PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY

2 JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET Jeśli logujesz się do sytemu BusinessNet po raz pierwszy, wejdź na stronę i kliknij przycisk Zaloguj się w górnym prawym rogu. Wpisz numer identyfikujący klienta (CIF) i kliknij DALEJ. Wpisz hasło i kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ. Przy pierwszym logowaniu wpisz hasło startowe (otrzymałaś / eś go w oddziale Banku lub w postaci SMS na nr telefonu zaufanego). System automatycznie poprosi o zmianę hasła startowego na docelowe HASŁO DOSTĘPU. Ze względów bezpieczeństwa hasło dostępu powinno mieć przynajmniej 0 znaków duże i małe litery, przynajmniej jedną cyfrę oraz nie więcej niż dwa takie same znaki obok siebie. Hasło niespełniające tych wymagań nie zostanie przyjęte przez system. KOLEJNE LOGOWANIA Wejdź na stronę i kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ w górnym prawym rogu. Wprowadź losowo wybrane znaki z hasła logowania do systemu i kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ. W przypadku logowania za pomocą klucza z karty procesorowej, po wpisaniu identyfikatora klienta (CIF), należy wybrać opcję logowania za pomocą klucza. Wybierz klucz i podaj PIN, a następnie kliknij w przycisk ZALOGUJ SIĘ. Opcja ta dostępna jest tylko dla Użytkowników korzystających z kart procesorowych do autoryzacji zleceń i posiadających włączone logowanie z kartą procesorową. Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

3 JAK AUTORYZOWAĆ ZLECENIE Masz do wyboru następujące sposoby autoryzacji zleceń: PODPIS PRZY UŻYCIU KLUCZA PRYWATNEGO ORAZ KODU SMS. Ta metoda wymaga zainstalowania komponentu w przeglądarce. Jest to specjalny dodatek udostępniony przez Bank zwiększający bezpieczeństwo transakcji. Bank przypomina o zainstalowaniu komponentu w czasie logowania do systemu internetowego. PODPIS PRZY UŻYCIU KLUCZA PRYWATNEGO ZAPISANEGO NA KARCIE PROCESOROWEJ, PODPIS CERTYFIKATEM KWALIFIKOWANYM, PODPIS SAMYM KODEM SMS, (gdy komponent w przeglądarce nie jest zainstalowany). Dla zwiększenia bezpieczeństwa ustalony został dzienny limit na transakcje autoryzowane tylko kodem SMS. Jest to 00 tys zł. Istnieje możliwość zmiany dziennego limitu. Podczas aktywacji BusinessNet otrzymałeś klucz oraz hasło startowe, które będzie potrzebne podczas autoryzacji zlecenia. Możesz podpisywać dyspozycje kluczem startowym lub wygenerować nowy klucz (patrz: Jak wygenerować nowy klucz). Aby podpisać zlecenia przy użyciu klucza prywatnego w oknie PODPISZ DYSPOZYCJĘ wybierz na rozwijanym pasku klucz do podpisu (STARTOWY, jeśli jesteś nowym Klientem, albo inny dodany przez siebie klucz prywatny) i kliknij przycisk POBIERZ KOD SMS. Wpisz hasło do klucza oraz otrzymany kod autoryzacji SMS. Jeżeli autoryzujesz zlecenia kluczem zapisanym na karcie procesorowej lub certyfikatem kwalifikowanym, zamiast pola HASŁO DO KLUCZA wyświetlane jest nowe okno z polem PODAJ KOD PIN. Jeśli podpisujesz zlecenie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, to na wyświetlających się screenach należy kliknąć w obu przypadkach przycisk OK: Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

4 JAK WYGENEROWAĆ NOWY KLUCZ Po zalogowaniu do BusinessNet, na górze strony kliknij w USTAWIENIA. Następnie z lewego menu wybierz zakładkę KLUCZE. W tym miejscu znajduje się lista posiadanych przez Ciebie kluczy. a b Wybierz przycisk GENERUJ NOWY KLUCZ oraz wybierz lokalizację klucza. Masz do wyboru: NOŚNIK LOKALNY może to być dowolny nośnik np.: CD, Pendrive itd. Dodatkowa autoryzacja kodem przesłanym na zaufany nr telefonu komórkowego będzie wymagana, KARTĘ PROCESOROWĄ dostarczoną przez Bank. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczna jest instalacja dodatkowego oprogramowania dostępnego na stronie Banku, pod linkiem: REPOZYTORIUM BANKU (bezpieczny serwer Banku). Dodatkowa autoryzacja kodem przesłanym na zaufany nr telefonu komórkowego będzie wymagana. Wpisz zaproponowaną przez siebie nazwę nowego klucza oraz dwukrotnie hasło do niego. W przypadku wybrania karty procesorowej jako lokalizacji klucza należy podać nazwę klucza oraz PIN do karty. UWAGA! Hasło do klucza powinno mieć minimum znaki, a nazwa klucza nie może zawierać polskich znaków. Możesz zdefiniować czas ważności generowanego klucza oraz / lub maksymalną liczbę jego użyć (parametr ten dotyczy liczby sesji logowania do systemu BusinessNet, a nie rzeczywistej liczby użycia klucza). Aby aktywować pole wyboru daty ważności klucza oraz pole umożliwiające wpisanie maksymalnej liczby użyć klucza, wybierz znaczniki A i / lub B znajdujące się po prawej stronie pola CZAS WAŻNOŚCI KLUCZA i / lub LICZBA UŻYĆ KLUCZA a b Infolinia: 80

5 Wybierz przycisk A GENERUJ. Poruszaj myszką na obszarze wyświetlonego okienka B, aby zainicjować generowanie klucza. b a Zapisz plik zawierający klucz w wybranej przez siebie lokalizacji na komputerze. BusinessNet wyświetli komunikat potwierdzający wygenerowanie klucza. Nowo wygenerowany klucz pojawi się na liście kluczy ze statusem NIEAKTYWNY. Aby aktywować klucz należy: zadzwonić na INFOLINIĘ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM , lub HOTLINE BUSINESSNET DLA KORPORACJI , użyć INNEGO AKTYWNEGO KLUCZA. W tym celu wybierz znacznik obok nieaktywnego klucza i następnie z rozwijanej listy C pozycję AKTYWUJ, po czym pojawi się formularz D pozwalający na podpisanie operacji aktywacji klucza. c d Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

6 JAK ZROBIĆ PRZELEW W BUSINESSNET Po zalogowaniu do BusinessNet wybierz z menu po lewej stronie przycisk WYŚLIJ PRZELEW. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola i kliknij ZATWIERDŹ. Możesz także: dodać kontrahenta do listy zdefiniowanych kontrahentów. Kliknij przycisk DODAJ DO LISTY w sekcji DANE KONTRAHENTA dodać przelew do listy przelewów zdefiniowanych. Wybierz ZAPISZ JAKO ZDEFINIOWANY z listy WYBIERZ AKCJĘ. 5 Na ekranie potwierdzenia, zweryfikuj wszystkie dane i wyślij przelew klikając w PODPISZ I WYŚLIJ. Formy autoryzacji: Klucz zapisany na karcie procesorowej dostarczonej przez Bank Certyfikat kwalifikowany zgodny z Ustawą o podpisie elektronicznym Klucz w repozytorium Banku dodatkowa autoryzacja kodem przesłanym na zaufany nr telefonu komórkowego Klucz zapisany na dowolnym nośniku Klienta (CD, Pendrive), dodatkowa autoryzacja kodem przesłanym na zaufany nr telefonu komórkowego 5 Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

7 JAK UTWORZYĆ ZLECENIE STAŁE Możesz to zrobić na dwa spsoby: Wybierz PRZELEWY w górnym menu. Kliknij w pole WYBIERZ AKCJĘ w dolnej części ekranu i wybierz UTWÓRZ ZLECENIE STAŁE lub: Z menu po lewej stronie wybierz ZLECENIA STAŁE» NOWE ZLECENIE STAŁE Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól kliknij ZATWIERDŹ Sprawdź czy wszystkie dane zostały uzupełnione poprawnie i kliknij PODPISZ DYSPOZYCJĘ Formy autoryzacji: Klucz zapisany na karcie procesorowej dostarczonej przez Bank Certyfikat kwalifikowany zgodny z Ustawą o podpisie elektronicznym Klucz w repozytorium Banku dodatkowa autoryzacja kodem przesłanym na zaufany nr telefonu komórkowego Klucz zapisany na dowolnym nośniku Klienta (CD, Pendrive), dodatkowa autoryzacja kodem przesłanym na zaufany nr telefonu komórkowego Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

8 JAK OTWORZYĆ RACHUNEK BANKOWY W MODULE PRAWNYM BUSINESSNET Po zalogowaniu się do BusinessNet wybierz przycisk MODUŁ PRAWNY z prawej strony menu w górnej belce. Z menu po lewej stronie wybierz AKTYWACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI, następnie ZAŁĄCZNIK NR ZASADY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH. a b Wypełnij WNIOSEK O NOWY RACHUNEK i kliknij DALEJ. Jeżeli chcesz przejść do podsumowania kliknij DALEJ. Jeśli chcesz dodać kolejny rachunek wybierz przycisk DODAJ NOWY RACHUNEK na dole ekranu. Możesz również założyć rachunek w walutach obcych. 5 Aby zakończyć otwieranie rachunku na rozwijanym przycisku WYBIERZ AKCJĘ kliknij na PODPISZ KLUCZEM PRYWATNYM. Funkcja ta umożliwia złożenie podpisu elektronicznego przy użyciu klucza BusinessNet lub certyfikatu kwalifikowanego. Nowy rachunek pojawi się na liście rachunków, po złożeniu podpisu przez wszystkie wymagane w schemacie reprezentacji Twojej firmy osoby. Pozostałe dostępne opcje:. Wydrukuj i podpisz odręcznie na ekranie pojawi się dokument PDF, który należy wydrukować i uzyskać podpis osoby upoważnionej. Podpisany dokument należy przekazać Doradcy.. Przekaż Dokument do akceptacji ta funkcja umożliwia przekazanie wypełnionego dokumentu do osoby upoważnionej w celu złożenia podpisu elektronicznego. Dokument znajduje się w folderze dokumenty do podpisu i jest również widoczny dla Doradcy.. Pobierz dokument PDF pozwala na przejrzenie dokumentu w wersji roboczej. 5 Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

9 JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PLATFORMY DEALINGNET W MODULE PRAWNYM Po zalogowaniu się do BusinessNet wybierz przycisk MODUŁ PRAWNY z prawej strony menu w górnej belce. Z menu po lewej stronie wybierz AKTYWACJA I ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI, następnie ZAŁĄCZNIK NR 8 USŁUGA ZAWIERANIA TRANSAKCJI SKARBOWYCH. a b Aby uzyskać dostęp online, wybierz TRANSAKCJE KASOWE. Jeśli chcesz zawierać również transakcje terminowe, wybierz opcję TRANSAKCJE TERMINOWE w tym przypadku wniosek można podpisać jedynie w oddziale Banku. a b Wypełnij WNIOSEK O WYBÓR TRWAŁEGO NOŚNIKA INFORMACJI ZGODNIE Z DYREKTYWĄ MIFID. Aby mieć możliwość podpisu elektronicznego, wybierz DOKUMENTY MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

10 5 Wypełnij OŚWIADCZENIE KLIENTA. Należy wskazać: 5A. osoby, które będą miały dostęp do DealingNet (ważne, by miały dostęp do BusinessNet) oraz obsługi przez Dealera, 5B. hasło do identyfikacji telefonicznej (wykorzystywane przy zawieraniu transakcji skarbowych z Dealerem przez telefon), 5C. adres do korespondencji, , 5D. rachunki, na których rozliczane będę transakcje skarbowe. 5b 5a 5c 5d 6 Aby zakończyć, na rozwijanym przycisku WYBIERZ AKCJĘ, kliknij na PODPISZ KLUCZEM PRYWATNYM. Funkcja ta umożliwia złożenie podpisu elektronicznego przy użyciu klucza BusinessNet lub certyfikatu kwalifikowanego. Dokument trafi do dokumentów wiążących po podpisaniu przez wszystkie osoby wskazane w schemacie reprezentacji Twojej firmy. Po wdrożeniu usługi uzyskasz dostęp do platformy DealingNet. Pozostałe dostępne opcje: Pobierz dokument PDF pozwala na przejrzenie dokumentu w wersji roboczej. 6

11 JAK WYPEŁNIĆ ANKIETĘ MIFID W MODULE PRAWNYM W BUSINESSNET Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A. jest zobowiązany dokonać oceny czy instrumenty finansowe, które mają być oferowane na podstawie zawieranej umowy, są odpowiednie dla naszych Klientów, biorąc pod uwagę uzyskaną informację o ich wiedzy i doświadczeniu w zakresie instrumentów finansowych. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety. Po zalogowaniu się do BusinessNet wybierz przycisk MODUŁ PRAWNY z prawej strony menu w górnej belce. Z menu po lewej stronie wybierz DYREKTYWA MIFID. Aby wypełnić ankietę na odpowiedniość produktów wybierz WYPEŁNIJ. Wypełnij ankietę na odpowiedniość. Odpowiedz na każde pytanie. Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

12 5 Aby zakończyć wypełnianie ankiety na rozwijanym przycisku WYBIERZ AKCJĘ kliknij na PODPISZ KLUCZEM PRYWATNYM. Funkcja ta umożliwia złożenie podpisu elektronicznego przy użyciu klucza BusinessNet lub certyfikatu kwalifikowanego. Ankieta będzie zatwierdzona, po złożeniu podpisów przez wszystkie osoby wymagane w schemacie reprezentacji Twojej firmy. 5 Pozostałe dostępne opcje: WYDRUKUJ I PODPISZ ODRĘCZNIE na ekranie pojawi się dokument PDF, który należy wydrukować i uzyskać podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Firmy. Podpisany dokument należy przekazać Doradcy. PRZEKAŻ DOKUMENT DO AKCEPTACJI ta funkcja umożliwia przekazanie wypełnionego dokumentu do osoby upoważnionej w celu złożenia podpisu elektronicznego. Dokument znajduje się w folderze dokumenty do podpisu i jest również widoczny dla Doradcy. POBIERZ DOKUMENT PDF pozwala na przejrzenie dokumentu w wersji roboczej.

13 JAK DODAĆ CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY Po zalogowaniu do BusinessNet, na górze strony kliknij w USTAWIENIA. Następnie z lewego menu wybierz zakładkę KLUCZE. Masz tu możliwość wygenerowania nowego klucza lub dodania certyfikatu kwalifikowanego. a b Aby dodać certyfikat kwalifikowany do BusinessNet, należy zainstalować oprogramowanie dostarczone przez wystawcę certyfikatu wg otrzymanej od niego instrukcji oraz dokonać wszelkich czynności związanych z dodaniem certyfikatu do systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Wybierz przycisk DODAJ CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY. Z listy certyfikatów wybierz ten, który ma zostać dodany do systemu BusinessNet i nadaj mu dowolną nazwę bez polskich znaków. Certyfikat zgodny z danymi użytkownika zostanie dodany do systemu i automatycznie aktywowany. Infolinia: 80 Bank BPH SA, ul. płk Jana Pałubickiego, Gdańsk.

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego

Podręcznik Klienta Indywidualnego Podręcznik Klienta Indywidualnego SGB-Bank S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY KORZYSTANIU Z SGB ONLINE... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo