proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu"

Transkrypt

1 Wynikowy plan pracy dla klasy trzeciej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U. Kierczak, J. Janota. Impuls 2011 Opracowali: Daniel Pochopień, Grzegorz Majcherczyk, Marek Szromba. Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe Lekka atletyka Ćwiczenia sprawności ogólnej ze współćwiczącym. Bieg z przyspieszeniem na Bieg w szybkim tempie na różnych odcinkach do 100m. Ćwiczenia koordynacyjne. Zmiana tempa biegu. Umiejętność rozłożenia sił na dystansie. Lekkoatletyczne ćwiczenia Doskonalenie techniki startu niskiego i biegu sprinterskiego. Start niski i bieg na 60 m. Zmiana pałeczki sztafetowej nauka. Marszobieg umiejętność rozłożenia sił na dystansie. Marszobieg pokonywanie przeszkód terenowych proste ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski w pełnej formie. start niski w pełnej formie zmiana pałeczki w marszu pokonanie dystansu w jednakowym tempie pokonanie prostych przeszkód terenowych Wymagania ponad podstawowe złożone ćwiczenia ogólnorozwojowe start niski z pałeczką sztafetową start niski z pałeczką sztafetową zmiana pałeczki w biegu pokonanie dystansu w zmiennym tempie. Pokonanie złożonych przeszkód terenowych. Wiadomości Bezpieczeństwo i organizacja zajęć kultury fizycznej. Ćwiczenia wspomagające rozwój układu ruchu. Formy ruchu przydatne w kształtowaniu szybkości. Ukazywanie efektów współdziałania. Wpływ wysiłku na organizm człowieka. Wpływ wysiłku na rozwój układu oddechowego. Wieloskoki w różnej formie. Rzuty przyborami na odległość. Doskonalenie techniki skoku w dal. Skok w dal w pełnej formie. Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. skok w dal techniką piersiową skok w dal techniką piersiową. Rzut oburącz sprzed siebie w przód. biegową biegową. Rzut oburącz w tył przez siebie. Dobór odpowiedniego podłoża do wykonywania ćwiczeń skocznościowych. Znaczenie siły w życiu człowieka.

2 Piłka siatkowa Zmiany postaw i miejsca na Łączenie odbić piłki z wykonywaniem czynności dodatkowej. Zwinnościowe tory przeszkód Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową. Skoki dosiężne Intensywne wykonywanie ćwiczeń w określonym czasie. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej. Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. Ćwiczenia siłowe nóg. Ćwiczenia siłowe ramion i obręczy barkowej. Gry i zabawy zwinnościowe. Doskonalenie poruszania się po boisku. odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w przód. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym po dojściu do miejsca odbicia. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w postawie niskiej i zachwianej. Doskonalenie zagrywki tenisowej. Zagrywka tenisowa w Doskonalenie wystawienia piłki sposobem oburącz górnym w przód. Wystawienie piłki przyjętej z zagrywki. zbicie piłki z wyskoku z własnego podrzutu. Doskonalenie zbicia piłki z wyskoku wystawionej. Ćwiczenia doskonalenie przyjęcie piłki z zagrywki w bieg, zatrzymanie, zmiana kierunku biegu, krok odstawno-dostawny. wysokiej, obniżonej i niskiej. wysokiej, obniżonej i niskiej wysokiej, obniżonej i niskiej Zagrywka tenisowa w określoną połowę boiska. Zagrywka tenisowa w określoną połowę boiska. Wystawienie piłki w przód ze środka i z prawego ataku. Wystawienie piłki w przód ze środka i z prawego ataku. Zbicie piłki z prawego i lewego ataku. Zbicie piłki z prawego i lewego ataku. Przyjęcie piki z zagrywki w określoną połowę boiska. Pad,przetoczenie, kołyska po kroku odstawnodostawnym. obniżonej, niskiej i zachwianej po dojściu do miejsca odbicia obniżonej, niskiej i zachwianej po dojściu do miejsca odbicia obniżonej, niskiej i zachwianej po dojściu do miejsca odbicia. Zagrywka tenisowa w Zagrywka tenisowa w Wystawienie piłki w przód i w tył ze środka i z prawego ataku. Wystawienie piłki w przód i w tył ze środka i z prawego ataku. Zbicie piłki ze środka. Zbicie piłki ze środka. Przyjęcie piłki z zagrywki w Rola gier drużynowych w kształtowaniu sprawności fizycznej. Przepisy piłki siatkowej dotyczące błędu podwójnego odbicia. Analiza poszczególnych sposobów odbić piłki. Współdziałanie w zespole. Przepisy dotyczące zagrywki. Taktyka gry w piłkę siatkowąustawienie linii ataku i linii obrony. Przepisy gry dotyczące piłki w Współpraca uczniów w zespole. Przestrzeganie estetyki wyglądu codziennego. Poszanowanie zdrowia własnego i cudzego. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Dobór form ruchu do możliwości ćwiczących.

3 Wieloskoki w formie gier i zabaw. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi. Kształtowanie sprawności według potrzeb Przypomnienie rozegrania piłki systemem par. Doskonalenie rozegrania piłki systemem par. Małe gry 1x1, 2x2, 3x3. Rozegranie piłki systemem par w przód. Rozegranie piłki systemem par w przód. Rozegranie piłki systemem par w przód i w tył. Rozegranie piłki systemem par w przód i w tył. Zasady rozegrania piłki systemem par. Przygotowanie organizmu pod kątem zadań lekcji. Eksponowanie osiągnięć Piłka koszykowa Gry i zabawy orientacyjne. Ćwiczenia skocznościowe z zastosowaniem różnych przyborów. Bigi slalomem Skoki z obciążeniem. Zabawy sprawnościowe z użyciem piłek. Szybkie wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia siłowe ramion i obręczy barkowej. Gry i zabawy skocznościowe. Przenoszenie ciężkich przedmiotów na krótkich odcinkach. Poruszanie się po boisku kozłowanie piłki P i LR ze zmianą R kozłującej i kierunku poruszania się. Doskonalenie kozłowania piłki P i LR ze zmianą rytmu kozłowania. Doskonalenie zatrzymania na jedno i dwa tempa. Doskonalenie rzutu z dwutaktu z P i L strony. Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu i po rzut z dwutaktu po wykonaniu czynności dodatkowej. Doskonalenie rzutu jednorącz z miejsca po zatrzymaniu na jedno tempo. Doskonalenie podań piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. bieg, zatrzymanie, zmiana kierunku i tempa biegu, krok odstawno-dostawny. Zmiana R kozłującej i kierunku poruszania się w truchcie. Zmiana rytmu kozłowania w marszu. Zatrzymanie bez piłki. strony dowolną R. strony po kozłowaniu. strony dowolną R. Rzut po zatrzymaniu na jedno tempo bez obrońcy. Podania piłki bez zmiany miejsc. Zatrzymanie na jedno i dwa tempa z piłką po kozłowaniu. Zmiana R kozłującej i kierunku poruszania się w biegu. Zmiana rytmu kozłowania w biegu. Zatrzymanie z piłką po kozłowaniu. strony właściwą R strony po kozłowaniu i po strony po kozłowaniu i wykonaniu czynności dodatkowej. Rzut po zatrzymaniu na jedno tempo z obrońcą. Podania piłki ze zmianą miejsc. Egzekwowanie współpracy w zespole. Przepisy dotyczące błędu kroków podczas kozłowania. Współdziałanie w zespole odpowiedzialność za własne czyny. Błąd kroków podczas zatrzymania na jedno tempo. Przepisy dotyczące pola gry. Samoocena własnych umiejętności. Eksponowanie osiągnięć Znaczenie sprawności w życiu człowieka. Technika wykonywania podań oburącz sprzed klatki piersiowej.

4 Tory przeszkód z elementami gry w piłkę koszykową. Starty do trudnych piłek. Gry i zabawy kształtujące zwinność, zręczność i szybkość. Ćwiczenia sprawności ogólnej ze współćwiczącym. Wykonywanie ćwiczeń na Podania piłki w trójkach ze zmianą miejsc. Krycie zawodnika z piłka. Obrona każdy swego - przypomnienie. Doskonalenie obrony każdy swego. Małe gry 1x1, 2x2, 3x3. elementów w Podania piłki w trójkach bez zmiany miejsc w pasach działania. Znajomość zasad obrony każdy swego. Znajomość zasad obrony każdy swego. Podania piłki w trójkach ze zmiany miejsc w pasach działania.. Zastosowanie zasad obrony każdy swego w Zastosowanie obrony każdy swego w Ukazywanie predyspozycji uczniów do gry w piłkę koszykową. Aktywizacja uczniów do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Przepisy dotyczące pola gry. Przepisy dotyczące piłki w Piłka ręczna Starty z różnych pozycji wyjściowych na sygnały słuchowe i optyczne. Ćwiczenia ramion, obręczy barkowej i tułowia z oporem współćwiczącego. Zabawy i gry sprawnościowe z użyciem piłek. Sprawnościowe tory przeszkód. Szybkie zmiany pozycji na Ćwiczenia ze współćwiczącym. Poruszanie się po boisku w ataku i w obronie. Podania piłki jednorącz P i LR oraz chwyt piłki w ruchu doskonalenie. Doskonalenie rzutu z wyskoku po kozłowaniu i po Obrona każdy swego i obrona strefowa. Rozegranie piłki przeciw obronie strefowej. Wyprowadzenie ataku szybkiego. elementów w Przyspieszenia,zatrzymania, zmiana kierunku biegu, krok odstawno-dostawny. Podania i chwyt piłki w ruchu bez zmiany miejsc. Rzut z wyskoku po kozłowaniu. Umiejętność zastosowania obrony każdy swego. Rozegranie piki zakończone rzutem ze środka. Wyprowadzenie dwójkowego ataku szybkiego. Poprawne zastosowanie Zwody ciałem. Podania i chwyt piłki w ruchu ze zmianą miejsc. Rzut z wyskoku po Umiejętność zastosowania obrony każdy swego i obrony strefowej. Rozegranie piłki zakończone rzutem ze skrzydeł. Wyprowadzenie trójkowego ataku szybkiego. Prawidłowe zastosowanie Wpływ wysiłku fizycznego na prawidłowy rozwój organizmu. Samokontrola własnych umiejętności. Higiena stroju gimnastycznego i codziennego. Pomoc i asekuracja podczas przewrotów. Znaczenie zwinności w życiu codziennym. Przydatność szybkości w życiu człowieka. Dobór ćwiczeń wspomagających rozwój układu ruchu.

5 Piłka nożna. Ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym. Szybkie starty do piłek. Rzuty różnymi przyborami na odległość. Wykonywanie ćwiczeń na Skoki dosiężne. Prowadzenie piłki P i L nogą slalomem zakończone strzałem na bramkę. Podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy doskonalenie. Uderzenie piłki głową doskonalenie. Strzał na bramkę z podania partnera. Gra bramkarza. Prowadzenie piłki dowolną nogą zakończone strzałem na bramkę. Podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy na niewielką odległość. Uderzenie piłki z podrzutu. Strzał z podania na niewielką odległość. Prowadzenie piłki P i L nogą zakończone strzałem na bramkę. Podanie i przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy na dużą odległość. Uderzenie piłki dogranej. Strzał z podania na dużą odległość. Przygotowanie organizmu pod kątem zadań lekcji. Przestrzeganie estetyki wyglądu codziennego. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Dobór form ruchu do możliwości ćwiczących. Samodzielne sędziowanie gry. Gimnastyka Szybkie wykonywanie ćwiczeń na Łączenie ćwiczeń w jedną całość. Ćwiczenia w zakresie wyczucia usytuowania ciała w przestrzeni. Gimnastyczne ćwiczenia Przewrót w przód i w tył z przysiadu do rozkroku doskonalenie. stanie na głowie. Proste ćwiczenia Przewrót w przód i w tył z przysiady do rozkroku. Stanie na głowie w skuleniu. Złożone ćwiczenia Przewrót w przód i w tył z przysiady do rozkroku w układzie ćwiczebnym. Stanie na głowie w pełnej formie. Eksponowanie osiągnięć Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie. Ukazywanie przydatności kształtowanych umiejętności w życiu codziennym. Ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym. Skoki dosiężne. Odmyk w przód z podporu przodem. Wymyk przodem wykonany zamachem na drążku dosiężnym. Skok kuczny przez skrzynię przypomnienie. Odmyk o nogach ugiętych. Wymyk z pomocą drabinek. Skok kuczny z niewielkiego rozbieg. Odmyk o nogach prostych. Wymyk wykonany zamachem. Skok kuczny z pełnego rozbiegu. Samokontrola wykonywanych ćwiczeń. Ćwiczenia kształtujące skoczność.

6 Lekka atletyk Semestr drugi Marszobieg Bieg terenowy. Rzutu przyborami na odległość. Ćwiczenia skocznościowe. Wieloskoki z miejsca. Starty z różnych pozycji wyjściowych. Bieg długodystansowy umiejętność rozłożenia sił na dystansie. Bieg długodystansowy pokonywanie przeszkód terenowych Dwójkowe ćwiczenia Skok w dal techniką naturalną rozbieg i odbicie. Skok w dal techniką naturalną lądowanie. Skok w dal sprawdzian. Start niski i bieg na 60m. Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. Pokonanie dystansu w jednakowym tempie. Pokonanie pojedynczych przeszkód terenowych. Proste ćwiczenia piersiowa. piersiowa piersiowa. Start niski. Pokonanie dystansu w zmiennym tempie. Pokonanie szeregu przeszkód terenowych. Złożone ćwiczenia biegową. biegową. biegową. Start niski i bieg na 60 m. Wpływ czynnego wypoczynku na nasze zdrowie. Uświadomienie roli jaką spełnia przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego (rola rozgrzewki). Zapoznanie się z adaptacją organizmu do wysiłku, poziomem wytrenowania (pomiar tętna ) Dobór odpowiedniego podłoża do wykonywania ćwiczeń skocznościowych. Zasady bezpieczeństwa podczas rzutów piłką lekarską. Piłka siatkowa Gry z elementami biegu i skoku. Ćwiczenia ze współćwiczącym. Odbicia piłki z wykonywaniem zadań dodatkowych. Skoki dosiężne. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz dolnym z P i L strony. odbicia piłki sposobem oburącz dolnym w postawie niskiej. odbicia piłki sposobem oburącz górnym w tył. Doskonalenie przyjęcia piłki z zagrywki i skierowanie w odbicia piłki w miejscu. Odbicia piłki dołem w postawie niskiej w miejscu. Odbicia piłki górą w tył. Przyjęcie piłki z zagrywki w określoną połowę boiska. odbicia piłki po wykonaniu kroku odstawnodostawnego. niskiej po dojściu do miejsca odbicia. Odbicia piłki górą w tył po dojściu do miejsca odbicia. Przyjęcie piłki z zagrywki w Zapoznani z rytmem pracy układu krążenia i oddychania przy różnym wysiłku. Zapoznanie z sygnalizacją błędów przez sędziego. Samoocena własnych umiejętności. Zapoznanie z zasadami kulturalnego kibicowania.

7 Szybkie zmiany pozycji na Wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi. Kształtowanie szybkości reakcji. Start do piłki i odbicie sytuacyjne. Wieloskoki w formie gier i zabaw. Wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia Ćwiczenia siłowe. Gry i zabawy zwinnościowe. Kształtowanie sprawności według indywidualnych potrzeb Piłka koszykowa Doskonalenie wystawienia piłki w przód. Doskonalenie wystawienia piłki w tył. wystawienie piłki w przód i w tył przyjętej z zagrywki. zbicie piłki. Zastawianie pojedyncze i dwójkowe. Doskonalenie zastawiania pojedynczego i dwójkowego. Doskonalenie rozegrania piłki systemem par. Zagrywka tenisowa doskonalenie. Zagrywka tenisowa w Małe gry : 1x1,2x2,3x3. elementów w Wystawienie piłki w przód ze środka. Wystawienie piłki ze środka w tył. Wystawienie piłki w przód i w tył ze środka. Zbicie piłki z P i L ataku. Zastawianie pojedyncze. Zastawianie pojedyncze. Rozegranie piłki w przód. Zagrywka w określoną połowę boiska. Zagrywka w określoną połowę boiska. Rozegranie gry 2x2 Poprawne zastosowanie Wystawienie piłki w przód ze środka i prawego ataku. Wystawienie piłki ze środka w tył po dojściu do miejsca wystawienia. Wystawienie piłki w przód i w tył po dojściu do miejsca wystawienia. Zbicie piłki ze środka. Zastawianie dwójkowe. Zastawianie dwójkowe. Rozegranie piłki w tył. Zagrywka w określoną strefę boiska. Zagrywka w określoną strefę boiska. Rozegranie gry 3x3 Prawidłowe zastosowanie Eksponowanie osiągnięć Ukazywanie przydatności kształtowanych umiejętności w Stopniowanie wysiłku. Konieczność przygotowania organizmu pod kątem zadań lekcji. Zaznajomienie z funkcją kontroli i oceny. Ćwiczenia kształtujące siłę. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Zasady fair-play. Samodzielne pełnienie roli sędziego. Sprawnościowe tory przeszkód. Ćwiczenia w parach z mocowaniem. Ćwiczenia sprawności ogólnej. rzut jednorącz z miejsca i z wyskoku. Doskonalenie rzutu jednorącz z miejsca i z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo. Rzut z dwutaktu z P i L strony po kozłowaniu i po Rzut jednorącz z miejsca. Rzut jednorącz z miejsca po zatrzymaniu na jedno tempo. strony po kozłowaniu i po Rzut jednorącz z wyskoku. Rzut jednorącz z wyskoku po zatrzymaniu na jedno tempo. strony po wykonaniu czynności dodatkowej. Współdziałanie ćwiczących w zespole. Rola gier sportowych w kształtowaniu sprawności. Przestrzeganie estetyki ubioru codziennego.

8 Sztafety zwinnościowe z wykorzystaniem piłek do koszykówki. Ćwiczenia dwójkowe. Starty do trudnych piłek. Skoki dosiężne. Przenoszenie ciężkich przedmiotów na niewielkie odległości. Tory przeszkód z elementami gry w piłkę koszykową. Kształtowanie sprawności ogólnej według potrzeb Piłka ręczna Rzut z dwutaktu z P i L strony po wykonaniu czynności dodatkowej. Podania piłki w trójkach ze zmianą miejsc. Zbiórka piłki z tablicy i wyprowadzenie ataku szybkiego doskonalenie. Obrona każdy swego i obrona strefowa. Doskonalenie obrony strefowej. Rozegranie piłki przeciw obronie strefowej. Krycie zawodnika z piłką Małe gry :1x1,2x2. elementów w strony po kozłowaniu i po Podania piłki w trójkach bez zmiany miejsc. Wyprowadzenie dwójkowego ataku szybkiego. Zastosowanie obrony każdy swego i obrony strefowej. Zastosowanie obrony strefowej. Rozegranie piłki zakończone rzutem ze środka. Gra 2x2. Poprawne zastosowanie strony po wykonaniu czynności dodatkowej. Podania piłki w trójkach ze zmianą miejsc w pasach działania. Wyprowadzenie ataku szybkiego w przewadze liczebnej. Umiejętność przejścia z obrony każdy swego do obrony strefowej i odwrotnie. Umiejętność przejścia z obrony każdy swego do obrony strefowej i odwrotnie. Rozegranie piłki zakończone rzutem ze skrzydła. Gra 1x1. Prawidłowe zastosowanie Samoocena własnych umiejętności. Technika podań i chwytu piłki. Poruszanie się zawodników podczas rozgrywania ataku szybkiego. Odpowiedzialność za rzetelność wykonywania powierzonych zadań. Wpływ ćwiczeń na układ krążenia. Dobór ćwiczeń wspomagających rozwój układu ruchu. Stopniowanie wysiłku fizycznego. Samodzielne sędziowanie gry. Rzuty różnymi przyborami do celu. Zmiana kierunku i szybkości poruszania na sygnały dźwiękowe. Ćwiczenia kształtujące szybkość reakcji. Ćwiczenia z oporem współćwiczącego. Szybkie zmiany pozycji na Doskonalenie rzutu z wyskoku po kozłowaniu i po podania i chwyt piłki w biegu. Doskonalenie obrony strefowej i rozegrania piłki przeciw obronie strefowej. Doskonalenie zwodów piłką przed podaniem i przed rzutem. Rzut z wyskoku po kozłowaniu. Podania i chwyt piłki w biegu bez zmiany miejsc. Rozegranie piłki przeciw obronie strefowej zakończone rzutem ze środka. Zwody piłką przed podaniem. Rzut z wyskoku po Podania i chwyt piłki w biegu ze zmianą miejsc. Rozegranie piłki przeciw obronie strefowej zakończone rzutem ze skrzydła. Zwody piłką przed rzutem. Dobór obciążeń na lekcji do indywidualnych potrzeb Współdziałanie ćwiczących w zespole. Zasady kulturalnego sędziowania. Dokładność wykonywania ćwiczeń.

9 Ćwiczenia siłowe ramion, obręczy barkowej i tułowia. Gra bramkarza. elementów w Poprawne zastosowanie Prawidłowe zastosowanie Znaczenie higieny dla naszego zdrowia. Pełnienie roli sędziego. Piłka nożna Gry i zabawy zwinnościowe. Start do piłki z różnych pozycji wyjściowych. Uderzenie piłki głową doskonalenie. Prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę doskonalenie. Uderzenie piłki głową po podaniu na niewielką odległość. Prowadzenie piłki zakończone strzałem z niedużej odległości. Uderzenie piłki głową po podaniu na dużą odległość. Prowadzenie piłki zakończone strzałem z dużej odległości. Technika uderzenia piłki głową. Znaczenie higieny dla naszego zdrowia. Wieloskoki i skoki dosiężne. Ćwiczenia w parch z mocowaniem. Gimnastyka Podanie piłki zewnętrzną częścią stopy. elementów w Podanie piłki wewnętrzną częścią stopy na niewielką odległość. Poprawne zastosowanie Podanie piłki wewnętrzną częścią stopy na dużą odległość. Prawidłowe zastosowanie Wdrażanie do samodoskonalenia. Samodzielne sędziowanie gry. Rytmiczne skoki z odbicia obunóż. Ćwiczenia w parach z mocowaniem. Szybkie wykonywanie ćwiczeń na Ćwiczenia w zakresie usytuowania ciała w przestrzeni. Ćwiczenia na torze przeszkód. Skok zawrotny przez skrzynie nauka. Doskonalenie skoku kucznego i skoku zawrotnego. Doskonalenie wymyku przodem z zamachu na drążku dosiężnym. Przewrót w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych - doskonalenie. Doskonalenie stania na głowie w skuleniu. Skok zawrotny z krótkiego rozbiegu. Skok kuczny i zawrotny z krótkiego rozbiegu. Wymyk z pomocą drabinek.. Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych. Stanie na głowie w pełnej formie. Skok zawrotny z pełnego rozbiegu. Skok kuczny i zawrotny z pełnego rozbiegu. Wymyk zamachem na drążku dosiężnym. Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych do różnych pozycji końcowych w układzie ćwiczebnym. Stanie na głowie siłą. Asekuracja podczas skoków. Korekcja wad postawy. Dokładność i precyzja ruchu. Kształtowanie estetyki ruchu. Ukazywanie efektów systematycznego wykonywania ćwiczeń.

10 Wzmacnianie siły ramion i obręczy barkowej. Kształtowanie sprawności według potrzeb Łączenie poszczególnych ćwiczeń w układy. Doskonalenie poznanych ćwiczeń gimnastycznych. Proste układy ćwiczebne. Proste układy ćwiczebne. Złożone układy ćwiczebne. Złożone układy ćwiczebne Przygotowanie organizmu pod kątem ćwiczeń gimnastycznych.

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy

Sprawność Umiejętności Wymagania podstawowe. Wymagania ponad podstawowe. Wiadomości. Lekka atletyka. Semestr pierwszy Wynikowy plan pracy dla klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Program nauczania wf Zdrowie, Sport, Rekreacja U.

Bardziej szczegółowo

Umiejętność wykonania startu niskiego. Bieg na dystansie 60m. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH

Umiejętność wykonania startu niskiego. Bieg na dystansie 60m. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH. Bieg na dystansie 600m DZ i 1000m CH Wynikowy plan pracy dla klasy siódmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w roku szkolnym 2017/2018. Stanisław Żołyński - Program nauczania wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo,

Liczba. zasobów. Lekcja organizacyjna. Zasady BHPbezpieczeństwo, WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY V Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 5 ów : 119, lekcyjnych 133 (w tym 133 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 u Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH. GIMNAZJUM nr 2. im. JANA PAWŁA II WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH GIMNAZJUM nr 2 im. JANA PAWŁA II OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ZARÓWNO WSPOMAGAJĄCA ( OCENY BIEŻĄCE), JAK I SUMUJĄCA (

Bardziej szczegółowo

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02

KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW /01, DKOS /02 KLASA I ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPRACOWANY DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NR DKW-01-88/01, DKOS-01-/0 DZIAŁ DZIAŁ LEKKOATLETYKA 1. Start niski i bieg na 60 m, skeepy

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa druga LO i LP Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa druga LO i LP Grażyna Jaskólska Plan wynikowy został opracowany na podstawie Programu wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 W KRAKOWIE Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE

PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE PSO WYCHOWANE FZYCZNE KRYTERA OCEN Z WYCHOWANA FZYCZNEGO DLA KLAS Przedmiot kontroli i oceny pozostaje w ścisłej zależności do celów i zadań programu wychowania fizycznego. W myśl założeń szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCOWANIA FIZYCZNEGO 6.3. Wymagania szczegółowe w klasie IV szkoły podstawowej W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia: 1) postawę

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolny, 2017/2018 Klasa IV L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto systematyczny

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą

Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną. Wymagania podstawowe na ocenę dobrą, bardzo dobrą Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2017/2018 klasa VII L.P. Dział programu Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą, dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb

w Zespole Szkół w Krzywiniu w roku 2018/2019 klasa Vb Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy

Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy Maciej Brajewski Mariusz Łopuszański Liceum Ogólnokształcące w Lesku Plan wynikowy na bazie programu wychowania fizycznego Od zabawy do sportu i rekreacji. Numer dopuszczenia DKW-4011-88/01 1 DKW-4014-88/01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VIII NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W RZESZOWIE Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA III Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF. ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach w roku szkolnym 2018/2019 Klasa VII L.P. 1. Dział programu Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr5 z OI w Dzierżoniowie Nauczyciele wychowania fizycznego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity D. U.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Określenie przedmiotu oceny. S t r o n a 1 a) Wiadomości-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych oraz mini gier zespołowych, znajomość przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM BORUJA KOŚCIELNA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I GIMNASTYKA: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne

opracowanie: Lidia Walczak Klasa IV Lekkoatletyka Zagadnienie z podstawy programowej Blok tematyczny z podstawy programowej Kompetencje społeczne Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna Plan pracy dydaktycznej opracowany na podstawie programu nauczania Magia ruchu dla II etapu edukacji wykaz tematów do realizacji na lekcjach wychowania fizycznego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

5 bardzo dobry. uczeń samodzielnie. proponuje 10(4kl) 12(5kl) 14(6kl), 16(kl7,8) ćwiczeń, wykonuje je zgodnie z techniką

5 bardzo dobry. uczeń samodzielnie. proponuje 10(4kl) 12(5kl) 14(6kl), 16(kl7,8) ćwiczeń, wykonuje je zgodnie z techniką Szczegółowe nia edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego dla uczniów klas -8 Szkoły Podstawowej im. gen j. Bema w Starym Mieście Ocenie podlegają wybrane elementy techniki, wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM. godzin Podstawowe Ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM. godzin Podstawowe Ponadpodstawowe PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Diagnozowanie sprawności fizycznej 1 Testy sprawności fizycznej wykonywane jesienią i na wiosnę. 8 Ocena sprawności Umiejętność fizycznej na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA

Lp. TREŚCI KSZTAŁCENIA- TEMATYKA PLAN PRACY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 08/09 Opracowała Joanna Reguła - na podstawie programu nauczania Magia ruchu U. Białek, J. Wolfart-Piech (z modyfikacjami). Lp. TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Umiejętności finalne U/ Efektywne współdziałanie w zespole N/ Poznawanie wymaganych pojęć Umiejętności składowe Organizacja i uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

ZMODYFIKOWANY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ZMODYFIKOWANY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA DWULETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ OPRACOWAŁ SPECJALNIE DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KUTNIE - Robert Kaźmierczak Program wychowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VIII Skala ocen: celujący- 6 bardzo dobry- 5 dobry- 4 dostateczny- 3 dopuszczający- 2 niedostateczny -1 Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne

Bardziej szczegółowo