Controlling w firmie rodzinnej? SEBASTIAN STECKIEWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Controlling w firmie rodzinnej? SEBASTIAN STECKIEWICZ"

Transkrypt

1 Controlling w firmie rodzinnej? SEBASTIAN STECKIEWICZ Poznao,

2 PROGRAM PREZENTACJI 1. Poznajmy się. Kilka słów o sobie. 2. Cele, prezentacji i czas prezentacji. 3. Case Study Bicze Polskie, Firma rodzinna - Pan Marcin Kowalski właściciel upadłość jak to się stało, przecież? 4. Firma rodzinna, a controlling. 5. Czym jest Controlling. Trochę teorii. 6. Etapy wdrożenia controllingu w firmie rodzinnej MŚP. 7. Czym jest controlling w firmach rodzinnych, jakie są jego zadania i jaka jest specyfika wynikająca z "rodzinności" przedsiębiorstwa? 8. Jakich informacji powinien dostarczyć controlling?

3 POZNAJMY SIĘ?

4 FIRMA RODZINNA - Jakie zwierzę przypomina?

5

6 SEBASTIAN STECKIEWICZ Specjalizuje się w doradztwie z zakresu Rachunkowości Zarządczej i metod optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie poprzez: wdrożenia systemu ERP, Hurtowni danych, Systemów/Procesów Controllingowych i Budżetowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc obowiązki specjalisty ds. controllingu, z-cy kierownika działu controllingu, analityka finansowego w korporacji.

7 SEBASTIAN STECKIEWICZ Obszar specjalizacji: budowania Algorytmów do zarządzania stanami magazynowymi i utrzymania bieżącej produkcji. budowanie systemowej kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia (firmy produkcyjne) lub jednostkowego kosztu zakupu (firmy handlowe) dotacje Unijne (kilkanaście opracowanych i zrealizowanych z sukcesem wniosków), opracowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w różnych branżach. OBECNIE ANALITYK FINANSOWY / CONTROLLINGOWY w firmie rodzinnej ANDRE ABRASIVES ARTICLES

8 PROFESJONALNE NARZEDZIA ŚCIERNE

9 FIRMA W LICZBACH 24 lata działalności, 178 pracowników, Wartość przychodów na poziomie 30 mln zł. Ponad 800 kontrahentów, Ponad 6 tys. typowymiarów produkowanych narzędzi ściernych, Prawie 9 tys.m2 powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biurowej, w dwóch lokalizacjach, Zintegrowany system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008, 14001:2004, PN 18001:2004 Zarzadzanie przez cele i filozofię KAIZEN Aktywna działalność na kilkudziesięciu zagranicznych rynkach. Wartość pozyskanych dotacji z UE w ciągu ostatnich trzech lat 2 814,93 zł.

10 CEL PREZENTACJI Zbudowanie świadomości roli i miejsca Controllingu w procesie podejmowania decyzji w firmie rodzinnej. Rodzina dla firmy czy Controlling dla firmy? Na podstawie cytatu Ignacego Krasickiego Czy nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa? Czas trwania prezentacji ok. 60 min.

11 STATYSTYKA FIRMY RODZINNE - POTENCJAŁ Liczba aktywnych MSP 1,3 mln 1,8 mln 1,7 mln 1,7 mln Liczba pracujących w MSP (w sektorze przedsiębiorstw) 5,3 mln 5,8 mln 5,9 mln 6,2 mln Udział MSP w tworzeniu PKB 40% 48,50% 47,70% 46,9 %* Źródło danych: PARP i GUS * dane dotyczą 2008 roku

12 Casa study : FIRMA RODZINNA Bicze Polskie Komunikat prasowy r. : Firma Bicze Polskie : 30 mln obrotu, 20 lat tradycji na rynku produkująca bicze do poganiania zwierząt hodowlanych ogłasza upadłość, pierwszy producent na rynku polskim, sprzedaż do wielu krajów europejskich (przykład firmy wymyślony na potrzeby prezentacji) JAK TO SIĘ STAŁO PRZECIEŻ TAK SIĘ STARAŁEM, PRACOWAŁEM WŁAŚCICIEL MARCIN KOWALSKI

13 JAK DO TEGO DOSZŁO? kilka lat wcześniej

14 2005 rok, Firma Bicze Polskie : 25 mln obrotu, 15 lat tradycji na rynku produkująca bicze do poganiania zwierząt hodowlanych; Stan firmy: 1. Duży zysk, 2. Słaba płynność finansowa, 3. Duże stany magazynowe surowców, 4. Małe stany magazynowe wyrobów gotowych, 5. Duża rotacja pracowników. 6. Duże inwestycje. Przyczyna: 1. Ewidencjonowanie zobowiązań i należności z dużym opóźnieniem, 2. Produkcja produkuje. 3. Brak zintegrowanego systemu klasy ERP. 4. Brak informacji zarządczej. 5. Działanie na nosa 6. Intuicja ważniejsza od celów, mierników, a przede wszystkim procesów.

15 WDRAŻAĆ CONTROLLING TAK NIE

16 FIRMA RODZINNA a CONTROLLING Przejście Z Zarządzania Właścicielskiego na Menadżerski Po co nam Controlling. Przecież doszedłem do tego bez szkoleń, bez doradztwa, bez Controllingu. Jeszcze jakaś maszyna czy technologia, która coś usprawni czy coś, ale controlling nie wchodzi w grę, szkoda KASY Marcin Kowalski właściciel. Rok 2005 r.

17 Specyfika wynikająca z "rodzinności" przedsiębiorstwa? Założyciele najczęściej budują swoją firmę od podstaw, inwestując w nią cały własny (wcześniej zgromadzony) kapitał, angażując 100% swojego czasu, możliwości oraz energii. Założyciele takiej firmy postrzegają ją od samego początku jako swoje dziecko, kolejny członek rodziny, którego odpowiednie formowanie zapewni dobre jego funkcjonowanie w przyszłości. Źródło:

18 JEST 2005 rok, Pan Marcin podejmuje jednak decyzję o wdrożeniu Controllingu.

19 DEFINICJA CONTROLLINGU Z języka angielskiego controlling jest tłumaczony i wiązany z kontrolowaniem. Zakres pojęciowy jest jednak znacznie szerszy i obejmuje również m. in. sterowanie, regulowanie, nadzór, prowadzenie itd. Pojęcie controllingu nie doczekało się jednolitego, polskiego określenia. Samo pojęcie controlling bierze się od angielskiego "controll" (zapanować, wpływać, sterować, regulować).

20 Misja, Controllingu: Decyzja może być tylko tak dobra jak informacja, na bazie której jest podejmowana tłumacza", przekładającego z różnych języków, którymi mówią pracownicy różnych szczebli, wykonujący różne zadania, mający różne zakresy odpowiedzialności, różne doświadczenia i zróżnicowaną bazę wiedzy; [źródło ICV] Oddziaływanie kontrolingu na Naszego Klienta: kształtowanie polityki kredytu kupieckiego, (faktoring, limity) kalkulacja kosztów wytworzenia wyrobów, towarów kalkulacja rentowności Naszego Klienta, portfela, wyrobu, inwestycji

21 CELE CONTROLLINGU RODZINNEGO 1.Odpowiedzialność 2.Decyzyjność. > za koszty i przychody; zdjąć z właściciela > delegować na pracowników 3.Efektywność > wykorzystać potencjał firmy 4.ZYSKOWNOŚĆ > realną mierzyć > na wyroby, klientów, kanały, inwestycje

22 JEST 2005 rok, Pan Marcin podejmuje jednak decyzję o wdrożeniu Controllingu. JAK MAM TO ZROBID, KOGOŚ ZATRUDNIĘ Specjalistę /etat duża firma doradcza, freelancera poszukiwanie oprogramowania klasy ERP, wdrożenie NAJWAŻNIEJSZY ETAP WDROŻENIA CONTROLLINGU

23 ETAPY WDROŻENIA PODSTAW CONTROLLINGU 1. Opis bieżących procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Zintegrowany system klasy ERP na bazie bieżących procesów, księgowych, sprzedażowych i magazynowych. I etap 3. Zintegrowany system klasy ERP na bazie bieżących procesów, produkcja. II etap 4. Budowa podstaw Controllingu i raport otwarcia. 5. Budowa wskaźników 6. Budowa informacji Controllingowej Wdrożenie systemu BI 7. Kalkulacja Kosztów Wytworzenia/Zakupu

24 Etap I. Wdrożenie systemu ERP 1. Jednoczesne wyznaczenie celów i obszarów dla Controllingu i systemu ERP. 2. Wyznaczenie odpowiedzialnego 3. Zmapowanie wraz z opisem głównych procesów zachodzących w obszarach objętych ERP, które to stanowić będą załącznik do umowy o wdrożenie systemu ERP

25 PRZYCZYNY NIEUDANEGO WDROŻENIA CONTROLLINGU i SYSTEMU ERP 1. Hura optymizm 2. Entuzjazm 3. Realizacja w chaosie 4. Kompletna klapa 5. Szukanie winnych 6. Ukaranie niewinnych

26 ETAP 2. Budowa podstaw controllingu i raport otwarcia. Wyznaczenie, Celów, Zadań i Funkcji Controllingu w przedsiębiorstwie. Cele wg SMART Budowa modelu controllingu zgodnie z realizowanymi w firmie rodzajami działalności.!!! Pierwszy i drugi punkt jednocześnie. Umiejscowienie działań controllingu w strukturze organizacyjnej. Cel działania: Działanie te mają na celu wypracowanie rzeczywistych potrzeb Zarządu i pracowników co do zapotrzebowania na informacje zarządcze.

27 ETAP 3. Budowa wskaźników Identyfikacja kluczowych parametrów/procesów funkcjonowania firmy. Opis procesów. Budowa wskaźników określających efektywność realizowanych procesów/parametrów funkcjonowania firmy. Cele wg SMART. Budowa zasad raportowania wewnętrznego Kalendarz raportów wewnętrznych lub Biuletyn Realizacji Celów i Zadań. Cel działania: Działania te umożliwią oczyszczenie procesów z marnotrawstwa i umożliwią lepszą identyfikację i korektę zapotrzebowania na informację zarządczą, która powstała w I etapie.

28 ETAP 4. Budowa informacji Controllingowej Wybór zasady podziału firmy na centra kosztowe/odpowiedzialności w ramach realizowanych procesów ze względu na: Komórki organizacyjne Posiadany majątek Zakresy odpowiedzialności Fazy realizowanych procesów i projektów!!! Wybór zasady podziału firmy musi uwzględniać możliwość/narzędzia do planowania poszczególnych pozycji kosztowych.

29 ETAP 4. Budowa informacji Controllingowej Zasady konstrukcji konta księgowego na potrzeby controllingu Zasada identyfikacji segmentów konta księgowego w odniesieniu do centrów odpowiedzialności Zasady rejestracji kosztów opis kosztów Zasady rozliczeń wewnętrznych (w późniejszej fazie prac) Ustalenie metod rozliczeń wewnętrznych (w późniejszej fazie prac) Cel działania: Mity, Liczby, Fakty ograniczanie kosztów poprzez ich identyfikację i przypisanie odpowiedzialności.

30 ETAP 4. Kalkulacja Kosztów Wytworzenia/Zakupu Opracowanie zasady kalkulacji kosztów wytworzenia/zakupu Ustalenie poziomów kalkulacji całkowitego kosztu wytworzenia Zasady ustalenia ceny sprzedaży i możliwości udzielania rabatów Cel działania: Wzmocnienie konkurencyjności firmy.

31 ETAP 5. Budowa budżetów Planowanie przychodów Metody planowania ogólnej wartości przychodów. Cele SMART Zasady podziału budżetu przychodów według analizy wielowymiarowej przykładowo według kryteriów; Produktów Kanałów sprzedaży Regionów!!! Etap bardzo istotny, który musi zacząć się już w początkowej fazie od analizy kluczowych klientów, wyrobów, kanałów. Aby później koncentrować się już na tych wymiarach które przynoszą 80% przychodów a dalej 120% zysków.

32 Budżetowanie pozycje rachunku zysków i strat POZYCJA BUDŻETU SPRZEDAŻ: sprzedaż produktów i usług SPOSÓB PLANOWANIA Plan sprzedaży na rok w rozbiciu na poszczególne miesiące. Plany powinny zawierać dwa elementy: zamówienia pewne (umowy), bardzo prawdopodobne na podstawie ustaleń z klientami (% ryzyka) oraz nowe plany (ekstrapolacje wyników z lat poprzednich skorygowane o trend rynkowy). KOSZTY ZMIENNE: Plany powinny być wynikiem rozpisania sprzedaży na asortyment, a za zużycie materiałów, usługi obce (w pośrednictwem marży realizowanej na poszczególnych pozycjach części) wynagrodzenia (w części) przejście do kosztów zmiennych. Plany powinny być wynikiem określenia potrzeb przez poszczególne piony operacyjne i funkcjonalne: KOSZTY STAŁE: - odniesienie się do lat poprzednich, amortyzacja - wprowadzenie zmian wynikających z inwestycji (amortyzacja), zużycie energii (w części), zużycie - zmiany w majątku trwałym, materiałów (inne), usługi obce (w części), wynagrodzenia (w części) podatki pozostałe koszty operacyjne - planowanie podatkowe (wieloletni plan finansowy), - zmiany w zatrudnieniu, - koszty szkoleń, - koszty delegacji służbowych, - koszty reprezentacji i reklamy jako pochodna planów sprzedażowych. POZOSTAŁE OPERACYJNE PRZYCHODY Planowana sprzedaż środków trwałych. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE Nieumorzona część sprzedanych środków trwałych. Zakładany poziom gotówki w banku. Wartość odsetek. Zakładany poziom kredytów i pożyczek. Wartość odsetek.

33 Budżetowanie pozycje bilansu POZYCJA BUDŻETU SPOSÓB PLANOWANIA ŚRODKI TRWAŁE ZAPASY NALEŻNOŚCI Plan inwestycyjny. Plan sprzedaży i wynikające z niego zakupy. Plan sprzedaży i wynikające z zamówień i doświadczenia terminy płatności. ŚRODKI PIENIĘŻNE Plan sprzedaży i wynikające z zamówień i doświadczenia terminy płatności. ZOBOWIĄZANIA Plan zakupów i wynikające z zamówień i doświadczenia terminy płatności. RMB Analiza kosztów okresu. REZERWY Analiza wartości (jej utraty) dla pozycji aktywów.

34 JEST listopad 2008 rok, uderzenie kryzysu światowego. MAM PIENIADZE / PŁYNNOŚD DOBRYCH KONTRAHENTÓW i DOSTAWCÓW JADĘ NA WAKACJE 1. Bieżąca analiza należności i zobowiązań, natychmiastowe reagowanie na zmiany. 2. Zoptymalizowanie magazynów poprzez narzędzia optymalizacji magazynów. 3. Sprzedaż sprzedaje a produkcja produkuje > to za co klient chce zapłacić. 4. Zakup nowej maszyny produkującej sztuczne warkocze z tych samych surowców co bicze okazał się sukcesem rynkowym.

35 JEST listopad 2011 roku, Pan Marcin Kowalski uczestniczy w IV Kongresie Firm Rodzinnych i zachęca do działania. Controlling w mojej firmie jest katalizatorem moich (naszych RODZINNYCH pomysłów) i inicjatorem zmian, które musimy podejmować aby sprostać konkurencji naszych chińskich przyjaciół.

36 Czym jest controlling w firmach rodzinnych, jakie są jego zadania i jaka jest specyfika wynikająca z "rodzinności" przedsiębiorstwa? STYMULATOREM NIE JEST DZIAŁEM EMISJI RAPORTÓW których nikt nie rozumie a przez to nie czyta -

37 Jakich informacji powinien dostarczyć controlling. 1. Wiarygodnych, 2. Teraźniejszych, 3. Wyprzedzających, 4. Krytycznych Słowa: NIEDA SIĘ NIE ISTNIEJE - SZUKA ROZWIĄZAŃ A NIE USPRAWIEDLIWIEŃ. Z każdej dziedziny życia firmy, informacji która będzie ułatwiała decyzja a wykluczała nos właściciela

38 Jakich podstawowych informacji powinien dostarczyć controlling. - operacyjnie 1. Jakie koszty generują poszczególne działy i kto jest za nie odpowiedzialny. 2. Koszt wytworzenia wyrobu / zakupu towaru. 3. Marża sprzedaży na: Wyrobach, Klientach, Grupach Klientów, Kanałach, Dystrybucji, technologiach wytwarzania. 4. Określać opłacalność inwestycji dla przynajmniej trzech wariantów: optymistyczny, realny, pesymistyczny. 5. Generować wskaźniki, współpracować przy tworzeniu celów dla poszczególnych działów by dalej wyznaczyć próg rentowności działalności przedsiębiorstwa.

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SEBASTIAN STECKIEWICZ ANDRE ABRASIVE ARTICLES DZIAŁ KONTROLINGU INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO ul. Przemysłowa 10 Al. Niepodległości Koło Poznań TEL. +48 (63) TEL. +48 (61) FAX. +48 (63) KOM

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu

Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu Jak przygotować elastyczny budżet działu produkcji? Ogólne zasady budowy budżetu W obecnych warunkach gospodarczych prognozowanie sprzedaży i budowanie budżetów jest dla firm jednym z najważniejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo