Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Hurtownie danych w informatycznych systemach logistycznych (MS SQL Server 2012) PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wprowadzenie do baz danych Tworzenie i zarządzanie ankietą aplikacja Google Apps Formularze Proszę zaimplementować w Google Apps Formularze ankietę dotyczącą usług, kierowaną do potencjalnych klientów firmy logistycznej. Nazwa pliku na dysku Google: _Ankieta_logistyka 2

3 1) Czy organizacja stosuje outsourcing w jakiejkolwiek formie? Tak Nie 2) Jaki rodzaj outsourcingu stosuje organizacja? Outsourcing IT Outsourcing usług finansowych Outsourcing HR Outsourcing funkcji dodatkowych (sprzątanie, ochrona) 3) Czy organizacja stosuje outsourcing logistyczny? Tak Nie (proszę przejść do pytania.. ankiety) 4) Jakie są najważniejsze cele zastosowania outsourcingu logistycznego (proszę zaznaczyć maksimum 3 odpowiedzi)? Redukcja kosztów realizacji funkcji logistycznych Zmiana struktury kosztów (za stałych na zmienne) Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa Uszczuplenie struktury organizacji Zwiększenie przejrzystości procesów 5) Czy wybór operatora logistycznego do współpracy miał miejsce w skutek przetargu? Tak Nie 6) Jakie były podstawowe kryteria wyboru operatora? Uznana pozycja / marka na rynku Wielkość przedsiębiorstwa Doświadczenie 7) Proszę podać swoje dane adresowe Nazwa przedsiębiorstwa ulica Miejscowość Kod Pocztowy Poczta Adres strony www Imię Nazwisko osoby kontaktowej 3

4 Problem - budowanie tabel z danymi Czy dane pozyskane z badań na podstawie ankiety można skutecznie przetwarzać w jednej tabeli? Implementacja tabel z pozyskanymi danymi z SQL Server Podstawowe elementy języka SQL Podstawowe polecenie select 1 USE AdventureWorks; GO WITH DirReps(ManagerID, DirectReports) AS ( SELECT ManagerID, COUNT(*) FROM HumanResources.Employee AS e WHERE ManagerID IS NOT NULL GROUP BY ManagerID ) SELECT ManagerID, DirectReports FROM DirReps ORDER BY ManagerID; GO WHERE USE AdventureWorks GO SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE Name = 'Blade' ; GO SELECT ProductID, Name, Color FROM Production.Product WHERE Name LIKE ('%Frame%') GO SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE ProductID = 2 OR ProductID = 4 OR Name = 'Spokes' ; GO SELECT ProductID, Name, Color FROM Production.Product WHERE Name LIKE ('%Frame%') AND Name LIKE ('HL%') AND Color = 'Red' ; GO SELECT ProductID, Name, Color FROM Production.Product WHERE Name IN ('Blade', 'Crown Race', 'Spokes'); GO SELECT ProductID, Name, Color FROM Production.Product WHERE ProductID BETWEEN 725 AND 734; GO 1 Więcej: Transact-SQL Reference (Database Engine) 4

5 GROUP BY GROUP BY <group by spec> USE AdventureWorks GO SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE Name = 'Blade' ; GO HAVING USE AdventureWorks ; GO SELECT SalesOrderID, SUM(LineTotal) AS SubTotal FROM Sales.SalesOrderDetail GROUP BY SalesOrderID HAVING SUM(LineTotal) > ORDER BY SalesOrderID ; ORDER BY Order by ASC porządek rosnący (domyślny) DESC porządek malejący USE AdventureWorks GO SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE Name LIKE 'Lock Washer%' ORDER BY ProductID ; SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE Name LIKE 'Lock Washer%' ORDER BY ProductID DESC; SELECT ProductID, Name FROM Production.Product WHERE Name LIKE 'Lock Washer%' ORDER BY Name ASC ; SELECT LastName, FirstName FROM Person.Contact WHERE LastName LIKE 'R%' ORDER BY FirstName ASC, LastName DESC ; Możliwość definiowania w klauzuli, nie tylko nazw kolumn, ale również wyrażeń. 5

6 Distinct wyświetla wartości unikalne Próbka 10 rekordów z bazy. Jeżeli chcemy 10 najdroższych rekordów trzeba użyć klauzuli order by. 6

7 Standardowe funkcje agregujące MS SQL Server Obliczenie ilości rekordów i ilości wartości unikalnych dla danego atrybutu: Argumentem funkcji agregującej może być wyrażenie. Grupowanie według koloru 7

8 Liczba produktów w każdym kolorze Wyświetlenie wszystkich kolorów w których liczba produktów jest większa od 30. Sortowanie: 10 najbardziej rentownych towarów 8

9 Normalizacja dzielenie tabel join = inner join (można używać zamienne) łączy ze sobą rekordy, które są w obu tabelach Outer join trzeba wskazać prawą, albo lewą tabelę, z jednej tabeli mogą zastać wzięte wszystkie wiersze. 9

10 Self join połączenie tabeli z nią samą. Zadanie wyświetlania pracowników i ich szefów. Aby to wykonać wprowadzamy dwa aliasy pod którymi będzie występować ta sama tabela. Połączenie następuje po kluczu (ID) i boss_id. 10

11 Połączenie rekordów Jeżeli rekordy pochodzą z równoważnych tabel możemy mieć potrzebę wyświetlania ich w jednej tabeli Pierwszy select narzuca strukturę wyniku. Łącząc operatorem union możemy sklejać rekordy, które są ze sobą kompatybilne. 11

12 Użycie null zapobiega problemom. Operator Union domyślnie eliminuje duplikaty. Union all wyświetla wszytko. Operator except za wyjątkiem tego co występuje w tabeli następującej po operatorze except Intersect cześć wspólna Polecenie select, które wyświetla listę miejscowości i sumę zakupów przez klientów z danej miejscowości: Miasto Obrót. Podzapytania Podzapytania możemy wprowadzać we wszystkich miejscach w poleceniu select. Musimy zwrócić uwagę na to co zwraca podzapytanie. 12

13 Towary o najwyższej cenie Należy nazwać rezultat wewnętrznego zapytania Z tabeli produkty, chcemy wyświetlić wszystkie produkty, które są czerwone. Lista klientów, którzy nic nie kupili Lista zamówień, które maja przypisany ID nieistniejący w tabeli klienci. 13

14 To samo tylko przy pomocy klauzuli join W podzapytaniu możemy użyć frazy where oraz możemy się odwoływać do zapytania zewnętrznego. Modyfikacja danych Dopisywanie wierszy Możemy to wpisać również w innej kolejności, możemy jakieś wartości nie podać, zostanie wstawiona wartość null (pusta). Mamy uproszczoną składnię, która pozwala na niepodawanie listy kolumn, ale trzeba podać wszystkie zgodnie z kolejnością w jakiej zostały zdefiniowane w tabeli, jest to rozwiązanie niewygodne, podatne na ewentualne problemy. Polecenie insert wielorekordowe: Kasowanie rekordów Delete table - usuwamy wszystkie rekordy 14

15 Najpierw robimy zapytanie select i sprawdzamy, które rekordy mają zostać usunięte. W drugim kroku zmieniamy polecenie na delete i bezpowrotnie kasujemy rekordy. Do usuwania możemy używać warunków odwołujących się do innych tabel: klauzula from Kasowanie całej tabeli bez wpisów w logach usunięcia poszczególnych rekordów. Jest szybsze. Modyfikacja wierszy Jeżeli chcemy zmieniać dane przy pomocy danych z innych tabel trzeba użyć zapytań zagnieżdżonych. Jest możliwe również przypisanie wartości atrybutu z innego rekordu tej samej tabeli: Zadanie Dodać kolumnę total do tabeli klienci kli. Zliczyć sumę zakupów z tabeli zamówień zam i wstawiać do kolumny total 15

16 16

17 Zalecane piśmiennictwo Elektroniczna wymiana danych w systemach logistycznych P. Zając oraz: Chwesiuk K., Aspekty prawne EDI, Materiały na IIKrajową Konferencję EDI, Łódź-Arturówek 1994 EANCOM w handlu i transporcie, Instytut Logistyki i Magazynowania 2007 ISO/IEC MMS Part 2; Protocol specification ISO/IEC MMS Part l; Sen'ice definition Komunikat AWIZO WYSYŁKI DESADV wersja 1.3 EANCOM 97/EDIFACT D.96A, Grupa Robocza EDI przy klubie ECR Polska, 2007 Kondratowicz L., EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaoskiego, Gdaosk 1999 Kondratowicz L., Elektroniczna wymiana danych w handlu i transporcie morskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaoskiego, Gdaosk 1995 Korzeo Z.: Systemy komunikacji informacyjnej w automatyzacji procesów transportu bliskiego i magazynowania - charakterystyka trendów rozwojowych; Materiały V Konferencji Mechanizacja i automatyzacja procesów transportowo-magazynowych"; NOT - Oddział Poznao 2000 Leyland V., EDI Elektroniczna wymiana dokumentacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 Michalski S., Molisz W., Różne możliwości realizacji usług EDI w sieciach TP S.A., Materiały na IV Krajową Konferencję EDI Miłosz M., Wpływ EDI na parametry dynamiczne sieci logistycznych, Materiały na IV Krajową Konferencję EDI Niedźwiedzioska H.: Badania naukowe i nauczania w zakresie EDI, Materiały na krajową konferencję EDI, T.1, Łódź Artówek, 1998 Norma Międzynarodowa ISO

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna

Wprowadzenie do SQL. Instrukcja laboratoryjna Wprowadzenie do SQL Instrukcja laboratoryjna Ludmiła Rekuć, Witold Rekuć Wrocław, 2013-02-11 Spis treści Temat 1. System zarządzania bazą danych, baza danych i jej składowe. Zakładanie tabel - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Język SQL podstawy zapytań Andrzej Ptasznik Język SQL podstawy zapytań Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Język SQL podstawy zapytań Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL)

Bazy danych 2. Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Bazy danych 2 Wykład 4 Structured Query Language (SQL) Cechy SQL W standardzie SQL wyróŝnia się dwie części: DDL (Data Definition Language) - język definiowania danych DML (Data Manipulation Language)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

86 Bazy danych. Język T-SQL

86 Bazy danych. Język T-SQL 86 Bazy danych Język T-SQL Bazy danych 87 Przegląd zagadnień Charakterystyka jezyka SQL Polecenia DDL Polecenia DCL Polecenia DML Podsumowanie Laboratorium W tym wykładzie poznasz podstawy uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. PostgreSQL. Podstawowe wiadomości. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej

BAZY DANYCH. PostgreSQL. Podstawowe wiadomości. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej BAZY DANYCH PostgreSQL. Podstawowe wiadomości Dodatek do instrukcji laboratoryjnej Spis treści 1. Połączenie z serwerem...4 1.1. SSH, SFTP...4 2. Podstawowe komendy i polecenia w systemie Linux...5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!!

SQL w praktyce. Miłej i owocnej nauki!!! SQL w praktyce Niniejsza praca objęta jest prawami autorskimi. Nielegalne jest kopiowanie żadnej częsci tej pracy w żadnej postaci. Niezgodne z prawem tym bardziej jest udostępnianie innym tej pracy odpłatnie

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy?

Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Praca z Microsoft Access SQL Co zrobimy? Pokazujemy jak tworzyć nową bazę danych Uczymy się tworzyć tabele, usuwać pola z tabeli Import z Excela do Ms Access Zrobimy przegląd jakich typów danych możemy

Bardziej szczegółowo