1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15"

Transkrypt

1 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE WERYFIKACJA CERTYFIKATU POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE POJĘCIA CZAS BEZCZYNNOŚCI W SYSTEMIE SESJE BEZ CERTYFIKATU INTERNETOWEGO WYKONANIE PRZELEWU KRAJOWEGO Z AUTORYZACJĄ SMS POBIERANIE WYCIĄGÓW PODGLĄD HISTORII OPERACJI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

2 1. Millenet wprowadzenie System Bankowości Internetowej Millenet jest przeznaczony do wykonywania operacji finansowych związanych z rozliczeniami w obrocie krajowym i zagranicznym oraz lokowaniem wolnych środków. System zapewnia dostęp do następujących rachunków Klienta w Banku Millennium SA: bieżących, lokat terminowych, kredytów, gwarancji, akredytyw i kart. Umożliwia również dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami własnymi Klienta i na rachunki kontrahentów. Millenet zapewnia monitorowanie operacji i procesu jej autoryzacji przez poszczególnych Użytkowników, od momentu jej utworzenia w systemie do realizacji. Każda firma, która zamierza rozpocząć korzystanie z Millenetu powinna wypełnić Wniosek w zakresie KBE oraz dokumenty dotyczące danych osobowych i zakresu uprawnień użytkowników Millenetu. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów Bank każdemu z użytkowników wydaje kopertę zawierającą hasło do logowania się do systemu. W kolejnym kroku bank kontaktuje się z klientem telefonicznie i przekazuje wszystkie informacje niezbędne do zalogowania się do systemu. Aby zalogować się do systemu Użytkownikowi potrzebne są: MilleKod ciąg znaków służący do identyfikacji Klienta/Firmy w systemie. MilleKod podaje pracownik banku telefonicznie osobie wskazanej jako osoba kontaktowa. MilleKod jest taki sam dla wszystkich użytkowników w firmie. Login ciąg od 4 do 20 znaków, który wraz z MilleKodem służy do uwierzytelnienia Klienta w systemie. Użytkownik wskazuje wybrany przez siebie login na formularzu Dane użytkownika systemu Millenet oraz Zakres uprawnień użytkownika Millenet. Hasło ciąg od 8 do 24 znaków, który służy do uwierzytelnienia Loginu. Każdy użytkownik otrzymuje hasło pierwszego logowania w bezpiecznej kopercie. Podczas pierwszego logowania użytkownik musi zmienić hasło na nowe. System rozpoznaje wielkie i małe litery, lecz nie przyjmuje polskich znaków. 1

3 2. Certyfikat Internetowy Certyfikat ma za zadanie wzmocnić poziom bezpieczeństwa systemu Millenet bez Certyfikatu dostęp do informacji o rachunkach i wykonywania jakichkolwiek operacji jest niemożliwy. Certyfikat Internetowy jest instalowany na komputerze Klienta i wykorzystywany do potwierdzenia, że komputer został autoryzowany do wykonywania transakcji w systemie Millenet. Uwaga! W przypadku używania więcej niż jednego komputera należy zainstalować Certyfikat na każdym komputerze. Pobranie certyfikatu jest autoryzowane za pomocą Pobranie certyfikatu przez użytkowników, którzy nie mogą korzystać z musi być potwierdzone przez innych użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. 3. Pierwsze logowanie Aby przystąpić po raz pierwszy do pracy z systemem Millenet, skompletuj: MilleKod przekazany przez bank telefonicznie Login wybrany przez siebie w formularzu Dane użytkownika systemu Millenet Kopertę z Hasłem Użytkownika W przeglądarce internetowej wpisz adres następnie wprowadź MilleKod i kliknij przycisk Przedsiębiorstwa. 2

4 Pojawi się okno Uwierzytelnienie Klienta (puste podczas pierwszego logowania, podczas kolejnych logowań będzie zawierało pobrany przez Użytkownika Certyfikat). Kliknij OK, aby kontynuować ładowanie strony. Uwaga! Jeśli okno zawiera inne certyfikaty wybierz Anuluj. Po załadowaniu strony widoczny już jest MilleKod wpisany wcześniej. W polu Login wpisz wybrany wcześniej login; W polu Hasło wpisz Hasło Użytkownika (z odpowiedniej koperty). Po wpisaniu danych kliknij przycisk Zaloguj. Przy pierwszym logowaniu zostanie wymuszona zmiana Hasła Użytkownika. Wprowadź nowe hasło i potwierdź zmianę, klikając przycisk Wyślij. Uwaga! System nie przyjmuje polskich znaków. 3

5 Po pierwszym logowaniu widoczne jest okno główne i wyświetla się następujący komunikat: Aby uzyskać dostęp do informacji o rachunkach i wykonywać transakcje przez Millenet, każdy Użytkownik musi pobrać i zarejestrować Certyfikat Internetowy. W tym celu na powyższym ekranie kliknij przycisk Dalej. Uwaga! Aby mieć dostęp do rachunków poprzez Millenet z innych komputerów należy zainstalować Certyfikat Internetowy na każdym z nich. Po kliknięciu Dalej lub wybraniu z menu po lewej stronie opcji Administracja - Pobierz Certyfikat widoczny jest ekran: Generowanie Certyfikatu. 4

6 Na kolejnym ekranie pojawi się informacja: Ta witryna sieci Web żąda nowego certyfikatu w Twoim imieniu.... Kliknij Tak. System rozpocznie tworzenie i instalację certyfikatu pokazując odpowiednią informację: Kliknij Tak. System rozpocznie generowanie certyfikatu pokazując odpowiednią informację: 5

7 Ponownie kliknij Tak, wprowadź otrzymane SMS i potwierdz OK. Pomyślna instalacja Certyfikatu Internetowego zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem: Aby zakończyć proces, kliknij przycisk Zamknij przeglądarkę. 6

8 3.1. Weryfikacja certyfikatu. Po zakończeniu pobierania certyfikatu można rozpocząć pracę z systemem Millenet. Po otwarciu przeglądarki ponownie wybierz adres wprowadź MilleKod i kliknij przycisk Przedsiębiorstwa. Pokaże się kontener certyfikatów tym razem będzie zawierał pobrany i zainstalowany przez Ciebie certyfikat: Po wybraniu OK zaloguj się poprawnie do systemu (proszę pamiętać o zmienionym haśle). Po poprawnym zalogowaniu się system rozpozna, że podczas poprzedniej sesji certyfikat został pobrany, co potwierdzi odpowiednim komunikatem: Po kliknięciu na Sprawdź certyfikaty system wykona automatyczną kontrolę instalacji certyfikatu. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat: Kliknij przycisk Start, aby rozpocząć korzystanie z Millenet. 7

9 3.2. Pobieranie certyfikatów przez użytkowników bez uprawnień autoryzacyjnych. W przypadku użytkowników bez uprawnień autoryzacyjnych, aby proces pobierania certyfikatu został sfinalizowany musi zostać zatwierdzony przez użytkowników autoryzujących zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez Klienta. 4. Postawowe pojęcia 4.1. Czas bezczynności w systemie Gdy pojawi się poniższy ekran, oznacza to, że czas bezczynności w systemie został przekroczony i aby kontynuować pracę systemu, należy ponownie się zalogować, wpisując Login, Hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Aby zmienić ustawienia czasu bezczynności w systemie, wybierz opcję: Profil > Ustawienia Zabezpieczeń. 8

10 4.2. Sesje bez Certyfikatu Internetowego Gdy po ukończeniu procesu instalacji Certyfikatu Internetowego pojawi się następujący ekran, oznacza to, że po zainstalowaniu Certyfikatu przeglądarka nie została zamknięta. Aby rozwiązać ten problem, zamknij przeglądarkę, a następnie otwórz ją ponownie i zaloguj się wybierając właściwy Certyfikat. 9

11 4.3. Wykonanie przelewu krajowego z autoryzacją SMS Opcja Płatności krajowe pozwala na przelewanie środków pieniężnych na rachunki krajowe. Płatności krajowe realizowane są podczas najbliższej sesji ELIXIR. Użytkownik może również zlecać przelewy z przyszłą datą realizacji. Wypełniając formularz przelewu krajowego należy: z rozwijanej listy wybrać rachunek, z którego będą pobrane środki do wykonania przelewu, wprowadzić dane odbiorcy lub skorzystać z opcji Użyj danych z listy (jest to możliwe, gdy dane zostały wcześniej wprowadzone do listy odbiorców stałych poprzez opcję Odbiorcy > Nowy odbiorca), określić docelowy numer rachunku, na który wpłyną środki, Jeżeli przelew jest zlecany na rachunek odbiorcy posiadającego konto w Banku Millennium S.A. należy wprowadzić 10 ostatnich cyfr tego rachunku w pole Na rachunek w Banku Millennium zaczynający się od:. Jeśli zlecany jest przelew do innego banku, należy wprowadzić numer rachunku odbiorcy w pole Na pełny numer rachunku w Banku Millennium SA lub w innym banku. napisać nazwę odbiorcy, adres odbiorcy, kod pocztowy i miejscowość, określić tytuł przelewu wpisać dowolny opis przelewu (np. numer faktury), maksymalnie 140 znaków, kwotę, walutę (Użytkownik może wybrać inną walutę niż PLN tylko w przypadku zlecania płatności na rachunki wewnątrz Banku Millennium. Zlecenia płatności w walucie obcej, poza Bank należy zlecać na formularzu Płatności Zagranicznej), datę wykonania planowaną datę wykonania przelewu, folder, w jakim powinno się znaleźć tworzone zlecenie (wybór folder główny spowoduje, że zlecenie pojawi się w głównym zestawieniu, a nie w podkatalogu). W przypadku tworzenia nowego folderu należy wybrać w okienku wyboru: Utwórz nowy wybrać akcję, np. wybór Autoryzuj i wyślij spowoduje autoryzację danego zlecenia i jego przesłanie do wykonania (w przypadku braku wymaganych uprawnień zlecenie zostanie zapisane w zestawieniu Autoryzacja i wysłanie zleceń ). Uwaga! Formularz Przelew krajowy nie jest przeznaczony do płacenia składek ZUS ani do wykonywania przelewów do Urzędów Skarbowych. 10

12 Następnym krokiem będzie wpisanie otrzymanego na zdefiniowany w danych osobowych numer telefonu komórkowego. 11

13 Po wpisaniu poprawnego kodu otrzymanego w wiadomości SMS system wyświetla potwierdzenia przyjęcia dyspozycji Pobieranie wyciągów Opcja Wyciągi/Raporty umożliwia definiowanie i pobieranie wyciągów w formie elektronicznej do rachunków w trybie dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym i miesięcznym oraz pobieranie wyciągów łączonych, które zostały zdefiniowane w oddziale Banku. Opcja umożliwia także pobieranie raportów Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności. W opcji Wyciągi/Raporty są dostępne następujące pozycje: Wyciągi Online Raporty okresowe (np. AIPP) Raporty na żądanie Wyciągi Online Lista Jeżeli do opisywanej funkcji użytkownik posiada dostęp, a nie zdefiniował jeszcze wyciągów online, widzi następujący ekran: 12

14 Aby zdefiniować wyciągi online użytkownik powinien kliknąć przycisk Definiuj. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował wyciągi online widoczny jest ekran z dostępnymi wyciągami do pobrania. Przykładowy ekran poniżej: Na wyżej przedstawionym ekranie użytkownik może pobierać wyciągi w formacie PDF. Kolejne linki (data w formacie: RRRRMMDD MMDD, gdzie RRRRMMDD to oznaczenie roku i dnia początku wyciągu, a MMDD to ostatni dzień wyciągu) zawarte pod numerami rachunków prowadzą do odpowiednich wyciągów. Wybierając link Zmiana definicji użytkownik może zmienić dotychczasową definicję wyciągów. Klikając na poszczególne zakładki, użytkownik może przejść do listy z wyciągami online dziennymi, tygodniowymi, dwutygodniowymi, miesięcznymi lub łączonymi. Uwaga! W przypadku klientów korzystających z systemu ESOBIG, którzy otrzymują wyciągi elektroniczne, na liście wyciągów w Millenet będą dostępne wyciągi zdefiniowane uprzednio w ESOBIG. Wyciągi Online Definiuj/Edytuj Korzystając z opcji Wyciągi Online Definiuj/Edytuj Użytkownik może zdefiniować nowe wyciągi elektroniczne lub też zmienić wcześniej wprowadzoną definicję wyciągów. Aby dodać nowy typ wyciągu do rachunku należy zaznaczyć pole wyboru pod odpowiednią częstotliwością wyciągu, czyli pod kolumną: dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy i/lub miesięczny. 13

15 Link Wybierz umożliwia zaznaczenie całej kolumny wyciągu z daną częstotliwością. Przycisk Wybierz wszystkie powoduje zaznaczenie wszystkich wyciągów do rachunków z każdą częstotliwością, a przycisk: Wyczyść wszystkie powoduje ich automatyczne odznaczenie. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy nacisnąć przycisk Zapisz. Uwaga! W przypadku zdefiniowania wyciągów online, dotychczasowe wyciągi, które Państwo drukowali w oddziale lub też były przesyłane pocztą nadal będą Państwo otrzymywali w ten sposób. Aby z nich zrezygnować należy skontaktować się z oddziałem lub doradcą bankowym. Jeżeli wcześniej nie korzystali Państwo z wyciągów łączonych, w Millenet będą one dostępne tylko wtedy gdy zostaną zdefiniowane przez Pracownika Oddziału lub Doradcę Bankowego. Jeżeli Posiadają Państwo wyciągi elektroniczne w systemie ESOBIG, w przypadku zmiany definicji wyciągów w Millenet zmiana ta zostanie również zastosowana w systemie ESOBIG Podgląd historii operacji Aby wyświetlić historię wykonanych operacji należy wybrać zakładkę Wyciągi/Raporty, a następnie Raporty na żądanie. W opcji tej możliwe jest przygotowywanie raportów z historii transakcji z wybranych rachunków i rachunków kart typu charge i kart kredytowych. W tym celu wystarczy: wybrać z listy żądany rachunek, 14

16 określić format pliku, w jakim użytkownik chce zapisać dane do wyboru są następujące formaty: XLS, HTML, PDF, CSV, MT940, CDT i ESOBIG, określić okres za jaki ma być przygotowany raport, wybrać Pobierz. 5. Instrukcja Użytkownika Wszelkie informacje dotyczące Millenet zostały opisane w Instrukcji Użytkownika dostępnej na stronach w sekcji Bankowość Internetowa > Przedsiębiorstwa pod adresem: 15

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS 4 Do czego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo