Usługa HP Support Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa HP Support Plus"

Transkrypt

1 Usługa HP Support Plus Usługi HP Care Pack Usługa HP Support Plus zapewnia kompleksowe usługi serwisowe w zakresie sprzętu i oprogramowania, umożliwiając zwiększenie dostępności infrastruktury IT. Inżynierowie HP współpracują z Klientem w celu rozwiązania problemów sprzętowych i programowych związanych z produktami HP i wybranych producentów. Wraz z opublikowaniem aktualizacji oprogramowania oraz instrukcji obsługi, są one także udostępniane menedżerom systemu Klienta lub wyznaczonej osobie. Aktualizacje wspieranych przez HP wybranych produktów innych producentów są udostępnianie w momencie ich przygotowania przez tych producentów. Usługa ta obejmuje także licencję na wykorzystanie i kopiowanie uaktualnień oprogramowania we wszystkich systemach objętych oryginalną licencją oprogramowania HP lub oryginalnego producenta oprogramowania. Dodatkowo, usługa ta umożliwia dostęp elektroniczny do informacji związanych z produktem i wsparciem, umożliwiając pracownikom działu IT odnalezienie udostępnionych przez producentów istotnych informacji. W przypadku produktów innych producentów zasób informacji jest uwarunkowany ich dostępnością u oryginalnego dostawcy. Korzyści z usługi Zwiększenie dostępności infrastruktury IT Wsparcie dla produktów HP jak i wybranych urządzeń i oprogramowania innych producentów Obniżenie kosztów zakupu osobnych uaktualnień oprogramowania poprzez oszczędności na subskrypcji Powiadomienia dla administratorów systemów o dostępności nowych wersji oprogramowania Zwiększenie wydajności systemu i ograniczenie czasu przestoju z powodu awarii oprogramowania Najważniejsze cechy usługi Wsparcie dla sprzętu u klienta Materiały Praca do momentu rozwiązania problemu Wsparcie dla oprogramowania Zarządzanie procesem rozwiązywania problemów Okno serwisowe Obsługa serwisowa urządzenia w miejscu instalacji Licencja na wykorzystanie i kopiowanie uaktualnień oprogramowania Uaktualnienia oprogramowania i dokumentacji Zdalna pomoc i diagnostyka problemu Dostęp do elektronicznych informacji i usług wsparcia Elektroniczne, zdalne monitorowanie i wsparcie, konfiguracja standardowa

2 Specyfikacje Tabela 1. Cechy usługi Cecha Obsługa w miejscu instalacji Sposób realizacji usługi W przypadku problemów sprzętowych, które, zgodnie z oceną HP, nie mogą być rozwiązane zdalnie, autoryzowany przedstawiciel HP przyjedzie do Klienta, zapewniając obsługę serwisową urządzenia objętego umową w miejscu instalacji, w celu przywrócenia go do prawidłowej pracy. W przypadku niektórych drukarek, komputerów osobistych, serwerów ProLiant, serwerów opartych na procesorach Intel Pentium i Xeon oraz produktów sieciowych i pamięci masowych, HP może, według własnego uznania, zdecydować się na wymianę produktu zamiast jego naprawy. Wymienione produkty są nowe lub odpowiadają nowym pod względem funkcjonalności. Wymieniony produkt staje się własnością HP. Dodatkowo, HP może zainstalować dostępne usprawnienia techniczne, aby zapewnić klientowi poprawne działanie sprzętu i zachować niezbędną zgodność z wymienionymi częściami. Według własnego uznania HP może zainstalować aktualizacje oprogramowania wewnętrznego, które w opinii HP są wymagane do przywrócenia właściwej pracy urządzenia oraz umożliwiają świadczenie usług serwisowych przez HP. Materiały Praca do momentu rozwiązania problemu HP dostarcza obsługiwane przez siebie części i materiały niezbędne do zapewnienia właściwej pracy urządzenia, włączając części i materiały zalecane w celu wprowadzenia jakichkolwiek zalecanych technicznych usprawnień. Wymienione części są nowe lub odpowiadają nowym pod względem funkcjonalności. Wymienione części stają się własnością HP. Jeżeli wykupiona została usługa wykonania przeglądu konserwacyjnego, HP dostarczy odpowiednie zestawy konserwacyjne. Autoryzowany przedstawiciel HP, po przybyciu do Klienta będzie kontynuował świadczenie usługi na miejscu lub zdalnie, zgodnie z decyzją HP, aż do przywrócenia poprawnej pracy urządzenia lub do momentu, w którym nastąpi rozsądny postęp w rozwiązaniu problemu. Praca może zostać tymczasowo wstrzymana, jeżeli konieczne będą dodatkowe części lub zasoby, ale jak tylko będą one dostępne, praca zostanie wznowiona. Powyższe zasady pracy do momentu rozwiązania problemu, mogą nie dotyczyć usługi serwisowej świadczonej w miejscu instalacji dla komputerów biurkowych, urządzeń przenośnych, drukujących lub urządzeń przeznaczonych dla rynku konsumenckiego. Wsparcie dla oprogramowania Zarządzanie procesem rozwiązywania problemów Okno serwisowe Po przyjęciu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem, inżynier wsparcia technicznego HP oddzwoni do Klienta w ciągu dwóch godzin. Zgłoszenia telefoniczne przyjęte poza określonym w umowie oknem serwisowym zostaną zarejestrowane następnego dnia i będą realizowane w następnym oknie serwisowym zgodnie z poziomem wykupionej usługi (zależy od lokalizacji). HP zapewnia zdalną pomoc przy rozwiązywaniu takich problemów z oprogramowaniem, które są możliwe do wykrycia i które klient potrafi odtworzyć. HP zapewnia także pomoc w zakresie diagnozowania problemów, które są trudne do odtworzenia. Klient otrzymuje także pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z parametrami konfiguracyjnymi. HP stworzyło formalne procedury rozwiązywania problemów, w celu efektywnego rozwiązywania bardzo złożonych problemów sprzętowych. Lokalne biuro HP na bieżąco monitoruje przebieg działań, odpowiednio angażując zasoby HP oraz, w razie potrzeby, wybranych innych firm, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu. Okno serwisowe oznacza przedział czasowy określony w wykupionej umowie, w którym usługa jest realizowana w miejscu instalacji lub zdalnie. Zgłoszenia przyjęte poza określonym w umowie oknem serwisowym zostaną zarejestrowane następnego dnia i będą realizowane w następnym oknie serwisowym, zgodnie z poziomem wykupionej usługi. Dostępne są następujące okna serwisowe dla objętych umową produktów: Rozszerzone godziny pracy, standardowe dni pracy: Usługa jest dostępna od 8:00 do 21:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 24 x 7: Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, włączając dni wolne od pracy. W zależności od lokalnych warunków nie wszystkie okna serwisowe mogą być dostępne. Informacje na temat dostępności usług można sprawdzić w lokalnym biurze HP. Czas reakcji dla usługi serwisowej w miejscu instalacji Czas reakcji na miejscu u klienta liczony jest od momentu otrzymania i zarejestrowania zgłoszenia serwisowego, do chwili dotarcia przedstawiciela HP na miejsce, w trakcie trwania określonego dla danej usługi okna serwisowego. Dostępne są następujące czasy reakcji dla objętych umową produktów sprzętowych: W następnym dniu: Autoryzowany przez HP przedstawiciel przybywa do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania naprawy urządzenia w następnym dniu od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, dla którego dostępne jest wykupione okno serwisowe. W ciągu 4 godzin: Autoryzowany przez HP przedstawiciel przybywa do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania naprawy urządzenia w ciągu czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego, jeżeli czas ten mieści się w obrębie wykupionego okna serwisowego. Licencja na wykorzystanie i kopiowanie uaktualnień oprogramowania Uaktualnienia oprogramowania i dokumentacji Klient jest uprawniony do aktualizacji objętego niniejszą umową oprogramowania HP oraz innych dostawców dla każdego systemu, procesora, rdzenia procesora i użytkownika końcowego na podstawie oryginalnych umów licencyjnych. Warunki licencji są zgodne z warunkami licencji HP odnoszącymi się do wymaganej pierwotnej, oryginalnej licencji na oprogramowanie, lub do aktualnych warunków licencji innych firm (jeżeli dotyczy), włączając wszelkie dodatkowe warunki licencji, które mogą towarzyszyć uaktualnieniom oprogramowania dostarczonym w ramach tej usługi. Najnowsze wersje i odpowiednie instrukcje obsługi są udostępniane administratorowi systemu lub wyznaczonej osobie, wraz z wprowadzaniem uaktualnień oprogramowania HP. W przypadku wybranego oprogramowania innych producentów HP dostarcza aktualizacje, po ich opublikowaniu przez producentów. HP może także dostarczyć instrukcje na temat sposobu otrzymania tych aktualizacji bezpośrednio od producenta. W przypadku niektórych produktów klient może wybrać typ nośnika. Klient może również otrzymać kod dostępu, klucz licencyjny lub instrukcje jak uzyskać kod dostępu lub klucz licencyjny, jeśli są potrzebne do zainstalowania i uruchomienia najnowszej wersji oprogramowania. 2

3 Specyfikacje Tabela 1. Cechy usługi (ciąg dalszy) Cecha Zdalna pomoc i diagnostyka problemu Sposób realizacji usługi Po dokonaniu zgłoszenia serwisowego pod wskazanym przez HP numerem telefonu pomocy technicznej, serwis, we współpracy z Klientem, rozpocznie realizację usługi, w czasie określonego w umowie okna serwisowego, aby ustalić przyczynę awarii urządzenia, przeprowadzić zdalną diagnostykę, przygotować rozwiązanie i naprawić urządzenie. Przed przybyciem do klienta, HP może zainicjować i przeprowadzić zdalną diagnostykę za pomocą elektronicznych narzędzi zdalnego wsparcia (o ile jest to możliwe) zapewniających dostęp do objętych usługą produktów. HP może także użyć innych metod świadczenia usług serwisowych w celu ułatwienia zdalnego rozwiązania problemu. Niezależnie od obowiązującego okna serwisowego, problemy związane z objętym usługą urządzeniem można zgłaszać do centrum serwisowego HP telefonicznie lub elektronicznie, w zależności od możliwości, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. HP potwierdzi przyjęcie zgłoszenia serwisowego i powiadomi lokalne biuro podczas następnego okna serwisowego. HP zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji na temat sposobu rozwiązania wszystkich zgłoszonych problemów. W zależności od poziomu wykupionej usługi, dla zgłoszeń serwisowych dokonanych drogą elektroniczną lub poza obowiązującym oknem serwisowym, czasy reakcji na zgłoszenie w miejscu instalacji oraz termin wykonania naprawy, w przypadku usługi z gwarantowanym czasem naprawy, mogą być inne. Dostęp do elektronicznych informacji i usług wsparcia Elektroniczne, zdalne monitorowanie i wsparcie, standardowa konfiguracja W ramach usługi, HP zapewnia dostęp do publikowanych przez producentów narzędzi elektronicznych i internetowych oferując Klientom: Dodatkowe możliwości, dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np.: pobieranie wybranego oprogramowania HP i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, subskrypcję proaktywnych powiadomień serwisowych dotyczących urządzeń oraz udział w forum wsparcia, umożliwiającym rozwiązywanie problemów i współdzielenie dobrych praktyk z innymi zarejestrowanymi użytkownikami. Rozszerzony system wyszukiwania dokumentów dotyczących pomocy technicznej, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów. Niektóre własne, chronione hasłem narzędzia diagnostyczne HP. Menedżera wsparcia, czyli narzędzie umożliwiające przekazywanie pytań bezpośrednio do centrum wsparcia HP. Menedżer wsparcia, pomaga w szybkim rozwiązaniu problemów, dzięki procedurze wstępnej kwalifikacji problemu umożliwiającej przesłanie pytania odpowiednio do wykwalifikowanego inżyniera. Narzędzie to umożliwia także monitorowanie statusu zgłoszeń, w tym także zgłoszeń dokonanych telefonicznie. Funkcję HP Live, umożliwiającą bezpośredni kontakt z inżynierem wsparcia HP w czasie standardowych godzin pracy HP (od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Za pomocą współdzielonej treści przeglądarki internetowej, inżynier wsparcia HP pomoże odnaleźć w sieci odpowiednie informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Bezpośrednia pomoc jest dostępna za pośrednictwem przycisku HP Live na wskazanej stronie internetowej. Możliwość przeszukiwania baz danych wiedzy HP i innych dostawców, w celu odnalezienia informacji na temat wybranych produktów innych dostawców lub korzystania z forum wsparcia. W przypadku klientów spełniających minimalne wymagania, dostępna jest funkcja zdalnego elektronicznego monitorowania i wsparcia w postaci standardowej konfiguracji ze zdalnym zarządzaniem zdarzeniami sprzętowymi, które możliwe jest dzięki oprogramowaniu diagnostycznemu dostępnemu dla wybranych produktów. Oprogramowanie to monitoruje stan sprzętu oraz generuje powiadomienia w określonych sytuacjach. Powiadomienia te są odbierane i przekazywane do HP w celu ich przeanalizowania i podjęcia ewentualnych działań. W przypadku klientów spełniających określone przez HP wymagania możliwy jest zdalny dostęp do systemu Klienta przez inżyniera wsparcia HP. Dostęp odbywa się za zgodą klienta i wykonywany jest tylko przez HP w celu diagnozy i szybszego rozwiązywania problemów. Szczegółowe informacje na temat wymagań minimalnych Klient może uzyskać od lokalnego biura handlowego HP. Strefy dojazdu Zobowiązanie zachowania czasu reakcji u Klienta na zgłoszenie jest wiążące w miejscach odległych o mniej, niż 160 km od głównego biura HP odpowiedzialnego za wsparcie. Dojazd do miejsc odległych maksymalnie 320 km od głównego biura HP odpowiedzialnego za wsparcie jest bezpłatny. Jeżeli odległość jest większa, niż 320 km, za dojazd pobierana jest dodatkowa opłata. Strefy dojazdu i opłaty mogą zależeć od położenia geograficznego. Jeżeli odległość jest większa, niż 160 km, czasy reakcji ulegają zmianie ze względu na wydłużony czas dojazdu: Odległość od wskazanego przez HP punktu serwisowego Reakcja w ciągu 4 godzin, na miejscu Reakcja w następnym dniu/w ciągu trzech dni km 4 godziny Reakcja w następnym dniu/w ciągu trzech dni (w obrębie dni objętych usługą) km 8 godzin 1 dodatkowy dzień objęty usługą (w obrębie dni objętych usługą) km Czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia 2 dodatkowe dni objęte usługą realizacja usługi zależy od dostępności zasobów (w obrębie dni objętych usługą) Ponad 480 km Czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia Czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia realizacja usługi od dostępności zasobów realizacja usługi zależy od dostępności zasobów 3

4 Zakres usługi Usługa serwisowa w miejscu instalacji obejmuje produkty marek HP i Compaq oraz wszystkie wewnętrzne komponenty dostarczone przez HP (np. karty HP Jetdirect, pamięć i napędy CD-ROM) oraz akcesoria HP i Compaq dołączone do głównego produktu i zakupione razem z nim, jak np. mysz, klawiatura, stacja dokująca i zewnętrzny monitor. W przypadku niektórych serwerów i pamięci masowych, ich wewnętrzne i zewnętrzne komponenty (procesory, dyski i inne główne akcesoria), mogą zostać objęte umową, jeżeli wsparcie zostało odpowiednio dobrane i zostały one umieszczone na liście sprzętu objętego umową (jeżeli dotyczy). W przypadku usług HP Care Pack z zakresem tylko CPU, zewnętrzne monitory i stacje dokujące nie są objęte umową. CPU oznacza w tym przypadku urządzenie główne (jednostkę centralną) takie jak: komputer biurkowy, stację roboczą, terminal, komputer przenośny. Wsparcie dla dostarczonych przez HP wybranych systemów innych producentów obejmuje standardowe komponenty wewnętrzne i zewnętrzne oraz zewnętrzny monitor, klawiaturę i mysz. Materiały eksploatacyjne, w tym (ale nie tylko) baterie, rysiki do komputerów typu Tablet PC, zestawy konserwacyjne i inne materiały eksploatacyjne oraz czynności konserwacyjne, których wykonywanie należy do obowiązków użytkownika, a także urządzenia innych niż HP, producentów nie są objęte usługą. W przypadku komponentów już nie produkowanych konieczne może być dokonanie uaktualnienia. HP współpracując z klientem może rekomendować części zamienne. Ze względu na lokalne uwarunkowania nie wszystkie komponenty mogą być objęte usługą we wszystkich krajach. W przypadku serwerów ProLiant i systemów pamięci masowych, usługa obejmuje wewnętrzne, dedykowane dla danego serwera opcje sprzętowe marki HP, jeżeli zostały zakupione razem z serwerem lub później oraz monitory 22" i mniejsze, urządzenia UPS o mocy 3 kva. Wszystkie te elementy są objęte tym samym poziomem usługi i przez ten sam okres, co serwer. Usługą nie są objęte baterie zasilacza UPS; w tym przypadku zastosowanie mają standardowe warunki gwarancyjne. W przypadku serwerów i pamięci masowych zainstalowanych w szafie rakowej, usługa obejmuje wszystkie dedykowane przez HP opcje, które zostały zainstalowane w tej samej szafie rakowej. Usługi HP Care Pack dla HP BladeSystem Enclosure obejmują panele przełączające, obsługiwane przez HP urządzenia Ethernetowe, zasilacze z obudowami i systemy dystrybucji zasilania. Obowiązki Klienta Klient zobowiązany jest do zarejestrowania usługi HP Care Pack do urządzenia, które ma być objęte umową, niezwłocznie po otrzymaniu pakietu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie HP Care Pack. W przypadku usługi realizowanej u klienta z czterogodzinnym czasem reakcji, HP według własnego uznania, może wymagać zainstalowania narzędzi i urządzeń umożliwiających zdalny dostęp. W przypadku, kiedy usługa wymaga zdalnego dostępu i jest on możliwy, Klient zobowiązany jest do jego zapewnienia, w celu umożliwienia realizacji usługi z czterogodzinnym czasem reakcji. W takim przypadku klient może być poproszony o: Zapewnienie wszystkich niezbędnych informacji, aby HP mogło zapewnić szybką i profesjonalną pomoc zdalną, a także umożliwić określenie przez HP, czy wezwanie jest objęte umową Uruchomienie wbudowanych testów diagnostycznych i innych narzędzi i programów diagnostycznych Zainstalowanie aktualizacji i poprawek oprogramowania wewnętrznego, jeżeli może to być wykonane przez użytkownika Wykonanie innych uzasadnionych czynności, które pomogą HP w identyfikacji i rozwiązaniu problemu, zgodnie z życzeniem HP Klient jest odpowiedzialny za regularne instalowanie krytycznych aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oraz wymianę części i instalację całych produktów dostarczonych do Klienta, jeśli czynności te mogą być wykonane we własnym zakresie przez użytkownika. W przypadkach, gdy w celu rozwiązania problemu, do klienta zostaną dostarczone części, których wymiany dokonuje użytkownik we własnym zakresie, Klient jest odpowiedzialny za zwrot uszkodzonych części w czasie określonym przez HP. W przypadku nieotrzymania zwrotu uszkodzonych części w wyznaczonym czasie lub stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia części w momencie ich odbioru, Klient musi uiścić opłatę za uszkodzoną część, zgodnie z ustaleniami HP. Klient powinien zarejestrować się w systemie elektronicznym HP, aby uzyskać dostęp do elektronicznej bazy informacji o produkcie, otrzymywać proaktywne powiadomienia i korzystać z innych dostępnych usług. Klient zobowiązany jest do zachowania wszystkich oryginalnych licencji na oprogramowanie, umów licencyjnych na uaktualnienia i kluczy licencyjnych oraz udostępniać je na żądanie HP. Klient zostanie powiadomiony o dostępności nowej wersji oprogramowania, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W obowiązku klienta jest odpowiedzieć na takie powiadomienie, aby otrzymać nowe uaktualnienie oprogramowania. 4

5 Ograniczenia usługi Aktualizacje nie są dostępne dla wszystkich produktów oprogramowania. Na prośbę Klienta, HP może udostępnić listę programów, dla których nie są dostępne aktualizacje. Jeżeli dla danego oprogramowania nie jest dostępna opcja aktualizacji, nie będzie ona także dostępna w ramach usługi HP aktualizacji oprogramowania. W przypadku niektórych programów, aktualizacje obejmują jedynie mniej istotne ulepszenia nowe wersje i poprawki muszą być zakupione oddzielnie. Na prośbę Klienta, HP może udostępnić listę programów, dla których uaktualnienia do nowszych wersji i poprawki nie są oferowane w ramach usługi aktualizacji. Koszt zakupu nowych wersji lub poprawek tych programów nie jest zawarty w cenie usługi HP aktualizacji oprogramowania. Dla klientów posiadających wiele systemów w tej samej lokalizacji, HP może ograniczyć ilość fizycznych kopii dostarczanych uaktualnień i dokumentacji, jako część tej usługi uaktualniania. Usługa musi zostać wykupiona dla każdego systemu komputerowego w środowisku klienta, który wymaga wsparcia. Według uznania HP, usługa może być świadczona za pomocą zdalnej diagnostyki i zdalnej pomocy technicznej lub w miejscu instalacji lub innymi metodami świadczenia usług serwisowych. Inne metody mogą obejmować przesłanie, za pośrednictwem firmy kurierskiej, części wymienianych we własnym zakresie przez użytkownika (klawiatura, mysz i inne), a także całych urządzeń na wymianę. HP określi właściwą metodę świadczenia usługi w celu zapewnienia efektywnego i terminowego jej wykonania. Czas reakcji w miejscu instalacji nie ma zastosowania w przypadku usług, które można wykonać za pomocą zdalnej diagnostyki, zdalnej pomocy technicznej lub za pomocą innych metod zapewnienia wsparcia, które zostały opisane powyżej. Z usługi wyłączone są następujące (ale nie tylko) czynności: Pomoc techniczna i odtworzenie systemu operacyjnego lub innego oprogramowania oraz danych Testowanie funkcjonowania aplikacji i dodatkowe testy zamówione lub wymagane przez Klienta Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami lub zgodnością Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z siecią Czynności wykonywane ze względu na niedokonanie przez Klienta instalacji poprawek systemowych, napraw, instalacji łatek lub modyfikacji zalecanych przez HP Czynności wykonywane ze względu na niedokonanie przez Klienta działań zaleconych wcześniej przez HP w celu uniknięcia problemów Wymagania związane z usługą Aby być uprawnionym do zakupu usługi, klient musi posiadać właściwe licencje na użytkowanie wersji oprogramowania, z której korzysta w chwili rozpoczęcia obowiązywania Umowy. W przeciwnym razie może zostać pobrana dodatkowa opłata w celu umożliwienia klientowi korzystania z usługi. Informacje o zamawianiu Dostępność poziomów usług i niektórych usług serwisowych może zależeć od lokalnych warunków i może być ograniczona do określonych produktów i lokalizacji. W przypadku technologii pamięci masowych działających w trybie redundantnym (np. macierz XP), czas reakcji w miejscu instalacji odnosi się do problemów krytycznych, które zgodnie z oceną HP mogą wpłynąć na funkcjonowanie firmy Klienta. Czas reakcji dla zgłoszeń do niekrytycznych zdarzeń może być inny. 5

6 Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje o usługach serwisowych HP można uzyskać kontaktując się z dowolnym z naszych biur handlowych oraz można znaleźć na stronie internetowej: Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są ustalane w wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uznana za dodatkowy element gwarancji. Firma Hewlett-Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominięte w tym dokumencie PLE. Styczeń 2007

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin zapewnia menedżerom IT dostęp do zespołu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Usługa serwisowa w miejscu instalacji

Usługa serwisowa w miejscu instalacji Usługa serwisowa w miejscu instalacji Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa w miejscu instalacji zapewnia wysokiej jakości zdalną pomoc oraz obsługę serwisową urządzenia realizowaną w Twoim miejscu pracy.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej

Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej HP Technology Services Opis usługi Usługa wsparcia dla sprzętu HP z zakończonym okresem obsługi serwisowej obejmuje diagnostykę

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa HP z transportem zwrotnym zapewnia wysokiej klasy obsługę serwisową urządzenia we wskazanym przez HP centrum serwisowym

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji Dane techniczne Usługa pomocy technicznej HP dla Usługi technologiczne HP usługi kontraktowe Najważniejsze elementy usługi Zdalna diagnostyka i pomoc techniczna Pomoc techniczna dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów

Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów Usługi HP Care Pack Korzyści z usługi Elastyczne opcje transportu Niezawodna, niedroga alternatywa dla usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta hostingu dla sklepów Magneto

Oferta hostingu dla sklepów Magneto Oferta hostingu dla sklepów Magneto Opole, dnia 16 grudnia 2013 Ofertę przygotował: Piotr Habowski Telefon: 696 525 172 E-mail: piotr.habowski@smartmage.pl Uwaga: Informacje zawarte w ofercie objęte są

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Proactive Care

Usługa HP Proactive Care Dane techniczne Usługa HP Proactive Care Usługi HP Zalety usługi Usługa Proactive Care pozwala poprawić zwrot z inwestycji w infrastrukturę konwergentną. Zapewnia następujące korzyści: Szybszy proces rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługi HP Care Pack Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych oferuje użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie techniczne

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp korzyści najważniejsze cechy Opisy usługi instalacji i uruchamiania drukarek, klientów, serwerów i pamięci masowej HP Usługa instalacji i uruchamiania HP zapewnia instalację nowego produktu hp i systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu System. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell złożony z następujących elementów: monitor, procesor (CPU),

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym

Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Oprogramowanie Xesar V2.1.37.17 (opublikowano dnia 09.12.2015) 1 Sieć wirtualna Podłączenie maks. 14 czytników Xesar z modułem aktualizującym Możliwość podłączenia do systemu maks. 14 czytników naściennych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Usługa Proactive Care

Usługa Proactive Care Usługa Proactive Care Usługi HP Dane techniczne Omówienie usługi Usługa HP Proactive Care (Proactive Care) oferuje zintegrowany zestaw usług proaktywnych i reaktywnych, których celem jest poprawa dostępności

Bardziej szczegółowo

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Karta danych katalogowych Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Usługi HP Care Pack Zalety usługi Wygodna usługa od drzwi do drzwi Tańsza alternatywa dla naprawy w miejscu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji

Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Karta specyfikacji produktu Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Usługi HP Care Pack Skrócona charakterystyka usługi Diagnostyka i wsparcie na telefon Wsparcie dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne

Rozszerzone Wsparcie Techniczne Niniejszy zawiera specyfikację opcjonalnej Usługi wybranej przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac IBM ServiceSuite. Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych podlega warunkom Zakresu

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do II części SIWZ. Usługa pomocy technicznej zgodna z HP Proactive 24 SPT_HA111AC.

Załącznik nr 1 do II części SIWZ. Usługa pomocy technicznej zgodna z HP Proactive 24 SPT_HA111AC. Załącznik nr 1 do II części SIWZ Usługa pomocy technicznej zgodna z HP Proactive 24 SPT_HA111AC. Zespół pomocy technicznej 1.1. Elementy podstawowe Koordynator kontraktu serwisowego Koordynator kontraktu

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pakiet Wsparcia to specjalna usługa posprzedażowa dedykowana klientom (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy ) dokonującym zakupów w Cortland Sp.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!!

HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!! HP HW/SW + HP Proactive Care = Duet doskonały!!! Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Agenda HP Proactive

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo