Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu Montaż w połaci dachu kolektorów płaskich FKC-1 dla instalacji solarnych Junkers"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu Montaż w połac dachu kolektorów płaskch FKC- dla nstalacj solarnych Junkers SD PL (006/04) SD

2 Sps treśc Informacje ogólne Dane technczne ezpeczeństwo Zastosowane zgodne z przeznaczenem Rodzaje wskazówek Wskazówk bezpeczeństwa, których należy szczególne przestrzegać Przed rozpoczęcem montażu Wskazówk ogólne Ops częśc Dodatkowe narzędza Transport składowane Dokumentacja technczna Oblczene wymaganej powerzchn Prace przygotowawcze na dachu Ustalene mejsca rozpoczęca montażu Montaż dodatkowych łat dachowych Montaż kolektorów Przygotowane montażu kolektorów Zamocowane kolektorów Podłączene czujnka kolektora Przyłączene przewodów zborczych Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana Odpowetrzane przez odpowetrznk (akcesora) na dachu Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (wyposażene dodatkowe) Montaż blach osłonowych Dolne blachy osłonowe oczne blachy osłonowe Środkowa lstwa osłonowa mędzy dwoma kolektoram Środkowe blachy osłonowe w montażu welorzędowym Górne blachy osłonowe górnego rzędu kolektorów w montażu welorzędowym Górne blachy osłonowe Pokryce dachu Prace końcowe Kontrola nstalacj Izolacja przewodów zborczych przyłączenowych Skrócona nstrukcja montażu dwóch kolektorów PL (006/04) SD

3 Informacje ogólne Informacje ogólne W tym rozdzale przedstawono zasady, których należy przestrzegać podczas montażu. Podczas montażu eksploatacj nstalacj należy przestrzegać przepsów norm krajowych! Nemcy Prace montażowe na dachach DIN 88, VO, część C : Wykonywane pokryć dachowych uszczelneń dachów. DIN 89, VO, część C: Prace hydraulczne. DIN 845, VO, część C: Prace na rusztowanach. Podłączane termcznych nstalacj solarnych EN 976: Termczne nstalacje solarne ch częśc konstrukcyjne (nstalacje prefabrykowane). ENV 977: Termczne nstalacje solarne ch częśc konstrukcyjne (nstalacje wykonane na zamówene klenta) DIN 988: Zasady technczne dotyczące nstalacj wody użytkowej (TRWI). Instalacja wyposażane zasobnkowych podgrzewaczy c.w.u. DIN 475, część : Podgrzewacze c.w.u nstalacje do podgrzewana wody użytkowej przemysłowej; wymagana, oznaczene, wyposażene sprawdzene. DIN 880, VO: Instalacje grzewcze przygotowana c.w.u.. DIN 88, VO: Prace przy nstalacjach gazowych, wodnych ścekowych. DIN 84, VO: Prace termozolacyjne przy nstalacjach grzewczych AV WasV: Warunk przetargowe dla robót w budownctwe nadzemnym: Rozporządzene w sprawe zaopatrzena w wodę. DVGW W 55: Instalacje do podgrzewana przesyłu wody użytkowej; środk technczne zapobegające rozwojow bakter z rodzaju Legonella. Tab. Zasady technczne dotyczące montażu termcznych nstalacj solarnych (wybór) w Nemczech. VO: Przepsy dotyczące zlecana wykonywana robót budowlanych część C: Ogólne warunk technczne wykonana robót budowlanych (ATV) Warunk przetargów dotyczące prac budowlanych w budownctwe lądowym nadzemnym ze szczególnym uwzględnenem budownctwa meszkanowego. Ochrona odgromowa Jeżel wysokość budynku (wysokość montażowa) ne przekracza 0 m, ne jest wymagana szczególna ochrona odgromowa. Jeżel budynek posada nstalację odgromową, elektryk pownen sprawdzć przyłączene nstalacj solarnej do tej nstalacj. RECYKLING Po zakończenu eksploatacj kolektory można zwrócć producentow. Użyte materały zostaną przetworzone w sposób jak najmnej obcążający środowsko PL (006/04) SD

4 Dane technczne Dane technczne FKC- Certyfkaty 006 DIN Długość Szerokość Wysokość Odstęp pomędzy kolektoram Tab. Dane technczne 070 mm 45 mm 90 mm 5 mm Pojemność absorbera, montaż ponowy V f 0,86 l Pojemność absorbera, montaż pozomy V f,5 l Powerzchna zewnętrzna (brutto) A G,7 m Powerzchna absorbera (netto), m Waga netto, montaż ponowy m 4 kg Waga netto, montaż pozomy m 4 kg Dopuszczalne nadcśnene robocze kolektora p max 6 bar PL (006/04) SD

5 ezpeczeństwo ezpeczeństwo Rozdzał ten przedstawa wskazówk bezpeczeństwa, których należy przestrzegać, aby zapewnć bezpeczną bezawaryjna pracę układu solarnego. Wskazówk bezpeczeństwa oraz wskazówk praktyczne odnoszące sę do poszczególnych czynnośc montażowych znajdują sę bezpośredno obok opsów tych czynnośc. Przed rozpoczęcem prac montażowych należy dokładne zapoznać sę ze wskazówkam dotyczącym bezpeczeństwa. Neprzestrzegane tych wskazówek może stanowć zagrożene dla zdrowa, a nawet życa ludzkego oraz prowadzć do szkód materalnych środowskowych. Uwag do nstrukcj W tej nstrukcj montażu przedstawono ważne nformacje dotyczące bezpecznego właścwego montażu zestawu kolektorów w połac dachu oraz przyłącza hydraulcznego.. Zastosowane zgodne z przeznaczenem Opsany w nnejszej nstrukcj zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu termcznych kolektorów słonecznych (montaż ponowy pozomy) na dachach skośnych o pochylenu od 5 do 65. Warunk eksploatacj System można montować wyłączne na dachach o odpowednej wytrzymałośc. W raze wątplwośc należy zwrócć sę do specjalsty od statyk budowl lub dekarza. Dopuszczalne obcążene śnegem dla zestawu montażowego wynos,8 kn/m maksymalna wysokość montażowa 0 m. Rysunk przedstawone w tej nstrukcj pokazują ponowy montaż kolektorów. Różnce pomędzy montażem ponowym a pozomym zostały odpowedno opsane. Całość dokumentacj techncznej podlega obowązkow przechowywana. Producent udostępna ją do wglądu na życzene. Czynnośc opsane w tej nstrukcj montażu mogą wykonywać tylko osoby posadające odpowedne kwalfkacje w zakrese nstalacj gazowych wodnych. Aby samodzelne wykonywać opsane czynnośc montażowe, trzeba posadać fachową wedzę. Instrukcję montażu należy przekazać klentow. Instalator pownen objaśnć klentow sposób dzałana obsług urządzena PL (006/04) SD 5

6 ezpeczeństwo. Rodzaje wskazówek Zastosowano dwa stopne wskazówek oznaczone odpowednm ostrzeżenam:. Wskazówk bezpeczeństwa, których należy szczególne przestrzegać ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza nebezpeczeństwo, którego źródłem może być dany produkt które bez podjęca dostatecznych środków bezpeczeństwa może prowadzć do cężkch obrażeń cała, a nawet śmerc. OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI/ USZKODZENIE UDYNKU W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Znak ten ostrzega przed nebezpeczeństwem, które może spowodować średne lub lekke obrażena cała lub szkody materalne. Po zakończenu prac należy skontrolować, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamontowane. Inne symbole oznaczające zagrożena wskazówk praktyczne: Wskazówk dla użytkownka pozwalające na optymalne wykorzystane nastawene urządzena, jak równeż nne użyteczne uwag. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Dokonane zman konstrukcyjnych może spowodować zranene ludz lub zakłócene funkcj nstalacj. Ne wolno dokonywać żadnych zman konstrukcyjnych. UWAGA! NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Jeżel kolektory materały montażowe są przez dłuższy czas wystawone na dzałane słońca, stneje nebezpeczeństwo oparzena sę o nagrzane elementy. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Podczas montażu należy przykryć kolektor materały montażowe (np. dostępną jako akcesora plandeką), aby ne nagrzały sę od promen słonecznych PL (006/04) SD

7 Przed rozpoczęcem montażu 4 Przed rozpoczęcem montażu 4. Wskazówk ogólne Poneważ prace montażowe wymagają dośwadczena mogą być nebezpeczne, zalecamy zlecć montaż kolektorów uszczelnene dachu frme dekarskej. Przed rozpoczęcem prac montażowych należy zapoznać sę z zewnętrznym warunkam montażu oraz lokalnym przepsam. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Jeżel kolektory materały montażowe są przez dłuższy czas wystawone na dzałane słońca, stneje nebezpeczeństwo oparzena sę o nagrzane elementy. Należy nosć odzeż ochronną. Podczas montażu należy przykryć kolektor materały montażowe (np. dostępną jako akcesora plandeką), aby ne nagrzały sę od promen słonecznych. Rys SD Wdok ogólny pary kolektorów, montaż w połac dachu Należy sprawdzć: czy dostawa jest kompletna a poszczególne częśc składowe ne są uszkodzone. optymalne uszeregowane kolektorów słonecznych. Proszę uwzględnć promenowane słoneczne (kąt ustawena, ustawene na połudne). Należy unkać mejsc zacenonych wysokm drzewam lub nnym obektam dopasować pole kolektorów do wyglądu budynku (np. ścan z oknam, drzwam tp.). Proszę stosować wyłączne orygnalne częśc zamenne producenta dokonywać wymany nezwłoczne po stwerdzenu wady. Należy usunąć wymenć uszkodzone dachówk, gonty lub płyty dachowe z mejsca, gdze będą montowane kolektory PL (006/04) SD 7

8 Przed rozpoczęcem montażu 4. Ops częśc 4.. Zestaw do montażu kolektorów Zestawy montażowe służą do mocowana kolektorów uszczelnena dachów. Dolne blachy montażowe (rys., poz. 6, 9 0) mogą być montowane na dachach krytych gontem/łupkem bez ołowanego fartucha ochronnego. Do zamontowana kolektorów w klku rzędach koneczne są zestawy podstawowe rozbudowujące, które należy zamówć osobno Rys SD zestaw podstawowy do kolektorów zewnętrznych zestaw rozbudowujący do środkowego kolektora (montaż ponowy, jeden rząd) Zestaw podstawowy do dwóch zewnętrznych kolektorów w jednym rzędze (rys. ): Zestaw rozszerzony, dla wszystkch pozostałych kolektorów (rys. ): Poz. : Górna blacha osłonowa, lewa strona Poz. : Górna blacha osłonowa, środek Poz. : Górna blacha osłonowa, prawa strona Poz. 4: Zaczep (w tym 4 zapasowe) 6 Poz. 4: Zaczep Poz. 7: Lstwa do mocowana profl podtrzymujących Poz. 5: oczna blacha osłonowa, prawa strona Poz. 8: Profl podtrzymujący (montaż pozomy: ) Poz. 6: Dolna blacha osłonowa, prawa strona Poz. 9: Dolna blacha osłonowa, środek Poz. 7: Lstwa do mocowana profl podtrzymujących Poz. : Rolka taśmy uszczelnającej Poz. 8: Profl podtrzymujący (montaż pozomy: 6 ) 4 Poz. 4: Docskacz dwustronny Poz. 0: Dolna blacha osłonowa, lewa strona Poz. 5: Lstwa osłonowa Poz. : Rolka taśmy uszczelnającej Poz. : oczna blacha osłonowa, lewa strona Poz. 9: Nakładka dachówkowa Poz. : Podkładka, lewa strona Poz. 4: Docskacz dwustronny Poz. 5: Lstwa osłonowa Poz. 6: Śruba 6 40 z podkładką 6 Poz. 7: Docskacz jednostronny 6 Poz. 8: Podkładka, prawa strona Poz. 9: Nakładka dachówkowa PL (006/04) SD

9 Przed rozpoczęcem montażu 4.. Połączene hydraulczne Do wykonana połączena hydraulcznego potrzebny jest zestaw przyłączenowy oraz zestaw łączący dwa kolektory Rys. 0 Zestaw przyłączenowy łączący (rysunek z kolektoram ponowym) SD Zestaw przyłączenowy, do każdego pola kolektorów (rys. ) Poz. : Opaska zacskowa ( na zapas) 5 Poz. 7: Końcówka węża R¾ z perścenem Poz. : Nakrętka złączkowa G zacskowym 8 mm Poz. 4: Perśceń zacskowy Poz. 8: Zaślepka Poz. 5: Złączka kolankowa Poz. 9: Wąż nstalacj solarnej o dł. 55 mm Poz. 6: Wąż nstalacj solarnej o dł. 000 mm Poz. 0: Złącze gwntowe do czujnka kolektora Poz. : Klucz SW5 Zestaw łączący kolektory, dla każdego kolektora (z dwoma narożnkam ochronnym, rys. 4 ) Poz. : Wąż nstalacj solarnej o dł. 95 mm Poz. : Zacskowa opaska sprężysta 4 Rys SD Dwa narożnk ochronne jeden zestaw łączący PL (006/04) SD 9

10 Przed rozpoczęcem montażu 4. Dodatkowe narzędza Pozomca Sznur murarsk Podnośnk przyssawkowy Kamzelka z lną zabezpeczającą Materał do zazolowana rur Rusztowane Drabna dekarska lub sprzęt do prac komnarskch Dźwg lub wcągarka Wkrętarka wertarka akumulatorowa (Ø 4 mm) Klucz płask SW0 (włączne z przedłużką o dł. 80 mm) Klucz SW8 4.4 Transport składowane Wszystke częśc dostarczane są w ochronnych opakowanach transportowych. Opakowane transportowe należy usunąć zgodne z wymaganam ochrony środowska. Ochrona przyłączy kolektora podczas transportu Przyłącza kolektora chronone są przed uszkodzenem za pomocą kapturków z tworzywa sztucznego. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! jeżel powerzchne uszczelnające zostaną uszkodzone. Nakładk z tworzywa sztucznego należy zdjąć (rys. 5, poz. ) bezpośredno przed montażem. Składowane Kolektory mogą być składowane wyłączne w suchym mejscu. Kolektory składowane na wolnym powetrzu muszą być zabezpeczone przed deszczem. Rys SD Plastkowe kapturk na przyłączach kolektorów PL (006/04) SD

11 Przed rozpoczęcem montażu 4.5 Dokumentacja technczna Instalacja solarna składa sę z różnych komponentów (rys. 6), które zawerają dokumentację koneczną przy montażu, obsłudze konserwacj. Elementy osprzętu mogą posadać dokumentację dodatkową. Poz. : Poz. : Poz. : Kolektor: nstrukcja montażu zestawu do zamocowana w połac dachu jest załączona do zestawu przyłączenowego Stacja obsług pompowa: nstrukcja montażu załączona jest do stacj Zasobnk: nstrukcja montażu załączona jest do zasobnka Rys SD Komponenty nstalacj solarnej dokumentacja technczna PL (006/04) SD

12 Przed rozpoczęcem montażu 4.6 Oblczene wymaganej powerzchn Powerzchna o ponższych wymarach jest mnmalną powerzchną wymaganą do montażu. Wymar A Powerzchna koneczna do zamontowana pola kolektora oraz blach osłonowych. Wymar C Co najmnej dwa rzędy dachówek do kalency lub komna. W przypadku nezachowana tego odstępu stneje ryzyko zwłaszcza w przypadku dachówek układanych "na mokro" uszkodzena pokryca dachu w strefe kalency. Wymar D Występ dachu wraz z gruboścą ścany szczytowej. Wymar E Rys. 7 Koneczne wymary SD Wymar E wynos przynajmnej 0 cm, zachowane tego wymaru jest koneczne do zamontowana przewodów przyłączenowych na poddaszu u dołu. Wymar F Wymar F wynos przynajmnej 40 cm, zachowane tego wymaru jest koneczne do zamontowana przewodów przyłączenowych na poddaszu u góry. Powerzchna koneczna do ponowego montażu kolektorów: Powerzchna koneczna do pozomego montażu kolektorów: Ilość kolektorów Wymar A Wymar Ilość kolektorów Wymar A Wymar,67 m,80 m 4,5 m,87 m,84 m,80 m 6,6 m,87 m 4 5,0 m,80 m 4 8,7 m,87 m 5 6,8 m,80 m 5 0,80 m,87 m 6 7,4 m,80 m 6,90 m,87 m 7 8,5 m,80 m 7 4,99 m,87 m 8 9,69 m,80 m 8 7,09 m,87 m 9 0,86 m,80 m 9 8,96 m,87 m 0,0 m,80 m 0,8 m,87 m Tab. Powerzchna wymagana do ponowego montażu kolektorów (oraz blach osłonowych) Tab. 4 Powerzchna wymagana do pozomego montażu kolektorów (oraz blach osłonowych) PL (006/04) SD

13 Prace przygotowawcze na dachu 5 Prace przygotowawcze na dachu ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Zdjąć dachówk z mejsca, w którym będze montowane pole kolektorów (tab. tab. 4) oraz dachówk z dodatkowych rzędów, tak aby można było wygodne stanąć PL (006/04) SD

14 Prace przygotowawcze na dachu 5. Ustalene mejsca rozpoczęca montażu Na początku należy dokładne ustalć mejsce, w którym należy rozpocząć montaż. Mejsce rozpoczęca montażu w pozome Zmerzyć wymar X (odstęp mędzy dachówkam znajdującym sę na bocznych blachach osłonowych, rys. 8, poz. ) na dachu przeneść go na dach. Jeżel to możlwe, dachówk należy cąć tylko z prawej strony pola kolektorów zawsze w zagłębenu pofalowana. Po przecęcu dachówk pownna zostać przynajmnej jej połowa. Mejsce rozpoczęca montażu w pone Przy uwzględnenu wymaru (rys. 8) wyznaczyć najnższy rząd dachówek do wycęca (rys. 8, poz. ). Jeżel trzeba skrócć dachówk, to można cąć tylko górne dachówk (przycęca należy dokonać po zamontowanu blach osłonowych). Ilość Wymar A Wymar X kolektorów ponowo pozomo ponowo pozomo,50 m,4 m, m,4 m,67 m 4,5 m,49 m 4,4 m,84 m 6,6 m,66 m 6,4 m 4 5,0 m 8,7 m 4,8 m 8,5 m 5 6,8 m 0,80 m 6,00 m 0,6 m 6 7,4 m,90 m 7, m,7 m 7 8,5 m 4,99 m 8,4 m 4,8 m 8 9,69 m 7,09 m 9,5 m 6,9 m 9 0,86 m 8,96 m 0,68 m 8,78 m 0,0 m,8 m,85 m,0 m Tab. 5 Szerokość pola kolektorów z blacham osłonowym (wymar A) odstępem mędzy dachówkam (wymar X) włączne Ilość Wymar rzędów ponowo pozomo,80 m,87 m 5,0 m,7 m 7,5 m 4,47 m 4 9,47 m 5,77 m Tab. 6 Wysokość pola kolektora wraz z blachą osłonową (wymar ) PL (006/04) SD

15 Prace przygotowawcze na dachu > 80 mm > 80 mm X A Rys. 8 Ustalene dokładnego położena pola kolektorów SD PL (006/04) SD 5

16 Prace przygotowawcze na dachu 5. Montaż dodatkowych łat dachowych Do ułożena blach osłonowych oraz kolektorów potrzebne będą dodatkowe łaty dachowe tej samej wysokośc jak stnejące. Zamast montować dodatkowe łaty dachowe, można nadać właścwy wymar stnejącym łatom dachowym tam, gdze ma być zamontowane pole kolektorów. W tej nstrukcj opsano montaż z dodatkowym łatam dachowym. Długość dodatkowych łat dachowych Mnmalna długość dodatkowych łat (rys. 9, poz. ) odpowada szerokośc pola kolektorowego (tab. 5, str. 4, wymar A) plus ok. 0 cm na boczne zaczepy (rys. 9, poz. ). USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu. Łaty przymocować na połączenach do krokw lub połączyć je dobrze, np. przykręcając je do stnejących łat dachowych (rys. 9, poz. rys., poz. ). > 80 mm X A SD Rys. 9 Poz. : Poz. : Poz. : Długość dodatkowych łat dachowych (tutaj: perwsza łata na dole z proflem podtrzymującym) Zaczep Dodatkowe łaty dachowe Połączene dodatkowych łat dachowych PL (006/04) SD

17 Prace przygotowawcze na dachu 5.. Montaż profl przytrzymujących na perwszej dodatkowej łace dachowej Jeżel na dachu ne ma wystarczająco mejsca do zamontowana profl podtrzymujących, należy je zamontować na zem przymocować do perwszej dodatkowej łaty dachowej. Dwa profle podtrzymujące (rys. 0, poz. ) przymocować na końcu lstwy za pomocą śrub 4x0 (rys. 0, poz. ). Przy montażu pozomym należy do lstwy drewnanej przymocować profle podtrzymujące (rys. 0, poz. ) ( na zewnątrz, w środku). Zamontowane profle podtrzymujące ustawć na perwszej dodatkowej łace dachowej (rys., poz. ) przymocować dwoma śrubam 4x 40 (rys., poz. ) (zachować wymary) SD Rys. 0 Montaż profl przytrzymujących na lstwe drewnanej (70) Montaż dodatkowych łat dachowych Rys. Zamocowane profl podtrzymujących na łace dachowej (wymar w mm, wartość w nawase = montaż pozomy) USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu w wynku nedostatecznego uszczelnena blach osłonowych. Jeżel krokwe ne znajdują sę na jednym pozome, należy je wyrównać (rys. ). Montowane łaty dachowe należy wypozomować przy użycu pozomcy. Rys. Wyrównane różnc w pozome krokw SD PL (006/04) SD 7

18 Prace przygotowawcze na dachu Jeżel trzeba zamontować dodatkową łatę dachową (rys., poz. ) obok już zamontowanej, tę zamontowaną należy przełożyć w mejsce montażu pola kolektorów (rys., poz. ) dobrze zamocować (rys., poz. ). Dachówk muszą zachodzć na boczne blachy osłonowe. 4 Montaż w jednym rzędze Zamontować perwszą łatę dachową z proflam podtrzymującym (rys. 4, poz. ). Zamontować drugą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy na dole (rys. 4, poz. ). Zamontować trzecą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy na górze (rys. 4, poz. ). Zamontować czwartą łatę dachową, na której oprze sę kln styropanowy górnych blach osłonowych (rys. 4, poz. 4). Zamontować pątą łatę dachową, na której oprą sę górne blachy osłonowe (rys. 4, poz. 5). Zamontować szóstą łatę dachową, na której oprą sę zostaną zamocowane górne blachy osłonowe (rys. 4, poz. 6) SD Rys. Przełożene łat dachowych w mejscu montażu pola kolektorów Poz. : Przełożona łata dachowa Poz. : Przymocowane końców łat dachowych (kontrłaty) Poz. : Pole kolektorów (krawędź zewnętrzna) Poz. 4: Krokew ( ) 0 (00) (0-50) ( ) Rys. 4 Odstępy mędzy dodatkowym łatam dachowym, montaż w jednym rzędze (wymary w mm, wartośc w nawase = wykonane pozome) SD PL (006/04) SD

19 Prace przygotowawcze na dachu Montaż w klku rzędach Łaty dachowe w perwszym rzędze należy zamontować tak samo, jak w przypadku montażu w jednym rzędze (rys. 4). W dolnym rzędze odpada 5 6 łata. Czwarta dodatkowa łata dachowa do kolektorów montowanych w jednym rzędze jest jednocześne perwszą łatą dachową rzędu znajdującego sę wyżej (rys. 5, poz. ) służy do zamontowana płytk podtrzymującej górny rząd kolektorów. Zamontować drugą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy (rys. 5, poz. ). Zamontować trzecą łatę dachową do zamocowana bocznych docskaczy na górze (rys. 5, poz. ). Zamontować czwartą łatę dachową, na której oprze sę kln styropanowy górnych blach osłonowych (rys. 5, poz. 4). Zamontować pątą łatę dachową, na której oprą sę górne blachy osłonowe (rys. 5, poz. 5) Zamontować szóstą łatę dachową, na której oprą sę zostaną zamocowane górne blachy osłonowe (rys. 5, poz. 6) (990-00) 0 (90) (40-440) (60-660) Rys. 5 Odstępy mędzy dodatkowym łatam dachowym, montaż w klku rzędach (wymary w mm, wartośc w nawasach = montaż pozomy) SD PL (006/04) SD 9

20 Montaż kolektorów 6 Montaż kolektorów Rozpoczynając montaż kolektorów, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpeczeństwa oraz zaleceń praktycznych. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA OSTRZEŻENIE! Nebezpeczeństwo upadku osób lub elementów nstalacj. Podczas wszystkch prac na dachu należy podjąć odpowedne środk bezpeczeństwa, aby zapobec wypadkom. W czase wszystkch prac na dachu należy zawsze zabezpeczać sę przed spadnęcem. Należy nosć odzeż ochronną wyposażene ochronne. Rys. 6 Dwa zamontowane kolektory SD Po zakończenu prac należy skontrolować, czy zestaw montażowy kolektory zostały stablne zamontowane. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! jeżel powerzchne uszczelnające zostaną uszkodzone. Nakładk z tworzywa sztucznego należy zdjąć z przyłączy kolektora bezpośredno przed montażem. Przy montażu korzystać należy zurządzena podnośnkowego umeszczonego na dachu lub z - punktowych przyssawek transportowych o dostateczne dużej nośnośc lub dostępnych jako wyposażene dodatkowe specjalnych uchwytów transportowych (ułatwają podnoszene). Nezabezpeczone kolektory mogą spaść podczas transportu lub montażu PL (006/04) SD

21 Montaż kolektorów 6. Przygotowane montażu kolektorów Przed przystąpenem do właścwego montażu na dachu, wstępne można zmontować elementy nstalacj na zem, co usprawn prace wykonywane na dachu. Aby zabezpeczyć węże solarne należy zamontować opask zacskowe z perścenem. USZKODZENIE INSTALACJI UWAGA! w wynku neszczelnośc węży nstalacj solarnej. Opask zacskowe (rys. 7, poz. ) muszą sę znaleźć we właścwym mejscu przed docągnęcem perścena (rys. 7, poz. ). Późnejsze luzowane opasek w celu przesunęca może zmnejszyć słę mocowana opasek. Rys. 7 Opaska zacskowa z perścenem zamontowana wstępne na zaślepkach SD NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Perśceń można docągać tylko wtedy, jeżel opaska znajduje sę na wężu. Połączene hydraulczne w układze "Tchelmanna" Orurowane kolektora należy przyłączyć w układze Tchelmanna. Dzęk temu do każdego z kolektorów doprowadzany jest tak sam strumeń objętoścowy (rys. 8). Przewód zaslający może być usytuowany z prawej (rys. 8) lub lewej strony u góry (rys. 9). W tej nstrukcj przewód zaslający przedstawono po strone prawej. Kolektory muszą być zamontowane w tak sposób, aby przepusty do montażu czujnków kolektora znajdowały sę u góry (rys. 9, poz. ) SD Rys. 8 Przyłącze hydraulczne przewód zaslający z prawej strony Poz. : Wąż nstalacj solarnej o dł. 95 mm Poz. : Wąż nstalacj solarnej, 55 mm oraz zaślepka Poz. : Przewód zaslana Poz. 4: Przewód powrotu 4 Jeżel nstalacja solarna będze odpowetrzana przy pomocy odpowetrznka automatycznego (akcesora) umeszczonego w jej najwyższym punkce, to przewód zaslana należy poprowadzć ze wznosem w kerunku odpowetrznka, a przewód powrotu ze wznosem do pola kolektorów SD Rys. 9 Przyłącze hydraulczne przewód zaslający z lewej strony PL (006/04) SD

22 Montaż kolektorów 6.. Montaż zestawu łączącego Połączene hydraulczne dwóch kolektorów wykonywane jest przy użycu zestawu łączącego (wąż nstalacj solarnej o dł. 95 mm opasek zacskowych znarożnków ochronnych). Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Wsunąć węże solarne o długośc 95 mm (rys. 0, poz. ) na prawe przyłącza drugego każdego następnego kolektora. Jeżel temperatura otoczena jest nska, węże solarne można włożyć do gorącej wody, to ułatw montaż. Na rysunkach przedstawono zestaw łączący z perwszym kolektorem zamontowanym po prawej strone. Opask zacskowe (rys. 0, poz. ) nasunąć na wąż solarny (druga opaska umożlwa późnejsze przyłączene następnego kolektora). Jeżel opaska zacskowa osadzona jest prawdłowo należy docągnąć ją co wzmocn połączene (rys. 0, poz. ). Rys. 0 Wstępny montaż zestawu łączącego SD 6.. Montaż zaślepk W celu podłączena pola kolektorów ne wykorzystuje sę wszystkch przyłączy. Newykorzystane przyłącza należy zaślepć. Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Założyć węże solarne o dł. 55 mm (rys., poz. ) z zamontowanym wstępne zaślepkam na obydwa wolne przyłącza pola kolektorowego. Jeżel opask zacskowe osadzone są prawdłowo, należy docągnąć perśceń co wzmocn połączene. Rys. Montaż zaślepk opask zacskowej Poz. : Opaska zacskowa Poz. : Wąż nstalacj solarnej o dł. 55 mm Poz. : Zaślepka SD PL (006/04) SD

23 Montaż kolektorów 6.. Montaż złączek kolankowych do przewodów zborczych Przed wykonanem przyłącza do przewodów zborczych należy zamontować końcówk kątowe. Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Nakrętk złączkowe (rys., poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys., poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Końcówkę kątową z orngem (rys., poz. ) ustawć przykręcć nakrętką złączkową Włożene taśmy uszczelnającej do ramy kolektora Rys. Montaż złączek kolankowych SD Połączena bocznych dolnych blach osłonowych z kolektoram (rys., poz. ) należy uszczelnć taśmą uszczelnającą. Wyczyścć rowek pod uszczelkę w kolektorze. Zdjąć folę ochronną z taśmy uszczelnającej. Taśmę uszczelnającą (rys., poz. ) włożyć klejącą stroną do rowka na krawędz zewnętrznych kolektorów każdego kolektora na dole (rys., poz. ) zakładając równeż łącznk kątowy (rys., poz. ). Po montażu taśma uszczelnająca powol pęczneje. Rys. Tył kolektora SD PL (006/04) SD

24 Montaż kolektorów 6. Zamocowane kolektorów Układane kolektorów należy rozpocząć od prawej strony. 6.. Ułożene perwszego kolektora Wsunąć perwszy kolektor (rys. 4, poz. ) w profl podtrzymujący ustawć 80 mm od zewnętrznej dachówk (w raze potrzeby ucąć ją) (rys. 4, poz. ). 80 mm SD Rys. 4 Ułożene przykręcene perwszego kolektora Lekko uneść kolektor włożyć podkładk z prawej strony (rys. 5, poz. ) na dodatkową łatę oraz pośrodku kolektora na standardową łatę tak daleko, aż kolektor oprze sę na dolnej krawędz. Aby wkręcć śrubę (rys. 5, poz. ) należy wywercć otwory 4 mm. Docskacze jednostronne (rys. 5, poz. ) przymocować śrubą 6 40 (rys. 5, poz. ) podkładką (użyć klucza SW0). Docskacz zapnk znajduje sę teraz pod dolną krawędzą kolektora SD Rys. 5 Ułożene przykręcene perwszego kolektora Lekko uneść kolektor włożyć podkładkę (rys. 6, poz. ) z docskaczem dwustronnym nadodatkową łatę oraz pośrodku kolektora na standardową łatę tak daleko, aż kolektor oprze sę na dolnej krawędz. Aby wkręcć śrubę (rys. 6, poz. ) należy wywercć otwory 4 mm. Do zaznaczena użyć nacęca wpodkładce. Śrubę można docągnąć dopero wtedy, gdy drug kolektor zostane wsunęty do zapnk podwójnej SD Rys. 6 Docskacz dwustronny na perwszym kolektorze PL (006/04) SD

25 Montaż kolektorów 6.. Ułożene drugego kolektora Wstawć drug kolektor z zamontowanym wężam solarnym (rys. 7, poz. ) w profl podtrzymujący. Drugą opaskę zacskową (rys. 7, poz. ) wsunąć na wąż nstalacj solarnej. Drug kolektor dosunąć do perwszego, tak aby zamontowane węże nstalacj solarnej można było włożyć na przyłącza perwszego kolektora (rys. 7, poz. ) znajdujące sę z lewej strony. Rys. 7 Połączene drugego kolektora z perwszym SD Opaskę zacskową wsunąć na szerszą część przyłącza kolektora zacągnąć perśceń zabezpeczający. USZKODZENIE INSTALACJI wskutek neszczelnośc węży solarnych. UWAGA! Każdy wąż solarny podłączony do przyłącza kolektora należy zabezpeczyć opaską zacskową (rys. 8) SD Rys. 8 Wąż solarny z założoną opaską zacskową Dokręcć śrubę docskacza dwustronnego (rys. 9, poz. ). W tym celu użyć klucza nasadowego SW0 o długośc mn. 80 mm. Docskacz znajduje sę teraz pod dolną krawędzą kolektora. W podobny sposób należy zamontować następne kolektory. 80 mm Rys. 9 Przykręcene docskacza dwustronnego SD PL (006/04) SD 5

26 Montaż kolektorów 6.. Zabezpeczene ostatnego kolektora Lekko uneść kolektor z lewej strony włożyć podkładk z lewej strony (rys. 0, poz. ) nadodatkową łatę oraz pośrodku kolektora na standardową łatę tak daleko, aż kolektor oprze sę na dolnej krawędz. Aby wkręcć śrubę (rys. 0, poz. ) należy wywercć otwory 4 mm. Docskacze jednostronne (rys. 0, poz. ) przymocować śrubą 6 40 (rys. 0, poz. ) podkładką (użyć klucza SW0) Montaż w klku rzędach Jeżel kolektory mają być zamontowane w klku rzędach, do górnych kolektorów należy zamontować profle podtrzymujące. Jeżel kolektory są zamontowane pozomo, należy zamontować profle podtrzymujące w odległośc 700 mm pośrodku kolektora. Rys. 0 Montaż docskacza z lewej strony 700 mm 700 mm SD Pośrodku każdego kolektora rozłożyć dwa profle podtrzymujące (rys., poz. ) (w odległośc 700 mm od sebe) nad dolnym kolektorem, na czwartej dodatkowej łace dolnego rzędu a następne zamocować je śrubam Kolektor górnego rzędu (rys., poz. ) wsunąć w profl podtrzymujący wyrównać z perwszym rzędem. Zamocować kolektory tak, jak w dolnym rzędze SD Rys. Profle podtrzymujące drug rząd kolektorów PL (006/04) SD

27 Podłączene czujnka kolektora 7 Podłączene czujnka kolektora Czujnk temperatury kolektora załączony jest do stacj kompleksowej obsług nstalacj solarnej wzgl. do urządzena regulacyjnego. A Należy zwrócć uwagę na to, gdze jest montowany czujnk w systeme składającym sę z jednego oraz dwóch rzędów kolektorów (rys. ). Mejsce montażu Czujnk kolektora mus być zamontowany wraz zprzyłączonym przewodem zaslającym (rys., poz. ). Mejsce montażu (rys., poz. A) czujnka w systeme z jednym rzędem kolektorów z przewodem zaslana z prawej strony. Mejsce montażu (rys., poz. ) czujnka w systeme z dwoma rzędam kolektorów SD Rys. Mejsce zamontowana czujnka temperatury (schemat) Poz. : Przewód powrotu Poz. : Przewód zaslana Montaż czujnka temperatury kolektora Aby umożlwć prawdłowe funkcjonowane nstalacj solarnej koneczne jest wsunęce czujnka (rys., poz. ) do oporu w rurę prowadzącą (odpowada to odcnkow o dł. ok. 50 mm). Czujnkem lub śrubokrętem przebć warstwę uszczelnającą przepustu czujnka (rys., poz. ). Wkręcć śrubunek (rys., poz. ) w przepust czujnka. Wsunąć czujnk temperatury w rurę prowadzącą na ok. 50 mm (do oporu). Mocno skręcć śrubunek (rys., poz. ), w raze konecznośc skontrować. Jeżel zostane przebty przepust czujnka (rys., poz. ) w newłaścwym kolektorze, należy zaślepć go korkem z zestawu przyłączenowego. Z przepustu czujnka kolektora należy najperw usunąć nakrętkę, używając do tego dławcy kablowej (rys., poz. ). 50 mm Rys. Wstawene czujnka w kolektor Poz. : Czujnk temperatury kolektora Poz. : Śrubunek Poz. : Przepust czujnka Kollektor SD PL (006/04) SD 7

28 Przyłączene przewodów zborczych 8 Przyłączene przewodów zborczych Informacje na temat montażu przewodów zborczych znajdują sę w nstrukcj montażu stacj kompleksowej. Podłączene hydraulczne do przewodów zborczych wykonywane jest za pomocą długch gętkch węży solarnych. Kolektora ne można przyłączyć bezpośredno sztywnym przewodem zborczym. Rys. 4 Montaż przewodów pod dachem SD Poz. : Poz. : Przewód zaslana Przewód powrotu 8. Odpowetrzane przez cśnenowy przewód do napełnana Jeżel nstalacja solarna odpowetrzana jest za pomocą pompy napełnenowej, odpowetrznk na dachu ne jest wymagany. Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. 4 5 Nakrętk (rys. 5, poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys. 5, poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Złączkę kolankową z orngem (rys. 5, poz. ) ustawć przykręcć nakrętką. Dług wąż solarny (000 mm, rys. 5, poz. 5) wsunąć na złączkę kolankową zamocować opaską zacskową (rys. 5, poz. 4). Końcówkę węża ze śrubunkem (rys. 5, poz. 6) włożyć do oporu w wąż solarny zabezpeczyć opaską zacskową. Wąż solarny razem z kablem czujnka przeprowadzć przez dach SD Rys. 5 Montaż przewodu zaslana Poz. : Nakrętka Poz. : Perśceń zacskowy Poz. : Złączka kolankowa z orngem Poz. 4: Opaska zacskowa z perścenem zabezpeczającym Poz. 5: Wąż solarny o dł. 000 mm 6 Przewód zborczy przyłączyć do końcówk węża R¾ ze śrubunkem (8 mm) (rys. 5, poz. 6). Poz. 6: Końcówka węża R¾ ze śrubunkem Podobne czynnośc należy wykonać na przyłączu powrotu PL (006/04) SD

29 Przyłączene przewodów zborczych 8. Odpowetrzane przez odpowetrznk (akcesora) na dachu Jeżel nstalacja solarna będze odpowetrzana przy pomocy odpowetrznka automatycznego (wyposażene dodatkowe) umeszczonego w jej najwyższym punkce, to przewód zaslana należy poprowadzć ze wznosem w kerunku odpowetrznka (rys. 6, poz. ) a przewód powrotu ze wznosem do pola kolektorów (rys. 6). Unkać częstych zman kerunku prowadzena rur. Przy każdej zmane kerunku w dół ponownym poprowadzenu rurocągu wgórę należy zamontować naczyne odpowetrzające z dodatkowym odpowetrznkem SD Jeżel ne ma mejsca na zamontowane odpowetrznka automatycznego, należy zamontować odpowetrznk ręczny. Dzałane śruby zamykającej kapturka ochronnego w odpowetrznku Instalację solarną odpowetrza sę odkręcając śrubę zamykającą (rys. 7, poz. ). Aby do nstalacj solarnej ne przedostała sę wlgoć na śrube zamykającej mus przez cały czas znajdować sę kapturek ochronny (rys. 7, poz. ). Otworzyć odpowetrznk odkręcając śrubę zamykającą o jeden obrót. W nstalacjach solarnych należy stosować tylko odpowetrznk wykonane w całośc z metalu, gdyż są one odporne na występujące tam temperatury. Zespół odpowetrznka jest przeznaczony do montażu bezpośredno na kolektorze lub pod dachem. W przypadku kolektorów w połac dachu ze względu na brak mejsca montaż bezpośredno na kolektorze ne jest możlwy. W zwązku z tym w nstrukcj zostane opsany montaż odpowetrznka pod dachem. Rys. 6 Odpowetrznk do przyłącza zaslana Poz. : Czujnk temperatury kolektora Poz. : Automatyczny odpowetrznk na dachu SD Rys. 7 Unwersalny zespół odpowetrznka, zakres dostawy Poz. : Kapturek ochronny (śruba zamykająca) Poz. : Odpowetrznk automatyczny Poz. : Zawór kulowy Poz. 4: Uszczelka Poz. 5: Naczyne odpowetrzające Poz. 6: Złączka podwójna z nakrętką perścenem zacskowym Poz. 7: Końcówka węża z perścenem zacskowym (tutaj ne jest potrzebna) Poz. 8: Opaska zacskowa Poz. 9: Wąż solarny 55 mm (tutaj newymagany) PL (006/04) SD 9

30 Przyłączene przewodów zborczych Podłączene odpowetrznka pod dachem Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Nakrętk (rys. 8, poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys. 8, poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Złączkę kolankową z orngem (rys. 8, poz. ) ustawć przykręcć nakrętką. Dług wąż solarny (000 mm, rys. 8, poz. 5) wsunąć na złączkę kolankową zamocować opaską zacskową (rys. 8, poz. 4). Wąż solarny razem z kablem czujnka przeprowadzć przez dach. Podobne czynnośc należy wykonać na przyłączu powrotu. Końcówkę węża R¾ z orngem (rys. 8, poz. 6) złączką podwójną (rys. 8, poz. 8) wkręcć w naczyne odpowetrzające (rys. 8, poz. 7). Końcówkę węża (rys. 8, poz. 6) nasadzć do oporu na wąż solarny przymocować opaską zacskową. W długm wężu na przewodze powrotnym należy zamontować końcówkę węża ze śrubunkem z zestawu przyłączenowego SD Rys. 8 Montaż węża solarnego Poz. : Nakrętka G Poz. : Perśceń zacskowy Poz. : Złączka kolankowa z orngem Poz. 4: Opaska zacskowa z perścenem zabezpeczającym Poz. 5: Wąż solarny o dł. 000 mm Poz. 6: Końcówka węża R¾ z orngem Poz. 7: Naczyne odpowetrzające Poz. 8: Złączka podwójna z orngem śrubunkem Przyłączyć przewód zborczy do końcówk węża ze śrubunkem (rys. 8, poz. 8) PL (006/04) SD

31 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (wyposażene dodatkowe) 9 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów (wyposażene dodatkowe) Jako wyposażene dodatkowe dostępny jest zestaw łączący (rys. 9, poz. 8), który umożlwa połączene dwóch rzędów kolektorów. Dodatkowe, newykorzystane wyjśca należy zamknąć zaślepkam (rys. 9, poz. 9). Wszystke elementy przyłączenowe kolektorów należy na zem. Zakres dostawy (rys. 9) Poz. : Złączka kolankowa Poz. : Opaska zacskowa 4 Poz. : Zaślepka Poz. 4: Wąż solarny o dł. 55 mm Poz. 5: Wąż solarny o dł. 000 mm Poz. 6: Nakrętka G Poz. 7: Perśceń zacskowy Montaż dodatkowych zaślepek Rys. 9 Schematyczna prezentacja zakres dostawy SD Newykorzystane króćce przyłączenowe kolektorów należy zamknąć zaślepkam (rys. 40, poz. ). Założyć węże solarne o dł. 55 mm (rys. 40, poz. ) z zamontowanym wstępne zaślepkam na obydwa wolne przyłącza pola kolektorowego. Jeżel opask zacskowe osadzone są prawdłowo, należy docągnąć perśceń co wzmocn połączene. 4 Montaż zestawu łączącego Zdemontować nakładk z tworzywa sztucznego (ochrona na czas transportu) z odpowednch przyłączy kolektora. Nakrętk (rys. 4, poz. ) wsunąć na przyłącze kolektora. Perśceń zacskowy (rys. 4, poz. ) włożyć za szerszą część przyłącza kolektora ścsnąć. Złączkę kolankową z orngem (rys. 4, poz. ) ustawć przykręcć nakrętką. Zmerzyć odległość pomędzy złączkam kolankowym (wymar X) w zamontowanych kolektorach odpowedno przycąć węże solarne (rys. 4, poz. 5). Nasadzć wąż na złączk kolankowe zabezpeczyć opaską zacskową (rys. 4, poz. 4). Rys. 40 Montaż zaślepek SD X Rys. 4 Zestaw łączący dwa rzędy kolektorów SD PL (006/04) SD

32 Montaż blach osłonowych 0 Montaż blach osłonowych Zanm blachy osłonowe zamkną dostęp do pola kolektorów, należy skontrolować: Czy węże solarne są zabezpeczone opaskam zacskowym (docągnęty perśceń)? Czy każdy kolektor został zabezpeczony docskaczam z prawej lewej strony? Czy czujnk temperatury został wsunęty do oporu czy śrubunek jest przykręcony? Czy przeprowadzono próbę cśnena wszystke przyłącza są szczelne (patrz nstrukcja stacj kompleksowej)? Aby uszczelnć pole kolektora, dookoła mędzy kolektoram/rzędam kolektorów należy zamontować blachy osłonowe. USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu. lachy osłonowe należy zamontować staranne, pole kolektorów mus być szczelne. NIEEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA UWAGA! Mejsce mędzy kolektorem a dachówkam, podobne jak nne elementy montowane w połac dachu, należy uszczelnć cenką blachą. lachy te mogą spowodować zranene ludz. Należy zakładać rękawce ochronne. Jeżel kolektory są zamontowane pozomo, dolne, środkowe górne blachy osłonowe ne zachodzą na sebe mędzy dwoma kolektoram (rys. 4, poz. ), lecz pośrodku kolektora SD Rys. 4 lachy osłonowe zamontowane dookoła pola kolektorów PL (006/04) SD

33 Montaż blach osłonowych 0. Dolne blachy osłonowe Ołowane fartuchy ochronne wszystkch blach osłonowych zagąć do przodu (rys. 4, poz. ). Końce zewnętrznych blach osłonowych u góry (rys. 4, poz. ) należy równeż zagąć do przodu. Rys. 4 Ułożene ołowanego fartucha ochronnego SD UWAGA! USZKODZENIE UDYNKU wskutek neszczelnośc dachu, jeżel wymar mędzy górną krawędzą kolektora a górną krawędzą perwszej dodatkowej łaty dachowej ne wynos 90 9 mm. > 0 mm 90-9 mm W raze potrzeby należy coś podłożyć pod łatę dachową. Prawą blachę osłonową włożyć górną krawędzą w rowek kolektora (rys. 44, poz. ). lachę osłonową dosunąć do kolektora, tak aby prawa krótsza krawędź (rys. 44, poz. ) znalazła sę w rowku kolektora. lacha osłonowa mus zachodzć mn. 0 mm na dachówkę (rys. 44, poz. ) SD Rys. 44 Prawa dolna blacha osłonowa Jeżel zostaną zamontowane węcej nż dwa kolektory ponowo, potrzebne są dolne środkowe blachy osłonowe (rys. 45, poz. ). lachy muszą przylegać do kolektora z lewej strony (strzałka) SD Rys. 45 Mejsce ułożena środkowych blach osłonowych kolektorów montowanych ponowo PL (006/04) SD

34 Montaż blach osłonowych Jeżel zostaną zamontowane dwa kolektory pozomo, potrzebne są dolne środkowe blachy osłonowe (rys. 46, poz. ). lachy te muszą zachodzć na sebe mm mm mm Rys. 46 Mejsce ułożena środkowych blach osłonowych kolektorów montowanych pozomo SD Lewą blachę osłonową (rys. 47, poz. ) ułożyć na wcześnej zamontowaną blachę osłonową zamontować tak, jak prawą blachę osłonową (rys. 44). Folę ochronną z blach osłonowych (rys. 47, poz. ) można ścągnąć dopero po przykręcenu wszystkch blach. Rys. 47 Montaż lewej dolnej blachy osłonowej SD Zamocować blachy w otworach śrubam (długość mm, rys. 48, poz. ) uszczelkam. Zdjąć folę ochronną z mejsc posmarowanych klejem na blachach osłonowych. Docsnąć górną blachę osłonową do dolnej (rys. 48, poz. ). Zdjąć folę ochronną z ołowanych fartuchów ochronnych. Ołowane fartuchy ochronne ostrożne dopasować do krawędz dachówek z przodu (rys. 48, poz. ). Rys. 48 Przymocowane dolnych blach SD PL (006/04) SD

35 Montaż blach osłonowych 0. oczne blachy osłonowe USZKODZENIE UDYNKU Górne krawędze bocznych blach osłonowych z prawej lewej strony (rys. 49, poz. ) włożyć do rowka w kolektorze nasunąć na dolną blachę osłonową. Przycsnąć nachodzące na sebe brzeg obu blach, aby je połączyć (rys. 49, poz. ). oczne blachy osłonowe należy przymocować trzema zaczepam z prawej strony trzema z lewej strony (do kolektorów montowanych pozomo potrzebne są dwa zaczepy) do łat dachowych. UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu. lachy wspornkowe (rys. 49, poz. ) włożyć do dolnej krawędz kolektora. Założyć zaczepy (rys. 50, poz. ) na krawędź bocznej blachy osłonowej. Dosunąć zaczep z blachą osłonową do kolektora tak, aby blacha osłonowa przylegała do kolektora. Zaczep przymocować załączonym gwoźdzem. Rys. 49 Montaż prawej bocznej blachy osłonowej SD SD Rys. 50 Zabezpeczene bocznej blachy osłonowej 0. Środkowa lstwa osłonowa mędzy dwoma kolektoram Środkowa lstwa osłonowa służy do uszczelnena szczelny mędzy dwoma kolektoram. Włożyć lstwę osłonową (rys. 5, poz. ) mędzy dwa kolektory wyrównać, zagęce lstwy osłonowej mus być skerowane do dołu. Dokręcć śruby (rys. 5, poz. ) kluczem SW8 zaczynając od dołu. Profl jest zaczepony o ramę kolektora. Rys. 5 Środkowa lstwa osłonowa SD PL (006/04) SD 5

36 Montaż blach osłonowych 0.4 Środkowe blachy osłonowe w montażu welorzędowym. Do uszczelnena mędzy dwoma rzędam kolektorów służą środkowe blachy osłonowe. Włożyć zagętą krawędź blachy osłonowej (rys. 5, poz. ) do rowka na rame kolektora. Dosunąć blachę osłonową (rys. 5, poz. ) do kolektora do prawej bocznej blachy osłonowej. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 5, poz. ). Uszczelkę wargową (rys. 5, poz. 4) położyć na kolektorze nacągnąć. Zdjąć folę ochronną z mejsc posmarowanych klejem na blachach osłonowych. Jeżel zostaną zamontowane węcej nż dwa kolektory, należy zamontować środkowe blachy osłonowe (rys. 5, poz. ) mędzy rzędam kolektorów. lachy muszą przylegać do kolektora z lewej strony (strzałka) 4 Rys. 5 Ułożene perwszej środkowej blachy osłonowej Poz. : Prawa środkowa blacha osłonowa Poz. : Zagęta krawędź blachy osłonowej Poz. : lacha Poz. 4: Uszczelka wargowa SD W przypadku kolektorów montowanych pozomo środkowe blachy muszą zachodzć na sebe mm. Włożyć zagętą krawędź lewej blachy osłonowej (rys. 54, poz. ) do rowka na rame kolektora, analogczne do prawej blachy osłonowej. Dosunąć blachę osłonową do kolektora lewej bocznej blachy osłonowej. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 5, poz. ). Skrócć uszczelkę wargową (rys. 54, poz. ), aby dotykała ona do krawędz uszczelk wargowej prawej blachy osłonowej. Uszczelkę wargową lewej blachy osłonowej wsunąć na zagęce prawej blachy osłonowej (rys. 54, poz. ). Docsnąć górną blachę osłonową do dolnej SD Rys. 5 Mejsce montażu środkowych blach osłonowych SD Rys. 54 Ułożene lewej środkowej blachy osłonowej PL (006/04) SD

37 Montaż blach osłonowych 0.5 Górne blachy osłonowe górnego rzędu kolektorów w montażu welorzędowym Zamontować górne blachy osłonowe (rys. 55, poz. ) analogczne do dolnych (rozdzał 0. "oczne blachy osłonowe"). UWAGA! USZKODZENIE UDYNKU wskutek neszczelnośc dachu. Nasunąć boczne blachy osłonowe na zagęca środkowych blach osłonowych (rys. 55, poz. ). Rys. 55 Górna prawa blacha osłonowa SD 0.6 Górne blachy osłonowe Montaż należy zacząć od prawej górnej blachy osłonowej. Włożyć prawą górną blachę osłonową (rys. 56, poz. ) w prawą boczną blachę osłonową. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 56, poz. ). Uszczelkę wargową (rys. 56, poz. ) położyć na kolektorze nacągnąć. Zagęca kolejnych blach osłonowych (rys. 57, poz. ) wsunąć w już zamontowane blachy osłonowe dosunąć do kolektora. Włożyć lewą górną blachę osłonową (rys. 57, poz. ) w lewą boczną blachę osłonową. Należy nacsnąć na blachę osłonową, wtedy blacha wskoczy w rowek na rame kolektora (rys. 56, poz. ). Rys. 56 Górna prawa blacha osłonowa SD SD Rys. 57 Górna lewa blacha osłonowa PL (006/04) SD 7

38 Montaż blach osłonowych Skrócć uszczelkę wargową (rys. 58, poz. ), aby dotykała ona do uszczelk wargowej prawej blachy osłonowej. Uszczelkę wargową lewej blachy osłonowej wsunąć na zagęce prawej blachy osłonowej (rys. 58, poz. ). Zakładk każdej blachy należy przymocować trzema załączonym blachowkrętam o długośc 5 mm (rys. 59, poz. ). Rys. 58 Górna lewa blacha osłonowa SD Każdą górną blachę osłonową należy przymocować do łat dachowych dwoma zaczepam. Każdą zewnętrzną blachę osłonową należy zamocować dodatkowym zaczepem. Założyć zaczepy (rys. 60, poz. ) na krawędź blachy osłonowej. Dosunąć zaczep z blachą osłonową do kolektora tak, aby blacha osłonowa przylegała do kolektora. Zaczep przymocować załączonym gwoźdzem. Rys. 59 Przymocowane wkrętam górnych blach osłonowych SD SD Rys. 60 Połączene górnych blach osłonowych zaczepam PL (006/04) SD

39 Montaż blach osłonowych 0.7 Pokryce dachu W raze potrzeby zamocować ucęte dachówk odpowednm klamram, które dostępne są w sklepach branżowych. USZKODZENIE UDYNKU UWAGA! wskutek neszczelnośc dachu spowodowanej zbyt małym zachodzenem dachówek na blachy osłonowe Górne dachówk Położyć całą dachówkę na blachę osłonową. Dachówkę przycąć w ten sposób, aby: na możlwe dużej powerzchn przykrywała ona ale ne dotykała blachy osłonowej (rys. 6, poz. ) aby przycęta dachówka była ułożona pod tym samym kątem co neprzycęta (zapewna to prawdłowe ustawene wszystkch dachówek w danym układze). Kąt ustawena regulowany jest nakładką. Zgodne z ustaloną pozycją ustawć nakładkę dachówkową (rys. 6, poz. ) przymocować do łaty dachu. Położene przycętych dachówek (rys. 6, poz. ) Dachówk boczne Przycąć ułożyć dachówkę wg wymaru X (tab. 5, str. 4) SD Rys. 6 Ułożene przymocowane nakładk dachówkowej Poz. : Nakładka dachówkowa Poz. : Przycęta dachówka Poz. : Górna blacha osłonowa PL (006/04) SD 9

40 Prace końcowe Prace końcowe W przypadku odpowetrzana nstalacj za pomocą odpowetrznka automatycznego (wyposażene dodatkowe) po odpowetrzenu należy zamknąć zawór kulowy (patrz nstrukcję montażu stacj pompowej).. Kontrola nstalacj Oprócz prac kontrolnych (patrz str. ) należy sprawdzć: Czy wszystke przejśca do kolektora pokryca dachu są szczelne?. Izolacja przewodów zborczych przyłączenowych Izolacja przewodów zborczych przy montażu wewnętrznym zewnętrznym Do zolacj przewodów wewnątrz budynku stosować materały odporne na dzałane wysokej temperatury PL (006/04) SD

41 Skrócona nstrukcja montażu dwóch kolektorów Skrócona nstrukcja montażu dwóch kolektorów Nnejsza nstrukcja służy jedyne jako przegląd prac montażowych. Prace pownny być wykonywane zgodne ze szczegółowym opsam zameszczonym na wymenonych stronach przy zachowanu wskazówek praktycznych oraz odnośne bezpeczeństwa. Prace przygotowawcze na dachu. Przeneść wymar X na dach. str. 4. Zamontować profl podtrzymujący str. 7. Przymocować dodatkowe łaty dachowe. str. 7 Przygotowane montażu kolektorów 4. Wsunąć węże solarne o długośc 95 mm na prawe przyłącza drugego każdego następnego kolektora. str. 5. Wsunąć zaślepk na newykorzystane przyłącza zabezpeczyć je opaskam zacskowym. 6. Zamontować złączk kolankowe do długch węży solarnych. 7. Taśmę uszczelnającą włożyć do rowka w rame kolektora (na dole po zewnętrznej strone pola kolektorów). Zamocowane kolektorów 8. Perwszy kolektor z prawej strony wsunąć w profl podtrzymujący, zachowując odległość 80 mm od dachówek. str. str. str. str Podkładk wsunąć pod kolektor wywercć otwór na str. 4 śrubę. 0. Docskacz przymocować śrubą podkładką. str. 4. Wywercć otwór na docskacz dwustronny po lewej str. 4 strone kolektora (mędzy dwoma kolektoram).. Wsunąć podkładkę pod kolektor lekko przykręcć str. 4 dwustronny docskacz.. Drug kolektor z włożonym wężam solarnym str. 5 dosunąć do perwszego kolektora zabezpeczyć opaskam zacskowym. 4. Dokręcć śrubę docskacza dwustronnego. str Zamontować docskacze jednostronne z lewej strony. str. 6 Przyłączene przewodów zborczych 6. Połączony z przewodem zaslającym czujnk temperatury kolektora wsunąć do oporu w kolektor a następne przykręcć. 7. Wsunąć długe węże solarne na złączk kolankowe zabezpeczyć je opaskam zacskowym. 8. Wsadzć śrubunk w węże solarne przymocować opaską zacskową. 9. Wąż solarny razem z kablem czujnka przeprowadzć przez dach. str. 7 str. 8 str. 8 str Skontrolować nstalację. str. Montaż blach osłonowych. Ułożyć dolne blachy osłonowe od prawej do lewej strony przymocować blachowkrętam. str.. Ułożyć boczne blachy zamocować zaczepam. str. 5. Zamocować na zatrzask lstwę osłonową pomędzy str. 5 kolektoram dokręcć mocno śruby. 4. Ułożyć górne blachy osłonowe od prawej do lewej str. 7 strony, przycąć uszczelkę wargową dosunąć do prawej blachy osłonowej. 5. Zamocować górne blachy osłonowe zaczepam str. 8 zamocować blachy na zakładkach blachowkrętam. 6. Zamontować zakładkę dachówkową przycąć str. 8 dachówk. Rys. 6 Prace przygotowawcze na dachu 6 Rys. 6 Przyłącze hydraulczne X SD Rys. 64 Zamocowane dwóch kolektorów blach osłonowych SD SD PL (006/04) SD 4

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60965.0-.SD 6 70 6 988 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na połaci dachu dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 60966.0-.SD 6 70 6 98 PL (006/0) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 0 07/00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Zakres dostawy Zakres dostawy! Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 15 Rura podwójna Twin Tube DN /2006 PL Dla firmy instalacyjnej 604 470 04/006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy Rura podwójna Twin-Tube 5 Rura podwójna Twin Tube DN 0 604977.00-.SD Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej strone Instrukcja nstalacj Kolektory słoneczne SRD. V Montaż na dachu płaskm dachu skośnym SPIS TREŚCI INSTRUKCJ Wskazówk do nstrukcj.... Dokumentacja produktu.... Objaśnene symbol...

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na połaci dachu Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na połac dachu dla nstalacj solarnych Junkers 604965.0-.SD 6 70 6 57 PL (006/04) SD Informacje ogólne Informacje ogólne W tym rozdzale przedstawono zasady,

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie NAZWA NR KAT. MONTAŻ 3 3 4 OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS -335 27. 0. 03 Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKC-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKC- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 990 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze 67080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 70 809 843 (04/04) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 15 do kolektorów SKS 3.0. 6301 6512 11/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 630 65 /000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zestaw przyłączeniowy rury podwójnej Twin-Tube 5 do kolektorów SKS 3.0 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Impressum Zastrzega się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV 15 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniżej. Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 3.0/SKE 2.0 Montaż na dachach płaskich i fasadach /2006 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 3.0/SKE 2.0 Montaż na dachach płaskich i fasadach /2006 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 4534 04/006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Kolektory płaskie Logasol SKN 3.0/SKE.0 Montaż na dachach płaskich i fasadach 63043970.0-.SD Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers

Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskiego FKT-1 na dachach płaskich i fasadach dla instalacji solarnych Junkers Instrukcja montażu Montaż kolektora płaskego FKT- na dachach płaskch fasadach dla nstalacj solarnych Junkers 63043970.0-.SD 6 70 63 984 PL (006/04) SD Sps treśc Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4 Do montaŝu płaskich kolektorów słonecznych WATT3000 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniŝej. Zestaw do montaŝu konstrukcji z pojedynczym kolektorem WATT3000 (tzw. UD 1): Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski FKC T. Montaż w połaci dachowej (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski FKC T. Montaż w połaci dachowej (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- 670647804-00.T Montaż w połaci dachowej 6 70 648 97 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

EWELCON-S. 1 z 5 PRE. PREMANT - rura ciepłownicza. instrukcja montażu F E. rys. 1. Elementy zestawu mufy EWELCON-S. Taśma grzewcza

EWELCON-S. 1 z 5 PRE. PREMANT - rura ciepłownicza. instrukcja montażu F E. rys. 1. Elementy zestawu mufy EWELCON-S. Taśma grzewcza MNT - rura ciepłownicza 1 z 5 rys. 1 Elementy zestawu mufy. Taśma grzewcza Mufa termokurczliwa zapakowana w folię ochronną: mufę nasuwa się na rurę płaszczową jednego z ruociągów przed spawaniem rur przewodowych;

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektory płaskie FCB-1S / FCC-1S Av. Montaż na połaci dachu (2010/02) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektory płaskie FCB-1S / FCC-1S Av. Montaż na połaci dachu (2010/02) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektory płaskie FCB-S / FCC-S 670680458-00.Av Montaż na połaci dachu 6 70 64 44 (00/0) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL

FKT-2. Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych. Montaż w połaci dachowej (2013/03) PL Instrukcja montażu i konserwacji FKT-2 Kolektor płaski do słonecznych systemów grzewczych 672080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 720 804 8 (203/03) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S

FCC-1S / FCB-1S / FCC-2S / FCB-2S Instrukcja montażu i konserwacji FCC-S / FCB-S / FCC-S / FCB-S Kolektory płaskie 67068058-00.Av Montaż na połaci dachu 6 70 80 96 (0/09) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Kolektory płaskie 67068058-00.Av Logasol CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji! Montaż ponad dachem 6 70

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR

Kocioł gazowy do podłączenia kominowego EUROSTAR Kocoł gazowy do podłączena komnowego EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21 ZWE 24-4 MFK 23 ZSE 24-4 MFK 21 ZSE 24-4 MFK 23 OSW Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1Dane urządzena

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar

Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Zabudowa na dachu kolektor płaski Heliostar Instrukcja montażu TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA WARUNKI MONTAŻU Warunki ogólne Zestaw montażowy przeznaczony jest do montażu kolektorów płaskich Heliostar firmy

Bardziej szczegółowo

GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18. listwa pozioma górna. sworzeń mocujący. górna. chwytak samodomykacza

GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18. listwa pozioma górna. sworzeń mocujący. górna. chwytak samodomykacza 372 373 1 SEVROMATIC Instrukcja montażu A do drzw przesuwnych Montaż mechanzmu samodomykacza wsystemach: GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18, SINGLE 10, TOP10, TOP18 SEVROMATIC UWAGA! Mechanzm samodomykacza

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej

Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej 600 89 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja dodatkowa instalacji solarnej Sterownik Logamatic 07 (M) z modułem solarnym FM Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE TOM III - Specyfkacje Technczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00. ROBOTY MUROWE Remont rozbudowa budynku szatnowego przy boskach sportowych w Morynu. 42 są TOM III - Specyfkacje Technczne 1. WST P 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1

Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Zestaw węży przyłączanych od góry do szafy chłodzącej dla systemów - ARACTH1 Przegląd Zestaw węży przyłączanych od góry służy do podłączenia wężownicy wymiennika ciepła szafy chłodzącej dla systemów (High-Density

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany

MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany MC-Depot MC 1.6 / MC 1.10 nie izolowany DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen Tel.: +49 (0)5731 7 53 0 Faks: +49 (0)5731 7 53 197 E-mail: info@denios.com Swojego lokalnego partnera do kontaktów

Bardziej szczegółowo

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2 Vitosol 100-F typ SV1 Vitosol 100-F Kolektor płaski Typ SV1 i SH1 do pionowego lub poziomego montażu, na płaskich

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx

Instrukcja instalacji i obsługi dla serwisu Kocioł z zamkniętą komorą spalania Euromaxx Instrukcja nstalacj obsług dla serwsu Kocoł z zamknętą komorą spalana Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 21 ZWC 21 (24, 28) - 1 MF2A 23 ZSC 21 (24, 28) - 1 MFA 21 ZSC 21 (24, 28) - 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej

Instrukcja montażu. Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej 601 68 11/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Specjalny zestaw połączeń gwintowych do kolektorów płaskich SKS z wężami falistymi ze stali szlachetnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW

13 NOWA GENERACJA SYSTEMU RAUTITAN UNIWERSALNY SYSTEM RAUTITAN DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW 13 NOWA GENERACJA SYSTEMU UNIWERSALNY SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH WYTYCZNE MONTAŻOWE DO PODŁĄCZANIA GRZEJNIKÓW Podłączenie grzejników z garniturami podłączeniowymi Kątowe garnitury przyłączeniowe Kątowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu central dachowych Swegon AT4

Instrukcja montażu central dachowych Swegon AT4 Instrukcja montażu central dachowych Swegon AT4 Informacje ogólne Montaż central sekcyjnych Swegon AT4 opisany jest w oddzielnej instrukcji montażu central sekcyjnych PL.Swegon AT4-M-080415. Centrale Swegon

Bardziej szczegółowo

Drabiny do zastosowań specjalnych 12

Drabiny do zastosowań specjalnych 12 rabny do zastosowań specjalnych rabna dachowa S. 74 Pałąk łączący do kalency, jezdny S. 74 rabna komnarska S. 75 kcesora mocujące do dachu S. 75 rabna przystawna z tworzywa sztucznego S. 76 rabna z tworzywa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Mounting systems for solar technology

Mounting systems for solar technology Mounting systems for solar technology INSTRUKCJA MONTAŻU MINIRAIL SYSTEM PL OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Informujemy, że należy przestrzegać naszych ogólnych wskazówek montażu. Są one dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

Zehnder ZIP. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ZIP. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Standardowe długości Promienniki sufi towe dostępne są w standardowych długościach 2, 3, 4, 5 i 6 m. Dłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

MC-Depot MC 2.10 nie izolowany

MC-Depot MC 2.10 nie izolowany MC-Depot MC 2.10 nie izolowany DENIOS Sp. z o. o. Ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel.: +48 46 832 60 76 Fax: +48 46 832 60 88 E-Mail: info@denios.pl Swojego lokalnego partnera do kontaktów znajdą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Wersja

Instrukcja montażu Wersja Instrukcja montażu Wersja13.04.03 (tłumaczenie z instrukcji niemieckiej) Strona 1 DESKI MONTAŻOWE Wartości projektowe dla desek montażowych Istniejące łaty deska Siłą ssąca Nacisk Siłą zsuwająca montażowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi)

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi) (z Ŝyłkami prowadzącymi) 1 POMIAR WG ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI LISTEW PRZYSZYBOWYCH WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta Rurka Belka Z plus 1 cm Z plus 0,6 cm Z plus 0,2 cm Pojemność kasety: do 145 cm tkaniny poliestrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logasol SKS 4.0. Kolektory płaskie Montaż ponad dachem. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed montażem!

Instrukcja montażu. Logasol SKS 4.0. Kolektory płaskie Montaż ponad dachem. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed montażem! Instrukcja montażu Kolektory płaskie Montaż ponad dachem 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed montażem! 6 70 800 6 (0/09) PL Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 630 7357 09/200 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Kolektory płaskie Logasol SKN 2.0 Montaż nad połacią dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Informacje wstępne W niniejszej

Bardziej szczegółowo

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa:

**** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: I IMĄ^mfk f,/ f dq 4ec zj dna J&aM^r **** $&MJĄ, Jednostka Projektowa: Adres: Adres budowy: Dzałka: Inwestor: Temat: PRACOWNIA STAROSTWO POWIATOWE w GÓRZE Wydzał Budownctwa 56-200 Góra, ul. Mckewcza PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. typu side-by-side Połączenie SBS

Instrukcja montażu. typu side-by-side Połączenie SBS Instrukcja montażu typu side-by-side Połączenie 290316 7085626-00 SBS... ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zawartość 1 ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 2 2 Wymiary do zabudowy... 2

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 608 206 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Połączenie rurowe Logano G125 z Logalux LT300 Logano G125/GB125 z palnikiem i Logalux LT300. Osprzęt. Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Połączenie rurowe Logano G125 z Logalux LT300 Logano G125/GB125 z palnikiem i Logalux LT300. Osprzęt. Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Osprzęt Połączenie rurowe Logano G5 z Logalux LT300 Logano G5/GB5 z palnikiem i Logalux LT300 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 6 0 66 60-0/00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu zestawu EVE BT-SWC w samochodzie TOYOTA AVENSIS

Instrukcja montażu zestawu EVE BT-SWC w samochodzie TOYOTA AVENSIS Instrukcja montażu zestawu EVE BT-SWC w samochodzie TOYOTA AVENSIS UWAGA!!!! Wykonanie montażu zestawu wymaga rozebrania deski rozdzielczej samochodu oraz ingerencji w instalację samochodową auta. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną

KOLEKTOR SŁONECZNY. rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną KOLEKTOR SŁONECZNY rurowo-próżniowy z rurką HEAT-PIPE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA z kartą gwarancyjną Serwis: tel. (63) 244 40 70, (63) 244 43 63 biuro@stamar.konin.pl www.stamar.konin.pl 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ikonserwacji

Instrukcja montażu ikonserwacji Instrukcja montażu ikonserwacji Kolektor słoneczny 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montaż na dachu Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu i konserwacji. 6 70 68 9 (0/05) PL Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD 04-120 1 Informacje ogólne Centrale GOLD przystosowane są do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażone są wtedy w dach, który jest dostępny tylko na odzielne zamówienie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Pomiary Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy sprawdzić czy okap i kalenica są proste i zmierzyć przekątne połaci. Małe różnice

Bardziej szczegółowo

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0

[opis:] NOWOŚĆ! Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0. Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 Kolektory słoneczne Logasol SKN 4.0 Płaskie kolektory płytowe do montażu pionowego/poziomego Logasol SKN 4.0 blisko 30 lat doświadczenia w instalacjach słonecznych NOWOŚĆ! [opis:] Logasol SKN 4.0 s / Logasol

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720647803-00.1T. Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 720 648 916 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 670647803-00.T Montaż na dachach płaskich i fasadach 6 70 648 96 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..........................

Bardziej szczegółowo

Domek ogrodowy z metalu

Domek ogrodowy z metalu ZGE36335 Wskazówki montażowe: Wymiary: 132 x 204 x 185,5cm Domek ogrodowy z metalu Instrukcja obsługi Do montażu potrzebne są 2 osoby i ok. 3godziny czasu pracy W altance można chodzić w pozycji wyprostowanej,

Bardziej szczegółowo

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000 przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752 Rodzaje kinet: Kierunek przepływu Wysokość : nr art. 860 122 / 860 116 razem z pokrywą ochronną na czas zabudowy 1166 DN 150/200 1180 mm 881 005 1680 mm 881

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

odgałęzienie trójnikowe 45 Flex

odgałęzienie trójnikowe 45 Flex 1 z 5 wspornik odgałęzienia opaska termokurczliwa opaska termokurczliwa mufa składana element dystansujący odgałęzienie Flex w postaci giętkiej mufy taśma z mastykiem blacha łącząca Niezbędne narzędzia:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9

EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 Instrukcja montażu kolektorów próżniowych EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 1 1. Dane techniczne kolektorów próżniowych: EV 3.0; EV 3.6; EV 4.9 Typ kolektora EV 3.0 EV 3.6 EV 4.9 Liczba rur 18 22 30 Szerokość [cm]

Bardziej szczegółowo

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna

Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Szafa SZB 19" Podstawowa, uniwersalna szafa teleinformatyczna Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Oferowana w 40 wykonaniach gabarytowych (patrz tabela na str. 15), w tym 11 wykonań dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INFORMACJE OGÓLNE PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. 2. 3. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo