ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego."

Transkrypt

1 Grębocice, dnia r. Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/20/13 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2014 ROKU 1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Termin realizacji zamówienia: Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach ul. Szkolna 2/2-3 Tel Pani dyrektor Renata Oleszczuk BIP Zespołu: 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia: wykazu zamówień zrealizowanych w ostatnich 5 latach o charakterze i złożoności porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia (załącznik nr2) wykazu zatrudnionych pracowników z uprawnieniami ( załącznik nr 3 ). posiadanych certyfikatów i uprawnień opisanych w załączniku nr 1, 6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów Zamawiającego): przesłany jako załącznik nr 4 do zapytania ofertowego umieszczony na stronie BIP Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej do ofert proszę dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oferta powinna zawierać dane umożliwiające wypełnienie umowy: nazwę i adres wykonawcy oraz numer NIP 8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia roku do godziny Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone. Oferty można składać w następujący sposób:

2 Przesłać na adres Osobiście, w sekretariacie zamawiającego Listownie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Ul. Szkolna 2/2-3; Grębocice LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. Renata Oleszczuk Dyrektor

3 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W GRĘBOCICACH (Zadania i zakres pracy służb informatycznych) Zakres obowiązków służb informatycznych dotyczy niżej wymienionych jednostek: 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice, ul. Szkolna 2/2-3; Grębocice, 2. Gimnazjum Grębocice, ul. Szkolna 4; Grębocice, 3. Szkoła Podstawowa Grębocice, ul. Szkolna 2; Grębocice, 4. Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 18a, Grębocice, 5. Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 1, Grębocice, 6. Przedszkole Grębocice oddział Rzeczyca, Stałe godziny wykonywania prac serwisowych: 7 godzin tygodniowo (do ustalenia przy podpisaniu umowy z Zamawiającym) Usterki krytyczne reakcja w ciągu 1, maksymalnie do 2 godzin (dotyczy ZEASiP, sekretariatów w szkołach i gabinetów Dyrektorów) Zagwarantowanie nieprzerwanej, stabilnej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń komputerowych i programów, Zapewnienie stałego i bezpiecznego połączenia internetowego, Wymiana uszkodzonych części i podzespołów urządzeń komputerowych (koszty części zamiennych i podzespołów pokrywa Zamawiający), Sporządzanie kopii zapasowych programów i danych, Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych, Zagwarantowanie jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu informatycznego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, Po zakończeniu każdego miesiąca Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną wykaz godzin i rodzaju prac wykonanych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Wykaz będzie stanowił załącznik do faktur.

4 Zestawienie zbiorcze sprzętu Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 6 Komputery administracja 67 Komputery salki informatyczne 70 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 17 Switche 14 Drukarki 31 Tablice multimedialne 18 Projektory multimedialne 24 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 5 Serwery. 6 serwerów w tym: Serwery Windows, Serwer CITRIX XenSerwer, Serwer Linux, Urządzenia sieciowe 6 routerów w m.in. DRAYTEK, DLINK, 8 acces pointów, 14 przełaczników. Zestawienie połączenia Netasq VPN z UG Grębocice. Stanowiska komputerowe 137 stacji roboczych (w tym komputery przenośne) Zainstalowane oprogramowanie systemowe, użytkowe, biurowe, antywirusowe. Systemy operacyjne: Windows98, Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8. Wymagania: Zaawansowana obsługa, naprawa, konfiguracja systemu i zabezpieczeń oraz dostępów do sieci komputerowej i serwerów, okresowa konserwacja Drukarki. 31 drukarek (atramentowych, laserowych, igłowych, urządzenia wielofunkcyjne), Wymagania: Podstawowa obsługa, konserwacja. Zaawansowana konfiguracja drukarek w sieci komputerowej i dostępu przez kolejki serwerów. Tablice i projektory multimedialne 18 Tablic multimedialnych, 24 projektorów multimedialnych

5 OPROGRAMOWANIE VULCAN PŁACE VULCAN KADRY 2 stanowiska VULCAN KSIĘGOWOŚĆ 4 stanowiska Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu systemów jednostek budżetowych. Specjalistyczna wiedza na temat budowy programów, baz danych, sprawne posługiwanie się w sql management studio, wiedza na temat naprawy i odzyskiwania danych z plików mdf. konfiguracja w sieci, usuwanie awarii. STOCK (7 instalacji) - System wspomagający zarządzanie majątkiem organizacji. Narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. Czytniki kodów kreskowych kolektory. Drukarka etykiet. Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu systemów zarządzania majątkiem, przeprowadzania inwentaryzacji. Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, baz danych, usuwanie awarii, instalacja oprogramowania stock na kolektorach (palmptopach),instalacja systemu na kolektorach, przygotowanie do inwentaryzacji, export/import danych do serwera stock. BESTIA (4stanowiska dla 5 jednostek) System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu jednostkowych oraz zbiorczych miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, bazy danych, usuwanie awarii, exporcie i imporcie plików XML, Automatyczna archiwizacja danych SQL. Vulcan MOL (2 stanowiska) SIO (zmodernizowane SIO) - (dla 5 jednostek/5stanowisk) System Informacji Oświatowej PODPIS ELEKTRONICZNY 5 stanowisk BUDŻET JST- System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu jednostkowych oraz zbiorczych miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, bazy danych, usuwanie awarii, exporcie i imporcie plików XML, Automatyczna archiwizacja danych SQL. PŁATNIK SQL (z podziałem baz) Serwis BIP Obsługa i zarządzanie systemami BiP 5 sztuk PFRON, PFRON- Online GUS SYSTEM ANTYWIRUSOWY NOD32

6 OUTLOOK EXPRESS POCZTA LIVE MAIL POCZTA OUTLOOK Z PAKIETU OFFICE HERMES program na zakończenie klas 6 LIBRUS 1-3, 4-6 Aplikacje wspomagające edukacje m.in. wesoła szkoła PDF KREATOR wydruk dokumentów do pliku PDF PAKIET MS OFFICE PROGRAMY ARCHIWIZUJĄCE DANE TYPU ZIP Programy: ZIP GENIUS, WINRAR, WINZIP. PROGRAMY BACKUPUJĄCE DANE Programy COBIAN BACKUP, NARZĘDZIA Z SYSTEMU WINDOWS XP. PROGRAM MAGAZYNUJĄCY DANE NA NOŚNIKACH CD/DVD Programy NERO, HP RECORDER, systemowy z WINDOWS XP PROGRAMY DO PRZEGLĄDANIA PLIKÓW PDF Programy: Acrobat Reader SYSTEM NET-BANK - System bankowy służący m.in. do wykonywania przelewów drogą elektroniczną, czytnik kart. LIBRUS STOŁÓWKA

7 STRUKTURA INFORMATYCZNA W poszczególnych jednostkach 1. Grębocice ZEASiP Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 1 Windows Pro Komputery administracja 7 Routery/acces pointy 2 Switche 2 Drukarki 5 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 1 Drukarka etykiet Charakterystyka: Sieć komputerowa Ethernet, wszelkie okablowanie zbiega się w pomieszczeniu gospodarczym. Router Draytek Vigor, połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer: Windows SQL Serwer, Serwer plików, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Dzięki wykorzystaniu routera zapory korporacyjnej Netasq w UG zostały stworzone sieci VPN dzięki którym jednostki łączą się z UG Grębocice, głównie przy wykonywaniu sprawozdań z systemu BESTIA. Docelowo zostanie stworzone połączenie site-to-site. 2. Grębocice Przedszkole (+ oddział Rzeczyca) Urządzenia Szt. Uwagi Serwer y 0 Komputery administracja 5 Komputery salki informatyczne 0 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 1 Switche 1 Drukarki 5 Tablice multimedialne - Projektory multimedialne - Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. - Charakterystyka: Sieć komputerowa Fast Ethernet. Połączenia szyfrowane WIFI, router ADSL połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Udziały na systemie Windows, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe.

8 3. Grębocice Szkoła Podstawowa Urządzenia Szt. Uwagi Serwer y 1 Komputery administracja 17 Komputery salki informatyczne 16 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 2 Switche 4 Drukarki 7 Tablice multimedialne 4 Projektory multimedialne 4 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 1 Rzutnik dokumentów Sieć komputerowa Fast Ethernet, połączenia szyfrowane WIFI, okablowanie rozproszone po całej szkole, sieć zbudowana z 7 przełączników w różnych lokalizacjach. Router DLINK połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer: Windows Serwer SBS, Serwer plików, routowanie, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Tablice multimedialne, projektory multimedialne. 4. Grębocice Gimnazjum Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 2 Komputery administracja 20 Komputery salki informatyczne 24 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 6 Switche 2 Drukarki 7 Tablice multimedialne 12 Projektory multimedialne 12 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 2 Sieć komputerowa Fast Ethernet, GigabitEthernet, połączenia szyfrowane WIFI, okablowanie zbiega się w serwerowni, sieć zbudowana z 2 przełączników. Router Draytek Vigor, połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer 1. CITRIX z Fedora Linux server oraz Windows Server, udział dla każdego pracownika szkoły, udział wspólny, Serwer 2. Windows Serwer SBS, Serwer plików, routowanie, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej.

9 Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Tablice multimedialne, projektory multimedialne. Dysk sieciowy NAS. Elektroniczna woźna 5. Rzeczyca Szkoła Podstawowa Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 2 Komputery administracja 17 Komputery salki informatyczne 22 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 6 Switche 6 Drukarki 7 Tablice multimedialne 2 Projektory multimedialne 7 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 2 Ekran elektryczny, dzwonek szkolny Elektroniczna Woźna Sieć komputerowa Fast Ethernet, połączenia szyfrowane WIFI, okablowanie rozproszone po całej szkole, szkielet scieci zbudowany z AP oraz przełączników w różnych lokalizacjach. Router Draytek połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer: Windows Serwer SBS, Serwer plików LINUX, routowanie, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Tablice multimedialne, projektory multimedialne. Elektroniczna Woźna system uruchamiający dzwonki szkolne o zaprogramowanym czasie.

10 Zakres wykonywanych Prac I. Serwery i sieć komputerowa 1. Administrowanie (w tym instalacja) serwerami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych: LINUX (Fedora Core), Windows serwer, Citrix XenServer 2. Administrowanie bazą danych SQL, 3. Wymiana uszkodzonych elementów sieci komputerowej (koszt materiałów i elementów zamiennych pokrywa Zamawiający), 4. Administrowanie strukturalną siecią komputerową, 5. Zagwarantowanie nieprzerwanej, poprawnej pracy serwerów i połączenia internetowego, 6. Kontrola ruchu internetowego oraz okresowe tworzenie raportów na podstawie logów systemu NETASQ, 7. Konfiguracja i utrzymanie zapory ogniowej DRAYTEK, 8. Konfiguracja i utrzymanie filtrów DRAYTEK 9. Blokowanie stron, adresów i programów wskazanych przez Zamawiającego, 10. Blokowanie (ograniczanie) dostępu do internetu z komputerów wskazanych przez Zamawiającego. II. Komputery i urządzenia komputerowe, materiały 1. Okresowa konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego (komputery, monitory, myszki, klawiatury, drukarki, itp.) - środki czystości zapewnia Zamawiający, 2. Wykonywanie drobnych napraw (wymiana podzespołów) oraz przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, 3. Kontakty z firmami gwarancyjnymi w celu jak najszybszego usunięcia usterek, 4. Dostarczanie części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wraz z montażem, III. Oprogramowanie 1. Usuwanie problemów z bazami danych i programami, 2. Obsługa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych MS Windows, oraz nowszych, 3. Pomoc techniczna dla programów edukacyjnych, instalacje programów wykonują (nauczyciele) opiekunowie sal komputerowych. 4. Konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej i systemu antyspamowego, 5. Regularna instalacja aktualizacji programów, uzyskiwanie aktualizacji z płyt CD oraz z internetu, 6. Rozwiązywanie problemów merytorycznych z zainstalowanymi programami 7. Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, korygowanie błędnych zapisów oraz administracja środowiskiem bazodanowym (instalacja na serwerze linux Fedora Core) 8. Współpraca z autorami oprogramowania w celu maksymalnie szybkiego usuwania problemów związanych z oprogramowaniem, 9. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi: edytory tekstów oraz arkusze kalkulacyjne (OpenOffice, MS Office), 10. Tworzenie programów usprawniających pracę Urzędu (Visual Basic, MS Access) zgodnie z wymogami Zamawiającego.

11 IV. Inne 1. Codzienne sporządzanie kopii zapasowych programów i baz danych, 2. Okresowe zabezpieczanie ważnych danych (plików) z dysków lokalnych komputerów, 3. Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych systemu (serwery, router), 4. Zagwarantowanie jak najszybszego uruchomienia systemu informatycznego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, 5. Planowanie rozwoju systemu komputerowego (dobór optymalnych rozwiązań oraz sprzętu), 6. Planowanie wydatków na sprzęt komputerowy i oprogramowanie z 3-letnim wyprzedzeniem, 7. Prowadzenie spisu sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania, 8. Wydawanie zaleceń i opinii dotyczących stanu technicznego i poprawności działania komputerów, sieci i oprogramowania, 9. Wydawanie opinii technicznych dla potrzeb likwidacji sprzętu komputerowego, 10. Obsługa procedur związanych z ochroną danych osobowych, 11. Opracowywanie pism dotyczących systemu komputerowego. Wymagania i Uprawnienia: Minimum 5 letnie doświadczenie w obsłudze informatycznej porównywalnych jednostek tj. budżetowych, edukacyjnych posiadających niżej wymienione systemy (załącznik nr 2) Doświadczona kadra informatyczna zapewniająca stałą i sprawną obsługę (załącznik nr 3). Wykaz minimum 5 doświadczonych pracowników zatrudnionych na stałe na stanowiskach informatycznych. Posiadanie certyfikatów potwierdzających doświadczenie w obsłudze eksploatowanych systemów: VULCAN, UNIX/LINUX, MS Windows Serwer, Citrix Xenserver

12 Załącznik nr 2 WYKAZ ZAMÓWIEŃ zrealizowanych w ostatnich 5 latach o charakterze i złożoności porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia. Rodzaj zamówienia Wartość w PLN (brutto) Czas realizacji od 2009r. do 2013r. Nazwa zamawiającego... (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

13 WYKAZ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Z UPRAWNIENIAMI Załącznik nr 3 NAZWISKO I IMIĘ Okres zatrudnienia OPIS UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZEŃ

14 Załącznik nr 4 Wzór - UMOWA nr -../2014 zawarta w dniu. pomiędzy: Gmina Grębocice Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Ul. Szkolna 2/2-3 NIP; reprezentowanym przez Dyrektor Renatę Oleszczuk przy kontrasygnacie głównej księgowej Marty Zielińskiej zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Usługodawcą. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego numer ZEASiP/AG/4351/20/13 zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.stycznia.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zakres umowy (obsługi) obejmuje następujące jednostki: a. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach b. Szkoła Podstawowa w Rzeczycy c. Szkoła Podstawowa w Grębocicach d. Gimnazjum w Grębocicach e. Przedszkole Publiczne w Grębocicach f. Oddział Przedszkolny w Rzeczycy 2. Zakres wykonywanych prac: Zgodnie ze szczegółowym zapytaniem ofertowym m.in.: Serwery i sieć komputerowa Administrowanie (w tym instalacja) serwerami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych: LINUX (Fedora Core), Windows serwer, Citrix XenServer Administrowanie bazą danych SQL, Wymiana uszkodzonych elementów sieci komputerowej (koszt materiałów i elementów zamiennych pokrywa Zamawiający), Administrowanie strukturalną siecią komputerową, Zagwarantowanie nieprzerwanej, poprawnej pracy serwerów i połączenia internetowego, Kontrola ruchu internetowego oraz okresowe tworzenie raportów na podstawie logów systemu NETASQ, Konfiguracja i utrzymanie zapory ogniowej NETASQ, Konfiguracja i utrzymanie filtrów NETASQ, Blokowanie stron, adresów i programów wskazanych przez Zamawiającego, Blokowanie (ograniczanie) dostępu do internetu z komputerów wskazanych przez Zamawiającego. Komputery i urządzenia komputerowe, materiały Okresowa konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego (komputery, monitory, myszki, klawiatury, drukarki, itp.) - środki czystości zapewnia Zamawiający, Wykonywanie drobnych napraw (wymiana podzespołów) oraz przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, Kontakty z firmami gwarancyjnymi w celu jak najszybszego usunięcia usterek, Dostarczanie części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wraz z montażem, Oprogramowanie Usuwanie problemów z bazami danych i programami,

15 Obsługa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych MS Windows, oraz nowszych, Pomoc techniczna dla programów edukacyjnych, instalacje programów wykonują (nauczyciele) opiekunowie sal komputerowych. Konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej i systemu antyspamowego, Regularna instalacja aktualizacji programów, uzyskiwanie aktualizacji z płyt CD oraz z internetu, Rozwiązywanie problemów merytorycznych z zainstalowanymi programami Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, korygowanie błędnych zapisów oraz administracja środowiskiem bazodanowym (instalacja na serwerze linux Fedora Core) Współpraca z autorami oprogramowania w celu maksymalnie szybkiego usuwania problemów związanych z oprogramowaniem, Rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi: edytory tekstów oraz arkusze kalkulacyjne (OpenOffice, MS Office), Tworzenie programów usprawniających pracę placówek oświatowych (Visual Basic, MS Access) zgodnie z wymogami Zamawiającego. Inne Codzienne sporządzanie kopii zapasowych programów i baz danych, Okresowe zabezpieczanie ważnych danych (plików) z dysków lokalnych komputerów, Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych systemu (serwery, router), Zagwarantowanie jak najszybszego uruchomienia systemu informatycznego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, Planowanie rozwoju systemu komputerowego (dobór optymalnych rozwiązań oraz sprzętu), Planowanie wydatków na sprzęt komputerowy i oprogramowanie z 3-letnim wyprzedzeniem, Prowadzenie spisu sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania, Wydawanie zaleceń i opinii dotyczących stanu technicznego i poprawności działania komputerów, sieci i oprogramowania, Wydawanie opinii technicznych dla potrzeb likwidacji sprzętu komputerowego, Obsługa procedur związanych z ochroną danych osobowych, Reprezentowanie jednostek oświatowych na spotkaniach dot. rozwoju i wdrożenia technik komputerowych, Sporządzanie raportów i opiniowanie wystąpień kierowanych do jednostek oświatowych a dotyczących rozwiązań komputerowych, Opracowywanie pism dotyczących systemu komputerowego. 3. Zakres obsługi informatycznej nie obejmuje: Budowy i rozbudowy sieci teleinformatycznej, w tym prac instalacyjno-monterskich. Instalacji, konfiguracji i pomocy merytorycznej programów edukacyjnych w salach lekcyjnych Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz potencjał niezbędny do wykonywania przedmiotu umowy oraz stosowne certyfikaty. 2. Usługodawca wyznacza do realizacji zadań opiekuna informatycznego Pana (Panią) Usługodawca będzie wykonywał umowę w sposób najmniej kolidujący z pracą użytkowników systemów informatycznych. 2. Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne pomieszczenia, sprzęt komputerowy oraz informacje na potrzeby wykonania umowy. 3. Usługodawca oświadcza, że będzie wykonywał obowiązki związane z umową zgodnie z warunkami ustawy o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy służbowej. 4. Usługodawca zapewni stałe godziny wykonywania prac serwisowych, tj. a. W.. Od godziny do godziny Obsługa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grębocicach b. W. Od godziny. do godziny Obsługa Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy

16 Od godziny. do godziny Obsługa Przedszkola w Grębocicach Od godziny do godziny Obsługa ZEASiP w Grębocicach 5. Niezależnie od godzin wyznaczonych w 3 pkt 4 Usługodawca zobowiązuje się w przypadku usterek krytycznych do reakcji w ciągu 1 do maksymalnie 2 godzin. Dotyczy to tylko usterek występujących w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkola, w sekretariatach i gabinetach Dyrektorów jednostek oświatowych Umowa została zawarta na okres od dnia.. do r Odpłatność za wykonanie umowy ustala się w następujących wysokościach: a. Za zakres prac wymieniony w 1 pkt złotych brutto za każdy miesiąc, na koniec miesiąca. b. Za zakres prac wymieniony w 1 pkt. 3 - na podstawie obustronnie zaakceptowanego kosztorysu wykonania prac. 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Usługodawcy, wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 3. Zamawiający upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu i dostarczenie pocztą elektroniczną w postaci pliku w formacie PDF. 4. Po zakończeniu każdego miesiąca Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną wykaz godzin i rodzaju pracy wykonanych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Wykaz będzie stanowił załącznik do faktury. 6 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 2 miesięcznym wypowiedzeniem. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Usługodawcy Zamawiający Usługodawca

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Grębocice, dnia 19.12.2012 Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/15/12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: OBSŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 04.03.2014 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RBiGK.271.7.2014 1. Zamawiający: Gmina Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Definicje: Użyte w niniejszym opisie pojęcia oznaczają: 1. Awaria stan niesprawności sprzętu bądź oprogramowania uniemożliwiający jego działanie. 2. Czas Reakcji maksymalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW ZEASIP W GRĘBOCICACH W ROKU 2014 Grębocice, dnia 04.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Grębocice Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna 2/2-3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy GMINA STEOMIEC woj. mazowieckie, pow. białobrzeski 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4 Stromiec dn. 12 grudnia 2014r. NIP:798-142-60-72, Regon:670224025 tek: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 17 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Ostróda Urząd Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż elementów składowych systemu pracowni komputerowych w tym m.in.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach DO.3701.6.4.2014 Katowice 17.12.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo