Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 21.03.2013 r. Otrębusy, 3.09.2013 r. Piaseczno, 6-7.03.2014 r."

Transkrypt

1 Waszym zdaniem czyli konferencje PDUG w liczbach Polska Grupa Użytkowników DB, zawiązana na początku stycznia 03 r., może się już pochwalić organizacją trzech konferencji technicznych. Przy planowaniu pierwszego spotkania towarzyszyła nam duża niepewność dotycząca Państwa oczekiwań oraz tego, czy uda nam się im sprostać. A gdy po pierwszej konferencji okazało się, że wysoko cenią sobie Państwo zaproponowaną formułę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jej wartość merytoryczną, organizacja każdego kolejnego spotkania niosła ze sobą obawę o utrzymanie Państwa zadowolenia. Państwa opinie były (i nadal są) dla nas bardzo ważne, dlatego podczas konferencji organizowanych przez PDUG zachęcaliśmy do wypełniania szczegółowych ankiet dotyczących oceny naszych spotkań edukacyjnych i poszczególnych wystąpień. Uważnie studiowaliśmy uwagi, które Państwo za ich pośrednictwem przekazali, i uczyliśmy się na kolejnych doświadczeniach. Oto jak kształtowały się Państwa opinie i wnioski, które z nich wysunęliśmy. Wysoki merytoryczny konferencji Jako dowód tej tezy niech posłuży poniższy wykres. Przedstawia on uśrednione wyniki ankiet oceny konferencji z dnia marca 03 r., zorganizowanej w Hotelu Portos w Warszawie, konferencji z dnia 3 września 03 r., która miała miejsce w Pałacyku Otrębusy w Otrębusach pod Warszawą, oraz III Konferencji PDUG, która odbyła się 6 i r. w Hotelu DeSilva w Piasecznie. Ankiety oceny konferencji - ścieżka z/os W jakim stopniu konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwanie? Jak ocenia Pani/Pan dobór tematyki konferencji? Jak ocenia Pani/Pan ogólny wystąpień podczas konferencji? Jak ocenia Pani/Pan materiały informacyjne o konferencji? 3, Jak ocenia Pani/Pan salę wykładową? Jak ocenia Pani/Pan salę egzaminacyjną? Jak ocenia Pani/Pan poczęstunek? Jak ocenia Pani/Pan miejsce konferencji? Jak ocenia Pani/Pan termin konferencji? Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r.,7,6,,,7,,,,9,,3,5,,5,6,5,7,,7,7,,6,,7,,5 Rysunek. Zestawienie wyników Ankiety oceny konferencji towarzyszącej konferencji PDUG zorganizowanej w marcu i wrześniu 03 r. oraz w marcu 0 r. Cieszy bardzo fakt, że dotychczasowe konferencje okazały się w wysokim stopniu spełniać Państwa oczekiwania, tak w zakresie doboru tematyki, liczby wystąpień oraz ich u merytorycznego. Wyniki te pochodzą

2 z 9 ankiet zebranych podczas pierwszej konferencji PDUG, 3 ankiet zebranych jesienią 03 r. oraz ankiet oceniających konferencję w Piasecznie (ścieżka z/os). Organizacja dwóch konferencji rocznie to niemały wydatek i wyzwanie niemożliwe bez partnera lub sponsora. Pozyskany budżet na organizację konferencji wpływa bezpośrednio na wybór miejsca, w którym ma się ona odbyć, oraz na serwowane w czasie przerw przekąski. Dlatego dziękujemy, że ocena doboru miejsca, sali wykładowej i terminu pozostaje bez wpływu na Państwa ocenę wartości merytorycznej naszych konferencji. W 00% ankiet podsumowujących każde z tych spotkań, deklarowaliście Państwo chęć uczestniczenia w kolejnych edukacyjnych inicjatywach stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB. Bardzo to dla nas motywujące i miło nam Państwa gościć ponownie na organizowanych przez nas wykładach, skupionych wokół technologii DB. III Konferencja PDUG w Piasecznie to nasz debiut w organizacji spotkań edukacyjnych z podziałem na dwie ścieżki edukacyjne: z/os i LUW. Od uczestników wykładów dedykowanych platformom otwartym zebraliśmy ankiet. Ich wyniki przedstawiały się następująco: Ankiety oceny konferencji w Piasecznie - ścieżka LUW 0,00 0,00 3,00 0 5,00 W jakim stopniu konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwanie? Jak ocenia Pani/Pan dobór tematyki konferencji? Jak ocenia Pani/Pan ogólny wystąpień podczas konferencji? Jak ocenia Pani/Pan materiały informacyjne o konferencji? Jak ocenia Pani/Pan salę wykładową? Jak ocenia Pani/Pan salę egzaminacyjną? Jak ocenia Pani/Pan poczęstunek? Jak ocenia Pani/Pan miejsce konferencji? Jak ocenia Pani/Pan termin konferencji?,,5,6, 0,77 3,93,57 Rysunek. Zestawienie wyników Ankiety oceny konferencji towarzyszącej konferencji PDUG zorganizowanej w dniu r. w Piasecznie, zebranych wśród uczestników ścieżki LUW. Zebrane noty są nieco niższe niż te w ankietach wypełnionych przez uczestników warsztatów adresowanych do użytkowników DB dla z/os, jednak średnia ocena merytoryczna konferencji pozostaje powyżej dobry. Trudno o rzetelne porównanie tych wyników, bo zebraliśmy znacznie mniej ankiet niż tych pochodzących od uczestników sąsiedniej ścieżki edukacyjnej. Jednak przyzwyczajeni do ocen zbliżonych do maksymalnych (jak na Rysunku ), mamy nadzieję na zwiększenie zadowolenia użytkowników DB dla LUW w przyszłości. Motywuje nas to, że w 00% wypełnionych ankiet znalazła się Państwa deklaracja o uczestnictwie w kolejnych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie PDUG. Znakomici prelegenci Wystąpienia każdego prelegenta ocenialiście Państwo osobno. Oceny z ankiet dotyczących ich również podsumowaliśmy i uśredniliśmy otrzymane wyniki. W skali od do 5, gdzie oznaczało ocenę niezadowalającą, a 5 - ocenę bardzo dobrą, prezentacje naszych dotychczasowych konferencji zostały ocenione jako lepsze niż dobre - średnie, (Warszawa 03 r.),,6 (Otrębusy 03 r.) i, (Piaseczno 0 r.).

3 3 Ocena wystąpień - ścieżka z/os,7,6,7,7,7,9,,6, średnia ocen średnia ocen umiejętności uśredniona ocena ogólna dopasowania prezentera Kryteria oceny 9, średnia Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r. Rysunek 3. Porównanie uśrednionych wyników Ankiety oceny w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla I, II i III konferencji Polskiej Grupy Użytkowników DB. Na dotychczasowe konferencje dla ścieżki z/os składało się po pięć bloków tematycznych, a liczba zebranych ewaluacji okazała się porównywalna w przypadku konferencji warszawskiej (średnia 9,3 ankiet) i konferencji w Otrębusach (średnia 30 ankiet). W przypadku konferencji w Piasecznie zaobserwowaliśmy spadek Państwa gotowości do wypełniania formularzy oceny. Średnia wypełnionych formularzy oceny przypadających na prezentację wyniosła 3 ankiety. W ramach podsumowania dotychczasowych konferencji PDUG dla ścieżki z/os podliczyliśmy łącznie wyniki 9 ankiet oceny. Ich uśrednione wyniki wskazują, że byliście Państwo bardzo zadowoleni z wystąpień zaproszonych gości, zarówno pod względem adekwatności prezentowanej tematyki do Państwa zainteresowań i wykonywanych zadań, jak również umiejętności naszych prelegentów dotyczących wygłaszania (Rysunek 3). Dla przypomnienia, na dopasowanie składały się Państwa oceny w następujących kategoriach: spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami, przydatność wiedzy do wykonywanych zadań, merytoryczny, szczegółowości oraz estetyka przygotowanej. Kryteria oceny składające się na umiejętności prezentera były następujące: wyjaśniania i przekazywania wiedzy, prowadzenia, otwartość na potrzeby i pytania uczestników, nastawienie do uczestników, kontakt z nimi oraz utrzymania uwagi uczestników w trakcie. Prosiliśmy również Państwa o ocenę ogólnego wrażenia dotyczącego każdego z wystąpień. Rozkład średnich wyników w tych kategoriach w rozróżnieniu na I, II i III konferencję PDUG przedstawia Rysunek 3. Organizacja konferencji dla użytkowników platform otwartych (Linux, Unix, Windows) jest dla nas nowym doświadczeniem, a mimo to średnio oceny wystąpień również wskazują na dobry odbiór przewidzianych agendą. Uśrednione wyniki ankiet, które od Państwa zebraliśmy, przedstawia Rysunek.

4 ,,,3 średnia ocen dopasowania Ocena wystąpień dla ścieżki LUW - Piaseczno r. średnia ocen umiejętności prezentera Kryteria oceny uśredniona ocena ogólna 3,5 średnia Rysunek. Uśrednione wyniki Ankiety oceny w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki LUW III Konferencji Polskiej Grupy Użytkowników DB w Piasecznie. Przy próbach odniesienia tych wyników do wyników ankiet dla ścieżki z/os (Rysunek 3) należy jednak pamiętać, że średnia liczba Ankiet oceny odnoszących się do poszczególnych wystąpień dla ścieżki LUW była około dwukrotnie mniejsza niż w przypadku traktujących o DB dla Systemu z, co nie pozwala na rzetelne i trafne porównywanie średnich dla obu tych grup ewaluacji. Członkowie stowarzyszenia PDUG równi ekspertom IBM i niezależnym konsultantom Jeszcze bardziej cieszy fakt, że prezentacje przygotowane przez użytkowników technologii bazodanowej IBM DB, będących członkami stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB, okazały się niczym nie ustępować prezentacjom ekspertów z Laboratorium IBM czy niezależnych konsultantów. Dotyczy to zarówno doboru tematyki zgodnej z Państwa zainteresowaniami, jak również umiejętności wygłaszania. Zestawienia wskazujące na tę prawidłowość to wykresy przedstawione na Rysunkach 5. 3,0,0,0 Ocena przentacji dla ścieżki z/os - Warszawa, r.,6,7,7,6,7,7,6,9,9 średnia ocen dopasowania średnia ocen ocena ogólna umiejętności prezentera Kategorie oceny,5 9,5 30 użytkownicy () IBM LAB () konsultant () Rysunek 5. Zestawienie wyników Ankiet oceny I Konferencji PDUG w Warszawie w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki z/os w rozróżnieniu na typ prelegenta. Zestawienie szczegółowego rozkładu wyników oceny przygotowanych na warszawską I Konferencję PDUG w marcu 03 r. prowadzonych przez samych użytkowników, konsultantów z IBM LAB oraz niezależnych konsultantów, w oparciu o przyjęte w ankiecie kryteria oceny, przedstawiają poniższe rysunki Rysunek 6 i Rysunek 7.

5 3,0,0,0,5,5,9,5,5,,6,9,,6,7,,,9, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki z/os - Warszawa,.03.03r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny użytkownicy () IBM LAB () konsultant () estetyka przygotowanej,5 9,5 30 Rysunek 6. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o szczegółowe kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Warszawa, r. Ocena umiejętności prezenterów w zakresie wystąpień publicznych odbywała się w oparciu o takie kryteria, jak: wyjaśniania i przekazywania wiedzy, prowadzenia, otwartość na potrzeby i pytania uczestników, ogólna ocena pracy prowadzącego oraz ogólne wrażenie dotyczące wystąpienia prelegenta (prezentacja + umiejętności prezentera). Różnice średnich wyników okazały się nieznaczne (Rysunek 7). 3,0 Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Warszawa,.03.03r.,5 9,5 30,0,6,,9,5,9 5,7,9,6,7,9,9,6,9,9,0 wyjaśniania i przekazywania wiedzy prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera użytkownicy () IBM LAB () konsultant () ocena ogólna Rysunek 7. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Warszawa, r. W przypadku drugiej konferencji PDUG, która odbyła się w Otrębusach pod Warszawą dnia r. prezentacja przygotowana przez użytkownika DB, członka naszego stowarzyszenia, na tle ekspertów z laboratorium IBM i dwóch wygłoszonych przez niezależnego konsultanta z Compuware, wypadła następująco:

6 Ocena dla ścieżki z/os - Otrębusy r.,6,7,,6,,6,6,, 3 3 5,0 średnia ocen dot. dopasowania średnia ocen dot. umiejętności prezentera Kryteria ocen ocena ogólna użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie wyników Ankiet oceny w rozróżnieniu na kategorię prelegenta, w oparciu o uśrednione wyniki zgrupowanych kategorii oceny konferencja: Otrębusy, r. Szczegółowy rozkład wyników ankiet oceny przygotowanych na II Konferencję PDUG w Otrębusach przez członka stowarzyszenia PDUG, konsultantów z IBM LAB oraz niezależnego konsultanta, w oparciu o pytania ankiety, przedstawiają poniższe rysunki Rysunek 9 i Rysunek 0. Rysunek 9 przedstawia średnie ocen dotyczących dostosowania drugiej konferencję PDUG. Prezentacja przygotowana przez członka stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB okazała się w większym stopniu odzwierciedlać Państwa zainteresowania niż prezentacje niezależnego konsultanta. 3,,6,3,5,6,3,7,9,3,6,,,6,, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki z/os - Otrębusy r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej 3 3 5,0 użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 9. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Otrębusy, r. Umiejętności prezenterów konferencji w Otrębusach w zakresie wystąpień publicznych zostały przez Państwa ocenione następująco:

7 3,6,,6,5,,7,7,9,7,7,9,6,6,, wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Otrębusy r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera użytkownicy () IBM () konsultanci () ocena ogólna 3 3 5,0 Rysunek 0. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i konsultantów zewnętrznych konferencja: Otrębusy, r. Podczas III Konferencji PDUG w Piasecznie w marcu 0 r. gościliśmy wyśmienite autorytety w dziedzinie DB dla z/os Johna Campbella z IBM Lab oraz Stevena Thomasa z CA Technologies. Wystąpienia tych ekspertów oceniliście Państwo bardzo wysoko, wielokrotnie przyznając maksymalne noty w poszczególnych kategoriach Ankiety oceny. Tym samym stanowiły one wyraziste tło dla przygotowanej przez użytkowników DB członków stowarzyszenia. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z zebranych przez naszych kolegów ocen, które wynosiły średnio,5 i wyżej (Rysunki 3). 3,0,0,0,5,9,7,6 5,0,9,6 5,0,9 średnia ocen dopasowania Ocena dla ścieżki z/os - Piaseczno r. średnia ocen umiejętności uśredniona ocena ogólna prezentera Kryteria oceny średnia użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie średnich wyników Ankiet oceny ścieżki z/os III Konferencji PDUG w Piasecznie, w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena w rozróżnieniu na typ prelegenta. Średnia liczba zebranych ankiet w przypadku przedstawiciela IBM, dostawcy oprogramowania CA Technologies oraz użytkowników okazała się bardzo zbliżona. Zestawienie uśrednionych odpowiedzi na pytania Ankiet oceny bloku dedykowanego platformie z/os przedstawiają Rysunki i 3.

8 3,0,0,0 Ocena dla ścieżki z/os - Piaseczno r.,6,7,6,5,,7,5 5,0,9,,9,,6 5,0, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Rozkład wyników Ankiet oceny dla ścieżki z/os w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz dostawcy oprogramowania konferencja: Piaseczno, r. Mimo bardzo wysoko zawieszonej przez doświadczonych i cenionych ekspertów w dziedzinie DB, jakimi są John Campbell i Steven Thomas, poprzeczki, oceny umiejętności prezenterskich naszych kolegów ze stowarzyszenia oceniliście Państwo powyżej,5 (Rysunek 3). 3,0,0,0,5,9,9,6 5,0 5,0, 5,0,,6 5,0,,7 5,0,9,6 5,0,9 wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Piaseczno r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików utrzymania uwagi uczestników ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera ocena ogólna średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 3.. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i dostawcy oprogramowania konferencja: Piaseczno, r. W przypadku ścieżki LUW, agenda III Konferencji PDUG w Piasecznie składała się z czterech przygotowanych przez przedstawicieli IBM, wygłoszonej przez użytkownika - członka stowarzyszenia oraz wystąpienia niezależnego konsultanta. Pomimo braku wcześniejszych doświadczeń w planowaniu wykładów dla platform otwartych okazało się, że prezentacja przygotowana przez użytkownika DB zebrała średnio bardzo zbliżone noty do ocen wygłoszonych przez przedstawicieli Laboratorium Oprogramowania IBM (Rysunek ).

9 Ocena dla ścieżki LUW - Piaseczno r.,,,,,,,,,7 średnia ocen dot. dopasowania średnia ocen dot. umiejętności prezentera Kryteria oceny ocena ogólna 3 5 średnia użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie średnich wyników Ankiet oceny ścieżki LUW III Konferencji PDUG w Piasecznie, w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki w rozróżnieniu na typ prelegenta. Rozkład uśrednionych wyników Państwa odpowiedzi na poszczególne pytania Ankiety oceny przedstawiają Rysunki 5 i. Gorąco zachęcamy do ich samodzielnej analizy. 3, 3, 3,9 3,9 3,9,,3,7,3,,6,5,,9 spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki LUW - Piaseczno r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej 3 5 użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 5. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Piaseczno, r. Uśrednione wyniki oceny umiejętności prezenterów w zakresie wystąpień publicznych wskazują na bardzo wyrównany ekspertów IBM i użytkownika DB. Tło dla pozostałych prezenterów stanowił Cristian Molaro, którego prezentacja spotkała się z Państwa największym uznaniem (Rysunek ).

10 ,3,3,9,,3,9,5,6,9,6,,6,,3,7,,,7 wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki LUW - Piaseczno r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików utrzymania uwagi uczestników ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera ocena ogólna 3 5 średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i konsultantów zewnętrznych konferencja: Piaseczn, r. Średnia liczba zebranych od Państwa Ankiet oceny okazała się bardzo zbliżona w przypadku wygłoszonych przez użytkownika, ekspertów IBM oraz niezależnego konsultanta. Warto prezentować na forum PDUG Podsumowując powyższe zestawienia, w imieniu naszych kolegów - prelegentów, dziękujemy Państwu za pozytywny odbiór ich wystąpień i uznanie, które wyraziliście w swych opiniach. Jest to niezbity dowód na to, że członkowie stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB mają szeroką wiedzę o technologii bazodanowej i bogate doświadczenia w pracy z nią. Udowodnili, że są tak samo skuteczni w przybliżaniu tematyki DB, jak eksperci IBM, niezależni konsultanci czy przedstawiciele dostawców oprogramowania. Państwa opinie potwierdzają dużą wartość merytoryczną przygotowywanych przez użytkowników oraz ich należyte przygotowanie. Podsumowanie Chcemy, by przedstawiona analiza i nasuwające się wnioski były zachętą dla wszystkich Państwa do podjęcia wyzwań związanych z dzieleniem się doświadczeniem i wiedzą na forum naszej społeczności. Zależy nam na Państwa głosie w dyskusjach merytorycznych dotyczących technologii DB, bo jest on kluczowy dla realizacji celów statutowych naszego stowarzyszenia. Wierzymy, że zilustrowane powyższymi wykresami (Rysunki 5 - ) doświadczenia kolegów rozwiewają potencjalne obawy o przychylny odbiór naszej społeczności przygotowywanych przez członków stowarzyszenia wystąpień. Dlatego gorąco namawiamy do przygotowania na kolejne spotkania PDUG. Korzystając z okazji, dziękujemy również za poświęcony czas na wypełnienie Ankiet oceny. Ich wyniki przekonały nas, że dotychczas przygotowanych wystąpień był więcej niż zadowalający. Dlatego zdecydowaliśmy się na uproszczenie formularzy oceny konferencji i tak, by absorbowały one mniej czasu i uwagi. Możecie Państwo wypełnić ankiety dla konferencji także on-line na stronie Mamy przez to nadzieję, że nadal chętnie będziecie się Państwo dzielili swoimi wrażeniami i uwagami, i że liczba wypełnionych ankiet będzie wzrastać. Liczymy na Państwa obecność podczas kolejnych konferencji, na współtworzenie ich razem z Państwem, i na to, że spotkania edukacyjne Polskiej Grupy Użytkowników DB na stałe wpiszą się w Państwa plany rozwoju zawodowego.