Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, Kraków,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org"

Transkrypt

1 OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności wyrobów medycznych; Bieżąca realizacja wniosków na zaopatrze (brak kolejkowania); Ogranicze biurokracji; Podsie jakości refundowanych produktów (wyższe limity cenowe, możliwość zwrotu); Wzrost konkurencyjności (możliwość wyboru produktów o zróżnicowanej ce i jakości, możliwość zwrotu sprzętu niskiej jakości); Wprowadze wypożyczalni; Dostęp do nowych technologii; Eliminacja błędów przy zaopatrywaniu chorych. Konsekwencje finansowe: Ogranicze ryzyka nadużyć w wyniku wprowadzenia minimalnej, ale powszechnej dopłaty pacjenta; Wzrost wydatków NFZ na środki pomocnicze o ok. 32% czyli o zł oraz na zaopatrze ortopedyczne o ok. 218% czyli o zł; Analiza uwzględnia oszczędności, które zostaną poczynione przez NFZ dzięki uszczelniu systemu w wyniku wprowadzenia współpłacenia na wszystkie produkty wymienione w obywatelskim projekcie rozporządzenia, a że wprowadzenia na wybrane produktu wypożyczalni. Analiza finansowa zakłada wzrost wydatków NFZ o dodatkowe 5% w wyniku postępujących zmian demograficznych w Polsce. Analiza uwzględnia oszczędności wynikających z racji szerszego dostępu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zmjsze liczby hospitalizowanych osób). Projekt uwzględnia możliwości finansowe NFZ; Przepisy uzupełniające: Obligatoryjne powoła przy wojewódzkich oddziałach NFZ komisji specjalistów (odrębnych dla ortopedii i dla środków pomocniczych) odpowiedzialnych za analizowa bieżącej sytuacji na rynku refundowanych wyrobów medycznych, przyspiesza refundacji w indywidualnych przypadkach oraz przyjmowa i rozpatrywa zażaleń; Wprowadze okresu próbnego (2 tygod), po którym przysługuje świadczeniobiorcy prawo do dokonania bezwarunkowego zwrotu sprzętu ( dotyczy zaopatrzenia cyklicznego, comiesięcznego); Proponowane rozwiązania mają na celu ogranicze występowania sytuacji, w których chorzy używają właściwego wyrobu bądź produktu odpowiadającego użytkownikowi pod względem jakości; Wprowadze wypożyczalni sprzętu (np. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule łokciowe, trójnogi, czwórnogi). Projekt do pobrania na stro: Kont: Józef Góralczyk, Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, tel , 1

2 Projekt obywatelski - czerwiec 2013 roku Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik nr.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne z określem limitów ich finansowania ze środków publicznych i udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a że limity cen ich napraw, Lp. Nazwa wyrobu medycznego/środka pomocniczego Sposób finansowania Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny Okres użytkowania Limit ceny Wskazania medyczne do wystawiania zlecenia Warunki realizacji Protezy kończyn dolnych A. Wyroby medyczne wykonane indywidual (na zamówie) po amputacji w obrębie stopy* 1. Protezowa wkładka do buta uzupełniającego stopę po amputacji palców- do zwykłego obuwia 10% bezpłat raz na 2 lata 200 zł (+60) 2. Proteza uzupełniająca stopę Amputacja w obrębie stopy Lekarze upoważni do wystawiania zleceń na wyda przedmiotów ortopedycznych ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej 10% bezpłat raz na 2 lata 700 zł (+220) Limit cen napraw - 30% limitu ceny 3. Proteza ostateczna po amputacji w 10% bezpłat raz na 3 lata 2500 zł (+1720) 2

3 obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym B. Protezy kończyn dolnych wykonane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie podudzia. 4. Proteza podudzia tymczasowa 10% bezpłat Jednorazowo przed zaopatrzem w protezę ostateczną 1400 zł (+800) 5. Proteza podudzia ostateczna skorupowa (konwencjonalna) ortopeda, chirurg, Amputacja w obrębie lekarz rehabilitacji 10% bezpłat raz na 3 lata 2500 zł (+1640) podudzia medycznej 6. Proteza podudzia ostateczna modularna 10% bezpłat raz na 3 lata 3750 zł (+2250) 3

4 7. Proteza podudzia z tulejką udową skorupowa modularna 10% bezpłat raz na 3 lata 3200 zł (+1700) 4000 zł (+2500) Proteza podudzia wyrównująca skróce kończyny dolnej Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia 10% bezpłat 10% bezpłat 10% bezpłat raz na 3 lata u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm jeżeli można wyrównać obuwiem ortopedycznym raz w okresie użytkowania protezy raz w okresie użytkowania protezy 2500 zł (+1000) 600 zł 1600 zł dorozwój kończyny dolnej Proteza tymczasowa podudzia Proteza ostateczna podudzia C. Protezy kończyn dolnych wykonane indywidual (na zamówie) po amputacji w obrębie uda. 11. Proteza uda tymczasowa 10% bezpłat jednorazowo przed zaopatrzem w protezę ostateczną 1800 zł (+800) Amputacja w obrębie uda ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji 4

5 12. Proteza uda ostateczna skorupowa (konwencjonalna) 10% bezpłat raz na 3 lata 3500 zł (+1900) Proteza uda modularna Protezowe wyrówna skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda Wymiana leja w protezie tymczasowej uda Wymiana leja w protezie ostatecznej uda 10% bezpłat raz na 3 lata 7000 zł (+4200) 10% bezpłat raz na 3 lata 4000 zł (+2800) 10% bezpłat 10% bezpłat raz w okresie użytkowania protezy potwierdzone wskazaniami medycznymi raz w okresie użytkowania protezy potwierdzone wskazaniami medycznymi 900 zł zł Niedorozwój kończyny dolnej Zaopatrze w protezę tymczasową uda Zaopatrze w protezę ostateczną uda 5

6 D. Protezy kończyn dolnych wykonywane indywidual ( na zamówie) po wyłuszczeniu w stawie biodrowym Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 10% bezpłat 5500 zł (+2500) raz na 3 lata 10% bezpłat zł (+7000) Amputacja lub wyłuszcze w stawie biodrowym Amputacja lub obustronne wyłuszcze w stawie biodrowym ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej 6

7 19. Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym 10% bezpłat raz w okresie użytkowania potwierdzone wskazaniami medycznymi 3000 zł (+1900) Zaopatrze w protezę ostateczną z koszem biodrowym E. Protezy kończyn górnych wykonane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie ręki. 20. Proteza kosmetyczna po amputacji w obrębie ręki 10% bezpłat raz na 3 lata 900 zł (+530) Amputacja w obrębie ręki ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej F. Protezy kończyn Górnych wykonywane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie przedramienia Proteza kosmetyczna przedramienia Proteza robocza przedramienia z końcówką roboczą 10% bezpłat 1400 zł (+850) ortopeda, chirurg, Amputacja w obrębie raz na 3 lata lekarz rehabilitacji przedramienia 10% bezpłat 6000 zł (+4200) medycznej G. Protezy kończyn górnych wykonane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie ramienia Proteza kosmetyczna ramienia Proteza robocza ramienia z końcówką roboczą 10% bezpłat 6000 zł (+4900) ortopeda, chirurg, Amputacja w obrębie raz na 3 lata lekarz rehabilitacji ramienia 10% bezpłat 9000 zł (+6400) medycznej 7

8 Proteza kosmetyczna po amputacji całej kończyny górnej, lub po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego Proteza robocza po amputacji całej kończyny górnej lub po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego z końcówką roboczą oraz zawieszem 10% bezpłat 7000 zł (+5400) Amputacja w obrębie ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym 10% bezpłat zł (+12200) H. Ortezy kończyn dolnych wykonane indywidual.(na zamówie) Dynamiczna orteza stopy typu DAFO Orteza stawu skokowego typu AFO lub GRAFO 10% bezpłat 450 zł (+200) raz na 3 lata 10% bezpłat 600 zł (+240) Koślawość lub szpotawość, brak kontroli nerwowo mięśniowej, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe Wiotki lub spastyczny dowład kończyny, stabilność stawu skokowego, końskoszpotawa deformacja stopy Ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 8

9 Orteza na całą kończynę dolną stabilizująca staw skokowy i kolanowy typu KAFO Orteza obejmująca obręcz biodrową i stabilizująca stawy skokowe, kolanowe i biodrowe typu HKAFO Orteza reciprokalna krocząca typ RGO Orteza odciążająca całą kończynę dolną 10% bezpłat 2000 zł (+1000) 10% bezpłat 2500 zł (+1500) 10% bezpłat 33. Pionizator 10% bezpłat raz na trzy lata dla dzieci do 18 roku życia 8000 zł 10% bezpłat raz na 3 lata 1800 zł (+900) Raz na 3 lata dzieci do 18 roku, raz na 5 lat 5500 zł (+2500) Choroba Heinego- Medina, przepuklina oponowo rdzeniowa, mózgowe poraże dziecięce, koślawość i szpotawość st. kolanowego, staw rzekomy, uszkodzenia ortopedyczne o różnej etiologii Przepuklina oponowo rdzeniowa, mózgowe poraże dziecięce, dystrofia mięśniowa Dystrofia mięśniowa, poraże kończyn dolnych, przepuklina oponowo rdzeniowa Poraże kończyny dolnej, staw rzekomy, uszkodzenia ortopedyczne różnej etiologii Przepuklina oponowo rdzeniowa, mózgowe poraże dziecięce, dystrofia mięśniowa, urazy ortopedyczne 9

10 I. Wyposaże dodatkowe do ortez kończyn dolnych. Pas biodrowy z szyną Ortopeda, neurolog, % bezpłat 300 zł (+100) lub szynami Dysfunkcja kończyn chirurg, reumatolog, raz na 3 lata dolnych lekarz rehabilitacji 35. Kosz biodrowy 10% bezpłat 450 zł (+120) medycznej J. Ortezy kończyn dolnych produkowane seryj (z wyłączem opasek elastycznych) 36. Orteza sztywna i półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę 200 zł (+60) Orteza stawu kolanowego z 37. ruchomym stawem kolanowym i regulacją konta zgięcia raz na 3 lata Orteza stawu kolanowego na goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia 400 zł (+150) Ortopeda, neurolog, Dysfunkcja kończyn dolnych chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 800 zł (+150) 10

11 regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym 900 zł (+150) Orteza jednostronna lub obustronna uruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kontem zgięcia lub odwodzenia Szyna typu Saint- Germaina Szyna typu Denisbrowna z obuwiem Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 30% 1600 zł (+600) 10% bezpłat 10% bezpłat 10% bezpłat Według wskazań medycznych dla dzieci do 5 roku życia Według wskazań medycznych dla dzieci do 3 roku życia Według wskazań medycznych dla dzieci do 2 roku życia 50 zł (+25) 150 zł (+50) 400 zł (+80) K. Ortezy kończyn górnych wykonywane indywidual.(na zamówie) 44. Orteza na rękę i przedramię 10% bezpłat raz na 3 lata 300 zł (+187) Dysfunkcja kończyn górnych Ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji 11

12 Orteza medycznej 45. przedramiennoramienna z ujęciem ręki lub bez 10% bezpłat 450 zł (+90) L. Ortezy kończyn górnych wykonywanych seryj (z wyłączem opasek elastycznych). Orteza ręki stabilizująca lub 46. korygująca (z wyłączem 200 zł Dysfunkcja ręki aparatów Stacka i Capenera) 47. Orteza na rękę i 150 zł (+37) przedramię Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez z regulacją zgięcia bez regulacji zgięcia Orteza na ramię i bark (z wyłączem temblaków) Orteza odwodząca staw barkowy z regulacją konta odwiedzenia i zgięcia 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na 3 lata 750 zł (+250) 400 zł (+150) 800 zł (+200) 1500 zł (+400) Dysfunkcja kończyny górnej Dysfunkcja stawu barkowego Stany pourazowe, pooperacyjne stawu barkowego, zespoły bólowe barku M. Gorsety ortopedyczne wykonywane indywidual.(na zamówie) 51. Gorset odciążająco stabilizujący 10% bezpłat raz na 3 lata 1000 zł (+200) Dysfunkcja kręgosłupa Ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej ortopeda, neurolog, neurochirurg, onkolog, lekarz rehabilitacji 12

13 Gorset stabilizujący Jewetta Gorset korekcyjny do leczenia skolioz Wysoka sznurówka ortopedyczna 10% bezpłat 10% bezpłat 10% bezpłat Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych raz w trakcie leczenia złamania Nie częściej niż raz na 6 m-cy dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego 500 zł (+260) Złama 2200 zł (+1100) kręgosłupa w odcinku piersiowym Lecze skolioz o kącie skrzywienia od 20 do 40 stopni medycznej ortopeda, lekarz rehabilitacji medycznej 750 zł (+250) Dysfunkcja kręgosłupa ortopeda, neurolog N. Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryj Gorset stabilizująco uruchamiający Wysoka sznurówka półsztywna Pas stabilizujący lędźwiowo krzyżowy Sznurówka półgorsetowa 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na 3 lata 300 zł (+50) 700 zł (+200) 70 zł (+30) 180 zł (+40) Dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazów Zmiany zwyrodniowe odcinka lędźwiowego, dyskopatia, rehabilitacja pooperacyjna Dysfunkcja odcinka piersiowo lędźwiowo krzyżowego kręgosłupa W silnych zespołach bólowych spowodowanych zmianami zkształcającymi lub zwyrodniowymi ortopeda, neurolog, neurochirurg, onkolog, reumatolog lekarz rehabilitacji medycznej 13

14 59. Kołrz stabilizujący sztywny 90 zł (+15) Dysfunkcja kręgosłupa szyjnego Kołrz ortopedyczny półsztywny Półgorsetowa orteza szyjna 35 zł (+15) 340 zł (+45) Zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnego Złama kompresyjne i skręce kręgów, złama patologiczne, odciąże i uruchomie kręgosłupa O. Obuwie ortopedyczne wykonywane indywidual.(na zamówie) But na stopę o różnym zkształceniu But wyrównujący skróce kończyny dolnej But po amputacji k. d. w obrębie stopy But ze strzemiem do ortezy But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na rok 260 zł (+105) P. Wyroby medyczne wykonywane seryj 325 zł (+115) 325 zł (+170) ortopeda, neurolog, medycznej Kryteria przyznawania reumatolog, chirurg, zgod z opisem** lekarz rehabilitacji 260 zł (+50) 260 zł (+105) 14

15 Pończocha po amputacji w obrębie stopy Pończocha kikutowa po amputacji podudzia Pończocha kikutowa po amputacji uda Majteczki po wyłuszczeniu w stawie biodrowym Pończocha kikutowa po amputacji przedramienia Pończocha kikutowa po amputacji ramienia 10% bezpłat raz na rok 220 zł (+202) Amputacja w obrębie kończyny dolnej ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji leczniczej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 10% bezpłat 240 zł (+222) 10% bezpłat 240 zł (+223) 10% bezpłat 360 zł (+330) 10% bezpłat 180 zł (+168) 10% bezpłat 120 zł (+112) 73. Pończocha kikutowa po pełnej amputacji kończyny górnej 10% bezpłat 144 zł (+134) 74. Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny 10% bezpłat 90 zł (+30) Przepuklina pachwinowa jednostronna Chirurg 15

16 75. Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 10% bezpłat 140 zł (+40) Przepuklina pachwinowa obustronna 76. Pas brzuszny 10% bezpłat 140 zł (+40) Przepuklina powłok jamy brzusznej Poduszka przeciwodleżynowa Materac przeciwodleżynowy 30% 30% raz na 2 lata 150 zł (+50) 800 zł (+250) Paraplegia, tetraplegia, do stałego użytkowania podczas siedzenia, lub leżenia 79. Kula łokciowa 30% 30 zł (+8) Trwała dysfunkcja chodu ortopeda, chirurg, 80. neurochirurg, neurolog, Kula łokciowa z raz na 3 lata Zaburze czynności reumatolog, geriatra, podparciem na 30% 140 zł (+110) chwytnej ręki lekarz rehabilitacji przedramieniu medycznej, lekarz podstawowej opieki 81. Kula pachowa 30% 40 zł (+18) zdrowotnej, felczer Trwała dysfunkcja chodu Trójnóg albo zł ubezpieczenia % czwórnóg ( ) zdrowotnego Laska dla widomych (biała) Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodze 10% bezpłat raz na 6 miesięcy 70 zł (+30) Osoby widome i dowidzące 30% raz na 5 lat 300 zł (+60) Trwała dysfunkcja chodu 16

17 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążem tułowia, (z wyłączem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator) Pionizator dla dzieci (z wyłączem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny) 10% bezpłat raz na 3 lata 600 zł 10% bezpłat raz na 5 lat zł Dla dzieci od 3 roku do ukończenia 18 roku życia wymagających wspomagania chodu z odciążem tułowia, umożliwiający przemieszcza się Dla dzieci od 3 do 18 roku życia wymagających pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych ortopeda dziecięcy, neurolog dziecięcy, lekarz rehabilitacji medycznej 87. Wózek inwalidzki ręczny 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+200) Trwałe ogranicze samodzielnego chodzenia Wózek inwalidzki dziecięcy Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół składany, dla osób samodziel poruszających się na wózku 10% bezpłat raz na 3 lata 900 zł (+200) 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+600) Trwałe ogranicze samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3 do ukończenia 18 roku życia Trwałe ogranicze samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych samodziel poruszających się na wózku ortopeda, chirurg, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 17

18 90. Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+400) Dla osób dorosłych przy rozległych porażeniach i dowładach kończyn i tułowia wymagających stabilizacji pleców i głowy 91. Wózek inwalidzki dziecięcy stabilizujący plecy i głowę 10% bezpłat raz na 3 lata zł (+200) Dla dzieci od 3 do 18 roku życia przy porażeniach i dowładach trzy lub cztero kończynowych 92. Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę 10% bezpłat raz na 2 lata 900 zł (+200) Dla dzieci od 3 do 18 roku życia przy schorzeniach umożliwiających samodzielne utrzyma prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy ortopeda, onkolog, chirurg, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 93. Pełzak do raczkowania 10% bezpłat raz na 2 lata 130 zł (+16) Niedowłady mięśniowe u dzieci Nie 18

19 Załącznik nr.2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze z określem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji. Sposób finansowania Warunki realizacji Lp. Środki pomocnicze Wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny Okres użytkowania Limit ceny Wskazania medyczne do wystawiania zlecenia Lekarze upoważni do wystawiania zlecenia 1.* Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widze i zapobiegające znużeniu oka 10% bezpłat dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji Tabela* Lekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki 19

20 a) Soczewki do bliży 10% bezpłat dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji Tabela* b) Soczewki do dali 10% (-20%) 10% bezpłat 10% (-20%) dorośli raz na 2 lata dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji dorośli raz na 2 lata Tabela* Tabela* Tabela* Wady wzroku wymagające korekcji c) Soczewki pryzmatyczne 10% bezpłat zgod z zaleceniami lekarza Tabela* w okresie leczenia zeza d) Soczewki dwuogniskowe 10% (-20%) dzieci i młodzież do 18 roku życia zgod z zaleceniami lekarza, każdorazowo w razie zmiany korekcji Tabela* Dzieci i młodzież do 18 roku życia zgod z zaleceniami lekarza 10% (-20%) dorośli raz na 2 lata Tabela* Stan zdrowia całkowicie umożliwiający dokonywa zmiany okularów 20

21 2. Soczewki kontowe lecznicze Twarde 10% (-20%) raz na 2 lata 600 zł (+100) Miękkie 195 zł (+45) 3. Obturatory dla dzieci 10% bezpłat raz na 2 lata 13zł (+3) Przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącz z afakią) Dzieci zezujące z dowidzem jednego oka Pomoce optyczne dla dowidzących: a) Lupa 10% bezpłat b) c) lunety, w tym monookulary okulary lornetkowe do bliży i dali 104 zł (+24) 10% bezpłat jeden środek zł (+420) pomocniczy raz 10% bezpłat na 5 lat zł (+300) d) okulary lupowe 10% bezpłat 546 zł (+126) a) b) Proteza oka wykonana indywidual dla dzieci i młodzieży Proteza 10% bezpłat dzieci i młodzież do 18 roku życia w okresie wzrostu epiproteza 910 zł (+210) Proteza oka wykonana indywidual dla dorosłych 10% bezpłat raz na 5 lat Proteza epiproteza 910 zł (+210) Umożliwie osobom dowidzącym obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich 780 zł (+180) Zapobiega prawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne, uszkodzenia oczodołu, zkształcenia 780 zł (+180) powiek, worka spojówkowego i oczodołu 21

22 6. a) b) Aparat(y) słuchowy na przewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu Wkładka uszna wykonana indywidual dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki 10% raz na 3 lata (- 2) 30% dorośli raz na 5 lat dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki 10% raz na 5 lat 30% dorośli raz na 5 lat 10% bezpłat Dzieci i młodzież w okresie wzrostu każdorazowo zgod z zaleceniami lekarza aparat na przewodnictwo powietrza 2500 zł (+1000) aparat na przewodnictwo powietrza 1000 zł (+200) aparat na przewodnictwo kostne 2000 zł (+500) aparat na przewodnictwo kostne 1700 zł (+200) 80 zł (+20) Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej Wady słuchu powodujące ogranicze w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowa dotyczy osób czynnych zawodowo Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej Wady słuchu powodujące ogranicze w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowa dotyczy osób czynnych zawodowo Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Kontynuacja lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 22

23 10% bezpłat dorośli raz na 5 lat 70 zł (+20) Wady słuchu powodujące ogranicze w komunikowaniu się na drodze słuchowej 10% bezpłat dzieci do 18 roku życia zgod z zaleceniami lekarza raz na miesiąc 300 zł Lecze cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej Lekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii Lekarz specjalista diabetologii 7. Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych co najmj 10 sztuk 10% bezpłat młodzież do 26 roku życia zgod z zaleceniami lekarza raz na miesiąc 300 zł Lecze cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej Lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lekarz specjalista diabetologii Bezprzewodowe systemy radiowe wspomagające słysze (system FM, system cyfrowy) Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamien kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt. 10% bezpłat kobiety ciężarne zgod z zaleceniami lekarza raz na miesiąc 300 zł 50% raz na 5 lat (-5) zł 30% raz na miesiąc 156 zł (+36) Kobiety ciężarne zgod z zaleceniami lekarza Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i naukę szkolną dzieciom i młodzieży do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki Schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych, trzyma moczu Lekarz specjalista I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Chirurg Lekarz ze specjalizacją I 23

24 stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Chirurg 10. Cewniki urologiczne do 6 sztuk 10% (-20) raz na miesiąc 30 zł (+7) Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego Lekarz ze specjalizacją 1 stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub dziecięcej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer 11. a) Cewniki urologiczne jednorazowe do 180 sztuk miesięcz 10% (-20%) zgod z zaleceniami lekarza 1,05 zł za 1 sztukę (+0,24) Stany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedj do wskazań lekarskich Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Chirurg Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki 24

25 b) Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk miesięcz 10% bezpłat zgod z zaleceniami lekarza 1,05 zł za 1 sztukę (+0,24) Schorzenia wymagające stosowania oddechu wspomaganego w warunkach domowych zdrowotnej Felczer Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc Chirurg Lekarz ze specjalizacja I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Fe l c z e r Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej 12. Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcz 30% raz na miesiąc 8,50 zł za 1 sztukę (+2) Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych Chirurg Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki 25

26 zdrowotnej Felczer a) Pas do zbiornika na kał 10% bezpłat raz na rok 39 zł (+9) Stomia na jelicie cienkim Chirurg b) Worki wymienne do pasa w ilości do 90 sztuk Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: - jelicie cienkim (ileostomii) - jelicie grubym (kolostomii) - układzie moczowym (urostomii) Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcz 10% bezpłat raz na miesiąc 13 zł (+3) Stomia na jelicie grubym 10% bezpłat raz na miesiąc 520 zł (+120) Ileostomia 390 zł (+90) Kolostomia 630 zł (+150) Urostomia 10% bezpłat raz na miesiąc 160 zł (+40) Nefrostomia 30% raz na miesiąc 1,5 zł za szt. Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer Chirurg Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a w przypadku urostomii że lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Lekarz specjalista nefrologii Chirurg Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer onkolog, neurolog, urolog, chirurg, geriatra, ginekolog, lekarz podstawowej opieki 26

27 lub zamien pieluchomajtki do 60 szt. lub zamien wkłady anatomiczne (urologiczne) do 60 szt. 1,5 zł za szt. 1 zł za szt. (-0,5 zł) guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne (pęcherzowopochwowe, pęcherzowopochwowo-odbytnicze, pochwowo-odbytnicze), trzyma stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych Neurogenne i neurogenne trzyma moczu w stopniu średnim zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 17. Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcz (+30) 30% raz na miesiąc 1,5 zł za szt. Dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia: - z głębokim upośledzem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii, - w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z onkolog, neurolog, urolog, chirurg, geriatra, ginekolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 27

28 18. lub zamien pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcz (+30) Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem 1,5 zł za szt. 10% bezpłat raz na rok 130 zł (+30) zaburzeniami mikcji zwieraczy, - z wadami rozwojowymi: przepuklinami oponowordzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowam pęcherza Neurogenne i neurogenne trzyma moczu w stopniu ciężkim Nowotwór krtani lub uraz albo duszność pochodzenia krtaniowego Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Chirurg 28

29 19. Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+360) Nowotwór lub uraz krtani Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Chirurg 20. Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego 10% (-20%) raz na 5 lat 2.730zł (+630) Obturacyjny bezdech senny Lekarz ze specjalizacją i stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc 21. Inhalator dyszowy - nebulizator (generator aerozolu) 10% bezpłat raz na rok 156 zł (+36) - sprężarka powietrza 10% bezpłat raz na 5 lat 780 zł (+180) 22. Proteza piersi 10% bezpłat raz na 2 lata 325 zł (+75) Mukowiscydoza Amputacja piersi w następstwie zmian nowotworowych, wad rozwojowych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Chirurg 29

30 Peruki (jeden środek pomocniczy): raz na rok - z włosów sztucznych 10% bezpłat 325 zł (+75) - z włosów naturalnych 10% (-20%) 780 zł (+180) W przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby Pas przepuklinowy: 78 zł (+18) W przypadku kiedy stan jednostronny 10% bezpłat raz na rok zdrowia pozwala na wykona operacji obustronny 130 zł (+30) 25. Pas brzuszny 10% bezpłat raz na rok 130 zł (+30) 26. Poduszka przeciwodleżynowa 10% (-20%) raz na 2 lata 130 zł (+30) W przypadku kiedy stan zdrowia pozwala na wykona operacji, przy opuszczeniu trzewi, rozległe przepukliny pooperacyjne Paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz specjalista hematologii Lekarz ze specjalizacją I stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii lub lekarz specjalista dermatologii i wenerologii Chirurg Chirurg Chirurg Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej 30

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela*

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela* Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji Lp. Środki

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W CENIE ICH NABYCIA

Bardziej szczegółowo

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Środki pomocnicze Sposób

Bardziej szczegółowo

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Kod J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy dla dorosłych J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy dla

Bardziej szczegółowo

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J.

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy Kod: J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę Kod: J.38

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Proteza uzupełniająca stopę

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Zdjęcie poglądowe Nazwa Kod NFZ Limit NFZ Udział Pacjenta Okres użytkowania Protezowa wkładka

Bardziej szczegółowo

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Kod w słowniku NFZ A Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Nazwa wyrobu medycznego A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002 Proteza uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze UWAGA: sporządzony informator nie stanowi źródła prawa Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa wyrobu medycznego Kod w słowniku NFZ Kod wg rozporządz. MZ z dnia 06.12.2013 Nazwa wyrobu medycznego Typ środka Limit cenowy % refundacji Legenda PO Przedmioty ortopedyczne AS Aparaty słuchowe SO Optyka okularowa SP Środki

Bardziej szczegółowo

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Limit nfz % ref. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U.04.276.2739 z dnia 28 grudnia 2004 r. (opublikowano 26.01.2005 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Załącznik nr 2 LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 1.* 9221.01. okularowe korekcyjne

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK KOD NFZ NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO WG. NFZ WYSOKOŚĆ LIMITU GRUPA "A" - WYROBY

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu. Kryteria przyznawania. Okres. dysfunkcja kończyny dolne

KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu. Kryteria przyznawania. Okres. dysfunkcja kończyny dolne KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu J.036.00 J.036.01 J.037.00 J.037.01 J.038.00 J.038.01 J.039.00 Orteza stabilizująca staw skokowy Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565 orządzenia Ministra Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1565) WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYR W YC Y W W N H ZLECENI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobi orcy A PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Cena brutto Wysokość udziału własnego świadczenio biorcy A 1. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U.2013.1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte Sklep Medyczny i Zakład Indywidualnego Zaopatrzenia ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135, Poznań tel. 61 835 23 39 - Sklep Wyroby Seryjne tel. 61 835 32 86 - Zakład Wyroby Indywidualne Czynne: pon. - pt. 8:00-20:00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r. LexPolonica nr 28770. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2003.204.1986 (R) Warunki i sposoby zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki

Bardziej szczegółowo

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji MZ A.1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.2 Proteza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka Rok Kod świadcze niodawcy Kod Oferty Komórka Typ Środka Kod Środka Status Aktywn ości Nazwa Prod Handlowego ID Zestawu Id Produktu Handlowego 2009 110043 05-09-001085/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6/57/0412

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH Lp. Kod naprawy Wyszczególnienie Limit cen dla naprawy 1 2 3 4 9111.N Protezy kończyn w obrębie stopy 1 9111.01.N Protezowa wkładka do buta uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza L p. Rodzj środk pomocniczego Podstwowe kryteri przyznwni wskzni medyczne lekrze upowżnieni do wystwini zleceń okres użytkow ni Wysokość udziłu włsnego uezpieczoneg o w cenie nyci 3 7 Soczewki okulrowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne V (182) Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób

Bardziej szczegółowo

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr 1 Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania 1 2 3 4 5 6 9110 Protezy kończyn dolnych 9111 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy 1. 9111.01 Protezowa wkładka do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty ortopedyczne 1 2 3 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy* 9111 1. 9111.01 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit cen Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 9110

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ WYKAZ WYROBÓW KODÓW MEDYCZNYCH I LIMITÓW WYDAWANYCH NFZ PRODUKTÓW NA ZLECENIE ORTOPEDYCZNYCH, WG. ROZPORZĄDZENIA ZGODNYCH MINISTRA Z ROZPORZĄDZENIEM ZDROWIA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 R MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Grzegorz Benke Poradnia Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

DΠOZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku.

DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. Funkcja œ_ wiadczenia KOD* Œ_RODKA 5.2.2 36.18 9111.01 PO Protezowa wk³%adka do buta uzupe³%niaj¹%ca stopê%po amputacji palców 5.2.2 36.18 9111.01.N PO Naprawa:

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Za cznik do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych KODY NFZ Lp. Kod wg rozporządzenia MZ Nazwa przdmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wg rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 204 14099 Poz. 1986 1986 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zak adach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych

Protezy kończyn dolnych Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Protezy kończyn dolnych Limit ceno wy % refund acji Okres użytkowania A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 raz na

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Protokół Nr 78/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata. Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912

2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata. Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912 Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912 Załącznik nr 2 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH 1. Materiały do wypełnień tymczasowych typu fleczer i tlenek cynku. 2. Cementy podkładowe na bazie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Zaopatrzenie Ortopedyczne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w rozporządzeniach.

się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w rozporządzeniach. Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: 1 Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób obj tych ochronà

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REHASUV ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator

REHASUV ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator REHASUV pionizator pionizator Lekki, bardzo mobilny i wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów pionizator dynamiczny. Standardowo wyposażony w składane siodełko, z którego można skorzystać w każdej chwili.

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

ORTEZY STAWU BARKOWEGO

ORTEZY STAWU BARKOWEGO ORTEZY STAWU BARKOWEGO to grupa ortez stabilizujących i odciążających staw ramienny i barkowo-obojczykowy, a w części modeli także staw łokciowy, ramię i przedramię. Ortezy A-KOB, A-SOB-02 i A-SOB-03 utrzymują

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

Emilia Mikołajewska ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE

Emilia Mikołajewska ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE Emilia Mikołajewska N eurorehabilitac)a ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE dr Emilia Mikołajewska Neurorehabilitacia ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści W stę p... 9 Problem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. Dz.U.09.139.1141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII (wypełnia lekarz specjalista odpowiedni dla schorzenia)

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII (wypełnia lekarz specjalista odpowiedni dla schorzenia) (pieczątka instytucji kwalifikującej) KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII (wypełnia lekarz specjalista odpowiedni dla schorzenia) Imię i nazwisko... Data urodzenia...waga...wzrost... Adres....

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Kończyny Dolne. Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X. Zastosowanie: www.reh4mat.com.

Kończyny Dolne. Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X. Zastosowanie: www.reh4mat.com. Kończyny Dolne Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X po przebytych urazach stawu kolanowego, niewymagających unieruchomienia stawu kolanowego (skręcenia

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" realizowany w 2014 r. MODUŁ I OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Pilotażowy program Aktywny samorząd realizowany w 2014 r. MODUŁ I OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ Pilotażowy program "Aktywny samorząd" realizowany w 2014 r. PCPR w Toruniu informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 21 stycznia 2014 r. dokument pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Część P: Wyroby medyczne wykonywane seryjnie. L.p. wg projektu. Nazwa wyrobu Proponowana zmiana zapisu Uzasadnienie

Załącznik 1. Część P: Wyroby medyczne wykonywane seryjnie. L.p. wg projektu. Nazwa wyrobu Proponowana zmiana zapisu Uzasadnienie Ó Ó ź ń ł ą ó ó ż śó ł ł Ć ą ę ź ó ł ę ó ś ż ł ż ł ł łó ż ś ń ż ą ś śóż ł ż ś ę ó ó ć ę ó ą ż ó ę śó ą ę ą ż ż ł ś ń ż ę ź ł ść ż ó ż ż ó ż ó ó ś ł ś łą ł ż ęł ó ą ą ą ę ć ó ę ż ś ł ą ł ż ó ł ę łą ą ł

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ 1. Aparat korekcyjny palucha koœlawego, orteza palucha koœlawego Stosowany jako zaopatrzenie nocne, koryguje koœlawe ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrêbie stawu œródstopno- paliczkowego

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia

Cykl kształcenia 014-017 SYLABUS Nazwa przedmiotu Zaopatrzenie ortopedyczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok

INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok INTERRISK ubezpieczenie 42 zł / rok CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Suma ubezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku 14000 zł Suma ubezpieczenia przypadku śmierci

Bardziej szczegółowo

Jurmarmed Kuklińscy Spółka Jawna Ul. Mickiewicza 31 lokal 13 60-835 Poznań lokal w przychodni NZOZ. tel. 61 224 10 10 tel. kom.

Jurmarmed Kuklińscy Spółka Jawna Ul. Mickiewicza 31 lokal 13 60-835 Poznań lokal w przychodni NZOZ. tel. 61 224 10 10 tel. kom. 1 Katalog-A4-2.indd 1 2014-04-17 13:17:08 O Nas Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty sprzętu medycznego jaką ma do zaoferowania nasz Sklep Medyczny oraz do skorzystania z wypożyczalni sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie.

Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

PARAPION ACTIVE. pionizator statyczny

PARAPION ACTIVE. pionizator statyczny PARAPION ACTIVE pionizator statyczny pionizator statyczny Pionizator statyczny TM umożliwia pełną pionizację pacjenta i daje możliwość samodzielnego przemieszczania się. Otwiera to nowe horyzonty i przełamuje

Bardziej szczegółowo

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ ZADANIE

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ ZADANIE OBSZAR Obszar A Likwidacja bariery transportowej MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ ZADANIE MAKSYMALNA KWOTA FORMY I ZAKRES POMOCY UDZIAŁ WŁASNY DOFINANSOWANIA ADRESAT

Bardziej szczegółowo

Leszek Magiera KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY

Leszek Magiera KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY Leszek Magiera KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY A U T O M A S A Ż Leszek Magiera KLASYCZNY MASAŻ LECZNICZY Teoria i praktyka Automasaż Wydanie II poprawione i uzupełnione BIO-STYL KRAKÓW 2012 SPIS TREŚCI Przedm

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

KOTEK I ZALECANY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator

KOTEK I ZALECANY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator Pionizator KOTEK I TM powstał z myślą o przedniej pionizacji dzieci, u których dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiają samodzielne przyjmowanie pozycji stojącej. Pionizacja przyczynia się do zdobywania

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne 184 zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U.04.276.2739 2005.03.30 zm. Dz.U.05.41.396 1

Dz.U.04.276.2739 2005.03.30 zm. Dz.U.05.41.396 1 Dz.U.04.276.2739 2005.03.30 zm. Dz.U.05.41.396 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dni 17 grudni 2004 r. w sprwie szczegółowego wykzu wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi i środków

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości

OFERTA. Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości 1 OFERTA Signal Iduna Polska ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży pracowników Fundacji Skarbowości Ubezpieczający: Ubezpieczony: Fundacja Skarbowości Dzieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dni 17 grudni 2004 r. w sprwie szczegółowego wykzu wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziłu włsnego świdczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

LIFTER. pionizator statyczny

LIFTER. pionizator statyczny pionizator statyczny pionizator statyczny Pionizator statyczny TM jest nowoczesnym urządzeniem rehabilitacyjnym. Pozwala pacjentowi na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu. Możliwe jest to dzięki

Bardziej szczegółowo