METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ"

Transkrypt

1 INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO BIUROWY OPOLE, UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 14 GMINA OPOLE, OBRĘB OPOLE INWESTOR DOM DZIECKA OPOLE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 14 JEDNOSTKA PROJEKTOWA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY Arch. I. Barbara DOMEYKO-GABOR Ul. Koszyka 8/32, OPOLE, tel ; tel. kom ; DATA Opole, grudzień 2008 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.P. TYTUŁ STRONY 1 Metryka projektu 1 2 Oświadczenie projektantów i sprawdzających 2 3 Zaświadczenie o przynależności do izby i uprawnienia Opis techniczny części architektoniczno-budowlanej Opis techniczny - instalacja sygn. alarmowo-pożarowej Opis techniczny- instalacja oddymiania i sterowania drzwiami ppoż Informacja nt. bioz Część rysunkowa 9 rysunków SPIS PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH PROJEKTANT SPR5AWDZAJĄCY mgr inż. arch. Barbara Domeyko-Gabor Opole, ul. Koszyka 8/32 nr uprawn. 26/80/Op; OP mgr arch. Ewa Berthold-Majewska Żerkowice, ul. Leśna 15A nr uprawn. 210/92/Op; OP inż. Stanisław Dąbrowski Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn.43/82/op; OPL/BO/1594/01 inż. Barbara Brzezińska Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn. 224/87/Op; OPL/BO/1592/01 mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul.dąbrowszczaków1/504 nr uprawn.201/91/op; OPL/IE/0736/01 mgr inż. Krzysztof Giesa Tarnów Opolski, ul. Klimasa 54 nr uprawn. 195/91/Op; OPL/1002/01

2 INSTAL. ELEKTRY-CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE-KTURA Dom Dziecka Opole, ul. Powstańców Śląskich 14 PBW dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Opole OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH Dotyczy projektu budowlanego p.t. DOSTOSOAWANIE BUDYNKU DOMU DZIECKA DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Inwestor: Dom Dziecka Opole ul. Powstańców Śląskich 14 Wyżej wymieniona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową z Inwestorem. Dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. PROJEKTANT mgr inż. arch. Barbara Domeyko-Gabor Opole, ul. Koszyka 8/32 nr uprawn. 26/80/Op; OP-0016 SPR5AWDZAJĄCY mgr arch. Ewa Berthold-Majewska Żerkowice, ul. Leśna 15A nr uprawn. 210/92/Op; OP-0091 inż. Stanisław Dąbrowski Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn.43/82/op; OPL/BO/1594/01 inż. Barbara Brzezińska Opole, ul. Chabrów 42/3 nr uprawn. 224/87/Op; OPL/BO/1592/01 mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul.dąbrowszczaków1/504 nr uprawn.201/91/op; OPL/IE/0736/01 mgr inż. Krzysztof Giesa Tarnów opolski, ul. Klimasa 54 nr uprawn. 195/91/Op; OPL/1002/01

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Budynek wybudowany w 1888r. wolnostojący, 4 kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Po powodzi 1997r. budynek został wyremontowany oraz wykonano jego modernizację wraz z instalacjami wewnętrznymi i dociepleniem. Stolarka okienna z pcv. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płycinowa i z pcv. Wyposażenie w instalacje wod-kan. c.o. hydrantową, elektryczną; gazową; oświetlenia awaryjnego, odgromową; telefoniczną. 1. OPIS OBIEKTU 1.1. Ściany piwnic murowane z cegły 48 cm na zaprawie cementowo wapiennej Ściany parteru, pięter, poddasza murowane z cegły, część nośna istniejących zewnętrznych ścian wykonana z cegły pełnej gr.42cm (bez ocieplenia). Istniejące ściany wew. nośne wykonane z cegły pełnej gr.25cm, lekkie ścianki działowe szkieletowe wyłożone płytą kartonowo gipsową. ściany poddasza nieużytkowego murowane z cegły pełnej gr. 12 i 25 cm. Stan dobry Strop nad piwnicami elementem nośnym stropu (pod częścią kuchenną i częścią jadalni) na poziomie piwnicy jest płyta żelbetowa monolityczna. Stan dobry Strop nad parterem konstrukcja drewniana na belkach. Stan dobry Strop nad piętrem I i II konstrukcja drewniana na belkach. Stan dobry Dach n konstrukcji drewnianej krokwiowo płatwiowy dwuspadowy; Przekrycie dachu z desek, pokrycie z papy. Stan dobry Klatka schodowa dwubiegowa (bez duszy), łamane (prawoskrętne) schody policzkowe na konstrukcji stalowej. Biegi proste o różnej długości. Podnóżki wykonane z drewna twardego, proste, pełne; przednóżki stalowe, zdobione. Bieg do piwnicy betonowy. Balustrada jednostronna ażurowa drewniana (tralki, pochwyt) z drewna twardego. Stan dobry. Stan techniczny budynku dobry. OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa z Inwestorem 1.2. Inwentaryzacja budowlana i wizja lokalna 1.3. Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego autorstwa mgr inż. Bogusława Branickiego i dr inż. Dariusza Bajno 1.4. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ 55965/86/08 z dnia 24 października 2008r Prawo budowlane 1.6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 1.7. Polskie Normy z zakresu ochrony ppoż. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest przebudowa dróg ewakuacyjnych, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku mieszkalno administracyjnym Domu Dziecka w Opolu.

4 Projekt opracowano w oparciu o ekspertyzę techniczną w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego autorstwa mgr inż. Bogusława Branickiego i dr inż. Dariusza Bajno data wykonania: październik OPIS OBIEKTU DANE SZCZEGÓŁOWE Funkcja budynek zamieszkania zbiorowego: piwnice funkcja techniczna, magazynowa, parter: kuchnia z zapleczem, stołówka, kotłownia gazowa, pozostałe kondygnacje funkcja mieszkalna, pomieszczenia pomocnicze (administracja, sale do nauki) 3.1. powierzchnia zabudowy 276,00 m powierzchnia użytkowa 742,09 m ilość osób do 40 osób 3.4. kubatura 3489 m ilość kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna 4. OPIS WARUNKÓW OCHRONY P.-POŻ. STAN ISTNIEJĄCY budynek zamieszkania zbiorowego, niski Kat. Zagrożenia ludzi ZL V, klasa C odporności pożarowej wszystkie elementy budowlane spełniają warunki odp. ogniowej Zagrożenie wybuchem nie występuje Obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m 2 Budynek stanowi 1 strefę pożarową NIESPEŁNIONE KRYTERIA Z ZAKRESU OCHRONY P.-POŻAROWEJ: WG EKSPERTYZY TECHN wymagania niespełnione będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego ponad 100% Drzwi do piwnic nie spełniają warunku EI30. Zalecenie: obudowa klatek schodowych, wykonanie drzwi o odporności ogniowej EI30 i o szerokości min. 90 cm - do klatek schodowych i w miejscach wskazanych ekspertyzą, wykonanie oddymiania klatek schodowych (okna wywiewne), montaż drzwi do piwnicy o odporności ogniowej EI wymagania niespełnione, niebędące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi niewydzielona piwnica (przepusty i drzwi), brak wymaganej odporności ogniowej schodów, zbyt małe szerokości schodów (biegi, spoczniki), brak odporności ogniowej zamknięcia schodów składanych na poddasze, brak hydrantów 25 z wężem półsztywnym. Zalecenie: jako rekompensatę niespełnienia warunków należy wykonać instalację sygnalizacji pożaru do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Spełnienie zaleceń wymienionych w punktach i było podstawą do wydania przez Wojewódzkiego Komendanta PSP zgody na odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych zgodnie z postanowieniem WZ 55965/86/08 z dnia 24 października 2008r. 5.OPIS ROBÓT BUDLANYCH PROJEKTOWANYCH ZALECONYCH EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ 5.1. OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ roboty demontażowe i rozbiórkowe

5 demontaż do ponownego montażu schodów składanych wyłaz na poddasze (konstr. drewniana), demontaż drzwi do piwnicy (skrzydła i ościeże), demontaż drzwi do pomieszczenia w obrębie wydzielanej przestrzeni na II piętrze (skrzydła i ościeże), roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe instalowanie ścianek działowych murowanych i systemowych przeszklonych EI60, z drzwiami EI30. Przed osadzeniem wyciąć odcinki wykładziny rulonowej w posadzce. Nowe ścianki łączyć z istniejącymi na trzpienie - kotewkami ze stali gładkiej StoS Ø6mm, L=30-35 cm. Ościeże nawiercać co około 48 cm (co dwie warstwy bloczków) na głębokość min 10 cm. Końcówki kotewek smarować zaprawą Hilti 150 I osadzać w otworach; demontaż i montaż w nowym miejscu składanych schodów klapowych na poddasze; demontaż i montaż drzwi o odporności ogniowej EI 30 w pomieszczeniu pomocniczym na II piętrze; demontaż i montaż drzwi o odporności ogniowej EI 30 do piwnicy; montaż ościeżnic i skrzydeł drzwi ppoż. EI 30 z samozamykaczami, zaczepów elektromagnetycznych w posadzkach; naprawa i uzupełnienie tynków cem-wap. kat. III; regulacja skrzydeł uwagi ogólne dotyczące wymienianych drzwi: drzwi przeciwpożarowe stalowe standardowe o odporności ogniowej EI 30 ościeżnice narożne przylgowe, wyposażone w klamkę i szyld oraz zamek patentowy, w drzwiach stosować samozamykacze lub sprężyny samozamykające; drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30 w ściankach systemowych skrzydła przeszklone (naświetla) lub pełne; w drzwiach stosować samozamykacze. W wyposażeniu przewidziano zaczepy elektromagnetyczne drzwiowe podłogowe blokujące drzwi w pozycji otwartej. zwolnienie skrzydeł z zaczepów elektromagnetycznych sterowane z centrali kompaktowej systemu oddymiania. Ręczne zwolnienie odbywa się przyciskiem umieszczonym w pobliżu drzwi, na każdej kondygnacji. we wszystkich drzwiach przeszklonych stosować szkło bezpieczne; 5.2. INSTALACJA HYDRANTOWA wymiana instalacji hydrantowej demontaż istniejących hydrantów 52 wykonanie nowych ciągów przewodów i wpięcie ich do głównego przewodu zasilającego budynek (pomieszczenie przyłącza wody); instalacja z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200; montaż nowych szaf hydrantowych z wężem półsztywnym 25 np. model EPM HW-25 N-20; trasę prowadzenia instalacji uzgodnić z Inwestorem; przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji i przepłukać ją w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych; wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi pomiarami i uzgodnieniami INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU Przyjęto zakres ochrony: ochrona całkowita. Z ochrony wyłączono sanitariaty i umywalnie. Na system składają się następujące podstawowe elementy: centrala sygnalizacji pożaru,

6 jonizacyjne czujki dymu, optyczne czujki dymu, czujki ciepła, ręczny ostrzegacz pożarowy, sygnalizator akustyczny, szczegółowe wymagania w PW części elektrycznej; wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi pomiarami i uzgodnieniami ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ oddymianie grawitacyjne sterowane z centrali systemu ppoż. wraz z instalacją trzymaczy elektromagnetycznych zgodnie z ekspertyzą techniczną dostosować do potrzeb oddymiania dwa okna na poziomie II piętra, instalację przewodowo kablową prowadzić na tynku w listwach elektroinstalacyjnych, elementy systemu dobór urządzeń w gestii wykonawcy. Uwaga! stosować wyłącznie urządzenia posiadające krajową aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w ochronie przeciwpożarowej; szczegółowe wymagania w PW części elektrycznej; wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi pomiarami i uzgodnieniami ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH W PIWNICY zgodnie z ekspertyzą techniczną zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI 60 wszystkie przepusty instalacyjne w obrębie piwnicy, z zabezpieczenia są wyłączone otwory o średnicy poniżej 4 cm, oraz przepusty przebiegające w obrębie sanitariatów; zabezpieczenia dokonywać konsekwentnie jedną wybraną technologią nie wolno stosować różnych technologii do zabezpieczenia jednego przepustu; stosować wyłącznie materiały i technologie aprobowane, wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną (w tym projekt powykonawczy) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i naniesioną mapą wykonanych zabezpieczeń. 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - UWAGI OGÓLNE Należy przeprowadzić naprawę i uzupełnienie tynków po demontażach i rozbiórkach oraz po pracach instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej, sygnalizacji pożaru i oddymiania; uzupełnienia tynków, naprawa rys i spękań, szpachlowanie gładzią gipsową, niezbędne malowanie w częściach objętych pracami instalacyjnymi zakres możliwy do określenia po zakończeniu prac. 7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Wszystkie materiały i wyroby budowlane, wymienione w opracowaniu, powinny posiadać wymagane dokumenty, aprobatę techniczną ITB, CNBOP lub deklaracje zgodności. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji, materiału lub wyrobu budowlanego z wymaganiami j.w. Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom, określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i ppoż. OPOLE GRUDZIEŃ 2008 ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR

7 OPIS TECHNICZNY DO CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ 1.Temat opracowania Tematem niniejszego opracowania jest projekt wstępny instalacji sygnalizacji pożaru i instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej. Projekt nie obejmuje doboru urządzeń, a jedynie określa ich wymagane parametry i właściwości. Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana przez Wykonawcę instalacji. 2.Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: zlecenie Inwestora, podkład budowlany, inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z dn poz.1156), Specyfikacja PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002) stanowiący załącznik do rozporządzenia. obowiązujące normy i przepisy budowy. 3. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje: dobór i lokalizację typu czujników, i innych elementów liniowych i wykonawczych, wykonanie instalacji przewodowo kablowej, 4. Opis instalacji sygnalizacji pożaru Przyjmuje się zakres ochrony ochrona całkowita zabezpieczeniu czujnikami automatycznymi będą podlegały wszystkie ciągi komunikacyjne i pomieszczenia z wyjątkiem pomieszczeń mokrych tj. sanitariatów. W obrębie klatek schodowych zlokalizowano ostrzegacze ręczne. Na każdej kondygnacji zaprojektowano sygnalizatory optyczno-akustyczne celem zapewnienia informacji dźwiękowej o zagrożeniu pożarowym, dla wszystkich przebywających w obiekcie. Organizacja alarmowania. Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w pętli dozorowej, centrala na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm. Podstawowe elementy instalacji: LP. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ UWAGI 1. Centrala 1 Centrala jako główny element decyzyjny zamontowana w pomieszczeniu kuchni na I piętrze 2. Instalacja alarmowa 2 Pętlowa linia dozorowa z zamontowanymi gniazdami

8 LP. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ UWAGI pętlowa przystosowanymi do montażu jonizacyjnych i optycznych 3. Instalacja zasilająca i akumulatory rezerwowe adresowalnych czujek dymu i temperatury oraz z zamontowanymi adresowalnymi przyciskami ręcznymi; 1 Okablowanie w pomieszczeniu kuchni na I piętrze podłączone do sieci elektrycznej; akumulatory zasilania awaryjnego zamontowane w centrali 4. Linia sygnalizacyjna 1 Prowadzić osobną linię sygnalizatorów w tali sposób aby na każdej kondygnacji mieszkalnej znajdował się jeden sygnalizator, w piwnicy i na parterze po dwa sygnalizatory Opis urządzeń: o Centrala sygnalizacji pożaru centrala sygnalizacji pożaru umożliwiająca prowadzenie pętlowych linii dozorowych. Centrala musi posiadać wyjścia sterujące i kontrolne oraz umożliwiające podłączenie monitoringu, oraz sterowania oddymianiem (oraz odcinaniem pożaru). o Gniazdo czujki gniazda umożliwiające podłączenie czujek dymu lub temperatury wg tabeli zestawienie czujek o Jonizacyjna czujka dymu przystosowana do pracy z gniazdem i centralą. W przypadku wykrycia dymu następuje zmiana prądu jonizacji i czujka wchodzi w stan alarmu. Czujki muszą posiadać wbudowany izolator zwarć. o Optyczna czujka dymu działająca na zasadzie światła rozproszonego przystosowana do pracy z gniazdem i centralą. W przypadku wykrycia dymu czujka wchodzi w stan alarmu. Czujki muszą posiadać wbudowany izolator zwarć. o Nadmiarowo różnicowa adresowalna czujka temperatury (ciepła) przystosowana do pracy z gniazdem i centralą. W przypadku szybkiego i nadmiernego wzrostu temperatury czujka wchodzi w stan alarmu. Czujki muszą posiadać wbudowany izolator zwarć. o Ręczny ostrzegacz pożarowy, wyposażony w izolator zwarć. o Sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny zaprojektowany do zamontowania w sposób zapewniający słyszalność w każdym miejscu w obiekcie, o Wskaźniki zadziałania wyłącznie w razie instalowania systemu nieadresowanego wyprowadzić na zewnątrz pomieszczeń. Zestawienie czujek i elementów liniowych KONDYGNACJA POMIESZCZENIE TYP CZUJKI Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze PIWNICA Pomieszczenie gospodarcze Komunikacja Pomieszczenie przyłącza Pomieszczenie gospodarcze (pralnia)

9 KONDYGNACJA POMIESZCZENIE TYP CZUJKI Magazyn kuchni PARTER I PIĘTRO II PIĘTRO Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Magazyn kuchni Przedsionek Kotłownia zasilana gazem ziemnym z sieci miejskiej Szatnia personelu Szatnia personelu sanitariat Intendent Chłodnia Magazyn towarów suchych Obieralnia warzyw Kuchnia Jadalnia z kącikiem sanitarnym Separatka Gabinet lekarski Szatnia Hol Kuchnia komunikacja Komunikacja pionowa klatka schodowa Sanitariat Kuchnia Sekretariat Gabinet Dyrektora Sanitariat Biuro Świetlica Komunikacja pozioma Komunikacja pionowa klatka schodowa Sanitariaty Czujka temperatury Czujka temperatury Bez czujki Czujka temperatury Bez czujki Bez czujki

10 KONDYGNACJA POMIESZCZENIE TYP CZUJKI Sanitariat Kuchnia Pedagog Biblioteka Świetlica Pokój pedagoga Komunikacja pozioma Komunikacja pionowa klatka schodowa Bez czujki Czujka temperatury Z uwagi na panujące warunki w szczególności temperaturę i wilgotność nie projektuje się elementów instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu. 5. Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru LP. URZĄDZENIE ILOŚĆ 1. Centrala sygnalizacji pożaru 1 2. Akumulatory zasilania awaryjnego 2 3. Jonizacyjna czujka dymu z gniazdem Optyczna czujka dymu z gniazdem Czujka temperatury z gniazdem 4 6. Ostrzegacz ręczny 6 7. Sygnalizator optyczno akustyczny 6 8. Wskaźnik zadziałania Montaż instalacji kablowej Zasilanie centrali. Zasilanie centrali sygnalizacji pożaru wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu OMYżo 3x1,5 Linie dozorowe. Linie dozorowe (sygnałowe) do centrali sygnalizacji alarmu pożaru wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie sygnałowe i sterujące. Linie sygnalizatorów i sterowań wykonać przewodem ognioodpornym PH120 technologią zgodną z aprobatą techniczną. Ułożenie tras kablowych wykonać wg planów, po konsultacji z inwestorem. 7. Zasilanie energetyczne Centrala wymaga zasilania podstawowego napięciem 230 VAC, 50 Hz. Napięcie doprowadzić z tablicy rozdzielczej n/n z oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym. Podłączenie musi być wykonane jako nierozłączne. Zabezpieczenie zasilania centrali należy dokładnie oznakować w sposób następujący: Zasilanie centrali przeciwpożarowej i oznaczyć kolorem czerwonym.

11 Do zasilania rezerwowego przeznaczone są 2 baterie akumulatorów żelowych niklowo kadmowych. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z instalacją sygnalizacji alarmu pożaru. 7. Wskazówki montażowe o Centrala sygnalizacji alarmu pożaru. Centralę SAP zamontować w pomieszczeniu kuchni na I piętrze, w miejscu dogodnym dla obsługi i konserwacji. W miejscu zainstalowania centralki należy zapewnić dyżur osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie sygnałów alarmowych i reagowanie na nie. o Czujki. Czujki zainstalować w gniazdach. Gniazda zamontować na sufitach w taki sposób, aby wskaźniki zadziałania czujek były widoczne od strony drzwi wejściowych do pomieszczenia oraz od kierunków wejść do ciągów komunikacyjnych. Gniazda powinny być zamontowane w odległości minimum 50 cm od przeszkód i innych urządzeń. o Ręczne ostrzegacze pożaru. Ręczne ostrzegacze pożaru zamontować na ścianach na wysokości 1,3m w miejscu łatwo dostępnym i dobrze widocznym. Zastosować wersję n/t. Miejsce zainstalowania oznakować znakiem informacyjnym zgodnym z PN. o Sygnalizatory akustyczne. Sygnalizatory akustyczne zainstalować na ścianach w miejscu wskazanym na rysunkach. 8. Uwagi dla Inwestora 1. Podmiot zajmujący się instalacją, transportem i konserwacją jonizacyjnych czujek dymu (uprawniony instalator) musi posiadać zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. Użytkowanie instalacji przeciwpożarowej z czujkami jonizacyjnymi podlega rygorom prawa, oraz z uwagi na fakt, że każde zdarzenie nadzwyczajne (uszkodzenie czujki, kradzież lub zagubienie, spalenie) jest traktowane jako zagrożenie radiacyjne należy zapewnić stały nadzór nad systemem sprawowany przez uprawnionego instalatora. 2. Przegląd instalacji wykrywczo sterującej. Warunkiem niezawodnej pracy instalacji sygnalizacji alarmu pożaru jest jego ciągła konserwacja. Konserwację centrali, zasilania awaryjnego, sygnalizatorów automatycznych i ręcznych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń. W szczególności do zakresu konserwacji oprócz napraw bieżących wchodzi kontrola i testowanie systemów wykonane 1 raz na kwartał. Przeprowadzenie konserwacji, przeglądów, napraw i oraz wszelkie zdarzenia powinny być potwierdzone wpisem do książki konserwacji. Wszelkie usługi i czynności powinny być wykonywane przez podmiot uprawniony, to jest posiadający świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych D i E, oraz autoryzację producenta urządzeń. 3. Po zainstalowaniu systemu należy wprowadzić stosowne zmiany w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem sposobu reagowania na sygnały alarmowe. 4. Z systemem, zasadami jego działania i sposobem reagowania na sygnały alarmowe należy zapoznać cały personel pracujący w obiekcie, a w następnej kolejności uświadomić istnienie, cel działania instalacji i sposób zachowania wszystkim podopiecznym. 9. Uwagi końcowe 1. instalację linii dozorowych wykonać jako natynkową w korytkach instalacyjnych, 2. podłączenia instalacyjne do centrali wykonywać zgodnie DTR urządzenia,

12 3. podłączenia instalacyjne gniazd i czujek wykonywać zgodnie DTR urządzenia, 4. zamontowanie sygnalizatorów optyczno akustycznego wykonać w puszce metalowej, przyłącz poprzez kostkę ceramiczną, 5. przejście kablowe pomiędzy strefami wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60, 6. stosować czujki ze zintegrowanym izolatorem zwarć, 7. realizację robót instalacyjno-montażowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy oraz niniejszym projektem, 8. po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 9. szczegóły dotyczące wykonania instalacji elektrycznych, rozmieszczenia osprzętu uzgodnić na etapie wykonawstwa z dyrekcją Domu Dziecka, lub wyznaczonym Inspektorem nadzoru.

13 INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 1. Założenia podstawowe, odstępstwa 1. Instalacja jest projektowana zgodnie z wymaganiami normy PN B ; 2. Podstawowym celem instalacji oddymiania jest niedopuszczenie do zadymienia pionowych ciągów komunikacyjnych (przeznaczonych do ewakuacji ludzi podczas pożaru), oraz odprowadzanie ciepła (gazów pożarowych); 3. Jako podstawowy sposób oddymiania przyjmuje się oddymianie grawitacyjne; 4. Jako klapy dymowe będą wykorzystywane wszystkie okna, na najwyższej kondygnacji, w obrębie klatki schodowej; 5. System będzie wyposażony w zwalniaki elektromagnetyczne służące do utrzymywania drzwi w położeniu otwarte i zamykaniu w razie powstania zagrożenia; 6. Z uwagi na ograniczenia architektoniczne, zgodnie z uzgodnionymi odstępstwami instalację ogranicza się do dwóch okien znajdujących się na najwyższej kondygnacji w obrębie klatki schodowej jako klap oddymiających i jednego okna na poziomie spocznika poniżej 1 piętra jako klapa dolotowa. Jako klapy dymowe wyznacza się kwatery okien znajdujących się na 2 piętrze w obrębie klatki schodowej. Klapy otwierają i zamykają siłowniki elektryczne, których pracę nadzoruje centrala sterująca oddymianiem. Centrala odbiera sygnał alarmowy z sygnalizatorów ręcznych (przyciski oddymiania) umieszczonych na piętrze 2 i parterze i/lub centrali instalacji sygnalizacji pożaru. Dodatkowo system wyposażony jest w przycisk przewietrzania potrzebny w toku normalnej eksploatacji obiektu, zlokalizowany na najwyższej kondygnacji. 2. Wyznaczenie klap dymowych i dobór siłowników Obliczenia powierzchni czynnej klap dymowych wykonano w oparciu o wytyczne Polskiej Normy PN B Wszystkie wymiary zostały przyjęte z dokumentacji projektowej. Wymiary podane z dokładnością: proste do 0,10 [m], powierzchnie do 0,10 [m2]. Oznaczenia: l h So Ag Acz szerokość otworu okna (najmniejsza w świetle ościeży) [m] wysokość skrzydła okna (najmniejsza w świetle ościeży) [m] szerokość otwarcia [m] Pozostałe oznaczenia zgodne z PN B Wielkości podstawowe powierzchnia geometryczna klapy dymowej [m2] powierzchnia czynna klapy dymowej [m2] POWIERZCHNIA RZUTU POZIOMEGO PODŁOGI. Przyjęto powierzchnię największą określoną na poziomie piętra. F= 17,10 [m 2 ] POWIERZCHNIA CZYNNA KLAP DYMOWYCH A cz =0,80 [m 2 ] POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA KLAP DYMOWYCH wymagana A g =1,40 [m 2 ] Powierzchnia minimalna otworów (geometryczna) = 1,40 [m2] > 1[m2]. Z uwagi na brak danych doświadczalnych, do obliczeń przyjęto aerodynamiczny współczynnik przepływu cν=0,60.

14 3. Rozmieszczenie klap dymowych Klapę dymową stanowią skrzydła okien zlokalizowanych w na II piętrze w obrębie klatki schodowej. Dwa skrzydła rozwieralne do wewnątrz. Tabela 1 Określenie powierzchni czynnej klap dymowych Klatka schod./okno kwatera L [m] S max [m] F [m 2 ] A cz min [m 2 ] l [m] h [m] S o [m] A cz [m 2 ] A g [m 2 ] I/1 1 6,90 2,50 17,10 0,85 0,60 1,20 max. 0,43 0,70 I/1 2 0,60 1,20 max. 0,43 0,70 4. Elementy instalacji Razem okna ( ) 0,86 1,40 OTWORY WLOTOWE Okno 3 0,60 1,20 max. 0,70 LP. NAZWA URZĄDZENIA ILOŚĆ 1. Centrala instalacji oddymiania 1 2. Moduł sterujący (przyjmowanie sygnałów alarmowych z centrali sygnalizacji pożaru) 1 3. Akumulatory zasilania awaryjnego 2 4. Napęd siłownik do otwierania okna z konsolami 3 5. Przycisk oddymiania 2 6. Przycisk przewietrzania 1 7. Zaczep elektromagnetyczny z przyciskiem przerywającym 3 5. Montaż instalacji kablowej Zasilanie centrali. Zasilanie centrali instalacji oddymiania wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu OMYżo 3x1,5 Linie dozorowe. Linie dozorowe (przycisków) do centrali oddymiania wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem typu YnTKSYekw 2x2x0,8. Linie sygnałowe (sterowania z centrali sygnalizacji pożaru) wykonać przewodem ognioodpornym PH120 zgodnie z aprobatą techniczną. Linie napędów wykonać, do puszki w najbliższym sąsiedztwie siłowników kablem HDGs 3x1,5 od puszki do siłowników przewodem silikonowym 2x1,5. Szczegóły dotyczące wykonania instalacji elektrycznych, rozmieszczenia osprzętu uzgodnić na etapie wykonawstwa z dyrekcją Domu Dziecka, lub wyznaczonym Inspektorem nadzoru. Wszystkie przepusty instalacyjne z klatki schodowej zabezpieczyć w technologii zapewniającej EI Zasilanie energetyczne Centrala wymaga zasilania podstawowego napięciem 230 VAC, 50 Hz. Napięcie doprowadzić z tablicy rozdzielczej n/n z oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym. Podłączenie musi być wykonane jako nierozłączne z najbliżej położonej tablicy energetycznej. Zabezpieczenie zasilania centrali należy dokładnie oznakować w sposób następujący: Zasilanie centrali oddymiania i oznaczyć kolorem

15 czerwonym. Do zasilania rezerwowego przeznaczone są dwie baterie akumulatorów żelowych, znormalizowanych. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z instalacją oddymiania. 7. Przeglądy, naprawy i konserwacje Warunkiem niezawodnej pracy instalacji oddymiania jest jej systematyczna konserwacja. Konserwację centrali, sygnalizatorów automatycznych i ręcznych oraz napędów należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń. W szczególności do zakresu konserwacji oprócz napraw bieżących wchodzi kontrola i testowanie systemów wykonywane jeden raz na kwartał. Przeprowadzenie konserwacji, przeglądów, napraw i wszelkich zdarzeń powinno być potwierdzone wpisem do książki konserwacji. Wszelkie usługi i czynności powinny być wykonywane przez podmiot uprawniony, to jest posiadający świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych D i E, oraz autoryzację producenta urządzeń.

16 Tabela 2 Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych DANE OGÓLNE Nazwa i adres instytucji DOM DZIECKA W OPOLU UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 14 Przeznaczenie pomieszczenia Klatka schodowa Kategoria zagrożenia ludzi ZL V Obciążenie ogniowe [MJ/m 2 ] brak danych Nazwa i adres jednostki AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY projektowania OPOLE, UL. KOSZYKA 8/32 Nazwa projektu Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej Projektant mgr inż. Ewald Mrugała Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Bogusław Branicki CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU (DOT. WYŁĄCZNIE KLATKI SCHODOWEJ) Długość (maksymalna) [m] 6,40 Szerokość (maksymalna) [m] 3,40 Wysokość [h] brak danych Nachylenie dachu [%] brak danych Kurtyna dymowa nie ma Wysokość kurtyny dymowej nie ma Tryskacze nie ma Sygnalizacja pożaru nie ma Zakładowa Straż Pożarna nie ma Czas dojazdu t 2 [min] brak danych Szybkość rozprzestrzeniania pożaru P rp brak danych OBLICZENIA 1. Przewidywany czas rozwoju pożaru t r =t 1 +t 2 brak danych 2. Wskaźnik udziału procentowego wymaganej powierzchni czynnej α w % a) bez czynnika korekcyjnego (d) A r 1600 m 2 i h k 0,5H d = 0,5H nie dotyczy b) Z czynnikiem korekcyjnym (d skor) A r >1600 m 2 i h k <0,5H d skor =0,5H+0,25H(A r -1600)/1600 nie dotyczy 3. Wymagana czynna powierzchnia całkowita klap dymowych A cz = α x A r [m 2 ] nie dotyczy 4. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w pomieszczeniach specjalnych (A cz ) [m 2 ]: a) klatki schodowe w budynkach niskich i średniowysokich α = 5 %, A cz 1 m 2 A cz = 1,10 m 2 w budynkach wysokich α = 7,5 %, A cz 1,5 m 2 nie dotyczy b) szyby dźwigów α = 2,5 %, A cz 0,5 m 2 nie dotyczy c) sale zbiorowego użytku α = 3%, nie dotyczy d) sceny teatralne powierzchnia podłogi pudła sceny F 150 m 2 α = 3 %, nie dotyczy powierzchnia podłogi pudła sceny F 150 m 2, A cz =0,5 2F 100 nie dotyczy e) magazyny wysokiego składowania α = 2,5 %, nie dotyczy f) Pasaże nie dotyczy g) poziome drogi ewakuacyjne nie dotyczy 5. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych A g = A cz /c ν A g = 1,80 m 2 Aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych c ν = 0,60 6. Minimalna liczba klap dymowych n [szt.] nie dotyczy Nachylenie dachu 12 0 n=a r /200 Nachylenie dachu > 12 0 n=a r /400 nie dotyczy nie dotyczy OPOLE GRUDZIEŃ 2008 MGR INŻ. EWALD MRUGAŁA

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. zakres robót dla całego przedsięwzięcia oraz kolejność realizacji: organizacja placu budowy z uwzględnieniem organizacji stref bezpiecznego poruszania się użytkowników obiektu, roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane, roboty instalacyjne, roboty wykończeniowe, prace porządkujące po zakończeniu robót budowlanych. 2. wykaz istniejących obiektów Na terenie działki występują następujące elementy zagospodarowania: place o nawierzchni betonowej parkingi, drogi pieszo-jezdne, podziemne uzbrojenie terenu. 3. elementy zagrożenia w ramach zagospodarowania terenu budowy i terenu przylegającego elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w tym użytkowników budynku: prace prowadzone na pomostach roboczych upadek narzędzi, materiałów, elementów wejścia do budynków i czynnych odcinków obiektu występujące podczas realizacji robót budowlanych typowe dla wykonywanych robót budowlano-montażowych, bez szczególnych zagrożeń praca na pomostach związana z murowaniem i tynkowaniem ścian, prace malarskie, montażowe - instalacje elektryczne 4. instruktaż pracowników instruktaż pracowników winien być przeprowadzony według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (zawodów) wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285) i obejmujący szkolenie wstępne ogólne zwane dalej instruktażem ogólnym szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym szkolenie wstępne podstawowe,zwane dalej szkoleniem podstawowym Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 5. zapobieganie niebezpieczeństwom Roboty budowlane wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w następujących rozporządzeniach: BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U BHP i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U ,

18 Ogólne przepisy BHP - Dz.U Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 6. środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Proponowane środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować przejścia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami składowanie materiałów wydzielić poza strefami niebezpiecznymi stosować środki ochrony indywidualnej pracowników OPOLE GRUDZIEŃ 2008 ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagana do tego opracowania projektowego oraz nie jest wymagane wykonanie planu bioz przed rozpoczęciem wykonywania prac budowlano instalacyjnych - na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami art. 21 punkt 1a 2) SPRAWDZAJĄCY: PROJEKTANT:

19 Uwagi końcowe związane z procesem wyboru wykonawcy Z uwagi na charakter obiektu, oraz zakres prowadzonych prac zaleca się by wykonawca dysponował: zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót i montaż jonizacyjnych czujek dymu, osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożaru (CNBOP, ITB, SITP), osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E i D urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv, osobami posiadającymi zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w obiektach zabytkowych, świadectwami autoryzacji wystawionymi przez producentów zaproponowanych do montażu urządzeń; Wymaga się, aby przed złożeniem oferty osoby zainteresowane dokonały obowiązkowej wizji obiektu w celu osobistej weryfikacji założeń niniejszego projektu wstępnego i zakresu robót. W szczególności w celu ujęcia całości kosztów zaproponowanych przez siebie rozwiązań, w tym zabezpieczenia miejsc prac, robót zasadniczych, gospodarki odpadami, pracami wykończeniowymi, pracami koncepcyjno projektowymi. OPOLE GRUDZIEŃ 2008 ARCH. BARBARA DOMEYKO-GABOR

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo