Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 21.03.2013 r. Otrębusy, 3.09.2013 r. Piaseczno, 6-7.03.2014 r."

Transkrypt

1 Waszym zdaniem czyli konferencje PDUG w liczbach Polska Grupa Użytkowników DB, zawiązana na początku stycznia 03 r., może się już pochwalić organizacją trzech konferencji technicznych. Przy planowaniu pierwszego spotkania towarzyszyła nam duża niepewność dotycząca Państwa oczekiwań oraz tego, czy uda nam się im sprostać. A gdy po pierwszej konferencji okazało się, że wysoko cenią sobie Państwo zaproponowaną formułę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jej wartość merytoryczną, organizacja każdego kolejnego spotkania niosła ze sobą obawę o utrzymanie Państwa zadowolenia. Państwa opinie były (i nadal są) dla nas bardzo ważne, dlatego podczas konferencji organizowanych przez PDUG zachęcaliśmy do wypełniania szczegółowych ankiet dotyczących oceny naszych spotkań edukacyjnych i poszczególnych wystąpień. Uważnie studiowaliśmy uwagi, które Państwo za ich pośrednictwem przekazali, i uczyliśmy się na kolejnych doświadczeniach. Oto jak kształtowały się Państwa opinie i wnioski, które z nich wysunęliśmy. Wysoki merytoryczny konferencji Jako dowód tej tezy niech posłuży poniższy wykres. Przedstawia on uśrednione wyniki ankiet oceny konferencji z dnia marca 03 r., zorganizowanej w Hotelu Portos w Warszawie, konferencji z dnia 3 września 03 r., która miała miejsce w Pałacyku Otrębusy w Otrębusach pod Warszawą, oraz III Konferencji PDUG, która odbyła się 6 i r. w Hotelu DeSilva w Piasecznie. Ankiety oceny konferencji - ścieżka z/os W jakim stopniu konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwanie? Jak ocenia Pani/Pan dobór tematyki konferencji? Jak ocenia Pani/Pan ogólny wystąpień podczas konferencji? Jak ocenia Pani/Pan materiały informacyjne o konferencji? 3, Jak ocenia Pani/Pan salę wykładową? Jak ocenia Pani/Pan salę egzaminacyjną? Jak ocenia Pani/Pan poczęstunek? Jak ocenia Pani/Pan miejsce konferencji? Jak ocenia Pani/Pan termin konferencji? Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r.,7,6,,,7,,,,9,,3,5,,5,6,5,7,,7,7,,6,,7,,5 Rysunek. Zestawienie wyników Ankiety oceny konferencji towarzyszącej konferencji PDUG zorganizowanej w marcu i wrześniu 03 r. oraz w marcu 0 r. Cieszy bardzo fakt, że dotychczasowe konferencje okazały się w wysokim stopniu spełniać Państwa oczekiwania, tak w zakresie doboru tematyki, liczby wystąpień oraz ich u merytorycznego. Wyniki te pochodzą

2 z 9 ankiet zebranych podczas pierwszej konferencji PDUG, 3 ankiet zebranych jesienią 03 r. oraz ankiet oceniających konferencję w Piasecznie (ścieżka z/os). Organizacja dwóch konferencji rocznie to niemały wydatek i wyzwanie niemożliwe bez partnera lub sponsora. Pozyskany budżet na organizację konferencji wpływa bezpośrednio na wybór miejsca, w którym ma się ona odbyć, oraz na serwowane w czasie przerw przekąski. Dlatego dziękujemy, że ocena doboru miejsca, sali wykładowej i terminu pozostaje bez wpływu na Państwa ocenę wartości merytorycznej naszych konferencji. W 00% ankiet podsumowujących każde z tych spotkań, deklarowaliście Państwo chęć uczestniczenia w kolejnych edukacyjnych inicjatywach stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB. Bardzo to dla nas motywujące i miło nam Państwa gościć ponownie na organizowanych przez nas wykładach, skupionych wokół technologii DB. III Konferencja PDUG w Piasecznie to nasz debiut w organizacji spotkań edukacyjnych z podziałem na dwie ścieżki edukacyjne: z/os i LUW. Od uczestników wykładów dedykowanych platformom otwartym zebraliśmy ankiet. Ich wyniki przedstawiały się następująco: Ankiety oceny konferencji w Piasecznie - ścieżka LUW 0,00 0,00 3,00 0 5,00 W jakim stopniu konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwanie? Jak ocenia Pani/Pan dobór tematyki konferencji? Jak ocenia Pani/Pan ogólny wystąpień podczas konferencji? Jak ocenia Pani/Pan materiały informacyjne o konferencji? Jak ocenia Pani/Pan salę wykładową? Jak ocenia Pani/Pan salę egzaminacyjną? Jak ocenia Pani/Pan poczęstunek? Jak ocenia Pani/Pan miejsce konferencji? Jak ocenia Pani/Pan termin konferencji?,,5,6, 0,77 3,93,57 Rysunek. Zestawienie wyników Ankiety oceny konferencji towarzyszącej konferencji PDUG zorganizowanej w dniu r. w Piasecznie, zebranych wśród uczestników ścieżki LUW. Zebrane noty są nieco niższe niż te w ankietach wypełnionych przez uczestników warsztatów adresowanych do użytkowników DB dla z/os, jednak średnia ocena merytoryczna konferencji pozostaje powyżej dobry. Trudno o rzetelne porównanie tych wyników, bo zebraliśmy znacznie mniej ankiet niż tych pochodzących od uczestników sąsiedniej ścieżki edukacyjnej. Jednak przyzwyczajeni do ocen zbliżonych do maksymalnych (jak na Rysunku ), mamy nadzieję na zwiększenie zadowolenia użytkowników DB dla LUW w przyszłości. Motywuje nas to, że w 00% wypełnionych ankiet znalazła się Państwa deklaracja o uczestnictwie w kolejnych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie PDUG. Znakomici prelegenci Wystąpienia każdego prelegenta ocenialiście Państwo osobno. Oceny z ankiet dotyczących ich również podsumowaliśmy i uśredniliśmy otrzymane wyniki. W skali od do 5, gdzie oznaczało ocenę niezadowalającą, a 5 - ocenę bardzo dobrą, prezentacje naszych dotychczasowych konferencji zostały ocenione jako lepsze niż dobre - średnie, (Warszawa 03 r.),,6 (Otrębusy 03 r.) i, (Piaseczno 0 r.).

3 3 Ocena wystąpień - ścieżka z/os,7,6,7,7,7,9,,6, średnia ocen średnia ocen umiejętności uśredniona ocena ogólna dopasowania prezentera Kryteria oceny 9, średnia Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r. Rysunek 3. Porównanie uśrednionych wyników Ankiety oceny w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla I, II i III konferencji Polskiej Grupy Użytkowników DB. Na dotychczasowe konferencje dla ścieżki z/os składało się po pięć bloków tematycznych, a liczba zebranych ewaluacji okazała się porównywalna w przypadku konferencji warszawskiej (średnia 9,3 ankiet) i konferencji w Otrębusach (średnia 30 ankiet). W przypadku konferencji w Piasecznie zaobserwowaliśmy spadek Państwa gotowości do wypełniania formularzy oceny. Średnia wypełnionych formularzy oceny przypadających na prezentację wyniosła 3 ankiety. W ramach podsumowania dotychczasowych konferencji PDUG dla ścieżki z/os podliczyliśmy łącznie wyniki 9 ankiet oceny. Ich uśrednione wyniki wskazują, że byliście Państwo bardzo zadowoleni z wystąpień zaproszonych gości, zarówno pod względem adekwatności prezentowanej tematyki do Państwa zainteresowań i wykonywanych zadań, jak również umiejętności naszych prelegentów dotyczących wygłaszania (Rysunek 3). Dla przypomnienia, na dopasowanie składały się Państwa oceny w następujących kategoriach: spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami, przydatność wiedzy do wykonywanych zadań, merytoryczny, szczegółowości oraz estetyka przygotowanej. Kryteria oceny składające się na umiejętności prezentera były następujące: wyjaśniania i przekazywania wiedzy, prowadzenia, otwartość na potrzeby i pytania uczestników, nastawienie do uczestników, kontakt z nimi oraz utrzymania uwagi uczestników w trakcie. Prosiliśmy również Państwa o ocenę ogólnego wrażenia dotyczącego każdego z wystąpień. Rozkład średnich wyników w tych kategoriach w rozróżnieniu na I, II i III konferencję PDUG przedstawia Rysunek 3. Organizacja konferencji dla użytkowników platform otwartych (Linux, Unix, Windows) jest dla nas nowym doświadczeniem, a mimo to średnio oceny wystąpień również wskazują na dobry odbiór przewidzianych agendą. Uśrednione wyniki ankiet, które od Państwa zebraliśmy, przedstawia Rysunek.

4 ,,,3 średnia ocen dopasowania Ocena wystąpień dla ścieżki LUW - Piaseczno r. średnia ocen umiejętności prezentera Kryteria oceny uśredniona ocena ogólna 3,5 średnia Rysunek. Uśrednione wyniki Ankiety oceny w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki LUW III Konferencji Polskiej Grupy Użytkowników DB w Piasecznie. Przy próbach odniesienia tych wyników do wyników ankiet dla ścieżki z/os (Rysunek 3) należy jednak pamiętać, że średnia liczba Ankiet oceny odnoszących się do poszczególnych wystąpień dla ścieżki LUW była około dwukrotnie mniejsza niż w przypadku traktujących o DB dla Systemu z, co nie pozwala na rzetelne i trafne porównywanie średnich dla obu tych grup ewaluacji. Członkowie stowarzyszenia PDUG równi ekspertom IBM i niezależnym konsultantom Jeszcze bardziej cieszy fakt, że prezentacje przygotowane przez użytkowników technologii bazodanowej IBM DB, będących członkami stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB, okazały się niczym nie ustępować prezentacjom ekspertów z Laboratorium IBM czy niezależnych konsultantów. Dotyczy to zarówno doboru tematyki zgodnej z Państwa zainteresowaniami, jak również umiejętności wygłaszania. Zestawienia wskazujące na tę prawidłowość to wykresy przedstawione na Rysunkach 5. 3,0,0,0 Ocena przentacji dla ścieżki z/os - Warszawa, r.,6,7,7,6,7,7,6,9,9 średnia ocen dopasowania średnia ocen ocena ogólna umiejętności prezentera Kategorie oceny,5 9,5 30 użytkownicy () IBM LAB () konsultant () Rysunek 5. Zestawienie wyników Ankiet oceny I Konferencji PDUG w Warszawie w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki z/os w rozróżnieniu na typ prelegenta. Zestawienie szczegółowego rozkładu wyników oceny przygotowanych na warszawską I Konferencję PDUG w marcu 03 r. prowadzonych przez samych użytkowników, konsultantów z IBM LAB oraz niezależnych konsultantów, w oparciu o przyjęte w ankiecie kryteria oceny, przedstawiają poniższe rysunki Rysunek 6 i Rysunek 7.

5 3,0,0,0,5,5,9,5,5,,6,9,,6,7,,,9, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki z/os - Warszawa,.03.03r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny użytkownicy () IBM LAB () konsultant () estetyka przygotowanej,5 9,5 30 Rysunek 6. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o szczegółowe kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Warszawa, r. Ocena umiejętności prezenterów w zakresie wystąpień publicznych odbywała się w oparciu o takie kryteria, jak: wyjaśniania i przekazywania wiedzy, prowadzenia, otwartość na potrzeby i pytania uczestników, ogólna ocena pracy prowadzącego oraz ogólne wrażenie dotyczące wystąpienia prelegenta (prezentacja + umiejętności prezentera). Różnice średnich wyników okazały się nieznaczne (Rysunek 7). 3,0 Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Warszawa,.03.03r.,5 9,5 30,0,6,,9,5,9 5,7,9,6,7,9,9,6,9,9,0 wyjaśniania i przekazywania wiedzy prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera użytkownicy () IBM LAB () konsultant () ocena ogólna Rysunek 7. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Warszawa, r. W przypadku drugiej konferencji PDUG, która odbyła się w Otrębusach pod Warszawą dnia r. prezentacja przygotowana przez użytkownika DB, członka naszego stowarzyszenia, na tle ekspertów z laboratorium IBM i dwóch wygłoszonych przez niezależnego konsultanta z Compuware, wypadła następująco:

6 Ocena dla ścieżki z/os - Otrębusy r.,6,7,,6,,6,6,, 3 3 5,0 średnia ocen dot. dopasowania średnia ocen dot. umiejętności prezentera Kryteria ocen ocena ogólna użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie wyników Ankiet oceny w rozróżnieniu na kategorię prelegenta, w oparciu o uśrednione wyniki zgrupowanych kategorii oceny konferencja: Otrębusy, r. Szczegółowy rozkład wyników ankiet oceny przygotowanych na II Konferencję PDUG w Otrębusach przez członka stowarzyszenia PDUG, konsultantów z IBM LAB oraz niezależnego konsultanta, w oparciu o pytania ankiety, przedstawiają poniższe rysunki Rysunek 9 i Rysunek 0. Rysunek 9 przedstawia średnie ocen dotyczących dostosowania drugiej konferencję PDUG. Prezentacja przygotowana przez członka stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB okazała się w większym stopniu odzwierciedlać Państwa zainteresowania niż prezentacje niezależnego konsultanta. 3,,6,3,5,6,3,7,9,3,6,,,6,, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki z/os - Otrębusy r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej 3 3 5,0 użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 9. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Otrębusy, r. Umiejętności prezenterów konferencji w Otrębusach w zakresie wystąpień publicznych zostały przez Państwa ocenione następująco:

7 3,6,,6,5,,7,7,9,7,7,9,6,6,, wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Otrębusy r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera użytkownicy () IBM () konsultanci () ocena ogólna 3 3 5,0 Rysunek 0. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i konsultantów zewnętrznych konferencja: Otrębusy, r. Podczas III Konferencji PDUG w Piasecznie w marcu 0 r. gościliśmy wyśmienite autorytety w dziedzinie DB dla z/os Johna Campbella z IBM Lab oraz Stevena Thomasa z CA Technologies. Wystąpienia tych ekspertów oceniliście Państwo bardzo wysoko, wielokrotnie przyznając maksymalne noty w poszczególnych kategoriach Ankiety oceny. Tym samym stanowiły one wyraziste tło dla przygotowanej przez użytkowników DB członków stowarzyszenia. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z zebranych przez naszych kolegów ocen, które wynosiły średnio,5 i wyżej (Rysunki 3). 3,0,0,0,5,9,7,6 5,0,9,6 5,0,9 średnia ocen dopasowania Ocena dla ścieżki z/os - Piaseczno r. średnia ocen umiejętności uśredniona ocena ogólna prezentera Kryteria oceny średnia użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie średnich wyników Ankiet oceny ścieżki z/os III Konferencji PDUG w Piasecznie, w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena w rozróżnieniu na typ prelegenta. Średnia liczba zebranych ankiet w przypadku przedstawiciela IBM, dostawcy oprogramowania CA Technologies oraz użytkowników okazała się bardzo zbliżona. Zestawienie uśrednionych odpowiedzi na pytania Ankiet oceny bloku dedykowanego platformie z/os przedstawiają Rysunki i 3.

8 3,0,0,0 Ocena dla ścieżki z/os - Piaseczno r.,6,7,6,5,,7,5 5,0,9,,9,,6 5,0, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Rozkład wyników Ankiet oceny dla ścieżki z/os w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz dostawcy oprogramowania konferencja: Piaseczno, r. Mimo bardzo wysoko zawieszonej przez doświadczonych i cenionych ekspertów w dziedzinie DB, jakimi są John Campbell i Steven Thomas, poprzeczki, oceny umiejętności prezenterskich naszych kolegów ze stowarzyszenia oceniliście Państwo powyżej,5 (Rysunek 3). 3,0,0,0,5,9,9,6 5,0 5,0, 5,0,,6 5,0,,7 5,0,9,6 5,0,9 wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Piaseczno r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików utrzymania uwagi uczestników ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera ocena ogólna średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 3.. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i dostawcy oprogramowania konferencja: Piaseczno, r. W przypadku ścieżki LUW, agenda III Konferencji PDUG w Piasecznie składała się z czterech przygotowanych przez przedstawicieli IBM, wygłoszonej przez użytkownika - członka stowarzyszenia oraz wystąpienia niezależnego konsultanta. Pomimo braku wcześniejszych doświadczeń w planowaniu wykładów dla platform otwartych okazało się, że prezentacja przygotowana przez użytkownika DB zebrała średnio bardzo zbliżone noty do ocen wygłoszonych przez przedstawicieli Laboratorium Oprogramowania IBM (Rysunek ).

9 Ocena dla ścieżki LUW - Piaseczno r.,,,,,,,,,7 średnia ocen dot. dopasowania średnia ocen dot. umiejętności prezentera Kryteria oceny ocena ogólna 3 5 średnia użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie średnich wyników Ankiet oceny ścieżki LUW III Konferencji PDUG w Piasecznie, w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki w rozróżnieniu na typ prelegenta. Rozkład uśrednionych wyników Państwa odpowiedzi na poszczególne pytania Ankiety oceny przedstawiają Rysunki 5 i. Gorąco zachęcamy do ich samodzielnej analizy. 3, 3, 3,9 3,9 3,9,,3,7,3,,6,5,,9 spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki LUW - Piaseczno r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej 3 5 użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 5. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Piaseczno, r. Uśrednione wyniki oceny umiejętności prezenterów w zakresie wystąpień publicznych wskazują na bardzo wyrównany ekspertów IBM i użytkownika DB. Tło dla pozostałych prezenterów stanowił Cristian Molaro, którego prezentacja spotkała się z Państwa największym uznaniem (Rysunek ).

10 ,3,3,9,,3,9,5,6,9,6,,6,,3,7,,,7 wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki LUW - Piaseczno r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików utrzymania uwagi uczestników ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera ocena ogólna 3 5 średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i konsultantów zewnętrznych konferencja: Piaseczn, r. Średnia liczba zebranych od Państwa Ankiet oceny okazała się bardzo zbliżona w przypadku wygłoszonych przez użytkownika, ekspertów IBM oraz niezależnego konsultanta. Warto prezentować na forum PDUG Podsumowując powyższe zestawienia, w imieniu naszych kolegów - prelegentów, dziękujemy Państwu za pozytywny odbiór ich wystąpień i uznanie, które wyraziliście w swych opiniach. Jest to niezbity dowód na to, że członkowie stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB mają szeroką wiedzę o technologii bazodanowej i bogate doświadczenia w pracy z nią. Udowodnili, że są tak samo skuteczni w przybliżaniu tematyki DB, jak eksperci IBM, niezależni konsultanci czy przedstawiciele dostawców oprogramowania. Państwa opinie potwierdzają dużą wartość merytoryczną przygotowywanych przez użytkowników oraz ich należyte przygotowanie. Podsumowanie Chcemy, by przedstawiona analiza i nasuwające się wnioski były zachętą dla wszystkich Państwa do podjęcia wyzwań związanych z dzieleniem się doświadczeniem i wiedzą na forum naszej społeczności. Zależy nam na Państwa głosie w dyskusjach merytorycznych dotyczących technologii DB, bo jest on kluczowy dla realizacji celów statutowych naszego stowarzyszenia. Wierzymy, że zilustrowane powyższymi wykresami (Rysunki 5 - ) doświadczenia kolegów rozwiewają potencjalne obawy o przychylny odbiór naszej społeczności przygotowywanych przez członków stowarzyszenia wystąpień. Dlatego gorąco namawiamy do przygotowania na kolejne spotkania PDUG. Korzystając z okazji, dziękujemy również za poświęcony czas na wypełnienie Ankiet oceny. Ich wyniki przekonały nas, że dotychczas przygotowanych wystąpień był więcej niż zadowalający. Dlatego zdecydowaliśmy się na uproszczenie formularzy oceny konferencji i tak, by absorbowały one mniej czasu i uwagi. Możecie Państwo wypełnić ankiety dla konferencji także on-line na stronie Mamy przez to nadzieję, że nadal chętnie będziecie się Państwo dzielili swoimi wrażeniami i uwagami, i że liczba wypełnionych ankiet będzie wzrastać. Liczymy na Państwa obecność podczas kolejnych konferencji, na współtworzenie ich razem z Państwem, i na to, że spotkania edukacyjne Polskiej Grupy Użytkowników DB na stałe wpiszą się w Państwa plany rozwoju zawodowego.

PDUG Polska Grupa Użytkowników DB2 na z/os

PDUG Polska Grupa Użytkowników DB2 na z/os PDUG Polska Grupa Użytkowników DB2 na z/os Polska Grupa Użytkowników DB2 PDUG Poland DB2 Users Group Tło przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Cele grupy Zasoby grupy 2 Pytanie Czy można oswoić DB2? 3 www.idug.org

Bardziej szczegółowo

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia Załącznik 1 do opisu Wzór listy obecności Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników ankiet

Zestawienie wyników ankiet Zestawienie wyników ankiet Po każdym zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankiety, w których oceniają poziom merytoryczny szkolenia, jego organizację oraz prowadzącego. Przedstawiamy opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW Analiza ankiet z III Kongresu Polskiej Edukacji Nasza Edukacja Razem Zmieniamy Szkołę zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 29-30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention. Second networking event in the field of modern techniques in geosystem exploration

Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention. Second networking event in the field of modern techniques in geosystem exploration Ankieta oceny drugiej konferencji Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention. Second networking event in the field of modern techniques in geosystem exploration - PODSUMOWANIE Ankietę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2012 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2012 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2013 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2013 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2015 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

*15 lat doświadczeń; w naszych szkoleniach uczestniczyło już ponad 9000 osób z niemal 1000 firm

*15 lat doświadczeń; w naszych szkoleniach uczestniczyło już ponad 9000 osób z niemal 1000 firm *15 lat doświadczeń; w naszych szkoleniach uczestniczyło już ponad 9000 osób z niemal 1000 firm Fragmenty wybranych listów referencyjnych z lat 2011 2014 zawierających ocenę szkoleń i prowadzących je trenerów

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ KLIENTA przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między

Bardziej szczegółowo

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska W imieniu Komitetu Sterującego konferencji PyCon PL 2012 mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

"Inkubator Organizacji Pozarządowych" Biłgoraj, grudzień 2009r.

Inkubator Organizacji Pozarządowych Biłgoraj, grudzień 2009r. Raport ewaluacyjny projektu "Inkubator Organizacji Pozarządowych" Biłgoraj, grudzień 2009r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Inkubator Organizacji Pozarządowych... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii

XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii ul. Bytkowska 1B,40-955 Katowice, POLSKA tel.: +48 / / 25 98 399, fax: +48 / / 78 99 273 email: altasoft@altasoft.pl www.altasoft.pl XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii 22-24.09.2011 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Informacje kto ma rację?

Raport z ewaluacji projektu Informacje kto ma rację? Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Raport z ewaluacji projektu Informacje kto ma rację? 15.11.2012 15.12.2012 Anna Szabuńko 1 Idea projektu Projekt Informacje kto ma rację? skupia w sobie

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji PHPCon Poland 2012 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PHPCon Poland 2012 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT.

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. 0 PODSUMOWANIE Na przełomie grudnia i stycznia 203 roku przeprowadziliśmy badanie wśród średnich i dużych polskich firm,

Bardziej szczegółowo

Część I numer pytania

Część I numer pytania Kwestionariusz ankiety kierowanej do organizacji pozarządowych (II) Czas realizacji ankiety maksymalnie 30 minut Dzień dobry, nazywam się (podać imię i nazwisko) i jestem ankieterem SWIG Delta Partner.

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:..

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:.. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:.. Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. konferencji

Oferta Sponsorska. konferencji Oferta Sponsorska konferencji dbconf 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji dbconf 2015 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji pierwszej edycji tego spotkania.

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki ANKIETA: Badanie potrzeb szkoleniowych w obszarze zakupów Czas trwania: 25.03 20.04.2015 Wysłano zapytań: 1380 Otrzymano odpowiedzi: 56 Podsumowanie ankiety Pyt. 1. Czy Pani/Pana organizacja podnosi kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja konferencji. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów

Ewaluacja konferencji. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów Ewaluacja konferencji Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów Opracowanie: Iwona Bąbiak Spis treści Data i miejsce konferencji: 17 czerwca 2013, Warszawa.... 3 Cel i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami

Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami Janusz Sytek Konferencja IPMA Październik 2013 roku Badanie Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu projektami, DTI

Bardziej szczegółowo

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNODNIOWY 10 lutego 2011 lub 22 lutego 2011 lub 25 marca 2011 300,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowca: Przeszkolenie

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. Raport z badania zadowolenia klienta Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki. W dniach 23.3.1 r. 23.4.1 r. przeprowadzone zostało w Departamencie ds. PO Kapitał Ludzki badanie zadowolenia klienta zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu PODSUMOWANIE. III Otwartej Konferencji Lean. Poznań 9-11 kwietnia 2013. www.konferencjalean.

III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu PODSUMOWANIE. III Otwartej Konferencji Lean. Poznań 9-11 kwietnia 2013. www.konferencjalean. PODSUMOWANIE III Otwartej Konferencji Lean Poznań 9-11 kwietnia 2013 Szanowni Państwo Wstęp Już trzeci raz spotkaliśmy się w Poznaniu na Otwartej Konferencji Lean. Jak w poprzednich dwóch edycjach konferencja

Bardziej szczegółowo

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Dzieci w opinii rodziców czują się dobrze i są ogólnie zadowolone z życia, bez względu na to, czy poszły do szkoły, czy zerówki. Rodzice nie zaobserwowali różnic

Bardziej szczegółowo

Notatka ze szkolenia w Zabrzu 12-13.02.2014 r.

Notatka ze szkolenia w Zabrzu 12-13.02.2014 r. Związek Biur Porad Obywatelskich, ul. Gałczyńskiego, -62 Warszawa zbpo@zbpo.org.pl www.zbpo.org.pl +8 22 68 KRS 262 Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce propozycja rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji

Raport końcowy z realizacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport końcowy z realizacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji 28.03.2015 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Senior z pasją - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012

Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice. Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Dotyczy realizacji projektu za rok 2012 Projekt Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na szkoleniu Zostań także inżynierem w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach w 2011r. Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja Ostrołęka, 16 czerwca 2011

Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja Ostrołęka, 16 czerwca 2011 Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego Wojciech Nyklewicz Ewaluacja Konferencji Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie II edycja W dniu 16 czerwca 2011 r. obyła się w Ostrołęce II edycja

Bardziej szczegółowo

Bądźmy w kontakcie! Ludzie, zarządzanie, wydajność

Bądźmy w kontakcie! Ludzie, zarządzanie, wydajność 21 22 kwietnia 2010 r., Warszawa Konferencja Call Contact Center 2010 Bądźmy w kontakcie! Ludzie, zarządzanie, wydajność Kontakt: Informacje na temat sponsoringu: Iwona Polowczyk tel.: 22 321 77 23 kom.:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jednym z kluczy do sukcesu dr Katarzyna Chmielewska

Ewaluacja jednym z kluczy do sukcesu dr Katarzyna Chmielewska Erasmus Intensive Programme Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models dr Katarzyna Chmielewska Bydgoszcz Katowice Karlsruhe Debreczyn Cluj-Napoca Craiova Timisoara Uniwersytet Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Ocena zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Szablon raportu: OZD_27_10_2014_00 Spis wykresów i tabel (wg kolejności pojawiania się w raporcie).

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych w Białymstoku W dniach 18-19 października

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji PHPCon Poland 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PHPCon Poland 2015 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE

BENCHMARKING INNE ORGANIZACJE WNIOSKI OGÓLNE: (wnioski z bieżącego badania okresowego oraz wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań klientów przeprowadzonych w okresie między bieżącym i poprzedzającym badaniem okresowym w

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9%

Organizacja pracy placówki oświatowej 11% 13% 10% 9% 9% Załącznik 11b) Raport Diagnoza potrzeb szkoleniowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego Opis badania: 1. Diagnozę przeprowadzono w terminie styczeń marzec 2005 roku. 2. Badaniem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska. konferencji

Oferta Sponsorska. konferencji Oferta Sponsorska konferencji dbconf 2014 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji dbconf 2014 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji pierwszej edycji tego spotkania.

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę E-podręczniki i Cyfrowa szkoła wyniki ankiety Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentują wyniki ankiety, której celem było zbadanie opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i innych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO OCENA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ((US)) Opracowanie: Departament Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY)

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) Ewaluacja praktyki zawodowej w laboratorium dla zawodu Opiekun Praktyki Miejsce odbywania praktyki (POZNAŃ / PIŁA) Data praktyki (od - do) TECHNIK MECHATRONIK Szkoła Klasa

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com 18-19.05 WARSZAWA OFERTA PARTNERSKA with www.atmosphere-conference.com Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy podczas trzeciej edycji konferencji Atmosphere dedykowanej firmom dynamicznie rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

Badanie Punktów Informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich

Badanie Punktów Informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich Badanie Punktów Informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich Warszawa 04.07.2011 Niniejsze streszczenie podsumowuje wyniki kompleksowego badania Punktów Informacyjnych tworzących

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wyników Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym

Informacja na temat wyników Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym Informacja na temat wyników Badania 6- i 7-latków na starcie szkolnym Sześcioletnie i siedmioletnie dzieci kończą pierwszą klasę z takim samym poziomem umiejętności. Na pójściu do szkoły najbardziej zyskują

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji wewnętrznej z 2012 roku

Wyniki ewaluacji wewnętrznej z 2012 roku Wyniki ewaluacji wewnętrznej z 2012 roku Wstęp Przedstawiamy wyniki ewaluacji szkoleo dla dyrektorów placówek oświatowych. Szkolenia są prowadzone przez Erę Ewaluacji partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Czchów, 13 września 2013 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu.

W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. WNIOSKI OGÓLNE: W dniach od 2 listopada do 16 listopada 2009 r. przeprowadzone zostało anonimowe badanie ankietowe wśród podatników odwiedzających siedzibę Urzędu. Badanie przeprowadzone zostało w celu

Bardziej szczegółowo

Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Falenty, 24-25 czerwca 2014

Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Falenty, 24-25 czerwca 2014 Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli Falenty, 24-25 czerwca 2014 Celem prezentacji jest przedstawienie wstępnych wyniki ewaluacji nowego modelu doskonalenia nauczycieli.

Bardziej szczegółowo