VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV wewnątrz połaci dachu skośnego krytego dachówką 02/2013 Zapoznać się przed montażem.

2 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek nie posiada instalacji odgromowej, wszystkie elementy przewodzące prąd elektryczny należy połączyć z uziomem (minimalny przekrój uziomu 16 mm 2 ), a następnie z potencjałem wyrównawczym. Gdy wysokość montażu kolektorów nie przekracza 20m, zabezpieczenie odgromowe instalacji nie jest konieczne. Jeżeli budynek posiada instalacje odgromową, należy sprawdzić połączenie instalacji solarnej z odgromową. Czynność tą powinien wykonać elektryk. Recykling Wyeksploatowane kolektory słoneczne można zwrócić producentowi. Producent zwrócone mu kolektory zutylizuje w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska. 2. Bezpieczeństwo podczas montażu Przed przystąpieniem do prac montażowych należy niezwłocznie zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa! 2.1 Uwagi zawarte w instrukcji W instrukcji montażu zawarto ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i właściwego usytuowania kolektorów na dachu oraz prawidłowego wykonania przyłącza hydraulicznego. Rysunki jak i informacje zawarte w instrukcji dotyczą pionowego montażu kolektorów. Montaż kolektorów opisany w instrukcji mogą wykonywać jedynie osoby wykwalifikowane, posiadające fachową wiedzę w zakresie instalacji gazowych i wodnych. Po zakończeniu prac, instalator powinien przekazać klientowi instrukcję montażu oraz przedstawić w sposób zrozumiały zasadę działania i wskazówki niezbędne do prawidłowej obsługi instalacji solarnej. 2.2 Przeznaczenie Niniejsza instrukcja zawiera opis zestawu montażowego do pionowego montażu kolektorów wewnątrz połaci dachu skośnego o pochyleniu 30 o do 65 o Zestaw montażowy służy tylko do montażu kolektorów słonecznych, nie może on służyć do montażu innych urządzeń na dachu. Montaż wyłącznie kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej gwarantuje bezpieczeństwo.

3 3. Przed przystąpieniem do montażu Wskazówka. W związku z tym, że prace montażowe na dachu mogą być niebezpieczne, zaleca się do ich wykonania zatrudnić firmę dekarską. NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA W przypadku gdy kolektory i materiały montażowe są przez dłuższy czas narażone są na działanie promieniowania słonecznego, istnieje ryzyko oparzenia się o gorące elementy. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa poparzenia należy: - stosować odzież ochronną, - przykryć kolektor i materiały montażowe plandeką (dzięki czemu ograniczymy nagrzanie się od promieni słonecznych). 3.1 Transport i składowanie - w czasie transportu króćce przyłączeniowe kolektorów chronione są gumowymi kapturkami, - kolektory należy przechowywać w suchym miejscu. W przypadku gdy kolektory składowane są na wolnym powietrzu muszą być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. 3.2 Dokumentacja techniczna Zestaw instalacji solarnej składa się z różnych komponentów. Przed montażem któregokolwiek z nich należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. Instrukcje montażu urządzenia lub osprzętu załączone są do danego urządzenia. - instrukcja montażu kolektorów słonecznych - instrukcja montażu grupy pompowej - instrukcja montażu sterownika solarnego instrukcja montażu zasobnika c.w.u. 3.3 Narzędzia i sprzęt dodatkowy - poziomica, - szelki z liną zabezpieczającą (do pracy na wysokości), - rusztowanie, drabina dekarska lub dźwig.

4 3.4 Kompletność dostawy Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy dostawa jest kompletna (wg rysunku poniżej), a dostarczone elementy są nieuszkodzone. - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niezwłocznie przeprowadzić wymianę uszkodzonego elementu lub części, wymianę przeprowadzać wyłącznie na oryginalnych częściach producenta. zestaw bazowy przeznaczony jest dla 2 kolektorów słonecznych, rozszerzenie zestawu solarnego o każdy kolejny kolektor wiąże się z zakupem zestawu rozszerzającego o montaż jednego kolektora słonecznego Lista elementów zestaw bazowy zestaw rozszerzający Nazwa ilość ilość blacha montażowa górna, lewa 1 - blacha montażowa górna, prawa 1 - blacha montażowa górna, środek 1 1 blacha montażowa dolna, lewa 1 - blacha montażowa dolna, prawa 1 - blacha montażowa dolna, środek 1 1 kątownik uzupełniający lewy 1 kątownik uzupełniający prawy 1 rama boczna 2 profil maskujący 1 1 wspornik międzykolektorowy 1 1 rama dolna, lewa 1 - rama dolna, prawa 1 - rama dolna, środek - 1 kątownik ochronny 2 1 uchwyt mocujący 4 2 zacisk boczny 4 - podkładka mocująca międzykolektorowa 2 2 taśma uszczelniająca 20/20 2,5 mb 1,5 mb taśma uszczelniająca 60/30 3,5 mb 1,5 mb drewniany klin 2 1 śruba uszczelniająca 4,5 x 35mm 2 wkręt samowiercący A2 4,2 x 13mm 9 wkręt samowiercący uszczelniający A2 4,2 x 13mm 14 7 hak montażowy 16 2 wkręt 4 x 30mm wkręt 5 x 40mm 12 4 wkręt 5 x 110mm 6 3

5 3.5 Lokalizacja kolektora Od prawidłowej lokalizacji absorbera w stosunku do padających promieni słonecznych zależy potencjalna ilość absorbowanego promieniowania. Optymalnym jest prostopadłe ustawienie powierzchni kolektora do padającego promieniowania. Zalecane położenie kolektora: - kąt nachylenia: o dla instalacji całorocznych ok. 30 o dla instalacji użytkowanych latem ok. 60 o dla instalacji użytkowanych zimą - orientacja kolektora w kierunku południowym (lub zbliżonym do południowego). Nie wolno instalować kolektorów słonecznych z nachyleniem mniejszym od 30 i większym niż 75. Zaleca się instalowanie kolektorów na południowej połaci dachu. Przy instalowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przed wywróceniem przez silne wiatry. Dopuszczalne obciążenie śniegiem i wiatrem wynosi max. 2,0 kn/m². Pole kolektorów powinno być zlokalizowane w sposób który nie będzie powodował zacieniania absorbera przez sąsiednie budynki, drzewa itp... W przypadku większej ilości pól kolektorów ważne jest by rząd kolektorów poprzednich nie zacieniał rzędu następnego. 3.6 Dane techniczne kolektorów płaskich VITECO VSC 20E, VITECO VSC 20 EMVAL, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 26EMV kolektor płaski symbol VITECO VSC 20E VITECO VSC 20EMVAL VITECO VSC 26E VITECO VSC 26EMV szerokość A mm wysokość B mm głębokość C mm masa kolektora m kg powierzchnia S 2,02 2,02 2,65 2,65 m 2 przyłącza: rura Cu Φ mm zawartość płynu V dm 3 Max ciśnienie p max bar robocze Optymalny przepływ min. - max. jednostka m dm 3 /h

6 Spadek ciśnienia [mbar] Spadek ciśnienia [mbar] Instrukcja montażu Spadek ciśnienia [mbar] Spadek ciśnienia [mbar] 3.7 Szacowana powierzchnia Typ VITECO VSC 20E I VITECO VSC 20 EMVAL do montażu pionowego. Wymagane ok mm wysokości i ok mm szerokości na pierwszy kolektor mm szerokości na każdy następny kolektor. W przypadku montażu kolektorów na dachu pochyłym minimalna odległość kolektorów od krawędzi dachu wynosi 1m. Typ VITECO VSC 26E ; VITECO VSC 26 EMV do montażu pionowego. Wymagane ok mm wysokości i ok mm szerokości na pierwszy kolektor mm szerokości na każdy następny kolektor. W przypadku montażu kolektorów na dachu pochyłym minimalna odległość kolektorów od krawędzi dachu wynosi 1m. 3.8 Opory przepływu w kolektorach VITECO VSC 20E Przepływ płynu [dm3/h] VITECO VSC 26E Przepływ płynu [ dm3/h] x VITECO VSC 20EMVAL x VITECO VSC 26EMV Przepływ płynu [dm3/h] Przepływ płynu [dm3/h]

7 3.9 Warunki gwarancyjne montażu i użytkowania kolektorów VITECO VSC 20 EMVAL z absorberem aluminiowym Dopuszczalnym jest stosowanie wyłącznie płynu solarnego dopuszczonego i oferowanego przez producenta kolektorów: tj. ENSOLICOL - AL -30 Dopuszczalnym jest wykonanie płukania i próby szczelności wyłącznie płynem solarnym. Instalacja solarna musi być zamknięta (hermetyczna) - instalacja solarna nie może zawierać odpowietrzników automatycznych (potencjalne miejsc przez które do instalacji może dostać się powietrze), - przy pierwszym uruchomieniu, instalacja musi zostać odpowietrzona w 100% przy wcześniejszym przeprowadzeniu przez instalatora próby szczelności, - jakiekolwiek nieszczelności w trakcie eksploatacji wiążą się z dostaniem się powietrza do instalacji maksymalizuje ryzyko korozji. Dopuszczalnym jest stosowanie wyłącznie systemów przyłączeniowych oferowanych przez producenta kolektorów Zaleca się wykonanie instalacji solarnych z elastycznych rur nierdzewnych lub z rur stalowych. Zabrania się bezpośredniego łączenia (styku) króćców przyłączeniowych kolektora z elementami miedzianymi lub mosiężnymi instalacji solarnej ze względu na możliwość powstawania ognisk korozji elektrochemicznej.

8 4. Przebieg montażu kolektorów słonecznych i uruchomienie instalacji solarnej: 4.1. Montaż kolektorów na dachu (bez obudowywania kolektorów) 4.2 Montaż systemu przyłączeniowego - podłączenie hydrauliczne kolektora 4.3 Próba szczelności i uruchomienie instalacji MONTER/INSTALATOR MUSI MIEĆ PEWNOŚĆ SZCZELNOŚCI ORAZ PRAWIDŁOWEJ PRACY INSTALACJI SOLARNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBUDOWANIA KOLEKTORÓW! 4.4 Obudowanie kolektorów systemem wewnątrz-połaciowym 4.1. Montaż kolektorów na dachu (bez obudowywania kolektorów) UWAGA: Minimalne pochylenie dachu wynosi 30. Przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa pracy należy odkryć powierzchnię dachową o 500 mm więcej niż wymagają tego wymiary zestawu solarnego Montaż i usytuowanie łaty dachówkowej Przymocować dodatkową łatę montażową pod istniejącą we własnym zakresie (w tym samym wymiarze co istniejąca łata) w odległości 160 mm. Łata ma być na całej szerokości zestawu solarnego w celu przeciwdziałaniu nacisku śniegu. W górnej części kolektora należy przymocować także dodatkową łatę montażową równej długości montowanego kolektora słonecznego. Przywiesić lewą, dolną blachę montażową na przeciwległej łacie dachówkowej i przymocować za pomocą uchwytu mocującego kolektor w wyznaczonym otworze (wkręt 4 x 30 mm). Odległość uchwytów mocujących od krawędzi kolektora do środka uchwytu mocującego powinna wynosić min. 130 mm Blachy montażowe dolne muszą wykazać spadek. W przeciwnym razie dachówka musi zostać ucięta jak na zdjęciu

9 4.1.2 Łączenie dolnych blach montażowych Połączyć lewą, dolną blachę montażową z blachą rozszerzającą poprzez wsunięcie jej do szczeliny aż do oznaczonego punktu (40mm). Następnie przymocować poprzez uchwyt mocujący w wyznaczonym punkcie do łaty montażowej (wkręt 4 x 30 mm) Łączenie dolnych blach montażowych Analogicznie należy wykonać montaż prawej, dolnej blachy montażowej Montaż kolektorów słonecznych oznaczenie Lewy kolektor nałożyć na lewą, dolną blachę montażową w oznaczonym miejscu i wsunąć na uchwyt mocujący. Wyśrodkować w pionie i w poziomie.

10 4.1.5 Montaż zacisków bocznych Zacisk boczny Lewy kolektor przymocować z dołu i z góry za pomocą zacisków bocznych 40 x 40 mm i przymocować wkrętami 5 x 40 mm. Następnie należy dołożyć drugi kolektor. Dwie podkładki mocujące międzykolektorowe 114 x 30 mm włożyć w rowek kolektora. Kolektory dosunąć do siebie i przykręcić wkrętami 5 x 40 mm. Następnie należy przymocować prawy kolektor zaciskami bocznymi i wkrętami 5 x 40 mm UWAGA: równolegle założyć system przyłączeniowy dla kolektorow słonecznych (pkt. 4.2) 4.2 Montaż systemu przyłączeniowego - podłączenie hydrauliczne kolektora Podłączenie kolektorów harfowych VITECO VSC 20E i VITECO VSC 26E Wskazówka Przewody i armaturę hydrauliczną można podłączyć z lewej lub prawej strony baterii kolektorów. W instrukcji przedstawiono połączenie z prawej strony jako przykładowe. Podłączenie maks. 5 kolektorów Przy połączeniu w jedną baterię można stosować równocześnie max. 5 kolektorów. Kolano zaciskowe Kompensator Złącze krzyżowe

11 Podłączenie kolektorów meandrycznych VITECO VSC 20EMVAL; VITECO VSC 26EMV Wskazówka Zasilanie i powrót połączone muszą być po przekątnej kolektora lub baterii, z tego zasilanie do dolnego króćca a powrót z odpowietrznikiem do górnego. Dowolnym jest połączenie zasilania/powrotu z prawej lub lewej strony. W dwóch pozostałych króćcach należy zamontować korki zaciskowe. W instrukcji przedstawiono połączenie zasilania z prawej a powrotu z lewej strony jako przykładowe. Podłączenie maks. 10 kolektorów Przy połączeniu w jedną baterię można stosować równocześnie max. 10 kolektorów. Zaślepka zaciskowa Kompensator Złącze krzyżowe Kolano zaciskowe Kompensator Zaślepka zaciskowa Połączenie kolektorów kompensatorem zaciskowym. Kolektory VITECO VSC 20E i VITECO VSC 26E połączenie górnych króćców Kolektory VITECO VSC 20 EMVAL; VITECO VSC 26 EMV połączenie dolnych i górnych króćców 1 króciec kolektora 2 tuleja wzmacniająca 3 nakrętka kompensatora 4 pierścień zaciskowy 5 rdzeń kompensatora Kompensator nałożyć na króćcu pierwszego kolektora, dosunąć drugi, a następnie skręcić kompensator na obydwu kolektorach.

12 w króćcu kolektora (1) fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniającą (2), nakrętkę kompensatora (3) nałożyć na króciec kolektora (1), pierścień zaciskowy (4) nałożyć na króciec kolektora, nakrętkę (3) nakręcić na korpus kompensatora, w króćcu drugiego kolektora umieścić tuleje wzmacniającą, nałożyć nakrętkę na króciec drugiego kolektora, pierścień zaciskowy nałożyć na króciec drugiego kolektora, dosunąć drugi kolektor do kompensatora, nakrętkę nakręcić na rdzeń kompensatora. Wskazówka Nakrętkę należy dokręcić w sposób zapewniający szczelność połączenia, jednak z siłą, która nie doprowadzi do uszkodzenia króćca kolektora Podłączenie zasilania kolektorów 1 - króciec kolektora 2 tuleja wzmacniająca 3 - nakrętka 4 - pierścień zaciskowy 5 korpus kolana 6 - uszczelka silikonowa 7 - izolowany przewód elastyczny - w króćcu kolektora (1) fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniającą (2), - nakrętkę kolana (3) nałożyć na króciec kolektora (1), pierścień zaciskowy (4) nałożyć na króciec kolektora (1), nakrętkę (3) nakręcić na kolano (5) w nakrętce przewodu elastycznego (7) umieścić uszczelkę silikonową (6) na kolano (5) przykręcić nakrętkę przewodu elastycznego (7) przewód elastyczny podłączyć do instalacji solarnej Podłączenie powrotu kolektorów 1 króciec kolektora 2 tuleja wzmacniająca 3 nakrętka zaciskowa 4 pierścień zaciskowy 5 kompletny czwórnik wraz z odpowietrznikiem ręcznym i tuleją zanurzeniową 6 - uszczelka silikonowa 7 - izolowany przewód elastyczny - w króćcu kolektora (1) fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniającą (2), - nakrętkę zaciskową (3) nałożyć na króciec kolektora (1), pierścień zaciskowy (4) nałożyć na króciec kolektora (1), - tuleje zanurzeniową z kompletnym czwórnikiem (5) umieścić w króćcu kolektora (1), nakrętkę zaciskową (3) nakręcić na czwórnik (5) z lewej strony, w nakrętce przewodu elastycznego (7) umieścić uszczelkę silikonową (6) - izolowany przewód elastyczny (7) nakręcić na czwórnik (5) od dołu. - przewód elastyczny podłączyć do instalacji solarnej

13 4.2.5 Montaż zaślepek zaciskowych dotyczy kolektorów VITECO VSC 20 EMVAL; VITECO VSC 26EMV Korki zaciskowe zamontować na króćcach na których nie są zamontowane powrót i zasilanie. (po przekątnej kolektora lub baterii) 1 korek zaciskowy 2 kolektor słoneczny - w króćcu kolektora fabrycznie umieszczona jest tuleja wzmacniającą, - nakrętkę zaciskową nałożyć na króciec kolektora, - pierścień zaciskowy nałożyć na króciec kolektora, - korek zaciskowy umieścić na króćcu kolektora, - nakrętkę zaciskową nakręcić na korek zaciskowy Podłączenie czujnika temperatury Uszkodzenie instalacji W przypadku niewłaściwego zamontowania czujnika temperatury lub uszkodzenia kabla sygnałowego istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji. - kabel sygnałowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (uszkodzenie przez ptaki, gryzonie) np.; stosując peszel ochronny. Czujnik temperatury należy zamontować w tulei zanurzeniowej - wsunąć czujnik temperatury do oporu w tuleje zanurzeniową, - zabezpieczyć dołączoną sprężyną zaciskową przed wysunięciem Podłączenie przewodów zbiorczych Połączenie hydrauliczne z rurami zbiorczymi należy wykonać izolowanym przewodem elastycznym. Nie można podłączyć sztywnych rur zbiorczych bezpośrednio do kolektora. Połączenie przewodów elastycznych z instalacją należy wykonać poniżej poziomu odpowietrznika. Wskazówka Wraz z elastycznym przewodem powrotnym poprowadzić kabel czujnika temperatury.

14 4.3 Próba szczelności i uruchomienie instalacji Kontrola instalacji Po przeprowadzonych czynnościach montażowych należy: - sprawdzić poprawność montażu wszystkich elementów instalacji, - przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji, - przepłukać instalację, - napełnić instalację czynnikiem solarnym. Po próbie ciśnieniowej i płukaniu instalacji należy bezzwłocznie napełnić instalację czynnikiem solarnym. W przeciwnym razie próbę szczelności i płukanie instalacji należy wykonać bezpośrednio przed napełnianiem instalacji czynnikiem solarnym Napełnienie instalacji Napełnianie instalacji nośnikiem ciepła przy użyciu stacji napełniającej. - Węże stacji napełniającej(9): wąż tłoczny (1) połączyć z zaworem spustowym górnym (3), wąż przelewowy (2) z zaworem spustowym dolnym (4). - Zbiornik grupy pompowej napełnić nośnikiem ciepła, otworzyć zawór spustowy (3 i 4) i uruchomić pompę wirową. - Zamknąć zawór kulowy (5) powodując w ten sposób przepływ cieczy przez kolektory słoneczne. W czasie napełniania i odpowietrzania układy należy kilka razy otworzyć i zamknąć zawór kulowy (5). - Nie wyłączać pompy wirowej aż do całkowitego odpowietrzenia instalacji to znaczy do momentu, gdy z węża przelewowego przestaną wypływać pęcherze powietrza. - Otworzyć zawór kulowy (5) i zamknąć zawór spustowy ( 4) i dalej pompować nośnik ciepła do instalacji aż do osiągnięcia wymaganego nadciśnienia w instalacji p = 2,5 bar wskazanego przez manometr (12). - Zamknąć zawór spustowy (4) i dalej pompować nośnik ciepła do instalacji aż do osiągnięcia wymaganego nadciśnienia w instalacji p = 2,5 bar wskazanego przez manometr (6).

15 - Włączyć wtyczkę sterownika (7) do sieci ~230V oraz włączyć pompę obiegową w trybie ręcznym. - Resztki powietrza powinny zostać usunięte samoczynnie poprzez odkręcenie zaworu ręcznego (8). - W przypadku spadku lub braku przepływu (pływak regulatora przepływu opadł) należy odkręcić śrubę centralną pompy obiegowej i wypuścić powietrze blokujące pompę. Czynność tą wykonywać do momentu całkowitego odpowietrzenia instalacji. - W przypadku spadku ciśnienia na manometrze (6) poniżej 1,5 bara, uzupełnić do wymaganego nadciśnienia w instalacji p = 2,5 bar. - Odłączyć węże stacji napełniającej od zaworów spustowych (3 i 4) Odpowietrzenie instalacji Po odpowietrzeniu instalacji za pomocą stacji napełniającej i odpowietrznika ręcznego należy zamknąć zawór odpowietrznika, w przypadku odpowietrznika automatycznego należy zamknąć zawór kulowy Prace izolacyjne. Prace izolacyjne należy wykonać po przeprowadzeniu wszystkich czynności kontrolnych. Wskazówka - Do izolacji przewodów na zewnątrz budynku należy stosować izolację odporną na czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę. W razie potrzeby zabezpieczyć izolację przed zniszczeniem przez ptaki. - Do izolacji wewnątrz budynku należy stosować izolację odporną na wysokie temperatury.

16 4.4 Obudowanie kolektorów systemem wewnątrz-połaciowym MONTER/INSTALATOR MUSI MIEĆ PEWNOŚĆ SZCZELNOŚCI ORAZ PRAWIDŁOWEJ PRACY INSTALACJI SOLARNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBUDOWANIA KOLEKTORÓW! Montaż kątowników uzupełniających Przymocować kątowniki uzupełniające na kolektorach bocznych. Do mocowania użyć wkrętów samowiercących 4,2 x 13mm (4 szt.), wkręcić w wyznaczonych otworach Montaż wsporników międzykolektorowych W rowek kolektora wpiąć sprężysty wspornik międzykolektorowy i wycentrować względem wysokości kolektorów Montaż ramy dolnej 110mm zaznaczenie Ramy dolne wsunąć w górny rowek kolektora (oznaczenie musi pokrywać się z narożnikiem kolektora) i przykręcić w wyznaczonych otworach za pomocą wkrętów uszczelniających 4,2 x 13mm. Ramy dolne wystają 110 mm na zewnątrz Ramy powinny nachodzić na siebie 23mm

17 4.4.4 Montaż profila maskującego Screws Profil maskujący wpiąć między kolektory. Profil przymocować w środku wkrętem uszczelniającym 4,2 x 13 mm, z dołu profil przymocować za pomocą dwóch wkrętów uszczelniających 4,2 x 13 mm w wyznaczonych otworach Montaż ram bocznych Ramy boczne założyć z lewej i prawej strony na kątownik uzupełniający. Przymocować w 5 punktach do łaty montażowej za pomocą haków bocznych i wkrętów 4 x 30 mm. Dodatkowo wkręcić 2 wkręty uszczelniające 4,2 x 13mm w przwidzianych otowrach na czołowej stronie ramy bocznej. Śruby 4,2 x 13mm

18 4.4.6 Montaż listwy uszczelniającej górnej Przykleić listwę uszczelniającą 20 x 20mm na całej szerokości, w tym na części bocznej i środkowej Montaż górnej blachy ochronnej wkręt 5 x 110mm Drewniany klin nałożyć na łaty dachowe, przyłożyć do lewej lub prawej krawędzi i bezpośrednio przykręcić do łaty dachowej wkrętami 5 x 110 mm UWAGA: klin musi leżeć na dwóch łatach dachowych Montaż górnej blachy ochronnej Kątownik ochronny przykręcić centralnie do drewnianego klinu, w przewidzianych otworach skręcić wkrętami 4 x 30 mm Uwaga: zgięcie blachy musi przylegać do krawędzi klinu.

19 4.4.9 Montaż lewej blachy górnej Hak mocujący Zawiesić lewą, górną blachę montażową i przymocować dwoma wkrętami 4 x 30 mm na zewnętrznej krawędzi drewnianego klina. UWAGA: skręcać za zagięciem blachy Następnie przymocować element do łaty dachowej za pomocą haków bocznych i wkrętów 4 x 30mm wkręt 4 x 30mm Należy zachować odstęp 5 mm, aby ułatwić wsunięcie kolejnego elementu Montaż lewej blachy górnej Śruba uszczelniająca Skręcić górną blachę montażową z drewnianym klinem za pomocą wkrętów uszczelniających 4,5 x 35mm Montaż środkowej blachy górnej Górną blachę zawiesić na kątowniku ochronnym i wsunąć 40 mm w szczelinę. Skręcić z drewnianym klinem dwoma wkrętami 4 x 30 mm na zewnętrznym końcu wkręty 4 x 30mm

20 Montaż prawej blachy górnej Prawą, górną blachę montażową przymocować za pomocą wkrętu uszczelniającego 4,3 x 35mm, haków bocznych i wkrętów 4 x 30 mm Montaż blachy górnej Blachy górne przymocować do łaty dachowej za pomocą 4 haków mocujących i 4 wkrętów 4 x 30 mm. Przykleić listwę uszczelniającą 60 x 30 mm na całej szerokości instalacji a także z lewej i prawej strony na długość około 25 cm do dołu części bocznej UWAGA: taśmę uszczelniającą nakleić w pobliżu przedniej krawędzi dachówki.

21 Prace wykończeniowe Następnie dopasować blachę ołowianą do dachówki i przykleić pianką poliuretanową albo podobnym klejem Kończenie montażu Na koniec instalacja zostaje całościowo zakryta. UWAGA: pokrycie dachowe należy ułożyć do bocznych elementów montażowych

22 5. Utrzymanie, konserwacja i serwis. - Podczas prac konserwacyjnych i innych prac kolektor musi być w stabilnym położeniu, aby wykluczyć niebezpieczeństwo przewrócenia się, spadnięcia. - Niedopuszczalne jest dokonywanie napraw i konserwacji pod uniesionym kolektorem i nie zabezpieczonym przed samoczynnym opadnięciem. - Przy pracach konserwacyjnych, naprawczych należy używać odpowiednich narzędzi, rękawic ochronnych oraz obuwia ochronnego. - Przed pracami konserwacyjnymi kolektora należy odczekać, aż temperatura kolektora obniży się do poziomu, przy którym nie może nastąpić oparzenie palców czy dłoni. Przeglądu instalacji solarnej należy dokonywać zgodnie z zaleceniami gwarancyjnymi poszczególnych elementów instalacji. W celu zagwarantowania bezawaryjnej pracy całego systemu należy co najmniej raz do roku przeprowadzić następujące prace serwisowe: Zabezpieczenie przed mrozem - sprawdzić odporność na zamarzanie płynu solarnego za pomocą przyrządu kontrolnego ( refraktometr ). W razie znaczącego spadku odporności płynu na zamarzanie należy go wymienić i ponownie odpowietrzyć cały układ. Ciśnienie w instalacji -należy kontrolować ciśnienie robocze w instalacji solarnej. Po okresie rozruchu jakikolwiek spadek ciśnienia jest niedozwolony. Naczynie wzbiorcze należy sprawdzić ciśnienie wejściowe naczynia rozszerzalnościowego. W tym celu należy odłączyć naczynie od instalacji i dokonać pomiaru ciśnienia. Ciśnienie wejściowe powinno wynosić 2,5 bara. Należy również sprawdzić układ regulacji i bezpieczeństwa jak również konstrukcję wsporczą lub mocującą kolektory. W każdym przypadku, aby zagwarantować Państwu prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji zalecane jest podpisanie umowy o świadczenie usług serwisowych ze specjalistycznymi firmami instalacyjnymi. Prawa autorskie: VITECO Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opracowania, lub jego elementów bez zgody autorów surowo zabronione. 02/2013

płaskich kolektorów słonecznych ES1V/2.0, ES1V/2.65, ES2V/2.0 AL, ES2V/2.65, wewnątrz połaci dachu skośnego krytego łupkiem dachowym

płaskich kolektorów słonecznych ES1V/2.0, ES1V/2.65, ES2V/2.0 AL, ES2V/2.65, wewnątrz połaci dachu skośnego krytego łupkiem dachowym Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V/2.0, ES1V/2.65, ES2V/2.0 AL, ES2V/2.65, wewnątrz połaci dachu skośnego krytego łupkiem dachowym 02/2012 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zapoznać się przed montażem. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu. Zapoznać się przed montażem. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E na dachu pochyłym pokrytym blachą, papą, gontem bitumicznym lub. 01/2012 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

ES1V2.65S, ES1V2.65B,

ES1V2.65S, ES1V2.65B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, na dachu pochyłym pokrytym blachą, papą, gontem bitumicznym lub blachodachówką. 05/2009 Zapoznać się przed montażem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E płaskich kolektorów słonecznych Viteco 20E i Viteco 26E 01/2012 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V2.65S, ES1V2.65B, 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów przekracza 20 m, a budynek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V/2.0, ES1V/2.65, ES2V/2.0 AL, ES2V/2.65, ES2H/2.65 na dachu pochyłym pokrytym dachówką.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V/2.0, ES1V/2.65, ES2V/2.0 AL, ES2V/2.65, ES2H/2.65 na dachu pochyłym pokrytym dachówką. Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1V/2.0, ES1V/2.65, ES2V/2.0 AL, ES2V/2.65, ES2H/2.65 na dachu pochyłym pokrytym dachówką. 04/2014 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

EP 2.0, EP 2.6 i EPM 2.6

EP 2.0, EP 2.6 i EPM 2.6 INSTRUKCJA MONTAŻU PŁASKICH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH EP 2.0, EP 2.6 i EPM 2.6 NA DACHU PŁASKIM LUB FUNDAMENCIE UWAGA: ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED MONTAŻEM! 1. INFORMACJE WSTĘPNE Instalacja odgromowa W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich urządzeń E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu pochyłym pokrytym dachówką.

Instrukcja montażu płaskich urządzeń E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu pochyłym pokrytym dachówką. Instrukcja montażu płaskich urządzeń E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu pochyłym pokrytym dachówką. 07/2011 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu

Bardziej szczegółowo

EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9

EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 Instrukcja montażu kolektorów próżniowych EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 1 1. Dane techniczne kolektorów próżniowych: EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 Typ kolektora EV 3.0 EV 3.6 EV 4.9 Liczba rur 18 22 30 Szerokość [cm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30

Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30 Instrukcja montażu kolektorów próżniowych SP S58-18, SP S58-22, SP S58-30 1. Dane techniczne kolektorów próżniowych. SP S58-18 SP S58-22 SP S58-30 Ilość rur próżniowych 18 22 30 Konstrukcja rury Rura próżniowa

Bardziej szczegółowo

E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu płaskim lub fundamencie. 10/2013 Zapoznać się przed montażem.

E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu płaskim lub fundamencie. 10/2013 Zapoznać się przed montażem. Instrukcja montażu E-PVT 2,0; E-PV 300W na dachu lub fundamencie. 10/2013 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja odgromowa W przypadku gdy wysokość montażu kolektorów lub modułów

Bardziej szczegółowo

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B,

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu pochyłym. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Kolektor aluminiowy Wskazówki dla Instalatorów 07/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY

CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM KULTUROWO HISTORYCZE KANTOR MŁYŃSKI W STRZEGOWIE KOLEKTORY SŁONECZNE PROJEKT WYKONAWCZY Lokalizacja: Strzegowo, ul. Ciechanowska 18 A powiat Mława, województwo mazowieckie Nr ewid. działki : działka

Bardziej szczegółowo

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B,

ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu pochyłym pokrytym dachówką. 05/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 0 07/00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Zakres dostawy Zakres dostawy! Przed

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przyczyny nieprawidłowości pracy instalacji solarnych

Tabela 1. Przyczyny nieprawidłowości pracy instalacji solarnych Przykładowe zadanie egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu w modelu d dla kwalifikacji B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ustal zakres planowanych działań, które każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Elementy połączeniowe

Elementy połączeniowe Elementy połączeniowe Rotametr Przyłącze: 3/4M x 1 2 x przyłącze ½ przeznaczone do napełniania instalacji 3 zawory kulowe 707120304 Zawór kulowy powrotu Przyłącze: Ø22 x 1 Przyłącze grupy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie NAZWA NR KAT. MONTAŻ 3 3 4 OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS -335 27. 0. 03 Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu.

Bardziej szczegółowo

Montaż na powierzchniach skośnych

Montaż na powierzchniach skośnych Montaż na powierzchniach skośnych Annex do instrukcji montażu systemów solarnych z serii: PROECO JNYL PROECO JNQG PROECO JNHX PROECO JNHP Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce Sadków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2 Vitosol 100-F typ SV1 Vitosol 100-F Kolektor płaski Typ SV1 i SH1 do pionowego lub poziomego montażu, na płaskich

Bardziej szczegółowo

Elementy połączeniowe

Elementy połączeniowe Elementy połączeniowe Rotametr Przyłącze: Ø22 x 1 2 x przyłącze 1 przeznaczone do napełniania instalacji 3 zawory kulowe 707120301 Zawór kulowy powrotu Przyłącze: Ø22 x 1 Przyłącze grupy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR Stan na dzień 24.06.2014 Zastrzega się prawo do zmian technicznych DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA TRANSPORTU a) Kolektor

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV 15 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniżej. Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej 604 470 04/006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 5 Rura podwójna Twin Tube DN 0 604977.00-.SD Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q 1 ILOŚĆ ENERGII DOSTARCZANEJ PRZEZ SŁOŃCE CZYSTE NIEBO LEKKIE ZACHMURZENIE SŁOŃCE ZA BIAŁĄ WARSTWĄ CHMUR ZIMA 1000 W/m² 600 W/m² 300 W/m² 100 W/m² KOLEKTORY SŁONECZNE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r

CENNIK WATT e'sens. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r CENNIK WATT e'sens Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania KOD NAZWA LICZBA LICZBA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektora słonecznego kompaktowego ciśnieniowego Heat-Pipe

Instrukcja montażu kolektora słonecznego kompaktowego ciśnieniowego Heat-Pipe Instrukcja montażu kolektora słonecznego kompaktowego ciśnieniowego Heat-Pipe dział handlowy/magazyn: CONSTRUCO Sp. z o.o. ul. Opolska 3 49-314 Pisarzowice CONSTRUCO Sp. z o.o. Al.Solidarności 117/207

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800 Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych TBK 58 1800 SYMBOLE Następujące symbole zamieszczone zostały na kolektorze: przed rozpoczęciem użytkowanie kolektora należy zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo,

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo, Zestawy solarne IMMERSOLE HEAT PIPE na kolektorach próżniowych EV3.0, EV3.6 i EV4.9 Instrukcja obsługi i montażu Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, magazynowania i transportu Kolektor płaski. Solter NX 2.0. Stan na dzień Zastrzega się prawo do zmian technicznych

Instrukcja montażu, magazynowania i transportu Kolektor płaski. Solter NX 2.0. Stan na dzień Zastrzega się prawo do zmian technicznych Instrukcja montażu, magazynowania i transportu Kolektor płaski Solter NX 2.0 Stan na dzień 30.05.2012 Zastrzega się prawo do zmian technicznych DANE TECHNICZNE Typ: Solter NX 2.0 Powierzchnia brutto 2,0

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r. KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE WATT e'sens Z LAKIEROWANYMI KOLEKTORAMI

Obowiązuje od r. KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE WATT e'sens Z LAKIEROWANYMI KOLEKTORAMI CENNIK WATT esens 2014 Obowiązuje od 5.03.2014 r. KOD KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE WATT e'sens Z LAKIEROWANYMI KOLEKTORAMI 00- ZESTAWY BEZ UD I KWS - TRANSPORT NA TERENIE POLSKI GRATIS c.w.u W ZESTAWIE KOLEKTORY

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4 Do montaŝu płaskich kolektorów słonecznych WATT3000 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniŝej. Zestaw do montaŝu konstrukcji z pojedynczym kolektorem WATT3000 (tzw. UD 1): Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2013 obowiązuje od

CENNIK 1/2013 obowiązuje od I.1. KOLEKTORY PRÓŻNIOWE TYP KOLEKTORA 1 Kolektor próżniowy TBK 16-58-1800 pow. absorbera 1,33 / pow. br. 2,72 / sprawność 72% 2 320,00 zł 2 Kolektor próżniowy TBK 22-58-1800 pow. absorbera 1,79 / pow.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800

Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800 serwis@isko.pl Instrukcja obsługi i montażu kolektorów próżniowych NSC 22 58 1800 NSC 30 58 1800 Wydanie I z 2009 r. 44-336 Jastrzębie Zdrój ul. Świerczewskiego 82 serwis@isko.pl SYMBOLE Następujące symbole

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

SUN-EKO Swoboda Tadeusz ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów NIP 548-241-17-89 tel. 697 388 184. Instrukcja

SUN-EKO Swoboda Tadeusz ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów NIP 548-241-17-89 tel. 697 388 184. Instrukcja SUN-EKO Swoboda Tadeusz ul. Budowlanych 6 43-430 Skoczów NIP 548-241-17-89 tel. 697 388 184 Instrukcja OBSŁUGI I MONTAŻU KOLEKTORA TS-101H Wydanie II rok 2010 Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania kolektora

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Zehnder ZIP. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ZIP. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Standardowe długości Promienniki sufi towe dostępne są w standardowych długościach 2, 3, 4, 5 i 6 m. Dłuższe

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik ZESTAWY KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH PROMOCJA Cena netto 1. Zestaw do c.w.u 200 litrów - dla 2-3 osób 8 299,00 zł 9 999,00 zł Przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 2-3 osób. W skład zestawu

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych 1. Odpowietrzenie instalacji glikolowej 30 komplet 2. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektora słonecznego kompaktowego bezciśnieniowego

Instrukcja montażu kolektora słonecznego kompaktowego bezciśnieniowego Instrukcja montażu kolektora słonecznego kompaktowego bezciśnieniowego dział handlowy/magazyn: CONSTRUCO Sp. z o.o. ul. Opolska 3 49-314 Pisarzowice CONSTRUCO Sp. z o.o. Al.Solidarności 117/207 00-140

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Wersja

Instrukcja montażu Wersja Instrukcja montażu Wersja13.04.03 (tłumaczenie z instrukcji niemieckiej) Strona 1 DESKI MONTAŻOWE Wartości projektowe dla desek montażowych Istniejące łaty deska Siłą ssąca Nacisk Siłą zsuwająca montażowa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Instalatorów

Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Wskazówki dla Instalatorów 04/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera wstępne dobory kolektorów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

EuroCondens SGB E

EuroCondens SGB E EuroCondens SGB 125-300 E Elementy obudowy kotła 21 22 12 2 2 2 11 2 10 8 98 9 97 96 95 94 93 92 14 13 5 4 7 13 14 91 90 44 20 18 19 16 3 17 39 20 6 15 1 23 23 23 Elementy budowy kotła 37 55 42 47 34 54

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY NNr refernnrencyjny postępowania: ZP.271.45.2016.AI KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych - wszystkie materiały związane z konserwacją instalacji solarnych

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Zasobnik buforowy SBP E / SOL SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOSOL 200-F. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Vitosol 200-F Typ SVK Kolektor płaski do dachów ze spadkiem, montaż na dachu VITOSOL 200-F 7/2012 Po montażu usunąć! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu pochyłym

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu pochyłym Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu pochyłym www.heliosin.pl SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo 2. Transport 3. Specyfikacja kolektora AKH 12/18 4. Opakowania i zestawienie elementów montażowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej

Instrukcja montażu. Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej 601 68 11/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

3. Kolektory rurowe próżniowe MVK001

3. Kolektory rurowe próżniowe MVK001 3. Kolektory rurowe próżniowe MVK001 Produkt: Próżniowe kolektory rurowe z serii MVK 001 (14 rurowe) opierają się na sprawdzonej zasadzie Sydney. Zastosowanie próżni umożliwia osiągnięcie 30% niższych

Bardziej szczegółowo

PRASA HYDRAULICZNA 30 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRASA HYDRAULICZNA 30 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASA HYDRAULICZNA 30 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ, PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH ORAZ WŁAŚCIWĄ EKSPLOATACJĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim www.heliosin.pl SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo 2. Transport 3. Specyfikacja kolektora AKH 12/18 4. Opakowania i zestawienie elementów montażowych

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

System listew osłonowych

System listew osłonowych System listew osłonowych Listwy osłonowe Listwy osłonowe N Stabilny tworzywowy profil z PVC posiadający miękką uszczelkę ścienną. Łatwy montaż listwy dzięki sprężynowemu zapięciu. Listwa osłonowa wykonana

Bardziej szczegółowo