Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G..."

Transkrypt

1 Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS

2 Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje na temat ogrzewacza Kategora, typ certyfkat CE Klasyfkacja według kodów techncznych Zakres dostawy Ops ogrzewacza Wyposażene dodatkowe Wymary Schemat dzałana ogrzewacza Schemat nstalacj elektrycznej Dzałane Dane technczne 8 2 Przepsy 10 4 Obsługa Wyśwetlacz cyfrowy - ops Przed uruchomenem ogrzewacza Włączane wyłączane ogrzewacza Natężęne przepływu Regulacja mocy Regulacja temperatury/natężena przepływu14 5 Ustawena Ustawena fabryczne Regulacja cśnena Zmana rodzaju gazu 16 6 Konserwacja Okresowe czynnośc konserwacyjne Uruchamane po zakończenu konserwacj Opróżnane ogrzewacza Czujnk cągu komnowego 18 3 Instalacja Ważne wskazówk Wybór mejsca montażu Montaż ogrzewacza Podłączane wody Dzałane hydrogeneratora Podłączane gazu Uruchamane 12 7 Problemy Problem/przyczyna/rozwązane 19 2

3 Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa W przypadku stwerdzena zapachu gazu: B Zamknąć zawór odcnający gazu. B Otworzyć okna. B Ne dotykać żadnych przełącznków elektrycznych. B Zgasć otwarty ogeń. B Po wyjścu na zewnątrz skontaktować sę telefonczne z Pogotowem Gazowym lub z autoryzowanym serwsem. W przypadku stwerdzena zapachu spaln: B Wyłączyć ogrzewacz. B Otworzyć drzw okna. B Powadomć autoryzowany serws. Montaż, zmany konstrukcyjne B Montaż urządzena może wykonywać tylko uprawnony nstalator, natomast naprawę ogrzewacza przezbrojene na nny rodzaj gazu powerzać wyłączne autoryzowanemu serwsow. B Ne zmenać konstrukcj przewodów spalnowych. B Ne zamykać lub ne zmnejszać otworów umożlwających cyrkulację powetrza (otworów wentylacyjnych w drzwach, oknach ścanach. Konserwacja B Zalecene dla Klenta: Podpsać z autoryzowaną frmą serwsową umowę na przeglądy/ konserwację. B Użytkownk jest odpowedzalny za bezpeczeństwo zgodność nstalacj z normam dotyczącym ochrony środowska. B Ogrzewacz pownen być co roku konserwowany. B Stosować wyłączne orygnalne częśc zamenne. B Przestrzec klenta przed samodzelnym wprowadzanem zman konstrukcyjnych lub dokonywanem napraw. Objaśnena symbol Różne rodzaje ostrzeżeń mają za zadane nformować o pozome zagrożena w przypadku nepodjęca środków zapobegających uszkodzenu. Uwaga sygnalzuje nebezpeczeństwo wystąpena newelkch szkód materalnych. Ostrzeżene sygnalzuje nebezpeczeństwo wystąpena newelkch obrażeń cała lub poważnych szkód materalnych. Nebezpeczeństwo sygnalzuje nebezpeczeństwo wystąpena poważnych obrażeń cała. W nektórych przypadkach występuje ryzyko utraty życa. Pojawającym sę w tekśce wskazówkom dotyczącym bezpeczeństwa towarzyszy trójkąt ostrzegawczy są one umeszczane na szarym tle. Pojawającym sę w tekśce wskazówkom towarzyszy umeszczony obok nch symbol ostrzegawczy. Początek konec tekstu wskazówek oddzelają pozome lne. Wskazówk zawerają ważne nformacje odnoszące sę do przypadków, w których ne ma zagrożena dla człoweka lub ogrzewacza. Materały wybuchowe łatwopalne B W poblżu ogrzewacza ne używać lub składować materałów łatwopalnych (paperu, środków rozceńczających, farb, tp.). Powetrze do spalana powetrze w pomeszczenu B Doplnować, by powetrze do spalana (powetrze w pomeszczenu) ne zawerało agresywnych substancj (na przykład węglowodorów zawerających zwązk chloru fluoru). Unka sę w ten sposób korozj. Pouczene klenta przez nstalatora B Pouczyć klenta odnośne sposobu dzałana obsług ogrzewacza. 3

4 Informacje na temat ogrzewacza 1 Informacje na temat ogrzewacza 1.1 Kategora, typ certyfkat CE Model Kategora Typ Tab Klasyfkacja według kodów techncznych W Gazowy ogrzewacz cepłej wody R Proporcjonalna regulacja mocy DP Wskaźnk cyfrowy 11 Wskaźnk mocy (w l/mn) -2 Wersja 2 G Zapłon elektronczny, zaslany hydrogeneratorem 23 Wskaźnk gazu zemnego E (GZ50) S... Oznaczene kraju 1.3 Zakres dostawy Ogrzewacz gazowy Elementy mocujące Elementy przyłączenowe Dokumentacja ogrzewacza. WRDP 11/14-2 G... II2ELwLs3B/P B 11BS W R DP 11-2 G 23 S... W R DP 14-2 G 23 S... Tab Bardzo oszczędny w porównanu z podgrzewaczam konwencjonalnym, dzęk modulacj mocy z uwag na brak palnka zapalającego (plota) brak bater. Unwersalny palnk na gaz zemny/ płynny Palnk zapalający, który uruchama sę tylko na czas pomędzy otwarcem zaworu wody a zapalenem sę głównego palnka. Nagrzewnca bez okładzny cynkowej/ołowanej Automat wodny wykonany z polamdu wzmocnonego włóknam szklanym, który nadaje sę w 100% do ponownego przetworzena Automatyczna regulacja natężena przepływu wody do utrzymana stałego natężena przepływu przy różnym cśnenu na zaslanu Proporcjonalne dostosowane natężena przepływu gazu wody zapewnające stały przyrost temperatury Zabezpeczena podgrzewacza: Elektroda jonzacyjna zapobegająca nekontrolowanemu gaśnęcu płomena palnka (wypływow gazu z palnka). Układ kontrol spaln wyłączający podgrzewacz w przypadku newydolnej nstalacj spalnowej. Ograncznk temperatury zapobegający przegrzanu sę nagrzewncy. 1.5 Wyposażene dodatkowe Zestawy umożlwające przestawene ogrzewacza z gazu zemnego E (GZ50) na gaz płynny lub na nny rodzaj gazu zemnego (Ls,Lw). 1.4 Ops ogrzewacza Gazowy przepływowy ogrzewacz wody służy do podgrzewana beżącej wodocągowej wody do celów użytkowych np. napełnana wanny, korzystana z umywalk, zlewozmywaka,...tp. Urządzene jest łatwe w obsłudze, poneważ uruchama sę je nacśnęcem tylko jednego przycsku. Ogrzewacz do montażu na ścane Elektronczny zapłon sterowany otwarcem automatu wodnego. Generator hydrodynamczny dający energę do wytwarzana skry zapalającej palnk. Wyśwetlacz cyfrowy wskazujący temperaturę, pracę palnka usterk Czujnk temperatury do kontrol temperatury wody wyjścowej z urządzena 4

5 Informacje na temat ogrzewacza 1.6 Wymary Rys. 1 4 Nagrzewnca 5 Palnk 10 Regulator temperatury/natężena przepływu 20 Przyłącze gazowe 23 Jednostka zapłonowa 26 Regulator mocy 34 Doda LED - wskaźnk kontrolny palnka 35 Wyłącznk/doda LED - wskaźnk nskego cśnena wody 36 Obudowa 37 Otwór umożlwający montaż na ścane 38 Krócec odprowadzający spalny 39 Przerywacz cągu z układem kontrol spaln 40 Automat gazowy 42 Wyśwetlacz cyfrowy Wymary (mm) A B C D E F G Gaz zemny H (Ø) Gaz płynny WRDP11-2G , /4 1/2 WRDP14-2G , /4 1/2 Tab. 3 Wymary 5

6 Informacje na temat ogrzewacza 1.7 Schemat dzałana ogrzewacza Rys. 2 Schemat dzałana 1 Palnk kontrolny 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 4 Nagrzewnca 5 Palnk główny 6 Dysza 7a Krócec do pomaru cśnena w palnku 7b Krócec do pomaru cśnena przyłączenowego (przed urządzenem) 8 Zawór powolnego zapłonu 9 Zwężka Venturego 10 Regulator temperatury/natężena przepływu 11 Automat wodny 12 Śruba korekcyjna mnmalnej lośc wody 13 Regulator natężena przepływu wody 14 Fltr wodny 16 Rura zmnej wody 17 Membrana 18 Główny zawór gazu 19 Śruba do ustawana maksymalnego natężena przepływu gazu 20 Rura wlotu gazu 21 Fltr gazu 22 Rura cepłej wody 23 Jednostka zapłonowa 25 Serwozawór 26 Regulator mocy 27 Zawór gazowy 28 Zawór palnka zapłonowego 29 Dysza palnka zapłonowego 30 Rurka gazowa palnka zapłonowego 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk cągu komnowego 41 Czujnk temperatury wody wyjścowej 50 Hydrogenerator 6

7 Informacje na temat ogrzewacza 1.8 Schemat nstalacj elektrycznej Rys. 3 Schemat nstalacj elektrycznej 2 Elektroda zapłonowa 3 Elektroda jonzacyjna 23 Jednostka zapłonowa 25 Serwozawór (normalne otwarty) 28 Zawór palnka zapłonowego (normalne zamknęty) 31 Ograncznk temperatury 32 Czujnk cągu komnowego 33 Zawór membranowy 34 Doda LED - wskaźnk kontrolny palnka 35 Wyłącznk/doda LED - wskaźnk nskego cśnena wody 41 Czujnk temperatury wody wyjścowej 42 Wyśwetlacz cyfrowy 50 Hydrogenerator 1.9 Dzałane Ogrzewacz cepłej wody posada elektronczny układ automatycznego zapłonu, dzęk któremu uruchomene jest bardzo łatwe. B Wystarczy nacsnąć główny wyłącznk (rys. 7). Następne pod warunkem, że zawór cepłej wody został otwarty następuje automatyczny zapłon: najperw zapala sę palnk zapalający, a po paru sekundach główny palnk. Po pewnym czase płomeń zapalający gaśne. Dzęk temu można zaoszczędzć znaczną lość energ, poneważ w przecweństwe do tradycyjnych systemów, palnk kontrolny pal sę tylko przez mnmalny czas wymagany do zapalena sę głównego palnka (a ne na stałe). W przypadku, gdy przed uruchomenem ogrzewacza w rurze doprowadzającej gaz znajdować sę będze powetrze, może dochodzć do zakłóceń zapłonu. B Zamykać otwerać kurek cepłej wody w celu powtórzena procedury zapłonu aż do całkowtego odpowetrzena. W takm przypadku: 7

8 Informacje na temat ogrzewacza 1.10 Dane technczne Dane technczne Symbol Jednostk Moc natężene przepływu WRDP 11-2G WRDP 14-2G Znamonowa moc użytkowa Pn kw 19,2 23,6 Mnmalna moc użytkowa Pmn kw 7 7 Moc użytkowa (zakres regulacj) kw 7-19,2 7-23,6 Znamonowe obcążene ceplne Qn kw 21,8 27 Mnmalne obcążene ceplne Qmn kw 8,1 8,1 Parametry gazu* Cśnene na zaslanu Gaz zemny E E (GZ50) mbar Gaz zemny Lw Lw (GZ41,5) mbar Gaz zemny Ls Ls (GZ35) mbar Gaz płynny (propan, propan-butan) P, B/P mbar Zużyce gazu Gaz zemny E E (GZ50) m 3 /h 2,3 2,9 Gaz zemny Lw Lw (GZ41,5) m 3 /h 2,8 3,4 Gaz zemny Ls Ls (GZ35) m 3 /h 3,2 4,0 Gaz płynny (propan, propan-butan) P, B/P kg/h 1,7 2,2 Lczba dysz Parametry wody Maks. dopuszczalne cśnene** pw bar Regulator temperatury przekręcony maksymalne w prawo Przyrost temperatury C Zakres natężena przepływu l/mn 2-5,5 2-7 Mnmalne cśnene robocze pw mn bar 0,35 0,35 Tab. 4 * H 15 C mbar - w warunkach suchych: gaz zemny 34.2 MJ/m 3 (9.5 kwh/m 3 ) Gaz płynny: butan MJ/kg (12.7 kwh/kg) - propan MJ/kg (12.9 kwh/kg) ** Ze względu na rozszerzalność wody wartośc tej ne wolno przekraczać. *** Dla znamonowej mocy ceplnej 8

9 Informacje na temat ogrzewacza Dane technczne Symbol Jednostk WRDP 11-2G WRDP 14-2G Mnmalne cśnene zapewnające maksymalne natężene przepływu bar 0,55 0,65 Regulator temperatury przekręcony maksymalne w lewo Przyrost temperatury C Zakres natężena przepływu l/mn Mnmalne cśnene robocze bar 0,45 0,45 Mnmalne cśnene zapewnające maksymalne natężene przepływu bar 1 1,4 Parametry spaln*** Mnmalny cąg komnowy mbar 0,015 0,015 Natężene przepływu g/s Temperatura spaln C Tab. 4 * H 15 C mbar - w warunkach suchych: gaz zemny 34.2 MJ/m 3 (9.5 kwh/m 3 ) Gaz płynny: butan MJ/kg (12.7 kwh/kg) - propan MJ/kg (12.9 kwh/kg) ** Ze względu na rozszerzalność wody wartośc tej ne wolno przekraczać. *** Dla znamonowej mocy ceplnej 9

10 Przepsy 2 Przepsy Należy przestrzegać wymagań zawartych w Rozporządzenu Mnstra Infrastruktury z dna 12 kwetna 2002r. w sprawe warunków techncznych jakm pownny odpowadać budynk ch usytuowane (Dz.U. Nr 75 Poz.690 z dna 15 czerwca 2002r. wraz z późnejszym zmanam). 3 Instalacja Wykonane nstalacj gazowej, podłączene przewodów wody zmnej cepłej, jak równeż perwsze uruchomene to czynnośc, które mogą przeprowadzać wyłączne nstalatorzy posadający odpowedne uprawnena. Ogrzewacz może być eksploatowany wyłączne w krajach podanych na tablczce znamonowej. Ten typ urządzena ne pownen być stosowany przy cśnenu wody ponżej 0,5 bar. 3.1 Ważne wskazówk B Przed przystąpenem do wykonana nstalacj skontaktować sę z gazowną w celu uzyskana nformacj na temat aktualnych przepsów dotyczących urządzeń gazowych wentylacj pomeszczeń. B Zawór odcnający gazu zanstalować możlwe jak najblżej ogrzewacza. B Po podłączenu do przyłącza gazowego ogrzewacz należy dokładne oczyścć sprawdzć, czy jest on szczelny. Aby zapobec uszkodzenom wskutek nadmernego cśnena w bloku gazowym, próbę szczelnośc wykonać przy zamknętym zaworze gazowym ogrzewacza. B Sprawdzć, czy nstalowany ogrzewacz jest zgodny z rodzajem dostarczanego gazu. B Sprawdzć, czy natężene przepływu cśnene ew. zanstalowanego reduktora gazu są zgodne z podanym na tablczce znamonowej ogrzewacza (patrz: Dane technczne w tabel 4). Ogrzewacz cepłej wody umeścć w mejscu dobrze wentylowanym zabezpeczonym przed ujemnym temperaturam oraz wyposażonym w nstalację spalnową. Ogrzewacza ne wolno nstalować powyżej źródła cepła. Aby zapobec korozj, powetrze do spalana ne może zawerać substancj agresywnych. Do szczególne agresywnych należą np. chlorowcowane węglowodory występujące w rozpuszczalnkach, barwnkach, klejach, aerozolach domowych środkach czyszczących. W raze konecznośc podejmować stosowne środk zaradcze. Przestrzegać mnmalnych wymarów montażowych podanych na rys. 4. Ogrzewacza ne wolno nstalować w pomeszczenach, w których temperatura otoczena może spaść ponżej 0 C. Uwaga: długotrwały, odwrotny cąg komnowy w okrese ujemnych temperatur zewnętrznych, może doprowadzć do zamarznęca wody w ogrzewaczu a w rezultace do jego uszkodzena. W raze zagrożena zamarznęcem: B Ogrzewacz wyłączyć. B Wyjąć batere. B Odcąć urządzene od nstalacj. B Ogrzewacz opróżnć z wody (patrz Rozdzał 6.3). 3.2 Wybór mejsca montażu Wymagana dotyczące mejsca montażu Mnmalna kubatura pomeszczena, w którym nstaluje sę ogrzewacz, wynos 8m 3 bez względu na kubaturę mebl, chyba że ch kubatura przekracza 2m 3. Przestrzegać specjalnych wymagań obowązujących w Polsce. Rys. 4 Spalny Mnmalne odległośc Wszystke ogrzewacze cepłej wody wymagają szczelnego podłączena do rury odprowadzającej spalny o odpowednej welkośc. 10

11 Instalacja Gazowe przepływowe ogrzewacze cepłej wody, nezależne od ch obcążena ceplnego, pownny być połączone na stałe przewodem z ndywdualnym kanałem spalnowym: Najmnejszy wymar przekroju lub średnca murowanych przewodów komnowych spalnowych o cągu naturalnym przewodów dymowych pownna wynosć co najmnej 0,14 m. Do połączena urządzena gazowego z kanałem spalnowym w meszkanu należy stosować przewody ponowe o długośc co najmnej 0,22 m oraz przewody pozome o długośc ne wększej nż 2 m ze spadkem 5 % do urządzena gazowego. Na całej długośc przewodów kanałów spalnowych ne może występować zmnejszene ch przekroju. Przewody kanały spalnowe należy doberać w sposób zapewnający na całej ch długośc podcśnene cągu w czase pracy urządzena gazowego ne mnejsze nż 1 Pa ne wększe nż 15 Pa. Długość kanału spalnowego w budynku jednokondygnacyjnym, lczona od okapu przerywacza cągu w urządzenu gazowym do górnej krawędz tego kanału nad dachem ne pownna być mnejsza nż 2 m. Wylot kanału spalnowego pownen być zaopatrzony w wywetrznk dobrany do lośc spaln, wysokośc tego kanału, położena w określonej strefe watrowej warunków lokalnych. Uwaga: Sprawdzć, czy połączene rury spalnowej z króćcem spaln jest szczelne. Jeśl ne da sę zagwarantować tych wymagań, należy zmenć mejsce montażu, aby spełnć wymagana. Temperatura powerzchn Poza przewodam odprowadzającym spalny maksymalna temperatura powerzchn ogrzewacza wynos ponżej 85 C. Ne ma potrzeby podejmowana specjalnych środków zabezpeczających łatwopalne elementy budowlane lub wbudowane meble. Doprowadzene powetrza Do mejsca montażu ogrzewacza doprowadzana mus być odpowedna lość powetrza. Ogrzewacz Mnmalna powerzchna użytkowa WRDP11-2G 60 cm 2 WRDP14-2G 90 cm 2 WRDP18-2G 120 cm 2 Tab. 5 Powerzchne użytkowe dla doprowadzanego powetrza Pomeszczena, w których przewduje sę zanstalowane urządzeń gazowych, pownny meć wysokość co najmnej 2,2 m (pomeszczena kuchenne co najmnej 2,5 m) oraz wentylację zapewnającą wymanę powetrza pozom jego zaneczyszczena zgodny z przepsam szczególnym Polskm Normam. Kubatura pomeszczena łazenk mającej wentylację grawtacyjną, przy stosowanu gazowego ogrzewacza wody zanstalowanego w tym pomeszczenu, pownna wynosć co najmnej 8 m 3. Drzw do łazenk pownny otwerać sę na zewnątrz pomeszczena, meć szerokość co najmnej 0,8 m w śwetle ośceżncy w dolnej częśc otwory o sumarycznym przekroju ne mnejszym nż 0,022 m 2 dla dopływu powetrza. 3.3 Montaż ogrzewacza B Wycągnąć pokrętła regulatora temperatury / natężena przepływu regulatora mocy. B Odkręcć przedne śruby mocujące. B Zdjąć obudowę wycągając ją do przodu jednocześne podnosząc ją do góry. B Przy pomocy dostarczonych w komplece haków kołków zamocować ogrzewacz ponowo na ścane. Uwaga: Ngdy ne podperać urządzena na przyłączach wody gazu. 3.4 Podłączane wody Instalację zaleca sę najperw przepłukać, poneważ pasek lub nne zaneczyszczena mogą ogranczyć natężene przepływu wody lub w najgorszym raze całkowce go zablokować. B W celu unknęca pomyłk odpowedno zaznaczyć rurę zmnej (rys. 5, poz. A) cepłej wody (rys. 5, poz. B). 11

12 Instalacja B Hydraulczne przyłącze rur do automatu wodnego wykonać przy pomocy dostarczonych w komplece elementów przyłączenowych. Rys. 5 Podłączane wody Aby zapobec problemom zwązanym z nagłym skokam cśnena, zaleca sę umeszczene na zaslanu ogrzewacza zaworu zwrotnego tłumka uderzeń wodnych. 3.5 Dzałane hydrogeneratora Hydrogenerator (generator hydrodynamczny) włączony jest w obeg wody pomędzy automatem wodnym a nagrzewncą. Element ten posada turbnę, która obraca sę, gdy woda przepływa przez jej łopatk. Ruch ten jest przenoszony jest na elektryczny generator, który zasla zapłon palnka. Wartość elektrycznego napęca, który wytwarza hydrogenerator, meśc sę w zakrese 1,1 do 1,7 V DC. W ten sposób zbędne stało sę stosowane bater. B Zawór odcnający należy umeścć możlwe jak najblżej urządzena. Instalacja z wykorzystanem przewodów gętkch (gaz płynny) Przy podłączanu ogrzewaczy do butl z gazem przy pomocy przewodów gętkch należy przestrzegać następujących zaleceń: Pojedyncze urządzena gazowe mogą być połączone z reduktorem cśnena gazu na butl z zastosowanem przewodu elastycznego o wytrzymałośc co najmnej 300 kpa, odpornego na dzałane gazów, olejów tp., przy czym długość przewodu elastycznego ne może być wększa nż 3 m; przewód gętk mus być atestowany; mus być on wdoczny na całej długośc; ne może znajdować sę on w poblżu źródeł cepła; unkać załamań lub nnych zwężeń; zakończena przewodu gętkego muszą zostać szczelne podłączone. B Sprawdzć czystość przewodu zaslającego. B Zawór odcnający gazu umeścć możlwe jak najblżej ogrzewacza. Podłączane do mejskej sec gazowej B W przypadku nstalacj z podłączenem do sec mejskej obowązujące przepsy przewdują zastosowane rur metalowych. B Do podłączena ogrzewacza cepłej wody do sec mejskej użyć dostarczonego w komplece osprzętu. 3.7 Uruchamane B Otworzyć zawory przelotowe wody gazu sprawdzć szczelność wszystkch przewodów. B Sprawdzć, czy zgodne z danym podanym w punkce 6.4 Czujnk cągu komnowego, bez zastrzeżeń dzała układ kontrol spaln. 3.6 Podłączane gazu Gaz należy podłączać do ogrzewacza cepłej wody zgodne z postanowenam norm obowązujących w Polsce. B Sprawdzć, czy nstalowany ogrzewacz cepłej wody jest zgodny z rodzajem dostarczanego gazu. B Sprawdzć, czy zapewnone przez reduktor (o le występuje) natężene przepływu gazu jest wystarczające do danego ogrzewacza cepłej wody (patrz Dane technczne ). 12

13 Obsługa 4 Obsługa Otworzyć wszystke kurk wody gazu. Odpowetrzyć przewody rurowe. Uwaga: W poblżu palnka palnka kontrolnego mogą powstawać bardzo wysoke temperatury, które w raze kontaktu mogą być przyczyną poparzeń. 4.3 Włączane wyłączane ogrzewacza Włączane B Nacsnąć wyłącznk, w pozycj. 4.1 Wyśwetlacz cyfrowy - ops Rys. 7 Zelony wskaźnk zapalony = główny palnk włączony Rys. 6 Wyśwetlacz cyfrowy 1 temperatura / kod błędu 2 wskaźnk usterk 3 jednostk do pomaru temperatury 4 wskaźnk trybu pracy (palnk włączony) 4.2 Przed uruchomenem ogrzewacza Uwaga: B Perwsze uruchomene ogrzewacza cepłej wody mus przeprowadzć autoryzowany serws Junkers, który przekaże klentow wszelke nezbędne nformacje dotyczące prawdłowej eksploatacj ogrzewacza. B Sprawdzć, czy podany na tablczce znamonowej rodzaj gazu jest zgodny z tym, jak jest używany na mejscu. B Otworzyć zawór gazowy. B Otworzyć zawór wody. Rys. 8 Wyłączane B Nacsnąć wyłącznk, w pozycj. 4.4 Natężene przepływu Jeśl mga czerwona doda, sprawdzć cśnene wody. Rys. 9 13

14 Obsługa 4.5 Regulacja mocy Mnej cepłej wody. Ogranczene mocy. energ prawdopodobeństwo odkładana sę kamena kotłowego w nagrzewncy. Uwaga: Wskaźnk temperatury na wyśwetlaczu ne jest dokładny. Przed kąpelą dzec osób starszych należy zawsze sprawdzć ręczne temperaturę wody. Rys. 10 Ceplejsza woda. Zwększene mocy. Rys Regulacja temperatury/natężena przepływu B Obracane w kerunku przecwnym do ruchu wskazówek zegara. Zwększa natężene przepływu obnża temperaturę wody. Rys. 12 B Obracane w kerunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zmnejsza natężene przepływu podwyższa temperaturę wody. W przypadku ustawena najnższej dla danego zużyca temperatury wody zmnejsza sę zużyce 14

15 Ustawena 5 Ustawena 5.1 Ustawena fabryczne Ne można ngerować w częśc, które są zaplombowane. B Podłączyć manometr w punkce pomaru cśnena palnka. Gaz zemny Każdy ogrzewacz jest fabryczne wyregulowany na gaz zemny E (GZ50) zgodne z tablczką znamonową, a elementy regulacyjne są zaplombowane. Gaz płynny Ogrzewaczy ne wolno uruchamać, jeśl cśnene hydraulczne w przyłączu gazowym spadne ponżej 16 mbar lub przekroczy 25 mbar (dla gazu E). Istneje możlwość przezbrojena urządzena na nny rodzaj gazu zemnego (Lw lub Ls) przy pomocy odpowednego zestawu przezbrojenowego Istneje możlwość przezbrojena urządzena na gaz płynny (P, B/P) przy pomocy odpowednego zestawu przezbrojenowego. Rys. 13 Punkt pomaru cśnena Ustawane maksymalnego natężena przepływu gazu B Zdjąć ze śruby plombę (rys. 14). B Uruchomć ogrzewacz z regulatorem mocy przekręconym całkowce w lewo (maksymalne położene). Nebezpeczeństwo: Opsane ponżej czynnośc może wykonywać wyłączne autoryzowany serws lub autoryzowany nstalator. Regulację mocy można przeprowadzć w oparcu o cśnene w palnku, za pomocą manometru U- rurkowego. 5.2 Regulacja cśnena Dostęp do śruby regulacyjnej B Zdjąć przedną pokrywę ogrzewacza (patrz pkt 3.3). Podłączane manometru U-rurkowego B Poluzować śrubę zamykającą punktu pomarowego. Rys. 14 Śruba do ustawana maksymalnego natężena przepływu gazu B Otworzyć klka punktów czerpalnych z cepłą wodą. B Przy pomocy śruby regulacyjnej ustawć cśnene według wartośc podanych w tabel 6. B Ponowne zaplombować śrubę regulacyjną. Ustawane mnmalnego natężena przepływu gazu Mnmalne natężene przepływu gazu ustawa sę automatyczne z chwlą ustawena maksymalnego natężena przepływu gazu. 15

16 Ustawena Gaz zemny E (GZ50) Gaz zemny Lw (GZ41,5) Gaz zemny Ls (GZ35) propan P propan-butan B/P Oznaczene dyszy WRDP11 WRDP (1,10) (1,20) (1,10) (1,25) (1,35) (1,40) (1,40) (1,45) (1,90) (2,00) (1,90) (2,00) (0,70) (0,72) (0,72) (0,75) Cśnene hydraulczne (mbar) WRDP11 WRDP MAX (mbar) WRDP11 12,7 11,9 3, WRDP ,1 2, Tab. 6 Cśnene w palnku 5.3 Zmana rodzaju gazu Stosować wyłączne orygnalne zestawy do zmany rodzaju gazu. Zmany tej może dokonać wyłączne autoryzowany serwsant lub autoryzowany nstalator. Orygnalne zestawy do zmany rodzaju gazu są dostarczane wraz z nstrukcją nstalacj. 16

17 Konserwacja 6 Konserwacja Zgodne z Prawem Budowlanym raz w roku pownna być wykonywana okresowa kontrola nstalacj gazowej (urządzena gazowe wchodzą w skład nstalacj gazowej). Konserwację urządzena pownen przeprowadzać autoryzowany serws Junkersa Palnk B Palnk kontrolować, a w raze konecznośc oczyszczać, raz w roku. B W przypadku, gdy ulegne on slnemu zaneczyszczenu (tłuszcz, sadza): wymontować palnk, a następne zanurzyć staranne wyczyścć go w gorącej wodze ze środkem czyszczącym. B Stosować wyłączne orygnalne częśc zamenne. B Częśc zamenne zamawa sę zgodne z katalogem częśc zamennych ogrzewacza. B Wymontowane uszczelk O-rng wymenć na nowe. B Można stosować wyłączne następujące smary: Częśc hydraulczne: Unslkon L 641 ( ) Złącza gwntowane: HFt 1 v 5 ( ). 6.1 Okresowe czynnośc konserwacyjne Kontrole dzałana B Sprawdzć, czy prawdłowo dzałają wszystke elementy bezpeczeństwa, regulacj kontrol. Nagrzewnca Ostrzeżene: Przed przystąpenem do wykonana jakchkolwek czynnośc konserwacyjnych: B Zamknąć zawór wodny. B Zamknąć zawór gazu. B Sprawdzć, czy nagrzewnca ne uległa zaneczyszczenu. B W raze zaneczyszczena: Wymontować nagrzewncę zdjąć ograncznk temperatury. Oczyścć nagrzewncę pod slnym strumenem wody. B Jeśl zaneczyszczena ne można usunąć: zanurzyć staranne wyczyścć płytk w gorącej wodze ze środkem czyszczącym. B W raze konecznośc: usunąć (rozpuścć) kameń kotłowy od wewnątrz z wymennka cepła z rur przyłączenowych. B Ponowne założyć nagrzewncę z nowym uszczelkam. B Zamocować ograncznk temperatury na uchwyce. Fltr wodny B Wymenć fltr wodny na wloce zespołu wodnego. Palnk dysza palnka zapłonowego B Palnk zapłonowy wymontować przeczyścć. B Dyszę palnka zapłonowego wymontować przeczyścć. Ostrzeżene: Ogrzewacza ne wolno uruchamać bez wewnętrznego fltra wodnego. 6.2 Uruchamane po zakończenu konserwacj B Dokręcć sprawdzć szczelność wszystkch przyłączy. B Zapoznać sę z rozdzałem 4 Obsługa rozdzałem 5 (Ustawena). 6.3 Opróżnane ogrzewacza W raze zagrożena zamarznęcem wykonać następujące czynnośc: B Zdjąć mocowane (poz. 1) z automatu wodnego. B Zdjąć obudowę fltra (poz. 2) z automatu wodnego. B Opróżnć całą wodę z ogrzewacza. Rys. 15 Opróżnane ogrzewacza 1 Mocowane 2 Obudowa fltra 17

18 Konserwacja 6.4 Czujnk cągu komnowego Zasada dzałana środk ostrożnośc Czujnk ten nadzoruje dzałane nstalacj spalnowej w raze neprawdłowośc wyłącza ją zapobegając przedostanu sę spaln do pomeszczena, w którym ogrzewacz cepłej wody jest zanstalowany. Czujnk uruchama sę ponowne po ostygnęcu. Jeśl ogrzewacz wyłączy sę w czase pracy: B Przewetrzyć pomeszczene. B Po upływe ok. 10 mnut ponowne włączyć ogrzewacz. W raze ponownego wystąpena awar, zwrócć sę o pomoc do autoryzowanego serwsanta. Naprawa* Nebezpeczeństwo: czujnka cągu komnowego ngdy ne wyłączać, ne wprowadzać żadnych zman konstrukcyjnych ne zastępować nną częścą. Nebezpeczeństwo: Użytkownkow ne wolno wprowadzać do ogrzewacza żadnych zman konstrukcyjnych. W raze awar czujnka wykonać następujące czynnośc: B Poluzować śrubę mocującą czujnka. B Zdjąć zacsk zapłonu. B Wymenć uszkodzoną część, zakładając nową część w kolejnośc odwrotnej do opsanej powyżej. Kontrola dzałana* Aby skontrolować, czy dzałane czujnka cągu jest prawdłowe, wykonać następujące czynnośc: B Zdemontować rurę spalnową; B Zastąpć ja rurą z zamknętym zakończenem (o długośc ok. 50 cm); B Rura mus zostać ustawona w pozycj ponowej; B Uruchomć ogrzewacz przy mocy znamonowej regulatorze temperatury ustawonym na maksymalną temperaturę; W takch warunkach po upływe dwóch mnut ogrzewacz pownen wyłączyć sę. Rurę zdemontować ponowne założyć rurę spalnową. * Czynnośc te mogą podejmować wyłączne nstalatorzy z odpowednm uprawnenam. 18

19 Problemy 7 Problemy 7.1 Problem/przyczyna/rozwązane Montaż, konserwację naprawy mogą przeprowadzać wyłączne wykwalfkowan techncy. Ponższa tabela podaje rozwązana ewentualnych problemów (rozwązana, które zostały oznaczone symbolem *, mogą być wykonywane wyłączne przez wykwalfkowanych technków). Problem Przyczyna Rozwązane Ne dzała zapłon wyśwetlacz cyfrowy jest wyłączony. Powolny utrudnony zapłon palnka zapłonowego. Mga czerwona doda LED na głównym wyłącznku. Woda ne jest odpowedno podgrzewana. Woda ne jest odpowedno podgrzewana. Płomeń gaśne. W czase pracy ogrzewacza palnk wyłącza sę. Wyłącznk wyłączony. Zbyt mały strumeń wody. Zbyt mały strumeń wody. Doprowadzana jest za mała lość gazu. Uruchomł sę ograncznk temperatury (wyśwetlacz cyfrowy pokazuje E9). Uruchomł sę układ kontrol spaln (wyśwetlacz cyfrowy pokazuje A4). Sprawdzć pozycję wyłącznka. Sprawdzć skorygować. Sprawdzć skorygować. Sprawdzć ustawene regulatora temperatury poprawć je pod kątem żądanej temperatury wody. Sprawdzć reduktor wymenć go, jeśl jest neodpowedn lub uległ uszkodzenu. Sprawdzć, czy butle gazowe (z gazem płynnym) ne uległy w czase pracy zamarznęcu. Jeśl tak sę stało, przeneść je w nne mejsce. Po upływe 10 mnut ponowne włączyć ogrzewacz. Jeśl problem będze sę powtarzał, skontaktować sę z serwsem. Przewetrzyć pomeszczene. Po upływe 10 mnut ponowne włączyć ogrzewacz. Jeśl problem będze sę powtarzał, skontaktować sę z serwsem. Błędne wskazane temperatury. Ne wystarczający kontakt czujnka temperatury. Sprawdzene korekta montażu czujnka temperatury. Wskaźnk cyfrowy pokazuje E1. Wskaźnk cyfrowy pokazuje A7. Tab. 7 Zadzałał czujnk temperatury wody (temperatura wody wyjścowej powyżej 85 C). Źle wykonane podłączene czujnka temperatury wody wyjścowej. Uszkodzony czujnk temperatury. Zredukować temperaturę wody regulatorem mocy lub temperatury. Jeśl wskaźnk ne zmen sę, wezwać serws. Sprawdzć skorygować podłączene. Wymenć czujnk temperatury. 19

20 Problemy Problem Przyczyna Rozwązane Urządzene zablokowane. Powstają skry, lecz palnk główny ne zapala sę, urządzene jest zablokowane. Urządzene zablokowane, wskaźnk cyfrowy pokazuje F0. Obnżone natężene przepływu wody. Tab. 7 Wyśwetlacz cyfrowy pokazuje F7 lub E0. Brak sygnału z elektrody jonzacyjnej (wyśwetlacz cyfrowy pokazuje EA). Zaslane zostało przeprowadzone z otwartym zaworem czerpalnym. Za nske cśnene zaslana wody. Kurk wody lub batere meszające uległy zaneczyszczenu. Zapchał sę zespół wodny. Zapchała sę nagrzewnca (ze względu na osadzene sę kamena kotłowego). Wyłączyć powtórne włączyć. Jeśl to ne pomoże, wezwać serws. Sprawdzć: zaslane gazu. zapłon (elektroda jonzacyjna zawór elektromagnetyczny). Zamknąć zawór czerpalny powtórne otworzyć. Jeśl to ne pomoże, wezwać serws. Sprawdzć skorygować. * Sprawdzć przeczyścć. Przeczyścć fltr.* Przeczyścć ewentualne usunąć kameń kotłowy.* Robert Bosch Sp. z o. o. ul. Poleczk Warszawa

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 B... WRDP 14-2 B... WRDP 18-2 B... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 320 0 1 Dysza 2 Podkładka PL (06.07) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej 4 1.1 Przezbrojene

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower W 11-2 E... PT (05.11) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Informacje na

Bardziej szczegółowo

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower WRP 11-2 B... WRP 14-2 B... WRP 18-2 B... PL (05.12) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower WRDP 11-2 B... WRDP 14-2 B... WRDP 18-2 B... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower W 11-2 E... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower W 11-2 E... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji

Bardziej szczegółowo

Gazowy podgrzewacz wody

Gazowy podgrzewacz wody 6 720 607 684 (05.03) JS Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy podgrzewacz wody N 19E Z elektronicznym zapłonem i potrójnym zabezpieczeniem złożonym z elektrody jonizacyjnej, układu kontroli spalin i

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Maxi Power Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WP 11 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 376 0/ 8 719 002 395 0/ 8 719 002 396 0/ 8 719 002 397 0 1 Dysza 2 Podkładka PL (2007.02) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 B... WRDP 14-2 B... WRDP 18-2 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 B... WRDP 14-2 B... WRDP 18-2 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRP 11-2 B... WRP 14-2 B... WRP 18-2 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Maxi Power Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WP 11 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 B... WRDP 14-2 B... WRDP 18-2 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRP 11-2 B... WRP 14-2 B... WRP 18-2 B... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12 Schematy nstalacj 0 Kotły stojące od 80 kw Wymennk cepła spalny/woda Zasobnkowe podgrzewacze c.w.u. Elektrocepłowne blokowe Zasada dzałana Schematy hydraulczne Podzespoły Połączena elektryczne Wydane /0

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E (2009/03) PL

Instrukcja serwisowa. Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E (2009/03) PL Instrukcja serwisowa Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 6 720 607 350 (2009/03) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A

ZB 3/5-16 A ZB 7/11-22 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A Przewód spalinowy ZB 3/5-16 A ZWB 7/11-26 A ZSBR 3/5-16A ZWBR 3/5-16 A ZSBR 7/11-28 A ZWBR 7/11-28 A ZBR 7/11-28 A ZBR 11/14-42 A 6 720 610 335 (02.05) OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL

z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL Wskazówki do odprowadzenie spalin z gazowej kondensacyjnej centrali cieplnej CERASMARTMODUL 6 720 612 261-00.1O ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA.. ZBS 16/170S-2 solar MA.. 6 720 612

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C

Instrukcja szybkiego uruchomienia Exacontrol E7 C / E7R C Instrukcja szybkego uruchomena Exacontrol E7 C / E7R C 3 2 1 3 4 1 strefa nformacj o beżącej pracy 2 temperatura w pomeszczenu 3 aktualna data godzna 4 temperatura zewnętrzna (opcja z czujnkem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60966.0-.SD 6 70 6 98 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O

Przewód spalinowy CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA Pl (02.04) OSW O Przewód spalinowy 6 720 610 665-00.1O CERASMARTMODUL ZBS 3(5)-16 MA CERASMARTMODUL ZWB 7(11)-22 MA OSW Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 Objaśnienie symboli 2 1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ ul. Barlickiegon 8 26-600 RADOM tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-110, KG-111, KG-12(*), KG-13(*), KG-14(*), KG-16(*), KG-18(*). Druga cyfra

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Wspomagamy procesy automatyzacj od 1986 r. Instrukcja obsług SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Instrukcja montażu uruchomena Przed rozpoczęcem użytkowana oprogramowana należy dokładne zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers 604975.00-.SD 6 70 6 99 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy Eksploatacj Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwczena: PRAKTYCZNA REALIZACJA PRZEMIANY ADIABATYCZNEJ.

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik referencyjny

Przewodnik referencyjny Przewodnk referencyjny Konfguracja zalewane z wstępne podłączonym przewodem Przed przystąpenem do Konfguracj należy zgromadzć następujące materały: Jeden worek/butelka sol fzjologcznej o pojemnośc 500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja montażu i obsługi Gazowy podgrzewacz przepływowy 6720801014-00.1V W 10 KB 23/31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Made in Germany. Siemens Building Technologies. Fuel 1 V1 N PE.

Instrukcja obsługi. V esc VSD PE N V2 V1 AGM 60.2A9WH SIEMENS. Made in Germany. Siemens Building Technologies. Fuel 1 V1 N PE. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Instrukcja obsług BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 X5-02 X22-02 X32-01 X32-02 X54a X54b Actuator to W-FM 50 X54 1) max/ OC Fuel 1 Fuel 0

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL

Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE (2009/12) PL Instrukcja obsługi ZS 12-2 DV KE/AE 23 ZS/W 14-2 DV KE/AE 23 ZS/W 28-2 DV KE 23 ZS/W 30-2 DV AE 23 PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............3 1.1

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo