PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1

2 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC POKONAĆ STRES, CZYLI JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA! UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ-WARSZTAT MBTI PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W PRACY TRAIN THE TRAINERS - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA SZKOLEŃ NEGOCJUJ I WYGRYWAJ! ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY NIEZBĘDNIK MENEDŻERA INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO MOTYWOWANIE I COACHING MENEDŻERSKI ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA Y ZARZĄDZANIE LUDŹMI W ZMIANIE CENNIK KONTAKT UWARUNKOWANIA FORMALNE

3 OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA CO TO JEST BON SZKOLENIOWY? Bon szkoleniowy to przyjazne dla przedsiębiorcy narzędzie dofinansowania szkoleń pracowników. Bony przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorca, nabywając bon u Operatora finansowego o nominalnej wartości 90 zł, wpłaca tylko połowę jego wartości tzn. 45 zł, pozostała część stanowi pomoc de minimis dla MŚP. Jeden bon szkoleniowy odpowiada jednej godzinie szkoleniowej dla jedne0go pracownika MŚP. Przedsiębiorca kieruje pracownika na dowolnie wybrane szkolenie oferowane przez instytucje szkoleniowe, które posiadają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Znak jakości MSUES jest gwarancją szkolenia na wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O BONY? Uczestnikami projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" ubiegającymi się o dofinansowanie szkolenia dla pracowników mogą być wyłącznie MŚP, które spełniają łącznie określone warunki: siedziba MŚP lub oddziału MŚP mieści się w Małopolsce; prowadzą działalność na obszarze terytorium RP; nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis) istnieje możliwość udzielenia MŚP pomocy de minimis 3

4 JAK UZYSKAĆ BON? Przedsiębiorca zapoznaje się z ofertą instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) MŚP składa zamówienie na określoną ilość bonów drogą elektroniczną u Operatora finansowego projektu PFK, tj. firmy Sodexo Benefiits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w pliku Word; dokument zostanie podpisany po zwreryfikowaniu przez Operatora). Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgłoszeniem się MŚP do projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" Do systemu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 180 firm, decyduje kolejność zgłoszeń. Operator finansowy w ciągu trzech dni od daty przyjęcia zamówienia od MŚP, dokonuje weryfikacji możliwość udzielenia danemu przedsiębiorcy wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach pomocy de minimis, a także weryfikuje spełnienie przez MŚP pozostałych warunków koniecznych do udziału w projekcie PFK; informuje MŚP o wyniku weryfikacji Informacja o wyniku weryfikacji przekazywana jest do przedsiębiorcy oraz dysponenta środków finansowych - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Dysponent środków przesyła przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie usług edukacyjnoszkoleniowych dla pracowników MŚP wraz ze zweryfikowanym zamówieniem stanowiącym załącznik do umowy, która po podpisaniu przedsiębiorca dostarcza do dysponenta środków, Przedsiębiorca, w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokonuje wpłaty na wydzielone subkonto u operatora finansowego, w kwocie będącej połową wartości zamówionych bonów Przedsiębiorca otrzymuje bony szkoleniowe od Operatora finansowego w ciągu 5 dni od otrzymania wpłaty Bony tracą ważność 31 marca 2015 r. 4

5 ILE BONÓW MOŻNA OTRZYMAĆ? Każdy uprawniony MŚP może się ubiegać o limit podstawowy - 70 bonów szkoleniowych. Równocześnie będzie możliwość uzyskania limitu dodatkowego związanego z wielkością przedsiębiorstwa, pod warunkiem nie wyczerpania określonej ilości limitów dodatkowych w poszczególnych grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość przedsiębiorstw. O kolejności uprawnienia otrzymania limitu dodatkowego decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Limity dodatkowe: Limit A = Limit podstawowy - samozatrudnieni Limit B = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 10 bonów dla 128 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 1-3 pracowników Limit C = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 140 bonów dla 20 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 4-9 pracowników Limit D = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 210 bonów dla 6 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw pracowników Limit E = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 490 bonów dla 3 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw pracowników Limit F = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 630 bonów dla 2 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw pracowników Limit G = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 1330 bonów dla pierwszego zgłoszenia MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw pracowników. Rekrutacja do systemu zakończy się po zawarciu umów ze 180 przedsiębiorcami. Decydująca jest kolejność wpływu zgłoszeń (plik Word) na adres: W przypadku pojawienia się bonów niezagospodarowanych zawartymi umowami i przyznanymi limitami Dysponent środków zaproponuje zwiększenie limitu ostatecznego przedsiębiorcom z którymi już została zawarta umowa. 5

6 JAK WYBRAĆ SZKOLENIE? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi bazę wszystkich szkoleń instytucji szkoleniowych, które posiadają znak jakości MSUES. Przy wyborze szkolenia pomocni będą również Konsultanci systemu bonowego dyżurujący od poniedziałku do piątku w godzinach (tel ). Przedsiębiorca, który chciałby dokonać analizy potrzeb szkoleniowych, uwzględniając potrzeby szkoleniowe pracowników i cele firmy może skorzystać z narzędzia, dostępnego na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. JAK ROZLICZYĆ BON? Uczestnik rozpoczynając szkolenie przekazuje instytucji szkoleniowej bony zakupione u Operatora finansowego oraz skierowanie na szkolenie. Najpóźniej w dniu wystawienia skierowania pracownik wypełnia deklarację uczestnictwa w systemie PFK- Podmiotowe finasowanie kształcenia. Bon szkoleniowy o wartości nominalnej 90 zł odpowiada jednej godzinie szkoleniowej dla jednego pracownika MŚP. Koszt godziny szkolenia rozlicznego za pomocą bonu nie może być niższy niż 22,50 zł. W zależności od rzeczywistej ceny jednej godziny szkoleniowej jednego pracownika przedsiębiorca: wpłaca zaliczkę instytucji szkoleniowej w wysokości różnicy rzeczywistej ceny szkolenia a wartością nominalną bonów szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia Przykład 1 Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje więcej niż wart jest bon szkoleniowy: W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio mniej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.). otrzymuje zwrot pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest niższa niż wartość nominalna bonu szkoleniowego) 6

7 Przykład 2 Obieg bonu w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje mniej niż wart jest bon szkoleniowy (nie mniej niż 22,50 zł): W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio więcej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.). nie dopłaca do szkolenia ani nie otrzymuje zwrotu pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest równa wartości nominalnej bonu szkoleniowego) Przykład 3 Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje tyle samo ile wart jest bon szkoleniowy: W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie 45 zł.). Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o osiągnięciu efektów kształcenia, zgodnie z ofertą usług edukacyjno-szkoleniowych. Za usługę szkoleniową instytucja szkoleniowa wystawia rachunek/fakturę przedsiębiorcy. Niewykorzystane bony szkoleniowe MŚP zwraca Operatorowi finansowemu otrzymując w zamian wpłacone wcześniej środki pieniężne. W przypadku zwrotu bonów szkoleniowych po terminie wskazanym w umowie dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych (czyli po r.) należności MŚP będą pomniejszone o koszty manipulacyjne (patrz poradnik rozliczania bonów dla MŚP). Więcej informacji: Zasady dofinansowania do usług edukacyjno -szkoleniowych w ramach projektu PFK. 7

8 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Maria GIERAŁT Danuta SKACEL Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest rozwinięcie Twoich umiejętności stawiania granic, w odniesieniu do sytuacji, które z Twojej perspektywy najbardziej wymagają przyjęcia postawy asertywnej. Dzięki postawie asertywnej będziesz efektywniej współdziałać, budować trwalsze relacje i lepiej realizować zadania. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie bazuje na różnego rodzaju ćwiczeniach narzędzi asertywnych, które wykonujesz w odniesieniu do Twojej indywidualnej mapy asertywności oraz sytuacji, w których nie potrafisz być dostatecznie asertywny. Elementem szkolenia jest wykonanie testu pozwalającego określić Twoją mapę asertywności. Po szkoleniu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Na szkoleniu poznasz swoją mapę asertywności, która będzie dla Ciebie podstawą rozwoju umiejętności asertywnych Dowiesz się, czym faktycznie jest asertywność oraz jak ją doskonalić zależnie od sposobu Twojego podejścia do niej 8

9 Poznasz różne techniki i narzędzia asertywne, które przekazywane są w postaci atrakcyjnych ćwiczeń Przećwiczysz narzędzia pomocne w stawianiu granic w najtrudniejszych dla Ciebie sytuacjach oraz w odniesieniu do Twoich mocnych i słabych stron uzyskasz informacje zwrotne od trenera Dowiesz się, dlaczego agresja nie może być utożsamiana z asertywnością, a także jak postępować, by nie naruszać granic stawianych przez innych ludzi Poznasz techniki asertywnego radzenia sobie w sytuacji stosowania manipulacji, dzięki nim będzie Ci łatwiej budować równorzędne relacje z otaczającymi Cię ludźmi Zyskasz pole do organizacji lepszej współpracy ze swoimi zwierzchnikami, współpracownikami i podwładnymi Szkolenie pomoże Ci wykształcić aktywne i pozytywne podejście do problemów z zastosowaniem technik asertywnych zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych i prywatnych PROGRAM Czym jest asertywność Zachowania asertywne a agresja, uleganie i manipulacja Kto jest OK, kto nie jest OK? wprowadzenie do teorii analizy transakcyjnej E. Berne a Lista praw asertywnych Jak być stanowczym i nie ranić? Jak dbać o swoje prawa i potrzeby nie zapominając o prawach i potrzebach innych? Hamulce asertywności Mapa asertywności moje mocne i słabe strony Asertywne wyrażanie siebie Analiza monologu wewnętrznego Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych Wyrażanie własnych potrzeb, opinii i poglądów Obrona przed presją i manipulacją Stawianie granic - czterostopniowa procedura stawiania granic W co grają ludzie? najczęściej spotykane destruktywne gry psychologiczne 9

10 Asertywna odmowa Pułapki nieasertywnej odmowy Zasady i techniki asertywnej odmowy Asertywne formułowanie wypowiedzi Asertywne reagowanie na krytykę Błędy w reagowaniu na krytykę. Przydatne techniki: potwierdzenie, zamglenie, sondowanie Asertywne wyrażanie krytyki Zmiana oceny na opinię Konsekwencje używania komunikatu TY i korzyści ze stosowania komunikatu JA 10

11 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Adam STANCLIK Danuta SKACEL Agnieszka BUGAJ Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest rozwinięcie Twoich umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych, zarówno w życiu biznesowym jak i osobistym. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie bazuje na realnych sytuacjach konfliktowych, których każdy doświadcza w życiu biznesowym i osobistym. Kluczowym elementem szkolenia jest analiza Twojego stylu reagowania w konflikcie na bazie kwestionariusza, a także ćwiczenia, które pozwolą budować Twoją siłę i pozycję w sytuacji konfliktowej. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Na szkoleniu doprecyzujesz czym jest konflikt, odpowiesz na pytanie czy jest tylko zagrożeniem czy może być szansą? Dowiesz się jakie są główne źródła konfliktów i jego rodzaje Poznasz różne postawy ludzi w sytuacjach konfliktowych Zrobisz kosztorys opłacalności wyboru drogi walki v/s współpracy w konflikcie Dowiesz się jak tworzyć strategię budowania długofalowej współpracy Zyskasz informację na temat efektywności osobistej w konflikcie, czyli dowiesz się jaki masz indywidualny profil reagowania w sytuacji konfliktowej Zyskasz możliwość przeciwdziałania eskalacji konfliktu 11

12 PROGRAM Zrozumieć konflikt Czym jest konflikt?- Dynamika i przebieg sytuacji konfliktowej Konflikt szansą czy zagrożeniem? - Korzyści z konstruktywnego rozwiązywania konfliktów Źródła i rodzaje konfliktów Emocje w konflikcie Emocje i ich wpływ na eskalowanie konfliktu Jak budować swoją pozycję i siłę w sytuacji konfliktowej Postawy w obliczu konfliktu Gra typu walka czy współpraca? Postawa uległa, dominująca i współpracująca Procedura budowania współpracy w konflikcie metoda Keneddy ego Taktyki i strategie zmierzające do wygaszenia konfliktu Wpływ profilu na wygaszanie bądź eskalowanie konfliktu Style reagowania w konflikcie Konfliktowa sytuacja biznesowa od czego zacząć rozwiązywanie Test osobistych uwarunkowań i preferencji zachowywania sił w sytuacji konfliktowej Analiza indywidualnego stylu reagowania w konflikcie na podstawie kwestionariusza Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych sytuacji konfliktowych z obszaru realności zawodowej 12

13 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Adam STANCLIK Jarosław ZAMORSKI Cena szkolenia zawiera koszt testu Inteligencji Emocjonalnej. Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Rozwój Inteligencji Emocjonalnej pod kątem jej wykorzystywania w środowisku pracy i w życiu osobistym Oswojenie z emocjami oraz nauka zarządzania emocjami w zależności od sytuacji CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Przed szkoleniem wykonasz Test Inteligencji Emocjonalnej (on-line). Test ten powstał w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, diagnozuje obszary silnych i słabych stron Twojej IE. Szkolenie ma charakter treningu: ćwiczysz zdolności poznawcze, które przekładają się na wzrost IE. Uczysz się dobierania emocji do stawianych przed nami zadań oraz czytania informacji z emocji. Szkolenie wykorzystuje filmy, zdjęcia, różnego rodzaju sytuacje. Obok ćwiczeń przewidziano minimalną ilość mini-wykładów. Po treningu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Właściwie zarządzając swoimi emocjami: Łatwiej podejmiesz właściwe decyzje, lepiej poradzisz sobie w trudnych sytuacjach, nauczysz się budować trwalsze relacje z ludźmi Wykorzystasz swój potencjał, obniżysz poziom stresu, żyjąc zdrowiej i pracując efektywniej Będziesz efektywniej komunikował się z klientami, podwładnymi, współpracownikami 13

14 Podczas treningu: Poznasz swój aktualny poziom IE Poznasz narzędzia pomocne w skutecznym rozwiązywaniu sytuacji i problemów z dużym ładunkiem emocjonalnym: Strategia Emocjonalna zestaw wskazówek, jakie przyjąć kroki postępowania w sytuacjach, w których zachodzą konkretne emocje Technika rozwiązywania problemów z wykorzystaniem emocji wskazówki, po jakie emocje sięgać w zależności od charakteru problemu lub wyzwania Dowiesz się, jak rozwijać swoją IE oraz jak odróżniać emocje prawdziwe od udawanych Przećwiczysz techniki zarządzania emocjami własnymi i innych PROGRAM Czym jest inteligencja emocjonalna prawdy i mity Skąd biorą się emocje i jak przekładają się na efektywność Analiza własnego profilu inteligencji emocjonalnej wyniki testu TIE Rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie emocji u siebie i u innych jako podstawa właściwej oceny sytuacji i dobrych decyzji Na czym polega rozpoznawanie emocji? - Wskazówki jak czytać emocje swoje i innych Rozpoznanie emocji a podejmowanie decyzji Wpływ emocji na sposób myślenia i podejmowania decyzji Kiedy brak emocji ogranicza myślenie? Jak można wykorzystać emocje w celu usprawnienia myślenia? Dostosowanie emocji do specyfiki zadania Wykorzystanie emocji w rozwiązywaniu problemów Rozumienie emocji własnych i innych osób jako źródło informacji Doskonalenie rozumienia emocji poprzez poszerzenie słownictwa emocjonalnego Rozbiór emocji złożonych na emocjonalne części składowe Przewidywanie emocjonalnej przyszłości za pomocą analizy emocjonalnej co jeśli Zarządzanie emocjami strategia emocjonalna Jak wykorzystać emocje do podejmowania konstruktywnych działań? Emocje jako źródło motywacji i inspiracji Wykorzystanie emocji do zrozumienia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych 14

15 KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Maria GIERAŁT Danuta SKACEL Cena szkolenia zawiera koszt badania Ensize DISC. Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Szkolenie uczy elastyczności, rozwija zdolności dobierania odpowiedniego stylu komunikacji do profilu osoby, z którą się komunikujemy Podczas szkolenia zdiagnozujesz swój własny profil komunikacyjny, uświadomisz sobie, jak zróżnicowane są modele zachowań ludzkich oraz nauczysz się, jak rozpoznawać profile zachowań u innych DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? Komunikacja to podstawa każdej współpracy oraz szerzej każdej relacji. Szkolenie jest adresowane do ludzi, którzy w pracy oraz w życiu prywatnym chcą lepiej komunikować się z innymi dla dobra współpracy, jakości relacji oraz uzyskiwania lepszych wyników. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie jest oparte na modelu Ensize DISC, praktycznej typologii zachowań szeroko wykorzystywanej w biznesie. Szkolenie będzie poprzedzone badaniem Ensize DISC, wykonywanym online. OPIS MODELU ENSIZE DISC Model Ensize DISC definiuje 4 rodzaje postaw, zilustrowanych za pomocą 4 kolorów: D Dominance I Influence S Stability C Compliance 15

16 Cel analizy: Określa kierunek potencjału badanej osoby Pozwala lepiej zrozumieć różne style zachowania Opisuje naturalne zachowania ludzi oraz sposób, w jaki dostosowują się oni do otoczenia Przebieg badania i raport Badanie jest prowadzone online, każdy z badanych otrzymuje hasło umożliwiające zalogowanie się w systemie Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport z analizy KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Poznasz swój styl zachowań według typologii Ensize DISC; zidentyfikujesz potrzeby, mocne strony i ograniczenia komunikacyjne Nauczysz się diagnozować style zachowań innych ludzi Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie komunikować się z osobami reprezentującymi odmienny od Twojego styl zachowań Rozwiniesz umiejętności komunikacji z dopasowaniem typologicznym PROGRAM Typologia zachowań a efektywność komunikacyjna Czym jest efektywna komunikacja? Indywidualne preferencje postrzegania i podejmowania decyzji Charakterystyka czterech stylów zachowań Ensize DISC Profil naturalny i adaptowany Potencjalne mocne strony i ograniczenia Preferowane role zespołowe Wpływ preferowanego stylu zachowań na sposób komunikacji Ćwiczenia w diagnozowaniu stylów przykłady filmowe Indywidualna diagnoza stylu komunikacji Analiza raportu indywidualnego Ensize DISC Mój styl kontaktowania się z innymi czego potrzebuję dla dobrej komunikacji i współpracy? Jak komunikuję się z osobami odmiennymi ode mnie? Typologiczna komunikacyjna instrukcja obsługi Komunikacja: reguły uniwersalne oraz reguły temperamentalne Praktyczne wskazówki komunikacji uwzględniającej różnorodność stylów zachowań 16

17 Inteligentne ścieżki komunikacji, czyli dopasowanie typologiczne Wywieranie wpływu: od typologicznego rozdźwięku do dopasowania przykłady filmowe Warsztat komunikacji z dopasowaniem typologicznym Docenianie innych sztuka niedoceniana Co ważne w docenianiu poszczególnych temperamentów? Docenianie odmiennego od własnego stylu zachowań symulacje rozmów i informacje zwrotne 17

18 POKONAĆ STRES, CZYLI JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA! TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Agnieszka BUGAJ Adam STANCLIK Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Szkolenie ma na celu przysposobić Cię do radzenia sobie ze stresem i czynnikami stresowymi dzięki wyposażeniu w techniki i narzędzia rozładowania stresu oraz pogłębienia wiedzy o jego wpływie na Ciebie. DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? To szkolenie dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu oraz uzyskać zestaw ćwiczeń i wskazówek pomocnych do radzenia sobie z presją stresu. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie przekazuje najnowszą wiedzę psychologiczną bazując na ćwiczeniach, testach i pracy warsztatowej (dyskusje, informacja zwrotna od trenera). Ważnym elementem szkolenia są różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne. Istotny jest także fakt, że w trakcie szkolenia identyfikujesz własne sytuacje stresowe oraz przechodzisz program pod kątem Twojej indywidualnej potrzeby walki ze stresem lub jego przeciwdziałaniu. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Zdiagnozujesz najbardziej stresujące sytuacje w Twojej pracy i życiu oraz wypracujesz sposoby radzenia sobie z nimi 18

19 Poznasz różnorodne techniki relaksacyjne oraz narzędzia: Model ABCD A. Ellisa przydatny do obniżania stresu przez zmianę myślenia o sytuacji, Szereg technik relaksacyjnych obniżanie napięcia w ciele, Afirmacje czyli jak prawidłowo wykorzystać pozytywne myślenie (potocznie rozumiane pozytywne myślenie zostało wypaczone i może działać negatywnie), Diagnoza wypalenia zawodowego indywidualny test poziomu wypalenia. Zidentyfikujesz swój aktualny poziom stresu (test) oraz swoje słabe i mocne strony w odniesieniu do możliwości ich wykorzystania (motywacji) w pracy Uzyskasz wskazówki, jak stosować profilaktykę antystresową i radzić sobie ze stresem dobierając daną technikę do etapu rozwoju stresu Dowiesz się, jak reagować na stres, jak korzystać ze wsparcia współpracowników i bliskich osób oraz jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu PROGRAM SZKOLENIA Oblicza stresu od alarmu do wyczerpania Pozytywne i negatywne aspekty stresu Czynniki warunkujące optymalny poziom stresu Najnowsze odkrycia psychologii poznawczej w kontekście reakcji stresowej Reakcje i podatność na stres autodiagnoza Jak działam w warunkach stresu Lista symptomów ostrzegawczych stresu Wzorce reakcji na stres i jego konsekwencje Błędne koło stresu dynamika rozwoju reakcji stresowej Skutki nadmiernie działającego stresu w obszarze relacyjnym, psychicznym i fizycznym Skuteczne radzenie sobie ze stresem w kolejnych fazach rozwoju reakcji stresowej tarcza antystresowa Techniki pomocne przy silnym działaniu stresora Sposoby obniżania napięcia emocjonalnego techniki relaksacyjne Schemat postępowania przy spadku możliwości psychofizycznych (słabnącego zdrowia oraz spadku efektywności w pracy) Zestaw ćwiczeń pomocnych przy spadku samooceny 19

20 Wypalenie zawodowe diagnoza i środki zaradcze Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym Skuteczne automotywowanie Jakie kompetencje rozwijać dla poprawy motywacji? Przekonania niszczące motywację i radzenie sobie z nimi przeformułowywania i afirmacje Warunki skutecznych działań w obszarze automotywacji Moje mocne strony w obszarze działań zawodowych Zmiana w obszarze motywowania, poczucie kontroli wewnętrznej 20

21 UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ-WARSZTAT MBTI TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Anna Ressel Siedziba klienta Cena zawiera koszt badania kwestionariuszem MBTI. Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Lepsze poznanie siebie i analiza swojego typu osobowości MBTI w kontekście pełnionej roli zawodowej Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz źródeł wewnętrznej motywacji Opracowanie swojego planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Warsztat bazuje na kwestionariuszu osobowości MBTI, wskaźniku psychologicznym opracowanym przez Katharine Briggs i Isabel Briggs Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem psychometrycznym, znajdującym zastosowanie w działaniach rozwojowych. Co roku ponad 3,5 miliona osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej. Wypełnienie kwestionariusza oraz identyfikacja własnego typu pomaga ludziom na wiele sposobów: Zwiększa samorozumienie i motywację do działania z wykorzystaniem swoich mocnych stron Wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć Poznanie własnego typu zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi Pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, w jaki sposób różne typy mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób Przed warsztatem: każdy z uczestników wypełni kwestionariusz osobowości MBTI on-line, którego wynik pomoże mu w zdiagnozowaniu swojego preferowanego stylu zachowań oraz mocnych i słabych stron. Po warsztacie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia. 21

22 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Dowiesz się: Jaki jest Twój typ osobowości i jak to wpływa na Twoją efektywność osobistą Jakie są Twoje silne i słabe strony oraz w jaki sposób doskonalić się w pełnionej roli zawodowej Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się w środowisku pracy Jak wykorzystać różnice w osobowościach do realizacji celów KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI Wyniki kwestionariusza oraz ich interpretacja koncentrują się na sposobie gromadzenia informacji oraz nadawania tym informacjom znaczenia w procesie podejmowania decyzji są to podstawowe aspekty osobowości, leżące u podłoża większości zadań zawodowych Kwestionariusz MBTI uświadamia ludziom ich preferowane style pracy, daje wskazówki, jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskazuje na możliwe słabe strony i wrażliwe obszary Teoria typu pomaga zrozumieć naturalne różnice między ludźmi w wielu obszarach związanych z pracą zawodową i pokazuje, jak czerpać korzyści z tych różnic dotyczy to m.in.: stylów komunikacyjnych, pracy z Klientami, preferowanych stylów wywierania wpływu i współpracy Kwestionariusz MBTI identyfikuje możliwe ścieżki rozwoju PROGRAM Badanie kwestionariuszem osobowości MBTI (on-line, przed szkoleniem). Krótkie wprowadzenie do teorii typów Co to jest kwestionariusz MBTI i co bada? Co to są preferencje? W jaki sposób wykorzystać wiedzę o swoim typie osobowości MBTI do budowania efektywności osobistej? Identyfikacja swojego typu osobowości MBTI w oparciu o proces samooceny i wynik kwestionariusza MBTI Ćwiczenia i zadania w podgrupach, umożliwiające identyfikację preferowanego stylu funkcjonowania w czterech obszarach (4 pary przeciwstawnych preferencji): Ekstrawersja vs. Introwersja skąd czerpię energię, gdzie kieruję uwagę i co to dla mnie znaczy? 22

23 Poznanie vs. Intuicja w jaki sposób gromadzę informacje potrzebne w procesie podejmowania decyzji? Myślenie vs. Odczuwanie w jaki sposób podejmuję decyzje? Osądzanie vs. Obserwacja w jaki sposób organizuję swoją pracę? Omówienie efektów ćwiczeń na forum i prezentacja wniosków Charakterystyka poszczególnych preferencji i jak to wpływa na moją efektywność osobistą? Zachowania charakteryzujące poszczególne typy Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się i co z tego wynika? Dlaczego z jednymi osobami łatwo nawiązujemy relacje i współpraca przebiega komfortowo, a z innymi trudno jest się porozumieć? Autodiagnoza swojego typu MBTI Budowanie świadomości swojego potencjału - identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju w pełnionej roli zawodowej Wskazówki rozwojowe dla poszczególnych typów Opracowanie planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron 23

24 PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Andrzej Trutkowski Siedziba klienta Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Zdobędziesz umiejętności efektywnego prowadzenia wystąpień publicznych i skutecznych prezentacji biznesowych z wykorzystaniem wizualizacji PowerPoint dla różnego typu odbiorców Program zapewnia realny przyrost umiejętności w obszarach: przygotowywania wystąpienia (cel/struktura), autoprezentacji, prowadzenia prezentacji (forma) DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które prowadzą wystąpienia oraz prezentacje typu Power Point dla wszelkich odbiorców: grup klientów, podwładnych, współpracowników lub przełożonych. Adekwatne dla osób występujących przed małymi zespołami jak i na dużych konferencjach. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie odwołuje się do praktyki uczestników. Omawiane są realne prezentacje Power Point uczestników. Uczestnicy poznają model myślenia zorientowanego na rezultaty w przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji Outcom Base Thinking. Każdy jest zaangażowany każdy uczestnik minimum 2-3 krotnie prezentuje przed grupą fragmenty swoich wystąpień, otrzymując konstruktywną informację zwrotną. Trener moderuje feedback oparty na wzmacnianie opanowanych umiejętności i nazwanie pozytywnego potencjału, na którym warto budować przyszłe wystąpienia. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Podczas tego programu uzyskasz wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci: Wzmocnić swoją skuteczność w trakcie prowadzenia prezentacji 24

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Zarządzanie zespołem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/17/6568/23874 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Usługa

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. P R O G R A M S Z K O L E N I A K O M P E T E N C J E H A N D L O W E Moduł I Negocjacje i techniki sprzedaży CZĘŚĆ. 1. NEGOCJACJE (12 h): Cele szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw negocjacji m.in.

Bardziej szczegółowo

Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego

Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Rozwój kluczowych kompetencji doradcy finansowego Dla kogo? Dla osób: - zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa opolskiego - prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub - będących

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel PREZENTACJA TOTALNA czyli jak prezentować aby osiągać swój cel Każdy z nas chyba uczestniczył w nudnej prezentacji W czasie takich prezentacji, tylko jedna myśl ciśnie się słuchaczowi na usta... WTF!?!

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych

Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU. Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: PODKARPACKA AKADEMIA NOWOCZESNEGO BIZNESU Opis szkoleń handlowo - interpersonalnych Spis

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel.

ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. OFERTA SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY ILLUSTRO SZKOLENIA DORADZTWO GRZEGORZ RIPPEL 45-131 Opole, ul. Cygana 4 Tel. 77/44 28 554, Fax 77/54 74 364 Marek Nowak tel. 501 165 622 e-mail: info@illustro.pl www.illustro.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym Zarządzanie zespołem projektowym Cele szkolenia Efektywne zarządzanie projektem wymaga nie tylko tzw. wiedzy twardej, jak definiowanie zakresu, harmonogramowanie czy budżetowanie projektu, lecz także umiejętności

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA WARTY W TECHNIKACH SPRZEDAŻY

ZMIANA WARTY W TECHNIKACH SPRZEDAŻY ZMIANA WARTY W TECHNIKACH SPRZEDAŻY W biznesie nic nie dzieje się dopóki ktoś czegoś nie sprzeda. Ze sprzedażą mamy do czynienia na każdym kroku. Sprzedajemy meble, samochody, ubezpieczenia, programy komputerowe,

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014

Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców. Kraków, 04 września 2014 Bony szkoleniowe z dofinansowaniem dla przedsiębiorców Kraków, 04 września 2014 EUROPEJSKIE WZORCE: Walonia bony w formie papierowej i elektronicznej dla przedsiębiorców (system zapewniania jakości usług

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny

Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny Szkoła Trenerów Wewnętrznych ramowy zakres merytoryczny TEMAT MODUŁU Coaching zespołu (część 1 i 2) 2 x 1. Standardy i komptencje roli trenera wymagania kompetencyjne w roli trenera etapy rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener

Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener I. Cel szkolenia: przygotowanie do efektywnego przeprowadzenia samodzielnie zaplanowanej sesji szkoleniowej. II. Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Program Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Etap I - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (160 godzin) 1. Trening interpersonalny (40 godzin) 2. Podstawy Komunikacji opartej na Empatii (24

Bardziej szczegółowo

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów.

Pakiet szkoleń dla kobiet. Dla grup powyżej 10 osób możliwe jest elastyczne dopasowanie terminów. Pakiet szkoleń dla kobiet Każda kobieta codziennie boryka się z wieloma problemami, negocjuje w życiu prywatnym (z dziećmi mężem, partnerem itd.) i zawodowym (z szefem, podwładnymi, kontrahentami). W gonitwie

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Skuteczny telemarketing"

Szkolenie Skuteczny telemarketing Szkolenie "Skuteczny telemarketing" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/05/8320/5521 Cena netto 750,00 zł Cena brutto 922,50 zł Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo