Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers SD PL (006/0) SD

2 Sps treśc Informacje ogólne Dane technczne ezpeczeństwo Zastosowane zgodne z przeznaczenem Rodzaje wskazówek Wskazówk bezpeczeństwa, których należy szczególne przestrzegać Przed rozpoczęcem montażu Wskazówk ogólne Ops częśc Dodatkowe narzędza Transport składowane Dokumentacja technczna Oblczene wymaganej powerzchn Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych Oblczene odstępów Dach kryty esówką Dach kryty karpówką Dach kryty płytą falstą Dach kryty gontem/łupkem Dach kryty blachą Montaż dodatkowych szyn (wyposażene dodatkowe) Montaż szyn proflowanych Montaż kolektorów Przygotowane montażu kolektorów Zamocowane kolektorów Podłączene czujnka temperatury kolektora Przyłączene przewodów zborczych Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana Odpowetrzane przez odpowetrznk (akcesora) na dachu Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (akcesora) Prace końcowe Kontrola nstalacj Izolacja przewodów zborczych przyłączenowych Skrócona nstrukcja montażu na dachu pokrytym esówką napełnana pod cśnenem PL (006/0) SD

3 Informacje ogólne Informacje ogólne W tym rozdzale przedstawono zasady, których należy przestrzegać podczas montażu. Podczas montażu eksploatacj nstalacj należy przestrzegać przepsów norm krajowych! Prace montażowe na dachach DIN 88, VO, część C : Wykonywane pokryć dachowych uszczelneń dachów. DIN 89, VO, część C: Prace hydraulczne. DIN 85, VO, część C: Prace na rusztowanach. Nemcy Podłączane termcznych nstalacj solarnych EN 976: Termczne nstalacje solarne ch częśc konstrukcyjne (nstalacje prefabrykowane). ENV 977: Termczne nstalacje solarne ch częśc konstrukcyjne (nstalacje wykonane na zamówene klenta) DIN 988: Zasady technczne dotyczące nstalacj wody użytkowej (TRWI). Instalacja wyposażane zasobnkowych podgrzewaczy c.w.u. DIN 75, część : Podgrzewacze c.w.u nstalacje do podgrzewana wody użytkowej przemysłowej; wymagana, oznaczene, wyposażene sprawdzene. DIN 880, VO: Instalacje grzewcze przygotowana c.w.u. DIN 88, VO: Prace przy nstalacjach gazowych, wodnych ścekowych. DIN 8, VO: Prace termozolacyjne przy nstalacjach grzewczych AV WasV: Warunk przetargowe dla robót w budownctwe nadzemnym: Rozporządzene w sprawe zaopatrzena w wodę. DVGW W 55: Instalacje do podgrzewana przesyłu wody użytkowej; środk technczne zapobegające rozwojow bakter z rodzaju Legonella. Tab. Zasady technczne dotyczące montażu termcznych nstalacj solarnych (wybór) w Nemczech. VO: Przepsy dotyczące zlecana wykonywana robót budowlanych część C: Ogólne warunk technczne wykonana robót budowlanych (ATV) Warunk przetargów dotyczące prac budowlanych w budownctwe lądowym nadzemnym ze szczególnym uwzględnenem budownctwa meszkanowego. Ochrona odgromowa Jeżel budynek jest wyższy nż 0 m (wysokość montażowa), a ne zamontowano nstalacj odgromowej, to wszystke elektryczne przewodzące częśc na dachu należy połączyć z uzomem o przekroju przynajmnej 6 mm przyłączyć do potencjału wyrównawczego. Jeżel wysokość budynku (wysokość montażowa) ne przekracza 0 m, to specjalna ochrona odgromowa ne jest wymagana. Jeżel budynek posada nstalację odgromową, elektryk pownen sprawdzć przyłączene nstalacj solarnej do tej nstalacj. RECYKLING Po zakończenu eksploatacj kolektory można zwrócć producentow. Użyte materały zostaną przetworzone w sposób jak najmnej obcążający środowsko PL (006/0) SD

4 Dane technczne Dane technczne FKT- Certyfkaty 006 DIN Długość Szerokość Wysokość Odstęp pomędzy kolektoram Tab. Dane technczne 070 mm 5 mm 90 mm 5 mm Pojemność absorbera, montaż ponowy V f, l Pojemność absorbera, montaż pozomy V f,76 l Powerzchna zewnętrzna (brutto) A G,7 m Powerzchna absorbera (netto), m Waga netto, montaż ponowy m kg Waga netto, montaż pozomy m 5 kg Dopuszczalne nadcśnene robocze kolektora p max 0 bar PL (006/0) SD

5 ezpeczeństwo ezpeczeństwo Rozdzał ten przedstawa wskazówk bezpeczeństwa, których należy przestrzegać, aby zapewnć bezpeczną bezawaryjna pracę układu solarnego. Wskazówk bezpeczeństwa oraz wskazówk praktyczne odnoszące sę do poszczególnych czynnośc montażowych znajdują sę bezpośredno obok opsów tych czynnośc. Przed rozpoczęcem prac montażowych należy dokładne zapoznać sę ze wskazówkam dotyczącym bezpeczeństwa. Neprzestrzegane tych wskazówek może stanowć zagrożene dla zdrowa, a nawet życa ludzkego oraz prowadzć do szkód materalnych środowskowych. Uwag do nstrukcj W tej nstrukcj montażu przedstawono ważne nformacje dotyczące bezpecznego właścwego montażu zestawu kolektorów na połac dachu oraz przyłącza hydraulcznego. Rysunk przedstawone w tej nstrukcj pokazują ponowy montaż kolektorów. Różnce pomędzy montażem ponowym a pozomym zostały odpowedno opsane. Całość dokumentacj techncznej podlega obowązkow przechowywana. Producent udostępna ją do wglądu na życzene. Czynnośc opsane w tej nstrukcj montażu mogą wykonywać tylko osoby posadające odpowedne kwalfkacje w zakrese nstalacj gazowych wodnych. Aby samodzelne wykonywać opsane czynnośc montażowe, trzeba posadać fachową wedzę. Instrukcję montażu należy przekazać klentow. Instalator pownen objaśnć klentow sposób dzałana obsług urządzena.. Zastosowane zgodne z przeznaczenem Opsany w nnejszej nstrukcj zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu termcznych kolektorów słonecznych (montaż ponowy pozomy) na dachach skośnych o pochylenu 5 do 65. Kolektory można montować na dachach z płyt falstych blachy o pochylenu od 5 do 65. Warunk eksploatacj System można montować wyłączne na dachach o odpowednej wytrzymałośc. W raze wątplwośc należy zwrócć sę do specjalsty od statyk budowl lub dekarza. Zastosowane odpowednch akcesorów zwększa dopuszczalne obcążene śnegem dla zestawu montażowego do maks.,0 kn/m a maks. wysokość montażową do 0 m. Zastosowane odpowednch akcesorów zwększa dopuszczalne obcążene śnegem dla zestawu montażowego do, kn/m a maksymalną wysokość montażową do 00 m. Dodatkowe nformacje patrz rozdzał 5.7 "Montaż dodatkowych szyn (wyposażene dodatkowe)". Zestawu montażowego ne wolno stosować do mocowana nnych urządzeń na dachu. Konstrukcja przeznaczona jest tylko wyłączne do montażu kolektorów słonecznych, tylko wtedy bowem gwarantuje ona bezpeczeństwo PL (006/0) SD 5

6 ezpeczeństwo. Rodzaje wskazówek Zastosowano dwa stopne wskazówek oznaczone odpowednm ostrzeżenam:. Wskazówk bezpeczeństwa, których należy szczególne przestrzegać ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza nebezpeczeństwo, którego źródłem może być dany produkt które bez podjęca dostatecznych środków bezpeczeństwa może prowadzć do cężkch obrażeń cała, a nawet śmerc. OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI/ USZKODZENIE UDYNKU W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Znak ten ostrzega przed nebezpeczeństwem, które może spowodować średne lub lekke obrażena cała lub szkody materalne. Po zakończenu prac należy skontrolować, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamontowane. Kolejny symbol dla oznaczena wskazówek dla użytkownka: Wskazówk dla użytkownka pozwalające na optymalne wykorzystane nastawene urządzena, jak równeż nne użyteczne uwag. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Dokonane zman konstrukcyjnych może spowodować zranene ludz lub zakłócene funkcj nstalacj. Ne wolno dokonywać żadnych zman konstrukcyjnych. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Jeżel kolektory materały montażowe są przez dłuższy czas wystawone na dzałane słońca, stneje nebezpeczeństwo oparzena sę o nagrzane elementy. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Podczas montażu należy przykryć kolektor materały montażowe (np. dostępną jako akcesora plandeką), aby ne nagrzały sę od promen słonecznych PL (006/0) SD

7 Przed rozpoczęcem montażu Przed rozpoczęcem montażu. Wskazówk ogólne Poneważ prace montażowe na dachu wymagają dośwadczena mogą być nebezpeczne, zalecamy zlecć je frme dekarskej. Przed rozpoczęcem prac montażowych należy zapoznać sę z zewnętrznym warunkam montażu oraz lokalnym przepsam. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Jeżel kolektory materały montażowe są przez dłuższy czas wystawone na dzałane słońca, stneje nebezpeczeństwo oparzena sę o nagrzane elementy. Należy nosć odzeż ochronną. Podczas montażu należy przykryć kolektor materały montażowe (np. dostępną jako akcesora plandeką), aby ne nagrzały sę od promen słonecznych. Rys SD Wdok ogólny pary kolektorów, montaż na połac dachu Należy sprawdzć: czy dostawa jest kompletna a poszczególne częśc składowe ne są uszkodzone. optymalne uszeregowane kolektorów słonecznych. Proszę uwzględnć promenowane słoneczne (kąt ustawena, ustawene na połudne). Należy unkać mejsc zacenonych wysokm drzewam lub nnym obektam dopasować pole kolektorów do wyglądu budynku (np. ścan z oknam, drzwam tp.). Proszę stosować wyłączne orygnalne częśc zamenne producenta dokonywać wymany nezwłoczne po stwerdzenu wady. Należy usunąć wymenć uszkodzone dachówk, gonty lub płyty dachowe z mejsca, gdze będą montowane kolektory PL (006/0) SD 7

8 Przed rozpoczęcem montażu. Ops częśc.. Zestaw do montażu kolektorów Zestawy montażowe służą do montażu zamocowana kolektorów. 8 5 Rys SD Zestaw do montażu kolektorów zestaw podstawowy, zestaw rozbudowujący zestawy do mocowana na dachu Zestaw podstawowy, do każdego pola perwszego kolektora (rys. ): Zestaw rozszerzony, dla wszystkch pozostałych kolektorów (rys. ): Poz. : Szyna proflowana Poz. : Szyna proflowana Poz. : Pojedyncza zapnka kolektora Poz. : Podwójna zapnka kolektora Poz. 7: Profl podtrzymujący Poz. 7: Profl podtrzymujący Poz. 8: Śruba M8 Poz. 6: Łącznk wsuwany z wkrętam bez łba Poz. 8: Śruba M8 Mocowane na dachu krytym esówką, dla każdego kolektora (rys. ): Poz. : Hak dachowy, nastawalny Poz. 5: Nakrętka prostokątna PL (006/0) SD

9 Przed rozpoczęcem montażu.. Połączene hydraulczne Dla każdego pola kolektorowego wymagany jest jeden zestaw przyłączenowy. Kolektory łączone są ze sobą za pomocą zestawu łączącego SD Rys. Zestaw przyłączenowy łączący (rysunek z kolektoram ponowym) Zestaw przyłączenowy, do każdego pola kolektorów (rys. ) Poz. : Klamra Poz. 6: Klucz SW5 Poz. : Rura przyłączenowa Poz. 7: Kołpak (zolacj ne ma na rysunku) Poz. 8: Zaślepka przepustu czujnka Poz. : Izolacja łącznka falstego, dł. 70 mm (ne ma na rysunku) Poz. 5: Śrubunek do czujnka kolektora Zestaw łączący kolektory, dla każdego kolektora (z dwoma narożnkam ochronnym, rys. ) Poz. : Łącznk falsty Poz. : Klamra Rys SD Dwa narożnk ochronne jeden zestaw łączący PL (006/0) SD 9

10 Przed rozpoczęcem montażu. Dodatkowe narzędza Pozomca Sznur murarsk Podnośnk przyssawkowy Kamzelka z lną zabezpeczającą Materał do zazolowana rur Rusztowane Drabna dekarska lub sprzęt do prac komnarskch Dźwg lub wcągarka Do montażu przyłącza hydraulcznego oraz zestawu montażowego na połac dachu wymagany jest jedyne klucz SW5 zawarty w zestawe przyłączenowym.. Transport składowane Wszystke częśc dostarczane są w ochronnych opakowanach transportowych. Opakowane transportowe należy usunąć zgodne z wymaganam ochrony środowska. Ochrona przyłączy kolektora podczas transportu Przyłącza kolektora chronone są przed uszkodzenem za pomocą gumowych kapturków. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! jeżel powerzchne uszczelnające zostaną uszkodzone. Kapturk gumowe należy zdjąć (rys. 5, poz. ) bezpośredno przed montażem. Składowane Kolektory mogą być składowane wyłączne w suchym mejscu. Kolektory składowane na wolnym powetrzu muszą być zabezpeczone przed deszczem. Rys SD Nakładk z tworzywa sztucznego na przyłączach kolektorów PL (006/0) SD

11 Przed rozpoczęcem montażu.5 Dokumentacja technczna Instalacja solarna składa sę z różnych komponentów (rys. 6), które zawerają dokumentację koneczną przy montażu, obsłudze konserwacj. Elementy osprzętu mogą posadać dokumentację dodatkową. Poz. : Poz. : Poz. : Kolektor: nstrukcja montażu zestawu do zamocowana na połac dachu jest załączona do zestawu przyłączenowego Stacja obsług pompowej: nstrukcja montażu załączona jest do stacj Zasobnk: nstrukcja montażu załączona jest do zasobnka Rys SD Komponenty nstalacj solarnej dokumentacja technczna PL (006/0) SD

12 Przed rozpoczęcem montażu.6 Oblczene wymaganej powerzchn Powerzchna o ponższych wymarach jest mnmalną powerzchną wymaganą do montażu. Wymar A Powerzchna koneczna do zamontowana pola kolektora. Wymar C Co najmnej dwa rzędy dachówek do kalency lub komna. W przypadku nezachowana tego odstępu stneje ryzyko zwłaszcza w przypadku dachówek układanych "na mokro" uszkodzena pokryca dachu w strefe kalency. Wymar D Występ dachu wraz z gruboścą ścany szczytowej. Wymar E Wymar E wynos przynajmnej 0 cm, zachowane tego wymaru jest koneczne do zamontowana przewodów przyłączenowych na poddaszu u dołu. Wymar F Co najmnej 0 cm do zamontowana przewodów przyłączenowych na poddaszu u góry (jeżel będze montowany odpowetrznk należy dodatkowo przewdzeć wystarczającą lość mejsca w okolcy wylotu przewodu zaslającego). Wymar G Co najmnej 50 cm z lewej prawej strony obok pola kolektorowego do podłączene przewodów przyłączenowych pod dachem. Wymar H Wymar H to 900 mm (przy kolektorach pozomych: 000 mm). Odcnek ten odpowada mnmalnej odległośc od górnej krawędz kolektora do perwszej zamontowanej szyny proflowanej. H G G Rys. 7 Koneczne wymary SD 09- Powerzchna koneczna do ponowego montażu kolektorów: Powerzchna koneczna do pozomego montażu kolektorów: Ilość kolektorów Wymar A Wymar Ilość kolektorów Wymar A Wymar Tab., m,07 m,7 m,5 m,9 m,07 m 6,6 m,5 m,66 m,07 m 8,6 m,5 m 5 5,8 m,07 m 5 0,5 m,5 m 6 7,06 m,07 m 6,55 m,5 m 7 8,7 m,07 m 7,6 m,5 m 8 9, m,07 m 8 6,7 m,5 m 9 0,5 m,07 m 9 8,6 m,5 m 0,68 m,07 m 0 0,9 m,5 m Powerzchna koneczna do ponowego montażu Tab. Powerzchna koneczna do pozomego montażu kolektorów kolektorów PL (006/0) SD

13 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Rys. 8 Zamontowane szyny proflowane do dwóch kolektorów SD Aby bezpeczne poruszać sę po dachu, należy używać drabny dekarskej lub przesunąć do góry dachówk znajdujące sę przy brzegu pola kolektorów PL (006/0) SD

14 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5. Oblczene odstępów Wymary podane w tabel są wartoścam orentacyjnym, które pownny być zachowane w przyblżenu. Czynnkem, który zasadnczo decyduje o rzeczywstym odstępe pomędzy hakam dachowym, jest, w przypadku dachów krytych esówką, rozmeszczene zagłębeń pofałdowana dachowego. Odstępy mędzy hakam dachowym Każdą szynę proflowaną mocuje sę dwoma hakam dachowym (rys. 9). Orentacyjne odstępy pomędzy hakam dachowym podano w tabel. z x Typ montażu Odstęp w Odstęp x Odstęp z ponowo ok. 70 mm mm mm Rys. 9 Odstęp mędzy hakam dachowym SD pozomo ok. 090 mm mm mm Tab. 5 Odstęp mędzy hakam do mocowana szyn Odstępy x oraz z pownny zawsze być wprzyblżenu równe odstępow w. Odstępy mędzy szynam proflowanym Należy ustalć odstęp (rys. 0) pomędzy górną a dolną szyną proflowaną. Proszę stosować sę do wartośc w tabel. Typ montażu Odstęp y od do ponowo 0 mm 70 mm pozomo 600 mm 80 mm Tab. 6 Odstęp (środek-środek) pomędzy dolną górną szyną proflowaną y Kolektory można zamontować pozomo tylko, jeżel odstęp mędzy łatam dachowym wynos maks. 0 mm. Rys. 0 Odstęp mędzy szynam proflowanym SD PL (006/0) SD

15 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5. Dach kryty esówką W perwszej kolejnośc należy zamontować wszystke hak dachowe zgodne z wartoścam orentacyjnym podanym w tab. 5 6 na str.. UWAGA! Proszę ne dokonywać przeróbek konstrukcj dachu oraz zwrócć uwagę aby ne uszkodzć pokryca dachowego. W przypadku gąsorów układanych "na mokro" podważane dachówek (esówek) należy rozpocząć dopero od rzędu ponżej kalency. Aby esówka lepej układała sę ponad hakem dachowym, można ewentualne przycąć punkty jej przylegana. USZKODZENIE INSTALACJI wskutek późnejszego odkręcana nakrętk sześcokątnej na haku dachowym. Podczas dokręcana nakrętk uaktywna sę klej, który po godzne wzmacna połączene. W przypadku odkręcena nakrętk po godzne należy we własnym zakrese zabezpeczyć połączene przed odkręcenem (np. za pomocą podkładk zębatej). Rys. Hak dachowe do montażu dwóch kolektorów SD 5.. Zaweszene haków dachowych na łace Dolna część haka dostarczana jest w forme złożonej. Odkręcć nakrętk sześcokątne (rys., poz. ) prawdłowo rozłożyć dolną część haka (rys., poz. ). Podsunąć esówkę pod hak (tab. 5 tab. 6, str. ) podsunąć esówkę. Hak zawesć w ten sposób, aby wspornk haka leżał z przodu w zagłębenu esówk (rys., poz. ). Dolną część haka (rys., poz. ) podsunąć tak wysoko, aby przylegała ona do łaty dachowej (rys., poz. ). Docągnąć długą nakrętkę sześcokątną (rys., poz. ). W tym celu należy włożyć klucz SW5 w otwór nakrętk docągnąć ją. Podkładka zębata (rys., poz. 5) mus wejść w zazębene dolnej częśc haka dachowego SD Rys. Przekręcene dolnej częśc haka dachowego SD Rys. Zaweszony hak dachowy (dla lepszego wdoku klka esówek ne jest przedstawonych) PL (006/0) SD 5

16 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5.. Przymocowane haka dachowego do krokw Opcjonalne hak dachowy może służyć jako kotwa umożlwająca mocowane na krokw. Aby zamocować hak dachowe mędzy krokwam, w mejscach, w których znajdują sę hak (tab. 5 tab. 6, str. ) należy przytwerdzć na krokwach desk/belk o wystarczającej nośnośc (wyproflować kontrłaty). Odkręcć długą nakrętkę sześcokątną (rys., poz. ). Wstawć śrubę w górny otwór (rys., poz. ). W przypadku nektórych pokryć dachowych może być koneczne podłożene desk/belk pod dolną część haka (rys., poz. ), co umożlw lepsze jego przylegane do dachówk. Luźno przymocować dolną część haka dachowego (rys., poz. ). Na raze ne docągać połączena SD Rys. Przymocowane haka dachowego do krokw Poz. : Dolna część haka dachowego Poz. : Długa nakrętka sześcokątna Poz. : Górny otwór do zamocowana dolnej częśc haka Poz. : Podkład, w raze potrzeby Poz. 5: Odcęce, w raze potrzeby 5 USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! wskutek złamana haka spowodowanego newłaścwą pozycją śruby w górnym otworze neprawdłowego rozłożena sły oddzaływującej na hak. Wspornk haka ułożyć w tak sposób, aby przy obcążenu znajdował sę on w zagłębenu esówk (rys. 5, poz. ). Hak dachowy przy górnej krawędz esówk pownen meć trochę luzu (rys. 5, poz. ). W raze konecznośc dopasować ustawene dachówk u góry. 6 5 Dolną część haka zsunąć w dół aż oprze sę na krokw wzgl. desce/belce (rys. 5, poz. 6). Docągnąć długą nakrętkę sześcokątną (rys. 5, poz. ). W tym celu należy włożyć klucz SW5 wotwór nakrętk docągnąć ją. Podkładka zębata (rys. 5, poz. 5) mus wejść w zazębene dolnej częśc haka dachowego. Hak dachowy przymocować do krokw co najmnej w perwszym (rys. 5, poz. ) w drugm otworze SD Rys. 5 Zamontowany hak dachowy (dla lepszego wdoku klka esówek ne jest przedstawonych) Poz. : Długa nakrętka sześcokątna Poz. : Śruby do przymocowana haka dachowego Poz. : Wspornk z przodu Poz. : Ustawene esówk względem haka dachowego Poz. 5: Podkładka zębata Poz. 6: Deska/ belka PL (006/0) SD

17 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5. Dach kryty karpówką Podczas montażu na dachówkachkarpówkach należy korzystać z porad dekarza. Należy pamętać, aby podczas montażu zachować odpowedne odstępy (w, x y) dla haków dachowych (tab. 5 tab. 6, str. ). Aby zamocować hak dachowe mędzy krokwam, w mejscach, w których znajdują sę hak należy na krokwach (wyproflować kontrłaty) zamocować desk/belk o wystarczającej nośnośc (rys. 6, poz. ). Jeżel dach posada kontrłatę, hak dachowe można umeszczać wzależnośc od ustawena dachówek (str. 5) SD Rys. 6 Montaż desek/belek, w raze potrzeby Przygotowane haka dachowego Przed montażem należy ustawć dolną część haka we właścwej pozycj. Odkręcć długą nakrętkę sześcokątną (rys. 7, poz. ). Wstawć śrubę w górny otwór (rys. 7, poz. ). Luźno przymocować dolną część haka dachowego (rys. 7, poz. ). Na raze ne docągać połączena. UWAGA! USZKODZENIE INSTALACJI wskutek złamana haka spowodowanego newłaścwą pozycją śruby w górnym otworze neprawdłowego rozłożena sły oddzaływującej na hak SD Rys. 7 Przekręcene dolnej częśc haka dachowego Poz. : Dolna część haka dachowego Poz. : Długa nakrętka sześcokątna Poz. : Górny otwór do zamocowana dolnej częśc haka Poz. : Odcęce, w raze potrzeby PL (006/0) SD 7

18 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych Montaż haka dachowego USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc. Hak dachowe zamontować na środku karpówek. Jeśl łaty dachowe znajdują sę w zbyt małej odległośc, można skrócć dolną część haka pomędzy drugm a trzecm otworem. Wspornk haka ułożyć w tak sposób, aby przy obcążenu przylegał on do dachówk (rys. 9, poz. ). Rys. 8 Zamontowany hak dachowy SD Hak dachowy przy górnej krawędz dachówk pownen meć trochę luzu (rys. 9, poz. 5). W raze konecznośc dopasować ustawene dachówk u góry. Dolną część haka zsunąć w dół aż oprze sę na krokw wzgl. desce/belce (rys. 8, poz. ). Podkładka zębata (rys. 9, poz. ) mus wejść w zazębene dolnej częśc haka dachowego. Docągnąć długą nakrętkę sześcokątną (rys. 9, poz. ). W tym celu należy włożyć klucz SW5 wotwór nakrętk docągnąć ją. Hak dachowy przymocować do krokw co najmnej w perwszym (rys. 9, poz. ) drugm otworze odpowednm śrubam do krokw lub do desk/belk. Przycąć karpówk przykrywające hak (rys. 0, poz. ) (przerywana lna, rys. 0, poz. ) SD Rys. 9 Zamontowany hak dachowy przekrój ze skróconą częścą dolną haka Rys. 0 Hak dachowy z dachem przykrytym SD PL (006/0) SD

19 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5. Dach kryty płytą falstą ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! wskutek wdychana oparów azbestu zawartego we włóknach. Prace przy materałach zawerających azbest mogą być wykonywane wyłączne przez osoby przeszkolone do wykonywana tych prac. Należy dokładne przestrzegać procedur podanych w TRGS 59 (Zasady postępowana z materałam nebezpecznym). 5 6 Zamast haków dachowych do zamocowana szyn proflowanych należy użyć śrub prętowych. Zakres dostawy (rys. ): Poz. : Śruba M8 Poz. : Klocek ustalający Poz. : Nakrętka M Poz. : Podkładka Poz. 5: Uszczelka krążkowa Poz. 6: Śruba prętowa M Czynnkem, który zasadnczo decyduje o rzeczywstym odstępe pomędzy śrubam prętowym, jest w przypadku dachów krytych płytą falstą, rozmeszczene wzneseń pofałdowana dachowego. Należy pamętać, aby podczas montażu zachować odpowedne odstępy (w, x y) dla śrub prętowych (tab. 5 tab. 6, str. ). Rys. Mocowane do dachu z płyty falstej Narzędza dodatkowe nezbędne podczas montażu Wkrętarka Taśma merncza Wertło do drewna, Ø6 mm (długość wertła patrz rozdzał "Montaż śrub prętowych", str. 0) Wertło do metalu, Ø mm Klucz płask SW SD USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wynku nedostatecznej nośnośc konstrukcj wsporczej. Należy sprawdzć czy konstrukcja wsporcza ma należytą nośność. Do zamocowana śrub prętowych potrzebne są kantówk o grubość co najmnej. 0 0 mm. W raze potrzeby zamontować należy dodatkowe kantówk po to, by zachować wymary podane w tab. 5 tab PL (006/0) SD 9

20 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych Montaż śrub prętowych Otwór w konstrukcj wsporczej dachu należy wykonać dokładne pod kątem 90, aby uzyskać równą powerzchnę przylegana pomędzy klockem ustalającym a szyną proflowaną. Tutaj zaleca sę przygotować prowadzene wertła wzgl. szablon otworów. Przygotować kantówkę o długośc ok. 0,50,00 m. Wywercć otwór przelotowy (Ø6 mm) ponowo w kantówce (rys. ). Długość wymaganego wertła do drewna określć można w następujący sposób: Wysokość pofalowana + Wysokość szablonu do wercena + Koneczna długość wertła do drewna lczona od uchwytu wertarskego (Ø6 mm) USZKODZENIE UDYNKU = 90 mm SD Rys. Przygotowane szablonu do wykonana otworów 5 UWAGA! wskutek neszczelnośc. Ngdy ne wercć w zagłębenu pofalowana. Wertłem do metalu (Ø mm) wywercć otwory w dachu z płyt falstych zgodne z rozstawem śrub prętowych (patrz tab. 5 tab. 6). Ne nawercać elementów drewnanych pod spodem! Wywercć wertłem do drewna (Ø6 mm) ponowy otwór w konstrukcj wsporczej (kantówka). Podczas montażu śrub prętowych zachować kolejność poszczególnych elementów (rys. ). Rys. Kolejność montażu śrub prętowych Poz. : Klocek ustalający Poz. : Nakrętka M Poz. : Podkładka Poz. : Uszczelka krążkowa Poz. 5: Śruba prętowa M SD Nakręcć klocek ustalający (rys., poz. ) do oporu na śrubę prętową (rys., poz. 5). Zamontowane wstępne śruby prętowe wkręcć do dachu przy pomocy klucza płaskego SW5 do momentu osągnęca wymaru (tab. 7). Podczas wkręcana śrub prętowych należy wząć pod uwagę, że odstęp (tab.7 rys. ) jest równy dla wszystkch śrub prętowych PL (006/0) SD

21 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych Dokręcć nakrętkę (rys., poz. ) tak, aby uszczelka (rys., poz. ) całą swoją powerzchną stykała sę z dachem. Klocek ustalający mus być do oporu nakręcony na śrubę prętową. Przykręcene szyny proflowanej Należy przestrzegać wskazówek z rozdzał 5.8. "Łączene szyn proflowanych". Wysokość pofałdowana Wymar wymar A 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm Tab. 7 Wymary montażowe dach kryty płytą falstą. Wymary uzależnone od wysokośc pofałdowana. Szyny proflowane (rys. 5, poz. ) przykręcć każdorazowo dwoma śrubam (rys. 5, poz. ) SD Rys. Zamontowana śruba prętowa na dachu z płyty falstej Poz. : Klocek ustalający Poz. : Nakrętka, M Poz. : Uszczelka krążkowa Szyny proflowane muszą sę znajdować na tym samym pozome pommo różncy pozomów krokw dachowych. Do sprawdzena użyć sznurka murarskego. W raze potrzeby zastosować podkład pod szyny proflowane na klocku ustalającym SD Rys. 5 Przymocowane szyny proflowanej do klocka ustalającego Poz. : Śruba Poz. : Szyna proflowana Poz. : Klocek ustalający PL (006/0) SD

22 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5.5 Dach kryty gontem/łupkem Montaż na płytach z łupka/gontu mus wykonywać dekarz. W podanym przykładze przedstawono montaż haka specjalnego oraz wykonane uszczelnena przy pomocy elementów blaszanych (rys. 6, poz. ) (ne wchodzących w zakres dostawy) na dachu krytym gontem/łupkem. 6 5 Należy pamętać, aby podczas montażu zachować odpowedne odstępy (w, x y) pomędzy hakam specjalnym (tab. 5 tab. 6, str. ). Zamontować hak specjalny (rys. 6, poz. 5) uszczelkę (rys. 6, poz. ) za pomocą śruby (rys. 6, poz. 6) na pokrycu z łupka/gontu. W celu zapewnena szczelnośc montażu pod hakem specjalnym nad nm umeścć należy blachę (rys. 6, poz., ) (blacha ne wchodz w zakres dostawy). Hak specjalny mus przylegać z przodu do mejsca pokryca welowarstwowego (rys. 6, poz. ) SD Rys. 6 Montaż na dachu krytym łupkem/gontem Poz. : lacha (ne znajduje sę w dostawe) Poz. : lacha (ne znajduje sę w dostawe) Poz. : Pokryce welowarstwowe Poz. : Uszczelka (ne znajduje sę w zakrese dostawy) Poz. 5: Hak specjalny Poz. 6: Śruba 5.6 Dach kryty blachą Montaż na pokrycach z blachy mus wykonywać dekarz. Zamast haków dachowych do zamocowana szyn proflowanych należy użyć śrub prętowych (rys. 7, poz. 5). Należy pamętać, aby podczas montażu zachować odpowedne odstępy (w, x y) dla śrub prętowych (tab. 5 tab. 6, str. ) Aby zapewnć szczelność dachu, do zamocowana śrub prętowych (rys. 7, poz. 5) na dachu krytym blachą należy przylutować tuleje (rys. 7, poz. 6), (tuleje ne znajdują sę w zakrese dostawy). Ops montażu śrub prętowych szyn proflowanych jak równeż odpowedne wskazówk patrz rozdzał 5. "Dach kryty płytą falstą". Rys. 7 Montaż na dachu krytym blachą Poz. : Klocek ustalający Poz. : Nakrętka M Poz. : Podkładka Poz. : Uszczelka krążkowa Poz. 5: Śruba prętowa M Poz. 6: Tuleja (ne znajduje sę w zakrese dostawy) SD PL (006/0) SD

23 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5.7 Montaż dodatkowych szyn (wyposażene dodatkowe) Jeżel wysokość montażu wynos od 0 do 00 m /lub obcążene śnegem od,0 do, kn/m, koneczne są dodatkowe zabezpeczena. Jako przykład przedstawony jest montaż na pokrycu z esówk. Dodatkowe szyny mogą być montowane na nnych pokrycach opsanych w tej nstrukcj. Zamocowane dodatkowych haków dachowych W celu zamocowana profl absorbujących dodatkowe obcążene śnegem należy zamontować dodatkowe hak dachowe. Dodatkowe hak dachowe (rys. 8, poz. ) należy przymocować w marę możlwośc pośrodku pomędzy już zamontowanym górnym dolnym hakam SD Rys. 8 Dodatkowe hak dla proflu absorbującego dodatkowe obcążene śnegem (tutaj: dla dwóch kolektorów) Pomędzy górnym, środkowym dolnym hakem mus znajdować sę mnmum jeden rząd dachówek. Przymocowane proflu absorbującego dodatkowe obcążene śnegem Nakrętk (rys. 9, poz. ) przesunąć zgodne z kerunkem strzałk na hak dachowy. Profl absorbujący dodatkowe obcążene śnegem (rys. 9, poz. ) ustawć na haku dachowym przykręcć śrubą M8 (rys. 9, poz. ). Profle absorbujące dodatkowe obcążene śnegem ustawć tak, aby ch końce leżały w jednej płaszczyźne SD Rys. 9 Zamocowane proflu absorbującego dodatkowe obcążene śnegem Montaż szyn proflowanych Przed zamocowanem szyn proflowanych należy je połączyć. Odpowedne nformacje zawera rozdzał 5.8. "Łączene szyn proflowanych". Szyny proflowane (rys. 0, poz. ) ułożyć wnacęcach karbów (rys. 0, poz. ) profl absorbujących dodatkowe obcążene śnegem, lekko dokręcć śrubam z nakrętkam alumnowym (rys. 0, poz. ) tak, aby można było jeszcze ustawać szyny. Z nnym szynam proflowanym należy postępować podobne. Kontynuacja montażu patrz rozdzał 5.8. "Ustawene szyn proflowanych". Rys. 0 Montaż pozomych szyn proflowanych SD PL (006/0) SD

24 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5.8 Montaż szyn proflowanych Szyny proflowane łączone są ze sobą za pomocą łącznków wsuwanych. Dla każdego kolektora przewdzana jest górna dolna szyna proflowana Łączene szyn proflowanych Wsunąć łącznk (rys., poz. ) do oporu w obydwe szyny proflowane (rys., poz. ). Docągnąć wkręty M0 (rys., poz. ) w łącznku za pomocą klucza SW SD 5.8. Montaż szyn proflowanych Nakrętk (rys., poz. ) przesunąć zgodne z kerunkem strzałk na hak dachowy. Dolne szyny proflowane (rys., poz. ) wstawć na hak dachowy lekko przykręcć śrubę M8 (rys., poz. ) aby umożlwć jeszcze ustawene szyn. Z górnym szynam proflowanym należy postępować podobne. Rys. Łączene szyn proflowanych Poz. : Łącznk wsuwany Poz. : Szyna proflowana Poz. : Wkręt bez łba M0 Do wyznaczena odstępu mędzy szynam proflowanym można użyć łat dachowych SD Rys. Przymocowane szyn proflowanych na haku dachowym Poz. : Nakrętka prostokątna Poz. : Szyna proflowana Poz. : Śruba PL (006/0) SD

25 Mocowane na dachu montaż szyn proflowanych 5.8. Ustawene szyn proflowanych Górne dolne szyny proflowane ustawć równolegle do sebe tak, aby ch końce znajdowały sę w jednej ln (rys., użyć pozomncy). Zmerzyć przekątne lub ułożyć np. łatę dachową (rys., poz. ) na końcach szyn proflowanych. Kąt pomędzy łatą szyną proflowaną mus wynosć 90. Przesuwając na otworach podłużnych ustawć szyny proflowane Docągnąć śruby. Szyny proflowane muszą sę znajdować na tym samym pozome pommo różncy pozomów krokw dachowych. Rys. Ustawene szyn proflowanych SD Do sprawdzena użyć sznurka murarskego. Jeżel jest to koneczne, podłożyć podkładk pod hak dachowe szyn proflowanych Montaż profl podtrzymujących Aby zabezpeczyć kolektory przed zsunęcem sę, na dolnej szyne proflowanej każdego kolektora należy zamontować dwa profle podtrzymujące. Wsunąć profle podtrzymujące (rys., poz. ) do wewnętrznych otworów podłużnych (rys., poz. ) przełożyć przez szyny, aż profle zatrzasną sę (rys., poz. ). Rys. Montaż profl podtrzymujących Poz. : Otwory profl podtrzymujących Poz. : Zatrzaśnęce proflu podtrzymującego Poz. : Profl podtrzymujący PL (006/0) SD 5

26 Montaż kolektorów 6 Montaż kolektorów Rozpoczynając montaż kolektorów, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpeczeństwa oraz zaleceń praktycznych. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Po zakończenu prac należy skontrolować, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamontowane SD Rys. 5 Wdok montażowy kolektorów na połac dachu UWAGA! USZKODZENIE INSTALACJI jeżel powerzchne uszczelnające zostaną uszkodzone. Gumowe kapturk należy zdjąć zprzyłączy kolektora bezpośredno przed montażem. Przy montażu korzystać należy zurządzena podnośnkowego umeszczonego na dachu lub z - punktowych przyssawek transportowych o dostateczne dużej nośnośc lub dostępnych jako wyposażene dodatkowe specjalnych uchwytów transportowych (ułatwają podnoszene). Nezabezpeczone kolektory mogą spaść podczas transportu lub montażu PL (006/0) SD

27 Montaż kolektorów 6. Przygotowane montażu kolektorów Przed przystąpenem do właścwego montażu na dachu, kołpak można zamontować wstępne na zem, co usprawn prace wykonywane na dachu. Aby zabezpeczyć kołpak (a późnej także łącznk falste rury połączenowe) na przyłącza należy założyć klamry. UWAGA! USZKODZENIE INSTALACJI w wynku neszczelnośc przyłączy kolektorowych. Łącznk falste, rury połączenowe przyłącza kolektora ne mogą być zaneczyszczone lub uszkodzone. W celu łatwejszego montażu przyłącza kolektora są fabryczne nasmarowane specjalnym smarem. Zabrana sę używana nnego smaru. Rys. 6 Przyłącze hydraulczne z prawej strony dla maks. 5 kolektorów Poz. : Łącznk falsty Poz. : Przewód zaslana Poz. : Przewód powrotu Poz. : Kołpak SD 6.. Podłączene hydraulczne Kolektory muszą być zamontowane w tak sposób, aby przepusty czujnków kolektora znajdowały sę u góry (rys. 7, poz. ). Przewody hydraulczne mogą być podłączane z prawej (rys. 6) lub z lewej strony (rys. 7). W tej nstrukcj przewód zaslający przedstawono po strone prawej. Rury w kolektorze poprowadzone są z podwójnym zakolem (podwójny meander), co umożlwa zastosowane dwóch różnych podłączeń hydraulcznych: Rys. 7 Przyłącze hydraulczne z lewej strony dla maks. 5 kolektorów SD Podłączene jednostronne maks. 5 kolektorów Podłączene jednostronne można zastosować dla pola kolektorowego z maks. 5 kolektoram (rys. 6 rys. 7). Podłączene obustronne maks. 0 kolektorów Jeżel w rzędze kolektorowym znajduje sę węcej nż 5 kolektorów podłączene hydraulczne mus być obustronne (układ "Tchelmanna", rys. 8). Podłączene obustronne możlwe jest także jeśl zastosowano mnej nż 6 kolektorów (rys. 8) SD Rys. 8 Przyłącze hydraulczne obustronne PL (006/0) SD 7

28 Montaż kolektorów 6.. Montaż kołpaków W celu podłączena pola kolektorów ne wykorzystuje sę wszystkch przyłączy. Newykorzystane przyłącza należy zaślepć. Zdemontować kapturk gumowe (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Kołpak z orngam (rys. 9, poz. ) nasadzć na przyłącze kolektora. W celu zabezpeczena połączena kolektorowego na kołpak należy założyć klamrę (rys. 9, poz. ). Rys. 9 Zabezpeczene kołpaka klamrą SD 6. Zamocowane kolektorów Kolektory mocowane są na szynach proflowych za pomocą pojedynczych zapnek (rys. 0, poz. ) na początku na końcu rzędu kolektorów oraz podwójnych zapnek (rys. 0, poz. ) pomędzy kolektoram. Profle podtrzymujące dodatkowo chroną kolektor przed ześlzgnęcem sę. Częśc zapnek wykonane z tworzywa sztucznego ne spełnają funkcj nośnej. Elementy te ułatwają jedyne montaż. Rys. 0 Elementy mocujące kolektora SD Wsunęce pojedynczej zapnk kolektora z prawej strony Wsunąć zapnk pojedyncze (rys., poz. ) w szyny proflowane z prawej strony pola kolektorów, muszą one wskoczyć w perwszy otwór podłużny szyny proflowanej. Jednostronne zapnk po lewej strone pola kolektorów założyć dopero po zamontowanu ostatnego kolektora. Rys. Wsunęce pojedynczej zapnk kolektora SD PL (006/0) SD

29 Montaż kolektorów Ułożene perwszego kolektora Położyć kolektor na szynach proflowanych w tak sposób, aby przepust czujnka znajdował sę u góry. Kolektory należy układać na szynach proflowanych od prawej strony. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Montaż pownny wykonywać zawsze dwe osoby. Ułożyć perwszy kolektor na szynach proflowanych włożyć go w profl podtrzymujący (rys. ). Dolna krawędź kolektora mus spoczywać na proflu podtrzymującym (rys., poz. ). Wsunąć ostrożne kolektor (rys., poz. ) na zapnk pojedyncze ustawć w pozome. Dokręcć zapnk pojedyncze (rys., poz. ) kluczem SW5. Rys. Położene perwszego kolektora na szynach proflowanych SD Skręcane śruby wyłamuje prowadzene z tworzywa sztucznego w żądanych mejscach. Docskacz (rys., poz. ) zapnk wchodz teraz wdolną krawędź kolektora SD Montaż podwójnej zapnk kolektora Podwójną zapnkę z nakrętką umeszczoną z przodu włożyć do otworu szyny proflowanej łącznka wsuwanego w ten sposób, aby wkładka dystansowa z tworzywa sztucznego (rys., poz. ) objęła szynę proflowaną. Wsunąć podwójną zapnkę aż do ramy kolektora. Śrubę można docągnąć dopero wtedy, gdy drug kolektor zostane wsunęty do zapnk podwójnej. Rys. Przykręcona pojedyncza zapnka kolektora Rys. Montaż podwójnej zapnk kolektora SD PL (006/0) SD 9

30 Montaż kolektorów Montaż łącznka falstego na perwszym kolektorze Usunąć kapturk gumowe z przyłączy. Nasadzć łącznk falste (rys. 5, poz. ) na lewe przyłącza perwszego kolektora. W celu zabezpeczena połączena na łącznk falsty przyłącze założyć klamrę (rys. 5, poz. ) SD Rys. 5 Montaż łącznka falstego na perwszym kolektorze Ułożene drugego kolektora Ułożyć drug kolektor na szynach proflowanych włożyć go w profl podtrzymujący. UWAGA! USZKODZENIE INSTALACJI wskutek uszkodzonych łącznków falstych. Proszę ne używać żadnych narzędz pomocnczych jak np. szczypce (rys. 6, poz. ). Mogłyby one uszkodzć łącznk falsty. Drug kolektor dosunąć do perwszego w tak sposób, aby przyłącza kolektora wstawć w łącznk falste (rys. 6, poz. ) perwszego kolektora. Założyć drugą klamrę (rys. 6, poz. ) na łącznk falsty złącze. USZKODZENIE INSTALACJI SD Rys. 6 Dosunęce drugego kolektora do perwszego UWAGA! wskutek nezabezpeczonych łącznków falstych kołpaków. Każdy kołpak należy zabezpeczyć jedną klamrą a każdy łącznk falsty dwoma klamram (rys. 7, poz. ). Rys. 7 Łącznk falste zabezpeczone klamram SD PL (006/0) SD

31 Montaż kolektorów Dokręcć śrubę podwójnej zapnk za pomocą klucza SW5. Skręcane śruby wyłamuje prowadzene z tworzywa sztucznego w żądanych mejscach. Docskacz (rys. 8, poz. ) zapnk znajduje sę teraz pod dolną krawędzą kolektora. W podobny sposób należy zamontować następne kolektory. Montaż zapnk pojedynczej z lewej strony Po zamontowanu wszystkch kolektorów można założyć pozostałe dwe zapnk pojedyncze. Zapnk pojedyncze (rys. 9, poz. ) wsunąć w górną dolną szynę proflowaną. Zapnkę dosunąć aż do ramy kolektora dokręcć ją kluczem SW5 (rys. 9, poz. ) SD Rys. 8 Podwójna zapnka kolektora pomędzy dwoma kolektoram Skręcane śruby wyłamuje prowadzene z tworzywa sztucznego w żądanych mejscach SD Rys. 9 Pojedyncza zapnka kolektora z lewej strony PL (006/0) SD

32 Podłączene czujnka temperatury kolektora 7 Podłączene czujnka temperatury kolektora Czujnk temperatury kolektora załączony jest do stacj pompowej obsług nstalacj solarnej wzgl. do urządzena regulacyjnego. A Należy zwrócć uwagę na to, gdze jest montowany czujnk w jedno- lub dwurzędowym systeme kolektorów (rys. 50). USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! Mejsce montażu jeżel kabel czujnka jest uszkodzony. Chronć kabel przed możlwym uszkodzenam (np. uszkodzene przez gryzone). Czujnk kolektora mus być zamontowany wraz zprzyłączonym przewodem zaslającym (rys. 50, poz. ). Mejsce montażu (rys. 50, poz. A) czujnka w jednorzędowym systeme kolektorów. Mejsce montażu (rys. 50, poz. ) czujnka wdwurzędowym systeme kolektorów. Montaż czujnka temperatury kolektora SD Rys. 50 Mejsce zamontowana czujnka temperatury (schemat) Poz. : Przewód powrotu Poz. : Przewód zaslana Aby umożlwć prawdłowe funkcjonowane nstalacj solarnej koneczne jest wsunęce czujnka (rys. 5, poz. ) do oporu w rurę prowadzącą (odpowada to odcnkow o dł. ok. 50 mm). Czujnkem lub śrubokrętem przebć warstwę uszczelnającą przepustu czujnka (rys. 5, poz. ). Wkręcć śrubunek (rys. 5, poz. ) w przepust czujnka. Wsunąć czujnk temperatury w rurę prowadzącą na ok. 50 mm (do oporu). Mocno skręcć śrubunek (rys. 5, poz. ), w raze konecznośc skontrować. Jeżel zostane przebty przepust czujnka (rys. 5, poz. ) w newłaścwym kolektorze, należy zaślepć go korkem z zestawu przyłączenowego. Z przepustu czujnka kolektora należy najperw usunąć nakrętkę, używając do tego dławcy kablowej (rys. 5, poz. ). 50 mm Rys. 5 Wstawene czujnka w kolektor Poz. : Czujnk temperatury kolektora Poz. : Śrubunek Poz. : Przepust czujnka Kollektor SD PL (006/0) SD

33 Przyłączene przewodów zborczych 8 Przyłączene przewodów zborczych Informacje na temat montażu przewodów zborczych znajdują sę w nstrukcj montażu stacj pompowej. Podłączene hydraulczne do przewodów zborczych wykonywane jest za pomocą długch gętkch rur przyłączenowych. Kolektora ne można przyłączyć bezpośredno do sztywnego przewodu zborczego. Do montażu rur przyłączenowych pod dachem używać standardowych wywetrznków dachowych przepustów antenowych. Montaż przewodów przyłączenowych pod dachem zlecć frme specjalstycznej. Wraz z przewodem zaslającym przez wywetrznk dachowy przeprowadzć pod dach równeż kabel czujnka SD Rys. 5 Montaż przewodów pod dachem Poz. : Przewód zaslana (na rysunku ne ma zolacj) Poz. : Przewód powrotu (na rysunku ne ma zolacj) Poz. : Kabel czujnka Jeżel nstalacja solarna będze odpowetrzana przy pomocy odpowetrznka automatycznego (akcesora) umeszczonego w jej najwyższym punkce, to przewód zaslana należy poprowadzć ze wznosem w kerunku odpowetrznka, a przewód powrotu ze wznosem do pola kolektorów PL (006/0) SD

34 Przyłączene przewodów zborczych 8. Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana Jeżel nstalacja solarna odpowetrzana jest za pomocą pompy napełnenowej, odpowetrznk na dachu ne jest wymagany. Rurę przyłączenową (000 mm, rys. 5, poz. ) nasunąć na przyłącze zaslana pola kolektorów zamocować klamrą (rys. 5, poz. ). Rurę przyłączenową razem z kablem czujnka przeprowadzć przez wywetrznk dachowy (rys. 5, poz. ) oraz przez zolację dachu. Przyłączyć przewód zborczy do końcówk węża ze śrubunkem (rys. 5, poz. ). Podobne czynnośc należy wykonać na przyłączu powrotu SD Rys. 5 Montaż przewodu zaslającego (bez odpowetrznka na dachu) PL (006/0) SD

35 Przyłączene przewodów zborczych 8. Odpowetrzane przez odpowetrznk (akcesora) na dachu Jeżel nstalacja solarna będze odpowetrzana przy pomocy odpowetrznka automatycznego (wyposażene dodatkowe) umeszczonego w jej najwyższym punkce, to przewód zaslana należy poprowadzć ze wznosem w kerunku odpowetrznka (rys. 5, poz. ) a przewód powrotu ze wznosem do pola kolektorów (rys. 5). Unkać częstych zman kerunku prowadzena rur. Jeżel ne ma mejsca na zamontowane odpowetrznka automatycznego, należy zamontować odpowetrznk ręczny. Przy każdej zmane kerunku w dół ponownym poprowadzenu rurocągu wgórę należy zamontować naczyne odpowetrzające z dodatkowym odpowetrznkem. W nstalacjach solarnych należy stosować tylko odpowetrznk wykonane w całośc z metalu, gdyż są one odporne na występujące tam temperatury SD Rys. 5 Naczyne odpowetrzające z odpowetrznkem do przyłączena przewodu zaslana Poz. : Czujnk temperatury kolektora Poz. : Automatyczny odpowetrznk na dachu Dzałane śruby zamykającej kapturka ochronnego w odpowetrznku Instalację solarną odpowetrza sę poprzez odkręcene śruby zamykającej. Aby do nstalacj solarnej ne przedostała sę wlgoć na śrube zamykającej mus przez cały czas znajdować sę kapturek ochronny (rys. 55, poz. ). Otworzyć odpowetrznk odkręcając śrubę zamykającą o jeden obrót. Unwersalny zespół odpowetrznka, zakres dostawy (rys. 55): Poz. : Kapturek ochronny Poz. : Odpowetrznk automatyczny Poz. : Zawór kulowy Poz. : Uszczelka Poz. 5: Naczyne odpowetrzające Poz. 6: Złączka podwójna z orngem Poz. 7: Złączka R¾ Poz. 8: Nakrętka Poz. 9: Uszczelka Poz. 0: Podkładka Poz. : Perśceń zacskowy SD Rys. 55 Unwersalny zespół odpowetrznka PL (006/0) SD 5

36 Przyłączene przewodów zborczych 8.. Montaż odpowetrznka pod dachem Rurę przyłączenową (rys. 56, poz. ) nasunąć na przyłącze zaslana pola kolektorów zamocować opaską zacskową (rys. 56, poz. 5). Rurę przyłączenową razem z kablem czujnka przeprowadzć przez wywetrznk dachowy (rys. 56, poz. ) oraz przez zolację dachu. 5 Podobne czynnośc należy wykonać na przyłączu powrotu. Zdemontować nakrętkę złączkową perśceń zacskowy z rury przyłączenowej. Rurę przyłączenową (rys. 56, poz. ) dwuzłączkę (rys. 56, poz. ) wkręcć w naczyne odpowetrzające (uszczelnene orngem). Przewód zborczy przyłączyć do dwuzłączk za pomocą śrubunka (rys. 56, poz. ). Rys. 56 Montaż odpowetrznka pod dachem Poz. : Złączka podwójna z orngem Poz. : Naczyne odpowetrzające Poz. : Rura przyłączenowa Poz. : Wywetrznk dachowy Poz. 5: Klamra SD PL (006/0) SD

37 Przyłączene przewodów zborczych 8.. Montaż odpowetrznka nad połacą dachu Aby połączyć rurę przyłączenową z odpowetrznkem (przewód zaslana) należy odkręcć z rury kolanko wkręcć dwuzłączkę. Kolanko (rys. 57, poz. ) odcąć obcnakem do rur. Nasunąć nakrętkę złączkową na rurę przyłączenową. Utworzene powerzchn uszczelnającej: Perśceń zacskowy (rys. 57, poz. ) przesunąć za perwszą fałdę ścsnąć. Perśceń zacskowy mus równomerne przylegać do kołnerza oporowego nakrętk złączkowej. Podkładkę (rys. 57, poz. ) włożyć do nakrętk na powerzchnę odcętą rury przyłączenowej. Dwuzłączkę (rys. 57, poz. ) mocno wkręcć wnakrętkę, aby stworzyć płaską powerzchne uszczelnającą rurę przyłączenową. Zdemontować dwuzłączkę oraz podkładkę sprawdzć, czy powstała płaska powerzchna uszczelnająca. Usunąć ewentualne zadzory. Włożyć uszczelkę (rys. 57, poz. 5) skręcć dwuzłączkę. Podłączene do kolektora: Złączkę (rys. 58, poz. 5) rurę przyłączenową (rys. 58, poz. ) wkręcć w naczyne odpowetrzające (uszczelnene orngem). Naczyne odpowetrzające (rys. 58, poz. ) ze złączką założyć na przyłącze kolektora zabezpeczyć klamrą (rys. 58, poz. 6). Rurę przyłączenową razem z kablem czujnka przeprowadzć przez wywetrznk dachowy (rys. 58, poz. ) oraz przez zolację dachu. Przyłączyć przewód zborczy do końcówk węża ze śrubunkem (rys. 58, poz. ). Montażu przewodu powrotu należy dokonać zgodne z opsem rozdzał 8. "Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana"... Rys. 57 Przygotowane rury przyłączenowej Poz. : Kolanko Poz. : Perśceń zacskowy Poz. : Podkładka (umożlwająca powerzchnę uszczelnena) Poz. : Złączka podwójna Poz. 5: Uszczelka 6 5 Rys. 58 Montaż odpowetrznka Poz. : Naczyne odpowetrzające Poz. : Rura przyłączenowa Poz. : Śrubunek 8 mm Poz. : Wywetrznk dachowy Poz. 5: Złączka R¾ Poz. 6: Klamra SD SD PL (006/0) SD 7

38 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (akcesora) 9 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (akcesora) Jako wyposażene dodatkowe dostępny jest zestaw łączący (rys. 59, poz. 9), który umożlwa połączene dwóch rzędów kolektorów. 7 8 W marę możlwośc przewody przyłączenowe kolektorów należy montować na zem. Ułatwa to późnejszy montaż na dachu Zakres dostawy (rys. 59) Poz. : Kołpak Poz. : Rura przyłączenowa Poz. : Kolanko Poz. : Uszczelka Poz. 5: Podkładka Poz. 6: Perśceń zacskowy Poz. 7: Perśceń zacskowy Poz. 8: Nakrętka G Montaż dodatkowych kołpaków Neużywane przyłącza kolektorów należy zaślepć kołpakam (rys. 59, poz., patrz rozdzał 6.. "Montaż kołpaków", str. 8). Montaż zestawu łączącego Zdemontować dwuzłączkę ze śrubunkem z rury przyłączenowej W przypadku konecznośc skrócena rury przyłączenowej (rys. 60, poz. ), dalsze czynnośc opsuje rozdzał "Utworzene powerzchn uszczelnającej:" str. 7. Rys. 59 Schematyczna prezentacja zakres dostawy Rys. 60 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów SD SD Włożyć uszczelkę (rys. 60, poz. ) w nakrętkę złączkową. Kolanko (rys. 60, poz. ) wstawć w nakrętkę złączkową G, ustawć skręcć. Rurę przyłączenową (rys. 60, poz. ) nasadzć na przyłącza kolektora przymocować klamram (rys. 60, poz. ) z zestawu przyłączenowego. Przedłużene elementów zestawu łączącego Perśceń zacskowy (rys. 6, poz. ) nakrętkę złączkową zamontować na kolanku (rys. 6, poz. ). Odpowedno przycęty odcnek rury medzanej (8 mm, rys. 6, poz. ) wstawć w śrubunek. Dokręcć wszystke złącza. Rys. 6 Przedłużene rury przyłączenowej SD PL (006/0) SD

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers 604975.00-.SD 6 70 6 99 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 0 07/00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Zakres dostawy Zakres dostawy! Przed

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej 604 470 04/006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 5 Rura podwójna Twin Tube DN 0 604977.00-.SD Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 604965.0-.SD 6 70 6 57 PL (006/04) SD Informacje ogólne Informacje ogólne W tym rozdzale przedstawono zasady,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logasol SKS 4.0. Kolektory płaskie Montaż ponad dachem. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed montażem!

Instrukcja montażu. Logasol SKS 4.0. Kolektory płaskie Montaż ponad dachem. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed montażem! Instrukcja montażu Kolektory płaskie Montaż ponad dachem 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed montażem! 6 70 800 6 (0/09) PL Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Kolektory płaskie 67068058-00.Av Logasol CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji! Montaż ponad dachem 6 70

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektory płaskie FCB-1S / FCC-1S Av. Montaż na połaci dachu (2010/02) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektory płaskie FCB-1S / FCC-1S Av. Montaż na połaci dachu (2010/02) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektory płaskie FCB-S / FCC-S 670680458-00.Av Montaż na połaci dachu 6 70 64 44 (00/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S Instrukcja montażu i konserwacji FCC-S / FCB-S / FCC-S / FCB-S Kolektory płaskie 67068058-00.Av Montaż na połaci dachu 6 70 80 96 (0/09) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 990 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 984 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 3.0/SKE 2.0 Montaż na dachach płaskich i fasadach /2006 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 3.0/SKE 2.0 Montaż na dachach płaskich i fasadach /2006 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 4534 04/006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Kolektory płaskie Logasol SKN 3.0/SKE.0 Montaż na dachach płaskich i fasadach 63043970.0-.SD Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu!

Bardziej szczegółowo

Drabiny do zastosowań specjalnych 12

Drabiny do zastosowań specjalnych 12 rabny do zastosowań specjalnych rabna dachowa S. 74 Pałąk łączący do kalency, jezdny S. 74 rabna komnarska S. 75 kcesora mocujące do dachu S. 75 rabna przystawna z tworzywa sztucznego S. 76 rabna z tworzywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2 Vitosol 100-F typ SV1 Vitosol 100-F Kolektor płaski Typ SV1 i SH1 do pionowego lub poziomego montażu, na płaskich

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dla instalatora. Kolektory płaskie. Konstrukcja nośna ST (2012/05) PL

Instrukcja montażu dla instalatora. Kolektory płaskie. Konstrukcja nośna ST (2012/05) PL Instrukcja montażu dla instalatora Kolektory płaskie Konstrukcja nośna 670648538.00-.ST 6 70 803 97 (0/05) PL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie symboli. Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zehnder ZIP. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ZIP. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Standardowe długości Promienniki sufi towe dostępne są w standardowych długościach 2, 3, 4, 5 i 6 m. Dłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV 15 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniżej. Zestaw do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie NAZWA NR KAT. MONTAŻ 3 3 4 OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS -335 27. 0. 03 Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu.

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu 6 720 804 809 (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 67080995-00.ST Montaż na dachu 6 70 804 809 (0/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4 Do montaŝu płaskich kolektorów słonecznych WATT3000 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniŝej. Zestaw do montaŝu konstrukcji z pojedynczym kolektorem WATT3000 (tzw. UD 1): Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej

Instrukcja montażu. Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej 601 68 11/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Cennik 2017 PL Systemy fotowoltaiczne. Pakiety fotowoltaiczne Moduły fotowoltaiczne Systemy montażowe Inwertery sieciowe Połączenia i okablowanie

Cennik 2017 PL Systemy fotowoltaiczne. Pakiety fotowoltaiczne Moduły fotowoltaiczne Systemy montażowe Inwertery sieciowe Połączenia i okablowanie Cennik 2017 PL Systemy fotowoltaiczne Pakiety fotowoltaiczne Moduły fotowoltaiczne Systemy montażowe Inwertery sieciowe Połączenia i okablowanie Obowiązuje od 3. października 2017 r. 1 Wszystkie podane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Instrukcja montażu TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu kolektorów płaskich Heliostar firmy

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 630 7357 09/200 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Informacje wstępne W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18. listwa pozioma górna. sworzeń mocujący. górna. chwytak samodomykacza

GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18. listwa pozioma górna. sworzeń mocujący. górna. chwytak samodomykacza 372 373 1 SEVROMATIC Instrukcja montażu A do drzw przesuwnych Montaż mechanzmu samodomykacza wsystemach: GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18 SEVROMATIC UWAGA! Mechanzm samodomykacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Wersja

Instrukcja montażu Wersja Instrukcja montażu Wersja13.04.03 (tłumaczenie z instrukcji niemieckiej) Strona 1 DESKI MONTAŻOWE Wartości projektowe dla desek montażowych Istniejące łaty deska Siłą ssąca Nacisk Siłą zsuwająca montażowa

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

ES1V2.65S, ES1V2.65B,

ES1V2.65S, ES1V2.65B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, na dachu pochyłym pokrytym blachą, papą, gontem bitumicznym lub blachodachówką. 05/2009 Zapoznać się przed montażem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitosol 200-F Typ SVK Kolektor płaski do dachów ze spadkiem, montaż na dachu VITOSOL 200-F 7/2012 Po montażu usunąć! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 Wydanie 10/2004 Zastrzega się prawo do zmian technicznych Proszę zapoznać się przed montażem! Spis treści Uwagi wstępne Zestawy do montażu kolektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie

Bardziej szczegółowo

EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9

EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 Instrukcja montażu kolektorów próżniowych EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 1 1. Dane techniczne kolektorów próżniowych: EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 Typ kolektora EV 3.0 EV 3.6 EV 4.9 Liczba rur 18 22 30 Szerokość [cm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ikonserwacji

Instrukcja montażu ikonserwacji Instrukcja montażu ikonserwacji Kolektor słoneczny 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montaż na dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 70 68 9 (0/05) PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne.

Asortyment produktów. Złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. Strona 4. Złączki dwustronne i złączki dwustronne redukcyjne. Asortyment produktów Łączniki zaciskowe i obejmy z odejściem: Nasze łączniki zaciskowe z tworzywa sztucznego oraz obejmy z odejściem dostępne są w następujących średnicach, od 16 mm do 110: Złączki z gwintem

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ZipTex.2

Instrukcja montażu. ZipTex.2 Instrukcja montażu ZipTex.2 ALUKON KG Münchberger Str. 31 D-95176 Konradsreuth Telefon +49 0 92 92 / 950-0 Faks. +49 0 92 92 / 950-293 Internet www.alukon.com e-mail info@alukon.com Zmiany techniczne zastrzeżone!

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Montaż na powierzchniach skośnych

Montaż na powierzchniach skośnych Montaż na powierzchniach skośnych Annex do instrukcji montażu systemów solarnych z serii: PROECO JNYL PROECO JNQG PROECO JNHX PROECO JNHP Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce Sadków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT-2 Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 672080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 720 804 8 (203/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30 Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30 1. Dane techniczne kolektorów próżniowych. SP S58-18 SP S58-22 SP S58-30 Ilość rur próżniowych 18 22 30 Konstrukcja rury Rura próżniowa

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Domek ogrodowy z metalu

Domek ogrodowy z metalu ZGE36335 Wskazówki montażowe: Wymiary: 132 x 204 x 185,5cm Domek ogrodowy z metalu Instrukcja obsługi Do montażu potrzebne są 2 osoby i ok. 3godziny czasu pracy W altance można chodzić w pozycji wyprostowanej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Pomiary Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy sprawdzić czy okap i kalenica są proste i zmierzyć przekątne połaci. Małe różnice

Bardziej szczegółowo

219

219 218 219 220 221 222 223 224 225 1 LINIA LINIA FOX FOX System Gemn 10 EVEREST 4 Instrukcja montażu ln FOX w systeme GEMINI 10 EVEREST SYSTEM GEMINI 10 EVEREST blachowkręt 6,3x32 Mocowane toru górnego (otwór

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

obejmy mocujące do rur

obejmy mocujące do rur obejmy mocujące do rur budowa materiał temperatura pracy Wykonanie specjalne uchwyt na rurę, z tłumieniem uderzeń i wibracji obejmy polipropylen elementy mocujące stal ocynkowana, Płytki do przyspawania

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ZipTex.2

Instrukcja montażu. ZipTex.2 Instrukcja montażu ZipTex.2 ALUKON KG Münchberger Str. 31 D-95176 Konradsreuth Telefon +49 0 92 92 / 950-0 Faks. +49 0 92 92 / 950-293 Internet www.alukon.com e-mail info@alukon.com Zmiany techniczne zastrzeżone!

Bardziej szczegółowo

Wskazówki odnośnie układania systemów kalenicowych dla modeli: Sirius, Mars, Rubin, Achat

Wskazówki odnośnie układania systemów kalenicowych dla modeli: Sirius, Mars, Rubin, Achat Wskazówki odnośnie układania systemów kalenicowych dla modeli: Sirius, Mars, Rubin, Achat G 1.1 1.2 Układanie gąsiorów na kalenicy i narożu (grzbiecie) na sucho stało się dzisiaj sprawą oczywistą. Odpowiada

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachach płaskich i fasadach Instrukcja montażu i konserwacji FKT- Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 804 80 (03/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW 13 NOWA GENERACJA SYSTEMU UNIWERSALNY SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW Podłączenie grzejników z garniturami podłączeniowymi Kątowe garnitury przyłączeniowe Kątowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji

VK120-2 CPC, VK Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych. Montaż na dachu. Instrukcja montażu i konserwacji Rurowy kolektor próżniowy do słonecznych systemów grzewczych Montaż na dachu Instrukcja montażu i konserwacji PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo