Podstawy MDX. Podstawy MDX. Podstawy MDX. Struktura kostki [BiznesG]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy MDX. Podstawy MDX. Podstawy MDX. Struktura kostki [BiznesG]"

Transkrypt

1 Podstawowe zapytanie MDX ma strukturę podobną do zapytań SQL. Najprostsza postać zwraca dwuwymiarową kostkę: opis osi ON COLUMNS, opis osi ON ROWS FROM nazwa_kostki [WHERE opis_plastra] Najprostsza postać opisu osi lub wyboru członów używa MEMBERS jako wymaganego wymiaru, łącznie ze wymiarem Measures: Measures.MEMBERS ON COLUMNS, [Nazwa kategorii].members ON ROWS Opis osi może być traktowany jako wybór członu dla osi. Jeżeli wymagany jest pojedynczy wymiar, przy użyciu takiego zapisu musi być zwrócone COLUMNS. Dla większej ilości wymaganych wymiarów nazwami osi byłyby PAGES (strony), CHAPTERS (rozdziały) oraz SECTIONS (sekcje). Jeśli chcemy użyć bardziej uniwersalnych określeń osi, możemy użyć konwencji: AXIS(index), gdzie index jest zakresem rozpoczynającym się od zera. W Management Studio dopuszczalne tylko dwie osie. Jeżeli chcemy wyliczyć elementy wymiaru, mogą one być zwrócone jako pojedyncza oś (lista ograniczona {...} rozdzielona, : Measures.MEMBERS ON COLUMNS, {[Nazwa kategorii].[clocks], [Nazwa kategorii].[sampler] } ON ROWS Struktura kostki [BiznesG] 1

2 Parents Descendants ANCESTOR(Time.[2000].[Q1], Time.[Year]) Time.[2000].[Q1].Parent.Parent Time.[2000].Parent All Time.[2001].Parent All Time.[2000].[Q1].Parent Descendants( Time.[2000], Quarter) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Jan Feb Mar Oct Nov Dec Jan Feb Mar Oct Nov Dec Descendants( Time.[2000], Month) Children Descendants All All Time.[2000].FirstChild Time.[2000].Children Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Jan Feb Mar Oct Nov Dec Jan Feb Mar Oct Nov Dec Descendants(Time.[2000].[Jan], Month) 2

3 Aby uzyskać miary dla członów składających się na te kategorie, zapytalibyśmy ich dzieci (CHILDREN): Measures.MEMBERS ON COLUMNS, {[KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks].children, [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[sampler].children } ON ROWS Miary obliczane nie są dołączane, gdy pobierane są człony wymiarów. Ich uwzględnienie musi być jawnie narzucone, przez użycie funkcji ADDCALCULATEDMEMBERS:. ADDCALCULATEDMEMBERS(Measures.MEMBERS) ON COLUMNS, {[KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks], DESCENDANTS( [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks],[nazwa Towaru])}ON ROWS Funkcja MEMBERS zwraca elementy wskazanego wymiaru lub poziomu wymiarów. Funkcja CHILDREN zwraca dzieci dla określonego członu wymiaru. Obie funkcje są używane przy formułowaniu wyrażeń, ale nie zapewniają możliwości rozwijania do niższych poziomów hierarchii. Przy użyciu funkcji DESCENDANTS możliwe się staje zapytanie kostki o informacje na poziomie nazwa towaru dla wybranej kategorii Measures.MEMBERS ON COLUMNS, { [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks], DESCENDANTS( [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks], [Nazwa Towaru]) }ON ROWS Wybór miar do wyświetlenia {MEASURES.wartosc, MEASURES.zysk} ON COLUMNS, { [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks], DESCENDANTS( [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].[clocks], [Nazwa Towaru]) }ON ROWS DESCENDANTS(człon, poziom [, flagi]) Wartość flagi może wynosić: SELF (domyślna wartość), BEFORE, AFTER lub BEFORE_AND_AFTER 3

4 Zastosowanie krotki na wymiarach w celu wyświetlenia hierarchii ADDCALCULATEDMEMBERS(Measures.MEMBERS) ON COLUMNS, {CROSSJOIN( [KategoriaTowaruG].[Nazwa kategorii].members, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Towaru].members)}ON ROWS Każda pozycja z jednego wymiaru z każdą z drugiego CROSSJOIN nie może być zastosowany do dwa razy występującego tego samego wymiaru Zastosowanie krotki na wymiarach w celu wyświetlenia hierarchii ADDCALCULATEDMEMBERS(Measures.MEMBERS) ON COLUMNS, { NONEMPTY (CROSSJOIN( FILTER ( [KategoriaTowaruG].[Nazwa kategorii].members, [KategoriaTowaruG].[Nazwa kategorii]<>[kategoriatowarug].[nazwa kategorii].[all] ), [KategoriaProduktuH].[Nazwa Towaru].members)) }ON ROWS Wyeliminowanie elementu ALL reprezentującego wszystkie obiekty poziomu nadrzędnego osiągamy przez zastosowanie funkcji FILTER Zastosowanie krotki na wymiarach w celu wyświetlenia hierarchii ADDCALCULATEDMEMBERS(Measures.MEMBERS) ON COLUMNS, { NONEMPTY (CROSSJOIN( [KategoriaTowaruG].[Nazwa kategorii].members, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Towaru].members)) }ON ROWS Nie zastosowanie krotki powoduje spłaszczenie wyświetlania Measures.MEMBERS ON COLUMNS, { [KategoriaProduktuH].[Nazwa kategorii].members, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Towaru].members}ON ROWS W celu wyeliminowania niepowiązanych rekordów zastosować możemy operator NONEMPTY Nazwy towarów dla kategorii CLOCKS 4

5 Specyfikację plastra definiuje się przez klauzulę WHERE [Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[wartosc]) [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[wartosc], [Towar G].[Nazwa Kategorii].[CLOCKS]) Definiowanie plastra z wykorzystaniem dwóch wymiarów zawierających ten sam poziom Mało eleganckie ze względu na wartości NULL Bardziej szczegółową definicję plastra można osiągnąć przez zdefiniowanie konkretnej wartości wymiaru [Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[wartosc], [Data Faktury].[Rok].[2003]) Nie można do definiowania plastra użyć wymiaru poprzednio wykorzystanego do definiowania kolumn lub wierszy NONEMPTY([KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS) ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[wartosc], [Towar G].[Nazwa Kategorii].[CLOCKS]) Definiowanie plastra z wykorzystaniem dwóch wymiarów zawierających ten sam poziom Pominięcie wartości NULL przy użyciu NONEMPTY 5

6 [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].[CLOCKS] ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[wartosc]) Definiowanie plastra z wykorzystaniem jawnego wskazania na wartość w kolumnie Możliwe jest wyznaczenie członów wyliczanych Ad hoc przy zastosowaniu klauzuli oraz miary wyliczanej MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[zysk]) / [Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.00%' [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE Measures.ZyskProcentowy Możliwe jest wyznaczenie członów wyliczanych Ad hoc przy zastosowaniu klauzuli MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[Wartosc] - [Measures].[WartoscZakupu]) / [Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.00%' [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS WHERE Measures.ZyskProcentowy Możliwe jest wyznaczenie członów wyliczanych Ad hoc przy zastosowaniu klauzuli MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS ([Measures].[Wartosc] - [Measures].[WartoscZakupu]) / [Measures].[WartoscZakupu], FORMAT_STRING = '0.000%' ZyskProcentowy ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS 6

7 Możliwe jest wyznaczenie członów wyliczanych Ad hoc przy zastosowaniu klauzuli i odczytanie ich przez ADDCALCULATEDMEMBERS MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[zysk]) / [Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.00%' ADDCALCULATEDMEMBERS(MEASURES.MEMBERS) ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[zysk]) /[Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.##%' MEMBER [Data Faktury].[Miesiac].PierwszaPolowa AS '[Miesiac].[1]+[Miesiac].[2]+[Miesiac].[3]+[Miesiac].[4]+[Miesiac].[5]+[Miesiac].[6]' MEMBER [Data Faktury].[Miesiac].DrugaPolowa AS '[Miesiac].[7]+[Miesiac].[8]+[Miesiac].[9]+[Miesiac].[10]+[Miesiac].[11] +[Miesiac].[12]' {PierwszaPolowa, DrugaPolowa, [Data Faktury].Miesiac.MEMBERS} ON COLUMNS, [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS on ROWS WHERE Measures.ZyskProcentowy MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[zysk]) /[Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.##%' MEMBER [Data Faktury].[Miesiac].PierwszaPolowa AS '[Miesiac].[1]+[Miesiac].[2]+[Miesiac].[3]+[Miesiac].[4]+[Miesiac].[5]+[Miesiac].[6]' MEMBER [Data Faktury].[Miesiac].DrugaPolowa AS '[Miesiac].[7]+[Miesiac].[8]+[Miesiac].[9]+[Miesiac].[10]+ [Miesiac].[11]+[Miesiac].[12]' {PierwszaPolowa, DrugaPolowa} ON columns, [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].members on rows WHERE Measures.ZyskProcentowy Używając obliczanych członów możemy łatwo zdefiniować nowy wymiar CZASU służący do przedstawienia roku z rozbiciem na połowy : MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[zysk]) /[Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.##%, SOLVE_ORDER=1 MEMBER [Data Faktury].[Miesiac].PierwszaPolowa AS '[Miesiac].[1]+[Miesiac].[2]+[Miesiac].[3]+[Miesiac].[4]+[Miesiac].[5]+[Miesiac].[6]' MEMBER [Data Faktury].[Miesiac].DrugaPolowa AS '[Miesiac].[7]+[Miesiac].[8]+[Miesiac].[9]+[Miesiac].[10]+[Miesiac].[11] +[Miesiac].[12]' {PierwszaPolowa, DrugaPolowa, [Data Faktury].Miesiac.MEMBERS} ON COLUMNS, [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS on ROWS WHERE Measures.ZyskProcentowy Wymuszenie kolejność obliczania miar wyliczanych za pomocą SOLVE_ORDER=? 7

8 MEMBER Measures.ZyskProcentowy AS '([Measures].[zysk]) /[Measures].[WartoscZakupu]', FORMAT_STRING = '#.##%', SOLVE_ORDER=1 MEMBER [Data Faktury].[Kwartal].PierwszaPolowa AS '[Kwartal].[1]+[Kwartal].[2]' MEMBER [Data Faktury].[Kwartal].DrugaPolowa AS '[Kwartal].[3]+[Kwartal].[4]' {PierwszaPolowa, DrugaPolowa,[Data Faktury].Kwartal.MEMBERS} ON COLUMNS, [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON ROWS WHERE Measures.ZyskProcentowy 1. How did Sales this period compare with Sales in the previous period? Q2 Qtr Apr May Jun Mon Sales Delta (DELTA) = (Time.CurrentMember, Measures.Sales) - Podobna realizacja ale dla wprowadzonej hierarchii Kwartal (Time.CurrentMember.PrevMember, Measures.Sales) Porównanie z poprzednim okresem Year Qtr Mon Sales Q1 120 Jan 30 Feb 40 Mar 50 Q2 200 Apr 65 May 45 Jun 90 Q3 185 Jul 55 Aug 60 Sep 70 Q4 285 Oct 80 Nov 100 Dec 105 Porównanie z równoległym okresem poprzedniego roku Year Qtr Mon Sales Q1 120 Jan 30 Feb 40 Mar 50 Q4 285 Oct 80 Nov 100 Dec Q1 170 Jan 50 Feb 55 Mar 65 Q4 275 Oct 90 Nov 100 Dec 85 8

9 Porównanie z równoległym okresem poprzedniego roku Year Qtr Mon Sales Delta Q1 120 Jan 30 Feb 40 Mar Q1 170 Jan Feb 55 Mar 65 (DELTA)= (Time.CurrentMember, Measures.Sales)- Źle (Time.CurrentMember.Lag(12), (ParallelPeriod(Year,1,Time.CurrentMember), Measures.Sales) Measures.Sales) 3. What have Sales been since the beginning of the year? Year Qtr Mon Sales YTD Q Jan Feb Mar Time.Jan,Measures.Sales + Sum(YTD(Time.CurrentMember), Time.Feb,Measures.Sales + Źle Sales) Time.Mar,Measures.Sales Wyznaczanie sumy bieżącej od początku roku Year Qtr Mon Sales Q1 120 Jan 30 Feb 40 Mar 50 Q2 200 Apr 65 May 45 Jun 90 Q3 185 Jul 55 Aug 60 Sep 70 Q4 285 Oct 80 Nov 100 Dec What have Sales been since the beginning of the year? Year Qtr Mon Sales Q1 120 Jan 30 Feb 40 Mar 50 Time.Jan,Measures.Sales + Time.Feb,Measures.Sales + Time.Mar,Measures.Sales Sum(YTD(Time.CurrentMember), Sales) = YTD

10 możemy wyświetlić zysk dla każdej kategorii towaru w każdym pierwszym kwartale (pierwszy potomek hierarchii) każdego roku: SET [Kwartal1] AS GENERATE([Data Faktury].[DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[Data Faktury].[DataFakturyH].CURRENTMEMBER.FIRSTCHILD}) [Kwartal1] ON COLUMNS, [Towar G].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) możemy wyświetlić zysk dla każdej kategorii towaru w każdym pierwszym kwartale (pierwszy potomek hierarchii - numeracja od 0) każdego roku: SET [Kwartal1] AS GENERATE([Data Faktury].[DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[Data Faktury].[DataFakturyH].CURRENTMEMBER.children(0)}) [Kwartal1] ON COLUMNS, [Towar G].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) możemy wyświetlić zysk dla każdej kategorii towaru w każdym ostatnim kwartale (Ostatni potomek hierarchii o ile istnieje) każdego roku: SET [Kwartal1] AS GENERATE([Data Faktury].[DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[Data Faktury].[DataFakturyH].CURRENTMEMBER.LASTCHILD}) [Kwartal1] ON COLUMNS, [Towar G].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) możemy wyświetlić zysk dla każdej kategorii towaru w każdym pierwszym kwartale (czwarty potomek hierarchii - numeracja od 0) każdego roku: SET [Kwartal1] AS GENERATE([Data Faktury].[DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[Data Faktury].[DataFakturyH].CURRENTMEMBER.children(3)}) [Kwartal1] ON COLUMNS, [Towar G].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) Gdy niezdefiniowano dla któregoś roku nie jest wyświetlany 10

11 Wyznaczmy sprzedaż danej marki produktu jako udział procentowy w sprzedaży jego kategorii czyli atrybutu, w odniesieniu do jego rodzica. Wyrażenie tworzące taki miarę obliczaną może zostać uzyskane przy użyciu właściwości CURRENTMEMBER oraz PARENT. MEMBER MEASURES.ZyskKategorii AS ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER.PARENt, [Measures].[Zysk]) MEMBER MEASURES.ZyskProcentowy AS ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER, [Measures].[Zysk])/ ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER.PARENT, [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '0.00%' {Measures.ZyskKategorii, [Measures].[Zysk], MEASURES.ZyskProcentowy} ON COLUMNS, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Towaru] ON ROWS Wielokrotne użycie funkcji PARENT może być zastąpione przez obliczenie odpowiednich przodków członu CURRENTMEMBER przez funkcje ANCESTOR, zwracającą przodka na odpowiednim poziomie dla podanego członu. Konieczne jest użycie nazwy hierarchii: MEMBER MEASURES.ZyskKategorii AS (ANCESTOR([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii]), [Measures].[Zysk]) MEMBER MEASURES.ZyskProcentowy AS ([KategoriaProduktuH].currentmember, [Measures].[Zysk])/ (ANCESTOR([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii]), [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '0.00%' {MEASURES.ZyskKategorii,[Measures].[Zysk], MEASURES.ZyskProcentowy} ON COLUMNS, [KategoriaProduktuH].[nazwa towaru] ON ROWS PARENT może być używane wielokrotnie. W naszym przypadku przeniesie nas już na poziom ALL MEMBER MEASURES.ZyskKategorii AS ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER.PARENT. PARENT, [Measures].[Zysk]) MEMBER MEASURES.ZyskProcentowy AS ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER, [Measures].[Zysk])/ ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER.PARENT.PARENT, [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '0.00%' {Measures.ZyskKategorii, [Measures].[Zysk], MEASURES.ZyskProcentowy} ON COLUMNS, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Towaru] ON ROWS użycie nazwanych zbiorów i funkcji EXCEPT (odnajduje różnice pomiędzy dwoma zbiorami) umożliwia skonstruowanie wyrażenia, które pokaże procentową sprzedaż dla każdej grupy towarów w porównaniu do całości pomniejszonej o sprzedaż zegarów SET [OproczZegarow] AS EXCEPT([KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].MEMBERS, [Towar G].[KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].[Clocks]) MEMBER Measures.ProcentSprzedazy AS ([KategoriaProduktuH].CURRENTMEMBER, [Measures].[Zysk]) / SUM([OproczZegarow], [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '#.00%' {[Measures].[Zysk], Measures.ProcentSprzedazy} ON COLUMNS, [OproczZegarow] ON ROWS 11

12 Formatowanie warunkowe SET Towary as [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].MEMBERS MEMBER Measures.zakup AS [Measures].[Wartosc], FORMAT_STRING = IIF(zakup>800,'#.00','{#.00)'), fore_color = IIF(zakup>800,RGB(255,0,0), RGB(255,255,0)), back_color = IIF(zakup>800,RGB(0,255,255), RGB(0,155,0)), FONT_FLAGS = IIF(zakup>800,MDFF_BOLD or MDFF_UNDERLINE,MDFF_ITALIC or MDFF_STRIKEOUT), FONT_NAME = IIF(zakup>800,ARIAL,Times), FONT_SIZE = IIF(zakup>800,16,10) Towary ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo].MEMBERS ON ROWS Nie wszystko działa?!! WHERE Measures.Zakup CELL PROPERTIES VALUE, FORMATTED_VALUE, CELL_ORDINAL, FORMAT_STRING, FORE_COLOR, BACK_COLOR, FONT_FLAGS, FONT_NAME, FONT_SIZE To samo ale z zastosowaniem DESCENDANTS GENERATE([DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[DataFakturyH].CURRENTMEMBER, DESCENDANTS([DataFakturyH].CURRENTMEMBER, [Data Faktury].[DataFakturyH].[Kwartal])}) ON COLUMNS, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].members ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) Rozpatrzmy zapytanie mające zwracać na osi kolumn informacje o sprzedaży w każdym roku oraz odpowiadające im szczegóły kwartalne. GENERATE([DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[DataFakturyH].CURRENTMEMBER, [DataFakturyH].CURRENTMEMBER.CHILDREN}) ON COLUMNS, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].members ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) To samo ale z rozbiciem na miesiące GENERATE([DataFakturyH].[Rok].MEMBERS, {[DataFakturyH].CURRENTMEMBER, DESCENDANTS([DataFakturyH].CURRENTMEMBER, [Data Faktury].[DataFakturyH].[Miesiac])}) ON COLUMNS, [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].members ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) 12

13 Pokazanie wzrostu w okresie czasu umożliwia funkcja PREVMEMBER. Jeżeli mielibyśmy wyświetlić zysk ze sprzedaży i przyrostową zmianę od poprzedniego członu czasu na poziomie kolejnych miesięcy MEMBER Measures.[wzrost Zysku] AS ([Measures].[Zysk]) - ([Measures].[Zysk],[DataFakturyH].PREVMEMBER), FORMAT_STRING = '###,###.00 ZŁ' {[Measures].[Zysk], Measures.[wzrost Zysku]} ON COLUMNS, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].[miesiac])} ON ROWS Możemy również użyć funkcji LEAD, która zwraca człon oddalony w wymiarze o określoną liczbę pozycji od wskazanego członu. MEMBER Measures.[wzrost Zysku] AS ([Measures].[Zysk]) - ([Measures].[Zysk],[DataFakturyH]. LEAD)(-2)), FORMAT_STRING = '###,###.00 ZŁ' {[Measures].[Zysk], Measures.[wzrost Zysku]} ON COLUMNS, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].[miesiac])} ON ROWS Użycie NEXTMEMBER w tym wyrażeniu pokazałoby sprzedaż dla każdego miesiąca zestawioną ze sprzedażami z poprzednich miesięcy. MEMBER Measures.[wzrost Zysku] AS ([Measures].[Zysk]) - ([Measures].[Zysk],[DataFakturyH]. NEXTMEMBER), FORMAT_STRING = '###,###.00 ZŁ' {[Measures].[Zysk], Measures.[wzrost Zysku]} ON COLUMNS, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].[miesiac])} ON ROWS PARALLELPERIOD pozwala na łatwe porównanie wzrostu ze wzrostem z tego samego przedziału czasu w poprzednim kwartale: MEMBER Measures.[wzrost Zysku] AS ([Measures].[Zysk]) - (Measures.[Zysk], PARALLELPERIOD([DataFakturyH].[Kwartal])), FORMAT_STRING = '###,###.00 ZŁ' {[Measures].[Zysk], Measures.[wzrost Zysku]} ON COLUMNS, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].[miesiac])} ON ROWS Pojawiają się błędy gdy nie zdefiniowno równoległego miesiąca. Miesiące w obrębie kwartału są wykrywane jako kolejne wystąpienia na liście, niezgodnie z kalendarzem 13

14 Można sprawdzić o ile wzrosła sprzedaż po pierwszym miesiącu sezonu. Używając kwartału do przedstawienia sezonu, można mierzyć różnicę w sprzedaży jednostek dla każdego miesiąca, porównując z miesiącem otwierającym kwartał: MEMBER Measures.[wzrost Zysku] AS ([Measures].[Zysk]) - (Measures.[Zysk], OPENINGPERIOD([DataFakturyH].Miesiac, [DataFakturyH].CURRENTMEMBER.PARENT)), FORMAT_STRING = '###,###.00 ZŁ' {[Measures].[Zysk], Measures.[wzrost Zysku]} ON COLUMNS, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].[miesiac])} ON ROWS W postaci skróconej można zastosować funkcję YTD() MEMBER Measures.Zysk_YTD AS SUM(YTD(), [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '#.00' {[KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS} ON Columns, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].Miesiac)} ON rows WHERE (Measures.Zysk_YTD) OPENINGPERIOD(poziom, człon) CLOSINGINGPERIOD(poziom, człon) Oprócz YTD() istnieją QTD(), MTD() i WTD(). Przy użyciu funkcji SUM i PERIODSTODATE można zdefiniować obliczany człon, który wyświetli informację year-to-date.. Miarą jest suma bieżąca na poziomie roku: PERIODSTODATE([Time].[Year], [Time].CURRENTMEMBER) MEMBER Measures.Zysk_YTD AS SUM(PERIODSTODATE([DataFakturyH].[Rok],[DataFakturyH].CURRENTMEMBER), [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '#.00' {[KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS} ON Columns, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].miesiac)} ON rows WHERE (Measures.Zysk_YTD) Przy użyciu funkcji SUM i PERIODSTODATE można zdefiniować obliczany człon, który wyświetli informację Quarter-to-date.. Miarą jest suma bieżąca na poziomie Kwartału: MEMBER Measures.Zysk_QTD AS SUM(PERIODSTODATE([DataFakturyH].[Kwartal],[DataFakturyH].CURRENTMEMB ER), [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '#.00' {[KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS} ON Columns, {DESCENDANTS([DataFakturyH], [DataFakturyH].miesiac)} ON rows WHERE (Measures.Zysk_QTD) 14

15 To samo przy użyciu funkcji QTD: MEMBER Measures.Zysk_QTD AS SUM(QTD(), [Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '#.00' {[KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS} ON Columns, [DataFakturyH].miesiac ON rows WHERE (Measures.Zysk_QTD) Usuwanie pustych członów z osi możemy osiągnąć przez zastosowanie klauzuli NON EMPTY, [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, NON EMPTY{CROSSJOIN( [Klienci G].[Województwo].MEMBERS, [Data Faktury].[Kwartal].MEMBERS)} ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) Przy takiej definicji krotki zapytanie bieżące i z poprzedniej strony zwracają to samo W wielu przypadkach kombinacja członów z różnych wymiarów jest zamknięta w nawiasach. Kombinacja taka znana jest jako krotka (tuplet) i jest wykorzystywana do wyświetlenia wielu wymiarów na jednej osi. [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, {CROSSJOIN( [Klienci G].[Województwo].MEMBERS, [Data Faktury].[Kwartal].MEMBERS)} ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) Do filtrowania bardziej szczegółowego, MDX udostępnia funkcję FILTER. Zwraca ona zbiór, który jest wynikiem filtrowania na podstawie określonego warunku. FILTER (zbiór, warunek_wyszukiwania) [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, FILTER({[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].[All])>500) ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk]) 15

16 Do filtrowania bardziej szczegółowego, MDX udostępnia funkcję FILTER. Zwraca ona zbiór, który jest wynikiem filtrowania na podstawie określonego warunku. FILTER (zbiór, warunek_wyszukiwania) [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, FILTER({[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].[All])>500) ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].[Rok].[2003]) Zysk których z produktów spada poniżej średniej dla województwa????? MEMBER [Measures].[ZyskProcentowy] AS ([Measures].[Wartosc]-[Measures].[WartoscZakupu]) / ([Measures].[WartoscZakupu]), FORMAT_STRING = '#.00%' NON EMPTY {[KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS} ON COLUMNS, FILTER({[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, ([Measures].[ZyskProcentowy], [DataFakturyH].[All]) < ([Measures].[ZyskProcentowy], [DataFakturyH].[All], ANCESTOR([LokalizacjaKlientaH].CURRENTMEMBER, [LokalizacjaKlientaH].[Województwo]))) ON ROWS WHERE ([Measures].[ZyskProcentowy], [DataFakturyH].[All]) Filtr dla zysku we wszystkich latach większego niż 500 ale wyświetlono zysk z roku 2003 Jest sens stosowanie NON EMPTY wyeliminowano PABIANICE [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, NON EMPTY(FILTER({[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].[All])>500)) ON ROWS WHERE ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].[Rok].[2003]) Rozpatrzmy proste zapytanie o miary dla lokalizacji klientów (miasta): [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS ON ROWS Filtr dla zysku we wszystkich latach większego niż 500 ale wyświetlono zysk z roku

17 Pierwszym wyświetlonym miastem jest Bydgoszcz etc... Naturalna kolejność nie jest zbyt widoczna ponieważ nie znamy członu z poziomu rodzica. Jeśli bylibyśmy zainteresowani miastami wylistowanymi między Kutno a Czersk musielibyśmy napisać: [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, [LokalizacjaKlientaH].[Miasto].[KUTNO]:[CZERSK] ON ROWS Sortowanie wyników ORDER(zbiór, wyrażenie [, ASC DESC BASC BDESC]) Brak prefiksu B wskazuje, że hierarchiczny porządek nie może zostać rozbity. [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, ORDER([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].[KUTNO]:[CZERSK], [LokalizacjaKlientaH].CURRENTMEMBER.NAME, ASC) ON ROWS Sortowanie wyników ORDER(zbiór, wyrażenie [, ASC DESC BASC BDESC]) Prefiks B wskazuje, że hierarchiczny porządek może zostać rozbity. [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, ORDER([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].[KUTNO]:[CZERSK], [LokalizacjaKlientaH].CURRENTMEMBER.NAME, BASC) ON ROWS Dość często bieżące sortowanie jest oparte o aktualną miarę. Zapytamy o informacje sprzedaży w miastach, uporządkowaną według efektywności sprzedaży: [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, ORDER([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS, [Measures].[Wartosc], DESC) ON ROWS W przykładzie tym sortowanie odbyło się po właściwości Name. Zwraca on nazwę poziomu, wymiaru, członu, lub hierarchii. Istnieje podobna właściwość UniqueName zwracająca odpowiednią unikalną nazwę. 17

18 Dość często bieżące sortowanie jest oparte o aktualną miarę. Zapytamy o informacje sprzedaży w miastach, uporządkowaną według efektywności sprzedaży: [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, ORDER([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS, [Measures].[Wartosc], BDESC) ON ROWS TOPCOUNT zwraca ze zbioru n najlepszych na podstawie podanego wyrażenia wyników. TOPCOUNT(zbiór, n, wyrażenie_numeryczne) Poprzednie wyrażenie możemy zatem przepisać: [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, TOPCOUNT([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS, 10, [Measures].[Wartosc]) ON ROWS Bez rozbicia wynikającego z hierarchii HEAD funkcja zwracająca pierwszych n członów z podanego zbioru. Podobnie TAIL zwraca n ostatnich członów z podanego zbioru. Ograniczmy zakres wyświetlanych miast do 10 najbardziej wydajnych: [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, HEAD(ORDER([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS, [Measures].[Wartosc], BDESC), 10) ON ROWS Zapytanie MDX, które wyświetla górne 10 miast, w oparciu o ilość transakcji sprzedaży, oraz jak dużo sprzedały łącznie pozostałe miasta. Takie wyrażenie pokaże także inne zastosowanie funkcji SUM, nawiązujące do nazwanych zbiorów i obliczanych członów: SET TopTens AS TOPCOUNT([LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS, 10, [Measures].[Ilosc]) MEMBER [LokalizacjaKlientaH].[Inne Miasta] AS ([LokalizacjaKlientaH].[All], Measures.CURRENTMEMBER) - SUM(TopTens, Measures.CURRENTMEMBER) [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, {TopTens, [Inne Miasta]} ON ROWS Istnieje również TOPPERCENT, TOPSUM Oczywiście istnieje seria funkcji BOTTOM 18

19 Wyświetlanie listy miast, których ilość transakcji sprzedaży obejmuje 50% całości sprzedaży: [Measures].MEMBERS ON COLUMNS, TOPPERCENT({[Klienci G].[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, 50, [Measures].[Ilosc]) ON ROWS rozkład ilości sprzedaży dla typów sklepów: [Nazwa Kategorii].MEMBERS ON COLUMNS, TOPPERCENT({[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, 50, [Measures].[Ilosc]) ON ROWS WHERE [Measures].[Ilosc] Wyświetlanie listy 50% osób, których zarobki w roku 2004 były najwyższe Zastosowanie TOPSUM TOPPERCENT ([Osoby G].[Pracownik].[Pracownik].members, 50, ([Measures].[Brutto], [Data Zarobki].[Rok].[2004])) ON ROWS, {[Data Zarobki].[Rok].[2004]} ON COLUMNS FROM ZarobkiG MEMBER [Data Faktury].[Rok].[ ] AS ([Measures].[Wartosc], [Data Faktury].[Rok].[2002]) + ([Measures].[Wartosc], [Data Faktury].[Rok].[2003]) {[Data Faktury].[Rok].[2002], [Data Faktury].[Rok].[2003], [Data Faktury].[Rok].[ ]} ON COLUMNS, TOPSUM([Towar G].[Nazwa Towaru].[Nazwa Towaru].members, 10000, [Data Faktury].[Rok].[ ]) ON ROWS FROM BiznesG WHERE [Measures].[Wartosc] 19

20 Funkcje statystyczne AVG, MEDIAN, MAX, MIN, VAR oraz STDDEV. Format jest jednakowy dla wszystkich: FUNKCJA(zbiór, wyrażenie_numeryczne) MEMBER [DataFakturyH].[SredniaSprzedaz] AS AVG(DESCENDANTS([DataFakturyH].[Rok], [DataFakturyH].[Miesiac])) MEMBER [DataFakturyH].[SredniaIlosc] AS COUNT(DESCENDANTS([DataFakturyH].[Rok], [DataFakturyH].[Miesiac]),EXCLUDEEMPTY) {[DataFakturyH].[Rok],[SredniaSprzedaz],[SredniaIlosc]} ON COLUMNS, [KategoriaTowaruG].[Nazwa Kategorii] ON ROWS WHERE [Measures].[Ilosc] Jeśli zapytanie ma zwracać wzrost procentowy MEMBER Measures.[WzrostZysku] AS ([Measures].[Zysk]) / ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].PREVMEMBER), FORMAT_STRING = '#.00%' {[Measures].[Zysk], [WzrostZysku] } ON COLUMNS, DESCENDANTS([DataFakturyH].[Rok], [DataFakturyH].[Miesiac]) ON ROWS Problemem - pierwszy okres czasu powoduje dzielenie przez zero... Funkcje te, zwane user-defined functions (UDF) mogą przyjmować argumenty i zwracać wartości w składni MDX. UDF mogą być tworzone w dowolnym języku wspomagającym COM (Common Object Model), Na dodatek, MDX obsługuje wiele funkcji z biblioteki Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) Expression Services. Biblioteka ta jest dołączona do OLAP Services i jest automatycznie rejestrowana. Możemy zapytać o miary dla miasta, gdzie wartość zawiera łańcuch KA : Measures.MEMBERS ON COLUMNS, FILTER({[LokalizacjaKlientaH].[Miasto].MEMBERS}, VBA!INSTR(1, [Miasto].CURRENTMEMBER.Name, "KA")>0) ON ROWS Ten problem może zostać w omnięty przez użycie IIF i sprawdzenie istnienia pustej komórki: MEMBER Measures.[WzrostZysku] AS IIF( ISEMPTY([DataFakturyH].PREVMEMBER), 1, ([Measures].[Zysk]) / ([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].PREVMEMBER)), FORMAT_STRING = '#.00%' {[Measures].[Zysk], [WzrostZysku] } ON COLUMNS, DESCENDANTS([DataFakturyH].[Rok], [DataFakturyH].[Miesiac]) ON ROWS Prefiks VBA nie jest potrzebny. Wskazuje jedynie pełnokwalifikowane pochodzenie funkcji. 20

21 Taka sama funkcjonalność może być osiągnięta przy użyciu funkcji COALESCEEMPTY, która przypisuje pustej wartości komórki liczbę lub łańcuch i go zwraca. W tym przypadku, pusta komórka z poprzedniego członu czasu, byłaby zastąpiona wartością bieżącym członem czasu: MEMBER Measures.[WzrostZysku] AS ([Measures].[Zysk]) / COALESCEEMPTY(([Measures].[Zysk], [DataFakturyH].PREVMEMBER),[Measures].[Zysk]), FORMAT_STRING = '#.00%' {[Measures].[Zysk], [WzrostZysku] } ON COLUMNS, DESCENDANTS([DataFakturyH].[Rok], [DataFakturyH].[Miesiac]) ON ROWS Średnia bieżąca - CENTRALNA MEMBER Measures.SredniaBiezaca AS AVG({[Miesiac].CURRENTMEMBER, [Miesiac].PREVMEMBER, [Miesiac].NEXTMEMBER},[Measures].[Wartosc]), FORMAT_STRING = '#.00 zł' [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].[THAN] ON COLUMNS, [DataFakturyH].[Miesiac].MEMBERS ON ROWS WHERE Measures.SredniaBiezaca Średnia dla miast dla wybranych województw za lata 2001 do 2004 MEMBER [Measures].[lubelskie AVG] AS AVG({[Klienci G].[lubelskie].CHILDREN},[Measures].[Wartosc]) MEMBER [Measures].[łódzkie AVG] AS AVG({[Klienci G].[łódzkie].CHILDREN},[Measures].[Wartosc]) MEMBER [Measures].[pomorskie AVG] AS AVG({[Klienci G].[pomorskie].CHILDREN},[Measures].[Wartosc]) {([Measures].[lubelskie AVG]), ([Measures].[łódzkie AVG]), ([Measures].[pomorskie AVG])} ON COLUMNS, {([Data Faktury].[2001]:[2003])} ON ROWS FROM BiznesG Średnia bieżąca - WSTECZNA MEMBER Measures.SredniaBiezaca AS AVG({[Miesiac].CURRENTMEMBER, [Miesiac].PREVMEMBER, [Miesiac].PREVMEMBER.PREVMEMBER},[Measures].[Wartosc]), FORMAT_STRING = '#.00 zł' [KategoriaProduktuH].[Nazwa Kategorii].[THAN] ON COLUMNS, [DataFakturyH].[Miesiac].MEMBERS ON ROWS WHERE Measures.SredniaBiezaca 21

przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów

przygotował: pawel@kasprowski.pl Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów Podstawy języka MDX Tworzenie zbiorów Używanie zbiorów Zbiór to: wynik działania funkcji (np. funkcji members) lista elementów otoczona {...} {[Store Sales], [Unit Sales]} on columns, [Product].[Prod].[Category].members

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION

Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Paweł Kędziora, Marek Lewandowski Politechnika Poznańska pawel.kedziora@gmail.com, lewandowski.marek@gmail.com Spis Treści: 1 Standard MDX... 2 2 Postać

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania

Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Alphablox. Wersja 8.3 SC85-0182-00

IBM DB2 Alphablox. Wersja 8.3 SC85-0182-00 IBM DB2 Alphablox Przegląd wydania Wersja 8.3 SC85-0182-00 IBM DB2 Alphablox Przegląd wydania Wersja 8.3 SC85-0182-00 Uwaga: Przed skorzystaniem z tych informacji i użyciem produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2111-8 Format: 158x235, stron: 360 Business Intelligence Twoja recepta na sukces!

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Praca Bieżąca SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady pracy z dokumentami... 3 1.1. Edycja dokumentu... 3 1.2. Status dokumentu... 6 1.3. Edytowanie dokumentu... 7 1.4. Lista dokumentów... 8

Bardziej szczegółowo

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco:

W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości do tabeli generuje wyrażenie SQL, które wygląda następująco: 301 Rozdział 17. Interfejs Access a 2000 do Oracle a SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL Tworzenie wyrażeń Insert W Accessie kwerenda wstawiająca nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo