetrzu pownny być zabezpeczone przed czynnkam atmosferycznym. Po rozpakowanu kolektory słoneczne należy przenosć pojedynczo przez mnmum dwe osoby. Kolektory można przenosć w dowolnej pozycj (w pone lub płasko) chwytając dłońm lub pasam transportowym (parcanym) za obudowę kolektora. Ne należy stosować do przenoszena materałów, które mogą uszkodzć (porysować) powerzchnę kolektorów (stalowe lnk, łańcuchy, hak, tp.). Na dach kolektory należy dostarczyć podnośnkem lub wcągając je za pomocą krążka lnowego, zabezpeczając je przed upadkem, zarysowanem nnym uszkodzenam. W żadnym wypadku ne należy chwytać lub przenosć kolektorów słonecznych za króćce, gdyż może to doprowadzć do ch deformacj Dokumentacja technczna. Instalacja solarna składa sę z welu komponentów do każdego z nch dołączona jest nstrukcja obsług, z której treścą należy sę zapoznać. - nstrukcja montażu kolektorów słonecznych, - nstrukcja montażu grupy pompowej, - nstrukcja montażu sterownka solarnego, - nstrukcja montażu zasobnka c.w.u Umejscowene kolektora. Potencjalna lość absorbowanego promenowana zależna jest od lokalzacj absorbera. Ustawenem optymalnym jest położene prostopadłe powerzchn kolektora do padającego promenowana. Rysunk oraz nformacje zawarte w nstrukcj dotyczą ponowego montażu kolektorów. Zalecane usytuowane kolektora: - kąt nachylena: dla nstalacj całorocznych ok dla nstalacj użytkowanych latem ok dla nstalacj użytkowanych zmą - orentacja kolektora w kerunku połudnowym (lub zblżonym do połudnowego). Zalecane jest nstalowane kolektorów na połudnowej połac dachu. Przy nstalowanu należy zwrócć szczególną uwagę na zabezpeczene przed slnym watrem. Dopuszczalne obcążene śnegem lub watrem wynos max. 2,0 kn/m 2. Ne należy nstalować kolektorów słonecznych jeżel ch nachylene jest mnejsze nż 15 wększe nż 75. Kolektory pownny być tak zlokalzowane aby sąsedne budynk, drzewa td. ne powodowały zacenena absorbera. W przypadku wększej lośc kolektorów należy je tak umejscowć aby ne zacenały sę wzajemne. PL-039_f.482 7

8 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Kompletność dostawy Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty blachą Zestaw do montażu kolektorów na dach pokryty dachówką. Lsta elementów zestawu montażowego do dachów pochyłych pokrytych blachą oraz dachówką Przed montażem należy sprawdzć czy dostawa jest kompletna (wg rysunków powyżej tabel), a dostarczone elementy są neuszkodzone. W przypadku stwerdzena uszkodzena wymenć uszkodzone elementy lub częśc. 8 Ilość kolektorów w zestawe Nr Nazwa elementu Ilość elementów 1 Profl kolektory ponowe kolektory pozome Uchwyt śrubowy / dachówkowy Docsk 4 Docsk kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Uchwyt kolektora Łącznk proflu 7 Śruba mocująca (śruba M8x20, nakrętka M8, podkładka okrągła, podkładka ząbkowana) 8 Wkręt samowercący 9 Podkładka pogrubona kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe 8 kpl. 12 kpl. 16 kpl. 20 kpl. 24 kpl. kolektory pozome 8 kpl. 14 kpl. 20 kpl. - - kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Wkręt do drewna Ø 6 x

9 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Zestaw do montażu kolektorów na dach płask lub fundament Zestaw do montażu kolektorów na ścanę budynku. Lsta elementów zestawu montażowego do dachów płaskch, fundamentów lub na ścanę ponową budynku. Ilość kolektorów w zestawe Nr Nazwa elementu Ilość elementów 1 Profl kolektory ponowe kolektory pozome Rama wsporcza 2 kpl. 3 kpl. 4 kpl. 5 kpl. 6 kpl. 3 Docsk 4 Docsk kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Uchwyt kolektora Łącznk proflu 7 Śruba mocująca (śruba M8x20, nakrętka M8, podkładka okrągła, podkładka ząbkowana) 8 Wkręt samowercący 9 Podkładka pogrubona kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe 8 kpl. 12 kpl. 16 kpl. 20 kpl. 24 kpl. kolektory pozome 8 kpl. 14 kpl. 20 kpl. - - kolektory ponowe kolektory pozome kolektory ponowe kolektory pozome Przed montażem należy sprawdzć czy dostawa jest kompletna (wg rysunków powyżej tabel), a dostarczone elementy są neuszkodzone. W przypadku stwerdzena uszkodzena wymenć uszkodzone elementy lub częśc. PL-039_f.482 9

10 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. 3. Kolejne czynnośc montażu Montaż perwszego elementu konstrukcj nośnej Montaż uchwytów śrubowych w zestawach na dach kryty blachą. Zlokalzować krokwe oraz łaty w mejscu planowanego umeszczena kolektorów słonecznych. Na przecęcu krokw z łatą, ok. 180 mm nad planowanym położenem dolnej krawędz kolektora oraz w odległośc A powyżej, natrasować otwory na uchwyty śrubowe. A B kolektor ponowy - A = 1600 mm kolektor pozomy - A = 600 mm Ilość kolektorów w zestawe B Wymar Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Rozstaw pozomy otworów uzależnony będze od rozstawu krokw. Należy dążyć do rozstawena ch na długośc najbardzej zblżonej, ale ne wększej od wartośc B. Rozstaw ponowy zaś uzależnony będze od rozstawu łat pownen zawerać sę w przedzale A ± 200. W mejscach wyznaczonych wywercć w pokrycu dachu otwory na głębokość ok. 160 mm, po czym wkręcć w ne śrubę uchwytu śrubowego (2) na głębokość ok.150 mm Wszystke otwory pod uchwyty śrubowe należy rozlokować w mejscu podparca blachy przez łatę. Po wkręcenu śruby, zmontować kompletny uchwyt śrubowy (2). Nakrętk utrzymujące płytkę mocującą dokręcć lekko, co pozostaw możlwość ostatecznej korekty ustawena uchwytu śrubowego (2), po zamontowanu proflu (1). Należy bezwzględne zastosować podkładk ząbkowane lub nakrętk z kołnerzem ząbkowanym. 10

11 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Montaż uchwytów dachówkowych w zestawach na dach kryty dachówką. Na połac dachowej zlokalzować łaty na których zamocowana zostane konstrukcja wsporcza kolektorów słonecznych. Należy zwrócć uwagę, aby dolna łata wypadła około 600 mm powyżej planowanego położena dolnej krawędz kolektora, natomast górna łata pownna znajdować sę w odległośc C ±200 powyżej. Z wyznaczonych w ten sposób łat usunąć wybrane dachówk. C ~ 600 kolektor ponowy - C = 1600 mm kolektor pozomy - C = 600 mm Do odsłonętych łat przy pomocy wkrętów do drewna Ø 6 x 40 przymocować równomerne rozłożone uchwyty dachówkowe (2) zachowując pomędzy nm rozstaw D. D Ilość kolektorów w zestawe 1 Wymar D Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Podane wartośc rozstawu uchwytów dachówkowych są wartoścam orentacyjnym, które pownny zostać zachowane w przyblżenu. Po zamocowanu uchwytów dachówkowych (2) zamontować usunęte uprzedno dachówk. W zależnośc od rodzaju dachówek, może zajść koneczność usunęca przy pomocy szlferk okapnków proflowana dachówk umożlwając prawdłowe ch ułożene na uchwytach dachówkowych. PL-039_f

12 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Montaż ram wsporczych w zestawach na dach płask, fundament lub ścanę ponową budynku. Bazą zestawu montażowego jest rama wsporcza (2). Wszystke ramy wsporcze (2) montuje sę w ten sam sposób, jak obrazuje ponższy rysunek. Wyberając odpowedn otwór rozpory górnej można uzyskać kąt pochylena kolektora 30, 45 a dla zestawu na dach płask lub fundament dodatkowo 60. Gdy wystąp koneczność ustawena kolektorów pod nnym kątem należy samodzelne wykonać dodatkowe otwory. < < < Zmontowane ramy wsporcze (2) należy zamocować na płaskm, stablnym podłożu, równolegle względem sebe zachowując pomędzy nm rozstaw E R E R E Ilość kolektorów w zestawe E Wymar Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Konstrukcję wsporczą należy przymocować do podłoża za pomocą śrub kotwących w sposób unemożlwający jej wyrwane. W przypadku montażu na dachu należy zachować odległość mnmum 1m od krawędz. kolektor ponowy - R = 1576 mm kolektor pozomy - R = 576 mm (zestaw do montażu na powerzchn płaskej) R = 776 mm (zestaw do montażu na ścane) R 12

13 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Łączene profl welorowkowych. Dla nektórych zestawów profle należy połączyć uzyskując dwa jednakowej długośc komplety profl. W tym celu w jeden z końców proflu (1) należy wsunąć połowę długośc łącznka proflu (6), po czym zabezpeczyć go, wkręcając wkręt samowercący (8) w otwór ok. 50 mm od krawędz proflu (1). Na wystającą część łącznka proflu (6) nasunąć drug profl (1), po czym podobne jak poprzedno zabezpeczyć wkrętem samowercącym (8), zwracając uwagę na równoległe ustawene ścanek proflu (1). Czynność powtórzyć dla drugego kompletu profl. ~50 W przypadku łączena profl o różnej długośc należy zwrócć uwagę, aby każdy komplet profl zaczynał kończył sę proflem o długośc 1685 mm Montaż profl welorowkowych. Do uchwytów śrubowych/ uchwytów dachówkowych/ ram wsporczych (2) za pomocą śruby mocującej (7) przykręcć profl (1). W tym celu należy wewnątrz proflu (1) umeścć śruby mocujące (7) w takej lośc z takm rozstawem, jak lość rozstaw uchwytów śrubowych/ uchwytów dachówkowych/ ram wsporczych (2). Następne umeścć śruby mocujące (7) w uchwytach śrubowych/ uchwytach dachówkowych/ ramach wsporczych (2), a w przypadku zestawów na dach płask, fundament oraz ścanę nałożyć dodatkowo podkładkę pogruboną (9). 9 W skład śruby mocującej wchodz: śruba M8x20, podkładka okrągła, podkładka ząbkowana, nakrętka M8. Należy bezwzględne używać wszystkch elementów w wymenonej wyżej kolejnośc. Czynnośc powtórzyć dla drugego rzędu profl (1). Następne należy wyrównać ze sobą krawędze górnego dolnego proflu, po czym dokręcć wszystke śruby mocujące (7). Dodatkowo w zestawe na dach kryty blachą należy dokręcć nakrętk w uchwytach śrubowych (2) ustawając za ch pomocą profl równolegle do powerzchn dachu. Śruba mocująca (7) PL-039_f

14 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Rozmeszczene śrub mocujących pod docsk kolektora. Na górnym dolnym proflu (1) rozmeścć śruby mocujące (7), które posłużą do zamocowana docsków (3) (4). W tym celu wewnątrz proflu (1) umeścć śruby jak na rysunku. F kolektor ponowy - F = 1118 mm, kolektor pozomy - F = 2180 mm Pomędzy kolektoram ponowym przewdzano po jednym docsku (4) po jednej śrube mocującej (7) z dodatkową podkładką (9); natomast pomędzy kolektoram pozomym po dwa docsk (3) po dwe śruby mocujące (7). Na skraju zestawu należy zamontować po jednym docsku (3). Skrajne śruby mocujące (7), służące do zamocowana docsków kolektora (3) w tej faze montażu można pomnąć, montując je po ułożenu kolektorów słonecznych, zaś śruby mocujące docsk() pomędzy kolektoram rozstawamy symetryczne względem środka proflu zachowując odstępy F Montaż uchwytów kolektora. Na dolnym proflu (1) zamocować uchwyty kolektora (5). Uchwyt kolektora (5) zaczepć o profl (1), a następne przekręcć uchwytem montując go ostateczne. Perwszy uchwyt kolektora (5) zamontować w odległośc G od krawędz proflu, a pozostałe zachowując pomędzy nm rozstaw naprzemenne H oraz I. G H I G H kolektor ponowy - H = 700mm; I = 415 mm kolektor pozomy - H = 1300mm; I = 880 mm Ilość kolektorów w zestawe G Wymar Wartość wymaru [ mm ] kolektor ponowy kolektor pozomy Przy prawdłowym rozstawenu uchwytów kolektora, ostatn z nch pownen znaleźć sę w odległośc G od przecwległej krawędz proflu.

15 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Montaż perwszego kolektora. Po ostatecznym sprawdzenu wszystkch połączeń można przystąpć do końcowego montażu kolektorów. Kolektory, na czas transportu na dach montażu, należy zabezpeczyć przed upadkem (zsunęcem sę z dachu). 1 2 W tym celu, dolną krawędź kolektora oprzeć na proflu (1). Zsunąć ostrożne kolektor w dół, aby wsparł sę na dwóch uchwytach kolektora (5), po czym oprzeć panel na górnym proflu (1). Po wyrównanu panelu symetryczne względem uchwytów kolektora (5), należy nezwłoczne zamontować wszystke docsk (3) (4) utrzymujące kolektor na mejscu. Na umeszczone uprzedno w proflach (1), wg. pkt. 3.4, śruby mocujące (7) nałożyć docsk (3) lub (4), dosunąć oba elementy maksymalne do kolektora, zaczepć docsk o kątownk montażowy przy kolektorze, po czym nałożyć podkładk dokręcć lekko nakrętkę. Pozostane w ten sposób możlwość ostatecznej korekty ustawena kolektora Montaż pozostałych kolektorów. J 3.8. Hydraulczne połączene kolektorów Połączene kolektorów ponowych. 1 - krócec kolektora 2 - nakrętka 3 - perśceń zacskowy 4 - kompensator Pozostałe kolektory w zestawe (oprócz zestawu jednokolektorowego) należy montować na proflach (1) powtarzając kolejno czynnośc opsane w pkt oraz wykonując jednocześne hydraulczne połączene kolektorów wg pkt Pomędzy proflam kolektorów należy zachować odstęp J. kolektor ponowy - J = 64 mm kolektor pozomy - J = 79 mm PL-039_f.482 Przy połączenu w jedną baterę można stosować równocześne max. 5 kolektorów. 15

16 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Połączene kolektorów pozomych. 1 - krócec kolektora 2 - kolano zacskowe 3 - łącznk elastyczny 4 - zaślepka Przy połączenu w jedną baterę można stosować równocześne max. 3 kolektory Zakończene mocowana jego kontrola. Po wykonanu połączena hydraulcznego należy dokręcć wszystke nakrętk utrzymujące docsk (3), po czym ponowne sprawdzć jakość wykonanych połączeń. Przed opuszczenem mejsca montażu należy sprawdzć, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamocowane Podłączene wlotu wylotu kolektorów. 1 - krócec kolektora 2 - czwórnk z odpowetrznkem ręcznym osadzoną tuleją zanurzenową 3 - zolowany przewód elastyczny 3/4 4 - kolano zacskowe Standardowo zestaw zawera odpowetrznk ręczny. Dopuszcza sę zastosowane automatycznego odpowetrznka solarnego. W takm przypadku należy pomędzy czwórnkem a odpowetrznkem zastosować zawór kulowy. Ze względu na wysoke temperatury występujące w nstalacjach solarnych, należy stosować odpowetrznk zawory wykonane w całośc z metalu. Wlot do kolektorów mus być zawsze podłączony do dolnego króćca kolektora, a wylot do króćca górnego po przekątnej w stosunku do wlotu. WYLOT WYLOT WLOT WLOT 16

17 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH Podłączene czujnka temperatury. Czujnk temperatury należy zamontować w tule zanurzenowej, w tym celu należy: - wsunąć czujnk temperatury do oporu w tuleję zanurzenową, - zabezpeczyć przed wysunęcem. Uszkodzene nstalacj: W przypadku newłaścwego zamontowana czujnka temperatury lub uszkodzena kabla sygnałowego stneje nebezpeczeństwo uszkodzena nstalacj. Kabel sygnałowy należy zabezpeczyć przed uszkodzenem (uszkodzene przez ptak, gryzone) np. stosując peszel ochronny Podłączene przewodów zborczych. Połączene hydraulczne z ruram zborczym należy wykonać zolowanym przewodem elastycznym. Połączene przewodów elastycznych z nstalacją należy wykonać ponżej pozomu zaworu odpowetrzającego. Do przejśca przewodam przez dach stosować unwersalne przejśca dachowe, przepusty antenowe lub kanały wentylacyjne. Wraz z elastycznym przewodem powrotnym poprowadzć kabel czujnka temperatur. Dobór średnc rur nstalacj solarnej odbywa sę z uwzględnenem zalecanej wartośc prędkośc przepływu w nch czynnka grzewczego: 0,4 0,7[m/s]. W tabel przedstawono zalecane średnce rur systemu solarnego, w zależnośc od lczby połączonych kolektorów: Dla kolektorów ponowych Ilość kolektorów [szt.] 1 Dla kolektorów pozomych Ilość bater [szt.] Średnca rur zborczych [mm] 12 x x x x 1 10 Ilość kolektorów [szt.] Ilość bater [szt.] 1 Średnca rur zborczych [mm] 12 x 1 15 x x 1 PL-039_f

18 4. Prace końcowe Kontrola nstalacj. 18 Instrukcja montażu obsług kolektorów słonecznych KSH. Po przeprowadzonych czynnoścach montażowych należy: - sprawdzć poprawność montażu wszystkch elementów nstalacj, - przepłukać nstalację, - przeprowadzć próbę cśnenową nstalacj, - napełnć nstalację czynnkem solarnym. Po próbe cśnenowej płukanu nstalacj należy bezzwłoczne napełnć nstalację czynnkem solarnym. W przecwnym raze próbę szczelnośc płukane nstalacj należy wykonać bezpośredno przed napełnanem nstalacj czynnkem solarnym Odpowetrzene nstalacj. Do napełnana odpowetrzena nstalacj zaleca sę stosowane stacj napełnająco - odpowetrzającej. W przypadku zastosowana w nstalacj automatycznego zaworu odpowetrzającego należy, po odpowetrzenu, zamknąć znajdujący sę przed nm zawór odcnający Prace zolacyjne. Prace zolacyjne należy wykonać po przeprowadzenu wszystkch czynnośc kontrolnych. Do zolacj przewodów na zewnątrz budynku należy stosować zolację odporną na czynnk atmosferyczne oraz wysoką temperaturę. W raze potrzeby zabezpeczyć zolację przed znszczenem przez ptak. Do zolacj wewnątrz budynku należy stosować zolację odporną na wysoke temperatury. - Podczas prac konserwacyjnych nnych prac konserwator mus być w stablnym położenu, aby wykluczyć nebezpeczeństwo przewrócena sę lub upadku. - Nedopuszczalne jest dokonywane napraw konserwacj pod unesonym kolektorem ne zabezpeczonym przed samoczynnym opadnęcem. - Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych należy używać odpowednch narzędz, rękawc ochronnych oraz obuwa ochronnego. - Przed pracam konserwacyjnym kolektora należy odczekać, aż temperatura kolektora obnży sę do pozomu, przy którym ne może nastąpć oparzene palców czy dłon. - Przeglądu nstalacj solarnej należy dokonywać zgodne z zalecenam gwarancyjnym poszczególnych elementów nstalacj. W celu zagwarantowana bezawaryjnej pracy całego systemu należy co najmnej raz do roku przeprowadzć następujące prace serwsowe: Podczas napełnana odpowetrzana nstalacj solarnej oraz prac zolacyjnych należy przedsęwząć szczególne środk ostrożnośc. 5. Utrzymane, konserwacja serws. Zabezpeczene przed mrozem - sprawdzć odporność na zamarzane płynu solarnego za pomocą refraktometru. W raze spadku odpornośc płynu na zamarzane do temperatury wyższej nż -20 C należy go wymenć ponowne odpowetrzyć cały układ. Cśnene w nstalacj - należy kontrolować cśnene robocze w nstalacj solarnej. Po okrese rozruchu jakkolwek spadek cśnena jest nedozwolony. Naczyne wzborcze - należy sprawdzć cśnene wstępne w przestrzen gazowej naczyna wzborczego. W tym celu należy odłączyć naczyne od nstalacj dokonać pomaru cśnena. Cśnene wstępne pownno być o 0,3bar nższe od cśnena napełnena nstalacj (z reguły 2,5 3bar). Myce kolektorów - w raze potrzeby można myć kolektory wodą z dodatkem łagodnych, ogólnodostępnych detergentów (mydło, płyn do naczyń), po czym spłukać obfce beżącą wodą. Należy równeż sprawdzć układ regulacj bezpeczeństwa oraz konstrukcję wsporczą lub mocującą kolektory. Aby zagwarantować Państwu prawdłowe funkcjonowane całej nstalacj zalecane jest podpsane umowy o śwadczene usług serwsowych ze specjalstycznym frmam nstalacyjnym.

19

20

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60966.0-.SD 6 70 6 98 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers 604975.00-.SD 6 70 6 99 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY

CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY Lokalizacja: Strzegowo, ul. Ciechanowska 18 A powiat Mława, województwo mazowieckie Nr ewid. działki : działka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B,

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu pochyłym. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja

Bardziej szczegółowo

EP 2.0, EP 2.6 i EPM 2.6

EP 2.0, EP 2.6 i EPM 2.6 INSTRUKCJA MONTAŻU PŁASKICH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH EP 2.0, EP 2.6 i EPM 2.6 NA DACHU PŁASKIM LUB FUNDAMENCIE UWAGA: ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED MONTAŻEM! 1. INFORMACJE WSTĘPNE Instalacja odgromowa W przypadku

Bardziej szczegółowo

VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV

VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV wewnątrz połaci dachu skośnego krytego dachówką 02/2013 Zapoznać się przed montażem.

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich urządzeń E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu pochyłym pokrytym dachówką.

Instrukcja montażu płaskich urządzeń E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu pochyłym pokrytym dachówką. Instrukcja montażu płaskich urządzeń E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu pochyłym pokrytym dachówką. 07/2011 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B,

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu pochyłym pokrytym dachówką. 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

SUN-EKO Swoboda Tadeusz ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów NIP 548-241-17-89 tel. 697 388 184. Instrukcja

SUN-EKO Swoboda Tadeusz ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów NIP 548-241-17-89 tel. 697 388 184. Instrukcja SUN-EKO Swoboda Tadeusz ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów NIP 548-241-17-89 tel. 697 388 184 Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA TS-101H Wydanie II rok 2010 Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania kolektora

Bardziej szczegółowo

E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu płaskim lub fundamencie. 10/2013 Zapoznać się przed montażem.

E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu płaskim lub fundamencie. 10/2013 Zapoznać się przed montażem. Instrukcja montażu E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu lub fundamencie. 10/2013 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów lub modułów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU 1. Dobór systemu Wielkość dachu ma bezpośredni wpływ na wybór odpowiedniej średnicy rynien i rur spustowych. Rozmiar rynien należy dobierać pod kątem

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski I N S T R U K C J A M O N T A Ż U KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski KW-00-0001/0005 instrukcja montażu Strona 1 z 13 Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800 serwis@isko.pl Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800 Wydanie I z 2009 r. 44-336 Jastrzębie Zdrój ul. Świerczewskiego 82 serwis@isko.pl SYMBOLE Następujące symbole

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800 Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800 SYMBOLE Następujące symbole zamieszczone zostały na kolektorze: przed rozpoczęciem użytkowanie kolektora należy zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przyczyny nieprawidłowości pracy instalacji solarnych

Tabela 1. Przyczyny nieprawidłowości pracy instalacji solarnych Przykładowe zadanie egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu w modelu d dla kwalifikacji B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ustal zakres planowanych działań, które każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 990 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Zehnder Alumline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder Alumline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Wymiary standardowych paneli promiennikowych 3000 x 600 mm 625 x 625 mm 2400 x 600 mm 1250 x 625 mm 1800

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI

CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI Stale pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów. W tym celu powstał Dział Jakości. Wszelkie wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: 08-10-2012 r. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA: 11350 PIASKOWNICA ZAMEK

Obowiązuje od: 08-10-2012 r. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA: 11350 PIASKOWNICA ZAMEK Obowiązuje od: 08-10-2012 r. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA: 1130 PIASKOWNICA ZAMEK SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ETAP 1 prace przygotowawcze... ETAP 2 montaż urządzenia... 1. Wykaz elementów... 2. Schemat montażu...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o.

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. Nazwa słoneczny SKW 44 słoneczny SKW 11 słoneczny SKW 10 Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. Typ kolektora : cieczowy, płaski cieczowy, płaski cieczowy, płaski Rodzaj kolektora

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

ul. Stalowa 1, Bydgoszcz, tel. (052) , fax (052) RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RJ-220 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

ul. Stalowa 1, Bydgoszcz, tel. (052) , fax (052) RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RJ-220 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE TYPU RJ-220 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 2014 Przygotował : R. Jachowski 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

RUUKKI SYSTEMY SOLARNE CENNIK

RUUKKI SYSTEMY SOLARNE CENNIK RUUKKI SYSTEMY SOLARNE CENNIK CENNIK DETALICZNY 2014 Cennik ważny od 31.03.2014. RUUKKI SYSTEMY SOLARNE Zasadnicza koncepcja projektowa w przypadku systemów solarnych Ruukki sprowadza się do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RYNNOWE Instrukcja montażu

SYSTEMY RYNNOWE Instrukcja montażu SYSTEMY RYNNOWE Instrukcja montażu Firma Sówka Tomasz Sówka ul. Czysta 2/4 59-220 Legnica tel.(76) 854 57 62 www.sowke.eu sowka@sowka.eu 1 Spis treści System rynnowy... 3 Elementy systemu rynnowego...

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Drewniany Carport Instrukcja Montażu dla zadaszeń typu W3 M5 - P1

Drewniany Carport Instrukcja Montażu dla zadaszeń typu W3 M5 - P1 Drewniany Carport Instrukcja Montażu dla zadaszeń typu W3 M5 - P1 Zestawienie elementów W3: 1. Słup 6 szt. 2. Miecz 12 szt. 3. Łata boczna 2 szt. 4. Łata górna 7 szt. 5. Łuk nośny 3 szt. 6. Łuk oczepowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Regent Grand Scandic Line Smart BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Profesjonalnie zaprojektowane kompletne systemy pokryć dachowych Plannja Regent Grand, Scandic Line oraz Smart Przed rozpoczęciem pracy...

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE. ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE. ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE RJ - 220 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ 2012 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 984 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB

Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. System solarny WTS-F2 do pionowego montażu na dachu /

Instrukcja skrócona. System solarny WTS-F2 do pionowego montażu na dachu / 83266348 1/2014-04 1 Wskazówki dla użytkownika... 3 2 Wymiary... 4 2.1 Zapotrzebowanie miejsca... 4 2.2 Wymiary boczne rzędu kolektorów... 5... 6 3.1 Wymagania i opisy montażu... 6 3.2 Montaż kotwy krokwiowej...

Bardziej szczegółowo