przygotował: Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów"

Transkrypt

1 Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów

2 Używanie zbiorów Zbiór to: wynik działania funkcji (np. funkcji members) lista elementów otoczona {...} {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, [Product].[Prod].[Category].members [ ] [ on rows from test where ([1998].[Quarter [ 1])

3 Używanie zbiorów Zbiór może zawierać tylko jeden element trzeba jednak pamiętać o nawiasach klamrowych! { [Unit Sales] } on columns, [Product].[Prod].[Category].members on rows from test where ([1998].[Quarter 1])

4 Funkcje zwracające zbiór members dla poziomu: [Customer].[Cust].[Country].members dla całego ł wymiaru: children [Customer].[Cust].members dla konkretnego elementu: [Customer].[Cust].[USA].children ] [USA] [Customer].[Cust].[Richmond].children

5 Members a children Dla member'a: [customer]. [Cust].[Burnaby].children ok [customer]. [Cust].[Burnaby].members błąd! Dla poziomu: [customer]. [Cust].[City].members ok [customer]. [Cust].[City].children błąd!

6 Podobne funkcje Dla members: allmembers addcalculatedmembers stripcalculatedmembers Dla children siblings rodzeństwo aktualnego elementu parent podaje rodzica (i to nie jest zbiór!)

7 Funkcja Descendants Analogiczna do ancestor Descendants(<member>,<level>[,...]) <level> to nazwa poziomu lub numer Bez podania poziomu zwraca wszystkich potomków elementu Opcjonalny trzeci parametr to flaga, która mówi które poziomy zwrócić

8 Flagi Descendants SELF domyślne, tylko podany poziom AFTER niższe od podanego poziomu BEFORE wszystkie pomiędzy elementem i podanym poziomem (bez tego poziomu!) SELF_AND_AFTER podany poziom i niższe SELF_AND_BEFORE - wszystkie pomiędzy ę elementem i podanym poziomem oraz podany poziom LEAVES wszystkie liście elementy bez potomków pomiędzy podanym elementem a podanym poziomem

9 Przykład dla Descendants Wszystkie miasta USA Descendants([customer]. [Cust].[USA],[USA] [City]) Wszyscy potomkowie USA Descendants([customer]. [Cust].[USA])[USA]) Wszystkie nazwiska (liście) z USA Descendants([customer]. [Cust].[USA],, LEAVES) Wszystkie stany USA Descendants([customer]. [Cust].[USA], [ ], [City], BEFORE) Wszystkie stany i miasta USA Descendants([customer]. [Cust].[USA], [City], SELF_AND_BEFORE)

10 Manipulacje zbiorami Funkcje: Head i Tail Union Intersect t Except Hierarchize

11 Funkcja Head Zwraca X pierwszych wyników [Customer]. [Cust].[country].[USA].children[country] [USA] children on columns, [Product].[Prod].[Category].members on rows

12 Funkcja Head Zwraca X pierwszych wyników [Customer]. [Cust].[country].[USA].children[country] [USA] children on columns, Head( [Product].[Prod].[Category].members, [ ] [ 5 ) on rows

13 Funkcja Tail Zwraca X ostatnich wyników [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, Tail( [Product].[Prod].[Category].members, [ ] [ 5 ) on rows

14 UNION - tworzenie unii Łączenie dwóch zbiorów [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, Union( [Time].[Tm].[Year].members, ) on rows [Time].[Tm].[Month].members [ ] [ ]

15 UNION Łączone zbiory muszą pochodzić z tego samego wymiaru! [Customer].[Cust].[country].[USA].children on columns, Union( [Time].[Tm].[Year].members, [ ] [ ] [Product].members ) on rows

16 UNION Można wpisać zbiory w {...} [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, Union( {[styczeń],[luty]}, {[1998]} ) on rows

17 UNION Można wpisać zbiory w {...} [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, Union( {[1998].[Quarter 1].[styczeń], [1998].[Quarter [ 1].[luty]}, {[1998]} ) on rows

18 UNION Można wpisać zbiory w {...} [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, Union( {[1998].&[1].[styczeń], [1998].&[1].[luty]}, [ ] [ {[1998]} ) on rows

19 UNION Ale można wtedy pominąć Union [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, {[1998].&[1].[styczeń], [1998].&[1].[luty], [1998]} on rows

20 UNION Użycie UNION automatycznie usuwa duplikaty (elementy powtarzające się w obu zbiorach) Zwykłe połączenie zbiorów nie usuwa duplikatów Można użyć: UNION(<set1>, <set2>, ALL) Wtedy duplikaty nie zostaną usunięte

21 Kolejność elementów Zapytanie zwraca najpierw lata a potem kwartały to nieczytelne! [Customer].[Cust].[country].[USA].children on columns, Union( ([Time].[Year].members, ][ ] [Time].[Quarter].members ) on rows

22 Funkcja Hierarchize Układa elementy zgodnie z hierarchią [Customer].[Cust].[country].[USA].children[Cust] [country] [USA] children on columns, Hierarchize( Union( ([Time].[Year].members, ][ ] [Time].[Quarter].members )) on rows

23 Funkcja Except Except( <set1>, <set2>) Usuwa ze zbioru pierwszego elementy znajdujące j się także w zbiorze drugim [Product].[Prod].[Category].members on columns, Except( [Customer].[Cust].[USA].[CA].children, {[Customer].[Cust].[San Francisco]} ) on rows

24 Funkcja Except Except( <set1>, <set2>) Usuwa ze zbioru pierwszego elementy znajdujące j się także w zbiorze drugim [Product].[Prod].[Category].members on columns, Except( [Customer].[Cust].[USA].[CA].children, {[Customer].[Cust].[San Francisco], [Customer].[Cust].[Santa Cruz]} ) on rows

25 Operator zakresu Działa jak w MS Excel Dla M1:M2 M2 zbiór zawiera elementy od M1 do M2 [Product].[Prod].[Category].members on columns, Except( [Customer].[Cust].[USA].[CA].children, {[Customer].[Cust].[San Francisco] : [Customer].[Cust].[Santa Cruz]} ) on rows

26 Funkcja Intersect Intersect(<set1>, <set2>) Zwraca część wspólną zbiorów [Product].[Prod].[Category].members on columns, Intersect( [Customer].[Cust].[Mexico].[DF].children, ) on rows Head([Customer].[Cust].[City].members,20)

27 Funkcja Distinct Distinct( <set>) Usuwa duplikaty ze zbioru [Product].[Prod].[Category].members on columns, { [Customer].[Cust].[Mexico].[DF].children, [ ] [ ] [ ] on rows { [Customer].[Cust].[San Andres] } }

28 Funkcja Distinct Distinct( <set>) Przykład miasta nie pojawią się dwa razy [Product].[Prod].[Category].members on columns, Distinct( {[Customer].[Cust].[Mexico].[DF].children, ) on rows { [Customer].[Cust].[San Andres] }}

29 Podstawy języka MDX Podzapytania

30 Podzapytania Do stworzenia niektórych raportów MDX tworzy najpierw niewidoczne zapytanie, a potem dopiero na jego podstawie przygotowuje wynik Podzapytania MDX i podzapytania SQL to coś zupełnie innego!

31 Tematyka modułu Funkcje tworzące podzapytania Order sortowanie danych TopCount tworzenie rankingów Filter filtrowanie na osiach

32 Funkcja Order Order(<set>, <wartość> [,<flaga>]) Sortuje podany zbiór {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( [Customer].[Mexico].children, [Store Sales] ) on rows

33 Funkcja Order Flagi: ASC (domyślna), DESC, BASC, BDESC {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( [Customer].[Mexico].children, [Store Sales], ASC )on rows

34 Funkcja Order Flagi: ASC (domyślna), DESC, BASC, BDESC {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( [Customer].[Mexico].children, [Store Sales], DESC )on rows

35 Funkcja Order ASC i DESC zachowują hierarchię (sortują według poziomów) {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( [Customer].[State Province].members, [Store Sales] )on rows

36 Funkcja Order ASC i DESC zachowują hierarchię (sortują według poziomów) {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( {[Customer].[State Province].members, [Customer].[Country].members}, [Store Sales] )on rows

37 Funkcja Order BASC i BDESC sortują bezpośrednio według wartości {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( {[Customer].[State Province].members, [Customer].[Country].members}, [Store Sales], BASC )on rows

38 Sortowanie alfabetyczne Jako wartości sortowanej używamy nazwy elementu {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( [Customer].[State Province].members, [customer].currentmember.name )on rows

39 Sortowanie alfabetyczne Należy dodać BASC lub BDESC aby sortować niezaleznie od hierarchii {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, Order( [Customer].[State Province].members, [customer].currentmember.name, BASC )on rows

40 Ranking najlepszych Podaj pięć miast z największą sprzedażą {[Store Sales]} on columns, Head( Order([Customer].[City].members, [Store Sales], DESC), 5) on rows

41 Ranking najlepszych Podaj pięć miast z największą sprzedażą {[Store Sales]} on columns, TopCount( [Customer].[City].members, 5, [Store Sales] ) on rows

42 Inne rankingi BottomCount TopSum BottomSum TopPercent BottomPercent

43 Filtrowanie osi Fukcja Filter(<set>, <condition>) {[Store Sales]} on columns, Filter( [Customer].[City].members, [Store Sales]>50000 ) on rows

44 Funkcja Filter Nakłada warunki na elementy osi Filtry niezależne dla każdej osi (kolumny/wiersza) Drugi parametr jest dowolnym wyrażeniem warunkowym {[Store Sales]} on columns, Filter( [Customer].[City].members, [customer].currentmember.name>"van" ) on rows

45 Funkcja Filter Filtr działa dla elementów wymiaru pokazanego na danej osi niezależnie od drugiej osi Żadna komórka nie ma wartości > 50000! [Product].[product category].members on columns, Filter( [Customer].[City].members, [Store Sales]>50000 ) on rows

46 Funkcja Filter Filtr działa dla elementów wymiaru pokazanego na danej osi niezależnie od drugiej osi Suma komórek jest dla danego wiersza jest > { [Product].[All Product], [Product].[product category].members} on columns, Filter( [Customer].[City].members, [Store Sales]>50000 ) on rows

47 Filter a Where Klauzula WHERE na końcu zapytania dotyczy innych wymiarów nie tych na osiach! {[Store Sales]} on columns, Filter( [Customer].[City].members, [Store Sales]>500 ) on rows

48 Filter a Where Podaje i oblicza [Store Sales] tylko dla wina i piwa {[Store Sales]} on columns, Filter( [Customer].[City].members, [Store Sales]>500 ) on rows where [Product].[Beer and Wine]

49 Filter a Where Generuje błąd! {[Store Sales]} on columns, Filter( [Customer].[City].members, [Store Sales]>500 ) on rows where [Customer].[USA]

50 NON EMPTY Modyfikator usuwający puste elementy osi (np. pusty wiersz lub pustą kolumnę) Nie jest to funkcja wynik zależy od wszystkich osi a nie tylko tej na której zastosowano modyfikator!

51 Użycie NONEMPTY W bazie brak danych z 1997 roku, więc połowa wierszy jest pusta {[Store Sales],[Store Cost]} on columns, [Time].[Quarter].members[Q members on rows from test

52 Użycie NONEMPTY Rozwiązanie: użycie modyfikatora NON EMPTY na wierszach {[Store Sales],[Store Cost]} on columns, NON EMPTY [Time].[Quarter].members[Q members on rows from test

53 Raporty 3-wymiarowe Przykład: Raport pokazujący sprzedaż kategorii produktów (1) w jednostkach czasu (2) w różnych lokalizacjach (3) Raport trzeba zwizualizować w postaci dwuwymiarowej Jest to możliwe w Cube Browser'ze W języku MDX służy do tego funkcja Crossjoin

54 Raport 3 wymiarowy Raport przedstawiający sprzedaż produktów w krajach [Product].[product [ d t category].members on columns, [country].members on rows Jak do tego dodać informację o sprzedaży w kwartałach?

55 Raport 3 wymiarowy Raport przedstawiający sprzedaż produktów w krajach z podziałem na kwartały [Product].[Product Category].members on columns, crossjoin([country].members, ntr [Quarter].members) on rows

56 Raport 3 wymiarowy Dodanie informacji o latach [Product].[Product t][p d t Category].members on columns, crossjoin([country].members, {[Quarter].members, [Year].members}) on rows

57 Raport 3 wymiarowy Ułożenie wierszy wg hierarchii [Product].[Product t][p d tcategory].members on columns, hierarchize( crossjoin([country].members, {[Quarter].members, [Year].members}) ) on rows

58 Raport 3 wymiarowy Zamiana kolejności [Product].[Product Category].members on columns, hierarchize( crossjoin( {[Quarter].members, [Year].members}, [Country].members) ) on rows

59 Podstawy języka MDX Agregacje g

60 Tworzenie elementów Dynamiczne tworzenie elementów wyliczanych (calculated members) with member <nazwa> as '<definicja>' [,<format_string>]...

61 Tworzenie elementów Podaj średnią cenę każdego produktu with member Measures.[Average Price] as '[Store Sales]/[Unit Sales]' {[Store Sales], [Unit Sales], [Average Price]} on columns [Product].[Product t][p d tn Name].members on rows

62 Funkcje agregujące Parametry zbiór wielkość obliczana (miara) Wyjście pojedyncza wartość Przykład sum([usa].children, [Store Sales]) Suma sprzedaży dla wszystkich stanów USA

63 Tworzenie agregacji Podaj sumaryczną sprzedaż dla każdego produktu z kategorii [Bread] with member Measures.[Sum Store] as 'Sum([Product].CurrentMember.children, [Store Sales])' {[Store Sales], [Unit Sales], [Sum Store]} on columns, Descendants([Product].[Bread]) d [B d]) on rows

64 Średnia sprzedaż Podaj średnią sprzedaż dla produktów z kategorii [Bread] with member Measures.[Sum Store] as 'Avg([Product].CurrentMember.children, [Store Sales])' {[Store Sales], [Unit Sales], [Sum Store]} on columns, Descendants([Product].[Bread]) d [B d]) on rows

65 Średnia cena Podaj ceny dla produktów z kategorii [Bread] with member Measures.[Price] as '[Store Sales]/[Unit Sales]' {[Store Sales], [Unit Sales], [Price]} on columns, Descendants([Product].[Bread]) on rows

66 Średnia cena Podaj średnią cenę dla produktów z kategorii [Bread] with member Measures.[Price] as '[Store Sales] / [Unit Sales]' member Measures.[Avg Price] as 'Avg([Product].CurrentMember.children, [Price])' {[Store Sales], [Unit Sales], [Price], [Avg Price]} on columns, Descendants([Product].[Bread]) on rows

67 Różne funkcje agregujące Sum Min Max Avg Count DistinctCount Median Variance Covariance

68 Przykładowa statystyka Podaj o ile gorsza jest sprzedaż danego produktu względem najlepszego w jego kategorii Sprzedaż najlepszego: TopCount([Bread].children, 1, [Store Sales]) Problem: zwraca zbiór (jednoelementowy!) Nie można więc napisać: [Store Sales] - TopCount([Bread].children, 1, [Store Sales]) Trzeba zamienić zbiór w element Dwie metody: TopCount([Bread].children, 1, [Store Sales]).Item(0) Sum( TopCount([Bread].children, 1, [Store Sales]) )

69 Przykładowa statystyka Podaj o ile gorsza jest sprzedaż danego produktu względem najlepszego w jego kategorii with member Measures.[Stat1] as '[Store Sales] - ( TopCount([Bread].children, 1, [Store Sales]).item(0), [Store Sales] )' {[Store Sales], [Unit Sales], [Stat1]} on columns, Descendants([Product].[Bread]) d [B d]) on rows

70 Najlepszy potomek Dla każdej kategorii produktu podaj sprzedaż jego najlepszego i najgorszego produktu with member Measures.[Worst] as ' Min(Descendants([Product].CurrentMember,[product].[product name]), [Store Sales])' {[Store Sales],[Worst]} on columns, [Product].members on rows

71 Najlepszy i najgorszy potomek Dla każdej kategorii produktu podaj sprzedaż jego najlepszego i najgorszego produktu with member Measures.[Worst] as ' Min(Descendants([Product].currentmember,[product].[product name]), [Store Sales])' member Measures.[Best] as ' Max(Descendants([Product].currentmember,[product].[product currentmember [product] [product name]), [Store Sales])' {[Store Sales], [Worst], [Best]} on columns,...

72 Funkcje obsługi czasu PeriodsToDate([ <level> ]) Domyślnie zwraca elementy od firstsibling do aktualnego Po podaniu poziomu resetuje się na podanym poziomie Przykład: sum(periodstodate(),[store Sales]) Odpowiednik PeriodsToDate([Year]) to funkcja YTD()

73 Funkcje obsługi czasu LastPeriods( <N> ) Zwraca zbiór elementów od aktualnego do N w tyłł Przykład: dla kwietnia 1998 LastPeriods(2) zwróci zbiór: lut1998, mar1998, kwi1998 Stosowanie do funkcji agregujących Avg(LastPeriods(3),[Unit Sales]) średnia z ostatnich trzech okresów

74 Funkcja Rank Rank( <member>, <set>) Zwraca pozycję elementu w zbiorze with member Measures.[Info] as 'Rank([Customer].CurrentMember, [Customer].parent.children)' {[Store Sales], [Info]} on columns, [City].members on rows

75 Funkcja Rank Funkcja działa niezależnie od sortowania with member Measures.[Info] as 'Rank([Customer] Rank([Customer].CurrentMember, CurrentMember [Customer].parent.children)' {[Store Sales], [Info]} on columns, Order([City].members,[Store [St Sales]) on rows

76 Przechowywanie danych przygotował:

77 Schematy przechowywania ROLAP (Relational OLAP) wszystkie dane przechowywane w bazie MOLAP (Multidimensional OLAP) dane przechowywane w specjalnej strukturze wielowymiarowej (Analysis Services) HOLAP (Hybrid OLAP) agregacje g w przechowywane w strukturze wielowymiarowej dane przechowane w bazie relacyjnej

78 ROLAP Zapytania są wolniejsze Brak redundancji powielanie tych samych danych Lepsza skalowalność Zwykle do bardzo dużych baz danych

79 MOLAP Kopia wszystkich danych w strukturze wielowymiarowej i Najszybsze zapytania Efektywna kompresja Dla mocno obciążonych hurtowni Baza relacyjna jest używana tylko podczas ładowania danych

80 HOLAP Kompromis pomiędzy szybkością a wielkością ś i bazy Agregacje w strukturze wielowymiarowej Szczegółowe dane w bazie relacyjnej Automatyczna aktualizacja agregacji w przypadku zmian w bazie relacyjnej Na czas aktualizacji działa jak ROLAP

81 Storage w SQL Server Real Time ROLAP Real Time HOLAP Low Latency MOLAP automatyczna aktualizacja (max. 30 min) przełącza się na ROLAP na czas aktualizacji Medium Latency MOLAP automatyczna aktualizacja (max. 4 h) przełącza ą się ę na ROLAP na czas aktualizacji Automatic MOLAP automatyczna aktualizacja zapytania zawieszają się na czas aktualizacji

82 Storage w SQL Server Scheduled MOLAP Brak bezpośredniej aktualizacji Automatyczna aktualizacja co 24h MOLAP Brak bezpośredniej aktualizacji Aktualizacja ręczna

83 Zmiana parametrów przygotował:

84 Opcje aktualizacji

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Alphablox. Wersja 8.3 SC85-0182-00

IBM DB2 Alphablox. Wersja 8.3 SC85-0182-00 IBM DB2 Alphablox Przegląd wydania Wersja 8.3 SC85-0182-00 IBM DB2 Alphablox Przegląd wydania Wersja 8.3 SC85-0182-00 Uwaga: Przed skorzystaniem z tych informacji i użyciem produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do hurtowni danych

Wprowadzenie do hurtowni danych Wprowadzenie do hurtowni danych przygotował: Paweł Kasprowski Informacje ogólne ( pawel@kasprowski.pl ) Wykładowca: Paweł Kasprowski Temat: Wprowadzenie do hurtowni danych Umiejętności wymagane: Znajomość

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo