PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1

2 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC POKONAĆ STRES, CZYLI JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA! UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ-WARSZTAT MBTI PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W PRACY TRAIN THE TRAINERS - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA SZKOLEŃ NEGOCJUJ I WYGRYWAJ! ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY NIEZBĘDNIK MENEDŻERA INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO MOTYWOWANIE I COACHING MENEDŻERSKI ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA Y ZARZĄDZANIE LUDŹMI W ZMIANIE CENNIK KONTAKT UWARUNKOWANIA FORMALNE

3 OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA CO TO JEST BON SZKOLENIOWY? Bon szkoleniowy to przyjazne dla przedsiębiorcy narzędzie dofinansowania szkoleń pracowników. Bony przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorca, nabywając bon u Operatora finansowego o nominalnej wartości 90 zł, wpłaca tylko połowę jego wartości tzn. 45 zł, pozostała część stanowi pomoc de minimis dla MŚP. Jeden bon szkoleniowy odpowiada jednej godzinie szkoleniowej dla jedne0go pracownika MŚP. Przedsiębiorca kieruje pracownika na dowolnie wybrane szkolenie oferowane przez instytucje szkoleniowe, które posiadają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Znak jakości MSUES jest gwarancją szkolenia na wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym. KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O BONY? Uczestnikami projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" ubiegającymi się o dofinansowanie szkolenia dla pracowników mogą być wyłącznie MŚP, które spełniają łącznie określone warunki: siedziba MŚP lub oddziału MŚP mieści się w Małopolsce; prowadzą działalność na obszarze terytorium RP; nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis) istnieje możliwość udzielenia MŚP pomocy de minimis 3

4 JAK UZYSKAĆ BON? Przedsiębiorca zapoznaje się z ofertą instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) MŚP składa zamówienie na określoną ilość bonów drogą elektroniczną u Operatora finansowego projektu PFK, tj. firmy Sodexo Benefiits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w pliku Word; dokument zostanie podpisany po zwreryfikowaniu przez Operatora). Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgłoszeniem się MŚP do projektu PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" Do systemu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 180 firm, decyduje kolejność zgłoszeń. Operator finansowy w ciągu trzech dni od daty przyjęcia zamówienia od MŚP, dokonuje weryfikacji możliwość udzielenia danemu przedsiębiorcy wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach pomocy de minimis, a także weryfikuje spełnienie przez MŚP pozostałych warunków koniecznych do udziału w projekcie PFK; informuje MŚP o wyniku weryfikacji Informacja o wyniku weryfikacji przekazywana jest do przedsiębiorcy oraz dysponenta środków finansowych - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Dysponent środków przesyła przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie usług edukacyjnoszkoleniowych dla pracowników MŚP wraz ze zweryfikowanym zamówieniem stanowiącym załącznik do umowy, która po podpisaniu przedsiębiorca dostarcza do dysponenta środków, Przedsiębiorca, w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokonuje wpłaty na wydzielone subkonto u operatora finansowego, w kwocie będącej połową wartości zamówionych bonów Przedsiębiorca otrzymuje bony szkoleniowe od Operatora finansowego w ciągu 5 dni od otrzymania wpłaty Bony tracą ważność 31 marca 2015 r. 4

5 ILE BONÓW MOŻNA OTRZYMAĆ? Każdy uprawniony MŚP może się ubiegać o limit podstawowy - 70 bonów szkoleniowych. Równocześnie będzie możliwość uzyskania limitu dodatkowego związanego z wielkością przedsiębiorstwa, pod warunkiem nie wyczerpania określonej ilości limitów dodatkowych w poszczególnych grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość przedsiębiorstw. O kolejności uprawnienia otrzymania limitu dodatkowego decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Limity dodatkowe: Limit A = Limit podstawowy - samozatrudnieni Limit B = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 10 bonów dla 128 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 1-3 pracowników Limit C = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 140 bonów dla 20 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy mikro 4-9 pracowników Limit D = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 210 bonów dla 6 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw pracowników Limit E = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 490 bonów dla 3 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy małych przedsiębiorstw pracowników Limit F = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 630 bonów dla 2 pierwszych zgłoszeń MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw pracowników Limit G = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 1330 bonów dla pierwszego zgłoszenia MŚP z grupy średnich przedsiębiorstw pracowników. Rekrutacja do systemu zakończy się po zawarciu umów ze 180 przedsiębiorcami. Decydująca jest kolejność wpływu zgłoszeń (plik Word) na adres: W przypadku pojawienia się bonów niezagospodarowanych zawartymi umowami i przyznanymi limitami Dysponent środków zaproponuje zwiększenie limitu ostatecznego przedsiębiorcom z którymi już została zawarta umowa. 5

6 JAK WYBRAĆ SZKOLENIE? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi bazę wszystkich szkoleń instytucji szkoleniowych, które posiadają znak jakości MSUES. Przy wyborze szkolenia pomocni będą również Konsultanci systemu bonowego dyżurujący od poniedziałku do piątku w godzinach (tel ). Przedsiębiorca, który chciałby dokonać analizy potrzeb szkoleniowych, uwzględniając potrzeby szkoleniowe pracowników i cele firmy może skorzystać z narzędzia, dostępnego na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. JAK ROZLICZYĆ BON? Uczestnik rozpoczynając szkolenie przekazuje instytucji szkoleniowej bony zakupione u Operatora finansowego oraz skierowanie na szkolenie. Najpóźniej w dniu wystawienia skierowania pracownik wypełnia deklarację uczestnictwa w systemie PFK- Podmiotowe finasowanie kształcenia. Bon szkoleniowy o wartości nominalnej 90 zł odpowiada jednej godzinie szkoleniowej dla jednego pracownika MŚP. Koszt godziny szkolenia rozlicznego za pomocą bonu nie może być niższy niż 22,50 zł. W zależności od rzeczywistej ceny jednej godziny szkoleniowej jednego pracownika przedsiębiorca: wpłaca zaliczkę instytucji szkoleniowej w wysokości różnicy rzeczywistej ceny szkolenia a wartością nominalną bonów szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia Przykład 1 Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje więcej niż wart jest bon szkoleniowy: W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio mniej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.). otrzymuje zwrot pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest niższa niż wartość nominalna bonu szkoleniowego) 6

7 Przykład 2 Obieg bonu w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje mniej niż wart jest bon szkoleniowy (nie mniej niż 22,50 zł): W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio więcej niż 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.). nie dopłaca do szkolenia ani nie otrzymuje zwrotu pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest równa wartości nominalnej bonu szkoleniowego) Przykład 3 Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje tyle samo ile wart jest bon szkoleniowy: W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie 50% (wartość dofinansowania jednej godziny równa będzie 45 zł.). Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o osiągnięciu efektów kształcenia, zgodnie z ofertą usług edukacyjno-szkoleniowych. Za usługę szkoleniową instytucja szkoleniowa wystawia rachunek/fakturę przedsiębiorcy. Niewykorzystane bony szkoleniowe MŚP zwraca Operatorowi finansowemu otrzymując w zamian wpłacone wcześniej środki pieniężne. W przypadku zwrotu bonów szkoleniowych po terminie wskazanym w umowie dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych (czyli po r.) należności MŚP będą pomniejszone o koszty manipulacyjne (patrz poradnik rozliczania bonów dla MŚP). Więcej informacji: Zasady dofinansowania do usług edukacyjno -szkoleniowych w ramach projektu PFK. 7

8 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Maria GIERAŁT Danuta SKACEL Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest rozwinięcie Twoich umiejętności stawiania granic, w odniesieniu do sytuacji, które z Twojej perspektywy najbardziej wymagają przyjęcia postawy asertywnej. Dzięki postawie asertywnej będziesz efektywniej współdziałać, budować trwalsze relacje i lepiej realizować zadania. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie bazuje na różnego rodzaju ćwiczeniach narzędzi asertywnych, które wykonujesz w odniesieniu do Twojej indywidualnej mapy asertywności oraz sytuacji, w których nie potrafisz być dostatecznie asertywny. Elementem szkolenia jest wykonanie testu pozwalającego określić Twoją mapę asertywności. Po szkoleniu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Na szkoleniu poznasz swoją mapę asertywności, która będzie dla Ciebie podstawą rozwoju umiejętności asertywnych Dowiesz się, czym faktycznie jest asertywność oraz jak ją doskonalić zależnie od sposobu Twojego podejścia do niej 8

9 Poznasz różne techniki i narzędzia asertywne, które przekazywane są w postaci atrakcyjnych ćwiczeń Przećwiczysz narzędzia pomocne w stawianiu granic w najtrudniejszych dla Ciebie sytuacjach oraz w odniesieniu do Twoich mocnych i słabych stron uzyskasz informacje zwrotne od trenera Dowiesz się, dlaczego agresja nie może być utożsamiana z asertywnością, a także jak postępować, by nie naruszać granic stawianych przez innych ludzi Poznasz techniki asertywnego radzenia sobie w sytuacji stosowania manipulacji, dzięki nim będzie Ci łatwiej budować równorzędne relacje z otaczającymi Cię ludźmi Zyskasz pole do organizacji lepszej współpracy ze swoimi zwierzchnikami, współpracownikami i podwładnymi Szkolenie pomoże Ci wykształcić aktywne i pozytywne podejście do problemów z zastosowaniem technik asertywnych zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych i prywatnych PROGRAM Czym jest asertywność Zachowania asertywne a agresja, uleganie i manipulacja Kto jest OK, kto nie jest OK? wprowadzenie do teorii analizy transakcyjnej E. Berne a Lista praw asertywnych Jak być stanowczym i nie ranić? Jak dbać o swoje prawa i potrzeby nie zapominając o prawach i potrzebach innych? Hamulce asertywności Mapa asertywności moje mocne i słabe strony Asertywne wyrażanie siebie Analiza monologu wewnętrznego Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych Wyrażanie własnych potrzeb, opinii i poglądów Obrona przed presją i manipulacją Stawianie granic - czterostopniowa procedura stawiania granic W co grają ludzie? najczęściej spotykane destruktywne gry psychologiczne 9

10 Asertywna odmowa Pułapki nieasertywnej odmowy Zasady i techniki asertywnej odmowy Asertywne formułowanie wypowiedzi Asertywne reagowanie na krytykę Błędy w reagowaniu na krytykę. Przydatne techniki: potwierdzenie, zamglenie, sondowanie Asertywne wyrażanie krytyki Zmiana oceny na opinię Konsekwencje używania komunikatu TY i korzyści ze stosowania komunikatu JA 10

11 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Adam STANCLIK Danuta SKACEL Agnieszka BUGAJ Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest rozwinięcie Twoich umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych, zarówno w życiu biznesowym jak i osobistym. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie bazuje na realnych sytuacjach konfliktowych, których każdy doświadcza w życiu biznesowym i osobistym. Kluczowym elementem szkolenia jest analiza Twojego stylu reagowania w konflikcie na bazie kwestionariusza, a także ćwiczenia, które pozwolą budować Twoją siłę i pozycję w sytuacji konfliktowej. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Na szkoleniu doprecyzujesz czym jest konflikt, odpowiesz na pytanie czy jest tylko zagrożeniem czy może być szansą? Dowiesz się jakie są główne źródła konfliktów i jego rodzaje Poznasz różne postawy ludzi w sytuacjach konfliktowych Zrobisz kosztorys opłacalności wyboru drogi walki v/s współpracy w konflikcie Dowiesz się jak tworzyć strategię budowania długofalowej współpracy Zyskasz informację na temat efektywności osobistej w konflikcie, czyli dowiesz się jaki masz indywidualny profil reagowania w sytuacji konfliktowej Zyskasz możliwość przeciwdziałania eskalacji konfliktu 11

12 PROGRAM Zrozumieć konflikt Czym jest konflikt?- Dynamika i przebieg sytuacji konfliktowej Konflikt szansą czy zagrożeniem? - Korzyści z konstruktywnego rozwiązywania konfliktów Źródła i rodzaje konfliktów Emocje w konflikcie Emocje i ich wpływ na eskalowanie konfliktu Jak budować swoją pozycję i siłę w sytuacji konfliktowej Postawy w obliczu konfliktu Gra typu walka czy współpraca? Postawa uległa, dominująca i współpracująca Procedura budowania współpracy w konflikcie metoda Keneddy ego Taktyki i strategie zmierzające do wygaszenia konfliktu Wpływ profilu na wygaszanie bądź eskalowanie konfliktu Style reagowania w konflikcie Konfliktowa sytuacja biznesowa od czego zacząć rozwiązywanie Test osobistych uwarunkowań i preferencji zachowywania sił w sytuacji konfliktowej Analiza indywidualnego stylu reagowania w konflikcie na podstawie kwestionariusza Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych sytuacji konfliktowych z obszaru realności zawodowej 12

13 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Adam STANCLIK Jarosław ZAMORSKI Cena szkolenia zawiera koszt testu Inteligencji Emocjonalnej. Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Rozwój Inteligencji Emocjonalnej pod kątem jej wykorzystywania w środowisku pracy i w życiu osobistym Oswojenie z emocjami oraz nauka zarządzania emocjami w zależności od sytuacji CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Przed szkoleniem wykonasz Test Inteligencji Emocjonalnej (on-line). Test ten powstał w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, diagnozuje obszary silnych i słabych stron Twojej IE. Szkolenie ma charakter treningu: ćwiczysz zdolności poznawcze, które przekładają się na wzrost IE. Uczysz się dobierania emocji do stawianych przed nami zadań oraz czytania informacji z emocji. Szkolenie wykorzystuje filmy, zdjęcia, różnego rodzaju sytuacje. Obok ćwiczeń przewidziano minimalną ilość mini-wykładów. Po treningu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Właściwie zarządzając swoimi emocjami: Łatwiej podejmiesz właściwe decyzje, lepiej poradzisz sobie w trudnych sytuacjach, nauczysz się budować trwalsze relacje z ludźmi Wykorzystasz swój potencjał, obniżysz poziom stresu, żyjąc zdrowiej i pracując efektywniej Będziesz efektywniej komunikował się z klientami, podwładnymi, współpracownikami 13

14 Podczas treningu: Poznasz swój aktualny poziom IE Poznasz narzędzia pomocne w skutecznym rozwiązywaniu sytuacji i problemów z dużym ładunkiem emocjonalnym: Strategia Emocjonalna zestaw wskazówek, jakie przyjąć kroki postępowania w sytuacjach, w których zachodzą konkretne emocje Technika rozwiązywania problemów z wykorzystaniem emocji wskazówki, po jakie emocje sięgać w zależności od charakteru problemu lub wyzwania Dowiesz się, jak rozwijać swoją IE oraz jak odróżniać emocje prawdziwe od udawanych Przećwiczysz techniki zarządzania emocjami własnymi i innych PROGRAM Czym jest inteligencja emocjonalna prawdy i mity Skąd biorą się emocje i jak przekładają się na efektywność Analiza własnego profilu inteligencji emocjonalnej wyniki testu TIE Rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie emocji u siebie i u innych jako podstawa właściwej oceny sytuacji i dobrych decyzji Na czym polega rozpoznawanie emocji? - Wskazówki jak czytać emocje swoje i innych Rozpoznanie emocji a podejmowanie decyzji Wpływ emocji na sposób myślenia i podejmowania decyzji Kiedy brak emocji ogranicza myślenie? Jak można wykorzystać emocje w celu usprawnienia myślenia? Dostosowanie emocji do specyfiki zadania Wykorzystanie emocji w rozwiązywaniu problemów Rozumienie emocji własnych i innych osób jako źródło informacji Doskonalenie rozumienia emocji poprzez poszerzenie słownictwa emocjonalnego Rozbiór emocji złożonych na emocjonalne części składowe Przewidywanie emocjonalnej przyszłości za pomocą analizy emocjonalnej co jeśli Zarządzanie emocjami strategia emocjonalna Jak wykorzystać emocje do podejmowania konstruktywnych działań? Emocje jako źródło motywacji i inspiracji Wykorzystanie emocji do zrozumienia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych 14

15 KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Maria GIERAŁT Danuta SKACEL Cena szkolenia zawiera koszt badania Ensize DISC. Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Szkolenie uczy elastyczności, rozwija zdolności dobierania odpowiedniego stylu komunikacji do profilu osoby, z którą się komunikujemy Podczas szkolenia zdiagnozujesz swój własny profil komunikacyjny, uświadomisz sobie, jak zróżnicowane są modele zachowań ludzkich oraz nauczysz się, jak rozpoznawać profile zachowań u innych DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? Komunikacja to podstawa każdej współpracy oraz szerzej każdej relacji. Szkolenie jest adresowane do ludzi, którzy w pracy oraz w życiu prywatnym chcą lepiej komunikować się z innymi dla dobra współpracy, jakości relacji oraz uzyskiwania lepszych wyników. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie jest oparte na modelu Ensize DISC, praktycznej typologii zachowań szeroko wykorzystywanej w biznesie. Szkolenie będzie poprzedzone badaniem Ensize DISC, wykonywanym online. OPIS MODELU ENSIZE DISC Model Ensize DISC definiuje 4 rodzaje postaw, zilustrowanych za pomocą 4 kolorów: D Dominance I Influence S Stability C Compliance 15

16 Cel analizy: Określa kierunek potencjału badanej osoby Pozwala lepiej zrozumieć różne style zachowania Opisuje naturalne zachowania ludzi oraz sposób, w jaki dostosowują się oni do otoczenia Przebieg badania i raport Badanie jest prowadzone online, każdy z badanych otrzymuje hasło umożliwiające zalogowanie się w systemie Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport z analizy KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Poznasz swój styl zachowań według typologii Ensize DISC; zidentyfikujesz potrzeby, mocne strony i ograniczenia komunikacyjne Nauczysz się diagnozować style zachowań innych ludzi Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie komunikować się z osobami reprezentującymi odmienny od Twojego styl zachowań Rozwiniesz umiejętności komunikacji z dopasowaniem typologicznym PROGRAM Typologia zachowań a efektywność komunikacyjna Czym jest efektywna komunikacja? Indywidualne preferencje postrzegania i podejmowania decyzji Charakterystyka czterech stylów zachowań Ensize DISC Profil naturalny i adaptowany Potencjalne mocne strony i ograniczenia Preferowane role zespołowe Wpływ preferowanego stylu zachowań na sposób komunikacji Ćwiczenia w diagnozowaniu stylów przykłady filmowe Indywidualna diagnoza stylu komunikacji Analiza raportu indywidualnego Ensize DISC Mój styl kontaktowania się z innymi czego potrzebuję dla dobrej komunikacji i współpracy? Jak komunikuję się z osobami odmiennymi ode mnie? Typologiczna komunikacyjna instrukcja obsługi Komunikacja: reguły uniwersalne oraz reguły temperamentalne Praktyczne wskazówki komunikacji uwzględniającej różnorodność stylów zachowań 16

17 Inteligentne ścieżki komunikacji, czyli dopasowanie typologiczne Wywieranie wpływu: od typologicznego rozdźwięku do dopasowania przykłady filmowe Warsztat komunikacji z dopasowaniem typologicznym Docenianie innych sztuka niedoceniana Co ważne w docenianiu poszczególnych temperamentów? Docenianie odmiennego od własnego stylu zachowań symulacje rozmów i informacje zwrotne 17

18 POKONAĆ STRES, CZYLI JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA! TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Siedziba klienta Agnieszka BUGAJ Adam STANCLIK Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Szkolenie ma na celu przysposobić Cię do radzenia sobie ze stresem i czynnikami stresowymi dzięki wyposażeniu w techniki i narzędzia rozładowania stresu oraz pogłębienia wiedzy o jego wpływie na Ciebie. DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? To szkolenie dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu oraz uzyskać zestaw ćwiczeń i wskazówek pomocnych do radzenia sobie z presją stresu. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie przekazuje najnowszą wiedzę psychologiczną bazując na ćwiczeniach, testach i pracy warsztatowej (dyskusje, informacja zwrotna od trenera). Ważnym elementem szkolenia są różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne. Istotny jest także fakt, że w trakcie szkolenia identyfikujesz własne sytuacje stresowe oraz przechodzisz program pod kątem Twojej indywidualnej potrzeby walki ze stresem lub jego przeciwdziałaniu. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Zdiagnozujesz najbardziej stresujące sytuacje w Twojej pracy i życiu oraz wypracujesz sposoby radzenia sobie z nimi 18

19 Poznasz różnorodne techniki relaksacyjne oraz narzędzia: Model ABCD A. Ellisa przydatny do obniżania stresu przez zmianę myślenia o sytuacji, Szereg technik relaksacyjnych obniżanie napięcia w ciele, Afirmacje czyli jak prawidłowo wykorzystać pozytywne myślenie (potocznie rozumiane pozytywne myślenie zostało wypaczone i może działać negatywnie), Diagnoza wypalenia zawodowego indywidualny test poziomu wypalenia. Zidentyfikujesz swój aktualny poziom stresu (test) oraz swoje słabe i mocne strony w odniesieniu do możliwości ich wykorzystania (motywacji) w pracy Uzyskasz wskazówki, jak stosować profilaktykę antystresową i radzić sobie ze stresem dobierając daną technikę do etapu rozwoju stresu Dowiesz się, jak reagować na stres, jak korzystać ze wsparcia współpracowników i bliskich osób oraz jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu PROGRAM SZKOLENIA Oblicza stresu od alarmu do wyczerpania Pozytywne i negatywne aspekty stresu Czynniki warunkujące optymalny poziom stresu Najnowsze odkrycia psychologii poznawczej w kontekście reakcji stresowej Reakcje i podatność na stres autodiagnoza Jak działam w warunkach stresu Lista symptomów ostrzegawczych stresu Wzorce reakcji na stres i jego konsekwencje Błędne koło stresu dynamika rozwoju reakcji stresowej Skutki nadmiernie działającego stresu w obszarze relacyjnym, psychicznym i fizycznym Skuteczne radzenie sobie ze stresem w kolejnych fazach rozwoju reakcji stresowej tarcza antystresowa Techniki pomocne przy silnym działaniu stresora Sposoby obniżania napięcia emocjonalnego techniki relaksacyjne Schemat postępowania przy spadku możliwości psychofizycznych (słabnącego zdrowia oraz spadku efektywności w pracy) Zestaw ćwiczeń pomocnych przy spadku samooceny 19

20 Wypalenie zawodowe diagnoza i środki zaradcze Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym Skuteczne automotywowanie Jakie kompetencje rozwijać dla poprawy motywacji? Przekonania niszczące motywację i radzenie sobie z nimi przeformułowywania i afirmacje Warunki skutecznych działań w obszarze automotywacji Moje mocne strony w obszarze działań zawodowych Zmiana w obszarze motywowania, poczucie kontroli wewnętrznej 20

21 UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ-WARSZTAT MBTI TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Anna Ressel Siedziba klienta Cena zawiera koszt badania kwestionariuszem MBTI. Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Lepsze poznanie siebie i analiza swojego typu osobowości MBTI w kontekście pełnionej roli zawodowej Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz źródeł wewnętrznej motywacji Opracowanie swojego planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Warsztat bazuje na kwestionariuszu osobowości MBTI, wskaźniku psychologicznym opracowanym przez Katharine Briggs i Isabel Briggs Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem psychometrycznym, znajdującym zastosowanie w działaniach rozwojowych. Co roku ponad 3,5 miliona osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej. Wypełnienie kwestionariusza oraz identyfikacja własnego typu pomaga ludziom na wiele sposobów: Zwiększa samorozumienie i motywację do działania z wykorzystaniem swoich mocnych stron Wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć Poznanie własnego typu zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi Pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, w jaki sposób różne typy mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób Przed warsztatem: każdy z uczestników wypełni kwestionariusz osobowości MBTI on-line, którego wynik pomoże mu w zdiagnozowaniu swojego preferowanego stylu zachowań oraz mocnych i słabych stron. Po warsztacie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia. 21

22 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Dowiesz się: Jaki jest Twój typ osobowości i jak to wpływa na Twoją efektywność osobistą Jakie są Twoje silne i słabe strony oraz w jaki sposób doskonalić się w pełnionej roli zawodowej Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się w środowisku pracy Jak wykorzystać różnice w osobowościach do realizacji celów KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI Wyniki kwestionariusza oraz ich interpretacja koncentrują się na sposobie gromadzenia informacji oraz nadawania tym informacjom znaczenia w procesie podejmowania decyzji są to podstawowe aspekty osobowości, leżące u podłoża większości zadań zawodowych Kwestionariusz MBTI uświadamia ludziom ich preferowane style pracy, daje wskazówki, jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskazuje na możliwe słabe strony i wrażliwe obszary Teoria typu pomaga zrozumieć naturalne różnice między ludźmi w wielu obszarach związanych z pracą zawodową i pokazuje, jak czerpać korzyści z tych różnic dotyczy to m.in.: stylów komunikacyjnych, pracy z Klientami, preferowanych stylów wywierania wpływu i współpracy Kwestionariusz MBTI identyfikuje możliwe ścieżki rozwoju PROGRAM Badanie kwestionariuszem osobowości MBTI (on-line, przed szkoleniem). Krótkie wprowadzenie do teorii typów Co to jest kwestionariusz MBTI i co bada? Co to są preferencje? W jaki sposób wykorzystać wiedzę o swoim typie osobowości MBTI do budowania efektywności osobistej? Identyfikacja swojego typu osobowości MBTI w oparciu o proces samooceny i wynik kwestionariusza MBTI Ćwiczenia i zadania w podgrupach, umożliwiające identyfikację preferowanego stylu funkcjonowania w czterech obszarach (4 pary przeciwstawnych preferencji): Ekstrawersja vs. Introwersja skąd czerpię energię, gdzie kieruję uwagę i co to dla mnie znaczy? 22

23 Poznanie vs. Intuicja w jaki sposób gromadzę informacje potrzebne w procesie podejmowania decyzji? Myślenie vs. Odczuwanie w jaki sposób podejmuję decyzje? Osądzanie vs. Obserwacja w jaki sposób organizuję swoją pracę? Omówienie efektów ćwiczeń na forum i prezentacja wniosków Charakterystyka poszczególnych preferencji i jak to wpływa na moją efektywność osobistą? Zachowania charakteryzujące poszczególne typy Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się i co z tego wynika? Dlaczego z jednymi osobami łatwo nawiązujemy relacje i współpraca przebiega komfortowo, a z innymi trudno jest się porozumieć? Autodiagnoza swojego typu MBTI Budowanie świadomości swojego potencjału - identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju w pełnionej roli zawodowej Wskazówki rozwojowe dla poszczególnych typów Opracowanie planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron 23

24 PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE TERMIN MIEJSCE DEDYKOWANI TRENERZY Kraków lub Andrzej Trutkowski Siedziba klienta Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych. Minimalna ilość uczestników: 10 osób. CEL SZKOLENIA Zdobędziesz umiejętności efektywnego prowadzenia wystąpień publicznych i skutecznych prezentacji biznesowych z wykorzystaniem wizualizacji PowerPoint dla różnego typu odbiorców Program zapewnia realny przyrost umiejętności w obszarach: przygotowywania wystąpienia (cel/struktura), autoprezentacji, prowadzenia prezentacji (forma) DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które prowadzą wystąpienia oraz prezentacje typu Power Point dla wszelkich odbiorców: grup klientów, podwładnych, współpracowników lub przełożonych. Adekwatne dla osób występujących przed małymi zespołami jak i na dużych konferencjach. CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE? Szkolenie odwołuje się do praktyki uczestników. Omawiane są realne prezentacje Power Point uczestników. Uczestnicy poznają model myślenia zorientowanego na rezultaty w przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji Outcom Base Thinking. Każdy jest zaangażowany każdy uczestnik minimum 2-3 krotnie prezentuje przed grupą fragmenty swoich wystąpień, otrzymując konstruktywną informację zwrotną. Trener moderuje feedback oparty na wzmacnianie opanowanych umiejętności i nazwanie pozytywnego potencjału, na którym warto budować przyszłe wystąpienia. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW Podczas tego programu uzyskasz wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci: Wzmocnić swoją skuteczność w trakcie prowadzenia prezentacji 24

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo