Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 08/07/ :42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia okresu obrachunkowego dla jednostki wraz z automatycznym dodaniem tego prawa dla użytkowników posiadających już prawo OKRESY_JO. Dodatkowo funkcja "Otwórz ponownie" dostępna jest pod dotychczasowymi warunkami oraz dodatkowo tylko dla użytkowników posiadających prawo OKRESY_JP Dostęp do informacji systemowych Zablokowano dostęp do informacji licencyjnych na uprawnienie wdrożeniowe. Przedsięwzięcia 6081 Rozdzielnik kosztów wg wymiarów Dodano możliwość grupowania danych do zestawienia wg towarów Przedsięwzięcie - wydruk składowych Rozszerzono wydruk planu składowych o zakres na grupę asortymentową wg składowych przedsięwzięć. Mapa numeryczna 6580 Mapa cyfrowa Dodano obsługę mapy cyfrowej powiązanej z Miejscami poboru.

2 Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 2 Finanse i księgowość Dekretacja 6539 Dekretacja. W przypadku wystąpienia błędu w dekretacji dotyczącej obiektów dodano do komunikatu błędu pole identyfikator obiektu. Dokumenty PK 6511 Symulacja ksiegowania dokumentu PK Udostepniono funkcję "Symulacja " dla dokumentów zaksiegowanych w module FK. Symulacja służy użytkownikom do sprawdzenia sum na kontach analitycznych i syntetycznych w danym dokumencie PK Eksport do Excela 1.Księga główna-przeglądanie Uzupełniono przeglądanie księgi o export do Excela 2. Dodano funkcje przegladania obrotów. Obroty mozna przeglądać za wybrany rok. Wybrane zakresem obroty można przenieść do arkusza Excel. Dodano także procedurę do exportu danych do Excela tak, że każdy słownik ze struktury kont eksportowany jest do oddzielnej kolumny. Procedura działa na serwerze od wersji Finanse i księgowość 6543 Zmiany w wydrukach z modułu FK 1.Zestawienie sald kontrahentów Po wybraniu opcji "Drukować sumy na stronie" na zestawieniu sald kontrahentów drukowane są: - sumy na stronie - sumy narastająco - na początku strony (z wyłączeniem pierwszej) - z przeniesienia (sumy narastająco z poprzedniej strony) 2.Analityka kont Dla opcji "sumy na stronie do przeniesienia" dodano na początku każdej strony ( z wyjatkiem piewszej) sumy "Z przeniesienia) równe sumom narastajacym ze strony poprzedniej. 3. Dodano nową opcję wydruku raportów kasowych i bankowych :"Wydruk raportu z kontami przeciwstawnymi" Wydruk ten wygląda analogicznie jak wydruk z raportu, z tym, że dodano informacje o kontach przeciwstawnych do kont kasy/banku. Przelewy 6618 Eksport przelewów do Home-Banking W funkcji "Export przelewów do homebankingu" dotychczasowy zakres "Listy z dnia: dd/mm/rrrr" zmieniono na "Listy z dni od: dd/mm/rrrr do:dd/m/rrrr". Umożliwia to wysłanie kilku list przelewów przygotowanych na przyszłe dni. Rozrachunki 6572 Zestawienie obrotów z kontrahentami W wydruku "Obroty kontrahentów" dla opcji : - za wybrane okresy od-do - wydruk wg kontrahentów i dla szczegółowości wydruku "dokument " dodano opcje wydruku : " Sumy dla okresów" - domyślnie - TAK Jeśli użytkownik odznaczy opcję "Bez sum dla okresów" na wydruku nie pojawią się sumy dla poszczególnych okresów, a jedynie stan poczętkowy, obroty i stan końcowy.

3 Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona Obiekt i adres obiektu w formularzach noty odsetkowej i wezwania 1.Nota odsetkowa Do parametrów formularza dla dokumentów typu NO - noty odsetkowej dodano nowy parametr OBIEKT Jeśli dla formularza dokumentu noty ustawimy parametr OBIEKT na TAK i dokument noty jest powiazany z obiektem, wówczas obok symbolu kontrahenta wydrukowany zostanie typ obiektu, symbol obiektu i adres obiektu. 2.Wydruk wezwania do zapłaty Jeśli dla dokumentów wezwania - w parametrach fiormularza ustawimy parametr WE_SM na TAK - dokument wezwania wystawiony jest dla obiektu wówczas na wydruku wezwania do zapłaty za symbolem kontrahenta drukuje się: -typ obiektu ( wg id_obiektu z główki noty) -symbol obiektu -adres obiektu Napis "Stan rozrachunków na dzień" przeniesiono pod tytuł wezwania Sprawdzenie poprawności rozliczenia rozrachunków Sprawdzenie poprawności rozliczenia rozrachuków 1. Dodano na formatce informującej o przebiegu sprawdzenia Firmę i Rok. 2. Do zakresu dodano : Rok od - do (domyślnie rok z parametrów) W funkcji "Zamknięcie okresu" wyłączono sprawdzenie poprawności rozliczenia. Sprawozdania 5232 Wielkości ekonomiczne- funkcje pobierąjace dane ze sprzedaży 1.Do funkcji pobierających dane ze sprzedaży dodano nowy parametr : Jednostka_miary. Jeśli jednostka miary jest wypełniona - wówczas jest ona zakresująca dla wartości pobieranych ze sprzedaży, jeśli jednostka miary nie jest wypełniona - program działa jak dotychczas. 2. Dodano nową funkcję pobierającą dane z dokumentów sprzedaży : SPRZEDAŻ_ILOŚĆ Funkcja ta działa analogicznie do pozostałych funkcji pobierających dane ze sprzedaży Dla funkcji tej musi być wypełniony parametr Jednostka_miary.

4 Sprzedaż Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 6504 Dokument sprzedaży - edycja Dodano tryb modyfikacji dokumentu - Zmiana kosztów dok. sprzedaży. Opcja ta umożliwia edycje "pól kosztowych" - Przedsięwzięcie i wszystkie pola z zakładki "Koszty" mimo zatwierdzonej deklaracji VAT. Jest to możliwe jeżeli dokument księgowy wynikający z dokumentu źródłowego nie jest zaksięgowany oraz jeżeli otwarty jest okres Zestawienia 6564 Zestawienie sprzedaży SQL Dodano możliwość grupowania zestawienia wg pola Grupa_taryfowa z pozycji dokumentu sprzedaży w zestawieniu SQL sprzedaży. Pole to jest słownikowane programem i tabelą Grupy Taryfowe. Poprawiono zakresowanie zestawienia wg statusów dokumentów - Tylko korekty, Zatwierdzone, Uwzględniać zaliczki, Dekretowalne, Anulowane. Dodano wydruk imienia i nazwiska osoby wystawiającej - podczas zakresowania wg osób. Zestawienie sprzedaży VAT Dodano możliwość ustalenia zakresu do wydruku wg okresu dokumentu. Dodano możliwość wyboru drukarki podczas tworzenia zestawienia.

5 Zakupy Zestawienia Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona Rozdzielnik kosztów wg wymiarów Zmodyfikowano podsumowania w rozdzielniku kosztów wg wymiarów - dodano pogrubienia dla podsumowań.

6 Magazyny Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 6 Dokumenty magazynowe 6565 RW - rezerwacje - potwierdzanie Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego kroku w procesie wydawania materiału z magazynu Istnieje możliwość włączenia tej funkcjonalności poprzez włączenie parametru "Rozdzielone zatwierdzanie rezerwacji magazynowych". Proces może wyglądać następująco: 1) Użytkownik rejestruje dokument w statusie "Przygotowany" - następuje rezerwacja w magazynie (Tytuł dokumentu dobierany jest z parametru "Tytuł dokumentu rezerwacji" - np. Dokument RW w przygotowaniu itd. 2) Następnie Osoba posiadająca uprawnienie MG_ZATW_R (np.kierownik jednostki) wykonuje zatwierdzenie rezerwacji. Od tego momentu brak jest możliwości zmian dokumentu, 3) Utworzenie dokumentu magazynowego wg rezerwacji - możliwe jest tylko wydanie materiału z magazynu przez magazyniera (równoznaczne z aktualizacją stanów magazynowych i dekretacją na konta księgowe) zgodnie z wcześniejszą rezerwacją 4) Rejestrowane są dodatkowo informacje o numerze rezerwacji oraz o tym kto i kiedy potwierdził rezerwację. Istnieje możliwość włączenia tego procesu w obieg dokumentów. Z poziomu obiegu dokumentów istnieje możliwość w opcji "Skojarzenie dokumentów źródłowych ze sprawą" podpięcia istniejącego dokumentu RW lub utworzenia nowego dokumentu, podłączonego do sprawy. Zakładanie tych dokumentów zgodne jest z uprawnieniami użytkownika. Stany magazynowe 6427 Magazyn - miejsca lokalizacji w magazynie Dodano możliwość określenia lokalizacji przedmiotów przechowywanych w magazynie. Uruchomienie funkcji uzależnione jest od parametru "Obsługa lokalizacji magazynowych". Istnieje wówczas możliwość określenia do trzech poziomów składowania (np. Regał, Półka, Sekcja itp.) dla każdego magazynu. Podczas uruchomienia przegladania stanów magazynowych istnieje możliwość ustalenia zakresu wg lokalizacji (wybieranej z listy lub ze struktury ";drzewka"). Przypisywanie pozycji stanów do określonej lokalizacji odbywa się z poziomu stanów magazynowych przy użyciu grupy przycisków "Lokalizacja ustawianie". Podczas przeglądania stanów należy wybrać lokalizację, do której zamierzamy przypisywać pozycje magazynowe. Przypisanie pozycji do wybranej lokalizacji odbywa się przy użyciu przycisku "Ustaw". System umożliwia wydruk w pozycji dokumentu danych lokalizacyjnych. Uzależnione jest to od włączenia parametru formularza DRUK_LOK. Zestawienia magazynowe 6607 Zestawienie obrotów magazynowych Dodano możliwość ustalenia zakresu obrotów magazynowych wg pola Status (Zatwierdzony, Anulowany, Przygotowany)

7 Kadry Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona 7 Kadry 6352 Modernizacja programu do generowania zmianowości. Zmodernizowano i uproszczono obsługę programu do generowania zmianowości. Opisy sposobów generowania zmianowości znajdują się w słowniku "CYKLE_ZM - Opis generowania zmianowości". Słownik posiada 3 parametry, które powinny wystarczyć aby wygenerować każdy przypadek: 1. "Rotacja co ile dni/tyg/mies" - należy podać np. "5d" = 5dni, "2t" = 2 tygodnie, "1m" = 1 miesiąc. 2. "Opis cyklu zmiennej rotacji" - jeśli rotacja jest zmienna i nie można zapisać jej korzystając z parametru 1 to należy podać w 2 parametrze opis cyklu np. " " - cykl 5 dniowy rotacja po 2 i 5 dniu, "-WTŚR-CZPT-SONDPN" - cykl dotyczący dni tygodnia, rotacja we wtorek, czwartek i sobotę. 3. "Kolejność pracy na zmianach" - trzeba podać kolejność w jakiej każda brygada przechodzi ze zmiany na zmianę. Np. "123P" (Ppauza) lub "1P2P" lub "12PP". Po wczytaniu ETB w słowniku pojawią się najczęściej spotykane opisy generowania zmianowości. U klienta można zdefiniować kolejne opisy jeśli te z wzorca nie spełniają jego potrzeb. Opis generowania ze słownika można podpiąć do harmonogramu. Podpowie się on wtedy automatycznie przy generowaniu zmianowości na kolejny okres. Użytkownik będzie musiał podać jedynie początkową kolejność brygad na zmianach Rejestracja karmienia piersią - dopracowanie funkcjonalności. Poprawiono funkcjonalność programu do rejestracji karmienia piersią zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie weryfikacji wersji Zmieniono kod i nazwę absencji na: "KP" - "Karmienie". Absencja należy do grupy "NP" - "Nieobecność płatna". 2. Możliwe jest zarejestrowanie numeru zaświadczenia lekarskiego - przycisk: "..." na liście, obok wpisanej absencji. 3. W przypadku gdy pracownica w okresie karmienia udaje się na urlop to okres absencji: "KP" - "Karmienie" zostanie skrócony lub podzielony na 2 części Kartoteka socjalna - różne limity dla świadczeń, świadczenia rzeczowe. Rozbudowano funkcjonalność kartoteki socjalnej. Możliwe jest zarejestrowanie kilku świadczeń tego samego rodzaju w miesiącu oraz wprowadzenie kilku limitów świadczeń. Do tej pory możliwe było zdefiniowanie jednego limitu świadczeń. Kwota limitu była przechowywana w stałej płacowej: "Limit świadczeń socjalnych". Po zainstalowaniu nowej wersji i wczytaniu ETB w atrybucie 3-cim słownika świadczeń będzie można podać nazwę stałej płacowej - rocznego limitu świadczeń. Możliwe będzie zdefiniowanie kilku takich stałych płacowych. Wszystkim świadczeniom, które dotąd wchodziły do limitu skrypt przypisze nazwę powyższej stałej. Jeśli dane świadczenie nie wchodzi do limitu to atrybut 3 słownika pozostanie pusty. Dodatkowo w atrybucie 6-tym będzie można zaznaczyć czy dane świadczenie jest świadczeniem rzeczowym, niewypłacanym kwotowo. Takie świadczenie trzeba wykazać na liście i policzyć podatek od kwoty nie mieszczącej się w limicie. Sumę świadczeń rzeczowych, pobraną do składowej formuły składnika płacowego, będzie można odjąć od kwoty do wypłaty Wydruki statystyczne - opcja "Z zawieszonymi umowami". Na wydrukach statystycznych dodano opcję "Z zawieszonymi umowami". Zaznaczenie tej opcji umożliwi uwzględnienie bądź pominięcie w zestawieniach statystycznych osób mających zawieszone umowy.

8 Data wydruku 08/07/ :42:40 Strona Przenoszenie zakończonych umów o pracę do historii pracy. Zmodernizowano program do edycji umów, który w trakcie dodawania nowej umowy przy braku ciągłości z poprzednią przenosi stare umowy pracownika do historii pracy. Po zmianie program wyświetli listę poprzednich umów z możliwością zaznaczenia tych, które użytkownik zamierza przenieść do historii pracy. Data początkowa do stażu pracy w firmie przeniesie się z ostatniej nieprzeniesionej do historii umowy lub będzie nią data rozpoczęcia aktualnej umowy jeśli zostaną przeniesione wszystkie Modyfikacja wydruku pokrycia czasu pracy zleceniami. Na wydruku pokrycia czasu zleceniami, opcja: "Pokrycie z dokładnością do dni", dodano podsumowanie kolummy z nieobecnościami pokazując łączną ilość godzin absencji. Kody absencji drukowane są tylko w dni robocze nawet gdy okres wpisanej absencji obejmuje dni wolne od pracy Wydruk sald pożyczek PKZP - paski dla pracowników. Opracowano nową wersję zestawienia sald pożyczek PKZP. Zawiera ona takie same informacje jak wersja standardowa rozmieszczone na stronie w formie pasków dla pracowników z miejscem na pieczątkę i podpis.

9 Płace Płace Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona Podsumowanie składek pracownika na wydruku zbiorówki. Dodano podsumowanie składek pracownika na wszystkich sekcjach wydruku zbiorówki list. Suma składek drukuje się poniżej podsumowania potrąceń. Wchodzą do niej składka emerytalna, rentowa, zdrowotna i chorobowa płacone przez pracownika. Raporty 6207 Zestawienia składników płacowych w EXCELu - rozszerzenie funkcjonalności. Zwiększono możliwości programu do tworzenia zestawień składników w EXCELu: 1. Dodano możliwość tworzenia kolumn typu "Formuła", dla których można zdefiniować działania arytmetyczne na wartościach składników płacowych. Stosując notację: składnika, można zdefiniować formułę wykorzystującą działania arytmetyczne i funkcje SQL. 2. Rozszerzono możliwość grupowania wartości wyliczonych kolumn - grupowanie dla: pracowników, grup/jednostek z list płac, systemów płac oraz grup stanowisk. 3. W przypadku grupowania po pracownikach, dodano możliwość przesłania dodatkowych informacji, takich jak: grupa/jednostka, system płac oraz grupa stanowisk aktualnych na ostatni dzień, za który tworzymy zestawienie. Umożliwi to stworzenie w EXCELu tabeli przestawnej, która ma szerokie zastosowanie. Na przykład można za jej pomocą utworzyć zestawienie średnich wynagrodzeń z przeglądaniem informacji od ogółu do szczegółu. 4. Raz zdefiniowany szablon zawierający np. tabele przestawne lub wykresy można zapisać w bazie danych i wywoływać za każdym razem gdy tworzymy zestawienie za kolejny okres.

10 Lokale Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 10 Lokale 6429 Blokada usuniecia i modyfikacji rozliczonych odczytów Jeśli odczyt licznika został użyty w rozliczeniu, to zabroniona jest poprawa i usuwanie tego odczytu Zbiorcze zestawienie naliczeń i rozliczeń - wg kryteriów Opracowano nowe zestawienie "Zbiorcze zestawienie naliczeń i rozliczeń - wg kryteriów", które umożliwia wydruk łącznych kwot naliczeń miesięcznych oraz rozliczeń narastająco za wskazane okresy od - do. Zakres na obiekty, dokumenty, kryteria podaje się analogicznie jak dla innych zestawień wg kryteriów. Należy zaznaczyć tytuły opłat, które ma obejmować zestawienie. W zestawieniach: naliczeń miesięcznych, narastająco oraz rozliczeń umożliwiono wybór drukowania 'Tylko podsumowania' oraz dopuszczono wybór 'pustego' obiektu nadrzędnego Jednostka ADM w tytułach opłat Dodano mozliwość podania w tytule opłaty jednostki administracyjnej. Jeśli pole 'Jednostka adm.' jest wypełnione, to składniki opłat muszą dotyczyć obiektów z danej jednostki. Jeśli pole 'Jednostka adm.' zostanie niewypełnione, to mozna definiować składniki dla obiektów z różnych jednostek. Przy wydruku zestawień naliczeń i rozliczeń oraz zawiadomień o opłatach wyświetlane są tylko te tytuły i składniki opłat, które dotyczą jednostki adm. podanej w zakresie do wydruku.

11 Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 11 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników 6473 Protokół wymiany licznika Dodano do menu Sieć/Gospodarka licznikami/wydruki wydruk zestawienia liczników do wymiany. Fakturowanie 6471 Status odczytu na wydruku faktury Dodano parametr MD Tekst opisu statusu odczytu na fakturze sterujący pojawieniem się dodatkowej linii ze statusami odczytów poprzedniego i bieżącego. PSION 6528 PSION - blokada naliczeń Obsłużono blokowanie fakturowania na PSION'ie jeśli włączona jest blokada w MP Rozliczanie mediów 6372 Import naliczeń z zewnętrznych źródeł Dodano nową funkcjonalność importu naliczeń z zewnętrznych źródeł. Zestaw programów i funkcji dostępny jest w menu Naliczenia/Odczyty obce Sieć odbioru 6524 Miejsca poboru - sortowanie po adresie Dodano opcję wyświetlania Miejsc poboru wg sortu po adresie MP. Zestawienia 6525 Zestawienie różnic LG i podliczników Dodano sortowanie po adresie

12 Controlling Controlling Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona Dokumenty obrotowe. Dodano na liście dokumentów kod i nazwę krótką kontrahenta a poniżej listy całą jego nazwę.

13 Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 13 Majątek EMT 6290 Anulowanie i przedekretowywanie dokumentów. Przy próbie anulowania lub przedekretowania dokumentu aktualnie będzie możliwe wybranie czy chcemy anulować(przedekretować) tylko jeden dokument czy anulować(przedekretować) dokumenty z podanym zakresem Wydruk formluarza do podatku od nieruchomości. Każda gmina posiada własny formularz do podatku od nieruchomości. Formularz ten powinien być przygotowany w pliku z roszerzeniem rtf. Zakładkami do formularza są kategorie niruchomości oraz stawki. Aby wprowadzić zakładke do formularza należy ustawić się w wybranym miejscu formularza i nacisnąć przycisk "Wpisz do Worda". Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk "Zapisz i Zakończ" Wydruk kartoteki majątku z bilansem otwarcia i dokumentami. Do wydruku dodano sumy powierzchni poszczególnych środków trwałych Wydruk stawek amortyzacji. Dodano wykaz stawek amortyzacji wg typu naliczeń, typu środka, rodzaju majątku i grupy środka trwałego Słownik stawek amortyzacji. Dodano do modułu nowy słownik stawek amortyzacji zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2004r Słownik klasyfikacji środków trwałych. Zaaktualizowano słownik klasyfikacji środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2004r. Wyposażenie 6487 Rejestracja dokumentów wydania odzieży. W trakcie rejestracji dokumentu i korzystania z możliwości podpowiedzi zapotrzebowania odzieży, pozycja z podpowiedzi zostanie zaznaczona na niebiesko w przypadku gdy w pozycjach dokumentu znajdzie się towar z określoną grupą odzieży Zapotrzebowanie w dokumencie RW. Przy wydaniu odzieży ilość w dokumencie będzie inicjowana ilością z zapotrzebowania Wydanie odzieży na podstawie zapotrzebowania. Przy wydawaniu odzieży na podstawie zapotrzebowania dodano funkcjonalność polegającą na tym, że pokazywana jest kartoteka materiałów(przy wydaniu w module EM) i kartoteka stanów magazynowych(przy wydaniu w module MG) z zakresem na wybraną grupę odzieży i zdefiniowane zamienniki do niej.

14 Produkcja Produkcja Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona Karta braków Rozszerzono możliwość zarejestrowania kosztów i danych opisowych dotyczących braków powstających w procesie produkcyjnym. Funkcja (Przycisk "Braki") dostępna jest w szczegółach rejestracji wykonań operacji w przewodniku po wprowadzeniu ilości sztuk braków. System umożliwia również wydruk tych pozycji przy wykorzystaniu formularza zewnętrznego. Dla celów parametryzacji wydruku dodano systemowy dokument KB karta braków w module KB, dla którego należy zdefiniować formularz. Dokumenty sprzedaży formularz zewnętrzny Dodano możliwość wydrukowania danych o wystawiającym - korzystając z kartoteki pracowników P_Wystawiający

15 Data wydruku 08/07/ :42:41 Strona 15 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów 6540 Dokument obiegu spraw - informacja o dodaniu Dodano informacje o numerze utworzonego dokumentu

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 10/03/2017 11:41:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 12018 Kartoteka towarów i usług - rodzaje opakowań Dodano możliwość opracowania słownika opakowań towarów (Kartoteki

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa budżetu zadaniowego

1. Obsługa budżetu zadaniowego Białystok, 2012 1. Obsługa budżetu zadaniowego Obsługa zadań budżetowych opartych na źródle finansowania to taka konstrukcja budżetu nakładająca na podległe samorządowe jednostki budżetowe obowiązek przygotowywania

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 13/10/2016 08:30:01 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11269 Wysyłka efaktur - potwierdzenie otrzymania wiadomości Opracowano program służący do wysyłki wiadomości

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 02/04/2014 12:20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10069 Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

VinCent modyfikacje 1.32

VinCent modyfikacje 1.32 VinCent modyfikacje 1.32 A. Zmiany ogólne UWAGA! Od wersji 1.32 programu możliwa jest praca wyłącznie z serwerem FireBird 2.1. Program nie będzie współpracował ze starszymi wersjami serwera np. FireBird

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę.

Płace VULCAN. W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Płace VULCAN Jak przygotować listę płac? W poradzie przedstawiono, jak w aplikacji Płace VULCAN przygotować wypłatę wynagrodzeń nauczycieli z tytułu umów o pracę. Przygotowanie listy płac 1. Zaloguj się

Bardziej szczegółowo