Audio i wideo w sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audio i wideo w sieci"

Transkrypt

1 Raport z badania gemiusreport Audio i wideo w sieci Styczeo 2011

2 s. 03 Cel badania s. 05 Metoda badania s. 08 Podsumowanie wyników s.12 Audio i wideo s.22 Telewizja s.43 Serwisy wideo s.61 w sieci internetowa Video on Demand 13 Korzystanie z audio i wideo w sieci 19 Stosunek do płatności 23 Korzystanie z telewizji internetowej 29 Rodzaj oglądanych i preferowanych materiałów 32 Stosunek do płatności 37 Cechy ważne dla użytkowników 39 Powody niekorzystania 41 Porównanie z telewizją tradycyjną 44 Korzystanie z serwisów wideo 50 Rodzaj oglądanych i preferowanych materiałów 53 Stosunek do płatności 57 Powody niekorzystania 59 Porównanie z telewizją internetową 63 Korzystanie z Video on Demand 68 Rodzaj oglądanych i preferowanych filmów i seriali 73 Stosunek do płatności 77 Cechy ważne dla użytkowników 79 Powody niekorzystania s. 81 Profil społeczno-demograficzny

3 Cel badania

4 Cel badania Celem badania było dostarczenie wiedzy o zachowaniach i opiniach internautów dotyczących serwisów/usług audio i wideo w internecie. W badaniu uwzględniono takie serwisy/usługi audio i wideo online jak: telewizja internetowa (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl, ipla.pl lub inne), telewizja p2p (telewizja oglądana przy użyciu aplikacji takich jak Sopcast, TVU Player, TV Ants lub innych), serwisy wideo (np. youtube.com, wrzuta.pl lub inne), Video on Demand (np. iplex.pl, vod.onet.pl lub inne) Wśród wyników szczegółowych znalazła się analiza dotycząca: częstotliwości korzystania z internetowych serwisów/usług audio i wideo deklaracji przyszłego z nich korzystania sposobu dotarcia do serwisów/usług audio i wideo w sieci sposobu odbioru tych treści (skupiony vs rozproszony) stosunku do płatności za materiały audio i wideo w internecie celu korzystania z internetowych serwisów/usług audio i wideo rodzaju oglądanych w internecie materiałów audio i wideo zapotrzebowania na konkretne treści ważności cech serwisów/usług audio i wideo w sieci powodów niekorzystania z internetowych serwisów/usług audio i wideo 4

5 Metoda badania

6 Metoda badania Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI za pomocą ankiet emitowanych losowo na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/pbi. Kwestionariusz składał się z 28 pytao. Badanie przeprowadzono w okresie od 5 do 12 stycznia 2011 roku. W ramach badania zebrano 1200 wypełnionych do kooca kwestionariuszy od internautów w wieku powyżej 14 lat. Aby dane były reprezentatywne dla całej grupy polskich internautów, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu, pochodzących z badania Omnibus PBS (IX XI 2009). W raporcie przedstawiono porównanie wyników ostatniej fali badania (styczeo 2011) do poprzednich dwóch fal (styczeo i czerwiec 2010), różnice istotne statystycznie (przy poziomie istotności 0,05) zostały zaznaczone czerwonymi strzałkami. W przypadku, gdy liczba respondentów odpowiadających na pytanie była mniejsza niż 100, należy zachowad ostrożnośd w interpretacji. 6

7

8 Podsumowanie wyników

9 Podsumowanie wyników (1/2) W obszarze badanych usług audio/wideo w sieci, najbardziej intensywnie wykorzystywane są serwisy wideo, z którymi kontakt miało 9 internautów. Ponad połowa badanych (53%) zadeklarowała korzystanie z telewizji internetowej. Najmniej popularna jest telewizja peer-to-peer. Najmłodszy gracz na rynku audio i wideo online Video on Demand zanotował wzrost deklarowanego korzystania z 23% do 2 w porównaniu z czerwcem 2011 r. Zarówno użytkownicy serwisów wideo, telewizji internetowej, jaki i wypożyczalni wideo online zapowiadają zwiększenie intensywności wykorzystania tych mediów w przyszłości. Takie deklaracje internautów w odniesieniu do telewizji internetowej i Video on Demand pozwalają przypuszczad, że korzystanie z tych mediów będzie wzrastało w czasie. W przypadku serwisów wideo można raczej mówid o utrzymaniu się bardzo wysokiego poziomu użytkowania niż o potencjalnym wzroście. Internauci najczęściej docierają do wszystkich badanych serwisów poprzez znalezienie adresu strony przy pomocy wyszukiwarki lub poprzez wpisanie w przeglądarce znanego sobie adresu internetowego. Najrzadziej korzystają z agregatorów stron oraz trafiają do badanych serwisów pod wpływem reklam poza internetem. Podstawowym celem korzystania z internetowych serwisów audio i wideo jest relaks i rozrywka (w przypadku telewizji internetowej istotna jest również chęd bycia na bieżąco z informacjami). Przekłada się to na fakt, że internauci najczęściej w analizowanych mediach oglądają programy/materiały muzyczne i rozrywkowe (w telewizji internetowej dodatkowo popularne są programy informacyjne i filmy). Tego typu materiałów zdaniem internautów powinno też byd więcej w badanych serwisach. 9

10 Podsumowanie wyników (2/2) Większośd internautów nie jest gotowa płacid za interesujące ich materiały i brak reklam w internetowych środkach przekazu treści audio i wideo. Największą tego typu gotowośd wyrazili użytkownicy Video on Demand (3), najmniejszą - osoby korzystające z serwisów wideo (13%). Najpopularniejszą formą płatności w przypadku wszystkich badanych serwisów i usług okazała się zdecydowanie płatnośd sms. Internauci za najważniejsze cechy telewizji internetowej i serwisów VOD uważają darmowy dostęp, jakośd obrazu i dźwięku oraz różnorodnośd dostępnych programów, filmów i seriali. Najmniej istotne są konkursy oraz możliwośd oceniana/komentowania oglądanych materiałów, czyli elementy wymagające większej interakcji i zaangażowania ze strony użytkownika. Porównanie częstotliwości korzystania z telewizji internetowej i tradycyjnej potwierdza, iż ta druga jest nadal zdecydowanie bardziej popularna. Odsetek osób oglądających codziennie lub prawie codziennie tradycyjną telewizję jest prawie taki sam jak osób nie korzystających w ostatnim okresie z telewizji online. Przyzwyczajenie do oglądania tradycyjnej telewizji jest też - obok braku czasu - najczęściej wymienianą przyczyną niekorzystania z telewizji internetowej oraz Video on Demand. Telewizja internetowa jest postrzegana przez użytkowników jako bardziej rzetelna i godna zaufania niż serwisy wideo oraz oferująca lepszą jakośd obrazu i dźwięku. Natomiast głównymi zaletami serwisów wideo są: mniej uciążliwe reklamy, większa różnorodnośd i atrakcyjnośd dostępnych treści, wygoda korzystania oraz łatwiejszy dostęp do publikowanych treści. 10

11

12 Audio i wideo w sieci

13 Audio i wideo w sieci S,10 s. 13 Korzystanie z audio i wideo w sieci

14 Kontakt z treściami audio i wideo w internecie Zbliżony poziom deklarowanego korzystania ze wszystkich badanych usług audio-video w porównaniu z pierwszą falą badania (styczeo 2010). Największy odsetek badanych (9) deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z serwisów wideo. Ponad połowa respondentów miała kontakt z telewizją internetową. Najmniej popularne jest korzystanie z telewizji p2p. Jedynie kino internetowe i serwisy VOD oferujące filmy zanotowały wzrost deklarowanego korzystania w porównaniu z czerwcem 2010 z 23% do 2. Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów? serwisy wideo (styczeo 2011) serwisy wideo (czerwiec 2010) 9 94% 4% serwisy wideo (styczeo 2010) 7 20% 3% telewizja internetowa (styczeo 2011) 53% 40% telewizja internetowa (czerwiec 2010) 5 3 telewizja internetowa (styczeo 2010) 31% 62% telewizja p2p (styczeo 2011) 1 7 telewizja p2p (czerwiec 2010) 1 74% telewizja p2p (styczeo 2010) 13% 7 internetowe kino/vod (styczeo 2011) 2 6 internetowe kino/vod (czerwiec 2010) 23% 72% tak nie nie wiem/trudno powiedzied Podstawa procentowania: wszyscy badani, N=1200 w każdej fali badania. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

15 Częstotliwośd korzystania wszyscy internauci Ponad połowa (61%)wszystkich badanych regularnie (przynajmniej raz na tydzieo) korzysta z serwisów wideo. W porównaniu do czerwca 2010 nastąpił nieznaczny spadek częstotliwości używania telewizji internetowej 3 respondentów miało przynajmniej raz kontakt z tym medium w ciągu ostatnich 3 miesięcy (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim pomiarem). Wzrósł natomiast odsetek osób, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystały z serwisów VOD z 1 do 20%. Jak często korzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy? serwisy wideo (styczeo 2011) 2 22% 1 13% serwisy wideo (czerwiec 2010) 30% 23% 1 serwisy wideo (styczeo 2010) 21% 1 30% telewizja internetowa (styczeo 2011) 4% 14% 62% telewizja internetowa (czerwiec 2010) 14% 5 telewizja internetowa (styczeo 2010) 3% 80% telewizja p2p (styczeo 2011) 3% 3% 8 telewizja p2p (czerwiec 2010) 3% 4% 8 telewizja p2p (styczeo 2010) 93% internetowe kino/vod (styczeo 2011) 80% internetowe kino/vod (czerwiec 2010) 3% 84% Odsetki niższe niż 3% zostały ukryte na wykresie. codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu mniej więcej raz na tydzieo kilka razy w miesiącu mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Podstawa procentowania: wszyscy badani, N=1200 w każdej fali badania. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, 15 styczeo 2011

16 Częstotliwośd korzystania użytkownicy badanych serwisów Użytkownicy serwisów wideo korzystają z nich bardzo często 81% użytkowników korzysta z nich przynajmniej raz w tygodniu, w tym prawie jedna trzecia korzysta codziennie lub prawie codziennie. Telewizja internetowa, telewizja p2p oraz serwisy VOD charakteryzują się zbliżonym rozkładem opisującym deklarowaną częstotliwośd korzystania w czerwcu 2010 i styczniu Odsetek użytkowników tych serwisów korzystających z nich przynajmniej raz w tygodniu mieści się w granicach 40-50%. Jak często korzystałaś(eś) z wymienionych poniżej usług lub serwisów w ciągu ostatnich 3 miesięcy? serwisy wideo (styczeo 2011, N=1151) 30% 23% 1 14% serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1139) 32% 24% 1 serwisy wideo (styczeo 2010, N=970) 2 24% 1 13% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=676) telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=673) telewizja internetowa (styczeo 2010, N=386) 21% 21% 3 telewizja p2p (styczeo 2011, N=202) 14% % 2 telewizja p2p (czerwiec 2010, N=203) 1 24% 2 telewizja p2p (styczeo 2010, N=149) 1 4 internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=348) 1 31% 2 internetowe kino/vod (czerwiec 2010, N=282) codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu mniej więcej raz na tydzieo kilka razy w miesiącu mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Podstawa procentowania: respondenci, którzy kiedykolwiek korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

17 Deklaracje przyszłego korzystania W porównaniu do czerwca 2010, deklarowana gotowośd badanych do częstszego korzystania w przyszłości ze wszystkich serwisów audio i wideo w sieci utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Wysoki odsetek osób (81%), deklaruje chęd częstszego korzystania w przyszłości z usług VOD, co pozwala wnioskowad o wysokim potencjale rozwojowym tego typu usług dostępnych online. Jak sądzisz, czy w przyszłości będziesz korzystad z wymienionych poniżej usług lub serwisów częściej czy rzadziej niż obecnie? serwisy wideo (styczeo 2011, N=1103) serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) telewizja p2p (styczeo 2011, N=152) telewizja p2p (czerwiec 2010, N=147) telewizja p2p (styczeo 2011, N=78) internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) internetowe kino/vod (czerwiec 2010, 20% % 22% 34% 2 23% % 83% 73% % 7 74% 81% 82% rzadziej niż obecnie częściej niż obecnie Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

18 Skupiony vs rozproszony odbiór W kontekście wykonywanie innych czynności podczas korzystania z poszczególnych serwisów, wyniki drugiej i trzeciej fali są do siebie zbliżone. W stosunku do czerwcowej fali badania wzrósł jedynie odsetek osób, które nigdy nie wykonują innych częstości podczas oglądania telewizji internetowej i korzystania z serwisów wideo. Najbardziej rozproszony pozostaje nadal odbiór serwisów wideo - 44% użytkowników tego medium zawsze lub często wykonuje jednocześnie inne czynności. Najniższym poziomem współużytkowania charakteryzują się serwisy VOD najprawdopodobniej ze względu na specyfikę tego medium i wysoki poziom zaangażowania w oglądane treści - 2 badanych deklaruje, że nigdy nie wykonuje innych czynności podczas używania tego typu serwisów. Jak często w czasie korzystania z wymienionych poniżej serwisów lub usług wykonujesz jednocześnie inne czynności (np. przeglądanie stron internetowych, sprzątanie, gotowanie)? serwisy wideo (styczeo 2011, N=1103) 32% % serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) 13% serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) 23% 22% 2 21% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) % telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) 21% telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) 24% 33% 31% telewizja p2p (styczeo 2011, N=152) 14% 20% 2 24% 14% telewizja p2p (czerwiec 2010, N=147) 23% 23% 2 1 telewizja p2p (styczeo 2010, N=78) 2 24% 30% internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) 13% 22% 30% 2 internetowe kino/vod (czerwiec 2010, 13% 23% 34% 23% zawsze często czasami rzadko nigdy Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

19 Audio i wideo w sieci S,10 s. 19 Stosunek do płatności

20 Stosunek do płatności za interesujące materiały Istnieje dośd duży opór internautów przeciwko płaceniu za materiały w serwisach VOD. Niski odsetek badanych - odpowiednio 13% i 20% użytkowników tych mediów byłoby skłonnych zapłacid za interesujące ich materiały. Największą gotowośd finansowania ciekawych materiałów wyrazili użytkownicy internetowego kina/wypożyczalni wideo 3 badanych z tej grupy deklaruje, że są skłonni zapłacid niewielką kwotę za interesujące ich materiały. Jest to wynik adekwatny do samego profilu tego medium internetowego Czy był(a)byś skłonna(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za interesujące Cię materiały w wymienionych poniżej serwisach lub usługach? serwisy wideo (styczeo 2010, N=1103) 2% 30% 50% serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) 2% 32% 4 serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) 2% 2 50% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) 3% telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) 3% % telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) 2% 1 21% 53% internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) % internetowe kino/vod (czerwiec 2010, N=202) 31% 24% 30% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

21 Stosunek do płatności za brak reklam Gotowośd do płacenia za brak reklam pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniej fali, jedynie w przypadku serwisów wideo spadł odsetek osób, które deklarują zdecydowaną niechęd do płacenia. Nie zmienia to jednak faktu, że użytkownicy tego rodzaju medium są najmniej skłonni, żeby płacid za brak reklam jedynie co piąty użytkownik zadeklarował, że zgodziłyby się na jakąkolwiek opłatę. Najwyższą gotowością do płacenia za brak reklam charakteryzują się aktualni użytkownicy serwisów VOD (32%), co jest bezpośrednio związane z rodzajem zawartości tych serwisów. Czy był(a)byś skłonna(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za brak reklam w wymienionych poniżej serwisach lub usługach? serwisy wideo (styczeo 2010, N=1103) 13% 3 3 serwisy wideo (czerwiec 2010, N=1089) 33% 40% serwisy wideo (styczeo 2010, N=906) 13% 2 41% telewizja internetowa (styczeo 2011, N=498) 1 33% 34% telewizja internetowa (czerwiec 2010, N=502) 13% 3 3 telewizja internetowa (styczeo 2010, N=253) 1 23% 44% internetowe kino/vod (styczeo 2011, N=263) 13% internetowe kino/vod (czerwiec 2010, N=202) 14% 20% 32% 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z badanych serwisów. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

22 Telewizja internetowa

23 Telewizja internetowa S,10 s. 24 Korzystanie z telewizji internetowej

24 Kontakt z telewizją internetową Ponad połowa badanych (53%) deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z telewizji internetowej. Najmłodsi badani (15-19 lat) istotnie częściej niż grupa wiekowa lata deklarowali, że nie korzystają z tego kanału audio/wideo. Nie obserwujemy istotnych różnic w deklarowanym ogólnym korzystaniu z telewizji internetowej ze względu na płed internautów. Czy kiedykolwiek skorzystałaś(eś) z telewizji internetowej? ogółem (N=1200) 53% 40% kobieta (N=563) 51% 40% mężczyzna (N=637) 5 40% lat (N=202) lat (N=261) 54% lat (N=331) 54% 40% powyżej 34 lat (N=406) 54% 40% tak nie nie wiem/trudno powiedzied Podstawa procentowania: wszyscy badani. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

25 Częstotliwośd korzystania Wśród internautów, którzy kiedykolwiek korzystali z telewizji internetowej, 2 stanowią regularni użytkownicy tego medium (osoby korzystające z telewizji internetowej przynajmniej raz w tygodniu). Co czwarty (2) internauta, który kiedykolwiek korzystał z telewizji internetowej, używa tego medium raz w miesiącu lub rzadziej; tak samo liczna (2) grupa badanych nie oglądała takiej telewizji ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Mężczyźni oglądają częściej telewizję internetową niż kobiety 30% korzysta z tego medium przynajmniej raz w tygodniu (dla kobiet ten odsetek wynosi 23%. Jak często korzystałaś(eś) z telewizji internetowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy? ogółem (N=676) kobieta (N=311) 1 30% 31% mężczyzna (N=365) 21% 24% lat (N=105) 4% % lat (N=157) 13% 1 22% lat (N=192) % powyżej 34 lat (N=222) 20% 2 2 codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu mniej więcej raz na tydzieo kilka razy w miesiącu mniej więcej raz w miesiącu lub rzadziej ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Podstawa procentowania: badani, którzy kiedykolwiek korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

26 Deklaracje przyszłego korzystania Prawie 80% użytkowników telewizji internetowej, niezależnie od płci, deklarowało częstsze korzystanie z tego medium w przyszłości. Najmłodsi badani w wieku lat charakteryzują się najwyższym wynikiem (3) deklarowanego rzadszego korzystania z telewizji internetowej w przyszłości. Jak sądzisz, czy w przyszłości będziesz korzystad z telewizji internetowej częściej czy rzadziej niż obecnie? ogółem (N=498) kobieta (N=220) mężczyzna (N=278) 22% 22% 23% lat (N=72) 3 64% lat (N=118) lat (N=146) powyżej 34 lat (N=162) 1 20% 24% 8 80% 7 rzadziej niż obecnie częściej niż obecnie Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

27 Sposób dotarcia W jaki sposób docierałaś(eś) do telewizji internetowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy? znalazłem(am) adres internetowy przy pomocy wyszukiwarki (np. google) wpisałem(am) w przeglądarce znany mi adres internetowy skorzystałem(am) z linka przesłanego przez znajomych skorzystałem(am) z linka, na który natrafiłem(am) przypadkiem w internecie trafiłem(am) poprzez reklamę w internecie trafiłem(am) zainteresowamy(na) reklamą poza internetem skorzystałem(am) z agregatora w inny sposób nie wiem / trudno powiedzied 13% 14% 3 31% 23% 20% 21% 22% 1 13% 1 30% 30% 2 54% 4 41% 50% 4 3 styczeo 2011 (N=498) czerwiec 2010 (N=502) styczeo 2010 (N=253) Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi.. Internauci najczęściej docierają do telewizji internetowej, wyszukując adres internetowy strony w wyszukiwarce (54%) lub wpisując znany im już adres w przeglądarce (50%). Ponad jedna trzecia użytkowników korzysta z linków przesyłanych przez znajomych. W przypadku wymienionych powyżej sposobów dotarcia do telewizji internetowej obserwujemy wzrost wyników w porównaniu ze styczniem Odpowiedzi badanych niezmiennie potwierdzają, że do telewizji internetowej więcej osób dociera poprzez reklamę w internecie (20% użytkowników tego medium) niż poza internetem (). Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

28 Cel oglądania W jakim celu oglądasz telewizję internetową (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl, ipla.pl lub inną)? dla relaksu, rozrywki żeby byd na bieżąco (informacje, newsy itp.) w celach edukacyjnych, naukowych (poszerzanie wiedzy) 44% 40% 40% 6 63% 6 60% 61% 64% Rozrywka i dotarcie do informacji to dwa najczęściej wskazywane powody korzystania z telewizji internetowej. Aktualne wyniki dla tych dwóch obszarów utrzymują się na wysokim poziomie osiągniętym w styczniu żeby orientowad się w życiu kulturalnym ( co jest grane") w celu rozwijania swojego hobby w celu rozwiązania problemu (szukam porad) 31% 33% 31% 24% 2 22% % styczeo 2011 (N=498) 44% użytkowników telewizji internetowej korzysta z niej w celach edukacyjnych lub naukowych, zaś 31% żeby orientowad się w życiu kulturalnym. Najmniej badanych wskazało na szukanie w celach związanych z pracą zawodową 13% 13% 14% czerwiec 2010 (N=502) styczeo 2010 (N=253) porad (1) i cele związane z pracą (13%). inne cele nie wiem / trudno powiedzied 4% 2% 2% 4% Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi.. Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

29 Telewizja internetowa S,10 s. 29 Rodzaj oglądanych i preferowanych materiałów

30 Rodzaj oglądanych materiałów Jakie programy oglądasz w telewizji internetowej (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl. ipla.pl lub innej)? serwisy informacyjne filmy programy rozrywkowe lub humorystyczne programy muzyczne, teledyski, koncerty seriale programy edukacyjne lub naukowe transmisje lub programy sportowe programy o tematyce politycznej lub społecznej programy o stylu życia programy o nowych technologiach, komputerach, internecie programy motoryzacyjne programy kulturalne programy o życiu gwiazd (plotki) programy dla dzieci programy religijne inne programy nie wiem / trudno powiedzied 53% 53% % 3 44% 40% 41% % 30% 33% 31% 32% 32% 32% 24% % 22% 20% 2 20% % 4% 4% 32% 23% 23% 34% 24% 32% 54% styczeo 2011 (N=498) czerwiec 2010 (N=502) styczeo 2010 (N=253) Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi.. Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. W porównaniu do czerwca 2010 rodzaje najczęściej oglądanych programów nie zmieniły się. Najbardziej popularne są serwisy informacyjne i filmy, następnie programy rozrywkowe, muzyczne i seriale. Najmniejszym zainteresowanie wzbudzają programy religijne, dla dzieci i o życiu gwiazd (utrzymująca się tendencja spadkowa w przypadku tych ostatnich). Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

31 Zapotrzebowanie na konkretne treści Większośd użytkowników telewizji internetowej chciałaby, by medium to oferowało więcej filmów i programów edukacyjnych lub naukowych (odpowiednio 5 i 5). Co drugi badany z tej grupy chętnie widziałby szerszą ofertę programów rozrywkowych. Ponad połowa użytkowników telewizji internetowej uważa, że w ofercie powinno byd mniej programów o życiu gwiazd, a 4 - programów religijnych, co jest zgodne z niską oglądalnością tego rodzaju programów (slajd 28). Jakich programów powinno byd Twoim zdaniem mniej, a jakich więcej w telewizjach internetowych (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl lub innych)? filmów 2% 4% 3 30% 2 programów edukacyjnych lub naukowych 3% 3% % programów rozrywkowych lub humorystycznych 3% 4% 42% 31% 20% programów muzycznych, teledysków, koncertów 3% 4 23% 21% transmisji lub programów sportowych 40% 22% 1 programów kulturalnych (teatru, magazynów kulturalnych) % programów o nowych technologiach, komputerach, internecie 2% 53% 21% 1 serwisów informacyjnych 3% 5 24% programów dla dzieci 53% 24% programów o stylu życia (o zdrowiu, modzie, urodzie, % seriali 14% 1 41% 1 13% programów motoryzacyjnych 14% 51% 1 programów o tematyce politycznej lub społecznej 13% programów religijnych programów o życiu gwiazd (plotek) 34% 22% 33% 4% zdecydowanie mniej mniej tyle samo więcej zdecydowanie więcej Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. (N=498) Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

32 Telewizja internetowa S,10 s. 32 Stosunek do płatności

33 Stosunek do płatności za interesujące materiały Co piąty (20%) użytkownik telewizji internetowej gotowy jest płacid za interesujące materiały w tym medium. Zdecydowaną większośd (74%) stanowią jednak osoby, które nie są skłonne do ponoszenia takich opłat. Kobiety i mężczyźni są w równym stopniu negatywnie nastawieni do płacenia za interesujące materiały w telewizji internetowej. Starsi respondenci w wieku powyżej 25 lat charakteryzują się nieco większą skłonnością do płacenia niewielkich kwot pieniędzy za interesujące ich materiały niż młodsi badani, chociaż jest ona nadal na niskim poziomie 22%. Czy był(a) skłonn(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za interesujące Cię materiały w telewizji internetowej? ogółem (N=502) 3% kobieta (N=258) 2% 1 30% 42% mężczyzna (N=244) 4% % lat (N=84) lat (N=126) 2 5 3% lat (N=125) 21% 2 4 powyżej 34 lat (N=167) 3% % zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

34 Najdogodniejsza forma płatności Jaka forma płatności za interesujące Cię materiały odpowiadałaby Ci najbardziej w telewizji internetowej? płatnośd SMS przelew bankowy karta kredytowa / e-karta serwis płatności (np. PayU, AllPay, PayPal) 13% 23% 21% 13% 51% 54% 5 Najdogodniejszą formą płatności za interesujące materiały jest dla użytkowników telewizji internetowej płatnośd SMS. Z metody tej najchętniej skorzystałaby ponad połowa internautów, niezależnie od analizowanego okresu badania. Przelew bankowy, karty kredytowe oraz serwisy płatności otrzymały podobną ilośd wskazao (12-13%) w ostatniej fali badania. inna forma płatności nie wiem / trudno powiedzied 3% 2% styczeo 2011 (N=95) czerwiec 2010 (N=97) styczeo 2010 (N=50) Ze względu na niskie liczebności grup należy zachowad ostrożnośd przy interpretacji wyników. Podstawa procentowania: badani, którzy byliby skłonni zapłacid za interesujące ich materiały w telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

35 Płatności za materiały w telewizji internetowej Za jakie materiały był(a)byś skłonna(y) płacid w telewizji internetowej (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl lub innej)? transmisje lub programy sportowe filmy zagraniczne programy edukacyjne lub naukowe filmy polskie relacje z wydarzeo kulturalnych programy rozrywkowe programy muzyczne / teledyski seriale zagraniczne serwisy informacyjne seriale polskie programy dla dzieci inne materiały nie wiem / trudno powiedzied 3% 21% 50% 42% 43% 44% 34% 34% 40% 31% % % 2 21% 22% 21% % 1 21% % 22% 21% 3 33% 42% 5 styczeo 2011 (N=95) czerwiec 2010 (N=97) styczeo 2010 (N=50) Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli udzielić dowolnej liczby odpowiedzi. Respondenci wyrażają największą gotowośd do płacenia za transmisje i programy sportowe (połowa badanych) nastąpił tu znaczny wzrost w porównaniu do czerwca Wyniki dla pozostałych rodzajów programów nie zmieniły się. Najmniej badanych zapłaciłoby za programy dla dzieci, polskie seriale i serwisy informacyjne. Ze względu na niskie liczebności grup należy zachowad ostrożnośd przy interpretacji wyników. Podstawa procentowania: badani, którzy byliby skłonni zapłacid za interesujące ich materiały w telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo 2010, czerwiec 2010, styczeo

36 Stosunek do płatności za brak reklam 2 użytkowników telewizji internetowej wyraziło skłonnośd do płacenia za brak reklam w tym medium. Użytkownicy tego medium w wieku lata oraz powyżej 34 lat są bardziej skłonni do płacenia za brak reklam niż pozostałe grupy wiekowe. Nie obserwujemy istotnych różnic w gotowości do płacenia z brak reklam w telewizji internetowej ze względu na płed jej użytkowników. Czy był(a)byś skłonna(y) zapłacid chociaż niewielką kwotę pieniędzy za brak reklam w telewizji internetowej? ogółem (N=498) 1 33% 34% kobieta (N=220) 14% 1 31% 33% mężczyzna (N=278) 14% 34% lat (N=72) 3 40% lat (N=118) 20% 2 41% lat (N=146) 3 3 powyżej 34 lat (N=162) % 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem / trudno powiedzied Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

37 Telewizja internetowa S,10 s. 37 Cechy ważne dla użytkowników

38 Cechy ważne dla użytkowników W opinii użytkowników telewizji internetowej najważniejszą jej cechą jest darmowy dostęp (za zdecydowanie ważną cechę uznało ją aż 74% badanych). Za ważne cechy respondenci uznają też jakośd obrazu i dźwięku telewizji (zdecydowanie ważne 5) oraz funkcjonalnośd strony internetowej i wygodę korzystania z niej (50%). Najmniej ważnymi cechami oferty telewizji internetowej są konkursy oraz możliwośd oceniana/komentowania oglądanych materiałów, czyli elementy wymagające większej interakcji ze strony użytkownika. Jak ważne są dla Ciebie wymienione poniżej cechy telewizji internetowych (np. tvn24.pl, onet.tv, tvp.pl, ipla.pl lub innych)? Średnia ważnośd (od -2 do 2) darmowy dostęp 2% 1 74% 1,60 jakośd obrazu i dźwięku 2% 13% 2 5 1,34 funkcjonalnośd strony internetowej, wygoda korzystania 2% 1 30% 50% 1,23 różnorodnośd dostępnych treści 2% % 1,16 brak reklam 20% 20% 4 0,97 informacje dodatkowe o oglądanych materiałach (nazwa programu, czas trwania wygląd strony internetowej 4% 2 31% 3 30% 2 24% 0,80 0,56 osobowośd prowadzących programy 31% 2 24% 0,46 możliwośd oglądania kanałów / produkcji amatorskich możliwośd oceniania / komentowania oglądanych materiałów konkursy 1 32% 40% % 23% 22% 1 1-0,56 0,26 0,07 zdecydowanie nieważne (-2) (-1) (0) (1) zdecydowanie ważne (2) Podstawa procentowania: badani, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystali z telewizji internetowej. (N=498) Źródło: gr Audio i wideo w sieci, styczeo

Internauci a wideo i audio w sieci

Internauci a wideo i audio w sieci Internauci a wideo i audio w sieci Wyniki badania ilościowego przeprowadzonego w dniach 24-30 marca 2009 1 1 Warszawa, 18.05.2009 Spis treści Cel i metoda badania 3 Podsumowanie 6 Kontakt z radiem i materiałami

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy

Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy 1 Idea badania// W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku treściami multimedialnymi Gemius po raz pierwszy publikuje obszerny (niemal 140 stronicowy) raport audio i wideo w sieci dostarczający kompleksowych

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat?

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? Internauci w Polsce Wszyscy internauci- 2008 15,8 mln Ilośd w mln 1,1 1,9 2,4 3,7 4,7 1,7 Internet w największym zakresie dociera do ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

PRAWDA O POLSKIM INTERNECIE CZYLI OBALAMY MITY

PRAWDA O POLSKIM INTERNECIE CZYLI OBALAMY MITY KONGRES PR, Rzeszów 2007 PRAWDA O POLSKIM INTERNECIE CZYLI OBALAMY MITY Sylwia Szmalec Prawda czy fałsz? Zasięg internetu jest ograniczony. Internauta Web 2.0 to aktywny twórca cyberprzestrzeni. Reklama

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Używanie, wizerunek i siła marki sieci komórkowych. Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Sierpień 2012.

Używanie, wizerunek i siła marki sieci komórkowych. Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Sierpień 2012. Używanie, wizerunek i siła marki sieci komórkowych Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Sierpień 2012. Zakres badania Posiadanie własnego numeru telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007 Walentynki gemiusreport styczeń,, luty 2007 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...29 2 O badaniu 3 O badaniu Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z syndykatowych badań ilościowych. IV Fala Badania Marzec 2014. Wrocław. 30 kwietnia 2014

Raport z syndykatowych badań ilościowych. IV Fala Badania Marzec 2014. Wrocław. 30 kwietnia 2014 Raport z syndykatowych badań ilościowych IV Fala Badania Marzec 2014 Wrocław. 30 kwietnia 2014 2 Analiza rynku Video On Demand w Polsce. Marzec 2014. O AUTORACH Pentagon New Media jest marką Pentagon Research

Bardziej szczegółowo

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 7-12 13-15 +16 1 822 113 8,4% 4,2% 917 995 18 950 637 87,4%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CONTENT MARKETING W POLSCE

CONTENT MARKETING W POLSCE CONTENT MARKETING W POLSCE wyniki badania internautów ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU OLGIERD CYGAN DIGITAL ONE FILMTERACTIVE 2014 CM CONTENT MARKETING jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a w

Bardziej szczegółowo

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017

Social Media Część 1 Trendy w korzystaniu. Luty 2017 Social Media 2016 Część 1 Trendy w korzystaniu Luty 2017 Wprowadzenie O badaniu Social Media 2016 to czwarta edycja podsumowania mediów społecznościowych w Polsce realizowana przez agencję badawczo-analityczną

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, Wrocław, tel. (71) , fax. (71)

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, Wrocław, tel. (71) , fax. (71) 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014

E - c o m m e r c e T r a c k. Październik 2014 W y n i k i t r a k c i n g u E - c o m m e r c e T r a c k Październik 2014 E - c o m m e r c e Najważniejsze zmiany w październiku 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób szukających

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Wideo online - 20 liczb, które warto znać. Joanna Ciemniewska Polskie Badania Internetu

Wideo online - 20 liczb, które warto znać. Joanna Ciemniewska Polskie Badania Internetu Wideo online - 20 liczb, które warto znać Joanna Ciemniewska Polskie Badania Internetu 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PENETRACJA

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy Piłka nożna w oczach internautów Raport badawczy Warszawa, 14 listopada 2011 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-11 listopada 2011 r. za pomocą ankiety on-line na platformie badawczej

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Aktywność dzieci w Internecie Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Profil użytkownika internetu 7-15 ekid Profil użytkownika internetu 7-15 Internauci 9% 1 746 556 4% 666 805 DZIECI W WIEKU 7-12

Bardziej szczegółowo

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Cube Group Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Resume Sytuacja Badawcza: Widziałeś ciekawą reklamę w telewizji, prasie, outdoorze lub słyszałeś w radiu. Przedstawiona w niej oferta zaciekawiła

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów.

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów. Prosumenci w polskim internecie na podstawie badania gemiusreport Warszawa, styczeń 2008 r. W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Opinie o polskim filmie

Opinie o polskim filmie Opinie o polskim filmie Wyniki badania dla SFP przeprowadzonego przez CBOS na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski od 15 roku życia w dniach 26 sierpnia 2 września 2009 Ile razy w ostatnich dwóch

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 Raport Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 IMAS International w lutym 2011 w badaniu Omnibus-Online zbadał czy i jak internauci obstawiają wyniki rozgrywek sportowych w zakładach

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badania ankietowego

Podsumowanie badania ankietowego Podsumowanie badania ankietowego 1. Metodologia i cel badania W ramach badania zebrano 837 ankiet. Badanie prowadzono dwutorowo. Ankiety zbierano w formie papierowej (308 ankiet) oraz elektronicznej (529

Bardziej szczegółowo

Opinie telewidzów TVM Stalowa Wola na temat oferty programowej stacji Raport z badań ankietowych

Opinie telewidzów TVM Stalowa Wola na temat oferty programowej stacji Raport z badań ankietowych Opinie telewidzów TVM Stalowa Wola na temat oferty programowej stacji Raport z badań ankietowych Opracowanie wyników: dr Marek Ziemba Realizacja badania: STATmediana Stalowa Wola, listopad 2013 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 80/2015 KORZYSTANIE Z RELIGIJNYCH STRON I PORTALI INTERNETOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r.

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Aktywność dzieci w Internecie S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Notka metodologiczna 4 Profil użytkownika internetu 7-15 lat 5 Najczęściej poszukiwana tematyka w Internecie 9 Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Typologia użytkowników smartfonów

Typologia użytkowników smartfonów Zmotywowani przedsiębiorcy Charakterystyka grupy Demografia Technologia Internet Głównie kobiety W wieku około 30 lat Samozatrudnieni głównym obszarem aktywności Wysoki poziom satysfakcji z pracy Brak

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU Spis treści Segmentacja użytkowników internetu... 1 Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Opis badania... 4 Cechy różnicujące internautów... 5 Cel wykorzystania internetu...

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wobec dzieci w internecie

Zagrożenia wobec dzieci w internecie Zagrożenia wobec dzieci w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wrzesień 2008 r. Spis treści Cele raportu 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla:

Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów. Projekt badawczy dla: Zwyczaje Polaków związane z korzystaniem ze smartfonów i tabletów Projekt badawczy dla: Warszawa, 25 września 2013 Agenda konferencji 1. Powitanie uczestników wideokonferencji i ogłoszenie konkursu.iwona

Bardziej szczegółowo

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów Ankietowani: Klasy 2 101 uczniów Klasy 3 133 uczniów 1. W jaki sposób spędzasz czas wolny? klasa II 2931 21 21 DZIEWCZYNKI 32 31 24 15 CHŁOPCY 19 13 25 36 10 3 10 25 klasa III 40 37 30 7 DZIEWCZYNKI 35

Bardziej szczegółowo

Wyniki trakingu. E-commerce Track. Wrzesień 2014

Wyniki trakingu. E-commerce Track. Wrzesień 2014 Wyniki trakingu E-commerce Track Wrzesień 2014 E-commerce Najważniejsze zmiany we wrześniu 2014 względem poprzedniego miesiąca Wzrósł odsetek osób korzystających z usług mniejszych kurierów przy zakupach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych NR 93/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych NR 93/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 93/2016 ISSN 2353-5822 Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU*

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* Wprowadzenie Media w edukacji szkolnej, a media telewizyjne, w tym telewizja regionalna, powinna być istotnym czynnikiem w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r.

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r. 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego Jadwiga Przewłocka Warszawa, marzec 2006 r. Cel badania 2 2 Cel badania Celem badania było poznanie opinii i zachowań internautów odnośnie istniejącej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 grudnia 2007 r.

Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Gwiazdka w domach internautów Warszawa, 17 grudnia 2007 r. O badaniu Celem badania było przedstawienie zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w domach internautów. Badani internauci odpowiedzieli na

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny Raport badawczy Kwiecień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura próby 5-8 4. Szczegółowe wnioski 4.1. Ilość czasu wolnego 9-13 4.2.

Bardziej szczegółowo

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)...

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)... METRYCZKA Miejscowość Płeć Wiek Wykształcenie Zawód BLOK I (kultura w sieci + PISF) 1. W jaki sposób przeważnie korzystasz z Internetu? 1) komputer stacjonarny lub laptop w domu [> przejdź do pytania 2]

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

32 Maraton Warszawski

32 Maraton Warszawski 32 Maraton Warszawski Raport z badania ankietowego opr. Anna Siwy-Hudowska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Warszawa, 01.12.2010 CZĘŚĆ I. Dane metryczkowe uczestników wypełniających ankietę

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości płatności mobilnych Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu

Bardziej szczegółowo

Potencjał konceptu usługi płatnego udostępniania repertuaru kinowego w Internecie

Potencjał konceptu usługi płatnego udostępniania repertuaru kinowego w Internecie Potencjał konceptu usługi płatnego udostępniania repertuaru kinowego w Internecie Raport z badania CAWI Warszawa, listopad 2012 Spis treści Informacje o badaniu...3 Najważniejsze ustalenia badawcze...5

Bardziej szczegółowo

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU KONFERENCJA ZAGROŻENIA W SIECI PROFILAKTYKA, REAGOWANIE KRAKÓW, WRZESIEŃ 2014 PROFIL UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/Gemius

Megapanel PBI/Gemius Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel Megapanel PBI/Gemius Witryny korporacyjne SOCIAL MEDIA Megapanel PBI/Gemius 10 najpopularniejszych kategorii tematycznych NAZWA UŻYTKOWNICY (REAL USERS)

Bardziej szczegółowo

Prysznic rano czy wieczorem?

Prysznic rano czy wieczorem? TNS Sierpień 206 K.047/6 Informacja o badaniu Długa, gorąca kąpiel wieczorem czy ranny, orzeźwiający prysznic? A może jedno i drugie? W lipcu zapytaliśmy Polaków, jak często w ciągu dnia biorą kąpiel/prysznic,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Oferta powierzchni reklamowej

Oferta powierzchni reklamowej Oferta powierzchni reklamowej Z uwagi, że szanujemy status i powagę naszych klientów, poniższa oferta będzie pozbawiona patetycznych zwrotów i wytartych sloganów w stylu Wyobraź sobie jak cudownie mnożą

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010 BInAR Badanie Internetowego Audytorium Radia lato 2010 Badanie Internetowego Audytorium Radia Cel: poznanie zwyczajów i postaw związanych z korzystaniem z radia w Internecie Czas: 7-18 maja 2010 Sposób:

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Rola Lider w internetu zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu pracy wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Kwiecień 2008 Rola internetu w poszukiwaniu pracy wśród

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji

Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katastrofa pod Smoleńskiem Badanie Przekazu Informacji Katedra Komunikowania i Mediów Masowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kwiecień 2010 Agenda Opis badania.. 3 Pierwsze informacje o katastrofie...

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej

Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Wykorzystywane formy prasy cyfrowej Czytam prasę Czytelnictwo prasy w wersji cyfrowej w ciągu ostatniego miesiąca =

Bardziej szczegółowo