OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX"

Transkrypt

1 OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX 24 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne roadzje zadań, ale za każdym razem będą odpowiednio oznaczone: Zadania do wykonania na zajęciach oznaczone są symbolem nie są one punktowane, ale należy je wykonać w czasie zajęć. Punktowane zadania do wykonania na zajęciach oznaczone są symbolem należy je wykonać na zajęciach i zaprezentować prowadzącemu. Zadania do wykonania w domu oznaczone są symbolem - są one punktowane, należy je dostarczyć w sposób podany przez prowadzącego i w wyznaczonym terminie (zwykle do dwóch dni przed kolejnymi zajęciami). Po zakończeniu zajęć proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań zebranych w ankietę dostępną pod adresem 1

2 Stworzenie kostki OLAP dla bazy danych MSD Projekt kostki OLAP tworzymy za pomocą narzędzia Microsft SQL Server Data Tools, które jest częścią MS SQL Server i MS Visual Studio. Poniżej przedstawione są kroki tworzenia kostek OLAP na przykładzie bazy danych Million Song Dataset (MSD). Krok 1: Stworzenie nowego projektu Analysis Services Z okna New Project należy wybrać Analysis Services Multidimensional and Data Mining Project. Struktura nowego projektu jest następująca: Krok 2: Źródło danych Aby zdefiniować nowe źródło danych dla naszej kostki musimy wybrać polecenie New Data Source z menu kontekstowego pozycji Data Sources (w Solution Explorer): 2

3 Wybieramy połączenie z naszą bazą danych zawierającą dane MSD (jeżeli takie połączenie nie zostało zdefiniowane na wcześniejszych zajęciach, to należy to teraz uczynić klikając New): Następnie określamy sposób uwierzytelniania: 3

4 Ostatni krok kreatora definiowania źródła danych wyświetla podsumowanie informacji o połączeniu. Aby zakończyć klikamy Finish: Krok 3: Perspektywa źródła danych W kolejnym kroku definiujemy perspektywę źródła danych, czyli z jakich danych będziemy korzystać. W tym celu musimy wybrać polecenie New Data Source View z menu kontekstowego pozycji Data Source Views: 4

5 Wybieramy źródło danych: Wskazujemy tabele i perspektywy ze źródła danych: 5

6 Rezultatem powinien być następujący widok schematu naszej bazy danych: Krok 4: Kostka danych Aby zdefiniować nową kostkę danych należy wybrać polecenie New Cube z menu kontekstowego pozycji Cubes: 6

7 Wybieramy sposób tworzenia kostki tak, aby wykorzystano istniejące tabele w naszej bazie MSD: W kolejnym kroku wśród tabel ze źródła danych wskazujemy tabelę faktów: 7

8 Dalej definiujemy miary: Następnie musimy wybrać tabele wymiarów: 8

9 Po zakończeniu pracy kreatora kostki powinniśmy zobaczyć następujący widok: Krok 5: Definicja wymiarów i hierarchie W tym kroku musimy uzupełnić definicje wymiarów (Dates, Songs, Users) o wykorzystywane atrybuty oraz ich hierarchie. Aby edytować dany wymiar klikamy na niego dwukrotnie w widoku Solution Explorer lub wybieramy Open z jego menu kontekstowego: 9

10 Strukturę wymiaru definiujemy w widoku Dimension Structure. Aby uzupełnić definicję wymiaru o atrybuty musimy je przeciągnąć z tabeli w obszarze Data Source View do drzewka w obszarze Attributes. Aby zdefiniować hierarchię musimy przeciągnąć pozycję ID wymiaru oraz poszczególne atrybuty z obszaru Attributes do obszaru Hierarchies. Należy pamiętać o odpowiedniej kolejności atrybutów w tabelece w obszarze Hierarchies! Przykładowo dla wymiaru czasu najpierw ustawiamy rok, później miesiąc i dzień. Możemy też nadać nazwę naszej hierarchii, np. Date dla wymiaru Dates. 10

11 Zależności pomiędzy atrybutami można edytować w widoku Attribute Relationships: W analogiczny sposób jak zaprezentowano powyżej dla wymiaru Dates definiujemy atrybuty i hierarchie dla pozostałych wymiarów. Dla piosenek nie będą nam potrzebne tzw. text id. 11

12 Krok 6: Tworzenie kostki i umieszczenie jej w bazie danych Aby uruchomić proces tworzenia kostki należy wybrać polecenie Process z menu kontekstowego naszej solucji: Po chwili ukaże sie okno Process Database. Klikamy w nim przycisk Run w celu uruchomienia procesu generowania kostki danych: 12

13 Jeżeli proces zakończy się sukcesem, otrzymamy komunikat podobny do poniższego: Nasza kostka OLAP powinna znaleźć się w bazie danych MS SQL Server. Krok 7: Zapytania MDX do zdefiniowanej kostki Na naszych zajęciach będziemy tworzyć zapytania w jęzku MDX do zdefiniowanej kostki w narzędziu SQL Server Management Studio. Stworzymy nowe, puste zapytanie MDX. W tym celu wybieramy menu File, dalej New i Analysis Services MDX Query. Ukaże nam się okno Connect to Server, z domyślnie wybranym typem serwera Analysis Services (pole Server type). Klikamy Connect: Aby operować na stworzonej kostce danych musimy ją wybrać z pola combo Available Databases znajdującym się na pasku narzędzi: 13

14 Po wybraniu kostki przy edytorze zapytań zobaczymy szczegółowe infomacje o hierarchii w widoku Metadata. W edytorze możemy już pisać swoje zapytania. Aby wykonać wszystkie lub tylko zaznaczone klikamy przycisk Execute lub klawisz F5. 14

15 Przegląd języka MDX w MS SQL Server Poniżej zaprezentowano składnię prostego zapytania w języku MDX z użyciem klauzul WITH, SELECT, FROM i WHERE: [WITH <s p e c y f i k a c j a f o r m u l y > [, <s p e c y f i k a c j a f o r m u l y >.. ] ] SELECT [< s p e c y f i k a c j a o s i > [, <s p e c y f i k a c j a o s i >... ] ] FROM [< s p e c y f i k a c j a k o s t k i >] [WHERE [< s p e c y f i k a c j a p l a s t r a >] ] Na dzisiejszych zajęciach będziemy między innymi wykorzystywali następujące operatory, funkcje i właściwości języka zapytań MDX: Operator & W języku MDX możemy odwołać się do elementu wymiaru przez jego nazwę lub klucz. Operator ampersand (&) jest używany do odróżniania klucza elementu od nazwy. Przykład: (a) odwołanie się do elementu przez klucz: [Time].[2nd half].&[q4], (b) odwołanie się przez nazwę elementu: [Time].[2nd half].[4th quarter]. W skrócie: symbol (&) oznacza wyszczególnienie konkretnego elementu członkowskiego. Operator zakresu : Pozwala wykorzystać naturalny porządek elementów do utworzenia zbioru zawierającego się w podanym zakresie. Funkcja ALL Zawiera wszystkie elementy potomne dla danego wymiaru. Domyślnie, każdy wymiar nieprzyporządkowany do żadnej osi reprezentowany jest w klauzuli WHERE przez człon ALL. Funkcja MEMBERS Pozwala w łatwy sposób otrzymać wszystkie elementy należące do danego poziomu, hierarchii czy też wymiaru. Funkcja CHILDREN Zwraca dzieci, czyli elementy leżące w hierarchii poniżej wybranego elementu. Funkcja CROSSJOIN Funkcja CROSSJOIN(zbiór1,zbiór2) zwraca iloczyn kartezjański zbiorów zbiór1 i zbiór2. zbiór2 nie może zawierać żadnych wymiarów wykorzystywanych w zbiorze zbiór1. Operator * Jest odpowiednikiem funkcji CROSSJOIN: CROSSJOIN(zbiór1,zbiór2) zbiór1 * zbiór2. Funkcja ORDER Funkcja ORDER(zbiór,wyrażenie[,ASC DESC]) porządkuje elementy zbioru zgodnie z regułami określonymi przez wyrażenie. Wartość ostatniego parametru jako ASC porządkuje elementy rosnąco, a DESC malejąco. 15

16 Funkcja FILTER Funkcja FILTER(zbiór,warunek) zwraca krotki należące do zbioru elementów zbiór, spełniające kryteria selekcji określone przez warunek. Klauzula WITH MEMBER Umożliwia definiowanie nowych elementów w oparciu o wcześniej powstałe struktury wielowymiarowe kostki. Użycie: WITH MEMBER <rodzic członu>.<nazwa członu> AS wyrażenie Rozwiązanie Można szybko przejść ze studentami przez przykłady z pliku intro.mdx. Źródła: aniap/bazy%20ii/jezyk%20mdx.htm ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/archiwum/ks-pbc/dokumenty%20og%c3%b3lne/podstawy%20mdx.pdf 16

17 1 Zapytania MDX max 15p. Treść Sformułuj poniższe zapytania w języku MDX. Przy treści każdego zapytania znajduje się zrzut ekranowy spodziewanego wyniku oraz liczba punktów do uzyskania. 0. Przykład: Wyświetl liczbę odsłuchań piosenek zespołu Queen w poszczególnych miesiącach lat 2001, 2002 i SELECT { [ Dates ]. [ Date ]. [ Year ]. & [ ] : [ Dates ]. [ Date ]. [ Year ]. & [ ] } ON COLUMNS, { [ Dates ]. [ Month ]. Members} ON ROWS FROM MSD WHERE [ Songs ]. [ A r t i s t ]. & [ Queen ] 1. Porównaj ze sobą liczbę odsłuchanych utworów zespołów Queen i Aerosmith, w latach (1p.) 2. Wykonaj powyższe zapytanie dla lat wykorzystując operator zakresu :. (1p.) 17

18 3. Ponownie wykonaj powyższe zapytanie, ale wykorzystując funkcję MEMBERS. (1p.) 4. Porównaj liczbę odsłuchań zespołów Queen i Aerosmith w miesiącach 2001 roku wykorzystując funkcję CHILDREN. (1p.) 5. Wykonaj podobne zapytanie do zapytania 4 dla miesięcy bez uwzględnienia lat. (1p.) 18

19 6. Wyświetl odsłuchania utworów zespołów Queen i Aerosmith w latach Nazwa zespołu i tytuł piosenki powinny pojawić się w wierszach raportu. Wykorzystaj funkcję CROSSJOIN lub operator *. (2p.) 7. Wyświetl odsłuchania utworów zespołu Queen w latach posortowane po liczbie odsłuchań w roku Wykorzystaj funkcję ORDER. (2p.) 19

20 8. Wykonaj podobne zapytanie do zapytania 7 ale odfiltruj utwory grane więcej niż 21 razy w roku Wykorzystaj funkcję FILTER. (2p.) 9. Porównaj ze sobą liczbę odsłuchanych utworów zespołów Queen i Aerosmith, kolejno w latach 2008 i Wyświetl dodatkowy wiersz zawierający różnice odsłuchań pomiędzy 2008 a 2007 rokiem. Wykorzystaj klauzulę WITH MEMBER. (2p.) 10. Podobnie jak w zapytaniu 9 porównaj odsłuchania utworów zespołów Queen i Aerosmith w latach 2008 i Wyświetl dodatkowy wiersz zawierający różnice odsłuchań oraz dodatkową kolumnę zawierającą sumy odsłuchań obu zespołów dla poszczególnych lat. Wykorzystaj klauzule WITH MEMBER. (2p.) 20

21 Zadania wykonujemy samodzielnie na zajęciach w dowolnej kolejności. Zadania, których student nie wykona na zajęciach powinien dokończyć w domu i przesłać prowadzącemu w pliku w formacie IMIE NAZWISKO NRINDEKSU.mdx, tak aby prowadzący mógł łatwo otworzyć i wykonać zapytania. W pliku proszę zamieścić komentarze z imieniem, nazwiskiem, numerem indeksu oraz numerami poszczególnych zapytań (komentarze poprzedza się podwójnym myślnikiem --). Za zadania wykonane w domu przysługuje maksymalnie połowa punktów możliwych do zdobycia podczas wykonywania danych zadań na zajęciach. Rozwiązanie Odpowiedzi znajdują się w pliku mdx queries.mdx. 21

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) 3 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie

Bardziej szczegółowo

wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet,

wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet, Narzędzie SQL Server Analysis Services, umożliwia analizę danych zgromadzonych w hurtowni danych. Po zalogowaniu się do SQL Server Management Studio po lewej stronie ekranu w przeglądarce obiektów widzimy

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION

Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Paweł Kędziora, Marek Lewandowski Politechnika Poznańska pawel.kedziora@gmail.com, lewandowski.marek@gmail.com Spis Treści: 1 Standard MDX... 2 2 Postać

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Hurtownie i eksploracja danych

Hurtownie i eksploracja danych Hurtownie i eksploracja danych Laboratorium Część 1: OLAP Cel Poznanie metod budowy środowiska OLAP umożliwiającego wielowymiarową analizę faktów w funkcji wymiarów. Opanowanie umiejętności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Informatyczna: Bazy danych Podstawy projektowania i implementacji baz danych Andrzej Ptasznik Podstawy projektowania i implementacji baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo