Wakacje w mieście. Raport badawczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wakacje w mieście. Raport badawczy"

Transkrypt

1 Wakacje w mieście Raport badawczy

2 Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego Struktura demograficzna Kontakt 30

3 Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach lipca 2014r. metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SW Panel, a do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 15 do 34 lat. Zebrano łącznie 404 w pełni wypełnione kwestionariusze, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 4,9 pkt. proc. dla całej próby. Kwestionariusz wywiadu składał się z 10 pytań badawczych i został opracowany przez Research. SW Wyniki badania zostały porównane z analogicznym badaniem przeprowadzonym w tym samym okresie 2013 roku. Badania przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl (dawniej StudentsWatch.pl).

4 Czas wolny podczas wakacji

5 Podsumowanie wyników (1/4) Najwięcej respondentów (ponad 80%), zarówno w 2013, jak i w 2014 roku, odpowiedziało, że w trakcje wakacji będzie spędzało czas wolny na spotkaniach ze znajomymi, przyjaciółmi. Kolejnymi deklarowanymi w 2014 roku sposobami spędzania wolnego czasu były wyjścia do kina (67%) oraz uprawianie sportu (66%). Wyjścia na koncerty i inne wydarzenia kulturalne zadeklarowała ponad połowa badanych. Prawie 30% respondentów odpowiedziało, że wakacje spędzi na samodzielnej nauce lub na wyjściach do muzeum/ na wystawę. 1/4 badanych zadeklarowała, że spędzi czas wolny w wakacje na wyjściach na mecz/ zawodowy sportowe lub wyjściach do teatru, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wśród podanych aktywności najmniejszy odsetek badanych (prawie 20%) wskazał naukę na kursach językowych, szkoleniach, warsztatach jako sposób spędzania czasu w wakacje. W porównaniu z rokiem 2013 o 5 punktów procentowych zmniejszyła się grupa badanych deklarujących wyjazd krajowy w wakacje oraz o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek deklaracji badanych, że czas wolny w wakacje spędzą oni zagranicą.

6 Podsumowanie wyników (2/4) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy rzadziej deklarują udział w wymienionych formach spędzania czasu wolnego niż mieszkańcy Warszawy. O 18 punktów procentowych mniejszy odsetek badanych spoza Warszawy niż zamieszkujących to miasto, zadeklarował jako formę spędzania czasu wolnego w wakacje spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi. Wyjścia do kina planuje ponad 51% respondentów, którzy zamieszkują strefę podmiejską i 72% badanych mieszkańców Warszawy. Znaczna część respondentów (37%) deklaruje, że w trakcie wakacji będzie pracować na ponad połowę etatu (tzn. na pracę zarobkową poświęci tygodniowo od 21 do 40 godzin), a 25,7% będzie pracować dłużej od 41 do 100 godzin. Wyniki te zbliżone są do deklarowanych przez respondentów rok temu. Zwiększył się natomiast o 8,1 punktów procentowych odsetek osób, które na pracę zarobkową mają zamiar poświęcić więcej niż 101 godzin w tygodniu i o 8,4 punktów procentowych zmalał odsetek osób, którzy nie planują podjąć takiej pracy. W 2014 roku 30,2% badanych nie planuje spędzić czasu w wakacje na nauce formalnej, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z badaniem wcześniejszym. Wtedy takiej odpowiedzi udzieliło 63% respondentów. Ponad 50% badanych poświeci tej czynności od 1 do 20 godzin tygodniowo, podczas gdy w 2013 deklarował tak blisko co trzeci badany. Więcej niż 20 godzin tygodniowo na naukę formalną przeznaczy 18% badanych.

7 Podsumowanie wyników (3/4) Podobnie jak w przypadku nauki formalnej, zwiększył się odsetek osób, które w wakacje wybierają naukę nieformalną (kursy, warsztaty). W 2013 roku 35% badanych odpowiedziało, że w ciągu tygodnia poświęca na taką formę aktywności od 1 do 20 godzin, a w roku 2014 było to już 61,8% respondentów. 18,4% badanych planuje przeznaczyć na naukę nieformalną więcej niż 21 godzin w tygodniu. 19,8% respondentów nie planuje w wakacje poświęcać czasu na taką aktywność, podczas gdy w 2013 roku deklarowało tak 59%. Badani deklarują zwiększenie ilości czasu wolnego w wakacje 56,5% odpowiedziało, że w ciągu tygodnia ma ponad 40 godzin, w których może robić to, na co ma ochotę, podczas gdy w 2013 roku odsetek osób deklarujących te odpowiedzi był o 9,5 punktów procentowych mniejszy. Z 26% do 17,5% spadł odsetek osób, które odpowiedziały, że w czasie wakacji posiadają od 1 do 20 godzin wolnego czasu.

8 Podsumowanie wyników (4/4) Prawie połowa badanych odpowiedziała, że w czasie wakacji zwiększyła się ich ilość czasu wolnego, co jest wzrostem o prawie 5 punktów procentowych w porównaniu z minionym badaniem. 20,4% badanych twierdzi, że ma mniej czasu wolnego podczas wakacji i nie widać tu istotnej zmiany w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszył się natomiast odsetek osób, które uważają, że ilość wolnego czasu nie uległa zmianie z 36% w roku 2013 do 31,7% w roku Zwiększenie ilości czasu wolnego bardziej deklarują mieszkańcy Warszawy (50%) niż mieszkańcy strefy podmiejskiej (41,7%). Jednocześnie 18,2% badanych mieszkańców Warszawy i 27,1% badanych mieszkańców strefy podmiejskiej odpowiedziało, że ich ilość wolnego czasu podczas wakacji zmniejszyła się.

9 Sposoby spędzania wolnego czasu (1/2) Zaznacz czy w trakcie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) będziesz spędzał/a czas wolny w następujący sposób: spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi 67,1 80,9 85,5 84,0 wyjścia do kina 51,4 67,2 72,5 70,0 Ogółem 2014 (n=404) uprawianie sportu wyjścia na koncerty i inne wydarzenia kulturalne wyjazd krajowy 33,1 65,8 66,9 62,4 67,0 52,8 55,8 43,9 50,0 43,1 46,4 48,0 Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) samodzielna nauka np. na studia 29,2 29,4 28,5 30,0 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

10 Sposoby spędzania wolnego czasu (2/2) Zaznacz czy w trakcie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) będziesz spędzał/a czas wolny w następujący sposób: 27,8 wyjścia do muzeum / na wystawę 29,0 24,3 26,0 wyjścia na mecze / zawody sportowe wyjścia do teatru wyjazd zagraniczny nauka na kursach językowych, nauka na szkoleniach, warsztatach 25,4 26,8 21,3 21,0 23,5 24,2 21,7 20,0 21,4 24,4 12,5 19,0 17,2 16,9 18,3 16,0 Ogółem 2014 (n=404) Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) spędzę czas wolny w inny sposób 0,8 0,4 2,1 2,0 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

11 Czas poświęcony na różne aktywności Zaznacz ile godzin w tygodniu poświęcisz w trakcie wakacji na: PRACĘ ZAROBKOWĄ ,6 15,0 21,7 18,0 37,0 38,0 25,7 27,0 9,1 1% NAUKĘ FORMALNĄ (STUDIA, SZKOŁA) ,2 64,0 51,8 30,0 7,7 8,9 1,4 5,01,0 0,0 NAUKĘ NIEFORMALNĄ (KURSY, WARSZTATY) ,8 59,0 61,8 35,0 8,9 8,0 1,5 5,01,0 0,0 CZAS WOLNY (TAKI, W KTÓRYM MOŻNA ROBIĆ TO, NA CO MA SIĘ OCHOTĘ) ,1 1,0 17,5 26,0 24,9 26,0 32,3 33,0 24,2 14,0 0 godzin 1-20 godzin godzin godzin godzin 2013 N= N=404

12 Ilość wolnego czasu podczas wakacji Czy w czasie wakacji ilość Twojego czasu wolnego: Ogółem 2014 (n=404) 47,9 20,4 31,7 Mieszkańcy Warszawy (n=303) 50,0 18,2 31,8 Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) 41,7 27,1 31,2 Ogółem 2013 (n=608) 44,0 20,0 36,0 zwiększyła się zmniejszyła się nie uległa zmianie

13 Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego w mieście

14 Podsumowanie wyników (1/6) Wśród wymienionych możliwości spędzania wolnego czasu w Warszawie prawie 60% respondentów odpowiedziało, że słyszało o kinach plenerowych, co stanowi spadek o 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Drugą formą aktywności w Warszawie, o której słyszeli badani są nowo powstałe siłownie plenerowe znajomość takiej możliwości darmowego spędzania wolnego czasu zadeklarowało 55,9% respondentów. 43,9% badanych wie o możliwości grillowania po lewej stronie Wisły, 39,6% o Parku Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik a 37,8% o zwiedzaniu muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin. O festiwalu Jazz na Starówce słyszało 28,7% respondentów a prawie 1/4 o letnich spektaklach Teatru Polonia. 20,1% badanych deklaruje, że słyszało o festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich, a 13% - o festiwalu Od Chopina do Góreckiego na Uniwersytecie Muzycznym. O żadnej z tych możliwości spędzania czasu wolnego w Warszawie nie słyszało 6,6%, co stanowi spadek w porównaniu z badaniem wcześniejszym o ponad 5 punktów procentowych. W przypadku każdego w wymienionych sposobów spędzania wolnego czasu większą znajomością wykazywali się mieszkańcy Warszawy w porównaniu do mieszkańców strefy podmiejskiej jedynie znajomość festiwalu Od Chopina do Góreckiego wskazał większy odsetek badanych spoza Warszawy niż jej mieszkańców.

15 Podsumowanie wyników (2/6) Wśród respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu, 27,7% skorzystało z siłowni plenerowych. 26,6% brało udział w kinie plenerowym pod chmurką a 19% w grillowaniu po lewej stronie Wisły. Mniej popularne okazało się zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (13% wskazań), wizyta w Parku Odkrywców (12%), festiwal Jazz na Starówce (10,8%) oraz festiwal Strefa Ciszy (7,9%). Najmniej popularnymi możliwościami spędzania wolnego czasu okazały się letnie spektakle Teatru Polonia (5% wskazań) oraz festiwal Od Chopina do Góreckiego (3,5%). W porównaniu z rokiem poprzednim spadł o 26,8 punktów procentowych odsetek osób, które nie skorzystały z żadnej z wymienionych możliwości. W podziale na miejsce zamieszkania badanych, większy odsetek mieszkańców Warszawy niż mieszkańców strefy podmiejskiej korzystał z podanych możliwości spędzania czasu wolnego. Jedynie udział w festiwalu Jazz na Starówce zadeklarował większy odsetek mieszkańców okolic Warszawy niż samej stolicy.

16 Podsumowanie wyników (3/6) Wśród badanych, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu w Warszawie 41,3% planuje skorzystać w trakcie tych wakacji z kina plenerowego a 33,2% z siłowni plenerowych. Prawie 30% deklaruje grillowanie po lewej stronie Wisły a ponad 20% wizytę w Parku Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik. 19,2% badanych planuje zwiedzać muzea w ramach darmowych dni odwiedzin a 13,4% wziąć udział w festiwalu Jazz na Starówce. 10,9% respondentów deklaruje udział w letnich spektaklach Teatru Polonia, 9,6% w festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich. Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią był udział w festiwalu Od Chopina do Góreckiego na Uniwersytecie Muzycznym, a 8,9% badanych nie planuje korzystać z żadnej z wymienionych możliwości darmowego spędzania czasu wolnego w Warszawie. Większy odsetek mieszkańców Warszawy, niż mieszkańców strefy podmiejskiej deklaruje skorzystanie z wymienionych możliwości. 45,1% badanych mieszkańców Warszawy planuje udział w kinie plenerowym pod chmurką, podczas gdy wśród mieszkańców strefy podmiejskiej odsetek ten wynosi 29,9%. Skorzystanie z siłowni plenerowych planuje 35,8% mieszkańców stolicy i 25,4% mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy.

17 Podsumowanie wyników (4/6) Najbardziej popularnymi sposobami spędzania czasu wolnego okazały kina plenerowe pod chmurką i siłownie plenerowe. Podczas gdy prawie 60% ogółu badanych deklaruje znajomość kin plenerowych i siłowni plenerowych w Warszawie, z tej możliwości spędzania wolnego czasu korzysta prawie 30% deklarujących znajomość takich form. O grillowaniu po lewej stronie Wisły słyszało 43,9% badanych, a z tej możliwości skorzystało 19%. Park Odkrywców odwiedziło 12% badanych, podczas gdy znajomość takiej formy rozrywki zadeklarowało prawie 40%. O możliwości zwiedzania muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin słyszało 37,8% badanych, a 13% zadeklarowało, że skorzystało z tej aktywności. Festiwal Jazz na Starówce zna 28,7%, a uczestniczyło w nim 10,8% badanych deklarujących znajomość wymienionych możliwości spędzania wolnego czasu. O letnich spektaklach Teatru Polonia słyszał co czwarty badany, a brało w nich udział 5% respondentów. 7,9% badanych brało udział w festiwalu Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich a znajomość tego festiwalu zadeklarowało 20,1%. Festiwal Od Chopina do Góreckiego na 13% badanych, a uczestniczyło w nim 3,5%. 6,6% badanych zadeklarowało, że nie słyszało o żadnej z wymieniony możliwości spędzania wolnego czasu, a 26,2% mimo ich znajomości, nie skorzystało z żadnej.

18 Podsumowanie wyników (5/6) Wśród badanych mieszkańców Warszawy 62,6% słyszało o kinach plenerowych, a 59,2% o siłowniach plenerowych. Z takich możliwości spędzenia wolnego czasu skorzystało ok. 30% badanych, deklarujących ich znajomość. Grillowanie po lewej stronie Wisły zna 45,4% badanych mieszkańców Warszawy, a skorzystało z tej możliwości 19%. Ponad 40% zna Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik oraz możliwość zwiedzania muzeów w ramach dni odwiedzin, a z tych form aktywności skorzystało odpowiednio 12,9% oraz 14,5% badanych. Wśród badanych mieszkańców Warszawy 29,5% zna festiwal Jazz na Starówce, a uczestniczyło w nim 9,5%. Co czwarty respondent mieszkający w Warszawie zna letnie spektakle Teatru Polonia a udział w nich zadeklarowało 4,8% badanych. Co piąty warszawiak słyszał o festiwalu Strefa Ciszy a 7,8% wzięło w nim udział. Festiwalu Od Chopina do Góreckiego zna 11,7% badanych mieszkańców stolicy, a uczestniczyło w nim 3,5%. 28% badanych mieszkańców Warszawy nie słyszało o żadnej z podanych możliwości.

19 Podsumowanie wyników (6/6) Respondenci mieszkający w strefie podmiejskiej Warszawy rzadziej niż mieszkańcy stolicy słyszeli i korzystali z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu. Prawie połowa spośród nich słyszała o siłowniach plenerowych, a skorzystało z nich 23,8%. Kina plenerowe pod chmurką zna 41,9% badanych ze strefy podmiejskiej Warszawy, a skorzystało z nich 15,9%. Większy odsetek (19%) skorzystał z możliwości grillowania po lewej stronie Wisły, podczas gdy znajomość takiej możliwości spędzania czasu zadeklarowało mniej badanych (39,4%). Po 30% badanych spoza Warszawy zna Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik oraz możliwość zwiedzania muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin, a z tej formy spędzania wolnego czasu korzystało odpowiednio 9,7% oraz 8,5% respondentów. Festiwal Jazz na Starówce zna 26,2% badanych ze strefy podmiejskiej Warszawy a uczestniczyło w nim 14,5% z nich. Festiwal Strefa Ciszy oraz letnie spektakle Teatru Polonia zna po 19,7% respondentów mieszkających w okolicach Warszawy, a uczestniczyło w nich odpowiednio 8,1% i 5,8% badanych. Znajomość festiwalu Od Chopina do Góreckiego deklaruje 16,6% badanych mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy a uczestnictwo w nim 3,5%. Wśród badanych mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy 20,6% nie brało udziału w żadnej z wymienionych możliwości spędzenia czasu wolnego w stolicy, przy czym nieznajomość którejkolwiek z nich zadeklarowało 7,1%.

20 Znajomość możliwości darmowego spędzania wolnego czasu Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich siłownie plenerowe grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości 24,1 25,5 19,7 16,2 20,1 20,3 19,7 15,1 13,0 11,7 16,6 8,4 6,6 6,5 7,1 11,9 41,9 45,9 43,9 45,4 39,4 39,9 39,6 42,8 30,1 37,2 37,8 40,3 30,0 28,7 29,5 26,2 57,5 62,6 55,9 59,2 68,5 Ogółem 2014 (n=404) Mieszkańcy Warszawy (n=303) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=101) Ogółem 2013 (n=608) * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

21 Korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? 27,7 siłownie plenerowe 29,1 23,8 kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich, grillowanie przy brzegu Wisły zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik festiwal "Jazz na Starówce" festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich letnie spektakle Teatru Polonia festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie skorzystałem/am z żadnej z tych możliwości 19,0 19,0 19,0 16,1 13,0 14,5 8,5 12,1 12,9 9,7 7,3 7,9 7,8 8,1 3,5 5,0 4,8 5,8 5,3 3,5 3,5 3,5 1,5 15,9 10,8 9,5 14,5 26,6 30,2 25,3 26,2 28,0 20,6 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu 53,0 Ogółem 2014 (n=377) Mieszkańcy Warszawy (n=283) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=94) Ogółem 2013 (n=608)

22 Deklarowane korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystasz w trakcie tych wakacji? kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich, siłownie plenerowe grillowanie przy brzegu Wisły Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) Festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie skorzystam z żadnej z tych możliwości 20,8 21,5 18,6 19,2 20,6 14,9 13,4 14,7 9,6 10,9 10,9 11,0 9,6 10,2 7,9 5,9 5,9 5,9 8,9 9,3 7,9 29,9 33,2 35,8 25,4 29,7 30,5 27,4 41,3 45,1 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu Ogółem 2014 (n=377) Mieszkańcy Warszawy (n=283) Mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy (n=94)

23 Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu - ogółem Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich 26,6 57,5 siłownie plenerowe 27,7 55,9 grillowanie przy brzegu Wisły 19,0 43,9 Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik 12,1 39,6 zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" letnie spektakle Teatru Polonia 13,0 10,8 5,0 24,1 28,7 37,8 słyszał (N=404) korzystał** (n=377) festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości; nie korzystałem/am z żadnej z tych możliwości 20,1 7,9 13,0 3,5 6,6 26,2 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu

24 Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu mieszkańcy Warszawy Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich 30,2 62,6 siłownie plenerowe 29,1 59,2 grillowanie przy brzegu Wisły 19,0 45,4 Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik 12,9 42,8 zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" 14,5 9,5 29,5 40,3 słyszał (n=303) letnie spektakle Teatru Polonia 4,8 25,5 korzystał** (n=283) festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości; nie korzystałem/am z żadnej z tych możliwości 7,8 11,7 3,5 6,5 20,3 28,0 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu

25 Znajomość i korzystanie z możliwości darmowego spędzania wolnego czasu mieszkańcy strefy podmiejskiej Warszawy Czy słyszałeś/aś o poniższych możliwościach darmowego spędzania wolnego czasu w Warszawie: A z której z tych możliwości darmowego spędzania wolnego czasu skorzystałeś/aś? siłownie plenerowe kino plenerowe "pod chmurką" np. na Polach Mokotowskich grillowanie przy brzegu Wisły 15,9 19,0 23,8 41,9 39,4 45,9 Park Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik zwiedzanie muzeów w ramach darmowych dni odwiedzin (np. w Muzeum Powstania Warszawskiego) festiwal "Jazz na Starówce" festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich 30,1 9,7 30,0 8,5 26,2 14,5 19,7 8,1 słyszał (n=101) korzystał** (n=94) letnie spektakle Teatru Polonia festiwal "Od Chopina do Góreckiego" na Uniwersytecie Muzycznym nie słyszałem/am o żadnej z tych możliwości; nie korzystałem/am z żadnej z tych możliwości 5,8 3,5 7,1 19,7 16,6 20,6 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy słyszeli o wymienionych możliwościach spędzania wolnego czasu

26 Struktura demograficzna

27 Struktura demograficzna PŁEĆ KATEGORIA WIEKOWA 49% 51% 58% 42% kobieta mężczyzna lata lata N=404

28 Struktura demograficzna STATUS NA RYNKU PRACY * DOCHODY NETTO pracuję na cały etat 45,4% 18,3% 17,9% uczę się/ studiuję 40,3% 2,0% 0,5% 5,5% pracuję na część etatu 17,1% 9,6% 26,3% zajmuję się domem emeryt / rencista 1,6% 10,4% 19,9% do 1000 zł zł zł zł zł zł powyżej 8001 zł odmowa odpowiedzi *Możliwość wyboru wielu odpowiedzi N=404

29 Struktura demograficzna MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIELNICA ZAMIESZKANIA Warszawa Piaseczno Otwock Wołomin Mińsk Mazowiecki Żyrardów Legionowo Pruszków Sochaczew inna miejscowość, jaka? 5,3% 4,9% 3,4% 2,9% 2,4% 1,9% 0,8% 0,8% 2,6% 75,0% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz 6,1% 5,9% 7,1% 8,4% 11,3% 4,2% 1,3% 6,9% 6,3% 3,4% 7,8% 0,9% 0,3% 1,1% 1,4% 5,5% 2,0% 20,2% * Tylko mieszkańcy Warszawy n=303 N=404

30 Kontakt Piotr Zimolzak

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści Wakacje w mieście Spis treści Metodologia badań 3 Czas wolny podczas wakacji 4-13 Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego 14-22 Struktura demograficzne 23-25 Kontakt 26 Metodologia badania Badanie

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny Raport badawczy Kwiecień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura próby 5-8 4. Szczegółowe wnioski 4.1. Ilość czasu wolnego 9-13 4.2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Warszawiacy na rowerach. Raport badawczy. Partnerzy medialni:

Warszawiacy na rowerach. Raport badawczy. Partnerzy medialni: Warszawiacy na rowerach Raport badawczy Partnerzy medialni: Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4-10 Szczegółowe wyniki badania 11-44 Struktura demograficzna 45-48 Kontakt 49

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol Raport badawczy Wyniki badania mogą być doskonałą wskazówką dla osób planujących kampanie informacyjne oraz promocyjne. Wnikliwa analiza odpowiedzi respondentów,

Bardziej szczegółowo

Znajomość instytucji kultury wśród mieszkańców Warszawy

Znajomość instytucji kultury wśród mieszkańców Warszawy Raport z badania Znajomość instytucji kultury wśród mieszkańców Warszawy Warszawa 2016 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta 1 Spis treści Informacje o badaniu - str. 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe Raport badawczy cz. I Sierpień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 6-10 4. Szczegółowe wnioski Opis

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Główne wnioski 3. Cele segmentacji, opis metody 4. Drzewo klasyfikacyjne - wykres 6. Drzewo klasyfikacyjne - opis wyników 9

Spis treści. Główne wnioski 3. Cele segmentacji, opis metody 4. Drzewo klasyfikacyjne - wykres 6. Drzewo klasyfikacyjne - opis wyników 9 Spis treści Nr slajdu Główne wnioski 3 Cele segmentacji, opis metody 4 Drzewo klasyfikacyjne - wykres 6 Drzewo klasyfikacyjne - opis wyników 9 Klienci regularni w podziale na zmienne demograficzne 11 2

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat 2005-2010 dr Krzysztof Dziurzyński Z wynikami egzaminów zewnętrznych jest jak z giełdą albo wszystkim przyrastają notowania albo wszystkim

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Bóle kręgosłupa. Raport badawczy

Bóle kręgosłupa. Raport badawczy Bóle kręgosłupa Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4-5 Szczegółowe wyniki badania 6-19 Struktura demograficzna 20-23 Kontakt 24 Metodologia badania Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Życie w załączniku kulturalne warszawiaków

Życie w załączniku kulturalne warszawiaków 1 Szczegółowych informacji udzielają: Raport z badania Życie kulturalne warszawiaków o badaniu Cele badania: poznanie poziomu konsumpcji kultury oraz uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych poznanie

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy

BADANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy BADANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy Marzec 2015 Spis Tytuł treści slajdu Informacje o badaniu 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Wakacje z Fundacją ONICO

Wakacje z Fundacją ONICO Wakacje z Fundacją ONICO Projekt Wakacje z Fundacją ONICO jest dedykowany podopiecznym domów dziecka na terenie województwa Mazowieckiego. Jego celem jest umożliwienie dzieciom spoza Warszawy zwiedzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie RAPORT Projekt Aktywna Rodzina 18 gier miejskich w Warszawie 1 SZCZEGÓŁY Aktywna Rodzina Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników rodzinnych. Tematem przewodnim gier jest walka Kapitana

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Zakupy Polaków planowane czy nie?

Zakupy Polaków planowane czy nie? Zakupy Polaków planowane czy nie? PANEL PROMOCYJNY METODOLOGIA Metoda badawcza CAWI (Computer Assisted Web Interview) badanie internetowe wspomagane komputerowo Wielkość próby 1019 wywiadów próba ogólnopolska,

Bardziej szczegółowo

Aktywności sportowe osób w wieku od 16 do 34 lat. Raport badawczy

Aktywności sportowe osób w wieku od 16 do 34 lat. Raport badawczy Aktywności sportowe osób w wieku od 1 do 4 lat Raport badawczy Spis treści Metodologia badań Preferowane aktywności sportowe 10-15 Powody podejmowania i bariery zniechęcające do aktywności sportowej 1-19

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opinia o centrach handlowych. Raport badawczy

Opinia o centrach handlowych. Raport badawczy Opinia o centrach handlowych Raport badawczy Spis treści Metodologia badań 3-4 Najbardziej atrakcyjne wydarzenia w centrum handlowym 5-13 Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych 14-26 Powody nie uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru do programu. Rok szkolny 2017/2018

Raport z naboru do programu. Rok szkolny 2017/2018 Raport z naboru do programu Rok szkolny 2017/2018 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Październik 2017 Spis treści 1. PROJEKT MAMO! IDĘ NA BOISKO... 2 1.1. Nabór do I edycji programu... 2 1.2. Ankiety zgłoszeniowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Osoby niezamężne i nieżonate w polskich rodzinach NR 93/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Osoby niezamężne i nieżonate w polskich rodzinach NR 93/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 93/2017 ISSN 2353-5822 Osoby niezamężne i nieżonate w polskich rodzinach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. Budżet partycypacyjny co to takiego Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010

ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010 ANALIZA FINANSOWA-ZBIORCZA ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZA LATA 2007-2010 Lp. Wyszczególnienie 2007 r. struktura 2008 r. struktura 2009 r. struktura 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA

POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA Struktura ludności stan obecny 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Prognoza ludności 2025 r. 0 2011 2015 2025 200

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów Warszawa 04.02.2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Część IV. Działalność handlowa

Część IV. Działalność handlowa rodzaje biletów imienny imienny strefa 05 80 Część IV. Działalność handlowa. Sprzedaż biletów - struktura ilościowa [szt.] strefa strefa N 5 76 U N U 886 5 88 68 70 50 77 78 08 9 99 9 99 7 razem udział

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów

Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 128/ Letnie wyjazdy wakacyjne uczniów Październik Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku

Raport z badania słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku Raport z badania słuchaczy warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku Warszawa/ Sopot, listopad 2015 Spis treści 2 1 Informacja o projekcie badawczym 2 Bloki tematyczne w ramach badania 3 Sposób doboru

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. II

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. II Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe Raport badawczy cz. II Wrzesień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5-10 4. Szczegółowe wnioski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania w rozumieniu art.4 ust.2 w/w ustawy. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH O POLSCE II półrocze 2013 roku Wyniki badania realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem obcojęzycznych stron WWW. poland.travel Zaproszenie do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny - 2016-1 Legenda do oznaczeń w raporcie Aby ułatwić czynie raportu, zastosowano trzy typy znaczników: znacznik interaktywny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Badaniu 1. 1. metodologia 2. 2. Charakterystyka próby badawczej 6. 2.1 Płeć 2. 3. Wyniki Badań 4

Podstawowe informacje o Badaniu 1. 1. metodologia 2. 2. Charakterystyka próby badawczej 6. 2.1 Płeć 2. 3. Wyniki Badań 4 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o Badaniu 1 1. metodologia 2 2. Charakterystyka próby badawczej 6 2.1 Płeć 2 2.2 Wiek 2 2.3 Miejsce zamieszkania 3 2.4 Wykształcenie formalne 3 2.5 Aktywność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r. INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Artykuł M. Widłak [Instytut Ekonomiczny NBP], E. Tomczyk (2010) Measuring price dynamics: evidence from

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Oferta raportu GfK Polonia i Murator EXPO

Oferta raportu GfK Polonia i Murator EXPO Oferta raportu GfK Polonia i Murator EXPO Domy, Mieszkania, Kredyty Monitoring Warszawskiego Rynku Mieszkaniowego Badanie preferencji i kryteriów wyboru osób zainteresowanych zakupem nieruchomości w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv innogy Stoen Operator październik 2017 Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA

Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Warszawa, październik 2011 BS/137/2011 WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WYPOCZYNEK I PRACA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Spis treści Spis rysunków... 2 1.1 Demografia... 3 1.2 Warunki życia... 9 1.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 17 1.4 Zanieczyszczenie powietrza... 19 1 Spis

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jak ocieplić Chłodną?

Jak ocieplić Chłodną? Jak ocieplić Chłodną? Konsultacje społeczne na temat działań kulturalno-społecznych na ulicy Chłodnej 13 kwietnia 13 maja 2012 r. Dlaczego konsultacje? Rewitalizacja ulicy Chłodnej w latach 2010 2011 była

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

raport raport raport raport

raport raport raport raport Rynek mieszkaniowy raport w Polsce - wybrane miasta raport raport raport raport III kwartał r. raport raport raport raport raport raport raport raport 1 Spis treści Rynek mieszkaniowy w Polsce - wybrane

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Osobisty stosunek do in vitro w zależności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( )

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( ) Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer (2013 2017) Rada Dzielnicy Wawer Warszawa, 18 wrzesień 2012 r. Prezentacja mieszkańców dzielnicy Wawer Plan prezentacji 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo