Wyniki Grupy BRE Banku w II kw r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r."

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w II kw r. Model biznesowy wspierający solidne wyniki Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 3 sierpnia 2011 r.

2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

3 Najważniejsze wydarzenia II kw./2011 w Grupie BRE Banku Rosnące dochody z działalności podstawowej Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 751 mln zł, +23,3% YoY i 5,2% QoQ Piąty kwartał wzrostu dochodów podstawowych Wzrost liczby klientów i uproduktowienia Wzrost liczby klientów detalicznych o 60 tys. w II kw. i 305 tys. YoY, korporacyjnych o 213 w II kw. i 610 YoY Poprawa wskaźnika cross-sellingu w bankowości detalicznej do 2,99 z 2,90 w I kw. Dalsza poprawa efektywności Wzrost dochodów YoY o 16,7%, wzrost kosztów YoY o 9,5% Wskaźnik C/I w H1/11 na poziomie 48,5% v. 49,1% w II kw. i 51,2% w H1/10 Ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem 93 pb powtarzalnych kosztów ryzyka w II kw. i 84 pb w H1/11, wskaźnik pokrycia portfela NPL rezerwami na poziomie 65% Obniżenie kosztów ryzyka dzięki optymalizacji portfela detalicznego do 57 pb w H1/11 3

4 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe II kw./11 I kw./11 Zmiana II kw./i kw. II kw./10 Dochody podstawowe 1) 750,7 713,9 +5,2% 608,7 Dochody ogółem 2) 894,3 831,5 +7,6% 766,1 Koszty ogółem (428,6) (408,4) +5,0% (391,6) Wynik operacyjny 3) 465,7 423,1 +10,1% 374,5 Odpisy netto (58,6) (114,1) -48,6% (203,5) Zysk brutto 407,0 309,0 +31,7% 171,0 Zysk netto 4) 313,2 229,7 +36,3% 131,4 ROE brutto 20,6% 18,0% +2,6 p.p. 14,0% Aktywa ogółem , ,8-0,4% ,4 CAR 16,08% 16,20% -12 bps 12,03% 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2)w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Przed rezerwami; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA Uwaga: Prezentowane wyniki finansowe zawierają wpływ sprzedaży portfela kredytów niepracujących (więcej szczegółów na slajdzie10) 4

5 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Przyspieszenie wzrostu kredytów detalicznych Dynamika kredytów brutto (w mld zł) Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na r. BRE - pozostałe 61,9 1,2 1,7-0,3 0,2 1,2 60,7 +5,1% -0.4% QoQ QoQ +2,6% +1.1% -1,3% QoQ QoQ +8,5% QoQ 63,5 62,3 BRE Bank 84,4% BRE - Klienci indywidualni 55,3% BRE - Klienci 1,2% BRE Bank Hipoteczny 6,1% Polfactor 1,0% Inter mar ket Bank & Magyar Factor 03/11 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sekt. budż.) Intermarket Bank i Magyar Factor (sklasyfikowane jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży) 06/11 kor por acyjni 25,5% BRE - Sektor budżetowy 2,4% BRE Leasing 6,0% 1,9% Tr ansfinance 0,6% Kredyty brutto wyższe o 2,6% QoQ (rynek: +4,5%); po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: wzrost o 0,4% QoQ (rynek +2,9%) Kredyty dla klientów korporacyjnych spadły o 1,3% QoQ (rynek: +4,8%); po wyłączeniu transakcji repo wzrost o 1,5% QoQ; wzrost kredytów dla przedsiębiorstw od początku roku o 7,8% (rynek +8,0%) Kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 5,1% QoQ (rynek: +4,3%) po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego oraz sprzedaży portfela kredytów niepracujących wzrost o 2,3% QoQ (rynek: +1,9%) 5

6 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Stabilna baza depozytowa i wysoka płynność Dynamika depozytów (w mld zł) Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. BRE Bank 46,5 0,2-0,6 +1,2-0,4-2,4% +5,8% -40,7% 46,3 QoQ QoQ QoQ 46,5 03/11 Klienci indywidualni +0,3% Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 46,7 0,2 06/11 Intermarket Bank i Magyar Factor (sklasyfikowane jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży) BRE Bank 97,0% BRE - Klienci indywidualni 52,0% BRE - Klienci kor por acyjni 43,8% Hipoteczny 0,4% Inter mar ket Bank + Magyar Factor 0,5% Polfactor + Tr ansfinance DI BRE 0,1% 2,0% BRE - Sektor budżetowy 1,2% Wzrastający poziom środków na rachunkach bieżących klientów korporacyjnych i detalicznych Solidny wzrost depozytów korporacyjnych Poziom depozytów detalicznych odzwierciedlający koncentrację na marży odsetkowej Faktyczny wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 86% 6

7 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Solidny i zrównoważony wzrost biznesu Klienci Depozyty 1) (mld zł) Kredyty 1) (mld zł) Innowacje produktowe ,7% +1,6% ,2% +12,8% 16,3 17,8 20,1 +2,9% +1,5% 22,9 23,2 23,6 Karty płatnicze dla firm Kart Przedpłaconych (Klub Sportowy Korona Kielce) Kart emoney (Festiwal Open er) z logo mbanku Wspólny produkt bankowości korporacyjnej i detalicznej II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Dalszy wzrost bazy klientów: firm w II kw./11 i +610 YoY Project finance głównym motorem wzrostu kredytów korporacyjnych Bardzo dobre dochody prowizyjne z Finansowania Strukturalnego i Bankowości Transakcyjnej Wzmocnienie oferty IB Wzrost dochodów i cross-sell produktów skarbowych i FX Szersze wykorzystanie elektronicznych platform Synchronizacja modelu sprzedaży (IB, bankowość korporacyjna, ryzyko) 1) Wyłączając transakcje reverse repo i repo; w I i II kw./11 z uwzględnieniem Intermarket Bank i Magyar Factor (sklasyfikowane jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży) 7

8 Podsumowanie II kw r. w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Dynamika sprzedaży nowych kredytów nabiera tempa Klienci Depozyty 1) (mld zł) Kredyty 1) (mld zł) Innowacje produktowe +8,8% -4,5% +7,3% +1,6% -2,4% +5,1% 3,486 3,731 3,791 II kw./10 I kw./11 II kw./11 26,1 25,5 24,9 II kw./10 I kw./11 II kw./11 60 tys. nowych klientów detalicznych w II kw./11 32,9 33,5 35,3 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Sprzedaż nowych kredytów poza-hipotecznych wzrosła o 25% QoQ, hipotecznych o 56% QoQ Mobile banking Mobilna bankowość transakcyjna mbanku wprowadzona w czerwcu Najwięcej funkcjonalności na rynku Aplikacje mbank na iphone, ipad i Android do wprowadzenia w H2/11 Mobilna platforma Multibanku do wprowadzenia w H2/11 Poprawa wskaźnika cross-sellingu do 2,99 z 2,90 w I kw./11 Wzrost środków na rachunkach bieżących o 5,6% QoQ 8

9 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 9

10 Analiza wyników II kw./2011 Sprzedaż portfela kredytów niepracujących Wykorzystanie atrakcyjnych cen oferowanych na rynku Kalkulacja powtarzalnego zysku brutto w II kw./11 (mln zł) 90,3 +81,8 +13,1-6,1 +1,5 407,0 316,7 542,5 208,2 37,7-58,6 90,3 Całkowity wpływ na zysk brutto w II kw./11 Zysk brutto w II kw./11 powtarzalny Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Saldo rezerw Zysk brutto w II kw./11 opublikowany x Wynik opublikowany Pozytywny wpływ transakcji to potwierdzenie ostrożnego zarządzania ryzykiem Wartość nominalna sprzedanego portfela na poziomie 621,5 mln zł Zmniejszenie portfela brutto kredytów detalicznych o 449,6 mn zł Sprzedaż portfela kredytów powiększyła zysk brutto w II kw./11 o 90,3mln zł 10

11 Analiza wyników II kw./2011 Dochody Grupy BRE Banku Wzrost dochodów wsparty przez wszystkie główne pozycje wyników Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY (mln zł) Struktura dochodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, II kw./11 +7,1% QoQ +0,4% QoQ 208, % 2,7 +7.6% +10,7% QoQ 105,8-41,51% QoQ -2,5 +43,3% QoQ 37,7 Klienci Korporacyjni i Instytucje; 280,6 mln zł; 31% Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 108,4 mln zł; 12% 766,1 831,5 Q2/10 Q1/11 542,5 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 894,3 Q2/11 Pozostałe i wyłączenias; 14,2 mln zł; 2% Bankowość Detaliczna; 491,1 mln zł; 55% Dochody powtarzalne na najwyższym poziomie w historii Wzrost marży odsetkowej do 2,5% dzięki wzrastającym marżom na depozytach i stabilnym marżom kredytowym Dalsza poprawa powtarzalnego wyniku z opłat i prowizji dzięki prowizjom od kredytów, działalności maklerskiej, kart kredytowych i ubezpieczeń Wzrost wyniku z działalności handlowej dzięki wyższej zmienności na rynku walutowym, lepszej sprzedaży kredytów hipotecznych w FX oraz produktów zabezpieczających na stopę procentową i produktów walutowych dla klientów korporacyjnych 11

12 Analiza wyników II kw./2011 Koszty Grupy BRE Banku Wzrost biznesu wspiera poprawę efektywności Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku QoQ i YoY (mln zł) Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./11 +9,5% +5,6% QoQ +4,5% QoQ +5,0% +3,9% QoQ +5,4% QoQ Działalność Handlowa i Inwestycyjna; -50,2 mln zł; 12% Bankowość Detaliczna; -194,0 mln zł; 45% 60,9 24,0 142,6 391,6 408,4 428,7 201,1 II kw./10 I kw./11 PracowniczeRzeczowe Amotyzacja Pozostałe II kw./11 Klienci Korporacyjni i Instytucje; -167,8 mln zł; 39% Pozostałe i wyłączenia; - 16,7 mln zł; 4% Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 48,5% vs. 49,1% w I kw./11 i 51,2% w H1/10 Wzrost kosztów działania i amortyzacji o 5,0% QoQ ze względu na wyższe koszty osobowe i rzeczowe; wzrost o 9,5% YoY spowodowany wyższymi odpisami na premie Wydatki wspierające inwestycje w bieżący i przyszły wzrost, takie jak rozwój sieci korporacyjnej i wydatki marketingowe wzmacniające akwizycję klientów 12

13 Analiza wyników II kw./2011 Struktura rezerw na kredyty Ostrożne zarządzanie ryzykiem oraz poprawa głównych wskaźników Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł) 203,5 95,7 107,8 114,1 56,5 57,6 +36,5% QoQ II kw./10 I kw./11 Korporacje i 81,8-20,0 78,6 78,6 Rynki Finansowe Korporacje i Rynki Finansowe Rozwiązania rezerw sprzedaż kredytów niepracujących -48,6% -/+ Bankowość Detaliczna 58,6-20,0 II kw./11 Bankowość Detaliczna Trendy w II kw./11: - Dalsza poprawa sytuacji finansowej klientów korporacyjnych i detalicznych - Wzrost powtarzalnych kosztów ryzyka do 93 pb w II kw./11 - Wpływ indywidualnych przypadków na poziom rezerw w segmencie korporacyjnym - Bardzo dobra sytuacja w segmencie detalicznym, również po wyłączeniu wpływu sprzedaży portfela kredytów niepracujących - Jakość kredytów hipotecznych nadal na wysokim poziomie Spadek wskaźnika NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) do 5,0% z 6,1% w marcu 2011 Wskaźnik kredytów niepracujących Grupy BRE Banku spadł do 5,0% w czerwcu 2011 z 5,6% w marcu

14 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 14

15 Perspektywy w 2011 roku Grupa BRE Banku po II kw./11 Solidna pozycja finansowa Wysoki współczynnik wypłacalności i poprawiające się wyniki Współczynnik wypłacalności i wskaźnik Core Tier 1 na poziomie, odpowiednio, 16,08% i 10,7% Zyski zatrzymane znacznie podwyższające kapitał; 114 pb w 2010 r. Solidna baza kapitałowa pokrywająca wagi ryzyka na kredyty w FX i wspierająca wzrost biznesu Płynny bilans gotowy na Basel 3 LCR i NSFR > 100% Stabilna i szeroka baza depozytowa Pełne finansowanie kredytów walutowych Model biznesowy przyjazny klientom i odpowiadający wymogom rynku Jedne z najniższych spreadów walutowych na kredytach hipotecznych na rynku Bardzo niska opłata dla klientów za spłacanie kredytu bezpośrednio w walucie obcej 15

16 Perspektywy w 2011 roku Grupa BRE Banku po II kw./11 1 Kontynuacja wdrażania strategii na lata Wzrost dochodów podstawowych głównym motorem poprawy rentowności 3 Kontynuacja wzrostów, jednak tempo może się obniżyć w przypadku utrzymania się perturbacji na rynku 4 Silny kapitał i wysoka płynność pozwalają wykorzystać potencjał rynku i przygotowują na nowe wymogi regulatora 16

17 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw r. Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw r. Perspektywy w 2011 roku Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 17

18 Sytuacja ekonomiczna i szczegółowe wyniki działalności pionów Str. nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Sytuacja makroekonomiczna Dane historyczny Grupy BRE Banku Bankowość Detaliczna BRE Banku Rachunek wyników wg MSSF 46 Podsumowanie działalności w II kw./11 22 Zysk brutto wg linii biznesowych 47 Akwizycja klientów i wolumeny Wyniki spółek Grupy BRE Banku 48 Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 25 Wynik odsetkowy 49 Udział w tynku kredytów i depozytów 26 Wynik z prowizji 50 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 27 Wynik z działalności handlowej 51 Sieć oddziałów 28 Struktura kosztów administracyjnych 52 BRE Ubezpieczenia 29 Kredyty i depozyty 53 Klienci i wolumeny 30 Wskaźnik kredytów do depozytów 54 Korporacje i Rynki Finansowe Analiza bilansu: struktura walutowa 55 Podsumowanie działalności w II kw./11 32 Analiza bilansu: aktywa 56 Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 33 Analiza bilansu: pasywa 57 Udział w tynku kredytów i depozytów 34 Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX 58 Klienci, rozwój kredytów i depozytów 35 Współczynnik wypłacalności 59 Cash Management 36 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 60 Oferta instrumentów finansowych i produkty Finansowania Strukturalnego i Mezzanine 37 Leasing i faktoring 38 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 39 BRE Bank Hipoteczny 40 Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 41 18

19 Sytuacja makroekonomiczna Niższy wzrost gospodarczy Niższy wzrost gospodarczy. Wyższe raty od kredytów hipotecznych oraz szok inflacyjny mogą obniżyć wzrost konsumpcji o 0,4-1,2pp w nadchodzących kwartałach PKB, 12 inwestycje, 10 prywatna 8 konsumpcja 6 3,6 4,2 4,4 4,5 4,2 (% r/r) 4 3,7 3,7 3,4 3, II kw./10 IV kw./10 II kw./11 f IV kw./11 f II kw./12 f PKB % r/r Konsumpcja indywidualna % r/r Inwestycje % r/r Źródło: GUS Popyt inwestycyjny rośnie, jednak tempo wzrostu może osłabnąć w nadchodzących kwartałach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw sty 03 sty 04 sty 05 sty 06 sty 07 sty 08 sty 09 sty 10 sty 11 Wskaźnik nowych inwestycji (NBP, sa) Kredyt inwestycyjny przedsiębiorstw r/r (%) Źródło: NBP 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Inflacja osiągnęła już maksymalny poziom i zaczęła się obniżać. Pozostanie na podwyższonych poziomach. Szanse na kolejną podwyżkę stóp wyraźnie zmalały Import ciągle rośnie szybciej niż eksport CPI (% r/r), stopa referencyjna NBP (%) cpi % r/r stopa referencyjna NBP %, r/r Inflacja bazowa % r/r Źródło: NBP, GUS Pożądany przedział CPI Export, import, (EUR) (% r/r) Import (mln EUR) r/r Eksport (mln EUR) r/r Źródło: NBP 19

20 Sytuacja makroekonomiczna Stabilizacja sektora bankowego Silne odbicie kredytu dla przedsiębiorstw i wolniejszy wzrost depozytów przedsiębiorstw Kredyty i depozyty korporacyjne, % r/r 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 depozyty przedsiębiorstw kredyty przedsiębiorstw Źródło: NBP Utrzymanie zaangażowania inwestorów zagranicznych w regionie. Spadki indeksów przy niższych obrotach 210 Indeksy giełdowe PX (Czechy) 190 BUX (Węgry) WIG20 (Polska) 170 i S&P500 (USA) = PX (Czechy) WIG20 (Polska) BUX (Węgry) S&P500 (USA) Źródło: Bloomberg Negatywne dla dochodu rozporządzalnego szoki ograniczą dynamikę depozytów gosp. domowych. Relatywnie szybki wzrost kredytu dla gosp. domowych (duży wpływ efektów bazowych) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych, % r/r 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Waluty regionu względem EUR, indeks =100 01/08 05/08 09/08 01/09 05/09 09/09 01/10 05/10 09/10 01/11 05/11 depozyty gosp.dom. kredyty na nieruchomości kredyty gosp.dom. Źródło: NBP Złoty stabilny w dużej mierze dzięki aktywności Ministerstwa Finansów na rynku walutowych. Obecne poziomy kursu EURPLN blisko kursu równowagi EURCZK EURPLN EURHUF Źródło: Bloomberg 20

21 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 21

22 Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./11 Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 69,3 57,5 70,9 29,8 68,2 86,7 95,3-8,7 74,0 61,5 72,7 8,0 108,8 81,5 151,0 114,3 186,3 317,1 324,6 69,3 108,2 114,6 57,5 70,9 84,2 56,9 98,5 89,9 94,4 15,0-27, ,5-19,3-23,7-24,5-28,4-21,7 45,6-37,6 163,2 192,9 124,3 96,0 125,2-15,5-14,5-12,2-10,8-6,7-7,5 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Bankowość Detaliczna - PL mbank CZ i SK Wkłąd poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw.11 (mln zł) Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./11 1) (mln zł) Pozostałe 1) 19,7 107,7 0,0 20,0 107,7 40,5 194,0 Private Banking Multibank 0,8 81,1 322,0 322,0 322,0 470,2 470,2 20,9 296,2 292,6 317,1 mbank/cz i SK mbank/pl -7,5 223,0 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. opłat i prowizji Wynik z działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wart. Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów Zysk brutto 1) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne 22

23 Bankowość Detaliczna BRE Banku Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na Koniec I kw./11 Zmiana Koniec II kw./11 (mln) 9 3,24 mln klienci +1,5 % 3,29 mln 0,6 2,7 0,4 4,2 4,6 mln rachunki + 1,0 % 4,6 mln 0 (mld zł) klienci rachunki 0,7 1,7 17,3 5,0 14,7 13,6 21,4 mld depozyty (PLN) -9,8 % 19,3 mld 31,5 mld kredyty (PLN) +3,2 % 32,5 mld W tym: 24,4 mld +7,0 % 26,1 mld hipoteczne (PLN) depozyty mbank (Polska) Private Banking kredyty MultiBank 23

24 Bankowość Detaliczna BRE Banku rynki zagraniczne (CZ/SK) Akwizycja klientów i wolumeny Dane na Koniec I kw./11 Zmiana Koniec II kw./11 (tys.) ,3 492,1 tys. klienci +2,3 % 503,5 tys ,5 715, ,0 947,4 tys. rachunek +1,9 % 965,5 tys. klienci rachunki (mln EUR) ,91 mld depozyty (EUR) +1,1 % 0,92 mld , ,0 77,4 303,6 368,6 mln kredyty (EUR) +3,4 % 381,0 mln 0 depozyty kredyty Czechy Słowacja 24

25 Bankowość Detaliczna BRE Banku Akwizycja mikroprzesiębiorstw 1) 399 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku W II kw./11 liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 3,6 tys. Wolumeny kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom (mln zł ) oraz liczba mikroprzedsiębiorstw (tys.) Łącznie na koniec czerwca 2011 r. mikroprzedsiębiorstwom udzielono 3 067,1 mln zł kredytów, w tym 1 797,6 mln zł kredytów hipotecznych , , , , , , , ,3 389,7 395,7 376,0 382,9 367,1 356,0 312,0 235, ,1 399, /10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 kredyty poza-hipoteczne (lewa skala) kredyty hipoteczne (lewa skala) liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną (prawa skala) 1) Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą 25

26 Bankowość Detaliczna BRE Banku Depozyty i kredyty udziały rynkowe Depozyty Bankowości Detalicznej 1) (mld zł) Kredyty Bankowości Detalicznej 1) (mld zł) 06/11: 4,6% 06/11: 6,5% 40 8% 40 8% % 6% % 6.7% 6.7% 6.5% 6.6% 6.4% 6.3% 6.5% 6.5% 6.4% 7% 6% 5.9% % 4.1% 3.8% 4.6% 4.4% 5.2% 5.0% 5.1% 4.9% 4.4% 4.4% 5.3% 5.2% 5.0% 5.0% 4.7% 4.8% 4.8% 5% 4% 3% % 5.4% 5.5% 5.1% 5.2% 4.9% 5.0% 5% 4% 3% 10 2% 10 2% 5 1% 5 1% 0 0% 0 0% 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/06 03/07 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 BRE Bank (skala lewa) Market share (skala prawa) 1) Dot. rezydentów. Depozyty Bankowości Detalicznej nie uwzględniają mikro- i średnich przedsiębiorstw (sklasyfikowanych jako klienci indywidualni BRE Banku) Od III/10 NBP zmienił sposób wyliczania zobowiązań banków 26

27 Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości detalicznej 1) ) Wartość bilansowa (mld zł) 26,14 Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na W Polsce 10% W Polsce, Czechach i na Słowacji 14% Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość kredytu (tys. zł) 22,59 284,69 90% 86% Średnie LTV (%) 82,06 Walutowe Złotowe Walutowe NPL (%) 1,13 Stan na Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej 1) (dla gospodarstw domowych) na Wg typu kredytu Waluta lokalna Wg waluty 3% 4% 3% 1% 20% 89% 80% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Inne 2) Karty kredytowe Linie kredytowe Walutowe Złotowe 1) mbank Polska i MultiBank 2) Pozycja Inne zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji. 27

28 Bankowość detaliczna BRE Banku Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna Aspiro (w Polsce) Razem (na koniec okresu): Sieć dystrybucyjna MultiBanku (w Polsce) Razem (na koniec okresu): I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./ I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Centra Finansowe mkioski mkioski partnerskie Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie Aspiro jest spółką zajmującą się pośrednictwem finansowym Aspiro zawiera umowy dystrybucyjne z Bankiem i innymi bankami działającymi na polskim rynku, na podstawie których sprzedaje produkty bankowości detalicznej w zarządzanej przez siebie sieci dystrybucyjnej. Duża część sprzedaży realizowanej przez Aspiro dotyczy produktów BRE Banku Od lipca 2009 r. Aspiro zarządza siecią dystrybucji. Na koniec czerwca 2011 r. obejmowała ona 106 jednostek na terenie całej Polski oraz 32 Punkty Obsługi Agencyjnej Na koniec czerwca 2011 r. MultiBank dysponował siecią 134 oddziałów 28

29 Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia Bancassurance Detal Przypis składki brutto (mln zł) Platforma Internetowa Przypis składki brutto (mln zl) Współpraca z BRE Leasing Przypis skladki brutto (mln zł) +93% +33% +21% 287,9 556,3 41,6 55,5 49,9 60,4 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 Poprawa wyników we wszystkich liniach biznesu; dobre przebiegi szkodowe oraz wzrosty portfeli Platforma Internetowa SUS i Centrum Ubezpieczeń w II kw./11: - 154,3 tys. umów komunikacyjnych - 21,6 tys. polis podróżnych - 55,5 mln zł przypisanej składki z tytułu wszystkich ubezpieczeń Zysk brutto 1) (PLN M) 13,6 +96% 26,5 II kw./10 II kw./11 1) W tym zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze statutowego sprawozdania finansowego spółki (uwzględniający odroczone koszty akwizycji 29

30 Bankowość Detaliczna BRE Banku (Polska) Klienci i wolumeny Klienci (tys.) Depozyty (mld zł) +1,5% -2,5% ,3 2,1 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 2,5 5,7 5,5 5,2 5,1 5,0 4,7 5,2 4,4 10,9 12,7 13,8 14,0 13,8 14,2 14,7 14,6 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Kredyty Razem (mld zł) +5,3% Kredyty hipoteczne (mld zł) +6,9% 0,5 0,6 0,6 14,1 15,0 14,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 17,1 16,7 17,4 17,3 18,4 0,3 0,3 0,3 12,2 12,5 13,2 0,4 0,4 0,4 0,4 15,0 14,7 15,3 15,2 0,4 16,3 10,9 11,8 11,7 13,4 13,2 13,7 13,6 14,1 9,2 9,6 9,5 11,0 10,7 11,2 11,0 11,7 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/08 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 mbank Polska MultiBank Private Banking 30

31 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 31

32 321,0 14,8 1) 137,7 Vectra 167,6 117,2 86,6 168,6 49,4 23,6 11,5 14,0 137,2 30,5 1) 81,1 17,0 1) 142,5 128,2 92,4-154,0 65,1 2,5 78,6 0,0 100,6 391,7 324,1 324,1 313,1 223,4 223,4 217,9 2,3 95,2 95,2 92,4 32 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wart. Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów Zysk/strata brutto Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie II kw./11: Wyniki finansowe Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 1) I kw./08 spłata kredytu zdefaultowanego; II kw./10 i III kw./10 częściowa sprzedaż akcji PZU Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./11 (mln zł)

33 Klienci Korporacyjni i Instytucje Akwizycja klientów i wolumeny Koniec I kw./11 Zmiana Koniec II kw./11 Kredyty korporacyjne (mld zł) 11,6 11, Klienci korporacyjni ,3 14,5 Kredyty klientów 25,9 mld -1,3 % korporacyjnych 25,5 (zł) 1) mld Depozyty korporacyjne (mld zł) 3,9 4,7 W tym: 14,3 mld kredyty dla +1,4% 14,5 mld przedsiębiorstw (zł) Depozyty klientów 20,1 mld +5,8 % korporacyjnych (zł) 21,2 1) mld 15,4 17,3 W tym: 15,4 mld depozyty +12,8 % 17,3 mld przedsiębiorstw (zł) Przedsiębiorstwa wg definicji NBP 1) Uwzgl. Intermarket Bank i Magyar Factor 33

34 Klienci Korporacyjni i Instytucje Kredyty i depozyty udział w rynku przedsiębiorstw 1) Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2007 r. czerwiec 2011 r. Depozyty przedsiębiorstw 1) w BRE Banku (mld zł) 12,00% 10,00% 9,4% 12,9 12,7 13,3 14,0 14,2 14,6 14,6 13,7 12,5 12,2 13,1 13,3 14,4 14,9 16,1 17,3 15,4 8,00% 6,00% 6,2% 4,00% Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 17,3 mld zł depozytów przedsiębiorstw w samym BRE Banku na koniec II kw./11 (wzrost o 12,8% QoQ) 14,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w samym BRE Banku na koniec II kw./11 (wzrost o 1,4% QoQ) Kredyty przedsiębiorstw 1) w BRE Banku (mld zł) 15,5 14,6 15,114,7 13,5 13,7 14,0 13,6 14,0 14,3 14,5 13,7 13,5 12,8 11,0 11,5 10,1 06/07 09/07 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 1) w kategorii przedsiębiorstwa (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 34

35 Klienci Korporacyjni i Instytucje Klienci, rozwój kredytów i depozytów Wolumen kredytów klientów Pionu (tylko BRE Bank, mld zł) Liczba i struktura klientów korporacyjnych 16,3 39% 15,6 15,9 15,9 37% 37% 37% 19,5 31% 41% 19,6 33% 42% 19,6 36% 42% K1 898 K1 993 K K K K K2 K2 K2 K2 K2 K K K % 11% 49% 50% 49% 2% 11% 3% 11% 2% 12% 2% 11% 11% 17% 14% 12% 10% K K K K K K K /09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Wolumen depozytów klientów Pionu (tylko BRE Bank, mld zł) Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku: 17,1 17,1 17,2 18,0 43% 48% 49% 50% 21,3 44% 19,7 47% 21,1 56% K1 oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł K2 oznacza segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500mln zł K3 oznacza segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł 39% 13% 5% 35% 11% 6% 34% 12% 5% 32% 13% 5% 31% 12% 13% 29% 13% 11% 27% 12% 5% Transakcje Reverse Repo i Repo Podział klientów na K1, K2 i K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.) 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 35

36 Klienci Korporacyjni i Instytucje Cash Management Dochód netto z produktów Cash Management +14,4% Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami II kw./10 II kw./11 Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (mln transakcji) +13,9% +25,1% +12,9% ,17 2,45 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 II kw./10 II kw./11 36

37 Klienci Korporacyjni i Instytucje Oferta instrumentów finansowych oraz produkty Finansowania Strukturalnego i Mezzanine Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 9,3% QoQ Udział w rynku kredytów dla sektora publicznego osiągnął 4,6% na koniec czerwca 2011 r. vs 4,3% na koniec marca 2011 r. i 1,2% na koniec czerwca 2010 r. Wolumen transakcji z jednostkami samorządu terytorialnego Wolumen transakcji z Finansowania Strukturalnego i Mezzanine Wolumen transakcji Finansowania Strukturalnego i Mezzanine wzrósł o 13,3% YoY i 19,5% YTD W 2011 r. BRE Bank udzielił 11 kredytów konsorcjalnych, 1 gwarancji (2 104 mln zł) oraz 3 kredytów bilateralnych (111,9 mln zł). Wolumen transakcji z Finansowania Strukturalnego i Mezzanine +9,3% +19,5% +13,5% +13,3% 12/10 03/11 06/11 06/10 12/10 06/11 37

38 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring 12,5 mln złzysku brutto w II kw./11 (+47,0% QoQ); dzięki poprawie sytuacji ekonomicznej Nowa sprzedaż6,2 mld złw II kw./11q2/11 (+14,0% QoQ) Wzrost obrotów widoczny w każdej spółce Grupy Zysk brutto (mln zł) +59,0% Spółki Grupy Intermarket 1) Polfactor Zysk brutto 4,3 mln złw II kw./11 (+13,9% QoQ) dzięki lepszej sprzedaży i niższym odpisom na należności Obroty 1,3 mld złw II kw./11 (+18,1% QoQ); V pozycja na polskim rynku z udziałem 8,1% po II kw./11 7,9 12,5 II kw./10 II kw./11 BRE Leasing 11,1 mln złzysku brutto w II kw./11 wobec zysku 14,9 mln złw I kw./11 Podpisane umowy leasingowe: - Ogółem 623 mln zł w II kw./11, +13,2% QoQ i wzrost w leasingu ruchomości o 24,9% QoQ Spadek zysku brutto w II kw./11 spowodowany niższymi marżami z nowej sprzedaży w porównaniu z umowami wygasającymi III pozycja na polskim rynku z udziałem 8,7% po II kw./11 Zysk brutto (mln zł) -18,0% 13,9 14,9 II kw./10 II kw./11 1) tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor SA i Magyar Factor zrt. 38

39 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udziały w rynku BRE Banku 1) w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2) wg stanu na (mln zł) 7,9% 16,7% Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 5,5% 13,56% #5 18,83% #2 18,20% #2 Transakcje walutowe (FX spot & Forward) BRE Bank 1) Wg stanu na ; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP. 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne, bez obligacji drogowych BGK sprzedawanych przez NBP. Rynek 39

40 Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaanagażowanie bilansowe (wartość netto) Zysk brutto (mln zł) % ,0 3,7 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Kredyty komercyjne Kredyty dla jednostek Kredyty mieszkaniowe 1) samorządu terytorialnego Q2/10 Q2/11 4,44 mld zł całkowitego portfela kredytowego (bilansowego wartość netto i pozabilansowego) na koniec II kw./11, o 3,2% więcej niż przed rokiem. 766,4 mln zł portfela bilansowego wartość netto i pozabilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na koniec II kw./11. 3,7 mln zl zysku brutto w II kw./11, czyli spadek o 66% YoY (11,0 mln zł w II kw./10) i spadek o 59% QoQ (9,1 mln zł w I kw./11). Wzrost współczynnika C/I z 45,3% na koniec 2010 do 49,4% w II kw./11. 1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 40

41 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków na koniec II kw./11 (tys.) Zysk brutto (mln zł) Liczba rachunków DI BRE 55,1 ebroker (mbank) 201,7 Usługa maklerska (MultiBank) 35,6 RAZEM 292,4 +18,6% Udziały w rynku DI BRE W II kw./11, wg obrotów 1) 7,9 9,7 Akcje 2) 4,93 % #9 Obligacje 4,44 % #6 Futures 13,58 % #2 Opcje 5,30 % #7 1) Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE. II kw./10 II kw./11 Wzrost zysku brutto o 18,6% YoY głównie dzięki przychodom z transakcji IPO KRUK SA. DI BRE obroty akacjami (mln zł) Udział DI BRE w obrotach na GPW Akcje 2) Futures Opcje ,22% 4,93% 14,45% 13,58% 4,52% 5,30% I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Obroty bezpośrednie przez DI BRE Obroty przez emaklera i Usługę Maklerską I kw./11 II kw./11 I kw./11 II kw./11 I kw./11 II kw./11 2) Transakcje sesyjne 41

42 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 42

43 Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3) Wynik z tytułu odsetek (mln zł) Wynik z tytułu prowizji (mln zł) 2,1 2,3 CAGR: +20% 2,3 2,3 2,2 2,1 2,5 CAGR: +12% 724, , , , ,0 +24% 436,3 542,5 416,4 564,2 551,5 594,7 745,9 +21% 172,4 208, II kw./10 II kw./ II kw./10 II kw./11 NIM Wynik na działalności handlowej (mln zł) Dochody ogółem (mln zł) CAGR: +3% CAGR: +14% 484,3 610,0 742,4 598,4 567,7-9% 157,4 143, , , , , ,6 +17% 766,7 894, II kw./10 II kw./ II kw./10 II kw./11 43

44 Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3) Koszty ogółem (mln zł) Zysk operacyjny przed rezerwami (mln zł) 63,7% 55,5% 55,1% 54.2% 51,8% 51,1% 48,5% 1044,4 1279,6 CAGR: +9% 1550,1 1544,8 1617,3 +9% CAGR: +27% 580,6 391,6 428,7 1136,3 922,4 1306,5 1885,5 +24% 374,5 465, II kw./10 II kw./ II kw./10 II kw./11 Wskaźnik koszty/dochody Rezerwy na kredyty (mln zł) Zysk netto (mln zł) ,8% 28,1% 27,4% 3,2% 11,8% 10,8% 15,9% CAGR: +9% 46,0 76,8 269,1 1097,1 634,8 203,5-71% 58,6 421,3 710,1 856,9 128,9 641,6 124,3 +152% 313, II kw./10 II kw./ II kw./10 II kw./11 Koszty ryzyka (bps) ROE netto 44

45 Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3) Aktywa ogółem (mld zł) Kredyty ogółem brutto 1) (mld zł) 42,3 56,0 CAGR: 16% 82,6 81,0-0,2% 90,0 88,9 88,7 23,9 34,4 53,0 54,4 61,8 57,9 63,5 CAGR: +21% 1,3 2,1 0,8 1,9 +10% 26,3 29,6 21,5 22,5 27,7 1,0 0,8 10,6 5,2 6,4 7,4 5,1 5,6 6,7 3,3 2,2 14,2 19,5 25,0 23,4 25,6 23,2 25,5 2, II Depozyty ogółem (mld zl) 0,2 9,5 0,7 12,9 0,1 21,0 0,2 25,1 25,1 15,0 18,8 16,6 17,5 21,1 kw./10 0,9 0,6 0,8 26,1 17,1 +6% II kw./11 24,7 32,4 37,8 42,8 47,1 44,0 46,5 CAGR: +14% 24,9 21, II Kredyty korporacyjne Kredyty hipoteczne kw./10 Kredyty poza-hipoteczne Sektor budżetowy i inne Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności (mln zł) 2622,2 3441,3 4048,0 4271,2 7077,3 6674,7 II kw./11 10,39% 10,16% 10,04% 11,50% 15,89% 12,03% 16,08% CAGR: +22% +14% 7599, II kw./10 II kw./ II kw./10 II kw./11 Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sektor budżetowy 1) Kredyty hipoteczny kwartalnie na podstawie danych zarządczych CAR 45

46 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik z działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (1 352) (4 294) (2 511) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ( ) ( ) ( ) ( ) (58 620) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (59 334) (58 672) (59 711) (58 611) (60 881) Pozostałe koszty operacyjne (77 477) (41 969) (64 053) (32 638) (34 338) Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE

47 Podsumowanie I-II kw./11 w Grupie BRE Banku: Wyniki pionów biznesowych Kwartalny wynik brutto wg pionów (mln zł) Grupa BRE Banku Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe +138,0% +289,1% +14,0% +31,7% +70,2% -27,9% 407,0 317,1 171,0 309,0 81,5 186,3 81,1 128,2 92,4 II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Bankowość Detaliczna z rekordowym zyskiem dzięki wysokiej sprzedaży produktów, wzrostowi aktywności klientów oraz sprzedaży kredytów niepracujących Korporacje i Rynki Finansowe: powtarzalne wyniki Pionu pod wpływem ostrożnego zawiązywania rezerw na indywidualne przypadki 47

48 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku Zysk brutto spółek konsolidowanych (mln zł) Zysk brutto spółek konsolidowanych w I poł r. wyniósł 129,1 mln zł wobec 126,4 1) mln zł w I poł r. (+2,2% YoY) 28,2 25,6 BRE Ubezpieczenia 27,4 26,0 17,0 16,6 BRE Leasing DI BRE 22,5 BRE Bank 12,8 Hipoteczny 9,4 8,0 6,3 5,1 4,0 6,3 Intermarket Polfactor BRE WM Aspiro BRE.locum Other Bank Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto w II kwartale 2011 r. (mln zł) 5,6 4,1 6,2 1,1 6,7 H1/10 H1/11 16,6 Zysk brutto: 171,0 Zysk brutto: 407,0 386,1 119,4 1) Wyłączając spółki nie podlegające konsolidacji w 2011 roku: Tele- Tech Investments oraz BCF ( 1,7 mln zł) 66,5 75,2-14,9-54,3 II kw./10 II kw./11 Korekty konsolidacyjne Spółki BRE Bank 48

49 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (mln zł) Wynik z tyt. odsetek za II kw./11 wg linii biznesowych (mln zł) 859,7 863,5 876,7 891,5 937,5 +7,1% 5,2 1,7 1,3 6,8 8,1 7,7 15,1 20,2 1,8 23,2 162,9 60,5-2,9 603,2 611,3 628,7 631,2 686,7 506,5 484,9 548,3 542,5 322,0 322,0 199,9 205,8 195,9 200,2 188,5 43,3 37,0 35,8 33,1 37,3 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Struktura przychodów odsetkowych (%) I kw./11 Bankowość Klienci Detaliczna korporacyjni i Handlowa i Instytucje Działalność Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu, %)* i wskaźnik NII/RWA Pozostałe i wyłączenia II kw./11 Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 5% 4% 4% 4% 4% Lokacyjne papiery wartościowe 23% 24% 22% 22% 20% Kredyty i pożyczki 70% 71% 72% 71% 73% Dłużne papiery wartościowe PDO 1% 1% 2% 2% 3% Pozostałe 1% 0% 0% 1% 0% 3m 6m 9 m 12 m 3 m 6 m 9m 12 m 3 m 6 m NIM 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2, NII/RWA 2,6 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,6 1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych (okres od początku roku do końca danego kwartału) 49

50 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji (mln zł) Wynik z tyt. prowizji za II kw./11 wg linii biznesowych (mln zł) 282,7 302,6 314,8 306,7 330,0 41,1 35,4 40,5 41,5 23,4 39,4 36,3 42,9 43,0 34,3 48,8 50,7 44,4 46,0 49,1 31,8 25,3 29,5 31,5 27,6 83,9 75,7 85,2 84,9 76,3 9,8 9,7 9,8 9,7 9,5 2,9 3,1 2,2 4,7 2,5 59,1 51,5 56,4 65,3 72,1 +0,4% 23,4-0,1 77,2 207,4 208,4 208,2 184,9 107,7 107,7 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Struktura przychodów z prowizji (%) I kw./11 Bankowość Klienci Dzialalność Pozostałe i Detaliczna korporacyjni i Handlowa i wyłączenia Instytucje Inwestycyjna II kw./11 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Korporacje i Rynki Finansowe Z działalności kredytowej 21% 17% 18% 21% 22% Opłaty związane z zarządzaniem portfelem 1% 1% 1% 1% 1% Gwarancje i operacje dokumentowe 3% 3% 3% 3% 3% Obsługa kart płatniczych 27% 28% 27% 25% 25% Opłaty z działalności brokerskiej 9% 10% 10% 9% 10% Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów 16% 15% 16% 16% 15% Prowizje z działalności ubezpieczeniowej 15% 14% 12% 11% 12% Pozostałe 8% 12% 13% 14% 12% 50

51 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w II kw./11 (mln zł) 43,5 32,07 32,7 40,5 40,9 29,8 13,7 3,3 21,7 23,1 3,7 7,1 8,4 16,9 11,8 2,6 0,8 4,5 4,7 3,4 9,3 13,9 26,2 7,9 29,7 14,3 15,5 17,2 9,0 6,2 6,7 9,3 5,6-0,5-1,4 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Bankowość 39,4 Detaliczna 5,3 K1 16,5 K2 13,9 K3 BRE 1,9 Leasing BRE Bank 0,3 Hip. Ryzyko i 1,5 płynność 18,1 Działalność handlowa i emisje 0,7 Pozostałe Udział transakcji z klientami w wyniku działalności handlowej (%) Struktura wyniku na działalności handlowej (%) II kw./11 81,9 0,8 23,1 7,3 I kw./11 71,3 2,6 21,7 4,8 15,7 13,5 8,2 IV kw./10 III kw./10 83,7 82,4 3,3 13,7 19,2 114,8 83,4 88,6 82,1 97,6 II kw./10 75,6 24,4 Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej dzialalności handlowej 51

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych + amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku (%, na koniec okresu) 10,3 15,2 59,3 15,8 58,7 59,7 22,8 58,6 24,0 60,9 145,6 148,2 165,3 136,5 142,6 51,2 51,0 51,8 49,1 48,5 171,5 194,2 219,3 190,5 201,1 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne 52

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) +10,2% BRE Bank 1) Rynek 1) 55,6 54,6 59,4 59,4 61,3 1,2 2) 1,2 2) QoQ +2,6% +4,5% 58,2 60,1-1,8% +8,8% +0,0% +3,2% YoY +9,7% +8,3% 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 1) Dane dot. kredytów brutto Depozyty (mld zł) 44,0 44,5 +6,2% 47,1 46,7 0,2 2) 0,2 2) 46,4 46,5 BRE Bank QoQ +0,3% +1,6% Rynek +1,3% +5,9% -1,3% +0,3% YoY +6,2% +8,0% 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 2) Intermarket Bank i Magyar Factor 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach Wskaźnik kredytów do depozytów w II kw r. wynosi 131,3% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe ,6 131,3 77,5 84,0 86,1 Średnioterminowe pożyczki w CHF i EUR finansują kredyty denominowane w CHF i EUR, więc......faktyczny wskaźnik kredytów do depozytów to 86,1% II kw./10 I kw./11 II kw./11 II kw./10 I kw./11 II kw./11 Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - faktyczny wskaźnik Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na (mld zł) Kredyty od banków Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne Depozyty Kredyty Źródła finansowania 54

55 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura bilansu struktura walutowa Struktura walutowa kredytów (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1) (mld zł) 1,8 1,9 1,9 1,6 7,7 7,9 1,9 1,9 1,7 1,6 8,4 9,2 61,3 1,9 1,7 10,6 3,5 3,5 1,8 1,8 8,1 8,8 3,2 3,2 1,9 3,1 1,7 1,7 8,8 9,1 9,5 22,4 21,2 22,1 21,2 22,4 19,7 21,1 18,8 18,0 22,5 21,6 22,0 25,4 25,5 24,7 40,6 38,1 43,5 43,1 39,8 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 PLN 44% 39% 40% 43% 43% CHF 39% 40% 39% 37% 36% EUR 12% 14% 15% 14% 15% USD 3% 4% 3% 3% 3% Inne 2% 3% 3% 3% 3% 03/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 PLN 50% 52% 55% 57% 52% CHF 30% 29% 28% 25% 30% EUR 12% 12% 11% 12% 12% USD 3% 2% 2% 2% 2% Inne 5% 5% 4% 4% 4% 1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 55

56 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu - aktywa Struktura aktywów (mld zł) 88,9 84,4 90,1 89,0 88,7 3,3 4,8 1,2 1,2 3,1 3,7 1,8 3,8 4,3 2,6 1,2 1,6 18,9 1,9 0,7 5,5 19,2 1,5 0,8 3,0 18,8 16,1 16,7 1,2 1,0 1,0 1,6 1,8 1,4 2,5 4,3 2,8 Kredyty i pożyczki dla klientów 1) struktura podmiotowa portfela (mld zł) 1,1 28,8 1,4 31,8 1,9 1,9 2,0 33,7 33,5 35,3 1,2 2) 1,2 2) 55,6 54,6 59,4 58,2 60,1 22,6 23,2 25,6 24,6 24,3 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Należności od klientów 63% 65% 66% 66% 68% Należności od banków 6% 3% 3% 5% 3% Papiery wart. przeznaczone do obrotu 1% 1% 2% 2% 2% Pochodne instrumenty finansowe 2% 2% 1% 1% 1% Lokacyjne papiery wartościowe 21% 23% 21% 18% 19% Aktywa zastawione 3% 2% 2% 3% 1% Inne 4% 4% 5% 4% 5% Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0% 0% 0% 1% 1% 03/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Klienci korporacyjni 41% 41% 42% 42% 40% Klienci indywidualni 57% 56% 55% 54% 57% Sektor budżetowy 2% 3% 3% 3% 3% 1) Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji inne należności 2) Intermarket Bank i Magyar Factor (aktywa przeznaczone do sprzedaży) 56

57 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) Struktura depozytów (mld zł) 88,9 84,4 90,1 89,0 88,7 0,8 0,8 5,5 7,9 5,2 6,1 5,5 7,1 6,8 7,2 7,6 1,3 6,9 1,4 1,5 1,4 1,5 0,8 0,4 17,6 19,5 0,9 1,0 0,6 21,4 20,1 1) 21,2 1) 28,4 26,0 28,7 27,9 26,3 44,5 44,5 47,4 46,4 46,5 26,1 24,6 25,1 25,5 24,9 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Zobowiązania wobec klientów 49% 53% 52% 52% 52% Zobowiązania wobec banków 32% 31% 32% 31% 30% Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych 1% 2% 2% 2% 2% Kapitał własny (razem) 8% 8% 8% 8% 8% 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 03/10 06/10 09/10 12/10 06/11 Klienci indywidualni 59% 55% 53% 55% 54% Klienci korporacyjni 39% 44% 45% 43% 45% Sektor budżetowy 2% 1% 2% 2% 1% Inne 10% 6% 6% 6% 7% Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 0% 0% 0% 1% 1% 1) Uwzgl. Intermarket Bank i Magyar Factor 57

58 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania Od początku 2010 r. terminy spłaty średnioterminowych kredytów o łącznej wartości 3,0 mld CHF, które pierwotnie zapadały w 2010 r. i 2011 r., zostały znacznie wydłużone ( ) Znaczna poprawa struktury walutowej aktywów i pasywów W I półroczu 2011 r. BRE Bank otrzymał 3 dodatkowe kredyty walutowe - 22,5 mln EUR, 30 mln EUR i 10 mln CHF Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do końca 2012 (mld zł) 24,6 BRE Bank spłacił kredyty walutowe w wysokości 100 mln CHF i 150 mln EUR w I półroczu 2011 r. 1,7 2,7 Do końca 2011 r. BRE Bank musi zrefinansować 1,7 mld zł, czyli 7,0% średnioi długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych (4,4 mld zł czyli 17,9% do końca 2012 r.) Razem finansowanie długoterminowe Do spłaty 58

59 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w II kw./11 CAR na stabilnym poziomie 16,08%; Core Tier 1 na poziomie 10,70% Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 16,20% 16,08% -60 bps +48 bps 11,01 10,70 Core Tier 1 Core Tier 1 I kw./06 II kw./06 III kw./06 IV kw./ 06 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10 III kw./10 IV kw./10 I kw./11 II kw./11 03/11 Wzrost RWA w I kw./11 Wzrost funduszy własnych 06/11 Bazylea I Bazylea II RWA (mld zł; skala lewa) CAR (%; skala prawa) CAR na poziomie 16,08% na r. v. 16,20% w marcu 2011 r. i 12,03% w czerwcu 2010 r. Core Tier 1 na poziomie 10,70% v. 11,01% w marcu 2011 r. i 6,68% w czerwcu 2010 r. RWA na poziomie 60,5 mld zł na r. v. 58,4 mld zł na koniec marca 2011 r. (+3,7%) 59

60 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, mln zł) 2,3% 2,2% 3,4% 4,7% 5,3% 6,0% 5,3% 5,6% 5,0% -269, ,1-634,8 71% 59% 67% 68% 68% 64% 68% 68% 65% ,7% 97,8% 96,6% 95,3% 94,7% 94,0 94,7% 94,4% 95,0% /07 12/08 06/09 12/09 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Wskaźnik pokrycia portfela default Portfel z utratą wartości Portfel kredytów pracujących rezerwą celową (wg MSSF) -439 I II III IV I II III IV I II III IV I II kw./08 kw./08 kw./08 kw./08kw./09kw./09 kw./09 kw./09kw./10kw./10 kw./10 kw./10kw./11 kw./11 Korporacyjne i detaliczne kredyty zagrożone (wg klasyfikacji NBP 1) ) (%) 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 Korporacyjne 3,3 5,5 7,9 8,7 9,8 11,2 11,9 11,8 11,4 10,8 Detaliczne 1,3 1,7 2,0 2,4 2,8 2,9 3,2 3,3 3,6 2,3 Razem 2,0 3,0 4,1 4,6 5,2 5,5 5,9 5,9 6,1 5,0 1) Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) 60

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Dalszy wzrost oparty na uznanym modelu biznesowym Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 4 listopada 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Udany początek roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 maja 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wysokie dochody Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 04 sierpnia 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2010 r. Najwyższe dochody w historii Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 09 lutego 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-IV kw.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2011 r. Konsekwentna realizacja celów Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 lutego 2012 r. Agenda Grupa BRE Banku w 2011 roku Analiza wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2007 r. Wysoka rentowność; ekspansja transgraniczna mbanku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 29 października 2007 r. 1 Agenda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 6 maja 2008 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 lipca 2008 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw roku

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw roku Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 28 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 6 maja 28 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 28 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I kw r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone

Wyniki Grupy BRE Banku za I kw r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone Wyniki Grupy BRE Banku za I kw. 2006 r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 28 kwietnia 2006 r. 1 Agenda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r.

Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Wyniki Grupy BRE Banku III kw. 2013 r. Kontynuacja dobrych tendencji wzrostowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 października 2013 r. Kluczowe wydarzenia III kw. 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Mariusz Grendowicz Prezentacja dla dziennikarzy 09 lutego 2010 r. 1 BRE Bank w 2009 1 Polacy oszczędzają w BRE Banku (480 tys.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. POSTĘPUJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Wyniki finansowe po 3 kw. 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada 2012 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw. 2007 r. Zyskowny wzrost Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 lipca 2007 r. 1 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-II kwartału 2007 r. Wyniki BRE

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw r. Wyniki Grupy mbanku II kw. 2014 r. Miliard przychodów w kwartale Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 30 lipca 2014 r. Kluczowe wydarzenia w II kw. 2014 r. Rekordowe przychody ogółem dzięki dochodom

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2006 r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2006 r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2006 r. Dynamiczny wzrost zyskowności Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 27 października 2006 r. 1 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku I IV kw. r. Bez niespodzianek: cele za osiągnięte Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 lutego r. Kluczowe wydarzenia Wzrost zysku i wznowienie dywidendy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za 2015 rok 17 lutego 2016 r Bank Handlowy w Warszawie SA Wyniki skonsolidowane za 2015 rok wwwcitihandlowypl Bank Handlowy w Warszawie SA 1 Podsumowanie 2015 roku Bezpieczeństwo, stabilność i wzrost: Zysk netto 626

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo