Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers SD PL (006/04) SD

2 Sps treśc Informacje ogólne Dane technczne ezpeczeństwo Zastosowane zgodne z przeznaczenem Rodzaje wskazówek Wskazówk bezpeczeństwa, których należy szczególne przestrzegać Przed rozpoczęcem montażu Wskazówk ogólne Ops częśc Dodatkowe narzędza Transport składowane Dokumentacja technczna Oblczene wymaganej powerzchn Prace przygotowawcze na dachu Ustalene mejsca rozpoczęca montażu Montaż dodatkowych łat dachowych Montaż kolektorów Przygotowane montażu kolektorów Zamocowane kolektorów Podłączene czujnka kolektora Przyłączene przewodów zborczych Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana Odpowetrzane przez odpowetrznk (akcesora) na dachu Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (wyposażene dodatkowe) Montaż blach osłonowych Dolne blachy osłonowe oczne blachy osłonowe Środkowa lstwa osłonowa mędzy dwoma kolektoram Środkowe blachy osłonowe w montażu welorzędowym Górne blachy osłonowe górnego rzędu kolektorów w montażu welorzędowym Górne blachy osłonowe Pokryce dachu Prace końcowe Kontrola nstalacj Izolacja przewodów zborczych przyłączenowych Skrócona nstrukcja montażu dwóch kolektorów PL (006/04) SD

3 Informacje ogólne Informacje ogólne W tym rozdzale przedstawono zasady, których należy przestrzegać podczas montażu. Podczas montażu eksploatacj nstalacj należy przestrzegać przepsów norm krajowych! Nemcy Prace montażowe na dachach DIN 88, VO, część C : Wykonywane pokryć dachowych uszczelneń dachów. DIN 89, VO, część C: Prace hydraulczne. DIN 845, VO, część C: Prace na rusztowanach. Podłączane termcznych nstalacj solarnych EN 976: Termczne nstalacje solarne ch częśc konstrukcyjne (nstalacje prefabrykowane). ENV 977: Termczne nstalacje solarne ch częśc konstrukcyjne (nstalacje wykonane na zamówene klenta) DIN 988: Zasady technczne dotyczące nstalacj wody użytkowej (TRWI). Instalacja wyposażane zasobnkowych podgrzewaczy c.w.u. DIN 475, część : Podgrzewacze c.w.u nstalacje do podgrzewana wody użytkowej przemysłowej; wymagana, oznaczene, wyposażene sprawdzene. DIN 880, VO: Instalacje grzewcze przygotowana c.w.u.. DIN 88, VO: Prace przy nstalacjach gazowych, wodnych ścekowych. DIN 84, VO: Prace termozolacyjne przy nstalacjach grzewczych AV WasV: Warunk przetargowe dla robót w budownctwe nadzemnym: Rozporządzene w sprawe zaopatrzena w wodę. DVGW W 55: Instalacje do podgrzewana przesyłu wody użytkowej; środk technczne zapobegające rozwojow bakter z rodzaju Legonella. Tab. Zasady technczne dotyczące montażu termcznych nstalacj solarnych (wybór) w Nemczech. VO: Przepsy dotyczące zlecana wykonywana robót budowlanych część C: Ogólne warunk technczne wykonana robót budowlanych (ATV) Warunk przetargów dotyczące prac budowlanych w budownctwe lądowym nadzemnym ze szczególnym uwzględnenem budownctwa meszkanowego. Ochrona odgromowa Jeżel wysokość budynku (wysokość montażowa) ne przekracza 0 m, ne jest wymagana szczególna ochrona odgromowa. Jeżel budynek posada nstalację odgromową, elektryk pownen sprawdzć przyłączene nstalacj solarnej do tej nstalacj. RECYKLING Po zakończenu eksploatacj kolektory można zwrócć producentow. Użyte materały zostaną przetworzone w sposób jak najmnej obcążający środowsko PL (006/04) SD

4 Dane technczne Dane technczne FKC- Certyfkaty 006 DIN Długość Szerokość Wysokość Odstęp pomędzy kolektoram Tab. Dane technczne 070 mm 45 mm 90 mm 5 mm Pojemność absorbera, montaż ponowy V f 0,86 l Pojemność absorbera, montaż pozomy V f,5 l Powerzchna zewnętrzna (brutto) A G,7 m Powerzchna absorbera (netto), m Waga netto, montaż ponowy m 4 kg Waga netto, montaż pozomy m 4 kg Dopuszczalne nadcśnene robocze kolektora p max 6 bar PL (006/04) SD

5 ezpeczeństwo ezpeczeństwo Rozdzał ten przedstawa wskazówk bezpeczeństwa, których należy przestrzegać, aby zapewnć bezpeczną bezawaryjna pracę układu solarnego. Wskazówk bezpeczeństwa oraz wskazówk praktyczne odnoszące sę do poszczególnych czynnośc montażowych znajdują sę bezpośredno obok opsów tych czynnośc. Przed rozpoczęcem prac montażowych należy dokładne zapoznać sę ze wskazówkam dotyczącym bezpeczeństwa. Neprzestrzegane tych wskazówek może stanowć zagrożene dla zdrowa, a nawet życa ludzkego oraz prowadzć do szkód materalnych środowskowych. Uwag do nstrukcj W tej nstrukcj montażu przedstawono ważne nformacje dotyczące bezpecznego właścwego montażu zestawu kolektorów w połac dachu oraz przyłącza hydraulcznego.. Zastosowane zgodne z przeznaczenem Opsany w nnejszej nstrukcj zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu termcznych kolektorów słonecznych (montaż ponowy pozomy) na dachach skośnych o pochylenu od 5 do 65. Warunk eksploatacj System można montować wyłączne na dachach o odpowednej wytrzymałośc. W raze wątplwośc należy zwrócć sę do specjalsty od statyk budowl lub dekarza. Dopuszczalne obcążene śnegem dla zestawu montażowego wynos,8 kn/m maksymalna wysokość montażowa 0 m. Rysunk przedstawone w tej nstrukcj pokazują ponowy montaż kolektorów. Różnce pomędzy montażem ponowym a pozomym zostały odpowedno opsane. Całość dokumentacj techncznej podlega obowązkow przechowywana. Producent udostępna ją do wglądu na życzene. Czynnośc opsane w tej nstrukcj montażu mogą wykonywać tylko osoby posadające odpowedne kwalfkacje w zakrese nstalacj gazowych wodnych. Aby samodzelne wykonywać opsane czynnośc montażowe, trzeba posadać fachową wedzę. Instrukcję montażu należy przekazać klentow. Instalator pownen objaśnć klentow sposób dzałana obsług urządzena PL (006/04) SD 5

6 ezpeczeństwo. Rodzaje wskazówek Zastosowano dwa stopne wskazówek oznaczone odpowednm ostrzeżenam:. Wskazówk bezpeczeństwa, których należy szczególne przestrzegać ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza nebezpeczeństwo, którego źródłem może być dany produkt które bez podjęca dostatecznych środków bezpeczeństwa może prowadzć do cężkch obrażeń cała, a nawet śmerc. OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI/ USZKODZENIE UDYNKU W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Znak ten ostrzega przed nebezpeczeństwem, które może spowodować średne lub lekke obrażena cała lub szkody materalne. Po zakończenu prac należy skontrolować, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamontowane. Inne symbole oznaczające zagrożena wskazówk praktyczne: Wskazówk dla użytkownka pozwalające na optymalne wykorzystane nastawene urządzena, jak równeż nne użyteczne uwag. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Dokonane zman konstrukcyjnych może spowodować zranene ludz lub zakłócene funkcj nstalacj. Ne wolno dokonywać żadnych zman konstrukcyjnych. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Jeżel kolektory materały montażowe są przez dłuższy czas wystawone na dzałane słońca, stneje nebezpeczeństwo oparzena sę o nagrzane elementy. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Podczas montażu należy przykryć kolektor materały montażowe (np. dostępną jako akcesora plandeką), aby ne nagrzały sę od promen słonecznych PL (006/04) SD

7 Przed rozpoczęcem montażu 4 Przed rozpoczęcem montażu 4. Wskazówk ogólne Poneważ prace montażowe wymagają dośwadczena mogą być nebezpeczne, zalecamy zlecć montaż kolektorów uszczelnene dachu frme dekarskej. Przed rozpoczęcem prac montażowych należy zapoznać sę z zewnętrznym warunkam montażu oraz lokalnym przepsam. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Jeżel kolektory materały montażowe są przez dłuższy czas wystawone na dzałane słońca, stneje nebezpeczeństwo oparzena sę o nagrzane elementy. Należy nosć odzeż ochronną. Podczas montażu należy przykryć kolektor materały montażowe (np. dostępną jako akcesora plandeką), aby ne nagrzały sę od promen słonecznych. Rys SD Wdok ogólny pary kolektorów, montaż w połac dachu Należy sprawdzć: czy dostawa jest kompletna a poszczególne częśc składowe ne są uszkodzone. optymalne uszeregowane kolektorów słonecznych. Proszę uwzględnć promenowane słoneczne (kąt ustawena, ustawene na połudne). Należy unkać mejsc zacenonych wysokm drzewam lub nnym obektam dopasować pole kolektorów do wyglądu budynku (np. ścan z oknam, drzwam tp.). Proszę stosować wyłączne orygnalne częśc zamenne producenta dokonywać wymany nezwłoczne po stwerdzenu wady. Należy usunąć wymenć uszkodzone dachówk, gonty lub płyty dachowe z mejsca, gdze będą montowane kolektory PL (006/04) SD 7

8 Przed rozpoczęcem montażu 4. Ops częśc 4.. Zestaw do montażu kolektorów Zestawy montażowe służą do mocowana kolektorów uszczelnena dachów. Dolne blachy montażowe (rys., poz. 6, 9 0) mogą być montowane na dachach krytych gontem/łupkem bez ołowanego fartucha ochronnego. Do zamontowana kolektorów w klku rzędach koneczne są zestawy podstawowe rozbudowujące, które należy zamówć osobno Rys SD zestaw podstawowy do kolektorów zewnętrznych zestaw rozbudowujący do środkowego kolektora (montaż ponowy, jeden rząd) Zestaw podstawowy do dwóch zewnętrznych kolektorów w jednym rzędze (rys. ): Zestaw rozszerzony, dla wszystkch pozostałych kolektorów (rys. ): Poz. : Górna blacha osłonowa, lewa strona Poz. : Górna blacha osłonowa, środek Poz. : Górna blacha osłonowa, prawa strona Poz. 4: Zaczep (w tym 4 zapasowe) 6 Poz. 4: Zaczep Poz. 7: Lstwa do mocowana profl podtrzymujących Poz. 5: oczna blacha osłonowa, prawa strona Poz. 8: Profl podtrzymujący (montaż pozomy: ) Poz. 6: Dolna blacha osłonowa, prawa strona Poz. 9: Dolna blacha osłonowa, środek Poz. 7: Lstwa do mocowana profl podtrzymujących Poz. : Rolka taśmy uszczelnającej Poz. 8: Profl podtrzymujący (montaż pozomy: 6 ) 4 Poz. 4: Docskacz dwustronny Poz. 0: Dolna blacha osłonowa, lewa strona Poz. 5: Lstwa osłonowa Poz. : Rolka taśmy uszczelnającej Poz. : oczna blacha osłonowa, lewa strona Poz. 9: Nakładka dachówkowa Poz. : Podkładka, lewa strona Poz. 4: Docskacz dwustronny Poz. 5: Lstwa osłonowa Poz. 6: Śruba 6 40 z podkładką 6 Poz. 7: Docskacz jednostronny 6 Poz. 8: Podkładka, prawa strona Poz. 9: Nakładka dachówkowa PL (006/04) SD

9 Przed rozpoczęcem montażu 4.. Połączene hydraulczne Do wykonana połączena hydraulcznego potrzebny jest zestaw przyłączenowy oraz zestaw łączący dwa kolektory Rys. 0 Zestaw przyłączenowy łączący (rysunek z kolektoram ponowym) SD Zestaw przyłączenowy, do każdego pola kolektorów (rys. ) Poz. : Opaska zacskowa ( na zapas) 5 Poz. 7: Końcówka węża R¾ z perścenem Poz. : Nakrętka złączkowa G zacskowym 8 mm Poz. 4: Perśceń zacskowy Poz. 8: Zaślepka Poz. 5: Złączka kolankowa Poz. 9: Wąż nstalacj solarnej o dł. 55 mm Poz. 6: Wąż nstalacj solarnej o dł. 000 mm Poz. 0: Złącze gwntowe do czujnka kolektora Poz. : Klucz SW5 Zestaw łączący kolektory, dla każdego kolektora (z dwoma narożnkam ochronnym, rys. 4 ) Poz. : Wąż nstalacj solarnej o dł. 95 mm Poz. : Zacskowa opaska sprężysta 4 Rys SD Dwa narożnk ochronne jeden zestaw łączący PL (006/04) SD 9

10 Przed rozpoczęcem montażu 4. Dodatkowe narzędza Pozomca Sznur murarsk Podnośnk przyssawkowy Kamzelka z lną zabezpeczającą Materał do zazolowana rur Rusztowane Drabna dekarska lub sprzęt do prac komnarskch Dźwg lub wcągarka Wkrętarka wertarka akumulatorowa (Ø 4 mm) Klucz płask SW0 (włączne z przedłużką o dł. 80 mm) Klucz SW8 4.4 Transport składowane Wszystke częśc dostarczane są w ochronnych opakowanach transportowych. Opakowane transportowe należy usunąć zgodne z wymaganam ochrony środowska. Ochrona przyłączy kolektora podczas transportu Przyłącza kolektora chronone są przed uszkodzenem za pomocą kapturków z tworzywa sztucznego. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! jeżel powerzchne uszczelnające zostaną uszkodzone. Nakładk z tworzywa sztucznego należy zdjąć (rys. 5, poz. ) bezpośredno przed montażem. Składowane Kolektory mogą być składowane wyłączne w suchym mejscu. Kolektory składowane na wolnym powetrzu muszą być zabezpeczone przed deszczem. Rys SD Plastkowe kapturk na przyłączach kolektorów PL (006/04) SD

11 Przed rozpoczęcem montażu 4.5 Dokumentacja technczna Instalacja solarna składa sę z różnych komponentów (rys. 6), które zawerają dokumentację koneczną przy montażu, obsłudze konserwacj. Elementy osprzętu mogą posadać dokumentację dodatkową. Poz. : Poz. : Poz. : Kolektor: nstrukcja montażu zestawu do zamocowana w połac dachu jest załączona do zestawu przyłączenowego Stacja obsług pompowa: nstrukcja montażu załączona jest do stacj Zasobnk: nstrukcja montażu załączona jest do zasobnka Rys SD Komponenty nstalacj solarnej dokumentacja technczna PL (006/04) SD

12 Przed rozpoczęcem montażu 4.6 Oblczene wymaganej powerzchn Powerzchna o ponższych wymarach jest mnmalną powerzchną wymaganą do montażu. Wymar A Powerzchna koneczna do zamontowana pola kolektora oraz blach osłonowych. Wymar C Co najmnej dwa rzędy dachówek do kalency lub komna. W przypadku nezachowana tego odstępu stneje ryzyko zwłaszcza w przypadku dachówek układanych "na mokro" uszkodzena pokryca dachu w strefe kalency. Wymar D Występ dachu wraz z gruboścą ścany szczytowej. Wymar E Rys. 7 Koneczne wymary SD Wymar E wynos przynajmnej 0 cm, zachowane tego wymaru jest koneczne do zamontowana przewodów przyłączenowych na poddaszu u dołu. Wymar F Wymar F wynos przynajmnej 40 cm, zachowane tego wymaru jest koneczne do zamontowana przewodów przyłączenowych na poddaszu u góry. Powerzchna koneczna do ponowego montażu kolektorów: Powerzchna koneczna do pozomego montażu kolektorów: Ilość kolektorów Wymar A Wymar Ilość kolektorów Wymar A Wymar,67 m,80 m 4,5 m,87 m,84 m,80 m 6,6 m,87 m 4 5,0 m,80 m 4 8,7 m,87 m 5 6,8 m,80 m 5 0,80 m,87 m 6 7,4 m,80 m 6,90 m,87 m 7 8,5 m,80 m 7 4,99 m,87 m 8 9,69 m,80 m 8 7,09 m,87 m 9 0,86 m,80 m 9 8,96 m,87 m 0,0 m,80 m 0,8 m,87 m Tab. Powerzchna wymagana do ponowego montażu kolektorów (oraz blach osłonowych) Tab. 4 Powerzchna wymagana do pozomego montażu kolektorów (oraz blach osłonowych) PL (006/04) SD

13 Prace przygotowawcze na dachu 5 Prace przygotowawcze na dachu ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Zdjąć dachówk z mejsca, w którym będze montowane pole kolektorów (tab. tab. 4) oraz dachówk z dodatkowych rzędów, tak aby można było wygodne stanąć PL (006/04) SD

14 Prace przygotowawcze na dachu 5. Ustalene mejsca rozpoczęca montażu Na początku należy dokładne ustalć mejsce, w którym należy rozpocząć montaż. Mejsce rozpoczęca montażu w pozome Zmerzyć wymar X (odstęp mędzy dachówkam znajdującym sę na bocznych blachach osłonowych, rys. 8, poz. ) na dachu przeneść go na dach. Jeżel to możlwe, dachówk należy cąć tylko z prawej strony pola kolektorów zawsze w zagłębenu pofalowana. Po przecęcu dachówk pownna zostać przynajmnej jej połowa. Mejsce rozpoczęca montażu w pone Przy uwzględnenu wymaru (rys. 8) wyznaczyć najnższy rząd dachówek do wycęca (rys. 8, poz. ). Jeżel trzeba skrócć dachówk, to można cąć tylko górne dachówk (przycęca należy dokonać po zamontowanu blach osłonowych). Ilość Wymar A Wymar X kolektorów ponowo pozomo ponowo pozomo,50 m,4 m, m,4 m,67 m 4,5 m,49 m 4,4 m,84 m 6,6 m,66 m 6,4 m 4 5,0 m 8,7 m 4,8 m 8,5 m 5 6,8 m 0,80 m 6,00 m 0,6 m 6 7,4 m,90 m 7, m,7 m 7 8,5 m 4,99 m 8,4 m 4,8 m 8 9,69 m 7,09 m 9,5 m 6,9 m 9 0,86 m 8,96 m 0,68 m 8,78 m 0,0 m,8 m,85 m,0 m Tab. 5 Szerokość pola kolektorów z blacham osłonowym (wymar A) odstępem mędzy dachówkam (wymar X) włączne Ilość Wymar rzędów ponowo pozomo,80 m,87 m 5,0 m,7 m 7,5 m 4,47 m 4 9,47 m 5,77 m Tab. 6 Wysokość pola kolektora wraz z blachą osłonową (wymar ) PL (006/04) SD

15 Prace przygotowawcze na dachu > 80 mm > 80 mm X A Rys. 8 Ustalene dokładnego położena pola kolektorów SD PL (006/04) SD 5

16 Prace przygotowawcze na dachu 5. Montaż dodatkowych łat dachowych Do ułożena blach osłonowych oraz kolektorów potrzebne będą dodatkowe łaty dachowe tej samej wysokośc jak stnejące. Zamast montować dodatkowe łaty dachowe, można nadać właścwy wymar stnejącym łatom dachowym tam, gdze ma być zamontowane pole kolektorów. W tej nstrukcj opsano montaż z dodatkowym łatam dachowym. Długość dodatkowych łat dachowych Mnmalna długość dodatkowych łat (rys. 9, poz. ) odpowada szerokośc pola kolektorowego (tab. 5, str. 4, wymar A) plus ok. 0 cm na boczne zaczepy (rys. 9, poz. ). USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu. Łaty przymocować na połączenach do krokw lub połączyć je dobrze, np. przykręcając je do stnejących łat dachowych (rys. 9, poz. rys., poz. ). > 80 mm X A SD Rys. 9 Poz. : Poz. : Poz. : Długość dodatkowych łat dachowych (tutaj: perwsza łata na dole z proflem podtrzymującym) Zaczep Dodatkowe łaty dachowe Połączene dodatkowych łat dachowych PL (006/04) SD

17 Prace przygotowawcze na dachu 5.. Montaż profl przytrzymujących na perwszej dodatkowej łace dachowej Jeżel na dachu ne ma wystarczająco mejsca do zamontowana profl podtrzymujących, należy je zamontować na zem przymocować do perwszej dodatkowej łaty dachowej. Dwa profle podtrzymujące (rys. 0, poz. ) przymocować na końcu lstwy za pomocą śrub 4x0 (rys. 0, poz. ). Przy montażu pozomym należy do lstwy drewnanej przymocować profle podtrzymujące (rys. 0, poz. ) ( na zewnątrz, w środku). Zamontowane profle podtrzymujące ustawć na perwszej dodatkowej łace dachowej (rys., poz. ) przymocować dwoma śrubam 4x 40 (rys., poz. ) (zachować wymary) SD Rys. 0 Montaż profl przytrzymujących na lstwe drewnanej (70) Montaż dodatkowych łat dachowych Rys. Zamocowane profl podtrzymujących na łace dachowej (wymar w mm, wartość w nawase = montaż pozomy) USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu w wynku nedostatecznego uszczelnena blach osłonowych. Jeżel krokwe ne znajdują sę na jednym pozome, należy je wyrównać (rys. ). Montowane łaty dachowe należy wypozomować przy użycu pozomcy. Rys. Wyrównane różnc w pozome krokw SD PL (006/04) SD 7

18 Prace przygotowawcze na dachu Jeżel trzeba zamontować dodatkową łatę dachową (rys., poz. ) obok już zamontowanej, tę zamontowaną należy przełożyć w mejsce montażu pola kolektorów (rys., poz. ) dobrze zamocować (rys., poz. ). Dachówk muszą zachodzć na boczne blachy osłonowe. 4 Montaż w jednym rzędze Zamontować perwszą łatę dachową z proflam podtrzymującym (rys. 4, poz. ). Zamontować drugą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy na dole (rys. 4, poz. ). Zamontować trzecą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy na górze (rys. 4, poz. ). Zamontować czwartą łatę dachową, na której oprze sę kln styropanowy górnych blach osłonowych (rys. 4, poz. 4). Zamontować pątą łatę dachową, na której oprą sę górne blachy osłonowe (rys. 4, poz. 5). Zamontować szóstą łatę dachową, na której oprą sę zostaną zamocowane górne blachy osłonowe (rys. 4, poz. 6) SD Rys. Przełożene łat dachowych w mejscu montażu pola kolektorów Poz. : Przełożona łata dachowa Poz. : Przymocowane końców łat dachowych (kontrłaty) Poz. : Pole kolektorów (krawędź zewnętrzna) Poz. 4: Krokew ( ) 0 (00) (0-50) ( ) Rys. 4 Odstępy mędzy dodatkowym łatam dachowym, montaż w jednym rzędze (wymary w mm, wartośc w nawase = wykonane pozome) SD PL (006/04) SD

19 Prace przygotowawcze na dachu Montaż w klku rzędach Łaty dachowe w perwszym rzędze należy zamontować tak samo, jak w przypadku montażu w jednym rzędze (rys. 4). W dolnym rzędze odpada 5 6 łata. Czwarta dodatkowa łata dachowa do kolektorów montowanych w jednym rzędze jest jednocześne perwszą łatą dachową rzędu znajdującego sę wyżej (rys. 5, poz. ) służy do zamontowana płytk podtrzymującej górny rząd kolektorów. Zamontować drugą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy (rys. 5, poz. ). Zamontować trzecą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy na górze (rys. 5, poz. ). Zamontować czwartą łatę dachową, na której oprze sę kln styropanowy górnych blach osłonowych (rys. 5, poz. 4). Zamontować pątą łatę dachową, na której oprą sę górne blachy osłonowe (rys. 5, poz. 5) Zamontować szóstą łatę dachową, na której oprą sę zostaną zamocowane górne blachy osłonowe (rys. 5, poz. 6) (990-00) 0 (90) (40-440) (60-660) Rys. 5 Odstępy mędzy dodatkowym łatam dachowym, montaż w klku rzędach (wymary w mm, wartośc w nawasach = montaż pozomy) SD PL (006/04) SD 9

20 Montaż kolektorów 6 Montaż kolektorów Rozpoczynając montaż kolektorów, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpeczeństwa oraz zaleceń praktycznych. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Rys. 6 Dwa zamontowane kolektory SD Po zakończenu prac należy skontrolować, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamontowane. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! jeżel powerzchne uszczelnające zostaną uszkodzone. Nakładk z tworzywa sztucznego należy zdjąć z przyłączy kolektora bezpośredno przed montażem. Przy montażu korzystać należy zurządzena podnośnkowego umeszczonego na dachu lub z - punktowych przyssawek transportowych o dostateczne dużej nośnośc lub dostępnych jako wyposażene dodatkowe specjalnych uchwytów transportowych (ułatwają podnoszene). Nezabezpeczone kolektory mogą spaść podczas transportu lub montażu PL (006/04) SD

21 Montaż kolektorów 6. Przygotowane montażu kolektorów Przed przystąpenem do właścwego montażu na dachu, wstępne można zmontować elementy nstalacj na zem, co usprawn prace wykonywane na dachu. Aby zabezpeczyć węże solarne należy zamontować opask zacskowe z perścenem. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wynku neszczelnośc węży nstalacj solarnej. Opask zacskowe (rys. 7, poz. ) muszą sę znaleźć we właścwym mejscu przed docągnęcem perścena (rys. 7, poz. ). Późnejsze luzowane opasek w celu przesunęca może zmnejszyć słę mocowana opasek. Rys. 7 Opaska zacskowa z perścenem zamontowana wstępne na zaślepkach SD NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Perśceń można docągać tylko wtedy, jeżel opaska znajduje sę na wężu. Połączene hydraulczne w układze "Tchelmanna" Orurowane kolektora należy przyłączyć w układze Tchelmanna. Dzęk temu do każdego z kolektorów doprowadzany jest tak sam strumeń objętoścowy (rys. 8). Przewód zaslający może być usytuowany z prawej (rys. 8) lub lewej strony u góry (rys. 9). W tej nstrukcj przewód zaslający przedstawono po strone prawej. Kolektory muszą być zamontowane w tak sposób, aby przepusty do montażu czujnków kolektora znajdowały sę u góry (rys. 9, poz. ) SD Rys. 8 Przyłącze hydraulczne przewód zaslający z prawej strony Poz. : Wąż nstalacj solarnej o dł. 95 mm Poz. : Wąż nstalacj solarnej, 55 mm oraz zaślepka Poz. : Przewód zaslana Poz. 4: Przewód powrotu 4 Jeżel nstalacja solarna będze odpowetrzana przy pomocy odpowetrznka automatycznego (akcesora) umeszczonego w jej najwyższym punkce, to przewód zaslana należy poprowadzć ze wznosem w kerunku odpowetrznka, a przewód powrotu ze wznosem do pola kolektorów SD Rys. 9 Przyłącze hydraulczne przewód zaslający z lewej strony PL (006/04) SD

22 Montaż kolektorów 6.. Montaż zestawu łączącego Połączene hydraulczne dwóch kolektorów wykonywane jest przy użycu zestawu łączącego (wąż nstalacj solarnej o dł. 95 mm opasek zacskowych znarożnków ochronnych). Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Wsunąć węże solarne o długośc 95 mm (rys. 0, poz. ) na prawe przyłącza drugego każdego następnego kolektora. Jeżel temperatura otoczena jest nska, węże solarne można włożyć do gorącej wody, to ułatw montaż. Na rysunkach przedstawono zestaw łączący z perwszym kolektorem zamontowanym po prawej strone. Opask zacskowe (rys. 0, poz. ) nasunąć na wąż solarny (druga opaska umożlwa późnejsze przyłączene następnego kolektora). Jeżel opaska zacskowa osadzona jest prawdłowo należy docągnąć ją co wzmocn połączene (rys. 0, poz. ). Rys. 0 Wstępny montaż zestawu łączącego SD 6.. Montaż zaślepk W celu podłączena pola kolektorów ne wykorzystuje sę wszystkch przyłączy. Newykorzystane przyłącza należy zaślepć. Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Założyć węże solarne o dł. 55 mm (rys., poz. ) z zamontowanym wstępne zaślepkam na obydwa wolne przyłącza pola kolektorowego. Jeżel opask zacskowe osadzone są prawdłowo, należy docągnąć perśceń co wzmocn połączene. Rys. Montaż zaślepk opask zacskowej Poz. : Opaska zacskowa Poz. : Wąż nstalacj solarnej o dł. 55 mm Poz. : Zaślepka SD PL (006/04) SD

23 Montaż kolektorów 6.. Montaż złączek kolankowych do przewodów zborczych Przed wykonanem przyłącza do przewodów zborczych należy zamontować końcówk kątowe. Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Nakrętk złączkowe (rys., poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys., poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Końcówkę kątową z orngem (rys., poz. ) ustawć przykręcć nakrętką złączkową Włożene taśmy uszczelnającej do ramy kolektora Rys. Montaż złączek kolankowych SD Połączena bocznych dolnych blach osłonowych z kolektoram (rys., poz. ) należy uszczelnć taśmą uszczelnającą. Wyczyścć rowek pod uszczelkę w kolektorze. Zdjąć folę ochronną z taśmy uszczelnającej. Taśmę uszczelnającą (rys., poz. ) włożyć klejącą stroną do rowka na krawędz zewnętrznych kolektorów każdego kolektora na dole (rys., poz. ) zakładając równeż łącznk kątowy (rys., poz. ). Po montażu taśma uszczelnająca powol pęczneje. Rys. Tył kolektora SD PL (006/04) SD

24 Montaż kolektorów 6. Zamocowane kolektorów Układane kolektorów należy rozpocząć od prawej strony. 6.. Ułożene perwszego kolektora Wsunąć perwszy kolektor (rys. 4, poz. ) w profl podtrzymujący ustawć 80 mm od zewnętrznej dachówk (w raze potrzeby ucąć ją) (rys. 4, poz. ). 80 mm SD Rys. 4 Ułożene przykręcene perwszego kolektora Lekko uneść kolektor włożyć podkładk z prawej strony (rys. 5, poz. ) na dodatkową łatę oraz pośrodku kolektora na standardową łatę tak daleko, aż kolektor oprze sę na dolnej krawędz. Aby wkręcć śrubę (rys. 5, poz. ) należy wywercć otwory 4 mm. Docskacze jednostronne (rys. 5, poz. ) przymocować śrubą 6 40 (rys. 5, poz. ) podkładką (użyć klucza SW0). Docskacz zapnk znajduje sę teraz pod dolną krawędzą kolektora SD Rys. 5 Ułożene przykręcene perwszego kolektora Lekko uneść kolektor włożyć podkładkę (rys. 6, poz. ) z docskaczem dwustronnym nadodatkową łatę oraz pośrodku kolektora na standardową łatę tak daleko, aż kolektor oprze sę na dolnej krawędz. Aby wkręcć śrubę (rys. 6, poz. ) należy wywercć otwory 4 mm. Do zaznaczena użyć nacęca wpodkładce. Śrubę można docągnąć dopero wtedy, gdy drug kolektor zostane wsunęty do zapnk podwójnej SD Rys. 6 Docskacz dwustronny na perwszym kolektorze PL (006/04) SD

25 Montaż kolektorów 6.. Ułożene drugego kolektora Wstawć drug kolektor z zamontowanym wężam solarnym (rys. 7, poz. ) w profl podtrzymujący. Drugą opaskę zacskową (rys. 7, poz. ) wsunąć na wąż nstalacj solarnej. Drug kolektor dosunąć do perwszego, tak aby zamontowane węże nstalacj solarnej można było włożyć na przyłącza perwszego kolektora (rys. 7, poz. ) znajdujące sę z lewej strony. Rys. 7 Połączene drugego kolektora z perwszym SD Opaskę zacskową wsunąć na szerszą część przyłącza kolektora zacągnąć perśceń zabezpeczający. USZKODZENIE INSTALACJI wskutek neszczelnośc węży solarnych. UWAGA! Każdy wąż solarny podłączony do przyłącza kolektora należy zabezpeczyć opaską zacskową (rys. 8) SD Rys. 8 Wąż solarny z założoną opaską zacskową Dokręcć śrubę docskacza dwustronnego (rys. 9, poz. ). W tym celu użyć klucza nasadowego SW0 o długośc mn. 80 mm. Docskacz znajduje sę teraz pod dolną krawędzą kolektora. W podobny sposób należy zamontować następne kolektory. 80 mm Rys. 9 Przykręcene docskacza dwustronnego SD PL (006/04) SD 5

26 Montaż kolektorów 6.. Zabezpeczene ostatnego kolektora Lekko uneść kolektor z lewej strony włożyć podkładk z lewej strony (rys. 0, poz. ) nadodatkową łatę oraz pośrodku kolektora na standardową łatę tak daleko, aż kolektor oprze sę na dolnej krawędz. Aby wkręcć śrubę (rys. 0, poz. ) należy wywercć otwory 4 mm. Docskacze jednostronne (rys. 0, poz. ) przymocować śrubą 6 40 (rys. 0, poz. ) podkładką (użyć klucza SW0) Montaż w klku rzędach Jeżel kolektory mają być zamontowane w klku rzędach, do górnych kolektorów należy zamontować profle podtrzymujące. Jeżel kolektory są zamontowane pozomo, należy zamontować profle podtrzymujące w odległośc 700 mm pośrodku kolektora. Rys. 0 Montaż docskacza z lewej strony 700 mm 700 mm SD Pośrodku każdego kolektora rozłożyć dwa profle podtrzymujące (rys., poz. ) (w odległośc 700 mm od sebe) nad dolnym kolektorem, na czwartej dodatkowej łace dolnego rzędu a następne zamocować je śrubam Kolektor górnego rzędu (rys., poz. ) wsunąć w profl podtrzymujący wyrównać z perwszym rzędem. Zamocować kolektory tak, jak w dolnym rzędze SD Rys. Profle podtrzymujące drug rząd kolektorów PL (006/04) SD

27 Podłączene czujnka kolektora 7 Podłączene czujnka kolektora Czujnk temperatury kolektora załączony jest do stacj kompleksowej obsług nstalacj solarnej wzgl. do urządzena regulacyjnego. A Należy zwrócć uwagę na to, gdze jest montowany czujnk w systeme składającym sę z jednego oraz dwóch rzędów kolektorów (rys. ). Mejsce montażu Czujnk kolektora mus być zamontowany wraz zprzyłączonym przewodem zaslającym (rys., poz. ). Mejsce montażu (rys., poz. A) czujnka w systeme z jednym rzędem kolektorów z przewodem zaslana z prawej strony. Mejsce montażu (rys., poz. ) czujnka w systeme z dwoma rzędam kolektorów SD Rys. Mejsce zamontowana czujnka temperatury (schemat) Poz. : Przewód powrotu Poz. : Przewód zaslana Montaż czujnka temperatury kolektora Aby umożlwć prawdłowe funkcjonowane nstalacj solarnej koneczne jest wsunęce czujnka (rys., poz. ) do oporu w rurę prowadzącą (odpowada to odcnkow o dł. ok. 50 mm). Czujnkem lub śrubokrętem przebć warstwę uszczelnającą przepustu czujnka (rys., poz. ). Wkręcć śrubunek (rys., poz. ) w przepust czujnka. Wsunąć czujnk temperatury w rurę prowadzącą na ok. 50 mm (do oporu). Mocno skręcć śrubunek (rys., poz. ), w raze konecznośc skontrować. Jeżel zostane przebty przepust czujnka (rys., poz. ) w newłaścwym kolektorze, należy zaślepć go korkem z zestawu przyłączenowego. Z przepustu czujnka kolektora należy najperw usunąć nakrętkę, używając do tego dławcy kablowej (rys., poz. ). 50 mm Rys. Wstawene czujnka w kolektor Poz. : Czujnk temperatury kolektora Poz. : Śrubunek Poz. : Przepust czujnka Kollektor SD PL (006/04) SD 7

28 Przyłączene przewodów zborczych 8 Przyłączene przewodów zborczych Informacje na temat montażu przewodów zborczych znajdują sę w nstrukcj montażu stacj kompleksowej. Podłączene hydraulczne do przewodów zborczych wykonywane jest za pomocą długch gętkch węży solarnych. Kolektora ne można przyłączyć bezpośredno sztywnym przewodem zborczym. Rys. 4 Montaż przewodów pod dachem SD Poz. : Poz. : Przewód zaslana Przewód powrotu 8. Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana Jeżel nstalacja solarna odpowetrzana jest za pomocą pompy napełnenowej, odpowetrznk na dachu ne jest wymagany. Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. 4 5 Nakrętk (rys. 5, poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys. 5, poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Złączkę kolankową z orngem (rys. 5, poz. ) ustawć przykręcć nakrętką. Dług wąż solarny (000 mm, rys. 5, poz. 5) wsunąć na złączkę kolankową zamocować opaską zacskową (rys. 5, poz. 4). Końcówkę węża ze śrubunkem (rys. 5, poz. 6) włożyć do oporu w wąż solarny zabezpeczyć opaską zacskową. Wąż solarny razem z kablem czujnka przeprowadzć przez dach SD Rys. 5 Montaż przewodu zaslana Poz. : Nakrętka Poz. : Perśceń zacskowy Poz. : Złączka kolankowa z orngem Poz. 4: Opaska zacskowa z perścenem zabezpeczającym Poz. 5: Wąż solarny o dł. 000 mm 6 Przewód zborczy przyłączyć do końcówk węża R¾ ze śrubunkem (8 mm) (rys. 5, poz. 6). Poz. 6: Końcówka węża R¾ ze śrubunkem Podobne czynnośc należy wykonać na przyłączu powrotu PL (006/04) SD

29 Przyłączene przewodów zborczych 8. Odpowetrzane przez odpowetrznk (akcesora) na dachu Jeżel nstalacja solarna będze odpowetrzana przy pomocy odpowetrznka automatycznego (wyposażene dodatkowe) umeszczonego w jej najwyższym punkce, to przewód zaslana należy poprowadzć ze wznosem w kerunku odpowetrznka (rys. 6, poz. ) a przewód powrotu ze wznosem do pola kolektorów (rys. 6). Unkać częstych zman kerunku prowadzena rur. Przy każdej zmane kerunku w dół ponownym poprowadzenu rurocągu wgórę należy zamontować naczyne odpowetrzające z dodatkowym odpowetrznkem SD Jeżel ne ma mejsca na zamontowane odpowetrznka automatycznego, należy zamontować odpowetrznk ręczny. Dzałane śruby zamykającej kapturka ochronnego w odpowetrznku Instalację solarną odpowetrza sę odkręcając śrubę zamykającą (rys. 7, poz. ). Aby do nstalacj solarnej ne przedostała sę wlgoć na śrube zamykającej mus przez cały czas znajdować sę kapturek ochronny (rys. 7, poz. ). Otworzyć odpowetrznk odkręcając śrubę zamykającą o jeden obrót. W nstalacjach solarnych należy stosować tylko odpowetrznk wykonane w całośc z metalu, gdyż są one odporne na występujące tam temperatury. Zespół odpowetrznka jest przeznaczony do montażu bezpośredno na kolektorze lub pod dachem. W przypadku kolektorów w połac dachu ze względu na brak mejsca montaż bezpośredno na kolektorze ne jest możlwy. W zwązku z tym w nstrukcj zostane opsany montaż odpowetrznka pod dachem. Rys. 6 Odpowetrznk do przyłącza zaslana Poz. : Czujnk temperatury kolektora Poz. : Automatyczny odpowetrznk na dachu SD Rys. 7 Unwersalny zespół odpowetrznka, zakres dostawy Poz. : Kapturek ochronny (śruba zamykająca) Poz. : Odpowetrznk automatyczny Poz. : Zawór kulowy Poz. 4: Uszczelka Poz. 5: Naczyne odpowetrzające Poz. 6: Złączka podwójna z nakrętką perścenem zacskowym Poz. 7: Końcówka węża z perścenem zacskowym (tutaj ne jest potrzebna) Poz. 8: Opaska zacskowa Poz. 9: Wąż solarny 55 mm (tutaj newymagany) PL (006/04) SD 9

30 Przyłączene przewodów zborczych Podłączene odpowetrznka pod dachem Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Nakrętk (rys. 8, poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys. 8, poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Złączkę kolankową z orngem (rys. 8, poz. ) ustawć przykręcć nakrętką. Dług wąż solarny (000 mm, rys. 8, poz. 5) wsunąć na złączkę kolankową zamocować opaską zacskową (rys. 8, poz. 4). Wąż solarny razem z kablem czujnka przeprowadzć przez dach. Podobne czynnośc należy wykonać na przyłączu powrotu. Końcówkę węża R¾ z orngem (rys. 8, poz. 6) złączką podwójną (rys. 8, poz. 8) wkręcć w naczyne odpowetrzające (rys. 8, poz. 7). Końcówkę węża (rys. 8, poz. 6) nasadzć do oporu na wąż solarny przymocować opaską zacskową. W długm wężu na przewodze powrotnym należy zamontować końcówkę węża ze śrubunkem z zestawu przyłączenowego SD Rys. 8 Montaż węża solarnego Poz. : Nakrętka G Poz. : Perśceń zacskowy Poz. : Złączka kolankowa z orngem Poz. 4: Opaska zacskowa z perścenem zabezpeczającym Poz. 5: Wąż solarny o dł. 000 mm Poz. 6: Końcówka węża R¾ z orngem Poz. 7: Naczyne odpowetrzające Poz. 8: Złączka podwójna z orngem śrubunkem Przyłączyć przewód zborczy do końcówk węża ze śrubunkem (rys. 8, poz. 8) PL (006/04) SD

31 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (wyposażene dodatkowe) 9 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (wyposażene dodatkowe) Jako wyposażene dodatkowe dostępny jest zestaw łączący (rys. 9, poz. 8), który umożlwa połączene dwóch rzędów kolektorów. Dodatkowe, newykorzystane wyjśca należy zamknąć zaślepkam (rys. 9, poz. 9). Wszystke elementy przyłączenowe kolektorów należy na zem. Zakres dostawy (rys. 9) Poz. : Złączka kolankowa Poz. : Opaska zacskowa 4 Poz. : Zaślepka Poz. 4: Wąż solarny o dł. 55 mm Poz. 5: Wąż solarny o dł. 000 mm Poz. 6: Nakrętka G Poz. 7: Perśceń zacskowy Montaż dodatkowych zaślepek Rys. 9 Schematyczna prezentacja zakres dostawy SD Newykorzystane króćce przyłączenowe kolektorów należy zamknąć zaślepkam (rys. 40, poz. ). Założyć węże solarne o dł. 55 mm (rys. 40, poz. ) z zamontowanym wstępne zaślepkam na obydwa wolne przyłącza pola kolektorowego. Jeżel opask zacskowe osadzone są prawdłowo, należy docągnąć perśceń co wzmocn połączene. 4 Montaż zestawu łączącego Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Nakrętk (rys. 4, poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys. 4, poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Złączkę kolankową z orngem (rys. 4, poz. ) ustawć przykręcć nakrętką. Zmerzyć odległość pomędzy złączkam kolankowym (wymar X) w zamontowanych kolektorach odpowedno przycąć węże solarne (rys. 4, poz. 5). Nasadzć wąż na złączk kolankowe zabezpeczyć opaską zacskową (rys. 4, poz. 4). Rys. 40 Montaż zaślepek SD X Rys. 4 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów SD PL (006/04) SD

32 Montaż blach osłonowych 0 Montaż blach osłonowych Zanm blachy osłonowe zamkną dostęp do pola kolektorów, należy skontrolować: Czy węże solarne są zabezpeczone opaskam zacskowym (docągnęty perśceń)? Czy każdy kolektor został zabezpeczony docskaczam z prawej lewej strony? Czy czujnk temperatury został wsunęty do oporu czy śrubunek jest przykręcony? Czy przeprowadzono próbę cśnena wszystke przyłącza są szczelne (patrz nstrukcja stacj kompleksowej)? Aby uszczelnć pole kolektora, dookoła mędzy kolektoram/rzędam kolektorów należy zamontować blachy osłonowe. USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu. lachy osłonowe należy zamontować staranne, pole kolektorów mus być szczelne. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Mejsce mędzy kolektorem a dachówkam, podobne jak nne elementy montowane w połac dachu, należy uszczelnć cenką blachą. lachy te mogą spowodować zranene ludz. Należy zakładać rękawce ochronne. Jeżel kolektory są zamontowane pozomo, dolne, środkowe górne blachy osłonowe ne zachodzą na sebe mędzy dwoma kolektoram (rys. 4, poz. ), lecz pośrodku kolektora SD Rys. 4 lachy osłonowe zamontowane dookoła pola kolektorów PL (006/04) SD

33 Montaż blach osłonowych 0. Dolne blachy osłonowe Ołowane fartuchy ochronne wszystkch blach osłonowych zagąć do przodu (rys. 4, poz. ). Końce zewnętrznych blach osłonowych u góry (rys. 4, poz. ) należy równeż zagąć do przodu. Rys. 4 Ułożene ołowanego fartucha ochronnego SD UWAGA! USZKODZENIE UDYNKU wskutek neszczelnośc dachu, jeżel wymar mędzy górną krawędzą kolektora a górną krawędzą perwszej dodatkowej łaty dachowej ne wynos 90 9 mm. > 0 mm 90-9 mm W raze potrzeby należy coś podłożyć pod łatę dachową. Prawą blachę osłonową włożyć górną krawędzą w rowek kolektora (rys. 44, poz. ). lachę osłonową dosunąć do kolektora, tak aby prawa krótsza krawędź (rys. 44, poz. ) znalazła sę w rowku kolektora. lacha osłonowa mus zachodzć mn. 0 mm na dachówkę (rys. 44, poz. ) SD Rys. 44 Prawa dolna blacha osłonowa Jeżel zostaną zamontowane węcej nż dwa kolektory ponowo, potrzebne są dolne środkowe blachy osłonowe (rys. 45, poz. ). lachy muszą przylegać do kolektora z lewej strony (strzałka) SD Rys. 45 Mejsce ułożena środkowych blach osłonowych kolektorów montowanych ponowo PL (006/04) SD

34 Montaż blach osłonowych Jeżel zostaną zamontowane dwa kolektory pozomo, potrzebne są dolne środkowe blachy osłonowe (rys. 46, poz. ). lachy te muszą zachodzć na sebe mm mm mm Rys. 46 Mejsce ułożena środkowych blach osłonowych kolektorów montowanych pozomo SD Lewą blachę osłonową (rys. 47, poz. ) ułożyć na wcześnej zamontowaną blachę osłonową zamontować tak, jak prawą blachę osłonową (rys. 44). Folę ochronną z blach osłonowych (rys. 47, poz. ) można ścągnąć dopero po przykręcenu wszystkch blach. Rys. 47 Montaż lewej dolnej blachy osłonowej SD Zamocować blachy w otworach śrubam (długość mm, rys. 48, poz. ) uszczelkam. Zdjąć folę ochronną z mejsc posmarowanych klejem na blachach osłonowych. Docsnąć górną blachę osłonową do dolnej (rys. 48, poz. ). Zdjąć folę ochronną z ołowanych fartuchów ochronnych. Ołowane fartuchy ochronne ostrożne dopasować do krawędz dachówek z przodu (rys. 48, poz. ). Rys. 48 Przymocowane dolnych blach SD PL (006/04) SD

35 Montaż blach osłonowych 0. oczne blachy osłonowe USZKODZENIE UDYNKU Górne krawędze bocznych blach osłonowych z prawej lewej strony (rys. 49, poz. ) włożyć do rowka w kolektorze nasunąć na dolną blachę osłonową. Przycsnąć nachodzące na sebe brzeg obu blach, aby je połączyć (rys. 49, poz. ). oczne blachy osłonowe należy przymocować trzema zaczepam z prawej strony trzema z lewej strony (do kolektorów montowanych pozomo potrzebne są dwa zaczepy) do łat dachowych. UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu. lachy wspornkowe (rys. 49, poz. ) włożyć do dolnej krawędz kolektora. Założyć zaczepy (rys. 50, poz. ) na krawędź bocznej blachy osłonowej. Dosunąć zaczep z blachą osłonową do kolektora tak, aby blacha osłonowa przylegała do kolektora. Zaczep przymocować załączonym gwoźdzem. Rys. 49 Montaż prawej bocznej blachy osłonowej SD SD Rys. 50 Zabezpeczene bocznej blachy osłonowej 0. Środkowa lstwa osłonowa mędzy dwoma kolektoram Środkowa lstwa osłonowa służy do uszczelnena szczelny mędzy dwoma kolektoram. Włożyć lstwę osłonową (rys. 5, poz. ) mędzy dwa kolektory wyrównać, zagęce lstwy osłonowej mus być skerowane do dołu. Dokręcć śruby (rys. 5, poz. ) kluczem SW8 zaczynając od dołu. Profl jest zaczepony o ramę kolektora. Rys. 5 Środkowa lstwa osłonowa SD PL (006/04) SD 5

36 Montaż blach osłonowych 0.4 Środkowe blachy osłonowe w montażu welorzędowym. Do uszczelnena mędzy dwoma rzędam kolektorów służą środkowe blachy osłonowe. Włożyć zagętą krawędź blachy osłonowej (rys. 5, poz. ) do rowka na rame kolektora. Dosunąć blachę osłonową (rys. 5, poz. ) do kolektora do prawej bocznej blachy osłonowej. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 5, poz. ). Uszczelkę wargową (rys. 5, poz. 4) położyć na kolektorze nacągnąć. Zdjąć folę ochronną z mejsc posmarowanych klejem na blachach osłonowych. Jeżel zostaną zamontowane węcej nż dwa kolektory, należy zamontować środkowe blachy osłonowe (rys. 5, poz. ) mędzy rzędam kolektorów. lachy muszą przylegać do kolektora z lewej strony (strzałka) 4 Rys. 5 Ułożene perwszej środkowej blachy osłonowej Poz. : Prawa środkowa blacha osłonowa Poz. : Zagęta krawędź blachy osłonowej Poz. : lacha Poz. 4: Uszczelka wargowa SD W przypadku kolektorów montowanych pozomo środkowe blachy muszą zachodzć na sebe mm. Włożyć zagętą krawędź lewej blachy osłonowej (rys. 54, poz. ) do rowka na rame kolektora, analogczne do prawej blachy osłonowej. Dosunąć blachę osłonową do kolektora lewej bocznej blachy osłonowej. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 5, poz. ). Skrócć uszczelkę wargową (rys. 54, poz. ), aby dotykała ona do krawędz uszczelk wargowej prawej blachy osłonowej. Uszczelkę wargową lewej blachy osłonowej wsunąć na zagęce prawej blachy osłonowej (rys. 54, poz. ). Docsnąć górną blachę osłonową do dolnej SD Rys. 5 Mejsce montażu środkowych blach osłonowych SD Rys. 54 Ułożene lewej środkowej blachy osłonowej PL (006/04) SD

37 Montaż blach osłonowych 0.5 Górne blachy osłonowe górnego rzędu kolektorów w montażu welorzędowym Zamontować górne blachy osłonowe (rys. 55, poz. ) analogczne do dolnych (rozdzał 0. "oczne blachy osłonowe"). UWAGA! USZKODZENIE UDYNKU wskutek neszczelnośc dachu. Nasunąć boczne blachy osłonowe na zagęca środkowych blach osłonowych (rys. 55, poz. ). Rys. 55 Górna prawa blacha osłonowa SD 0.6 Górne blachy osłonowe Montaż należy zacząć od prawej górnej blachy osłonowej. Włożyć prawą górną blachę osłonową (rys. 56, poz. ) w prawą boczną blachę osłonową. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 56, poz. ). Uszczelkę wargową (rys. 56, poz. ) położyć na kolektorze nacągnąć. Zagęca kolejnych blach osłonowych (rys. 57, poz. ) wsunąć w już zamontowane blachy osłonowe dosunąć do kolektora. Włożyć lewą górną blachę osłonową (rys. 57, poz. ) w lewą boczną blachę osłonową. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 56, poz. ). Rys. 56 Górna prawa blacha osłonowa SD SD Rys. 57 Górna lewa blacha osłonowa PL (006/04) SD 7

38 Montaż blach osłonowych Skrócć uszczelkę wargową (rys. 58, poz. ), aby dotykała ona do uszczelk wargowej prawej blachy osłonowej. Uszczelkę wargową lewej blachy osłonowej wsunąć na zagęce prawej blachy osłonowej (rys. 58, poz. ). Zakładk każdej blachy należy przymocować trzema załączonym blachowkrętam o długośc 5 mm (rys. 59, poz. ). Rys. 58 Górna lewa blacha osłonowa SD Każdą górną blachę osłonową należy przymocować do łat dachowych dwoma zaczepam. Każdą zewnętrzną blachę osłonową należy zamocować dodatkowym zaczepem. Założyć zaczepy (rys. 60, poz. ) na krawędź blachy osłonowej. Dosunąć zaczep z blachą osłonową do kolektora tak, aby blacha osłonowa przylegała do kolektora. Zaczep przymocować załączonym gwoźdzem. Rys. 59 Przymocowane wkrętam górnych blach osłonowych SD SD Rys. 60 Połączene górnych blach osłonowych zaczepam PL (006/04) SD

39 Montaż blach osłonowych 0.7 Pokryce dachu W raze potrzeby zamocować ucęte dachówk odpowednm klamram, które dostępne są w sklepach branżowych. USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu spowodowanej zbyt małym zachodzenem dachówek na blachy osłonowe Górne dachówk Położyć całą dachówkę na blachę osłonową. Dachówkę przycąć w ten sposób, aby: na możlwe dużej powerzchn przykrywała ona ale ne dotykała blachy osłonowej (rys. 6, poz. ) aby przycęta dachówka była ułożona pod tym samym kątem co neprzycęta (zapewna to prawdłowe ustawene wszystkch dachówek w danym układze). Kąt ustawena regulowany jest nakładką. Zgodne z ustaloną pozycją ustawć nakładkę dachówkową (rys. 6, poz. ) przymocować do łaty dachu. Położene przycętych dachówek (rys. 6, poz. ) Dachówk boczne Przycąć ułożyć dachówkę wg wymaru X (tab. 5, str. 4) SD Rys. 6 Ułożene przymocowane nakładk dachówkowej Poz. : Nakładka dachówkowa Poz. : Przycęta dachówka Poz. : Górna blacha osłonowa PL (006/04) SD 9

40 Prace końcowe Prace końcowe W przypadku odpowetrzana nstalacj za pomocą odpowetrznka automatycznego (wyposażene dodatkowe) po odpowetrzenu należy zamknąć zawór kulowy (patrz nstrukcję montażu stacj pompowej).. Kontrola nstalacj Oprócz prac kontrolnych (patrz str. ) należy sprawdzć: Czy wszystke przejśca do kolektora pokryca dachu są szczelne?. Izolacja przewodów zborczych przyłączenowych Izolacja przewodów zborczych przy montażu wewnętrznym zewnętrznym Do zolacj przewodów wewnątrz budynku stosować materały odporne na dzałane wysokej temperatury PL (006/04) SD

41 Skrócona nstrukcja montażu dwóch kolektorów Skrócona nstrukcja montażu dwóch kolektorów Nnejsza nstrukcja służy jedyne jako przegląd prac montażowych. Prace pownny być wykonywane zgodne ze szczegółowym opsam zameszczonym na wymenonych stronach przy zachowanu wskazówek praktycznych oraz odnośne bezpeczeństwa. Prace przygotowawcze na dachu. Przeneść wymar X na dach. str. 4. Zamontować profl podtrzymujący str. 7. Przymocować dodatkowe łaty dachowe. str. 7 Przygotowane montażu kolektorów 4. Wsunąć węże solarne o długośc 95 mm na prawe przyłącza drugego każdego następnego kolektora. str. 5. Wsunąć zaślepk na newykorzystane przyłącza zabezpeczyć je opaskam zacskowym. 6. Zamontować złączk kolankowe do długch węży solarnych. 7. Taśmę uszczelnającą włożyć do rowka w rame kolektora (na dole po zewnętrznej strone pola kolektorów). Zamocowane kolektorów 8. Perwszy kolektor z prawej strony wsunąć w profl podtrzymujący, zachowując odległość 80 mm od dachówek. str. str. str. str Podkładk wsunąć pod kolektor wywercć otwór na str. 4 śrubę. 0. Docskacz przymocować śrubą podkładką. str. 4. Wywercć otwór na docskacz dwustronny po lewej str. 4 strone kolektora (mędzy dwoma kolektoram).. Wsunąć podkładkę pod kolektor lekko przykręcć str. 4 dwustronny docskacz.. Drug kolektor z włożonym wężam solarnym str. 5 dosunąć do perwszego kolektora zabezpeczyć opaskam zacskowym. 4. Dokręcć śrubę docskacza dwustronnego. str Zamontować docskacze jednostronne z lewej strony. str. 6 Przyłączene przewodów zborczych 6. Połączony z przewodem zaslającym czujnk temperatury kolektora wsunąć do oporu w kolektor a następne przykręcć. 7. Wsunąć długe węże solarne na złączk kolankowe zabezpeczyć je opaskam zacskowym. 8. Wsadzć śrubunk w węże solarne przymocować opaską zacskową. 9. Wąż solarny razem z kablem czujnka przeprowadzć przez dach. str. 7 str. 8 str. 8 str Skontrolować nstalację. str. Montaż blach osłonowych. Ułożyć dolne blachy osłonowe od prawej do lewej strony przymocować blachowkrętam. str.. Ułożyć boczne blachy zamocować zaczepam. str. 5. Zamocować na zatrzask lstwę osłonową pomędzy str. 5 kolektoram dokręcć mocno śruby. 4. Ułożyć górne blachy osłonowe od prawej do lewej str. 7 strony, przycąć uszczelkę wargową dosunąć do prawej blachy osłonowej. 5. Zamocować górne blachy osłonowe zaczepam str. 8 zamocować blachy na zakładkach blachowkrętam. 6. Zamontować zakładkę dachówkową przycąć str. 8 dachówk. Rys. 6 Prace przygotowawcze na dachu 6 Rys. 6 Przyłącze hydraulczne X SD Rys. 64 Zamocowane dwóch kolektorów blach osłonowych SD SD PL (006/04) SD 4

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60966.0-.SD 6 70 6 98 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze 67080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 70 809 843 (04/04) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 984 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Wspomagamy procesy automatyzacj od 1986 r. Instrukcja obsług SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Instrukcja montażu uruchomena Przed rozpoczęcem użytkowana oprogramowana należy dokładne zapoznać

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi)

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi) (z Ŝyłkami prowadzącymi) 1 POMIAR WG ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI LISTEW PRZYSZYBOWYCH WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta Rurka Belka Z plus 1 cm Z plus 0,6 cm Z plus 0,2 cm Pojemność kasety: do 145 cm tkaniny poliestrowej

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 648 96 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Uchwyt na dach skośny do kolektorów K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim.

Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. Instrukcja montażu kolektorów rurowych HELIOSIN AKT20 na dachu płaskim. www.heliosin.pl 1 ) Zestawienie tabelaryczne elementów składowych zestawu montażowego koletorów rurowych Heliosin AKT20. - elementy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego.

Czujnik należy zamontować w korpusie kolektora po stronie wyjścia z niego czynnika grzewczego obok stosownego króćca przyłączeniowego. WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do zabudowy kolektorów rurowych R1 na dachach o spadku od 15 wzwyż. Dostępna jest jedna wersja zestawu z uniwersalnymi uchwytami montażowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PE2510 i PE2128 Wydanie 10/2004 Zastrzega się prawo do zmian technicznych Proszę zapoznać się przed montażem! Spis treści Uwagi wstępne Zestawy do montażu kolektorów

Bardziej szczegółowo

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A

Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V. Instrukcja montażu 300010839-001-A PL Olejowo-gazowy kocioł grzewczy GTU 1200 V Instrukcja montażu 300010839-001-A . Spis treści 1 Jednostki dostawy.......................................................................3 2 Montaż - GTU

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV

VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych VITECO VSC 20E, VITECO VSC 26E, VITECO VSC 20EMVAL, VITECO VSC 26EMV wewnątrz połaci dachu skośnego krytego dachówką 02/2013 Zapoznać się przed montażem.

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku

CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku c.w.u c.w.u. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania CENNIK WATT e'sens Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku KOD NAZWA 00- KOMPLETNE

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Grupa Produktowa: Kalenica i Grzbiet Bartosz Łaczyn/ Marketing / Opole Grupa Produktowa: 16.06.2009 Kalenica i Grzbiet

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12

Schematy instalacji 2011. Kotły stojące od 80 kw Wymienniki ciepła spaliny/woda Zasobnikowe podgrzewacze c.w.u. Elektrociepłownie blokowe 12 Schematy nstalacj 0 Kotły stojące od 80 kw Wymennk cepła spalny/woda Zasobnkowe podgrzewacze c.w.u. Elektrocepłowne blokowe Zasada dzałana Schematy hydraulczne Podzespoły Połączena elektryczne Wydane /0

Bardziej szczegółowo

CENNIK WATT e'sens. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r

CENNIK WATT e'sens. Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r CENNIK WATT e'sens Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r. & c.o. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania KOD NAZWA LICZBA LICZBA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Plannja Flex. Instrukcja montażu

Plannja Flex. Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu 1. PODŁOŻE Blachodachówkę modułową Plannja Flex można montować na każdym podłożu przeznaczonym do tradycyjnych arkuszowych blach dachówkowych

Bardziej szczegółowo

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Wymiary standardowych paneli promiennikowych 3000 x 600 mm 625 x 625 mm 2400 x 600 mm 1250 x 625 mm 1800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie.

Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. Instrukcja montażu Instrukcja montażu płaskich kolektorów słonecznych ES1H 2.0S, EC1H 2.0S, ES1H 2.0B, EC1H 2.0B, na dachu płaskim lub fundamencie. 01/2009 Zapoznać się przed montażem. 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

System listew osłonowych

System listew osłonowych System listew osłonowych Listwy osłonowe Listwy osłonowe N Stabilny tworzywowy profil z PVC posiadający miękką uszczelkę ścienną. Łatwy montaż listwy dzięki sprężynowemu zapięciu. Listwa osłonowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX

Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Instrukcja instalacji zmywarki LS 9117 BX Uwagi Przed przystąpieniem do instalacji przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja przeprowadzi Państwa przez podłączenie hydrauliczne, elektryczne i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r. KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE WATT e'sens Z LAKIEROWANYMI KOLEKTORAMI

Obowiązuje od r. KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE WATT e'sens Z LAKIEROWANYMI KOLEKTORAMI CENNIK WATT esens 2014 Obowiązuje od 5.03.2014 r. KOD KOMPLETNE ZESTAWY SOLARNE WATT e'sens Z LAKIEROWANYMI KOLEKTORAMI 00- ZESTAWY BEZ UD I KWS - TRANSPORT NA TERENIE POLSKI GRATIS c.w.u W ZESTAWIE KOLEKTORY

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski I N S T R U K C J A M O N T A Ż U KW-00-0001/0005 Uchwyt montażowy na dach płaski dla kolektora K4; Polski KW-00-0001/0005 instrukcja montażu Strona 1 z 13 Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy

Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy Bauhaus, Cool Wall, Verve, Edge & Edge Plus, Flat Steel, Glass & Profil Ramy Na Riva Studio 500, 1, & 3 Instrukcja obsługi, montażu i naprawy PM378PL Wydanie (Listopad 01) Spis Treści Ramy dla Riva Studio

Bardziej szczegółowo

Przewodnik referencyjny

Przewodnik referencyjny Przewodnk referencyjny Konfguracja zalewane z wstępne podłączonym przewodem Przed przystąpenem do Konfguracj należy zgromadzć następujące materały: Jeden worek/butelka sol fzjologcznej o pojemnośc 500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU HYDRO-FIX

INSTRUKCJA MONTAŻU HYDRO-FIX INSTRUKCJA MONTAŻU HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web: www.stoll-germany.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Przejdź do spisu treści

Przejdź do spisu treści Spis treści Cennik Vitoset 1.1 Grzejniki z przyłączem dolnym typ VK 1.2 Grzejniki środkowozasilane typ M 1.3 Grzejniki z przyłączem dolnym typ VK Plan 1.4 Grzejniki Compakt z przyłączem bocznym typ K 1.5

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo