Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów"

Transkrypt

1 Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Grzegorz Benke Poradnia Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM w Warszawie

2 Zaopatrzenie ortopedyczne jest to szereg czynności związanych z wyposażeniem pacjenta w protezę, ortezę lub środek pomocniczy

3 Zaopatrzenie ortopedyczne jako element rehabilitacji Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, którego celem jest przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych na skutek choroby możliwości optymalnego funkcjonowania biologicznego i społecznego. Podział rehabilitacji - medyczna - psychiczna - społeczna - zawodowa

4 Rehabilitacja medyczna to dziedzina medycyny zajmującą się przystosowaniem do normalnego życia osób, które doznały przemijającej lub trwałej utraty zdrowia - kompensacja: nowe, naturalne możliwości zastępcze jakie istnieją w organizmie człowieka, - adaptacja: umiejętność dostosowania się człowieka do warunków socjalnych, umożliwia to uzyskanie jak najlepszych wyników końcowego leczenia

5 Polska szkoła rehabilitacji - powszechność - wczesne zapoczątkowanie - kompleksowość - ciągłość

6 Przedmiot ortopedyczny jest to sprzęt medyczny niezbędny pacjentowi w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawniania leczniczego (rehabilitacji)

7 Trzy grupy przedmiotów ortopedycznych: 1. Protezy - sztuczne kończyny zastępujące funkcję naturalnych w przypadku ich częściowego lub całkowitego braku 2. Ortezy - konstrukcje zewnętrzne dopasowane do powierzchni kończyn i tułowia wspomagające lub zastępujące ich funkcje statyczne i ruchowe oraz zabezpieczające przed powstawaniem zniekształceń 3. Sprzęt pomocniczy - przedmioty służące zwiększeniu samodzielności osób niepełnosprawnych.

8 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - całkowity budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu 1) bezpłatnie, 2) za odpłatnością ryczałtową, 3) za odpłatnością w wysokości 10%, 30% albo 50% ich limitu finansowania do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania.

9 Z uwagi na ograniczone środki finansowe PFRON oraz dużą liczbę złożonych wniosków, wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne nie powinna przekroczyć 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany oraz do 100% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. W 2012 roku Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art.35a ust.1 pkt 7 lit.c - osoby indywidualne) wniosków - na kwotę PLN

10 Od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z poz. 1565) 0kreśla: - limity finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie - kryteria przyznawania - okresy użytkowania - limity cen napraw - osoby uprawnione do wystawiania wniosków NIE OKREŚLA - kwalifikacji osób wydających zaopatrzenie w sklepach specjalistycznych

11 Brak jest więc przepisów określających kwalifikacje osoby uprawnionej do dobierania, dopasowywania, projektowania i budowania przedmiotów ortopedycznych...

12 ...ale za całość postępowania związanego z zaopatrzeniem ortopedycznym odpowiedzialny jest lekarz zlecający

13 Pacjent rozpoznanie potrzeb Lekarz POZ decyzja Zaopatrzenie wydanie przedmiotu ortopedycznego Poprawa jakości życia Konsultant (chirurg ogólny, ortopeda, neurolog, specjalista rehabilitacji) decyzja

14 Uprawnienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Cewniki urologiczne do 4 sztuk Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe Pończocha kikutowa - do 12 sztuk Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) Kula łokciowa ze stopniową regulacją Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu Kula pachowa Trójnóg albo czwórnóg Laska dla niewidomych (biała) Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

15 Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu: 1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane; 2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, b) rehabilitacji, c) rozwoju fizycznego; 3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

16 Klasy ortez: - ortezy kończyny górnej - ortezy kończyny dolnej - ortezy kręgosłupa

17 Nazwy ortez utworzone są od stawów lub odcinków anatomicznych, które obejmują W powszechnym użyciu znajdują się akronimy upraszczające przepisywanie ortez.

18 orteza szyjno-piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa ang.: CTLSO (cervico-thoracic-lumbo-sacral orthosis) orteza biodrowo-kolanowo-skokowo-stopowa ang.: HKAFO (hip-knee-ankle-foot orthosis)

19 Wniosek o zaopatrzenie w ortezę powinien zawierać informacje merytoryczne konieczne do dobrania lub zaprojektowania ortezy

20 Pacjenci muszą być dokładnie poinformowani o celu i sposobie leczenia ortotycznego

21 Ortezy kręgosłupa

22 Ortezy szyjne CO

23 Orteza szyjna sztywna ang.: CO

24 Ortezy szyjno-piersiowe CTO

25 Ortezy CTLS

26 Ortezy TLS

27 Ortezy TLS

28 Orteza TLS prostotrzymacz (wysoka sznurówka z podpaszkami)

29 Orteza LS

30 LSO typ elastyczny (sznurówka lędźwiowa)

31 Ortezy kończyny dolnej

32 wkładki ortopedyczne nie są zaopatrzeniem objętym refundacją

33 Obuwie ortopedyczne: - dostosowane do deformacji stopy - korygujące deformację lub zapobiegające jej nawrotowi - wyrównujące skrócenie kończyny - obuwie protezowe - obuwie będące częścią konstrukcji ortotycznej

34 Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego: 1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej): a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45 ), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek, b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna), c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości; 2) skrócenie kończyny dolnej: a) u osób dorosłych co najmniej 3 cm, b) u dzieci do 18. roku życia co najmniej 2 cm; 3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego; 4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe); 5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.

35 utrwalone, zaburzające funkcję chodu zniekształcenie stopy

36 Ortezy skokowo - stopowe (AFO) - wbudowane do buta - wbudowane do wkładki ortotycznej - wyrównujące skrócenie k.d. - inne ortezy skokowo-stopowe

37 DAFO

38 Orteza PTB

39 Inne ortezy stawu skokowego

40 Ortezy stawu skokowego wbudowane do wkładki ortotycznej

41 Orteza tulejkowa podudzia

42 Ortezy kolanowo-skokowostopowe (KAFO) - wbudowane do obuwia ortop. - wbudowane do wkładki ortop. - inne ortezy kolanowo-skokowostopowe

43 Ortezy kolanowo-skokowostopowe wbudowane do buta

44 KAFO wbudowana do wkładki ortopedycznej

45 Ortezy udowo-podudziowe terapeutyczne, funkcjonalne, specjalne (stabilizatory stawu kolanowego)

46 Orteza udowo-podudziowa jednoszynowa stosowana przy OA

47 Ortezy biodrowo-kolanowoskokowo-stopowe (HKAFO) - ortezy odciążające - ortezy wbudowane do buta - ortezy wbudowane do wkładki - inne ortezy

48 Ortezy biodrowo-kolanowoskokowo-stopowe

49 Orteza odciążająca kończynę dolną (typu Thomasa)

50 HKAFO

51 HO

52 Ortezy kończyny górnej

53 Podział ortez kończyny górnej: 1. ortezy terapeutyczne stanowiące integralną część procesu leczniczego 2. ortezy funkcjonalne wspomagające codzienną podstawową aktywność

54 Orteza odwodząca staw ramienny modularna (SEWO)

55 Orteza szynowa odwodząca bark

56 Orteza stabilizująca bark (SEO).

57 Orteza tulejkowa ramienna

58 Orteza statyczna terapeutyczna łokciowo-nadgarstkowo-ręczna (EWHO)

59 Orteza termoplastyczna stawu łokciowego, nadgarstka i ręki; ang.: EWHO.

60 Ortezy przedramienno-nadgarstkowe silikonowe

61 Ortezy terapeutyczne statyczne nadgarstka.

62 Orteza terapeutyczna statyczna palca

63 Protezy kończyny górnej

64 Protezy części ręki kosmetyczne

65 Proteza przedramienna - uchwyty robocze i kosmetyczne

66 Proteza ramienna

67 Proteza całej kończyny górnej

68 Protezy kończyny dolnej

69 Stopy protezowe

70 Proteza podudziowa PTB

71 Proteza udowa

72 Proteza całej kończyny dolnej kanadyjska

73 Proteza całej kończyny dolnej /kikut krótszy niż 6 cm/

74 C-Leg Charges including Therapy Code Description Cost L5320 AK endoskeletal prosthesis $ L5624 AK test socket- 2 $ each $ L5631 AK acrylic socket $ L5649 AK ischeal containment, narrow ML socket $ L5650 AK total contact $ L5651 AK flexible inner socket, rigid exterior frame $ L5652 AK suction suspension $ L5828 Hydraulic swing and stance SNS knee feature $ L5845 Stance Flexion Feature $ L5846 Microprocessor-controlled swing phase feature $ L5847 Microprocessor control stance feature $ L5920 AK alignable system $ L5930 High activity control frame for knee $ L5950 AK ultra light material-carbon fiber reinforcement $ L7368 Lithium Ion battery charger $ L5999 Car battery charger $ Total cost before 15% prepayment discount U&C charges $

75 Pomoce ortopedyczne - laski i kule

76 Pomoce ortopedyczne - podpórka czterokołowa

77 Pomoce ortopedyczne - podpórka (balkonik)

78

79

80

81

82

83 Mark Inglis became the first double-amputee to reach the summit of Mount Everest (urodzony w 1958 roku)

84

85 Dziękuję za uwagę

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U.04.276.2739 z dnia 28 grudnia 2004 r. (opublikowano 26.01.2005 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Projekt z dnia 24 września 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Oświata Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się:

1. Definicje. Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się: Szczególne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego pobytu z dnia 01.09.2014 1. Definicje Przez użyte w niniejszych warunkach określenia rozumie się: 1) amatorskie uprawianie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI WORLD I SPORT

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI WORLD I SPORT SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSIADACZY KART EURO 26 W WERSJI WORLD I SPORT 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (dalej SWU) stosuje się do umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE

Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE Załącznik nr 1 do Kierunków EDU PLUS 2013 EDU PLUS UBEZPIECZENIE SZKOLNE POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 17 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dni 17 grudni 2004 r. w sprwie szczegółowego wykzu wyrobów medycznych będących przedmiotmi ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziłu włsnego świdczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2015 roku 1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2015 roku: 1) Moduł I

Bardziej szczegółowo

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych

INFORMATOR. dla osób niepełnosprawnych INFORMATOR dla osób niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2014 Opracowanie: Urząd Miasta Leszna Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI I. Niepełnosprawność....4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA

INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH MIASTA WROCŁAWIA Nie możesz tylko czekać, aż ktoś Ci pomoże. Masz takie same prawa, jak każdy obywatel. Jeśli z powodu swej niesprawności jesteś ich pozbawiony upomnij się o nie! INFORMATOR DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 2 Co oznaczają określenia użyte w OWU? 2 DEFINICJE 2 JAKĄ OCHRONĘ zapewnia UBEZPIECZENIE? 9 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 9 Jaką Opcję ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus Spis treści Postanowienia początkowe... 1 Co oznaczają określenia użyte w OWU? - DEFINICJE... 1 Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie? - PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strona 2 z 35

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strona 2 z 35 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Warunki ubezpieczenia Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez AXA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo