Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 21.03.2013 r. Otrębusy, 3.09.2013 r. Piaseczno, 6-7.03.2014 r."

Transkrypt

1 Waszym zdaniem czyli konferencje PDUG w liczbach Polska Grupa Użytkowników DB, zawiązana na początku stycznia 03 r., może się już pochwalić organizacją trzech konferencji technicznych. Przy planowaniu pierwszego spotkania towarzyszyła nam duża niepewność dotycząca Państwa oczekiwań oraz tego, czy uda nam się im sprostać. A gdy po pierwszej konferencji okazało się, że wysoko cenią sobie Państwo zaproponowaną formułę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jej wartość merytoryczną, organizacja każdego kolejnego spotkania niosła ze sobą obawę o utrzymanie Państwa zadowolenia. Państwa opinie były (i nadal są) dla nas bardzo ważne, dlatego podczas konferencji organizowanych przez PDUG zachęcaliśmy do wypełniania szczegółowych ankiet dotyczących oceny naszych spotkań edukacyjnych i poszczególnych wystąpień. Uważnie studiowaliśmy uwagi, które Państwo za ich pośrednictwem przekazali, i uczyliśmy się na kolejnych doświadczeniach. Oto jak kształtowały się Państwa opinie i wnioski, które z nich wysunęliśmy. Wysoki merytoryczny konferencji Jako dowód tej tezy niech posłuży poniższy wykres. Przedstawia on uśrednione wyniki ankiet oceny konferencji z dnia marca 03 r., zorganizowanej w Hotelu Portos w Warszawie, konferencji z dnia 3 września 03 r., która miała miejsce w Pałacyku Otrębusy w Otrębusach pod Warszawą, oraz III Konferencji PDUG, która odbyła się 6 i r. w Hotelu DeSilva w Piasecznie. Ankiety oceny konferencji - ścieżka z/os W jakim stopniu konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwanie? Jak ocenia Pani/Pan dobór tematyki konferencji? Jak ocenia Pani/Pan ogólny wystąpień podczas konferencji? Jak ocenia Pani/Pan materiały informacyjne o konferencji? 3, Jak ocenia Pani/Pan salę wykładową? Jak ocenia Pani/Pan salę egzaminacyjną? Jak ocenia Pani/Pan poczęstunek? Jak ocenia Pani/Pan miejsce konferencji? Jak ocenia Pani/Pan termin konferencji? Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r.,7,6,,,7,,,,9,,3,5,,5,6,5,7,,7,7,,6,,7,,5 Rysunek. Zestawienie wyników Ankiety oceny konferencji towarzyszącej konferencji PDUG zorganizowanej w marcu i wrześniu 03 r. oraz w marcu 0 r. Cieszy bardzo fakt, że dotychczasowe konferencje okazały się w wysokim stopniu spełniać Państwa oczekiwania, tak w zakresie doboru tematyki, liczby wystąpień oraz ich u merytorycznego. Wyniki te pochodzą

2 z 9 ankiet zebranych podczas pierwszej konferencji PDUG, 3 ankiet zebranych jesienią 03 r. oraz ankiet oceniających konferencję w Piasecznie (ścieżka z/os). Organizacja dwóch konferencji rocznie to niemały wydatek i wyzwanie niemożliwe bez partnera lub sponsora. Pozyskany budżet na organizację konferencji wpływa bezpośrednio na wybór miejsca, w którym ma się ona odbyć, oraz na serwowane w czasie przerw przekąski. Dlatego dziękujemy, że ocena doboru miejsca, sali wykładowej i terminu pozostaje bez wpływu na Państwa ocenę wartości merytorycznej naszych konferencji. W 00% ankiet podsumowujących każde z tych spotkań, deklarowaliście Państwo chęć uczestniczenia w kolejnych edukacyjnych inicjatywach stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB. Bardzo to dla nas motywujące i miło nam Państwa gościć ponownie na organizowanych przez nas wykładach, skupionych wokół technologii DB. III Konferencja PDUG w Piasecznie to nasz debiut w organizacji spotkań edukacyjnych z podziałem na dwie ścieżki edukacyjne: z/os i LUW. Od uczestników wykładów dedykowanych platformom otwartym zebraliśmy ankiet. Ich wyniki przedstawiały się następująco: Ankiety oceny konferencji w Piasecznie - ścieżka LUW 0,00 0,00 3,00 0 5,00 W jakim stopniu konferencja spełniła Pani/Pana oczekiwanie? Jak ocenia Pani/Pan dobór tematyki konferencji? Jak ocenia Pani/Pan ogólny wystąpień podczas konferencji? Jak ocenia Pani/Pan materiały informacyjne o konferencji? Jak ocenia Pani/Pan salę wykładową? Jak ocenia Pani/Pan salę egzaminacyjną? Jak ocenia Pani/Pan poczęstunek? Jak ocenia Pani/Pan miejsce konferencji? Jak ocenia Pani/Pan termin konferencji?,,5,6, 0,77 3,93,57 Rysunek. Zestawienie wyników Ankiety oceny konferencji towarzyszącej konferencji PDUG zorganizowanej w dniu r. w Piasecznie, zebranych wśród uczestników ścieżki LUW. Zebrane noty są nieco niższe niż te w ankietach wypełnionych przez uczestników warsztatów adresowanych do użytkowników DB dla z/os, jednak średnia ocena merytoryczna konferencji pozostaje powyżej dobry. Trudno o rzetelne porównanie tych wyników, bo zebraliśmy znacznie mniej ankiet niż tych pochodzących od uczestników sąsiedniej ścieżki edukacyjnej. Jednak przyzwyczajeni do ocen zbliżonych do maksymalnych (jak na Rysunku ), mamy nadzieję na zwiększenie zadowolenia użytkowników DB dla LUW w przyszłości. Motywuje nas to, że w 00% wypełnionych ankiet znalazła się Państwa deklaracja o uczestnictwie w kolejnych konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie PDUG. Znakomici prelegenci Wystąpienia każdego prelegenta ocenialiście Państwo osobno. Oceny z ankiet dotyczących ich również podsumowaliśmy i uśredniliśmy otrzymane wyniki. W skali od do 5, gdzie oznaczało ocenę niezadowalającą, a 5 - ocenę bardzo dobrą, prezentacje naszych dotychczasowych konferencji zostały ocenione jako lepsze niż dobre - średnie, (Warszawa 03 r.),,6 (Otrębusy 03 r.) i, (Piaseczno 0 r.).

3 3 Ocena wystąpień - ścieżka z/os,7,6,7,7,7,9,,6, średnia ocen średnia ocen umiejętności uśredniona ocena ogólna dopasowania prezentera Kryteria oceny 9, średnia Warszawa, r. Otrębusy, r. Piaseczno, r. Rysunek 3. Porównanie uśrednionych wyników Ankiety oceny w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla I, II i III konferencji Polskiej Grupy Użytkowników DB. Na dotychczasowe konferencje dla ścieżki z/os składało się po pięć bloków tematycznych, a liczba zebranych ewaluacji okazała się porównywalna w przypadku konferencji warszawskiej (średnia 9,3 ankiet) i konferencji w Otrębusach (średnia 30 ankiet). W przypadku konferencji w Piasecznie zaobserwowaliśmy spadek Państwa gotowości do wypełniania formularzy oceny. Średnia wypełnionych formularzy oceny przypadających na prezentację wyniosła 3 ankiety. W ramach podsumowania dotychczasowych konferencji PDUG dla ścieżki z/os podliczyliśmy łącznie wyniki 9 ankiet oceny. Ich uśrednione wyniki wskazują, że byliście Państwo bardzo zadowoleni z wystąpień zaproszonych gości, zarówno pod względem adekwatności prezentowanej tematyki do Państwa zainteresowań i wykonywanych zadań, jak również umiejętności naszych prelegentów dotyczących wygłaszania (Rysunek 3). Dla przypomnienia, na dopasowanie składały się Państwa oceny w następujących kategoriach: spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami, przydatność wiedzy do wykonywanych zadań, merytoryczny, szczegółowości oraz estetyka przygotowanej. Kryteria oceny składające się na umiejętności prezentera były następujące: wyjaśniania i przekazywania wiedzy, prowadzenia, otwartość na potrzeby i pytania uczestników, nastawienie do uczestników, kontakt z nimi oraz utrzymania uwagi uczestników w trakcie. Prosiliśmy również Państwa o ocenę ogólnego wrażenia dotyczącego każdego z wystąpień. Rozkład średnich wyników w tych kategoriach w rozróżnieniu na I, II i III konferencję PDUG przedstawia Rysunek 3. Organizacja konferencji dla użytkowników platform otwartych (Linux, Unix, Windows) jest dla nas nowym doświadczeniem, a mimo to średnio oceny wystąpień również wskazują na dobry odbiór przewidzianych agendą. Uśrednione wyniki ankiet, które od Państwa zebraliśmy, przedstawia Rysunek.

4 ,,,3 średnia ocen dopasowania Ocena wystąpień dla ścieżki LUW - Piaseczno r. średnia ocen umiejętności prezentera Kryteria oceny uśredniona ocena ogólna 3,5 średnia Rysunek. Uśrednione wyniki Ankiety oceny w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki LUW III Konferencji Polskiej Grupy Użytkowników DB w Piasecznie. Przy próbach odniesienia tych wyników do wyników ankiet dla ścieżki z/os (Rysunek 3) należy jednak pamiętać, że średnia liczba Ankiet oceny odnoszących się do poszczególnych wystąpień dla ścieżki LUW była około dwukrotnie mniejsza niż w przypadku traktujących o DB dla Systemu z, co nie pozwala na rzetelne i trafne porównywanie średnich dla obu tych grup ewaluacji. Członkowie stowarzyszenia PDUG równi ekspertom IBM i niezależnym konsultantom Jeszcze bardziej cieszy fakt, że prezentacje przygotowane przez użytkowników technologii bazodanowej IBM DB, będących członkami stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB, okazały się niczym nie ustępować prezentacjom ekspertów z Laboratorium IBM czy niezależnych konsultantów. Dotyczy to zarówno doboru tematyki zgodnej z Państwa zainteresowaniami, jak również umiejętności wygłaszania. Zestawienia wskazujące na tę prawidłowość to wykresy przedstawione na Rysunkach 5. 3,0,0,0 Ocena przentacji dla ścieżki z/os - Warszawa, r.,6,7,7,6,7,7,6,9,9 średnia ocen dopasowania średnia ocen ocena ogólna umiejętności prezentera Kategorie oceny,5 9,5 30 użytkownicy () IBM LAB () konsultant () Rysunek 5. Zestawienie wyników Ankiet oceny I Konferencji PDUG w Warszawie w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki z/os w rozróżnieniu na typ prelegenta. Zestawienie szczegółowego rozkładu wyników oceny przygotowanych na warszawską I Konferencję PDUG w marcu 03 r. prowadzonych przez samych użytkowników, konsultantów z IBM LAB oraz niezależnych konsultantów, w oparciu o przyjęte w ankiecie kryteria oceny, przedstawiają poniższe rysunki Rysunek 6 i Rysunek 7.

5 3,0,0,0,5,5,9,5,5,,6,9,,6,7,,,9, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki z/os - Warszawa,.03.03r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny użytkownicy () IBM LAB () konsultant () estetyka przygotowanej,5 9,5 30 Rysunek 6. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o szczegółowe kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Warszawa, r. Ocena umiejętności prezenterów w zakresie wystąpień publicznych odbywała się w oparciu o takie kryteria, jak: wyjaśniania i przekazywania wiedzy, prowadzenia, otwartość na potrzeby i pytania uczestników, ogólna ocena pracy prowadzącego oraz ogólne wrażenie dotyczące wystąpienia prelegenta (prezentacja + umiejętności prezentera). Różnice średnich wyników okazały się nieznaczne (Rysunek 7). 3,0 Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Warszawa,.03.03r.,5 9,5 30,0,6,,9,5,9 5,7,9,6,7,9,9,6,9,9,0 wyjaśniania i przekazywania wiedzy prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera użytkownicy () IBM LAB () konsultant () ocena ogólna Rysunek 7. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Warszawa, r. W przypadku drugiej konferencji PDUG, która odbyła się w Otrębusach pod Warszawą dnia r. prezentacja przygotowana przez użytkownika DB, członka naszego stowarzyszenia, na tle ekspertów z laboratorium IBM i dwóch wygłoszonych przez niezależnego konsultanta z Compuware, wypadła następująco:

6 Ocena dla ścieżki z/os - Otrębusy r.,6,7,,6,,6,6,, 3 3 5,0 średnia ocen dot. dopasowania średnia ocen dot. umiejętności prezentera Kryteria ocen ocena ogólna użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie wyników Ankiet oceny w rozróżnieniu na kategorię prelegenta, w oparciu o uśrednione wyniki zgrupowanych kategorii oceny konferencja: Otrębusy, r. Szczegółowy rozkład wyników ankiet oceny przygotowanych na II Konferencję PDUG w Otrębusach przez członka stowarzyszenia PDUG, konsultantów z IBM LAB oraz niezależnego konsultanta, w oparciu o pytania ankiety, przedstawiają poniższe rysunki Rysunek 9 i Rysunek 0. Rysunek 9 przedstawia średnie ocen dotyczących dostosowania drugiej konferencję PDUG. Prezentacja przygotowana przez członka stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB okazała się w większym stopniu odzwierciedlać Państwa zainteresowania niż prezentacje niezależnego konsultanta. 3,,6,3,5,6,3,7,9,3,6,,,6,, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki z/os - Otrębusy r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej 3 3 5,0 użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 9. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Otrębusy, r. Umiejętności prezenterów konferencji w Otrębusach w zakresie wystąpień publicznych zostały przez Państwa ocenione następująco:

7 3,6,,6,5,,7,7,9,7,7,9,6,6,, wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Otrębusy r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera użytkownicy () IBM () konsultanci () ocena ogólna 3 3 5,0 Rysunek 0. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i konsultantów zewnętrznych konferencja: Otrębusy, r. Podczas III Konferencji PDUG w Piasecznie w marcu 0 r. gościliśmy wyśmienite autorytety w dziedzinie DB dla z/os Johna Campbella z IBM Lab oraz Stevena Thomasa z CA Technologies. Wystąpienia tych ekspertów oceniliście Państwo bardzo wysoko, wielokrotnie przyznając maksymalne noty w poszczególnych kategoriach Ankiety oceny. Tym samym stanowiły one wyraziste tło dla przygotowanej przez użytkowników DB członków stowarzyszenia. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z zebranych przez naszych kolegów ocen, które wynosiły średnio,5 i wyżej (Rysunki 3). 3,0,0,0,5,9,7,6 5,0,9,6 5,0,9 średnia ocen dopasowania Ocena dla ścieżki z/os - Piaseczno r. średnia ocen umiejętności uśredniona ocena ogólna prezentera Kryteria oceny średnia użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie średnich wyników Ankiet oceny ścieżki z/os III Konferencji PDUG w Piasecznie, w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena w rozróżnieniu na typ prelegenta. Średnia liczba zebranych ankiet w przypadku przedstawiciela IBM, dostawcy oprogramowania CA Technologies oraz użytkowników okazała się bardzo zbliżona. Zestawienie uśrednionych odpowiedzi na pytania Ankiet oceny bloku dedykowanego platformie z/os przedstawiają Rysunki i 3.

8 3,0,0,0 Ocena dla ścieżki z/os - Piaseczno r.,6,7,6,5,,7,5 5,0,9,,9,,6 5,0, spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Rozkład wyników Ankiet oceny dla ścieżki z/os w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz dostawcy oprogramowania konferencja: Piaseczno, r. Mimo bardzo wysoko zawieszonej przez doświadczonych i cenionych ekspertów w dziedzinie DB, jakimi są John Campbell i Steven Thomas, poprzeczki, oceny umiejętności prezenterskich naszych kolegów ze stowarzyszenia oceniliście Państwo powyżej,5 (Rysunek 3). 3,0,0,0,5,9,9,6 5,0 5,0, 5,0,,6 5,0,,7 5,0,9,6 5,0,9 wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki z/os - Piaseczno r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików utrzymania uwagi uczestników ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera ocena ogólna średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 3.. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i dostawcy oprogramowania konferencja: Piaseczno, r. W przypadku ścieżki LUW, agenda III Konferencji PDUG w Piasecznie składała się z czterech przygotowanych przez przedstawicieli IBM, wygłoszonej przez użytkownika - członka stowarzyszenia oraz wystąpienia niezależnego konsultanta. Pomimo braku wcześniejszych doświadczeń w planowaniu wykładów dla platform otwartych okazało się, że prezentacja przygotowana przez użytkownika DB zebrała średnio bardzo zbliżone noty do ocen wygłoszonych przez przedstawicieli Laboratorium Oprogramowania IBM (Rysunek ).

9 Ocena dla ścieżki LUW - Piaseczno r.,,,,,,,,,7 średnia ocen dot. dopasowania średnia ocen dot. umiejętności prezentera Kryteria oceny ocena ogólna 3 5 średnia użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Zestawienie średnich wyników Ankiet oceny ścieżki LUW III Konferencji PDUG w Piasecznie, w kategoriach: dopasowanie, ocena umiejętności prezentera oraz ogólna ocena dla ścieżki w rozróżnieniu na typ prelegenta. Rozkład uśrednionych wyników Państwa odpowiedzi na poszczególne pytania Ankiety oceny przedstawiają Rysunki 5 i. Gorąco zachęcamy do ich samodzielnej analizy. 3, 3, 3,9 3,9 3,9,,3,7,3,,6,5,,9 spójność tematyki z wykonywanymi zadaniami Ocena dla ścieżki LUW - Piaseczno r. przydatność wiedzy do wykonywanych zadań merytoryczny szczegółowości Kryteria oceny estetyka przygotowanej 3 5 użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek 5. Rozkład wyników Ankiet oceny w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM oraz konsultantów zewnętrznych konferencja: Piaseczno, r. Uśrednione wyniki oceny umiejętności prezenterów w zakresie wystąpień publicznych wskazują na bardzo wyrównany ekspertów IBM i użytkownika DB. Tło dla pozostałych prezenterów stanowił Cristian Molaro, którego prezentacja spotkała się z Państwa największym uznaniem (Rysunek ).

10 ,3,3,9,,3,9,5,6,9,6,,6,,3,7,,,7 wyjaśniania i przekazywania wiedzy Ocena umiejętności prezenterów ścieżki LUW - Piaseczno r. prowadzenia otwartość na potrzeby i pytania uczestików utrzymania uwagi uczestników ogólna ocena pracy prowadzącego Kryteria oceny umiejętności prezentera ocena ogólna 3 5 średnia liczba ankiet użytkownicy () IBM () konsultanci () Rysunek. Rozkład wyników Ankiet oceny w zakresie umiejętności prezentowania, w oparciu o wybrane kryteria oceny oraz w rozróżnieniu na oceny użytkowników, ekspertów IBM i konsultantów zewnętrznych konferencja: Piaseczn, r. Średnia liczba zebranych od Państwa Ankiet oceny okazała się bardzo zbliżona w przypadku wygłoszonych przez użytkownika, ekspertów IBM oraz niezależnego konsultanta. Warto prezentować na forum PDUG Podsumowując powyższe zestawienia, w imieniu naszych kolegów - prelegentów, dziękujemy Państwu za pozytywny odbiór ich wystąpień i uznanie, które wyraziliście w swych opiniach. Jest to niezbity dowód na to, że członkowie stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników DB mają szeroką wiedzę o technologii bazodanowej i bogate doświadczenia w pracy z nią. Udowodnili, że są tak samo skuteczni w przybliżaniu tematyki DB, jak eksperci IBM, niezależni konsultanci czy przedstawiciele dostawców oprogramowania. Państwa opinie potwierdzają dużą wartość merytoryczną przygotowywanych przez użytkowników oraz ich należyte przygotowanie. Podsumowanie Chcemy, by przedstawiona analiza i nasuwające się wnioski były zachętą dla wszystkich Państwa do podjęcia wyzwań związanych z dzieleniem się doświadczeniem i wiedzą na forum naszej społeczności. Zależy nam na Państwa głosie w dyskusjach merytorycznych dotyczących technologii DB, bo jest on kluczowy dla realizacji celów statutowych naszego stowarzyszenia. Wierzymy, że zilustrowane powyższymi wykresami (Rysunki 5 - ) doświadczenia kolegów rozwiewają potencjalne obawy o przychylny odbiór naszej społeczności przygotowywanych przez członków stowarzyszenia wystąpień. Dlatego gorąco namawiamy do przygotowania na kolejne spotkania PDUG. Korzystając z okazji, dziękujemy również za poświęcony czas na wypełnienie Ankiet oceny. Ich wyniki przekonały nas, że dotychczas przygotowanych wystąpień był więcej niż zadowalający. Dlatego zdecydowaliśmy się na uproszczenie formularzy oceny konferencji i tak, by absorbowały one mniej czasu i uwagi. Możecie Państwo wypełnić ankiety dla konferencji także on-line na stronie Mamy przez to nadzieję, że nadal chętnie będziecie się Państwo dzielili swoimi wrażeniami i uwagami, i że liczba wypełnionych ankiet będzie wzrastać. Liczymy na Państwa obecność podczas kolejnych konferencji, na współtworzenie ich razem z Państwem, i na to, że spotkania edukacyjne Polskiej Grupy Użytkowników DB na stałe wpiszą się w Państwa plany rozwoju zawodowego.

PDUG Polska Grupa Użytkowników DB2 na z/os

PDUG Polska Grupa Użytkowników DB2 na z/os PDUG Polska Grupa Użytkowników DB2 na z/os Polska Grupa Użytkowników DB2 PDUG Poland DB2 Users Group Tło przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Cele grupy Zasoby grupy 2 Pytanie Czy można oswoić DB2? 3 www.idug.org

Bardziej szczegółowo

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia

Lista obecności na szkoleniu pn. tytuł szkolenia Załącznik 1 do opisu Wzór listy obecności Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention. Second networking event in the field of modern techniques in geosystem exploration

Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention. Second networking event in the field of modern techniques in geosystem exploration Ankieta oceny drugiej konferencji Science for Industry: Necessity is the Mother of Invention. Second networking event in the field of modern techniques in geosystem exploration - PODSUMOWANIE Ankietę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników ankiet

Zestawienie wyników ankiet Zestawienie wyników ankiet Po każdym zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankiety, w których oceniają poziom merytoryczny szkolenia, jego organizację oraz prowadzącego. Przedstawiamy opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I I II EDYCJI PROJEKTU: PT

I I II EDYCJI PROJEKTU: PT Do: Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa RAPORT PORÓWNAWCZY I I II EDYCJI PROJEKTU: PT. PROGRAMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI ZAWODÓW BRANŻY MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW Analiza ankiet z III Kongresu Polskiej Edukacji Nasza Edukacja Razem Zmieniamy Szkołę zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 29-30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji

Raport z ewaluacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z ewaluacji szkoleń Projekt Narzędzie do badania kompetencji 31.03.2015 1 Spis treści I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Teoria Ekonomii w Praktyce

Teoria Ekonomii w Praktyce Warszawa, 10/18/2010 Oferta sponsoringu Teoria Ekonomii w Praktyce Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Opis przedsięwzięcia Teoria Ekonomii w Praktyce to dwudniowe warsztaty ekonomii eksperymentalnej

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2016 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2016 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska

Filip Kłębczyk Przewodniczący Komitetu Sterującego PyCon PL 2012 http://pl.pycon.org Oferta sponsorska W imieniu Komitetu Sterującego konferencji PyCon PL 2012 mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską.

Bardziej szczegółowo

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2011 mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Rady Rodziców 2015

Wyniki ankiety Rady Rodziców 2015 Wyniki ankiety Rady Rodziców 2015 Streszczenie raportu 1. Cele przeprowadzenia ankiety Na przełomie października i listopada 2015 roku, przez Radę Rodziców SP 34 w Krakowie, została przeprowadzona ankieta

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r.

Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r. Zestawienie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2008 Miedzeszyn 4-6 kwietnia 2008 r. Ankieta ewaluacyjna została przeprowadzona przez Internet uczestnicy przed pobraniem materiałów

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2013 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2013 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Urząd otwarty na innowacje, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2015 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji

Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Koordynator/ka ds. szkoleń i wydarzeń i opiekun/ka projektu formularz kompetencji Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego arkusza. Prosimy o ocenę w swoich umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zajęć wyrównawczych

Podsumowanie zajęć wyrównawczych Podsumowanie zajęć wyrównawczych na Wydziale Technologii Chemicznej w roku akademickim 2012/13 Przygotowała: dr inż. Magdalena RegelRosocka Poznań 2013 INŻYNIER TECHNOLOGII CHEMICZNEJ innowacyjność i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:..

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:.. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE ZAWODOWE - INDYWIDUALNE Z ZAKRESU:.. Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwo pracy w Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii

XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii ul. Bytkowska 1B,40-955 Katowice, POLSKA tel.: +48 / / 25 98 399, fax: +48 / / 78 99 273 email: altasoft@altasoft.pl www.altasoft.pl XIV Sympozjum Onkologia w Otorynolaryngologii 22-24.09.2011 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej CEN.I.404.31.2014 2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej Autorzy raportu: Krystyna Grabowska Jadwiga Czyżewska Anna Krawczuk Małgorzata Łazarska Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Wprowadzenie W ramach

Bardziej szczegółowo

I I KWARTAŁ 201 5 R.

I I KWARTAŁ 201 5 R. A N A L I Z A PROCESU ANKI ETYZACJI. I I KWARTAŁ 0 5 R. ZWROTNOŚĆ ANKIET. W kwietniu, maju i czerwcu 05 r. do Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej wpłynęły kwestionariusze ankietowe, łącznie zatem w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB

Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Ankieta czytelników Biblioteki CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel, Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Katowice, 27-28 listopada 2014 Wprowadzenie Tematyka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Hotel Restauracja Browar Lwów***; Lublin, 25 lutego 2015 r. PATRONAT HONOROWY PATRONAT MEDIALNY PARTNERZY MERYTORYCZNI Lublin, 10 lutego 2015 roku Sz. P.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w ramach projektu Kreatywny Humanista, którego głównym celem jest przygotowanie absolwentów WSP TWP oraz osób spoza Uczelni do sprawnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o konferencji

Podstawowe informacje o konferencji Oferta sponsorska 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Sterującego konferencji PyCon PL 2013 mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. W związku z tym chciałbym zachęcić Państwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społeczno polityczne problemy wielokulturowości w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi. ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY Szanowni Państwo! W tym roku Wasze dzieci po raz pierwszy przekroczą próg szkoły. Pragniemy, aby czuły się tu bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE Z ZAKRESU:

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE Z ZAKRESU: ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA SZKOLENIE Z ZAKRESU:.. W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZLECENIODAWCA Dane adresowe Osoba do kontaktów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZESŁANEJ DO UCZESTNIKÓW X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY

PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZESŁANEJ DO UCZESTNIKÓW X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ PRZESŁANEJ DO UCZESTNIKÓW X FORUM MŁODYCH BIBLIOTEKARZY Ankieta została rozesłana do 111 osób, uzyskano 77 odpowiedzi (69%). W związku z tym wyniki ankiety przedstawiają

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska konferencji

Oferta Sponsorska konferencji Oferta Sponsorska konferencji Jesień Linuksowa 2012 W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2012 przypada mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM RAPORT Z EWALUACJI PRZEBIEGU 28 WARSZTATÓW Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dotyczących: metodologii budowania dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

MiASI. Modele, perspektywy, diagramy UML. Piotr Fulmański. 7 grudnia 2009. Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska MiASI Modele, perspektywy, diagramy UML Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 7 grudnia 2009 Spis treści 1 Modele, perspektywy, diagramy Czym jest model? Do czego

Bardziej szczegółowo

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ 1. CEL BADAŃ Celem głównym ewaluacji jakości kształcenia jest diagnoza i ocena jakości procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli akademickich, wspieranego przez pracowników wszystkich komórek

Bardziej szczegółowo

I Krajowy Zjazd Szkoleniowy PTORLChGiSz

I Krajowy Zjazd Szkoleniowy PTORLChGiSz ul. Bytkowska 1B,40-955 Katowice, POLSKA tel.: +48 / 32 / 25 98 399, fax: +48 / 32 / 25 98 398 email: altasoft@altasoft.pl www.altasoft.pl I Krajowy Zjazd Szkoleniowy PTORLChGiSz 17-19.11.2011 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo

Ocena wykładów. Rozkład procentowy i liczbowy ocen

Ocena wykładów. Rozkład procentowy i liczbowy ocen Ocena wykładów Wykłady zostały ocenione przez respondentów na ocenę dobrą (średnia=8,07, mediana=8,33). Przy czym poziom merytoryczny zajęć, kompetencje wykładowców i dobór tematyki na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA WARSZTAT DOTYCZĄCY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA WARSZTAT DOTYCZĄCY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA WARSZTAT DOTYCZĄCY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

2. Zebranie problemów i potrzeb mieszkańców (50 min) Wprowadzenie do ćwiczenia generowanie pomysłów, wskazywanie braków na osiedlu.

2. Zebranie problemów i potrzeb mieszkańców (50 min) Wprowadzenie do ćwiczenia generowanie pomysłów, wskazywanie braków na osiedlu. Zarówno ilość spotkań oraz ich przebieg mieszkańcy powinny dostosować do swoich możliwości i potrzeb. Czasem cały proces decyzyjny odbywa się podczas jednego spotkania i wówczas należy go maksymalnie uprościć.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju

Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Raport końcowy monitoringu rezultatów i realizacji projektu Aktywnie do rozwoju Projekt realizowany w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Opracował: Ewa Zalewska Nowa Wieś, grudzień 2009 r 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNODNIOWY 10 lutego 2011 lub 22 lutego 2011 lub 25 marca 2011 300,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowca: Przeszkolenie

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27

Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Program Wiarygodne Opinie 1 / 27 Wprowadzenie. Program Wiarygodne Opinie został przygotowany z myślą o Tobie i Twoich klientach. Jeśli przywiązujesz wagę do opinii na temat swojego sklepu i chcesz wzbudzać

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY)

RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) RAPORT EWALUACYJNY (MERYTORYCZNY) Ewaluacja praktyki zawodowej w laboratorium dla zawodu Opiekun Praktyki Miejsce odbywania praktyki (POZNAŃ / PIŁA) Data praktyki (od - do) TECHNIK MECHATRONIK Szkoła Klasa

Bardziej szczegółowo