ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego."

Transkrypt

1 Grębocice, dnia Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/15/12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: OBSŁUGĘ INFORMATYCZNĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2013 ROKU 1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Termin realizacji zamówienia: Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach ul. Szkolna 2/2-3 Tel Pani Urszula Piątkowska BIP Zespołu: 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń minimum 5-letnit doświadczenie w obsłudze informatycznej porównywalnych jednostek (załącznik nr 2) doświadczona kadra informatyczna zapewniająca stałą i sprawną obsługę (załącznik nr 3) 6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów Zamawiającego): przesłany jako załącznik nr 4 do zapytania ofertowego umieszczony na stronie BIP Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej do ofert proszę dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oferta powinna zawierać dane umożliwiające wypełnienie umowy: nazwę i adres wykonawcy oraz numer NIP 8. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia roku do godziny Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone. Oferty można składać w następujący sposób: Przesłać na adres Przesłać faksem na numer Osobiście, w sekretariacie zamawiającego

2 Listownie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Ul. Szkolna 2/2-3; Grębocice LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. Renata Oleszczuk Dyrektor

3 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W GRĘBOCICACH (Zadania i zakres pracy służb informatycznych) Zakres obowiązków służb informatycznych dotyczy niżej wymienionych jednostek: 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice, ul. Szkolna 2/2-3; Grębocice, 2. Gimnazjum Grębocice, ul. Szkolna 2; Grębocice, 3. Szkoła Podstawowa Grębocice, ul. Szkolna 2; Grębocice, 4. Przedszkole Publiczne w Grębocicach, ul. Kościelna 18a, Grębocice, 5. Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, Rzeczyca 1, Grębocice, 6. Przedszkole Grębocice oddział Rzeczyca, Stałe godziny wykonywania prac serwisowych: 7 godzin tygodniowo (do ustalenia przy podpisaniu umowy z Zamawiającym) Usterki krytyczne reakcja w ciągu 1, maksymalnie do 2 godzin (dotyczy ZEASiP, sekretariatów w szkołach i gabinetów Dyrektorów) Zagwarantowanie nieprzerwanej, stabilnej i bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń komputerowych i programów, Zapewnienie stałego i bezpiecznego połączenia internetowego, Wymiana uszkodzonych części i podzespołów urządzeń komputerowych (koszty części zamiennych i podzespołów pokrywa Zamawiający), Sporządzanie kopii zapasowych programów i danych, Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych, Zagwarantowanie jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności systemu informatycznego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, Po zakończeniu każdego miesiąca Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną wykaz godzin i rodzaju prac wykonanych w poszczególnych jednostkach oświatowych. Wykaz będzie stanowił załącznik do faktur.

4 Zestawienie zbiorcze sprzętu Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 5 Komputery administracja 55 Komputery salki informatyczne 60 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 14 Switche 15 Drukarki 37 Tablice multimedialne 11 Projektory multimedialne 16 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 6 Serwery. 5 serwerów w tym: Serwery Windows, Serwer CITRIX XenSerwer, Serwer Linux, Urządzenia sieciowe 6 routerów w m.in. DRAYTEK, DLINK, 8 acces pointów, 15 przełaczników. Zestawienie połączenia Netasq VPN z UG Grębocice. Stanowiska komputerowe 115 stacji roboczych (w tym komputery przenośne) Zainstalowane oprogramowanie systemowe, użytkowe, biurowe, antywirusowe. Systemy operacyjne: Windows98, Windows XP, Windows Vista, Windows7. Wymagania: Zaawansowana obsługa, naprawa, konfiguracja systemu i zabezpieczeń oraz dostępów do sieci komputerowej i serwerów, okresowa konserwacja Drukarki. 37 drukarek (atramentowych, laserowych, igłowych, urządzenia wielofunkcyjne), Wymagania: Podstawowa obsługa, konserwacja. Zaawansowana konfiguracja drukarek w sieci komputerowej i dostępu przez kolejki serwerów. Tablice i projektory multimedialne 11 Tablic multimedialnych, 16 projektorów multimedialnych

5 OPROGRAMOWANIE VULCAN PŁACE VULCAN KADRY 2 stanowiska VULCAN KSIĘGOWOŚĆ 4 stanowiska Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu systemów jednostek budżetowych. Specjalistyczna wiedza na temat budowy programów, baz danych, sprawne posługiwanie się w sql management studio, wiedza na temat naprawy i odzyskiwania danych z plików mdf. konfiguracja w sieci, usuwanie awarii. STOCK (7 instalacji) - System wspomagający zarządzanie majątkiem organizacji. Narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. Czytniki kodów kreskowych kolektory. Drukarka etykiet. Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu systemów zarządzania majątkiem, przeprowadzania inwentaryzacji. Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, baz danych, usuwanie awarii, instalacja oprogramowania stock na kolektorach (palmptopach),instalacja systemu na kolektorach, przygotowanie do inwentaryzacji, export/import danych do serwera stock. BESTIA (4stanowiska dla 5 jednostek) System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu jednostkowych oraz zbiorczych miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, bazy danych, usuwanie awarii, exporcie i imporcie plików XML, Automatyczna archiwizacja danych SQL. Vulcan MOL (2 stanowiska) SIO (zmodernizowane SIO) - (dla 5 jednostek/5stanowisk) System Informacji Oświatowej PODPIS ELEKTRONICZNY 5 stanowisk BUDŻET JST- System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Wymagania: Podstawowa wiedza merytoryczna z zakresu jednostkowych oraz zbiorczych miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, Specjalistyczna wiedza na temat budowy programu, bazy danych, usuwanie awarii, exporcie i imporcie plików XML, Automatyczna archiwizacja danych SQL. PŁATNIK SQL (z podziałem baz) Serwis BIP Obsługa i zarządzanie systemami BiP 5 sztuk PFRON GUS SYSTEM ANTYWIRUSOWY NOD32

6 OUTLOOK EXPRESS HERMES program na zakończenie klas 6 LIBRUS 1-3, 4-6 Aplikacje wspomagające edukacje m.in. wesoła szkoła PDF KREATOR wydruk dokumentów do pliku PDF PAKIET MS OFFICE PROGRAMY ARCHIWIZUJĄCE DANE TYPU ZIP Programy: ZIP GENIUS, WINRAR, WINZIP. PROGRAMY BACKUPUJĄCE DANE Programy COBIAN BACKUP, NARZĘDZIA Z SYSTEMU WINDOWS XP. PROGRAM MAGAZYNUJĄCY DANE NA NOŚNIKACH CD/DVD Programy NERO, HP RECORDER, systemowy z WINDOWS XP PROGRAMY DO PRZEGLĄDANIA PLIKÓW PDF Programy: Acrobat Reader SYSTEM NET-BANK - System bankowy służący m.in. do wykonywania przelewów drogą elektroniczną, czytnik kart.

7 STRUKTURA INFORMATYCZNA W poszczególnych jednostkach 1. Grębocice ZEASiP Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 1 Windows Pro Komputery administracja 7 Routery/acces pointy 2 Switche 1 Drukarki 5 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 1 Drukarka etykiet Charakterystyka: Sieć komputerowa Ethernet, wszelkie okablowanie zbiega się w pomieszczeniu gospodarczym. Router Draytek Vigor, połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer: Windows SQL Serwer, Serwer plików, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Dzięki wykorzystaniu routera zapory korporacyjnej Netasq w UG zostały stworzone sieci VPN dzięki którym jednostki łączą się z UG Grębocice, głównie przy wykonywaniu sprawozdań z systemu BESTIA. Docelowo zostanie stworzone połączenie site-to-site. 2. Grębocice Przedszkole (+ oddział Rzeczyca) Urządzenia Szt. Uwagi Serwer y 0 Komputery administracja 5 Komputery salki informatyczne 0 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 1 Switche 1 Drukarki 5 Tablice multimedialne - Projektory multimedialne - Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. - Charakterystyka: Sieć komputerowa Fast Ethernet. Połączenia szyfrowane WIFI, router ADSL połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Udziały na systemie Windows, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe.

8 3. Grębocice Szkoła Podstawowa Urządzenia Szt. Uwagi Serwer y 1 Komputery administracja 10 Komputery salki informatyczne 14 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 2 Switche 7 Drukarki 7 Tablice multimedialne 4 Projektory multimedialne 4 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 1 Rzutnik dokumentów Sieć komputerowa Fast Ethernet, połączenia szyfrowane WIFI, okablowanie rozproszone po całej szkole, sieć zbudowana z 7 przełączników w różnych lokalizacjach. Router DLINK połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer: Windows Serwer SBS, Serwer plików, routowanie, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Tablice multimedialne, projektory multimedialne. 4. Grębocice Gimnazjum (od marca) Urządzenia Szt. Uwagi Serwery 2 Komputery administracja 22 Komputery salki informatyczne 24 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 3 Switche 2 Drukarki 15 Tablice multimedialne 5 Projektory multimedialne 5 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 2 Sieć komputerowa Fast Ethernet, GigabitEthernet, połączenia szyfrowane WIFI, okablowanie zbiega się w serwerowni, sieć zbudowana z 2 przełączników. Router Draytek Vigor, połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer 1. CITRIX z Fedora Linux server oraz Windows Server, udział dla każdego pracownika szkoły, udział wspólny, Serwer 2. Windows Serwer SBS, Serwer plików, routowanie, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Tablice multimedialne, projektory multimedialne. Dysk sieciowy NAS.

9 5. Rzeczyca Szkoła Podstawowa Urządzenia Szt. Uwagi Serwer y 1 Komputery administracja 11 Komputery salki informatyczne 22 Komputery uczniowskie Routery/acces pointy 6 Switche 4 Drukarki 5 Tablice multimedialne 2 Projektory multimedialne 7 Inne urządzenia, urządzenia multimedialne m.in. tablety itp. 2 Ekran elektryczny, dzwonek szkolny Elektroniczna Woźna Sieć komputerowa Fast Ethernet, połączenia szyfrowane WIFI, okablowanie rozproszone po całej szkole, szkielet scieci zbudowany z AP oraz przełączników w różnych lokalizacjach. Router DLINK połączenia VPN Z NETASQ z UG Grębocice. Serwer: Windows Serwer SBS, Serwer plików, routowanie, udziały, uprawnienia. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej. Drukarki lokalne (udostępniane) oraz sieciowe. Tablice multimedialne, projektory multimedialne. Elektroniczna Woźna system uruchamiający dzwonki szkolne o zaprogramowanym czasie.

10 Zakres wykonywanych Prac I. Serwery i sieć komputerowa 1. Administrowanie (w tym instalacja) serwerami pracującymi pod kontrolą systemów operacyjnych: LINUX (Fedora Core), Windows serwer, Citrix XenServer 2. Administrowanie bazą danych SQL, 3. Wymiana uszkodzonych elementów sieci komputerowej (koszt materiałów i elementów zamiennych pokrywa Zamawiający), 4. Administrowanie strukturalną siecią komputerową, 5. Zagwarantowanie nieprzerwanej, poprawnej pracy serwerów i połączenia internetowego, 6. Kontrola ruchu internetowego oraz okresowe tworzenie raportów na podstawie logów systemu NETASQ, 7. Konfiguracja i utrzymanie zapory ogniowej NETASQ, 8. Konfiguracja i utrzymanie filtrów NETASQ, 9. Blokowanie stron, adresów i programów wskazanych przez Zamawiającego, 10. Blokowanie (ograniczanie) dostępu do internetu z komputerów wskazanych przez Zamawiającego. II. Komputery i urządzenia komputerowe, materiały 1. Okresowa konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego (komputery, monitory, myszki, klawiatury, drukarki, itp.) - środki czystości zapewnia Zamawiający, 2. Wykonywanie drobnych napraw (wymiana podzespołów) oraz przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, 3. Kontakty z firmami gwarancyjnymi w celu jak najszybszego usunięcia usterek, 4. Dostarczanie części, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wraz z montażem, III. Oprogramowanie 1. Usuwanie problemów z bazami danych i programami, 2. Obsługa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych MS Windows, oraz nowszych, 3. Pomoc techniczna dla programów edukacyjnych, instalacje programów wykonują (nauczyciele) opiekunowie sal komputerowych. 4. Konfiguracja skrzynek poczty elektronicznej i systemu antyspamowego, 5. Regularna instalacja aktualizacji programów, uzyskiwanie aktualizacji z płyt CD oraz z internetu, 6. Rozwiązywanie problemów merytorycznych z zainstalowanymi programami 7. Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, korygowanie błędnych zapisów oraz administracja środowiskiem bazodanowym (instalacja na serwerze linux Fedora Core) 8. Współpraca z autorami oprogramowania w celu maksymalnie szybkiego usuwania problemów związanych z oprogramowaniem, 9. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi: edytory tekstów oraz arkusze kalkulacyjne (OpenOffice, MS Office), 10. Tworzenie programów usprawniających pracę Urzędu (Visual Basic, MS Access) zgodnie z wymogami Zamawiającego.

11 IV. Inne 1. Codzienne sporządzanie kopii zapasowych programów i baz danych, 2. Okresowe zabezpieczanie ważnych danych (plików) z dysków lokalnych komputerów, 3. Okresowe sporządzanie kopii najważniejszych plików konfiguracyjnych systemu (serwery, router), 4. Zagwarantowanie jak najszybszego uruchomienia systemu informatycznego w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, 5. Planowanie rozwoju systemu komputerowego (dobór optymalnych rozwiązań oraz sprzętu), 6. Planowanie wydatków na sprzęt komputerowy i oprogramowanie z 3-letnim wyprzedzeniem, 7. Prowadzenie spisu sprzętu komputerowego i zainstalowanego oprogramowania, 8. Wydawanie zaleceń i opinii dotyczących stanu technicznego i poprawności działania komputerów, sieci i oprogramowania, 9. Wydawanie opinii technicznych dla potrzeb likwidacji sprzętu komputerowego, 10. Obsługa procedur związanych z ochroną danych osobowych, 11. Opracowywanie pism dotyczących systemu komputerowego.

12 Załącznik nr 2 WYKAZ ZAMÓWIEŃ zrealizowanych w ostatnich 5 latach o charakterze i złożoności porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia. Rodzaj Zamówienia Wartość w PLN (brutto) Czas realizacji od 2006 do 2010r. Nazwa zamawiającego... (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

13 WYKAZ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Z UPRAWNIENIAMI NAZWISKO I IMIĘ Okres zatrudnienia OPIS UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy GMINA STEOMIEC woj. mazowieckie, pow. białobrzeski 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4 Stromiec dn. 12 grudnia 2014r. NIP:798-142-60-72, Regon:670224025 tek: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 17 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w ramach projektu Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo