Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej"

Transkrypt

1 Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej HP Technology Services Opis usługi Usługa wsparcia dla sprzętu HP z zakończonym okresem obsługi serwisowej obejmuje diagnostykę i wsparcie u Klienta dla wybranych produktów, które nie są już standardowo wspierane przez HP. Wymienione poniżej korzyści z tej usługi są oferowane jedynie przez określony czas. Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym okresem obsługi serwisowej jest dostępne jedynie dla produktów objętych istniejącą umową świadczenia wsparcia dla sprzętu HP. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów mogą zająć więcej czasu, a w niektórych przypadkach, HP może nie być zdolne do całkowitego rozwiązania problemów lub przywrócenia produktu do stanu pełnej funkcjonalności. HP nie daje żadnych gwarancji co do skuteczności takiego wsparcia. HP zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wsparcia bez powiadomienia, jeżeli dalsze jej świadczenie nie jest możliwe. Odpowiednie dla swoich potrzeb wsparcie, Klient może wybrać spośród ograniczonej listy dostępnych czasów reakcji i okien czasowych świadczenia usługi. Korzyści z usługi Usługa zapewnia Twojemu przedsiębiorstwu następujące korzyści: Wsparcie w miejscu instalacji sprzętu Wybór okien czasowych świadczenia usługi Wybór czasu reakcji na zgłoszenie Najważniejsze cechy usługi Diagnoza problemu Wsparcie w miejscu instalacji sprzętu Dostęp do wycofanych części zamiennych oraz części z zakończonym standardowym okresem wsparcia serwisowego Okno czasowe świadczenia usługi Określony czas reakcji na problemy ze sprzętem w miejscu jego instalacji Praca aż do rozwiązania problemu Dostęp do informacji i usług elektronicznego wsparcia

2 Specyfikacje Tabela 1. Cechy usługi Cecha Sposób świadczenia usługi Diagnoza problemu Po przekazaniu zgłoszenia serwisowego pod wyznaczony numer telefonu pomocy technicznej w określonym oknie czasowym świadczenia usługi, HP podejmie współpracę z Klientem w celu wyizolowania problemu sprzętowego, zdalnej analizy, opracowania rozwiązania i właściwego rozwiązania problemu z pomocą Klienta i dostępnych zasobów. Usługa nie obejmuje instalacji poprawek ani nowych wersji oprogramowania firmware. Jeżeli HP uzna, że problem nie może być rozwiązany przy użyciu istniejącego oprogramowania lub poprawek, zgłoszenie serwisowe może zostać zakończone bez rozwiązania problemu. Wsparcie zdalne pozostanie aktywne do czasu stwierdzenia niedostępności zasobów. Niezależnie od wykupionego okna czasowego świadczenia usługi, problemy dotyczące sprzętu objętego usługą można zgłaszać do centrum reagowania HP za pomocą telefonu lub elektronicznie, w ramach lokalnej dostępności tych środków, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. HP potwierdzi odebranie wezwania serwisowego i powiadomi lokalne biuro podczas następnego okna czasowego świadczenia usługi. HP zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie sposobu rozwiązania wszystkich zgłoszonych problemów. W przypadku zgłoszeń otrzymanych drogą elektroniczną lub poza wykupionym oknem czasowym świadczenia usługi czasy naprawy mogą być różne. Wsparcie w miejscu instalacji sprzętu W przypadku problemów sprzętowych, które zgodnie z oceną HP nie mogą być rozwiązane zdalnie, zakładając dostępność niezbędnych części zamiennych, autoryzowany przedstawiciel HP dokona na miejscu obsługi technicznej urządzenia objętego umową w celu przywrócenia go do prawidłowej pracy. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów mogą zająć więcej czasu, a w niektórych przypadkach, HP może nie być zdolne do całkowitego rozwiązania problemów lub przywrócenia produktu do stanu pełnej funkcjonalności. HP nie daje gwarancji, że potrzebne części będą dostępne już w czasie pierwszej wizyty u Klienta. Dodatkowo, HP może zainstalować dostępne ulepszenia, aby ułatwić Klientowi zapewnienie poprawnego działania sprzętu i zachowania niezbędnej zgodności z wymienionym sprzętem. Dostęp do części zamiennych HP podejmie uzasadnione działania mające na celu dostarczenie właściwych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy sprzętu objętego umową oraz zapewnienie jego właściwej pracy. Wymienione części są równoważne nowym pod względem wydajności. Wymienione części stają się własnością HP. Okno czasowe świadczenia usługi Gwarantowany czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Praca aż do rozwiązania problemu Dostęp do informacji i usług elektronicznego wsparcia Okno czasowe świadczenia usługi określa czas, w którym opisana usługa jest wykonywana u Klienta lub zdalnie. Wezwania otrzymane poza oknem czasowym świadczenia usługi zostaną przyjęte następnego dnia, dla którego Klient posiada wykupione okno czasowe świadczenia usługi. Dla produktów objętych umową dostępne są następujące okna czasowe świadczenia usługi: Standardowe godziny pracy, zwykłe dni robocze (9x5): Usługa jest dostępna od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych HP. Wydłużone godziny pracy, zwykłe dni robocze (13x5): Usługa jest dostępna od 8:00 do 21:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych HP. 24x7: Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, od poniedziałku do niedzieli, włącznie z dniami wolnymi HP. Wszystkie okna czasowe świadczenia usługi zależą od lokalnej dostępności. Informacje na temat dostępności usług można sprawdzić w lokalnym biurze handlowym HP. Gwarantowany czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu określa czas w ramach wykupionego okna czasowego świadczenia usługi, którego odliczanie rozpoczyna się od przyjęcia wezwania serwisowego przez HP i kończy się w momencie przybycia autoryzowanego przedstawiciela HP. Czasy reakcji są mierzone tylko w trakcie trwania okna czasowego świadczenia usługi, a usługa może zostać wykonana następnego dnia, dla którego dostępne jest odpowiednie okno czasowe świadczenia usługi. Opcje dotyczące czasu reakcji są dostępne dla wybranych produktów i określone w tabeli poziomów usług. Wszystkie czasy reakcji zależą od lokalnej dostępności. Informacje na temat dostępności usług można sprawdzić w lokalnym biurze handlowym HP. Po przybyciu autoryzowanego przedstawiciela HP do Klienta, będzie on kontynuował świadczenie usługi u Klienta lub zdalnie, zgodnie z decyzją HP, aż do przywrócenia poprawnej pracy produktu lub do momentu, w którym nastąpi rozsądny postęp w rozwiązywaniu problemu. Jeżeli potrzebne będą dodatkowe części lub zasoby, praca nad rozwiązaniem problemu może zostać tymczasowo zawieszona. W wypadku, gdy niezbędne części będą niedostępne, HP zaprzestanie wykonywania usługi. Praca aż do rozwiązania problemu może nie dotyczyć wsparcia u Klienta dla komputerów osobistych, urządzeń mobilnych lub konsumenckich. W ramach usługi, HP zapewnia dostęp do komercyjnych narzędzi elektronicznych i własnych narzędzi internetowych. Klient otrzymuje dostęp do: Dodatkowych możliwości, dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np. pobierania wybranego oprogramowania HP i aktualizacji firmware, subskrypcji proaktywnych powiadomień dotyczących sprzętu i udziału w forum wsparcia, które umożliwia rozwiązywanie problemów i współdzielenie dobrych praktyk z innymi zarejestrowanymi użytkownikami. Rozszerzonego systemu wyszukiwania dokumentów dotyczących pomocy technicznej, pozwalającego przyspieszyć rozwiązywanie problemów. Niektórych własnych, chronionych hasłem narzędzi diagnostycznych HP. Programu Support Case Manager, czyli narzędzia, które pozwoli przekazać pytania bezpośrednio do centrum reagowania HP. Support Case Manager pomaga w szybkim rozwiązaniu problemów dzięki procedurze wstępnej kwalifikacji problemu w celu przekierowania żądania do odpowiednio wykwalifikowanego inżyniera. Narzędzie to umożliwia także sprawdzenie stanu każdego z przekazanych zgłoszeń serwisowych, w tym również przypadków zgłoszonych przez telefon. Systemu HP Live, który umożliwia bezpośredni kontakt z inżynierem wsparcia HP w czasie standardowych godzin pracy HP (od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych HP. Wykorzystując współdzielenie ekranu przez przeglądarkę internetową, inżynier wsparcia HP pomoże odnaleźć w sieci odpowiednie informacje, które mogą ułatwić rozwiązanie problemu. Pomoc w czasie rzeczywistym jest dostępna pod przyciskiem HP Live znajdującym się na wybranych stronach internetowych. Przeszukiwania baz danych wiedzy HP i innych dostawców pod kątem informacji na temat produktu, odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia i udziału w forum wsparcia. 2

3 Specyfikacje Tabela 2. Opcjonalne cechy usługi Cecha Sposób świadczenia usługi Zatrzymanie uszkodzonych nośników W przypadku wybranych produktów, opcja ta umożliwia Klientowi zachowanie uszkodzonego dysku twardego objętego tą usługą, którego Klient nie chce się pozbyć ze względu na zawarte na nim poufne dane. Wszystkie dyski w systemie objętym usługą muszą podlegać programowi Zatrzymania uszkodzonych nośników. Pomimo jakichkolwiek treści w tym dokumencie lub w zasadach HP Single Order dla Usług wsparcia stanowiących inaczej, HP zrzeka się prawa do przejęcia uszkodzonego dysku objętego programem wymiany przy okazji dostarczenia Klientowi zapasowego dysku. Klient zachowa wszystkie uszkodzone dyski objęte usługą HP na podstawie umowy o wsparciu HP. Specyfikacje Tabela 3. Opcje poziomów usług Nie wszystkie poziomy usług są dostępne dla wszystkich produktów. Poziomy wybrane przez Klienta zostaną określone w dokumentacji do umowy świadczenia wsparcia. Opcja Sposób świadczenia usługi Opcje okna czasowego świadczenia usługi: Standardowe godziny pracy, zwykłe dni robocze (9x5) Opcje okna czasowego: Usługa jest dostępna 9 godzin dziennie, od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych HP. 13 godzin, zwykłe dni robocze (13x5) Usługa jest dostępna 13 godzin dziennie, od 8:00 do 21:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych HP. 24 godziny, zwykłe dni robocze Rozszerzenie okna czasowego o dodatkowe dni Opcje gwarantowanego czasu reakcji w miejscu instalacji sprzętu Gwarantowany czas reakcji na miejscu w ciągu 4 godzin Gwarantowany czas reakcji na miejscu następnego dnia Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych HP. Okno czasowe świadczenia usługi zostanie rozszerzone o świadczenie usługi w dodatkowe dni tygodnia, w trakcie wybranych godzin, włączając w to: Soboty, z wyłączeniem dni wolnych HP Niedziele (wymagane również soboty i dni wolne) Dni wolne HP, jeśli przypadają w dni tygodnia normalnie objęte wybranym oknem czasowym Opcje gwarantowanego czasu reakcji w miejscu instalacji sprzętu: Autoryzowany przedstawiciel HP przybywa do Klienta w czasie trwania okna czasowego świadczenia usługi w celu rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego. Autoryzowany przedstawiciel HP przybywa do Klienta w czasie trwania okna czasowego świadczenia usługi w celu rozpoczęcia naprawy sprzętu następnego dnia po przyjęciu zgłoszenia serwisowego. Strefy dojazdu Wszystkie gwarantowane czasy reakcji w miejscu instalacji sprzętu są dostępne w lokalizacjach odległych o mniej, niż 160 km od wyznaczonego punktu serwisowego HP. Dojazd do miejsc odległych o maksymalnie 320 km od wskazanego przez HP punktu serwisowego jest bezpłatny. Jeżeli miejsce, do którego wezwano wsparcie jest oddalone o więcej, niż 320 km od wskazanego punktu serwisowego, pobrana zostanie dodatkowa opłata za dojazd. Dodatkowe opłaty będą naliczane również w przypadku miejsc, do których dotarcie wiąże się z zakwaterowaniem na nocleg, podróżą innym niż samochód środkiem transportu (np. samolotem) lub nadzwyczajnymi okolicznościami podróży. Strefy dojazdu i opłaty mogą zależeć od położenia geograficznego. Jeżeli odległość od wyznaczonego punktu serwisowego HP jest większa, niż 160 km, czasy reakcji ulegają zmianie ze względu na zwiększony czas dojazdu: Odległość od wskazanego punktu wsparcia HP Gwarantowany czas reakcji w ciągu 4 godzin, na miejscu Gwarantowany czas reakcji następnego dnia, na miejscu 0-40 km 4 godziny Następny dzień objęty usługą km 4 godziny Następny dzień objęty usługą km 4 godziny Następny dzień objęty usługą km 8 godzin 1 dodatkowy dzień objęty usługą km Gwarantowany czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia i zależny od dostępności zasobów 2 dodatkowe dni objęte usługą Ponad 480 km Gwarantowany czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia i zależny od dostępności zasobów Gwarantowany czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia i zależny od dostępności zasobów 3

4 Zakres usługi Okna czasowe świadczenia usługi muszą ze sobą sąsiadować i obejmować standardowe godziny pracy w zwykłe dni robocze. Jeżeli okno jest rozszerzone o dodatkowe dni lub godziny, te same godziny muszą być wybrane dla wszystkich dni objętych oknem czasowym. Usługa HP odpłatnego wsparcia dla sprzętu u Klienta jest w pełni konfigurowalna (z uwzględnieniem pewnych zasad konfiguracji wymienionych poniżej). Specjalne warunki dotyczące komputerów HP: Usługa odpłatnego wsparcia dla sprzętu u Klienta obejmuje produkty marek HP i Compaq oraz wszystkie wewnętrzne komponenty dostarczone przez HP (np. karty HP Jetdirect, pamięć i napędy CD-ROM) oraz akcesoria HP i Compaq dołączone do głównego produktu i zakupione razem z nim, jak np. mysz, klawiatura, stacja dokująca i zewnętrzny monitor. Materiały eksploatacyjne, w tym m. in. baterie, rysiki do komputerów typu Tablet PC, pakiety konserwacyjne i inne oraz naprawy wykonywane przez użytkownika, a także urządzenia osób trzecich nie są objęte usługą. W przypadku komponentów już nie produkowanych, konieczna może być wymiana części na nowsze. HP, współpracując z Klientem, może zarekomendować części zamienne. Ze względu na lokalne uwarunkowania, niektóre części zamienne mogą być niedostępne w niektórych krajach. W przypadku serwerów ProLiant i systemów pamięci masowych, usługi obejmują opcje sprzętowe marki HP zakwalifikowane dla danego serwera, jeżeli zostały zakupione razem z serwerem lub później i znajdują się we wnęce wewnątrz serwera; monitory 22" i mniejsze; zasilacze awaryjne UPS do mocy 3 kva. Wszystkie te elementy są objęte tym samym poziomem usługi i przez ten sam okres, co serwer. Bateria zasilacza UPS nie jest elementem objętym usługą. Zastosowanie mają standardowe postanowienia i warunki gwarancji. W przypadku serwerów i pamięci masowych zainstalowanych w stojaku, usługa obejmuje wszystkie opcje zatwierdzone przez HP, które zostały zainstalowane w tym samym stojaku. W przypadku serwerów blade ProLiant BL, usługa obejmuje serwer blade oraz obudowę blade w której został on zainstalowany, jak również podłączenia, obudowy zasilaczy, zasilacze i systemy dystrybucji zasilania. Obowiązki Klienta Klient zobowiązany jest, by: Podać wszystkie niezbędne informacje, aby HP mogło zapewnić szybką i profesjonalną pomoc zdalną, a także umożliwić określenie przez HP, czy wezwanie jest objęte umową Wykonać testy uruchomieniowe oraz uruchomić inne narzędzia i programy diagnostyczne Zainstalować aktualizacje i poprawki oprogramowania firmware, jeżeli może to być wykonane przez użytkownika Na wniosek HP, wykonać inne uzasadnione czynności, które pomogą w identyfikacji i rozwiązaniu problemu. Klient jest odpowiedzialny za regularne instalowanie krytycznych aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oraz wymianę części i instalację całych produktów dostarczonych do Klienta, jeśli czynności te mogą być wykonane we własnym zakresie przez użytkownika. W przypadkach, gdy części do samodzielnej naprawy przez Klienta są dostarczone na miejsce, jest on odpowiedzialny za zwrot uszkodzonych części w czasie określonym przez HP. W przypadku nieotrzymania zwrotu uszkodzonych części w wyznaczonym czasie lub stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia części w momencie jej odbioru, Klient musi uiścić opłatę za uszkodzoną część, zgodnie z wymogami HP. Klient jest zobowiązany do rejestracji i korzystania z elektronicznego systemu w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych informacji o produkcie i otrzymywania powiadomień proaktywnych i innych usług dostępnych dla Klienta. W przypadku usługi zachowania uszkodzonych nośników, Klient jest odpowiedzialny za: Zachowanie kontroli nad dyskami twardymi przez cały czas trwania czynności serwisowych; HP nie bierze odpowiedzialności za dane znajdujące się na tych dyskach Zadbanie, by wszystkie ważne dane znajdujące się na zachowanych dyskach zostały skasowane lub dobrze zabezpieczone Wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za zachowanie uszkodzonych nośników, przyjęcie nośników zastępczych, dostarczenie HP numerów seryjnych każdego zachowanego dysku oraz, na żądanie HP, wypełnienie dostarczonego przez HP dokumentu poświadczającego zachowanie nośników Zniszczenie zatrzymanego dysku twardego lub zapewnienie, że nie zostanie on ponownie wykorzystany Zniszczenie wszystkich zachowanych dysków twardych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 4

5 Ograniczenia usługi HP zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wsparcia bez powiadomienia, jeżeli dalsze jej świadczenie nie jest możliwe. HP podejmie ostateczną decyzję co do sposobu świadczenia usługi poprzez połączenie diagnostyki, wsparcia zdalnego, usług świadczonych na miejscu i innych metod. Inne metody mogą obejmować przesłanie za pośrednictwem kuriera części wymienianych we własnym zakresie przez użytkownika (klawiatura, mysz i inne), a także całych urządzeń na wymianę. HP określi właściwą metodę świadczenia usługi w celu zapewnienia efektywnego i terminowego jej wykonania. Gwarantowany czas reakcji u Klienta nie odnosi się do czynności, które można wykonać za pomocą zdalnej diagnostyki, zdalnej pomocy technicznej i innych metod zapewnienia wsparcia, które zostały opisane powyżej. Gwarantowane czasy reakcji na miejscu ulegną wydłużeniu, jeśli w czasie zdalnej diagnozy okaże się, że określona część wymagana do przeprowadzenia naprawy jest w danym momencie niedostępna. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów mogą zająć więcej czasu, a w niektórych przypadkach, HP może nie być zdolne do całkowitego rozwiązania problemów lub przywrócenia produktu do stanu pełnej funkcjonalności. HP nie daje żadnych gwarancji co do skuteczności takiego wsparcia. HP zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wsparcia bez powiadomienia, jeżeli dalsze jej świadczenie nie jest możliwe. Ze względu na ograniczone zasoby, zarządzanie eskalacją jest niedostępne. Brak zarządzania eskalacją nie stanowi podstawy do zaprzestania świadczenia usługi serwisowej. Z usługi wyłączone są m. in. następujące czynności: Odzyskiwanie i wsparcie dla systemu operacyjnego, innego oprogramowania i danych Operacyjne testowanie aplikacji i dodatkowe testy zamówione lub wymagane przez Klienta Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń i zgodności Obsługa problemów związanych z siecią Czynności wykonywane ze względu na niedokonanie przez Klienta instalacji poprawek systemowych, napraw, instalacji poprawek lub modyfikacji zalecanych przez HP Czynności wykonywane ze względu na niedokonanie przez Klienta działań zaleconych wcześniej przez HP w celu uniknięcia problemów Ograniczenia dotyczące usługi zatrzymania uszkodzonych nośników: Opcja usługi zatrzymania uszkodzonych nośników nie pozwala Klientowi zatrzymać żadnego dysku, który został mu dostarczony przez HP podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu bądź innej podobnej. Klient jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich wrażliwych danych przed zwróceniem każdego z dysków do HP. Usługa zachowania uszkodzonych nośników obejmuje jedynie dyski twarde wymienione przez HP z powodu ich złego funkcjonowania. Dyski wymienione z powodów innych, niż wadliwe działanie, nie są objęte tą usługą. Częstotliwość awarii dysków twardych jest stale monitorowana i HP zastrzega sobie prawo do anulowania usługi z 30 dniowym wyprzedzeniem, jeżeli ma uzasadnione podejrzenia, że Klient nadużywa opcji usługi zatrzymania dysków twardych (np. w przypadku, w którym wymiana uszkodzonego dysku twardego fizycznie przekracza standardowe współczynniki awaryjności dla danego systemu). HP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ LUB ZA ZNISZCZENIE KTÓREGOKOLWIEK Z ZACHOWANYCH PRZEZ KLIENTA DYSKÓW TWARDYCH. NIEZALEŻNIE OD INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W OGÓLNYM WARUNKACH WSPARCIA HP LUB W DOKUMENCIE Z DANYMI TECHNICZNYMI, W ŻADNYM WYPADKU HP, PRZEDSIĘBIORSTWA WSPÓŁPRACUJĄCE, PODWYKONAWCY LUB DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYPADKOWE, UMYŚLNE USZKODZENIA I UTRATĘ BĄDŹ NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ ZACHOWANIA USZKODZONYCH NOŚNIKÓW. Opłaty ogólne/inne wyłączenia Warunki dodatkowe Poza przypadkami wyraźnie zaznaczonymi w tym dokumencie, usługi wsparcia technicznego HP są objęte odpowiednimi ogólnym warunkami świadczenia usług HP dostarczonymi Klientowi lub wskazanymi w momencie zakupu. W razie jakichkolwiek niespójności, obowiązują warunki zawarte w tym dokumencie. HP zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania usługi bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy dokument stanowi porozumienie między HP i Klientem w zakresie niniejszej usługi, które zastępuje wszystkie dotychczasowe ustalenia, zapewnienia i umowy, ustne lub pisemne, zawarte między stronami i odnoszące się do spraw leżących w zakresie tego porozumienia. Identyfikacja i rozwiązanie zaistniałego problemu może trwać dłużej, a w niektórych przypadkach, HP może nie być wstanie znaleźć odpowiedniego rozwiązania. HP przerwie pracę nad problemem 5

6 jeżeli stwierdzi, że rozwiązanie badanego problemu nie jest możliwe. HP nie daje żadnych gwarancji co do skuteczności takiego wsparcia. Możliwości naprawy sprzętu przez HP są zależne od dostępności części zamiennych w czasie otrzymania zgłoszenia serwisowego. W wypadku, gdy części zamienne są niedostępne i rozwiązanie problemu lub naprawa nie może zostać ukończona, świadczenie usługi będzie przerwane ze skutkiem natychmiastowym. Może mieć to miejsce bez uprzedniego powiadomienia. Żadne zwroty pieniędzy nie będą przyznawane przed upłynięciem daty wygaśnięcia usługi. Informacje o zamawianiu Dostępność cech i poziomów usługi może zależeć od lokalnych zasobów oraz może być ograniczona do określonych produktów i położenia geograficznego. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamówić usługę HP odpłatnego wsparcia dla sprzętu u Klienta, prosimy o kontakt z lokalnym biurze handlowym HP i skorzystanie z następujących numerów referencyjnych: HE808AC dla konfigurowalnej usługi odpłatnego wsparcia HP dla sprzętu w miejscu instalacji. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje o usługach serwisowych HP można uzyskać kontaktując się z dowolnym z naszych biur handlowych oraz na stronach internetowych: Usługi wsparcia HP: Usługi HP Care Pack: Technologia sukcesu w biznesie Dodatkowe informacje znajdziesz pod adresem Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są ustalane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uznana za dodatkowy element gwarancji. Hewlett- Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominięte w tym dokumencie. 4AA1-1458PLE, Czerwiec 2009

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin zapewnia menedżerom IT dostęp do zespołu

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Support Plus

Usługa HP Support Plus Usługa HP Support Plus Usługi HP Care Pack Usługa HP Support Plus zapewnia kompleksowe usługi serwisowe w zakresie sprzętu i oprogramowania, umożliwiając zwiększenie dostępności infrastruktury IT. Inżynierowie

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa HP z transportem zwrotnym zapewnia wysokiej klasy obsługę serwisową urządzenia we wskazanym przez HP centrum serwisowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Usługa serwisowa w miejscu instalacji

Usługa serwisowa w miejscu instalacji Usługa serwisowa w miejscu instalacji Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa w miejscu instalacji zapewnia wysokiej jakości zdalną pomoc oraz obsługę serwisową urządzenia realizowaną w Twoim miejscu pracy.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługi HP Care Pack Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych oferuje użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie techniczne

Bardziej szczegółowo

Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów

Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów Usługi HP Care Pack Korzyści z usługi Elastyczne opcje transportu Niezawodna, niedroga alternatywa dla usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji Dane techniczne Usługa pomocy technicznej HP dla Usługi technologiczne HP usługi kontraktowe Najważniejsze elementy usługi Zdalna diagnostyka i pomoc techniczna Pomoc techniczna dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji

Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Karta specyfikacji produktu Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Usługi HP Care Pack Skrócona charakterystyka usługi Diagnostyka i wsparcie na telefon Wsparcie dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Karta danych katalogowych Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Usługi HP Care Pack Zalety usługi Wygodna usługa od drzwi do drzwi Tańsza alternatywa dla naprawy w miejscu

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu. w miejscu instalacji. Usługi HP świadczone na podstawie umowy

Wsparcie dla sprzętu. w miejscu instalacji. Usługi HP świadczone na podstawie umowy Karta specyfikacji produktu Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Usługi HP świadczone na podstawie umowy Skrócona charakterystyka usługi Diagnostyka i wsparcie zdalne Wsparcie dla sprzętu w miejscu

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Szybkie przywracanie sprawności sprzętu

Szybkie przywracanie sprawności sprzętu Arkusz danych Szybkie przywracanie sprawności sprzętu Usługa wymiany w ramach wsparcia sprzętowego HP Najważniejsze funkcje usługi Wygodna obsługa od drzwi do drzwi (door-to-door) Tańsza alternatywa dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp korzyści najważniejsze cechy Opisy usługi instalacji i uruchamiania drukarek, klientów, serwerów i pamięci masowej HP Usługa instalacji i uruchamiania HP zapewnia instalację nowego produktu hp i systemu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Głowica drukująca Wkład atramentowy Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

Oferta hostingu dla sklepów Magneto

Oferta hostingu dla sklepów Magneto Oferta hostingu dla sklepów Magneto Opole, dnia 16 grudnia 2013 Ofertę przygotował: Piotr Habowski Telefon: 696 525 172 E-mail: piotr.habowski@smartmage.pl Uwaga: Informacje zawarte w ofercie objęte są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna na całym świecie

Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna na całym świecie Ograniczona gwarancja i pomoc techniczna na całym świecie Niniejsza gwarancja obejmuje produkty wymienione w tym dokumencie, nabyte po 1 marca 2003 r. Warunki ogólne Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE SPRECYZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Lp Opis 1.1. Świadczenie usługi pogwarancyjnego serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji Szanowny Użytkowniku, dziękujemy za zakup produktu firmy ASUS! Dokonaj rejestracji już teraz, aby stać się pełnoprawnym członkiem VIP i odnieść płynące z tego korzyści! 1. Wstąp do klubu ASUS VIP. 2. Otrzymaj

Bardziej szczegółowo