Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : - numeru CRU - wg numeru w centralnym rejestrze umów, - numer dokumentu - wg numeru umowy nadawanego przez system (w opcji automatycznej numeracji umów). Dodano również zapamiętywanie wyboru dla użytkownika i odpowiednią podpowiedź podczas kolejnego przeglądania listy umów Eksport dokumentów sprzedaży z Komadres - earchiwum Rozszerzono funkcję eksportu plików - obrazów faktur o możliwość wyboru sposobu budowania nazw eksportowanych plików. Odpowiednie ustawienie domyślne może być zdefiniowane poprzez ustawienie w opcji "domyślne combobox". Dodano Combobox #196 "Nazwa pliku faktury eksportowanej z earchiwum" pozwalający na wybór sposobu budowania nazwy tworzonego pliku podczas eksportu faktur z earchiwum. Udostępnione opcje: S - Serial - SP <Serial dokumentu>.pdf - opcja domyślna - wykorzystywana podczas eksportu do ibok N - Numer dokumentu - Kontrahent Numer dokumentu Rodzaj dokumentu.pdf Znaki oddzielające "sekcje" to "_", znaki zastępujące znaki zabronione, które mogą wystąpić w numerze dokumentu - to "-". Przykłady nazw dla dokumentu o numerze 6/EZ/04/2013 po eksporcie: - opcja domyślna, lub jeżeli ustawiono "S" - SP_ pdf - jeżeli ustawiono opcję "N" _6-EZ _EZ.pdf Funkcję eksportu obrazów faktur można uruchomić z: - Administrowanie aplikacją ->Definicje -> Eksport obrazów faktur z earchiwum - Logistyka, Klienci -> Sprzedaż -> Zestawienia -> Eksport obrazów faktur z earchiwum - Media -> Naliczenia-> Zestawienia -> Eksport obrazów faktur z earchiwum Umowy Umowy - zestawienie Rozszerzono zestawienie umów o pole Nr CRU - numer w centralnym rejestrze umów. Dodano widok dla analiz DX, umożliwiający rozliczenie umów i faktur zakupu Umowy - powiązanie z CRU Przy tworzeniu umowy, jeżeli poprawnie skonfigurowano usługę CRU, dodano automatyczne zaznaczenie w pozycji "numeracja CRU". Pole to zaznaczane jest po wyjściu z pola rodzaj dokumentu, jeżeli dla rodzaju dokumentu umowy wprowadzono dokument zależny Analiza danych OdpadyDeklaracje Dodano nowy widok danych dotyczący odpadów z uwzględnieniem dat i okresów. Starter Komadres Starter SQL Zmodyfikowano domyślny program "startowy" Komadres. Od wersji domyślnym programem startowym aplikacji jest Komadres Starter (wersja SQL). Aktualna wersja nie zawiera poprzedniej wersji Startera. Opcja Starter - konfiguracja - wykonano optymalizację wyświetlania okna użytkowników, wraz z usunięciem zbędnych zapisów do tabeli Log zmian. Dodano hasło serwisowe dostępu do programu Starter w trybie konfiguracyjnym.

2 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 9460 edeklaracja VAT Umożliwiono wysyłkę edeklaracji VAT. EDeklaracje VAT działają podobnie jak edeklaracje PIT. EDeklaracje można wykonać tylko dla deklaracji VAT zatwierdzonej. Proces instalacji i konfiguracji programu do tworzenia i podpisywania dokumentów elektronicznych jest opisany w dokumentacji Rejestr sprzedaży VAT Od 2014 roku dla niektórych czynności może wystąpić konieczność wystawienia faktury w miesiącu późniejszym niż obowiazek VAT. Dodano parametr w grupie VAT - Dokumenty sprzedaży z okresów późniejszych. Jesli parametr ten ustawimy na TAK, wówczas program podczas generowania pozycji sprzedaży deklaracji VAT bedzie uwzgledniał oprócz dokumentów z okresu bieżącego i wcześniejszych jeszcze nie uwzględnionych w rejestrze sprzedaży, także dokumenty spełniajace nastepujace warunki: - rok deklaracji jest późniejszy niż dokumenty z okresów późniejszych niż okres deklaracji, dla których obowiazek VAT powstaje na podstawie: a. daty wystawienia faktury i data ta należy do okresu deklaracji b. daty sprzedaży faktury i data ta należy do okresu deklaracji c. daty powstania obowiazku VAT i data ta należy do okresu deklaracji d. Media wg daty wystawienia pozostałe wg daty sprzedaży - jeśli jedna z tych dat należy do okresu deklaracji. Dekretacja 9968 Umowy, wnioski budżetowe - dekretacja Dodano możliwość uzależnienia przepisów dekretacji od parametru Rok_bież (Tak, Nie) - oznaczającego czy dekretowana pozycja należy do roku bieżącego czy nie. Dokumenty PK Dokument PK 1. Funkcje "Storno" dla dokumentu PK rozszerzono o możliwość robienia storna dla dokumentów z modułów zewnętrznych. 2. Do wyboru zakresu przegladania dokumentów PK dodano zakres na: - Dziennik cząstkowy - Status dokumentu - Fragment opisu dokumentu Księga główna 9984 Księga główna W funkcji przeglądania Księgi głównej udostępniono 2 wydruki: 1. Wydruk sald jednostronnych kont księgi głównej. 2. Zestawienie obrotów i sald. Rozrachunki a Przegladanie obrotów kontrahenta Salda program b. Dodano kontrahentów-przegladanie drukuje parametr nazwę każde konta wydruku konto syntetycznego/analitycznego obrotów- umozliwiono przegladanie obrotów kontrahenta w przypadku, gdy nie wybrano zadnego konta i wybrano opcje "Podział na konta" - nie Wydruki w systemie finansowo księgowym 1. Wydruk "Zestawienie księgowań "Konto wg kont" od nowej od strony. nowej nagłówku. strony" (domyślnie NIE). Jeśli użytkownik zaznaczy parametr na TAK - a. Dodano nazwę konta syntetycznego/analitycznego 2. Wydruk "Zestawienie księgowań wg dowodów" w nagłówku. 3.Wydruki: "Zestawienie obrotów i sald", "Zestawienie sald obroty" i "Zestawienie sald BO". a. Poprawiono działanie parametru "Konto syntetyczne od nowej strony" ( wydruk zwykły i oszczedny) b. Dla wydruku zwykłego i oszczędnego (dla oszczednego tylko na pierwszej stronie) jeśli: konot syntetyczne od=konto syntetyczne do i konto analityczne od='' i konto analityczne do = 'żżżż' lub '' (pełen zakres analityki) w nagłówku wydruku zamiast konto od-do drukowany jest symbol konta syntetycznego i nazwa konta syntetycznego.

3 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona Potwierdzenie sald Dodano zwstawienie DX do potwierdzeń sald. Zestawienie to wybiera wszystkie potwierdzenia z wybranej listy. Można za jego pomocą zliczyć potwierdzenia sald potwierdzone przez klientów i niepotwierdzone Formularz DX faktury Poprawiono zakładki odpowiedzialne za wydruk szczegółów not odsetkoawych kontrahenta zamieszczanych na formularzu faktury tak, aby uwzględniały noty odsetkowe wprowadzone bilansem otwarcia. Wydruki Wydruki oszczędne 1.W wydruk "Zestawienie obrotów i sald" dodano opcję "Wydruk oszczędny" Opcja ta jest dostępna, jeśli wybrano opcję wydruku :"Drukować obroty narastajace z BO". 2. W wydruku "Analityka kont" dodano nowy parametr "Sumy dla każdego okresu" - domyślnie TAK. Jeśli użytkownik wybierze NIE program nie drukuje sum dla konta analitycznego i okresu z wyjatkiem: - ostatniego okresu każdego roku - ostatniego okresu wydruku.

4 Sprzedaż Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 4 Dokumenty sprzedaży Dokument sprzedaży - wydruk W związku ze zmianą ustawy o VAT, usunięto z wydruków graficznych, wbudowanych do Komadresa pole Oryginał/Kopia.

5 Magazyny Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 5 Stany magazynowe Okresy sprawozdawcze - Magazyn Zmieniono domyślnie podpowiadany przycisk na NIE, w opcji "Przeliczanie stanów na magazynie", podczas wykonywania funkcji "Zamykanie okresu dla magazynu". Wynik działania funkcji "Przeliczanie stanów na magazynie" wykorzystywany jest tylko w czasie wykonywania sprawozdania wg wymogów GUS, więc jeżeli Klient nie jest zobowiązany do wykonywania tego tupu zestawień nie musi uruchamiać "Przeliczania stanów".

6 Kadry Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 6 Kadry 9938 Ewidencja nieobecności - kilka absencji typu "Karmienie" w jednym dniu. Rozszerzono funkcjonalność programu do ewidencji absencji aby umożliwiał zarejestrowanie kilku absencji typu "Karmienie" w jednym dniu. Użytkownik może zarejestrować kilka absencji wpisując godzinę od i godzinę do nieobecności Ewidencja nieobecności - kilka absencji w ciągu jednego dnia. Rozszerzono funkcjonalność programu do ewidencji absencji aby umożliwiał zarejestrowanie kilku absencji rozliczających czas nadpracowany w jednym dniu. Użytkownik może zarejestrować kilka absencji wpisując godzinę od i godzinę do nieobecności. Absencje muszą być tego samego typu Ograniczenie dostępu do wydruku kart pracy. Zmodyfikowano program do wydruku kart pracy aby umożliwiał wydruk kart tylko dla tych pracowników, do których zalogowany użytkownik ma prawo Poprawa odświeżania danych na karcie pracy. Poprawiono program do ewidencji kart pracy pracowników. Dane na karcie pracy nie zawsze się odświeżały po wyjściu z okna wprowadzania czasu pracy dostępnego pod klawiszem "F12" Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcia wg grup pracowniczych. Rozszerzono funkcjonalność programu do rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia według grup pracowniczych. Po dodaniu nowego zapisu w rejestracji czasu pracy na grupę program pokaże formatkę z rozpisanym czasem pracy dla pracowników grupy. Będzie na niej uwidoczniona informacja o czasie przepracowanym, możliwym do rozpisania dla danego pracownika, czasie dotychczas rozpisanym oraz możliwym do rozpisania na dodawane przedsięwzięcie. Program rozdzieli czas po równo a jeśli jakiemuś pracownikowi zabraknie godzin to pokaże informację w kolumnie "Brak" dla tych osób którym można zarejestrować czas dodatkowy, który nie mógł być wprowadzony pracownikom, którym zabrakło godzin. Okno z rozpisanym czasem pokaże się w trakcie zapisu. Można ten czas podejrzeć wcześniej naciskając przycisk: "Symulacja rozpisania czasu" Rejestracja czasu na zlecenia - zwiększenie pola opis przedsięwzięcia. W programie do rejestracji czasu na zlecenia zwiększono pole pokazujące opis przedsięwzięcia.

7 Płace Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 7 Dekretacja 9957 Zmiany w generowaniu i wydruku rozdzielnika koszów. 1. Poprawiono program do generowania rozdzielnika kosztów, który nie dodawał do rozdzielnika narzutów jeśli w danym miesiącu nie wystąpiły koszty powiązane z tymi narzutami. 2. Rozszerzono funkcjonalność wydruku rozdzielnika poprzez dodanie możliwości ustawienia zakresu na wybrany składnik kosztowy. Płace 8242 Analizy danych - raporty DX. Rozszerzono funkcjonalność podsystemu "Płace" o możliwość przeprowadzania analiz danych z wykorzystaniem raportów DX. W podmenu "Wydruki" dodano opcję: "Analizy danych - raporty DX". Po wybraniu jednego ze zdefiniowanych raportów pokażą się opcje umożliwiające ustawienie zakresu list płac oraz selekcję pracowników. Naciśnięcie klawisza "Wyświetl" spowoduje uruchomienie programu: "Raporty DX" z danymi do analiz dotyczącymi wybranego rodzaju raportu. Rodzaje raportów zdefiniowane są w słowniku "Raporty_DX". Tam można podać zakres informacji i dostępne sposoby selekcji danych. W słowniku wzorcowym zdefiniowano następujące raporty: 1. Płace w rozbiciu na zlecenia 2. Rezerwy 3. Rozdzielnik kosztów 4. Karty zarobkowe 5. Cechy składników płacowych 6. Płace na grupy składników Będą one dostępne w każdej firmie po zainstalowaniu wersji "Komadresa". Konsultanci mają także możliwość definiowania własnych raportów uwzględniających potrzeby konkretnej firmy Składniki stałe i z angażu w podstawach chorobowego i zasiłków. Zmieniono funkcję wyliczającą podstawy chorobowego i zasiłków. Do tej pory program brał pełną kwotę składnika z angażu lub stałego do podstawy za dany miesiąc. Po zmianie weźmie kwotę proporcjonalną do dni roboczych jej obowiązywania odniesioną dni roboczych w miesiącu podstawy Podstawy chorobowego i zasiłków dla uczniów. Zmieniono funkcję wyliczającą podstawy chorobowego i zasiłków. Program wyliczając podstawę za dany miesiąc dla uczniów nie podniesie jej do najniższego wynagrodzenia jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota mniejsza niż najniższe wynagrodzenie. Program za ucznia uzna pracownika, który w kartotece głównej w zakładce: "Zatrudnienie" w polu: "Pracownik" ma ustawiony typ: "uczeń" Udostępnienie opcji: "Konta kosztów dla pracowników". Do tej pory uprawnienie "MENU_PL" umożliwiało dostęp do wszystkich opcji wybranego podmenu w podsystemie "Płace". W tej chwili możliwe będzie ustawienie uprawnień na poziomie pojedynczych opcji menu. W celu umożliwienia uprawnionemu użytkownikowi edycji kont kosztów dla pracowników trzeba ustawić uprawnienia: - MENU_PL -> PL_Konfiguracja - MENU_PL -> PL_KONF_Konta_kosztow Dostęp do wybranej jednostki lub grupy pracowników należy ustawić za pomocą praw: KD_JO lub KD_GRUP w ramach KD_KRYT.

8 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona Prawa autorskie - przychód powyżej progu. Do algorytmu wyliczającego podatek z tytułu praw autorskich oraz do formuł wykorzystywanych w dokumentach PIT-11 i PIT-40 dodano składnik: "S Przychód-pr.autorskie pow.prog" Rozszerzenie funkcjonalności wydruku listy płac i pasków. Do tej pory składnik drukował się na liscie płac i na pasku jeśli w kartotece w jednym z pól: "Lp_na_wydruku" i "Lp_na_pasku" miał ustawioną wartość większą od 0. Ustawienie to dotyczyło wszystkich rodzajów dokumentów. W nowej wersji istnieje możliwość nie drukowania składnika na wybranym rodzaju dokumentu. W opcji "Konfiguracja->Składniki na listach" trzeba wybrać rodzaj dokumentu i nacisnąć klawisz "Składniki". W ostatniej kolumnie znajduje się checkbox "Drukuj", który jest domyślnie zaznaczony. Jeśli zmienimy domyślne ustawienie to dany składnik nie wydrukuje się na wybranym rodzaju dokumentu. Tą samą operację można także wykonać korzystając z opcji: "Konfiguracja->Definiowanie składników". Po wybraniu składnika trzeba nacinąć klawisz: "Listy płac" i na wybranych rodzajach list wyłączyć checkbox "Drukuj" znajdujący się w ostatniej kolumnie. Ustawienia pól: "Lp_na_wydruku" i "Lp_na_pasku" bedą dotyczyć pozostałych rodzajów list Lista kopertowa - możliwość wydruku na różnych papierach drukarkowych. Rozszerzono funkcjonalność wydruku list kopertowych o możliwość oddzielenia sekcji widocznej od niewidocznej o dowolnie zdefiniowaną ilość linii. Umożliwi to wydruk list płac na różnych, dostępnych na rynku, rodzajach papieru do wydruku "kopertówek". Ilość lini oddzielających można zmienić modyfikując wartość parametru: "Lista kopertowa - odstęp między sekcjami" znajdującego się w grupie "Płace" Raporty 9978 Kartoteka zarobkowa - możliwość formatowania wydruku składników. Zmodyfikowano wydruk kartoteki zarobkowej o możliwość pogrubienia nazwy i kwoty wybranych składników oraz ustawienia rodzaju linii umieszczonej pod składnikiem. Parametry te można ustawić wybierając opcję menu: "Konfiguracja->Formularze ekranowe". Po ustawieniu kursora na wybranym formularzu trzeba nacisnąć klawisz "Składniki". Na formatce ze składnikami przypiętymi do formularza trzeba ustawić kursor na odpowiednim składniku a następnie w panelu "Wydruk kartoteki zarobkowej" ustawić styl czcionki i kształt linii umieszczonej pod składnikiem Dostosowanie wyglądu kart zasiłkowych do wzoru ZUS-Z17 Wydruk kart zasiłkowych został dostowany do wzoru ZUS-Z17. Została też poprawiona czytelność wydruku poprzez zwiększenie czcionki, zmianę precyzji wyświetlanych pól oraz wytłuszczenie najważniejszych informacji Modyfikacja wydruku listy płac. Rozszerzono funkcjonalność głównego wydruku listy płac. 1. Dodana została nowa sekcja wydruku pokazująca podstawy i wszystkie składki potrącane pracownikowi oraz narzuty na wynagrodzenia wraz z odpowiednimi podsumowaniami. Aby sekcja ta była widoczna należy ustawić wartość parametru formularza: "SKL_ZUS_N" na "Tak". (Parametr "SKL_ZUS" też powinien być ustawiony na "Tak"). 2. W celu zaoszczędzenia miejsca na wydruku dodano możliwość zmniejszenia odstępów między składnikami. Aby włączyć tą funkcjonalność należy ustawić wartość parametru formularza: "SKŁ_M_ODST" na "Tak". Rozliczenia ZUS 8971 Brak naliczania składek na FP i FGŚP jeśli podstawa < najniższe wynagrodzenie. Program nie naliczy składek na FP i FGŚP jeśli suma podstaw list wypłaconych w danym miesiącu razem z podstawą z listy bieżącej nie przekroczy płacy minimalnej. Jeśli suma podstaw w danym miesiącu na dwóch listach przekroczy płacę minimalną to program naliczy składkę od tej sumy podczas przeliczania drugiej wypłaty.

9 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona Korekty absencji ZUS-RSA po wypłacie wynagrodzeń. Do tej pory nie można było skorygować absencji jeśli znalazła się ona już na "ZUS-RSA" w "Płacach". Program nie umożliwiał zmiany typu absencji lub okresu jeśli wynagrodzenie lub zasiłek dotyczący tego okresu został już wypłacony. Po zmianie będzie możliwe wprowadzenie storna nieobecności, które może być częściowe lub całkowite. Storno częściowe umożliwia "uwolnienie" części a storno całkowite całości okresu danej absencji i wprowadzenie w tym okresie innej nieobecności. W "Płacach" w kartotece "ZUS-RSA" pokaże się informacja o stornie czy absencja została całkowicie usunięta, czy też jej okres został skrócony. Użytkownik samodzielnie powinien wprowadzić w "ZUS-RSA" na kolejnej wypłacie, korekty wynagrodzeń i zasiłków dotyczących storna absencji Wydruk podstaw chorobowego - widoczne niepełne miesiące. Zmodyfikowano funkcję naliczającą podstawy chorobowego i zasiłków oraz wydruk podstaw w ten sposób aby zapisywały się w bazie i drukowały podstawy za te miesiące kiedy człowiek przepracował mniej niż połowę okresu nominalnego. Funkcjonalność tę można włączyć ustawiając wartość nowego parametru: "Wydruk podstaw chorobowego - niepełne miesiące" na "Tak".

10 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 10 Lokale Lokale Przyspieszenie wyświetlania listy składników opłat Przyspieszono zamykanie listy: składniki opłat-pozycje.

11 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 11 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników Radioodczyty Dodano nowy typ radioodczytu Sensus - Scout_SV2 Rozliczanie mediów Rozdzielenie opisu MP i PP na fakturze W zakładkach formularza DX dodano obok istniejącego pola Opis_dodatkowy dwa nowe pola opisowe OpisMP i OpisPP. Opis dodatkowy jest sumą nowych pól.

12 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 12 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów Selekcja spraw - ustawienie domyślne Zmieniono domyślne ustawienie podczas uruchamiania selekcji spraw z menu Obieg dokumentów -> Sprawy - na sprawy "w toku, bieżące".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 16/12/2013 11:26:56 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9849 Przyspieszenie procedury liczącej BO kontrahentów/pracowników. 1. Dodano tabelę z zapisem bilansu otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/07/2010 09:42:39 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6549 Okresy obrachunkowe dla jednostek organizacyjnych Dodano uprawnienie "OKRESY_JP" - Prawo do ponownego otwarcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35

Wykaz zmian w systemie Komadres.M w wersji 02.35 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.35 Podsystem Controling Kategoria Controling 4459 Export planów z controllingu Dodano możliwość wyeksportowania planu wcześniej przygotowanego z jednej bazy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7

Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 Zmiany w systemie Lokale do wersji 1.7 1. Obsługa uchwał: Pierwszy krok jaki należy wykonać to uaktywnienie tej funkcji. Wchodzimy w menu OCHRONA- >GRUPY UŻYTKOWNIKÓW, stajemy na danej grupie (np. Admin)

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo