Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r."

Transkrypt

1 Dz.U. z 2004r. Nr 275, poz.2732 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz.397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się limity cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 3. Ustala się limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2) 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439). 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 85, poz. 786), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ZAŁĄCZNIKI

2 ZAŁĄCZNIK Nr 1 LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓśNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania Protezy kończyn dolnych 9111 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po 140 zł raz na 3 lata amputacji palców Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa 480 zł raz na 3 lata sztucznego Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub 780 zł raz na 3 lata Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego 9112 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia 4. Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana 900 zł raz na 3 lata albo z tworzywa sztucznego Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych 5. materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zł raz na 3 lata zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza podudzia tym: z pierwszorazowo po amputacji, zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 600 zł zgodnie zaleceniem 7. Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze 860 zł raz na 3 lata stawem skokowym albo stopa typu SACH 9113 Protezy kończyn dolnych przy z

3 amputacji w obrębie uda Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana 8. albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zł raz na 3 lata zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 9. pierwszorazowo Proteza uda tym: z po amputacji, zawieszeniem lub bez, stopa ze zł zgodnie z stawem skokowym albo stopa zaleceniem typu SACH Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa zł raz na 3 lata typu SACH Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, zł raz na 3 lata albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zł raz na 3 lata zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda szczudłowa 470 zł raz na 3 lata Protezy kończyn dolnych przy 9114 pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym) Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze zł raz na 3 lata stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza tym przy wyłuszczeniu w stawie zł pierwszorazowo po amputacji,

4 biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez WyposaŜenie dodatkowe do 9115 protez kończyn dolnych Pończocha kikutowa - przy 12 sztuk na amputacji w obrębie stopy kaŝdą kończynę Pończocha kikutowa - przy 12 sztuk na amputacji podudzia kaŝdą kończynę Pończocha kikutowa - przy 12 sztuk na amputacji uda kaŝdą kończynę Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy 12 sztuk obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych 9120 Protezy kończyn górnych zgodnie zaleceniem zł raz na 3 lata zł raz na 3 lata 18 zł raz na 1 rok 18 zł raz na 1 rok 17 zł raz na 1 rok 30 zł raz na 1 rok Proteza kosmetyczna części ręki 370 zł raz na 3 lata Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią 550 zł raz na 3 lata protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z 650 zł raz na 3 lata dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z 650 zł raz na 3 lata tworzywa sztucznego, z tulejką z

5 ramienia, z dłonią protezową Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem 850 zł raz na 3 lata ciałopodobnym, z dłonią protezową Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią zł raz na 3 lata protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z 950 zł raz na 3 lata tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana albo z zł raz na 3 lata tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim zł raz na 3 lata pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza robocza mechaniczna części ręki 450 zł raz na 3 lata Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią zł raz na 3 lata protezową, z zawieszeniem Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zł raz na 3 lata zawieszeniem Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zł raz na 3 lata zawieszeniem 9121 WyposaŜenie dodatkowe do protez kończyn górnych Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak 350 zł raz na 3 lata

6 wieloczynnościowy albo hak dwudzielny Pończochy kikutowe - przy 12 sztuk na zł amputacji przedramienia kaŝdą raz na 1 rok kończynę Pończochy kikutowe - przy 12 sztuk na zł amputacji ramienia kaŝdą raz na 1 rok kończynę Pończochy kikutowe - przy 12 sztuk na pełnej amputacji kończyny 10 zł kaŝdą górnej kończynę raz na 1 rok 9130 Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne Aparat korekcyjny palucha koślawego 18 zł raz na 3 lata Aparaty odciąŝająco-korekcyjne dla palców stóp 16 zł raz na 3 lata Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa 240 zł raz na 3 lata Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem spręŝynowym lub bez 200 zł raz na 3 lata Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) 140 zł raz na 3 lata Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy 50 zł raz na 3 lata Aparat drutowy do kolana z podciągiem spręŝynowym 90 zł raz na 3 lata Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem 60 zł raz na 3 lata Ŝabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do 360 zł raz na 3 lata buta albo z sandałem Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa 500 zł raz na 3 lata sztucznego, ze strzemieniem do

7 buta albo z sandałem Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z 350 zł raz na 3 lata tworzywa sztucznego Aparat do kolana odciąŝający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 450 zł raz na 3 lata Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem zł raz na 3 lata Aparat na goleń i udo: szynowoopaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego 650 zł raz na 3 lata Aparat DAFO 250 zł raz na 3 lata Aparat zapobiegający przeprostowi kolana 110 zł raz na 3 lata Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy 800 zł raz na 3 lata Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze zł raz na 3 lata strzemieniem do buta albo z sandałem Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem 860 zł raz na 3 lata Aparat odciąŝający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego 900 zł raz na 3 lata Aparat rotujący stopę: jednoszynowy, spręŝynowy 200 zł raz na 3 lata Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego 370 zł raz na 3 lata Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z 250 zł raz na 3 lata przegubem albo bez Łuska na goleń i stopę: z 200 zł raz na 3 lata

8 tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez WyposaŜenie dodatkowe do 9131 aparatów ortopedycznych na kończyny dolne Pas biodrowy z szyną Niski kosz biodrowy z szyną biodrową Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową 9140 Aparaty ortopedyczne na kończyny górne Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki Aparat utrzymujący wyprost palców Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera) Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręcznopalcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka Aparat redresujący staw łokciowy Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców 200 zł raz na 3 lata 270 zł raz na 3 lata 330 zł raz na 3 lata 27 zł raz na 3 lata 105 zł raz na 3 lata 125 zł raz na 3 lata 60 zł raz na 3 lata 75 zł raz na 3 lata 800 zł raz na 3 lata 85 zł raz na 3 lata 116 zł raz na 3 lata

9 Aparat korygujący Lamba Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera Aparat na rękę i przedramię wg Engena Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka Aparat uczynniający palce Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami spręŝynowymi prostującymi palce Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego lub Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa 320 zł raz na 3 lata 150 zł raz na 3 lata 113 zł raz na 3 lata 330 zł raz na 3 lata 150 zł raz na 3 lata 125 zł raz na 3 lata 255 zł raz na 3 lata 125 zł raz na 3 lata 140 zł raz na 3 lata 150 zł raz na 3 lata 300 zł raz na 3 lata 370 zł raz na 3 lata 360 zł raz na 3 lata 280 zł raz na 3 lata 600 zł raz na 3 lata

10 sztucznego Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo spręŝynowy Szyna odwodząca Szyna elewacyjna 9150 Ortezy kończyny dolnej Orteza korekcyjna palucha koślawego Orteza odciąŝająco-korekcyjna dla palców stóp Orteza stabilizująca staw skokowy Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem spręŝynowym albo bez Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna) Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy Orteza stopowo-goleniowa Aparat drutowy do kolana z podciągiem spręŝynowym Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem Ŝabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem zł raz na 3 lata 250 zł raz na 3 lata zł raz na 3 lata 18 zł 16 zł 60 zł 240 zł 200 zł 140 zł 50 zł 500 zł 90 zł 60 zł 360 zł

11 Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego Orteza do kolana odciąŝająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu Orteza na goleń i udo: szynowoopaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana Orteza redresująca staw kolanowy Orteza rzepki stabilizująca Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy 500 zł 350 zł 450 zł zł 200 zł 250 zł 400 zł 650 zł 250 zł 150 zł zł 100 zł 110 zł 800 zł

12 Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Orteza rotująca stopę jednoszynowa spręŝynowa Aparat odciąŝający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego Szyna Engelmanna Szyna Saint-Germaina Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami Poduszka Frejki Rozwórka Koszli Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych Pajacyk Grucy Szyna Ortolaniego Szelki Grucy albo Pawlika 9160 Ortezy kończyny górnej Aparat Stacka Orteza korygująca kciuk i wskaziciel zł 860 zł 200 zł 900 zł 80 zł 25 zł 100 zł 50 zł 35 zł 320 zł 85 zł 110 zł 85 zł 16 zł 100 zł zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie z z z z z z z z z

13 Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz 60 zł zgięciowy palca (Capenera) Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręcznopalcowych i 75 zł międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka Orteza redresująca staw zł łokciowy Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i zł podpierająca dłoń Hommonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i 116 zł palców Orteza korygująca Lamba 320 zł Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo zł Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną zł przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela zł wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost Łuska na dłoń i przedramię: zł pełna albo trójczęściowa Orteza redresująca radializację zł ręki: taśmowa albo drutowa Łuska grzbietowa dłoni i 90 zł

14 przedramienia z cięgnami spręŝynowymi palców Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami spręŝynowymi prostującymi palce Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo spręŝynowa Orteza elewacyjna Orteza odwodząca Orteza stabilizująco-odciąŝająca Temblak kończyny górnej Gorsety i kołnierze 9170 ortopedyczne Gorset szkieletowy (Calota) Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego 150 zł 300 zł 370 zł 280 zł 360 zł 700 zł 600 zł zł zł 250 zł 900 zł 40 zł 485 zł raz na 3 lata 580 zł raz na 3 lata

15 Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi Gorset lędźwiowo-krzyŝowy wg Williamsa Gorset odciąŝający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego Gorset korekcyjny do leczenia skolioz Prostotrzymacz wg Hohmanna Prostotrzymacz wg Taylora Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna Sznurówka lędźwiowokrzyŝowa Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy Półgorsetowa orteza szyjna Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy Kołnierz pneumatyczny 600 zł raz na 3 lata 240 zł raz na 3 lata 350 zł raz na 3 lata 290 zł raz na 3 lata 800 zł raz na 3 lata zł raz na 3 lata 180 zł raz na 3 lata 180 zł raz na 3 lata 500 zł raz na 3 lata 140 zł raz na 3 lata 90 zł raz na 3 lata 40 zł raz na 3 lata 295 zł raz na 3 lata 110 zł raz na 3 lata 240 zł raz na 3 lata

16 Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego Kołnierz typu "Florida" Kołnierz Schantza miękki Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 9180 Ortezy tułowia i szyi Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi Gorset lędźwiowo-krzyŝowy wg Williamsa Prostotrzymacz wg Hohmanna Prostotrzymacz wg Taylora Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna Sznurówka lędźwiowokrzyŝowa Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy Pas na rozejście spojenia łonowego Półgorsetowa orteza szyjna Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym 75 zł raz na 3 lata 35 zł raz na 3 lata 20 zł raz na 3 lata 25 zł raz na 3 lata 240 zł 350 zł 290 zł 180 zł 180 zł 500 zł 140 zł 90 zł 40 zł 110 zł 295 zł 110 zł

17 podparciem, albo szkieletowy podpórczy Kołnierz pneumatyczny 240 zł Kołnierz stabilizujący: skórzany zł albo z tworzywa sztucznego Kołnierz typu "Florida" 35 zł Kołnierz Schantza miękki 20 zł Stabilizator szyjny miękki zł (dwuczęściowy) Kołnierz na kręcz karku 28 zł Pelota korekcyjna na łopatkę 150 zł Prostotrzymacz na kurzą klatkę zł piersiową 9191 Obuwie ortopedyczne Obuwie na stopę o róŝnym zniekształceniu 155 zł raz na rok Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej 210 zł raz na rok Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy 155 zł raz na rok Obuwie do aparatów ze ortopedycznych: ze strzemieniem raz na rok strzemieniem do buta albo do 210 zł do sandała sandała 180 zł 9192 Kule i laski inwalidzkie do stałego uŝytkowania Kula łokciowa ze stopniową regulacją 22 zł raz na 3 lata Kula dla reumatyków 130 zł raz na 3 lata Kula pachowa 22 zł raz na 3 lata Kula przedramienna z kółkiem 30 zł raz na 3 lata Laska inwalidzka 18 zł raz na 3 lata Laska dla niewidomych (biała) 40 zł raz na 2 lata Trójnóg 66 zł raz na 3 lata Czwórnóg 74 zł raz na 3 lata

18 Balkoniki i podpórki do 9193 chodzenia do stałego uŝytkowania Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie 240 zł raz na 5 lat 9194 Wózki inwalidzkie do stałego uŝytkowania Wózek inwalidzki ręczny 800 zł raz na 5 lat Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontaŝu kół, składany, dla osób samodzielnie zł raz na 5 lat poruszających się na wózku - czynnych zawodowo Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy zł raz na 3 lata Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę zł raz na 5 lat 9195 Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione Fotelik dla dzieci do siedzenia 700 zł raz na 2 lata Indywidualne przedmioty pionizujące zł raz na 4 lata Pełzak (wózek do raczkowania) 114 zł raz na 2 lata

19 ZAŁĄCZNIK Nr 2 (1) LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓśNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania Soczewki okularowe korekcyjne (w tym dzieci i młodzieŝ soczewki korekcyjne do 18 roku Ŝycia 1.* barwione) umoŝliwiające bezpłatnie tabela kaŝdorazowo w dokładne widzenie i razie zmiany zapobiegające znuŝeniu korekcji oka a) Soczewki do bliŝy tabela dorośli raz na 2 lata b) Soczewki do dali bezpłatnie tabela dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji tabela dorośli raz na 2 lata zgodnie z c) Soczewki pryzmatyczne bezpłatnie tabela dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia zgodnie z d) Soczewki dwuogniskowe tabela, kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji tabela dorośli raz na 2 lata Soczewki kontaktowe lecznicze twarde 500 zł raz na 2 lata miękkie 150 zł Obturatory dla dzieci bezpłatnie 10 zł raz na 2 lata Pomoce optyczne dla niedowidzących: a) lupa bezpłatnie 80 zł raz na 5 lat lunety w tym b) bezpłatnie monookulary zł raz na 5 lat c) okulary lornetkowe do bezpłatnie zł raz na 5 lat

20 bliŝy i dali d) okulary lupowe bezpłatnie 420 zł raz na 5 lat Proteza oka wykonana dzieci i młodzieŝ indywidualnie dla dzieci i do 18 roku Ŝycia młodzieŝy a) proteza bezpłatnie 600 zł w okresie epiproteza 700 zł wzrostu Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych b) proteza bezpłatnie 600 zł raz na 5 lat epiproteza 700 zł bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 aparat na roku Ŝycia lub przewodnictwo do 26 roku raz na 5 lat powietrza Ŝycia przypadku pobierania nauki w zł aparat na Aparat(y) słuchowy(e) na przewodnictwo a) przewodnictwo powietrza dorośli raz na 5 lat powietrza 800 lub kostne zł bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia lub aparat na do 26 roku przewodnictwo raz na 5 lat Ŝycia w kostne zł przypadku pobierania nauki aparat na dorośli przewodnictwo raz na 5 lat kostne zł dzieci i młodzieŝ w okresie wzrostu Wkładka uszna wykonana b) bezpłatnie 60 zł kaŝdorazowo indywidualnie zgodnie z bezpłatnie 50 zł dorośli raz na 5 lat Zestawy infuzyjne dzieci i (wkłucia) do osobistych młodzieŝ do zł raz na miesiąc pomp insulinowych do 10 roku Ŝycia

21 szt. zgodnie z bezpłatnie kobiety cięŝarne zgodnie bezpłatnie z 300 zł raz na miesiąc Systemy wspomagające słyszenie (pętle 50% induktofoniczne, system zł raz na 10 lat FM i na podczerwień) Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki 120 zł raz na miesiąc moczu do 30 szt. Cewniki urologiczne do 6 szt. 23 zł raz na miesiąc zgodnie Cewniki urologiczne 0,80 zł za a) jednorazowe sztukę Cewniki jednorazowe do zgodnie 0,80 zł za b) odsysania górnych dróg bezpłatnie sztukę oddechowych Worki do zbiórki moczu zł raz na miesiąc do 6 sztuk miesięcznie a) Pas do zbiornika na kał bezpłatnie 30 zł raz na rok Worki wymienne do pasa b) bezpłatnie 10 zł raz na miesiąc w ilości do 90 szt. Worki samoprzylepne jednorazowego uŝycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: bezpłatnie raz na miesiąc - jelicie cienkim (ileostomii) 400 zł - jelicie grubym (kolostomii) 300 zł - układzie moczowym (urostomii) 480 zł Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w bezpłatnie przypadku nefrostomii lub 120 zł raz na miesiąc w równowartości ich z z

22 nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów: - z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyŝowej itp. - z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowopochwowymi, bezpłatnie 77 zł raz na miesiąc pęcherzowo-pochwowoodbytniczymi, pochwowoodbytniczymi) - z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 szt. 90 zł lub wkłady anatomiczne do 60 szt. Pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyŝej 3 roku Ŝycia: - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o róŝnej etiologii - w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem 90 zł raz na miesiąc neurogennym lub z

23 zaburzeniami mikcji zwieraczy - z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowordzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza lub zamiennie podkłady do 60 szt lub wkłady anatomiczne do 60 szt. Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym bezpłatnie 100 zł raz na rok wkładem Krtań elektroniczna (aparat wspomagający bezpłatnie zł raz na 5 lat mowę) Proteza powietrzna aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu zł raz na 5 lat sennego 9254 Inhalator dyszowy nebulizator (generator bezpłatnie aerozolu) 120 zł raz na rok spręŝarka powietrza bezpłatnie 600 zł raz na 5 lat Proteza piersi bezpłatnie 250 zł raz na 2 lata 9292 Peruki: z włosów sztucznych bezpłatnie 250 zł z włosów naturalnych 600 zł raz na rok 9293 Pas przepuklinowy: jednostronny bezpłatnie 60 zł raz na rok obustronny 100 zł Pas brzuszny bezpłatnie 100 zł raz na rok Poduszka przeciwodleŝynowa 100 zł raz na 2 lata Materac przeciwodleŝynowy 550 zł raz na 3 lata * Limity na poszczególne rodzaje soczewek okularowych przedstawia tabela "Limity cen dla poszczególnych rodzajów soczewek okularowych".

24 Tabela LIMITY CEN DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SOCZEWEK OKULAROWYCH Zakres mocy Rodzaj soczewek Lp. soczewek CYLINDER okularowych SFERA 1. Soczewki sferyczne 2 Soczewki toryczne 3. Soczewki korekcyjne 4. Soczewki pryzmatyczne 5. Soczewki dwuogniskowe Limit ceny od 0,00 do +,- 4,00 dptr 6 zł 10 od +,- 4,25 do +,- 6,00 dptr 7 zł 11 od +,- 6,25 do +,-10,00 dptr 19 zł 12 powyŝej +,- 10,00 dptr 32 zł 13 od 0,00 do +,- do + 2,00 dptr 14 zł 6,00 dptr 20 od + 2,25 do + 19 zł 4,00 dptr 21 powyŝej + 25 zł 4,00 dptr 22 powyŝej +,- wszystkie 6,00 dptr 30 zł 23 limit cenowy wszystkie soczewek jw barwienie soczewek 11 zł limit cenowy wszystkie soczewek jw pryzma 14 zł wszystkie 50 zł 50 Końcowe dwie cyfry kodu soczewek dla soczewek o kodach 9221

25 LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH Lp. Kod naprawy Wyszczególnienie ZAŁĄCZNIK Nr 3 Limit ceny dla naprawy N Protezy kończyn w obrębie stopy 1. Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji N 42 zł palców 2. Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa N 144 zł sztucznego Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy N amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa 234 zł sztucznego 9112.N Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia 4. Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg N 270 zł Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo 5. drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z N 450 zł tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 6. Proteza podudzia tym: z zawieszeniem lub bez, stopa ze N 180 zł stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa N sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze 258 zł stawem skokowym albo stopa typu SACH 9113.N Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w 8. stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa N 540 zł sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH 9. Proteza uda tym: z zawieszeniem lub bez, stopa ze N 300 zł stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z N zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa 480 zł typu SACH Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo N 510 zł goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Proteza uda: modularna z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych, niewymienionych materiałów, N 840 zł z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH N Proteza uda szczudłowa 141 zł

26 Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie 9114.N uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym) Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski N albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa 900 zł typu SACH Proteza tym przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: N 780 zł stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach N biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z 330 zł uchwytami dla kończyn górnych Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze N stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub 360 zł bez 9120.N Protezy kończyn górnych N Proteza kosmetyczna części ręki 111 zł Proteza kosmetyczna przedramienia skórzana albo z tworzywa N 165 zł sztucznego, z dłonią protezową - z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, N z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z 195 zł zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa N 195 zł sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, N z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z 255 zł dłonią protezową Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z N miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z 330 zł zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa N sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z 285 zł zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem N barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa 300 zł sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów N 480 zł modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez N Proteza robocza mechaniczna części ręki 135 zł Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią N 540 zł protezową, z zawieszeniem Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z N 780 zł zawieszeniem Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny N 840 zł górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem 9130.N Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne N Aparat korekcyjny palucha koślawego 5 zł N Aparaty odciąŝająco-korekcyjne dla palców stóp 5 zł

27 N Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa 72 zł Szyna strzałkowa: ze strzemieniem do buta, z podciągiem N 60 zł spręŝynowym lub bez N Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny) 42 zł N Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy 15 zł N Aparat drutowy do kolana z podciągiem spręŝynowym 27 zł Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia N albo z uchwytem Ŝabkowym za obcas, albo z regulowanym 18 zł podciągiem stopy Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do N 108 zł buta albo z sandałem Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa N 150 zł sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z N 105 zł tworzywa sztucznego Aparat do kolana odciąŝający z oparciem podrzepkowym, ze N 135 zł strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką N 300 zł uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, N 195 zł skórzany albo z tworzywa sztucznego N Aparat DAFO 75 zł N Aparat zapobiegający przeprostowi kolana 33 zł N Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy 240 zł Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z N 300 zł tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa N 258 zł sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem Aparat odciąŝający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda N 270 zł skórzaną albo z tworzywa sztucznego N Aparat rotujący stopę jednoszynowy spręŝynowy 60 zł Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): N 111 zł szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z N 75 zł przegubem albo bez Łuska na goleń i stopę z tworzywa sztucznego, z przegubem N 60 zł skokowym albo bez WyposaŜenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na 9131.N kończyny dolne N Pas biodrowy z szyną 60 zł N Niski kosz biodrowy z szyną biodrową 81 zł N Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową 99 zł 9140.N Aparaty ortopedyczne na kończyny górne Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka N 8 zł oraz wyprostu wskaziciela N Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki 32 zł N Aparat utrzymujący wyprost palców 38 zł

28 Aparat redresujący przykurcz wyprostny palca lub przykurcz N 18 zł zgięciowy palca (Capenera) Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręcznopalcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub 23 zł N przykurcz przywiedzeniowy kciuka N Aparat redresujący staw łokciowy 240 zł Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i N 26 zł podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i N 35 zł palców N Aparat korygujący Lamba 96 zł Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo N 45 zł Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera N Aparat na rękę i przedramię wg Engena 34 zł Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, N 99 zł wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost N Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa 45 zł N Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy 38 zł N Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka 77 zł N Aparat uczynniający palce 38 zł N Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców 42 zł N Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego 45 zł Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami spręŝynowymi N 90 zł prostującymi palce Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: N 111 zł aluminiowa albo z tworzywa sztucznego Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub N 108 zł tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego N Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego 84 zł Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez, skórzany N 180 zł albo z tworzywa sztucznego Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym N 330 zł albo z zawieszeniem na chomącie, albo spręŝynowy N Szyna odwodząca 75 zł N Szyna elewacyjna 300 zł 9170.N Gorsety i kołnierze ortopedyczne N Gorset szkieletowy (Calota) 146 zł N Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego 174 zł Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy N 180 zł kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem N Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi 72 zł N Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi 105 zł N Gorset lędźwiowo-krzyŝowy wg Williamsa 87 zł Gorset odciąŝający typu Milwaukee-Blounta: z koszem N 240 zł skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego

29 N Gorset korekcyjny do leczenia skolioz 330 zł N Prostotrzymacz wg Hohmanna 54 zł N Prostotrzymacz wg Taylora 54 zł N Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami 150 zł N Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna 42 zł N Sznurówka lędźwiowo-krzyŝowa 27 zł N Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy 12 zł N Półgorsetowa orteza szyjna 89 zł Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym N 33 zł podparciem, albo szkieletowy podpórczy N Kołnierz pneumatyczny 72 zł N Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego 23 zł N Kołnierz "Florida" 11 zł N Kołnierz Schantza miękki 6 zł N Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy) 8 zł 9191.N Obuwie ortopedyczne N Obuwie do aparatów ortopedycznych: - ze strzemieniem 63 zł - do sandała 54 zł 9194.N Wózki inwalidzkie do stałego uŝytkowania N Wózek inwalidzki ręczny 240 zł Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego N demontaŝu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających 450 zł się na wózku - czynnych zawodowo N Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy 540 zł N Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę 540 zł 9195.N Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione N Fotelik dla dzieci do siedzenia 210 zł N Indywidualne przedmioty pionizujące 900 zł N Pełzak (wózek do raczkowania): z regulacją albo bez 34 zł 1) Załącznik nr 2 zmieniony przez 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2005 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2005 r.

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH LIMITY CEN DLA NAPRAW PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH Lp. Kod naprawy Wyszczególnienie Limit cen dla naprawy 1 2 3 4 9111.N Protezy kończyn w obrębie stopy 1 9111.01.N Protezowa wkładka do buta uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych

Lp. Przedmioty ortopedyczne Sposób finansowania Limit ceny Warunki realizacji. Okres uŝytkowania. Protezy kończyn dolnych WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty ortopedyczne 1 2 3 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy* 9111 1. 9111.01 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH

LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH LIMITY CEN DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit cen Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 9110

Bardziej szczegółowo

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych

ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c tel. 091 485 64 99 limity cen dla przedmiotów ortopedycznych KODY NFZ Lp. Kod wg rozporządzenia MZ Nazwa przdmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wg rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr

Okres Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatno Limit ceny ytkowania 9110 Protezy ko czyn dolnych Protezy ko czyn dolnych przy amputacji w 9111 obr 1 Lp. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres uŝytkowania 1 2 3 4 5 6 9110 Protezy kończyn dolnych 9111 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy 1. 9111.01 Protezowa wkładka do

Bardziej szczegółowo

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych Lp. Kod Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1/6 1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne V (182) Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

Bardziej szczegółowo

Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Propozycje produktów MDH

Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Propozycje produktów MDH 2 0 0 5 / 2 0 0 6 Limity refundacyjne 9130 Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne 9130.01 Aparat korekcyjny palucha koślawego 18 zł 9130.03 Szyna spiralna z sandałem 240 zł CP 28370 9130.05 Aparat na opadającą

Bardziej szczegółowo

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE KODY WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Kod J.036.00 Orteza stabilizująca staw skokowy dla dorosłych J.036.01 Orteza stabilizująca staw skokowy dla

Bardziej szczegółowo

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina

Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób

Bardziej szczegółowo

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J.

Tel.: 536-506-106. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.37. Kod: J.36. Kod: J.38. Kod: J.39. Kod: J. Grupa J.: Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych) Kod: J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy Kod: J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę Kod: J.38

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych - do OWU następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych ubezpieczenie szkolne 184 Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

DΠOZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku.

DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. DŒ OZ/07/02/0002/JWZ z dn. 2 lutego 2007 roku. Funkcja œ_ wiadczenia KOD* Œ_RODKA 5.2.2 36.18 9111.01 PO Protezowa wk³%adka do buta uzupe³%niaj¹%ca stopê%po amputacji palców 5.2.2 36.18 9111.01.N PO Naprawa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 2 do OWU Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 6 czerwca 2017 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OWU Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 2 do OWU Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 2 do OWU Generali z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Załącznik nr 3 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dom i Rodzina Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji

Okres uŝytkowania. bezpłatnie dzieci i młodzieŝ do 18 roku Ŝycia kaŝdorazowo w razie zmiany korekcji. razie zmiany korekcji WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI Lp. Środki pomocnicze Sposób

Bardziej szczegółowo

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny

LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH. Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Załącznik nr 2 LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓZNYCH CENACH Kody Wyszczególnienie Odpłatność Limit ceny Okres użytkowania 1 2 3 4 5 6 1.* 9221.01. okularowe korekcyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załàcznik nr 3 do OWU Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Tabela przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych Niniejszà Tabel stosuje si przy ocenie skutków nieszcz Êliwych wypadków osób obj tych ochronà

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale róŝnych

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Cena brutto Wysokość udziału własnego świadczenio biorcy A 1. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów

Kryteria przyznawania. okulista raz na 2 lata 30% dorośli - stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W CENIE ICH NABYCIA

Bardziej szczegółowo

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela*

Limit ceny. Okres użytkowania. Tabela* młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji. Tabela* Tabela* Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji Lp. Środki

Bardziej szczegółowo

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH. Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Lp. Kod Nazwa NFZ Nazwa handlowa Limit finansowania ze środków publicznych Wysokość udziału własnego świadczeniobi orcy A PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH Protezy kończyn dolnych po amputacji lub w przypadku wrodzonego

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

1) PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE Załącznik nr 1 Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie Szkolne 184 zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia Proteza uzupełniająca stopę

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy A Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy Zdjęcie poglądowe Nazwa Kod NFZ Limit NFZ Udział Pacjenta Okres użytkowania Protezowa wkładka

Bardziej szczegółowo

Nazwa wyrobu medycznego

Nazwa wyrobu medycznego Kod w słowniku NFZ Kod wg rozporządz. MZ z dnia 06.12.2013 Nazwa wyrobu medycznego Typ środka Limit cenowy % refundacji Legenda PO Przedmioty ortopedyczne AS Aparaty słuchowe SO Optyka okularowa SP Środki

Bardziej szczegółowo

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014

Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Kod w słowniku NFZ A Wykaz Wyrobów Medycznych Wydawanych na Zlecenie - 2014 Nazwa wyrobu medycznego A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002 Proteza uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka

Status Aktywn ości. Typ Środka. Środka Rok Kod świadcze niodawcy Kod Oferty Komórka Typ Środka Kod Środka Status Aktywn ości Nazwa Prod Handlowego ID Zestawu Id Produktu Handlowego 2009 110043 05-09-001085/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6/57/0412

Bardziej szczegółowo

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI

NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI NFZ 2014 W Y K A Z K O D Ó W LIMITÓW CENOWYCH REFUNDACJI Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Limit nfz % ref. A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.002

Bardziej szczegółowo

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze UWAGA: sporządzony informator nie stanowi źródła prawa Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Zasady zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Są to np. wózki inwalidzkie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 276, poz.2739 ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 Nr 41, poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U.04.276.2739 z dnia 28 grudnia 2004 r. (opublikowano 26.01.2005 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte

Ortezy kończyn dolnych - seryjne Przykładkowe produkty Przykładkowe zdjęcie. CH 101, CH 111, Air Cast, Dynamiczny aparat na opadającą stopę Liberte Sklep Medyczny i Zakład Indywidualnego Zaopatrzenia ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135, Poznań tel. 61 835 23 39 - Sklep Wyroby Seryjne tel. 61 835 32 86 - Zakład Wyroby Indywidualne Czynne: pon. - pt. 8:00-20:00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. Dz.U.09.139.1141 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ KODÓW I LIMITÓW NFZ PRODUKTÓW ORTOPEDYCZNYCH, ZGODNYCH Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK KOD NFZ NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO WG. NFZ WYSOKOŚĆ LIMITU GRUPA "A" - WYROBY

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 Kod zaopatrzenia: Grupa (A P) L.p. (1-133) Nowy druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązuje

Bardziej szczegółowo

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia

NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia NOWE KODY NFZ 2014 ORTOFACH SP. Z O.O. Kod wg rozporządzenia Nazwa wyrobu medycznego Limit cenowy % refundacji MZ A.1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 A.2 Proteza

Bardziej szczegółowo

Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych): J dla dorosłych

Ortezy kończyn dolnych (z wyłączeniem opasek elastycznych): J dla dorosłych W jaki sposób możesz uzyskać dofinansowanie z NFZ? Aby móc uzyskać dofinansowanie z NFZ należy: Umówić się na wizytę lekarską w celu wypisania zlecenia na wybrany produkt medyczny. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 13 listopada 2003 r. LexPolonica nr 28770. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2003.204.1986 (R) Warunki i sposoby zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania

Kryteria przyznawania KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu P.094 Cewniki zewnętrzne do 30 P.095 Cewniki urologiczne do 4 P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 Chirurg ogólny, dziecięcy, onkologiczny,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do umowy generalnej nr 908200096358 WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OPERATORÓW MASZYN I POJAZDÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM FINANSOWANIA PRZEZ SIEMENS FINANCE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 ) z dnia... w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, Warszawa.

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, Warszawa. Warszawa, 10 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Szanowni Państwo, W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych Al. Daszyńskiego 22, 31-537 Kraków, e-mail: biuro@msoon.org OBYWATELSKI PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE Konsekwencje społeczne: Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu. Kryteria przyznawania. Okres. dysfunkcja kończyny dolne

KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu. Kryteria przyznawania. Okres. dysfunkcja kończyny dolne KOD Wyrób medyczny Lekarz Limit Wysokość dopłaty do limitu J.036.00 J.036.01 J.037.00 J.037.01 J.038.00 J.038.01 J.039.00 Orteza stabilizująca staw skokowy Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł

Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565. amputacja lub WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE. 600 zł 0% raz na 2 lata 0 zł Dziennik Ustaw 2 Poz. 1565 orządzenia Ministra Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1565) WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYR W YC Y W W N H ZLECENI

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 3491 Warszawa, 3 listopada 2010 r.

Do druku nr 3491 Warszawa, 3 listopada 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-140-10 Do druku nr 3491 Warszawa, 3 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U.2013.1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 padziernika 2001 r, (Dz.U. z 2001 r. Nr 121. poz.1313)

z dnia 18 padziernika 2001 r, (Dz.U. z 2001 r. Nr 121. poz.1313) ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 padziernika 2001 r, (Dz.U. z 2001 r. Nr 121. poz.1313) w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, rodków pomocniczych i leczniczych rodków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (Dz.U. poz. ) Lp. Wyroby medyczne Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Bardziej szczegółowo

MEDICUS. bezp atny dowóz! LIMITY CEN DLA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH. tel SPECJALISTYCZNE SKLEPY MEDYCZNE

MEDICUS. bezp atny dowóz! LIMITY CEN DLA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH. tel SPECJALISTYCZNE SKLEPY MEDYCZNE D DICUS DICUS DYCZN SPECJALIST D LIMITY CEN DLA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH bezp atny dowóz! tel. 81 747 43 50 9115 9115.01 9115.02 9115.03 9115.04 9121 9121.02 9121.03 9121.04 9130 Wyposa enie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA NA WYROBY ORTOPEDYCZNE

OFERTA HANDLOWA NA WYROBY ORTOPEDYCZNE OFERTA HANDLOWA NA WYROBY ORTOPEDYCZNE Rzeszów, 2017 Poduszki odwodzące dla dzieci 1. Poduszka Frejki z dodatkowym pokrowcem Rozm. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 301 szt. 34,25 2. Poduszka odwodząca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061

Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 1061 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1565 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA NA WYROBY ORTOPEDYCZNE

OFERTA HANDLOWA NA WYROBY ORTOPEDYCZNE OFERTA HANDLOWA NA WYROBY ORTOPEDYCZNE Rzeszów, 2013 Nr kat. Kołnierze Ortopedyczne Kołnierz Schanza Wysokość: 6, 8, 10, 12 Rozmiar: 30-34, 35-37, 38-40, 41-44, 45-48 Nazwa Wyrobu j.m. 001 Kołnierz Florida

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 38/PN/11 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów Grzegorz Benke Poradnia Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK

MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 06.12.2013 ROK AKTUALNY WYKAZ WYKAZ WYROBÓW KODÓW MEDYCZNYCH I LIMITÓW WYDAWANYCH NFZ PRODUKTÓW NA ZLECENIE ORTOPEDYCZNYCH, WG. ROZPORZĄDZENIA ZGODNYCH MINISTRA Z ROZPORZĄDZENIEM ZDROWIA Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 R MINISTRA

Bardziej szczegółowo

POLSKA. e-mail: biuro@orliman.pl; www.orliman.pl

POLSKA. e-mail: biuro@orliman.pl; www.orliman.pl e-mail: biuro@orliman.pl; www.orliman.pl POLSKA produkty ortopedyczne SPIS TREŚCI Tabele kodów NFZ 4 Tułów Pasy 6 Stomamed 9 Lumbitron ( / - 12) 10 3-Tex Lumbo 14 Evotec 16 Evotec Forte 17 Dorso Evotec

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza

Podstawowe kryteria przyznawania. lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń. wskazania medyczne. okulista. w okresie leczenia zeza L p. Rodzj środk pomocniczego Podstwowe kryteri przyznwni wskzni medyczne lekrze upowżnieni do wystwini zleceń okres użytkow ni Wysokość udziłu włsnego uezpieczoneg o w cenie nyci 3 7 Soczewki okulrowe

Bardziej szczegółowo

2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata. Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912

2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata. Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912 Dziennik Ustaw Nr 140-4959 - Poz. 911 i 912 Załącznik nr 2 WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH 1. Materiały do wypełnień tymczasowych typu fleczer i tlenek cynku. 2. Cementy podkładowe na bazie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz

Bardziej szczegółowo

Emilia Mikołajewska ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE

Emilia Mikołajewska ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE Emilia Mikołajewska N eurorehabilitac)a ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE dr Emilia Mikołajewska Neurorehabilitacia ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści W stę p... 9 Problem

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów Dziecięcych

Katalog Produktów Dziecięcych Katalog Produktów Dziecięcych Spis treści GŁOWA/SZYJA...4 BARK...5 ŁOKIEĆ-DŁOŃ...7 TUŁÓW...9 KOLANO...10 KOSTKA-STOPA...12 INNE PRODUKTY...13 INNE PRODUKTY W ROZMIARACH DLA DZIECI...15 GŁOWA/SZYJA OPH101

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku

Protokół Nr 178/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Protokół Nr 78/05 z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ 1. Aparat korekcyjny palucha koœlawego, orteza palucha koœlawego Stosowany jako zaopatrzenie nocne, koryguje koœlawe ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrêbie stawu œródstopno- paliczkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. tel

Spis treści. tel Katalog 2015 Spis treści Zamówienia: Poniedziałek-Piątek 8:00-17:00 Paczki wysyłamy w dniu zamówienia jeśli zostało złożone do godziny 12:00 telefon 503-06-06-10 email: Kontakt: KABED Karol Kułakowski

Bardziej szczegółowo

Protezy kończyn dolnych

Protezy kończyn dolnych Kod w słowniku NFZ Nazwa wyrobu medycznego Protezy kończyn dolnych Limit ceno wy % refund acji Okres użytkowania A.001 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia 200 100 raz na

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Fornalski na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 25-03-2013r. o godz.

Bardziej szczegółowo

Amputacje wskazania, poziomy, rodzaje

Amputacje wskazania, poziomy, rodzaje Amputacje wskazania, poziomy, rodzaje Łukasz Rosenau Definicje Amputacja (odjęcie) zabieg operacyjny polegającego na usunięciu narządu lub jego części Jeżeli odjęcie kończyny przebiega poprzez rozdzielenie

Bardziej szczegółowo

się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w rozporządzeniach.

się znajdować na liście świadczeń przysługujących osobie niepełnosprawnej z ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w rozporządzeniach. Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: 1 Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 ZARZĄDZENIE Nr 4/2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU z dnia 1 lutego 2017 roku. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 20 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 20 października 2015 r. Dz.U.2015.1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

Bardziej szczegółowo

ORTOTYKA KOŃCZYN GÓRNYCH. Powrót do swobody ruchu.

ORTOTYKA KOŃCZYN GÓRNYCH. Powrót do swobody ruchu. ORTOTYKA KOŃCZYN GÓRNYCH Powrót do swobody ruchu. ERIE VERTEBRA ET REHAPROACTIVE KOPEKOWOŚĆ I AODZIENOŚĆ Firma wywodzi się z Dębicy w województwie podkarpackim i jest obecna na rynku od kilkunastu lat.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 13 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 204 14099 Poz. 1986 1986 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zak adach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ORTOTYKI ORTOTYKA DLA DZIECI

PRODUCENT ORTOTYKI ORTOTYKA DLA DZIECI PRODUCENT ORTOTYKI ORTOTYKA DLA DZIECI DZIAŁ SPRZEDAŻY Umożliwi złożenie zamówienia oraz uzyskanie odpowiedzi związanych ze współpracą. 48 14 681 23 80 Fax 14 681 23 85 poczta@erhem.pl BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

REHASUV ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator

REHASUV ZALECANY DLA OSÓB, U KTÓRYCH ROZPOZNANO: WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: pionizator REHASUV pionizator pionizator Lekki, bardzo mobilny i wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów pionizator dynamiczny. Standardowo wyposażony w składane siodełko, z którego można skorzystać w każdej chwili.

Bardziej szczegółowo

Jurmarmed Kuklińscy Spółka Jawna Ul. Mickiewicza 31 lokal 13 60-835 Poznań lokal w przychodni NZOZ. tel. 61 224 10 10 tel. kom.

Jurmarmed Kuklińscy Spółka Jawna Ul. Mickiewicza 31 lokal 13 60-835 Poznań lokal w przychodni NZOZ. tel. 61 224 10 10 tel. kom. 1 Katalog-A4-2.indd 1 2014-04-17 13:17:08 O Nas Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty sprzętu medycznego jaką ma do zaoferowania nasz Sklep Medyczny oraz do skorzystania z wypożyczalni sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne. e-mail:atro@o2.pl http://student.tromed.pl

Zaopatrzenie ortopedyczne. e-mail:atro@o2.pl http://student.tromed.pl Zaopatrzenie ortopedyczne e-mail:atro@o2.pl http://student.tromed.pl Literatura: 1. T.Myśliborski Zaopatrzenie ortopedyczne (protetyka i ortotyka) Warszawa 1985 2. B.Przeźniak Zaopatrzenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu

Strona 1 z 5 TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu TABELA NR 2 OCENA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU L.p. Rodzaj uszczerbku Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY 1 2 Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy

Bardziej szczegółowo

2 Taping Rehabilitacyjny - taping w rehabilitacji i sporcie

2 Taping Rehabilitacyjny - taping w rehabilitacji i sporcie Spis treści! Spis treści... l Od Autorów...5 Wstęp... 6 Taping Rehabilitacyjny...8 Filozofia plastra... 13 Ogólne zasady plastrowania...14 Wskazania... 15 Cele i możliwości tapingu... 16 Przeciwwskazania...17

Bardziej szczegółowo

NOWE KODY REFUNDACYJNE NA PRODUKTY W OFERCIE MEDICAST SP Z O.O.

NOWE KODY REFUNDACYJNE NA PRODUKTY W OFERCIE MEDICAST SP Z O.O. NOWE KODY REFUNDACYJNE NA PRODUKTY W OFERCIE MEDICAST SP Z O.O. OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 Grupa J036. Ortezy stawu skokowego Air Stirrup...3 Air Stirrup II...3 AirSport...3 A60...3 AirLift...3 Velocity...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA. W dniu r. w Poddębicach pomiędzy. reprezentowaną przez

Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA. W dniu r. w Poddębicach pomiędzy. reprezentowaną przez UMOWA Załącznik Nr do SIWZ W dniu. 008 r. w Poddębicach pomiędzy reprezentowaną przez zwaną dalej Sprzedającym a Gminą Poddębice w imieniu której działa Piotr Sęczkowski Burmistrz Poddębic zwaną dalej

Bardziej szczegółowo