Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim Spis treści"

Transkrypt

1 Analiza jakości zajęć prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 0-0 Spis treści Wstęp. Analiza jakości zajęć z ocenianych przedmiotów na podstawie danych z ankiet studenckich. Zajęcia audytoryjne (wykłady). Zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia audytoryjne. Analiza jakości zajęć w odniesieniu do kryteriów oceny. Kryteria zawarte w ankietach studenckich. Analiza jakości zajęć uwzględniająca zamieszczone opinie pisemne. Opinie zawarte w ankietach studenckich. Podsumowanie Wnioski 0

2 Wstęp Analizę jakości zajęć, w roku akademickim 0-0, przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z ankiet wypełnionych przez studentów Wydziału Mechanicznego.. Ankietyzację przeprowadzono w czerwcu i lipcu 0 r. Pośród studentów rozprowadzono 00 ankiet, z czego zwrócono wypełnione ankiety. Studenci ocenili zajęcia prowadzone z następujących przedmiotów: Zajęcia audytoryjne (wykłady). Maszyny i Urządzenia Okrętowe;. Napędy Hydrauliczne;. Użytkowanie Paliw i Środków Smarowych;. Chemia Techniczna;. Matematyka. Laboratoria. Maszyny i Urządzenia Okrętowe;. Chłodnictwo i Klimatyzacja;. Napędy Hydrauliczne;. Termodynamika Techniczna. Ćwiczenia audytoryjne. Termodynamika Techniczna; Ponieważ zawarte w ankiecie studenckiej pytania dotyczyły wszystkich form prowadzonych zajęć, analizę przeprowadzono po selekcji pytań biorąc pod uwagę ich adekwatność dla poszczególnych form zajęć (wykład, ćw. audyt. i zajęcia laboratoryjne).

3 . Analiza jakości zajęć z ocenianych przedmiotów na podstawie danych z ankiet studenckich. Zajęcia audytoryjne (wykłady) Nazwa przedmiotu: Maszyny i Urządzenia Okrętowe Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Maszyny i Urządzenia Okrętowe (wykład),,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy;. Średnia ze wszystkich ocen.

4 Nazwa przedmiotu: Napędy Hydrauliczne Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Napędy Hydrauliczne (wykład),,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy;. Średnia ze wszystkich ocen.

5 Nazwa przedmiotu: Użytkowanie Paliw i Środków Smarowych Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Użytkowanie Paliw i Środków Smarowych (wykład),,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy;. Średnia ze wszystkich ocen.

6 Nazwa przedmiotu: Chemia Techniczna Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: 0 Średnia ocen przedmiotu : Chemia Techniczna (wykład),,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy;. Średnia ze wszystkich ocen.

7 Nazwa przedmiotu: Matematyka Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Matematyka (wykład),,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy;. Średnia ze wszystkich ocen.

8 . Zajęcia laboratoryjne Nazwa przedmiotu: Maszyny i Urządzenia Okrętowe Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Maszyny i Urządzenia Okrętowe (lab.) 0,,,,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jest wystarczająca do nabycia umiejętności;. Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jest wystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności;. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych zawierają wystarczającą ilość informacji i umożliwiają przygotowanie się do zajęć; 0. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych są dostępne;. Średnia ze wszystkich ocen.

9 Nazwa przedmiotu: Chłodnictwo i Klimatyzacja Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Chłodnictwo i Klimatyzacja (lab.) 0,,,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jest wystarczająca do nabycia umiejętności;. Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jest wystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności;. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych zawierają wystarczającą ilość informacji i umożliwiają przygotowanie się do zajęć; 0. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych są dostępne;. Średnia ze wszystkich ocen.

10 Nazwa przedmiotu: Napędy Hydrauliczne Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Napędy Hydrauliczne (lab.) 0,,,,,,,,, 0, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jest wystarczająca do nabycia umiejętności;. Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jest wystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności;. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych zawierają wystarczającą ilość informacji i umożliwiają przygotowanie się do zajęć; 0. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych są dostępne;. Średnia ze wszystkich ocen. 0

11 Nazwa przedmiotu: Termodynamika Techniczna Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Termodynamika Techniczna (lab.) 0,,,,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jest wystarczająca do nabycia umiejętności;. Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jest wystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności;. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych zawierają wystarczającą ilość informacji i umożliwiają przygotowanie się do zajęć; 0. Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych są dostępne;. Średnia ze wszystkich ocen.

12 . Ćwiczenia Audytoryjne Nazwa przedmiotu: Termodynamika Techniczna Rok akademicki: 0-0 semestr: letni liczba ankiet: Średnia ocen przedmiotu: Termodynamika Techniczna (ćw. audytoryjne),,,,,,,, 0 Opis poszczególnych kryteriów:. Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu;. Zajęcia odbywały się w planowanym czasie;. Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny;. Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć;. Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie;. Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości);. Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy;. Średnia ze wszystkich ocen.

13 . Analiza jakości zajęć w odniesieniu do kryteriów oceny W rozdz. przedstawiono analizy oceny jakości poszczególnych zajęć przeprowadzone na podstawie danych zawartych w ankietach studenckich. Kolejnym krokiem jest przedstawienie analizy jakości zajęć w odniesieniu do poszczególnych kryteriów zawartych w ankietach. Do analizy wykorzystano, przedstawione na rysunkach w rozdz. średnie oceny dla każdego z kryteriów analizowanych przedmiotów i form zajęć.. Kryteria zawarte w ankietach studenckich Średnia ocen kryteriów 0,,,,,, 0,,,, Opis poszczególnych kryteriów Zajęcia prowadzone były zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu Zajęcia odbywały się w planowanym czasie Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały, logiczny i przystępny Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć Prowadzący traktował studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie Prowadzący tworzył atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (np. zachęcał do zadawania pytań, wyrażania własnych poglądów, dyskusji, zgłaszania i wyjaśniania wątpliwości) Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć audytoryjnych jest wystarczająca do przekazania wiedzy Liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jest wystarczająca do nabycia umiejętności Wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jest wystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności 0 Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych zawierają wystarczającą ilość informacji i umożliwiają przygotowanie się do zajęć Instrukcje do stanowisk laboratoryjnych są dostępne Średnia ze wszystkich ocen

14 nr opinii. Analiza jakości zajęć uwzględniająca zamieszczone opinie pisemne W ankietach studenckich zwrócono się do ankietowanych o wrażenie pisemnych opinii o mocnych stronach zajęć oraz propozycji zmian. Część osób, która wypełniła ankiety zamieściła takie opinie. Analizując ankiety wybrano najczęściej przytaczane opinie z podziałem na formy zajęć.. Opinie zawarte w ankietach studenckich. Zajęcia audytoryjne Mocne strony zajęć audytoryjnych 0 0 liczba opinii Treść opinii:. Duża wiedza teoretyczna i praktyczna wykładowców;. Przystępny sposób przekazywania wiedzy;. Szeroki zakres przekazywanej wiedzy;. Możliwość zadawania pytań i dyskusji;. Zdobycie wiedzy przydatnej w przyszłej pracy;

15 nr opinii Propozycje poprawy zajęć audytoryjnych 0 liczba opinii Treść opinii:. Poprawić przystępność przekazywania wiedzy;. Zwiększyć zakres przekazywanej wiedzy praktycznej;. Zmienić wykładowcę;. Uzupełnić wykłady o najnowsze osiągnięcia techniki;. Udostępnianie studentom prezentacji multimedialnych;. Poprawić stan i wyposażenie sal wykładowych;. Poprawić sposób oceniania studentów;

16 nr opinii Zajęcia laboratoryjne Mocne strony zajęć laboratoryjnych 0 0 liczba opinii Treść opinii:. Duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzących zajęcia;. Ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne;. Dobre przygotowanie prowadzących do zajęć;. Przystępny sposób przekazywania wiedzy;. Zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności;. Dobra atmosfera podczas zajęć;. Dostępność materiałów do zajęć;

17 nr opinii Propozycje poprawy zajęć laboratoryjnych 0 liczba opinii Treść opinii:. Zwiększyć liczbę godzin;. Wyposażyć laboratoria w nowoczesne maszyny i urządzenia;. Więcej samodzielnej pracy studentów przy użytkowaniu maszyn i urządzeń;. Zamieścić w internecie większą liczbę instrukcji i przewodników;. Poprawić sposób prowadzenia zajęć. Podsumowanie Jakość zajęć audytoryjnych została wysoko oceniona przez studentów uzyskując średnie oceny w zakresie,0 do, punktów. Studenci najwyżej ocenili: życzliwość i sprawiedliwość traktowania studentów przez wykładowców (,-, pkt.), dobre przygotowanie wykładowców do zajęć (,-, pkt.) oraz atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności (,-, pkt.). Rozbieżność ocen, w przedziale od,-, pkt., wystąpiła przy ocenie sposobu prowadzenia zajęć (zrozumiałość, przystępność, logiczność) oraz czy wystarczająca jest liczba godzin przeznaczonych na realizację zajęć audytoryjnych (,0-, pkt.); Średnia ocena jakości zajęć laboratoryjnych, według oceny studentów, zmieniała się w zakresie,-, pkt. Studenci najwyżej ocenili: dobre przygotowanie prowadzących do zajęć (,-, pkt.); traktowanie studentów z szacunkiem, życzliwością i sprawiedliwie (,-, pkt.).

18 Najniżej oceniono: zbyt małą liczbę godzin przeznaczoną na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jako niewystarczającą do nabycia umiejętności (,-, pkt.); wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jako niewystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności (,-, pkt.); instrukcje do stanowisk laboratoryjnych nie zawierają wystarczającej ilości informacji i umożliwiających przygotowanie się do zajęć (,-, pkt.); Biorąc pod uwagę średnie oceny dla poszczególnych kryteriów (dla wszystkich form zajęć) najlepiej studenci ocenili: dobre przygotowanie prowadzących do zajęć (, pkt.), traktowanie studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie (, pkt.) oraz prowadzenie zajęć zgodnie z treścią przedstawioną w karcie przedmiotu (,0 pkt.). Najniższe oceny dotyczyły: zbyt małej liczby godzin audytoryjnych, jako niewystarczającą do przekazania wiedzy (, pkt.), zbyt mała liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów jest niewystarczająca do nabycia umiejętności (,0 pkt.) oraz niewystarczające wyposażenie laboratoriów, pkt.; Według pisemnych opinii zawartych w ankietach do mocnych stron zajęć audytoryjnych studenci zaliczyli: dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną wykładowców ( opinii) oraz przystępny sposób przekazywania wiedzy ( opinii). W odniesieniu do zajęć audytoryjnych poprawie wymaga: zwiększenie zakresu przekazywanej wiedzy praktycznej ( opinie), udostępnianie studentom prezentacji multimedialnych ( opinie) jak również dwie opinie z propozycją zmiany wykładowcy; Do mocnych stron zajęć laboratoryjnych studenci zaliczyli: dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną prowadzących zajęcia ( opinii), zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności ( opinii), dobre przygotowanie prowadzących do zajęć ( opinii). Poprawie wymaga: zwiększenie liczby godzin zajęć ( opinie), oraz wyposażenie laboratoriów w nowoczesne maszyny i urządzenia ( opinii); Porównanie z rokiem akademickim 0-0 i 0-0 W roku akademickim 0- liczba ankiet wypełnionych przez studentów utrzymała się na poziomie roku 0-0 ( rok akademicki 0- - wypełniono ankiety rok akademicki 0- ankiety, rok 0-0 ankiety); Jakość zajęć (tab.) Tab. Ocena jakości zajęć na podstawie ankiet studenckich Rok akadem. Liczba punktów Mocne strony zajęć Słabe strony zajęć 0-,-, Zajęcia audytoryjne - życzliwość i sprawiedliwość w traktowaniu studentów; - dobre przygotowanie wykładowców do zajęć duża wiedza teoretyczną i praktyczną wykładowców; - przystępny sposób przekazywania wiedzy - sposób prowadzenia zajęć (zrozumiałość, przystępność, logiczność); - zbyt mała liczba godzin

19 0-,-, - życzliwość i sprawiedliwość w traktowaniu studentów; - dobre przygotowanie wykładowców do zajęć duża wiedza teoretyczna i praktyczna wykładowców; - przystępny sposób przekazywania wiedzy 0-,0-, - dobre przygotowanie wykładowców do zajęć; - atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności; - życzliwość i sprawiedliwość traktowania studentów przez wykładowców 0-,0-, 0-,-, Zajęcia laboratoryjne - dobre przygotowanie prowadzących do zajęć; - traktowanie studentów z szacunkiem, życzliwością i sprawiedliwie - dobre przygotowanie prowadzących do zajęć; - traktowanie studentów z szacunkiem, życzliwością i sprawiedliwie. 0-,-, - dobre przygotowanie prowadzących do zajęć; - traktowanie studentów z szacunkiem, życzliwością i sprawiedliwie. - sposób prowadzenia zajęć (zrozumiałość, przystępność, logiczność); - zwiększenie liczby materiałów dydaktycznych na stronie internetowej; - zbyt mała liczba godzin. - sposób prowadzenia zajęć (zrozumiałość, przystępność, logiczność); - liczba godzin przeznaczonych na realizację zajęć audytoryjnych - zbyt małą liczbę godzin przeznaczoną na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów; - wyposażenie stanowisk laboratoryjnych, jako niewystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności; - instrukcje do stanowisk laboratoryjnych nie zawierają wystarczającej ilości informacji i umożliwiających przygotowanie się do zajęć - zbyt małą liczbę godzin przeznaczoną na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów; -wyposażenie stanowisk laboratoryjnych, jako niewystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności; - instrukcje do stanowisk laboratoryjnych nie zawierają wystarczającej ilości informacji i umożliwiających przygotowanie się do zajęć. - zbyt małą liczbę godzin przeznaczoną na realizację zajęć laboratoryjnych i z wykorzystaniem symulatorów; - wyposażenie stanowisk laboratoryjnych jako niewystarczające do zdobycia wiedzy i umiejętności; - instrukcje do stanowisk laboratoryjnych nie zawierają wystarczającej ilości informacji i umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

20 W tab. przedstawiono ocenę zajęć na podstawie opinii pisemnych zawartych w ankietach studenckich. Tab. Ocena jakości zajęć na podstawie części opisowej ankiet studenckich Rok akadem. Mocne strony zajęć Słabe strony zajęć Zajęcia audytoryjne - życzliwość i sprawiedliwość w 0- traktowaniu studentów; - dobre przygotowanie wykładowców do zajęć 0- - duża wiedza teoretyczna i praktyczna wykładowców; - przystępny sposób przekazywania wiedzy 0- - duża wiedza teoretyczna i praktyczna wykładowców; - przystępny sposób przekazywania wiedzy Zajęcia laboratoryjne - duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzących zajęcia; - przystępny sposób przekazywania wiedzy; - możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy i umiejętności - duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzących zajęcia; - zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności 0- - duża wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzących zajęcia; - zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności; - dobre przygotowanie prowadzących do zajęć Wnioski - sposób prowadzenia zajęć (zrozumiałość, przystępność, logiczność); - zbyt mała liczba godzin - uzupełnienie wykładów o najnowsze osiągnięcia techniki - zbyt mała liczba godzin - zwiększenie zakresu przekazywanej wiedzy praktycznej - udostępnianie studentom prezentacji multimedialnych - zwiększenie liczby godzin zajęć; -- wyposażenie laboratoriów w nowoczesne maszyny i urządzenia; - zmniejszenie liczebności grup laboratoryjnych - zwiększenie samodzielnej pracy studentów przy użytkowaniu maszyn i urządzeń; - wyposażenie laboratoriów w nowoczesne maszyny i urządzenia - zwiększenie liczby godzin zajęć; - wyposażenie laboratoriów w nowoczesne maszyny i urządzenia Należy zaktywizować studentów i kadrę do udziału w ankietyzacji. Na ok. 00 rozdanych ankiet zwrócono wypełnionych ; Studenci wysoko ocenili jakość prowadzonych na Wydziale zajęć dydaktycznych. Szczególnie docenili wiedzę teoretyczną i praktyczną kadry, traktowanie studentów z szacunkiem, życzliwie i sprawiedliwie oraz możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy i umiejętności; 0

21 Na poprawę jakości zajęć, według opinii studentów, wpłynie: zwiększenie liczby godzin zajęć, zwiększenie samodzielnej pracy studentów przy użytkowaniu maszyn i urządzeń oraz unowocześnienie wyposażenia laboratoriów; Należy zwrócić uwagę, że studenci, nie mieli zastrzeżeń do zbyt dużej liczebności grup laboratoryjnych, na co była zwraczana uwaga w poprzednich latach akademickich; Szczególny wysiłek należy skierować na modernizację i rozbudowę dydaktycznej bazy laboratoryjnej, co było podnoszone we wszystkich analizowanych latach akademickich. Za Wydziałowe Kolegium ds. Jakości Kształcenia dr hab. inż. Cezary Behrendt

Szczecin, r.

Szczecin, r. Szczecin, 28.11.2016 r. Sprawozdanie z działalności Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016 Wynikami prac Wydziałowego

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/(2015/16)

Protokół nr 2/(2015/16) Szczecin, 05.05.2016 r. Protokół nr 2/(2015/16) z posiedzenia Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2016 r. Data i miejsce posiedzenia

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Ocena zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Szablon raportu: OZD_27_10_2014_00 Spis wykresów i tabel (wg kolejności pojawiania się w raporcie).

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17 z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydział Matematyki i Informatyki 20.12.2017 r. Zwrotność ankiety

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/16. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/16. z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/16 z uwzględnieniem wyników badań satysfakcji studentów Wydział Matematyki i Informatyki 17.05.2017 r. Zwrotność ankiety

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12 WYDZIAŁ CHEMII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 11/12 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Skrócona wersja raportu z oceny zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Zwrotność ankiet na WMiI odsetek studentów, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2011/12 dla Rady Wydziału Chemii UG

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2011/12 dla Rady Wydziału Chemii UG Przewodniczący Zespołu: dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. ndzw. UG 80-952 Gdańsk, ul. Sobieskiego 18, tel. (+48 58) 523 5462, fax (+48 58) 523 5472, e-mail: kwiatm@chem.univ.gda.pl, www.chem.ug.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Na podstawie danych, uzyskanych w dziekanacie Wydziału Mechanicznego, w tabl.1 zamieszczono dane dotyczące ocen uzyskanych przez studentów.

Na podstawie danych, uzyskanych w dziekanacie Wydziału Mechanicznego, w tabl.1 zamieszczono dane dotyczące ocen uzyskanych przez studentów. Szczecin 01.12.2016 Analiza struktury ocen w letniej sesji egzaminacyjnej i z egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2015/16 na kierunku Mechanika i budowa maszyn i kierunku Mechatronika Analiza dotyczy

Bardziej szczegółowo

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Ocena zajęć dydaktycznych. Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Ocena zajęć dydaktycznych Rok akademicki 2013/2014 WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ Szablon raportu: OZD_27_10_2014_00 Spis wykresów i tabel (wg kolejności pojawiania się w raporcie).

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Biologii

Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Biologii Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym 2012/2013 na Wydziale Biologii W ramach oceny jakości kształcenia na Wydziale Biologii przeprowadzono ankietowanie 35 wybranych zajęć

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 6/2016, Warszawa

Biuletyn 6/2016, Warszawa Biuletyn 6/2016, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk Humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

1. ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1. ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 1. ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W roku akademickim 2016/2017, podobnie jak w poprzednich pięciu latach, ankietyzacja zajęć dydaktycznych w UMB była przeprowadzona w formie elektronicznej. Frekwencja

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim 2011/2012 na Wydziale Biologii

Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim 2011/2012 na Wydziale Biologii Analiza ankiet zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim 2011/2012 na Wydziale Biologii W ramach prac zmierzających do poprawy jakości kształcenia na Wydziale Biologii od 4.06.12 do 2.07.12 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 4. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 4 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć

1. Regularność, punktualność i odbywanie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć Sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 01/01 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 z 29 stycznia 2014 r. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Kierunek:.. Sprawozda za rok akademicki:. I. Dane podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna. Rok akademicki 2011/2012 Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Analityka medyczna Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona1 1. Opis celu i metodologii

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr letni 2016/2017 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr letni 2016/2017 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 3.08.2017 r. 1 Kierunek sport

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć

3. Obsługa studenta 4. Proces dydaktyczny 5. Harmonogram zajęć WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ds. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Protokół nr 12 /2014/2015 z dnia 04.12.2014 r. W dniu 04.12.2014 roku WZOJK przeprowadził wśród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2017/2018 DATA OPRACOWANIA: 19.11.2018 r.

Bardziej szczegółowo

opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania

opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania Zestawienie wyników ankiet wyrażających opinie studentów o wypełnianiu obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego i programie nauczania w semestrze letnim 2009/2010 przeprowadzone na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr zimowy 2017/2018

RAPORT SYNTETYCZNY. semestr zimowy 2017/2018 RAPORT SYNTETYCZNY na podstawie wyników otrzymanych w procesie ankietyzacji studentów - oceny zajęć semestr zimowy 2017/2018 Opracował: mgr inż. Marek Sacewicz Biała Podlaska - 08.03.2018 r. 1 Kierunek

Bardziej szczegółowo

ul. Nowowiejska Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) fax/tel.: (22)

ul. Nowowiejska Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) fax/tel.: (22) POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA PRODZIEKAN ul. Nowowiejska 24. 00-665 Warszawa. Gmach Lotniczy. pok. 125 tel.: (22) 234 73 54. fax/tel.: (22) 625 73 51. e-mail: prodziekan@meil.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2012/13 dla Rady Wydziału Chemii UG

Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2012/13 dla Rady Wydziału Chemii UG Przewodniczący Zespołu: dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. ndzw. UG 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: kwiatm@chem.ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl Prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMII UG. Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2013/14 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UG

WYDZIAŁ CHEMII UG. Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2013/14 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UG Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 8-38 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 1. Informacje wstępne WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI

SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI 2018/2019 semestr zimowy SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI Pełnomocnik Dziekana ds. ankietyzacji Dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ 0 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 3. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 3 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych

1. Analiza ankiet kursów przedmiotowych Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy) Na podstawie art. 132 ust. 1 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA OCENA EFEKTÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA- KSZTAŁCENIA 2016/17. Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

SYSTEM ZAPEWNIENIA OCENA EFEKTÓW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA- KSZTAŁCENIA 2016/17. Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA- OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 2016/17 Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki 25..2017 PO M-01 OCENA I MONITOROWANIE PROGRAMÓW ORAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 211/212

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 12.0.2017r. Pani Prorektor d/s Kształcenia dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK Sprawozdanie z wyników ankietyzacji oceniających kursy przedmiotowe realizowane na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Wydziale Budownictwa i Architektury

Wydziale Budownictwa i Architektury Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej

Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej Skrócone sprawozdanie z ankietyzacji studentów dotyczącej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 205/206 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015

Wyniki IV edycji badania. Ocena Prowadzącego Przedmiot. w roku akademickim 2014/2015 Wyniki IV edycji badania Ocena Prowadzącego Przedmiot w roku akademickim 2014/2015 WPROWADZENIE W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy mogli oceniać pracę nauczycieli prowadzących

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II⁰. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II⁰. Rok akademicki 2011/2012 Strona1 Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II⁰ Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona2 1. Opis celu i metodologii

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014

Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Ocena jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Ekologiczna Wyniki ankiet studenckich 2013/2014 Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Ankietowanie przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale (ankieta studencka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011

Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Semestr zimowy 2010/2011 Raport ewaluacji jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Semestr zimowy 2010/2011 Przygotowany w Zespole ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na UEP w opinii studentów

Jakość kształcenia na UEP w opinii studentów Mariusz Tichoniuk Jakość kształcenia na UEP w opinii studentów Konferencja dydaktyczna UEP Elektroniczny system Ankiety Studenckiej: podstawowe narzędzie oceny jakości kształcenia przez studentów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni

Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Jakość kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Opinia studentów o zajęciach prowadzonych w Uczelni Konferencja dydaktyczna 25.05.2011 Opracowanie wyników dr Magdalena Andrałojć m.andralojc@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 7/2016, Łódź. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 7/2016, Łódź Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz na Wydziale Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia Rektora nr 03/7 z dnia 6 września 07 roku. Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Nazwa dokumentu: Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18. Wydział Matematyki i Informatyki r.

Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18. Wydział Matematyki i Informatyki r. Wydziałowy raport z procedury oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/18 Wydział Matematyki i Informatyki 30.01.2019 r. Zwrotność ankiety oceny zajęć dydaktycznych odsetek studentów, którzy odpowiedzieli

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO OCENA REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W roku akademickim 205/20 przeprowadzono proces owania studentów, zgodnie z procedurą PS-4 zawartą w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. W ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z ankiety USOS 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI PRACY DYDAKTYCZNEJ

Raport z ankiety USOS 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI PRACY DYDAKTYCZNEJ Raport z ankiety USOS 211/212 I. OCENA JAKOŚCI PRACY DYDAKTYCZNEJ W skierowanej do studentów WPiA UW ankiecie internetowej dotyczącej pracy dydaktycznej pracowników naukowych uzyskano 132 wypełnionych

Bardziej szczegółowo

1. Ocena nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej na Wydziale Chemii odbywa się poprzez trzy procedury ewaluacyjne:

1. Ocena nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej na Wydziale Chemii odbywa się poprzez trzy procedury ewaluacyjne: Zarządzenie Dziekana nr 7/2012 z dnia 17 września 2012 roku w sprawie procedury i terminów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016

Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 2015/2016 Jakość kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Raport za rok akademicki 215/216 Podstawą analizy są wyniki anonimowych ankiet dotyczących zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w roku

Bardziej szczegółowo

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ.

Za przeprowadzenie ankietyzacji odpowiadała Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr hab. inż. Barbara Kliszczewicz, prof. PŚ. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akademickim 2011/2012

STUDENCKA OCENA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akademickim 2011/2012 Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW jest wspierany Projektem Podnoszenie jakości zarządzania zasobami SGGW Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, r. Protokół nr 1-16

Szczecin, r. Protokół nr 1-16 Szczecin, 26.02. r. Protokół nr 1-16 z posiedzenia Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 26.02. r. Data i miejsce posiedzenia Na wniosek

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć

Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny zajęć. II. Założenia wewnętrznego systemu studenckiej oceny zajęć Załącznik 6 Wewnętrzny system badania ankietowego studentów w zakresie oceny I. Cele wewnętrznego systemu studenckiej oceny Celem wprowadzenia tego systemu jest: 1. Dostarczenie danych będących podstawą

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie

Sprawozdanie ZUT w Szczecinie Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceny wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. Standardów

Bardziej szczegółowo

Raport za rok akademicki 2016/2017

Raport za rok akademicki 2016/2017 Jakość kształcenia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Raport za rok akademicki 2016/2017 Podstawa: analiza wyników anonimowych ankiet oceny zajęć dydaktycznych oraz materiały uzyskane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r.

Zarządzenie nr 1/12. Dziekana Wydziału Mechanicznego z dnia r. Zarządzenie nr 1/12 a Wydziału Mechanicznego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: wdrożenia na Wydziale Mechanicznym Szczegółowych zasad prowadzenia oraz wzorów raportów z przeprowadzonych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 9. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 9 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia

Biuletyn 16/2016, Kraków. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Biuletyn 16/2016, Kraków Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Stosowanych w Krakowie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Semestr letni. opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ankieta Oceny Zajęć dla semestru letniego w roku akademickim 2011/2012 Raport

Bardziej szczegółowo

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018.

Ankietyzację dotyczyła oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018. 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Wydziale Ekonomicznym

Wydziale Ekonomicznym Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających wybranych nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym ZUT w Szczecinie w roku akademickim 0/0 OPRACOWAŁ: Dział

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZBIORCZY OCENY ZAJĘĆ (wypełnia komisja)

KWESTIONARIUSZ ZBIORCZY OCENY ZAJĘĆ (wypełnia komisja) KWESTIONARIUSZ ZBIORCZY OCENY ZAJĘĆ (wypełnia komisja) Wydział Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Rok akademicki..... 2016.. /....2017.... semestr zimowy / letni Liczba złożonych ankiet 148 Data wypełnienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, ZATWIERDZONE NA POSIEDZENIU RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 2.10.2017r. Pani Prorektor d/s Kształcenia dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK Sprawozdanie z wyników ankietyzacji oceniających kursy przedmiotowe realizowane na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne. Rok akademicki 2011/2012 Strona1 Raport ewaluacji jakości kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona2 1. Opis celu i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo