PLAN WYNAGRODZEŃ MONAVIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYNAGRODZEŃ MONAVIE"

Transkrypt

1 PLAN WYNAGRODZEŃ MONAVIE Niniejszy Plan Wynagrodzeń MonaVie obowiązuje od 5 stycznia 2013 r.

2

3 W MONAVIE NAJWAŻNIEJSZYM FILAREM FIRMY SĄ NASI NIEZALEŻNI DYSTRYBUTORZY, DLATEGO STWORZYLIŚMY DLA NICH WYJĄTKOWO ATRAKCYJNY PLAN WYNAGRODZEŃ. MONAVIE OFERUJE 8 SPOSOBÓW ZARABIANIA PIENIĘDZY * 8 01 SPRZEDAŻ DETALICZNA 02 PREMIA OD KLIENTA PREFEROWANEGO 03 PREMIA OD PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA 04 PREMIA ZA OSIĄGNIĘCIE RANGI STAR 05 PREMIA ZESPOŁOWA 06 KIEROWNICZA PREMIA WYRÓWNAWCZA 07 FUNDUSZ KIEROWNICZY 08 WIELOKROTNE CENTRA BIZNESOWE * Aktualny Plan Wynagrodzeń MonaVie znajduje się w Twoim Biurze Wirtualnym. Harmonogram Automatycznych Wysyłek dostępny jest w Bibliotece Dokumentów w Biurze Wirtualnym. Udział w powyższych premiach wymaga osiągnięcia jednej z najwyższych rang. Na stronach znajduje się wykaz 1

4 ZBUDUJ SOLIDNĄ PODSTAWĘ DLA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ DZIĘKI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ. 01 SPRZEDAŻ DETALICZNA Bezpośrednia sprzedaż produktów MonaVie klientom to podstawa, na której możesz oprzeć swoją działalność biznesową. Mechanizm bezpośredniej sprzedaży detalicznej umożliwi ci uzyskanie dochodu przez zakup produktów MonaVie po cenach hurtowych i ich późniejszą odsprzedaż po samodzielnie ustalonej cenie detalicznej. 02 PREMIA OD KLIENTA PREFEROWANEGO Dochody możesz czerpać nie tylko ze sprzedaży detalicznej, lecz także dzięki Premii od Klientów Preferowanych przyznawanej od każdego zakupu dokonanego przez zarejestrowanego przez Ciebie klienta preferowanego. Premia od Klienta Preferowanego wynosi 50% wartości Osobistego Obrotu Klientów Preferowanych (PCPV). Na przykład, za jedną paczkę soku zamówionego przez twojego klienta preferowanego (50 PCPV) otrzymujesz 25 GBU Premii od Klienta Preferowanego, a 50 PCPV zostaje naliczone na twoje konto i konto twojej struktury upline. Innymi słowy Osobisty Obrót (PV) z tytułu sprzedaży klientom preferowanym jest naliczany na konto twojej wymaganej aktywności. Wszystkie punkty PV powyżej 200 są naliczane na korzyść twojej mniejszej odnogi. Aby uzyskać dochód ze sprzedaży na rzecz klientów detalicznych lub preferowanych, nie musisz spełniać wymogu aktywności**, ani zakwalifikowania. Sprzedaż produktów klientom ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania marketingu sieciowego. Obowiązujące Zasady i Procedury wymagają utrzymania minimalnego miesięcznego poziomu sprzedaży. Ponadto, aby w oparciu o niniejszy plan wynagrodzeń uzyskać jakikolwiek dochód, musisz rocznie dokonać co najmniej pięć udokumentowanych transakcji sprzedaży na rzecz klientów detalicznych i klientów preferowanych. UWAGI I TERMINOLOGIA KLIENT PREFEROWANY: Jeden z twoich klientów, który został zarejestrowany w bazie danych MonaVie i może składać zamówienia samodzielnie, bez twojego udziału. Klienci preferowani mogą nabywać produkty po cenach hurtowych oraz brać udział w programie Automatycznej Wysyłki. OBRÓT: Pojęcie to odnosi się do punktów przypisanych produktom. Za pomocą punktów PV wyrażana jest wartość Osobistego Obrotu uzyskanego z zakupu produktów przeznaczonych na sprzedaż do stałych klientów i z tytułu produktów zamawianych przez klientów preferowanych. Obrót linii twojego osobistego sponsorowania to wartość obrotu uzyskanego przez twoją strukturę downline z tytułu zakupu produktów przeznaczonych na sprzedaż do stałych klientów i produktów zamawianych przez klientów preferowanych podległych ci dystrybutorów. Obrót generowany przez twoją strukturę downline w tzw. drzewie pozycjonowania określany jest mianem Obrotu Grupowego (GV). Zgromadzone przez ciebie punkty PV i PCPV nie są uwzględniane przy obliczaniu obrotu linii twojego osobistego sponsorowania. OSOBISTY OBRÓT KLIENTA PREFEROWANEGO (PCPV): Obrót związany z zakupem dokonanym przez klienta preferowanego równy połowie obrotu wygenerowanego przez dystrybutora. ** AKTYWNY: Status, który możesz uzyskać, jeśli w czterotygodniowym okresie rozliczeniowym wygenerujesz obrót o wartości nie mniejszej niż i) 100 lub 200 punktów PV bądź ii) uzyskasz 100 lub 200 punktów PCPV z tytułu produktów zakupionych przez klientów preferowanych. Status Aktywny-100 przyznawany jest osobom, które zakupiły produkty o wartości co najmniej 100 punktów PV lub których klienci preferowani zakupili produkty o wartości nie mniejszej niż 100 PCPV. Status Aktywny-200 przyznawany jest osobom, które zakupiły produkty o wartości co najmniej 200 punktów PV lub których klienci preferowani zakupili produkty o wartości nie mniejszej niż 200 PCPV. ZAKWALIFIKOWANY: Status przyznawany osobom, które uzyskały status aktywny i na każdej odnodze drzewa pozycjonowania mają jednego osobiście zasponsorowanego dystrybutora ze statusem aktywny. GLOBALNE PUNKTY PREMIOWE (GBU): Punkty GBU pozwalają określić wielkość premii wypłacanej dystrybutorom. Obowiązuje przelicznik 1 GBU = 1 USD. Po skalkulowaniu wartość GBU przeliczana jest na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany obowiązujący w dniu wypłaty premii. 2

5 W MONAVIE RECEPTA NA SUKCES JEST PROSTA. ZOSTAŃ GWIAZDĄ I POMÓŻ INNYM W TWOJEJ ORGANIZACJI ZDOBYĆ STATUS GWIAZDY 03 PREMIA OD PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA (FOB)* otrzymują jednorazową premię FOB w wysokości 20% wartości PV (jednak nie więcej niż 40 GBU), a aktywni punktów PV otrzymują jednorazową premię FOB w wysokości 10% wartości PV (jednak nie więcej niż 20 GBU) gdy dystrybutorzy, których osobiście sponsorują, składają pierwsze zamówienie na produkty MonaVie. Do otrzymania premii FOB wymagane jest posiadanie statusu aktywny w chwili składania zamówienia przez nowego dystrybutora premiowanego. Osoba, która nie posiada statusu nią sponsorowany dystrybutor dokonał pierwszego zakupu, w ciągu kolejnych trzech tygodni. 04 PREMIA ZA OSIĄGNIĘCIE RANGI STAR wspieranie sponsorowanych przez siebie dystrybutorów w dążeniu do uzyskania rangi Star. Za każdym razem, gdy osobę o statusie Aktywny-100 osiągnie rangę Star, osoba taka otrzymuje ze sprzedaży dystrybutora premię w wysokości Aktywny-200 premia wynosi 40 GBU. w którym twój osobiście zasponsorowany dystrybutor osiągnął rangę Star, możesz otrzymać premię, jeżeli uzyskasz tygodni. 05 PREMIA ZESPOŁOWA zespołowe. Zadaniem nowych dystrybutorów jest tworzenie i stałe poszerzanie bazy klientów detalicznych i preferowanych oraz pomaganie osobom w swoich strukturach downline w generowaniu obrotu ze sprzedaży. Wysokość premii zespołowej jest obliczana na podstawie twojej pozycji w strukturach organizacji (tzw. drzewie pozycjonowania), w których wyróżniamy dwie odnogi lewą i prawą. Wysokość przyznanej premii jest uzależniona od poziomu obrotu ze sprzedaży w ramach danej struktury (GV). Dystrybutorzy znajdujący się wyżej od ciebie w strukturze (a także wszyscy inni dystrybutorzy z twojej struktury) mogą umieszczać inne osoby w strukturach twojego drzewa pozycjonowania. Wraz z powiększaniem się liczebności swojej grupy zyskujesz prawo do premii zespołowej naliczanej w oparciu o sumę punktów GV wygenerowanych na mniejszej odnodze. NALICZANIE PREMII ZESPOŁOWEJ: Premia zespołowa i aktywny. Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie co najmniej 100 punktów GV na każdej odnodze drzewa pozycjonowania w tygodniu, dla którego naliczana jest premia. W momencie, gdy obroty wypracowane przez mniejszą odnogę struktury osiągną wartość 100 GV, następuje wypłata premii zespołowej w wysokości 5% obrotu grupy mniejszej odnogi, do której dolicza się również 5% identycznej kwoty obrotu większej odnogi. Jeśli posiadasz status aktywny, wszelkie niewypłacone punkty GV podlegają przeniesieniu na kolejny tydzień. Wszystkie niewypłacone poprzednio punkty GV, które zostaną przeniesione na bieżący tydzień, do wysokości punktów GV z bieżącego tygodnia z tej odnogi, zostaną wykorzystane do obliczenia wysokości Premii Zespołowej do limitu Premii Zespołowej dla twojej opłacanej rangi.* (Zasada przenoszenia ma zastosowanie, jeżeli masz więcej niż do przeniesienia z obrotów wygenerowanych na mniejszej odnodze.) * Jeżeli wartość wypłaty Premii FOB na danym rynku przekracza 2% całkowitej wartości sprzedaży PV na tym rynku, MonaVie może zdecydować o wypłacie premii proporcjonalnie do udziału danego Dystrybutora w całkowitej wartości PV na danym rynku. 3

6 W każdym tygodniu, w którym utrzymasz status Aktywny-200, dodatkowe punkty PV przekraczające poziom 200 zostaną zaliczone do obrotów wygenerowanych na mniejszej odnodze twojej struktury. W każdym centrum biznesowym obowiązuje limit tygodniowy premii zespołowych, zależny od twojej opłacanej rangi, w wysokości GBU. Mimo, że premię zespołową można uzyskać już przy statusie Aktywny-100, utrzymanie statusu Aktywny-200 pozwala zmaksymalizować dochody z tytułu premii FOB i Premii za Stworzenie Gwiazdy. Minimalna wypłacana kwota premii zespołowej wynosi 10 GBU, co oznacza konieczność uzyskania obrotu grupowego na poziomie co najmniej 100 punktów GV zarówno na prawej, jak i na lewej odnodze struktury. Zachowanie aktywności na poziomie co najmniej 100 punktów PV pozwala akumulować obroty zaliczane na poczet kolejnej premii zespołowej. TWÓJ SPONSOR TY 200 PV 50 PCPV 50 PCPV 50 PCPV 50 PCPV Na przedstawionym obok przykładzie posiadasz status Aktywny-200, ponieważ otrzymujesz po 50 punktów PV za sprzedaż na rzecz każdego z klientów preferowanych, a dodatkowo otrzymujesz 100 GBU z tytułu Premii od Klienta Preferowanego (4 transakcje sprzedaży 200 PV 150 PV ponieważ na obydwu odnogach twojej struktury downline znajdują się osobiście zasponsorowani i aktywni dystrybutorzy. Oznacza to, że jesteś uprawniony do 10% premii zespołowej, która jest równa 5% wartości zbilansowanego obrotu obydwu odnóg. W omawianej sytuacji wartość premii zespołowej wyniosłaby 50 GBU (tj. 10% z 500 punktów GV), ponieważ premia zespołowa wypłacana jest dopiero, gdy zbilansowany obrót odnóg przekracza 100 punktów GV. Następnie, w takiej sytuacji miałbyś 0 punktów do przeniesienia z mniejszej odnogi i 150 punktów PV do przeniesienia z większej odnogi. W związku z tym, Premia Zespołowa byłaby należna po raz kolejny, po zgromadzeniu kolejnych punktów PV na obu odnogach, ponieważ Premie Zespołowe są wypłacane po uzyskaniu przyrostu o 100 punktów PV w ramach obu odnóg. * Patrz limit Premii Zespołowej dla kwalifikacji rang na stronach PV 100 PV ŁĄCZNIE 500 GV (MNIEJSZA ODNOGA) OSOBIŚCIE ZASPONSOROWANY DYSTRYBUTOR DYSTRYBUTOR NALEŻĄCY DO GRUPY KLIENT PREFEROWANY 200 PV 150 PV 150 PV ŁĄCZNIE 650 GV (WIĘKSZA ODNOGA) 06 KIEROWNICZA PREMIA WYRÓWNAWCZA Aby jeszcze lepiej wynagradzać lokalnych liderów w rangach kierowniczych za ich osobiste wyniki sprzedaży oraz wyniki, jakie osiągają ich struktury downline, stworzyliśmy Kierowniczą Premię Wyrównawczą* (ECM), która pozwoli ci zdobyć premię od pierwszej kwoty GBU z premii zespołowej wypłacanej dystrybutorom w linii twojego osobistego sponsorowania oraz dystrybutorom w ich własnych liniach osobistego sponsorowania. Wraz z awansem na kolejne rangi kierownicze rośnie również, do maksimum siedmiu, liczba generacji, za które możesz otrzymać premię ECM. Aby nabyć uprawnienia do premii ECM, musisz posiadać status Aktywny-200 rangi Bronze Executive lub dla wyższej rangi. 4

7 Premia ECM naliczana jest w oparciu o generacje. Generacja może obejmować osoby na stanowiskach kierowniczych znajdujące się na każdej z odnóg linii twojego osobistego sponsorowania oraz dystrybutorów posiadających stosowną rangę Star. Generacja kończy się bez względu na głębokość w strukturze. Premia ECM jest naliczana bez ograniczeń dotyczących szerokości struktury. Aby zmaksymalizować wysokość premii należy dążyć do awansu na wyższe rangi kierownicze oraz nadal osobiście sponsorować dystrybutorów, zwiększając tym samym liczbę odnóg linii twojego osobistego sponsorowania, które mogą pracować na premię ECM. MonaVie gwarantuje wypłatę 50% wszystkich uzyskanych premii, dzięki zastosowaniu metody kalkulacji premii ECM w oparciu o zmienną stopę oprocentowania. Po obliczeniu wielu innych premii przyznawanych przez MonaVie pozostała wartość obrotu przenoszona jest do puli premii ECM. PRZYKŁAD Na przykład: Załóżmy, że w puli premii ECM znajduje się GBU, a do puli przyporządkowano w sumie punktów. Jeśli podzielimy przez , otrzymujemy bazową stopę procentową premii ECM na poziomie 4,7%. Przykładowo, jeżeli masz 385 punktów, otrzymasz 385 x 4,7% lub około 18 GBU. Maksymalna, możliwa do otrzymania Premia ECM z jednej odnogi drzewa pozycjonowania zależy od twojej opłacanej rangi w danym okresie premiowania, zgodnie z poniższym wykresem. LIMIT PREMII ECM NA OGNOGĘ ZGODNIE Z OPŁACANĄ RANGĄ * Punkty premii ECM są przyznawane w oparciu o iloczyn 100% pierwszej kwoty GBU z tytułu premii zespołowych uzyskanych przez osoby znajdujące się w strukturach linii twojego osobistego sponsorowania w generacjach, do których jesteś uprawniony na mocy posiadanej rangi opłacanej. Bazową stopę procentową premii ECM uzyskuje się przez podzielenie sumy uzyskanych punktów ECM przez sumę punktów GBU przydzielonych do puli premii ECM. Wartość przysługującej ci premii ECM jest wynikiem przemnożenia liczby zgromadzonych przez ciebie punktów przez obliczoną stopę procentową. CROWN NIEOGRANICZONY IMPERIAL GBU PRESIDENTIAL GBU ROYAL GBU BLACK GBU WHITE GBU PURPLE GBU BLUE GBU DIAMOND GBU EMERALD GBU RUBY GBU GOLD GBU SILVER GBU BRONZE GBU 5

8 TY RUBY EXECUTIVE CARLOS Silver SHELLY Star 1000 MARY Silver TETSUYA AMAN Bronze MADGE Star 500 KEIKO TALIB KIM HARRY Star 500 VINCE Bronze MIKA Star 1000 MIA FILIPE LISA BEN Star 500 MIGUEL Silver JULIAN LARRY OLLIE Star 1000 AIKO ANNA RAFAEL ALEXA DOROTHY GARY YUAN Star 1000 SHEILA MARTA ALAN Bronze MARIA NIGEL KELLY Bronze SHARIF DAVID Star 500 PEARL YANA JULIA OSOBIŚCIE ZASPONSOROWANY DYSTRYBUTOR DYSTRYBUTOR DRUGIEJ GENERACJI DYSTRYBUTOR CZWARTEJ GENERACJI DYSTRYBUTOR PIERWSZEJ GENERACJI DYSTRYBUTOR TRZECIEJ GENERACJI DYSTRYBUTOR PIĄTEJ GENERACJI RANGI KIEROWNICZE OPŁACANE GENERACJE BRONZE SILVER GOLD RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND Przyjrzyjmy się odnodze zaczynającej się od Mary. W przypadku tej odnogi uzyskasz premię ECM do poziomu Kelly, ponieważ jest ona dystrybutorem czwartej generacji. Aby zyskać premię z głębszych struktur (tj. otrzymać premię ECM, np. z premii zespołowej Davida), musiałbyś awansować do rangi Emerald Executive, co upoważniłoby cię do pobierania premii z pięciu generacji dystrybutorów. Na odnodze linii twojego osobistego sponsorowania zaczynającej się od Shelly nie ma dystrybutorów w randze kierowniczej. Oznacza to, że każda osoba w tej odnodze przyporządkowana jest do pierwszej generacji, w związku z czym otrzymasz premię ECM od pierwszych GBU premii zespołowej wypłacanych każdej z nich. 6

9 07 FUNDUSZ KIEROWNICZY Zarezerwowaliśmy 1,5% łącznego obrotu MonaVie w regionie Europy i Bliskiego Wschodu dla dystrybutorów, którzy uzyskali co najmniej rangę Diamond Executive. Jeśli znajdujesz się w tej grupie, jesteś uprawniony do udziałów w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie w regionie Europy i Bliskiego Wschodu, naliczanych od obrotu ze sprzedaży generowanego przez linię twojego osobistego sponsorowania, zgodnie z twoją opłacaną rangą. Do otrzymania tej premii wymagany jest status Aktywny-200, Premię oblicza się poprzez podzielenie wszystkich punktów w ramach Funduszu Kierowniczego dla regionu Europy i Bliskiego Wschodu na pulę, w celu określenia wartości jednego punktu. Wartość ta jest następnie mnożona przez przyznane ci punkty, zgodnie z opłacaną rangą. Punkty z tytułu premii z funduszu kierowniczego przyznawane są w następujący sposób: 08 WIELOKROTNE CENTRA BIZNESOWE możliwość otwarcia do 4 centrów biznesowych (swoje pierwsze centrum biznesowe oraz trzy dodatkowe centra), z których każde może przynieść ci nawet do GBU premii zespołowej tygodniowo. Swoje centrum biznesowe otrzymujesz wraz z awansem do rangi Black Diamond. Choć dodatkowe centra biznesowe pozwalają ci zmaksymalizować potencjalne dochody, Plan Wynagrodzeń MonaVie nie wymaga ich możesz uzyskać nawet najwyższą rangę, tj. Triple Crowne Black Diamond, koncentrując się wyłącznie na swoim pierwszym centrum biznesowym. Całkowite obroty linii twojego osobistego sponsorowania dodatkowych centrów biznesowych zostaną wliczone TABELA PREMII Z FUNDUSZU KIEROWNICZEGO OPŁACANA RANGA* WSPÓLNE UZYSKANE TRIPLE CROWNE 10 DOUBLE CROWNE 9 CROWNE 8 IMPERIAL 7 PRESIDENTIAL 6 ROYAL 5 4 WHITE DIAMOND 3 PURPLE DIAMOND 2 BLUE DIAMOND 1 DIAMOND 0,5 * Opłacana ranga to ranga, według której jesteś opłacany, gdy spełniasz określone warunki dotyczące obrotu i inne wymagania kwalifikacyjne dla danej rangi w tygodniu premiowym. Warunki te zmieniają się w zależności od osiąganej rangi. Twoja aktualna ranga to najwyższa ranga, według której kiedykolwiek byłeś opłacany. 7

10 ZESTAWIENIE PREMII PREMIA JAK DZIAŁA PREMIA JAK ZDOBYĆ PREMIĘ 01 Premia za Sprzedaż Detaliczną Sprzedajesz produkty MonaVie swoim znajomym i sąsiadom po cenach detalicznych i zatrzymujesz dla siebie różnicę. Musisz zostać dystrybutorem MonaVie. 02 Premia od Klienta Preferowanego 03 Premia od Pierwszego Zamówienia Oznaczasz w Biurze Wirtualnym MonaVie swoich stałych klientów jako klientów preferowanych i w ten sposób umożliwiasz im samodzielne składanie zamówień i udział w programie Automatycznej Wysyłki. Zdobywasz premię 25 GBU za każdą paczkę soku sprzedaną klientom preferowanym. Zarabiasz 50 PCPV za każdą sprzedaną paczkę soku (punkty PCPV wykorzystujesz do zachowania statusu aktywności). Zarabiasz 20% (do 40 GBU) wartości obrotu ze sprzedaży przy pierwszym zamówieniu złożonym przez osobiście zasponsorowanego dystrybutora z twojej struktury downline. Zarabiasz 10% (do 20 GBU) wartości obrotu ze sprzedaży przy pierwszym zamówieniu złożonym przez osobiście zasponsorowanego dystrybutora z twojej struktury downline. Musisz zostać dystrybutorem MonaVie. Musisz oznaczyć swojego klienta jako klienta preferowanego w Biurze Wirtualnym MonaVie. Musisz posiadać status Aktywny-200 w momencie składania zamówienia i status zakwalifikowany w ciągu 3 tygodni od złożenia zamówienia. lub Musisz posiadać status Aktywny-100 w momencie składania zamówienia i status zakwalifikowany w ciągu 3 tygodni od złożenia zamówienia. 04 Premia za Osiągnięcie Rangi Star Zyskujesz 40 punktów GBU z obrotów ze sprzedaży każdego z osobiście zasponsorowanych dystrybutorów. Zyskujesz 20 punktów GBU z obrotów ze sprzedaży każdego z osobiście zasponsorowanych dystrybutorów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany lub Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany lub Musisz posiadać status zakwalifikowany w tygodniu, w którym twój osobiście zasponsorowany dystrybutor zyskał rangę Gwiazdy lub uzyskać go w ciągu najbliższych 3 tygodni. 05 Premia Zespołowa Motywujesz dystrybutorów ze swojej struktury downline do sprzedaży produktów klientom. Zarabiasz premię w wysokości 5% wartości punktów GV zgromadzonych na mniejszej odnodze. Zarabiasz kolejną premię w wysokości 5% równorzędnej wartości punktów GV zgromadzonych na większej odnodze. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany. Musisz posiadać co najmniej 100 punktów GV na każdej odnodze drzewa pozycjonowania. Musisz uzyskać minimalny wymagany obrót zarówno na drzewie pozycjonowania, jak i w linii twojego osobistego sponsorowania (patrz: Kwalifikacje dla Rang). 06 Kierownicza Premia Wyrównawcza Premia od pierwszych GBU Premii Zespołowych wypłaconych osobom z linii twojego osobistego sponsorowania. Premia wypłacana w oparciu o liczbę generacji w strukturze downline. Musisz posiadać status Aktywny-200. Musisz posiadać status zakwalifikowany. Musisz posiadać rangę opłacaną na poziomie Bronze Executive lub wyższym. 07 Fundusz Kierowniczy Premia naliczana proporcjonalnie, wypłacana z puli równej 1% tygodniowego obrotu regionu europejskiego. Udział w puli uzależniony jest od posiadanej rangi opłacanej. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Musisz posiadać rangę opłacaną na poziomie Diamond Executive lub wyższym. 08 Wielokrotne Centra Biznesowe Zyskujesz możliwość otwarcia i budowy trzech dodatkowych centrów biznesowych. Możesz zdobyć do GBU w postaci premii zespołowych z każdego centrum biznesowego. Musisz posiadać rangę opłacaną na poziomie Black Diamond Executive lub wyższym. 8

11 NAGRODY I WYNAGRODZENIE* Zarobki centrów biznesowych. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Dodatek samochodowy. Pierścień Black Diamond (mężczyźni) lub zawieszka (kobiety). Spersonalizowane materiały informacyjne Black Diamond. ROYAL Premia pieniężna w wysokości GBU. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Pobyt w kurorcie Zermatt Resort w Midway, w stanie Utah, w trzypokojowym apartamencie MonaVie Chateau Villa. Dzień z MonaVie: rozwijamy przed tobą czerwony dywan udaj się do USA, by wejść na pokład samolotu MonaVie, który zabierze cię prosto do Salt Lake City w stanie Utah, gdzie spędzisz wyjątkowy dzień w siedzibie MonaVie. PRESIDENTIAL Premia pieniężna w wysokości GBU. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Pobyt w kurorcie Zermatt Resort w Midway, w stanie Utah, w trzypokojowym apartamencie MonaVie Chateau Villa. Pięciodniowy pobyt w kompleksie Atlantis Resort, na Wyspach Bahama w apartamencie MonaVie Reef Towers Penthouse **. IMPERIAL Premia pieniężna w wysokości GBU. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Pobyt w kurorcie Zermatt Resort w Midway, w stanie Utah, w trzypokojowym apartamencie MonaVie Chateau Villa. Pełen przygód rejs po Morzu Śródziemnym na pokładzie luksusowego prywatnego jachtu. UWAGI * Żadna z nagród nie podlega przeniesieniu ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody z puli dla dystrybutorów w randze Black Diamond przysługują wyłącznie osobom, które przestrzegają postanowień umowy dystrybucyjnej MonaVie. Po osiągnięciu rangi Black Diamond dystrybutorom przysługuje dodatek w wysokości 2500 GBU w ramach programu MonaVie Mercedes. Po przedłożeniu wypłaca każdego miesiąca dodatek samochodowy w wysokości GBU. Po upływie roku MonaVie kontroluje wyniki dystrybutora. Wypłata dodatku na poziomie Black Diamond: co najmniej 40 tygodni = GBU; tygodni = GBU; tygodni = GBU; tygodni = 850 GBU. Aby posiadać prawo do otrzymywania dodatku samochodowego Black Diamond, należy w każdym tygodniu utrzymać status Aktywny-200. Oferta ważna przez cały rok. ** Wycieczka jednorazowa wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy osiągnęły rangę Presidential Black Diamond. Wycieczka jednorazowa; gospodarzem jest Członek Zarządu MonaVie. 9

12 NAGRODY I WYNAGRODZENIE CROWNE Premia pieniężna w wysokości GBU. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Pobyt w kurorcie Zermatt Resort w Midway, w stanie Utah, w trzypokojowym apartamencie MonaVie Chateau Villa. Drugi zestaw spersonalizowanych materiałów informacyjnych Black Diamond. Program MonaVie Exotic Car wybierz samochód, o jakim zawsze marzyłeś (Lamborghini, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce lub Bentley). Udział w Programie Marketingowym MonaVie. DOUBLE CROWNE Premia pieniężna w wysokości GBU. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Pobyt w kurorcie Zermatt Resort w Midway, w stanie Utah, w trzypokojowym apartamencie MonaVie Chateau Villa. Pięciogwiazdkowa wycieczka do jednego z pięciu egzotycznych miejsc (Afryka Południowa, Dolina Renu, Szwajcaria, Chiny lub Szkocja). Udział w Programie Marketingowym MonaVie. TRIPLE CROWNE Premia pieniężna w wysokości GBU. Udział w Puli Funduszu Kierowniczego MonaVie. Pobyt w kurorcie Zermatt Resort w Midway, w stanie Utah, w trzypokojowym apartamencie MonaVie Chateau Villa. Przygoda w stratosferze z MonaVie pokonasz prawo grawitacji! Udział w Programie Marketingowym MonaVie. DOROCZNE WYCIECZKI SPONSOROWANE Międzynarodowy Zlot Ruby Fly-In Dołączając do grona dystrybutorów MonaVie w randze Ruby, możesz zakwalifikować się do udziału w międzynarodowym zlocie, gdzie będziesz uczestnikiem profesjonalnego szkolenia. Warunki kwalifikacji ustalane są dla danego regionu. Międzynarodowy Zlot Diamond Destination Dystrybutorzy w randze Diamond, spełniający warunki kwalifikacji, pojadą w podróż w egzotyczne miejsce. MonaVie pokryje koszty tej podróży dla dwojga. Celebracje black Diamond Dołącz do grona nowych dystrybutorów MonaVie w randze Black Diamond i poznaj najbardziej egzotyczne i fascynujące zakątki świata. UWAGI Oferta ważna przez cały rok. Wycieczka jednorazowa, której gospodarzem jest członek zespołu zarządzającego MonaVie. Gdy osiągniesz rangę Ruby, zakwalifikujesz się do zlotu Ruby Fly-In, pod warunkiem, że pozostaniesz Aktywny i Zakwalifikowany do końca okresu kwalifikacyjnego. Gdy osiągniesz rangę Diamond Executive, zakwalifikujesz się do wzięcia udziału w międzynarodowym zlocie Diamond Destination, pod warunkiem, że pozostaniesz Aktywny i Zakwalifikowany do końca okresu kwalifikacyjnego. Ponadto, będziesz miał prawo do corocznego udziału w Diamond Destination, jeśli będziesz opłacany według rangi Diamond lub wyższej, przez co najmniej 60% okresu kwalifikacyjnego do tej wycieczki. Aby wziąć udział w Celebracji Black Diamond, musisz przez 60% okresu uwzględnianego w procesie kwalifikacji posiadać opłacaną rangę Black Diamond. Zapoznaj się z zasadami przyznawania kredytów w Programie Marketingowym na stronie

13 KWALIFIKACJE DO RANG MONAVIE* RANGI RANGI GWIAZD KWALIFIKACJE JAK ZDOBYĆ PREMIĘ STAR Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany. 250 GBU. STAR 250 STAR 500 STAR 1000 Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany oraz wygenerować 250 punktów GV z obrotów na mniejszej odnodze w ciągu jednego tygodnia. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany oraz wygenerować 500 punktów GV z obrotów na mniejszej odnodze w ciągu jednego tygodnia. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany oraz wygenerować 1000 punktów GV z tytułu obrotów wygenerowanych na mniejszej odnodze w ciągu jednego tygodnia. 500 GBU GBU GBU. UWAGI 11

14 KWALIFIKACJE DLA RANG MONAVIE* RANGI RANGI KIEROWNICZE BRONZE SILVER GOLD ELITARNE RANGI KIEROWNICZE RUBY EMERALD DIAMOND BLUE DIAMOND PURPLE DIAMOND WHITE DIAMOND KWALIFIKACJE Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany oraz wygenerować punktów GV na każdej odnodze oraz 200 GV z obrotu linii twojego osobistego sponsorowania. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany oraz wygenerować punktów GV na każdej odnodze oraz 500 GV z obrotu linii twojego osobistego sponsorowania. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany oraz w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni wygenerować punktów GV na każdej odnodze oraz GV z obrotu linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej odnogi nie może pochodzić więcej niż 500 GV. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze, - posiadać punktów GV w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów GV. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze, - posiadać punktów GV w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów GV. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu trzech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze, - posiadać punktów GV w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów GV. Musisz posiadać status Aktywny-100 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu trzech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze, - posiadać punktów GV w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów GV. Musisz posiadać status Aktywny 100 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu trzech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze, - posiadać punktów GV w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów GV. Musisz posiadać status Aktywny 100 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu trzech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze, przy czym z żadnej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów GV. POTENCJAŁ TYGODNIOWYCH ZAROBKÓW GBU GBU GBU GBU GBU GBU GBU GBU GBU. UWAGI Pojęcie obrót z linii twojego osobistego sponsorowania odnosi się do obrotu ze sprzedaży uzyskanego w tygodniu rozliczeniowym przez strukturę organizacji sprzedażowej linii twojego osobistego sponsorowania. 12

15 KWALIFIKACJE DLA RANG MONAVIE* RANGI NAJWYŻSZE RANGI KIEROWNICZE * ROYAL BLACK DIAMOND PRESIDENTIAL IMPERIAL BLACK DIAMOND CROWNE DOUBLE CROWNE TRIPLE CROWNE KWALIFIKACJE Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze oraz - posiadać punktów w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze oraz - posiadać punktów w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze oraz - posiadać punktów w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz: - posiadać punktów GV na każdej odnodze oraz - posiadać punktów w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym z żadnej jej odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz posiadać twojego osobistego sponsorowania, przy czym w ciągu 6 z 8 następujących po sobie tygodni z żadnej jego odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz posiadać punktów GV na każdej odnodze oraz punktów w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym w ciągu 6 z 8 następujących po sobie tygodni z żadnej jego odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. Musisz posiadać status Aktywny-200 i zakwalifikowany. Ponadto w ciągu czterech następujących po sobie tygodni musisz posiadać punktów GV na każdej odnodze oraz punktów w linii twojego osobistego sponsorowania, przy czym w ciągu 6 z 8 następujących po sobie tygodni z żadnej jego odnogi nie może pochodzić więcej niż punktów. POTENCJAŁ TYGODNIOWYCH ZAROBKÓW GBU na centrum biznesowe GBU na centrum biznesowe GBU na centrum biznesowe GBU na centrum biznesowe GBU na centrum biznesowe GBU na centrum biznesowe GBU na centrum biznesowe. UWAGI * Okresy wymagane do uzyskania Najwyższych Rang Kierowniczych nie mogą się pokrywać. Pojęcie obrót z linii twojego osobistego sponsorowania odnosi się do obrotu ze sprzedaży uzyskanego w tygodniu rozliczeniowym przez strukturę organizacji sprzedażowej linii twojego osobistego sponsorowania. Wszelkie twierdzenia dotyczące dochodów zawarte w Planie Wynagrodzeń MonaVie, zarówno w formie wyraźnej, jak i dorozumianej, mają wyłącznie charakter poglądowy. MonaVie NIE gwarantuje żadnemu dystrybutorowi osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu dochodów lub zarobków. Wysokość zarobków, o których mowa w Planie Wynagrodzeń MonaVie, jest uzależniona wyłącznie od wyników sprzedaży, umiejętności, kompetencji i osobistego zaangażowania każdego z dystrybutorów. 13

16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PLANU WYNAGRODZEŃ 01 Dlaczego mój status aktywny obowiązuje przez 4 tygodnie, a nie przez cały miesiąc? Premie wypłacamy w oparciu o tygodniowe, a nie miesięczne okresy rozliczeniowe. Właśnie dlatego w naszej czterech kolejnych tygodni, a nie jednego pełnego miesiąca (tydzień rozpoczyna się w sobotę o godzinie 00:01 (czasu MST) i trwa do piątku do godziny 24:00).* 02 Co się stanie z moimi obrotami i organizacją, jeśli utracę status aktywny? Wszystkie zgromadzone obroty odnóg zostaną zredukowane do zera. Jednak gdy tylko ponownie zgromadzisz 100 punktów PV i odzyskasz status aktywny, znów będziesz mógł akumulować obrót ze sprzedaży produktów przez odnogi twoich struktur organizacyjnych. 03 Kiedy są wypłacane należne premie? Tydzień rozliczeniowy kończy się w piątek, punktualnie o północy (czasu MST). Wszystkie należne premie są wypłacane po upływie 7 do 10 dni, z wyjątkiem Premii dla Najlepszych Sprzedawców, która jest wypłacana w trybie miesięcznym. 05 Co to jest program Automatycznej Wysyłki? Ten opcjonalny, przyjazny dla użytkownika program umożliwia złożenie stałego miesięcznego zamówienia na dostawy produktów MonaVie, co gwarantuje regularne otrzymywanie zamówionych produktów. Zlecenie w programie Automatycznej Wysyłki możesz zawiesić, zmienić lub anulować w dowolnej chwili, dzwoniąc pod numer lub pisząc na adres (Pamiętaj o wysłaniu stosownego powiadomienia co najmniej dwa dni przed terminem następnej zaplanowanej dostawy, aby umożliwić nam 06 W jaki sposób zdobywam punkty PV? Osobisty obrót z tytułu sprzedaży możesz generować na dwa sposoby przez sprzedaż produktów na rzecz swoich klientów preferowanych oraz przez zakup produktów w celu rozwijania własnej działalności biznesowej. 04 Jaka część obrotu jest odliczana z mojego centrum biznesowego przy wypłacie premii zespołowych? Odliczony zostanie obrót ze sprzedaży z prawej i lewej odnogi, w oparciu o który naliczono premie zespołowe. Pozostała część obrotów nadal podlega akumulacji, pod warunkiem że zachowasz status aktywny. następuje przesunięcie o godzinę w związku ze zmianą czasu na letni bądź zimowy. 14

17 INFORMACJE O DOCHODACH INFORMACJE O DOCHODACH OŚWIADCZENIE ZA PEŁNY ROK 2011 OŚWIADCZENIE ZA PEŁNY ROK 2011 Informacja o Dochodach pozwala lepiej poznać szanse, jakie oferuje struktura wynagrodzeń MonaVie. W poniższej tabeli przedstawiono średnie łączne zarobki dla poszczególnych rang Dystrybutorów MonaVie na całym świecie, a także informacje o najwyższych, najniższych i średnich tygodniowych dochodach oraz ich wartość uśrednioną w skali roku. Ranga Aktywnego Dystrybutora % dystrybutorów w skali tygodniowej Tygodniowy Dochód (GBU) wysoki niski średni Średni dochód w skali roku Średnia liczba godzin przepracowanych w tygodniu* Tygodnie na Awans w Randze (okresy nie pokrywają się) min. max średnio Dystrybutor 70% $2 200 $0 $32 $ nie dot. nie dot. nie dot. Star 20% $2 200 $0 $45 $ Star 500 5% $2 130 $50 $79 $ Star % $3 545 $100 $184 $ Bronze Executive 1% $4 691 $200 $364 $ Silver Executive 1% $4 913 $300 $581 $ Gold Executive <1% $8 400 $500 $1 023 $ Ruby Executive <1% $6 736 $1 000 $2 010 $ Emerald Executive <1% $9 803 $1 507 $2 921 $ Diamond Executive <1% $ $2 016 $4 706 $ Blue Diamond Executive Purple Diamond Executive Black Diamond Executive Royal Black Diamond i powyżej <1% $ $2 596 $8 536 $ <1% $ $4 530 $ $ <1% $ $8 670 $ $ <1% $ $ $ $ > Powyższe zestawienie dochodów zostało sporządzone dla wszystkich Dystrybutorów MonaVie, którzy otrzymali premie w okresie od 1 stycznia 2011 do 30 grudnia 2011r. zgodnie z przedstawionym wyżej porządkiem rang i z wyłączeniem premii za awans w randze. Za Dystrybutora uznaje się osobę, która: (1) zarejestrowała się jako Dystrybutor MonaVie i podpisała Umowę; (2) zasponsorowała co najmniej jedną osobę; (3) otrzymała co najmniej jedną premię z wyłączeniem premii za sprzedaż bezpośrednią; i (4) posiadała status aktywny w ciągu co najmniej jednego z ośmiu tygodni poprzedzających okres rozliczeniowy (warunki uzyskania ta nie obejmuje klientów detalicznych i preferowanych oraz sprzedawców detalicznych (tj. takich, którzy otrzymali wyłącznie premię za sprzedaż bezpośrednią), osoby ubiegające się o rozpoczęcie współpracy, dystrybutorów, którzy nie odnowili współpracy, oraz klientów, sprzedawców detalicznych lub dystrybutorów, których współpraca z MonaVie została zakończona. Żadna osoba, która podpisała Umowę i zarejestrowała się jako Niezależny Dystrybutor MonaVie, ale nie spełnia czterech kryteriów wymienionych powyżej, nie może być uznana za Dystrybutora. Osoba taka jest po prostu klientem hurtowym. Status Dystrybutora można uzyskać wyłącznie po spełnieniu wszystkich czterech kryteriów. Należy pamiętać, że status każdej osoby może ulec zmianie w trakcie roku kalendarzowego. Na przykład: Mary rejestruje staje się klientem. W lipcu rozpoczyna sprzedaż detaliczną produktów do kilku klientów i tym samym staje się sprzedawcą detalicznym (ale nie Dystrybutorem). z kryteriami zastosowanymi w niniejszej Informacji o Dochodach Mary zostanie uznana za Dystrybutora wyłącznie w kwietniu, maju i sierpniu. Uśredniony roczny dochód dla wszystkich Dystrybutorów za ten okres wyniósł $2, W 2011 roku około 85% wszystkich osób, które podpisały Umowę oraz zarejestrowały się jako Dystrybutor MonaVie i w trakcie 12 miesięcy dokonały przynajmniej jednej transakcji zakupu, posiadało status klientów hurtowych. Przedstawione w niniejszej tabeli zarobki Dystrybutorów niekoniecznie stanowią odzwierciedlenie ewentualnego dochodu, który Dystrybutorzy MonaVie mogą osiągnąć lub osiągną przez udział w Planie Wynagrodzeń MonaVie. Twój sukces zależy od twoich umiejętności, nakładu pracy oraz sytuacji rynkowej. MonaVie nie gwarantuje ci odniesienia sukcesu ani żadnego poziomu wynagrodzeń. * Dane pochodzą z ankiety, którą za pośrednictwem internetowego systemu zamówień MonaVie wypełniło dystrybutorów. 15 Sprawdzono r.

18 A more meaningful life. MonaVie Europe B.V. De Rietlanden 8, 9838 PX Oostwold Holandia MonaVie jest znakiem towarowym, będącym własnością spółki MonaVie LLC, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach MonaVie LLC. 0113_PL_PL

PLAN WYNAGRODZEŃ MONAVIE

PLAN WYNAGRODZEŃ MONAVIE PLAN WYNAGRODZEŃ MONAVIE Niniejszy Plan Wynagrodzeń MonaVie obowiązuje od 1 lutego 2014 r. W MONAVIE NAJWAŻNIEJSZYM FILAREM FIRMY SĄ NASI NIEZALEŻNI DYSTRYBUTORZY, DLATEGO STWORZYLIŚMY DLA NICH WYJĄTKOWO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNAGRODZEŃ FIRMY MONAVIE

PLAN WYNAGRODZEŃ FIRMY MONAVIE PLAN WYNAGRODZEŃ FIRMY MONAVIE OBOWIĄZUJĄCY OD 2 stycznia 2010 (POLSKA) W MONAVIE, NASI NIEZALEŻNI DYSTRYBUTORZY SĄ NASZYM NAJWAŻNIEJSZYM ZASOBEM I WYNAGRADZAMY ICH POPRZEZ WYJĄTKOWO SZCZODRY PLAN WYNAGRODZEŃ.

Bardziej szczegółowo

P L A N K O M P E N S A C Y J N Y FOREVERGREEN

P L A N K O M P E N S A C Y J N Y FOREVERGREEN P L A N K O M P E N S A C Y J N Y FOREVERGREEN PLAN KOMPENSACYJNY FOREVERGREEN Plan kompensacyjny ForeverGreen jest globalnym planem, który jako jeden z wiodących w branży gwarantuje 62% regularnych wypłat

Bardziej szczegółowo

7 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY RAIN INTERNATIONAL EUROPA

7 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY RAIN INTERNATIONAL EUROPA 7 SPOSOBÓW NA ZARABIANIE PIENIĘDZY RAIN INTERNATIONAL EUROPA 1 ZARABIAJ NA KAŻDYM DYSTRYBUOWANYM PRODUKCIE (PROGRAM KLIENTÓW PREFEROWANYCH) 20% * ZA KAŻDY DYSTRYBUOWANY PRODUKT + 10 INDYWIDUALNYCH PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNAGRODZEŃ ASEA

PLAN WYNAGRODZEŃ ASEA PLAN WYNAGRODZEŃ ASEA Kiedy zarejestrujesz się do ASEA jako Partner bardzo ważne jest abyś pozostał aktywny każdego miesiąca aby zarabiać prowizje w Programie Wynagrodzeń. Wystarczy, że raz w miesiącu

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY WINALITE

PLAN MARKETINGOWY WINALITE PLAN MARKETINGOWY WINALITE Wersja obowiązująca od 14 czerwca 2010 r. I. Sposób wejścia do Firmy Osoby wchodzące do Firmy w trakcie rejestracji dokonują wyboru jednego z czterech statusów: CZTERY STATUSY

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNAGRODZEŃ WPROWADZENIE DO PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU

PLANU WYNAGRODZEŃ WPROWADZENIE DO PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU WPROWADZENIE DO PLANU WYNAGRODZEŃ PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU Do stosowania na terenie Austrii, Cypru, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Izraela, Malty, Holandii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowenii

Bardziej szczegółowo

Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny

Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny 1 poziom 15% 2 poziom 45% 3 poziom do 3%-10% gwarantowany 4 poziom i w dół 3%-10% dzielony 3% bonus liderski przez 4 generacje diamentów ForMor oferuje

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PLAN WYNAGRODZEŃ

PEŁNY PLAN WYNAGRODZEŃ PEŁNY PLAN WYNAGRODZEŃ Najbardziej wartościowym zasobem LifeWave jest utalentowana grupa intensywnie pracujących Dystrybutorów, którzy oferują nasze produkty innym. Dlatego też zobowiązaliśmy się ich nagradzać,

Bardziej szczegółowo

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Zmień Swój Styl Życia 5 Sposobów Zarabiania Lifestyles oferuje kilka sposobów na zarabianie pieniędzy czy traktujesz swój biznes jako zajęcie

Bardziej szczegółowo

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy One-Line-Online The Green Line Plan Marketingowy Worldwide Business One-Line-Online Marketing Plan One-Line-Online Serdecznie Witamy W tej prezentacji dowiesz się wielu szczegółów na temat pionierskiego

Bardziej szczegółowo

TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy

TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy Wersja polska jest tłumaczeniem wersji angielskiej. W przypadku nieporozumień i różnic wynikających z interpretacji językowej, wersja angielska będzie wiążąca. TIENS

Bardziej szczegółowo

SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA

SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA POLSKA STYCZEŃ 2015 POLSKA - STYCZEŃ 2015 Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ PIERWSZA Krótka charakterystyka... 3 CZĘŚĆ DRUGA Terminy, które trzeba znać... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawki wprowadzono 2 wrzesień 2017 r. Obowiązuje od 2 wrzesień 2017 r.

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawki wprowadzono 2 wrzesień 2017 r. Obowiązuje od 2 wrzesień 2017 r. PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawki wprowadzono 2 wrzesień 2017 r. Obowiązuje od 2 wrzesień 2017 r. do 31 październik 2017 r. Firma WorldVentures opracowała Plan Wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN

JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN JAK ROZUMIEĆ PLAN WYNAGRODZEŃ ACN Szansa ACN została stworzona, aby pomóc w budowaniu działalności, która dostarczy zarówno szybkiego jak i długotrwałego zysku. Jednym z największych atutów ACN jest Plan

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA

PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA PRZEGLĄD PLANU WYNAGRODZEŃ POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawiono 3 maja 2015 Obowiązuje: 31 maja 2015 do 31 października 2015 Firma WorldVentures opracowała Plan Wynagrodzeń dla Niezależnych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

FUTURENET Plan Marketingowy. Obowiązuje od 15.06.2015

FUTURENET Plan Marketingowy. Obowiązuje od 15.06.2015 FUTURENET Plan Marketingowy Obowiązuje od 15.06.2015 1 Plan Marketingowy Spis Treści Start 8 Możliwości zarabiania: 1. Social Media Bonus 2. Best Sponsor Bonus 3. Multimedia Bonus 4. Sales Bonus 5. Friends

Bardziej szczegółowo

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ WYŻSZY POZIOM PREMIOWY I ZAROBIĆ WIĘCEJ?

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ WYŻSZY POZIOM PREMIOWY I ZAROBIĆ WIĘCEJ? JAK ZAKWALIFIKOWAĆ WYŻSZY POZIOM PREMIOWY I ZAROBIĆ WIĘCEJ? Aby zakwalifikować wyższy Poziom Premiowy i zyskać wyższą Premię Klienta VIP zgromadź jak najwięcej Punktów za zakupy osobiste i zakupy grupowe.

Bardziej szczegółowo

Compensation_Plan_Detail PL-EU E U R O P A WITAMY

Compensation_Plan_Detail PL-EU E U R O P A WITAMY P L A N W Y N A G R O D Z E Ń K Y Ä N I E U R O P A WITAMY Witamy w Kyäni. Naszą misją jest pomóc ludziom przeżyć więcej i wzbogacić ich potencjał, co oznacza lepsze zdrowie, lepszy dobrostan i dłuższe

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA

SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA SYNERGY WORLDWIDE MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA WERSJA NA POLSKĘ LIPIEC 2012 MEGA-MATCH PLAN WYNAGRADZANIA WERSJA NA POLSKĘ - LIPIEC 2012 Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ PIERWSZA Krótka charakterystyka... 3 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

FUTURENET Plan Marketingowy

FUTURENET Plan Marketingowy FUTURENET Plan Marketingowy 1 Plan Marketingowy Spis Treści Start 9 Możliwości zarabiania: 1. Social Media Bonus 2. Best Sponsor Bonus 3. Multimedia Bonus 4. Sales Bonus 5. Friends Bonus 6. Matching Bonus

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com

PLAN KOMPENSACYJNY. www.lifeleadergroup.com PLAN KOMPENSACYJNY MARZEC 2014 PRZEZ DLA CIEBIE Przez Ciebie i dla Ciebie Jest nasza filozofią i naszym podejściem do rozwoju Planu Kompensacyjnego. Do tworzenia tego Planu Kompensacyjnego, nie zatrudniliśmy

Bardziej szczegółowo

Plan WYnaGRODZEŃ lifewave

Plan WYnaGRODZEŃ lifewave Plan WYNAGRODZEŃ LifeWave $ Fundamentem globalnego sukcesu LifeWave jest ciężka praca, pasja oraz zaangażowanie członków organizacji. Dlatego właśnie nagradzamy naszych członków wypłatami jednych z najwyższych

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik do Dochodu i Wzrostu ze Współpracy

Twój przewodnik do Dochodu i Wzrostu ze Współpracy Spełnianie marzeń bezpieczeństwa finansowego na całe życie Twój przewodnik do Dochodu i Wzrostu ze Współpracy Data wejścia w życie: 28 czerwiec, 2012 Informacje Ogólne Bez względu na to, czy chcesz zarobić

Bardziej szczegółowo

Zapisanie się. Roczna opłata. To koszt $12 USD

Zapisanie się. Roczna opłata. To koszt $12 USD Zapisanie się Roczna opłata To koszt $12 USD -Bezpośredni cennik -Prywatna strona internetowa -Profesjonalne biuro on-line -Narzędzia i materiały do prowadzenia biznesu -Filmy, seminaria i wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu krok po kroku

Uruchomienie systemu krok po kroku Uruchomienie systemu krok po kroku Efekty systemu 10.000 zł miesięcznie po 90 dniach funkcjonowania zgonie z systemem Współpracując z firmą MonaVie tworzysz swój PLAN B. Dodatkowe źródło dochodu, które

Bardziej szczegółowo

POLAND PLAN PREMIUM. Naucz się zarabiać

POLAND PLAN PREMIUM. Naucz się zarabiać POLAND PLAN PREMIUM Naucz się zarabiać * Dla ów części biznesowej Planu Premium POZNAJ WSZYSTKIE SWOJE MOŻLIWOŚCI zanim wyruszysz w długą drogę! DZIĘKI NINIEJSZEMU PLANOWI DOWIESZ SIĘ SZCZEGÓŁOWO, W JAKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca i trwa do ostatniego dnia tego

Bardziej szczegółowo

PROGAM LOJALNOŚCIOWY FAMILO

PROGAM LOJALNOŚCIOWY FAMILO PROGAM LOJALNOŚCIOWY FAMILO Społeczność Konsumencka Familo umożliwia uczestnikom programu oszczędzanie na zakupach dokonywanych w sklepie na stronie www.familo.com. Wysokość rabatu wynika z dwóch działań

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Kategorie produktowe Naturalne produkty kategorii wellness / zdrowie / uroda Włoskie kosmeceutyki pielęgnacyjne oraz kosmetyki kolorowe Artykuły do domu oraz środki czystości 3 niezależne

Bardziej szczegółowo

appy.co Plan Wynagradzania

appy.co Plan Wynagradzania appy.co Plan Wynagradzania WSZYSCY MAMY PRAWO DO SZCZĘŚCIA DR GAETANO ZANNINI Witamy w Planie Kariery i Wynagradzania Happy.Co Niezależnie od tego, czy szukasz pracy w ograniczonym wymiarze godzin i dodatkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU PLAN KARIERY I WYNAGRODZEŃ FIRMY TRISANA POLSKA OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTY 2015 Szanowni Partnerzy, Klienci i Sympatycy firmy Trisana! Współczesna dynamika zmian na świecie, postęp w rozwoju technologii oraz

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo korzystaj z:

Dodatkowo korzystaj z: Poznaj bonusy i zarabiaj jak najwięcej Zarabiasz polecając produkty już jednej osobie. Automatycznie naliczane bonusy gwarantują Ci maksymalne dochody: MY POINTS bonus Wykupione przez Ciebie 70pkt., jak

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy TWOJA DROGA DO SUKCESU

Plan Marketingowy TWOJA DROGA DO SUKCESU TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalistyczne kategorie produktowe NATURALNE PRODUKTY KATEGORII WELLNESS / ZDROWIE / URODA ARTYKUŁY DO DOMU ORAZ ŚRODKI CZYSTOŚCI 2 niezależne katalogi Twoja droga do sukcesu Zostań

Bardziej szczegółowo

Pl P an a n Mar a ket ke itng n o g w o y Plan Marketingowy

Pl P an a n Mar a ket ke itng n o g w o y Plan Marketingowy Plan Marketingowy Plan Marketingowy Plan Marketingowy 1. Social Media Bonus 2. Multimedia Bonus 3. Sales Bonus 4. Advertising Sales Bonus 5. Friends Bonus 6. Matching Bonus 7. Leader Bonus (Infinity) 8.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY WWW.CASADABEAUTY.COM.PL ZESTAWY MINI I i MINI II ZESTAWY STARTOWE Każdy kto zakupi zestaw MINI (I lub II) zyskuje status KLIENTA VIP i

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy Holiday Trade

Plan Marketingowy Holiday Trade Plan Marketingowy Holiday Trade Słownik pojęć 1. Organizator - Organizatorem Programu Rekomendacyjnego jest TRIPELLO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-369 przy ulicy al. Rzeczypospolitej 4 C/166, za numerem

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Start: 1 stycznia 2012 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2009 r.

Start: 1 stycznia 2012 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2009 r. P R Z E D S TAW I O N Y M O D E L J E S T T Y L K O I W Y Ł Ą C Z N I E P R Z Y K Ł A D O W Y Program Motywacyjny dla Liderów od Złotej Magnolii do Diamentowej Orchidei Start: 1 stycznia 2012 r. Miesiąc

Bardziej szczegółowo

Przykład. 1 kwietnia - 185 625 zarejestrowanych użytkowników. 1000 Master (5000 Euro) 2500 Specjalist (2500 Euro)

Przykład. 1 kwietnia - 185 625 zarejestrowanych użytkowników. 1000 Master (5000 Euro) 2500 Specjalist (2500 Euro) Ile mogę zarobić? Przykład 1 kwietnia - 185 625 zarejestrowanych użytkowników 185 625 110 625 Member (100 ) 45 000 Bronze (200 ) 20 000 Silber (500 ) 6500 Gold (1000 ) 1000 Master (5000 ) 2500 Specjalist

Bardziej szczegółowo

Styl życia i podróże REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM & WIZYTA W PRADZE PŁYNIEMY W CZERWCU 2018 ODWIEDŹ PRAGĘ

Styl życia i podróże REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM & WIZYTA W PRADZE PŁYNIEMY W CZERWCU 2018 ODWIEDŹ PRAGĘ Styl życia i podróże REJS PO MORZU ŚRÓDZIEMNYM & WIZYTA W PRADZE PŁYNIEMY W CZERWCU 2018 Zdobądź rejs dla dwóch osób po Morzu Śródziemnym oraz gotówkę na podróż, posiłki i wycieczki ODWIEDŹ PRAGĘ KONFERENC

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A.

PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A. PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A. (1) Zasady przystąpienia do klubu ATW oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie A.T.W. Zapisując się do klubu ATW zyskujesz od razu, ponieważ otrzymasz stały

Bardziej szczegółowo

Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%.

Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%. Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. TY Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%. TY Twój rabat Dystrybutora 35% = 54% Marży Handlowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ Nu Skin to RÓŻNICA UDOWODNIONA. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna: Pragniemy zostać światowym

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Plan Plan Marketingowy. Marketingowy WS-GLAMOUR GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Plan Plan Marketingowy. Marketingowy WS-GLAMOUR GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plan Plan Marketingowy Marketingowy PODSTAWOWE INFORMACJE WS-GLAMOUR GmbH płaci miesięcznie do końca życia prowizje obliczone wg poziomu sprzedaży. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń związanych z poziomami

Bardziej szczegółowo

P O S U K C E S. MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010. Start: 1 stycznia 2010 r.

P O S U K C E S. MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010. Start: 1 stycznia 2010 r. MERCEDESEM P O S U K C E S Program Motywacyjny dla Liderów (Złota Magnolia - Diamentowa Orchidea) MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010 Start: 1 stycznia 2010 r. Witaj w świecie Liderów FM GROUP! Od ogromnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2008 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 17 listopada 2008r. Na podstawie art. 77 2 4 Kodeksu pracy, zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - DSP)

Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - DSP) Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - ) Przegląd / Szybkie Zrozumienie (definicje są podane w części głównej dokumentu Zarysie ) Wprowadza sie do sprzedaży nowe pakiety z produktami,

Bardziej szczegółowo

sukcesu! wymiar nowy Ciesz się większymi korzyściami niż kiedykolwiek wcześniej!

sukcesu! wymiar nowy Ciesz się większymi korzyściami niż kiedykolwiek wcześniej! sukcesu! wymiar nowy Ciesz się większymi korzyściami niż kiedykolwiek wcześniej! OFERUJEMY CI NO MIAR SUKCESU: OSIĄGAJ KORZYŚCI ŻSZE O 20-30%! WIADOMOŚĆ OD JOHANA LARSSONA, A ZARZĄDZAJĄCEGO REGIONU EUROPA

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KLUBIE FM

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W KLUBIE FM Autor: Zuzanna Kruczkowska, tel. 727 906 233 ZMIEŃ SKLEP Produkty FM Group możesz w prosty sposób kupować bezpośrednio w firmie przez: - telefon, - e-mail, - faks, - sklep internetowy dostępny dla zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012

Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Spełnij swoje marzenia! Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Czy odnalazłeś już swoje miejsce na ziemi? Zintegrowane Programy Lojalnościowe TIENS 2012 Program Wprowadź do TIENS Nowego Konsultanta

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

w atrakcyjnej cenie w atrakcyjnej cenie

w atrakcyjnej cenie w atrakcyjnej cenie Program premiujący aktywnych ów Colway nternational. m dłużej jesteś aktywny, tym więcej produktów w specjalnej cenie możesz dodać do swojego zamówienia. STANDARD CLASS OKRESY ROZLCZENOWE DELUXE CLASS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNAGRODZENIA POLSKA

PLAN WYNAGRODZENIA POLSKA PLAN WYNAGRODZENIA POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Branch Number KRS: 474148 Zlota 59 Warsaw 00-120 Poland Poprawki wprowadzono 31 października 2015 r. Obowiązuje od 31 października 2015 r. do 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ

PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ PIERWSZY NA ŚWIECIE PROGRAM MARKETINGOWY Z NATYCHMIASTOWĄ WYPŁATĄ Pierwszy krok jest łatwy: Osiągnij pierwszy tytuł BRONZE i pomóż innym

Bardziej szczegółowo

W YNAGRODZENIA PRZEGLĄD. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r.

W YNAGRODZENIA PRZEGLĄD. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r. Program Wynagrodzeń W YNAGRODZENIA PRZEGLĄD Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r. Uczestnicząc w programie HopRocket, dołączasz do ekskluzywnej grupy osób, które chcą zarówno oszczędzić, jak i zarobić

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY. z dnia 15 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łebie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto 1 Postanowienia wstępne 1. Program sprzedaży premiowej Ykonto jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie,

Bardziej szczegółowo

Enagic. Zmień swoją wodę zmień swoje życie

Enagic. Zmień swoją wodę zmień swoje życie Enagic Zmień swoją wodę zmień swoje życie Misja firmy Enagic Podstawowe informacje o Enagic Japońska firma działająca na rynku od 39 lat Zajmuje się produkcją, dystrybucją i serwisowaniem jonizatorów wody

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Trzy specjalistyczne kategorie produktowe Naturalne produkty kategorii wellness / zdrowie / uroda Włoskie kosmeceutyki pielęgnacyjne oraz kosmetyki kolorowe Artykuły do domu oraz

Bardziej szczegółowo

Odkryj. Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian?

Odkryj. Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian? Odkryj Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian? Za sprawą naszych zaangażowanych niezależnych konsultantów, doskonałej jakości naszych produktów oraz atrakcyjnego planu wynagradzania, osoby w wielu krajach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń.

Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń. Uruchom swoją matrycę Power Matrix i zyskaj stały miesięczny dochód Zacznij już DZIŚ i podejmij pierwsze kroki w spełnieniu swoich marzeń. Dzięki FutureNet i matrycy Power Matrix masz do dyspozycji nowe

Bardziej szczegółowo

Start: 1 stycznia 2013 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2012 r.

Start: 1 stycznia 2013 r. Miesiąc bazowy: styczeń 2012 r. PRZEDSTAWIONY MODEL JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY * Informacje o możliwości przystąpienia do Programu Motywacyjnego Mercedesem po sukces stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 29/09 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY

Compensation_Plan_Detail-08.14-PL-EU E U R O P A WITAMY P L A N W Y N A G R O D Z E Ń K Y Ä N I E U R O P A WITAMY Witamy w Kyäni. Naszą misją jest pomóc ludziom przeżyć więcej i wzbogacić ich potencjał, co oznacza lepsze zdrowie, lepszy dobrostan i dłuższe

Bardziej szczegółowo

BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY

BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY Barbara Buławska MENEDŻER tel. 606 960 670 e-mail: bbulawska@vp.pl www.czasnakolagen.pl NA POCZĄTKU ZADAJ SOBIE PYTANIE CZEGO OCZEKUJESZ ZACZYNAJĄC SWOJĄ PRZYGODĘ Z COLWAY?

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

NOTATKI 1. WPROWADZENIE

NOTATKI 1. WPROWADZENIE NOTATKI 1. WPROWADZENIE Waterless Concepts Poland Sp. z o.o. ( WCP ) jest firmą, która zajmuje się sprzedażą bezpośrednią. Główna ideą Firmy jest ochrona środowiska. WCP poprzez wsparcie niezależnych Dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 88/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 7 sierpnia 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNAGRODZENIA POLSKA

PLAN WYNAGRODZENIA POLSKA PLAN WYNAGRODZENIA POLSKA WorldVentures Marketing, LLC Poprawki wprowadzono 2 wrzesień 2017 r. Obowiązuje od 2 wrzesień 2017 r. do 31 październik 2017 r. Numer KRS Oddziału: 474148, ul. Złota 59, 00-120

Bardziej szczegółowo

Odkryj. Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian?

Odkryj. Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian? Odkryj Czy chcesz dokonywać prawdziwych zmian? Za sprawą naszych zaangażowanych Independent Consultants, doskonałej jakości naszych produktów oraz atrakcyjnego planu wynagradzania, osoby na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems

Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems JA już jestem partnerem. Umów spotkanie Biznesowe a opowiem co z potkało mnie w tej Firmie. Tel. 737 830 040 Jeżeli szukasz dodatkowej możliwości

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

DRUGI PLAN FINANSOWY Projekt podstawowych parametrów

DRUGI PLAN FINANSOWY Projekt podstawowych parametrów DRUGI PLAN FINANSOWY Projekt podstawowych parametrów Podstawowe pojęcia Klient Osoba nabywająca produkty COLWAY INTERNATIONAL bez rabatu. Kupuje bezpośrednio od Ciebie. Na prezentacjach. Podczas spotkań

Bardziej szczegółowo