Zagrożenia wobec dzieci w internecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagrożenia wobec dzieci w internecie"

Transkrypt

1 Zagrożenia wobec dzieci w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wrzesień 2008 r.

2 Spis treści Cele raportu 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 7 Co grozi dzieciom w internecie? 10 Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie 26 Zwalczanie zagrożeń wobec dzieci w internecie 42 Dane socjo-demograficzne

3 3 Cele raportu 3

4 Cele raportu Poznanie opinii internautów o zagrożeniach związanych z treściami brutalnymi i pornograficznymi, z którymi mogą zetknąć się dzieci w internecie; Poznanie opinii internautów o dostępności pornografii dziecięcej w internecie; Ocena, jak często wg respondentów zdarzają się w internecie przestępstwa o charakterze seksualnym dotykające dzieci i jak postrzegana jest możliwość ich zwalczania; Zbadanie postaw użytkowników sieci wobec prawnego zakazu internetowych przestępstw dotykających dzieci oraz wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w Polsce. 4 4

5 5 Metoda badania 5

6 Metoda badania Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych emitowanych na witrynach korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/pbi. Losowa emisja została przeprowadzona w okresie 29 sierpnia 8 września 2008 roku. Analizą objęto 1999 wypełnionych do końca kwestionariuszy, zebranych od internautów w wieku 15 lat i więcej. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z badania Omnibus PBS (II 2008). Przedstawiana pod wykresami liczba respondentów (N), będąca podstawą procentowania, dotyczy danych nieważonych. Ze względu na dużą liczbę pytań, niektóre z nich prezentowano tylko połowie, losowo wybranych, internautów. Dlatego liczebności przy niektórych pytaniach wynoszą około połowę całej próby. 6 6

7 7 Podsumowanie wyników 7

8 Podsumowanie wyników (1/2) Badanie dotyczyło różnego typu zagrożeń, z którymi mogą zetknąć się dzieci w internecie - takich jak brutalne lub pornograficzne treści, agresja słowna oraz seksualne nagabywanie. Z drugiej strony badano też postrzeganie dostępności pornografii dziecięcej w sieci. Respondentów poproszono o ocenę, na ile skutecznie można takie zachowania zwalczać i jakie są główne przeszkody w ściganiu przestępstw w internecie. Zbierano też dane o opiniach na temat tego, czy przestępstwa w internecie wobec dzieci powinny być karane i czy, zdaniem respondentów, już są one ścigane przez polskie prawo. Do najczęstszych zagrożeń internauci zaliczyli publikowanie treści pornograficznych i brutalnych w sposób łatwo dostępny dla dzieci. Około 1/5 respondentów uważała, że oglądanie, gromadzenie i przesyłanie dziecięcej pornografii w internecie zdarza się często lub bardzo często. 8 8

9 Podsumowanie wyników (2/2) Opinie dotyczące możliwości zwalczania tych zjawisk są podzielone - około 40-50% respondentów uważa, że jest to możliwe, mniej więcej tyle samo ma zdanie przeciwne. Jednak znakomita większość badanych (około 80-90%) jest zgodna, że takie zachowania powinny być ścigane przez prawo. To napiętnowanie zachowań krzywdzących dzieci przez opinię społeczną tylko częściowo, w ocenie badanych, odzwierciedlone jest w polskim prawie. Przy tym niemal 1/5 respondentów deklaruje brak rozeznania w regulacjach prawnych dotyczących krzywdzenia dzieci w internecie. Najważniejszymi barierami w ochronie dzieci w internecie są: zbyt mała aktywność samych internautów, którzy nie zgłaszają nieprawidłowości odpowiednim służbom oraz za małe zaangażowanie dostawców usług internetowych. Niedostateczne zaangażowanie Policji i brak odpowiednich uregulowań prawnych były wskazywane stosunkowo rzadziej. Przy tym internauci deklarują duże przyzwolenie na aktywne działania Policji wobec takich przestępstw, mianowicie na stosowanie prowokacji. 9 9

10 1 0 Co grozi dzieciom w internecie? 10

11 Co grozi dzieciom w internecie? Pytania w sekcji dotyczącej zagrożeń miały na celu dostarczenie informacji o tym, jak postrzegane są przez internautów następujące zjawiska zagrażające dzieciom zdarzające się w internecie: publikowanie wizerunku dziecka bez jego zgody; przemoc słowna wobec dzieci (wulgarne wyzywanie, straszenie, nękanie); publikowanie materiałów nawołujących do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania w sposób łatwo dostępny dla dzieci; publikowanie brutalnych treści w sposób łatwo dostępny dla dzieci; publikowanie treści pornograficznych w sposób łatwo dostępny dla dzieci; celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom. Respondenci zostali poproszeni o ocenę jak często ich zdaniem takie zdarzenia mają miejsce, czy możliwe jest ich zwalczanie, czy powinny być zakazane i czy sądzą, że są one ścigane przez polskie prawo

12 Co grozi dzieciom w internecie - podsumowanie Według internautów, najczęściej pojawiającymi się zagrożeniami w internecie są: publikowanie w sposób łatwo dostępny dla dzieci treści pornograficznych oraz brutalnych ponad połowa internautów uważa, że zdarza się to często lub bardzo często. Są to więc zagrożenia związane z niedbałością lub niewystarczającym poziomem zabezpieczeń publikowanych treści. Zagrożenia związane z celowym krzywdzeniem dzieci są postrzegane jako zdarzające się rzadziej dla porównania, ok. 1/4 respondentów uważa, że celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom jest zjawiskiem częstym lub bardzo częstym. Mężczyźni bardziej skłonni są uznawać, że zagrożenia wobec dzieci w internecie zdarzają się rzadko lub bardzo rzadko, zaś kobiety częściej wskazują odpowiedzi świadczące o obecności zagrożeń. Opinie respondentów na temat możliwości skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci w internecie są zróżnicowane odsetek osób twierdzących, że zjawiska te da się zwalczać waha się od 39% w przypadku przemocy słownej do 52% dla celowego udostępniania treści pornograficznych dzieciom

13 Co grozi dzieciom w internecie - podsumowanie Większość internautów zgadza się co do tego, że omawiane zjawiska powinny być zabronione od 70% uznających konieczność zakazania publikowania wizerunku dziecka bez jego zgody do 86% respondentów uważających, że nielegalne powinno być celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom. Znamienne, że w przypadku każdego z badanych zagrożeń co najmniej 10% respondentów jest przeciwna wprowadzaniu prawnych zakazów. Percepcja obecnego stanu prawnego wskazuje, że w opinii respondentów nie przystaje on do stanu idealnego. O ile dla każdego z zagrożeń co najmniej 70% internautów uważało, że powinny one być obwarowane prawnie, tak już blisko dwa razy mniej internautów uważa, że takie regulacje faktycznie istnieją. Najmniej, bo 37% użytkowników uważa, że polskie prawo zakazuje publikowania wizerunku dziecka bez jego zgody. Najwyższy wynik uzyskało celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom, ścigane przez prawo według 68% respondentów. Średnio blisko 1/5 respondentów deklaruje niewiedzę lub niepewność w kwestii obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zagrożeń czyhających na dzieci w internecie

14 Publikowanie wizerunku dziecka bez jego zgody... zdarza się... 8% da się skutecznie zwalczać 24% 7% 8% 17% 41% 16% 20% 17% N=974 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często % 14 N=974 N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

15 Publikowanie wizerunku dziecka bez jego zgody... powinno być zakazane... 13% 17% jest zakazane przez polskie prawo 24% 39% % N= % N=974 N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

16 Przemoc słowna wobec dzieci (wulgarne wyzywanie, straszenie, nękanie)... zdarza się... 9% da się skutecznie zwalczać 21% 12% 17% 12% 11% 44% 17% 18% N=974 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 39% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

17 Przemoc słowna wobec dzieci (wulgarne wyzywanie, straszenie, nękanie)... powinno być zakazane... 6% 11% jest zakazane przez polskie prawo 20% 34% % N= % N=974 N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

18 Publikowanie materiałów nawołujących do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania w sposób łatwo dostępny dla dzieci... zdarza się... 10% da się skutecznie zwalczać 16% 13% 17% 12% 10% 39% 18% 21% 1 8 N=974 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 44% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

19 Publikowanie materiałów nawołujących do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania w sposób łatwo dostępny dla dzieci... powinno być zakazane... 5% 12% jest zakazane przez polskie prawo 18% 29% % N=974 53% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

20 Publikowanie brutalnych treści w sposób łatwo dostępny dla dzieci... zdarza się... 11% 8% 5% da się skutecznie zwalczać 15% 6% 32% 15% 43% 23% N= nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 42% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

21 Publikowanie brutalnych treści w sposób łatwo dostępny dla dzieci... powinno być zakazane... 6% 13% jest zakazane przez polskie prawo 22% 37% % N=974 41% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

22 Publikowanie treści pornograficznych w sposób łatwo dostępny dla dzieci... zdarza się... 8% 5% da się skutecznie zwalczać 13% 6% 14% 33% 13% 38% 22% N= nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 48% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

23 Publikowanie treści pornograficznych w sposób łatwo dostępny dla dzieci... powinno być zakazane... 5% 12% jest zakazane przez polskie prawo 18% 26% % N= % N=974 N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

24 Celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom... zdarza się... 12% da się skutecznie zwalczać 23% 13% 15% 33% 13% 10% 13% 16% 2 4 N=974 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 52% N= N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

25 Celowe udostępnianie treści pornograficznych dzieciom... powinno być zakazane... 4% 10% jest zakazane przez polskie prawo 16% 16% % N= % N=974 N=974 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

26 2 6 Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie 26

27 Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie Druga sekcja pytań dotyczyła pornografii dziecięcej i pedofilii. Seria pytań miała na celu dostarczenie informacji o tym, jak internauci postrzegają następujące zjawiska w sieci: oglądanie dziecięcej pornografii; gromadzenie pornografii dziecięcej na nośnikach danych; publikowanie i przesyłanie pornografii dziecięcej; publikowanie tekstów promujących/wychwalających pedofilię; nakłanianie dzieci przez dorosłych do rozmów na tematy seksualne; nakłanianie dzieci przez dorosłych do spotkań w celach seksualnych. Respondenci zostali poproszeni o ocenę, jak często, ich zdaniem, takie zjawiska się zdarzają, czy możliwe jest ich zwalczanie, czy powinny być zakazane i czy sądzą, że są one ścigane przez polskie prawo

28 Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie Około 1/5 internautów jest zdania, że oglądanie, gromadzenie, publikowanie i przesyłanie dziecięcej pornografii zdarza się często lub bardzo często. Niemal dwukrotnie więcej ankietowanych uważa, że zdarza się rzadko, bardzo rzadko lub wręcz nigdy. Podobnie jest w przypadku nakłaniania dzieci do rozmów lub spotkań o charakterze seksualnym. Najrzadziej występującym zagrożeniem w percepcji badanych okazuje się być publikowanie tekstów promujących lub wychwalających pedofilię (11% odpowiedzi "zdarza się często" lub "bardzo często"). Podobnie jak w przypadku ogólnych zagrożeń czyhających na dzieci w internecie, kobiety uznają częściej niż mężczyźni, że zjawiska związane z pedofilią i dziecięcą pornografią zdarzają się często. Średnio nieco mniej niż połowa ankietowanych jest optymistyczna w zakresie możliwości zwalczania tych zjawisk. O ile połowa badanych uważa, że publikowanie i przesyłanie pornografii dziecięcej oraz publikowanie tekstów promujących pedofilię da się kontrolować, to już tylko jedna trzecia sądzi, że możliwe jest ściganie dorosłych nakłaniających dzieci do rozmów na tematy seksualne

29 Pornografia dziecięca i pedofilia w internecie Nagabywanie dzieci przez dorosłych do rozmów na tematy seksualne jest też stosunkowo najłagodniej oceniane 73% respondentów uważa, że powinno być zakazane, a 15% zezwoliłoby na nie. Niemal 40% internautów uważa, że takie rozmowy są zabronione przez polskie prawo. Pozostałych zachowań związanych z pornografią dziecięcą i pedofilią zabroniłoby prawie 90% badanych. Nieco ponad połowa badanych sądzi, że oglądanie dziecięcej pornografii jest ścigane przez prawo, natomiast co czwarty sądzi, że jest to dozwolone. Gromadzenie, publikowanie, przesyłanie i promowanie takich materiałów jest zakazane zdaniem ok % użytkowników sieci, podobnie jak spotkania dorosłych z dziećmi w celach seksualnych. Średnio ok. 1/5 respondentów deklaruje niewiedzę lub niepewność w kwestii obowiązujących regulacji prawnych dotyczących pedofilii i pornografii dziecięcej w internecie

30 Oglądanie dziecięcej pornografii... zdarza się... 16% da się skutecznie zwalczać 33% 9% 21% 8% 37% 11% N=1020 9% 14% 3 0 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 42% N= N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

31 Oglądanie dziecięcej pornografii... powinno być zakazane... 9% 8% jest zakazane przez polskie prawo 22% 25% 83% N= % N=1020 N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

32 Publikowanie tekstów promujących / wychwalających pedofilię... zdarza się... 20% da się skutecznie zwalczać 33% 20% 27% 17% 5% 6% 10% 9% 3 2 N= nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 53% N=1020 N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

33 Publikowanie tekstów promujących / wychwalających pedofilię... powinno być zakazane... 5% 6% jest zakazane przez polskie prawo 21% 19% % N= % N=1020 N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

34 Gromadzenie pornografii dziecięcej na nośnikach danych... zdarza się... 15% da się skutecznie zwalczać 35% 10% 22% 8% 36% 12% 8% 12% 3 4 N=1020 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 42% N= N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

35 Gromadzenie pornografii dziecięcej na nośnikach danych... powinno być zakazane... 8% 6% jest zakazane przez polskie prawo 18% 13% % N= % N= N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

36 Publikowanie / przesyłanie pornografii dziecięcej... zdarza się... 16% da się skutecznie zwalczać 33% 12% 20% 28% 8% 7% 13% 11% N= nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 52% N= N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

37 Publikowanie / przesyłanie pornografii dziecięcej... powinno być zakazane... 5% 6% jest zakazane przez polskie prawo 16% 11% 89% N= % N=1020 N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

38 Nakłanianie dzieci przez dorosłych do rozmów na tematy seksualne... zdarza się... 15% da się skutecznie zwalczać 31% 11% 26% 9% 40% 9% 12% 13% N= nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 34% N= N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

39 Nakłanianie dzieci przez dorosłych do rozmów na tematy seksualne... powinno być zakazane... 12% 15% jest zakazane przez polskie prawo 27% 34% % N= % N=1020 N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

40 Nakłanianie dzieci przez dorosłych do spotkań w celach seksualnych... zdarza się... 15% da się skutecznie zwalczać 33% 12% 23% 8% 36% N=1020 8% 11% 13% 4 0 nigdy dość rzadko dość często nie wiem / trudno powiedzieć bardzo rzadko czasami bardzo często 41% N= N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

41 Nakłanianie dzieci przez dorosłych do spotkań w celach seksualnych... powinno być zakazane... 5% 6% jest zakazane przez polskie prawo 18% 20% % N= % N=1020 N=1020 losowo wybrani respondenci, którzy otrzymali to pytanie (ok. połowa próby)

42 4 2 Zwalczanie zagrożeń wobec dzieci w internecie 42

43 Zwalczanie zagrożeń wobec dzieci w internecie Co czwarty z respondentów uważa, że techniczne możliwości ustalenia przez Policję personaliów sprawców przestępstw w internecie są niewystarczające do ich ścigania. Ponad połowa badanych sądzi, że często lub zawsze sprawców przestępstw da się "namierzyć". Za najważniejszy powód trudności (73% wskazań) w skutecznym zwalczaniu przestępstw w internecie popełnianych wobec dzieci, respondenci uznali pasywność użytkowników sieci, którzy nie zgłaszają tego typu przypadków Policji. Na dalszych miejscach znalazły się powody takie, jak niedostateczne zaangażowanie dostawców łączy internetowych (58%) oraz anonimowość sprawców w sieci (54%). Można więc powiedzieć, że respondenci uważają, że ochrona dzieci przed przestępstwami leży w dużej mierze po stronie użytkowników i administratorów sieci. Rola państwa jest w tym kontekście stosunkowo mniej ważna niedostateczne zaangażowanie Policji oraz brak odpowiednich regulacji prawnych były rzadziej wskazywanymi odpowiedziami (odpowiednio 50% i 49% wskazań). Wśród respondentów można dostrzec wyraźne przyzwolenie na czynne zwalczanie przez Policję przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci ponad 3/4 internautów zgodziłoby się na stosowanie przez Policję prowokacji (odpowiedzi "raczej tak" i "zdecydowanie tak"), a 17% użytkowników sieci jest temu przeciwna

44 Jak oceniasz techniczne możliwości ustalenia przez policję personaliów sprawców przestępstw w internecie? 3% 25% 42% 15% 15% 4 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 44 Jest to w ogóle niemożliwe W większości przypadków jest to niemożliwe W większości przypadków jest to możliwe Zawsze jest to możliwe Nie wiem / trudno powiedzieć N=1999 N=1999 wszyscy respondenci

45 Jakie dostrzegasz przeszkody w skutecznym zwalczaniu przestępstw w internecie popełnianych wobec dzieci w Polsce? 100% 90% 80% 70% 73% 60% 50% 58% 54% 50% 49% 40% 30% 20% 10% 5% 3% 7% 4 5 Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 0% Niezgłaszanie tego typu przypadków Policji przez użytkowników internetu Niedostateczne zaangażowanie dostawców usług internetowych w zwalczanie tego typu przestępczości Anonimowość sprawców, jaką zapewnia internet Niedostatecznie zaangażowanie Policji w zwalczanie tego typu przestępczości Brak odpowiednich regulacji prawnych Inne Nie ma przeszkód Nie wiem / trudno powiedzieć N= N=1999 wszyscy respondenci

46 Czy uważasz, że policja powinna mieć prawo stosowania prowokacji, np. polegającej na podszywaniu się pod dziecko, w celu zwalczania przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci w internecie? 6% 10% 7% 51% 26% zdecydowanie nie raczej tak nie wiem / trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie tak N=1999 N=1999 wszyscy respondenci

47 4 7 Dane socjo-demograficzne 47

48 Płeć 49% 51% 4 8 N= kobieta mężczyzna N=1999 wszyscy respondenci

49 Wiek 24% 26% 21% 29% 4 9 N= lat lat lat 41+ lat N=1999 wszyscy respondenci

50 Zajęcie 100% 90% N= % 70% 60% 50% 52% 40% 39% 30% 20% 15% 5 0 Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mieli możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 10% 0% 9% 6% 7% pracuję zawodowo uczę się, studiuję zajmuję się domem jestem jestem emerytką(emerytem)/ bezrobotna/bezrobotny rencistką(rencistą) inne 50 N=1999 wszyscy respondenci

51 Wykształcenie 100% 90% N= % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% niepełne podstawowe/ podstawowe 13% gimnazjalne 8% zasadnicze zawodowe 4% 13% 14% niepełne średnie ogólne średnie (ukończona szkoła średnia bez matury) średnie zawodowe 10% policealne/ pomaturalne 4% niepełne wyższe (ukończone studia wyższe bez dyplomu) 8% wyższe licencjackie/ inżynierskie 23% wyższe magisterskie lub równorzędne 1% inne N=1999 wszyscy respondenci

52 Kontakt Dział Komunikacji Marketingowej: Sylwia Szmalec Dział Realizacji Badań: Joanna Stefańska Gemius SA ul. Wołoska 7, Warszawa Budynek MARS, klatka D sierpień 2006 tel fax

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce

Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt Awareness w Polsce Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - europejski projekt "Awareness" w Polsce Agnieszka Wrzesień Koordynator Projektu Fundacja Dzieci Niczyje awrzesien@fdn.pl Anna Rywczyńska Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687)

Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487, rodzice N=687) koordynator kampanii Dziecko w Sieci Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje badania Dziecko w Sieci I zachowania dzieci w Internecie (Gemius, FDN, październik 2004, badani: dzieci 12-17 lat - N=1487,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007 Walentynki gemiusreport styczeń,, luty 2007 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...29 2 O badaniu 3 O badaniu Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego

Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego. Raport TNS Polska dla. Wiedza Polaków na temat Barszczu Sosnowskiego Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Szczegółowe wyniki badania 9 Podsumowanie 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska.

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów.

W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej pasywnej roli konsumentów. Prosumenci w polskim internecie na podstawie badania gemiusreport Warszawa, styczeń 2008 r. W erze masowej konsumpcji prawdziwy sukces odnosi prosumpcyjny sposób myślenia, który przeciwstawia się dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce

Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce K.026/12 Kobiety i mężczyźni o sytuacji w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 r. Kobiety i mężczyźni różnią się w ocenie tego, co dzieje się w naszym kraju mężczyźni patrzą bardziej optymistycznie zarówno ogólnie

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Rola Lider w internetu zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu pracy wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Kwiecień 2008 Rola internetu w poszukiwaniu pracy wśród

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r.

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r. 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego Jadwiga Przewłocka Warszawa, marzec 2006 r. Cel badania 2 2 Cel badania Celem badania było poznanie opinii i zachowań internautów odnośnie istniejącej w Polsce

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH BS/117/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu

Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu Połowa Polaków w ogóle nie uprawia sportu Badanie stylu życia Polaków na zlecenie MyDeal.pl Warszawa, 10 stycznia 2012 r.: Statystyki są bardzo niepokojące. Aż połowa Polaków nigdy nie bierze udziału w

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Prawo nowych technologii

Prawo nowych technologii Prawo nowych technologii Opinie i zachowania Polaków w związane zane z przestrzeganiem prawa autorskiego Najważniejsze wyniki badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie osób, które

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla:

Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT. Przygotowany dla: Badanie społeczne w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu wizyjnego RAPORT Przygotowany dla: Spis treści METODOLOGIA... 3 GŁÓWNA WNIOSKI... 5 WYNIKI BADANIA... 7 2 METODOLOGIA Metodologia

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak

POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS. DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO. Raport opracowała: Małgorzata Osiak POSTAWY POLAKÓW WOBEC KORUPCJI RAPORT Z BADANIA OMNIBUS DEMOSKOP dla FUNDACJI BATOREGO Raport opracowała: Małgorzata Osiak WARSZAWA, LIPIEC 2000 DEMOSKOP dla Fundacji Batorego strona 2 SPIS TREŚCI NOTA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dzieci i młodzież w internecie korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów NR 110/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Dzieci i młodzież w internecie korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów NR 110/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 110/2015 ISSN 2353-5822 Dzieci i młodzież w internecie korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą.

Bardziej szczegółowo

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji)

transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty Badania Specyfika zjawiska transmisja dostępna w czasie rzeczywistym (utrudnienie w podejmowaniu interwencji) możliwość utrwalenia transmisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Internetu

Korzystanie z Internetu Korzystanie z Internetu 2011 98 % korzysta przynajmniej raz w tygodniu 74 % loguje się codziennie 86 % 2014 korzysta z Internetu codziennie, w tym: 43 % jest niemal bez przerwy online 1,5 % korzysta z

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI

Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Warszawa, lipiec 2012 BS/94/2012 POLACY WOBEC WŁASNEJ STAROŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM

Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Warszawa, czerwiec 2013 BS/78/2013 ZAGROŻENIE TERRORYZMEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? NR 164/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2016 ISSN 2353-5822 Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000

OPINIE O PROJEKCIE PODATKU KATASTRALNEGO WARSZAWA, LISTOPAD 2000 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PLANACH URUCHOMIENIA TELEWIZJI TRWAM BS/36/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Centrum Nowej Technologii

Centrum Nowej Technologii Centrum Nowej Technologii MAMY WEB DO INTERNETU prezentuje raport z badania Wizerunek firm w Internecie Badanie "Wizerunek firm w Internecie" zostało przeprowadzone w dniach 7-20 czerwca 2006 roku i wzięło

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 grudnia 2007 r.

Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Gwiazdka w domach internautów Warszawa, 17 grudnia 2007 r. O badaniu Celem badania było przedstawienie zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w domach internautów. Badani internauci odpowiedzieli na

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne

Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Koordynator kampanii Dziecko w Sieci Wstęp Fundacja Dzieci Niczyje w ramach kampanii społecznej Dziecko w Sieci prowadzi

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Inwigilacja w internecie NR 72/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Inwigilacja w internecie NR 72/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 72/2016 ISSN 2353-5822 Inwigilacja w internecie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 82/2017 ISSN 2353-5822 Używanie telefonów komórkowych za kierownicą Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bariery informacyjne w nauce

Bariery informacyjne w nauce IX Forum INT Zakopane 7 Bariery informacyjne w nauce Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Bariery informacyjne przeszkody w dostępie do informacji, korzystaniu z niej i rozpowszechnianiu zjawisko

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZWIĄZKI PARTNERSKIE PAR HOMOSEKSUALNYCH BS/189/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZWIĄZKI PARTNERSKIE PAR HOMOSEKSUALNYCH BS/189/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 -

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13

Czy warto studiować? Czy warto studiować? TNS Październik 2013 K.067/13 Podsumowanie Warto czy nie warto studiować? Jakie kierunki warto studiować? Co skłania młodych ludzi do podjęcia studiów? Warto! Medycyna! Zdobycie kwalifikacji, by łatwiej znaleźć pracę! Trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC WERBALNA WOBEC DZIECI. Fundacja Dzieci Niczyje Millward Brown SMG/KRC

PRZEMOC WERBALNA WOBEC DZIECI. Fundacja Dzieci Niczyje Millward Brown SMG/KRC PRZEMOC WERBALNA WOBEC DZIECI Fundacja Dzieci Niczyje Millward Brown SMG/KRC METODOLOGIA Realizacja: Millward Brown SMG/KRC 21-23 kwietnia 2012 badanie omnibusowe N = 1001, w tym rodzice RODZICE: KRZYK

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 http://www.cbos.pl sekretariat@cbos.pl SEKRETARIAT 629-35 - 69, 628-37

Bardziej szczegółowo

Problem krzywdzenia dzieci Postawy i doświadczenia profesjonalistów z dzielnicy Warszawa Praga Południe

Problem krzywdzenia dzieci Postawy i doświadczenia profesjonalistów z dzielnicy Warszawa Praga Południe Problem krzywdzenia dzieci Postawy i doświadczenia profesjonalistów z dzielnicy Warszawa Praga Południe Wstęp Jednym z uwarunkowań kształtu polityki społecznej wobec problemu krzywdzenia dzieci jest diagnoza

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 65/2015 POLACY O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Administracyjno-Ekonomiczny INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Nie trzeba być profesjonalistą IT, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1) Zagrożenia w Sieci są zdefiniowane i można je rozpoznać. 2) Istnieje wsparcie instytucji pomocowych. 3)

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O WYJEŹDZIE POLSKICH ŻOŁNIERZY DO AFGANISTANU I DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH NATO BS/4/2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia

Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Badanie pilotażowe satysfakcji Interesanta z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Kim

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI

DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI DZIAŁANIA MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI W ubiegłym roku działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O UŻYCIU BRONI PRZEZ POLICJANTÓW BS/84/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O UŻYCIU BRONI PRZEZ POLICJANTÓW BS/84/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo