SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA"

Transkrypt

1 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11

2 SUMA BILANSOWA Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33, 1, 1 9,7 sektor BS 7, 7,, 1,7,,1,7 7, 73, 73, Q/Q, w tym 3, -1,, 11,1,,3 11,3,9 3,, sektor BK 31,1-1,1-1,, 3,,3 9,7 17,1 3,,3 sektor BS 1,1, 1,,9,,9 1, 3, 3,, ROCZNE MIESIĘCY MIESIĘCZNE VI 9 VI 1 VI 11, w tym,,9 11,3 7,7 9, 1,7 3,3,3 sektor BK 17,3 9, 1, 7,,3 1, 3,3,3 sektor BS,,7 1,3 3, 3, -,1,, Porównanie zmian aktywów (nominalnie - ) Porównanie zmian pasywów (nominalnie - ) ,1 NaleŜności od kl. niefin.,7 Depozyty* 7,9 NaleŜności od sektora fin., 3, Aktywa fin. i instr. pochodne, -,3-1,3 Aktywa trwałe i inwestycje Zobow. fin. Kapitały i rezerwy i instr. pochodne M 1 M 11 Kasa i operacje z Bankami Centralnymi -1, Zobow. wobec Banków Centralnych 1, aktywa, zobowiązania 7,7 7, * Kategorie Kredyty i inne naleŝności (wł. leasing fin.) oraz Depozyty dotyczą sektora niefinansowego i finansowego, przy czym sektor bankowy nie obejmuje oddziałów instytucji kredytowych (OIK) i SKOK-ów.,3 NaleŜności od kl. niefin.,7 NaleŜności od sektora fin., Aktywa fin. i instr. pochodne -,7-1,, Aktywa trwałe i inwestycje M 1 M , Depozyty*, Zobow. fin. i instr. pochodne 1, Kapitały i rezerwy Kasa i operacje -, Zobow. wobec Banków Centralnych z Bankami Centralnymi aktywa 7, zobowiązania 9, 9, -11,1 (-,7%) -11,1 (-,7%) % % % % 1% % % 7 7 3,,9% 11,% 19,7%,% 7,7%,% 9,% Zmiany sumy bilansowej,3% Zmiana r/r,7% 11,3% 1,%,3% Sektor bankowy BS 9,% 1,3% Kredyty i depozyty (nominalnie - ) 13,3%,%,% 13,% 11,% 39, 3, Kredyty i inne naleŝności* Depozyty*,, 1, 3, -,1, -1,,3 -,7-3,9-17,1 strona 1,% , ,7 RóŜnica (kredyty-depozyty)-prawa oś

3 KREDYTY DLA KLIENTÓW NIEFINANSOWYCH , w tym 3, 7, 3,,3 3, 3,3 9, 7, 7, 7,7 sektor BK 97,3 91, 9,3,3 3,7 1, 9,3 7,1, 71, sektor BS 3,7 3, 3,1 39,,1 1, 3, 3,1,, Gosp.domowe 37, 3,1 3, 39, 39,7 7, 3,1,, 9,9 konsumpcyjne 113, 11,,,,9,,,7,9, mieszkaniowe 1, 19,7 199, 3,,3 3, 3,9,7 3, 7,1 PLN 9, 3,1,3 73, 77, 3, 9, 9, 11, 17,7 walutowe 1,9 13, 13,7 13,1 7, 9,,,,, Przedsiębiorstwa 9,9 1, 1,3 9,,7 1,, 7, 13,7, BudŜet 3,7,1,1,9,,,7,, 9,1 Instytucje niekom.,,3,,7,,9 3,1 3, 3, 3, Struktura kredytów (na koniec okresu) Struktura kredytów dla gosp. dom. (na koniec okresu) % % Q/Q VI-M/M Gosp.domowe Przedsiębiorstwa, w tym 3, -,,,9-1, 39, 9,1,, 11,1 BudŜet Instytucje niekom. sektor BK 3, -,1 1,, -,7 37, 7,9,7 7,9 1,3 konsumpcyjne mieszkaniowe pozostałe sektor BS, 1,7 1,,9 1, 1,7 1,,1,9, Zmiany Q/Q - gosp. domowe Zmiany Q/Q - przedsiębiorstwa Gosp.domowe,9 3,9,,, 3,7, 1,,,3 konsumpcyjne,1,7,3 -,3,,1, -,1 -, -,7 3 3,7 mieszkaniowe 1, -,,, 1, 7,,,,,1 3 1,1 1,3,9 PLN, 3,9,,,1,,,,, 1 19, walutowe 1, -,3 -, -, -,, -, 9, -, 3,9, Przedsiębiorstwa 1,1 -,7 -, -, -3,, -1,7-1,, 3,, BudŜet -,1,, 1, -,3,,9 7,,1 1, 1 Instytucje niekom.,,,,3,,1,,3,,1, 3,9, ROCZNE MIESIĘCY MIESIĘCZNE - -3, VI 9 VI 1 VI 11 -, w tym, 9,9 3,3 3, 1, -,, 11, ,7 sektor BK 3,,7,1 3,1 3, -,9 19,9 1, sektor BS,,1,3, 3,1,,, Gosp.domowe 3, 7,,7 37,3 1,9 3, 1,,3 11 konsumpcyjne,7 3,3,, -3,7 1,3, -,7 mieszkaniowe,,9,,9 19, 1,,,1 Tempo zmian r/r/ (nominalnie) PLN 1,,,9 9, 11, 1,,1, walutowe,1, 9,7 19, 7,9,,9 3,9 % % 9,3% Gosp.domowe Przedsiębiorstwa -1,3 -,3 1,,7 1, -3,7 1,7 3, 1,% konsumpcyjne % BudŜet 19,1 13,,3 -,1,,3, 1, Przedsiębiorstwa,% mieszkaniowe % Instytucje niekom.,,7,,1,1,,1,1 3% 3,% Klienci niefin. 1% % % % % % Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych (na koniec okresu) 1,%,%,%,% 7,%,% 31,7%,9% 3,% 9,1% 39,9%,1% CHF PLN EUR Inne waluty Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw (na koniec okresu) 1% % % % % %,7%,9% 1,3%,% 19,1% 73,% 73,% 7,% PLN EUR Inne waluty,1% 1% 9% % 7% % % % 3% % 1% 3,9% 3%,% % 7,% %,% % 1% % % -% -1% -%,% 1,%,% -,7% 3,%,%,3%,%,% 7,% 3,% 3,% 9,%,%,%,1% 11,1%,9%,%,9% 1,9% -1,%,1%,% -,%,%,% 1,%,% 9,9% 9,%,% 3,9% -3,% -1,1% 1,7% % 1% 9% % 7% % % % 3% % 1%,% 3% % 1% % -1%,7% 19,% 1,% 1,3% 1,%,3%,% 7,% 31,% 9,%,% 11,% 3,9% 11,3% 17,1% 1,1% 7,9%,%,%,1%,7% 3,% 3,3%,% Strona 1,% -,%

4 DEPOZYTY KLIENTÓW NIEFINANSOWYCH Wolumeny (), w tym 9, 1,, 9,9 1,3 17,, 1, 1, 7,7 sektor BK 1,1 13, 1, 37,9 7,3 3,1 7, 1, 9,1 9,7 sektor BS,1,,,,,, 9,9,1, Gosp. domowe 3,9 31, 3,7 3,9 377,1 3,9 3,9, 13,3,3 Przedsiębiorstwa 13, 137, 13,,,1 7,1 7, 171,7 9, 1, BudŜet,, 1, 1, 1,7,,,, 1, Instytucje niekom. 13,9,3,,1,,,,,,, w tym,9,3 3,,9 11, 1,3,,3 9,7, sektor BK,,,9 1, 9,, 7,3 11, 7,, sektor BS,3 -,1, 3,,, 1,3,1, -,1 Gosp. domowe 1,,9,9 1,,,9, 17,3 11,1, Przedsiębiorstwa -,,9-1,3 19, -7,1 9,,1, -,3 7,1 BudŜet,7,1 3, -9,9 9,9,9, -,9 11, -,9 Instytucje niekom.,,, -,7,,, -, -,3, ROCZNE MIESIĘCY MIESIĘCZNE VI 9 VI 1 VI 11, w tym 1,7 1, 33, 7,7 1, 9,1,3,9 sektor BK 7, 3,7 33,,, 9,,, sektor BS,3 7,9,,,1 -,3 -, -,3 Gosp. domowe, 33,3,7, 13,, 3, 3, Przedsiębiorstwa 1, 1, -1, 1,9 -,,,,9 BudŜet -, 1,,7 1,,3-1, -1,1,9 Instytucje niekom.,1,,,9,1,1,, ,9 Q/Q Struktura depozytów,%,%,3% 1,% 1,1% 9,3% Tempo zmian r/r Zmiany Q/Q - klienci niefinansowi Zmiany Q/Q - gosp. domowe Zmiany Q/Q - przedsiębiorstwa 1, 11, 9,7,3 1, , , 11, ,9,9, % % % % % % % % % 1% % % -,,3% 1,3%,3%,%,%,3%,7%,% 3,1% VI 9 VI 1 VI 11 Gosp. domowe BudŜet Klienci niefinansowi Gosp. domowe Przedsiębiorstwa -7, , Przedsiębiorstwa Instytucje niekom.,9 9, strona 3,%,%,9% 7,1

5 ŚRODKI ZAGRANICZNE Wolumeny () 137, 13,1 13,3,1, 13,9 13,7,9 3,7, Depozyty otrzymane 3,1 37,,3 39,, 7, 9,9, 1,7 7, Kredyty otrzymane 99, 9, 9,1,, 91,3, 93, 9, 9, Q/Q 11,7-7,3, -,3 -,,1 -,3 13,3 -,3,1 Depozyty otrzymane 3, -,,7 -,, 7,,3, -,,1 Kredyty otrzymane, -, -, -, -,,7 -, 1,7-1,, ROCZNE MIESIĘCY MIESIĘCZNE VI 9 VI 1 VI 11 -,7,9, 13,9 9, -,3,9,9 Depozyty otrzymane,9,7, 7,,3 -,9, 1,7 Kredyty otrzymane -,, 1,7,1, -3, 3, 3, Tempo zmian r/r 1% 99,3% 7,% Środki zagraniczne % Depozyty otrzymane,% Kredyty otrzymane % % 1,3% %,1% 7,3% % -% Zmiany Q/Q - środki zagraniczne Zmiany Q/Q - depozyty otrzymane Zmiany Q/Q - kredyty otrzymane 1 11,7,1,1 1 7,,1 1,,7, , -,3-7, ,, -, -, , -1, -, strona

6 AKTYWA FINANSOWE Wolumeny (), w tym 1,3 3, 93, 7,3 331, 33, 33,3 3, 3,9 3, instrumenty dłuŝne, 19,,7 19, 39, 3,1, 3,1 1, 1,3 do 1 roku* 7, 7, 1,7 9,,9 9, 9, 9, 19, 11, s. finansowy 17,7 3,9 3, 1,7 73,1 7, 7, 7,1 91, 9, s. niefinansowy 1,7 1,,9,,3, 1,3 1,1,,7 budŝet 3, 3, 37,, 9, 3,,, 17,,1 powyŝej 1 roku*,, 3,9 9,7 13,, 9,,9, 1,1 s. finansowy,,,3,1,,,1,9, 7,9 s. niefinansowy 3,7 3,, 3,9,3,,7,,7, budŝet 11,9 1, 1,3,7 7, 133, 139, 133,,7 137, naleŝności od s. fin. 9,7 7,,7 7,,,7 1,7, 9,,7 banki i OIK 7,9 9,3,3 1,,, 9, 9, 7,1, inne inst. fin. 1, 1,1 17, 3,, 1,9,1,,, Q/Q, w tym 3,, 9, -17,1, -1,3, -11, 3,3 -, instrumenty dłuŝne 7, 1, 1, -,9, 3,7,1 -,1 7,7 -, do 1 roku* 11,,,9 -,7 33,9 -,3 -, -9,,, s. finansowy,, 1,9 -,1 31, 1, 1, -,1 17,3, s. niefinansowy -, -,1 -, -, -,3,1,9 -, -,,1 budŝet, -,1-1, -1,,7 -,9 -, -,9 3, -3,3 powyŝej 1 roku* -3, -, 1,9,,,, -,9 7, -1,3 s. finansowy -7, -1, -,, -,1 1, -,7 -,,1 1,9 s. niefinansowy, -,1,9 -,, -,1,,9,1, budŝet,3 -, 1,,,,3, -,7 7,3-3,3 naleŝności od s. fin. -, -, -1,7-1, 9, -,1-3,,, -7,9 banki i OIK -,7-9, -1, -1,7 1,, -3,1, 7,3 -,9 inne inst. fin. -1, 1,3 -,7, -1, -,7,,3 1,1-1, ROCZNE MIESIĘCY MIESIĘCZNE VI 9* VI 1 VI 11, w tym -1,,3,1 3,9,3 1,,1 -,9 instrumenty dłuŝne, 3,3 1,,3 7,,1,7-3, do 1 roku*,,, 9, 1, -, -3, s. finansowy 9, 3,, 3,9 1,3 3,, s. niefinansowy -1,3, -, -, -,,1,1 budŝet -,7 -,, -3,, -,3 -,1 powyŝej 1 roku*,1, -7,,7,,9,3 s. finansowy -,3, -9, 1,7 1,9 1,, s. niefinansowy,3 1, -,1,3,3,, budŝet,1,7 1,,,, -,3 naleŝności od s. fin. -,,9 -, 9,,, -,9-3, banki i OIK -3,, -,3 11,1,,1 -, -, inne inst. fin.,,7 -, -1,7,1 1, 3,,1 * Dane miesięczne dot. instrumentów dłuŝnych przekazywane są od marca 1 r % % 3% % Porównanie zmian aktywów finansowych (nominalnie - ) M 1 M 11 9, Instr. dłuŝne <= 1Y 1%,% % -1% -% -3% -% -, 9,% -3,%,7,1 Instr. dłuŝne instrumenty > 1Y kapitałowe 11,1 Zmiany - naleŝności od s. fin. Tempo zmian r/r (nominalnie) 1,7% 9,,1% -,%, -1,7 NaleŜ. NaleŜ. inne Banki i OIK inst. fin. 17,9% -, 1,3% 13,3% -,1 3,9 1,% 7,7% Aktywa finansowe -7, Instrumenty dłuŝne NaleŜności od s. fin , Instr. dłuŝne <= 1Y % 17% % 1%,7%, Instr. dłuŝne > 1Y % 9,1% 7% 11,, instrumenty kapitałowe 33,9,, NaleŜ. Banki i OIK Zmiany - instrumenty dłuŝne <=1Y Zmiany - instrumenty dłuŝne >1Y Tempo zmian r/r (nominalnie) 13,7% 113,%, 7, 77,9%,1 NaleŜ. inne inst. fin.,,3 -,3 Instr. dłuŝne > 1Y Instr. dłuŝne <= 1Y -, (-7,%) % 3,%,% 9,%,% %,% 11,%,% 11,%,%,1%,1% 1,%,9% 11,7% %,3%,%,, -3, -, -1, strona

7 Sektor bankowy - Rachunek zysków i strat Składowe wyniku finansowego netto VI 1 VI 11 Narastająco () Wynik z działalności bankowej 11, 3,7 3, 7,,1,1 37,9 1,1 13, 7,1 Wynik z tytułu odsetek,1 11, 1,, 7,,3, 3, 7,9 1, Wynik z tytułu opłat i prowizji,,9 9,,1 3,, 9,9 13, 3,3,7 Wynik z tytułu róŝnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych,,,, 1,7 3,3,9,3 1,, Pozostały wynik z działalności bankowej, 1, 1,,1, 1, 1, 1,, 1, Koszty działania banku,9 11, 17, 3,,7 11, 17,,,1, Amortyzacja środków trwałych i WNiP, 1, 1,,, 1,3,,, 1, Wynik z tytułu utraty wartości,3, 7, 1,,, 7, 9, 1,7 3,3 Wynik brutto z działalności kontynuowanej,,, 1,3 3,1,9 1,,, 9, Wynik netto,1,,9,,,7,7 11, 3, 7, Kwartalnie () Wynik z działalności bankowej 11,, 11,,3,1 13,, 13, 13, 13,9 Wynik z tytułu odsetek,1,7,7, 7, 7,3 7,7, 7,9, Wynik z tytułu opłat i prowizji, 3, 3, 3,1 3, 3,3 3,3 3,3 3,3 3, Wynik z tytułu róŝnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych,, 1, 1, 1,7 1, 1, 1, 1, 1, Pozostały wynik z działalności bankowej, 1,,1,,,,,,,7 Koszty działania banku,9,9,7,1,7,,1,,1, Amortyzacja środków trwałych i WNiP,,,,,,7,7,,, Wynik z tytułu utraty wartości,3,, 3,3,,,,1 1,7 1,7,, Wynik brutto z działalności kontynuowanej,,9,9 1,9 3,1 3, 3, 3,,, 1,, Wynik netto,1,, 1,, 3,1 3, 3, 3,,1 3,3,,, Zmiana r/r, ROCZNA MIESIĘCY 1, 1, ,,1, Wynik z działalności bankowej,7 3,7 1,% 7,7%, 1,,,%,%,1% Wynik z tytułu odsetek -,1,7-7,% 1,7% -1,3,,1-1,% 1,%,%,,3, 1, Wynik z tytułu opłat i prowizji,9 1, 7,% 9,%,3,7,,9% 11,%,3%,, Wynik z tytułu róŝnic kursowych netto oraz 1, -1,7,9% -1,1% 1, -1,3 -, 3,7% -,% -,7% aktywów i zobowiązań finansowych,, Pozostały wynik z działalności bankowej, -, 1,7% -,3%, -,,3,% -31,7%,% Koszty działania banku -,1, -,%,7%,7 -,1,,% -,%,% Amortyzacja środków trwałych i WNiP,, 7,9%,3%,1,1 -,1 11,%,% -,3% Wynik z tytułu utraty wartości, -1, 1,% -9,1% 3,, -1,7 31,7%,7% -33,% Wynik brutto z działalności kontynuowanej -,,1-37,%,% -,9 1,, -7,1%,%,3% Wynik netto -, 3, -37,3% 3,% -,1 1,,1-7,%,% 37,%,,, 1,,,,,,1 Wynik z działalności bankowej Odsetki 11, Koszty działania Prowizje 1,3 Amortyzacja RóŜnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe, Utrata wartości,9 Wynik brutto,7 Wynik netto,,, 1,,,,, 7,1 Wynik z działalności bankowej, Koszty działania Składowe wyniku z działalności bankowej VI 1 VI 11 Wynik z działalności bankowej Odsetki,7 Prowizje 1, Amortyzacja, RóŜnice kursowe netto, aktywa i zobow. finansowe 3,3 Utrata wartości 1, 9, Wynik brutto 7, Wynik netto 7,1 Wynik z działalności bankowej Narastająco () Wynik netto Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu utraty wartości 1 % 1% 37,% % % 1 3,%,1% 7,7% % % 1,% % 3% %, 11,,7 7,,9,7, 3,,1-37,3%, % -% -% -% 3 1 3, 7, 3,7 1,% 11,,1,1 37,9 1,1 13, 7,1 % % % -% 1, 9, 7, 7, -33,%,, -9,1%,3, 1,7 3,3 1% % -1% -% Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) Zmiana r/r (prawa oś) strona

8 Sektor bankowy - Wskaźniki efektywności Poziom (%) ROA,,9,9, 1, 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 ROE, 11, 11,3 9, 11,,3,1,,7, MarŜa odsetkowa,,3,,,71,,7,71,79, MarŜa prowizyjna 1, 1,19 1, 1,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, C/I,,,,9,7,1,,,, ObciąŜenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości,3 1,,, 19, 19,9 19, 1,7,,3 1,% 1,3% 1,% 1,1% 1,%,9%,%,7% ROA 1,3% 1,1%,% ROA ROE MarŜa odsetkowa MarŜa prowizyjna C/I ObciąŜenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości ROCZNA 9 1 -,, -1,9, -,3,,1, -, -,7 13, -3, Zmiana r/r (p.p.) 9-1, -1, -, -, 3,1,9 MIESIĘCY 1 11,,3 1,1 3,,3,, -,1-3, -1, -1,1-7, 1% % % 1% % ROE,%,% 9,% MarŜa odsetkowa MarŜa prowizyjna C/I ObciąŜenie wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości 3,%,9% 1 1,3% 1 % 7% 1 % %,% 1,%,7%,%,%,%,3%,%,%,7%,% Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek MarŜa odsetkowa (lewa oś) 1 1,% 1,% 1,% 1,1% 1,1% 1,% 1,% Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu opłat i prowizji MarŜa prowizyjna (lewa oś) 1 % % % 3% % 1% %,9%,%,% Wynik z działalności bankowej Koszty działania i amortyzacja C/I (lewa oś) 1 % 1% 1% % % 1% % 1,7% strona 7,3% Wynik z działalności bankowej Wynik z tytułu utraty wartości C/I ObciąŜenie (lewa oś) wyniku działalności bankowej wynikiem z tytułu utraty wartości (lewa oś) 1

9 ogółem podział na portfele podział na portfele ogółem podział na portfele ogółem JAKOŚĆ KREDYTÓW w sektorze bankowym 9 r/r m/m Wskaźniki jakości (%), w tym,3,1,,,9 7, 7, 7,3 7,1 7, -, -, sektor BK,,3,3 7,1 7, 7, 7, 7,7 7, 7,3 -,3 -, sektor BS,,,7,, 3, 3,1 3, 3,3 3,,, PLN,9 7,9 7,,,7 9, 9, 9, 9, 9, -, -, walutowe,,,3,,,,7,,, -,1, sektor niefinansowy, w tym, 7, 7,,,,,,,7,3 -, -,3 przedsiębiorstwa, 1, 1,1,1 11,,7,7, 11, 11,3-1,3 -, konsumpcyjne 9,1 9,9 11,1,7,3, 1,3 1,7 17,3 1,9 1,7 -, mieszkaniowe, w tym 1,3 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,9,1,1,,1 PLN,,,1,3,,,, 3, 3,1,,1 walutowe,9 1, 1, 1,1 1,1 1, 1,3 1,3 1, 1,,3,1 sektor finansowy,9,,,,,,,,, -,, sektor rząd. i samorząd.,,7,3,,,3,3,,,,1,1 Kredyty zagroŝone - wolumeny () % Udział, w tym 3, 3,3 3,1 9,,,3 7,,,3,,, 1, sektor BK 37,1, 1, 7,, 3,,,,1,,,1 9, sektor BS 1, 1,3 1, 1, 1, 1, 1,9,1,,3 3,,9, PLN 3,3 37, 37,7 3,,7, 1,1,,1,, -,1 9, walutowe,,1,,,3,,3,,,,3, 11, sektor niefinansowy, w tym 37,,,, 9,,, 7,9 7,7 7,9,,3 99, przedsiębiorstwa,1 3, 1,,3 3,9,,,,, -,, 3, konsumpcyjne 1,3 11, 13,7, 17, 19,, 1, 1,3,,3-3,3 3,3 mieszkaniowe, w tym,,7, 3,1 3, 3,,3,,,7,9 1, 9, PLN 1,3 1, 1, 1,7 1,,1,,7 3,1 3,3,,,7 walutowe 1,3 1,3 1, 1, 1, 1,7 1,9,,1, 3, 11,7,1 sektor finansowy,,7,,,,,,,3,3-37, -3,7, sektor rząd. i samorząd.,1,,1,1,1,1,1,,,3 1, 1,, Rezerwy celowe - wolumeny () 1 11 Zmiana Udział, w tym,, 3,1,3 7, 9, 3, 31, 3, 3, 1,9,1 1, sektor BK 19, 1,7,,7,, 3, 3,7 31,7 31,7 1,,1 97, sektor BS,,,,,,,,7,7,7 1,,7, PLN 17, 19,9 1, 3,1,,7,3 9, 9,9 9, 11, -, 91, walutowe,,3,1,,,,,,,, 7,, sektor niefinansowy, w tym 19, 1,7,7,9,7, 3, 31, 3,1 3,1 11,,1 99, przedsiębiorstwa, 9,, 9, 9, 9, 1, 1, 1, 1,,, 3, konsumpcyjne,1 9,1 1, 11, 13,1,3,3,7 1,3, 9, -3,, mieszkaniowe, w tym 1, 1, 1,1 1, 1, 1,7,,,3,, 13,9, PLN,,,7,,9 1, 1, 1,3 1, 1,7 7,,7,1 walutowe,,,,,,7,7,,,9, 1,, sektor finansowy,,,,,,,,3,3,3-3, -,7, sektor rząd. i samorząd.,,,1,,,,3,,,,7,1, p.p. % ,1,,3 1, 9,9 Wskaźniki jakości kredytów (%) 11,1 1,1,1, (),7,1,,3 11,,9, 1,3 1,7,7,7, 17,3 11, 1,3 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,9,1,1 Zmiana kredytów zagroŝonych () 1,9 11,3 7, 7, 7,3 7,1 7, sektor finansowy przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd. ogółem Q3 Q -1,3-1, -,7 -,13 -,,,,,9,,3,37,, 1,1 1,7,, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe,% 1,3, 1,1 1,%, 19,9 3,7% 3,1 3,7 1,%,9,3 7,,3%,,9%, 3 1 3,7% 1 11,1 1,3, 3, 11,,7 1, 13,7, Kredyty zagroŝone (),3, 3,1 3,9 17, 3,,,, 19, 3,, 1, 1,3,3 Zmiana rezerw celowych (),,,,,7 strona, przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne Q3 Q 9, 3, 31, 3, 3, -,1 -,,,,9,7,1,3,,9,1,,3,,3 1,1 1, 1, przedsiębiorstwa konsumpcyjne mieszkaniowe 7,,9,1 3,%,%,% % % % % 3% kredyty zagroŝone - rezerwy celowe Rezerwy celowe relacja rezerw do kred.zagr. % (prawa oś)

10 WYPŁACALNOŚĆ Q3 Q IV V Q3 Q IV V Sektor bankowy Współczynnik wypłacalności (%) 11,1,, 13,3,,1 13,7 13, 13,9 13,,, 13, Fundusze własne () 79,9, 9,1 9,9 9, 9, 9,7 9, 99, 1,3 13,,,1 Wymóg kapitałowy () 7,7,,,3,,,9 7,3 7,3, 9, 9,,9 Sektor BK Współczynnik wypłacalności (%) 1,9,3,1 13,3,, 13,7 13,3, 13,9,1, 13,9 Fundusze własne () 7,3, 3,1 3, 9, 9, 9,1,7 9, 93, 9, 9, 97, Wymóg kapitałowy (),,,9,,,, 3, 3,,,1,, Sektor BS Współczynnik wypłacalności (%) 13,7, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,7 13,7 Fundusze własne (),,,,1,,,,7, 7, 7,3 7, 7, Wymóg kapitałowy () 3,3 3, 3, 3, 3, 3, 3,9 3,9,,,3,3, Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) % 13,3 17, -,3, 19,7 -,1 13, 1,, Sektor bankowy 13,9 13, 11, 11, -, 7,,, 13, Q Q3 Q IV V ,, 9,3,3 9,,9 % Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) Fundusze własne, zmiana r/r Wymóg kapitałowy, zmiana r/r Współczynnik wypłacalności (prawa oś) % 13, 17,9, 13,3 17, -3,3 Sektor BK,,1-7, Sektor BS 13, 13, 1,1 13, 13,3 9, 1, % %,,, 13,9 11,7 11,3-3, 13, 13,9,,7 13,,3 13, 13,9 13,7, 13,7 13, 13, 13,,7 Q Q3 Q IV V ,,1, Q Q3 Q IV V ,3, 9,1 7,9 13,9 9,, % strona 9

11 Zmiana kursów walut w II kwartale PLN/USD PLN/EUR PLN/CHF 3, USD CHF EUR,1 PLN/USD 3,3 3, 3,1,, +3,3% -,% -3,% -,% kwiecień maj czerwiec II kwartał PLN/EUR 3,,9 3,9 3,9 +,% +,% -1,1% -,3% kwiecień maj czerwiec II kwartał, PLN/CHF,7 3, +,7% +1,% +,%, kwiecień maj czerwiec 3, -,% kwiecień maj czerwiec II kwartał poziom zmiana w czerwcu zmiana w II kwartale marzec kwiecień maj czerwiec PLN % PLN % USD,,1,73,73 -,,% -,97-3,% EUR,3 3,931 3,99 3,979,99,% -,9-1,1% CHF 3,931 3, 3,131 3,, 1,%,17,% strona 1

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GRUPA BOŚ S.A. I PÓŁROCZE 2012 R. PU\Warsaw\Bos\C

GRUPA BOŚ S.A. I PÓŁROCZE 2012 R. PU\Warsaw\Bos\C GRUPA BOŚ S.A. I PÓŁROCZE 2012 R. PU\Warsaw\Bos\C20120377 Agenda 1. Podstawowe informacje o Grupie BOŚ 2. Grupa BOŚ po I połowie 2012 r. Załączniki 2 Podstawowe informacje o BOŚ Grupa BOŚ Organizacja Banku

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. POSTĘPUJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 31.12.2011 31 styczeń, 2012 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4

Bardziej szczegółowo

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SA ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY W 2018 r. nastąpi zakończenie bytu prawnego obecnych zrzeszeń Na koniec czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo