Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw."

Transkrypt

1 Hurtownie danych Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. UZASADNIENIE BIZNESOWE Po co nam hurtownia danych? Jakie mogą być efekty analiz? - Wzrost sprzedaży, zwiększenie udziału w rynku itp. - Środek: analiza zachowania klientów, lokalizacja słabych punktów, śledzenie trendów. - Narzędzie: analiza gromadzonych danych (rozproszonych, niejednorodnych) - budowa hurtowni danych. Jakimi danymi dysponujemy? Które dane powinniśmy gromadzić w hurtowni? Ze względów technicznych gromadzimy tylko to, co niezbędne. 1

2 DECYZJE PROJEKTOWE: perspektywa pojęciowa Hurtownia Ekstrakcja, czyszczenie, integracja Źródła danych Model pojęciowy: związki między pojęciami związanymi z działalnością przedsiębiorstwa, np.: - Kto to jest klient i co o nim wiemy? - Jak opisywana jest sprzedaż w różnych oddziałach firmy? - Co pod pojęciem fakt sprzedaży chciałby rozumieć analityk? - Czy model wielowymiarowy danych może nam pomóc w tworzeniu raportów biznesowych? MODEL WIELOWYMIAROWY Baza zawiera fakty opisane przez wymiary i określające wartość miar. Fakt - pojedyncze zdarzenie będące podstawą analiz (np. sprzedaż). Fakty opisane są przez wymiary i miary. Wymiar - cecha opisująca dany fakt, pozwalająca powiązać go z innymi pojęciami modelu przedsiębiorstwa (np. klient, data, miejsce, produkt). Wymiary są opisane atrybutami. Atrybut - cecha wymiaru, przechowująca dodatkowe informacje na temat faktu (np. wymiar data może mieć atrybuty: miesiąc, kwartał, rok; wymiar klient może mieć atrybuty: nazwisko, region). Miara - wartość liczbowa przyporządkowana do danego faktu (np. wartość sprzedaży, liczba sztuk). 2

3 MODEL GWIAZDY Fakty i wymiary są często w systemach relacyjnych modelowane w postaci gwiazdy. Tablice wymiarów Data id_daty miesiąc kwartał rok Klient id_klienta nazwisko adres grupa_kl Tablica faktów Sprzedaż id_klienta id_daty id_produktu id_sklepu ilość kwota Sklep id_sklepu miasto region kierownik telefon Produkt id_produktu grupa_prod opis data_wprowadzenia marka producent Atrybuty Miary Uwaga: nie wszystkie informacje będą potrzebne - część można pominąć MODEL PŁATKA ŚNIEGU Normalizacja schematu gwiazdy poprzez modelowanie atrybutów za pomocą kolejnych tablic prowadzi do modelu płatka śniegu. Tablica faktów Sprzedaż id_klienta id_daty id_produktu id_sklepu ilość kwota Produkt id_produktu id_grupy_prod id_marki data_wprowadzenia Tablice wymiarów Sklep id_sklepu id_miasta Miasto id_miasta id_regionu nazwa Grupa_prod id_grupy_prod nazwa_grupy_prod Marka id_marki id_producenta nazwa_marki Region id_regionu nazwa Uwaga: model płatka śniegu odtwarza hierarchię wymiarów. Producent id_producenta nazwa_producenta kraj_producenta 3

4 AGREGACJE Agregacje to operacje zamieniające zbiór wartości (przeważnie liczbowych) miar opisujących fakty, na pojedynczą wartość. Podstawowa operacja tworząca kostki danych. Przykłady: Suma Liczba rekordów Średnia Minimum, maksimum, mediana Dodatkowy warunek (np. HAVING) Specjalne (stored procedures) SELECT miesiąc, SUM(kwota) FROM tablica_faktów GROUP BY miesiąc HAVING SUM(kwota)>500 KOSTKI DANYCH Dane (np. schemat gwiazdy) Kostka wielowymiarowa danych produkt czas Kostka danych: tabela, w której krawędziami są wymiary, a zawartością komórek miary. klient 230$ Zawartość komórki: zagregowana miara 4

5 KOSTKI DANYCH miasto sklep Nagłówki wierszy i kolumn kostki zawierają wartości wymiarów (atrybutów) sprzedaż wartość czas produkt Komórki zawierają zagregowane (po wymiarach) wartości miar miasto_1 miasto_2 miasto_1 miasto_2 skl_1 skl_2 skl_3 suma skl_1 skl_1 skl_2 skl_2 skl_3 skl_3 suma suma skl_1 skl_1 skl_2 skl_2 skl_3 skl_3 suma suma prod_ prod_1 prod_ prod_1 prod_ prod_ prod_2 prod_ prod_2 prod_ prod_3 prod_ prod_ prod_3 prod_ prod_4 prod_ prod_ prod_4 prod_ prod_5 prod_ prod_5 prod_ prod_ suma suma suma suma suma czas W kostkach bywają też przechowywane pomocnicze podsumowania MODEL PUNKTOWY Przed stworzeniem logicznego modelu danych (gwiazda, płatek śniegu) należy uzgodnić model pojęciowy. Przykładowa technika modelowania: model punktowy. Region Towar Grupa towarów Magazyn Sprzedaż Dostawa do magazynu Czas Kwartał Transport - Fakty reprezentowane są punktami - Wymiary reprezentowane są przez nazwy - Podobnie reprezentujemy kolejne poziomy hierarchii - Model może obejmować wiele (konstelację) faktów, korzystających częściowo ze wspólnej hierarchii wymiarów 5

6 MODEL PUNKTOWY W modelu punktowym zapisujemy ponadto informacje na temat: - Nazw atrybutów - Typów danych - Więzów integralności - Retrospekcji (zmienności wartości atrybutów w czasie) - Częstości odświeżania - Pochodzenia danych (źródło, transformacje) - Metadanych biznesowych Retrospekcja może być: - prawdziwa zapisujemy wszelkie zmiany wartości wraz z dokładnym czasem - fałszywa nowe wartości zastępują stare - trwała nie przewidujemy zmiany wartości. POZIOMY AGREGACJI DANYCH Nie zawsze potrzebujemy danych opisanych z pełną dostępną dokładnością. Agregacja wartości może dotyczyć pomijania pewnych wymiarów lub atrybutów w hierarchii. Hurtownia danych (lub hurtownie tematyczne) mogą przechowywać zmaterializowane podkostki danych i korzystać z nich podczas analiz. 6

7 PRZYKŁAD: POZIOMY AGREGACJI Dane: fakty sprzedaży (50 mln. rekordów, miara: wartość), klienci identyfikowani kodem pocztowym (3000 różnych kodów), towary (60 grup, 800 nazw indywidualnych), czas: 3 lata (1000 dni), sklepy (18 sztuk). - Model gwiazdy: tablice z (łącznie) trochę ponad 50 mln. rekordów. - Kostka danych: 3000*800*1000*18 = komórek. Wersja zagregowana: ignorujemy wymiar klientów, towary rozpatrujemy tylko w grupach, czas rozpatrujemy w skali miesięcy. - Kostka danych: 60*36*18 = komórek (sumy wartości). Powyższa agregacja nie pozwala na wygenerowanie wszystkich tych raportów, które mogły by tworzone oryginalnie, ale za to dla pozostałych raportów może działać o 3 rzędy wielkości szybciej. OPTYMALIZACJA AGREGACJI Problem: Które wymiary możemy pominąć? Jak agregować dane (sum, min, max, avg, count)? Które atrybuty hierarchii agregujemy, a które pozostawiamy? Ile powinno powstać zmaterializowanych kostek pomocniczych? Jak optymalnie obliczać konkretne zapytanie? Cel: np. minimalizacja średniego czasu przetwarzania zadawanych w praktyce zapytań OLAP. gwiazda czas, klient, towar, sklep kostka czas, klient, towar czas, klient, sklep czas, towar, sklep klient, towar, sklep czas, klient czas, sklep klient, sklep towar, sklep czas, towar klient, towar czas sklep towar klient Zwykle nie możemy zmaterializować wszystkich podkostek, musimy wybrać takie, z których później najłatwiej będzie generować raporty. 7

8 NAWIGATOR PO AGREGACJACH Skąd wiadomo, które zapytania są często wykonywane? Nawigator po agregacjach Informacje o zadawanych zapytaniach OLAP są gromadzone jako metadane w specjalnej bazie (repozytorium). Mogą być wykorzystane do optymalizacji zapytań (np. materializacji niektórych agregacji). Metadane hurtowni zawierają też wiele innych informacji, np. opis pojęciowy i logiczny danych, informacje o źródłach i ich integracji, dziennik aktualizacji itd. NAWIGATOR PO AGREGACJACH Nawigator po agregacjach wspomaga też przeglądanie danych i przygotowywanie raportów. Programy z tej rodziny zapewniają wygodny wgląd w wielowymiarowy model danych. Nawigator po agregacjach Raport skl_1 skl_2 skl_3 suma prod_ prod_ prod_ prod_ prod_ suma

9 NAWIGACJA PO AGREGACJACH Najczęściej wykonywane operacje OLAP - terminologia: Agregacja, konsolidacja, zwijanie (aggregation, consolidation, roll-up) - przejście na bardziej ogólny poziom wymiaru, - wybór operacji agregującej (np. suma, średnia, zestawienie procentowe). dni miesiące Rozwijanie (roll-down, drill-down, drill through) - operacja odwrotna do agregacji: przeglądanie szczegółowych danych dotyczących danego podsumowania sprzedaż w regionach poszczególne sklepy NAWIGACJA PO AGREGACJACH Najczęściej wykonywane operacje OLAP - terminologia: Selekcja (slicing) - wycinanie fragmentu danych poprzez określenie warunków na wartościach wymiarów, - wynikiem jest podkostka, np. dwuwymiarowy plaster (slice), odpowiadająca danym spełniającym warunki. miasto_1 miasto_1miasto_2 miasto_2 miasto_1 miasto_1 skl_1 skl_1miasto_2 miasto_2 skl_2 skl_2skl_3 skl_3suma suma skl_1 skl_2 skl_3 suma skl_1 skl_2 skl_3 suma prod_1 prod_1 skl_1 skl_1skl_2 skl_ skl_3 skl_ suma 50 suma warunek: prod_ prod_ prod_1 prod_ prod_ data =... prod_ prod_ prod_ prod_2 prod_2 prod_3 prod_ prod_3 prod_ prod_4 prod_ prod_ prod_ prod_4 prod_ prod_5 prod_ prod_ prod_ prod_5 prod_ prod_5 suma suma prod_ suma suma suma suma

10 NAWIGACJA PO AGREGACJACH Najczęściej wykonywane operacje OLAP - terminologia: Filtrowanie (screening, selection, filtering) - filtrowanie danych wchodzących w skład agregacji, np. poprzez ograniczenie wartości miar lub atrybutów wymiarów skl_1 skl_2 skl_3 suma prod_ prod_ prod_ prod_ prod_ suma warunek: tylko sklepy mające obrót powyżej 4 mln. oraz sumujemy tylko fakty sprzedaży o wartości powyżej 20. skl_1 - skl_3 suma prod_ prod_ prod_ prod_ prod_ suma NAWIGACJA PO AGREGACJACH Najczęściej wykonywane operacje OLAP - terminologia: Zawężanie (scoping) - ograniczenie danych branych pod uwagę w dalszej analizie, - podobne do filtrowania, jednak realizowane na wcześniejszym poziomie operacyjnym, - działa jak automatyczne dodanie warunków do wszystkich dalszych operacji na kostkach danych. warunek: tylko sklepy mające obrót powyżej 4 mln. oraz tylko pierwsze dwa kwartały 2000 roku 10

11 NAWIGACJA PO AGREGACJACH Najczęściej wykonywane operacje OLAP - terminologia: Obracanie (pivot, rotate) - zamiana miejscami kolumn i wierszy tabeli, - przeniesienie pewnego wymiaru z kolumn do wierszy (lub odwrotnie), - zamiana pewnego wymiaru (lub atrybutu) na inny, nieużywany. prod_1 prod_2 prod_3 prod_4 prod_5 suma skl_1 skl_2 skl_ skl_ prod_1 prod_ prod_3 prod_4 prod_5 prod_1 prod_ prod_3 prod_4 prod_5 suma skl_1 skl_

Plan. Inteligencja bisnesowa (Bussiness Intelligence) Hurtownia danych OLAP

Plan. Inteligencja bisnesowa (Bussiness Intelligence) Hurtownia danych OLAP WYKŁAD 12: OLAP Plan Inteligencja bisnesowa (Bussiness Intelligence) Hurtownia danych OLAP Motywacja: Zaawansowane metody ekstrakcji danych i techniki przechowywania danych Rozwój wielu dziedzin zastosowań

Bardziej szczegółowo

HURTOWNIE DANYCH Dzięki uprzejmości Dr. Jakuba Wróblewskiego

HURTOWNIE DANYCH Dzięki uprzejmości Dr. Jakuba Wróblewskiego HURTOWNIE DANYCH Dzięki uprzejmości Dr. Jakuba Wróblewskiego http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/bi.pdf http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/dw.pdf http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/dm.pdf http://www.jakubw.pl/zajecia/hur/

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rodzaje baz. Rodzaje baz. Hurtownie danych. Cechy hurtowni danych. Wykład 14: Hurtownie danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rodzaje baz. Rodzaje baz. Hurtownie danych. Cechy hurtowni danych. Wykład 14: Hurtownie danych Plan wykładu Bazy Wykład 14: Hurtownie Bazy operacyjne i analityczne Architektura hurtowni Projektowanie hurtowni Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy (studia dzienne) 2 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Spis treści 1. Pojęcie hurtownia danych... 4 1.1. Struktury danych... 4 1.2. Sposoby ładowania danych... 9 1.3. Hurtownia danych a pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy OLAP. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska

Systemy OLAP. Krzysztof Dembczyński. Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Krzysztof Dembczyński Instytut Informatyki Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Politechnika Poznańska Technologie Wytwarzania Oprogramowania Semestr zimowy 2005/06 Plan wykładu Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1)

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1) Hurtownie danych 1 Problematyka hurtowni danych Wykład przygotował: Robert Wrembel ZSBD wykład 12 (1) 1 Plan wykładu Problematyka integracji danych Integracja danych za pomocą hurtowni danych Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Analityczne bazy danych Kostki danych

Analityczne bazy danych Kostki danych Analityczne bazy danych Kostki danych 10 maja 2015 Podejmowanie decyzji Ze względu na horyzont czasowy decyzje organizacyjne można podzielić na trzy kategorie: decyzje operacyjne o zakresie dni lub tygodni;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ORACLE

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ORACLE Małgorzata Nycz, Barbar Smok Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ORACLE 1. Wprowadzenie Rozwój technologii informatycznych wpływa m.in takŝe na elementy związane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER Katarzyna BŁASZCZYK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: Artykuł opisuje podstawową tematykę związaną z systemami

Bardziej szczegółowo

Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g

Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g 1 Plan 2 Architektura Oracle Discoverer Komponenty EUL (ang. End User Layer) Obszary zainteresowań (ang. business areas) Rola administratora Składowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Hurtownie danych na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Plan seminarium Wprowadzenie Schematy logiczne dla hurtowni danych Struktury fizyczne Wydajność

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

Bazy analityczne (hurtownie danych, bazy OLAP)

Bazy analityczne (hurtownie danych, bazy OLAP) Bazy analityczne (hurtownie danych, bazy OLAP) Materiały pomocnicze. Bazy produkcyjne (transakcyjne) i analityczne Większość systemów baz danych to systemy produkcyjne, inaczej nazywane transakcyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH Małgorzata NYCZ Streszczenie: Artykuł poświęcony jest pozyskiwaniu wiedzy z hurtowni danych. Składa się z czterech części. Po krótkim wstępie zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego BD2 BazyDanych2 dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego ³ Copyright c Tomasz Traczyk Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Business Intelligence

Wstęp do Business Intelligence Wstęp do Business Intelligence Co to jest Buisness Intelligence Business Intelligence (analityka biznesowa) - proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g

Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g Bartosz Bębel, Julusz Jezierski, Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo