PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA PRACOWNIKÓW BIUR PODRÓŻY - AGENTÓW SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA PRACOWNIKÓW BIUR PODRÓŻY - AGENTÓW SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o."

Transkrypt

1 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA PRACOWNIKÓW BIUR PODRÓŻY - AGENTÓW SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. Zapraszamy wszystkich pracowników biur podróży będących agentami Sun&Fun Holidays Sp. z o.o. (dalej SUN&FUN) do udziału w nowym programie lojalnościowym Karta Visa- prepaid z nagrodami I. DEFINICJE: 1. SUN&FUN Sun&Fun Holidays Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Pruszkowska 29/U1, 2. AGENT przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży imprez organizowanych przez SUN&FUN, posiadający ważną umowę agencyjną z SUN&FUN, która nie została wypowiedziana przez żadną ze stron, 3. UCZESTNIK uczestnikiem niniejszego programu lojalnościowego, musi być pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca następujące warunki: a. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, b. będąca pracownikiem AGENTA, bądź działająca na jego zlecenie, c. dokonująca rezerwacji i sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez SUN&FUN za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Bluevendo (za wyjątkiem wyjazdów grupowych), d. posiadająca własny login w systemie rezerwacyjnym Bluevendo, odróżniający ją od innych UCZESTNIKÓW, e. została zgłoszona przez AGENTA, f. zaakceptowała warunki niniejszego regulaminu i złożyła wymagane oświadczenia. 4. KARTA przedpłacona karta płatnicza wydana i obsługiwana przez BRE BANK S.A. zasilana przez SUN&FUN. 5. PUNKTY wartość zasilenia KARTY UCZESTNIKA przez SUN&FUN z tytułu założonej przez UCZESTNIKA poprzez system Bluevendo i nie anulowanej rezerwacji, w ilości ustalanej każdorazowo przez SUN&FUN na zasadach konkretnej promocji, przy założeniu iż 1 PUNKT stanowi równowartość 1 PLN w okresie sprzedażowym ustalonym przez SUN&FUN.

2 II. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO: 1. W programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie będące sprzedawcami AGENTA, które mają zawartą aktualną umowę z SUN&FUN przez cały okres trwania programu lojalnościowego. 2. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest uzyskanie przez SUN&FUN pisemnej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania biura na udział UCZESTNIKA w programie lojalnościowym. 3. Celem zgłoszenia UCZESTNIKÓW do uczestnictwa w programie, osoba upoważniona do reprezentowania AGENTA zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszeniowy, dołączony do niniejszego programu lojalnościowego (załącznik nr 1 do umowy). 4. Każdy UCZESTNIK winien posiadać własny imienny login w systemie Bluevendo, któremu zostanie przypisany numer identyfikacyjny do karty VISA. 5. Każdy UCZESTNIK winien podpisać oświadczenia zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. III. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA VISA PREPAID z nagrodami : 1. Każdy UCZESTNIK programu lojalnościowego otrzyma własną kartę imienną VISA prepaid z przypisanym mu numerem identyfikacyjnym, wydaną przez BRE BANK S.A., która zostanie wysłana do UCZESTNIKA na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Numer identyfikacyjny winien być wprowadzony indywidualnie przez UCZESTNIKA w wyznaczonym przez Bluevendo polu. Moment wprowadzenia numeru identyfikacyjnego uważa się za moment rozpoczęcia programu. 2. Następnie KARTA winna być aktywowana w sposób podany w regulaminie indywidualnych kart przedpłaconych wydawanych przez BRE BANK SA, który będzie przesłany do UCZESTNIKA programu wraz z kartą VISA. 3. Przesłana UCZESTNIKOWI programu KARTA będzie zasilana przez SUN&FUN środkami pieniężnymi o wartości przyznanych UCZESTNIKOWI PUNKTÓW, za założone przez UCZESTNIKA rezerwacje imprezy turystycznej organizowanej przez SUN&FUN. 4. Ilość przyznanych z tytułu uczestnictwa w programie PUNKTÓW będzie uzależniona od czynników określanych przez SUN&FUN według obowiązującej promocji, do których należą m.in. termin imprezy, destynacja, hotel, program imprezy itp.. SUN&FUN zawiadomi UCZESTNIKA o aktualnych zasadach przyznawania PUNKTÓW drogą mailową, na adres UCZESTNIKA podany w zgłoszeniu. 5. Do puli programu wliczane będą wyłącznie rezerwacje założone za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Bluevendo. 6. UCZESTNIK programu winien dokonywać rezerwacji na swoim własnym indywidualnym loginie. UCZESTNIK nie ma prawa kumulować na własnym loginie rezerwacji dokonanych przez innych sprzedawców AGENTA. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, UCZESTNIK zostanie automatycznie wyłączony z programu. 7. Rezerwacje grupowe oraz bilety lotnicze wyłączone są z niniejszego programu i nie będą stanowiły podstawy do przyznawania PUNKTÓW dla UCZESTNIKA programu. 8. Karta zasilana będzie środkami pieniężnymi w systemie miesięcznym, tj. za wszystkie rezerwacje potwierdzone w danym miesiącu UCZESTNIK programu otrzyma ilość środków pieniężnych po przeliczeniu zebranych PUNKTÓW do trzeciego dnia następnego miesiąca.

3 9. UCZESTNIK traci prawo do zamiany PUNKTÓW na środki pieniężne w przypadku rezerwacji nie opłaconych przez klienta w 100% lub odwołanych czy anulowanych. Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana po zasileniu KARTY środkami pieniężnymi po przeliczeniu PUNKTÓW przyznanych przez UCZESTNIKA z tytułu założenia tej rezerwacji SUN&FUN potrąci UCZESTNIKOWI wartość PRZYZNANYCH nienależnie PUNKTÓW z należnymi mu a jeszcze nie przeliczonymi PUNKTAMI w kolejnych okresach promocyjnych zaś w przypadku zakończenia programu lojalnościowego przed dokonaniem rozliczenia, UCZESTNIK winien niezwłocznie zwrócić SUN&FUN równowartość nienależnie przekazanych mu środków. 10. Warunkiem dokonania przeliczenia PUNKTÓW zgromadzonych przez UCZESTNIKA na środki pieniężne, jest terminowe rozliczanie się AGENTA z SUN&FUN. 11. Sumę zgromadzonych PUNKTÓW oraz zajmowane miejsce UCZESTNIK będzie mógł śledzić w systemie rezerwacyjnym Bluevendo. 12. PUNKTY zostaną przeliczone a ich równowartość zasili KARTĘ UCZESTNIKA pod warunkiem zgromadzenia co najmniej 100 PUNKTÓW w ciągu każdego miesiąca w trakcie trwania programu. 13. W przypadku nie osiągnięcia minimalnej ilości PUNKTÓW w tym terminie, zgromadzone PUNKTY zostaną wyzerowane i nie będą stanowiły podstawy do zasilenia KARTY. IV. DODATKOWE NAGRODY 1. Dla najlepszych sprzedawców SUN&FUN przyzna nagrody: ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA: WYCIECZKA DLA 2 OSÓB ( 7dni, A/I 4*) Na jeden wybrany kierunek z oferty SUN&FUN Holidays ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA: WYCIECZKA DLA 2 OSÓB ( 7dni, A/I 4*) Na jeden wybrany kierunek z oferty SUN&FUN Holidays ZA ZAJECIE III MIEJSCA: IPAD ZA ZJĘCIE IV MIEJSCA: ZA ZJĘCIE V MIEJSCA: LAPTOP TELEWIZOR PLAZMOWY 2. W przypadku zajęcia określonego miejsca przez więcej niż jednego UCZESTNIKA dana nagroda przypadnie UCZESTNIKOWI, którego całoroczna sprzedaż będzie wyższa. 3. SUN&FUN informuję, że wartość przekazanych nagród podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten wynosi 10% wartości nagrody i zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCZESTNIK winien wpłacić SUN&FUN zryczałtowany podatek przed odbiorem nagrody i spełnienie tego obowiązku jest warunkiem odebrania nagrody przez UCZESTNIKA. 4. Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagród nastąpi w styczniu 2013 r.

4 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego programu lojalnościowego jest wypełnienie wszystkich pól formularza Oświadczenia UCZESTNIKA stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz przesłanie oświadczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym najpóźniej do dnia r. 2. Po zakończeniu roku podatkowego SUN&FUN prześle do UŻYTKOWNIKA oraz do właściwego Urzędu Skarbowego określoną przepisami deklarację podatkową. 3. SUN&FUN zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O wszelkich zmianach warunków i zasad programu promocyjnego tj. regulaminu, SUN&FUN poinformuje AGENTÓW i UCZESTNIKÓW w ciągu 7 dni od wprowadzenia zmian poprzez informację . WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA, Zespół Sun&Fun Holidays Sp. z o.o. Sun&Fun Holidays Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29 lok.u1, Warszawa Tel , Fax

5 REGULAMIN PROMOCJI NR 1 W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA VISA PREPAID Z NAGRODAMI DLA SPRZEDAWCÓW OFERTY SUN&FUN HOLIDAYS W OKRESIE OD 1 MARCA 2012 DO 31 MARCA Punkty w programie I-ej akcji sprzedażowej programu lojalnościowego karta Visa prepaid z nagrodami przyznawane będą za zawarcie umowy w okresie trwania niniejszej promocji tj. od 1 Marca 2012 do 31 Marca 2012 r. z zastrzeżeniem pkt 13. Przypominamy, iż 1pkt stanowi równowartośc1pln. 2. Punkty przyznawane będą za sprzedaż imprez z oferty SUN&FUN LATO 2012 dla destynacji i terminów oraz hoteli określonych poniżej: TURCJA wyloty od do pkt/za każdy sprzedany pax EGIPT wyloty od do pkt/za każdy sprzedany pax TUNEZJA wyloty od do pkt/za każdy sprzedany pax BUŁGARIA wyloty od do pkt/za każdy sprzedany pax GRECJA wyloty od do pkt/za każdy sprzedany pax za sprzedaż HOTELI KLUBOWYCH z oferty SUN&FUN na powyższe terminy uczestnik programu otrzyma specjalną punktację 8 punktów (ZAMIENNIE - powyższe punkty nie będą sumowane z punktacją specjalną za hotele klubowe), za każdą założoną osobę na rezerwacji. Poniżej lista tych hoteli: Tunezja: ( Sandra Club; Delphin El Habib; Saadia Garden) Egipt: ( Grand Plaza- SSh; Kompleks hotelowy Jaz Blue Marine/Iberotel Aquamarine e Hrg; Amwaj Blue Beach Resort & Spa Hrg; Serenity Fun City Aqua Park Hrg) Turcja: (Jasmine Beach). 3. Punkty przyznawane będą dla imprez turystycznych za każdą osobę, którą obejmuje dana rezerwacja za wyjątkiem niemowląt (infant). 4. System BLUEVENDO będzie automatycznie naliczał punkty za dokonane rezerwacje. 5. Punkty te będą naliczane w momencie potwierdzenia rezerwacji. 6. W przypadku jej nie opłacenia, późniejszej anulacji, zmiany destynacji, terminu i hotelu mającej jakikolwiek wpływ na przyznawaną punktację - punkty będą odejmowane. 7. W zakładce zarządzanie użytkownikami w systemie BLUEVENDO dostępna będzie historia przyznanych punktów. 8. Wartość zgromadzonych punktów zostanie przekazana w formie doładowania karty. 9. Minimalna wartość punktów uprawniająca organizatora do reali zacji przekazu środków wynosi 100 pkt (w ciągu miesiąca). 10. W przypadku, gdy uczestnik programu niniejszej akcji sprzedażowej nie zrealizuje minimalnego pułapu 100pkt, zgromadzone przez niego punkty zostaną mu wyzerowane. 11. Środki pieniężne o wartości zgromadzonych minimum wymaganych 100 punktów zostaną przekazane bezpośrednio poprzez bank na indywidualną imienną kartę każdego uczestnika do dnia Podstawą do przekazania uczestnikowi zgromadzonych środków jest terminowe rozliczanie się agenta z SUN&FUN. 13. Niniejszy program obowiązuje od do Program może zostać pr zedłużony. Program może także zostać zakończony przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania wszystkich uczestników przynajmniej na jeden tydzień przed wcześniejszym zakończeniem programu. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu oraz przypomina o akceptacji zapisów głównego regulaminu programu lojalnościowego Karta Visa - prepaid z nagrodami obowiązującego wszystkich uczestników programu. WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA, Zespół Sun&Fun Holidays Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI MAMY DZIECI prowadzonej w sieci drogerii Super-Pharm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji marketingowej pod nazwą MAMY DZIECI (dalej zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo