2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2004 r.) Dz.U zm. Dz.U Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się limity cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 3. Ustala się limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2) 1) 2) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439). Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 85, poz. 786), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓśNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania Protezy kończyn dolnych 9111 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po 140 zł amputacji palców 2. Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z 480 zł tworzywa 3. Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: 780 zł skórzana albo z tworzywa Protezy kończyn dolnych 9112 przy amputacji w obrębie podudzia 4. Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub 900 zł Syme'a: skórzana albo z tworzywa Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką zł uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 6. Proteza podudzia tym: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 600 zł Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa, albo 860 zł modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem pierwszorazowo po amputacji, zaleceniem

3 skokowym albo stopa typu SACH Protezy kończyn dolnych 9113 przy amputacji w obrębie uda Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa zł, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda tym: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH zł pierwszorazowo po amputacji, zaleceniem Proteza uda: drewniana albo z tworzywa, z zawieszeniem zł lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa, albo goleń ze skóry albo z zł drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych zł materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda szczudłowa 470 zł Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w 9114 obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym) Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH zł

4 Proteza tym przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze zł stawem skokowym albo stopa typu SACH Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: zł skórzany albo z tworzywa, z uchwytami dla kończyn górnych Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym zł albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez WyposaŜenie dodatkowe 9115 do protez kończyn dolnych Pończocha kikutowa - przy 12 sztuk na amputacji w obrębie stopy kaŝdą kończynę Pończocha kikutowa - przy amputacji podudzia Pończocha kikutowa - przy amputacji uda Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych 9120 Protezy kończyn górnych Proteza kosmetyczna części ręki Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa , z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana 12 sztuk na kaŝdą kończynę 12 sztuk na kaŝdą kończynę 12 sztuk 370 zł 550 zł 650 zł 650 zł pierwszorazowo po amputacji, zaleceniem 18 zł raz na 1 rok 18 zł raz na 1 rok 17 zł raz na 1 rok 30 zł raz na 1 rok

5 albo z tworzywa, z tulejką ramienia, z dłonią protezową Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z zł tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim zł pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa, lej ze zł skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana zł albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z zł miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza robocza zł mechaniczna części ręki Proteza robocza mechaniczna zł przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem Proteza robocza mechaniczna ramienia: z zł dłonią protezową, z zawieszeniem Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: zł z dłonią protezową, z zawieszeniem WyposaŜenie dodatkowe 9121 do protez kończyn

6 górnych Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak zł wieloczynnościowy albo hak dwudzielny Pończochy kikutowe - przy 12 sztuk na zł raz na 1 rok amputacji przedramienia kaŝdą kończynę Pończochy kikutowe - przy amputacji ramienia Pończochy kikutowe - przy pełnej amputacji kończyny górnej Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne Aparat korekcyjny palucha koślawego Aparaty odciąŝającokorekcyjne dla palców stóp Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem spręŝynowym lub bez Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy Aparat drutowy do kolana z podciągiem spręŝynowym Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem Ŝabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy 12 sztuk na kaŝdą kończynę 12 sztuk na kaŝdą kończynę Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa, ze strzemieniem do buta albo z 8 zł raz na 1 rok 10 zł raz na 1 rok 18 zł 16 zł 240 zł 200 zł 140 zł 50 zł 90 zł 60 zł 360 zł 500 zł

7 sandałem Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa Aparat do kolana odciąŝający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat DAFO Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa Aparat zapobiegający przeprostowi kolana Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa , ze strzemieniem do buta albo z sandałem Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat odciąŝający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa Aparat rotujący stopę: jednoszynowy, spręŝynowy Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowobiodrowy): szynowo opaskowy, z tworzywa Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa, z przegubem 350 zł 450 zł zł 650 zł 250 zł 110 zł 800 zł zł 860 zł 900 zł 200 zł 370 zł 250 zł

8 albo bez Łuska na goleń i stopę: z tworzywa, z przegubem skokowym albo bez WyposaŜenie dodatkowe do aparatów 9131 ortopedycznych na kończyny dolne Pas biodrowy z szyną Niski kosz biodrowy z szyną biodrową Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową Aparaty ortopedyczne na 9140 kończyny górne Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki Aparat utrzymujący wyprost palców Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręcznopalcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka Aparat redresujący staw łokciowy Aparat podpórczostabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera 200 zł 200 zł 270 zł 330 zł 27 zł 105 zł 125 zł 60 zł 75 zł 800 zł 85 zł Aparat korygujący 116 zł

9 niedowład prostowników nadgarstka i palców Aparat korygujący Lamba Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni- Nicella, albo Oppenheimera Aparat na rękę i przedramię wg Engena Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka Aparat uczynniający palce Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami spręŝynowymi prostującymi palce Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem 320 zł 150 zł 113 zł 330 zł 150 zł 125 zł 255 zł 125 zł 140 zł 150 zł 300 zł 370 zł 360 zł 280 zł 600 zł zł

10 szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo spręŝynowy Szyna odwodząca Szyna elewacyjna 9150 Ortezy kończyny dolnej Orteza korekcyjna palucha koślawego Orteza odciąŝającokorekcyjna dla palców stóp Orteza stabilizująca staw skokowy Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem spręŝynowym albo bez Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna) Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy Orteza stopowo-goleniowa Aparat drutowy do kolana z podciągiem spręŝynowym Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem Ŝabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: 250 zł zł 18 zł 16 zł 60 zł 240 zł 200 zł 140 zł 50 zł 500 zł 90 zł 60 zł 360 zł 500 zł 350 zł

11 skórzana albo z tworzywa Orteza do kolana odciąŝająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Łuska na goleń i stopę: z tworzywa z przegubem skokowym albo bez Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa , z przegubem albo bez Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana Orteza redresująca staw kolanowy Orteza rzepki stabilizująca Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa , ze strzemieniem do buta albo z sandałem 450 zł zł 200 zł 250 zł 400 zł 650 zł 250 zł 150 zł zł 100 zł 110 zł 800 zł zł Tutor na całą kończynę 860 zł

12 dolną: skórzany albo z tworzywa, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Orteza rotująca stopę jednoszynowa spręŝynowa Aparat odciąŝający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa Szyna Engelmanna Szyna Saint-Germaina Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami Poduszka Frejki Rozwórka Koszli Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych Pajacyk Grucy Szyna Ortolaniego Szelki Grucy albo Pawlika 9160 Ortezy kończyny górnej Aparat Stacka Orteza korygująca kciuk i wskaziciel Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręcznopalcowych i 200 zł 900 zł 80 zł 25 zł 100 zł 50 zł 35 zł 320 zł 85 zł 110 zł 85 zł 16 zł 100 zł 60 zł 75 zł

13 międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka Orteza redresująca staw łokciowy Orteza podpórczostabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców Orteza korygująca Lamba Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni- Nicella, albo Oppenheimera Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami spręŝynowymi palców Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami spręŝynowymi prostującymi palce Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia 800 zł 85 zł 116 zł 320 zł 150 zł 113 zł 330 zł 150 zł 125 zł 90 zł 150 zł 300 zł 370 zł

14 ręki: aluminiowa albo z tworzywa Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo spręŝynowa Orteza elewacyjna Orteza odwodząca Orteza stabilizującoodciąŝająca Temblak kończyny górnej 9170 Gorsety i kołnierze ortopedyczne Gorset szkieletowy (Calota) Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi Gorset lędźwiowo-krzyŝowy wg Williamsa 280 zł 360 zł 700 zł 600 zł zł zł 250 zł 900 zł 40 zł 485 zł 580 zł 600 zł 240 zł 350 zł 290 zł

15 Gorset odciąŝający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa Gorset korekcyjny do leczenia skolioz Prostotrzymacz wg Hohmanna Prostotrzymacz wg Taylora Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna Sznurówka lędźwiowokrzyŝowa Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy Półgorsetowa orteza szyjna Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy Kołnierz pneumatyczny Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa Kołnierz typu "Florida" Kołnierz Schantza miękki Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 9180 Ortezy tułowia i szyi Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi 800 zł zł 180 zł 180 zł 500 zł 140 zł 90 zł 40 zł 295 zł 110 zł 240 zł 75 zł 35 zł 20 zł 25 zł 240 zł 350 zł

16 Gorset lędźwiowo-krzyŝowy wg Williamsa Prostotrzymacz wg Hohmanna Prostotrzymacz wg Taylora Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna Sznurówka lędźwiowokrzyŝowa Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy Pas na rozejście spojenia łonowego Półgorsetowa orteza szyjna Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy Kołnierz pneumatyczny Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa Kołnierz typu "Florida" Kołnierz Schantza miękki Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) Kołnierz na kręcz karku Pelota korekcyjna na łopatkę 290 zł 180 zł 180 zł 500 zł 140 zł 90 zł 40 zł 110 zł 295 zł 110 zł 240 zł 75 zł 35 zł 20 zł 25 zł 28 zł 150 zł Prostotrzymacz na kurzą 150 zł

17 klatkę piersiową 9191 Obuwie ortopedyczne Obuwie na stopę o róŝnym zniekształceniu 155 zł raz na rok Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej 210 zł raz na rok Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy 155 zł raz na rok Obuwie do aparatów ze ortopedycznych: ze strzemieniem raz na rok strzemieniem do buta albo 210 zł do do sandała sandała 180 zł 9192 Kule i laski inwalidzkie do stałego uŝytkowania Kula łokciowa ze stopniową regulacją 22 zł Kula dla reumatyków 130 zł Kula pachowa 22 zł Kula przedramienna z kółkiem 30 zł Laska inwalidzka 18 zł Laska dla niewidomych (biała) 40 zł raz na 2 lata Trójnóg 66 zł Czwórnóg 74 zł Balkoniki i podpórki do 9193 chodzenia do stałego uŝytkowania Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie 240 zł raz na 5 lat 9194 Wózki inwalidzkie do stałego uŝytkowania Wózek inwalidzki ręczny 800 zł raz na 5 lat Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontaŝu kół, składany, zł raz na 5 lat dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - czynnych zawodowo Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy zł Wózek inwalidzki specjalny, zł stabilizujący plecy i głowę raz na 5 lat 9195 Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione Fotelik dla dzieci do siedzenia 700 zł raz na 2 lata Indywidualne przedmioty pionizujące zł raz na 4 lata Pełzak (wózek do raczkowania) 114 zł raz na 2 lata

18 ZAŁĄCZNIK Nr 2 (1) LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓśNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania * Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umoŝliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znuŝeniu oka bezpłatnie tabela dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji a) Soczewki do bliŝy tabela dorośli raz na 2 lata b) Soczewki do dali bezpłatnie tabela dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji tabela dorośli raz na 2 lata c) Soczewki bezpłatnie tabela pryzmatyczne dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia d) Soczewki tabela dwuogniskowe, kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji tabela dorośli raz na 2 lata Soczewki kontaktowe lecznicze twarde 500 zł raz na 2 lata miękkie 150 zł Obturatory dla dzieci bezpłatnie 10 zł raz na 2 lata Pomoce optyczne dla niedowidzących: a) lupa bezpłatnie 80 zł raz na 5 lat lunety w tym b) monookulary bezpłatnie zł raz na 5 lat okulary lornetkowe do c) bliŝy i dali bezpłatnie zł raz na 5 lat d) okulary lupowe bezpłatnie 420 zł raz na 5 lat

19 Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieŝy dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia a) proteza bezpłatnie 600 zł w okresie epiproteza 700 zł wzrostu Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych b) proteza bezpłatnie 600 zł raz na 5 lat epiproteza 700 zł bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do aparat na 18 roku Ŝycia przewodnictwo lub do 26 raz na 5 lat powietrza roku Ŝycia w zł przypadku pobierania nauki a) Aparat(y) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne dorośli bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia lub do 26 roku Ŝycia w przypadku pobierania nauki dorośli b) Wkładka uszna wykonana indywidualnie bezpłatnie aparat na przewodnictwo powietrza 800 zł aparat na przewodnictwo kostne zł aparat na przewodnictwo kostne zł 60 zł bezpłatnie 50 zł Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 szt. dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia bezpłatnie kobiety cięŝarne raz na 5 lat raz na 5 lat raz na 5 lat dzieci i młodzieŝ w okresie wzrostu kaŝdorazowo dorośli raz na 5 lat 300 zł raz na miesiąc 300 zł raz na miesiąc

20 a) Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt. Cewniki urologiczne do 6 szt. Cewniki urologiczne jednorazowe bezpłatnie 50% zł raz na 10 lat 120 zł raz na miesiąc 23 zł raz na miesiąc 0,80 zł za 1 sztukę Cewniki jednorazowe 0,80 zł za 1 b) do odsysania górnych bezpłatnie sztukę dróg oddechowych Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie 39 zł raz na miesiąc a) Pas do zbiornika na kał bezpłatnie 30 zł raz na rok Worki wymienne do b) bezpłatnie pasa w ilości do 90 szt. 10 zł raz na miesiąc Worki samoprzylepne jednorazowego uŝycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt bezpłatnie raz na miesiąc stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: jelicie cienkim (ileostomii) 400 zł - jelicie grubym (kolostomii) 300 zł - układzie moczowym (urostomii) 480 zł Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości bezpłatnie ich nabycia inny sprzęt 120 zł raz na miesiąc urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów: - z chorobą nowotworową

21 przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyŝowej itp. - z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowopochwowymi, pęcherzowopochwowoodbytniczymi, pochwowoodbytniczymi) - z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 szt. lub wkłady anatomiczne do 60 szt. Pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyŝej 3 roku Ŝycia: - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o róŝnej etiologii - w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy - z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowordzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza lub zamiennie bezpłatnie 77 zł raz na miesiąc 90 zł 90 zł raz na miesiąc

22 podkłady do 60 szt lub wkłady anatomiczne do 60 szt Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym bezpłatnie 100 zł raz na rok wkładem Krtań elektroniczna (aparat wspomagający bezpłatnie zł raz na 5 lat mowę) Proteza powietrzna aparat do leczenia obturacyjnego zł raz na 5 lat bezdechu sennego 9254 Inhalator dyszowy nebulizator (generator aerozolu) bezpłatnie 120 zł raz na rok spręŝarka powietrza bezpłatnie 600 zł raz na 5 lat Proteza piersi bezpłatnie 250 zł raz na 2 lata 9292 Peruki: z włosów sztucznych bezpłatnie 250 zł z włosów naturalnych 600 zł raz na rok 9293 Pas przepuklinowy: jednostronny bezpłatnie 60 zł raz na rok obustronny 100 zł Pas brzuszny bezpłatnie 100 zł raz na rok Poduszka przeciwodleŝynowa 100 zł raz na 2 lata Materac przeciwodleŝynowy 550 zł * Limity na poszczególne rodzaje soczewek okularowych przedstawia tabela "Limity cen dla poszczególnych rodzajów soczewek okularowych". LIMITY CEN DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SOCZEWEK OKULAROWYCH Tabela Lp. 1. Rodzaj soczewek okularowych Soczewki sferyczne Zakres mocy soczewek SFERA od 0,00 do +,- 4,00 dptr od +,- 4,25 do +,- 6,00 dptr od +,- 6,25 do +,-10,00 dptr powyŝej +,- 10,00 dptr CYLINDER Limit ceny 6 zł 10 7 zł zł zł 13 Końcowe dwie cyfry kodu soczewek dla soczewek o kodach 9221

23 2 Soczewki toryczne 3. Soczewki korekcyjne 4. Soczewki pryzmatyczne 5. Soczewki dwuogniskowe od 0,00 do +,- 6,00 dptr powyŝej +,- 6,00 dptr wszystkie wszystkie do + 2,00 dptr od + 2,25 do + 4,00 dptr powyŝej + 4,00 dptr 14 zł zł zł 22 wszystkie 30 zł 23 limit cenowy soczewek jw. + barwienie soczewek 11 zł limit cenowy soczewek jw. + pryzma 14 zł wszystkie 50 zł 50 ZAŁĄCZNIK Nr 3 LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH Lp. Kod naprawy Wyszczególnienie Limit ceny dla naprawy N Protezy kończyn w obrębie stopy 1. Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po N amputacji palców 42 zł 2. Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa N 144 zł Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego N przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z 234 zł tworzywa 9112.N Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia 4. Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg N Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa 270 zł 5. Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa, albo drewniana, albo z innych materiałów N niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem 450 zł lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 6. Proteza podudzia tym: z zawieszeniem lub bez, N stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 180 zł Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z N tworzywa, albo modularna, z zawieszeniem lub 258 zł bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 9113.N Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda N Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia 540 zł

24 w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 9. Proteza uda tym: z zawieszeniem lub bez, stopa N ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 300 zł Proteza uda: drewniana albo z tworzywa, z N zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo 480 zł stopa typu SACH Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa, albo N goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z 510 zł zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda: modularna z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych, N niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, 840 zł stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH N Proteza uda szczudłowa 141 zł 9114.N Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym) Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ N kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem 900 zł skokowym albo stopa typu SACH Proteza tym przy wyłuszczeniu w stawie N biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu 780 zł SACH Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach N biodrowych: skórzany albo z tworzywa, z 330 zł uchwytami dla kończyn górnych Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze N stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem 360 zł lub bez 9120.N Protezy kończyn górnych N Proteza kosmetyczna części ręki 111 zł Proteza kosmetyczna przedramienia skórzana albo z N tworzywa, z dłonią protezową - z zawieszeniem 165 zł lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów N modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z 195 zł dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z N tworzywa, z tulejką ramienia, z dłonią 195 zł protezową Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów N modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem 255 zł ciałopodobnym, z dłonią protezową Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, N z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, 330 zł z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa N, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią 285 zł protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem N barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z 300 zł tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem

25 lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów N modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z 480 zł dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez N Proteza robocza mechaniczna części ręki 135 zł Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią N protezową, z zawieszeniem 540 zł Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią N protezową, z zawieszeniem 780 zł Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji N kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem 840 zł 9130.N Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne N Aparat korekcyjny palucha koślawego 5 zł N Aparaty odciąŝająco-korekcyjne dla palców stóp 5 zł N Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa 72 zł Szyna strzałkowa: ze strzemieniem do buta, z podciągiem N 60 zł spręŝynowym lub bez N Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) 42 zł N Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy 15 zł N Aparat drutowy do kolana z podciągiem spręŝynowym 27 zł Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka N obuwia albo z uchwytem Ŝabkowym za obcas, albo z 18 zł regulowanym podciągiem stopy Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem N do buta albo z sandałem 108 zł Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa N, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 150 zł Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany N albo z tworzywa 105 zł Aparat do kolana odciąŝający z oparciem podrzepkowym, N ze strzemieniem do buta albo z sandałem 135 zł Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z N tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z 300 zł sandałem Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, N skórzany albo z tworzywa 195 zł N Aparat DAFO 75 zł N Aparat zapobiegający przeprostowi kolana 33 zł N Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy 240 zł Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z N tworzywa, ze strzemieniem do buta albo z 300 zł sandałem Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa N, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 258 zł Aparat odciąŝający kończynę dolną typu Thomasa: z N tulejką uda skórzaną albo z tworzywa 270 zł N Aparat rotujący stopę jednoszynowy spręŝynowy 60 zł Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowobiodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa N 111 zł Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa, z N przegubem albo bez 75 zł N Łuska na goleń i stopę z tworzywa, z 60 zł

26 przegubem skokowym albo bez 9131.N WyposaŜenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne N Pas biodrowy z szyną 60 zł N Niski kosz biodrowy z szyną biodrową 81 zł N Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową 99 zł 9140.N Aparaty ortopedyczne na kończyny górne Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia N kciuka oraz wyprostu wskaziciela 8 zł N Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki 32 zł N Aparat utrzymujący wyprost palców 38 zł Aparat redresujący przykurcz wyprostny palca lub N przykurcz zgięciowy palca (Capenera) 18 zł Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów N śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i 23 zł międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka N Aparat redresujący staw łokciowy 240 zł Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący N 26 zł nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i N palców 35 zł N Aparat korygujący Lamba 96 zł Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo N 45 zł Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera N Aparat na rękę i przedramię wg Engena 34 zł Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg N Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający 99 zł wyprost N Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa 45 zł Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo N drutowy 38 zł Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym N nadgarstka 77 zł N Aparat uczynniający palce 38 zł N Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców 42 zł N Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa 45 zł Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami spręŝynowymi N prostującymi palce 90 zł Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie N ręki: aluminiowa albo z tworzywa 111 zł Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub N tulejkowy, skórzany albo z tworzywa 108 zł N Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa 84 zł Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez, N skórzany albo z tworzywa 180 zł Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem N szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo 330 zł spręŝynowy N Szyna odwodząca 75 zł N Szyna elewacyjna 300 zł 9170.N Gorsety i kołnierze ortopedyczne

27 N Gorset szkieletowy (Calota) 146 zł N Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa 174 zł Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek N piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem 180 zł N Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi 72 zł N Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi 105 zł N Gorset lędźwiowo-krzyŝowy wg Williamsa 87 zł Gorset odciąŝający typu Milwaukee-Blounta: z koszem N skórzanym albo z koszem z tworzywa 240 zł N Gorset korekcyjny do leczenia skolioz 330 zł N Prostotrzymacz wg Hohmanna 54 zł N Prostotrzymacz wg Taylora 54 zł N Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami 150 zł N Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna 42 zł N Sznurówka lędźwiowo-krzyŝowa 27 zł N Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy 12 zł N Półgorsetowa orteza szyjna 89 zł Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z N regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy 33 zł N Kołnierz pneumatyczny 72 zł Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa N 23 zł N Kołnierz "Florida" 11 zł N Kołnierz Schantza miękki 6 zł N Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 8 zł 9191.N Obuwie ortopedyczne N Obuwie do aparatów ortopedycznych: - ze strzemieniem 63 zł - do sandała 54 zł 9194.N Wózki inwalidzkie do stałego uŝytkowania N Wózek inwalidzki ręczny 240 zł Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego N demontaŝu kół, składany, dla osób samodzielnie 450 zł poruszających się na wózku - czynnych zawodowo N Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy 540 zł N Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę 540 zł 9195.N Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione N Fotelik dla dzieci do siedzenia 210 zł N Indywidualne przedmioty pionizujące 900 zł N Pełzak (wózek do raczkowania): z regulacją albo bez 34 zł 1) Załącznik nr 2 zmieniony przez 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2005 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2005 r.

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Załącznik nr 2 LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 1.* 9221.01. okularowe korekcyjne

Bardziej szczegółowo

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. Dz.U.09.139.1141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki

Bardziej szczegółowo

DΠOZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku.

DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. Funkcja œ_ wiadczenia KOD* Œ_RODKA 5.2.2 36.18 9111.01 PO Protezowa wk³%adka do buta uzupe³%niaj¹%ca stopê%po amputacji palców 5.2.2 36.18 9111.01.N PO Naprawa:

Bardziej szczegółowo

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji MZ A.1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.2 Proteza

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH Lp. Kod naprawy Wyszczególnienie Limit cen dla naprawy 1 2 3 4 9111.N Protezy kończyn w obrębie stopy 1 9111.01.N Protezowa wkładka do buta uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty ortopedyczne 1 2 3 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy* 9111 1. 9111.01 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit cen Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 9110

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ WYKAZ WYROBÓW KODÓW MEDYCZNYCH I LIMITÓW WYDAWANYCH NFZ PRODUKTÓW NA ZLECENIE ORTOPEDYCZNYCH, WG. ROZPORZĄDZENIA ZGODNYCH MINISTRA Z ROZPORZĄDZENIEM ZDROWIA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 R MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych KODY NFZ Lp. Kod wg rozporządzenia MZ Nazwa przdmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wg rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr 1 Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania 1 2 3 4 5 6 9110 Protezy kończyn dolnych 9111 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy 1. 9111.01 Protezowa wkładka do

Bardziej szczegółowo

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty

Bardziej szczegółowo

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne V (182) Niniejszą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób obj tych ochronà

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

Bardziej szczegółowo

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Kod J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy dla dorosłych J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy dla

Bardziej szczegółowo

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J.

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy Kod: J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę Kod: J.38

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych - do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych ubezpieczenie szkolne 184 Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W CENIE ICH NABYCIA

Bardziej szczegółowo

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Środki pomocnicze Sposób

Bardziej szczegółowo

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka Rok Kod świadcze niodawcy Kod Oferty Komórka Typ Środka Kod Środka Status Aktywn ości Nazwa Prod Handlowego ID Zestawu Id Produktu Handlowego 2009 110043 05-09-001085/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6/57/0412

Bardziej szczegółowo

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela*

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela* Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji Lp. Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 6 czerwca 2017 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 2 do OWU Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 2 do OWU Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa wyrobu medycznego Kod w słowniku NFZ Kod wg rozporządz. MZ z dnia 06.12.2013 Nazwa wyrobu medycznego Typ środka Limit cenowy % refundacji Legenda PO Przedmioty ortopedyczne AS Aparaty słuchowe SO Optyka okularowa SP Środki

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych

Protezy kończyn dolnych Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Protezy kończyn dolnych Limit ceno wy % refund acji Okres użytkowania A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 raz na

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Proteza uzupełniająca stopę

Bardziej szczegółowo

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Kod w słowniku NFZ A Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Nazwa wyrobu medycznego A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002 Proteza uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Propozycje produktów MDH

Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Propozycje produktów MDH 2 0 0 5 / 2 0 0 6 Limity refundacyjne 9130 Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne 9130.01 Aparat korekcyjny palucha koślawego 18 zł 9130.03 Szyna spiralna z sandałem 240 zł CP 28370 9130.05 Aparat na opadającą

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Zdjęcie poglądowe Nazwa Kod NFZ Limit NFZ Udział Pacjenta Okres użytkowania Protezowa wkładka

Bardziej szczegółowo

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Limit nfz % ref. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Cena brutto Wysokość udziału własnego świadczenio biorcy A 1. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobi orcy A PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego

Bardziej szczegółowo

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze UWAGA: sporządzony informator nie stanowi źródła prawa Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 139 10061 Poz. 1141 1141 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne b dàce przedmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 204 14099 Poz. 1986 1986 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zak adach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne 184 zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

MEDICUS. bezp atny dowóz! LIMITY CEN DLA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH. tel SPECJALISTYCZNE SKLEPY MEDYCZNE

MEDICUS. bezp atny dowóz! LIMITY CEN DLA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH. tel SPECJALISTYCZNE SKLEPY MEDYCZNE D DICUS DICUS DYCZN SPECJALIST D LIMITY CEN DLA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH bezp atny dowóz! tel. 81 747 43 50 9115 9115.01 9115.02 9115.03 9115.04 9121 9121.02 9121.03 9121.04 9130 Wyposa enie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U.04.276.2739 z dnia 28 grudnia 2004 r. (opublikowano 26.01.2005 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ 1. Aparat korekcyjny palucha koœlawego, orteza palucha koœlawego Stosowany jako zaopatrzenie nocne, koryguje koœlawe ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrêbie stawu œródstopno- paliczkowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Za cznik do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 padziernika 2001 r, (Dz.U. z 2001 r. Nr 121. poz.1313)

z dnia 18 padziernika 2001 r, (Dz.U. z 2001 r. Nr 121. poz.1313) ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 padziernika 2001 r, (Dz.U. z 2001 r. Nr 121. poz.1313) w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania

Kryteria przyznawania KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu P.094 Cewniki zewnętrzne do 30 P.095 Cewniki urologiczne do 4 P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 Chirurg ogólny, dziecięcy, onkologiczny,

Bardziej szczegółowo

Zasady zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Zasady zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Są to np. wózki inwalidzkie,

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK KOD NFZ NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO WG. NFZ WYSOKOŚĆ LIMITU GRUPA "A" - WYROBY

Bardziej szczegółowo

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności......

... 2. Opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia niepełnosprawności...... Stempel zakładu opieki zdrowotnej /praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb programu Aktywny Samorząd ( prosimy wypełnić czytelnie w języku polskim ) Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte Sklep Medyczny i Zakład Indywidualnego Zaopatrzenia ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135, Poznań tel. 61 835 23 39 - Sklep Wyroby Seryjne tel. 61 835 32 86 - Zakład Wyroby Indywidualne Czynne: pon. - pt. 8:00-20:00

Bardziej szczegółowo

Tabela 4. Kody uzupełniające do kodów soczewek okularowych korekcyjnych

Tabela 4. Kody uzupełniające do kodów soczewek okularowych korekcyjnych Tabela 4. Kody uzupełniające do kodów soczewek okularowych korekcyjnych Lp Kod Środki pomocnicze 1 2 3 1. 9221.04.10.01 SZKŁA SFERYCZNE OD 0,00 DO +,- 4,00 DPTR DO BLIŻY DLA 2. 9221.04.10.01.30 SFERA OD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r. LexPolonica nr 28770. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2003.204.1986 (R) Warunki i sposoby zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu J AKUB L I S O W S K I W O J C I E C H H A G N E R Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu Bóle kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Strona1 Prowadzący: Katarzyna Gomułka, mgr fizjoterapii, hipoterapeuta, oligofrenopedagog KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Imię i nazwisko dziecka... Imiona i nazwiska rodziców... Data urodzenia...waga...wzrost...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, Warszawa.

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, Warszawa. Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Szanowni Państwo, W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X L. p. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr - Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą Endo-Button Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 Cena jedn. katalogowy 3 netto w zł Wartość netto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znowelizowana ustawa wyróżnia DWIE grupy osób uprawnionych (zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej):

Znowelizowana ustawa wyróżnia DWIE grupy osób uprawnionych (zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej): Recepty wystawiane przez pielęgniarki i położne opracowanie. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko

Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko Badania radiologiczne 1. Cystografia 80,00 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60,00 3. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 70,00 4. Czaszki celowane na siodełko tureckie 50,00 5. Dłoni AP + skos 60,00 6. Dłoni porównawcze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. Profesjonalna linia medyczna

KATALOG PRODUKTÓW. Profesjonalna linia medyczna PROFESJONALNE ZAOPATRZENIE PROFESJONALNA OCHRONA KATALOG PRODUKTÓW Profesjonalna linia medyczna 2 3 WITAMY KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Jesteśmy dumni mogąc przedstawić Państwu wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565 orządzenia Ministra Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1565) WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYR W YC Y W W N H ZLECENI

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO

OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO OFERTA HANDLOWA OBUWIA DZIECIĘCEGO ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO Rzeszów, 2013 Firma RENA jest producentem dziecięcego obuwia profilaktyczno-zdrowotnego. Dzieci wraz ze wzrostem stają się bardziej aktywne,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych): J dla dorosłych

Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych): J dla dorosłych W jaki sposób możesz uzyskać dofinansowanie z NFZ? Aby móc uzyskać dofinansowanie z NFZ należy: Umówić się na wizytę lekarską w celu wypisania zlecenia na wybrany produkt medyczny. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym 2012/2013

Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym 2012/2013 Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym 2012/2013 Kod Proc. Nazwa procedury 99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 93.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego 93.57 Założenie

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U.2013.1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PUNKTY WITALNE. Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA

PUNKTY WITALNE. Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA PUNKTY WITALNE Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA Na ciele człowieka istnieje kilkadziesiąt miejsc o szczególnej wrażliwości na ciosy. Są to takie punkty, których położenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik masa ysta Symbol cyfrowy zawodu: 322[12] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[12]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 140 10992 Poz. 1144 1144 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza L p. Rodzj środk pomocniczego Podstwowe kryteri przyznwni wskzni medyczne lekrze upowżnieni do wystwini zleceń okres użytkow ni Wysokość udziłu włsnego uezpieczoneg o w cenie nyci 3 7 Soczewki okulrowe

Bardziej szczegółowo

T. KASPERCZYK L. MAGIERA D. MUCHA R. WALASZEK MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

T. KASPERCZYK L. MAGIERA D. MUCHA R. WALASZEK MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI T. KASPERCZYK L. MAGIERA D. MUCHA R. WALASZEK MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI POD REDAKCJĄ ROBERTA WALASZKA MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI POD REDAKCJĄ ROBERTA WALASZKA REHMED KRAKÓW 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII

PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII JANUSZ NOWOTNY PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I FIZJOTERAPEUTÓW PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.275.1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Pilotażowy program Aktywny samorząd ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych Realizator programu: Powiat Kielecki /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

2 Procedura określa:

2 Procedura określa: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1078/14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 07.03.2014r. Procedura udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY ROGOWO - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ROGOWO. z dnia 6 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY ROGOWO - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ROGOWO. z dnia 6 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY ROGOWO - KIEROWNIKA URZĘDU GMINY ROGOWO z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania ze środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo