Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian w systemie "Komadres.M""

Transkrypt

1 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe Umowy - porządek wyświetlania listy umów Rozszerzono możliwość ustalenia sposobu sortowania umów wg : - numeru CRU - wg numeru w centralnym rejestrze umów, - numer dokumentu - wg numeru umowy nadawanego przez system (w opcji automatycznej numeracji umów). Dodano również zapamiętywanie wyboru dla użytkownika i odpowiednią podpowiedź podczas kolejnego przeglądania listy umów Eksport dokumentów sprzedaży z Komadres - earchiwum Rozszerzono funkcję eksportu plików - obrazów faktur o możliwość wyboru sposobu budowania nazw eksportowanych plików. Odpowiednie ustawienie domyślne może być zdefiniowane poprzez ustawienie w opcji "domyślne combobox". Dodano Combobox #196 "Nazwa pliku faktury eksportowanej z earchiwum" pozwalający na wybór sposobu budowania nazwy tworzonego pliku podczas eksportu faktur z earchiwum. Udostępnione opcje: S - Serial - SP <Serial dokumentu>.pdf - opcja domyślna - wykorzystywana podczas eksportu do ibok N - Numer dokumentu - Kontrahent Numer dokumentu Rodzaj dokumentu.pdf Znaki oddzielające "sekcje" to "_", znaki zastępujące znaki zabronione, które mogą wystąpić w numerze dokumentu - to "-". Przykłady nazw dla dokumentu o numerze 6/EZ/04/2013 po eksporcie: - opcja domyślna, lub jeżeli ustawiono "S" - SP_ pdf - jeżeli ustawiono opcję "N" _6-EZ _EZ.pdf Funkcję eksportu obrazów faktur można uruchomić z: - Administrowanie aplikacją ->Definicje -> Eksport obrazów faktur z earchiwum - Logistyka, Klienci -> Sprzedaż -> Zestawienia -> Eksport obrazów faktur z earchiwum - Media -> Naliczenia-> Zestawienia -> Eksport obrazów faktur z earchiwum Umowy Umowy - zestawienie Rozszerzono zestawienie umów o pole Nr CRU - numer w centralnym rejestrze umów. Dodano widok dla analiz DX, umożliwiający rozliczenie umów i faktur zakupu Umowy - powiązanie z CRU Przy tworzeniu umowy, jeżeli poprawnie skonfigurowano usługę CRU, dodano automatyczne zaznaczenie w pozycji "numeracja CRU". Pole to zaznaczane jest po wyjściu z pola rodzaj dokumentu, jeżeli dla rodzaju dokumentu umowy wprowadzono dokument zależny Analiza danych OdpadyDeklaracje Dodano nowy widok danych dotyczący odpadów z uwzględnieniem dat i okresów. Starter Komadres Starter SQL Zmodyfikowano domyślny program "startowy" Komadres. Od wersji domyślnym programem startowym aplikacji jest Komadres Starter (wersja SQL). Aktualna wersja nie zawiera poprzedniej wersji Startera. Opcja Starter - konfiguracja - wykonano optymalizację wyświetlania okna użytkowników, wraz z usunięciem zbędnych zapisów do tabeli Log zmian. Dodano hasło serwisowe dostępu do programu Starter w trybie konfiguracyjnym.

2 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 2 Finanse i księgowość Deklaracje VAT 9460 edeklaracja VAT Umożliwiono wysyłkę edeklaracji VAT. EDeklaracje VAT działają podobnie jak edeklaracje PIT. EDeklaracje można wykonać tylko dla deklaracji VAT zatwierdzonej. Proces instalacji i konfiguracji programu do tworzenia i podpisywania dokumentów elektronicznych jest opisany w dokumentacji Rejestr sprzedaży VAT Od 2014 roku dla niektórych czynności może wystąpić konieczność wystawienia faktury w miesiącu późniejszym niż obowiazek VAT. Dodano parametr w grupie VAT - Dokumenty sprzedaży z okresów późniejszych. Jesli parametr ten ustawimy na TAK, wówczas program podczas generowania pozycji sprzedaży deklaracji VAT bedzie uwzgledniał oprócz dokumentów z okresu bieżącego i wcześniejszych jeszcze nie uwzględnionych w rejestrze sprzedaży, także dokumenty spełniajace nastepujace warunki: - rok deklaracji jest późniejszy niż dokumenty z okresów późniejszych niż okres deklaracji, dla których obowiazek VAT powstaje na podstawie: a. daty wystawienia faktury i data ta należy do okresu deklaracji b. daty sprzedaży faktury i data ta należy do okresu deklaracji c. daty powstania obowiazku VAT i data ta należy do okresu deklaracji d. Media wg daty wystawienia pozostałe wg daty sprzedaży - jeśli jedna z tych dat należy do okresu deklaracji. Dekretacja 9968 Umowy, wnioski budżetowe - dekretacja Dodano możliwość uzależnienia przepisów dekretacji od parametru Rok_bież (Tak, Nie) - oznaczającego czy dekretowana pozycja należy do roku bieżącego czy nie. Dokumenty PK Dokument PK 1. Funkcje "Storno" dla dokumentu PK rozszerzono o możliwość robienia storna dla dokumentów z modułów zewnętrznych. 2. Do wyboru zakresu przegladania dokumentów PK dodano zakres na: - Dziennik cząstkowy - Status dokumentu - Fragment opisu dokumentu Księga główna 9984 Księga główna W funkcji przeglądania Księgi głównej udostępniono 2 wydruki: 1. Wydruk sald jednostronnych kont księgi głównej. 2. Zestawienie obrotów i sald. Rozrachunki a Przegladanie obrotów kontrahenta Salda program b. Dodano kontrahentów-przegladanie drukuje parametr nazwę każde konta wydruku konto syntetycznego/analitycznego obrotów- umozliwiono przegladanie obrotów kontrahenta w przypadku, gdy nie wybrano zadnego konta i wybrano opcje "Podział na konta" - nie Wydruki w systemie finansowo księgowym 1. Wydruk "Zestawienie księgowań "Konto wg kont" od nowej od strony. nowej nagłówku. strony" (domyślnie NIE). Jeśli użytkownik zaznaczy parametr na TAK - a. Dodano nazwę konta syntetycznego/analitycznego 2. Wydruk "Zestawienie księgowań wg dowodów" w nagłówku. 3.Wydruki: "Zestawienie obrotów i sald", "Zestawienie sald obroty" i "Zestawienie sald BO". a. Poprawiono działanie parametru "Konto syntetyczne od nowej strony" ( wydruk zwykły i oszczedny) b. Dla wydruku zwykłego i oszczędnego (dla oszczednego tylko na pierwszej stronie) jeśli: konot syntetyczne od=konto syntetyczne do i konto analityczne od='' i konto analityczne do = 'żżżż' lub '' (pełen zakres analityki) w nagłówku wydruku zamiast konto od-do drukowany jest symbol konta syntetycznego i nazwa konta syntetycznego.

3 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona Potwierdzenie sald Dodano zwstawienie DX do potwierdzeń sald. Zestawienie to wybiera wszystkie potwierdzenia z wybranej listy. Można za jego pomocą zliczyć potwierdzenia sald potwierdzone przez klientów i niepotwierdzone Formularz DX faktury Poprawiono zakładki odpowiedzialne za wydruk szczegółów not odsetkoawych kontrahenta zamieszczanych na formularzu faktury tak, aby uwzględniały noty odsetkowe wprowadzone bilansem otwarcia. Wydruki Wydruki oszczędne 1.W wydruk "Zestawienie obrotów i sald" dodano opcję "Wydruk oszczędny" Opcja ta jest dostępna, jeśli wybrano opcję wydruku :"Drukować obroty narastajace z BO". 2. W wydruku "Analityka kont" dodano nowy parametr "Sumy dla każdego okresu" - domyślnie TAK. Jeśli użytkownik wybierze NIE program nie drukuje sum dla konta analitycznego i okresu z wyjatkiem: - ostatniego okresu każdego roku - ostatniego okresu wydruku.

4 Sprzedaż Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 4 Dokumenty sprzedaży Dokument sprzedaży - wydruk W związku ze zmianą ustawy o VAT, usunięto z wydruków graficznych, wbudowanych do Komadresa pole Oryginał/Kopia.

5 Magazyny Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 5 Stany magazynowe Okresy sprawozdawcze - Magazyn Zmieniono domyślnie podpowiadany przycisk na NIE, w opcji "Przeliczanie stanów na magazynie", podczas wykonywania funkcji "Zamykanie okresu dla magazynu". Wynik działania funkcji "Przeliczanie stanów na magazynie" wykorzystywany jest tylko w czasie wykonywania sprawozdania wg wymogów GUS, więc jeżeli Klient nie jest zobowiązany do wykonywania tego tupu zestawień nie musi uruchamiać "Przeliczania stanów".

6 Kadry Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 6 Kadry 9938 Ewidencja nieobecności - kilka absencji typu "Karmienie" w jednym dniu. Rozszerzono funkcjonalność programu do ewidencji absencji aby umożliwiał zarejestrowanie kilku absencji typu "Karmienie" w jednym dniu. Użytkownik może zarejestrować kilka absencji wpisując godzinę od i godzinę do nieobecności Ewidencja nieobecności - kilka absencji w ciągu jednego dnia. Rozszerzono funkcjonalność programu do ewidencji absencji aby umożliwiał zarejestrowanie kilku absencji rozliczających czas nadpracowany w jednym dniu. Użytkownik może zarejestrować kilka absencji wpisując godzinę od i godzinę do nieobecności. Absencje muszą być tego samego typu Ograniczenie dostępu do wydruku kart pracy. Zmodyfikowano program do wydruku kart pracy aby umożliwiał wydruk kart tylko dla tych pracowników, do których zalogowany użytkownik ma prawo Poprawa odświeżania danych na karcie pracy. Poprawiono program do ewidencji kart pracy pracowników. Dane na karcie pracy nie zawsze się odświeżały po wyjściu z okna wprowadzania czasu pracy dostępnego pod klawiszem "F12" Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcia wg grup pracowniczych. Rozszerzono funkcjonalność programu do rejestracji czasu pracy na przedsięwzięcia według grup pracowniczych. Po dodaniu nowego zapisu w rejestracji czasu pracy na grupę program pokaże formatkę z rozpisanym czasem pracy dla pracowników grupy. Będzie na niej uwidoczniona informacja o czasie przepracowanym, możliwym do rozpisania dla danego pracownika, czasie dotychczas rozpisanym oraz możliwym do rozpisania na dodawane przedsięwzięcie. Program rozdzieli czas po równo a jeśli jakiemuś pracownikowi zabraknie godzin to pokaże informację w kolumnie "Brak" dla tych osób którym można zarejestrować czas dodatkowy, który nie mógł być wprowadzony pracownikom, którym zabrakło godzin. Okno z rozpisanym czasem pokaże się w trakcie zapisu. Można ten czas podejrzeć wcześniej naciskając przycisk: "Symulacja rozpisania czasu" Rejestracja czasu na zlecenia - zwiększenie pola opis przedsięwzięcia. W programie do rejestracji czasu na zlecenia zwiększono pole pokazujące opis przedsięwzięcia.

7 Płace Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 7 Dekretacja 9957 Zmiany w generowaniu i wydruku rozdzielnika koszów. 1. Poprawiono program do generowania rozdzielnika kosztów, który nie dodawał do rozdzielnika narzutów jeśli w danym miesiącu nie wystąpiły koszty powiązane z tymi narzutami. 2. Rozszerzono funkcjonalność wydruku rozdzielnika poprzez dodanie możliwości ustawienia zakresu na wybrany składnik kosztowy. Płace 8242 Analizy danych - raporty DX. Rozszerzono funkcjonalność podsystemu "Płace" o możliwość przeprowadzania analiz danych z wykorzystaniem raportów DX. W podmenu "Wydruki" dodano opcję: "Analizy danych - raporty DX". Po wybraniu jednego ze zdefiniowanych raportów pokażą się opcje umożliwiające ustawienie zakresu list płac oraz selekcję pracowników. Naciśnięcie klawisza "Wyświetl" spowoduje uruchomienie programu: "Raporty DX" z danymi do analiz dotyczącymi wybranego rodzaju raportu. Rodzaje raportów zdefiniowane są w słowniku "Raporty_DX". Tam można podać zakres informacji i dostępne sposoby selekcji danych. W słowniku wzorcowym zdefiniowano następujące raporty: 1. Płace w rozbiciu na zlecenia 2. Rezerwy 3. Rozdzielnik kosztów 4. Karty zarobkowe 5. Cechy składników płacowych 6. Płace na grupy składników Będą one dostępne w każdej firmie po zainstalowaniu wersji "Komadresa". Konsultanci mają także możliwość definiowania własnych raportów uwzględniających potrzeby konkretnej firmy Składniki stałe i z angażu w podstawach chorobowego i zasiłków. Zmieniono funkcję wyliczającą podstawy chorobowego i zasiłków. Do tej pory program brał pełną kwotę składnika z angażu lub stałego do podstawy za dany miesiąc. Po zmianie weźmie kwotę proporcjonalną do dni roboczych jej obowiązywania odniesioną dni roboczych w miesiącu podstawy Podstawy chorobowego i zasiłków dla uczniów. Zmieniono funkcję wyliczającą podstawy chorobowego i zasiłków. Program wyliczając podstawę za dany miesiąc dla uczniów nie podniesie jej do najniższego wynagrodzenia jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota mniejsza niż najniższe wynagrodzenie. Program za ucznia uzna pracownika, który w kartotece głównej w zakładce: "Zatrudnienie" w polu: "Pracownik" ma ustawiony typ: "uczeń" Udostępnienie opcji: "Konta kosztów dla pracowników". Do tej pory uprawnienie "MENU_PL" umożliwiało dostęp do wszystkich opcji wybranego podmenu w podsystemie "Płace". W tej chwili możliwe będzie ustawienie uprawnień na poziomie pojedynczych opcji menu. W celu umożliwienia uprawnionemu użytkownikowi edycji kont kosztów dla pracowników trzeba ustawić uprawnienia: - MENU_PL -> PL_Konfiguracja - MENU_PL -> PL_KONF_Konta_kosztow Dostęp do wybranej jednostki lub grupy pracowników należy ustawić za pomocą praw: KD_JO lub KD_GRUP w ramach KD_KRYT.

8 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona Prawa autorskie - przychód powyżej progu. Do algorytmu wyliczającego podatek z tytułu praw autorskich oraz do formuł wykorzystywanych w dokumentach PIT-11 i PIT-40 dodano składnik: "S Przychód-pr.autorskie pow.prog" Rozszerzenie funkcjonalności wydruku listy płac i pasków. Do tej pory składnik drukował się na liscie płac i na pasku jeśli w kartotece w jednym z pól: "Lp_na_wydruku" i "Lp_na_pasku" miał ustawioną wartość większą od 0. Ustawienie to dotyczyło wszystkich rodzajów dokumentów. W nowej wersji istnieje możliwość nie drukowania składnika na wybranym rodzaju dokumentu. W opcji "Konfiguracja->Składniki na listach" trzeba wybrać rodzaj dokumentu i nacisnąć klawisz "Składniki". W ostatniej kolumnie znajduje się checkbox "Drukuj", który jest domyślnie zaznaczony. Jeśli zmienimy domyślne ustawienie to dany składnik nie wydrukuje się na wybranym rodzaju dokumentu. Tą samą operację można także wykonać korzystając z opcji: "Konfiguracja->Definiowanie składników". Po wybraniu składnika trzeba nacinąć klawisz: "Listy płac" i na wybranych rodzajach list wyłączyć checkbox "Drukuj" znajdujący się w ostatniej kolumnie. Ustawienia pól: "Lp_na_wydruku" i "Lp_na_pasku" bedą dotyczyć pozostałych rodzajów list Lista kopertowa - możliwość wydruku na różnych papierach drukarkowych. Rozszerzono funkcjonalność wydruku list kopertowych o możliwość oddzielenia sekcji widocznej od niewidocznej o dowolnie zdefiniowaną ilość linii. Umożliwi to wydruk list płac na różnych, dostępnych na rynku, rodzajach papieru do wydruku "kopertówek". Ilość lini oddzielających można zmienić modyfikując wartość parametru: "Lista kopertowa - odstęp między sekcjami" znajdującego się w grupie "Płace" Raporty 9978 Kartoteka zarobkowa - możliwość formatowania wydruku składników. Zmodyfikowano wydruk kartoteki zarobkowej o możliwość pogrubienia nazwy i kwoty wybranych składników oraz ustawienia rodzaju linii umieszczonej pod składnikiem. Parametry te można ustawić wybierając opcję menu: "Konfiguracja->Formularze ekranowe". Po ustawieniu kursora na wybranym formularzu trzeba nacisnąć klawisz "Składniki". Na formatce ze składnikami przypiętymi do formularza trzeba ustawić kursor na odpowiednim składniku a następnie w panelu "Wydruk kartoteki zarobkowej" ustawić styl czcionki i kształt linii umieszczonej pod składnikiem Dostosowanie wyglądu kart zasiłkowych do wzoru ZUS-Z17 Wydruk kart zasiłkowych został dostowany do wzoru ZUS-Z17. Została też poprawiona czytelność wydruku poprzez zwiększenie czcionki, zmianę precyzji wyświetlanych pól oraz wytłuszczenie najważniejszych informacji Modyfikacja wydruku listy płac. Rozszerzono funkcjonalność głównego wydruku listy płac. 1. Dodana została nowa sekcja wydruku pokazująca podstawy i wszystkie składki potrącane pracownikowi oraz narzuty na wynagrodzenia wraz z odpowiednimi podsumowaniami. Aby sekcja ta była widoczna należy ustawić wartość parametru formularza: "SKL_ZUS_N" na "Tak". (Parametr "SKL_ZUS" też powinien być ustawiony na "Tak"). 2. W celu zaoszczędzenia miejsca na wydruku dodano możliwość zmniejszenia odstępów między składnikami. Aby włączyć tą funkcjonalność należy ustawić wartość parametru formularza: "SKŁ_M_ODST" na "Tak". Rozliczenia ZUS 8971 Brak naliczania składek na FP i FGŚP jeśli podstawa < najniższe wynagrodzenie. Program nie naliczy składek na FP i FGŚP jeśli suma podstaw list wypłaconych w danym miesiącu razem z podstawą z listy bieżącej nie przekroczy płacy minimalnej. Jeśli suma podstaw w danym miesiącu na dwóch listach przekroczy płacę minimalną to program naliczy składkę od tej sumy podczas przeliczania drugiej wypłaty.

9 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona Korekty absencji ZUS-RSA po wypłacie wynagrodzeń. Do tej pory nie można było skorygować absencji jeśli znalazła się ona już na "ZUS-RSA" w "Płacach". Program nie umożliwiał zmiany typu absencji lub okresu jeśli wynagrodzenie lub zasiłek dotyczący tego okresu został już wypłacony. Po zmianie będzie możliwe wprowadzenie storna nieobecności, które może być częściowe lub całkowite. Storno częściowe umożliwia "uwolnienie" części a storno całkowite całości okresu danej absencji i wprowadzenie w tym okresie innej nieobecności. W "Płacach" w kartotece "ZUS-RSA" pokaże się informacja o stornie czy absencja została całkowicie usunięta, czy też jej okres został skrócony. Użytkownik samodzielnie powinien wprowadzić w "ZUS-RSA" na kolejnej wypłacie, korekty wynagrodzeń i zasiłków dotyczących storna absencji Wydruk podstaw chorobowego - widoczne niepełne miesiące. Zmodyfikowano funkcję naliczającą podstawy chorobowego i zasiłków oraz wydruk podstaw w ten sposób aby zapisywały się w bazie i drukowały podstawy za te miesiące kiedy człowiek przepracował mniej niż połowę okresu nominalnego. Funkcjonalność tę można włączyć ustawiając wartość nowego parametru: "Wydruk podstaw chorobowego - niepełne miesiące" na "Tak".

10 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 10 Lokale Lokale Przyspieszenie wyświetlania listy składników opłat Przyspieszono zamykanie listy: składniki opłat-pozycje.

11 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 11 Rozliczanie mediów Ewidencja Liczników Radioodczyty Dodano nowy typ radioodczytu Sensus - Scout_SV2 Rozliczanie mediów Rozdzielenie opisu MP i PP na fakturze W zakładkach formularza DX dodano obok istniejącego pola Opis_dodatkowy dwa nowe pola opisowe OpisMP i OpisPP. Opis dodatkowy jest sumą nowych pól.

12 Data wydruku 02/04/ :20:55 Strona 12 Obsługa spraw i dokumentów Obsługa spraw i dokumentów Selekcja spraw - ustawienie domyślne Zmieniono domyślne ustawienie podczas uruchamiania selekcji spraw z menu Obieg dokumentów -> Sprawy - na sprawy "w toku, bieżące".

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 20/05/2013 10:15:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9437 Zestawienie umów powiązanych z siecią Poszerzono zakres wydruku "Zestawienie umów powiązanych z siecią" o kategorię umowy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/12/2015 08:34:42 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 11022 Powiadomienia SMS o dokumentach sprzedaży Modyfikacja programu KomadresKomunikator: - Usunięto błędy związane

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 09/01/2015 08:23:53 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 10620 Słownik Relacja TowarKontrahent Umożliwiono wykorzystanie słownika relacji TowarKontrahent podczas edycji dokumentów:

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji 02.44 do wersji 02.44 Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Kartoteki 6080 Kontrahenci - selekcja Rozszerzono możliwość wyszukiwania/selekcji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 10/03/2017 11:41:32 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 12018 Kartoteka towarów i usług - rodzaje opakowań Dodano możliwość opracowania słownika opakowań towarów (Kartoteki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 26/07/2010 14:25:58 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6660 Kartoteka kontrahentów Dodano parametry użytkownika do wykorzystania jako podpowiedzi pól "Odbiorca", "Dostawca" w oknie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/04/2010 10:21:43 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 6422 Płatności masowe Rozszerzono funkcjonalność w zakresie generowania i importu płatności masowych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 21/11/2012 12:28:03 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 8882 E-Archiwum - zapis obrazów dokumentów sprzedaży w bazie Rozszerzono funkcjonalność zapisu dokumentów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru). Data

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 04/02/2011 14:16:34 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6951 Generowanie not odsetkowych wg tras odczytowych Noty odsetkowe mogą być generowane z zakresem na kryteria i grupy kontrahentów.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 08/10/2014 09:29:11 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 10336 Umowy - modyfikacja Rozszerzono mozliwość modyfikacji umów o modyfikację danych opisowych - niezależnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 19/09/2013 09:12:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe 9648 Dokument sprzedaży (marża dla biur podróży) - fiskalizacja Umożliwiono wysłanie na drukarkę fiskalną typu

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 07/09/2011 09:04:49 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 7264 Kontrahenci uprawnienia Dodano uprawnienia do edycji kontrahentów KONTR_TW - uprawnienie do tworzenia, powielania, zmiany

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 1) Zmiany dotyczące różnych modułów Wprowadzenie podziału na użytkowników i administratorów. Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników na blokowanie pewnych operacji

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia?

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? Płace Optivum Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia? W programie Płace Optivum można skorygować nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. W poradzie opisano,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Podsystem Finanse i Księgowość

Podsystem Finanse i Księgowość Podsystem Finanse i Księgowość Kategoria Finanse i Księgowość Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" w wersji 02.36 4732 Zestawienie księgowań wg kont i wg dowodów W zestawieniu księgowań wg kont i wg dowodów

Bardziej szczegółowo