Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komfort Master A716 Ogrzewanie + wentylacja + oświetlenie"

Transkrypt

1 Komfort Master A716 Ogrzewane + wentylacja + ośwetlene Instrukcja użytkowana

2 Uwag wstępne Drog klence, Dzękujemy za wybrane urządzena Bath&Sun 3w1, które z pewnoścą przynese C satysfakcje. Gwarantujemy, że urządzene Bath&Sun 3w1 będze pracowało przez wele lat bez kłopotów. PRZECZYTAJ UWAŻNIE: 1. Przeczytaj nnejszą nstrukcję w całośc przed rozpoczęcem nstalacj montażu, aby unknąć ryzyka lub popełnena błędów. 2. Urządzene Bath&Sun 3w1 mus zanstalowane wg obowązujących przepsów na terene państw członkowskch UE, zgodne z przepsam normam ch lokalne obowązującym regulacjam. 3. Użytkowane montaż urządzena może meć zastosowane tylko wg wytycznych tej nstrukcj. Inne ne wymenone w tej nstrukcj użytkowane stosowane nezgodne z przeznaczenem może prowadzć do pożaru, porażena elektrycznego lub obrażeń osób. 4. Podłączene elektryczne urządzena mus wykonać fachowy personel wykwalfkowany elektryk (wytyczne wg IEC ). 5. Umejscowene montaż urządzena mus zostać wykonany według wytycznych normy IEC (Instalacje elektryczne w budynkach). Urządzene może być nstalowane eksploatowane w łazenkach tylko poza strefam 0, 1, 2 (przykłady określane stref jak na rysunkach: patrz Rysunek 1., Rysunek 2.) 6. Urządzene ne może zostać zamontowane użytkowane bezpośredno nad wanną lub kabną pryszncową, umywalką 60cm 60cm 75cm 75cm 60cm 60cm 75cm 75cm 225cm 225cm Rysunek 1. Umejscowene stref 0,1,2 mejsca gdze ne można zamontować urządzena Bath&Sun 3w1

3 Stała przegroda Promeń mnmalnej odległośc 60 Strefa 0 60 cm Strefa 0 60 cm Strefa 0 60 cm 225cm 1) Wdok z góry wanna 2) Wdok z góry wanna- ze stała przegroda 3) Wdok boczny-wanna Stała przegroda Strefa 0 60 cm Strefa 0 60 cm 120 cm 60 cm 225cm Strefa ) Wdok z góry prysznc 5) Wdok z góry prysznc- ze stała przegroda 6) Wdok boczny- prysznc Rysunek 2. Wykaz rozmeszczene stref zgodne z normą PN-IEC Włącznk, za pomocą którego zaslane sterowane są obwody urządzena tj. Obwody grzana lamp IR, wentylator ośwetlene pownen równeż zamontowany być poza strefam 0,1,2 wg normy PN-IEC Podczas normalnej pracy lampy IR są gorące- ne dotykaj ch an żadnych częśc. Możlwość dotykana lub wymany lamp tylko po wychłodzenu.! Ostrzeżene! UWAGA ryzyko poparzena podczas normalnej pracy lampy IR są gorące! ne dotykaj! Ne patrz bezpośredno w lampy podczas ch pracy! 9. Ne podłączaj wylotu powetrza z urządzena Bath&Sun 3w1 do przewodu wentylacyjnego gdze odprowadzane są spalny z nnych urządzeń do komna. Ostrzeżene! Zabrana sę podłączana urządzena do przewodów komnów wentylacyjnych, gdze odprowadzane są spalny z urządzeń grzewczych!

4 ! Ostrzeżene! Instalacja podłączene elektryczne mus być wykonane przez wykwalfkowanego elektryka. Upewnj sę, że zaslane zostało wyłączone przed rozpoczęcem prac nstalatorskch montażowych. Ne dotykaj lamp IR podczas ch pracy. Ne patrz bezpośredno w lampy podczas ch pracy. Ne podłączaj urządzena do obwodów odprowadzana spaln z nnych urządzeń (np. pecyk gazowe). Urządzene przystosowane do ogólnych zastosowana wentylacj. Ne stosować gdze występują opary materałów nebezpecznych meszanny oparów wybuchowych par. Urządzene ma gorące elementy stneje możlwość skrzena - ne można go stosować w pomeszczenach gdze składowane są /lub używane: benzyna, farby, rozpuszczalnk, płyny substancje łatwopalne lub nne substancje mogące spowodować samozapłon lub wybuch. Bath&Sun 3w1 jest przeznaczony do montażu w suftach płaskch/ w pozycj horyzontalnej. Ne należy montować go na suftach pochyłych lub w pozycj ponowej. Przed nstalacją - przeczytaj uważne 1. Upewnj sę, że wybrałeś odpowedn model Bath&Sun 3w1 pasujący do Twojej Łazenk- sera z czterema lampam grzewczym IR lub sera z dwoma lampam grzewczym IR. 2. Lampy podczerwen IR dzałają najefektywnej, gdy promenują bezpośredno na Cebe. Sugerujemy dla Twojego komfortu uzyskana najlepszego efektu suszena ulokowane urządzena w mejscu, w którym spędzasz najwęcej czasu, np. przed lustrem. 3. Dla efektywnej wydajnej pracy wentylatora wycągowego, objętość powetrza wentylowanego w jednostce czasu mus być równa objętośc powetrza dostarczanego w tej samej jednostce czasu. W szczelnych pomeszczenach tzn. słabo wentylowanych wydajność wentylatora będze ogranczona. 4. Przed rozpoczęcem cęca należy sprawdzć przestrzeń wymaganą dla poprawnego montażu urządzena, prześwt w wysokośc urządzena dla obudowy jest wystarczający ( mnmalne 220mm). 5. Sprawdź, czy przewody mogą być poprowadzone z przełącznków ścennych do urządzena.

5 Montaż urządzena 1. Wycęce odpowetrznka (w raze potrzeby) Jeśl zajdze potrzeba wykonana odpowetrznka z systemu wentylacj urządzena (jeśl otwór odpowetrzający jest wymagany) znajdź odpowedne mejsce w dachu lub ścane zewnętrznej do wykonana otworu wylotowego ( powetrza / pary). W wybranych mejscu w ścane zewnętrznej - wycąć odpowedn otwór obudować w stalowej rurowej tule o średncy wewnętrznej 110 mm. (patrz Rysunek 3.) 2. Kanały wentylacyjne Dla wersj wylotu wentylacj przez ścanę zewnętrzną: Umeścć jeden konec rury wentylacyjnej o średncy 100mm do rurowej tule uszczelnć powerzchnę wokół rury wentylacyjnej za pomocą odpowednego uszczelnena. Dla lokalzacj kanałów wentylacyjnych w rurze (do przewodu komnowego wentylacj): Podłącz jeden konec o średncy 100mm rury wentylacyjnej do odgałęzena (jeśl wymagane zastosuj redukcję). ścana stalowy kołnerz przewód kratka suft Rysunek 3. Sposób montażu otworu wentylacyjnego Uwaga: Poneważ długość każdego kanału to 1,5m, upewnj sę, że od środka pozycj nstalacj odległość pownna być 1,5m do zewnętrznego otworu wentylacyjnego lub odgałęzena powetrza. 3. Lokacja urządzena. W celu uzyskana najlepszego efektu grzewczego z lamp IR odległość pownna wynosć od 2,3m do 2,7m ponad podłogą.

6 4. Przygotowane suftu. Po określenu lokalzacj Bath&Sun użyj szablonu, aby zaznaczyć wycąć otwór, upewnając sę, że szablon jest ustawony równolegle do ścany. Upewnć sę, że odległość pomędzy krawędzam ścany ne jest mnejsza nż 250 mm. strop >220mm belk stropowe suft 300mm Szablon otwór montażowy ścana Rysunek 4. Schemat poglądowy umejscowena urządzena Bath&Sun 3w1. Po prawej zdjęce pokazujące załączony szablon służący do odrysowana otworu Uwaga: Odległość od stropu do suftu pownna być ne mnejsza nż 220mm Upewnj sę, że wykonany otwór będze mał odpowedną wymaganą przestrzeń tak, aby zamontowane urządzene ne koldowało z elementam wykonanego suftu. 5. Demontaż osłony. Wykręć ostrożne wszystke lapmy IR z urządzena (1). Odepnj zamocowane maskowncy (2, 3) wewnątrz obudowy haczyk sprężynowe. Usuń maskowncę (4). Należy uważać, aby ne uszkodzć lamp przy wykręcanu, podczas przechowywana lub wymany.

7 6. Podłączene elektryczne Upewnj sę, że napęce jest wyłączone zanm rozpocznesz jakekolwek prace elektryczne. M IR IR IR C T uzemene neutralny wentylator grzane 1 E K N L IR IN grzane 2 śwatło P Rysunek 5. Schemat deowy elektryczny podłączena urządzena Bath&Sun 3w1. Oznaczena symbol: M: slnk wentylatora; C: kondensator; IR: lampy grzewcze (Infrared Lamps- maksymalna moc dla jednej oprawy wynos 275[W]); IN: Lampa ośwetlene( maksymalna moc 100[W]); K: wyłącznk; P: 4-ro torowy włącznk; T: Termk- ( rozłącza obwód, gdy temperatura wyższa od 90[ C]); E: Uzemene; N: Przewód neutralny (N); L: Przewód fazowy (L). Uwaga: Podłączena urządzena oraz wykonawstwo nstalacj elektrycznej należy powerzyć wykwalfkowanemu elektrykow.

8 7. Zamontować obwód wentylacyjny (przewody do wykonanej nstalacj wycągowej wentylatora) upewnając sę, że wszystko jest poprawne zapęte umocowane. 8. Zamocowane urządzena 3w1 Bath&Sun w sufce. Zakręć wrnkem wentylatora - sprawdzć swobodę obrotu. Wybrać optymalne ustawne w otworze obudowy, zgodne z pozycją wylotu wentylatora do przygotowanego uprzedno mejsca wyjśca powetrza wentylowanego. Za pomocą dwóch zacsków sprężynowych włożyć zamocować obudowę (Rysunek 6.). Wcśnj obudowę jednostk do otworu w sufce, pocągnj zacsk sprężynowe do środka (sposób jak na Rysunek 8. ), aby unknąć zagęca znszczena suftu (przykładowo jeśl wykonany z płyt rygpsowych), po włożenu urządzena do zamontowanego otworu a następne zwolnć zacsk sprężynowe tak, aby jednostka stablne została zamocowana (Rysunek 7). Zamontuj maskowncę urządzena w ten sam sposób jak na (Rysunek 9). Jednostka Zacsk sprężynowy Nacśnj zacsk w celu zabezpeczena Rysunek 8. Sposób wcśnęca klpsów montażowych- przed włożenem w otwór docelowy Sprężyna Lampa IR Maskownca haczyk Rysunek 9. Sposób zamocowana maskowncy za pomocą 4 haczyków sprężynowych Rysunek 10. Dodatkowe otwory montażowe służące do przykręcena urządzena

9 Upewnj sę, że urządzene jest stablne utrzymywane przez klpy. Jeśl zachodz potrzeba wzmocnena montażu możesz wykorzystać dodatkowe otwory jak na Rysunek Montaż końcowy Złóż maskowncę. Zabezpecz mocowane maskowncy za pomocą haczyków sprężynowych (Rysunek 9). Wkręć wszystke lampy IR do oprawek, dokręcając dobrze, lecz ne za mocno, aby zapewnć dobry kontakt elektryczny długą żywotność. Wytrzyj lampy utrzymuj je w czystośc. Zamocuj włącznk do ścany. Zamocuj podłącz dostarczony włącznk do sterowana obwodam jak ponżej: 4 L Rysunek 11. Oznaczena zacsków rozłącznka 4 polowego. symbol L ops Obwód InfraRed 1- obwód grzewczy 1; Obwód InfraRed 2- obwód grzewczy 2; Obwód ośwetlena żarówka ośwetlenowa; Zaslane wentylatora Faza zaslająca (L) Rysunek 12. Oznaczena zacsków w puszce przyłączenowej urządzena.

10 symbol ops Earth uzemene - oznacza zacsk podłączena do uzemena Neutral Przewód neutralny (N) Exhaust Wentylator- zaslane wentylatora potencjałem (L) z rozłącznka Heat1 Obwód grzewczy 1- zaslane obwodu grzewczego 1 lamp IR potencjałem (L) z rozłącznka Heat2 Obwód grzewczy 2- zaslane obwodu grzewczego 2 lamp IR potencjałem (L) z rozłącznka Lght Obwód ośwetlena- zaslane obwodu ośwetlena potencjałem (L) z rozłącznka Użytkowane Urządzene Bath&Sun 3w1 wykorzystuje lampy grzewcze InfraRed jako źródło dostarczanego cepła. Posada równeż dodatkowe funkcje tj. ośwetlene wentylację. Rysunek 13. Ops funkcj urządzena Bath&Sun 3w1 1. Ogrzewane Włącz przycskem HEAT funkcję grzana. Ta sera Bath&Sun 3w1 wyposażona jest w dwa obwody grzewcze. Możesz używać oczywśce dwóch obwodów w celu lepszego grzana. Funkcja ogrzewana promennkam nfrared IR ma na celu ogrzewane Cebe a ne Twojej łazenk. Zaletą wykorzystującą ogrzewane nfrared jest równomerność grzana, co jest wykorzystane do komfortu Twojego suszena lepszego samopoczuca. Stań w mejscu padana promen z urządzena czas potrzebny do wysuszena Twojego cała to około 3 mnut. 2. Wentylacja Rysunek 13. Oznaczena zacsków w puszce przyłączenowej urządzena. Włącz przycskem FAN funkcję wentylatora.

11 Funkcja ta służy do wentylacj Twojej łazenk w sposób efektywny: pozbawa brzydkch zapachów lub pary wlgoc powstającej przy kąpel. Efektywną sprawność urządzena zapewna poprawny blans powetrza dostarczanego do Twojej łazenk 3. Ośwetlene LIGHT Włącz przycskem funkcję ośwetlena. Jako dodatkowe wyposażene urządzene posada funkcję ośwetlena. Jakość ośwetlena Twojej łazenk uzależnona jest od ndywdualnych oczekwań potrzeb. Utrzymane urządzena Czyszczene lamp Wymana lamp Wyłącz zaslane obwodów grzewczych przed czyszczenem, Odczekaj do ostygnęca lamp grzewczych, Wytrzyj lampy obudowę (maskowncę) zwlżoną szmatką- detergent do czyszczena szkła Sprawdzaj stan dokręcena żarówek regularne, Wyłącz zaslane energą elektryczną przed wymaną, Żarówka ośwetlenowa maksymalne 100[W], Lampa InfraRed grzewcza maksymalne o mocy 275[W] Parametry technczne Lsta elementów Numer Ser A 716 Napęce znamonowe zaslana [V] AC Częstotlwość zaslana 50 [Hz] Moc urządzena 1080 [W]/ 1180 [W] Emsja hałasu Wydajność wentylatora IP Waga urządzena 43 [db] 180 [m³/h] X2 4,5 [kg] Jednostka główna z maskowncą Lampy InfraRed (gwnt E27) Żarówka ośwetlenowa (gwnt E27) Instrukcja nstalacj Szablon pod wycęce otworu montażowego Przewód wentylacyjny Rozłącznk 4 torowy Puszka podtynkowa nstalacyjna pod rozłącznk Kratka wentylacyjna 4 szt.

12 OCHRONA ŚRODOWISKA Segreguj odpady z opakowana. Elementy w postac lamp żarówk musza zostać poddane utylzacj - ne wyrzucać do normalnych nesegregowanych odpadów SERWIS Gwarancja urządzena Urządzene Bath&Sun 3w1 jest objęte 3 letną gwarancją lcząc od daty zakupu urządzena. Na lampy InfraRed dystrybutor udzela 2 letnej gwarancj. Lampy InfraRed Na załączone do urządzena lampy InfraRed dystrybutor udzela 2 letnej gwarancj. W celu uzyskana porad lub dodatkowych nformacj prosmy o kontakt Eurocoop Sp. z o.o. Sp.K Olkusz, ul. Mnkewcza 3 Tel. 32 / Fax: 32 / e-mal: Lampa ośwetlenowa Na żarówkę ośwetlenową dystrybutor ne udzela żadnej gwarancj. Gwarancja udzelana jest tylko wówczas gdy: 1. Urządzene jest zanstalowane użytkowane zgodne nstrukcją obsług. 2. Instalacja elektryczna jest wykonana przez uprawnonego wykwalfkowanego elektryka. 3. Powstała wada ne jest skutkem zman lub modyfkacj urządzena. 4. Gwarancja obejmuje dokument potwerdzający zakup wraz z datą zakupu.

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał G Regały paletowe Wszechstronne modułowe systemy Regały paletowe f rmy SSI SCHÄFER zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał B Unwersalne regały półkowe W gospodarce magazynowej najważnejsza jest oszczędność mejsca czasu.

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80

IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 IDE 20 / IDE 30 / IDE 50 IDE 60 / IDE 80 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NAGRZEWNICA OLEJOWA TRT-BA-IDE20-30-50-60-80-TC-001-PL Spis treści Wskazówki dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: 2015-03-01 Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo