Audio i wideo w sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audio i wideo w sieci"

Transkrypt

1 Raport z badania gemiusreport Audio i wideo w sieci Styczeo 2011

2 s. 03 Cel badania s. 05 Metoda badania s. 08 Podsumowanie wyników s.12 Audio i wideo s.22 Telewizja s.43 Serwisy wideo s.61 w sieci internetowa Video on Demand 13 Korzystanie z audio i wideo w sieci 19 Stosunek do płatności 23 Korzystanie z telewizji internetowej 29 Rodzaj oglądanych i preferowanych materiałów 32 Stosunek do płatności 37 Cechy ważne dla użytkowników 39 Powody niekorzystania 41 Porównanie z telewizją tradycyjną 44 Korzystanie z serwisów wideo 50 Rodzaj oglądanych i preferowanych materiałów 53 Stosunek do płatności 57 Powody niekorzystania 59 Porównanie z telewizją internetową 63 Korzystanie z Video on Demand 68 Rodzaj oglądanych i preferowanych filmów i seriali 73 Stosunek do płatności 77 Cechy ważne dla użytkowników 79 Powody niekorzystania s. 81 Profil społeczno-demograficzny

3 Cel badania

4 Cel badania Celem badania było dostarczenie wiedzy o zachowaniach i opiniach internautów dotyczących serwisów/usług audio i wideo w internecie. W badaniu uwzględniono takie serwisy/usługi audio i wideo online jak: telewizja internetowa (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl, ipla.pl lub inne), telewizja p2p (telewizja oglądana przy użyciu aplikacji takich jak Sopcast, TVU Player, TV Ants lub innych), serwisy wideo (np. youtube.com, wrzuta.pl lub inne), Video on Demand (np. iplex.pl, vod.onet.pl lub inne) Wśród wyników szczegółowych znalazła się analiza dotycząca: częstotliwości korzystania z internetowych serwisów/usług audio i wideo deklaracji przyszłego z nich korzystania sposobu dotarcia do serwisów/usług audio i wideo w sieci sposobu odbioru tych treści (skupiony vs rozproszony) stosunku do płatności za materiały audio i wideo w internecie celu korzystania z internetowych serwisów/usług audio i wideo rodzaju oglądanych w internecie materiałów audio i wideo zapotrzebowania na konkretne treści ważności cech serwisów/usług audio i wideo w sieci powodów niekorzystania z internetowych serwisów/usług audio i wideo 4

5 Metoda badania

6 Metoda badania Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI za pomocą ankiet emitowanych losowo na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/pbi. Kwestionariusz składał się z 28 pytao. Badanie przeprowadzono w okresie od 5 do 12 stycznia 2011 roku. W ramach badania zebrano 1200 wypełnionych do kooca kwestionariuszy od internautów w wieku powyżej 14 lat. Aby dane były reprezentatywne dla całej grupy polskich internautów, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu, pochodzących z badania Omnibus PBS (IX XI 2009). W raporcie przedstawiono porównanie wyników ostatniej fali badania (styczeo 2011) do poprzednich dwóch fal (styczeo i czerwiec 2010), różnice istotne statystycznie (przy poziomie istotności 0,05) zostały zaznaczone czerwonymi strzałkami. W przypadku, gdy liczba respondentów odpowiadających na pytanie była mniejsza niż 100, należy zachowad ostrożnośd w interpretacji. 6

7

8 Podsumowanie wyników

9 Podsumowanie wyników (1/2) W obszarze badanych usług audio/wideo w sieci, najbardziej intensywnie wykorzystywane są serwisy wideo, z którymi kontakt miało 9 internautów. Ponad połowa badanych (53%) zadeklarowała korzystanie z telewizji internetowej. Najmniej popularna jest telewizja peer-to-peer. Najmłodszy gracz na rynku audio i wideo online Video on Demand zanotował wzrost deklarowanego korzystania z 23% do 2 w porównaniu z czerwcem 2011 r. Zarówno użytkownicy serwisów wideo, telewizji internetowej, jaki i wypożyczalni wideo online zapowiadają zwiększenie intensywności wykorzystania tych mediów w przyszłości. Takie deklaracje internautów w odniesieniu do telewizji internetowej i Video on Demand pozwalają przypuszczad, że korzystanie z tych mediów będzie wzrastało w czasie. W przypadku serwisów wideo można raczej mówid o utrzymaniu się bardzo wysokiego poziomu użytkowania niż o potencjalnym wzroście. Internauci najczęściej docierają do wszystkich badanych serwisów poprzez znalezienie adresu strony przy pomocy wyszukiwarki lub poprzez wpisanie w przeglądarce znanego sobie adresu internetowego. Najrzadziej korzystają z agregatorów stron oraz trafiają do badanych serwisów pod wpływem reklam poza internetem. Podstawowym celem korzystania z internetowych serwisów audio i wideo jest relaks i rozrywka (w przypadku telewizji internetowej istotna jest również chęd bycia na bieżąco z informacjami). Przekłada się to na fakt, że internauci najczęściej w analizowanych mediach oglądają programy/materiały muzyczne i rozrywkowe (w telewizji internetowej dodatkowo popularne są programy informacyjne i filmy). Tego typu materiałów zdaniem internautów powinno też byd więcej w badanych serwisach. 9

10 Podsumowanie wyników (2/2) Większośd internautów nie jest gotowa płacid za interesujące ich materiały i brak reklam w internetowych środkach przekazu treści audio i wideo. Największą tego typu gotowośd wyrazili użytkownicy Video on Demand (3), najmniejszą - osoby korzystające z serwisów wideo (13%). Najpopularniejszą formą płatności w przypadku wszystkich badanych serwisów i usług okazała się zdecydowanie płatnośd sms. Internauci za najważniejsze cechy telewizji internetowej i serwisów VOD uważają darmowy dostęp, jakośd obrazu i dźwięku oraz różnorodnośd dostępnych programów, filmów i seriali. Najmniej istotne są konkursy oraz możliwośd oceniana/komentowania oglądanych materiałów, czyli elementy wymagające większej interakcji i zaangażowania ze strony użytkownika. Porównanie częstotliwości korzystania z telewizji internetowej i tradycyjnej potwierdza, iż ta druga jest nadal zdecydowanie bardziej popularna. Odsetek osób oglądających codziennie lub prawie codziennie tradycyjną telewizję jest prawie taki sam jak osób nie korzystających w ostatnim okresie z telewizji online. Przyzwyczajenie do oglądania tradycyjnej telewizji jest też - obok braku czasu - najczęściej wymienianą przyczyną niekorzystania z telewizji internetowej oraz Video on Demand. Telewizja internetowa jest postrzegana przez użytkowników jako bardziej rzetelna i godna zaufania niż serwisy wideo oraz oferująca lepszą jakośd obrazu i dźwięku. Natomiast głównymi zaletami serwisów wideo są: mniej uciążliwe reklamy, większa różnorodnośd i atrakcyjnośd dostępnych treści, wygoda korzystania oraz łatwiejszy dostęp do publikowanych treści. 10

11

12 Audio i wideo w sieci

13 Audio i wideo w sieci S,10 s. 13 Korzystanie z audio i wideo w sieci

14 Kontakt z treściami audio i wideo w internecie Zbliżony poziom deklarowanego korzystania ze wszystkich badanych usług audio-video w porównaniu z pierwszą falą badania (styczeo 2010). Największy odsetek badanych (9) deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z serwisów wideo. Ponad połowa respondentów miała kontakt z telewizją internetową. Najmniej popularne jest korzystanie z telewizji p2p. Jedynie kino internetowe i serwisy VOD oferujące filmy zanotowały wzrost deklarowanego korzystania w porównaniu z czerwcem 2010 z 23% do 2. Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów? serwisy wideo (styczeo 2011) serwisy wideo (czerwiec 2010) 9 94% 4% serwisy wideo (styczeo 2010) 7 20% 3% telewizja internetowa (styczeo 2011) 53% 40% telewizja internetowa (czerwiec 2010) 5 3 telewizja internetowa (styczeo 2010) 31% 62% telewizja p2p (styczeo 2011) 1 7 telewizja p2p (czerwiec 2010) 1 74% telewizja p2p (styczeo 2010) 13% 7 internetowe kino/vod (styczeo 2011) 2 6 internetowe kino/vod (czerwiec 2010) 23% 72% tak nie nie wiem/trudno powiedzied Podstawa procentowania: wszyscy badani, N=1200 w każdej fali badania. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

15 Częstotliwośd korzystania wszyscy internauci Ponad połowa (61%)wszystkich badanych regularnie (przynajmniej raz na tydzieo) korzysta z serwisów wideo. W porównaniu do czerwca 2010 nastąpił nieznaczny spadek częstotliwości używania telewizji internetowej 3 respondentów miało przynajmniej raz kontakt z tym medium w ciągu ostatnich 3 miesięcy (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim pomiarem). Wzrósł natomiast odsetek osób, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystały z serwisów VOD z 1 do 20%. Jak często korzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy? serwisy wideo (styczeo 2011) 2 22% 1 13% serwisy wideo (czerwiec 2010) 30% 23% 1 serwisy wideo (styczeo 2010) 21% 1 30% telewizja internetowa (styczeo 2011) 4% 14% 62% telewizja internetowa (czerwiec 2010) 14% 5 telewizja internetowa (styczeo 2010) 3% 80% telewizja p2p (styczeo 2011) 3% 3% 8 telewizja p2p (czerwiec 2010) 3% 4% 8 telewizja p2p (styczeo 2010) 93% internetowe kino/vod (styczeo 2011) 80% internetowe kino/vod (czerwiec 2010) 3% 84% Odsetki niższe niż 3% zostały ukryte na wykresie. codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu mniej więcej raz na tydzieo kilka razy w miesiącu mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Podstawa procentowania: wszyscy badani, N=1200 w każdej fali badania. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, 15 styczeo 2011

16 Częstotliwośd korzystania użytkownicy badanych serwisów Użytkownicy serwisów wideo korzystają z nich bardzo często 81% użytkowników korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu, w tym prawie jedna trzecia korzysta codziennie lub prawie codziennie. Telewizja internetowa, telewizja p2p oraz serwisy VOD charakteryzują się zbliżonym rozkładem opisującym deklarowaną częstotliwośd korzystania w czerwcu 2010 i styczniu Odsetek użytkowników tych serwisów korzystających z nich przynajmniej raz w tygodniu mieści się w granicach 40-50%. Jak często korzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy? serwisy wideo (styczeo 2011, N=1151) 30% 23% 1 14% serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1139) 32% 24% 1 serwisy wideo (styczeo 2010, N=970) 2 24% 1 13% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=676) telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=673) telewizja internetowa (styczeo 2010, N=386) 21% 21% 3 telewizja p2p (styczeo 2011, N=202) 14% % 2 telewizja p2p (czerwiec 2010, N=203) 1 24% 2 telewizja p2p (styczeo 2010, N=149) 1 4 internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=348) 1 31% 2 internetowe kino/vod (czerwiec 2010, N=282) codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu mniej więcej raz na tydzieo kilka razy w miesiącu mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Podstawa procentowania: respondenci, którzy kiedykolwiek korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

17 Deklaracje przyszłego korzystania W porównaniu do czerwca 2010, deklarowana gotowośd badanych do częstszego korzystania w przyszłości ze wszystkich serwisów audio i wideo w sieci utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Wysoki odsetek osób (81%), deklaruje chęd częstszego korzystania w przyszłości z usług VOD, co pozwala wnioskowad o wysokim potencjale rozwojowym tego typu usług dostępnych online. Jak sądzisz, czy w przyszłości będziesz korzystad z wymienionych poniżej usług lub serwisów częściej czy rzadziej niż obecnie? serwisy wideo (styczeo 2011, N=1103) serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) telewizja p2p (styczeo 2011, N=152) telewizja p2p (czerwiec 2010, N=147) telewizja p2p (styczeo 2011, N=78) internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) internetowe kino/vod (czerwiec 2010, 20% % 22% 34% 2 23% % 83% 73% % 7 74% 81% 82% rzadziej niż obecnie częściej niż obecnie Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

18 Skupiony vs rozproszony odbiór W kontekście wykonywanie innych czynności podczas korzystania z poszczególnych serwisów, wyniki drugiej i trzeciej fali są do siebie zbliżone. W stosunku do czerwcowej fali badania wzrósł jedynie odsetek osób, które nigdy nie wykonują innych częstości podczas oglądania telewizji internetowej i korzystania z serwisów wideo. Najbardziej rozproszony pozostaje nadal odbiór serwisów wideo - 44% użytkowników tego medium zawsze lub często wykonuje jednocześnie inne czynności. Najniższym poziomem współużytkowania charakteryzują się serwisy VOD najprawdopodobniej ze względu na specyfikę tego medium i wysoki poziom zaangażowania w oglądane treści - 2 badanych deklaruje, że nigdy nie wykonuje innych czynności podczas używania tego typu serwisów. Jak często w czasie korzystania z wymienionych poniżej serwisów lub usług wykonujesz jednocześnie inne czynności (np. przeglądanie stron internetowych, sprzątanie, gotowanie)? serwisy wideo (styczeo 2011, N=1103) 32% % serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) 13% serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) 23% 22% 2 21% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) % telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) 21% telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) 24% 33% 31% telewizja p2p (styczeo 2011, N=152) 14% 20% 2 24% 14% telewizja p2p (czerwiec 2010, N=147) 23% 23% 2 1 telewizja p2p (styczeo 2010, N=78) 2 24% 30% internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) 13% 22% 30% 2 internetowe kino/vod (czerwiec 2010, 13% 23% 34% 23% zawsze często czasami rzadko nigdy Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

19 Audio i wideo w sieci S,10 s. 19 Stosunek do płatności

20 Stosunek do płatności za interesujące materiały Istnieje dośd duży opór internautów przeciwko płaceniu za materiały w serwisach VOD. Niski odsetek badanych - odpowiednio 13% i 20% użytkowników tych mediów byłoby skłonnych zapłacid za interesujące ich materiały. Największą gotowośd finansowania ciekawych materiałów wyrazili użytkownicy internetowego kina/wypożyczalni wideo 3 badanych z tej grupy deklaruje, że są skłonni zapłacid niewielką kwotę za interesujące ich materiały. Jest to wynik adekwatny do samego profilu tego medium internetowego Czy był(a)byś skłonna(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za interesujące Cię materiały w wymienionych poniżej serwisach lub usługach? serwisy wideo (styczeo 2010, N=1103) 2% 30% 50% serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) 2% 32% 4 serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) 2% 2 50% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) 3% telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) 3% % telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) 2% 1 21% 53% internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) % internetowe kino/vod (czerwiec 2010, N=202) 31% 24% 30% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

21 Stosunek do płatności za brak reklam Gotowośd do płacenia za brak reklam pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniej fali, jedynie w przypadku serwisów wideo spadł odsetek osób, które deklarują zdecydowaną niechęd do płacenia. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownicy tego rodzaju medium są najmniej skłonni, żeby płacid za brak reklam jedynie co piąty użytkownik zadeklarował, że zgodziłyby się na jakąkolwiek opłatę. Najwyższą gotowością do płacenia za brak reklam charakteryzują się aktualni użytkownicy serwisów VOD (32%), co jest bezpośrednio związane z rodzajem zawartości tych serwisów. Czy był(a)byś skłonna(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za brak reklam w wymienionych poniżej serwisach lub usługach? serwisy wideo (styczeo 2010, N=1103) 13% 3 3 serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) 33% 40% serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) 13% 2 41% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) 1 33% 34% telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) 13% 3 3 telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) 1 23% 44% internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) 13% internetowe kino/vod (czerwiec 2010, N=202) 14% 20% 32% 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

22 Telewizja internetowa

23 Telewizja internetowa S,10 s. 24 Korzystanie z telewizji internetowej

24 Kontakt z telewizją internetową Ponad połowa badanych (53%) deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z telewizji internetowej. Najmłodsi badani (15-19 lat) istotnie częściej niż grupa wiekowa lata deklarowali, że nie korzystają z tego kanału audio/wideo. Nie obserwujemy istotnych różnic w deklarowanym ogólnym korzystaniu z telewizji internetowej ze względu na płed internautów. Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z telewizji internetowej? ogółem (N=1200) 53% 40% kobieta (N=563) 51% 40% mężczyzna (N=637) 5 40% lat (N=202) lat (N=261) 54% lat (N=331) 54% 40% powyżej 34 lat (N=406) 54% 40% tak nie nie wiem/trudno powiedzied Podstawa procentowania: wszyscy badani. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

25 Częstotliwośd korzystania Wśród internautów, którzy kiedykolwiek korzystali z telewizji internetowej, 2 stanowią regularni użytkownicy tego medium (osoby korzystające z telewizji internetowej przynajmniej raz w tygodniu). Co czwarty (2) internauta, który kiedykolwiek korzystał z telewizji internetowej, używa tego medium raz w miesiącu lub rzadziej; tak samo liczna (2) grupa badanych nie oglądała takiej telewizji ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Mężczyźni oglądają częściej telewizję internetową niż kobiety 30% korzysta z tego medium przynajmniej raz w tygodniu (dla kobiet ten odsetek wynosi 23%. Jak często korzystałaś(eś) z telewizji internetowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy? ogółem (N=676) kobieta (N=311) 1 30% 31% mężczyzna (N=365) 21% 24% lat (N=105) 4% % lat (N=157) 13% 1 22% lat (N=192) % powyżej 34 lat (N=222) 20% 2 2 codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu mniej więcej raz na tydzieo kilka razy w miesiącu mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Podstawa procentowania: badani, którzy kiedykolwiek korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

26 Deklaracje przyszłego korzystania Prawie 80% użytkowników telewizji internetowej, niezależnie od płci, deklarowało częstsze korzystanie z tego medium w przyszłości. Najmłodsi badani w wieku lat charakteryzują się najwyższym wynikiem (3) deklarowanego rzadszego korzystania z telewizji internetowej w przyszłości. Jak sądzisz, czy w przyszłości będziesz korzystad z telewizji internetowej częściej czy rzadziej niż obecnie? ogółem (N=498) kobieta (N=220) mężczyzna (N=278) 22% 22% 23% lat (N=72) 3 64% lat (N=118) lat (N=146) powyżej 34 lat (N=162) 1 20% 24% 8 80% 7 rzadziej niż obecnie częściej niż obecnie Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

27 Sposób dotarcia W jaki sposób docierałaś(eś) do telewizji internetowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy? znalazłem(am) adres internetowy przy pomocy wyszukiwarki (np. google) wpisałem(am) w przeglądarce znany mi adres internetowy skorzystałem(am) z linka przesłanego przez znajomych skorzystałem(am) z linka, na który natrafiłem(am) przypadkiem w internecie trafiłem(am) poprzez reklamę w internecie trafiłem(am) zainteresowamy(na) reklamą poza internetem skorzystałem(am) z agregatora w inny sposób nie wiem / trudno powiedzied 13% 14% 3 31% 23% 20% 21% 22% 1 13% 1 30% 30% 2 54% 4 41% 50% 4 3 styczeo 2011 (N=498) czerwiec 2010 (N=502) styczeo 2010 (N=253) Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi.. Internauci najczęściej docierają do telewizji internetowej, wyszukując adres internetowy strony w wyszukiwarce (54%) lub wpisując znany im już adres w przeglądarce (50%). Ponad jedna trzecia użytkowników korzysta z linków przesyłanych przez znajomych. W przypadku wymienionych powyżej sposobów dotarcia do telewizji internetowej obserwujemy wzrost wyników w porównaniu ze styczniem Odpowiedzi badanych niezmiennie potwierdzają, że do telewizji internetowej więcej osób dociera poprzez reklamę w internecie (20% użytkowników tego medium) niż poza internetem (). Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

28 Cel oglądania W jakim celu oglądasz telewizję internetową (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl, ipla.pl lub inną)? dla relaksu, rozrywki żeby byd na bieżąco (informacje, newsy itp.) w celach edukacyjnych, naukowych (poszerzanie wiedzy) 44% 40% 40% 6 63% 6 60% 61% 64% Rozrywka i dotarcie do informacji to dwa najczęściej wskazywane powody korzystania z telewizji internetowej. Aktualne wyniki dla tych dwóch obszarów utrzymują się na wysokim poziomie osiągniętym w styczniu żeby orientowad się w życiu kulturalnym ( co jest grane") w celu rozwijania swojego hobby w celu rozwiązania problemu (szukam porad) 31% 33% 31% 24% 2 22% % styczeo 2011 (N=498) 44% użytkowników telewizji internetowej korzysta z niej w celach edukacyjnych lub naukowych, zaś 31% żeby orientowad się w życiu kulturalnym. Najmniej badanych wskazało na szukanie w celach związanych z pracą zawodową 13% 13% 14% czerwiec 2010 (N=502) styczeo 2010 (N=253) porad (1) i cele związane z pracą (13%). inne cele nie wiem / trudno powiedzied 4% 2% 2% 4% Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi.. Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

29 Telewizja internetowa S,10 s. 29 Rodzaj oglądanych i preferowanych materiałów

30 Rodzaj oglądanych materiałów Jakie programy oglądasz w telewizji internetowej (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl. ipla.pl lub innej)? serwisy informacyjne filmy programy rozrywkowe lub humorystyczne programy muzyczne, teledyski, koncerty seriale programy edukacyjne lub naukowe transmisje lub programy sportowe programy o tematyce politycznej lub społecznej programy o stylu życia programy o nowych technologiach, komputerach, internecie programy motoryzacyjne programy kulturalne programy o życiu gwiazd (plotki) programy dla dzieci programy religijne inne programy nie wiem / trudno powiedzied 53% 53% % 3 44% 40% 41% % 30% 33% 31% 32% 32% 32% 24% % 22% 20% 2 20% % 4% 4% 32% 23% 23% 34% 24% 32% 54% styczeo 2011 (N=498) czerwiec 2010 (N=502) styczeo 2010 (N=253) Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi.. Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. W porównaniu do czerwca 2010 rodzaje najczęściej oglądanych programów nie zmieniły się. Najbardziej popularne są serwisy informacyjne i filmy, następnie programy rozrywkowe, muzyczne i seriale. Najmniejszym zainteresowanie wzbudzają programy religijne, dla dzieci i o życiu gwiazd (utrzymująca się tendencja spadkowa w przypadku tych ostatnich). Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

31 Zapotrzebowanie na konkretne treści Większośd użytkowników telewizji internetowej chciałaby, by medium to oferowało więcej filmów i programów edukacyjnych lub naukowych (odpowiednio 5 i 5). Co drugi badany z tej grupy chętnie widziałby szerszą ofertę programów rozrywkowych. Ponad połowa użytkowników telewizji internetowej uważa, że w ofercie powinno byd mniej programów o życiu gwiazd, a 4 - programów religijnych, co jest zgodne z niską oglądalnością tego rodzaju programów (slajd 28). Jakich programów powinno byd Twoim zdaniem mniej, a jakich więcej w telewizjach internetowych (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl lub innych)? filmów 2% 4% 3 30% 2 programów edukacyjnych lub naukowych 3% 3% % programów rozrywkowych lub humorystycznych 3% 4% 42% 31% 20% programów muzycznych, teledysków, koncertów 3% 4 23% 21% transmisji lub programów sportowych 40% 22% 1 programów kulturalnych (teatru, magazynów kulturalnych) % programów o nowych technologiach, komputerach, internecie 2% 53% 21% 1 serwisów informacyjnych 3% 5 24% programów dla dzieci 53% 24% programów o stylu życia (o zdrowiu, modzie, urodzie, % seriali 14% 1 41% 1 13% programów motoryzacyjnych 14% 51% 1 programów o tematyce politycznej lub społecznej 13% programów religijnych programów o życiu gwiazd (plotek) 34% 22% 33% 4% zdecydowanie mniej mniej tyle samo więcej zdecydowanie więcej Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. (N=498) Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

32 Telewizja internetowa S,10 s. 32 Stosunek do płatności

33 Stosunek do płatności za interesujące materiały Co piąty (20%) użytkownik telewizji internetowej gotowy jest płacid za interesujące materiały w tym medium. Zdecydowaną większośd (74%) stanowią jednak osoby, które nie są skłonne do ponoszenia takich opłat. Kobiety i mężczyźni są w równym stopniu negatywnie nastawieni do płacenia za interesujące materiały w telewizji internetowej. Starsi respondenci w wieku powyżej 25 lat charakteryzują się nieco większą skłonnością do płacenia niewielkich kwot pieniędzy za interesujące ich materiały niż młodsi badani, chociaż jest ona nadal na niskim poziomie 22%. Czy był(a) skłonn(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za interesujące Cię materiały w telewizji internetowej? ogółem (N=502) 3% kobieta (N=258) 2% 1 30% 42% mężczyzna (N=244) 4% % lat (N=84) lat (N=126) 2 5 3% lat (N=125) 21% 2 4 powyżej 34 lat (N=167) 3% % zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

34 Najdogodniejsza forma płatności Jaka forma płatności za interesujące Cię materiały odpowiadałaby Ci najbardziej w telewizji internetowej? płatnośd SMS przelew bankowy karta kredytowa / e-karta serwis płatności (np. PayU, AllPay, PayPal) 13% 23% 21% 13% 51% 54% 5 Najdogodniejszą formą płatności za interesujące materiały jest dla użytkowników telewizji internetowej płatnośd SMS. Z metody tej najchętniej skorzystałaby ponad połowa internautów, niezależnie od analizowanego okresu badania. Przelew bankowy, karty kredytowe oraz serwisy płatności otrzymały podobną ilośd wskazao (12-13%) w ostatniej fali badania. inna forma płatności nie wiem / trudno powiedzied 3% 2% styczeo 2011 (N=95) czerwiec 2010 (N=97) styczeo 2010 (N=50) Ze względu na niskie liczebności grup należy zachowad ostrożnośd przy interpretacji wyników. Podstawa procentowania: badani, którzy byliby skłonni zapłacid za interesujące ich materiały w telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

35 Płatności za materiały w telewizji internetowej Za jakie materiały był(a)byś skłonna(y) płacid w telewizji internetowej (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl lub innej)? transmisje lub programy sportowe filmy zagraniczne programy edukacyjne lub naukowe filmy polskie relacje z wydarzeo kulturalnych programy rozrywkowe programy muzyczne / teledyski seriale zagraniczne serwisy informacyjne seriale polskie programy dla dzieci inne materiały nie wiem / trudno powiedzied 3% 21% 50% 42% 43% 44% 34% 34% 40% 31% % % 2 21% 22% 21% % 1 21% % 22% 21% 3 33% 42% 5 styczeo 2011 (N=95) czerwiec 2010 (N=97) styczeo 2010 (N=50) Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi. Respondenci wyrażają największą gotowośd do płacenia za transmisje i programy sportowe (połowa badanych) nastąpił tu znaczny wzrost w porównaniu do czerwca Wyniki dla pozostałych rodzajów programów nie zmieniły się. Najmniej badanych zapłaciłoby za programy dla dzieci, polskie seriale i serwisy informacyjne. Ze względu na niskie liczebności grup należy zachowad ostrożnośd przy interpretacji wyników. Podstawa procentowania: badani, którzy byliby skłonni zapłacid za interesujące ich materiały w telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

36 Stosunek do płatności za brak reklam 2 użytkowników telewizji internetowej wyraziło skłonnośd do płacenia za brak reklam w tym medium. Użytkownicy tego medium w wieku lata oraz powyżej 34 lat są bardziej skłonni do płacenia za brak reklam niż pozostałe grupy wiekowe. Nie obserwujemy istotnych różnic w gotowości do płacenia z brak reklam w telewizji internetowej ze względu na płed jej użytkowników. Czy był(a)byś skłonna(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za brak reklam w telewizji internetowej? ogółem (N=498) 1 33% 34% kobieta (N=220) 14% 1 31% 33% mężczyzna (N=278) 14% 34% lat (N=72) 3 40% lat (N=118) 20% 2 41% lat (N=146) 3 3 powyżej 34 lat (N=162) % 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

37 Telewizja internetowa S,10 s. 37 Cechy ważne dla użytkowników

38 Cechy ważne dla użytkowników W opinii użytkowników telewizji internetowej najważniejszą jej cechą jest darmowy dostęp (za zdecydowanie ważną cechę uznało ją aż 74% badanych). Za ważne cechy respondenci uznają też jakośd obrazu i dźwięku telewizji (zdecydowanie ważne 5) oraz funkcjonalnośd strony internetowej i wygodę korzystania z niej (50%). Najmniej ważnymi cechami oferty telewizji internetowej są konkursy oraz możliwośd oceniana/komentowania oglądanych materiałów, czyli elementy wymagające większej interakcji ze strony użytkownika. Jak ważne są dla Ciebie wymienione poniżej cechy telewizji internetowych (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl, ipla.pl lub innych)? Średnia ważnośd (od -2 do 2) darmowy dostęp 2% 1 74% 1,60 jakośd obrazu i dźwięku 2% 13% 2 5 1,34 funkcjonalnośd strony internetowej, wygoda korzystania 2% 1 30% 50% 1,23 różnorodnośd dostępnych treści 2% % 1,16 brak reklam 20% 20% 4 0,97 informacje dodatkowe o oglądanych materiałach (nazwa programu, czas trwania wygląd strony internetowej 4% 2 31% 3 30% 2 24% 0,80 0,56 osobowośd prowadzących programy 31% 2 24% 0,46 możliwośd oglądania kanałów / produkcji amatorskich możliwośd oceniania / komentowania oglądanych materiałów konkursy 1 32% 40% % 23% 22% 1 1-0,56 0,26 0,07 zdecydowanie nieważne (-2) (-1) (0) (1) zdecydowanie ważne (2) Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. (N=498) Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo