Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, Kraków,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org"

Transkrypt

1 OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności wyrobów medycznych; Bieżąca realizacja wniosków na zaopatrze (brak kolejkowania); Ogranicze biurokracji; Podsie jakości refundowanych produktów (wyższe limity cenowe, możliwość zwrotu); Wzrost konkurencyjności (możliwość wyboru produktów o zróżnicowanej ce i jakości, możliwość zwrotu sprzętu niskiej jakości); Wprowadze wypożyczalni; Dostęp do nowych technologii; Eliminacja błędów przy zaopatrywaniu chorych. Konsekwencje finansowe: Ogranicze ryzyka nadużyć w wyniku wprowadzenia minimalnej, ale powszechnej dopłaty pacjenta; Wzrost wydatków NFZ na środki pomocnicze o ok. 32% czyli o zł oraz na zaopatrze ortopedyczne o ok. 218% czyli o zł; Analiza uwzględnia oszczędności, które zostaną poczynione przez NFZ dzięki uszczelniu systemu w wyniku wprowadzenia współpłacenia na wszystkie produkty wymienione w obywatelskim projekcie rozporządzenia, a że wprowadzenia na wybrane produktu wypożyczalni. Analiza finansowa zakłada wzrost wydatków NFZ o dodatkowe 5% w wyniku postępujących zmian demograficznych w Polsce. Analiza uwzględnia oszczędności wynikających z racji szerszego dostępu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zmjsze liczby hospitalizowanych osób). Projekt uwzględnia możliwości finansowe NFZ; Przepisy uzupełniające: Obligatoryjne powoła przy wojewódzkich oddziałach NFZ komisji specjalistów (odrębnych dla ortopedii i dla środków pomocniczych) odpowiedzialnych za analizowa bieżącej sytuacji na rynku refundowanych wyrobów medycznych, przyspiesza refundacji w indywidualnych przypadkach oraz przyjmowa i rozpatrywa zażaleń; Wprowadze okresu próbnego (2 tygod), po którym przysługuje świadczeniobiorcy prawo do dokonania bezwarunkowego zwrotu sprzętu ( dotyczy zaopatrzenia cyklicznego, comiesięcznego); Proponowane rozwiązania mają na celu ogranicze występowania sytuacji, w których chorzy używają właściwego wyrobu bądź produktu odpowiadającego użytkownikowi pod względem jakości; Wprowadze wypożyczalni sprzętu (np. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule łokciowe, trójnogi, czwórnogi). Projekt do pobrania na stro: Kont: Józef Góralczyk, Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, tel , 1

2 Projekt obywatelski - czerwiec 2013 roku Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Załącznik nr.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne z określem limitów ich finansowania ze środków publicznych i udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania, a że limity cen ich napraw, Lp. Nazwa wyrobu medycznego/środka pomocniczego Sposób finansowania Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny Okres użytkowania Limit ceny Wskazania medyczne do wystawiania zlecenia Warunki realizacji Protezy kończyn dolnych A. Wyroby medyczne wykonane indywidual (na zamówie) po amputacji w obrębie stopy* 1. Protezowa wkładka do buta uzupełniającego stopę po amputacji palców- do zwykłego obuwia 10% bezpłat raz na 2 lata 200 zł (+60) 2. Proteza uzupełniająca stopę Amputacja w obrębie stopy Lekarze upoważni do wystawiania zleceń na wyda przedmiotów ortopedycznych ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej 10% bezpłat raz na 2 lata 700 zł (+220) Limit cen napraw - 30% limitu ceny 3. Proteza ostateczna po amputacji w 10% bezpłat raz na 3 lata 2500 zł (+1720) 2

3 obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym B. Protezy kończyn dolnych wykonane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie podudzia. 4. Proteza podudzia tymczasowa 10% bezpłat Jednorazowo przed zaopatrzem w protezę ostateczną 1400 zł (+800) 5. Proteza podudzia ostateczna skorupowa (konwencjonalna) ortopeda, chirurg, Amputacja w obrębie lekarz rehabilitacji 10% bezpłat raz na 3 lata 2500 zł (+1640) podudzia medycznej 6. Proteza podudzia ostateczna modularna 10% bezpłat raz na 3 lata 3750 zł (+2250) 3

4 7. Proteza podudzia z tulejką udową skorupowa modularna 10% bezpłat raz na 3 lata 3200 zł (+1700) 4000 zł (+2500) Proteza podudzia wyrównująca skróce kończyny dolnej Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia 10% bezpłat 10% bezpłat 10% bezpłat raz na 3 lata u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm jeżeli można wyrównać obuwiem ortopedycznym raz w okresie użytkowania protezy raz w okresie użytkowania protezy 2500 zł (+1000) 600 zł 1600 zł dorozwój kończyny dolnej Proteza tymczasowa podudzia Proteza ostateczna podudzia C. Protezy kończyn dolnych wykonane indywidual (na zamówie) po amputacji w obrębie uda. 11. Proteza uda tymczasowa 10% bezpłat jednorazowo przed zaopatrzem w protezę ostateczną 1800 zł (+800) Amputacja w obrębie uda ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji 4

5 12. Proteza uda ostateczna skorupowa (konwencjonalna) 10% bezpłat raz na 3 lata 3500 zł (+1900) Proteza uda modularna Protezowe wyrówna skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda Wymiana leja w protezie tymczasowej uda Wymiana leja w protezie ostatecznej uda 10% bezpłat raz na 3 lata 7000 zł (+4200) 10% bezpłat raz na 3 lata 4000 zł (+2800) 10% bezpłat 10% bezpłat raz w okresie użytkowania protezy potwierdzone wskazaniami medycznymi raz w okresie użytkowania protezy potwierdzone wskazaniami medycznymi 900 zł zł Niedorozwój kończyny dolnej Zaopatrze w protezę tymczasową uda Zaopatrze w protezę ostateczną uda 5

6 D. Protezy kończyn dolnych wykonywane indywidual ( na zamówie) po wyłuszczeniu w stawie biodrowym Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym 10% bezpłat 5500 zł (+2500) raz na 3 lata 10% bezpłat zł (+7000) Amputacja lub wyłuszcze w stawie biodrowym Amputacja lub obustronne wyłuszcze w stawie biodrowym ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej 6

7 19. Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym 10% bezpłat raz w okresie użytkowania potwierdzone wskazaniami medycznymi 3000 zł (+1900) Zaopatrze w protezę ostateczną z koszem biodrowym E. Protezy kończyn górnych wykonane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie ręki. 20. Proteza kosmetyczna po amputacji w obrębie ręki 10% bezpłat raz na 3 lata 900 zł (+530) Amputacja w obrębie ręki ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej F. Protezy kończyn Górnych wykonywane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie przedramienia Proteza kosmetyczna przedramienia Proteza robocza przedramienia z końcówką roboczą 10% bezpłat 1400 zł (+850) ortopeda, chirurg, Amputacja w obrębie raz na 3 lata lekarz rehabilitacji przedramienia 10% bezpłat 6000 zł (+4200) medycznej G. Protezy kończyn górnych wykonane indywidual ( na zamówie) po amputacji w obrębie ramienia Proteza kosmetyczna ramienia Proteza robocza ramienia z końcówką roboczą 10% bezpłat 6000 zł (+4900) ortopeda, chirurg, Amputacja w obrębie raz na 3 lata lekarz rehabilitacji ramienia 10% bezpłat 9000 zł (+6400) medycznej 7

8 Proteza kosmetyczna po amputacji całej kończyny górnej, lub po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego Proteza robocza po amputacji całej kończyny górnej lub po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego z końcówką roboczą oraz zawieszem 10% bezpłat 7000 zł (+5400) Amputacja w obrębie ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym 10% bezpłat zł (+12200) H. Ortezy kończyn dolnych wykonane indywidual.(na zamówie) Dynamiczna orteza stopy typu DAFO Orteza stawu skokowego typu AFO lub GRAFO 10% bezpłat 450 zł (+200) raz na 3 lata 10% bezpłat 600 zł (+240) Koślawość lub szpotawość, brak kontroli nerwowo mięśniowej, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe Wiotki lub spastyczny dowład kończyny, stabilność stawu skokowego, końskoszpotawa deformacja stopy Ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 8

9 Orteza na całą kończynę dolną stabilizująca staw skokowy i kolanowy typu KAFO Orteza obejmująca obręcz biodrową i stabilizująca stawy skokowe, kolanowe i biodrowe typu HKAFO Orteza reciprokalna krocząca typ RGO Orteza odciążająca całą kończynę dolną 10% bezpłat 2000 zł (+1000) 10% bezpłat 2500 zł (+1500) 10% bezpłat 33. Pionizator 10% bezpłat raz na trzy lata dla dzieci do 18 roku życia 8000 zł 10% bezpłat raz na 3 lata 1800 zł (+900) Raz na 3 lata dzieci do 18 roku, raz na 5 lat 5500 zł (+2500) Choroba Heinego- Medina, przepuklina oponowo rdzeniowa, mózgowe poraże dziecięce, koślawość i szpotawość st. kolanowego, staw rzekomy, uszkodzenia ortopedyczne o różnej etiologii Przepuklina oponowo rdzeniowa, mózgowe poraże dziecięce, dystrofia mięśniowa Dystrofia mięśniowa, poraże kończyn dolnych, przepuklina oponowo rdzeniowa Poraże kończyny dolnej, staw rzekomy, uszkodzenia ortopedyczne różnej etiologii Przepuklina oponowo rdzeniowa, mózgowe poraże dziecięce, dystrofia mięśniowa, urazy ortopedyczne 9

10 I. Wyposaże dodatkowe do ortez kończyn dolnych. Pas biodrowy z szyną Ortopeda, neurolog, % bezpłat 300 zł (+100) lub szynami Dysfunkcja kończyn chirurg, reumatolog, raz na 3 lata dolnych lekarz rehabilitacji 35. Kosz biodrowy 10% bezpłat 450 zł (+120) medycznej J. Ortezy kończyn dolnych produkowane seryj (z wyłączem opasek elastycznych) 36. Orteza sztywna i półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę 200 zł (+60) Orteza stawu kolanowego z 37. ruchomym stawem kolanowym i regulacją konta zgięcia raz na 3 lata Orteza stawu kolanowego na goleń i udo z regulacją zakresu ruchomości Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia 400 zł (+150) Ortopeda, neurolog, Dysfunkcja kończyn dolnych chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 800 zł (+150) 10

11 regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym 900 zł (+150) Orteza jednostronna lub obustronna uruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kontem zgięcia lub odwodzenia Szyna typu Saint- Germaina Szyna typu Denisbrowna z obuwiem Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 30% 1600 zł (+600) 10% bezpłat 10% bezpłat 10% bezpłat Według wskazań medycznych dla dzieci do 5 roku życia Według wskazań medycznych dla dzieci do 3 roku życia Według wskazań medycznych dla dzieci do 2 roku życia 50 zł (+25) 150 zł (+50) 400 zł (+80) K. Ortezy kończyn górnych wykonywane indywidual.(na zamówie) 44. Orteza na rękę i przedramię 10% bezpłat raz na 3 lata 300 zł (+187) Dysfunkcja kończyn górnych Ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji 11

12 Orteza medycznej 45. przedramiennoramienna z ujęciem ręki lub bez 10% bezpłat 450 zł (+90) L. Ortezy kończyn górnych wykonywanych seryj (z wyłączem opasek elastycznych). Orteza ręki stabilizująca lub 46. korygująca (z wyłączem 200 zł Dysfunkcja ręki aparatów Stacka i Capenera) 47. Orteza na rękę i 150 zł (+37) przedramię Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez z regulacją zgięcia bez regulacji zgięcia Orteza na ramię i bark (z wyłączem temblaków) Orteza odwodząca staw barkowy z regulacją konta odwiedzenia i zgięcia 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na 3 lata 750 zł (+250) 400 zł (+150) 800 zł (+200) 1500 zł (+400) Dysfunkcja kończyny górnej Dysfunkcja stawu barkowego Stany pourazowe, pooperacyjne stawu barkowego, zespoły bólowe barku M. Gorsety ortopedyczne wykonywane indywidual.(na zamówie) 51. Gorset odciążająco stabilizujący 10% bezpłat raz na 3 lata 1000 zł (+200) Dysfunkcja kręgosłupa Ortopeda, neurolog, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej ortopeda, neurolog, neurochirurg, onkolog, lekarz rehabilitacji 12

13 Gorset stabilizujący Jewetta Gorset korekcyjny do leczenia skolioz Wysoka sznurówka ortopedyczna 10% bezpłat 10% bezpłat 10% bezpłat Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych raz w trakcie leczenia złamania Nie częściej niż raz na 6 m-cy dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego 500 zł (+260) Złama 2200 zł (+1100) kręgosłupa w odcinku piersiowym Lecze skolioz o kącie skrzywienia od 20 do 40 stopni medycznej ortopeda, lekarz rehabilitacji medycznej 750 zł (+250) Dysfunkcja kręgosłupa ortopeda, neurolog N. Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryj Gorset stabilizująco uruchamiający Wysoka sznurówka półsztywna Pas stabilizujący lędźwiowo krzyżowy Sznurówka półgorsetowa 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na 3 lata 300 zł (+50) 700 zł (+200) 70 zł (+30) 180 zł (+40) Dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazów Zmiany zwyrodniowe odcinka lędźwiowego, dyskopatia, rehabilitacja pooperacyjna Dysfunkcja odcinka piersiowo lędźwiowo krzyżowego kręgosłupa W silnych zespołach bólowych spowodowanych zmianami zkształcającymi lub zwyrodniowymi ortopeda, neurolog, neurochirurg, onkolog, reumatolog lekarz rehabilitacji medycznej 13

14 59. Kołrz stabilizujący sztywny 90 zł (+15) Dysfunkcja kręgosłupa szyjnego Kołrz ortopedyczny półsztywny Półgorsetowa orteza szyjna 35 zł (+15) 340 zł (+45) Zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnego Złama kompresyjne i skręce kręgów, złama patologiczne, odciąże i uruchomie kręgosłupa O. Obuwie ortopedyczne wykonywane indywidual.(na zamówie) But na stopę o różnym zkształceniu But wyrównujący skróce kończyny dolnej But po amputacji k. d. w obrębie stopy But ze strzemiem do ortezy But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę 30% 10% bezpłat dla dzieci do ukończenia 18 roku życia raz na rok 260 zł (+105) P. Wyroby medyczne wykonywane seryj 325 zł (+115) 325 zł (+170) ortopeda, neurolog, medycznej Kryteria przyznawania reumatolog, chirurg, zgod z opisem** lekarz rehabilitacji 260 zł (+50) 260 zł (+105) 14

15 Pończocha po amputacji w obrębie stopy Pończocha kikutowa po amputacji podudzia Pończocha kikutowa po amputacji uda Majteczki po wyłuszczeniu w stawie biodrowym Pończocha kikutowa po amputacji przedramienia Pończocha kikutowa po amputacji ramienia 10% bezpłat raz na rok 220 zł (+202) Amputacja w obrębie kończyny dolnej ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji leczniczej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 10% bezpłat 240 zł (+222) 10% bezpłat 240 zł (+223) 10% bezpłat 360 zł (+330) 10% bezpłat 180 zł (+168) 10% bezpłat 120 zł (+112) 73. Pończocha kikutowa po pełnej amputacji kończyny górnej 10% bezpłat 144 zł (+134) 74. Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny 10% bezpłat 90 zł (+30) Przepuklina pachwinowa jednostronna Chirurg 15

16 75. Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny 10% bezpłat 140 zł (+40) Przepuklina pachwinowa obustronna 76. Pas brzuszny 10% bezpłat 140 zł (+40) Przepuklina powłok jamy brzusznej Poduszka przeciwodleżynowa Materac przeciwodleżynowy 30% 30% raz na 2 lata 150 zł (+50) 800 zł (+250) Paraplegia, tetraplegia, do stałego użytkowania podczas siedzenia, lub leżenia 79. Kula łokciowa 30% 30 zł (+8) Trwała dysfunkcja chodu ortopeda, chirurg, 80. neurochirurg, neurolog, Kula łokciowa z raz na 3 lata Zaburze czynności reumatolog, geriatra, podparciem na 30% 140 zł (+110) chwytnej ręki lekarz rehabilitacji przedramieniu medycznej, lekarz podstawowej opieki 81. Kula pachowa 30% 40 zł (+18) zdrowotnej, felczer Trwała dysfunkcja chodu Trójnóg albo zł ubezpieczenia % czwórnóg ( ) zdrowotnego Laska dla widomych (biała) Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodze 10% bezpłat raz na 6 miesięcy 70 zł (+30) Osoby widome i dowidzące 30% raz na 5 lat 300 zł (+60) Trwała dysfunkcja chodu 16

17 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążem tułowia, (z wyłączem jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator) Pionizator dla dzieci (z wyłączem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny) 10% bezpłat raz na 3 lata 600 zł 10% bezpłat raz na 5 lat zł Dla dzieci od 3 roku do ukończenia 18 roku życia wymagających wspomagania chodu z odciążem tułowia, umożliwiający przemieszcza się Dla dzieci od 3 do 18 roku życia wymagających pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych ortopeda dziecięcy, neurolog dziecięcy, lekarz rehabilitacji medycznej 87. Wózek inwalidzki ręczny 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+200) Trwałe ogranicze samodzielnego chodzenia Wózek inwalidzki dziecięcy Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół składany, dla osób samodziel poruszających się na wózku 10% bezpłat raz na 3 lata 900 zł (+200) 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+600) Trwałe ogranicze samodzielnego chodzenia dla dzieci od 3 do ukończenia 18 roku życia Trwałe ogranicze samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych samodziel poruszających się na wózku ortopeda, chirurg, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 17

18 90. Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+400) Dla osób dorosłych przy rozległych porażeniach i dowładach kończyn i tułowia wymagających stabilizacji pleców i głowy 91. Wózek inwalidzki dziecięcy stabilizujący plecy i głowę 10% bezpłat raz na 3 lata zł (+200) Dla dzieci od 3 do 18 roku życia przy porażeniach i dowładach trzy lub cztero kończynowych 92. Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę 10% bezpłat raz na 2 lata 900 zł (+200) Dla dzieci od 3 do 18 roku życia przy schorzeniach umożliwiających samodzielne utrzyma prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy ortopeda, onkolog, chirurg, neurolog, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej 93. Pełzak do raczkowania 10% bezpłat raz na 2 lata 130 zł (+16) Niedowłady mięśniowe u dzieci Nie 18

19 Załącznik nr.2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze z określem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji. Sposób finansowania Warunki realizacji Lp. Środki pomocnicze Wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny Okres użytkowania Limit ceny Wskazania medyczne do wystawiania zlecenia Lekarze upoważni do wystawiania zlecenia 1.* Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widze i zapobiegające znużeniu oka 10% bezpłat dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji Tabela* Lekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki 19

20 a) Soczewki do bliży 10% bezpłat dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji Tabela* b) Soczewki do dali 10% (-20%) 10% bezpłat 10% (-20%) dorośli raz na 2 lata dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji dorośli raz na 2 lata Tabela* Tabela* Tabela* Wady wzroku wymagające korekcji c) Soczewki pryzmatyczne 10% bezpłat zgod z zaleceniami lekarza Tabela* w okresie leczenia zeza d) Soczewki dwuogniskowe 10% (-20%) dzieci i młodzież do 18 roku życia zgod z zaleceniami lekarza, każdorazowo w razie zmiany korekcji Tabela* Dzieci i młodzież do 18 roku życia zgod z zaleceniami lekarza 10% (-20%) dorośli raz na 2 lata Tabela* Stan zdrowia całkowicie umożliwiający dokonywa zmiany okularów 20

21 2. Soczewki kontowe lecznicze Twarde 10% (-20%) raz na 2 lata 600 zł (+100) Miękkie 195 zł (+45) 3. Obturatory dla dzieci 10% bezpłat raz na 2 lata 13zł (+3) Przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącz z afakią) Dzieci zezujące z dowidzem jednego oka Pomoce optyczne dla dowidzących: a) Lupa 10% bezpłat b) c) lunety, w tym monookulary okulary lornetkowe do bliży i dali 104 zł (+24) 10% bezpłat jeden środek zł (+420) pomocniczy raz 10% bezpłat na 5 lat zł (+300) d) okulary lupowe 10% bezpłat 546 zł (+126) a) b) Proteza oka wykonana indywidual dla dzieci i młodzieży Proteza 10% bezpłat dzieci i młodzież do 18 roku życia w okresie wzrostu epiproteza 910 zł (+210) Proteza oka wykonana indywidual dla dorosłych 10% bezpłat raz na 5 lat Proteza epiproteza 910 zł (+210) Umożliwie osobom dowidzącym obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich 780 zł (+180) Zapobiega prawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne, uszkodzenia oczodołu, zkształcenia 780 zł (+180) powiek, worka spojówkowego i oczodołu 21

22 6. a) b) Aparat(y) słuchowy na przewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu Wkładka uszna wykonana indywidual dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki 10% raz na 3 lata (- 2) 30% dorośli raz na 5 lat dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki 10% raz na 5 lat 30% dorośli raz na 5 lat 10% bezpłat Dzieci i młodzież w okresie wzrostu każdorazowo zgod z zaleceniami lekarza aparat na przewodnictwo powietrza 2500 zł (+1000) aparat na przewodnictwo powietrza 1000 zł (+200) aparat na przewodnictwo kostne 2000 zł (+500) aparat na przewodnictwo kostne 1700 zł (+200) 80 zł (+20) Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej Wady słuchu powodujące ogranicze w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowa dotyczy osób czynnych zawodowo Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej Wady słuchu powodujące ogranicze w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowa dotyczy osób czynnych zawodowo Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Kontynuacja lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 22

23 10% bezpłat dorośli raz na 5 lat 70 zł (+20) Wady słuchu powodujące ogranicze w komunikowaniu się na drodze słuchowej 10% bezpłat dzieci do 18 roku życia zgod z zaleceniami lekarza raz na miesiąc 300 zł Lecze cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej Lekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii Lekarz specjalista diabetologii 7. Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych co najmj 10 sztuk 10% bezpłat młodzież do 26 roku życia zgod z zaleceniami lekarza raz na miesiąc 300 zł Lecze cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej Lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lekarz specjalista diabetologii Bezprzewodowe systemy radiowe wspomagające słysze (system FM, system cyfrowy) Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamien kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt. 10% bezpłat kobiety ciężarne zgod z zaleceniami lekarza raz na miesiąc 300 zł 50% raz na 5 lat (-5) zł 30% raz na miesiąc 156 zł (+36) Kobiety ciężarne zgod z zaleceniami lekarza Wady słuchu powodujące utrudnia lub ogranicze w nabywaniu języka i naukę szkolną dzieciom i młodzieży do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki Schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych, trzyma moczu Lekarz specjalista I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista położnictwa i ginekologii Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Chirurg Lekarz ze specjalizacją I 23

24 stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Chirurg 10. Cewniki urologiczne do 6 sztuk 10% (-20) raz na miesiąc 30 zł (+7) Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego Lekarz ze specjalizacją 1 stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub dziecięcej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer 11. a) Cewniki urologiczne jednorazowe do 180 sztuk miesięcz 10% (-20%) zgod z zaleceniami lekarza 1,05 zł za 1 sztukę (+0,24) Stany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedj do wskazań lekarskich Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Chirurg Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki 24

25 b) Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk miesięcz 10% bezpłat zgod z zaleceniami lekarza 1,05 zł za 1 sztukę (+0,24) Schorzenia wymagające stosowania oddechu wspomaganego w warunkach domowych zdrowotnej Felczer Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc Chirurg Lekarz ze specjalizacja I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Fe l c z e r Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz specjalista anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej 12. Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcz 30% raz na miesiąc 8,50 zł za 1 sztukę (+2) Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych Chirurg Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej Lekarz podstawowej opieki 25

26 zdrowotnej Felczer a) Pas do zbiornika na kał 10% bezpłat raz na rok 39 zł (+9) Stomia na jelicie cienkim Chirurg b) Worki wymienne do pasa w ilości do 90 sztuk Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: - jelicie cienkim (ileostomii) - jelicie grubym (kolostomii) - układzie moczowym (urostomii) Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcz 10% bezpłat raz na miesiąc 13 zł (+3) Stomia na jelicie grubym 10% bezpłat raz na miesiąc 520 zł (+120) Ileostomia 390 zł (+90) Kolostomia 630 zł (+150) Urostomia 10% bezpłat raz na miesiąc 160 zł (+40) Nefrostomia 30% raz na miesiąc 1,5 zł za szt. Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer Chirurg Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a w przypadku urostomii że lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej Lekarz specjalista nefrologii Chirurg Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer onkolog, neurolog, urolog, chirurg, geriatra, ginekolog, lekarz podstawowej opieki 26

27 lub zamien pieluchomajtki do 60 szt. lub zamien wkłady anatomiczne (urologiczne) do 60 szt. 1,5 zł za szt. 1 zł za szt. (-0,5 zł) guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne (pęcherzowopochwowe, pęcherzowopochwowo-odbytnicze, pochwowo-odbytnicze), trzyma stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych Neurogenne i neurogenne trzyma moczu w stopniu średnim zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 17. Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcz (+30) 30% raz na miesiąc 1,5 zł za szt. Dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia: - z głębokim upośledzem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii, - w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z onkolog, neurolog, urolog, chirurg, geriatra, ginekolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego 27

28 18. lub zamien pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcz (+30) Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem 1,5 zł za szt. 10% bezpłat raz na rok 130 zł (+30) zaburzeniami mikcji zwieraczy, - z wadami rozwojowymi: przepuklinami oponowordzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowam pęcherza Neurogenne i neurogenne trzyma moczu w stopniu ciężkim Nowotwór krtani lub uraz albo duszność pochodzenia krtaniowego Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Chirurg 28

29 19. Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) 10% bezpłat raz na 5 lat zł (+360) Nowotwór lub uraz krtani Lekarz specjalista I stopnia w dziedzi otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Chirurg 20. Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego 10% (-20%) raz na 5 lat 2.730zł (+630) Obturacyjny bezdech senny Lekarz ze specjalizacją i stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc 21. Inhalator dyszowy - nebulizator (generator aerozolu) 10% bezpłat raz na rok 156 zł (+36) - sprężarka powietrza 10% bezpłat raz na 5 lat 780 zł (+180) 22. Proteza piersi 10% bezpłat raz na 2 lata 325 zł (+75) Mukowiscydoza Amputacja piersi w następstwie zmian nowotworowych, wad rozwojowych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Chirurg 29

30 Peruki (jeden środek pomocniczy): raz na rok - z włosów sztucznych 10% bezpłat 325 zł (+75) - z włosów naturalnych 10% (-20%) 780 zł (+180) W przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby Pas przepuklinowy: 78 zł (+18) W przypadku kiedy stan jednostronny 10% bezpłat raz na rok zdrowia pozwala na wykona operacji obustronny 130 zł (+30) 25. Pas brzuszny 10% bezpłat raz na rok 130 zł (+30) 26. Poduszka przeciwodleżynowa 10% (-20%) raz na 2 lata 130 zł (+30) W przypadku kiedy stan zdrowia pozwala na wykona operacji, przy opuszczeniu trzewi, rozległe przepukliny pooperacyjne Paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej Lekarz specjalista hematologii Lekarz ze specjalizacją I stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii lub lekarz specjalista dermatologii i wenerologii Chirurg Chirurg Chirurg Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej 30

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Tabele uszczerbku na zdrowiu

Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu TABELE USZCZERBKU NA ZDROWIU Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu I. Postanowienia ogólne 1 2 3 4 Tabele norm procentowego

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej Załącznik do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego LUX MED dla Firm Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych Pakiet Twoja Opieka Kompleksowa F2U_J1_KOM Zakres opieki medycznej Dostęp do Placówek medycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI WORLD I SPORT

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI WORLD I SPORT SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI WORLD I SPORT 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (dalej SWU) stosuje się do umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna uroginekologia

Nowoczesna uroginekologia KWARTALNIK Poradnik dla pacjentów z OAB ISSN 17332826 Nr 2(53) 2015 cena: 9,50 zł (w tym 5% VAT) Zdiagnozowana choroba co dalej? W trosce o dobro seniorów Senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błędowski

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI

REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI REHABILITACJA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU I JEJ WYNIKI Liliana Jędrzejec, Mateusz Pelc, Paweł Kalinowski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się:

1. Definicje. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się: Szczególne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego pobytu z dnia 01.09.2014 1. Definicje Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się: 1) amatorskie uprawianie

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zakres usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań,

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2013-03-26

Warszawa dn. 2013-03-26 Warszawa dn. 2013-03-26 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń

Bardziej szczegółowo

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o.

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek

Bardziej szczegółowo

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia Wariant VIP Indywidualny Opiekun Pacjenta Każdemu posiadaczowi VIP pakietu zostaje przydzielony Indywidualny Opiekun Pacjenta. Opiekun organizuje badania, konsultacje lekarskie, oraz indywidualnie opiekuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo