MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu Głównego. W Ekranie Głównym wyświetlą się informacje w wyodrębnionych sekcjach na temat: Wiadomości, Rachunków, Kart kredytowych i debetowych, Lokat, Kredytów, Ostatnich operacji, Wniosków. W niektórych sekcjach Użytkownik zamiast określonych danych będzie widział komunikat np. Brak uprawnień do przeglądania kart. Menu główne będzie zawierać tylko zakładki dotychczasowych funkcjonalności tak jak poniżej: W tej sytuacji Administrator Klienta powinien nadać odpowiednie uprawnienia, aby Użytkownik Klienta mógł korzystać z nowych opcji. Pełne Menu zawiera poniższy obrazek: Skrócona instrukcja: INSTRUKCJA NADANIA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM Drugim krokiem powinna być weryfikacja domyślnej metody autoryzacji w Konfiguracji Użytkownika. W szczególności sprawdzenia powinni dokonać Użytkownicy korzystający z podpisu kwalifikowanego, gdyż przy nieprawidłowym ustawieniu nie będą mogli dokonać autoryzacji przelewów. Skrócona instrukcja: USTAWIENIE DOMYŚLNEJ METODY AUTORYZACJI Po dokonaniu wszystkich ustawień w systemie zachęcamy do kontaktu z Doradcą w celu uruchomienia następujących funkcji systemu BOŚBank24 iboss: wniosków/dyspozycji Elektronicznych, dostępu do wyciągów elektronicznych, wysyłki na maila wyciągów kredytowych dla wskazanych Użytkowników, Powiadomień SMS oraz . Zachęcamy również do personalizacji sytemu według preferencji Użytkownika. Skrócona instrukcja z nowymi funkcjonalnościami: USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Poniżej znajdują się wyżej wymienione instrukcje w skróconej wersji

2 INSTRUKCJA NADANIA UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM Pierwszym krokiem powinno być nadanie nowych uprawnień przez Administratora Klienta dla poszczególnych Użytkowników. Należy przejść do zakładki Administracja -> Uprawnienia Użytkowników i nadać wszystkie uprawnienia do: ZLECEŃ STAŁYCH, KART, AWIZOWAŃ, PRZELEWÓW PŁACOWYCH są to uprawnienia tylko dla Użytkowników obsługujących usługę przelewów płacowych np. Pracownicy Kadr Klienta. Dodatkowo zachęcamy do dodania poszczególnych uprawnień w zakładkach: LOKATY -> Wyciągi, KONTRAHENCI -> Dodawanie grup oraz Edycja grup, KREDYTY -> Wyciągi, KONFIGURACJA -> Rejestr zdarzeń oraz Podgląd schematów akceptacji i limitów transakcji. Poniżej znajdują się obrazki z wszystkimi możliwymi uprawnieniami z dodatkowym opisem dla produktów, które wymagają dodatkowej Umowy Produktowej.

3

4 Formatki aktywne, tylko dla Klientów, którzy będą korzystać z usługi Poleceń Zapłaty. Uprawnienia będą udostępnione Klientom, którzy będą mieć podpisaną Umowę z Bankiem.

5 Formatki aktywne, tylko dla Klientów, którzy będą korzystać z usługi obsługi gotówkowej w formie zamkniętej. Uprawnienia będą udostępnione Klientom, którzy mają podpisaną oddzielną Umowę na korzystanie z obsługi gotówki w formie zamkniętej. Wnioski wymagają dodatkowego schematu akceptacji dla Wniosków. Wnioski mogą podpisywać Użytkownicy Reprezentanci Klienta lub Użytkownicy, którym nadano Pełnomocnictwo.

6 Nadanie uprawnień do formatki powinno mieć miejsce tylko dla Użytkowników, którzy będą korzystać z opcji Przelewów płacowych. Formatki aktywne, tylko dla Klientów, którzy będą korzystać z usługi BOŚ Connect. Uprawnienia będą udostępnione Klientom, którzy będą korzystać z usługi po podpisaniu odrębnej Umowy.

7 USTAWIENIE DOMYŚLNEJ METODY AUTORYZACJI Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi ustawienie domyślnej metody autoryzacji: Opcja Ustawienia Użytkownika otwierana jest za pomocą ikony głównym systemu: znajdującej się w Menu Po wejściu w opcję Ustawienia Użytkownika wyświetla się następujące menu: System automatycznie wyświetla formularz opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany opcji poprzez jej kliknięcie w menu. Konfiguracja interfejsu użytkownika Wybór opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika umożliwia określenie Domyślnej metody autoryzacji w systemie BOŚBank24 iboss:

8 W polu Domyślna metoda autoryzacji prezentowane są wszystkie dostępne środki autoryzacji w BOŚBank24 iboss. Użytkownik ma możliwość określenia domyślnego środka autoryzacji poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Użytkownicy korzystający z podpisu kwalifikowanego (Szafir, Certum,..) w polu Domyślna metoda autoryzacji mogą mieć domyślnie ustawioną wartość token sprzętowy. Dlatego Użytkownik powinien zmienić ją na podpis kwalifikowany. Po ustawieniu Domyślnej metody autoryzacji na podpis kwalifikowany Użytkownik Klienta na formatce akceptacji przelewu będzie mógł podpisać przelew wybraną metodą.

9 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika pozwala Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach systemu, ustalenie kolorystyki systemu, określenie zawartości ekranu głównego, wskazanie funkcjonalności systemu wyświetlanej bezpośrednio po zalogowaniu, wskazanie domyślnej metody autoryzacji zleceń, konfigurowanie ulubionych stron systemu, zmiana hasła do logowania dla tokena sprzętowego, zmiana PIN-u dla karty mikroprocesorowej służącej do logowania i autoryzacji zleceń, odblokowanie karty mikroprocesorowej służącej do logowania i autoryzacji zleceń, Konfiguracja usługi BOŚ Connect, zmiana hasła do usługi BOŚ Connect. Opcja Ustawienia Użytkownika otwierana jest za pomocą ikony głównym systemu: znajdującej się w Menu Po wejściu w opcję Ustawienia Użytkownika wyświetla się następujące menu: System automatycznie wyświetla formularz opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Użytkownik ma możliwość zmiany opcji poprzez jej kliknięcie w menu. 1. Konfiguracja interfejsu użytkownika Wybór opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika umożliwia zarządzanie pomocą kontekstową w systemie bankowości elektronicznej, określenie Domyślnej metody autoryzacji, konfigurację Ekranu głównego oraz wskazanie strony startowej aplikacji BOŚBank24 iboss:

10 Pole Wyświetl pomoc kontekstową dla formatek służy do określenia, czy na formatkach ma być prezentowana sekcja z pomocą związanych z daną formatką. W sekcji Wybierz wersję kolorystyczną Użytkownik ma możliwość zmiany kolorystyki systemu BOŚBank24 iboss. Dostępne wartości: 4 pola przedstawiające kolory przewodnie danej wersji kolorystycznej. Użytkownik ma możliwość wskazania jednej wersji kolorystycznej. W sekcji Wybierz stronę startową Użytkownik ma możliwość wyboru strony startowej aplikacji. Użytkownik może wybrać jedną z następujących stron:

11 W polu Domyślna metoda autoryzacji prezentowane są wszystkie dostępne środki autoryzacji w BOŚBank24 iboss. Użytkownik ma możliwość określenia domyślnego środka autoryzacji poprzez wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: Każdy Użytkownik, który korzysta podpisu kwalifikowanego (Szafir, Certum,..) w polu Domyślna metoda autoryzacji będzie miał domyślnie ustawioną wartość token sprzętowy. Wybrany domyślny środek autoryzacji będzie wykorzystywany przy autoryzacji każdej z dyspozycji w systemie. W sekcji Dostosuj ekran główny Użytkownik ma możliwość spersonalizowania wyglądu ekranu głównego systemu poprzez dodawanie informacji prezentowanych na ekranie głównym z listy zdefiniowanych pozycji oraz wskazanie miejsca, w którym moduł zostanie umieszczony. W ramach zdefiniowanych modułów dostępne są pozycje: RACHUNKI, WIADOMOŚCI, WNIOSKI, LOKATY, KREDYTY, KARTY, OSTATNIE OPERACJE NA RACHUNKACH. W celu przeniesienia modułu do sekcji INFORMACJE WYŚWIETLANE należy kliknąć na odpowiedni moduł w sekcji INFORMACJE DOSTĘPNE przenieść do sekcji INFORMACJE WYŚWIETLANE oraz zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

12 2. Konfiguracja stron ulubionych Użytkownik ma możliwość konfiguracji stron ulubionych, czyli formatek z których najczęściej korzysta i z każdej formatki można przejść do nich bezpośrednio po kliknięciu w link. Aby dodać dowolną stronę systemu do ulubionych stron, należy kliknąć ikonę gwiazdy położoną z prawej strony na formatce. Ewentualny brak ikony gwiazdy oznacza, że dana formatka nie może być dodana do ulubionych albo jest już dodana. Po naciśnięciu ikony Dodaj stronę do ulubionych system umożliwia wprowadzenie nazwy własnej tej strony: Po dodaniu nowej strony ulubionej w panelu głównym pojawia się link prowadzący do tej strony. Maksymalna liczba stron ulubionych wynosi 5.

13 Na tym samym panelu pojawiać się będą również aktualnie dodane strony. Maksymalna liczba stron ulubionych wynosi 5. Maksymalna ilość znaków nazwy własnej strony ulubionej to 20. W opcji Ustawienia Użytkownika -> Konfiguracja stron ulubionych istnieje możliwość usunięcia z panelu głównego dodanych wcześniej stron ulubionych: 3. Zmiana hasła Użytkownik ma możliwość zmiany hasła tokena sprzętowego w zakładce Konfiguracja -> Zmiana hasła: W okno Hasło (wraz z wskazaniem tokena) należy wpisać obecne hasło wraz ze wskazywanym przez token ciągiem 6 cyfr. W pole Nowe hasło należy wpisać nowe hasło (bez wskazania tokena), w następnym polu należy powtórzyć nowe hasło.

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny)

GB24. Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji. (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Krok po kroku Instrukcja obsługi aplikacji GB24 (wersja obsługująca karty mikroprocesorowe / Token Mobilny) Infolinia 1 97 97 1 SPIS TREŚCI 7. WSTĘP... 5 1. PRZEZNACZENIE APLIKACJI... 5 2. BEZPIECZEŃSTWO...

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści...2 Przedmowa...55 Informacje o podręczniku...66 1. Bezpieczeństwo...77

Bardziej szczegółowo

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji.

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji. Pytania i odpowiedzi LOGOWANIE Jakie metody logowania dostępne są w systemie? Dostępne metody logowania to: Identyfikator i hasło maskowane. lub Identyfikator i certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. Internet detaliczny. Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet detaliczny Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.41.004C Data wydania dokumentu: 2015-04-30 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści... 2 Przedmowa... 5 Informacje o podręczniku... 6 1. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych

Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Pekao24 Bankowość elektroniczna dla Klientów indywidualnych Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Serwis internetowy () 5 3.1. Pierwsze logowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń)

Przewodnik dla klienta. Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) Przewodnik dla klienta Bankowość elektroniczna dla klientów indywidulanych (jednoosobowa akceptacja zleceń) 1 Spis treści Informacje ogólne... 5 Bezpieczeństwo usługi... 5 Wymagania sprzętowe i systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 0801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Serwis telefoniczny... 5 Aktywacja usługi...6 Twoja przeglądarka

Bardziej szczegółowo