Wyniki Grupy BRE Banku w I kw roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku"

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w I kw roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 6 maja 2008 r. 1

2 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Sytuacja makroekonomiczna 2

3 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 3

4 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wydarzenia 1 Wysoka rentowność podstawowej działalności 2 Kontynuacja dynamicznego rozwoju biznesu 3 Aktualizacja strategii Grupy BRE Banku jesienią 2008 r. 4

5 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Wysoka zyskowność działalności Działalno alność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto ROE brutto Koszty/ Dochody (C/I) Współczynnik wypłacalno acalności ci (CAR) 427,6 mln złz 52,0% 43,6% 9,5% Prezentowane dane finansowe o ile nie zaznaczono inaczej - odnoszą się do Grupy BRE Banku 5

6 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Koncentracja na wzroście zyskowności działalności powtarzalnej Działalno alność powtarzalna* Zysk brutto ROE brutto 289,9 mln złz 35,3% Koszty/ Dochody (C/I) * tj. działalność kontynuowana i zaniechana po wyłączeniu transakcji sprzedaży spółki Vectra SA ,7% Zysk netto powtarzalny (mln zł) I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Zysk netto powtarzalny - skorygowany o zdarzenia jednorazowe Średnia ruchoma dla zysku netto powtarzalnego III kw IV kw I kw

7 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Dynamiczny wzrost kredytów udzielonych klientom Wzrost akcji kredytowej ogółem o 10,3% QoQ Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 9,6% w stosunku do końca wcześniejszego kwartału i o 53,6% rok do roku Wysoki wzrost kredytów dla klientów korporacyjnych: wzrost o 11,7% w porównaniu do r. oraz o 40,4% w stosunku do I kw r. Udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu wzrósł do 40,1% (z 37,2% na koniec marca 2007 r.) * Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank, Transfinance, Magyar Factor Dynamika kredytów brutto (w mld zł) +10,3% ,4 1, Klienci indywidualni 2,3 Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na r. BRE Bank 78,1% +9,6% QoQ BRE - Klienci indywid. 39,9% BRE - Klienci korporac. 37,2% +11,7% QoQ Klienci korporacyjni -7,0% QoQ -0,1 37,9 Pozostali BRE - Sektor budżet. 0,1% BRE - inne 0,9% BBH 8,8% Spółki factoringow e* 4,7% BRE Leasing 8,4% 7

8 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Sezonowo niższa dynamika akcji depozytowej Dynamika depozytów (w md zł) ,8% QoQ +3,7% -3,2% QoQ -68,8% QoQ 2,3-0,6-0,5 Wzrost depozytów ogółem o 3,7% QoQ ,4 33, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali Kontynuacja wzrostu depozytów klientów indywidualnych (+17,8% QoQ i +44,1% YoY) Spadek depozytów klientów korporacyjnych o 3,2% QoQ sezonowe zjawisko Wzrost depozytów korporacyjnych o 14,2% YoY Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. Spółki factoringowe* 0,6% BBH 0,8% DI BRE 1,6% BRE - Sektor budżet. 0,6% BRE - Klienci korporac. 52,0% BRE - Klienci indywid. 44,4% BRE Bank 97,0% Łączny udział środków klientów indywidualnych (Bank i Spółki) w depozytach na koniec marca 2008 r. zwiększył się do 45,3% z 39,6% na koniec marca 2007 r. * Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank,Transfinance, Magyar Factor 8

9 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna (+PB) Zysk brutto wg linii I kw r. vs I kw r. (w mln zł) +54.4% +310,9% 173,9 +9,8% 95,3 +38,9% ,8 132,4 Spłata kredytu niepracującego 137,7-14,4% 42,3 36,2 +32,8% -16,0 69,3 76,0 Straty mbanku CZ i SK Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna I kw I kw

10 Podsumowanie I kw r. w Grupie BRE Banku Wyniki spółek strategicznych Zysk brutto 34,1* Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) spółek strategicznych za I kw r. był wyższy o ponad 70% w porównaniu do I kw r. 4,1 BRE.locum 11,4 12,3 10,5 10,5 9,4 8,8 7,4 5,8 4,4 BRE Bank Hipoteczny Dom Inwestycyjny BRE Banku BRE Leasing Intermarket Bank PTE Skarbiec-Emerytura 5,3 2,5 3,1 Polfactor 2,6 Transfinance 2,8 2,5 1,4 1,2 0,0 0,4 BRE Holding Magyar Factor I kw I kw Pozostałe 0,0 Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto * Spółka działa na rynku nieruchomości; kwartalne wahania zysku spółki wynikają z rozpoznawania przychodu z chwilą przeniesienia własności mieszkania na klienta ** Wynik brutto Banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne *** Pozostałe spółki obejmują: BRE.locum, CERI, BRE Wealth Management, BRE Corporate Finance, BRE Finance France, Tele-Tech Investment, Garbary, emfinanse Bank** 79,2% Spółki 20,8% Intermarket Bank 1,7% BRE.locum 8,0% BRE Leasing 2,5% Intermarket Bank 1,7% Magyar Factor 0,3% PTE Skarbiec- Emerytura 1,2% Polfactor 0,7% Magyar Factor 0,3% BRE Holding 0,6% DI BRE 2,5% Spółki: Klienci Korporacyjni i Instytucje Asset Management działalność zaniechana pozostałe*** 10

11 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 11

12 Wyniki i dokonania pionów w I kw r. Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie Wzrost zyskowności 321 mln zł zysku brutto Pionu za I kw r., w tym: ze sprzedaży Vectry 137,7 mln zł Wysoka aktywność na rynkach finansowych BRE pozostaje wiodącym Dealerem Rynku Pierwotnego w Polsce: 23% udziału w rynku instrumentów pochodnych na stopę procentową 17% udziału w rynku obrotu bonami i obligacjami skarbowymi 60% udział rynkowy w plasowaniu nowych emisji średnioterminowych papierów bankowych i przedsiębiorstw Ekspansja biznesowa Wzrost wartości kredytów przedsiębiorstw o 40% YoY Znaczny wzrost sprzedaży kredytów i gwarancji z wykorzystaniem środków UE (+55,5% YoY) Akwizycja klientów korporacyjnych w I kw r. wyniosła 562 firmy Istotny wkład spółek Pionu do wyniku 21% zysku brutto Pionu Korporacji i Rynków Finansowych wniosły spółki (udział liczony bez transakcji Vectry) 12

13 Wyniki i dokonania pionów w I kwartale 2008 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje podsumowanie Klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej ogółem K K2 969 K K2 963 K1 948 K K K K K K K I- XII 2006 I- III 2007 IV-VI 2007 VII - IX 2007 X- XII 2007 I - XII 2007 I - III 2008 W pierwszym kwartale 2008 roku pozyskano 562 nowych klientów korporacyjnych, z czego 74% stanowili klienci segmentu K3, a 22% klienci segmentu K2 Łączna liczba klientów korporacyjnych na koniec marca 2008 r. wyniosła podmiotów; przyrost netto liczby klientów wyniósł 150 podmiotów Na koniec marca klientów segmentów Małych i Średnich Przedsiębiorstw korzystało z pakietów EFEKT (58,5% bazy klientów MSP) 13

14 Wyniki i dokonania pionów w I kwartale 2008 r. Klienci Korporacyjni i Instytucje podsumowanie Kredyty i depozyty Wolumen kredytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 56% 57% 56% 54% 55% 6,7% 5,9% 6,5% 8,6% 9,3% 9,2 37% 8,4 8,4 12,7 36% 55% 14,4 38% 11,5 11,5 12,8 12,8 Udział w rynku kredytów Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 16,2 48% 10,7 10,7 42% 39% 19,7 44% 42% 13,3 13,3 17,6 45% 42% 12,5 12,5 9,3% Udział w rynku depozytów 7% 4% 7% 9% 9% 8% 10% 14% 13% K1 K2 K3 przedsiębiorstwa K3 Większy udział w rynku kredytów przedsiębiorstw jako efekt 40% YoY wzrostu portfela kredytów przedsiębiorstw Spadek wartości depozytów przedsiębiorstw, ale udział w rynku utrzymany 14

15 Wyniki i dokonania pionów w I kw r. Korporacje i Rynki Finansowe Wyniki finansowe Wyniki finansowe Pionu w I kw r. (mln zł) Zysk brutto Pionu za I kw r. wzrósł o 133% YoY do 321 mln zł (z wyłączeniem transakcji Vectry: wzrost 33,2% YoY, o 45,7 mln zł) 104,3 137, ,9 9,7 Udział obszarów w zysku brutto Pionu: - Klienci Korporacyjni i Instytucje: 45,8% (a 80% - bez uwzględniania transakcji Vectry), - Działalność Handlowa i Inwestycyjna: 54,2% 182,2 91,0 321,0 21% udział spółek w wynikach Pionu bez transakcji Vectry, najwyższy wkład miały tradycyjnie DI BRE, BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny i Intermarket Bank Wynik z tytułu odsetek Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 137,6 Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej 175,9 Wynik na lokacyjnych pap. Wartościowych Odpisy netto Koszty i amortyzacja 135,5 127,7 Saldo pozostałych przychodów i kosztów Zysk brutto 321,0 14,8 137,7 Vectra 168,6 I kw II kw III kw IV kw I kw Struktura zysku brutto Pionu Korporacji i Rynków Finansowych w I kw r. (mln zł) Dział. Handlowa i Inwestycyjna 54,2% (19,7% bez one-off) Rynki finansowe; 38,1 Inwest. własne; 134,6 Ryzyko i zarz. płynnością ; 1,6 * po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych i kosztów BSS Spółki korporac.*; 37,1 Pozostałe; 7,8 K1; 27,1 Instytucje finans.; 4,2 K3; 17,8 K2; 53,1 Spółki inwest.*; -0,5 Klienci Korporacyjni i Instytucje 45,8% (80,3% bez one-off) 15

16 Wyniki i dokonania pionów w I kw r. Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie Utrzymany znaczący udział w zysku Grupy 76 mln zł zysku brutto Pionu w I kw r. (wzrost o 9,8% YoY) 18% udział w zysku Grupy i 40,8% udział w dochodach odsetkowych i prowizyjnych Grupy Ekspansja na rynku kredytowym Wzrost portfela kredytów ogółem do poziomu 14,9 mld zł (+13,8% QoQ) Awans na drugie miejsce pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych Stały wzrost bazy klientowskiej W I kw r. pozyskano: w Polsce: 121,4 tys. klientów (+6% QoQ) w tym: 15,5 tys. mikroprzedsiębiorstw (+6,6% QoQ) w Czechach i Słowacji: 85,3 tys. klientów łącznie (+232% QoQ) Wzrost udziału w rynku depozytów Wzrost depozytów detalicznych o 1,6 mld zł w I kw r. (+15,4% QoQ) 4,2% udziału w rynku depozytów gospodarstw domowych na koniec marca 2008 r. ( vs. 3,9% na koniec 2007 r. i 3,2% na koniec I kw r.) 16

17 Wyniki i dokonania pionów w I kw r. Bankowość Detaliczna BRE Banku - podsumowanie Dane na koniec I kw Koniec I kw Zmiana Koniec 2007 (mln) 3 2 2,2 mln klienci +6,0% +6,0% 2,0 mln 1 2,6 mln rachunki +6,7% +6,7% 2,4 mln 0 Klienci Rachunki bieżące mbank MultiBank 12,0 mld depozyty (PLN) +15,4% +15,4% 10,4 mld (mld zł) Depozyty Kredyty w tym hipoteczne 14,9 mld 12,6 mld kredyty (PLN) +13,8% +13,8% w tym: +13,8% hipoteczne (PLN) +13,8% 13,1 mld 11,1 mld 17

18 Wyniki i dokonania pionów w I kw r. Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne Udany kwartał na rynku kredytów hipotecznych Wzrost portfela bilansowego kredytów hipotecznych o 1.5 mld zł w 2008 r. (+53,6% YoY) łącznie w mbanku i MultiBanku 2 miejsce w Polsce* pod względem nowo udzielanych kredytów hipotecznych Kredyty hipoteczne (w mln zł) Kredyty mieszkaniowe udział w rynku (mld zł) 2008: 9,7% ,6% I 2,9% 5,1% 6,5% 9,0% 9,5% VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII III mbank MultiBank BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku * według dostępnych danych za okres styczeń-luty 2008 r. 18

19 Wyniki i dokonania pionów w I kw r. Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Wyniki finansowe Struktura zysku brutto w I kw r. Bankowości Detalicznej (mln zł) mbank*; 35,4 MultiBank ; 33,4 Pozostałe; -0,2 PB; 7,4 *Wynik brutto mbanku zawiera stratę mbanku w Czechach i na Słowacji w wys. -16mln zł Wynik segmentu brutto (kwartałami**, mln zł) 11,1 I kw ,5 II kw ,3 III kw ,9 IV kw ,3 I kw ,5 II kw ,9 III kw ,1 mbank CZ &SK 29,8 IV kw mbank CZ &SK 76,0 I kw. 08 **Dane za 2006 r. pochodzą ze sprawozdań kwartalnych z 2007 r. Dobra zyskowność: 76 mln zł zysku brutto za I kw r. vs. 69,3 mln zł w I kw r. i 29,8 mln zł w IV kw r. 53,5 30,8 0-16,3-138,4 Udział linii w zysku brutto Grupy BRE Banku w I kw r. wyniósł 18% vs. 23% w I kw r. 139,7 3,7 Wzrost wyniku to efekt znacznie wyższych dochodów odsetkowych (+52% YoY) i 10% wzrostu (YoY) dochodów prowizyjnych Po stronie kosztów, które wzrosły o 52% YoY, obciążeniem jest rozwój sieci placówek, w tym sieci zagranicznej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. Wartościowych Struktura wyniku brutto segmentu w I kw r. (w mln zł) Odpisy netto Koszty i amortyzacja Saldo pozostałych przychodów i kosztów 76,0 Zysk brutto 19

20 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze dokonania i wyniki finansowe pionów biznesowych Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Załącznik 20

21 Analiza wyników I kw r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej (mln zł) I kw Zmiana QoQ Zmiana YoY Dochody ogółem* 789,2 +30,3% +57,6% Koszty ogółem (344,7) -7,0% +19,6% Wynik operacyjny** 444,5 +89,1% +109,2% Rezerwy netto (22,2) -38,5% +220,3% Zysk brutto 422,3 +112,3% +105,4% Zysk netto*** 360,1 +137,1% +128,1% * w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych ** przed rezerwami *** z uwzględnieniem zysku udziałowców mniejszościowych 21

22 Analiza wyników I kw r. Istotny wzrost dochodów Wzrost przychodów o 30,3%, także dzięki jednorazowym zyskom ze sprzedaży Vectry oraz sezonowo wysokiemu wynikowi BRE.locum Po wyłączeniu transakcji Vectry wzrost przychodów o 7,6% QoQ Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw r. w stosunku do IV kw r. (w mln zł) Struktura przychodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych w I kw r. +30,3% 135,1 137,5 50,8 Pozostałe; 41 mln zł; 5% Klienci Korporacyjni i Instytucje; 324 mln zł; 42% 605,6 315,3 150,4 789,2 Bankowość Detaliczna i PB; 214 mln zł; 28% Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 192 mln zł; 25% IV kw Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych I kw *Przychody podano z rezerwami na kredyty, revenue split oraz pozostałymi przychodami/kosztami operacyjnymi. 22

23 Analiza wyników I kw r. Przychody odsetkowe Wynik z tyt. odsetek za I kw r. wg linii biznesowych* (mln zł) 21,5-3,4-2,1 160,8 139,7, 316,4 Konsekwentny wzrost marży odsetkowej Bankowość detaliczna (+PB) I kw. 2,2 II kw. 2,1 Klienci Korporacyjni i Instytucje 2006 III kw. 2,1 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Marża odsetkowa (NIM, %)** IV kw. 2,1 I kw. 2,3 Zarządzanie aktywami II kw. 2, Pozostałe i wyłączenia III kw. 2,3 IV kw. 2,3 Wynik odsetkowy za I kw I kw ,4 Struktura przychodów odsetkowych za I kw r. (w %) Dłużne papiery wartościowe PDO 7% Pozostałe 1% Kredyty i pożyczki 74% Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 9% Lokacyjne papiery wartościowe 9% * Działalność kontynuowana i zaniechana **Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów osetkowych 23

24 Analiza wyników I kw r. Przychody z tytułu opłat i prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw r. wg linii biznesowych* (mln zł) 6,7 5,9 53,5 Bankowość detaliczna (+PB) 97,3 Klienci Korporacyjni i Instytucje -6,2 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Zarządzanie aktywami *** Pozostałe i wyłączenia 157,1 Wynik z tytułu prowizji za I kw Relatywnie niewielka ekspozycja na przychody z produktów inwestycyjnych** Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw r. (w %) Pozostałe 8% Działalność maklerska 14% Z działalności kredytowej 31% Produkty inwestycyjne** 7% Gwarancje i operacje dokumentowe 4% Obsługa rachunków i przelewy 16% Karty płatnicze 20% Udział produktów inwestycyjnych w przychodach z tyt. opłat i prowizji r. 7,7% r. 7,4% * Działalność kontynuowana i zaniechana ** Fundusze inwestycyjne, zarządzanie portfelem itp. *** Działalność zaniechana 24

25 Analiza wyników I kw r. Koszty pod kontrolą Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku w poszczególnych kwartałach Koszty w mln zł ,6% I kw II kw III kw IV kw I kw Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne -7,0% QoQ 57, ,9 58,1 C/I C/I w% 52, Wskaźnik C/I** dla działalności powtarzalnej wyniósł 52,7% w I kw r. Ogólne koszty administracyjne wraz amortyzacją w I kw r. wyniosły 344,7 mln zł i były o 19,6% wyższe niż w I kw r. oraz 7% niższe niż w poprzednim kwartale Największy wzrost odnotowano w kosztach: pracowniczych (o 22,8% YoY), wynikający z: -wzrostu działalności powodujący adekwatny wzrost kosztów zatrudnienia -rezerw na premie; Struktura kosztów wg linii biznesowych* na r. Pozostałe; 11 mln zł; 3% Klienci Korporacyjni i Instytucje; 177 mln zł; 52% 19,2% wzrost YoY kosztów rzeczowych związany jest z rozwojem sieci placówek i działalności operacyjnej (w tym ekspansji transgranicznej mbanku) Bankowość Detaliczna i PB; 138 mln zł; 40% *Działalność kontynuowana i zaniechana Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 18 mln zł; 5% * *Liczony wyłącznie dla działalności kontynuowanej po wyłączeniu transakcji jednorazowej. Dla działalności kontynuowanej i zaniechanej wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla I kw %, dla II kw. 53,4%, 53,7% dla III kw. i 55,5% dla IV kw. oraz dla I kw ,6%. 25

26 Analiza wyników I kw r. Bank zachowuje bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności 70 Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) 12,5% Dostępny przyrost RWA na (w mld zł, lewa skala) RWA (mld zł, lewa skala) CAR (w %, prawa skala) 60 11,5% 50 10,5% 9,5% 40 8,5% I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 YE 06 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 YE 07 I kw. 08 Bazylea I Bazylea II Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II +83 bps 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% Dynamiczny wzrost wartości skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA): w I kw r. o 4,1 mld zł (9,8% QoQ) Pomimo to, skonsolidowany współczynnik wypłacalności (według NUK) utrzymany na stabilnym poziomie: 9,48% na r., wobec 9,49% na koniec 2007 r., dzięki zatrzymaniu zysków II połowy 2007 r. 9,49% -84 bps 9,48% Zakładając wykorzystanie dostępnych obecnie funduszy Tier II (w I kw r. poziom funduszy Tier II nie uległ zwiększeniu), Grupa BRE może zwiększyć RWA maksymalnie o 20,5 mld zł zatrzymanie zysku za II półr wzrost RWA w I kw

27 Podsumowanie I kw w Grupie BRE Banku Czy przewidywana jest zmiana strategii Grupy BRE Banku? Główne kierunki strategicznego rozwoju Grupy BRE Banku pozostają aktualne Podtrzymujemy tegoroczne cele biznesowe oraz średnioterminowe cele finansowe Grupy Ogłoszenie aktualizacji strategii Grupy BRE Banku na lata jesienią 2008 r. 27

28 Podsumowanie 1 ROE z core-business nadal rośnie; w I kw r. na poziomie 35,3% brutto 2 Wzrost akcji kredytowej brutto o 10,3% QoQ oraz 42,2% YoY; przy równomiernej kontrybucji kredytów detalicznych i korporacyjnych Akcja depozytowa sezonowo słabsza (+3,7% QoQ) ze względu na spadek depozytów korporacyjnych; przy wysokiej dynamice rocznej (+26,0%) 3 Główne kierunki strategii Grupy BRE Banku podtrzymane; aktualizacja strategii zostanie zaprezentowana jesienią br. 28

29 Agenda Załącznik 29

30 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych 30

31 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku depozyty i fundusze inwestycyjne 15 12,5 10 Depozyty i Fundusze Inwestycyjne (mld zł) 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 2008: 3,5% 3,1% Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku kontynuuje wzrost powyżej rynku 7, ,5 0 I VI XII VI XII VI XII 2006 VI XII 2007 VI XII III BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku * Dane na koniec marca 2008 r. 31

32 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Oszczędności Klienci BRE Banku szybko reagują na zmiany sytuacji na rynku finansowym Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec kwartału (w mln zł) Struktura aktywów w funduszach inwestycyjnych Akcji; 61,1 Pap. dłużnych; 5,4 Pieniężne; 11,4 Hybrydowe; 22,2 I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 emakler i Usługa Maklerska odpowiadają już za 22% obrotów DI BRE na rynku akcji Kwartalne obroty w emaklerze i Usłudze Maklerskiej łącznie (w mln zł) I kw II kw. 06 III kw. 06 IV kw I kw. 07 II kw III kw IV kw I kw Kwartalna wartość obrotu akcjami oraz udział w rynku dla DI BRE (w mln zł) 5,6% 6,0% I kw. 06 II kw. 06 6,6% III kw. 06 6,4% IV kw. 06 6,5% I kw. 07 7,1% II kw. 07 6,8% III kw. 07 6,3% IV kw. 07 5,8% I kw. 08 8% 7% 6% 5% 4% Obroty bezpośrednio przez DI BRE Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską MultiBanku Udział w obrotach akcjami na GPW 32

33 Bankowość Detaliczna BRE Banku: mbank emakler, MultiBank - Usługa Maklerska Dynamiczny rozwój usług maklerskich dla klientów Bankowości Detalicznej W marcu 2008 r. obroty w emaklerze przekroczyły 229 mln zł, a w Usłudze Maklerskiej 64 mln zł Łączna liczba rachunków inwestycyjnych mbanku i MultiBanku na koniec marca 2008 r. przekroczyła 103,8 tysiąca W 2008 r. Klienci mbanku i MultiBanku otworzyli łącznie 8,4 tys. rachunków inwestycyjnych Od początku uruchomienia usługi maklerskiej obroty narastająco osiągnęły ,7 mln zł w emaklerze oraz 2 112,7 mln zł w Usłudze Maklerskiej Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych (tys. szt., narastająco) Miesięczne obroty w emaklerze i Usłudze Maklerskiej (w mln zł) I 2006 III VI IX XII I 2007 III VI IX XII III I 2006 III VI IX XII I 2007 III VI IX XII III 2008 mbank MultiBank

34 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku - kredyty Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) ,5% Portfel kredytowy 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% Bankowości Detalicznej BRE wzrósł do 14,9 mld zł 12, Udział w rynku kredytów detalicznych 7,5 5 2, na koniec marca 2008 r. wzrósł do 5,5% 0 0 I VI XII VI XII VI XII VI VI XII XII III BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku 34

35 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku kredyty hipoteczne W I kw r. sprzedaliśmy mln zł nowych kredytów hipotecznych, pozostając w ścisłej czołówce rynku Kredyty hipoteczne liderzy rynku pod względem wartości sprzedaży w okresie styczeń-luty 2008 r. (mld zł) Kredyty mieszkaniowe (mld zł) 2008: 9,7% 14 2,9% 5,1% 6,5% 9,0% 9,5% , PKO BP 0,9 BRE Bank* 0,7 Millennium 0,5 Kredyt Bank GE 0,5 Mieszkaniowy 0,4 0,4 Pekao Dom Bank I VI XII VI XII VI XII BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku VI XII VI XII Dane na koniec marca 2008 r * MultiBank + mbank 35

36 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na Razem PLN FX 3% 3% 5% Wartość bilansowa (mld zł) 12,2 2,3 9,9 Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość (tys. zł) Średnie LTV (%) NPL (%) 23,3 21,3 23,8 188,9 208,1 184,9 64,4 56,6 65,9 0,3 1,1 0,2 stan na r. 27% 89% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linia kredytowa Pozostałe Struktura walutowa portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych ) na Walutowe 73% Złotowe 36

37 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 251,1 tysięcy mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE W I kw roku liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 15,5 tys. Łącznie na koniec marca 2008 r. udzielono mikroprzedsiębiorstwom 1.324,7 mln zł kredytów, z tego 33,5% to kredyty hipoteczne mbank MultiBank 59,1 55,4 53,2 50,8 48,0 46,0 42,5 39,0 27,9 103,7 113,9 121,1 127,9 134,8 143,8 151,2 159,7 74,7 62,3 173,3 65,2 185, Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku (w tys.) Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą 37

38 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Platforma Internetowa SUS i Centrum Ubezpieczeń Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych Newsweek Oferta mbanku najbardziej atrakcyjna Pentor Research International Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mbanku) wystartował , a Centrum Ubezpieczeń (w MultiBanku) Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach umów ubezpieczeniowych (w I kw. 2008) Zakup i obsługa zintegrowana z rachunkiem ekonto i MultiKonto Dostęp do szczegółów polisy 24/7 Elektroniczne wnioski i polisy minimum papieru 8,6 mln zł przypisanej składki Polisa OC dostępna w 6 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański) Tanie płatności miesięczne, których pilnuje mbank i MultiBank 38

39 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w I kw r. mbank Klienci (tys.) +26% Depozyty (mln zł) Kredyty (mln zł) +48,9% +70,7% I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw I kw I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw I kw I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw I kw MultiBank Klienci (tys.) Depozyty (mln zł) Kredyty (mln zł) +20,7% +57,9% +47% I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw I kw I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw I kw I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 Stan I kw Przyrost 39

40 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mbanku (w Polsce) Oddziały MultiBanku (w Polsce) Łącznie: Łącznie: I kw II kw III kw IV kw I kw docelowo I kw II kw III kw IV kw I kw docelowo Centra Finansowe mkioski mkioski partnerskie Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie Łącznie wg stanu na r. sieć dystrybucyjna mbanku w Polsce liczyła 117 jednostek Na koniec marca 2008 r. MultiBank dysponował siecią 113 oddziałów 40

41 Bankowość Detaliczna BRE Banku: mbank w Czechach i na Słowacji Dane na koniec I kw Koniec I kw Zmiana Koniec 2007 (tys.) ,3 tys. klienci x3 x3 25,7 tys Klienci Rachunki bieżące 127,8 tys. rachunki x4 x4 36,4 tys. (mln EUR) (mln EUR) ,4 mln depozyty (EUR) x25 x25 8,4 mln Depozyty Kredyty 5,4 mln kredyty (EUR) x5 x5 1,0 mln Czechy Słowacja 41

42 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 14,4 12,2 12,7 12,8 11,8 10,4 11,0 11,5 9,6 10,1 9,2 9,1 34% 34% 36% 38% 39% 8,4 34% 7,3 37% 8% Wolumen depozytów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł) 19,7 19,7 18,2 17,6 16,2 16,6 49% 53% 44% 14,4 45% 52% 48% 12,9 12,7 13,3 12,5 52% 10,7 10,9 9,2 57% 56% 58% 58% 57% 55% 54% 39% 42% 37% 41% 36% 42% 42% 4% 7% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 10% 11% 10% 11% 14% 13% 12' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '2008 Akcja kredytowa w I kw r. (łącznie z sektorem budżetowym, kredytami konsorcjalnymi i project finance) wzrosła o 1,7 mld zł w odniesieniu do końca 2007 r. Akcja kredytowa przedsiębiorstw w I kw r. wzrosła w BRE Banku o 11,2% w odniesieniu do końca 2007 r.; rynek wzrósł w tym okresie o 6,8% Akcja depozytowa (łącznie z sektorem budżetowym) spadła o 2,1 mld zł w odniesieniu do końca 2007 r.; wzrost rok do roku wyniósł 6,0% Akcja depozytowa przedsiębiorstw w BRE Banku spadła o 6,2% ; w całym sektorze spadek wyniósł 7,0% K1 K2 K3 Przedsiębiorstwa 42

43 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* 12% 10% 8% 6% 4% sty-05 mar-05 Depozyty przedsiębiorstw maj-0 5 lip-05 wrz-05 lis-05 sty-06 mar-06 maj-0 6 lip-06 wrz-06 lis-06 sty-07 mar-07 maj-07 Kredyty przedsiębiorstw Dane sprawozdawczość NBP lip-07 wrz-07 lis-07 sty-08 mar-08 *tj. należności/zobowiązania wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych oraz przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni 43

44 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Cash Management Cash Management strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty (tys. transakcji) Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakcji) Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków +23,6% +44,5% +39,3% I kw I kw I kw I kw I kw I kw Rozbudowana oferta w zakresie cash management, w tym identyfikacji spływu należności (identyfikatory płatności masowych, identyfikatory płatności handlowych, system identyfikacji płatności, usługi added value dla wierzycieli masowych usługodawców) pozwoliła na zwiększenie liczby klientów korzystających z Identyfikacji Płatności Handlowych o 43,1% O niemal 40% wzrosła liczba klientów korzystających z konsolidacji środków na rachunkach bankowych 44

45 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Obsługa handlu zagranicznego Pozycja w zakresie obsługi handlu zagranicznego oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań produktowych pozwoliły na wzrost przychodów z tytułu obsługi i finansowania transakcji handlowych do 16,3mln zł w I kw r., (+17,9% w porównaniu z I kw r.) Struktura wyniku na produktach w linii Trade Finance Sprzedaż instrumentów finansowych Od stycznia do marca 2008 r. wynik zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł 51,5 mln zł Był on wyższy o 40% od osiągniętego w I kw r. Zysk ze sprzedaży instrumentów finansowych (mln zł) 1% 12% +17,9% 1% 11% inkasa 36,8 +40% 51, % 39% akredytywy 17 51% 49% produkty dyskontowe gwarancje Centrala Oddziały I kw 2007 I kw 2008 i kw I kw

46 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu BRE Leasing Grupa Intermarket W I kwartale 2008 r. podpisano umowy leasingowe o łącznej wartości 0,8 mld zł, o 23% więcej niż przed rokiem Zysk brutto za I kw r. wyniósł: 10,5 mln zł, co oznacza ponad 19% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2007 Wynik brutto spółek Grupy Intermarket w I kw r. wyniósł 14,4 mln zł (+17,0% YoY); zysk brutto spółki Polfactor wyniósł 3,1 mln zł (+21,3% YoY) Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały obroty w łącznej wartości 1,4 mld EUR, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. o 8,0% Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł) +23,0% Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket (mld EUR) +8,0% ,3 1,4 I kw I kw I kw I kw Wartość obrotów w I kw i 2008 przeliczona wg średniego kursu NBP z r. 46

47 Klienci Korporacyjni i Instytucje BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe Kredyty mieszkaniowe* Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Zysk brutto (mln zł) 42,4 +21,1% Kredyty komercyjne 9,4 11, I kw I kw Całkowity portfel kredytowy BRE Banku Hipotecznego (bilansowy i pozabilansowy) na koniec I kw r. wyniósł 4,3 mld zł, wzrastając o 30,7% w ciągu roku Na koniec marca 2008 r. BRE Bank Hipoteczny odnotował zysk brutto w wysokości 11,4 mln zł, w porównaniu do 9,4 mln zł na koniec I kw r. W I kw r. Bank wyemitował hipoteczne listy zastawne na łączną kwotę 200 mln zł (oprocentowanie WIBOR +80 bp; data wykupu: połowa 2010 r.) * Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 47

48 Korporacje i Instytucje Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 10,5 mln zł zysku brutto po I kw r. w porównaniu z 12,3 mln zł w I kw r. i 53,9 mln zł w 2007 r. 5,9 mld zł obrotów DI BRE na rynku akcji w I kw r. Spadek udziału w obrotach akcjami na GWP spowodowany był obniżeniem się aktywności klientów detalicznych i stopniowym wzrostem aktywności zdalnych członków GPW (zagranicznych brokerów) Dalszy wzrost liczby klientów DI BRE: 129,3 tys. rachunków na koniec I kw r. vs 119,6 tys. w 2007 r. W I kw r. przeprowadzono 2 transakcje na rynku pierwotnym (Optopol SA i Unibep S.A.) o łącznej wartości 137 mln zł Liczba rachunków w DI BRE Banku na koniec I kw r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE emakler (mbank) Usługa Maklerska (MultiBank) RAZEM Udziały w rynku DI BRE Banku I kw r. wg obrotów* Akcje 5,80 % Obligacje Futures Opcje * wyliczenia na podstawie danych GPW, DI 3,33 % 10,86 % 26,49 % 24,0 91,0 14,3 129,3 7 miejsce 6 miejsce 3 miejsce 1 miejsce DI BRE Banku - obroty akcjami w mln zł Udział DI BRE Banku w obrotach akcjami na GPW w poszczególnych kwartałach Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską MultiBanku 5,6% 6,0% 6,6% 6,4% 6,5% 7,1% 6,8% 6,3% 5,8% Obroty bezpośrednio przez DI BRE I kw II kw III kw IV kw I kw I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw

49 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej (BRE kolor granatowy) BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na (mln zł) 16,8% 22,7% 38,0% , ,1 Rynek BRE Bank , , , ,5 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA OIS KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków 5,2% 15,2% 19,54% #2 19,44% #2 29,4% #1 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20 * wg stanu na ; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne 49

50 Działalność Handlowa i Inwestycyjna Portfel inwestycji własnych Na koniec I kwartału 2008 r. wartość portfela w zarządzaniu wyniosła 312 mln zł w cenie zakupu W porównaniu do końca 2007 r., wartość portfela w zarządzaniu spadła o 122 mln zł, co związane jest z ze sprzedażą pakietu akcji Vectra SA oraz zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki Garbary Sp. z o.o. Wynik na sprzedaży akcji Vectra, uwzględniający koszty dodatkowe, wyniósł 137,7 mln zł Największe inwestycje kapitałowe wg stanu na r. PZU SA Garbary Sp. z o.o. Wartość portfela (w mln zł) Udział w kapitale spółki 0,76% 100,00% w tym 156,1 mln zł Obligacje* Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa *Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance 50

51 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 51

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach * I kw II kw III kw IV kw I kw Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (3 249) (78) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (6 944) (34 792) (36 153) (22 242) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (42 942) (45 402) (46 550) (41 430) (45 415) Pozostałe koszty operacyjne (31 205) (19 208) (15 077) (66 362) (77 839) Wynik działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto** Zysk netto * Dane kwartalne z działalności kontynuowanej; dane za I kw pochodzą z raportu kwartalnego za I kw ** Zysk dla działalności kontynuowanej 52

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy Wynik z tytułu odsetek rośnie z kwartału na kwartał: w I kw r. wyniósł 315,3 mln zł wobec 291,1 mln zł w IV kw r. i 227,5 mln zł w I kw r. Wzrost skonsolidowanego wyniku z tytułu odsetek w I kw r. o 8,3% QoQ; wynik w I kw r. wzrósł o 38,6% w stosunku do poprzedniego roku Największa pozycja przychody odsetkowe od kredytów - wzrosła o 9,4% QoQ w efekcie wzrostu portfela kredytowego; odsetki od dłużnych papierów wartościowych PDO wzrosły o 38,9% QoQ Struktura przychodów odsetkowych (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 Pozostałe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Lokacyjne papiery wartościowe Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe Marża odsetkowa w I kw r. wzrosła do poziomu 2,4% wobec 2,3% przed rokiem Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji W I kw r. zanotowano wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji w porównaniu do IV kw r. w wysokości 10,9%; w stosunku do I kw r. wynik wzrósł o 5,3% Największa pozycja w przychodach z tyt. prowizji prowizje z tyt. działalności kredytowej wykazała wzrost o 3,0% QoQ i 58,5% YoY Opłaty z działalności maklerskiej wzrosły o 11,8% QoQ Spadek o 5,5% QoQ wykazały prowizje za obsługę kart płatniczych W I kw r. koszty z tyt. prowizji wykazały spadek o 15,7% w porównaniu do IV kw r. Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 Pozostałe Prowizje za realizację przelewów Opłaty z tytułu działalności maklerskiej Obsługa kart płatniczych Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej 54

55 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Struktura wyniku z działalności handlowej (kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł) Struktura wyniku z działalności handlowej (%) I kw Rynki finansow e 31,6% Ryzyko i płynność 5,7% Transakcje z klientami 62,7% 20 0 Q Q Q32007 Q Q K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki finansow e Bankow ość detaliczna I-IV kw Rynki finansow e 30,0% Ryzyko i płynność 9,8% Transakcje z klientami 60,1% 55

56 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane C/I Grupy BRE Banku (na bazie średnich stanów bilansowych) 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 7,1 42,9 100,9 8,7 45,4 122,0 8,9 46,6 91,3 7,7 41,4 135,2 10,3 45,4 120,3 57,6 58,0 56,9 58,1 43,7 120,0 80,0 40,0 137,3 145,9 152,0 186,3 168,7 0,0 I kw II kw III kw IV kw I kw Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne * ** ** ** ** * Bez eliminowania skonsolidowanego wyniku na sprzedaży SAMH współczynnik C/I wynosił 49% ** Dla działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie współczynnik C/I wynosił: 53,4% w II kw. 2007; 53,7% w III kw. 2007; 55,5% w IV kw. 2007; 43,6% w I kw Dla działalności kontynuowanej bez transakcji sprzedaży Vectry S.A. w I kw wynosił 52,7%. 56

57 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty Kredyty (mld zł, netto) Depozyty +44,3% (mld zł) +26,0% 25,8 29,0 31,6 33,7 +12% +9% +7% 37,2 32,4 33,6 26,7 29,3 29,0 +11% +10% -1% +12% +4% Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym (+44,3%, podczas gdy rynek wzrósł o 29,5% YoY), głównie dzięki ekspansji kredytów hipotecznych oraz ożywieniu w segmencie kredytów przedsiębiorstw Kwartalny przyrost portfela kredytowego również wyższy niż w sektorze (+10,6%, podczas gdy rynek wzrósł o +6,5%), głównie dzięki kredytom dla klientów korporacyjnych (wzrost o 11,7% QoQ) Wzrost depozytów w ujęciu rocznym znacznie szybszy niż w sektorze (BRE Bank: +26,0% vs. sektor +15,1%), osiągnięty dzięki wzrostom zarówno w depozytach korporacyjnych, jak i detalicznych Niższy niż w sektorze wzrost depozytów (BRE Bank: +3,7% vs sektor: 4,1%) w I kw. ze względu na sezonowy spadek depozytów przedsiębiorstw (-3,2% QoQ) 57

58 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów (mld zł) ,8 3,3 7% 2,7 6% 3,3 4,0 9% 4 1,5 3% 1,6 1,5 3% 3,8 6,7 15% 2,4 25,8 57% 4,4 4,1 8% 3,7 10% 3,7 7% 7% 6,4 4,3 8% 8% 1,6 3% 2,3 3% 1,8 4% 3,4 8% 4,7 2,1 9% 5% 29,0 31,6 59% 61% 33,7 3,2 3,9 4,9 2,2 3,0 6,2 37, Inne Aktywa zastawione Lokacyjne papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów 8% 7% 11% 4% 6% 4% 60% 5% 7% 8% 4% 5% 10% 61% Kredyty i pożyczki dla klientów* - struktura podmiotowa portfela (mld zł) ,0 9,9 15,5 4% 37% 59% 0,9 11,4 0,8 12,7 0,6 13,9 17,2 18,6 19,5 0,6 15,2 21, Sektor budżetowy Klienci indywidualni Korporacje *Kredyty i pożyczki brutto 3% 39% 58% 3% 39% 58% 2% 41% 57% 2% 40% 58% 58

59 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) Struktura depozytów (mld zł) ,6 2,8 3,6 8,7 8% 6% 8% 19% 4,1 4 8% 3,3 3,1 6% 3,4 3,5 7% 9,0 18% 11,9 8% 6% 7% 23% 4,9 3,4 2,9 12,3 9% 6% 5% 22% 5,7 3,7 2,7 14,9 9% 6% 4% 25% ,2 15,8 1% 59% 0,1 0% 0,2 18,5 60% 17,3 1% 59% 0,7 18,8 2% 58% 0,2 18,2 1% 54% ,8 29, % 60% 56% 32,4 33,6 58% 56% ,7 10,7 11,5 12,9 40% 40% 40% 40% 15,2 45% Inne Kapitał własny (razem) Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zowowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Sektor budżetowy Korporacje Klienci indywidualni 59

60 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK Wymóg kapitałowy (mln PLN) Bazylea I Bazylea II I kw Bazylea II Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Pozostałe ryzyka Całkowity wymóg kapitałowy CAR (%) 10,16 9,49 9,48 60

61 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku Dalszy spadek udziału kredytów sklasyfikowanych jako default w całym portfelu kredytowym oraz spadek pokrycia rezerwą ekspozycji default 100% 80% 60% 40% 20% 9,2% 8,5% 7,2% 5,9% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,9 3,9 3, ,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 96,1 96,1 96,5 97,0 97,0 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 65% 65% 67% 77% 75% 73% 73% 76% 81% 73% 70% Jakość portfela kredytowego i portfela default Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową Non-default 0% Default mln zł Default Udział % 1, Udział % 1, Udział % 2,5 Struktura portfela default Non-default , , ,5 Razem , , ,0 61

62 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone struktura portfela* Udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) pozostał na niezmienionym poziomie Zaanga żowanie mld zł % Rezerwy - pokrycie % Zaanga żowanie mld zł % Rezerwy -pokrycie % Zaanga żowanie mld zł % Rezerwy -pokrycie % Regularne Zagrożone Normalne Pod obserwacją Poniżej standardu Wątpliwe Stracone 29,1 1,1 28,5 0,6 0,3 0,4 0,4 96,4 94,6 1,8 3,6 0,9 1,4 1,3 0,5 36,4 0,1 19,9 7,1 7,7 87,6 26,0 1,0 25,6 0,4 0,2 0,4 0,4 96,4 95,0 1,5 3,6 0,8 1,4 1,4 0,5 43,9 0,1 25,4 11,2 9,7 91,5 20,5 1,0 19,9 0,6 0,2 0,2 0,6 95,2 92,3 3,0 4,8 0,9 1,1 2,8 0,5 11,6 59,8 0,1 8,0 23,9 91,1 Z uwagi na stosowanie przez BRE Bank zapisów i metodyki zgodnej z MSSF struktura portfela ryzyka kredytowego według PSR (Rozp. Min. Fin) służy głównie do porównań z bankami nie stosującymi MSSF RAZEM 30, ,8 27, ,1 21, ,3 Rezerwy wykazano zgodnie z MSSF rezerwa portfelowa została wykazana w kategorii pod obserwacją Portfel kredytowy bilansowy BRE Banku - zadłużenie z tytułu bilansowych należności kredytowych (bez niewykorzystanych kwot kredytów) 62

63 Sytuacja makroekonomiczna 63

64 Sytuacja makroekonomiczna: PKB i rynek pracy Relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego, bardzo dynamiczny wzrost płac i zatrudnienia Dekompozycja wzrostu PKB (%) Konsumpcja Inw estycje Eksport netto 10 Pozostałe PKB 8 Wzrost PKB w IV kw r. osiągnął 6,1% YoY, a w całym 2007 r. 6,6% YoY Stopniowo malejące od I kw r. tempo wzrostu sugeruje jednak, że polska gospodarka przekroczyła już szczytowy punkt obecnego cyklu koniunkturalnego Główną siłą napędową wzrostu PKB jest popyt krajowy, a w szczególności inwestycje, które w IV kw r. wzrosły o 16,4% YoY, a w całym 2007 r. o 19,3% YoY Tempo wzrostu spożycia indywidualnego w całym 2007 r. było nieco wyższe niż w 2006 r. (5,2% vs. 4,9%), natomiast dość zaskakująca, zwłaszcza wobec szybko rosnących dochodów ludności, jest relatywnie niska dynamika konsumpcji w IV kw r. (3,7% YoY) Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w marcu br. do 11,1%, zaś bezrobocie szacowane przez Eurostat spadło do zaledwie 8%. Dynamika wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła w I kw. br. aż 6% YoY, natomiast tempo wzrostu płac 11,4% YoY Wzrost płac przekraczający wzrost wydajności pracy przyczynił się do znacznego wzrostu jednostkowych kosztów pracy Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 2007Q Q Q4 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, skala prawa) i wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (% r/r, skala lewa) Przeciętne wynagrodzenie (% r/r) Stopa bezrobocia (% )

65 Sytuacja makroekonomiczna: Inflacja i stopy procentowe NBP Wzrost inflacji trudnym wyzwaniem dla polityki pieniężnej Wskaźnik CPI od listopada ub.r. utrzymuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego; w marcu br. osiągnął on 4,1% (YoY) Większość prognoz wskazuje na dalszy wzrost inflacji związany z utrzymywaniem się wysokich cen żywności i energii, z podwyżkami cen regulowanych i z rosnącą dynamiką cen usług Stopniowo wzrasta również wskaźnik inflacji bazowej netto, który w marcu osiągnął poziom 2,7% W I kw r. Rada Polityki Pieniężnej dokonała trzech podwyżek stóp procentowych, w wyniku czego stopa referencyjna NBP wzrosła do poziomu 5,75% Wysoki i rosnący poziom inflacji powinien skłaniać RPP do kontynuacji cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, ale w przeciwnym kierunku działać mogą obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego i o negatywne skutki dalszej aprecjacji złotego Wzrost krótkoterminowych stóp procentowych stawek, przy wolniejszym wzroście rentowności długoterminowych obligacji, doprowadził do dalszego spłaszczenia krzywej rentowności. Po raz pierwszy od trzech lat trzymiesięczna stawka WIBOR wzrosła powyżej rentowności dwu- i pięcioletnich obligacji skarbowych Stopa inflacji CPI (% r/r), cel inflacyjny RPP oraz stopa interwencyjna NBP (%) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Rentowności papierów 2-, 5- i 10-letnich (%, skala lewa) oraz spread między papierami 2- i 5-letnimi (punkty bazowe, skala prawa) 6,3% 6,0% 5,7% 5,4% 5,1% 4,8% 4,5% spread 2 vs 5 10Y 5Y 2Y CPI NBP

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw roku

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw roku Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 28 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 6 maja 28 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 28 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2007 r. Wysoka rentowność; ekspansja transgraniczna mbanku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 29 października 2007 r. 1 Agenda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 lipca 2008 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2006 r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2006 r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-III kw. 2006 r. Dynamiczny wzrost zyskowności Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 27 października 2006 r. 1 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw. 2007 r. Zyskowny wzrost Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 31 lipca 2007 r. 1 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I-II kwartału 2007 r. Wyniki BRE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I kw r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone

Wyniki Grupy BRE Banku za I kw r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone Wyniki Grupy BRE Banku za I kw. 2006 r. Ekspansja biznesowa przyspiesza, cele finansowe niezagrożone Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 28 kwietnia 2006 r. 1 Agenda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r. Wysokie dochody Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 04 sierpnia 2010 r. 1 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2011 r. Dalszy wzrost oparty na uznanym modelu biznesowym Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 4 listopada 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 03 lutego 2009 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Udany początek roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 8 maja 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2011 r. Model biznesowy wspierający solidne wyniki Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 3 sierpnia 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw r. Wyniki Grupy BRE Banku za I-II kw. 2006 r. Cele finansowe na rok 2006 mogą zostać przekroczone Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 2 sierpnia 2006 r. 1 Agenda Wprowadzenie Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2009 r. Lepszy Bank zorientowany na wzrost Mariusz Grendowicz Prezentacja dla dziennikarzy 09 lutego 2010 r. 1 BRE Bank w 2009 1 Polacy oszczędzają w BRE Banku (480 tys.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2010 r. Najwyższe dochody w historii Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 09 lutego 2011 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-IV kw.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w 2005 r. Cele na rok 2006 Udany powrót do wysokiej zyskowności, na drodze ku realizacji celów średnioterminowych

Wyniki Grupy BRE Banku w 2005 r. Cele na rok 2006 Udany powrót do wysokiej zyskowności, na drodze ku realizacji celów średnioterminowych Wyniki Grupy BRE Banku w 25 r. Cele na rok 26 Udany powrót do wysokiej zyskowności, na drodze ku realizacji celów średnioterminowych Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 1 lutego 26 r. 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo