Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

2 Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji UNR UR, uczestnik uczestnik nierozliczający uczestnik rozliczający GRU grupowe GFS grupowe z pełną segregacją IND indywidualne IFS indywidualne z pełną segregacją KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. NBP Narodowy Bank Polski NKK Numer Klasyfikacyjny Klienta Regulamin Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) 2

3 Ramy umowne Uczestnik rozliczający Umowa ramowa Client clearing agreement Regulacje KDPW_CCP Klient Executing Broker/ UR Execution agreement 1. Regulacje KDPW_CCP obowiązujące między uczestnikiem rozliczającym/ executing brokerem a KDPW_CCP. 2. Umowa ramowa zawierana między uczestnikiem rozliczającym a klientem. 3. Umowa dot. centralnego rozliczania transakcji (Client clearing agreement) zawierana między uczestnikiem rozliczającym a klientem. 4. Umowa wykonawcza(execution agreement) zawierana między executing brokerem a klientem. 3

4 Regulacje KDPW_CCP Na podstawie Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) uczestnik rozliczający, reprezentujący w systemie rozliczeń OTC inny podmiot zawierający transakcje (generalny uczestnik rozliczajacy), jest zobowiązany do: dostarczenia oświadczenia wskazującego podmiot, który będzie reprezentować w systemie rozliczeń OTC w zakresie transakcji zawieranych przez ten podmiot, zawarcia z tym podmiotem umowy, na podstawie której będzie stroną rozliczeń transakcji zawieranych przez ten podmiot oraz: zapewnienia w ww. umowie, aby raporty o transakcjach przekazywane do repozytorium transakcji lub innego podmiotu uprawnionego do gromadzenia i przechowywania informacji o transakcjach pochodnych, nie były przekazywane kilkakrotnie, w przypadku gdy obowiązek przekazywania tych raportów wynika z właściwych przepisów prawa, dostarczenie oświadczenia podmiotu zawierającego transakcje reprezentowanego w systemie rozliczeń OTC przez UR, w którym podmiot ten: wyraża zgodę na wykonywanie przez danego uczestnika obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez ten podmiot, potwierdza, że został poinformowany o stosowaniu nowacji w zawieranych przez niego transakcjach oraz o publikowaniu na stronie internetowej KDPW_CCP informacji dotyczących stosowania nowacji w tych transakcjach, potwierdza, że wprowadzenie zawartej przez niego transakcji do systemu rozliczeń OTC oznacza uzgodnienie przez strony tej transakcji stosowania do nowacji właściwych przepisów prawa, które zostały wskazane przez KDPW_CCP zgodnie z Regulaminem, potwierdza, że został poinformowany o przekazywaniu przez KDPW_CCP raportów o zawieranych przez niego transakcjach do repozytorium transakcji, w przypadku gdy uczestnik wskazał KDPW_CCP jako podmiot, który przekazuje raporty o transakcjach do repozytorium transakcji oraz obowiązek przekazywania tych raportów do repozytorium transakcji wynika z właściwych przepisów prawa. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej KDPW_CCP (Wzór nr 13) 4

5 Struktura kont Struktura kont w KDPW_CCP Uczestnik rozliczający Klienci uczestnika rozliczającego UNR A Klient B UNR C i UNR D Klient E i Klient F Konto własne Konto IFS Konto IND Konto GFS Konto GRU Konto zabezpieczeń Konto zabezpieczeń Konto zabezpieczeń Konto zabezpieczeń Konto zabezpieczeń 5

6 Struktura kont Konta rozliczeniowe Konta rozliczeniowe, służące do rejestracji transakcji, dzielą się na konta własne uczestników rozliczających oraz konta klientów. Konta własne uczestników rozliczających są kontami indywidualnymi (zapisywane są na nich wyłącznie pozycje UR). KDPW_CCP oferuje następujące typy kont rozliczeniowych klientów: indywidualne (IND) w przypadku rozliczania transakcji klienta indywidualnego, z którym KDPW_CCP nie posiada relacji umownej, indywidualne z pełną segregacją (IFS) w przypadku rozliczania transakcji klienta indywidualnego, który zawarł z KDPW_CCP umowę o uczestnictwo w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający (UNR), grupowe (GRU) w przypadku rozliczania na jednym koncie transakcji wielu klientów, z którymi KDPW_CCP nie posiada relacji umownej, grupowe z pełną segregacją (GFS) w przypadku rozliczania na jednym koncie transakcji wielu klientów, którzy zawarli z KDPW_CCP umowy o uczestnictwo w typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający (UNR). Konta zabezpieczeń Konto zabezpieczeń prowadzone jest dla każdego konta rozliczeniowego, przy czym jest ono wspólne dla wszystkich kont rozliczeniowych na poziomie NKK danego UR. Jeżeli klient danego uczestnika rozliczającego posiada więcej niż jedno indywidualne konto rozliczeniowe (IND lub IFS), depozyt zabezpieczający wyznaczany jest dla każdego konta oddzielnie, natomiast zabezpieczenia rejestrowane są na jednym koncie zabezpieczeń klienta. Zabezpieczenie wniesione na dane konto zabezpieczeń klienta nie może służyć pokryciu wymogów z tytułu depozytów zabezpieczających wymaganych dla innego konta zabezpieczeń klienta lub UR. Wymaganie z tytułu depozytów zabezpieczających wyznaczane jest na poziomie konta rozliczeniowego i agregowane na poziomie konta zabezpieczeń. Segregacja pozycji i zabezpieczeń zgodna z wymogami EMIR 6

7 Struktura kont Konta zabezpieczeń są prowadzone przez KDPW_CCP w ramach tzw. rejestru zabezpieczeń. Wnoszenie zabezpieczeń na konta zabezpieczeń następuje poprzez wniesienie odpowiedniej wpłaty na konto prowadzone dla rozliczeń KDPW_CCP przez KDPW w NBP w przypadku środków pieniężnych lub przeniesienie papierów wartościowych na odpowiedni rachunek KDPW_CCP prowadzony przez KDPW. Otwieranie kont w KDPW_CCP Przed rozpoczęciem rozliczeń transakcji na rynku OTC, uczestnik rozliczający zobowiązany jest do złożenia wniosku o otwarcie konta formalnego. Konto formalne zostanie utworzone na podstawie uchwały Zarządu KDPW_CCP. Po otwarciu konta formalnego należy uzyskać Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK), będący niezbędnym atrybutem konta rozliczeniowego przypisanym do klienta i opisującym jego podstawowe cechy. W tym celu UR powinien wysłać do KDPW_CCP komunikat xml Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc ). Potwierdzeniem utworzenia NKK jest otrzymanie przez UR komunikatu zwrotnego Status instrukcji dotyczącej NKK (acmt.stc ) z wartością PACK w polu status. W przypadku, gdy klient posiada już zdefiniowany NKK, nie należy tworzyć nowego. Po nadaniu NKK uczestnik otwiera konto rozliczeniowe, wysyłając do KDPW_CCP komunikat Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego (acmt.rqa ), wpisując CRTA w polu Kod operacji na koncie. Potwierdzeniem otwarcia konta rozliczeniowego jest otrzymanie przez UR komunikatu Status instrukcji dotyczącej konta rozliczeniowego (acmt.sta ) z wartością PACK w polu status. Zamknięcie i zmiana charakterystyki konta rozliczeniowego możliwe jest poprzez wysłanie przez uczestnika ww. komunikatu z kodem operacji CLSA oraz CHGA, odpowiednio. Potwierdzeniem przyjęcia żądania jest komunikat statusowy ze statusem PEND. Zamknięcie i zmiana charakterystyki konta odbywa się na koniec dnia, a potwierdzeniem wykonania operacji jest otrzymanie przez uczestnika komunikatu statusowego z wartością PACK. Założenie grupowego konta rozliczeniowego (GRU i GFS) równoważne jest z utworzeniem grupowego NKK. W tym celu należy wysłać komunikat acmt.rqc wpisując COLL zamiast INDI w polu Typ NKK. Uczestnicy nierozliczający zlecają tworzenie NKK i otwieranie kont rozliczeniowych swoim UR. Konto zabezpieczeń, przyporządkowane do danego NKK uczestnika rozliczającego, otwierane jest automatycznie w momencie utworzenia pierwszego konta rozliczeniowego. 7

8 Konfirmacja transakcji na platformie MarkitWire 8. Przyporządkowanie transakcji do konta klienta 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu transakcji Uczestnik rozliczający 4. Potwierdzenie transakcji i zwolnienie do rozliczenia 9. Przekazanie informacji o transakcji 5. Wysłanie instrukcji 6. Status transakcji 3. Akceptacja transakcji 2. Klient 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu transakcji 8. Przyporządkowanie transakcji do konta klienta 4. Zwolnienie transakcji do rozliczenia Executing Broker/ UR 2. Wprowadzenie i konfirmacja transakcji 1. Zawarcie transakcji 8

9 Konfirmacja transakcji na platformie MarkitWire Proces zestawiania transakcji na platformie MarkitWire i rozliczania w KDPW_CCP 1. Klient zawiera transakcję z EB, niebędącym jego UR, lub bezpośrednio ze swoim UR. 2. EB wprowadza transakcję na platformie MarkitWire i konfirmuje poprzez przesłanie odpowiednich komunikatów przez platformę MarkitWire do klienta. EB wypełnia komunikaty parametrami transakcji, określa klienta, wskazuje KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową i podaje swój identyfikator konta rozliczeniowego (w polu Netting String). 3. Klient podaje identyfikator swojego konta rozliczeniowego i akceptuje transakcję. 4. UR klienta otrzymuje transakcję i zwalnia transakcję do rozliczenia. Jednocześnie EB zwalnia transakcję do rozliczenia. 5. Po zwolnieniu do rozliczenia transakcji na platformie MarkitWire instrukcje przekazywane są do KDPW_CCP. 6. KDPW_CCP przekazuje informację o statusie transakcji. Na platformie MarkitWire dostępny jest jedynie pierwszy status transakcji w KDPW_CCP. W przypadku zmiany statusu informacja jest przekazywana za pomocą SWI (pkt 7). 7. KDPW_CCP przesyła informację o każdym statusie transakcji za pomocą kanału komunikacji SWI. 8. W przypadku przyjęcia transakcji do rozliczenia KDPW_CCP rejestruje pozycje na kontach rozliczeniowych wskazanych w instrukcji. 9. Uczestnik Rozliczający przekazuje dalsze informacje klientowi o zmianie statusu transakcji poprzez komunikację własną. Na platformie MarkitWire klient ma możliwość sprawdzenia pierwszego statusu transakcji. Statusy transakcji zostały omówione na stronie 12. 9

10 Konfirmacja transakcji na platformie SWIFT Accord 8. Przyporządkowanie transakcji do konta klienta 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu transakcji 6. Status transakcji w Accord Uczestnik rozliczający 9. Przekazanie informacji o transakcji 2. Prośba o potwierdzenie Transakcji na SWIFT Accord 5. KDPW_CCP pobiera instrukcje 6. Status transakcji Accord 4. Konfirmacja Klient 6. Status transakcji w Accord 3. Wymiana komunikatów MT340 lub MT Zawarcie transakcji 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu transakcji Executing Broker/ UR 8. Przyporządkowanie transakcji do konta klienta 10

11 Konfirmacja transakcji na platformie SWIFT Accord Proces zestawiania transakcji na platformie SWIFT Accord i rozliczania w KDPW_CCP 1. Klient zawiera transakcję z EB, niebędącym jego UR, lub bezpośrednio ze swoim UR. 2. Klient kontaktuje się ze swoim UR i zleca potwierdzenie zawartych transakcji. (Klient nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzania transakcji na platformie SWIFT Accord). 3. UR klienta konfirmuje transakcje poprzez przesłanie odpowiednich komunikatów SWIFT (MT340 i MT360) do EB wskazanego przez klienta. UR wypełniają komunikaty parametrami transakcji, wskazują KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową i podają identyfikatory kont rozliczeniowych. 4. Instrukcje trafiają na platformę konfirmacyjną SWIFT Accord. 5. Z platformy instrukcje są pobierane przez KDPW_CCP. 6. KDPW_CCP przekazuje informację o statusie transakcji. Na platformie SWIFT Accord dostępny jest jedynie pierwszy status transakcji w KDPW_CCP. W przypadku zmiany statusu informacja jest przekazywana za pomocą SWI (pkt 7). 7. KDPW_CCP przesyła informację o każdym statusie transakcji za pomocą kanału komunikacji SWI. 8. W przypadku przyjęcia transakcji do rozliczenia KDPW_CCP rejestruje pozycje na kontach rozliczeniowych wskazanych w instrukcji. 9. Uczestnik Rozliczający przekazuje dalsze informacje klientowi o zmianie statusu transakcji poprzez komunikację własną. Na platformie SWIFT Accord klient ma możliwość sprawdzenia pierwszego statusu transakcji. Szczegółowe informacje dot. Platform konfirmacji znajdują się na stronie internetowej KDPW_CCP (Platformy konfirmacji) Statusy transakcji zostały omówione na stronie

12 Status transakcji Status transakcji queued pending rejected pending rejected accepted (cond.) rejected accepted (cond.) accepted (conditionally) Status transakcji w KPW_CCP Jeżeli instrukcja zostaje przesłana w trakcie sesji rozliczeniowej i zostaje przyjęta do rozliczenia bez zastrzeżeń, transakcja otrzymuje status accepted. Jeśli wartość zobowiązań wynikających z przyjęcia do rozliczenia transakcji przekroczy limit zabezpieczeń danego UR, ale limit kredytowy* pozwala na przyjęcie transakcji, to zostanie nadany status conditionally accepted. W takim przypadku KDPW_CCP wzywa UR do zlikwidowania stanu przekroczenia w przeciągu 30 minut. Status pending jest nadawany w sytuacji, gdy przyjęcie transakcji do rozliczenia spowodowałoby przekroczenie limitu kredytowego. W tej sytuacji KDPW_CCP wzywa UR do zlikwidowania stanu przekroczenia w ciągu 10 minut. W przypadku błędów lub niezgodności transakcja zostaje odrzucona (status rejected). Jeśli instrukcja została przesłana przed sesją lub po jej zakończeniu, transakcja otrzymuje status queued (zostaje skolejkowana). Jeżeli UR ustanowił limit wymagalny na koncie klienta, to w przypadku przekroczenia limitu przez klienta transakcja otrzymuje status pending. * - w chwili obecnej KDPW_CCP nie przyznaje limitów kredytowych. 12

13 Zapytanie o poziom wymaganych depozytów Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji (zapytanie what if ) KDPW_CCP umożliwia wysłanie uczestnikom zapytania what if w celu sprawdzenia, jaki wpływ na poziom wymaganych depozytów zabezpieczających uczestnika będzie miało przyjęcie przez KDPW_CCP do rozliczeń jednej lub wielu hipotetycznych transakcji określonych w zapytaniu. Funkcja wykorzystywana do wyliczeń poziomu wymaganego depozytu zabezpieczającego uwzględnia wszystkie bieżące pozycje uczestnika (na koncie własnym lub koncie klienta, w zależności od zapytania) oraz poziom jego zabezpieczeń utrzymywanych w KDPW_CCP. Obliczenia dla portfela hipotetycznych transakcji wykonywane są analogicznie jak obliczenia dla rzeczywistych transakcji. Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji/portfela odbywa się poprzez przesłanie przez UR komunikatu W.1 HypotheticalPortfolioRequest (otcd.rqi ). W odpowiedzi otrzymywany jest komunikat N.1 ParticipantNotification (otcd.rsi ), z następująco wypełnionymi polami: Reason == Hypothetical Trade Source == WHAT IF Komunikat potwierdzający zawiera informacje o hipotetycznie zawartej transakcji, w tym aktualny wymóg depozytowy lub ostrzeżenie o przekroczeniu indywidualnego limitu uczestnika rozliczającego, status transakcji, informacje o ewentualnym odrzuceniu lub zawieszeniu transakcji. 13

14 Automatyczne zamykanie pozycji Proces automatycznego zamykania pozycji (aukcja) Proces automatycznego zamykania pozycji występuje w przypadku niewypłacalności jednego z uczestników rozliczających. W procesie tym pozycje własne uczestnika oraz jego klientów niebędących UNR podlegają likwidacji, podczas gdy pozycje i aktywa UNR przenoszone są do innego uczestnika rozliczającego (patrz str. 15). Aukcja inicjowana jest wysłaniem przez KDPW_CCP komunikatu A.1 AuctionNotification (otcd.ntf ), który określa m.in. godzinę rozpoczęcia aukcji oraz instrumenty podlegające aukcji. Następnie wysyłany jest komunikat A.2 AuctionDetail (otcd.ntf ), zawierający szczegółowe informacje o przeprowadzanej aukcji. Odpowiedzią UR jest przesłanie komunikatu A.3 AuctionQuoteRequest (otcd.rqi ) wraz z kwotowaniem. Komunikat ten musi zawierać unikalny identyfikator kwotowania nadany przez UR w ramach danej aukcji. Kolejne komunikaty, o ile zawierają unikalny identyfikator nadany przez UR, nadpisują poprzednią ofertę UR. Po każdym otrzymaniu komunikatu z kwotowaniem KDPW_CCP odsyła do UR komunikat A.4 AuctionError (otcd.rsi ) z ewentualnymi błędami dotyczącymi przekazanych kwotowań. W przypadku braku błędów, przekazywany jest komunikat bez wskazania błędu, oznaczający otrzymanie przez KDPW_CCP poprawnego kwotowania. W przypadku nieotrzymania przez KDPW_CCP kwotowania w wyznaczonym czasie UR otrzymuje komunikat A.5 AuctionTimeout (otcd.ntf ). Po zakończonej aukcji UR jest powiadamiany o jej wyniku za pomocą komunikatu A.6 AuctionResult (otcd.ntf ) oraz N.1 ParticipantNotification (otcd.ntf ), potwierdzającym zawarcie przez UR nowych transakcji. 14

15 Przeniesienie pozycji (porting) Proces przenoszenia pozycji i zabezpieczeń klientów do innego UR (porting) Pozycje oraz zabezpieczenia znajdujące się na kontach indywidualnych z pełną segregacją oraz kontach grupowych z pełną segregacją mogą zostać przeniesione na żądanie klientów, którzy są uczestnikami nierozliczającymi KDPW_CCP, do innego uczestnika rozliczającego w przypadku niewypłacalności dotychczasowego UR, a z uczestnikiem rozliczającym przejmującym ich pozycje i zabezpieczenia podpisali odpowiednią umowę. W tym celu: uczestnik nierozliczający składa pisemną dyspozycję przeniesienia pozycji i aktywów wniesionych jako zabezpieczenie do wskazanego UR, UR, do którego mają zostać przeniesione pozycje i aktywa, wyraża zgodę na przyjęcie tych pozycji i aktywów UNR, KDPW_CCP realizuje zlecenie po otrzymaniu zgodnych dyspozycji. W przypadku konta grupowego z pełną segregacją wszyscy UNR muszą złożyć pisemną dyspozycję przeniesienia pozycji i aktywów, wskazując tego samego UR. 15

16 Terminacja pozycji na żądanie Proces obsługi zamykania pozycji na żądanie (terminacji na żądanie) Terminacja na żądanie jest narzędziem umożliwiającym UR zamknięcie pozycji (własnej, klienta, UNR) poprzez mechanizm aukcji. Powodem zlecenia terminacji może być: zlecenie klienta, brak środków na zmniejszenie stopnia wykorzystania limitów, niewywiązywanie się klienta z obowiązku utrzymania właściwych depozytów zabezpieczających itd. Aukcja inicjowana jest przez UR za pomocą komunikatu T.1 OnDemandTerminationRequest (otcd.rqi ), na który KDPW_CCP odpowiada komunikatem T.2 OnDemandTerminationResponse (otcd.rsi ), informującym o przyjęciu do przetwarzania lub odmowie rozpoczęcia aukcji. Jeżeli zapytanie zostało przyjęte do przetwarzania KDPW_CCP wysyła komunikat T.2. ondemandterminationresponse (otcd.ntf ), w którym przekazuje informację o rozpoczęciu terminacji na żądanie. Następnie KDPW_CCP wymienia ze wszystkimi UR komunikaty A.2-A.4, analogicznie jak w przypadku automatycznego zamykania pozycji. Po ustaleniu wyniku aukcji KDPW_CCP wysyła uczestnikowi zlecającemu przeprowadzenie terminacji na żądanie komunikat T.3. OnDemandTerminationResult (otcd.ntf ). UR może zaakceptować wynik aukcji bądź go odrzucić za pomocą komunikatu T.4 OnDemandTerminationAcceptance (otcd.rqi ). Po zakończonej aukcji i akceptacji wyników przez UR przeprowadzającego terminację, UR powiadamiani są o wynikach za pomocą komunikatu A.6 AuctionResult (otcd.ntf ) oraz N.1 ParticipantNotification (otcd.ntf ), potwierdzającym zawarcie przez UR nowych transakcji. 16

17 Limity informacyjne i wymagane Proces ustalania limitów no konto klienta (limity informacyjne oraz wymagane) KDPW_CCP oferuje UR narzędzia do monitorowania i ograniczaniu ekspozycji związanej z rozliczaniem transakcji klientów w formie: limitów informacyjnych, służących monitorowaniu aktualnej ekspozycji poprzez przekazywanie informacji o wymaganym depozycie zabezpieczającym i ustanowionym limicie, Informacja o przekroczeniu limitu oraz wstrzymaniu przyjęcia transakcji jest przekazywana uczestnikowi w komunikacie N.1 ParticipantNotification. limitów wymaganych, służących ograniczaniu ekspozycji na koncie klienta. W celu ustalenia limitów uczestnik rozliczający wysyła komunikat U.1 AccountMaintenanceRequest (otcd.rqi ). Informacja zwrotna przekazywana jest w komunikacie U.2 AccountMaintenanceResponse (otcd.rsi ). Przekroczenie limitu informacyjnego nie powoduje odrzucenia transakcji. Informacja o wykorzystaniu limitu jest przekazywana UR w komunikacie N.1 ParticipantNotification (otcd.ntf ). W przypadku przekroczenia limitu wymaganego na danym koncie, transakcja nie jest przyjmowana do rozliczeń i otrzymuje status pending. 17

18 Raportowanie Raporty przekazywane UR i UNR Poza raportami rozliczeniowymi uczestnicy nierozliczający, tak jak uczestnicy rozliczający mają możliwość otrzymywania dodatkowych raportów od KDPW_CCP. Raporty mogą zostać zindywidualizowane, tzn. rozszerzone i odpowiednio sparametryzowane, oparte na wytycznych określonych przez UR lub UNR. Klienci, niebędący UNR, mogą otrzymywać informacje wyłącznie od swoich uczestników rozliczających. Raporty przekazywane przez KDPW_CCP mogą zawierać między innymi: informację o statusie transakcji, informację o limitach, wycenę transakcji. 18

19

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny

Bardziej szczegółowo

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r.

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r. Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY 19 luty 2015 r. Agenda Monitoring ryzyka Limity Transakcja hipotetyczna Aukcja - obsługa niewypłacalności UR Etapy aukcji Przepływ komunikatów

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności dostępnych

Opis funkcjonalności dostępnych Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa... 4 2. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się; Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja

Bardziej szczegółowo

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r. Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r. Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Konta w KDPW i KDPW_CCP

Konta w KDPW i KDPW_CCP Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r. Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A.

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 209/80/10/2015 z dnia 27 października 2015 roku Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany)

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 3 lutego 2014 r. (Zmiany wskazane w przypisach do 8 i 23 ust. 1 pkt 4 obowiązują od dnia 22 kwietnia 2014r., natomiast do 127

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW

7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW 7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW Pożyczki Negocjowane Opis Funkcjonalny Systemu Autor Dokumentu KDPW S.A. Wersja Dokumentu 1.2 Nazwa dokumentu Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc

Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Cel procedury Procedura podłączenia do systemu kdpw_otc Celem Procedury podłączenia do systemu kdpw_otc jest uzyskanie przez Uczestnika OTC zdolności do współpracy z otoczeniem produkcyjnym systemu kdpw_otc,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany)

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. Niniejszy regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Zabezpieczenie w papierach wartościowych Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN -

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWA EWIDENCJA TRANSAKCJI KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI TRANSAKCJI POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYKŁADOWY PLAN KONT UCZESTNIKA oparty na procedurze ewidencyjnej XXIV Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2016 L 258/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1712 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52 Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 650/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. Uchwała Nr 650/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Nowy system gwarantowania rozliczeń Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN - przykład

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

KDPW_TR Step by Step

KDPW_TR Step by Step KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami

Bardziej szczegółowo

Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji

Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji Agenda spotkania 1. Skróty użyte w prezentacji 2. Harmonogram EMIR wg ESMA 3. Komitet do

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O

Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O Wzór nr 1...... (miejscowość) (data) P E Ł N O M O C N I C T W O... [firma (nazwa) mocodawcy] upoważnia do zamykania na nasz rachunek pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których posiadamy status

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo