Plan wynikowy kl. IIIg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy kl. IIIg"

Transkrypt

1 Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania edukacyjne oraz przedmiotowego systemu oceniania. konieczne, podstawowe Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego. Wymagania rozszerzające, dopełniające Przestrzega zasady bezpieczeństwa na lekcji w- f i zna podstawowe zasady oceniania. Uwagi 2. 1, 2, 3 LEKKOATLETYKA Zaprawa ogólnorozwojowa z akcentem szybkości, starty z różnych pozycji wyjściowych. Zasady pielęgnacji ciała. Bieg na krótkim odcinku ze startu niskiego. Nauczanie startu niskiego. Bieg na dystansie 60m. Doskonalenie techniki biegowej. Bieg na dystansie 300m i 400m. Bieg wytrzymałościowy - 600m, 800m, 1000m. Aktywność ruchowa w różnych okresach życia Biegi wytrzymałościowe 12,20,30 Pokonywanie przeszkód terenowych. Wykorzystanie terenu do pokonywania przeszkód. Marszobiegi, wykorzystanie terenu naturalnego. Rzuty piłeczka palantową z miejsca i z rozbiegu. Wykonuje start z różnych pozycji wyjściowych po uprzedniej demonstracji. Wykonanie startu niskiego po korekcie nauczyciela. Przebiega dystans w wolnym tempie, start niski z małymi błędami technicznymi. Przebiegnie dystans w wolnym tempie. Przebiegnie dystans w wolnym tempie. Przebiegnie dystans w wolnym tempie. Bezpiecznie pokonuje przeszkody.terenowe w wolnym tempie. Pokona dystans w wolnym tempie. Wykona rzut po instrukcji nauczyciela, na bliską odległość. Samodzielnie wykonuje starty z różnych pozycji wyjściowych na komendę nauczyciela. Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegł dystansie w szybkim tempie, start poprawny technicznie. Przebiegnie dystans w szybkim tempie. Potrafi rozłożyć siły i przebiec dystans w szybkim tempie. Potrafi rozłożyć siły i przebiec dystans w szybkim tempie Bezpiecznie pokonuje przeszkody terenowe w szybkim tempie. Marszobieg w większości jest pokonany w biegu i w szybkim tempie. Wykona prawidłowo technicznie rzut, na dużą odległość. Wykona prawidłowo technicznie rzut, 1

2 PIŁKA NOŻNA 3 PIŁKA KOSZYKOWA Rzut piłką lekarską oburącz. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie rzutów Pchnięcie kulą 2,3,4 kg. na odległość. Skok w dal z rozbiegu, technika naturalną. Skok wzwyż techniką nożycową lub dowolnie wybranym przez nauczyciela. Biegi sztafetowe. Zmiany pałeczki sztafetowej. Przyjęcie i podanie piłki. Uderzenie piłki wewnętrzna częścią stopy. Prowadzenie piłki prawą i lewą nogą. Żonglerka prawą i lewą nogą. Strzał do bramki prawą i lewą noga. Gra w ataku i w obronie, przyjmowanie pozycji na boisku. Wykorzystanie poznanych elementów w trakcie gry. Gra szkolna i właściwa. Doskonalenie poznanych elementów technicznych i taktyczne z klasy II. Podania i chwyty w miejscu, w marszu, w biegu, po podaniu i kozłowaniu, ze zmiana kierunku tempa i pozycji. Kozłowanie piłki ręką prawą i lewą po prostej, slalomem, ze zmianą kierunku Wykonanie rzutu po pokazie nauczyciela, na bliską odległość. Wykona pchnięcie kulą na mała odległość. Technika skoku wymaga korekty nauczyciela. Skok wykonany na bliską odległość. Wykona skok techniką nożycowa na niedużą wysokość. Potrafi przekazać pałeczkę w strefie zmian i przebiec dystans w tempie wolnym. Wykona przyjęcie i podanie piłki z małymi błędami. Uderzenia i przyjęci wymagają korekty nauczyciela. Potrafi prowadzić piłkę prawą i lewą nogą wolnym tempie. Wykonuje żonglerkę piłką z małymi błędami. Wykonuje strzał do bramki z różnych odległości z mała siłą. Potrafi przyjąć odpowiednią pozycję na boisku w czasie ataku i obrony. Potrafi wykorzystać poznane elementy w grze. Poprawnie wykonuje elementy techniczne i taktyczne. Wykonuje podania i chwyty z niewielkimi błędami. Wykonuje kozłowanie prawą i lewa ręką z małymi błędami w miejscu i w biegu. na dużą odległość. Wykona poprawnie technicznie pchnięcie kulą na dużą odległość. Wykona prawidłowy technicznie skok, na dużą odległość. Wykona skok poprawnie technicznie i na dużą wysokość. Opanował prawidłowo technikę zmiany pałeczki sztafetowej i przebiec dystans w szybkim tempie. Wykona prawidłowo technicznie przyjęcie i podanie. Prawidłowo uderza piłkę. Wykona prowadzenie piłki w szybkim tempie. Wykonuje żonglerkę prawidłowo. Wykonuje precyzyjnie strzał do bramki z różnych odległości, z dużą siłą. Potrafi przyjąć odpowiednią pozycję na boisku korzyścią dla swojego zespołu. Skutecznie wykorzystuje swoje umiejętności w grze zespołowej. Potrafi skutecznie stosować poznane elementy techniczne. gry. Potrafi swobodnie przemieszczać się po boisku wykonując prawidłowo podania i chwyty. Dokładnie wykonuje kozłowanie prawą i lewą ręką w miejscu, 2

3 biegu. Przechwytywanie piłki w locie i przy kozłowaniu. Rzuty do kosza oburącz i jednorącz z miejsca, z zbiegu, po dwutakcie., po kozłowaniu i zatrzymaniu. Poruszanie się po boisku ze zmiana kierunku biegu z piłką i bez piłki. Doskonalenie zwodów, uwalnianie się od przeciwnika. Technika obrotów (pivot). Nauka obrony w grze. Krycie każdy swego w grze 2x2, 3x3, asekuracja w obronie. Atak szybki i pozycyjny. Technika wykonywania zasłon. Szybki atak w równowadze i przewadze liczebnej. Taktyka szybkiego ataku. Doskonalenie poznanych elementów technicznych i taktycznych grze szkolnej i właściwej. Potrafi przechwycić piłkę z niewielkimi błędami. Wykona rzut celny z różnych pozycji z niewielkimi błędami. Potrafi wykonać zmianę kierunku biegu w wolnym tempie. Wykona obrót i zwód przed podaniem i rzutem. Potrafi pokryć przeciwnika, poruszać się w obronie. Wykona atak szybki i pozycyjny po pokazie nauczyciela z niewielkimi błędami. Potrafi wykonać szybki atak z pomocą współpartnera. Poprawnie wykonuje elementy technicznie gry. w biegu i slalomem. Potrafi dokładnie przechwycić piłkę. Wykona prawidłowo technicznie rzut celny z różnych pozycji. Wykonuje w szybkim tempie zmianę kierunku biegu i poprawnie technicznie. Skutecznie wykorzystuje elementy w grze. Potrafi skutecznie pokryć przeciwnika i stworzyć sytuację korzystna dla zespołu. Wykona poprawnie atak szybki i pozycyjny zdobywając punkty dla zespołu. Właściwie stosuje w grze poznane elementy piłki koszykowej, wykorzystuje skutecznie do gry. Poprawnie wykonuje elementy technicznie gry i skutecznie wykorzystuje w grze. 3

4 5. 3 PIŁKA SIATKOWA Przyjęcie postawy siatkarskiej i poruszanie się po boisku. Doskonalenie poznanych elementów tech. w klasie II. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w postawie niskiej i wysokiej. Zagrywka dolna i górnej. Kierowanie zagrywki w odpowiednie miejsce pole przeciwnika. Przyjęcie piłki po zagrywce, rozegranie ataku dwójkowego. Zbicie plasowanie piłki po wystawieniu przez współćwiczącego. Wystawienie piłki. Rozegranie piłki na trzy odbicia. Taktyka ataku i obrony z zastawieniem pojedynczym. Gra szkolna, uproszczona i właściwa. Doskonalenie poznanych elementów. Umie przyjąć postawę siatkarską i poruszać się w polu gry. Poprawnie wykona odbicia piłki sposobem górnym i dolnym. Wykona prawidłowo zagrywkę dolną z małymi błędami. Potrafi odebrać zagrywkę sposobem dolnym i górnym z niewielkimi błędami. Wykonuje zbicie kierując piłkę w dowolne miejsce na boisku. Z małymi błędami wykonuje odbicie górne w pozycji wystawiającego. Zastosuje taktykę ataku i obrony. Wykonuje prawidłowo elementy techniczne gry. Umie przyjąć postawę siatkarską i skutecznie poruszać się po boisku. Wykona poprawnie odbicia naprzemienne, w dwójkach, ze zmianą kierunku. Wykona prawidłowo zagrywkę dolną i kieruje w odpowiednie miejsce przeciwnika. Potrafi dokładnie odebrać zagrywkę sposobem dolnym lub górnym i rozegrać do zawodnika. Poprawnie wykonuje zbicie piłki kierując ją w określone miejsce na boisku. Wystawienie piłki wykonuje prawidłowo rozgrywając piłkę do zawodników. Potrafi przyjąć odpowiednie ustawienie w zależności od sytuacji. Wykonuje prawidłowo elementy techniczne gry. Potrafi wykorzystać umiejętności korzystnie dla swojego zespołu. 4

5 6. 3 PIŁKA RĘCZNA Doskonalenie elementów tech. gry - podania i chwyty piłki w miejscu, w marszu, w biegu, ze zmianą kierunku biegu i pozycji. Kozłowanie ręką prawą, lewa w marszu i biegu w różnych pozycjach. Rzuty do bramki z różnych kierunków i pozycji, rzuty karne. Poruszanie się w polu gry w obronie i w ataku z piłką i bez piłki. Zasady zastosowania. Gra bramkarza. Poruszanie się w polu bramkowym. Zatrzymania się, zwroty, uwalnianie się od obrońcy orz wykonywanie zasłon. Taktyka atak szybki- zastosowanie poznanych elementów w grze. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych w grze szkolnej i właściwej. Wykona poprawnie chwyt piłki, celnie poda do współćwiczącego. Wykona kozłowanie prawą i lewą ręką w marszu i w biegu. Wykonuje rzuty z dopuszczalnymi błędami. Potrafi utrzymać pozycje skuteczną dla zespołu. Wykorzystuje skutecznie swoje możliwości w polu bramkowym. Poprawnie wykonuje elementy technicznie gry. Wykona szybki atak z małymi błędami, współpracuje z zawodnikami z zespołu. Poprawnie wykonuje elementy techniczne w grze. Wykona podania prawidłowo technicznie w różnych sytuacjach. Wykona prawidłowo podanie w biegu zakończone podaniem do partnera, wykorzysta w grze. Wykona rzuty do bramki z różnych pozycji i kierunków. Potrafi skutecznie ustawić się w wyznaczonej strefie i stworzyć korzystną sytuacje dla zespołu. Skutecznie brani i współpracuje z zespołem. Poprawnie wykonuje elementy technicznie gry i korzystnie wpływ na grę zespołu. Skutecznie przeprowadzi szybki atak wykorzystując poznane elementy. Korzystnie wpływa na grę zespołu. Prawidłowo wykonuje elementy techniczne gry. 5

6 7. 1,2 GIMNASTYKA Ćwiczenia kształtujące umiejętność działania w różnych płaszczyznach i postawach, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała wzmacnianie poszczególnych partii mięśni, ćwiczenie ukierunkowane. Przewroty w przód z odbicia jednonóż i obunóż wykonując z miejsca i biegu oraz przez niskie przeszkody. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu i z wyprostem do postawy. Przewrót w przód lotny z wyprostem do postawy. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Łączone przewroty w przód i w tył. Przewroty łączone do rozkroku, lotne, ze stania na RR. Mostek z leżenia tyłem i ze stania przy drabinkach oraz z pomocą współćwiczącego. Ćwiczenia równoważne, leżenie przewrotne i przerzutne,waga. Stanie na rękach z postawy przy drabinkach, przy ścianie i ze współćwiczącym. Przerzut bokiem z marszu z postawy rozkrocznej. Skok rozkroczny przez kozła wzdłuż odskoczni. Skok kuczny, rozkroczny i zawrotny przez 5 części skrzyni. Wymyk do podporu przodem z odmykiem. Proste układy gimnastyczne, piramidy. Potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne, zna potrzeby ich stosowania. Potrafi wykonać proste ćwiczenia ogólnorozwojowe. Wykona przewrót w przód z miejsca i z biegu z małymi błędami. Wykona z niewielkim i błędami przewrót w przód. Wykona ćwiczenie z pomocą współćwiczącego. Wykona prawidłowo przewrót w tył z niewielkimi błędami. Wykona poprawnie połączone 3 przewroty w przód i 3 w tył. Wykona z małymi błędami przewroty łączone. Wykona mostek z wybranej pozycji wyjściowej. Wykona prawidłowo ćwiczenie z małymi błędami.. Wykona ćwiczenie z pomocą nauczyciela. Wykona przerzut bokiem z postawy rozkrocznej. Wykona skok przez kozła do rozkroku z niewielkimi błędami. Wykona skok przez 4 lub 5 części skrzyni z niewielkimi błędami. Wykona ćwiczenie z pomocą nauczyciela. Potrafi wykonać prosty układ gimnastyczny i prostą piramidę. 6 Potrafi wykonać w różnych płaszczyznach i postawach ćwiczenia gimnastyczne, zna ich potrzeby stosowania. Potrafi wykonać proste ćwiczenie na określoną partię mięśni. Wykona ćwiczenie poprawnie technicznie, potrafi łączyć w cykle. Wykona prawidłowo technicznie przewrót. Wykona prawidłowo przewrót. Wykona poprawnie technicznie przewrót z różnych pozycji wyjściowych. Zadanie wykona prawidłowo technicznie. Wykona ćwiczenie poprawnie technicznie, potrafi łączyć w cykle. Wykona z różnych pozycji wyjściowych mostek. Wykona prawidłowo ćwiczenie na różnych przyrządach. Wykona stanie na rękach z postawy stojącej lub z uniku podpartego. Wykona przerzut na lewą i prawą rękę z 2,3 kroków. Wykona skok rozkroczny z wydłużoną fazą lotu. Wykona prawidłowo technicznie skok przez 5 części skrzyni. Wykona wymyk i odmyk o nogach prostych z postawy stojącej. Samodzielnie ułoży i prawidłowo wykona układy gimnastyczne oraz ciekawe piramidy.

7 8. 3,4 INNE FORMY RUCHU Rekreacyjna aktywność ruchowa gry i zabawy na świeżym powietrzu. Gry i zabawy rozwijające różne cechy motoryki. ( zabawy bieżne, rzutne, orientacyjne, z mocowaniem, kopne, itp.) Gry i zabawy na śniegu. Gry i zabawy w terenie (podchody,marsze na orientację, czytanie mapy turystycznej). Tory przeszkód oraz testy sprawności. Tenis stołowy posługiwanie się rakietką tenisową, zbicie forhendem i bekhendem. Tenis stołowy - zagrywka z nadaniem piłeczce rotacji. Tenis stołowy doskonalenie umiejętności w grach pojedynczych i podwójnych. Turnieje klasowe. Unihokej nauka i doskonalenie posługiwania się kijem i prowadzenia krążka, strzał na bramkę z różnych odległości. Unihokej nauka i doskonalenie prowadzenia krążka zakończony strzałem, zwodów i odbieranie piłki przeciwnikowi. Unihokej doskonalenie elementów technicznych w grze. Gra szkolna i właściwa. Pierwsza pomoc zasady zachowania się podczas nagłych wypadków, udzielanie pierwszej pomocy. Aktywnie uczestniczy w zajęciach Aktywnie uczestniczy w zajęciach Wykonuje z niewielkimi błędami tor zwinnościowy oraz przystąpił do testu sprawności. Poprawnie wykona odbicia z forhendu i bekhendu. Poprawnie wykona zagrywkę. Bierze czynny udział w zajęciach, wykonuje odbicia i zagrywkę z małymi błędami. Prawidłowo trzyma kij i prowadzi krążek.wykonuje z niewielkiej odległości strzał na bramkę. Poprawnie prowadzi krążek, wykonuje strzał na bramkę. Aktywnie uczestniczy w grze. Potrafi właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Potrafi poprowadzić gry i zabawy oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Aktywnie uczestniczy oraz potrafi przeprowadzić zabawę bieżna, rzutną, itp. Zna różne formy aktywności na śniegu i chętnie w nich uczestniczy. Aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach. Prawidłowo i w szybkim tempie wykonuje tor zwinnościowy oraz testy sprawności. Poprawnie technicznie wykona odbicia i skutecznie stosuje w grze. Wykona zagrywkę z nadaniem rotacji. Właściwie i skutecznie wykorzystuje elementy techniczne. Zna zasady sędziowania. Prawidłowo technicznie prowadzi krążek, wykonuje strzał na bramkę z różnych odległości. Skutecznie odbierze krążek przeciwnikowi, wykona zwód oraz celny strzał na bramkę. Stwarza sytuacje korzystne dla swojego zespołu. Potrafi udzielić pierwszej pomocy i właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu. 7

8 9. 4 RYTM, MUZYKA, TANIEC Rozwijanie zdolności rytmicznotanecznych. Ćwiczenie indywidualnie i grupowo w rytm muzyki aerobik Ćwiczenia w zmiennym rytmie z podkładem muzycznym, z przyborem i bez. Układy taneczne według inwencji uczniów. Taniec narodowy podstawowe kroki i figury Poloneza. Uczestniczy w zajęciach rytmiczno - tanecznych. Wykona krótki zestaw ćwiczeń przy muzyce. Wykona proste ćwiczenie z przyborami i bez w rytm muzyki. Wykona prosty układ taneczny. Zademonstruje krok podstawowy Poloneza. Potrafi ułożyć i wykonać dowolny zestaw ćwiczeń w rytm muzyki. Wykona układ ćwiczenia z przyborem. Potrafi ułożyć i wykonać układ taneczny w/g inwencji twórczej. Zatańczy podstawowe figury Poloneza. Podstawa programowa: 1. Marsze, biegi, wspinanie, dźwiganie, skoki, gimnastyka, gry sportowo-rekreacyjne 2. Ćwiczenia z obciążeniem na zmiennych dystansach, z wykorzystaniem przyborów i przyrządów. 3. Organizowanie i sędziowanie zawodów sportowych, organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych. 4. Ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała, oddechowe, kompensacyjne. 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo