Przewodnik Użytkownika po Elektronicznych Kanałach Dostępu. Cały Bank zawsze pod ręką

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Użytkownika po Elektronicznych Kanałach Dostępu. Cały Bank zawsze pod ręką"

Transkrypt

1 Przewodnik Użytkownika po Elektronicznych Kanałach Dostępu Cały Bank zawsze pod ręką 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Informacje ogólne 4 III. Pierwsze logowanie 5 IV. Rachunki 11 V. Przelewy 12 VI. Karty 13 VII. Kredyty 14 VIII. Lokaty 15 IX. Fundusze 16 X. Ubezpieczenia i R-Broker 17 XI. Wnioski i umowy 18 XII. Ustawienia 19 XIII. Aktywacja Mobilnego Banku 20 XIV. R-Dealer 21 XV. Video Advisor 22 XVI. Aktywacja kart 23 XIV. Wymagania systemowe 26 XV. Pytania i odpowiedzi 27 XVI. Kontakt 28

3 I. WSTĘP Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce Przewodnik Użytkownika po Elektronicznych Kanałach Dostępu. Wierzymy, że zawarte w nim informacje pozwolą Państwu lepiej poznać naszą bankowość internetową oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Życzymy przyjemnej lektury! 3

4 II. INFORMACJE OGÓLNE 1) R-ONLINE WPROWADZENIE System Bankowości Internetowej R-Online to: pełna dostępność - w każdym momencie, na każdym komputerze podłączonym do Internetu, najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki technologii Adobe Flex, bezpłatny system bankowości internetowej. System R-Online zapewnia: obsługę rachunków i kart płatniczych, możliwość zlecania przelewów, obsługę lokat i kredytów, dostęp do elektronicznych wyciągów z rachunków i kart kredytowych, doładowania telefonów komórkowych, obsługę funduszy inwestycyjnych, możliwość zarządzania w jednym systemie finansami osobistymi i firmowymi. 2) R-QUICK WPROWADZENIE R-Quick to R-Online z pulpitu komputera. Instalując R-Quick nie musisz logować się do bankowości internetowej przez przeglądarkę. Wystarczy uruchomić program na pulpicie komputera i zalogować się do swojego rachunku. Główne zalety R-Quick: minimalizacja przesyłanych danych: sprawdzenie salda to przesłanie tylko 230 kb danych, dostępność: działanie aplikacji nawet przy słabym zasięgu GSM, funkcjonalność: dostępne wszystkie operacje z systemu bankowości internetowej R-Online, szybkość: działanie systemu znacznie szybsze niż w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej, wygoda: skrót do aplikacji można zapisać np. na pulpicie komputera, pasku szybkiego uruchamiania, bezpieczeństwo: podpis sygnaturą cyfrową Banku daje gwarancję autentyczności i integralności aplikacji, a szyfrowanie połączenia zapewnia poufność danych. 4

5 III. PIERWSZE LOGOWANIE Pierwsze logowanie do Systemu Bankowości Internetowej R-Online możesz rozpocząć po otrzymaniu z Banku SMS-a zawierającego Identyfikator i Hasło startowe niezbędne do pierwszego logowania. Raiifeisen: Zaloguj się na/please log on to Twoj identyfikator/your id: Haslo startowe/start password: Jeśli nie posiadasz SMS-a z pakietem startowym (ważny 14 dni), skontaktuj się z Doradcą w oddziale Banku lub zadzwoń do Centrum Telefonicznego ( ). 5

6 III. PIERWSZE LOGOWANIE 1) Po otrzymaniu SMS-a wejdź na stronę i w prawym górnym rogu wybierz Logowanie. Możesz również zalogować się bezpośrednio ze strony https://moj.raiffeisenpolbank.com 6

7 III. PIERWSZE LOGOWANIE 2) Wpisz Identyfikator i Hasło startowe z otrzymanego z Banku SMS-a. 3) Po wybraniu Zaloguj się dostaniesz drugi SMS z hasłem identyfikującym, które należy wpisać na pokazanym poniżej ekranie. Obok należy wpisać swoją datę urodzenia w formacie dd-mm-rrrr. Po uzupełnieniu danych naciśnij Zatwierdź. 7

8 III. PIERWSZE LOGOWANIE 4) Ustal swoje nowe hasło logowania, stosując się do instrukcji zawartych na stronie. Po ustaleniu hasła naciśnij Zatwierdź. Od teraz do logowania w systemie bankowości internetowej R-Online wykorzystuj Identyfikator z SMS-a startowego i nadane przez Ciebie Hasło logowania. 8

9 III. PIERWSZE LOGOWANIE 5) W kolejnym oknie możliwe będzie wybranie sposobu logowania się do serwisu bankowości internetowej. Identyfikator i hasło lub Identyfikator i hasło plus Hasło SMS. 6) Jeśli jednocześnie został Ci nadany dostęp do kilku systemów, po zaakceptowaniu sposobu logowania przyciskiem Zatwierdź możliwe będzie wybranie systemu domyślnego automatycznie uruchamianego po zalogowaniu. Aby dokonać wyboru systemu domyślnego, naciśnij na przycisk Ustaw jako domyślny pod wybranym systemem. Wybranie Bez systemu domyślnego oznacza, że przy każdym logowaniu będzie wyświetlany ekran wyboru systemu. W celu zalogowania się do wybranego systemu naciśnij na jego nazwę (przykładowo powyżej zaznaczono czerwonym prostokątem pole, po kliknięciu którego zostanie uruchomiony system R-Online). 9

10 III. PIERWSZE LOGOWANIE 7) Po wybraniu sytemu domyślnego możliwa jest również jego zmiana. Aby tego dokonać, należy po zalogowaniu wybrać przycisk Twoje systemy znajdujący się w prawym górnym rogu strony, a następnie przejść do Ustaw system domyślny. Kiedy rozwiniesz listę Twoje systemy, możesz również przełączyć się na inny dostępny system. W tym celu należy go wybrać z listy rozwiniętej na lewo od przycisku Twoje systemy. Proces pierwszego logowania został zakończony i w tym momencie możesz już w pełni korzystać z funkcji systemu R-Online. 10

11 IV. RACHUNKI Po zalogowaniu do R-Online automatycznie wyświetlona zostaje Lista rachunków (zawartość ekranu startowego możliwa do zmiany w Ustawieniach). Zakładka Rachunki daje Ci m.in. możliwość: sprawdzenia salda na posiadanym rachunku, sprawdzenia historii transakcji, pobrania wyciągów lub potwierdzenia transakcji w formie pdf, sprawdzenia bieżących blokad na rachunkach, podglądu i edycji operacji zaplanowanych z datą przyszłą, potwierdzenia wcześniej wprowadzonych operacji, sprawdzenia listy operacji odrzuconych. 11

12 V. PRZELEWY Przelew do znajomego, rachunki do opłacenia, doładowanie telefonu syna? Zakładka Przelewy to właśnie odpowiednie miejsce. Zakładka Przelewy to m.in.: dodanie i wykonanie przelewu do odbiorców zdefiniowanych, przelew na rachunki własne, przelew na rachunki krajowe, zlecenia stałe, przelewy zagraniczne i euroregulowane, przelewy do ZUS i US, doładowania telefonów. 12

13 VI. KARTY Zakładka Karty pozwala na pełne zarządzanie posiadanymi kartami kredytowymi i debetowymi. Otrzymałeś nową kartę i chcesz ją aktywować, chcesz zastrzec zgubioną kartę debetową lub spłacić kartę kredytową? Wszystkie te operacje wykonasz właśnie tutaj. Karty kredytowe w R-Online to m.in.: możliwość sprawdzenia szczegółów karty, spłata karty (minimalna, całkowita, własna), historia transakcji, zmiana limitów i numeru PIN (dostępne po wybraniu karty na liście kart), aktywacja/zastrzeżenie karty, wyciągi w formie pdf, dostęp do listy bieżących blokad i płatności odrzuconych, możliwość ustanowienia spłaty automatycznej. Karty debetowe w R-Online to: możliwość sprawdzenia szczegółów karty, zmiana limitów i numeru PIN (dostępne po wybraniu karty na liście kart), aktywacja/zastrzeżenie karty. 13

14 VII. KREDYTY R-Online umożliwia kontrolę nad posiadanymi kredytami. W zakładce Kredyty możesz sprawdzić listę swoich kredytów, szczegóły kredytu, czy też kontrolować wyciągi. 14

15 VIII. LOKATY W zakładce Lokaty możesz sprawdzić szczegóły posiadanych lokat, a także założyć nową. Lokaty w R-Online to: możliwość sprawdzenia szczegółów lokaty, założenie nowej lokaty (tradycyjnej i inwestycyjnej), możliwość modyfikacji i zerwania lokaty. 15

16 IX. FUNDUSZE Po podpisaniu odpowiedniej umowy istnieje również możliwość obsługi funduszy inwestycyjnych bezpośrednio przez system bankowości internetowej R-Online. Zakładka Fundusze umożliwia: sprawdzenie listy i szczegółów posiadanych funduszy, kontrolę historii zleceń, nabycie, umorzenie i konwersja funduszy, sprawdzenie notowań funduszy, zlecenie warunkowego nabycia funduszy. 16

17 X. UBEZPIECZENIA I R-BROKER Zakładka Ubezpieczenia przeniesie Cię do oferty ubezpieczeniowej proponowanej w Raiffeisen Polbank. Zakładka R-Broker to przejście do aplikacji umożliwiającej obsługę biura maklerskiego lub jeśli nie mamy jeszcze podpisanej odpowiedniej umowy prezentuje niezbędne informacje o usłudze. 17

18 XI. WNIOSKI I UMOWY Zakładka Wnioski i umowy umożliwia Klientom z podpisaną umową ramową zdalne założenie kolejnego rachunku lub podpisanie umowy np. o dostęp do lokat inwestycyjnych. 18

19 XII. USTAWIENIA Pod ikoną Ustawienia dostępne są funkcje dotyczące zarówno bankowości internetowej R-Online, jak i bankowości mobilnej Mobilny Bank. Opcje dostępne dla R-Online: zmiana sposobu logowania, informacja o hasłach SMS, wartość dziennych limitów transakcji, ustawienia domyślne możliwość zmiany domyślnego ekranu startowego i domyślnych rachunków. Opcje dostępne dla Mobilnego Banku: lista posiadanych instalacji lub aktywacja kanału mobilnego, usunięcie starych instalacji z systemu, zmiana hasła, odblokowanie/zablokowanie hasła. Opcje dostępne dla R-Alerts: aktywowanie pakietu rozszerzonego. 19

20 XIII. AKTYWACJA MOBILNEGO BANKU Pobrałeś Mobilny Bank i po próbie zalogowania pojawił się komunikat o nieaktywnym kanale? Nie czekaj! Wystarczy minuta i skorzystasz z Banku w komórce. 1. Zaloguj się do swojej bankowości internetowej R-Online. 2. Wybierz na górze ekranu Bankowość Mobilna lub Twoje Systemy Aktywuj Bankowość Mobilną* 3. Na wyświetlonym ekranie wybierz przycisk Aktywuj i potwierdź dyspozycję wpisując hasło z SMS. 4. Na kolejnych ekranach wyświetlona zostanie informacja o zasadach pierwszego logowania do bankowości mobilnej. *Jeśli nie masz opcji Mobilny Bank Aktywuj, wystarczy, że pobierzesz aplikację i wykonasz pierwsze logowanie zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie komórki. 20

21 XIV. R - DEALER Aby aktywować internetową platformę walutową R-Dealer. Krok 1 Zaloguj się na stronę moj.raiffeisenpolbank.com Wprowadź swój Identyfikator i hasło. Krok 2 Wybierz z menu Systemy/R-Dealer Krok 3 Zostaniesz przekierowany do systemu R-Dealer i możesz już wymieniać waluty po bardzo korzystnym kursie. 21

22 XV. VIDEO ADVISOR Video Advisor to aplikacja służąca do kontaktu z dedykowanym Video Doradcą w Banku. Dzięki niej możesz nawiązać połączenie w formie video ze swoim Doradcą przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona i w ten sposób złożyć dyspozycję przelewu, ustanowić zlecenie stałe, założyć lokatę itp. AKTYWACJA Skontaktuj się z Centrum Telefonicznym pod numerem telefonu i zgłoś konsultantowi chęć aktywacji usługi. Nasz Video Doradca oddzwoni do Ciebie w dogodnym dla Ciebie terminie, zawrze umowę usługi w trakcie rozmowy telefonicznej, a także przekaże wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z usługi i odpowie na Twoje pytania. KORZYSTANIE Po aktywacji usługi nawiązanie połączenia z Video Doradcą możliwe jest na dwa sposoby: za pośrednictwem R-Online po wyborze z Menu Twoje Systemy usługi Video Advisor Zobaczysz wówczas dane kontaktowe swojego Video Doradcy, a także informację o tym czy posiadasz aktualnie włączoną kamerę, głośnik i mikrofon. Nawiązanie połączenia możliwe jest po wyborze funkcji Połącz z doradcą. POŁĄCZ Z DORADCĄ za pośrednictwem aplikacji mobilnej Video Advisor na smartfony i tablety wyposażone w system operacyjny Android lub ios, którą należy pobrać ze Sklepu Play (w przypadku systemu Android) lub App Store a (w przypadku systemu ios), a następnie zalogować się korzystając z identyfikatora i hasła stosowanych dla R-Online. 22

23 XVI. AKTYWACJI KARTY DEBETOWEJ: Aby aktywować kartę debetową: Krok 1: Zaloguj się na stronie moj.raiffeisenpolbank.com i z menu wybierz zakładkę Karty -> Karty debetowe -> Lista kart Z listy kart wybierz tę, którą chcesz aktywować, a następnie w ostatniej kolumnie wybierz opcję Aktywuj. Krok 2: Potwierdź kodem SMS dyspozycję aktywacji karty 23

24 XVI. AKTYWACJA KARTY DEBETOWEJ: Krok 3: Po pomyślnej weryfikacji nadaj PIN, wchodząc w szczegóły wybranej karty, wybierz Ustal PIN, wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowy kod i zatwierdź go kodem SMS. Pamiętaj: Swoją kartę debetową możesz również aktywować w darmowej aplikacji Mobilny Bank. Ściągnij aplikację ze sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie lub wejdź na stronę mobilnybank.pl 24

25 XVI. AKTYWACJA KARTY KREDYTOWEJ: Aby aktywować kartę kredytową: Krok 1: Zaloguj się na stronie moj.raiffeisenpolbank.com Krok 2: Z menu wybierz zakładkę Karty -> Karty kredytowe -> Lista kart Krok 3: Następnie z menu przy karcie do aktywacji wybierz Aktywuj Krok 4: Nadaj PIN, wchodząc w szczegóły karty, wybierz Ustal PIN, wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowy kod i zatwierdź go kodem SMS. 25

26 XVII. WYMAGANIA SYSTEMOWE Aktualna wersja przeglądarki internetowej minimalne wersje: Windows: Mozilla Firefox 17, Microsoft Internet Explorer 8.0, Google Chrome, Opera 11, Mac OS: Safari 5.0, Mozilla Firefox 17, Google Chrome, Opera 11, Linux: Mozilla Firefox 17, Google Chrome, W przeglądarce włączona obsługa Javascript, najbardziej aktualna wersja Do otwierania plików pobranych z systemu - do plików PDF - Adobe Reader (wersja lub wyższa) i do plików XLS - Microsoft Excel (wersja 2003 lub wyższa), Do korzystania z systemu konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego odbieranie wiadomości SMS z krajowym numerem telefonu komórkowego (z prefiksem +48), Stabilne łącze internetowe o prędkości min. 512kb/s (rekomendowana 1 MB/s lub wyższa). Nie chcesz zwracać uwagi na rodzaj, wersję i ustawienia przeglądarki? Masz wolne łącze internetowe? Skorzystaj z aplikacji R-Quick! 26

27 XVIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI Nie pamiętam loginu i hasła do bankowości internetowej. Jeśli nie pamiętasz danych logowania, skontaktuj się z Centrum Telefonicznym. Zostaną Ci tam przekazane informacje o Twoim identyfikatorze oraz w razie konieczności konsultant zresetuje Twój dostęp, dzięki czemu możliwe będzie nadanie nowego hasła do bankowości internetowej. Po wpisaniu na stronie logowania identyfikatora i hasła pojawia się informacja o braku wtyczki Adobe Flash. Co mam zrobic? Do zalogowania sie do bankowości internetowej R-Online konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Adobe Flash. Opisany komunikat informuje o braku tego oprogramowania w uruchomionej przeglądarce. Pobierz i zainstaluj Adobe Flash ze strony producenta (instrukcja, jak to zrobić) Jeżeli logujesz się przez urządzenie mobilne (tablet, smartphone) wejdź na stronę i zainstaluj dedykowaną do tych urządzeń aplikację Mobilny Bank. Czy korzystanie z bankowości internetowej jest bezpieczne? System bankowości internetowej R-Online oferuje Ci wygodny i bezpieczny sposób zarządzania kontem osobistym. Każdorazowe połączenie jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL. Dodatkowo tożsamość serwera HTTPS jest potwierdzana przy pomocy certyfikatu cyfrowego, dzięki czemu użytkownik połączeń HTTPS zyskuje gwarancję, że połączenie jest nawiązywane do właściwego serwera. Transakcje w R-Online zatwierdzane są hasłem SMS. Dodatkowo możesz wybrać również sposób logowania z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem SMS. Mam w R-Online rachunki firmowe, ale nie widzę ich po zalogowaniu. Co mam zrobić? Aby przełączyć się do swoich rachunków firmowych, należy nacisnąć Przejdź do kont firmowych znajdujący się w lewym górnym rogu obok logo Raiffeisen Polbank. Jakie są dzienne limity transakcji w bankowości internetowej? Standardowo limity transakcji dla Klientów Indywidualnych są równe zł dziennie. Jakie transakcje wliczane są w limit dziennych transakcji? W limit dziennych transakcji wliczane są: przelewy krajowe, przelewy do odbiorców zdefiniowanych, przelewy z kart kredytowych, przelewy zagraniczne, przelewy euroregulowane, przelewy ZUS i US, przelewy miedzy produktami detalicznymi i firmowymi Klienta, przelewy z przyszłą datą realizacji, zlecenia stałe i doładowania telefonu. 27

28 XIX. KONTAKT Jeśli zauważyłeś błąd, aplikacja nie działa poprawnie lub chcesz przekazać nam swoje sugestie, prosimy o kontakt telefoniczny: Klienci Indywidualni i Małe firmy * Godziny pracy: 24h na dobę *Koszt połączenia wg taryfy operatora Klienci Friedrich Wilhelm Raiffeisen * Godziny pracy: 24h na dobę *Koszt połączenia wg taryfy operatora

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS 4 Do czego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl Przewodnik po koncie Cieszymy się i dziękujemy, że korzystasz z naszych usług! Misją Inteligo jest dostarczanie wygodnych i niezawodnych rozwiązań codziennego bankowania, inspirowanych potrzebami naszych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo