SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*"

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn. zm.); od listopada r. sektor z wył. SBRiR w Wołominie; od października r. sektor z wył. BS Nadarzyn wg danych dostępnych na r.

2 SUMA BILANSOWA 21 Wolumeny (mld zł), w tym 1, 1 61, 1 2,6 1 96, 1 33, 1 39, 1 73,6 1 63,2 1 9,6 1 62, 1 632, 1 6, 1 61,9 sektor BK 1 311, 1 39,1 1, ,6 1 2,3 1 3, 1 6,3 1, 1 3, 1 1, 1,9 1 26,9 1 6, sektor BS 11, 11,9,6 1, 1,7 1, 19, 1,2 111, 1, 1, 117,9 1,1, w tym 39,, 1,6-6,2 36,6 6,1 3,6-1, 32, 3,2 6,6, 37,1 sektor BK 3,,1 1, -, 32,6 6,3 33,7-9,3 2, 27,,1 11, 3 sektor BS,,3,7 2,2 -,2,9-1,2 3,6 3,2 1, 1, 3,2 ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , w tym 3,7 66,7 1,2,9 11,,6 1, 37,1 sektor BK 1, 63,3,2 1,9, 3,6 1,9 3 sektor BS,2 3, 7,,,9 1, -,3 3,2 Porównanie zmian aktywów (nominalnie - mld zł) Porównanie zmian pasywów (nominalnie - mld zł) ,3 Kredyty 6, Depozyty 3,7 1,2 1,3-3,6 Krajowy rynek międzybankowy 3,2 6, Aktywa zagraniczne Własne emisje Krajowy rynek międzybankowy * Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydent 11M 11M Papiery wartościowe aktywa, Q/Q 9,3 Kredyty -2, Krajowy rynek międzybankowy 2,6 Aktywa zagraniczne 11M 11M 2,1 6,9 Środki zagraniczne* Kapitały i rezerwy 2, pasywa, ,6 Depozyty 9,7 Własne emisje - -6, Krajowy rynek Środki międzybankowy zagraniczne* 79,7 Papiery wartościowe, Kapitały i rezerwy -1,9 aktywa pasywa 11, 11, M/M 32, (3,2%) 32, (3,2%) %,% % PKB () Suma bilansowa Kredyty 7,3% 9,3% Kredyty i depozyty (nominalnie - mld zł) strona 1 Depozyty 7,% Zmiany sumy bilansowej (mld zł), 39, 36,632, 1,6 3,6 37,1 3 3,2 1, 2, 1 6,1 6,6, Zmiana r/r 1,% 1% 9,%,9% 9,%,% % 6% % 2% % ,% 7,7% Sektor bankowy BS,% 6,% 6,6% 7,%,3%,7% -22,3,%,1%,6% 3,3% 2,% -9, ,% 6,% 3,7% 11,%,1%,2% , -1,1-7, Kredyty Różnica (kredyty-depozyty)-prawa oś Depozyty -3 6,3%

3 KREDYTY KLIENTOWSKIE Wolumeny (mld zł), w tym 99,2 96, 92,7 99,2 1 2, 1 39, 1 6,2 1 61, 1 6, 1 9,3 1 9,9 1 99,2 1 11, sektor BK 9, 93,3 91,7 93, 9,9 971, 97, 99, 99, sektor BS 9,7 62,2 6,1 6,7 6,6 6, 6, 66, 66,9 67,9 6,7 6,3 6,3 Gosp. domowe, 6, 76,2 2, 99, 613, 6,9 622,9 626,7 62, 6, 6,1 6,2 konsumpcyjne 3,1,3,1,2 9, 131,6 136,6 1 1,3 1,3 17, 17, 1,1 mieszkaniowe 336,6 3, 3, 31,7 366,2 37,6 371,9 376,7 377,9 3,2 37, 39,2 39,7 PLN 171, 177,2 13,7 19, , 2, 21,9 2, 222,3 22, 23, 231,6 walutowe,6 3,2 2,2 2,7 172, 17,7 6,1, 1,9,9 9, 9,2 3, Przedsiębiorstwa 26,6 27, 277, 277,9 2,2 29,6 299, 29,7 32,9 37, 3, 313, 3, Budżet 7,2 7, 1,6 79,3 77,9 7,3 79,, 79,1,, 1,1 2, Instytucje niekom.,2,3,,6,6,7,9 6, 6, 6,1 6,3 6,3 6,3 Niemonetarne inst. fin,7 2,9 2,, 3, 1,9, 6,1, 2, 9,9,3 1, Q/Q M/M, w tym 21,3,3 17,2, 2,3 19,3,,2 3, 2,,6, 11, sektor BK 2, 13,, 11, 2,,9,6, 2, 23,,,7 11,6 sektor BS 1,3 2, 1,,6 1, 2,, -2,,9 1,, -, -,1 Gosp. domowe 7,2 9,3 11,, 17, 1, 3,6 6, 3,, 3, 2,3 6, konsumpcyjne,1 2,2 2,,1, 2,6, 2,3 1,, 2,7,,3 mieszkaniowe, 3,,,9 1,,3-2,7, 1,2 1,3 -,7 1,7, PLN,2 6,2 6,,, 6,,9,1,1 6,3,7 2, 1,7 walutowe -,9-2, -1,, 9,7 2, -,6 -,3 -, -6, -,3 3, Przedsiębiorstwa,3,9 3,1, 6,3 6, 9, - 7,3,,1 1, 2,6 Budżet -, -,1 3,6-2,3-1,3,3, 1,7-1,6 1,,,6 1, Instytucje niekom.,,1,2,2,,1,2,2,,1,1,, Niemonetarne inst. fin 6,2-1, -,9, 3, -1, 2,9 1,3-6,1 2, -2,6, 1, Struktura kredytów,9%,%,7%,6%,6%,6% 7,9% 7,% 7,% 2,3% 2,% 2,%,%,6%,9% Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe 6, ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE 3, 3,6 3, 3, 2, ,1 1,3 1,2, w tym 67,2 66,2 63,1 66,3 9,3 9, 3,1 11, sektor BK 61, 6,9 6, 6, 7,1,,9 11,6 sektor BS 6,3 1,3 6,7 1, 2,3,6-2, -,1 Gosp. domowe 33,7,9 3,3, 31,3 1,3 1,2 6, - - konsumpcyjne,2 1,7,6 1, 9,2,1,3,3 mieszkaniowe 19, 2,, 2 1,,2,6, PLN 23,3 21, 21,6 2, 2,7 1,6 2, 1,7 walutowe - 3,1-6, 3,1-2, -1, -1,3 3, Przedsiębiorstwa 2,6 17,7 23, 23, 2,3 3,2,3 2,6 Tempo zmian r/r (nominalnie) Budżet,7 1, -,7,3 1,7,,1 1, Instytucje niekom.,,,3,,3,1,, 1% Niemonetarne inst. fin 11,9,7 9, 2,2 -,3, 1, 1, 1% 2 1 1% % 6% % 2% % 21 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Instytucje niekom. 7,2 17, 9,3 Niemonetarne inst. fin, 1, 11, 1% 2 % 6% % 2% % Struktura kredytów dla gosp. domowych 17,% 17,% 17,% 6,1% 6,% 6,3% 22,1% 22,2% 22,6% 21 1,3,9 6,3 7,3 6, konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa, 3,1 9,,1 -,1 1,7 1, 3,2,3 2,6 1% % Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych,3%,3%,% 37,6% 36,% 3,2% 1% % Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw,6%,%,% 22,6% 23,6% 2,% % 6% %,%,%,2%,%,6% % 6%,1% % 7,2%,1% 6% % 2% %,3% 7,2% 6,% %,9%,7% 21 6% % 2% % 72,% 71,6% 7,% 21 2% % 3,% Kredyty Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 21 2% % 3,% konsumpcyjne mieszkaniowe 21 PLN EUR CHF Inne waluty PLN EUR Inne waluty strona 2

4 DEPOZYTY KLIENTOWSKIE 21 Wolumeny (mld zł), w tym 96, 921,6 91, 9,9 97, 97, 1,3 1 29,, 19, 1, 1 1,7 1 1,6 sektor BK, 3, 3,7 6,7 1,9 2,1 91,9 93,3 969,2 99,7 11, 11,1 13, sektor BS 7,2 7,2 7,6 9,2 93, 92,9 93, 93,7 96,6 99,6 11,1,6, Gosp. domowe,2 63,7 72,3 6,7 6,1 62, 632, 69,2 676,3 691, 696,3 7, 711, Przedsiębiorstwa 193,1 196, 26,7 223, 2, 22,3 229, 26,7 22,9 2, 26, 29,3 2,6 Budżet 79,1 93,2 6, 6,6 79, 66, 7,6,,, 6, 9,1 99, Inst. niekom. 17, 1,2 19,1 1,3 1, 19, 2,1 19,7 2, 21, 22,3 22, 22, Inst. ubezpieczeniowe 1,,2,2,1 13, 13,2 1,3 13,7, 1, 13,7 13,, niemon. inst. fin. 33,3 1,1,1 36,2 3, 37, 1,3, 37,9 37, 37, 3,3, w tym 19, 2, 19, 17,, -, 37,3,7 36, 2,6,2 1,1 2, sektor BK, 2,6 19,, 13,2,1 36,, 3 21, 1,7,6 2,7 sektor BS,2,, 2, 3,3 -,,,3 2,9 3, 1, 1, 3,2 Gosp. domowe 1,9,,6 2, 1,,3,1 26, 17,1,,,2 11,3 Przedsiębiorstwa -11,7 3,3 1,3,3-11,1,3 9,,9-17,,1 2, 3,3 6,3 Budżet 23,7 1,1-7,1-2, 19,2-13, 11, -3,2 36, -,,6 2,7 1,7 Inst. niekom.,,,9 -,,,,6 -,,7 1,,9,2 -,1 Inst. ubezpieczeniowe -1,3,7 1, -,1-2,6 -,3 1,1 -,7 1,7 -, -, -,3 -,7 niemon. inst. fin. -6,2 1,6 6,2-1, - -1, 2,2,3-1,2-2,1,,, ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , w tym 2,6 7,1 77, 6, 111,6 6,7 1,2 2, sektor BK 7, 66, 72, 61,6 99,,9 19, 2,7 sektor BS 7,2 3,, 3,,1, -, 3,2 Gosp. domowe 7,, 39, 3,2 2,,,1 11,3 Przedsiębiorstwa 1,2 23,6,,9,9 3,3 6,7 6,3 Budżet,2 -,2 33,,9 1, 2,2 7, 1,7 Inst. niekom., 1, 1,6 2, 2,7 -,2,2 -,1 Inst. ubezpieczeniowe,3-2,, -1,6 -,9 -, -2, -,7 niemon. inst. fin.,6 1,1-1, -,3-3, -3,1 1,6, Q/Q M/M 1% % 6% % 2% Struktura depozytów 1,7% 2,% 1,% 2,% 2,% 1,1% 9,3% 6,%,7% % 21 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Inst. niekom. Inst. ubezpieczeniowe niemon. inst. fin. Tempo zmian r/r 1% Ogółem Gosp. domowe 13,% % 1% % 6,2% 6% % 7,7%,6% 22,1% Przedsiębiorstwa 23,% 22,% 61,% 62,9% 62,% 11,% 1,% 11,2% 1,6%,7% 21 Zmiany Q/Q i M/M - depozyty 36, 37,3 3 Zmiany Q/Q i M/M - gosp. domowe 3 Zmiany Q/Q i M/M - przedsiębiorstwa 3 Zmiany Q/Q i M/M - inst. ubezpieczeniowe ,, 2, -, 2,6 19,,2 6,1 1,1 6,7 1,2 2, ,1 1,9, 1,,1 11,3,6,,3,, 6,3,2,,1 2 1,1,3 1,3 9, 6,7 6,3 3,3 2, 3,3 3,3,6 -, ,3-2,6 1,7,7 -,3 -, 1, 1,1 -,,2 2,9 -,3 -, -2, -,7-1 -6, ,7-11, , -2 strona 3

5 *Zobowiązania wobec sektora finansowego nierezydent ŚRODKI ZAGRANICZNE* 21 Wolumeny (mld zł) 13, 13,6 17, 19,1 2,,, 1,3 1, 1,9 139,1 139,6 11, Depozyty otrzymane 39,6 29,6 32,1 31, 32,9,7 1,6 3, 3,7 2, 23, 2, 2,9 Kredyty otrzymane 1,2 11, 1, 117,6 119,,7 117,2 11,3 1,6,3 1,6 1,3 1,9 Q/Q M/M 1,1 -,2 1,6 2, 13, -6,6-1, 3,1-6, -,7, 2,2 Depozyty otrzymane, -1, 2, -, 1, 11,7-3,1-11,6, -1,2-1,, 1, Kredyty otrzymane 1,1 9, 1, 2,1 1, 1,7-3, 1,1-1,7 3,7 -, -,3,7 ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , -,9,2 2,1-6, - -6,1 2,2 Depozyty otrzymane -,1-1,6-9, -1,2 -,1-1,3-1,7 1, Kredyty otrzymane 1,,7 13,7 3,3-2,3-2,,6,7 Tempo zmian r/r % Środki zagraniczne % Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane 3% 2% 1%,% -,9% % -,1% -,1% -1%-1,2% -6,2% -11,3% -2% -1,6% -3% -% -,7% -% 21 Zmiany Q/Q i M/M - środki zagraniczne Zmiany Q/Q i M/M - depozyty otrzymane Zmiany Q/Q i M/M - kredyty otrzymane 1 13, 1 11,7 1 9, ,1 2, 3,2 2,2 1,1, -,2-1, -6, -6,6 -,7 - -6, ,, 1, 2,, 1, -1, -,7 -, -1,3-3,1-1, -1,2-1, ,7,6 1,1 1, 1,7 1,,7 -, -1,7 -,3-3, -2, -, strona

6 AKTYWA FINANSOWE Wolumeny (mld zł), w tym 3,1 3,,6 373,3 39, 377, 7,3 32, 26,2 2,9 33,2 36,6 62, krajowy rynek międzybankowy 3,7 7, 9, 32,7 3,3 33, 32,1 31,9 26,1 27, 2,6 2,2 29,9 aktywa zagraniczne 1,9 26,2 2,7 1,7 1,,,1 1, 11,9 1,6 1,1 1,2,6 papiery wartościowe 3, 31, 32, 32,9 336,1 33,7 39,1 336,6 3,2 32,9 36,6 39,1,3 instrumenty dłużne 297,1 36,9 33,2 321,6 331,7 326,2 33,7 329,6 31,1 376, 379,9 33,3 9,6 do 1 roku 1, 11, 111,3 9,2 93, 79, 9, 7, 6, 76, 73, 7,3,6 s. finansowy 9,7 96,7,6 7,3 91,2 76, 93, 76, 77,6 6,3 67,7 69,, s. niefinansowy 1, 1, 2,3 1, 1,6 1,7 1, 1, 1,,7,,, budżet 3,3 3, 2, 1,,,,,6 7, 9,,6,2 2, powyżej 1 roku 196,6 2,9 226,9 231, 23,2 27,2 29, 21,6 29,1 29, 36,9 39, 32,9 s. finansowy 9,2 1,3,1 1,,2, 13,,,6 1, 1,1 13, 13,6 s. niefinansowy, 17,1 21,6 21,7 22, 23, 2,3 2,6 26,2 26,9 26,2 26,1 26,2 budżet 171, 17, 193,2 19,9 23, 211,3 22,2 213,2 26,3 26, 266, 269,1 21,1 instrumenty kapitałowe 3,,1,3,3,, 6,9 7,1 6, 6,7 6, 6, 21 Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - mld zł), w tym,3 3, 32,2-3,3,6-11,9 3,2-2, 3, 2,7,3 3,3 26,2 krajowy rynek międzybankowy -,1,7 2,1 -, 1,6 -, -1, -,2 -, 1, 1,1 -, 1,6 aktywa zagraniczne -,3 11, -1, -1,1 -,7 3,3-2,1-2,1 6,7 -,,1-1,6 papiery wartościowe,7 1,3 31,6 -, 1,1 -, 2, -22, 1,6 -,3 3,7 3,6 26,2 instrumenty dłużne,7 9, 31,3 -,6 1,1 -, 27, -2,1 1, -,6 3, 3, 26,2 do 1 roku -17,2,6 1,3-21,1 3,3-1,6, -,7, -9,6-3, 1,3 1,3 s. finansowy -1,7,9 9,9-19,3 3, -1,, -,9 1,6-9,3 -,6 1,7,1 s. niefinansowy,2 -,1,9 -, -,3,1 -,, -, -,2,,, budżet 1,3 -,3 -, -1, -,3,1 -,,2 6, 1, -, -, -1, powyżej 1 roku 17,9 9,3 21,, 6, 9, 11,7-7, 3, 3,,3 2,1, s. finansowy, 1,1 1, -1,3 1,3,3,9 -,6 -,2-1, 3,3 -,3 -,2 s. niefinansowy 1, 1,1,,,9,9 1,9,3,, -,7 -,2,1 budżet,9 7, 1,7,7,6 7,,9-7, 3,1,,7 2,6, instrumenty kapitałowe,1,,3,2,,2,9 1,6,2 -,,3,1, Tempo zmian r/r (nominalnie) 3% ROCZNE 11 MIESIĘCY MIESIĘCZNE , w tym 19,6 9,1 1,1 23,2,3,7-9, 26,2 krajowy rynek międzybankowy -6,1 -, -6,1 3,7-2, -2,2 3, 1,6 aktywa zagraniczne -, -,7, 1,2 2,6, 1, -1,6 papiery wartościowe 26,2 1,6 39,2 1,3 79,7 7, -13, 26,2 instrumenty dłużne 2,2, 3,2 17,3 79,9 7,3-13, 26,2 do 1 roku -27, -,2 -,7 -,7 1,6,2 -, 1,3 s. finansowy -27,1-11,3 -,3-3, 9,,3 -,1,1 s. niefinansowy,7 -,,7 -,7 -,6 -,1 -,2, budżet -,9 -, 1,9 -,6 1,, -,1-1, powyżej 1 roku 2,6 2,2,9 21,9 69,3 3,1 2,, s. finansowy 1,6 2, 1, 1,,,1 -,1 -,2 s. niefinansowy 6,6 7,2 3,7,6,6,2,1 budżet, 1,3 2,3, 67,9 2, 2,, instrumenty kapitałowe,9 2,6 1, 1,1 -,2,1,, Q/Q M/M % 1% 3,7 1,2 -,7 21,9 kr. rynek międzyb.,9%,7% % -,1% -1% -2% -3% -% -,1 -,3 1,6 aktywa zagraniczne -, -2,1 11M 11M Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y Zmiany - kr. rynek międzyb.,7 Zmiany - aktywa zagraniczne 11, -, -,7 1, 2,1 6,7-1, -1, 3,3 1,1-1,6 1,1 Instr. kapit. 1, -, -2,1-1,3 23,2 -, -2,2,% 7,% -,% Aktywa finansowe Instrumenty dłużne kr. rynek międzyb. 21,1, 1, 2,9%,7% , 1,6-1, , kr. rynek międzyb ,2 3% 2% 1% % -1% -1,% -2% -2,% -3% -% 3,3 3 17, , -1 2,6 1,6 aktywa zagraniczne 69,3 Instr. dłużne Instr. dłużne <= 1Y > 1Y -,2 Instr. kapit. Zmiany - instrumenty dłużne <=1Y, Zmiany - instrumenty dłużne >1Y,3 Tempo zmian r/r (nominalnie) 21,% 3,,6-9,6-1,6 9,3 9, 3, 1,3 21,, Instr. dłużne > 1Y Instr. dłużne <= 1Y -3, 11,7,3-1,6 6,2 1,3,2 -,3-7,6 strona 22,9% 26,7% 3,6% -26,% 21 -, 2,1 3,1 2, 7,1 (26%) 1,3,

7 Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Odsetki Prowizje Różnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto Wynik z działalności bankowej Koszty działania Amortyzacja Utrata wartości Wynik brutto Wynik netto SEKTOR BANKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 21 11M Składowe wyniku finansowego netto 11M Narastająco (mld zł) Wynik z działalności bankowej 1 2,9 3,3 6,6 1,2 27,,7,9 1, 3,6, 9,6 3, Wynik z tytułu odsetek 9,1 1, 2, 36,6,, 2,7 3, 9,1 1,3 2,1 31, 3,1 Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3 6,7 1, 13, 3,2 6, 9, 13, 3,1 6,1 9,3 1,3 11,2 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,3 2,,2, 2,2 3,2,3,7 1,, 6,2 6,6 6, Pozostały wynik z działalności bankowej,1,9 1,2 1,2,3,9,9 1,, 1,2 1,3 1,3 1,3 Koszty działania banku 6,6 13,3 19, 26,1 6, 13, 2,1 29,6 7,, 22,6 2, 27,3 Amortyzacja środków trwałych i WNiP,7 1,3 2, 2,7,7 1, 2,1 2,,7 1, 2,1 2, 2,6 Wynik z tytułu utraty wartości 1,,9,3 1,7 3,,2 7,1 1, 3,,3,9 6, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,9 1,6, 19,,1 9, 13,7,3,2 1, 1,,6 17, Wynik netto,6,,7,1 7,7 11,, 3,1,1 11,1 11,9,9 Kwartalnie/Miesięcznie (mld zł) Wynik z działalności bankowej 1, 1, 13,3 1,2 13,2 13, 1,1 1,,6 1,2,7 3, Wynik z tytułu odsetek 9,1 9,3 9,6,6,,2,9 9,1 9,1 9,2 9,7 3,3 2, Wynik z tytułu opłat i prowizji 3,3 3, 3,2 3, 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 1,,9 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych 1,3 1, 1, 1,2 2,2 1, 1,1 1, 1, 3, 1,2,,2 Pozostały wynik z działalności bankowej,1,,3,,3,6,1,,,,1,, Koszty działania banku 6,6 6,7 6,6 6,3 6, 6,6 6, 9, 7, 7,6 7,6 2,7 1,9 Amortyzacja środków trwałych i WNiP,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,2,2 6 mld zł 6 mld zł Wynik z tytułu utraty wartości 1, 2, 2, 2, 1,7 1,6 1,9 1,9 1, 1,9 1,9,6,6 Wynik brutto z działalności kontynuowanej,9,7,2 3,7,1,,2 1,6,2 6,3, 1,1 1, 1,3 Wynik netto,6,2 2,9,1 3,6 3,3 1, 3,1,9 3,,,9,2 11,9 Zmiana r/r Narastająco (mld zł) Miesięcznie (mld zł) ROCZNA 11 MIESIĘCY Listopad ,9 Wynik z działalności bankowej 2, -1,7 3,% -3,1% 1,9 9,9 3,,3,3 3, ,6 3,1 Wynik z tytułu odsetek 2,3-1, 6,7% -,% 33,6 31,6 3,1 2,9 2,9 2, Wynik z tytułu opłat i prowizji, -, 2,% -3,2%, 11,9 11,2 1, 1,,9 1 1 Wynik z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych -1,,3 -,%,%,1,2 6,,,,2 Pozostały wynik z działalności bankowej,,2,%,6% 1,2 1,3 1,3,,, Koszty działania banku -, 3, -2,% 13,2% 2 26, 27,3 2,2,1 1,9 Amortyzacja środków trwałych i WNiP,1,1 2,%,6% 2, 2,6 2,6,2,2,2 Wynik z tytułu utraty wartości, -1,2 6,2% -1,3% 7,2 6,2 6,,6 -,,6 Wynik brutto z działalności kontynuowanej 1,1 -,2,7% -21,6% 1, 1, 17, 1,2,9 1, Wynik netto,7-3,3,% -21,%,1,,9 1, 1,,9 Narastająco (mld zł) mld zł 9,9 26, 2,6 6,2 -,2 1,, mld zł 3, 27,3 Składowe wyniku z działalności bankowej 11M 1M 11,2 2,6 6,,2 6, 1,3 17,,9 3, - - Wynik netto Wynik z działalności bankowej % 6 mld zł mld zł 3% 2%,,7 2%,,1 6,6,9 11,1 11,9,9 11,%, 9,6 3,,6,% 7,7 11, 2 3,3,7 1%,1,6% 6,9% 2,9 3,% 27, 3,1 1 1,2 1, 3,6 1,1%,3%,7% % 7,% -3,%,6% 3,3% % -21,% -1,6% -3,1% -23,1% -2% -2-1% Wynik z tytułu utraty wartości 1 mld zł 6,3 7,1,3,9,9 6,,2 2 6,2% 1, 3, 3, 1,7 1,,9% 3,2% 7,7% 1,% -2-1,3% -11,% -,% - 21 Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) 7% 6% % 3% % % -% -3% strona 6

8 SEKTOR BANKOWY WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI 21 Poziom (%) ROA 1,7 1,1 1, 1, 1,7,99,92,,73,1,7,73,2 ROE 11,73 11,97,2 11, 11,1 1,6 1,6,1,1,77, 7,7, Marża odsetkowa 2,6 2,62 2,6 2,3 2,3 2,32 2,2 2,26 2,27 2,3 2,32 2,33 2,31 Marża prowizyjna,9,93,9,93,9,,7,,2,,7,77,76 C/I 3,36 2, 1,2,9 1,2 2,9,11 9, 6,39,7 9,2 6,13 6, Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 1,2 1,67 1,31 1,6 1,3 1, 1,17,9,6,33,,,1 ROA ROE Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ROCZNA 21 -,2 -,2 -,1-3,,1 -,27 -,3 -, -2,76,,33-1,69 Zmiana r/r (p.p.) 11 MIESIĘCY (r/r) 21,,9,17 -, -2,6,3 -,3-3,27 -,3, 6,7-1,33, -,11, -,1 -,93 -,6 1,3% 1,2% 1,1% 1,%,9%,%,7% ROA 1,7%,2% 21 13% % 11% 1% 9% % 7% ROE 11,7%,9% 21 Marża odsetkowa Marża prowizyjna C/I Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 3,% mld zł mld zł mld zł mld zł 2 1,% 2 6% 2 2% 2 2,%,9%,9%,93% 62% 1% 2,6% 2,6% 2,% 2,3% 2,32%,9%,%,%,6% 9% 6% 9,% 9,2% 7,% 6,% % 1% 1,% 1,6% 13,% 2,2% 2,26% 2,26% 2,31%,% 3,% 3% %,9%,1%,% 2,% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3,7%,76%,7% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 %,9% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 1% Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 21 Wynik z działalności bankowej 21 Wynik z działalności bankowej 21 Wynik z działalności bankowej 21 Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Koszty działania i amortyzacja Wynik z tytułu utraty wartości Marża odsetkowa (lewa oś) Marża prowizyjna (lewa oś) C/I (lewa oś) Obciążenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) strona 7

9 JAKOŚĆ KREDYTÓW KLIENTOWSKICH W SEKTORZE BANKOWYM ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele ogółem podział na portfele 21 Zmiana Wskaźniki jakości kredytów (%) Kredyty zagrożone (mld zł) 1 13,6 3 r/r m/m 1 13,,3,6,,1,1,2,,, 11,9 Wskaźniki jakości (%) p.p. 3 31, 31,3 31,3 32,2 32,6 32, 32,9 3,6 3,7 3, 3, 3, 3,2 11,, w tym 7, 7,3 7,3 7,1 7,2 7, 7, 6,6 6,6 6, 6, 6, 6, -,3 -,1 11, 11,3 11,6 11, 11,1 1 11, 2 1,3 sektor BK 7, 7, 7,3 7,1 7,2 7, 6,9 6,6 6,7 6,6 6, 6, 6, -, -,1 1,1 1, 9,9 9, 9,6 sektor BS 6, 6, 6, 6, 6,7 6, 7, 6,2 6,3 6, 6,9 6, 6,,, 7, 7,3 7,3 7,1 7,2 7, 7, 6,6 6,6 6, 6, 6, 6, 2 17,1 17,1 17,1 PLN,,6,,2,2, 7,9 7, 7, 7, 7,3 7,3 7,2 -, -,1, 6,2,, 17,1 17,2 17,7 17, 17,6, walutowe 3,,,1,,,,2,3,3,,,3, -,1,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3, 11, 3,2 2, 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,3 1,6 1,9 1,7 1,6 1, 11,1 11,1 11,2 11,3 sektor niefinansowy, w tym,,3,2,,2, 7,9 7, 7, 7, 7, 7, 7,3 -, -,1 1 przedsiębiorstwa 11, 11, 11,3 11,6 11, 11,1 11, 1,3 1,1 1, 9,9 9, 9,6 -,7 -,3 2 konsumpcyjne 1 13,6 13,,3,6,,1,1,2,,, 11,9 -,1 -,1 mieszkaniowe, w tym 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 3,2 2, 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 -,2, PLN 3,7 3,6 3,6 3,3 3, 3, 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2, -,6, walutowe 2, 2,6 2,6 2,7 3,2 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3,3, niemonetarne inst. fin.,3, 1,,,3,,,,6,7,6,6,,1, sektor rząd. i samorząd.,,,,,,3,3,3,3,2,3,2,2 -,1, Kredyty zagrożone - wolumeny (mld zł) (mld zł) Udział, w tym 69,9 7,7 71,3 7,2 73, 72,9 73, 7, 7,7 71,3 71,7 72, 71,3 -,1 -,6 1, sektor BK 66,3 66,9 67,2 66,1 6,6 6, 6,3 6,9 66, 67, 67, 67,3 66,7 -, -,6 93, sektor BS 3,6 3,7,1,2,,,1,1,2,,,6,6,7, 6, PLN 9,9 6,3 6,6, 6,2 9, 6, 7,9,,6 9,2 9,,6 -,3 -,9 2,1 walutowe 1, 1, 1,7 11,,7 13,1,6,,2,7,,,,3,2 17,9 sektor niefinansowy, w tym 69, 7, 7,6 69,6 72, 72, 73, 69, 7,2 7, 71,2 71, 7,9 -,1 -,6 99, przedsiębiorstwa 31, 31,3 31,3 32,2 32,6 32, 32,9 3,6 3,7 3, 3, 3, 3,2 -, -,6 2, konsumpcyjne 17,1 17,1 17,1,,2,,, 17,1 17,2 17,7 17, 17,6 1, -,2 2,7 mieszkaniowe, w tym 1,3 1,6 1,9 1,7,1, 11, 1,6 1, 11,1 11,1 11,2 11,3 -,,1,9 PLN 6,3 6, 6,6 6,3 6,7 6, 6,6,6,6,7,,9,9 -,7,,2 walutowe,,2,3,,,7,1,1,1,,3,3,,,1 7,6 niemonetarne inst. fin.,2,,,3,2,2,2,3,3,,3,3,3,1,, sektor rząd. i samorząd.,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2 -,1,,2 Rezerwy celowe - wolumeny (mld zł) (mld zł), w tym 3, 39,2, 3,6 39,2 39,1 39,6 3, 39, 39,6 39,7 39,9 39, -,6 -, 1, sektor BK 37,7 3,1 37, 3, 37,9 3,3 37,2 37, 3,3 3,3 3, 37,6 -,9 -,9 96, sektor BS 1, 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1, 1, 1,,2, 3,6 PLN 3, 3,2 3,7 3,2 3, 3,1 3,7 33,6 3,1 3,3 3, 3,7 33,7-1, -1, 6,3 walutowe,,2,,,1,9,9,,3,2,2,3,3,2 13,7 sektor niefinansowy, w tym 3,6 39, 39, 3, 39, 39, 3,3 3, 39,3 39, 39,6 3, -,7 -, 99,3 przedsiębiorstwa 1,7 1,,1,7,9,,2,6,7,,7,7,1-1, -,6 3, konsumpcyjne,,7,7 11,3 11, 1,6 11,2 11,3 11,6 11,7,,1 11,9,6 -,1 3,6 mieszkaniowe, w tym,1,3,,,7,,,9,,2,3,, -,1,1 1 PLN 3, 3, 3,7 3, 3,6 3,6 3, 2,9 2,9 3, 3,1 3,1 3,1 -,,, walutowe 1,7 1,7 1, 1,9 2,1 2,2 2, 2, 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3,3,1,9 niemonetarne inst. fin.,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,1,,6 sektor rząd. i samorząd.,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,1 Udział 21 niemonetarne inst. fin. przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Q1 Q2 Q3-2,31 Q Q1 Q2 Q X Zmiana kredytów zagrożonych (mld zł) (mld zł) -1,1 -,73 -,62 -,2 -,3 -,1 -,1 -,,,3,36,3,71,23,1,3,,1,,33,,1,13,9,2-2, -2, -1, -1, -,,, 1, 1, 31,1 przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe,%,% 31, 31,3 31,6 6,1% 33, 33,,% 3,6% 3,7% 3, 39,2, 3,6 39,2 39,1 39,6 3, 39, 39,6 39,7 39,9 39, 1, 33, 31, 31,7 31,7 32, 32,1 32,3 %,%,2%,%,%,% Zmiana rezerw celowych (mld zł),7% przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 X -,9 -, -,62 7% 6% % % 3% -, -,26 -,3 -,11 -,6 -, kredyty zagrożone - rezerwy celowe Rezerwy celowe relacja rezerw do kred.zagr. % (prawa oś) strona,26,3,11,9,,3,,32,1,1,13,1,2,,,9,6,63-1, -1, -,,, 1, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe

10 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA * dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie ** dane od Q z bankiem nieobjętym obowiązkiem sprawozdawczym od Q2 21 do Q3 Sektor BK 21 Zmiany % % Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 r/r q/q 2 17, Sektor bankowy,7,9 1, Współczynnik kapitałowy (%) 1,9 1,7 1,9,3,6, 17,1 17, 17,6 2,,23 Fundusze własne, 17,7 Fundusze własne (mld zł) 1 136, 12, 17,6 19,2,3,1 17, 172,7,7% 1,3% 17, 17,1 Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 93, 931,3 9,1 96,2 9,9 97,1 966,7 9,2 9,1 2,2%,%, Sektor BK Współczynnik kapitałowy (%) 1,9 1,6 1,,3,6, 17,1 17, 17,7 2,9,27 Fundusze własne (mld zł),6 6, 131,6 136,6 13, 19,, 9, 1,7,9% 1,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 6, 6, 7,2 9, 9,1 97,9 9,1 9,9 9,9 3,% -,1% Sektor BS Współczynnik kapitałowy (%),,,6,9,6,9 17, 17, 17,1 1, -,3 Fundusze własne (mld zł) 1,3 1,3 1, 11, 1,9 1, 1,6 11, 11,,% -,% Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 6,2 6, 66,9 6, 69,7 66,2 62,6 63,3 6,2 -,% 1,3% Sektor bankowy Ekspozycja na ryzyko, Współczynnik kapitałowy (prawa oś) 1-1,9,3 -,9 1,6 6,1-1, 1, 6,, 9,2,3,2,6 7,6 2,7,9 1,9 2, 3, Fundusze własne, Ekspozycja na ryzyko, Współczynnik kapitałowy (prawa oś) % 2 1-1,9,6 -,3 1,7, -1,3 1,9,9 1,2 9,,3,3 17,2,6, 7,,6 3,,3 17,1 1,3,,7 17,6 17, 2,2 1,7 % Fundusze własne, Ekspozycja na ryzyko, Współczynnik kapitałowy (prawa oś) Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 21 Sektor BS % % 17, 17, 17,1,,,6,9,6,9 7,2 6,9 7,3 6,,6 6,3, 1, 2,,, 1,1-3,7 - -, Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q , -, -, Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 21 strona 9

11 KURSY WALUT NA KONIEC MIESIĄCA (wg danych NBP) USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Zmiana miesiąc/miesiąc (PLN) Zmiana rok/rok (PLN),6 PLN,2,2,2233,2,2,17,26,,,1,,1117,6,,1,,117, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN, USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,2 Zmiana miesiąc/miesiąc (%) Zmiana rok/rok (%), 6,%,%,% 3,%,7% 2,6% 3,% 6,%,%,% 3,% 3,%,1%,3% 2,% 2,% 1,% 1,% 3,,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN,% USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN 3,6 I I II III IV V VI VII VIII IX X Waluta Poziom Zmiana m/m Zmiana r/r - X- - PLN % PLN % USD,3,1721,2233,7%,117 3,% EUR,2639,3267,3,1117 2,6%,17,1% CHF 99 93,19,6 3,%,26,3% Opracowano w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania strona 1

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r.

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r. RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Piaseczno, dnia 10.09.2014 r. I. Informacje ogólne o Banku Nazwa Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. 13 sierpnia 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I półrocze 2015 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I półrocza 2015 roku Zysk netto w I półroczu:

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA BOŚ S.A. I PÓŁROCZE 2012 R. PU\Warsaw\Bos\C

GRUPA BOŚ S.A. I PÓŁROCZE 2012 R. PU\Warsaw\Bos\C GRUPA BOŚ S.A. I PÓŁROCZE 2012 R. PU\Warsaw\Bos\C20120377 Agenda 1. Podstawowe informacje o Grupie BOŚ 2. Grupa BOŚ po I połowie 2012 r. Załączniki 2 Podstawowe informacje o BOŚ Grupa BOŚ Organizacja Banku

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 31.12.2011 31 styczeń, 2012 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec września 2017 r. działały 554 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 216 R.) W okresie styczeń-maj 216 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 5,3 mld PLN, co oznacza wyhamowanie tempa spadku do 17% r/r (-1,1

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r.

Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za 1 kwartał 2015 r. Warszawa, maja 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ). Dane w niej zawarte

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo