METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ"

Transkrypt

1 INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO BIUROWY OPOLE, UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 14 GMINA OPOLE, OBRĘB OPOLE INWESTOR DOM DZIECKA OPOLE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 14 JEDNOSTKA PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Arch. I. Barbara DOMEYKO-GABOR Ul. Koszyka 8/32, OPOLE, tel ; tel. kom ; DATA Opole, grudzień 2008 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.P. TYTUŁ STRONY 1 Metryka projektu 1 2 Oświadczenie projektantów i sprawdzających 2 3 Zaświadczenie o przynależności do izby i uprawnienia Opis techniczny części architektoniczno-budowlanej Opis techniczny - instalacja sygn. alarmowo-pożarowej Opis techniczny- instalacja oddymiania i sterowania drzwiami ppoż Informacja nt. bioz Część rysunkowa 9 rysunków SPIS PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH PROJEKTANT SPR5AWDZAJĄCY mgr inż. arch. Barbara Domeyko-Gabor Opole, ul. Koszyka 8/32 nr uprawn. 26/80/Op; OP mgr arch. Ewa Berthold-Majewska Żerkowice, ul. Leśna 15A nr uprawn. 210/92/Op; OP inż. Stanisław Dąbrowski Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn.43/82/op; OPL/BO/1594/01 inż. Barbara Brzezińska Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn. 224/87/Op; OPL/BO/1592/01 mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul.dąbrowszczaków1/504 nr uprawn.201/91/op; OPL/IE/0736/01 mgr inż. Krzysztof Giesa Tarnów Opolski, ul. Klimasa 54 nr uprawn. 195/91/Op; OPL/1002/01

2 INSTAL. ELEKTRY-CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE-KTURA Dom Dziecka Opole, ul. Powstańców Śląskich 14 PBW dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Opole OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH Dotyczy projektu budowlanego p.t. DOSTOSOAWANIE BUDYNKU DOMU DZIECKA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Inwestor: Dom Dziecka Opole ul. Powstańców Śląskich 14 Wyżej wymieniona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową z Inwestorem. Dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. PROJEKTANT mgr inż. arch. Barbara Domeyko-Gabor Opole, ul. Koszyka 8/32 nr uprawn. 26/80/Op; OP-0016 SPR5AWDZAJĄCY mgr arch. Ewa Berthold-Majewska Żerkowice, ul. Leśna 15A nr uprawn. 210/92/Op; OP-0091 inż. Stanisław Dąbrowski Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn.43/82/op; OPL/BO/1594/01 inż. Barbara Brzezińska Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn. 224/87/Op; OPL/BO/1592/01 mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul.dąbrowszczaków1/504 nr uprawn.201/91/op; OPL/IE/0736/01 mgr inż. Krzysztof Giesa Tarnów opolski, ul. Klimasa 54 nr uprawn. 195/91/Op; OPL/1002/01

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Budynek wybudowany w 1888r. wolnostojący, 4 kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Po powodzi 1997r. budynek został wyremontowany oraz wykonano jego modernizację wraz z instalacjami wewnętrznymi i dociepleniem. Stolarka okienna z pcv. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płycinowa i z pcv. Wyposażenie w instalacje wod-kan. c.o. hydrantową, elektryczną; gazową; oświetlenia awaryjnego, odgromową; telefoniczną. 1. OPIS OBIEKTU 1.1. Ściany piwnic murowane z cegły 48 cm na zaprawie cementowo wapiennej Ściany parteru, pięter, poddasza murowane z cegły, część nośna istniejących zewnętrznych ścian wykonana z cegły pełnej gr.42cm (bez ocieplenia). Istniejące ściany wew. nośne wykonane z cegły pełnej gr.25cm, lekkie ścianki działowe szkieletowe wyłożone płytą kartonowo gipsową. ściany poddasza nieużytkowego murowane z cegły pełnej gr. 12 i 25 cm. Stan dobry Strop nad piwnicami elementem nośnym stropu (pod częścią kuchenną i częścią jadalni) na poziomie piwnicy jest płyta żelbetowa monolityczna. Stan dobry Strop nad parterem konstrukcja drewniana na belkach. Stan dobry Strop nad piętrem I i II konstrukcja drewniana na belkach. Stan dobry Dach n konstrukcji drewnianej krokwiowo płatwiowy dwuspadowy; Przekrycie dachu z desek, pokrycie z papy. Stan dobry Klatka schodowa dwubiegowa (bez duszy), łamane (prawoskrętne) schody policzkowe na konstrukcji stalowej. Biegi proste o różnej długości. Podnóżki wykonane z drewna twardego, proste, pełne; przednóżki stalowe, zdobione. Bieg do piwnicy betonowy. Balustrada jednostronna ażurowa drewniana (tralki, pochwyt) z drewna twardego. Stan dobry. Stan techniczny budynku dobry. OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa z Inwestorem 1.2. Inwentaryzacja budowlana i wizja lokalna 1.3. Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego autorstwa mgr inż. Bogusława Branickiego i dr inż. Dariusza Bajno 1.4. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ 55965/86/08 z dnia 24 października 2008r Prawo budowlane 1.6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1.7. Polskie Normy z zakresu ochrony ppoż. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg ewakuacyjnych, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku mieszkalno administracyjnym Domu Dziecka w Opolu.

4 Projekt opracowano w oparciu o ekspertyzę techniczną w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego autorstwa mgr inż. Bogusława Branickiego i dr inż. Dariusza Bajno data wykonania: październik OPIS OBIEKTU DANE SZCZEGÓŁOWE Funkcja budynek zamieszkania zbiorowego: piwnice funkcja techniczna, magazynowa, parter: kuchnia z zapleczem, stołówka, kotłownia gazowa, pozostałe kondygnacje funkcja mieszkalna, pomieszczenia pomocnicze (administracja, sale do nauki) 3.1. powierzchnia zabudowy 276,00 m powierzchnia użytkowa 742,09 m ilość osób do 40 osób 3.4. kubatura 3489 m ilość kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna 4. OPIS WARUNKÓW OCHRONY P.-POŻ. STAN ISTNIEJĄCY budynek zamieszkania zbiorowego, niski Kat. Zagrożenia ludzi ZL V, klasa C odporności pożarowej wszystkie elementy budowlane spełniają warunki odp. ogniowej Zagrożenie wybuchem nie występuje Obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m 2 Budynek stanowi 1 strefę pożarową NIESPEŁNIONE KRYTERIA Z ZAKRESU OCHRONY P.-POŻAROWEJ: WG EKSPERTYZY TECHN wymagania niespełnione będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego ponad 100% Drzwi do piwnic nie spełniają warunku EI30. Zalecenie: obudowa klatek schodowych, wykonanie drzwi o odporności ogniowej EI30 i o szerokości min. 90 cm - do klatek schodowych i w miejscach wskazanych ekspertyzą, wykonanie oddymiania klatek schodowych (okna wywiewne), montaż drzwi do piwnicy o odporności ogniowej EI wymagania niespełnione, niebędące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi niewydzielona piwnica (przepusty i drzwi), brak wymaganej odporności ogniowej schodów, zbyt małe szerokości schodów (biegi, spoczniki), brak odporności ogniowej zamknięcia schodów składanych na poddasze, brak hydrantów 25 z wężem półsztywnym. Zalecenie: jako rekompensatę niespełnienia warunków należy wykonać instalację sygnalizacji pożaru do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Spełnienie zaleceń wymienionych w punktach i było podstawą do wydania przez Wojewódzkiego Komendanta PSP zgody na odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych zgodnie z postanowieniem WZ 55965/86/08 z dnia 24 października 2008r. 5.OPIS ROBÓT BUDLANYCH PROJEKTOWANYCH ZALECONYCH EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ 5.1. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ roboty demontażowe i rozbiórkowe

5 demontaż do ponownego montażu schodów składanych wyłaz na poddasze (konstr. drewniana), demontaż drzwi do piwnicy (skrzydła i ościeże), demontaż drzwi do pomieszczenia w obrębie wydzielanej przestrzeni na II piętrze (skrzydła i ościeże), roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe instalowanie ścianek działowych murowanych i systemowych przeszklonych EI60, z drzwiami EI30. Przed osadzeniem wyciąć odcinki wykładziny rulonowej w posadzce. Nowe ścianki łączyć z istniejącymi na trzpienie - kotewkami ze stali gładkiej StoS Ø6mm, L=30-35 cm. Ościeże nawiercać co około 48 cm (co dwie warstwy bloczków) na głębokość min 10 cm. Końcówki kotewek smarować zaprawą Hilti 150 I osadzać w otworach; demontaż i montaż w nowym miejscu składanych schodów klapowych na poddasze; demontaż i montaż drzwi o odporności ogniowej EI 30 w pomieszczeniu pomocniczym na II piętrze; demontaż i montaż drzwi o odporności ogniowej EI 30 do piwnicy; montaż ościeżnic i skrzydeł drzwi ppoż. EI 30 z samozamykaczami, zaczepów elektromagnetycznych w posadzkach; naprawa i uzupełnienie tynków cem-wap. kat. III; regulacja skrzydeł uwagi ogólne dotyczące wymienianych drzwi: drzwi przeciwpożarowe stalowe standardowe o odporności ogniowej EI 30 ościeżnice narożne przylgowe, wyposażone w klamkę i szyld oraz zamek patentowy, w drzwiach stosować samozamykacze lub sprężyny samozamykające; drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 w ściankach systemowych skrzydła przeszklone (naświetla) lub pełne; w drzwiach stosować samozamykacze. W wyposażeniu przewidziano zaczepy elektromagnetyczne drzwiowe podłogowe blokujące drzwi w pozycji otwartej. zwolnienie skrzydeł z zaczepów elektromagnetycznych sterowane z centrali kompaktowej systemu oddymiania. Ręczne zwolnienie odbywa się przyciskiem umieszczonym w pobliżu drzwi, na każdej kondygnacji. we wszystkich drzwiach przeszklonych stosować szkło bezpieczne; 5.2. INSTALACJA HYDRANTOWA wymiana instalacji hydrantowej demontaż istniejących hydrantów 52 wykonanie nowych ciągów przewodów i wpięcie ich do głównego przewodu zasilającego budynek (pomieszczenie przyłącza wody); instalacja z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200; montaż nowych szaf hydrantowych z wężem półsztywnym 25 np. model EPM HW-25 N-20; trasę prowadzenia instalacji uzgodnić z Inwestorem; przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji i przepłukać ją w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych; wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi pomiarami i uzgodnieniami INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU Przyjęto zakres ochrony: ochrona całkowita. Z ochrony wyłączono sanitariaty i umywalnie. Na system składają się następujące podstawowe elementy: centrala sygnalizacji pożaru,

6 jonizacyjne czujki dymu, optyczne czujki dymu, czujki ciepła, ręczny ostrzegacz pożarowy, sygnalizator akustyczny, szczegółowe wymagania w PW części elektrycznej; wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi pomiarami i uzgodnieniami ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ oddymianie grawitacyjne sterowane z centrali systemu ppoż. wraz z instalacją trzymaczy elektromagnetycznych zgodnie z ekspertyzą techniczną dostosować do potrzeb oddymiania dwa okna na poziomie II piętra, instalację przewodowo kablową prowadzić na tynku w listwach elektroinstalacyjnych, elementy systemu dobór urządzeń w gestii wykonawcy. Uwaga! stosować wyłącznie urządzenia posiadające krajową aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w ochronie przeciwpożarowej; szczegółowe wymagania w PW części elektrycznej; wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi pomiarami i uzgodnieniami ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH W PIWNICY zgodnie z ekspertyzą techniczną zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI 60 wszystkie przepusty instalacyjne w obrębie piwnicy, z zabezpieczenia są wyłączone otwory o średnicy poniżej 4 cm, oraz przepusty przebiegające w obrębie sanitariatów; zabezpieczenia dokonywać konsekwentnie jedną wybraną technologią nie wolno stosować różnych technologii do zabezpieczenia jednego przepustu; stosować wyłącznie materiały i technologie aprobowane, wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i naniesioną mapą wykonanych zabezpieczeń. 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - UWAGI OGÓLNE Należy przeprowadzić naprawę i uzupełnienie tynków po demontażach i rozbiórkach oraz po pracach instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej, sygnalizacji pożaru i oddymiania; uzupełnienia tynków, naprawa rys i spękań, szpachlowanie gładzią gipsową, niezbędne malowanie w częściach objętych pracami instalacyjnymi zakres możliwy do określenia po zakończeniu prac. 7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Wszystkie materiały i wyroby budowlane, wymienione w opracowaniu, powinny posiadać wymagane dokumenty, aprobatę techniczną ITB, CNBOP lub deklaracje zgodności. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji, materiału lub wyrobu budowlanego z wymaganiami j.w. Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i ppoż. OPOLE GRUDZIEŃ 2008 ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR

7 OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1.Temat opracowania Tematem niniejszego opracowania jest projekt wstępny instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej. Projekt nie obejmuje doboru urządzeń, a jedynie określa ich wymagane parametry i właściwości. Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę instalacji. 2.Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: zlecenie Inwestora, podkład budowlany, inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z dn poz.1156), Specyfikacja PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002) stanowiący załącznik do rozporządzenia. obowiązujące normy i przepisy budowy. 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: dobór i lokalizację typu czujników, i innych elementów liniowych i wykonawczych, wykonanie instalacji przewodowo kablowej, 4. Opis instalacji sygnalizacji pożaru Przyjmuje się zakres ochrony ochrona całkowita zabezpieczeniu czujnikami automatycznymi będą podlegały wszystkie ciągi komunikacyjne i pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń mokrych tj. sanitariatów. W obrębie klatek schodowych zlokalizowano ostrzegacze ręczne. Na każdej kondygnacji zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne celem zapewnienia informacji dźwiękowej o zagrożeniu pożarowym, dla wszystkich przebywających w obiekcie. Organizacja alarmowania. Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w pętli dozorowej, centrala na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. Podstawowe elementy instalacji: LP. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ UWAGI 1. Centrala 1 Centrala jako główny element decyzyjny zamontowana w pomieszczeniu kuchni na I piętrze 2. Instalacja alarmowa 2 Pętlowa linia dozorowa z zamontowanymi gniazdami

8 LP. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ UWAGI pętlowa przystosowanymi do montażu jonizacyjnych i optycznych 3. Instalacja zasilająca i akumulatory rezerwowe adresowalnych czujek dymu i temperatury oraz z zamontowanymi adresowalnymi przyciskami ręcznymi; 1 Okablowanie w pomieszczeniu kuchni na I piętrze podłączone do sieci elektrycznej; akumulatory zasilania awaryjnego zamontowane w centrali 4. Linia sygnalizacyjna 1 Prowadzić osobną linię sygnalizatorów w tali sposób aby na każdej kondygnacji mieszkalnej znajdował się jeden sygnalizator, w piwnicy i na parterze po dwa sygnalizatory Opis urządzeń: o Centrala sygnalizacji pożaru centrala sygnalizacji pożaru umożliwiająca prowadzenie pętlowych linii dozorowych. Centrala musi posiadać wyjścia sterujące i kontrolne oraz umożliwiające podłączenie monitoringu, oraz sterowania oddymianiem (oraz odcinaniem pożaru). o Gniazdo czujki gniazda umożliwiające podłączenie czujek dymu lub temperatury wg tabeli zestawienie czujek o Jonizacyjna czujka dymu przystosowana do pracy z gniazdem i centralą. W przypadku wykrycia dymu następuje zmiana prądu jonizacji i czujka wchodzi w stan alarmu. Czujki muszą posiadać wbudowany izolator zwarć. o Optyczna czujka dymu działająca na zasadzie światła rozproszonego przystosowana do pracy z gniazdem i centralą. W przypadku wykrycia dymu czujka wchodzi w stan alarmu. Czujki muszą posiadać wbudowany izolator zwarć. o Nadmiarowo różnicowa adresowalna czujka temperatury (ciepła) przystosowana do pracy z gniazdem i centralą. W przypadku szybkiego i nadmiernego wzrostu temperatury czujka wchodzi w stan alarmu. Czujki muszą posiadać wbudowany izolator zwarć. o Ręczny ostrzegacz pożarowy, wyposażony w izolator zwarć. o Sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny zaprojektowany do zamontowania w sposób zapewniający słyszalność w każdym miejscu w obiekcie, o Wskaźniki zadziałania wyłącznie w razie instalowania systemu nieadresowanego wyprowadzić na zewnątrz pomieszczeń. Zestawienie czujek i elementów liniowych KONDYGNACJA POMIESZCZENIE TYP CZUJKI Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze PIWNICA Pomieszczenie gospodarcze Komunikacja Pomieszczenie przyłącza Pomieszczenie gospodarcze (pralnia)

9 KONDYGNACJA POMIESZCZENIE TYP CZUJKI Magazyn kuchni PARTER I PIĘTRO II PIĘTRO Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Przedsionek Kotłownia zasilana gazem ziemnym z sieci miejskiej Szatnia personelu Szatnia personelu sanitariat Intendent Chłodnia Magazyn towarów suchych Obieralnia warzyw Kuchnia Jadalnia z kącikiem sanitarnym Separatka Gabinet lekarski Szatnia Hol Kuchnia komunikacja Komunikacja pionowa klatka schodowa Sanitariat Kuchnia Sekretariat Gabinet Dyrektora Sanitariat Biuro Świetlica Komunikacja pozioma Komunikacja pionowa klatka schodowa Sanitariaty Czujka temperatury Czujka temperatury Bez czujki Czujka temperatury Bez czujki Bez czujki

10 KONDYGNACJA POMIESZCZENIE TYP CZUJKI Sanitariat Kuchnia Pedagog Biblioteka Świetlica Pokój pedagoga Komunikacja pozioma Komunikacja pionowa klatka schodowa Bez czujki Czujka temperatury Z uwagi na panujące warunki w szczególności temperaturę i wilgotność nie projektuje się elementów instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu. 5. Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru LP. URZĄDZENIE ILOŚĆ 1. Centrala sygnalizacji pożaru 1 2. Akumulatory zasilania awaryjnego 2 3. Jonizacyjna czujka dymu z gniazdem Optyczna czujka dymu z gniazdem Czujka temperatury z gniazdem 4 6. Ostrzegacz ręczny 6 7. Sygnalizator optyczno akustyczny 6 8. Wskaźnik zadziałania Montaż instalacji kablowej Zasilanie centrali. Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu OMYżo 3x1,5 Linie dozorowe. Linie dozorowe (sygnałowe) do centrali sygnalizacji alarmu pożaru wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie sygnałowe i sterujące. Linie sygnalizatorów i sterowań wykonać przewodem ognioodpornym PH120 technologią zgodną z aprobatą techniczną. Ułożenie tras kablowych wykonać wg planów, po konsultacji z inwestorem. 7. Zasilanie energetyczne Centrala wymaga zasilania podstawowego napięciem 230 VAC, 50 Hz. Napięcie doprowadzić z tablicy rozdzielczej n/n z oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym. Podłączenie musi być wykonane jako nierozłączne. Zabezpieczenie zasilania centrali należy dokładnie oznakować w sposób następujący: Zasilanie centrali przeciwpożarowej i oznaczyć kolorem czerwonym.

11 Do zasilania rezerwowego przeznaczone są 2 baterie akumulatorów żelowych niklowo kadmowych. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z instalacją sygnalizacji alarmu pożaru. 7. Wskazówki montażowe o Centrala sygnalizacji alarmu pożaru. Centralę SAP zamontować w pomieszczeniu kuchni na I piętrze, w miejscu dogodnym dla obsługi i konserwacji. W miejscu zainstalowania centralki należy zapewnić dyżur osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie sygnałów alarmowych i reagowanie na nie. o Czujki. Czujki zainstalować w gniazdach. Gniazda zamontować na sufitach w taki sposób, aby wskaźniki zadziałania czujek były widoczne od strony drzwi wejściowych do pomieszczenia oraz od kierunków wejść do ciągów komunikacyjnych. Gniazda powinny być zamontowane w odległości minimum 50 cm od przeszkód i innych urządzeń. o Ręczne ostrzegacze pożaru. Ręczne ostrzegacze pożaru zamontować na ścianach na wysokości 1,3m w miejscu łatwo dostępnym i dobrze widocznym. Zastosować wersję n/t. Miejsce zainstalowania oznakować znakiem informacyjnym zgodnym z PN. o Sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory akustyczne zainstalować na ścianach w miejscu wskazanym na rysunkach. 8. Uwagi dla Inwestora 1. Podmiot zajmujący się instalacją, transportem i konserwacją jonizacyjnych czujek dymu (uprawniony instalator) musi posiadać zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. Użytkowanie instalacji przeciwpożarowej z czujkami jonizacyjnymi podlega rygorom prawa, oraz z uwagi na fakt, że każde zdarzenie nadzwyczajne (uszkodzenie czujki, kradzież lub zagubienie, spalenie) jest traktowane jako zagrożenie radiacyjne należy zapewnić stały nadzór nad systemem sprawowany przez uprawnionego instalatora. 2. Przegląd instalacji wykrywczo sterującej. Warunkiem niezawodnej pracy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru jest jego ciągła konserwacja. Konserwację centrali, zasilania awaryjnego, sygnalizatorów automatycznych i ręcznych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń. W szczególności do zakresu konserwacji oprócz napraw bieżących wchodzi kontrola i testowanie systemów wykonane 1 raz na kwartał. Przeprowadzenie konserwacji, przeglądów, napraw i oraz wszelkie zdarzenia powinny być potwierdzone wpisem do książki konserwacji. Wszelkie usługi i czynności powinny być wykonywane przez podmiot uprawniony, to jest posiadający świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych D i E, oraz autoryzację producenta urządzeń. 3. Po zainstalowaniu systemu należy wprowadzić stosowne zmiany w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem sposobu reagowania na sygnały alarmowe. 4. Z systemem, zasadami jego działania i sposobem reagowania na sygnały alarmowe należy zapoznać cały personel pracujący w obiekcie, a w następnej kolejności uświadomić istnienie, cel działania instalacji i sposób zachowania wszystkim podopiecznym. 9. Uwagi końcowe 1. instalację linii dozorowych wykonać jako natynkową w korytkach instalacyjnych, 2. podłączenia instalacyjne do centrali wykonywać zgodnie DTR urządzenia,

12 3. podłączenia instalacyjne gniazd i czujek wykonywać zgodnie DTR urządzenia, 4. zamontowanie sygnalizatorów optyczno akustycznego wykonać w puszce metalowej, przyłącz poprzez kostkę ceramiczną, 5. przejście kablowe pomiędzy strefami wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60, 6. stosować czujki ze zintegrowanym izolatorem zwarć, 7. realizację robót instalacyjno-montażowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy oraz niniejszym projektem, 8. po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 9. szczegóły dotyczące wykonania instalacji elektrycznych, rozmieszczenia osprzętu uzgodnić na etapie wykonawstwa z dyrekcją Domu Dziecka, lub wyznaczonym Inspektorem nadzoru.

13 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 1. Założenia podstawowe, odstępstwa 1. Instalacja jest projektowana zgodnie z wymaganiami normy PN B ; 2. Podstawowym celem instalacji oddymiania jest niedopuszczenie do zadymienia pionowych ciągów komunikacyjnych (przeznaczonych do ewakuacji ludzi podczas pożaru), oraz odprowadzanie ciepła (gazów pożarowych); 3. Jako podstawowy sposób oddymiania przyjmuje się oddymianie grawitacyjne; 4. Jako klapy dymowe będą wykorzystywane wszystkie okna, na najwyższej kondygnacji, w obrębie klatki schodowej; 5. System będzie wyposażony w zwalniaki elektromagnetyczne służące do utrzymywania drzwi w położeniu otwarte i zamykaniu w razie powstania zagrożenia; 6. Z uwagi na ograniczenia architektoniczne, zgodnie z uzgodnionymi odstępstwami instalację ogranicza się do dwóch okien znajdujących się na najwyższej kondygnacji w obrębie klatki schodowej jako klap oddymiających i jednego okna na poziomie spocznika poniżej 1 piętra jako klapa dolotowa. Jako klapy dymowe wyznacza się kwatery okien znajdujących się na 2 piętrze w obrębie klatki schodowej. Klapy otwierają i zamykają siłowniki elektryczne, których pracę nadzoruje centrala sterująca oddymianiem. Centrala odbiera sygnał alarmowy z sygnalizatorów ręcznych (przyciski oddymiania) umieszczonych na piętrze 2 i parterze i/lub centrali instalacji sygnalizacji pożaru. Dodatkowo system wyposażony jest w przycisk przewietrzania potrzebny w toku normalnej eksploatacji obiektu, zlokalizowany na najwyższej kondygnacji. 2. Wyznaczenie klap dymowych i dobór siłowników Obliczenia powierzchni czynnej klap dymowych wykonano w oparciu o wytyczne Polskiej Normy PN B Wszystkie wymiary zostały przyjęte z dokumentacji projektowej. Wymiary podane z dokładnością: proste do 0,10 [m], powierzchnie do 0,10 [m2]. Oznaczenia: l h So Ag Acz szerokość otworu okna (najmniejsza w świetle ościeży) [m] wysokość skrzydła okna (najmniejsza w świetle ościeży) [m] szerokość otwarcia [m] Pozostałe oznaczenia zgodne z PN B Wielkości podstawowe powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m2] powierzchnia czynna klapy dymowej [m2] POWIERZCHNIA RZUTU POZIOMEGO PODŁOGI. Przyjęto powierzchnię największą określoną na poziomie piętra. F= 17,10 [m 2 ] POWIERZCHNIA CZYNNA KLAP DYMOWYCH A cz =0,80 [m 2 ] POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAP DYMOWYCH wymagana A g =1,40 [m 2 ] Powierzchnia minimalna otworów (geometryczna) = 1,40 [m2] > 1[m2]. Z uwagi na brak danych doświadczalnych, do obliczeń przyjęto aerodynamiczny współczynnik przepływu cν=0,60.

14 3. Rozmieszczenie klap dymowych Klapę dymową stanowią skrzydła okien zlokalizowanych w na II piętrze w obrębie klatki schodowej. Dwa skrzydła rozwieralne do wewnątrz. Tabela 1 Określenie powierzchni czynnej klap dymowych Klatka schod./okno kwatera L [m] S max [m] F [m 2 ] A cz min [m 2 ] l [m] h [m] S o [m] A cz [m 2 ] A g [m 2 ] I/1 1 6,90 2,50 17,10 0,85 0,60 1,20 max. 0,43 0,70 I/1 2 0,60 1,20 max. 0,43 0,70 4. Elementy instalacji Razem okna ( ) 0,86 1,40 OTWORY WLOTOWE Okno 3 0,60 1,20 max. 0,70 LP. NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ 1. Centrala instalacji oddymiania 1 2. Moduł sterujący (przyjmowanie sygnałów alarmowych z centrali sygnalizacji pożaru) 1 3. Akumulatory zasilania awaryjnego 2 4. Napęd siłownik do otwierania okna z konsolami 3 5. Przycisk oddymiania 2 6. Przycisk przewietrzania 1 7. Zaczep elektromagnetyczny z przyciskiem przerywającym 3 5. Montaż instalacji kablowej Zasilanie centrali. Zasilanie centrali instalacji oddymiania wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu OMYżo 3x1,5 Linie dozorowe. Linie dozorowe (przycisków) do centrali oddymiania wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu YnTKSYekw 2x2x0,8. Linie sygnałowe (sterowania z centrali sygnalizacji pożaru) wykonać przewodem ognioodpornym PH120 zgodnie z aprobatą techniczną. Linie napędów wykonać, do puszki w najbliższym sąsiedztwie siłowników kablem HDGs 3x1,5 od puszki do siłowników przewodem silikonowym 2x1,5. Szczegóły dotyczące wykonania instalacji elektrycznych, rozmieszczenia osprzętu uzgodnić na etapie wykonawstwa z dyrekcją Domu Dziecka, lub wyznaczonym Inspektorem nadzoru. Wszystkie przepusty instalacyjne z klatki schodowej zabezpieczyć w technologii zapewniającej EI Zasilanie energetyczne Centrala wymaga zasilania podstawowego napięciem 230 VAC, 50 Hz. Napięcie doprowadzić z tablicy rozdzielczej n/n z oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym. Podłączenie musi być wykonane jako nierozłączne z najbliżej położonej tablicy energetycznej. Zabezpieczenie zasilania centrali należy dokładnie oznakować w sposób następujący: Zasilanie centrali oddymiania i oznaczyć kolorem

15 czerwonym. Do zasilania rezerwowego przeznaczone są dwie baterie akumulatorów żelowych, znormalizowanych. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z instalacją oddymiania. 7. Przeglądy, naprawy i konserwacje Warunkiem niezawodnej pracy instalacji oddymiania jest jej systematyczna konserwacja. Konserwację centrali, sygnalizatorów automatycznych i ręcznych oraz napędów należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń. W szczególności do zakresu konserwacji oprócz napraw bieżących wchodzi kontrola i testowanie systemów wykonywane jeden raz na kwartał. Przeprowadzenie konserwacji, przeglądów, napraw i wszelkich zdarzeń powinno być potwierdzone wpisem do książki konserwacji. Wszelkie usługi i czynności powinny być wykonywane przez podmiot uprawniony, to jest posiadający świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych D i E, oraz autoryzację producenta urządzeń.

16 Tabela 2 Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych DANE OGÓLNE Nazwa i adres instytucji DOM DZIECKA W OPOLU UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 14 Przeznaczenie pomieszczenia Klatka schodowa Kategoria zagrożenia ludzi ZL V Obciążenie ogniowe [MJ/m 2 ] brak danych Nazwa i adres jednostki AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY projektowania OPOLE, UL. KOSZYKA 8/32 Nazwa projektu Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej Projektant mgr inż. Ewald Mrugała Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Bogusław Branicki CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU (DOT. WYŁĄCZNIE KLATKI SCHODOWEJ) Długość (maksymalna) [m] 6,40 Szerokość (maksymalna) [m] 3,40 Wysokość [h] brak danych Nachylenie dachu [%] brak danych Kurtyna dymowa nie ma Wysokość kurtyny dymowej nie ma Tryskacze nie ma Sygnalizacja pożaru nie ma Zakładowa Straż Pożarna nie ma Czas dojazdu t 2 [min] brak danych Szybkość rozprzestrzeniania pożaru P rp brak danych OBLICZENIA 1. Przewidywany czas rozwoju pożaru t r =t 1 +t 2 brak danych 2. Wskaźnik udziału procentowego wymaganej powierzchni czynnej α w % a) bez czynnika korekcyjnego (d) A r 1600 m 2 i h k 0,5H d = 0,5H nie dotyczy b) Z czynnikiem korekcyjnym (d skor) A r >1600 m 2 i h k <0,5H d skor =0,5H+0,25H(A r -1600)/1600 nie dotyczy 3. Wymagana czynna powierzchnia całkowita klap dymowych A cz = α x A r [m 2 ] nie dotyczy 4. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w pomieszczeniach specjalnych (A cz ) [m 2 ]: a) klatki schodowe w budynkach niskich i średniowysokich α = 5 %, A cz 1 m 2 A cz = 1,10 m 2 w budynkach wysokich α = 7,5 %, A cz 1,5 m 2 nie dotyczy b) szyby dźwigów α = 2,5 %, A cz 0,5 m 2 nie dotyczy c) sale zbiorowego użytku α = 3%, nie dotyczy d) sceny teatralne powierzchnia podłogi pudła sceny F 150 m 2 α = 3 %, nie dotyczy powierzchnia podłogi pudła sceny F 150 m 2, A cz =0,5 2F 100 nie dotyczy e) magazyny wysokiego składowania α = 2,5 %, nie dotyczy f) Pasaże nie dotyczy g) poziome drogi ewakuacyjne nie dotyczy 5. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych A g = A cz /c ν A g = 1,80 m 2 Aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych c ν = 0,60 6. Minimalna liczba klap dymowych n [szt.] nie dotyczy Nachylenie dachu 12 0 n=a r /200 Nachylenie dachu > 12 0 n=a r /400 nie dotyczy nie dotyczy OPOLE GRUDZIEŃ 2008 MGR INŻ. EWALD MRUGAŁA

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. zakres robót dla całego przedsięwzięcia oraz kolejność realizacji: organizacja placu budowy z uwzględnieniem organizacji stref bezpiecznego poruszania się użytkowników obiektu, roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane, roboty instalacyjne, roboty wykończeniowe, prace porządkujące po zakończeniu robót budowlanych. 2. wykaz istniejących obiektów Na terenie działki występują następujące elementy zagospodarowania: place o nawierzchni betonowej parkingi, drogi pieszo-jezdne, podziemne uzbrojenie terenu. 3. elementy zagrożenia w ramach zagospodarowania terenu budowy i terenu przylegającego elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w tym użytkowników budynku: prace prowadzone na pomostach roboczych upadek narzędzi, materiałów, elementów wejścia do budynków i czynnych odcinków obiektu występujące podczas realizacji robót budowlanych typowe dla wykonywanych robót budowlano-montażowych, bez szczególnych zagrożeń praca na pomostach związana z murowaniem i tynkowaniem ścian, prace malarskie, montażowe - instalacje elektryczne 4. instruktaż pracowników instruktaż pracowników winien być przeprowadzony według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów) wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujący szkolenie wstępne ogólne zwane dalej instruktażem ogólnym szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym szkolenie wstępne podstawowe,zwane dalej szkoleniem podstawowym Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 5. zapobieganie niebezpieczeństwom Roboty budowlane wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w następujących rozporządzeniach: BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U BHP i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U ,

18 Ogólne przepisy BHP - Dz.U Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 6. środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Proponowane środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować przejścia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami składowanie materiałów wydzielić poza strefami niebezpiecznymi stosować środki ochrony indywidualnej pracowników OPOLE GRUDZIEŃ 2008 ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagana do tego opracowania projektowego oraz nie jest wymagane wykonanie planu bioz przed rozpoczęciem wykonywania prac budowlano instalacyjnych - na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami art. 21 punkt 1a 2) SPRAWDZAJĄCY: PROJEKTANT:

19 Uwagi końcowe związane z procesem wyboru wykonawcy Z uwagi na charakter obiektu, oraz zakres prowadzonych prac zaleca się by wykonawca dysponował: zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót i montaż jonizacyjnych czujek dymu, osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożaru (CNBOP, ITB, SITP), osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E i D urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, osobami posiadającymi zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w obiektach zabytkowych, świadectwami autoryzacji wystawionymi przez producentów zaproponowanych do montażu urządzeń; Wymaga się, aby przed złożeniem oferty osoby zainteresowane dokonały obowiązkowej wizji obiektu w celu osobistej weryfikacji założeń niniejszego projektu wstępnego i zakresu robót. W szczególności w celu ujęcia całości kosztów zaproponowanych przez siebie rozwiązań, w tym zabezpieczenia miejsc prac, robót zasadniczych, gospodarki odpadami, pracami wykończeniowymi, pracami koncepcyjno projektowymi. OPOLE GRUDZIEŃ 2008 ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. mgr inż. EWALD MRUGAŁA 45-288 OPOLE ul. Dąbrowszczaków 1/504 tel. (0-77) 4578476, 4564034 NIP 754-124-32-55 METRYKA PROJEKTU OBIEKT: DOM DZIECKA IM.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo